Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%"

Transkript

1 Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient% %osid% % % %telefon% Vážený zákazníku, společnost BH Securities a.s. (výše a dále jen jako Obchodník bo Společnost ) vás tímto jako profesionálního zákazníka v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES, o trzích finančních nástrojů, a zákom č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ), žádá, abyste vyplnili tento investiční dotazník a odpověděli na dotazy v něm uvedené (dále jen Investiční dotazník ). Investiční dotazník slouží Obchodníkovi k tomu, aby poznal vaše odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, vaše finanční zázemí a investiční cíle (souhrnně investiční profil ), a mohl vám tak na základě získaných informací poskytovat své služby kvalifikovaně a ve vašem jlepším zájmu. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY: 1. Poskytování hlavní investiční služby obhospodařování majetku zákazníka ( 4 odst. 2 písm. d) ZPKT) (dále jen Asset ) a/bo investiční služby investiční poradenství týkající se investičních nástrojů ( 4 odst. 2 písm. e) ZPKT)(dále jen Poradenství ): Pokud poskytte všechny informace požadované Obchodníkem v rámci tohoto Investičního dotazníku, bo pokud poskytte některou z takto požadovaných informací zjevně úplnou, přesnou bo pravdivou, Obchodník smí při poskytování investiční služby Asset a/bo Poradenství provést obchod s investičním nástrojem, doporučit investiční službu bo poskytnout vám radu ohledně investičního nástroje. Stejně bude Obchodník postupovat také v případě, že požadovaná investiční služba Asset a/bo Poradenství bude odpovídat vašemu investičnímu profilu. Pokud na některou z otázek dle tohoto Investičního dotazníku odpovíte pravdivě, úplně bo přesně, vystavujete se bezpečí, že Obchodník správně vyhodnotí váš investiční profil a poskyt vám investiční službu, radu ohledně investičního nástroje bo provede obchod s investičním nástrojem, případně zvolí investiční strategii, která pro vás ní jvhodnější, bo je pro vás dokonce přímo vhodná. 2. Poskytování jiné hlavní investiční služby ž investiční služby Asset a/bo Poradenství: Nejedná-li se o hlavní investiční službu Asset a/bo Poradenství, z informací vámi poskytnutých v rámci tohoto Investičního dotazníku Obchodník vyhodnocuje, zda poskytnutí hlavní investiční služby, rady ohledně investičního nástroje bo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci hlavní investiční služby odpovídá vašim odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Nejedná-li se o hlavní investiční službu Asset a/bo Poradenství, Obchodník ní ze zákona povin vyhodnocovat informace o vašem finančním zázemí bo informace o vašich investičních cílech. Pokud odmítte Obchodníkovi poskytnout požadované informace, bo mu je poskytte v požadovaném rozsahu, váš postoj umožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby, rady ohledně investičního nástroje bo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci hlavní investiční služby (odlišné od investiční služby Asset a/bo Poradenství) odpovídá vašim odborným znalostem bo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Pokud však na některou z otázek odpovíte pravdivě bo přesně, vystavujete se bezpečí, že Obchodník při takovém vyhodnocování dojde dokonce k správnému závěru. 1

