Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis: V Říčanech dne:

2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy Vzdělávání pedagogických pracovníků 4-6 Údaje o žácích... 7 Zápis do I. ročníku 7 Výsledky zařazovacího řízení. 8 Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled umístění žáků v soutěžích Komunikace s rodiči, veřejností Přehled akcí během školního roku Domino 19 Granty, výběrová řízení Závěry kontrol.. 22 Charitativní projekty..22 Soutěž ve sběru a přehled cen Teambuilding, školská rada Primární prevence..... příloha č. 1 ( ) Zpráva o hospodaření za rok příloha č.2 ( ) ICT plán. příloha č.3 ( ) EVVO.. příloha č.4 ( ) 2

3 Základní údaje o škole Název: I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Město Říčany Ředitel školy: Mgr. Pavel Bednář Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Jitka Pasková Škola si zpracovává mzdy. Druh školy: úplná základní škola Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: 570/ 538 Kapacita školní družiny: 180/145 Součást školy: školní družina. Budovy školy: 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova 1308 Organizace studia Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Škola základ života v ročníku. Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. 3

4 Údaje o pracovnících školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno/ pracovní zařazení Mgr. Bednář Pavel ředitel pra xe v I. ZŠ Říčany 25 2 PF UK RJ- ON Bc. Caudr Martin učitel PF PV, Od.výcv. Mgr. Čásenská UK FTVS Zuzana TV-Z učitelka Červenková Jitka ved. vychovatelka Vzdělání Doplňující vzdělání DVPP 2012/13 Státní tlum.zkouška RJ Ped. Fak. UK funkční studium UK FTVS trenérství Globální problém země Europa +My+Krajský ped.p SEŠ Celoživotní studium - UK - vychovatelství DVPP v roce 2013/14 vzory dokumentů/ Geologický workshop Svatý Jan pod Skalou Čína a Indie Descartes Čížková Petra vychovatelka Mgr. Dohnalová Jana učitelka Mgr. Dynybilová Jana učitelka 2 2 Gymn. Cel.studium UK-vychovatelství 25 6 Západ.univ. Plzeň Uč.pro I.stupeň PF UK ČJ-D Mgr. Grimová Jolana učitelka 22 5 PF UK RJ-OV Vých.porad. Oxford English Výukové materiály Problémový žák Karierové poradenství Škola jako místo setkávání Žaneta Hejmalíčková,DiS učitelka PaedDr. Helebrantová Jana zást.řed. pro II. stupeň 4 0,25 SpgŠ Kroměříž PF UK M-ZT Koordinátor ŠVP Mgr. Herciková Gabriela učitelka PF UK B- M Škola matem. dovedností Problémy dětí s ADHD Matematika pro všechny Mgr. Horálková Dana učitelka 24 2 UJAK Spec.ped. Mgr. Alice Hrbková 21 1 Ped.fak. UK Státní zkouška Aj 4

5 učitelka Čj - Vv Aj - Descartes Ing. Kalná Martina učitelka 19 9 ČVUT+ PFUK M Kapinusová Šárka vychovatelka Mgr. Kohoutková Petra učitelka SPŠ Uč. pro MŠ 12 2 PF AJ Aj lit. Asistentka integr. Žáka Zdravotník zot. akcí Výukové aktivity v hodinách AJ Aj - Descartes Mgr. Kouklíková Alena učitelka PF Č. Bud. ČJ-OV Kratochvilová Lenka vychovatelka Krpálková Jana vychovatelka 7 2 Gymnáz. Asistentka pedagoga Cel. Studium UK - vychovatelství 6 1 Evang. akademie SKŠ Mgr. Kubásková Lada učitelka 5 5 Jih.univ. Uč. pro I.stupeň Koordin.ICT Mgr. Lodin Josef učitel Mgr.Iva Mašková učitelka FTVS TV-BV 13 1 Ped.fak. UJEP Čj -D Mgr. Mlchová Eva učitelka 37 3 PF UK Uč. pro I.st. Ing. Nejedlá Lucie učitelka VŠ zeměd. FP UK učitelství odborných předm. SŠ+THŠ Mgr. Pacovská Zuzana učitelka FF UK ČJ-D Odborné semináře Zahr. stáž EU a My Antisemitismus Konfliktní vzpomínání Letní škola Národní identita ve škole Mgr. Jitka Pasková zást. řed. pro I. stupeň 22 1 Ped.fak. UK I. stupeň Mgr. Pelikánová Anna učitelka PF UK Uč. pro I. st. Mgr. Prchalová Lenka učitelka Přír. fakulta UK B-M Prevence patol.jevů KVP Problémy dětí s asper.syndr. Řekni drogám ne Mgr. Jana Rybářová 1 1 Ped. fak UK 5

