VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, Školní rok 2011/2012

2 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1 Škola (str. 3) 1.2 Zřizovatel (str. 3) 1.3 Součásti školy (str. 3) 1.4 Základní údaje o součástech školy (str. 4) 1.5 Materiálnětechnické podmínky školy (str. 4) 1.6 Údaje o školské radě (str. 4) 2. Přehled o vzdělávacích programech školy (str. 4) 2.1 Vzdělávací programy (str. 4) 2.2 Učební plán (str. 5) 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky (str. 6) 3. Přehled o pracovnících školy (str. 6) 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (str. 6) 3.2 Základní škola a školní družina (str. 7) 3.3 Mateřská škola (str. 8) 3.4.Školní jídelna (str.8) 4. Počty žáků (str. 8) 4.1 Výsledky přijímacího řízení (str. 8) 4.2 Přijatí žáci do 1. ročníku (str. 9) 4.3 Počty žáků školy (str. 10) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (str. 11) 5.3 Údaje o integrovaných žácích (str. 11) 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str. 12) 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách (str. 12) 6.2 Účast žáků v soutěžích (str. 14) 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích (str. 15) 6.4 Další akce (str. 15) 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel děti školy (str. 17) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti (str. 17) 1

3 II. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (str. 18) 2

4 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace adresa školy Píšť 530, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy kontakt: telefon fax internetova adresa vedení školy ředitel: Mgr. Antonín Hampel, zástupce ředitele: Mgr. Naděžda Knoppová, vedoucí učitelka MŠ: Zdislava Moricová ekonomka: Eva Ilková vedoucí školní jídelny: Monika Jarošová 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt tel.: fax: Obec Píšť, zastoupená starostou obce Mgr. Františkem Jarošem Píšť, se sídlem Obecního úřadu Píšť č.p součásti školy Kapacita skutečnost Mateřská škola 80 žáků 65 žáků Základní škola 300 žáků 148 žáků ( ), z toho 87 žáků 1. st. a 61 žáků 2.st. 144 žáků ( ) z toho 84 žáků 1.st. a 60 žáků 2.st. Školní družina 25žáků 25 zapsaných žáků Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ 3 součást šk. jídelny ZŠ 300 obědů 128 žáků ZŠ + 66 žáků MŠ, celkem 194, 29 zaměst., 39 cizí strávníci

5 1.4 základní údaje o součástech školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 3 ( tři) 65 21,7 1. stupeň ZŠ 5 (pět) 87 (1.9.), 84 (30.6.) 17,4 (1.9.), 16,8 (30.6.) 2. stupeň ZŠ 4 (čtyři) 61 (1.9.), 60 (30.6.) 15,25 (1.9.), 15,0 (30.6.) Školní družina 1 (jedno) Školní jídelna MŠ x 66 x Školní jídelna ZŠ x 128 x 1.5 materiálnětechnické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou dvanáct učeben, jedna herna ŠD učebna CH/F, žákovská knihovna, šest multimediálních učeben, atrium mezi pavilony tělocvična, herna na stolní tenis jedna učebna PČ, pozemky nevyužívány učebny vybaveny nábytkem KLASSA vše schváleno MŠMT 35 PC, 5 tiskáren, 1 kopírovací zařízení, 7 DATA projektorů 5 IA tabulí Investiční rozvoj nic Komentář: ve šk. roce 2011/2012 bylo dočasně (v přízemí pavilonu C) umístěno třetí oddělení MŠ Píšť 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Píšť, Píšť, č.p Přehled o vzdělávacích programech školy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j /200422) Zařazené ročníky 1., 2., 3.,4.,5.,6.,7.,8.a 9.roč. 4

6 2.2 Učební plán 1.stupeň 2.stupeň Předmět ročník ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Inf.a kom.technologie 1 1 Matematika a její aplik Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty 0+2 NJ 0+3 NJ SH 0+3 SH MV R Disponibilní dotace *)vázaná *) volná Týdenní dotace povinných předmětů 1 +ČJ 2 +ČJ 2 +M 1 VV 1 M VL