2 1. Odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic do investičních nástrojů 1.1 Jaké máte odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů? Nechci sdělit obchodníkovi úroveň mých znalostí a zkušeností v oblasti investic do investičních nástrojů. Vzhledem k tomu, že při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (dále jen Asset ) a/bo investiční služby investiční poradenství (dále jen Poradenství ) je Obchodním povin získat zbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníkovi může poskytnout investiční služby Asset a/bo Poradenství, ani provést obchod či poskytnout radu v rámci uvedených investičních služeb. Vzhledem k tomu, že při poskytování jiné investiční služby ž Asset a/bo Poradenství je Obchodním povin požádat zákazníka o zbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníka před poskytnutím konkrétní investiční služby, rady či provedení obchodu poučí, že takový postoj zákazníka umožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, rady či provedení obchodu odpovídá investičnímu profilu zákazníka. O úrovni mých znalostí a zkušeností v oblasti investic do investičních nástrojů vypovídají následující odpovědi na níže uvedené dotazy: V případě této odpovědi Obchodník zákazníka poučuje, že je třeba, aby odpověděl na všechny následující dotazy a že je na ně třeba odpovědět úplně, přesně a pravdivě, jinak by Obchodník mohl vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investičních služby odpovídá zákazníkovým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic do investičních nástrojů. V případě této odpovědi Obchodník dále zákazníka poučuje, že pokud na následující dotazy odpoví zjevně úplně, přesně bo pravdivě, pak Obchodník zákazníkovi může poskytnout investiční služby Asset a/bo Poradenství, ani provést obchod či poskytnout radu v rámci uvedených služeb. 1.2 Rozumíte obsahu a významu následujících pojmů, mechanismů, principů a/bo vztahů? Základní principy fungování kapitálového trhu Principy obchodování na zahraničních trzích Vztah výnosové míry a rizika investice byl mi vysvětlen obchodníkem a porozuměl jsem, že vyššího očekávaného výnosu lze dosahovat pouze za cenu vyššího podstupovaného rizika vzniku ztráty a naopak, že méně rizikové investice přinášejí jen relativně nižší výnos Cenné papíry kolektivního investování (podílové listy), principy jejich fungování a obchodování s nimi Dluhopisy bo obdobné cenné papíry představujících právo na splacení dlužné částky, principy jejich fungování a obchodování s nimi Akcie, principy jejich fungování a obchodování s nimi 2

3 1.2.7 Strukturované investiční nástroje (např. investiční certifikáty, ETF), principy jejich fungování a obchodování s nimi Deriváty (např. opce, futures, swapy, forward), principy jejich fungování, vypořádání a obchodování s nimi Mechanismus a rizika obchodování s poskytnutím úvěru obchodníkem (tzv. margin trading) Princip pákového efektu (leverage) Princip marking to market (denní zúčtování zisků a ztrát) Princip prodeje na krátko (short sale) Mechanismus obchodování prostřednictvím REPO operace Dorovnávací marže (Margin call) a Stop loss marže (Stop loss) Úloha Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a podmínky poskytování náhrady Úloha České národní banky jako orgánu vykonávající regulaci a dohled nad finančním trhem 1.3 Máte vysokoškolské vzdělání, které se vztahuje k obchodování s investičními nástroji a v rámci něhož jste nabyl odborné znalosti ohledně investičních nástrojů a obchodování s nimi? ano 3

4 1.4 Působil jste a/bo působíte v povolání (zaměstnání), které se vztahuje k obchodování s investičními nástroji a v rámci něhož jste nabyl odborné znalosti a zkušenosti ohledně investičních nástrojů a obchodování s nimi? ano 1.5 Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů z hlediska jednotlivých druhů investičních nástrojů? dosud jsem nikdy investoval/a do investičních nástrojů, abo jsem investoval pouze do bankovních produktů, stavebního spoření bo životní pojištění dosud jsem investoval pouze do cenných papírů kolektivního investování (podílové fondy) již jsem na tuzemském kapitálovém trhu přímo obchodoval s dluhopisy a/bo akciemi již jsem na tuzemském i zahraničním kapitálovém trhu přímo obchodoval s dluhopisy a/bo akciemi již jsem na tuzemském a/bo zahraničním kapitálovém trhu přímo obchodoval s dluhopisy a/bo akciemi a také jsem již obchodoval na derivátových trzích s opcemi a/bo futures a/bo na finančních trzích (např. forex) 1.6 Jak byste charakterizoval/a Vaše dosavadní zkušenosti v oblasti investic do investičních nástrojů z hlediska významu a frekvence takových investic, pokud byste použil/a některou z následujících možností? mám žádné zkušenosti bo jen zkušenosti získané příležitostným obchodováním s menším objemem vlastních prostředků mám zkušenosti získané příležitostným obchodování s větším objemem vlastních prostředků bo pravidelným obchodováním s menším objemem vlastních prostředků mám zkušenosti získané pravidelným obchodování s větším objemem vlastních prostředků bo jakýmkoliv obchodováním s využitím cizích prostředků 1.7 Prováděl/a jste v minulosti a/bo provádíte obchody s následujícími investičními nástroji? Dluhopisy a/bo směnky ano, po dobu kratší ž 1 roku ano, po dobu delší ž 4 roky Cenné papíry kolektivního investování (podílové fondy) ano, po dobu kratší ž 1 roku ano, po dobu delší ž 4 roky Akcie ano, po dobu kratší ž 1 roku ano, po dobu delší ž 4 roky Strukturované investiční nástroje jako např. investiční certifikáty, ETF apod. ano, po dobu kratší ž 1 roku ano, po dobu delší ž 4 roky Deriváty jako např. opce, futures, swapy, forward apod. ano, po dobu kratší ž 1 roku ano, po dobu delší ž 4 roky 4

