Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY"

Transkript

1 O1116 O111 Rozpočet na roky Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány S Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovna Tarifné platy 50996, , Príplatky 9072, , Odmeny 3053, , Poistné a príspevok do poisťovní 24473, , Odvod do VšZP 3626, , Odvod do iných zdrav. poisťovní 3381, , Nemocenské poistenie 928,78 940, Starobné poistenie 9884, , Úrazové poistenie 575,02 568, Invalidné poistenie 2066, , Poistenie v nezamestnanosti 662,46 672, Poistenie do rez. fondu solidarity 3348, , Tovary a sluţby 32806, , Cestovné náhrady 24,09 47, Cestovné 24,09 47, Energie, voda a komunikácie 8865, , energie 6771, , Elektrická energia 2302, , Plyn 3780, , Vodné - stočné 689,19 469, Telekomunikačné sluţby 1843, , telefón - pevné linky 338,62 266, telefón - mobily 644,20 704, poštovné 860,99 884, Internet 250,22 207, Materiál 4807, , , , , , , interiérové vybavenie 190,00 190, výpočtová technika 822,00 513, stroje, prístroje, zariadenia 698,00 593, Všeobecný materiál 2311, , kancelársky potreby 984,47 538,

2 2 41 čistiace prostriedky 102,69 94, ostatné 1224,13 745, Knihy, časopisy, noviny, učebnice 68,30 29, pracovné odevy 0,00 37, softvér - program 241,50 0, Občerstvenie - materiálna časť 455,85 248, licencie - Soza 20,40 20, Dopravné 1849,28 905, Palivo, maziva, oleje, kvapaliny - Peugeot 395,43 319, Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené 193,81 0, Poistenie zákonné a havaríjne 536,26 374, Poistenie /leasing/ 703,78 191, Karty, známky, poplatky 20,00 20, Rutinná a štandardná údrţba 2781, , Údrţba a opravy výpočtovej techniky 0,00 0, Údrţba telekomunikačnej techniky 0,00 0, Údrţba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenie 109,78 0, Údrţba budov a objektov 690,30 0, Údrţba sofvéru (aktualizácia programov) 721,61 764, Údrţba komunikačnej infraštruktúry - poč. Sietí 1260, , Sluţby 14478, , Školenia, kurzy, semináre 75,00 110, Propagácia, reklama, inzercia-weby 22,50 22, Všeobecné sluţby 882,54 201, Špeciálne sluţby, dodávateľským spôsobom 1916, , Vypracovanie ţiadostí, geom. Plán 850,00 344, Sluţby: právnik, notár, advokát, exekútor 66, , Auditorské sluţby 1000,00 833, Štúdie, expertízy, posudky,znalec 9,00 0, Správne, súdne, notárske poplatky,soza 256, , Stravovanie 4122, , Poistenie majetku 1571, , Prídel do sociálneho fondu 419,89 408, Kolkové známky 32,00 0, Odmeny poslancom 3760, , Odmeny na dohody 871, , Vrátenie príjmov z min. období 37,05 0, Reprezentačné výdavky - rešt. 501,55 105, Beţné transfery 2142, ,

3 Príspevok poskytovaný obcou na spoločný stavebný úrad 1182, , , , Príspevok na stavebný úrad 0,00 0, ,33 169, Príspevok na úrad pre pozemné kom. 0,00 0, Príspevok ZMOS, RVC, TIR, SOTDUM 959, Odstupné 0, BT jednotlivcovi 0, Nemocenské dávky 0,00 78, zo štátneho rozpočtu 1032,67 800, mzda Regob 0, telefón Regob 64,20 60, materiál Regob 346,00 357, materiál ŢP 134,95 135, údrţba softveru Regob 65,00 60, Transfér na stavebný úrad- štát 0,00 0, Transfér na stavebný úrad- štát 0,00 0, hmotná núdza 422,52 188, S P O L U , , O112 Finančné a rozpočtové záleţitosti Poplatky banke 936,65 839, Daň 91,99 43, Daň leasing 525,96 137, O160 S P O L U 1554, , Všeobecné verejné sluţby inde neklasifikované Náhrada za sl. Pohotovosť 0,00 0, Odmeny voľby 380,00 100, Poistné do VŠZP 96,02 15, Poistné Dovera 108,10 14, Nemocenské poistenie 5,32 1, Starobné poistenie 53,20 14, Úrazové poistenie 3,04 0, Invalidné poistenie 11,40 3, Poistenie v nezamestnanosti 3,80 1, Poistenie do rez. fondu solidarity 18,11 4, Cestovné náhrady 15,60 9, poštové a telekomunikačné sluţby 15,00 5, Všeobecný materiál - voľby 137,06 20,

