Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%"

Transkript

1 PLNENIE_PR_2013_2015_k_ _VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K PLNENIE ROZPOČTU K V % Časť I. Bežný rozpočet Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola Tarifný plat REGOB 841,00 841,00 560,80 66,68% Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% Osobný príplatok 9 930, , ,00 40,08% Ostatné príplatky riadenie 1 914, , Odmeny zamestnanci 3 000, ,00 760,00 25,33% Poistné VšZP 6 073, , ,27 45,96% Poistné VSZP - regob 84,00 84,00 56,08 66,76% Poistné ostatné poisťovne 912,00 912,00 408,77 44,82% Na nemocenské poistenie 852,00 852,00 433,58 50,89% Na starobné poistenie 9 576, , ,46 51,05% Na úrazové poistenie 546,00 546,00 283,45 51,91% Na invalidné poistenie 2 045, , ,45 51,22% Na poistenie v nezamestnanosti 682,00 682,00 309,75 45,42% Na poistenie do rezervného fondu 3 237, , ,34 51,23% Cestovné náhrady tuzemské 50,00 50,00 14,50 29,00% Poštové a telekomunikačné služby 4 500, , ,59 56,55% Poplatky za internet 220,00 220,00 181,45 82,48% Interiérové vybavenie 0, , ,71 91,73% Výpočtová technika 500,00 150,00 9,00 6,00% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie 1 000, ,00 825,29 82,53% Všeobecný materiál 3 000, , ,96 90,10% Knihy, časopisy, noviny 700,00 700,00 622,43 88,92% Pracovné odevy, obuv 800,00 800,00 517,43 64,68% SW a licencie 200,00 200,00 118,80 59,40% Reprezentačné 500,00 500,00 365,69 73,14% PHM 2 200, , ,53 69,25% Page 1

2 Poistné motorových vozidiel 872,00 872,00 551,93 63,29% Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 250,00 250,00 260,50 104,20% Karty, známky, poplatky 200,00 200,00 165,20 82,60% Výpočtovej techniky 200,00 550,00 289,46 52,63% Údržba softvéru - update programov 500,00 500,00 371,70 74,34% Údržba komunikačnej infraštruktúry 0,00 450,00 445,88 0,00% Prenájom pozemkov od SPF 15,00 15,00 15,00 100,00% Školenia, kurzy, semináre 700,00 700,00 374,20 53,46% Všeobecné služby 0, ,00 630,06 0,00% Špeciálne služby 2 500, , ,00 128,48% Poplatky a odvody 2 800, , ,19 80,83% _ Stravovanie 3 600, , ,00 92,17% poistné budov 1 745, , ,17 130,32% Prídel do sociálneho fondu 400,00 400,00 235,34 58,84% H 90 ROEP 0,00 0,00 158,11 0,00% Kolkové známky 150,00 150,00 82,00 54,67% H 90 Odmeny na základe DoVP, DoPČ - ROEP 0,00 0,00 137,73 0,00% Odmeny na základe DoVP, DoPČ 6 000, , ,02 99,58% Pokuty a penále 936,00 936,00 935,11 99,90% Úhrada za služby RTVS 224,00 224,00 223,96 99,98% Dotácia pre CVČ 0,00 0, ,00 0,00% Dotácia pre CVČ 0,00 0, ,31 0,00% Členské ZMOS, RHT 825,00 825,00 187,11 22,68% Na nemocenské dávky 300,00 300, Poplatky a odvody 1 000, ,00 747,64 74,76% Tarifný plat MATRIKA 2 531, , ,75 62,70% Poistné VšZP 254,00 300,00 199,60 66,53% Na nemocenské poistenie 35,00 42,00 27,92 66,48% Na starobné poistenie 354,00 420,00 279,52 66,55% Na úrazové poistenie 20,00 24,00 15,92 66,33% Na invalidné poistenie 76,00 90,00 59,84 66,49% Na poistenie v nezamestnanosti 25,00 30,00 19,92 66,40% Na poistenie do rezervného fondu 120,00 143,00 94,80 66,29% Všeobecný materiál 1 264,00 562,00 183,99 32,74% Ošatné 100,00 100,00 Page 2

