VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, Školní rok 2010/2011

2 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1 Škola (str. 3) 1.2 Zřizovatel (str. 3) 1.3 Součásti školy (str. 3) 1.4 Základní údaje o součástech školy (str. 4) 1.5 Materiálnětechnické podmínky školy (str. 4) 1.6 Údaje o školské radě (str. 4) 2. Přehled o vzdělávacích programech školy (str. 4) 2.1 Vzdělávací programy (str. 4) 2.2 Učební plán (str. 5) 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky (str. 6) 3. Přehled o pracovnících školy (str. 6) 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (str. 6) 3.2 Základní škola a školní družina (str. 7) 3.3 Mateřská škola (str. 8) 3.4.Školní jídelna (str.8) 4. Počty žáků (str. 8) 4.1 Výsledky přijímacího řízení (str. 8) 4.2 Přijatí žáci do 1. ročníku (str. 9) 4.3 Počty žáků školy (str. 10) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (str. 10) 5.2 Údaje o zameškaných hodinách (str. 11) 5.3 Údaje o integrovaných žácích (str. 11) 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str. 12) 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách (str. 12) 6.2 Účast žáků v soutěžích (str. 15) 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích (str. 16) 6.4 Další akce (str. 16) 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel děti školy (str. 18) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti (str. 18) 1

3 II. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY (str. 19) 2

4 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace adresa školy Píšť 530, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy kontakt: telefon fax internetova adresa vedení školy ředitel: Mgr. Antonín Hampel, zástupce ředitele: Mgr. Naděžda Knoppová, vedoucí učitelka MŠ: Zdislava Moricová ekonomka: Eva Ilková vedoucí školní jídelny: Monika Jarošová 1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt tel.: fax: Obec Píšť, zastoupená starostou obce Mgr. Františkem Jarošem Píšť, se sídlem Obecního úřadu Píšť č.p součásti školy Kapacita skutečnost Mateřská škola 70 žáků 56 žáků Základní škola 300 žáků 160 žáků ( ), z toho 93 žáků 1. st. a 67 žáků 2.st. 177 žáků ( ) z toho 95 žáků 1.st. a 82 žáků 2.st. Školní družina 25žáků 25 zapsaných žáků Školní jídelna MŠ součást šk. jídelny ZŠ Školní jídelna ZŠ 300 obědů 185žáků, 28 zaměst., 47 cizí str. 3

5 1.4 základní údaje o součástech školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 2 ( dvě) stupeň ZŠ 5 (pět) 93 (1.9.), 95 (30.6.) 18,6 (1.9.), 19 (30.6.) 2. stupeň ZŠ 4 (čtyři) 67 (1.9.), 82 (30.6.) 16,75 (1.9.), 82 (20,5) Školní družina 1 (jedno) Školní jídelna MŠ x 56 x Školní jídelna ZŠ x 129 x 1.5 materiálnětechnické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou dvanáct učeben, jedna herna ŠD učebna CH/F, žákovská knihovna, dvě multimediální učebny, atrium mezi pavilony tělocvična, herna na stolní tenis jedna učebna PČ, pozemky nevyužívány učebny vybaveny nábytkem KLASSA vše schváleno MŠMT 31 PC, 5 tiskáren, 1 kopírovací zařízení, 3 DATA projektory 1 IA tabule Investiční rozvoj nic Komentář: ve šk. roce 2010/2011 bylo dočasné (v přízemí pavilonu A) umístění MŠ Píšť ukončeno, v zrekonstruované budově MŠ byl zahájen provoz 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Píšť, Píšť, č.p Přehled o vzdělávacích programech školy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j /962 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j /200422) Zařazené ročníky 5. roč. 1., 2., 3.,4.,6.,7.,8.a 9.roč. 4

6 2.2 Učební plán 1.stupeň 2.stupeň Předmět ročník ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Inf.a kom.technologie Matematika a její aplik Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty 2 SH Disponibilní dotace *)vázaná *) volná Týdenní dotace povinných předmětů 1 +ČJ 2 +ČJ 2 +M 1 VV 1 M VL 0+2 NJ 2 CH P 1 SH 0+2 NJ

