VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, Školní rok 2011/2012

2 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1 Škola (str. 3) 1.2 Zřizovatel (str. 3) 1.3 Součásti školy (str. 3) 1.4 Základní údaje o součástech školy (str. 4) 1.5 Materiálnětechnické podmínky školy (str. 4) 1.6 Údaje o školské radě (str. 4) 2. Přehled o vzdělávacích programech školy (str. 4) 2.1 Vzdělávací programy (str. 4) 2.2 Učební plán (str. 5) 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky (str. 6) 3. Přehled o pracovnících školy (str. 6) 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (str. 6) 3.2 Základní škola a školní družina (str. 7) 3.3 Mateřská škola (str. 8) 3.4.Školní jídelna (str.8) 4. Počty žáků (str. 8) 4.1 Výsledky přijímacího řízení (str. 8) 4.2 Přijatí žáci do 1. ročníku (str. 9) 4.3 Počty žáků školy (str. 10) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (str. 11) 5.3 Údaje o integrovaných žácích (str. 11) 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str. 12) 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách (str. 12) 6.2 Účast žáků v soutěžích (str. 14) 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích (str. 15) 6.4 Další akce (str. 15) 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel děti školy (str. 17) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti (str. 17) 1

3 II. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (str. 18) 2

4 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace adresa školy Píšť 530, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy kontakt: telefon fax internetova adresa vedení školy ředitel: Mgr. Antonín Hampel, zástupce ředitele: Mgr. Naděžda Knoppová, vedoucí učitelka MŠ: Zdislava Moricová ekonomka: Eva Ilková vedoucí školní jídelny: Monika Jarošová 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt tel.: fax: Obec Píšť, zastoupená starostou obce Mgr. Františkem Jarošem Píšť, se sídlem Obecního úřadu Píšť č.p součásti školy Kapacita skutečnost Mateřská škola 80 žáků 65 žáků Základní škola 300 žáků 148 žáků ( ), z toho 87 žáků 1. st. a 61 žáků 2.st. 144 žáků ( ) z toho 84 žáků 1.st. a 60 žáků 2.st. Školní družina 25žáků 25 zapsaných žáků Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 3 součást šk. jídelny ZŠ 300 obědů 128 žáků ZŠ + 66 žáků MŠ, celkem 194, 29 zaměst., 39 cizí strávníci

5 1.4 základní údaje o součástech školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 3 ( tři) 65 21,7 1. stupeň ZŠ 5 (pět) 87 (1.9.), 84 (30.6.) 17,4 (1.9.), 16,8 (30.6.) 2. stupeň ZŠ 4 (čtyři) 61 (1.9.), 60 (30.6.) 15,25 (1.9.), 15,0 (30.6.) Školní družina 1 (jedno) Školní jídelna MŠ x 66 x Školní jídelna ZŠ x 128 x 1.5 materiálnětechnické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou dvanáct učeben, jedna herna ŠD učebna CH/F, žákovská knihovna, šest multimediálních učeben, atrium mezi pavilony tělocvična, herna na stolní tenis jedna učebna PČ, pozemky nevyužívány učebny vybaveny nábytkem KLASSA vše schváleno MŠMT 35 PC, 5 tiskáren, 1 kopírovací zařízení, 7 DATA projektorů 5 IA tabulí Investiční rozvoj nic Komentář: ve šk. roce 2011/2012 bylo dočasně (v přízemí pavilonu C) umístěno třetí oddělení MŠ Píšť 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Píšť, Píšť, č.p Přehled o vzdělávacích programech školy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j /200422) Zařazené ročníky 1., 2., 3.,4.,5.,6.,7.,8.a 9.roč. 4

6 2.2 Učební plán 1.stupeň 2.stupeň Předmět ročník ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Inf.a kom.technologie 1 1 Matematika a její aplik Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty 0+2 NJ 0+3 NJ SH 0+3 SH MV R Disponibilní dotace *)vázaná *) volná Týdenní dotace povinných předmětů 1 +ČJ 2 +ČJ 2 +M 1 VV 1 M VL