3 Členský poplatok 8,00 8, Splátky úrokov banke , , ,81 63,34% Obecná web stránka 300,00 300,00 95,15 31,72% Všeob. služby - tlač novín, uverejnenie inzercie 800,00 800,00 Podprogram 1.1 : Administratíva , , ,79 62,20% Poistné VšZP 781,00 781,00 453,58 58,08% Poistné ostatné poisťovne 62,00 62,00 31,39 50,63% Na nemocenské poistenie 97,00 97,00 64,04 66,02% Na starobné poistenie 1 125, ,00 678,91 60,35% Na úrazové poistenie 57,00 57,00 36,50 64,04% Na invalidné poistenie 240,00 240,00 144,92 60,38% Na poistenie v nezamestnanosti 70,00 70,00 45,73 65,33% Na poistenie do rezervného fondu 400,00 400,00 230,24 57,56% Odmeny a príspevky 7 000, , ,05 65,16% Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo 9 832, , ,36 63,53% Tarifný plat OcÚ 2 844, , ,42 62,99% Poistné ostatné poisťovne 284,00 284,00 195,10 68,70% Na nemocenské poistenie 40,00 40,00 27,28 68,20% Na starobné poistenie 398,00 398,00 273,14 68,63% Na úrazové poistenie 23,00 23,00 15,57 67,70% Na invalidné poistenie 85,00 85,00 58,53 68,86% Na poistenie v nezamestnanosti 28,00 28,00 19,51 69,68% Na poistenie do rezervného fondu 135,00 135,00 92,65 68,63% Podprogram 1.3 : Kontrola 3 837, , ,20 64,46% Spolu za program 1 : , , ,35 62,33% Program 2 : Správa majetku obce VaS 16 b.j VaS 20 b.j VaS 29 b.j , , ,11 148,93% Zrážková voda Všeob. služby - čistenie rohoží, revízie kotlov 130,00 130, Poistné nájomných bytov 660,00 660,00 221,60 33,58% Podprogram 2.1 : Bývanie 4 790, , ,71 128,99% Energie - plyn 5 500, , ,57 81,25% Page 3

4 Energie - elektrina 3 000, , ,20 51,87% Zrážková voda 2 000, , ,30 69,67% Vodné, stočné 1 400, ,00 434,38 31,03% Podprogram 2.1 : Energie , , ,45 65,99% Tarifný plat - 80 % - 85 % 0,00 0,00 258,28 0,00% Tarifný plat - 80 % - 15 % 0,00 0,00 45,57 0,00% Tarifný plat - 20 % 0,00 0,00 169,95 0,00% Poistné do VSZP - 80 % - 85% 0,00 0,00 28,35 0,00% Poistné do VSZP - 80 % - 15 % 0,00 0,00 5,00 0,00% Poistné do VSZP - 20 % 0,00 0,00 18,65 0,00% Nemocenské poistenie - 80 % - 85 % 0,00 0,00 3,97 0,00% Nemocenské poistenie - 80 % - 15 % 0,00 0,00 0,70 0,00% Nemocenské poistenie - 20 % 0,00 0,00 2,61 0,00% Starobné poistenie - 80% - 85% 0,00 0,00 39,67 0,00% Starobné poistenie - 80% - 15% 0,00 0,00 7,00 0,00% Starobné poistenie - 20 % 0,00 0,00 26,13 0,00% Úrazové poistenie - 80 % - 85% 0,00 0,00 2,27 0,00% Úrazové poistenie - 80 % - 15% 0,00 0,00 0,40 0,00% Úrazové poistenie - 20 % 0,00 0,00 1,49 0,00% Invalidné poistenie - 80 % - 85% 0,00 0,00 8,50 0,00% Invalidné poistenie - 80 % - 15% 0,00 0,00 1,50 0,00% Invalidné poistenie - 20 % 0,00 0,00 5,60 0,00% Poistenie v nezamest % - 85 % 0,00 0,00 2,83 0,00% Poistenie v nezamest % - 15 % 0,00 0,00 0,50 0,00% Poistenie v nezamest % 0,00 0,00 1,87 0,00% Poistenie do RF - 80 % - 85 % 0,00 0,00 13,46 0,00% Poistenie do RF - 80 % - 15 % 0,00 0,00 2,38 0,00% Poistenie do RF - 20 % 0,00 0,00 8,86 0,00% Servis, údržba, opravy - motorové vozidlá 1 000, ,00 713,00 71,30% Servis, údržba a opravy prevádz.strojov 1 000, ,00 560,94 56,09% Budov, priestorov a objektov 2 000, , ,92 55,40% Všeobecný materiál 200,00 200,00 12,63 6,32% Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov 4 200, , ,03 72,62% Page 4