7 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků 1.9.tř. náboženství ( 6 skupin) 88 Název kroužku Počet zařazených žáků Klubíčko 1. (L.Konderlová) 11 + rodiče Klubíčko 2. (L.Konderlová) 5 + rodiče Dyslektická náprava (J.Markovičová) 2 Flétna (K.Schwarzerová) 10 Sbor (K.Schwarzerová) 16 Doučování (K.Schwarzerová) 1 Stolní tenis (J.Konderla) 12 Třídní klub (D.Broďáková) Turistický kroužek (V.Kocurová) 5 Dyslektická náprava (V.Kocurová) 5 Taneční kroužek (M.Gajdová) 9 Kroužek němčiny (H.Lišková) 2 Ringo (N.Knoppová) 32 Anglický jazyk MŠ (N.Knoppová) 12 Florbal, ml. žáci (A.Hampel) 13 Florbal, st.žáci (A.Hampel) 18 Šachový kroužek (A.Hampel) 12 V průběhu školního roku pracovalo 17 kroužků. Kroužky byly vedeny učiteli. Za vynaloženou námahu a čas patří všem poděkování. 3 Přehled o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32, 31 (od ) Počet učitelů ZŠ 14 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6, 5 (od ) Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 6

8 3.2 Základní škola a školní družina Pedagogičtí pracovníci Roků Stupeň Funkce ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Antonín Hampel ředitel nad 27 VŠ TV NŠ Z Mgr. Naděžda Knoppová zástupce ředitele nad 27 VŠ M PČ Inf tř. uč. VII. tř. správce poč. učeb. Mgr. Marcela Gajdová výchovná poradkyně do 19 VŠ P OV tř. uč. VI. tř. Mgr. Lenka Konderlová tř. uč. I. třídy do 27 VŠ NŠ Mgr. Jana Markovičová tř. uč. II.třídy do 27 VŠ NŠ Mgr. Karin Schwarzerová tř. uč. III. třídy do 6 VŠ NŠ Mgr. Jiří Konderla tř. uč. IV. třídy do 27 VŠ NŠ, AJ I. st. Mgr. Vladěna Horáková tř. uč. V. třídy do 19 VŠ NŠ (do ) Dagmar Broďáková (od ) do 27 středošk. Mgr. Veronika Kocurová tř. uč. VII. třídy do 6 VŠ ČJ Ing. Helena Lišková tř. uč. IX. třídy nad 27 VŠ NJ Mgr. Renata Hasalová do 19 VŠ M CH TV Martin Večeřa do 12 středošk. Mgr. Alena Holubcová katechetka do 27 VŠ NŠ učitelka Mgr. Petr Černota výuka náboženství do 19 VŠ Jiřina Zlotá vychovatelka ŠD do 19 středošk. Pedagogičtí pracovníci podle muži ženy celkem % věkové struktury do 20 let let , let , let ,3 nad 50 let ,3 celkem ,00 Poznámka: pedagogických pracovníků bylo 16 ( Mgr. V.Horáková rozvázala smlouvu na vlastní žádost, na její místo byla přijata p.d.broďáková) do statistiky se počítá 15 7

9 Správní zaměstnanci Funkce Eva Ilková, ekonomka hospodářka Ing. Petr Foniok školník domovník Anna Jarošová uklízečka Marcela Úlehlová uklízečka Irena Kšonžková uklízečka Eva Fojtíková (do ) uklízečka Poznámka: paní E.Fojtíková ukončila pracovní poměr k , 3.3 Mateřská škola Jméno Zdislava Moricová Dana Lampartová Miroslava Kratochvílová Dagmar Gajdová Dagmar Bočková Pavlína Klemensová Pracovní zařazení vedoucí učitelka učitelka učitelka učitelka školnice, výdej stravy uklízečka, výdej (expedice) stravy 3.4 Školní jídelna Pracovníci jídelny Monika Jarošová Alice Kašná Pavla Hopenštoková Anna Chříbková Lucie Kroupová Funkce vedoucí ŠJ vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pracovnice provozu 4. Počty žáků 4.1 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Název školy z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem Gymnázium O.Havlové, OstravaPoruba Gymnázium J.Kainara, Hlučín Petr Foniok Veronika Foldynová 8