4 Repre - voľby 0,00 9, phm 25,00 10, Cestovné voľby 342,00 39, Vratka - voľby 0,00 0, Odmeny členov OVK 1721,70 199, Odmeny na dohody - voľby 0,00 0, Počítačové a tel sluţby 0,00 0, Vratka - voľby 71,21 191, S P O L U 3006,56 640, O170 Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov banke z úveru - byty 11044, , Splácanie úrokov z istiny- 30 b.j. 5804, , Splácanie úrokov z istiny- 11 b.j. 1846, , Splácanie úrokov z istiny- 19 b.j. 3393, , Splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu obecného úrad 5848, , Splácanie úrokov veriteľovi-leasing 151,07 8, O320 S PO L U 17043, , Ochrana pred poţiarmi Rev.has. prístrojov 86,00 60, BOZP a PO /Sikoservis/ 573,56 603, O451 S P O L U 659,56 663, Cestná doprava 630 Tovary a služby 15124, , , , , , , Zráţková voda do kanalizácie - stočné (Okruţná,...) 12783,85 0, Všeobecný materiál 350,39 44, Dotácia ŠR - údržba MK 0,00 0, Údrţba miestných komunikácií 0,00 237, Všeobecné sluţby 119, , Príspevok MHD 1870, , O510 S P O L U 15124, , Nakladanie s odpadmi Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovna 7628, , Tarifné platy 5152, , Príplatky - osobné 2225, , Odmeny 250,00 300, Poistné a príspevok do poisťovní 2870, , Odvod do VšZP 767,80 720, Nemocenské poistenie 107,42 100,

5 Starobné poistenie 1209, , Úrazové poistenie 69,02 65, Invalidné poistenie 230,34 216, Poistenie v nezamestnanosti 76,78 72, Poistenie do rez. fondu solidarity 410,22 387, Tovary a sluţby 43796, , SPZ - odpadové nádoby, vrecia 1468,99 956, Materiál- kompostáreň 58,50 67, Palivo, mazivo - RENAULT MASTER 358,00 319, Údržba- kompostáreň 42,00 0, Všeobecné sluţby - odvoz a skládka odpadu 38967, , , , , , ,00 1 Odvoz odpadu a skládka FO a PO 35639, , Rekaturácia skládka a odvoz FO a PO 1591,23 100, Skladovanie a odvoz kompostáreň 1737, , Práce mechanizmami- kompostáreň 1040, , Stravovanie 830,20 428, Prídel do SF 70,20 66, Odmena na dohodu - kompostáreň 960,00 849, O520 S P O L U 54295, , , Nakladanie s odpadovými vodami Zráţková voda do kanalizácie - stočné (Okruţná,...) 0, , O540 Ochrana prírody a krajiny 0, , , Materiál, chemikálie, náhr. diely -kosačky 1580,55 775, Pracovné odevy 184,29 145, Palivo do kosačky 1561,51 879, PHM, mazivá, oleje, kvapaliny - RENAULT MASTER 470,04 523, Oprava a náhr. diely RENAULT MASTER 522,56 306, Poistenie Renault Masters 0,00 322, Oprava kosačiek 917,55 853, Nájom SPZ 55,20 182, Všeobecné služby 1629, Stravovanie 1170, prídel do SF 194, O620 S P O L U 8286, , , Rozvoj obce Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovna 20480, , Tarifné platy VZ 6982, ,