5 Energie - elektrina , , ,55 77,46% Všeobecný materiál 500,00 500,00 499,97 99,99% Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie , , ,52 78,26% Všeobecný materiál - oprava domu smútku svojpo 500,00 500,00 84,64 16,93% Podprogram 2.5 : Správa cintorína 500,00 500,00 84,64 16,93% Oprava miestneho rozhlasu 600,00 600,00 187,20 31,20% Poplatky SOZA 200,00 200,00 134,30 67,15% Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas 800,00 800,00 321,50 40,19% Spolu za program 2 : , , ,85 78,60% Program 3 : Ochrana a bezpečnosť Energie - plyn 500,00 500,00 312,00 62,40% Energie - elektrina 100,00 131,00 101,09 77,17% Všeobecný materiál 500,00 500,00 240,03 48,01% PHM 300,00 300,00 370,34 123,45% Servis, údržba, opravy 800,00 800,00 530,76 66,35% Školenia, sympózia, súťaže 0,00 0,00 116,00 0,00% Odmeny na základe DoVP 0,00 0,00 Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi 2 200, , ,22 74,86% Tarifný plat - CO 210,00 210, Poistné do VSZP- CO 21,00 21, Nemocenské poistenie - CO 3,00 3, Starobné poistenie - CO 9,00 9, Úrazové poistenie - CO 2,00 2, Invalidné poistenie - CO 7,00 7, Poistenie v nezamestnanosti - CO 2,00 2, Poistenie do rezerv.fondu - CO 10,00 10,00 Podprogram 3.1 : Civilná ochrana 264,00 264,00 Spolu za program 3 : 2 464, , ,22 66,94% Program 4: Cestná doprava Všeobecný materiál 2 500, ,00 21,33 0,85% Údržba budov, priestorov 0,00 0, ,33 0,00% Budov, priestorov a objektov 7 500, , ,15 98,87% Page 5

6 Konkurzy a súťaže - stav.dozor 0,00 0, Prípravná a PD - MK 3 100, , ,00 148,39% Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie , , ,81 112,64% Spolu za program 4 : , , ,81 112,64% Program 5 : Rozvoj obce a bývania Nefinančným práv.osobám SU 2 500, , ,68 99,99% Všeobecné služby- územný plán obce 0,00 0, Prevádz. Strojov, prístrojov, zariadení - kosačka 0,00 0, Realizácia nových stavieb infraš , , ,64 22,85% Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba , , ,32 25,33% Spolu za program 5 : , , ,32 25,33% Program 6 : Životné prostredie Prevádzkové stroje, prístroje - kuka nádoby 1 000, ,00 422,72 42,27% KO Pohonné hmoty - vývoz komun.odpadu obcou 1 000, ,00 332,08 33,21% Údržba prevádzkových strojov,prístrojov 0,00 341,00 340,01 99,71% Všeobecný služby , , ,29 69,75% Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo , , ,10 68,31% Tarifný plat OcÚ , , ,59 71,15% Osobný príplatok 9 300, , ,00 72,26% Poistné do VSZP 2 964, , ,20 64,65% Na nemocenské poistenie 415,00 415,00 268,10 64,60% Na starobné poistenie 4 150, , ,68 64,64% Na úrazové poistenie 237,00 237,00 153,12 64,61% Na invalidné poistenie 889,00 889,00 574,74 64,65% Na poistenie v nezamestnanosti 296,00 296,00 191,50 64,70% Na poistenie do rezervného fondu 1 408, ,00 910,03 64,63% Budov, priestorov VD 90,00 90, Elektrická energia - garáže 440,00 764,00 573,00 75,00% Vodné a stočné - garáže 160,00 160,00 74,25 46,41% Prevádkové stroje, prístroje a náradie do garáží 500,00 500,00 562,31 112,46% všeobecný materiál 0,00 0,00 118,17 0,00% PHM kosačky 2 000, , ,24 77,41% Page 6

7 PHM traktor 4 500, , ,14 71,91% PHM špeciálna technika 500,00 500,00 209,47 41,89% Servis, údržba, opravy 5 000, , ,42 64,79% Poistenie 1 132, ,00 Podprogram 6.2 : Verejná zeleň , , ,96 68,42% Spolu za program 6 : , , ,06 68,37% Program 7 : Kultúra a šport Všeobecný materiál 3 000, , ,89 63,53% Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 2 000,00 500, Všeobecné služby 2 000, , ,40 96,58% Dohody o vykonaní práce 0,00 0,00 625,00 0,00% Podprogram 7.1 : Organizácia kultúrnych podujatí a aktivít 7 000, , ,29 84,45% Energie - elektrina 2 000, , ,34 55,27% Energie - plyn 3 000, , ,77 112,13% Dohody o vykonaní práce - CVČ 0,00 0, ,32 0,00% Občianskym združeniam - šport,folklor,mládež 1 000, ,00 675,23 67,52% Občianskym združeniam - DOMKA 650,00 650,00 650,00 100,00% Občianskym združeniam - FUTBAL 4 000, , ,00 62,50% Občianskym združeniam - VERSDORF 450,00 450,00 450,00 100,00% Občianskym združeniam -STRELCI 2 000, , ,00 100,00% Občianskym združeniam - TENIS 2 000, , ,00 100,00% Občianskym združeniam - KD 3 000, , ,00 100,00% Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení , , ,66 93,47% Starobné poistenie 279,00 279,00 212,24 76,07% Úrazové poistenie 16,00 16,00 12,12 75,75% Poistenie do rezervného fondu 95,00 95,00 71,98 75,77% Všeobecný materiál 100,00 100,00 63,74 63,74% Knihy, časopisy, noviny 700,00 700,00 404,51 57,79% Odmeny na základe DoVP 1 992, , ,33 70,95% Podprogram 7.3 : Knižnica 3 182, , ,92 68,45% Spolu za program 7 : , , ,87 88,42% Page 7