7 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků 1.9.tř. náboženství ( 6 skupin) 77 Název kroužku Počet zařazených žáků Veselá angličtina (L.Konderlová) 11 + rodiče Doučovací kroužek (J.Markovičová) 2 Doučovací kroužek (K.Schwarzerová) 10 Sboreček (K.Schwarzerová) 16 Doučovací kroužek (K.Schwarzerová) 1 Doučovací kroužek (J.Konderla) 12 Šikulové (D.Broďáková) Vybíjená (L.Plačková, V.Zedek, D.Steffek) 5 Doučovací kroužek (K.Postulková) 5 Taneční kroužek (M.Gajdová) 9 Německý jazyk (H.Lišková) 2 Příprava ke zkouškám (N.Knoppová) 12 Florbal, ml. žáci (A.Hampel) 13 Florbal, st.žáci (A.Hampel) 18 Šachový kroužek (A.Hampel) 12 V průběhu školního roku pracovalo 16 kroužků. Kroužky byly vedeny učiteli. Za vynaloženou námahu a čas patří všem poděkování. 3 Přehled o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 6

8 3.2 Základní škola a školní družina Pedagogičtí pracovníci Roků Stupeň Funkce ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Antonín Hampel ředitel nad 27 VŠ TV NŠ Z Mgr. Naděžda Knoppová zástupce ředitele nad 27 VŠ M PČ Inf tř. uč. IX. tř. správce poč. učeb. Mgr. Marcela Gajdová výchovná poradkyně do 19 VŠ P OV tř. uč. VII. tř. Mgr. Lenka Konderlová tř. uč. I. třídy nad 27 VŠ NŠ Dagmar Broďáková tř. uč. II.třídy do 27 středošk. Mgr. Jana Markovičová tř. uč. III. třídy nad 27 VŠ NŠ Mgr. Karin Schwarzerová tř. uč. IV. třídy do 6 VŠ NŠ Mgr. Jiří Konderla tř. uč. V. třídy nad 27 VŠ NŠ, AJ I. st. Ing. Helena Lišková tř. uč. VI. třídy nad 27 VŠ NJ Mgr. Renata Hasalová tř. uč. VIII. třídy do 19 VŠ M CH TV Mgr. Karin Postulková bez třídnictví do 6 VŠ ČJ Mgr. Lucie Plačková bez třídnictví do 6 VŠ ČJ NJ do Mgr. Viktor Zedek bez třídnictví do 6 VŠ NŠ od do Bc. David Steffek bez třídnictví do 6 VŠ TV VkO od do Mgr. Alena Holubcová katechetka do 27 VŠ NŠ Mgr. Petr Černota výuka náboženství do 19 VŠ Jiřina Zlotá vychovatelka ŠD do 19 středošk. Pedagogičtí pracovníci podle muži ženy celkem % věkové struktury do 20 let let , let , let ,32 nad 50 let ,94 celkem ,90 Poznámka: pedagogických pracovníků bylo 17 ( Mgr. L.Plačková rozvázala smlouvu na vlastní žádost, na její místo byl přijat Mgr.V.Zedek, který rozvázal smlouvu na vlastní žádost a na jeho místo byl přijat Bc. D.Steffek) do statistiky se počítá 15 7

