Zpráva o činnosti organizace za rok Dětský domov, Staňkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace za rok 2014. Dětský domov, Staňkov"

Transkript

1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Dětský domov, Staňkov Č.j.: 143/2015

2 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracovávání je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení). Charakteristika organizace: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova Staňkov telefon: fax: internetové stránky: IZO školského zařízení: Identifikátor právnické osoby: IČ: Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne , č.j.: 493/01 Dodatek č. 1ze dne , č.j..: ŠMS/828/05 Dodatek č. 2 ze dne , č.j.: ŠMS/108/06 Dodatek č. 3 ze dne , č.j.: ŠMS/7124/06 Dodatek č. 4 ze dne , č.j.: ŠMS/9260/06 Dodatek č. 5 ze dne , č.j..: ŠMS/51/08 Dodatek č. 6 ze dne , č.j.: ŠMS/7653/09 Dodatek č. 7 ze dne , č.j.: ŠMS/3035/10 Dodatek č. 8 ze dne , č.j.: ŠMS/8140/10 Dodatek č. 9 ze dne , č.j.: ŠMS/2157/11 Dodatek č. 10 ze dne , č.j.: ŠMS/3152/12 Dodatek č. 11 ze dne , č.j.: ŠMS/2574/13 Dodatek č. 12 ze dne , č.j.: ŠMS/6126/14 Součásti školy : Název školy IZO součásti Kapacita Dětský domov Školní jídelna

3 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Mathauserova 117, Staňkov 2. Boženy Němcové 7, Horšovský Týn Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 Z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav/ přepočtený stav ) (fyzický stav/přepočtený stav) 28/28,37 21/21,348 Údaje o počtech dětí : Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, ubytovaných, stravovaných Počet tříd, skupin, výchovných skupin, zájmových útvarů, stupňů Údaj k Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2014/ Počet dětí příchozích a odchozích ve školním roce 2013/2014 : Počet nově zařazených dětí do DD 6 Počet dětí odchozích z DD 6 - odchod do náhradní rodinné péče 2 - adopce 0 - dovršení plnoletosti 3 - VÚDM 0 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 0 - domov pro osoby se zdravotním postižením 0 - jiný DD 1 Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (počet/%) : Součást Prospěl Prospěl Neprospěl Neklasifikován s vyznamenáním DD Staňkov 3/8,82 30/88,24 1/2,94 0 Chování žáků a docházka žáků (počet/ %) : Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 2. stupeň 3. stupeň DD Staňkov 1/2,94 0/0 10 hod.

4 Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014 : V roce 2014 nebyla provedena ve školském zařízení kontrola ČŠI. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena (mezinárodní spolupráce a aktivity, účast v rozvojových programech a projektech, úspěchy žáků školy v odborných a sportovních soutěžích, spolupráce se sociál. partnery apod.) Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, která má soudně nařízenou ústavní výchovu. Dětský domov má kapacitu 38 míst. Ve Staňkově je pro děti 31 míst a dalších 7 míst máme v rodinné buňce v Horšovském Týně. V areálu DD ve Staňkově je 1 budova určena pro 3 rodinné skupiny po 8 dětech a 1 menší budova pro rodinnou skupinu s kapacitou 7 míst. Kapacita byla téměř po celý rok naplněna. Činnost je v dětském domově vykonávána v souladu se zákonem 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tak jako v minulých letech se během roku doplňovalo ošacení, obuv, školní potřeby a ostatní materiální zabezpečení pro naše děti. Samozřejmostí je používání počítačů včetně internetu. Zájmová činnost organizovaná zařízením - zájmové kroužky výtvarný, hudebně dramatický, sportovní, zahradnický, keramický a kroužek dovedných rukou - návštěva divadla, kina, loutkového divadla - vystoupení dětí v průběhu roku pro seniory v Penzionu Domažlice a Plzni, na vánočních besídkách apod. Přehled volnočasových aktivit dětí - účast na soutěži v sálové kopané v Plzni - Sportovní hry dětských domovů v Plané, účast 1 chlapce na finále ČR a účast 1 chlapce na mezinárodních sportovních hrách v Maďarsku - účast v soutěži Hejbejte se s Hankou Kynychovou - zapojení v projektu Nadace Albert Kolik jazyků umíš, tolikrát - canisterapie - zapojení do TJ Staňkov oddíly kopané - Setkání dětských světů akce Plzeňského kraje - Pohádkové velikonoce na statku v Břasech akce PK - výstavy prací dětí v MKZ Horšovský Týn při různých příležitostech - účast ve výtvarných soutěžích např. Vlak štěstí a naděje, Nejkrásnější kraslice, Den Země - účast na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci rizikového chování zaměření na kyberšikanu - v rámci prevence rizikového chování byl podán projekt na KÚ Plzeň jednalo se o víkendový pobyt dětí zaměřený na tuto problematiku - návštěvy ZOO Plzeň, Praha