10 b) přehled přijatých žáků 9.třídy na střední školy: Jméno Název školy Obor Císař Tomáš SOŠ Z.Matějčka, pekař Ostrava Poruba Hofer Michal SŠ Ostrava Kunčice mechanik strojního zařízení Klímek Martin SPŠ elektrotechniky a obor elektrotechnika informat., Ostrava Poruba Lischka Jakub SPŠ, Ostrava Vítkovice, Zengrova strojírenství a výpočetní technika Machel Tomáš SŠ společného stravování, kuchař Ostrava Hrabůvka Ryška Martin SŠ elektrotechnická, mechanik elektrotechniky Na Jízdárně 30, Ostrava Tománek Lukáš SPŠ, Hasičská ul., Ostrava obor slaboproud Vítkovice Tyleček Marek SPŠ, Hasičská ul., Ostrava obraběč kovů Vítkovice Bilíková Tereza SŠ elektrotechnická, Na Jízdárně 30, Ostrava Boberová Lenka OA a Vyšší odborná škola veřejnoprávní činnost sociální, Ostrava M.Hory Bočková Tereza SOŠ Z.Matějčka, sociální činnost Ostrava Poruba Hluchníková Sabina SPŠ chemická, akad. aplikovaná chemie Heyrovského, Ostrava Návratová lenka Soukromé gymnázium a SOŠ Iuventas Smolková Dominika OA, Ostrava Poruba Theuerová Klára SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotní asistent zdravotní, Ostrava Tkačíková Adéla SŠ elektrotechnická, Na Jízdárně, Ostrava optik c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Přijatí žáci do 1. ročníku počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy po odkladu) z toho počet dětí starších 6ti let (nástup) počet odkladů pro školní rok

11 4.3 Počty žáků školy Roč Cel (22) 19 (14) (17) 16 (67) 62 (160) 155 D H Náb Doj Stráv Poznámka: údaje v závorce k , další počty k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno s vyzn. dostatečnou VI VII VIII (TV, SH) IX (TV) Poznámka: Zuzana Baránková (VI.tř.), Hana Fichnová (VI.tř.), Lukáš Mikoláš (VI.tř.) Tereza Fojtíková (VII.tř.) a Adam Theuer (IX.tř.) v průběhu šk. roku přešli na jinou školu (ZŠ Hlučín Rovniny) Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Počet žáků s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Poznámka: Zuzana Baránková (VI.tř.), Hana Fichnová (VI.tř.), Lukáš Mikoláš (VI.tř.) Tereza Fojtíková (VII.tř.) a Adam Theuer (IX.tř.) v průběhu šk. roku přešli na jinou školu (ZŠ Hlučín Rovniny) 10

12 Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I II III IV V stupeň Třída Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Celkový přehled: Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , stupeň , Celkem , Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Se zdravotními vadami 3., 5., 5., 6. 4 S vývojovými poruchami učení 4., 6., 7., 8.,

13 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1 Údaje o mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Mezinárodní den učitelů, návštěva učitelů v ZŠ Owsiczce FONDU SIDUS odesláno 1750, Kč charitativní sbírky ze zakoupení výrobků Sportovní olympiáda příhraničních obcí kulturní vystoupení žáků na setkání důchodců s představiteli obce Zápis žáků do I. třídy listopad až leden probíhal kurz zvládnutí základů práce s počítači pro občany z Píště a okolí, který vedla Mgr. N.Knoppová (pomocníky byli žáci VII. a VIII. tř.) Duhový týden + den elegance soutěž jednotlivců a tříd v oblečení podle určených barev a elgance v oblečení, hl. org. Mgr.N.Knoppová Výuka plavání 48 žáků ( II., III. a IV.tř.) 6.5. Oslava Dne matek (tělocvična školy) vystoupení: děvčata V.Hronová, T.Gregorčiková, L.Dudová, L.Trombíková, L.Kusá a N.Slaninová skladby pro flétny děti I. a II. tř. předvedly taneční pásmo Tančíme s Dádou, nacvičily Mgr.L.Konderlová a Mgr. J.Markovičová pásmo básní J.Žáčka a skladeb současných autorů v přednesu žáků IV. pod vedením Mgr. J.Konderly módní přehlídka v podání žáků V. třídy, inspirace p.u.d.broďáková taneční vystoupení děvčat VI. třídy hudební vystoupení na akordeon A.Horklová (IX.tř.) recitační pásmo dětí ŠD pod vedením p.vych. J.Zloté Seifertovy a Sládkovy básně v podání I.Borové a A.Horklové (IX.tř.) připravila Mgr. V.Kocurová skladby pro flétny zahrály dětí z I., II., III. a V. třídy a nacvičila Mg. K.Schwarzerová taneční vystoupení děvčat z V.třídy pod vedením Mgr. M.Gajdové pěvecký sbor žáků II., III. a IV. třídy a sólový zpěv M.Bočkové ze II.tř. nacvičila a doprovázela Mgr. K.Schwarzerová uváděly S.Hluchníková a T.Bočková z IX.tř Den dětí v Píšti 6.6. Zájezd žáků deváté třídy do Osvětimi 12