9 Správní zaměstnanci Funkce Eva Ilková, ekonomka hospodářka Ing. Petr Foniok školník domovník Anna Jarošová uklízečka Marcela Úlehlová uklízečka Irena Kšonžková uklízečka 3.3 Mateřská škola Jméno Zdislava Moricová Dana Lampartová Miroslava Kratochvílová Dagmar Gajdová Irena Hajdučková Dagmar Bočková Pavlína Klemensová Lucie Kroupová Pracovní zařazení vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka školnice, výdej stravy uklízečka, výdej (expedice) stravy uklízečka, výdej (expedice) stravy (dočasně přemístěna ze ŠJpo dobu umístění třetího odd. MŠ) 3.4 Školní jídelna Pracovníci jídelny Monika Jarošová Alice Kašná Pavla Hopenštoková Anna Chříbková Lucie Kroupová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pracovnice provozu (dočasně přemístěna do MŠ) 4. Počty žáků 4.1 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Název školy z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem Gymnázium J.Kainara, Hlučín Hronová Vendula Grygarčíková Marie 8

10 b) přehled přijatých žáků 9.třídy na střední školy: Jméno Název školy Obor Brojáč Jakub Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice obor strojírenství automobilová technika Habura Ondřej MasarykovaSŠ zemědělská a zemědělec farmář Vyšší odborná škola Opava Hlaváč Adam SOŠ ochrany osob a majetku, bezpečnostně právní činnost Ostrava Hluchník Jakub SŠ stavební a instalatér dřevozpracující, Ostrava Hopenštok Václav Vítkovická SPŠ a elektrikář slaboproud Gymnázium, Ostrava Janoš Martin VítkovickáSPŠ a mechanik, elektrotechnik Gymnázium, Ostrava Kaluža Petr VítkovickáSPŠ a obráběč kovů Gymnázium, Ostrava Kotala Dominik SŠ technických oborů, kominík HavířovŠumbark Slanina Marek SŠ technická Opava mechanik seřizovač Borová Iveta SPŠ stavební Opava pozemní stavitelství a architektura Dudová Lucie Střední zdravotnická škola zdravotní sestra Opava Horklová Amálie Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba Lasáková Kristýna Střední zdravotnická škola zdravotní sestra Opava Stoklasová Zdeňka Střední zdravotnická škola a zdravotní asistent Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava Konečná Štěpánka SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČaMSD Šilheřovice c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Přijatí žáci do 1. ročníku počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy po odkladu) z toho počet dětí starších 6ti let (nástup) počet odkladů pro školní rok

11 4.3 Počty žáků školy Roč Cel (22) 19 (87) 84 (15) 13 (20) (61) 60 (148) 144 D H Náb Doj Stráv Poznámka: údaje v závorce k , další počty k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou VI VII (TV) VIII (TV, SH) IX (TV) Poznámka: František Klösel (V.tř.), Keil Jaroslav (V.tř.), Pustelník Martin (V.tř.) Tereza Bartošová (VI.tř.) a Adam Boček (VI.tř.) v průběhu šk. roku přešli na jinou školu (ZŠ Hlučín Rovniny, Tyršova, Hornická) Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , stupeň , Celkem , Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Se zdravotními vadami 4., 6., 6., 7. 4 S vývojovými poruchami učení 4., 5., 7., 8., 9.,

13 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Mezinárodní den učitelů, návštěva učitelů v ZŠ Owsiczce 6.6. Sportovní olympiáda příhraničních obcí v Šilheřovicích Fotbalový turnaj O pohár starostky obce v Šilheřovicích kulturní vystoupení žáků na setkání důchodců s představiteli obce Zápis žáků do I. třídy, Mgr.L.Konderlová a další vyuč Duhový týden + den elegance soutěž jednotlivců a tříd v oblečení podle určených barev a elegance v oblečení, hl. org. Mgr.N.Knoppová Výuka plavání 41 žáků ( II., III. a IV.tř.) Den otevřených dveří prohlídka učeben, vybavení a zařízení, výzdoba ukázky činností žáků s podporou pedagogů (keramická tvorba, práce s plasty, hrátky s češtinou, pozorování s mikroskopem, barevná chemie, práce s knihou, odpočinek s cvičením atd.) do všech činností byli zapojeni žáci všech tříd, všichni pedagogičtí pracovníci a doprovod žáků rodiče, další příbuzní a známí a návštěvníci Oslava Dne matek (prostory školy) vystoupení: sbor složený s žáků II. až V. třídy děti II. tř. předvedly taneční vystoupení Letkys a Mazurka pásmo básní a pásem v přednesu žáků I. až V. třídy taneční vystoupení děvčat V. třídy recitační pásmo dětí ŠD skladby pro klavír zahrály děti z III. a V. třídy taneční vystoupení děvčat z V. třídy pod vedením sólový zpěv děvčat závěr patřil Zumbě všem vyučujícím za přípravu patří poděkování, největší dík a pochvala patří Mgr. K. Schwarzerové, která zastala roli hlavní organizátorky a všichni spolu připravili pro maminky a další diváky pěkné odpoledne 2.6. Den dětí v Píšti, členové SRPDŠ a učitelský sbor připravili odpoledne plné atrakcí v areálu hřiště Slavie Pišť slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky s předáním vysvědčení v prostorách OÚ Píšť s p. starostou obce Bc.D.Fichnou, rodiči a uč. sborem 12