7 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků 1.9.tř. náboženství ( 6 skupin) 77 Název kroužku Počet zařazených žáků Veselá angličtina (L.Konderlová) 11 + rodiče Doučovací kroužek (J.Markovičová) 2 Doučovací kroužek (K.Schwarzerová) 10 Sboreček (K.Schwarzerová) 16 Doučovací kroužek (K.Schwarzerová) 1 Doučovací kroužek (J.Konderla) 12 Šikulové (D.Broďáková) Vybíjená (L.Plačková, V.Zedek, D.Steffek) 5 Doučovací kroužek (K.Postulková) 5 Taneční kroužek (M.Gajdová) 9 Německý jazyk (H.Lišková) 2 Příprava ke zkouškám (N.Knoppová) 12 Florbal, ml. žáci (A.Hampel) 13 Florbal, st.žáci (A.Hampel) 18 Šachový kroužek (A.Hampel) 12 V průběhu školního roku pracovalo 16 kroužků. Kroužky byly vedeny učiteli. Za vynaloženou námahu a čas patří všem poděkování. 3 Přehled o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 6

8 3.2 Základní škola a školní družina Pedagogičtí pracovníci Roků Stupeň Funkce ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Antonín Hampel ředitel nad 27 VŠ TV NŠ Z Mgr. Naděžda Knoppová zástupce ředitele nad 27 VŠ M PČ Inf tř. uč. IX. tř. správce poč. učeb. Mgr. Marcela Gajdová výchovná poradkyně do 19 VŠ P OV tř. uč. VII. tř. Mgr. Lenka Konderlová tř. uč. I. třídy nad 27 VŠ NŠ Dagmar Broďáková tř. uč. II.třídy do 27 středošk. Mgr. Jana Markovičová tř. uč. III. třídy nad 27 VŠ NŠ Mgr. Karin Schwarzerová tř. uč. IV. třídy do 6 VŠ NŠ Mgr. Jiří Konderla tř. uč. V. třídy nad 27 VŠ NŠ, AJ I. st. Ing. Helena Lišková tř. uč. VI. třídy nad 27 VŠ NJ Mgr. Renata Hasalová tř. uč. VIII. třídy do 19 VŠ M CH TV Mgr. Karin Postulková bez třídnictví do 6 VŠ ČJ Mgr. Lucie Plačková bez třídnictví do 6 VŠ ČJ NJ do Mgr. Viktor Zedek bez třídnictví do 6 VŠ NŠ od do Bc. David Steffek bez třídnictví do 6 VŠ TV VkO od do Mgr. Alena Holubcová katechetka do 27 VŠ NŠ Mgr. Petr Černota výuka náboženství do 19 VŠ Jiřina Zlotá vychovatelka ŠD do 19 středošk. Pedagogičtí pracovníci podle muži ženy celkem % věkové struktury do 20 let let , let , let ,32 nad 50 let ,94 celkem ,90 Poznámka: pedagogických pracovníků bylo 17 ( Mgr. L.Plačková rozvázala smlouvu na vlastní žádost, na její místo byl přijat Mgr.V.Zedek, který rozvázal smlouvu na vlastní žádost a na jeho místo byl přijat Bc. D.Steffek) do statistiky se počítá 15 7