14 17.6. Sportovní olympiáda příhraničních obcí Účastníci školní družstva: Gmina Krzyźanowice, ZŠ Hať, ZŠ Šilheřovice, ZŠ Píšť Soutěže družstev: orientační běh, stolní tenis, florbal Kategorie: děvčata (roč.98/99), chlapci (roč.98/99), děvčata (roč.96/97), chlapci (roč.96/97) Naši školu reprezentovali: T.Foldynová, N.Martišovská, K.Lampartová (ml.d.) J.Nytra, S.Somoši, T.Bizoň, H.Hluchník (ml.h.) T.Hluchníková, J.Boberová, J.Borová (st.d.) J.Lischka, M.Janoš, M.Kaluža (st.h.) Akce splnila záměr setkání zástupců škol příhraničních obcí. Představitelé obcí a škol předali účastníkům odměny, diplomy, ceny a medaile. Učitelé pořádající školy se zhostili organizačních úkolů a rozhodčích povinností na výbornou slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky s předáním vysvědčení v prostorách školy s p. starostou obce Mgr.F.Jarošem Školní výlety I.tř. Horka n.moravou, Teplice n. Bečvou II.tř. a III. tř Přerov, Teplice n.bečvou IV.tř. a V.tř. Rožnov p.radhoštěm, Pustevny VI.tř. Frenštát p. Radhoštěm VII.tř. Ostrava VIII.tř. Rožnov p. Radhoštěm Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově IX.tř. Osvětim RENARKON Prožitkový program 1.blok IV.tř. Komunikace a ztahy VI. a VII.tř , Píšť RENARKON Prožitkový program 2. blok, IV. tř. Šikana, VI. a VII.tř , Píšť RENARKON Prožitkový program 3. blok, IV.tř. Zdravý životní styl, VI. a VII.tř , Píšť RENARKON Hrou proti AIDS,VIII.tř , Ostrava RENARKON Poruchy příjmu potravin, IX.tř ,Ostrava Den Země sběr plastů, starého železa a dalších odhozených věcí v Píšti a okolí 13

15 Exkurze VIII.tř. exkurze žáků OstravaVítkovice exkurze žáků IX. třídy Úřad práce Ostrava VIII.tř. exkurze v podniku Formy a plasty Chuchelná VIII.tř. exkurze v podniku FORM Kozmice VIII.tř. výstava betlémů v Hlučíně I.tř. Knihovna Píšť II.tř. Knihovna Píšť III.tř. Knihovna Píšť VIII.tř. památník ostravské operace VIII.tř. exkurze v podniku LENA Dolní Benešov 1.6. VII.tř. Rádio ČAS Ostrava IV.,V. a VI.tř. výstavy v arboretu Nový Dvůr a v Hradci nad Moravicí VIII.tř. Dřevěné hlavolamy Ostrava VIII.tř. Chemie na hradě Ostrava 14