14 Školní výlety Lyžařský výcvik IX.tř. Praha II.tř. a III.tř. Hradec nad Moravicí IV.tř. a V.tř. Rešovské vodopády, Sovinec VI. a VIII. tř. Hranice a okolí VII.tř. Moravskoslezské Beskydy I.tř. Ranč Hlučín žáků V.IX.tř. se účastnilo výcviku v areálu MS Beskyd Mezivodí (Mgr.A.Hampel, Bc.D.Steffek) Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově RENARKON Prožitkový program III., IV.,V.,VI. a VIII.tř , Píšť RENARKON Prožitkový program III., IV., V. a VI.tř. 7.2., Píšť RENARKON Prožitkový program V.tř. Zdravý životní styl VI.tř. Drogyprevence VIII., IX.tř , Píšť PPP Opava Sociometrická šetření V.tř. 5.1., 26.1., 9.2., RENARKON přednáška Šikana přednáška a beseda pro rodiče přednáška: Láska ano, děti ještě ne, MUD. P.Kovář, kino Hlučín, VIII. a IX.tř., Den Země sběr plastů, starého železa a dalších odhozených věcí v Píšti a okolí OZO Ostrava III. a IV.tř OZO Ostrava VII., VIII. a IX. tř. Exkurze VIII.tř. předvánoční výstava v Hlučíně I.tř. Knihovna Píšť II.tř. Knihovna Píšť III.tř. Knihovna Píšť VII.tř. FORM Kozmice VIII.tř. pivovar Ostrava 8.6. IX.tř. QQ studio Ostrava, filmové studio 13

15 6.2 Účast žáků v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní, Krajské a Celostátní kolo Dějepisná olympiáda 7 žáků VIII. a IX.tř. V Opavě limit 60 bodů ve šk. kole pro postup nikdo nedosáhl Pišťský slavíček 16 žáků I. a II.třídy V Hlučíně se konalo okrskové Hlučínský slavíček Recitační soutěž Zeměpisná olympiáda 42 žáků (I. IX.tř.), soutěž proběhla žáků (VI., VII., VIII., IX. tř.) řešilo úkoly v únoru a březnu kolo za účasti tří žáků školy V Hlučíně zastupovalo školu osm žáků v okrskovém kole, Matematický klokan (II. IX.tř.) Ve škole se soutěže účastnilo 118 řešitelů: v kategorii Benjamin nejlepší M.Grygarčíková (102 b.) v kategorii Kadet nejlepší M.Somoši (64 b.) Opavský skřivan Opava N.Kubíková(IV.tř.), M.Bočková (III.tř.) EUROREBUS 59 žáků (VI., VII., VIII. a IX. tř.) řešilo od října do dubna úkoly elektronických a korespondenčních kol B.Barčová ( II.tř.) Opava Krajské kolo Kat. ZŠ01 V.Hronová, T.Gregorcziková a M.Grygarčíková(VII. tř.) 7. místo K.Šrámková, K.Birtková a N.Jurkovičová Kat. ZŠ02 A.Horklová, J.Brojáč Pythagoriáda 23 žáků VI. a VII.tř. březen nikdo nedosáhl předepsaného počtu bodů 14