9 Správní zaměstnanci Funkce Eva Ilková, ekonomka hospodářka Ing. Petr Foniok školník domovník Anna Jarošová uklízečka Marcela Úlehlová uklízečka Irena Kšonžková uklízečka 3.3 Mateřská škola Jméno Zdislava Moricová Dana Lampartová Miroslava Kratochvílová Dagmar Gajdová Irena Hajdučková Dagmar Bočková Pavlína Klemensová Lucie Kroupová Pracovní zařazení vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka školnice, výdej stravy uklízečka, výdej (expedice) stravy uklízečka, výdej (expedice) stravy (dočasně přemístěna ze ŠJpo dobu umístění třetího odd. MŠ) 3.4 Školní jídelna Pracovníci jídelny Monika Jarošová Alice Kašná Pavla Hopenštoková Anna Chříbková Lucie Kroupová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pracovnice provozu (dočasně přemístěna do MŠ) 4. Počty žáků 4.1 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Název školy z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem Gymnázium J.Kainara, Hlučín Hronová Vendula Grygarčíková Marie 8

10 b) přehled přijatých žáků 9.třídy na střední školy: Jméno Název školy Obor Brojáč Jakub Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice obor strojírenství automobilová technika Habura Ondřej MasarykovaSŠ zemědělská a zemědělec farmář Vyšší odborná škola Opava Hlaváč Adam SOŠ ochrany osob a majetku, bezpečnostně právní činnost Ostrava Hluchník Jakub SŠ stavební a instalatér dřevozpracující, Ostrava Hopenštok Václav Vítkovická SPŠ a elektrikář slaboproud Gymnázium, Ostrava Janoš Martin VítkovickáSPŠ a mechanik, elektrotechnik Gymnázium, Ostrava Kaluža Petr VítkovickáSPŠ a obráběč kovů Gymnázium, Ostrava Kotala Dominik SŠ technických oborů, kominík HavířovŠumbark Slanina Marek SŠ technická Opava mechanik seřizovač Borová Iveta SPŠ stavební Opava pozemní stavitelství a architektura Dudová Lucie Střední zdravotnická škola zdravotní sestra Opava Horklová Amálie Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba Lasáková Kristýna Střední zdravotnická škola zdravotní sestra Opava Stoklasová Zdeňka Střední zdravotnická škola a zdravotní asistent Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava Konečná Štěpánka SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČaMSD Šilheřovice c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Přijatí žáci do 1. ročníku počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy po odkladu) z toho počet dětí starších 6ti let (nástup) počet odkladů pro školní rok

11 4.3 Počty žáků školy Roč Cel (22) 19 (87) 84 (15) 13 (20) (61) 60 (148) 144 D H Náb Doj Stráv Poznámka: údaje v závorce k , další počty k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou VI VII (TV) VIII (TV, SH) IX (TV) Poznámka: František Klösel (V.tř.), Keil Jaroslav (V.tř.), Pustelník Martin (V.tř.) Tereza Bartošová (VI.tř.) a Adam Boček (VI.tř.) v průběhu šk. roku přešli na jinou školu (ZŠ Hlučín Rovniny, Tyršova, Hornická) Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , stupeň , Celkem , Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Se zdravotními vadami 4., 6., 6., 7. 4 S vývojovými poruchami učení 4., 5., 7., 8., 9.,