16 6.2 Účast žáků v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní, Krajské a Celostátní kolo Dějepisná olympiáda 7 žáků VIII. a IX.tř. V Opavě limit 60 bodů ve šk. kole pro postup nikdo nedosáhl Hlučínský slavíček 16 žáků I. a II.třídy V Hlučíně se konalo okrskové kolo za účasti šesti žáků školy Recitační soutěž 42 žáků (I. IX.tř.), soutěž proběhla 8.2. V Hlučíně zastupovalo školu šest žáků v okrskovém kole, Zeměpisná olympiáda Matematický klokan 62 žáků (VI., VII., VIII., IX. tř.) řešilo úkoly v únoru a březnu (II. IX. tř.) Opava 9.3., T.Gregorcziková (VI.tř.) kat. A 31. místo V.Foldynová (VII.tř.) kat. B 11.místo J.Brojáč (VIII.tř.) kat. C 31.místo Opavský skřivan EUROREBUS Biologická olympiáda Pythagoriáda 65 žáků (VI., VII., VIII. a IX. tř.) řešilo od října do dubna úkoly elektronických a korespondenčních kol 15 žáků (VIII. a IX. tř.) řešilo úkoly v březnu a dubnu 23 žáků VI. a VII.tř. březen Opava 18.3.M.Bočková(II.tř.) a I.Bialasová (V.tř.) Opava 2.4. Krajské kolo Kat. ZŠ01 V.Hronová, T.Gregorcziková a V.Jurkovič (VI. tř.) 7. místo V.Foldynová (VII.tř.) 2. místo Kat. ZŠ02 L.Návratová (IX.tř.) 4.místo Praha 6.6. Celostátní kolo Kat. ZŠ01 V.Foldynová (VII.tř.) 2. místo Kat. ZŠ02 L.Návratová (IX.tř.) 4.místo Opava 13.4., T.Smolková (IX.tř.) kat. C 21.místo H.Horáčková (IX.tř.) kat. C 34.místo nikdo nedosáhl předepsaného počtu bodů 15

17 6.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění OF v přespolním běhu, Opava, Děvčata II.V.tř místo Chlapci II.V.tř. místo Ml. H. 18.místo, Ml. D. 13.místo Vybíjená chlapců a děvčat, Hlučín místo v okrskovém kole Florbal, Hlučín chlapci VI.VII.tř. chlapci VIII.IX.tř místo v okrskovém kole 3. místo v okrskovém kole STREET HOCKEY ve florbalu školní kolo oblastní kolo Vítězem družstvo VI. třídy Píšť : Bohuslavice 6 : 5 Bohuslavice : Píšť 8 : 2 do předkola finále postoupily Bohuslavice Minikopaná, Hlučín 9 2. místo v okrskovém kole Atletický čtyřboj, Hlučín 19 Ml. H. 25. místo Ml. D. 20. místo St. H. 29. místo St. D. 24. místo Školní soutěže ve stolním fotbale Březen, II. IX.tř Školní soutěže ringo Říjen, únor, II. VIII.tř. 6.4 Další akce Soutěž v piškvorkách 18. listopadu se šest žáků IV. třídy Fojtíková, Hudcová, Šec, Plaček, Fojtík, Keil zúčastnilo soutěže v piškvorkách. Akce se konala v polských Krzyzanowicích za účasti sedmdesáti soutěžících. Mezi jednotlivci J.Plaček zvítězil a K.Fojtíková obsadila třetí místo. V soutěži družstev naše družstvo zvítězilo. Bludiště V listopadu se v televizní soutěži v Ostravě představili žáci VIII. a IX. třídy. Vánoční trhy 10. prosince navštívilo přes 300 návštěvníků výstavní a prodejní akci, kterou připravili žáci a pedagogové školy. Z tržby byl uhrazen nákup učebních pomůcek pro žáky. Mikulášská nadílka připravili žáci deváté třídy pro další žáky škol Výstava zajíčků V dubnu probíhala v prostorách školy výstava zajíčků, které vytvořili žáci Výstava Slunce V květnu a červnu probíhala v prostorách školy výstava sluncí, která vyrobili žáci 16