16 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění OF v přespolním běhu, Opava, Děvčata II.V.tř 19. místo Chlapci II.V.tř. 11. místo Ml. H. 19. místo, Ml. D. 17. místo Vybíjená chlapců a děvčat, Hlučín místo v okrskovém kole Florbal, Bolatice chlapci II.V.tř Florbal, Bolatice chlapci VI.,VII.tř Florbal, Bolatice chlapci VIII místo v okrskovém kole 1. místo v okrskovém kole 3. místo v okrskovém kole IX.tř., Minikopaná, Dolní Benešov 9 2. místo v okrskovém kole Atletický čtyřboj, Chuchelná Kobeřice Opava Ml. H. 3. místo Ml. D. 2. místo St. H. 5. místo St. D. 4. Místo V.tř. D 9.místo V.tř. H 7.místo Mc Donald s Cup, Hlučín 1.3.tř. 4.5.tř. Mc Donald s Cup, Hlučín Liga sportu: 1.stupeň ZŠ 2011/ místo ze 41 hodnocených škol 2.stupeň ZŚ 2011/ Další akce Bludiště V listopadu se v televizní soutěži v Ostravě představili žáci VIII. a IX. třídy. Vánoční trhy 16. prosince navštívilo kolem 150 návštěvníků výstavní a prodejní akci, kterou připravili žáci a pedagogové školy a rodiče dětí z MŠ. Návštěvníkům zpívali koledy žáci ze školního sboru. Z tržby byl uhrazen nákup učebních pomůcek a další věci pro žáky. Mikulášská nadílka připravili žáci deváté třídy pro další žáky školy nadílku. Výstava oblečení, hraček a dalších předmětů denní potřeby V dubnu a květnu probíhala v prostorách školy výstava, která ukázala dětem, co používali v běžném životě babičky a dědové Den Země 20.dubna nejdříve se třídní kolektivy úklidem a sběrem zasloužily o zlepšení životního prostředí v Píšti sběrem plastů, starého železa a dalších odhozených věcí a pak si prohlíželi výstavené předměty a techniku v hasičské zbrojnici 15

17 Mezinárodní den dětské knihy: Návštěvy knihovny V březnu a dubnu navštívily kolektivy I. V. třídy místní knihovnu, kde se žáci seznámili s provozem a řádem knihovny a dověděli se zajímavosti o knihách a spisovatelích. Divadelní představení, filmová představení, koncerty, kulturní vystoupení říjen květen I.tř. divadelní představení v MŠ divadla Smíšek I. až IX.tř. Cirkus Tornádo, artistická vystoupení a cvičení zvířat, tělocvična školy divadelní představení Gladiátoři a cezarové divadelní skupina SHŠ Pernštejni I. IX. třída literárně hudební pořad České balady předveden herci umělecké agentury AB, IV. IX. třída II. a IV.tř. Divadlo loutek Ostrava Jak hubatá Dora.. Šachy Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově Devět žáků školy Mezinárodní meziškolní šachový turnaj v Tworkově Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie A Družstvo ve složení: J.Křefký, L.Dihel (III.tř.), L.Jarolím, J.Plaček (V.tř.) obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského kola Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie B Družstvo ve složení: V.Viktorin (VI.tř.),T.Blahut, T.Bizoň (VII.tř.), M.Janoš (IX.tř.), skončilo na 8. místě Krajské kolo přeboru škol v šachu kategorie A v Petřvaldě u Karviné Úspěšné družstvo z okresního finále pokračovalo ve výborných výkonech a obsadilo krásné 3.místo Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově šest žáků naší školy Beskydská šachová škola, FrýdekMístek, J.Křefký obsedil27.místo Krajský přebor mládeže v rapid šachu v Havířově, kategorii do 10 let obsadil J.Křefký 5.místo Mezinárodní turnaj v Rybniku (Polsko), kat.do 9.let J.Křefký skončil na 6.místě Mistrovství České republiky dvojic nejmladších žáků v Seči. Výborného výsledku dosáhl Jakub Křefký s Kateřinou Janošovou obsadil 11. pořadí. Dopravní soutěž mladých cyklistů Den dopravní výchovy se konal Žáci všech ročníků se zábavnou formou učili nebo si opakovali důležité dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci, řešení dopravních situací, pravidel bezpečné jízdy a ovládání dopravního prostředku koloběžky (ti nejmenší) a jízdního kola (ti větší a také nejstarší žáci). Okresní kolo DSMC se uskutečnilo v areálu Dětského dopravního hřiště Malé Hoštice a v OÚ Malé Hoštice. Naši zástupci: nejlepší děvčata a chlapci z V. a VI. třídy skončili pátí děvčata a chlapci zastupující VII. a VIII. třídu obsadili páté místo. 16