8 Program 8 : Sociálne služby Náhrady RP 2 000, , ,72 82,94% Príspevky neštátnym subjektom 1 000, , Na dávku v hmotnej núdzi 2 000, , ,70 82,99% Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc 5 000, , ,42 66,37% Mzdy - TSP , , ,99 63,90% Poistné - ostatné poisťovne 1 291, ,00 860,08 66,62% Nemocenské poistenie 181,00 181,00 120,40 66,52% Starobné poistenie 1 807, , ,16 66,64% Úrazové poistenie 104,00 104,00 68,72 66,08% Invalidné poistenie 387,00 387,00 258,00 66,67% Poistenie v nezamestnanosti 129,00 129,00 85,92 66,60% Poistenie do rezerv.fondu 613,00 613,00 408,48 66,64% Poštové a telefónne služby 298,00 298,00 177,24 59,48% Stravovanie - TSP 924,00 924,00 720,42 77,97% Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca , , ,41 65,18% Spolu za program 8 : , , ,83 65,43% Program 9 : Vzdelávanie a školstvo MŠ Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0, ,00 0,00% Tarifný, základný, osobný plat , , ,31 62,60% MŠ Osobné príplatky 0,00 0,00 144,00 0,00% Osobný príplatok 1 998, , ,96 63,36% Ostatné príplatky okrem osobného 2 340, , ,26 53,69% H Odmeny 0,00 0, Odmeny 1 500, , MŠ Poistné do VSZP 0,00 0,00 184,88 0,00% H Poistné do VSZP 0,00 0,00 3,00 0,00% Poistné do VSZP 5 566, , ,47 58,56% MŠ Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0,00 0,00 23,12 0,00% Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 696,00 696,00 562,73 80,85% MŠ Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 29,12 0,00% H Poistné na nemocenské poistenie 0,00 0,00 0,42 0,00% Page 8

9 Poistné na nemocenské poistenie 877,00 877,00 534,82 60,98% MŠ Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 291,20 0,00% H Poistné na starobné poistenie 0,00 0,00 4,20 0,00% Poistné na starobné poistenie 8 767, , ,72 63,82% MŠ Na úrazové poistenie 0,00 0,00 16,64 0,00% H Na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,24 0,00% Na úrazové poistenie 501,00 501,00 319,37 63,75% MŠ Na invalidné poistenie 0,00 0,00 62,40 0,00% H Na invalidné poistenie 0,00 0,00 0,90 0,00% Na invalidné poistenie 1 879, ,00 992,30 52,81% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 20,80 0,00% H Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 0,30 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 626,00 626,00 330,63 52,82% MŠ Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 98,80 0,00% H Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 1,43 0,00% Na poistenie do rezervného fondu 2 975, , ,91 63,80% E Energie - spotreba elektriny 1 100, , ,00 105,00% T-P Energie - spotreba plynu 9 080, , ,06 145,76% MŠ P Energie 1 533, ,00 841,00 54,86% Vodné a stočné 1 304, ,00 935,90 71,77% MŠ P Vodné a stočné 352,00 352,00 467,94 132,94% Poštové a telekomunikačné služby 900,00 900,00 747,10 83,01% MŠ P Poštové a telekomunikačné služby 55,00 55, Interiérové vybavenie 800, , MŠ P Interiérové vybavenie 1 793, , Výpočtová technika 466,00 0, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 550,00 400, MŠ P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 76,87 0,00% Všeobecný materiál 1 034,00 600, P Všobecný materiál 0,00 0,00 22,06 0,00% Všeobecný materiál 400,00 400,00 412,02 103,01% MŠ P Všeobecný materiál 770,00 770,00 765,44 99,41% Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 650, ,00 900,76 60,99% MŠ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 100, ,00 82,04 7,46% MŠ P Palivá ako zdroj energie 0,00 0,00 15,00 0,00% Page 9