18 Den Země 20.dubna nejdříve se třídní kolektivy úklidem a sběrem zasloužily o zlepšení životního prostředí v Píšti sběrem plastů, starého železa a dalších odhozených věcí a pak poznávali Okolí obce na vycházkách do přírody Mezinárodní den dětské knihy: Návštěvy knihovny V březnu a dubnu navštívily kolektivy I. V. třídy místní knihovnu, kde se žáci seznámili s provozem a řádem knihovny a dověděli se zajímavosti o knihách a spisovatelích. Divadelní představení, filmová představení, koncerty říjen květen I.tř. divadelní představení v MŠ divadla Smíšek I. IX.tř. filmové představení Mikulášovy patálie, Hlučín Divadelní představení Renesanční vojenství divadelní skupina SHŠ Pernštejni I. IX. třída Výchovný koncert soudobé hudby v provedení žáků ZUŠ P.J.Vejvanovského v Hlučíně pro žáky I. III.třídy Šachy Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově Devět žáků školy Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie A Družstvo ve složení: J.Křefký (II.tř.), F.Klösel, L.Jarolím, J.Plaček (IV.tř.) a V.Viktorin (V.tř.) obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského kola Okresní finále Přeboru škol okresu Opava kategorie B Družstvo ve složení: T.Blahut, T.Bizoň (VI.tř.), M.Janoš (VIII.tř.), M.Klímek a M.Tyleček (IX.tř.) skončilo na 2. místě a postoupilo do krajského kola Krajské kolo přeboru škol v šechu kategorie B ve FrýdkuMístku Úspěšné družstvo z okresního finále pokračovalo ve výborných výkonech a obsadilo 12. místo ve velmi těžké konkurenci Krajské kolo přeboru škol v šachu kategorie A v Petřvaldě u Karviné Úspěšné družstvo z okresního finále pokračovalo ve výborných výkonech a obsadilo krásné 5.místo Okresní turnaj žáků Opavska v Dolním Benešově Šest žáků naší školy 9.4. Krajský přebor mládeže v rapid šachu v Dolním Benešově V kategorii do 10 let obsadil J.Křefký 13.místo, O.Křefký 29. a M.Trombík 31. místo. V kategorii do 12 let se umístili V.Viktorin na 17. a F.Klösel na 18. místě. V kategorii do 18 let skončili M.Klímek na 16. a M.Tyleček na 17. místě. 7.a 8.5. Mistrovství České republiky chlapců do 8 let. Výborného výsledku dosáhl Jakub Křefký ze II. třídy, který mezi sedmdesáti třemi chlapci obsadil 29. pořadí. Leden duben Školní turnaj třinácti žáků školy systémem každý s každým na dvě kola vyhrál s 16,5 body J.Křefký před L.Jarolímem se 16 body a o třetí místo se dělili se stejným ziskem 15 bodů M.Tyleček a M.Klímek. 17

19 Dopravní soutěž mladých cyklistů Den dopravní výchovy se konal Žáci všech ročníků se zábavnou formou učili nebo si opakovali důležité dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci, řešení dopravních situací, pravidel bezpečné jízdy a ovládání dopravního prostředku koloběžky (ti nejmenší) a jízdního kola (ti větší a také nejstarší žáci). Okresní kolo DSMC se uskutečnilo v areálu Dětského dopravního hřiště Malé Hoštice a v OÚ Malé Hoštice. Naši zástupci: nejlepší děvčata a chlapci z V. a VI. třídy skončili čtvrtí děvčata a chlapci zastupující VII. a VIII. třídu obsadili šesté místo. 7. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí školy se uskutečnila v několika oblastech. Akce pro děti se uskutečnily tyto: bruslení v Buly aréně Zájezd do bazénu Ples SRPDŠ Den dětí Finančně podporovalo SRPDŠ žáky na soutěžích ( sportovní, šachové, vědomostní) knižní odměny pro žáky příspěvek na zakoupení stolních fotbalů Velké poděkování patří všem členům, kteří pomáhali a hlavně paní Simoně Holuschové a paní Ing. Šeděnkové. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V tomto školním roce nebyla u nás provedena žádná školní inspekce. V Píšti Projednáno na Pedagogické radě zpracoval Mgr.A.Hampel, ř.š. 18