18 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy se uskutečnila v několika oblastech. Akce pro děti se uskutečnily tyto: bruslení v Buly aréně Zájezd do bazénu Den dětí Finančně podporovalo SRPDŠ žáky na soutěžích ( sportovní, šachové, vědomostní) knižní odměny pro žáky příspěvek na zakoupení stolních fotbalů Velké poděkování patří všem členům, kteří pomáhali a hlavně paní Simoně Holuschové a paní Ing. Šeděnkové. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V tomto školním roce nebyla u nás provedena žádná školní inspekce. V Píšti Projednáno na Pedagogické radě zpracoval Mgr.A.Hampel, ř.š. 17

19 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ 18

20 I. Mateřská škola je součástí Základní školy. Zřizovatelem je Obec Píšť. Mateřská škola je trojtřídní. Dvě třídy jsou umístěny v budově mateřské školy a jedna třída je v budově základní školy.v záři 2011 bylo zapsáno 65 dětí. Na konci školního roku bylo zapsáno 75 dětí. Děti byly do tříd rozděleny podle věku. II. Mateřská škola vytváří vhodné podnětné prostředí, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně,radostně a spokojeně, které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Jde nám o to, abychom každému dítěti mohli poskytnout pomoc a podporu, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Dítě chápeme jako osobnost, která má právo být sama sebou. Děti vedeme k otevřené komunikaci s uměním naslouchat druhému. Děti se učí žít ve skupině, respektovat jeden druhého i s jeho názory.chceme, aby dítě mělo možnost se projevovat, spolurozhodovat, být zodpovědné za své činy. Vycházíme z konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování pokroků dítěte. Veškeré úsilí všech zaměstnanců směřovalo k tomu, aby čas dětí prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro život a vzdělávání. III. V mateřské škole pracují tyto pedagogické pracovnice: Zdislava Moricová vedoucí MŠ 38 let praxe Miroslava Kratochvílová učitelka 38 let praxe Dana Lampartová učitelka 36 let praxe Dagmar Gajdová učitelka 34 let praxe Irena hajdučková učitelka/důchodkyně/ Jiřina Zlotá učitelka P.Jiřina Zlotá pracuje jako vychovatelka ve školní družině a v mateřské škole má úvazek 0,36. Ostatní pedagogické pracovnice mají úplné střední vzdělání a dlouholetou praxi. Pedagogické pracovnice jednají a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními pedagogy. Správní zaměstnanci: Dagmar Bočková Pavlína Klemensová školnice pracovnice výdej stravy uklízečka pracovnice výdeje stravy 19