5 - účast na koncertu Šansonění v Praze - návštěvy plaveckého bazénu v Domažlicích, Plzni a Aquaparku v Praze - bruslení na Zimním stadionu v Domažlicích - výlety poznávání Plzeňského kraje - účast na karnevalech a maškarních plesech pro děti v Horšovském Týně, ve Staňkově a v Plzni - účast na vánočním trhu ve Staňkově - účast na předvánočním koncertu Diakonie Merklín a ZUŠ Staňkov ve Staňkově - účast na Tříkrálové sbírce - účast na sbírce Srdíčkový den Nadace Život dětem Praha - muzikálové představení v Praze Quasimodo, Mata Hari a Sněhová královna - týdenní lyžařský pobyt na Zadově - Mikulášská nadílka ve Staňkově - účast na žákovském plese ZŠ ve Staňkově - kurz Společenské výchovy a tance ve Staňkově - beseda Jsem ready Ponton Plzeň - festival dokumentárních filmů Jeden svět v Plzni - účast na Apetit festivalu v Plzni - návštěva historického dne v Krchlebech - Noc kostelů ve Staňkově - přehlídka amerických veteránů ve Staňkově a Horšovském Týně - turistický pochod Staňkovský Nezmar - účast na DD cupu - běh okolo Lišáku účast na akci DD Kašperské Hory - soutěže v bowlingu v Plzni - návštěva dobrovolných hasičů Křenovy - Velikonoční odpoledne v Bauhausu v Plzni - vystoupení s kulturním programem při slavnostním předávání absolutorií VOŠ Domažlice - tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin - zapojení v projektu Most přes generaci hraní deskových her se seniory v penzionu v Domažlicích - pobyt u moře v Chorvatsku, ostrov Hvar - Víkendové pobyty s pionýrskou skupinou Koloveč - tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin - zapojení v projektu Most přes generaci hraní deskových her se seniory v penzionu v Domažlicích - účast na akcích pro děti pořádané Bauhausem Plzeň - účast na oslavách vzniku ČR dne v Plzni - vánoční výstavky prací dětí v Trhanově, Horšovském Týně a Domažlicích Letní činnost Část dětí byla alespoň část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob, pro ostatní děti byl připraven program pedagogickými pracovníky DD. Jedná se zejména o činnost sportovní, rekreační, výlety, sběr lesních plodů, koupání.

6 Zrealizovalo se 5 společných týdenních pobytů v červenci na Sycheráku, v Krkonoších, na Šumavě na na faře v Dýšině, v srpnu v Mezholezích. Pro děti byl zabezpečen letní tábor se Švagrem Písek. Dále se děti zúčastnily Leteckého dne na letišti ve Staňkově a historického dne se šermířskou skupinou Kargem ve Staňkově. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky) Spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových (projekt Startovné do života), Nadací Život dětem, Nadací Olgy Havlové a Spolu dětem o.p.s., Praha, občanským sdružením Ve spojení Praha, Nadací Albert. Ve spolupráci s Městem Staňkov je pronajat tzv. startovací byt pro děti odcházející zletilostí z DD v rámci projektu Krok do života 1. V letošním roce jsme dostali pro děti dárky nebo finanční pomoc od těchto sponzorů : AHOLD Czech republic, a.s., Slavíčkova 1a, Brno Bohatý sirotek, z.s., Horní 115, Božkov, Mnichovice Buriánková Jana, Praha 4 CALLEVA sped. S.r.o., Vrbova 1427/19, Praha 4 Braník Davídek Martin, Zábělská 33, Plzeň Diecézní charita Plzeň, Sady 5. Května 8, Plzeň EvoBus ČR s.r.o., Na Hůrce 211/10, 161Praha 6 - Ruzyně Fotbalová asociace ČR, Diskařská 2431/4, Praha 6 Gerlach spol. s r.o., K Vypichu 1086, Rudná u Prahy Hamlet Production a.s., Jungmannova 9, Praha 1 Chmelová Marta, Kšírova 428/138, Brno MUDr. IhaKarel, Tovární 247, Domažlice IKEA Česká republika, Skandinávská 1, Praha 5 - Zličín Kokoškovi Jakub a Libuše, Hruškova 1652/31, Plzeň KOVO HRBÁČEK s.r.o., Močerady, Staňkov Mariina lékárna, Dobrovského 248, Horšovský Týn Městské technické a bytové středisko Holýšov Murr CZ, s.r.o., Průmyslová 762, Stod Ing. Nídlová Hana, Nádražní 289, Ostrov Občanské sdružení Vespojení, Nad lesním divadlem 1354/8a, Praha - Braník Obec Česká Kubice Prestige Products ČR, K hájům 2/1233, Praha 5 RISASTOR, s.r.o., Lochotínská 18, Plzeň Spolu dětem, o.p.s., Peckova 280/9, Praha Karlín Stauner palet s.r.o., Starý Klíčov 143, Mrákov Švára Stavby s.r.o., Marešova 643/6, Praha 9 Černý Most Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5 Smíchov Voříšek Karel, Praha 3 Witz Petr, Husova tř. 1, Domažlice WR Servis, Masarykova 150, Domažlice ZKD Sušice členský výbor Staňkov Život dětem, o.s., Lindnerova 6, Praha 8