20 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ 19

21 Mateřská škola je součástí Základní školy.zřizovatelem je Obec Píšť.Mateřská škola je dvoutřídní.v záři 2010 bylo zapsáno 52 dětí. Na konci školního roku bylo zapsáno 56 dětí. Děti byly do tříd rozděleny podle věku. I. II. Mottem naší mateřské školy jsou dětské oči,které všechno sledují.všechny pracovnice jsou si uvědomují, že jsou vzorem pro chování a jednání dětí, jelikož významnou roli v procesu učení u dětí předškolního věku sehrává spontánní a sociální učení, založené na principu nápodoby. Veškeré úsilí všech zaměstnanců směřovalo k tomu, aby čas dětí prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro život a vzdělávání. III. V mateřské škole pracují tyto pedagogické pracovnice: Zdislava Moricová vedoucí MŠ 38 let praxe Miroslava Kratochvílová učitelka 38 let praxe Dana Lampartová učitelka 36 let praxe Dagmar Gajdová učitelka 34 let praxe Všechny pedagogické pracovnice mají úplné střední vzdělání a dlouholetou praxi. Správní zaměstnanci: Dagmar Bočková Pavlína Klemensová školnice pracovnice výdej stravy uklízečka pracovnice výdeje stravy IV. Zápis do mateřské školy provádí vedoucí učitelka MŠ. Zákonní zástupci dětí se dostaví k zápisu v předem stanoveném termínu a odevzdají žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.zákonní zástupci jsou seznámeni s kritériem pro přijetí do mateřské školy. Do 30 dnů vydá ředitel školy Rozhodnutí o zařazení či nezařazení dítěte do MŠ. V tomto školním roce nebyly všechny přihlášené děti přijaty.od záři 2011 bude v provozu 3. třída, která bude umístěna v budově základní školy. 20

22 Děti jsou přijímány i během školního roku dle potřeby rodičů.do jednotlivých oddělení je se souhlasem zřizovatele přijímáno maximálně 28 dětí.dovolujeli to kapacita jsou přijímány i děti nezaměstnaných matek. V. V tomto školním roce jsme se nastěhovali do opravené mateřské školy.prostředí je velice hezké, odpovídá hygienickým i technickým normám.zahrada mateřské školy však není ještě dokončena, což je velkým nedostatkem.děti musí během pobytu venku chodit po vesnicí a hledat vhodné prostředí pro vhodné hry. V tomto školním roce jsme pracovali podle projektu Jedeme za zvířátky projekt jsme hodnotili kladně, jelikož jsme vesnická mateřská škola a naše vesnice je obklopena lesy,na konci vesnice nerybním a děti mají k zvířátkům a přírodě blízko.témata byla pro děti zajímavá, vycházela z každodenního života a praktických zkušeností..byla postavena tak, aby vzdělávací nabídka vedla k plnění vzdělávacích cílů a děti získávaly patřičné kompetence. Bylo upřednostňováno prožitkové učení, dbalo se na vyváženost spontánních a řízených aktivit.ve všech činnostech byly plněny cíle předškolního vzdělávání, stanovené rámcovým vzdělávacím programem. Principem ŠVP je otevřený, vstřícný a partnerský postoj k dítěti, založený na pochopení, porozumění,respektu, úctě a toleranci.. Akce pro děti, rodiče a veřejnost: Drakiáda Zamykání lesa Společné dopoledne v mateřské škole Vřesina Odpoledne s tatínkemkonstruktivní tvoření Podzimní tvoření Mikulášská nadílka Vánoční dílna Rozsvícení vánočního stromečku Vánoční besídka Maškarní ples Odemykání lesa Velikonoční dílna Svátek matek Vystoupení u příležitosti vítání dětí Vystoupení dětí v Tvorkově Sportovní olympiáda pro předškolní děti v Šilheřovicích Výlet předškolních dětí na pstruží farmu Výlet na Albertovec Rozloučení s předškoláky Návštěvy divadel a kulturních představení Mateřská škola spolupracovala s mateřskou školou Vřesina a polskou mateřskou školou./vzájemné návštěvy dětí i pracovnic škol, společná dopoledne, soutěže, návštěvy divadel, výlety/na dobré úrovni je spolupráce se ZŠ, zejména s učitelkou 1.třídyspolečné dopoledne,sportovní soutěže,účast učitelky 1.třídy na rozloučení s předškoláky/ 21

23 Nadstandardní aktivity: předplavecký výcvik výuka anglického jazyka pohybový kroužek povídaní s katechetkou výtvarný kroužek Vzdělávání pedagogických pracovnic: Dana Lampartová Jóga v příbězích Miroslava Kratochvílová Zajímavé techniky a výtvarné nápady Zdislava Moricová ŠVP z pohledu ČŠI VI. Docházka dětí do MŠ: počet zapsaných dětí: 56 průměrná docházka 36 v Píšti dne Zpracovala: Z.Moricová Projednáno na pedagogické radě dne v srpnu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2012/2013 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2009/2010 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více