5 1.8 V jakém celkovém objemu jste v minulosti investoval a/bo investujete do investičních nástrojů? v žádném objemu v objemu do ,- Kč v objemu v rozmezí ,- Kč až ,- Kč v objemu větším ž ,- Kč 1.9 Jaká je Vaše průměrná roční frekvence obchodování s investičními nástroji? žádná, resp. 0 obchodů 1 až 5 obchodů za rok 6 až 50 obchodů za rok více ž 50 obchodů za rok 2. Investiční cíle zákazníka 2.1 Jaké máte své investiční cíle v oblasti investic do investičních nástrojů? Nechci sdělit obchodníkovi své investiční cíle v oblasti investic do investičních nástrojů. Vzhledem k tomu, že při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (dále jen Asset ) a/bo investiční služby investiční poradenství (dále jen Poradenství ) je Obchodním povin získat zbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníkovi může poskytnout investiční služby Asset a/bo Poradenství, ani provést obchod či poskytnout radu v rámci uvedených investičních služeb. Vzhledem k tomu, že při poskytování jiné investiční služby ž Asset a/bo Poradenství je Obchodním povin požádat zákazníka o zbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníka před poskytnutím konkrétní investiční služby, rady či provedení obchodu poučí, že takový postoj zákazníka umožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, rady či provedení obchodu odpovídá investičnímu profilu zákazníka. O mých investičních cílech v oblasti investic do investičních nástrojů vypovídají následující odpovědi na níže uvedené dotazy: V případě této odpovědi Obchodník zákazníka poučuje, že je třeba, aby odpověděl na všechny následující dotazy a že je na ně třeba odpovědět úplně, přesně a pravdivě, jinak by Obchodník mohl vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investičních služby odpovídá zákazníkovým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic do investičních nástrojů. V případě této odpovědi Obchodník dále zákazníka poučuje, že pokud na následující dotazy odpoví zjevně úplně, přesně bo pravdivě, pak Obchodník zákazníkovi může poskytnout investiční služby Asset a/bo Poradenství, ani provést obchod či poskytnout radu v rámci uvedených služeb. 2.2 Jak často sledujete dění na kapitálových trzích a/bo hodnotu svých investic do investičních nástrojů? sleduji vůbec příležitostně denně několikrát za den 2.3 Jak dlouho hodláte pravděpodobně držet investiční nástroje, do kterých investujete? jak dlouho bude třeba v závislosti na vývoji tržních cen jdéle 1 rok po dobu v rozmezí 1 roku až 3 let po dobu v rozmezí 3 let až 5 let jméně po dobu 5-ti let 2.4 Jak důležité je pro Vás investici rychle přeměnit na hotovost? Pravděpodobně budu potřebovat rychle přeměnit svou investici na hotovost, ale chci, aby rychlá taková rychlá přeměna investice na hotovost pro mě znamenala finanční ztrátu, např. v podobě nutnosti prodat držené investiční nástroje za nižší ž pořizovací cenu. Může se stát, že budu nutně potřebovat rychle přeměnit svou investici na hotovost, a pokud k tomu dojde, jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu. O rychlé přeměně investice na hotovost uvažuji a své peníze mám v úmyslu pochat investované po celou předpokládanou dobu trvání investice. A pokud k takové rychlé přeměně přistoupím, uvědomuji si, že to pro mě může znamenat finanční ztrátu. 5