10 MŠ P Školenia, kurzy, semináre, porady 0,00 0,00 135,00 0,00% Všeobecné služby 450,00 450,00 698,44 155,21% Všeobecné služby 0,00 0,00 584,03 0,00% Poplatky 210,00 210,00 147,96 70,46% Stravovanie 1 400, , ,72 73,05% Poistné 550,00 550,00 363,10 66,02% Prídel do sociálneho fondu 800,00 800,00 373,75 46,72% Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 2 000, , ,00 87,00% Pokuty a penále 0,00 0,00 4,86 0,00% Náhrada príjmu pri DPN 300,00 300,00 280,04 93,35% Na dávku v hmotnej núdzi - strava 685,00 685,00 603,90 88,16% Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby 110,00 110,00 49,80 45,27% Podprogram 9.1 : Predškolská výchova , , ,72 70,81% Tarifný, základný, osobný plat , , ,27 68,38% AU Tarifný, základný, osobný plat , , ,22 81,46% T1 ZŠMRK Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0, ,75 0,00% T2 ZŠMRK Tarifný, základný, osobný plat 0,00 0, ,06 0,00% Osobný príplatok , , ,00 52,11% AU Osobný príplatok 360,00 360,00 260,54 72,37% T1 ZŠMRK Osobný príplatok 0,00 0,00 730,71 0,00% T2 ZŠMRK Osobný príplatok 0,00 0,00 128,95 0,00% Ostatné príplatky okrem osobného , , ,94 72,82% AU Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 290,47 0,00% T1 ZŠMRK Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 6,66 0,00% T2 ZŠMRK Ostatné príplatky okrem osobného 0,00 0,00 1,17 0,00% Odmeny , ,00 990,50 7,62% AU Odmeny 300,00 300, Poistné do VSZP , , ,42 66,97% AU Poistné do VSZP 500,00 500,00 453,61 90,72% Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 9 955, , ,08 65,95% AU Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 1 000, ,00 803,94 80,39% T1 ZŠMRK Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0,00 0,00 731,12 0,00% T2 ZŠMRK Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0,00 0,00 129,00 0,00% Na nemocenské poistenie 5 068, , ,61 66,35% AU Na nemocenské poistenie 210,00 210,00 175,95 83,79% Page 10

11 T1 ZŠMRK Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 102,27 0,00% T2 ZŠMRK Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 18,05 0,00% Na starobné poistenie , , ,23 66,43% AU Na starobné poistenie 2 100, , ,58 83,84% T1 ZŠMRK Na starobné poistenie 0,00 0,00 885,74 0,00% T2 ZŠMRK Na starobné poistenie 0,00 0,00 180,63 0,00% Na úrazové poistenie 2 896, , ,23 66,38% AU Na úrazové poistenie 120,00 120,00 100,49 83,74% T1 ZŠMRK Na úrazové poistenie 0,00 0,00 58,44 0,00% T2 ZŠMRK Na úrazové poistenie 0,00 0,00 10,31 0,00% Na invalidné poistenie , , ,99 63,45% AU Na invalidné poistenie 600,00 422,00 377,21 89,39% T1 ZŠMRK Na invalidné poistenie 0,00 0,00 219,26 0,00% T2 ZŠMRK Na invalidné poistenie 0,00 0,00 38,70 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 3 620, , ,65 63,39% AU Na poistenie v nezamestnanosti 150,00 150,00 125,70 83,80% T1 ZŠMRK Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 210,83 0,00% T2 ZŠMRK Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 12,90 0,00% Na poistenie do rezervného fondu , , ,89 66,42% AU Na poistenie do rezervného fondu 713,00 713,00 597,25 83,77% T1 ZŠMRK Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 347,18 0,00% T2 ZŠMRK Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 61,27 0,00% Príspevok do doplnkového DDP 3 500, , ,07 43,89% Cestovné náhrady tuzemské 550,00 550,00 71,15 12,94% E Energie 0,00 0,00 472,95 0,00% T-P Energie - plyn 250,00 250,00 141,71 56,68% T Energie - teplo Sabyt , , ,53 79,98% TUV Energie - TUV Sabyt 6 028, , ,08 64,88% E Energie - elektrina 6 798, , ,07 93,28% C T Energie 0,00 0, ,46 0,00% ZS P Energie 2 650, ,00 171,00 6,45% STUV Vodné a stočné TUV Sabyt 1 868, ,00 767,40 41,08% Vodné a stočné 7 800, , ,39 22,39% ZS P Vodné a stočné 880,00 880,00 453,76 51,56% Poštové a telekomunikačné služby 1 870, , ,15 59,47% Page 11