13 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Mezinárodní den učitelů, návštěva učitelů v ZŠ Owsiczce 6.6. Sportovní olympiáda příhraničních obcí v Šilheřovicích Fotbalový turnaj O pohár starostky obce v Šilheřovicích kulturní vystoupení žáků na setkání důchodců s představiteli obce Zápis žáků do I. třídy, Mgr.L.Konderlová a další vyuč Duhový týden + den elegance soutěž jednotlivců a tříd v oblečení podle určených barev a elegance v oblečení, hl. org. Mgr.N.Knoppová Výuka plavání 41 žáků ( II., III. a IV.tř.) Den otevřených dveří prohlídka učeben, vybavení a zařízení, výzdoba ukázky činností žáků s podporou pedagogů (keramická tvorba, práce s plasty, hrátky s češtinou, pozorování s mikroskopem, barevná chemie, práce s knihou, odpočinek s cvičením atd.) do všech činností byli zapojeni žáci všech tříd, všichni pedagogičtí pracovníci a doprovod žáků rodiče, další příbuzní a známí a návštěvníci Oslava Dne matek (prostory školy) vystoupení: sbor složený s žáků II. až V. třídy děti II. tř. předvedly taneční vystoupení Letkys a Mazurka pásmo básní a pásem v přednesu žáků I. až V. třídy taneční vystoupení děvčat V. třídy recitační pásmo dětí ŠD skladby pro klavír zahrály děti z III. a V. třídy taneční vystoupení děvčat z V. třídy pod vedením sólový zpěv děvčat závěr patřil Zumbě všem vyučujícím za přípravu patří poděkování, největší dík a pochvala patří Mgr. K. Schwarzerové, která zastala roli hlavní organizátorky a všichni spolu připravili pro maminky a další diváky pěkné odpoledne 2.6. Den dětí v Píšti, členové SRPDŠ a učitelský sbor připravili odpoledne plné atrakcí v areálu hřiště Slavie Pišť slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky s předáním vysvědčení v prostorách OÚ Píšť s p. starostou obce Bc.D.Fichnou, rodiči a uč. sborem 12

14 Školní výlety Lyžařský výcvik IX.tř. Praha II.tř. a III.tř. Hradec nad Moravicí IV.tř. a V.tř. Rešovské vodopády, Sovinec VI. a VIII. tř. Hranice a okolí VII.tř. Moravskoslezské Beskydy I.tř. Ranč Hlučín žáků V.IX.tř. se účastnilo výcviku v areálu MS Beskyd Mezivodí (Mgr.A.Hampel, Bc.D.Steffek) Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově RENARKON Prožitkový program III., IV.,V.,VI. a VIII.tř , Píšť RENARKON Prožitkový program III., IV., V. a VI.tř. 7.2., Píšť RENARKON Prožitkový program V.tř. Zdravý životní styl VI.tř. Drogyprevence VIII., IX.tř , Píšť PPP Opava Sociometrická šetření V.tř. 5.1., 26.1., 9.2., RENARKON přednáška Šikana přednáška a beseda pro rodiče přednáška: Láska ano, děti ještě ne, MUD. P.Kovář, kino Hlučín, VIII. a IX.tř., Den Země sběr plastů, starého železa a dalších odhozených věcí v Píšti a okolí OZO Ostrava III. a IV.tř OZO Ostrava VII., VIII. a IX. tř. Exkurze VIII.tř. předvánoční výstava v Hlučíně I.tř. Knihovna Píšť II.tř. Knihovna Píšť III.tř. Knihovna Píšť VII.tř. FORM Kozmice VIII.tř. pivovar Ostrava 8.6. IX.tř. QQ studio Ostrava, filmové studio 13

15 6.2 Účast žáků v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní, Krajské a Celostátní kolo Dějepisná olympiáda 7 žáků VIII. a IX.tř. V Opavě limit 60 bodů ve šk. kole pro postup nikdo nedosáhl Pišťský slavíček 16 žáků I. a II.třídy V Hlučíně se konalo okrskové Hlučínský slavíček Recitační soutěž Zeměpisná olympiáda 42 žáků (I. IX.tř.), soutěž proběhla žáků (VI., VII., VIII., IX. tř.) řešilo úkoly v únoru a březnu kolo za účasti tří žáků školy V Hlučíně zastupovalo školu osm žáků v okrskovém kole, Matematický klokan (II. IX.tř.) Ve škole se soutěže účastnilo 118 řešitelů: v kategorii Benjamin nejlepší M.Grygarčíková (102 b.) v kategorii Kadet nejlepší M.Somoši (64 b.) Opavský skřivan Opava N.Kubíková(IV.tř.), M.Bočková (III.tř.) EUROREBUS 59 žáků (VI., VII., VIII. a IX. tř.) řešilo od října do dubna úkoly elektronických a korespondenčních kol B.Barčová ( II.tř.) Opava Krajské kolo Kat. ZŠ01 V.Hronová, T.Gregorcziková a M.Grygarčíková(VII. tř.) 7. místo K.Šrámková, K.Birtková a N.Jurkovičová Kat. ZŠ02 A.Horklová, J.Brojáč Pythagoriáda 23 žáků VI. a VII.tř. březen nikdo nedosáhl předepsaného počtu bodů 14