6 2.5 Jakou máte představu o očekávaném výnosu investice a jakou máte v té souvislosti toleranci a preference k riziku? Raději akceptuji nižší výnos s nižší mírou rizika. Očekávám výnosy nad úrovní bankovních vkladů a jsem ochoten podstoupit tomu odpovídající riziko vzniku ztráty. Kvůli možnosti dosažení nadprůměrného výnosu jsem ochoten podstupovat zvýšené riziko. Očekávám nadprůměrné výnosy a v té souvislosti chápu, že čím vyšší výnos očekávám, tím vyšší riziko ztráty investice musím podstoupit. Uvědomuji si, že nadprůměrné výnosy mohou přinést především investice do aktiv, kde ní zaručena jejich návratnost. 2.6 Co je účelem Vaší investice? Nezbytně nutně potřebuji vydělat finanční prostředky. Chci zhodnotit dočasně volné finanční prostředky. Chci zhodnotit dlouhodobě volné finanční prostředky. 2.7 Jakého zhodnocení byste chtěl/a Vaší investicí dosáhnout? Dosáhnout zhodnocení ve výši do 5% p.a. Dosáhnout zhodnocení ve výši do 5% až 10% p.a. Dosáhnout zhodnocení více ž 10% p.a. 3. Finanční zázemí zákazníka 3.1 Jaké máte v souvislosti s investicemi do investičních nástrojů finanční zázemí? Nechci sdělit obchodníkovi informace o svém finančním zázemí. Vzhledem k tomu, že při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka (dále jen Asset ) a/bo investiční služby investiční poradenství (dále jen Poradenství ) je Obchodním povin získat zbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníkovi může poskytnout investiční služby Asset a/bo Poradenství, ani provést obchod či poskytnout radu v rámci uvedených investičních služeb. Vzhledem k tomu, že při poskytování jiné investiční služby ž Asset a/bo Poradenství je Obchodním povin požádat zákazníka o zbytné informace, pak v případě této odpovědi platí, že Obchodník zákazníka před poskytnutím konkrétní investiční služby, rady či provedení obchodu poučí, že takový postoj zákazníka umožní Obchodníkovi vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, rady či provedení obchodu odpovídá investičnímu profilu zákazníka. O mém finančním zázemí vypovídají následující odpovědi na níže uvedené dotazy: V případě této odpovědi Obchodník zákazníka poučuje, že je třeba, aby odpověděl na všechny následující dotazy a že je na ně třeba odpovědět úplně, přesně a pravdivě, jinak by Obchodník mohl vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investičních služby odpovídá zákazníkovým odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic do investičních nástrojů. V případě této odpovědi Obchodník dále zákazníka poučuje, že pokud na následující dotazy odpoví zjevně úplně, přesně bo pravdivě, pak Obchodník zákazníkovi může poskytnout investiční služby Asset a/bo Poradenství, ani provést obchod či poskytnout radu v rámci uvedených služeb. 3.2 Jaké máte zdroje pravidelných příjmů? (lze zaškrtnout i více odpovědí) Příjmy ze závislé činnosti (např. pracovního poměru). Příjmy z podnikání a/bo jiné samostatně výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti (např. pracovního poměru) a/bo příjmy z podnikání a/bo jiné samostatně výdělečné činnosti a dále k tomu také příjmy z kapitálového majetku (např. úroky, dividendy, podíly na zisku obchodní společnosti) a/bo příjmy z pronájmu movitostí. Jiné ž výše uvedené. 3.3 Jaké jsou Vaše pravidelné měsíční příjmy (bez započtení pravidelných výdajů)?: Nižší ž ,- Kč ,- Kč až ,- Kč. Vyšší ž ,- Kč. 6