12 Interiérové vybavenie 1 000, ,00 443,00 44,30% Výpočtová technika 1 500,00 500,00 75,00 15,00% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 600,00 895,52 149,25% Všeobecný materiál 5 510, , ,79 51,41% Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 440, , ,24 94,69% AU Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 348,00 867,00 72,00 8,30% Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie 550,00 550, Softver a licencie 407,00 607,00 228,00 37,56% Palivá ako zdroj energie 132,00 232,00 214,91 92,63% Reprezentačné 330,00 530,00 36,31 6,85% AU Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 904,00 904, Údržba výpočtovej techniky 0, , ,48 96,81% Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení 1 660, ,00 692,93 32,08% Budov, priestorov a objektov 1 000, ,00 566,40 22,33% Školenia, kurzy, semináre, porady 860,00 860,00 215,00 25,00% Konkurzy a súťaže 110,00 110, SUT Konkurzy a súťaže 0,00 0,00 236,97 0,00% Všeobecné služby 2 159, , ,91 68,82% Špeciálne služby 1 629, , ,51 66,76% Náhrady 110,00 110, AU Cestovné náhrady 388,00 388, Poplatky a odvody 2 530, ,00 219,06 8,66% Stravovanie 5 000, , ,46 38,37% Poistné 1 068, , ,84 113,00% Prídel do sociálneho fondu 4 730, , ,78 53,89% Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 1 500, ,00 476,26 31,75% SUT Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0,00 0,00 186,00 0,00% Pokuty a penále 0,00 0,00 9,84 0,00% Na odchodné 0,00 0,00 563,78 0,00% Jednotlivcom , , ,30 38,70% C Jednotlivcom 0,00 0, ,20 0,00% Na nemocenské dávky 1 500, , ,69 78,11% AU Na nemocenské dávky 459,00 459,00 44,70 9,74% T1 ZŠMRK Na nemocenské dávky 0,00 0,00 125,45 0,00% T2 ZŠMRK Na nemocenské dávky 0,00 0,00 22,14 0,00% Page 12

13 VP Odmeny 6 800, , ,00 88,35% VP Poistné do VSZP 340,00 340,00 324,00 95,29% VP Poistné do ostatných ZP 340,00 340,00 288,80 84,94% VP Na nemocenské poistenie 95,00 95,00 86,63 91,19% VP Na starobné poistenie 952,00 952,00 866,32 91,00% VP Na úrazové poistenie 55,00 55,00 49,50 90,00% VP Na invalidné poistenie 204,00 204,00 185,64 91,00% VP Na poistenie v nezamestnanosti 68,00 68,00 61,88 91,00% VP Na poistenie do rezervného fondu 323,00 323,00 293,93 91,00% VP Energie 309,00 209, VP Vodné a stočné 309,00 209, VP Všeobecný materiál 459,00 398,00 416,07 104,54% VP Knihy, časopisy, noviny, učebnice 509,00 209, VP Cestovné náhrady 459,00 359, VP Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 459,00 459,00 180,00 39,22% Na dávku v hmotnej núdzi - strava , , ,37 41,71% Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby 8 340, , ,40 45,58% Podprogram 9.2 : Základné vzdelanie , , ,50 65,89% CVČ CVČ Odmeny 5 450,00 816,00 816,00 100,00% ČVČ CVČ Poistné do VSZP 272,00 272,00 72,20 26,54% CVČ CVČ Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 273,00 273,00 34,40 12,60% CVČ CVČ Na nemocenské poistenie 76,00 76,00 20,12 26,47% CVČ CVČ Na starobné poistenie 763,00 763,00 337,40 44,22% CVČ CVČ Na úrazové poistenie 44,00 44,00 19,24 43,73% CVČ CVČ Na invalidné poistenie 163,00 163,00 53,42 32,77% CVČ CVČ Na poistenie v nezamestnanosti 55,00 55,00 11,68 21,24% CVČ CVČ Poistenie do rezervného fondu 259,00 259,00 114,45 44,19% CVČ CVČ Energie 357,00 357, CVČ P Energie 414,00 414, CVČ CVČ Vodné a stočné 300,00 300, CVČ CVČ Všeobecný materiál 344,00 344, CVČ P Všeobecný materiál 600,00 600,00 330,28 55,05% CVČ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 400,00 400, CVČ Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 000, , ,20 34,11% CVČ P Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 300, ,00 727,59 55,97% Page 13

14 CVČ Cestovné náhrady 636,00 636, CVČ P Cestovné náhrady 1 200, ,00 737,00 61,42% Poplatky a odvody 0,00 200,00 110,68 55,34% CVČ P Poplatky a odvody 136,00 136,00 3,96 2,91% Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0,00 0, ,00 0,00% P Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 700, ,00 Podprogram 9.3 : Školské stredisko záujmovej činnosti - CVČ , , ,62 41,74% Tarifný, osobný, základný plat 0,00 0,00 196,00 0,00% Tarifný, osobný, základný plat 5 892, , ,77 67,05% Osobný príplatok 300,00 300,00 100,09 33,36% Ostatné príplatky 100,00 100,00 52,23 52,23% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 19,60 0,00% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 629,00 629,00 438,76 69,76% Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 2,73 0,00% Na nemocenské poistenie 88,00 88,00 58,05 65,97% Na starobné poistenie 0,00 0,00 27,44 0,00% Na starobné poistenie 881,00 881,00 580,82 65,93% Na úrazové poistenie 0,00 0,00 1,59 0,00% Na úrazové poistenie 51,00 51,00 33,13 64,96% Na invalidné poistenie 0,00 0,00 5,85 0,00% Na invalidné poistenie 189,00 189,00 124,43 65,84% Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 1,99 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 63,00 63,00 41,42 65,75% Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 9,29 0,00% Poistenie do rezervného fondu 299,00 299,00 197,05 65,90% Doplnkové dôchodkové poisťovne 140,00 140,00 95,10 67,93% Energie 243,00 243, ŠKD P Energie 360,00 360, Vodné a stočné 143,00 143,00 212,42 148,55% ŠKD P Vodné a stočné 0,00 0,00 56,70 0,00% ŠKD P Všeobecný materiál 770,00 770,00 265,85 34,53% ŠKD P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 310,00 310,00 245,60 79,23% ŠKD P Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 320,00 320, ŠKD P Všeobecné služby 0,00 0,00 4,00 0,00% ŠKD P Cestovné náhrady 240,00 240,00 123,90 51,63% Page 14