21 IV. Zápis do mateřské školy provádí vedoucí učitelka MŠ. Zákonní zástupci dětí se dostaví k zápisu v předem stanoveném termínu a odevzdají žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérií pro přijetí do mateřské školy. Do 30 dnů vydá ředitel školy Rozhodnutí o zařazení či nezařazení dítěte do MŠ. V tomto školním roce nebyly všechny přihlášené děti přijaty. Od záři 2011 byla v základní škole zřízena 3. třída, ve které byly umístěny nejstarší děti. Děti jsou přijímány i během školního roku dle potřeby rodičů. Do jednotlivých oddělení je se souhlasem zřizovatele přijímáno maximálně 28 dětí. Třída umístěna v základní škole má kapacitu 24 dětí.do mateřské školy jsou přijímány i děti nezaměstnaných matek.děti jsou přijímány i během školního roku. V. Mateřská škola je po celkové rekonstrukci. Prostředí mateřské školy je velice hezké, odpovídá hygienickým i technickým normám.v červnu 2012 byly dokončeny úpravy zahrady.je vybavena moderními prvky, skluzavkami, průlezkami. ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV. Je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje.vychází z potřeb dětí.třídní programy jsou tematicky i obsahově provázány se ŠVP, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.vzdělávací proces je cílevědomý a plánovaný, je upřednostňováno prožitkové učení, je dbáno na vyváženost spontánních a řízených aktivit.vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech v průběhu celého dne.organizace dne je uspořádána tak, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní a pohybové aktivity. V tomto školním roce pracovala třída nejmladších dětí podle projektu Pohádková babička. Zařazení tohoto projektu bylo velice kladně hodnoceno pedagogickými pracovnicemi. Rovněž dětem byl tento projekt velice blízký.ve 2. třídě se pracovalo podle projektu Kouzelný klíč.i tento projekt jsme hodnotili kladně, jelikož jsme vycházeli z příběhů každodenního života. Ve třetí třídě byl vybrán projekt Jedeme za zvířátky.jednotlivá témata byla pro děti zajímavá, vycházela z každodenního života a praktických zkušeností..byla postavena tak, aby vzdělávací nabídka vedla k plnění vzdělávacích cílů a děti získávaly patřičné kompetence. Ve všech činnostech byly plněny cíle předškolního vzdělávání, stanovené rámcovým vzdělávacím programem. Principem ŠVP je otevřený, vstřícný a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění,respektu, úctě a toleranci.. Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Společné zahájení školního roku Drakiáda Vystoupení pro důchodce Zamykání lesa Společné dopoledne v mateřské škole Vřesina Odpoledne s tatínkemkonstruktivní tvoření Podzimní tvoření Mikulášská nadílka Vánoční dílna Vánoční výstavka 20

22 Rozsvícení vánočního stromečku Vánoční besídka Maškarní ples Odemykání lesa Velikonoční dílna Svátek matek Vystoupení u příležitosti vítání dětí Vystoupení dětí v Tvorkově Mezinárodní olympiáda pro předškolní děti Výlet na Dětský ranč v Hlučíně Výlet do ZOO Rozloučení s předškoláky Návštěvy divadel a kulturních představení Mateřská škola spolupracovala s mateřskou školou Vřesina a polskou mateřskou školou./vzájemné návštěvy dětí i pracovnic škol, společná dopoledne, soutěže, návštěvy divadel, výlety/na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ, zejména s učitelkou 1.třídyspolečné dopoledne,sportovní soutěže,účast učitelky 1.třídy na rozloučení s předškoláky/ Nadstandardní aktivity: pohybový kroužek povídaní s katechetkou výtvarný kroužek Vzdělávání pedagogických pracovnic: Dana Lampartová Hrátky s papírem VI. Docházka dětí do MŠ: počet zapsaných dětí: 65 průměrná docházka 38 v Píšti dne Zpracovala: Z.Moricová Projednáno na pedagogické radě dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2012/2013 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2010/2011 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2009/2010 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Stárkov školní rok 2006/2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Stárkov adresa školy Stárkov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 69662 Strážnice V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 logo školy Úvod Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více