6 611 11T1 Tarifné platy VZ 7549, , T2 Tarifné platy VZ 1332, , GB Tarifné platy VZ 2220, , Tarifné platy VZ 0, , Príplatky 2245, , Odmeny 150, Poistné a príspevok do poisťovní 3565, Odvod do iných zdrav. poisťovní 945,30 716, Nemocenské poistenie 132,27 100, Starobné poistenie 1509, , Úrazové poistenie 87,76 65, Invalidné poistenie 283,59 214, Poistenie v nezamestnanosti 94,53 71, Poistenie do rez. fondu solidarity 512,14 387, T1 Poistné a príspevok do poisťovní 2637, , , T1 Odvod do VšZP 272,00 298, T1 Odvod do iných zdrav. poisťovní 482,94 543, T1 Nemocenské poistenie 105,68 123, T1 Starobné poistenie 1056, , T1 Úrazové poistenie 60,41 70, T1 Invalidné poistenie 226,48 264, T1 Poistenie v nezamestnanosti 75,49 88, T1 Poistenie do rez. fondu solidarity 357,49 417, T2 Poistné a príspevok do poisťovní 464,57 536,14 540, T2 Odvod do VšZP 48,00 51, T2 Odvod do iných zdrav. poisťovní 85,23 96, T2 Nemocenské poistenie 18,66 21, T2 Starobné poistenie 186,48 217, T2 Úrazové poistenie 10,63 12, T2 Invalidné poistenie 39,97 46, T2 Poistenie v nezamestnanosti 13,32 15, GB Poistenie do rez. fondu solidarity 62,28 73, GB Poistné a príspevok do poisťovní 778,14 427,55 0, GB Odvod do VšZP 80,00 40, GB Odvod do iných zdrav. poisťovní 142,04 73, GB Nemocenské poistenie 31,08 17, GB Starobné poistenie 310,86 175, GB Úrazové poistenie 17,76 10, GB Invalidné poistenie 66,61 37,

7 GB Poistenie v nezamestnanosti 22,20 12, GB Poistenie do rez. fondu solidarity 107,59 59, Poistné a príspevok do poisťovní 778,14 398,43 0, Odvod do VšZP 80, Odvod do iných zdrav. poisťovní 142, Nemocenské poistenie 31, Starobné poistenie 310, Úrazové poistenie 17, Invalidné poistenie 66, Poistenie v nezamestnanosti 22, Poistenie do rez. fondu solidarity 107, Tovary a sluţby 31946, el. energia, plyn 222,58 18, vodné-stočné 0,00 0, T1 SZP - náradie 89,17 58, T2 SZP - náradie 0,00 10, SZP - náradie 0,00 22, GB SZP - náradie 0,00 3, SZP - náradie 0,00 290, Materiál byty 332,09 266, T1 pracovné odevy 0,00 53, T2 pracovné odevy 0,00 9, pracovné odevy 0,00 112, GB pracovné odevy 0,00 3, pracovné odevy 0, Údržba prevádzkových strojov byty 191,20 248, Údržba domov 462,98 500, všeobecné služby 4465, , vrátené preplatky za byty 23127, , Stravovanie 1170,40 472, prídel do SF 194,56 183, Nemocenské dávky 0,00 128, Poistné byty 1460, , Odmena na dohodu 1595, , O640 S P O L U 59872, , , Verejné osvetlenie 630 Tovary a služby 6317, , Elektrická energia 6076, , všeobecný materiál 0, ,