15 Poplatky a odvody 69,00 69,00 113,61 164,65% Stravovanie 181,00 181,00 42,16 23,29% Prídel do sociálneho fondu 88,00 88,00 46,97 53,38% Pokuty a penále 0,00 0,00 0,86 0,00% Podprogram 9.4 : Školský klub detí , , ,41 62,07% Tarifný, osobný, základný plat , , ,26 64,59% Osobné príplatky 0,00 0,00 816,00 0,00% Osobný príplatok 2 379, ,00 862,12 36,24% Ostatné príplatky okrem osobného 360,00 360,00 200,98 55,83% Odmeny 1 000, , Poistné do VSZP 0,00 0,00 48,96 0,00% Poistné do VSZP 1 747, , ,62 67,29% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 32,64 0,00% Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 164, ,00 612,53 52,62% Na nemocenské poistenie 0,00 0,00 11,38 0,00% Na nemocenské poistenie 408,00 408,00 246,02 60,30% Na starobné poistenie 0,00 0,00 114,24 0,00% Na starobné poistenie 4 076, , ,31 60,39% Na úrazové poistenie 0,00 0,00 6,55 0,00% Na úrazové poistenie 233,00 233,00 140,50 60,30% Na invalidné poistenie 0,00 0,00 24,48 0,00% Na invalidné poistenie 874,00 874,00 527,31 60,33% Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,00 8,16 0,00% Na poistenie v nezamestnanosti 291,00 291,00 175,69 60,37% Na poistenie do rezervného fondu 0,00 0,00 38,79 0,00% Na poistenie do rezervného fondu 1 383, ,00 834,86 60,37% Príspevok do DDP 528,00 528,00 301,77 57,15% Energie 0,00 0,00 472,94 0,00% T-P Energie - plyn 3 224, , ,07 87,47% E Energie - elektrina 1 600,00 800, TUV Energie - tepelná úprava vody Sabyt 3 117, , ,06 99,85% SJ P Energie 4 070, , STUV Vodné a stočné TUV Sabyt 1 500, ,00 767,39 51,16% Vodné a stočné VVS 2 158, , ,36 50,11% SJ P Vodné a stočné VVS 990,00 990,00 335,96 33,94% Page 15

16 Poštové a telekomunikačné služby 350,00 350,00 226,92 64,83% SJ P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 300, ,00 829,28 63,79% Všeobecný materiál 550,00 550,00 441,15 80,21% SJ P Všeobecný materiál 1 530, , ,11 69,35% SJ P Knihy, časopisy, noviny, učebnice 110,00 110,00 86,55 78,68% SJ P Prepravné a nájom dopr.prostriedkov 0,00 0,00 94,74 0,00% SJ P Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení 0,00 0, ,91 0,00% SJ P Údržba budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 314,38 0,00% Všeobecné služby 550,00 550,00 912,28 165,87% ŠJ P Všeobecné služby 0,00 0,00 58,22 0,00% Náhrady 83,00 83,00 67,50 81,33% Poplatky a odvody 540,00 540,00 314,56 58,25% Stravovanie 1 680, , ,24 67,28% Prídel do sociálneho fondu 450,00 450,00 187,02 41,56% Pokuty a penále 0,00 0,00 0,86 0,00% Transfery na nemocenské dávky 120,00 120,00 68,35 56,96% Podprogram 9.5 : Školská jedáleň , , ,02 65,57% Spolu za program 9 : , , ,27 66,04% Page 16

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 242 817,02

Více

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 TABUĽKOVÁ ČASŤ 111003 Výnos dane z príjmov 1 545 088,00 121001 Daň z nehnuteľnosti, pozemkov 98 520,00 121002 Daň z nehnuteľnosti, stavieb 207 937,00 121003 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 88 69 0 88 69 0 88 69 88 448 99,80 9 49 Výkon funkcie starostu 5 949 56 48 000 0 48000 0 48000 49 6 0,58 50 000 0...6 08.4.0.0 Repre - občerstvenie + zasadnutia

Více

ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR

ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR OBEC Prašice, 1. mája 142, 956 22 Prašice ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR Bežné výdavky 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR KÓDY PROG. v EUR v EUR v EUR 0.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 176,540.00

Více

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k O B E C V I N I C A R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet na rok 2013 (EUR) BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY - ŠKOLA VÝDAVKY CELKOM VÝDAVKY Schválený 1.úpr.