7 Na vánoce děti dostaly také řadu dárků z akce Strom splněných přání, Milý Ježíšku a Daruj hračku. Na celý školní rok byl zpracován plán práce. Rovněž vychovatelé na jednotlivých skupinách pracovali podle týdenních programů výchovné činnosti. Zároveň plníme Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Každé dítě DD mělo vypracován program rozvoje osobnosti dítěte. V domově rovněž pracovala žákovská spoluspráva. Důležitá byla spolupráce se školami, se sociálními pracovnicemi jednotlivých okresních úřadů a spolupráce s rodiči. Dětský domov se snažil vytvářet podmínky pro integraci dětí do společnosti. Usilujeme o maximální možnou spolupráci s rodiči dětí, umožňujeme plánované i nahodilé návštěvy rodičů v DD. Právně volné děti navrhujeme ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Součástí organizace je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem a Stod. Toto zařízení je zřízené podle 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či základní práva jsou vážně ohrožena. U dětí není nařizována ústavní výchova. Poskytovaná péče je pro děti zpravidla od 3 do 18 let, v nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin je možné přijmout i dítě mladší 3 let. Péče o děti je zajištěna personálem s odborným vzděláním. ZDVOP poskytuje své služby nepřetržitě a zajišťuje dítěti pocit bezpečí, lidskou důstojnost a práva dítěte, základní potřeby dítěte (stravování, ubytování a ošacení apod.), výchovnou péči, poradenství, pomoc při přípravě dětí na školní vyučování, doprovod dětí do školy a ze školy, možnost každodenního kontaktu dítěte s rodinou, odborně ambulantní péči, sociální práce s rodinou ve spolupráci s OSPOD s cílem sanace rodinného prostředí. Principy péče: o děti se pečuje po všech stránkách obdobně jako v rodině, děti se přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu, děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost OSPOD, rodičů nebo samotného dítěte, je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády, v zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezeno jiné vhodné řešení. V roce 2014 poskytlo zařízení péči v průměru 36 dětem denně. Závěrem lze konstatovat, že úkoly stanovené na rok 2014 jsme splnili. Datum: PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov

8 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Ekonomická část

9 Tabulka č. 1 Výkaz zisku a ztráty Zpracovatel vloží sumář Výkazů zisku a ztráty za rok 2014 za školy, předškolní a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky v okruhu jeho působnosti a označí jej "Tabulka č. 1". Vloženo v příloze č. 1.

10 Tabulka č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2014 v Kč Dotace poskytnuté Poskytnuto Použito Vratky dotací všemi poskytovateli k k celkem a Poskytnuté dotace celkem (= ř ř. 2.) v tom: 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem v tom: a) platy b) OON c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) z toho: DVPP další jednotlivé tituly dotací celkem 0 (uvedené v číselníku účelových znaků) Tabulka obsahuje údaje o dotacích. Nezahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele. Vysvětlivky: sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2 Poznámky: řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů dotací řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, FKSP a ONIV řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2014 (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních) - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem přímých výdajů na vzdělávání. Vypracoval: J.Kunešová Datum: Telefon: Schválil: PaedDr. J.Koubová

11 Peněžní fondy Tabulka č.3 v Kč Peněžní fondy organizace Tvorba 2014 číslo účtu Stav k Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k Změna stavu za rok (=6-2) Fond odměn ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 FKSP ,47 x , , , ,00 Rezervní fond , , , , , ,20 Investiční fond ,20 0, , , , ,00 CELKEM , , , , , ,20 Vypracoval: J. Kunešová Telefon: Datum: Odpovídá: PaedDr. J. Koubová