8 Údrţba + vianočné osvetlenie 241, , O810 S P O L U 6317, , Rekreačné a športové sluţby 630 Tovary a sluţby 6721, Energie 3371, , Elektrická energia 761, , Plyn 2610, Vodné, stočné 365,68 356, Internet 0, Všeobecný materiál /OFK/ 296, , H Všeobecný materiál 200, Všeobecný materiál /hokejbalisti/ 400, Materiál poţiarnici 5, , Materiál OSTK 200, E Materiál OFK 0, Údržba prevádzkových strojov 0,00 107, Údržba budovy 1135, Požiarnici - akcie 188,44 10, Všeobecné služby 557,58 945, Všeobecné služby /hokejisti/ 0, Špeciálne služby, dodávateľským spôsobom 0, Beţné transfery 12000, Príspevok - telovýchovná jednota 12000, Príspevok-obecný stolnotenisový klub 0, O8205 O820 S P O L U 18721, , , Kniţnice Kultúrne sluţby 630 Tovary a sluţby 930, , Dotáícia - nákup kníh 0, interierové vybavenie - regále 0,00 42, Knižnica- nákup kníh 490, Knižnica- odmena na dohodu 440, Poistné a príspevok do poisťovní 86,02 86, Starobné poistenie 61,60 61, Úrazové poistenie 3, Poistenie do rez. fondu solidarity 20, O8209 S P O L U 1016, , Ostatné kultúrne sluţby + KD

9 O820 Kultúrne sluţby 630 Tovary a sluţby Energie 5350, , Elektrická energia 1570, , Plyn 3780, Vodné, 499,43 84, Interiérové vybavenie 2055, SPZ 236,16 184, Materiál a čist. a hyg. potr. 5584,08 428, Údržba 4382,92 433, Údržba softvéru 0, Kultúrna činnosť - obec 9969, , H Kultúrna činnosť - Deň matiek 250, Čistenie obrusov 446,80 468, Príspevky pri výročiach a narodení dieťaťa 0, Revízie - elektro, has. prístr.,hydranty 132, O840 S P O L U 28907, , , Náboţenské a iné spoločenské sluţby 630 Tovary a sluţby 621,50 759, Elektrická energia 275,00 354, Vodné, stočné 63,47 71, Materiál 101,10 121, Oprava SPZ 9, Údrţba, opravy 0, všeobecné sluţby 172,20 212, Pohrebné trovy 0, O9111 S P O L U 621,50 759, Predškolská výchova Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovna 39009, Tarifné platy 33922, , Príplatky - osobné 3987, , Odmeny 1100, Poistné a príspevok do poisťovní 13600, Odvod do VšZP 3996, Ostatne zdravotne poistovne 0, Nemocenské poistenie 559, Starobné poistenie 5594, Úrazové poistenie 319,

10 Invalidné poistenie 925, Poistenie v nezamestnanosti 308, Poistenie do rez. fondu solidarity 1897, Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovna 952, Tarifné platy 952, Príplatky - osobné odbor školstva 0,00 280, Tovary a sluţby Cestovné 0, Energie 7110, Elektrická energia 1782, , Plyn 5328, Vodné, stočné 757,47 600, Poštové a telekomunikačné služby 506,69 365,66 395, Telefón 365,67 239, Mobil 127,02 124, Poštovné 14,00 1, Internet 122,24 236, interierové vybavenie 2221, SPZ 99, Materiál 3741, , Kancelárske potreby 153,13 209, Čistiace a hyg. potreby 155,47 337, Materiál MŠ 1563,71 513, Postelné prádlo 0,00 353, Dotácia zo ŠR - kanc. Potreby 372,72 927, Knihy, časopisy 1496,10 853, Knihy, časopisy 43, Pracovné odevy, obuv 45,60 145, Údržba prevádzkových strojov 0, Údržba budovy 0, , Revízie - has., plyn, elektro 74, Stravovanie 78, Poistné 347,40 383, Prídel do SF 336,90 305, D Vratka MF 2624, transfér Espania, CVČ , Odchodné 0, Nemocenské dávky 103,94 76, S P O L U , ,