16 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění OF v přespolním běhu, Opava, Děvčata II.V.tř 19. místo Chlapci II.V.tř. 11. místo Ml. H. 19. místo, Ml. D. 17. místo Vybíjená chlapců a děvčat, Hlučín místo v okrskovém kole Florbal, Bolatice chlapci II.V.tř Florbal, Bolatice chlapci VI.,VII.tř Florbal, Bolatice chlapci VIII místo v okrskovém kole 1. místo v okrskovém kole 3. místo v okrskovém kole IX.tř., Minikopaná, Dolní Benešov 9 2. místo v okrskovém kole Atletický čtyřboj, Chuchelná Kobeřice Opava Ml. H. 3. místo Ml. D. 2. místo St. H. 5. místo St. D. 4. Místo V.tř. D 9.místo V.tř. H 7.místo Mc Donald s Cup, Hlučín 1.3.tř. 4.5.tř. Mc Donald s Cup, Hlučín Liga sportu: 1.stupeň ZŠ 2011/ místo ze 41 hodnocených škol 2.stupeň ZŚ 2011/ Další akce Bludiště V listopadu se v televizní soutěži v Ostravě představili žáci VIII. a IX. třídy. Vánoční trhy 16. prosince navštívilo kolem 150 návštěvníků výstavní a prodejní akci, kterou připravili žáci a pedagogové školy a rodiče dětí z MŠ. Návštěvníkům zpívali koledy žáci ze školního sboru. Z tržby byl uhrazen nákup učebních pomůcek a další věci pro žáky. Mikulášská nadílka připravili žáci deváté třídy pro další žáky školy nadílku. Výstava oblečení, hraček a dalších předmětů denní potřeby V dubnu a květnu probíhala v prostorách školy výstava, která ukázala dětem, co používali v běžném životě babičky a dědové Den Země 20.dubna nejdříve se třídní kolektivy úklidem a sběrem zasloužily o zlepšení životního prostředí v Píšti sběrem plastů, starého železa a dalších odhozených věcí a pak si prohlíželi výstavené předměty a techniku v hasičské zbrojnici 15

17 Mezinárodní den dětské knihy: Návštěvy knihovny V březnu a dubnu navštívily kolektivy I. V. třídy místní knihovnu, kde se žáci seznámili s provozem a řádem knihovny a dověděli se zajímavosti o knihách a spisovatelích. Divadelní představení, filmová představení, koncerty, kulturní vystoupení říjen květen I.tř. divadelní představení v MŠ divadla Smíšek I. až IX.tř. Cirkus Tornádo, artistická vystoupení a cvičení zvířat, tělocvična školy divadelní představení Gladiátoři a cezarové divadelní skupina SHŠ Pernštejni I. IX. třída literárně hudební pořad České balady předveden herci umělecké agentury AB, IV. IX. třída II. a IV.tř. Divadlo loutek Ostrava Jak hubatá Dora.. Šachy Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově Devět žáků školy Mezinárodní meziškolní šachový turnaj v Tworkově Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie A Družstvo ve složení: J.Křefký, L.Dihel (III.tř.), L.Jarolím, J.Plaček (V.tř.) obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského kola Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie B Družstvo ve složení: V.Viktorin (VI.tř.),T.Blahut, T.Bizoň (VII.tř.), M.Janoš (IX.tř.), skončilo na 8. místě Krajské kolo přeboru škol v šachu kategorie A v Petřvaldě u Karviné Úspěšné družstvo z okresního finále pokračovalo ve výborných výkonech a obsadilo krásné 3.místo Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově šest žáků naší školy Beskydská šachová škola, FrýdekMístek, J.Křefký obsedil27.místo Krajský přebor mládeže v rapid šachu v Havířově, kategorii do 10 let obsadil J.Křefký 5.místo Mezinárodní turnaj v Rybniku (Polsko), kat.do 9.let J.Křefký skončil na 6.místě Mistrovství České republiky dvojic nejmladších žáků v Seči. Výborného výsledku dosáhl Jakub Křefký s Kateřinou Janošovou obsadil 11. pořadí. Dopravní soutěž mladých cyklistů Den dopravní výchovy se konal Žáci všech ročníků se zábavnou formou učili nebo si opakovali důležité dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci, řešení dopravních situací, pravidel bezpečné jízdy a ovládání dopravního prostředku koloběžky (ti nejmenší) a jízdního kola (ti větší a také nejstarší žáci). Okresní kolo DSMC se uskutečnilo v areálu Dětského dopravního hřiště Malé Hoštice a v OÚ Malé Hoštice. Naši zástupci: nejlepší děvčata a chlapci z V. a VI. třídy skončili pátí děvčata a chlapci zastupující VII. a VIII. třídu obsadili páté místo. 16