12 Tabulka č.4 Název bankovního účtu Krytí účtů peněžních fondů rok 2014 Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn ,00 0,00 0,00 FKSP 0,00 0, ,47 Rezervní fond ,11 0,00 0,00 Investiční fond ,20 0,00 0,00 CELKEM FONDY ,31 0, ,47 v Kč Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vypracoval:J. Kunešová Telefon: Datum: Odpovídá:PaedDr. J. Koubová Komentář FKSP , , ,00 Náklady a příjmy z roku 2012 zaúčtovány v roce % HM, vedení účtu ,00 Kč přísp. stravné, úroky ,00 Kč Úroky, položky 0,00 Kč RF , , ,54 Pohledávky na ošetřovném ,00 z toho dětský domov ,00 ZDVOP Robinson ,00

13 Tabulka č. 5 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k Ř. Členění Kč 1 Dobytné celkem ,00 2 v tom: do 30 dnů 815,00 3 do 60 dnů 3 084,00 4 do 90 dnů 1257,00 5 do 1 roku ,00 6 starší 1 roku ,00 7 Nedobytné celkem ,00 8 Celkem ,00 9 z toho v soudním řízení ,00 10 Částka vymožená soudně ,00 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Zpracoval: V. Tachovská Datum: Telefon: Odpovídá: PaedDr. J. Koubová

14 Dětský domov, Staňkov Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 Hospodářský výsledek za rok 2014: ,55 Kč Z toho : Dětský domov, Staňkov 562,90 Kč ZDVOP Robinson ,45 Kč Rozdělení HV: Dětský domov, Staňkov Fond rezervní 562,90 Kč Zhoršený hospodářský výsledek ZDVOP Robinson ve výši ,45 Kč je způsoben nižším státním příspěvkem dle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění nižší příspěvek na starší děti, krácení příspěvku za dobu, kdy je dítě u rodičů nebo v nemocnici, zvýšení počtu pracovníků (na 4 děti je 1 pracovník v přímé péči). Zhoršený HV bude pokryt z rezervního fondu. Ve Staňkově dne PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov

15 Dětský domov, Staňkov Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů v roce 2014 Limit zaměstnanců: 28,38 Skutečný přepočtený stav zaměstnanců k : 28,37 Mzdové prostředky: - na platy Kč - na OPPP 0 Kč Neinvestiční prostředky na přímé výdaje: Kč Ve Staňkově dne PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov

16 Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: Ukazatele nákladovosti v roce 2014 za jednotlivé druhy škol, druhy a typy školských zařízení v organizaci (organizacích v působnosti ORP) Paragraf rozpočtové skladby: 4322_Ústavy péče o mládež skutečné náklady k v Kč Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: Mzdové prostředky celkem (platy a OON) z toho: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 0 na DVPP 0 Přepočtený počet jednotek výkonu 38 Přímé NIV na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu ONIV na pomůcky, učebnice na jednotku výkonu 0 Přepočtený počet zaměstnanců 28,37 z toho: pedagogičtí pracovníci 21,348 nepedagogičtí pracovníci 7,00 Mzdové prostředky na zaměstnance Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum:

17 Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 celkem za organizaci (organizace v působnosti ORP) poskytnuté použité vratky k k Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: , ,00 0,00 Závazné ukazatele: MP celkem , ,00 0,00 z toho: platy , ,00 0,00 OON 0,00 0,00 0,00 Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00 0,00 Odvody na FKSP , ,00 0,00 ONIV , ,00 0,00 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum:

Zpráva o činnosti organizace za rok Dětský domov, Staňkov

Zpráva o činnosti organizace za rok Dětský domov, Staňkov Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Dětský domov, Staňkov Č.j.: 91/2016 Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracovávání je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov Č.j.: 669/2011 Ve Staňkově dne 11.10.2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD 1 1. Charakteristika školského

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2006 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 2 Vydán dne 16. srpna 2004 Částka 3 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 2 Vydán dne 16. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 16. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 3. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4. června 2004 č. j.: 19 767/2004-44 k Osnově

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx Příloha č. 15 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

IČO: ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dětský diagnostický ústav U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2004 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2005 Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík ředitel

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 Komentář k roční zprávě za rok 2007 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 1. ÚVOD IČO: 62331264 Příspěvková organizace Ředitel: PhDr. Bedřich Kostlán Zástupce: BC. Petr Kratochvíl Ekonom:

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 2 : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777 484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Zpracování je uloženo

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 1. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Sídlo: Revoluční 151/98, 312 07 Plzeň Telefon: 377 266 953 Aktuální pověření

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více