7 3.4 Jaké jsou Vaše finanční závazky plněné (placené) v pravidelných splátkách (tj. běžné výdaje na domácnost, splátky úvěrů či leasingů, výdaje na provoz automobilu atd.)? Jejich výše odpovídá méně ž 20% mých pravidelných měsíčních příjmů. Jejich výše odpovídá 20% až 40% mých pravidelných měsíčních příjmů. Jejich výše odpovídá více ž 40% až 60% mých pravidelných měsíčních příjmů. Jejich výše odpovídá více ž 60% až 80% mých pravidelných měsíčních příjmů. Jejich výše odpovídá více ž 80% mých pravidelných měsíčních příjmů. 3.5 Chcete do investičních nástrojů investovat cizí zdroje třetí osoby (mimo zdrojů poskytnutých obchodníkem)? Ano. Ne. 3.6 Jaká je výše Vašeho majetku včetně všech likvidních aktiv, investic a movitostí (tj. hodnota uvedeného majetku snížená o dluhy)? Menší ž ,- Kč ,- Kč až ,- Kč ,- Kč až ,- Kč Větší něž ,- Kč 3.7 Jaká je výše Vašich volných finančních prostředků, které chcete investovat? Nižší ž ,- Kč ,- Kč až ,- Kč ,- Kč. až ,- Kč. Vyšší ž ,- Kč. 3.8 Jak velké riziko ztráty ve vztahu k Vašim investovaným prostředkům jste ochoten akceptovat? Akceptuji riziko, které je srovnatelné se zajištěnými investičními nástroji. Akceptuji riziko částečné ztráty investovaných prostředků (30%). Akceptuji riziko podstatné ztráty investovaných prostředků (30% - 80%). Akceptuji riziko 100% ztráty investovaných prostředků. 3.9 Jaký dopad na Vás bude mít případná 100% ztráta Vámi investovaných finančních prostředků? Nenasta žádná změna mého životního standardu. Můj životní standard se mírně sníží. Nasta výrazné snížení mého životního standardu. Budu mít existenční potíže Jaký je Váš rozsah oprávnění disponovat s majetkem? S majetkem, který hodlám investovat, disponuji a vlastním jej pouze já a mám omezenou rozhodovací pravomoc o tomto majetku. S majetkem, který hodlám investovat, jsem oprávněn disponovat v rámci firmy. S majetkem, který hodlám investovat, jsem oprávněn disponovat v rámci SJM. Vyplněním a podpisem, tohoto Investičního dotazníku, zákazník potvrzuje, že jeho obsahu porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým jlepším vědomím a bere na vědomí, že pokud některou z otázek v Investičním dotazníku Investiční profil zákazníka zodpověděl pravdivě bo zamlčel některé podstatné skutečnosti, vystavuje se bezpečí, že obchodník mylně vyhodnotí jeho skutečné potřeby. Datum vyplnění: Podpis zákazníka: *** 7

8 Vyhodnocení investičního dotazníku tuto část vyplňuje obchodník Na základě výše uvedených odpovědí na dotazy jsou v souladu s vnitřním předpisem Pravidla vyhodnocování investičních dotazníků a stanovení investičního profilu zákazníků BH Securities a.s. stanovena následující bodová hodnocení: Předmět bodování: Celkový počet bodů: NEPRAVDA NEPOSKYTUJE PROFIL *** Na základě výše uvedeného bodového hodnocení je v souladu s vnitřním předpisem Pravidla vyhodnocování investičních dotazníků a stanovení investičního profilu zákazníků BH Securities a.s. provedena následující KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKA 1 : Zákazník poskytující pravdivé informace Zákazník odmítající poskytnout informace Konzervativní zákazník Vyvážený zákazník Dynamický zákazník Komisionářská smlouva Dodatek KS margin Dodatek KS REPO Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů strategie konzervativní Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů strategie dynamická VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO DOTAZNÍKU A KATEGORIZACI ZÁKAZNÍKA PROVEDL D: Kdo: Podpis 1 Zaškrtněte kategorizaci zákazníka, které odpovídá příslušnému bodovému hodnocení 8

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Osobní profilační formulář

Osobní profilační formulář Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví

Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví Informace o investičním poradenství poskytovaném klientům ČSOB Privátního bankovnictví Vážený kliente, na následujících stránkách naleznete informace o tom, jakým způsobem Vám chceme usnadnit rozhodování,

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ J&T BANKY, A. S. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI. Účinnost od 07.11.2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ J&T BANKY, A. S. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI. Účinnost od 07.11.2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY PRÉMIOVÉHO BANKOVNICTVÍ J&T BANKY, A. S. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI Účinnost od 07.11.2011 1. ČLÁNEK Základní ustanovení 1.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Smlouva o obhospodařování portfolia

Smlouva o obhospodařování portfolia Smlouva o obhospodařování portfolia Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: J&T BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČ: 47115378 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností IMPERIUM FINANCE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více