18 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy se uskutečnila v několika oblastech. Akce pro děti se uskutečnily tyto: bruslení v Buly aréně Zájezd do bazénu Den dětí Finančně podporovalo SRPDŠ žáky na soutěžích ( sportovní, šachové, vědomostní) knižní odměny pro žáky příspěvek na zakoupení stolních fotbalů Velké poděkování patří všem členům, kteří pomáhali a hlavně paní Simoně Holuschové a paní Ing. Šeděnkové. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V tomto školním roce nebyla u nás provedena žádná školní inspekce. V Píšti Projednáno na Pedagogické radě zpracoval Mgr.A.Hampel, ř.š. 17

19 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ 18

20 I. Mateřská škola je součástí Základní školy. Zřizovatelem je Obec Píšť. Mateřská škola je trojtřídní. Dvě třídy jsou umístěny v budově mateřské školy a jedna třída je v budově základní školy.v záři 2011 bylo zapsáno 65 dětí. Na konci školního roku bylo zapsáno 75 dětí. Děti byly do tříd rozděleny podle věku. II. Mateřská škola vytváří vhodné podnětné prostředí, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně,radostně a spokojeně, které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Jde nám o to, abychom každému dítěti mohli poskytnout pomoc a podporu, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Dítě chápeme jako osobnost, která má právo být sama sebou. Děti vedeme k otevřené komunikaci s uměním naslouchat druhému. Děti se učí žít ve skupině, respektovat jeden druhého i s jeho názory.chceme, aby dítě mělo možnost se projevovat, spolurozhodovat, být zodpovědné za své činy. Vycházíme z konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování pokroků dítěte. Veškeré úsilí všech zaměstnanců směřovalo k tomu, aby čas dětí prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro život a vzdělávání. III. V mateřské škole pracují tyto pedagogické pracovnice: Zdislava Moricová vedoucí MŠ 38 let praxe Miroslava Kratochvílová učitelka 38 let praxe Dana Lampartová učitelka 36 let praxe Dagmar Gajdová učitelka 34 let praxe Irena hajdučková učitelka/důchodkyně/ Jiřina Zlotá učitelka P.Jiřina Zlotá pracuje jako vychovatelka ve školní družině a v mateřské škole má úvazek 0,36. Ostatní pedagogické pracovnice mají úplné střední vzdělání a dlouholetou praxi. Pedagogické pracovnice jednají a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními pedagogy. Správní zaměstnanci: Dagmar Bočková Pavlína Klemensová školnice pracovnice výdej stravy uklízečka pracovnice výdeje stravy 19