11 O950 Predškolská výchova dotácia CVČ - cirkevné 0, dotácia CVČ 0, S P O L U 0, O9601 Školské stravovanie v predškolskom zariadení Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovna 8662, Tarifné platy 7072, , Príplatky 1219, , Odmeny 370, Poistné a príspevok do poisťovní 3026, Odvod do VšZP 866,20 918, Nemocenské poistenie 121, Starobné poistenie 1212, Úrazové poistenie 69,20 102, Invalidné poistenie 259,74 384, Poistenie v nezamestnanosti 86,50 128, Poistenie do rez. fondu solidarity 411,30 609, Tovary a sluţby 1601, , Riady 1263,40 289, Čistiace a hyg. potreby 122,10 219, Pracovné odevy, obuv 0,00 22, Údrţba prev. strojov 5,10 0, Všeobecné služby 129,00 371, Stravovanie 0,00 44, Prídel do soc. Fondu 81,66 120, Nemocenské dávky 0,00 18, S P O L U 13289, , Ďaľšie sociálne sluţby Opatrovateľská služba 12172, , T1 Opatrovateľská služba 0, , T2 Opatrovateľská služba 0,00 291, Finančná výpomoc občanom 300,00 0, S P O L U 12472, , Beţné výdavky , , KAPITALOVÉ VÝDAVKY 2014, S

12 1116 Výdavky verejnej správy Ostatné nehmotné aktíva ÚP 0, Ostatné nehmotné aktíva ÚP 1601, O451 S P O L U 1601, Cestná doprava projekt chodníka kompostáreň 2793, projekt osvetlenia priechodov pre chodcov 0, Námestníčko-spolufinancovanie 0, H Námestníčko-spolufinancovanie 0, Nákup pozemkov 35000, Realizácia cesty do kompostárne 18280, Realizácia - BUS zastavky 14990, Cesta DS 2877, Nákup pozemkov 1219, Rekonštrukcia - cesty 0, O510 S P O L U 75160, Nakladanie s odpadmi SPZ 0, Kompostáreň - spevnenie plochy 14578, Oplotenie kompostárne 0, O540 O620 O810 S P O L U 14578, Ochrana prírody a krajiny 713 Nákup kosačky 0, S P O L U 0, Rozvoj obce Projekt - vodné dielo/kamerový systém/ 0, vodné dielo 25538, S P O L U 25538, Rozvoj športu Nákup pozemkov 0, Projekt 0, SPZ-kosačka 0, SPZ - závlahový systém 0, O8209 S P O L U 25538, ostatné kultúrne sluţby + kd Projekt rozšírenia kuchyne KD 0, Rekonštrukcia KD 22926, S P O L U 22926,

13 O Nákup pozemkov 0, projekt 500, projekt 0, , rekonštrukcia 0, , rozšírenie cintorína 0, o rozšírenie cintorína 0, rekonštrukcia cesty pri cintiríne 0, O9111 S P O L U 500, Predškolská výchova Prípravná a projektová dokumentácia 77, Prípravná a projektová dokumentácia 473, Rekonštrukcia kúrenia MŠ 22681, spolufinanc S P O L U 23231, O9601 Školské stravovanie vybavenie kuchyne 0, S P O L U 0, S P O L U , , , F I N A N Č N É O P E R Á C I E 2014, Splácanie istiny - úver - byty (ŠFRB) 45251, Splácanie istiny- 30 b.j , Splácanie istiny- 11.b.j. 8106, Splácanie istiny - 19 b.j , Splácanie istiny - úver - budova obecného úradu 34260, Splácanie istiny z úveru na rekonštrukciu obecného úradu 34260, Splácanie leasingu 2478, Splácanie leasingu 2478, S P O L U 81990, , BEŢNÉ VÝDAVKY , KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY , , , FINANČNÉ OPERÁCIE 81990, NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY 0,

14 S P O L U ,

15

16

17

18

19

20

21

22 1

23

24

25

26

27 covanie

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR

ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR OBEC Prašice, 1. mája 142, 956 22 Prašice ROZPOČET NA ROK 2014, 2015, 2016 v EUR Bežné výdavky 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR KÓDY PROG. v EUR v EUR v EUR 0.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 176,540.00

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY

ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/ VÝDAVKY ÚPRAVA ROZPOČTU č. III/2012 - VÝDAVKY Druh FK EK Zdroj Pr. Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie rozpočtu Úprava č. III/2012 ZVÝŠENIE + Úprava č. III/2012 ZNÍŽENIE - ROZPOČET po úprave č.