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Návrhy rozpočtov na roky na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh

Návrhy rozpočtov na roky na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh Návrhy rozpočtov na roky 2014-2016 na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh Návrh Program klasifikácia Ukazovateľ rozpočet rozpočet

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 194 852 210 263 272 173 274 448 279 982 294 747 286 147 Podprogram 1.1: Manažment

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 01.01.2016 do 30.06.2016 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 224 000.00 224 000.00 178 045.60 45

Více

ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY

ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/2012 - VÝDAVKY Druh FK EK Zdroj Pr. Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu Úprava č. III/2012 ZVÝŠENIE + Úprava č. III/2012 ZNÍŽENIE - ROZPOČET po úprave č.

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016-2018 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 01.1.1 Výdavky

Více

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY Pro gra m Pod pro gra m Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012 PRÍJMY Položka Názov Rozpočet V Plnenie 1 Daňové príjmy 1 1 111 003 Výnos dane z príjmov - DÚ 293.000,00 280.143,49 95,61 1 2 121 001 Daň z

Více

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený Finančný_rozpočet_2015 2016 2017 Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Príjmy 2013 2014 Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť 2016 2017 2018 1 1-bežný

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky Návrh. Alena Brezinová, účtovníčka obce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky Návrh. Alena Brezinová, účtovníčka obce PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2015-2017 Návrh Starosta obce: Veronika Haferová Vypracovala: Alena Brezinová, účtovníčka obce Vyvesený: 12.3.2015 Počet pripomienok: Prerokovaný na OZ dňa: Uznesenie

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016-2018 Starosta obce: Veronika Haferová Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka Vyvesený: 9.3.2016 Počet pripomienok: 2 Prerokovaný na OZ dňa: 24.3.2016 Uznesenie

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Plnenie rozpočtu na rok 2012

Plnenie rozpočtu na rok 2012 O B E C V I N I C A Plnenie rozpočtu na rok 2012 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Bežné výdavky 475782,00 511110,20 107,43 01.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 127160,00 133403,19 611000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa: OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2017-2019 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 Základná škola s materskou školou Centrum voľného času Školská 267, 05952 Veľká Lomnica SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 Veľká Lomnica 28. 04. 2015 Mgr. Ladislav Husár riaditeľ školy Základná škola s materskou

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 018 61 BELUŠA Prehľad rozpočtových opatrení po 3. zmene rozpočtu Bežný rozpočet Bežné príjmy Zmena č. 1 Zmena č. 2 Zmena č. 3 č. 1/ č. 2/ č. 3/ Daňové príjmy 241 966,00 0,00 241

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM OBEC PAVLOVCE NAD UHOM Ú P R A V A ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2 0 1 3 Rozpočet obce na rok 2013 schválený OcZ dňa:14.12.2012 uznesením číslo: 60/2012 Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa : 05.04.2013

Více

Bežné príjmy , ,31 31

Bežné príjmy , ,31 31 rozpočtu Obce Veľká Lehota k rozpočtu Obce Veľká Lehota k Bežné príjmy 490 375 522 990,78 163 173,31 31 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 240 000 240 000 88 569,43 37 111003 Výnos dane z príjmov

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2012 Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 419 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28

rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28 Základná škola Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28 na roky 2017-2019 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka ZŠ Návrh

Více

Spolu , , ,

Spolu , , , Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 353198 400659 384864 384864 358730,94-5532,94 102 121001 41 Dan z pozemkov FO 2808 2506 2506 2506 1420,79 1387,21 51 121001 41 Dan z pozemkov PO

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK ZÁVEREČNÝ ÚČET. skutočnosť skutočnosť schválený rozpočet po 1.

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK ZÁVEREČNÝ ÚČET. skutočnosť skutočnosť schválený rozpočet po 1. ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2015 - ZÁVEREČNÝ ÚČET Č. Funkčn program klasifikc Nzov prog,, aktivity, prvku schvlený rozpočet po 1. 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Více

Kód a názov programmu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva. kapitálové:

Kód a názov programmu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva. kapitálové: Kód a názov programmu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva. Výdavky spolu: bežné: 93 470 EUR 93 470 EUR Názov podprogramu a prvku podľa Schválená Schválený Návrh Návrh 41 1.1. 1.116 Manažment mestskej

Více