21 IV. Zápis do mateřské školy provádí vedoucí učitelka MŠ. Zákonní zástupci dětí se dostaví k zápisu v předem stanoveném termínu a odevzdají žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérií pro přijetí do mateřské školy. Do 30 dnů vydá ředitel školy Rozhodnutí o zařazení či nezařazení dítěte do MŠ. V tomto školním roce nebyly všechny přihlášené děti přijaty. Od záři 2011 byla v základní škole zřízena 3. třída, ve které byly umístěny nejstarší děti. Děti jsou přijímány i během školního roku dle potřeby rodičů. Do jednotlivých oddělení je se souhlasem zřizovatele přijímáno maximálně 28 dětí. Třída umístěna v základní škole má kapacitu 24 dětí.do mateřské školy jsou přijímány i děti nezaměstnaných matek.děti jsou přijímány i během školního roku. V. Mateřská škola je po celkové rekonstrukci. Prostředí mateřské školy je velice hezké, odpovídá hygienickým i technickým normám.v červnu 2012 byly dokončeny úpravy zahrady.je vybavena moderními prvky, skluzavkami, průlezkami. ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV. Je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje.vychází z potřeb dětí.třídní programy jsou tematicky i obsahově provázány se ŠVP, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.vzdělávací proces je cílevědomý a plánovaný, je upřednostňováno prožitkové učení, je dbáno na vyváženost spontánních a řízených aktivit.vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech v průběhu celého dne.organizace dne je uspořádána tak, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní a pohybové aktivity. V tomto školním roce pracovala třída nejmladších dětí podle projektu Pohádková babička. Zařazení tohoto projektu bylo velice kladně hodnoceno pedagogickými pracovnicemi. Rovněž dětem byl tento projekt velice blízký.ve 2. třídě se pracovalo podle projektu Kouzelný klíč.i tento projekt jsme hodnotili kladně, jelikož jsme vycházeli z příběhů každodenního života. Ve třetí třídě byl vybrán projekt Jedeme za zvířátky.jednotlivá témata byla pro děti zajímavá, vycházela z každodenního života a praktických zkušeností..byla postavena tak, aby vzdělávací nabídka vedla k plnění vzdělávacích cílů a děti získávaly patřičné kompetence. Ve všech činnostech byly plněny cíle předškolního vzdělávání, stanovené rámcovým vzdělávacím programem. Principem ŠVP je otevřený, vstřícný a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění,respektu, úctě a toleranci.. Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Společné zahájení školního roku Drakiáda Vystoupení pro důchodce Zamykání lesa Společné dopoledne v mateřské škole Vřesina Odpoledne s tatínkemkonstruktivní tvoření Podzimní tvoření Mikulášská nadílka Vánoční dílna Vánoční výstavka 20

22 Rozsvícení vánočního stromečku Vánoční besídka Maškarní ples Odemykání lesa Velikonoční dílna Svátek matek Vystoupení u příležitosti vítání dětí Vystoupení dětí v Tvorkově Mezinárodní olympiáda pro předškolní děti Výlet na Dětský ranč v Hlučíně Výlet do ZOO Rozloučení s předškoláky Návštěvy divadel a kulturních představení Mateřská škola spolupracovala s mateřskou školou Vřesina a polskou mateřskou školou./vzájemné návštěvy dětí i pracovnic škol, společná dopoledne, soutěže, návštěvy divadel, výlety/na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ, zejména s učitelkou 1.třídyspolečné dopoledne,sportovní soutěže,účast učitelky 1.třídy na rozloučení s předškoláky/ Nadstandardní aktivity: pohybový kroužek povídaní s katechetkou výtvarný kroužek Vzdělávání pedagogických pracovnic: Dana Lampartová Hrátky s papírem VI. Docházka dětí do MŠ: počet zapsaných dětí: 65 průměrná docházka 38 v Píšti dne Zpracovala: Z.Moricová Projednáno na pedagogické radě dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne 1. 9. 2012 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více