Více

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený Finančný_rozpočet_2015 2016 2017 Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Príjmy 2013 2014 Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť 2016 2017 2018 1 1-bežný

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k O B E C V I N I C A R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet na rok 2013 (EUR) BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY - ŠKOLA VÝDAVKY CELKOM VÝDAVKY Schválený 1.úpr.

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 242 817,02

Více

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016-2018 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 01.1.1 Výdavky

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 88 69 0 88 69 0 88 69 88 448 99,80 9 49 Výkon funkcie starostu 5 949 56 48 000 0 48000 0 48000 49 6 0,58 50 000 0...6 08.4.0.0 Repre - občerstvenie + zasadnutia

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa: OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2016-31.12. 2016 Stav účtu k 01.01. 2016 109 801,35 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2016 163 355,98 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2017-2019 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1

Více

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 194 852 210 263 272 173 274 448 279 982 294 747 286 147 Podprogram 1.1: Manažment

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2012 Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 419 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Plnenie rozpočtu na rok 2012

Plnenie rozpočtu na rok 2012 O B E C V I N I C A Plnenie rozpočtu na rok 2012 Položka Výdavky Schválený Plnenie % rozpočet rozpočtu Bežné výdavky 475782,00 511110,20 107,43 01.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy 127160,00 133403,19 611000

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 01.01.2016 do 30.06.2016 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 224 000.00 224 000.00 178 045.60 45

Více

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 TABUĽKOVÁ ČASŤ 111003 Výnos dane z príjmov 1 545 088,00 121001 Daň z nehnuteľnosti, pozemkov 98 520,00 121002 Daň z nehnuteľnosti, stavieb 207 937,00 121003 Daň

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky Návrh. Alena Brezinová, účtovníčka obce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky Návrh. Alena Brezinová, účtovníčka obce PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2015-2017 Návrh Starosta obce: Veronika Haferová Vypracovala: Alena Brezinová, účtovníčka obce Vyvesený: 12.3.2015 Počet pripomienok: Prerokovaný na OZ dňa: Uznesenie

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016-2018 Starosta obce: Veronika Haferová Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka Vyvesený: 9.3.2016 Počet pripomienok: 2 Prerokovaný na OZ dňa: 24.3.2016 Uznesenie

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é: Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2012-2014 21.11.2011 P. Č. 2012 2013 2014 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. Činnosti 371 000,00 380 000,00 395 000,00 2. Daň z

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov

Bežný rozpočet SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové príjmy ,00 0, ,00 300, ,00 0, ,00 KZ Výnos dane z príjmov OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 018 61 BELUŠA Prehľad rozpočtových opatrení po 3. zmene rozpočtu Bežný rozpočet Bežné príjmy Zmena č. 1 Zmena č. 2 Zmena č. 3 č. 1/ č. 2/ č. 3/ Daňové príjmy 241 966,00 0,00 241

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Návrhy rozpočtov na roky na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh

Návrhy rozpočtov na roky na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh Návrhy rozpočtov na roky 2014-2016 na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh Návrh Program klasifikácia Ukazovateľ rozpočet rozpočet

Více

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Kapitá lové 610 620 630 640 Spolu Spolu 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 33950 9670 6850 1500 51970 0 51970 2 1 Výkon funkcie starostu 32000 9070 2950 44020

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy 2012 Eur Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 646 543 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 612 000 121 001 Daň z nehnuteľností-pozemky

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více