6 učitelka Čj - On Mgr. Schickerová Lenka učitelka PF UK M-ZT Metodik ICT Zdravotník-doškolení Matrika-Bakalář Bc. Skořepová Iva učitelka Stř.hot.š. UJAK vychovatel. UJAK-Bc. Dítě s ADHD Jak učit problémové dítě Komunikace mezi učiteli a rodiči Slezáková Iva učitelka 10 3 Gymn. UJAK vychovatel. Mgr. Svobodová Jana učitelka PF UK Uč. pro I.st. Koordinátor ŠVP Mgr. Škroníčková Svatava učitelka PF UK Uč. pro I.st. Mgr.Štěrbová Simona učitel U.J.E. Purkyně FF ČJ,lit.+latina Mgr. Váchová Jana učitelka 18 8 PF UK Uč. pro I.st.+ HV EVVO koordinátor Mgr. Vydrová Helena učitelka PF UK M-Ch Mgr. Vyhnánková Milada učitelka PF UK Uč. pro I. stupeň Integrovaní žáci Pedagogický sbor absolvoval školení s Mgr. Michaelou Veselou Škola a rodina zaměřené na asertivitu při jednání učitel žák, učitel rodič. Školení mělo vysokou úroveň a rozhodně rozšířilo obzory v dané oblasti. V červnu 2013 dokončila studium Bc. Jana Rybářová a byl jí udělen titul Mgr. Na prvním stupni pracuje s dětmi, které vykazují poruchy učení, nadále Mgr. Jana Honsová speciální pedagog. Věnuje se dětem s SPU. Podněty přijímá od učitelek a rodičů z jednotlivých tříd. Výkaz práce odevzdává pravidelně řediteli školy. Rodiče, vyučující i vedení školy jsou s výsledky práce velmi spokojeni. Školní psycholožka Ph.Dr. Blanka Hilbertová pomáhá žákům řešit problematické situace při studiu. Má pravidelné konzultační hodiny, kterých se mohou zúčastnit i rodiče. Podněty sbírá od učitelů i samotných žáků. Svým profesionálním přístupem pomohla vyřešit již mnoho složitých situací. Výkaz konzultací předává pravidelně řediteli školy. 6

7 Správní zaměstnanci: Hampejsková V. SO mzdová účetní, hospodářka 36 Ikri Elemír ÚSO školník/údržbář, topič, vedení skladu 32 Kadeřábková M. Z uklízečka 40 Kadlecová V. UO uklízečka 29 Kovandová M. UO uklízečka 18 Rezková O. Z uklízečka 34 Voráčová V. SO uklízečka, topič 37 Urbanová N. SOU uklízečka 28 Urbášková R. ÚSO uklízečka 15 Vedení školy pracovalo ve složení Mgr.Pavel Bednář (ředitel), PaedDr. Jana Helebrantová (zástupkyně ředitele pro II. stupeň), Mgr. Jitka Pasková (zástupkyně ředitele pro I. stupeň). Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 534 žáků ve 24 třídách - průměr 22 žáků ve třídě. Na I. stupni bylo 300 dětí ve 13 třídách (průměr 23 žáků), na II. stupni 234 žáků v 11 třídách (průměr 21 žáků). Z počtu 234 žáků II. stupně se vzdělávalo 85 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 21 žáků ve třídě). 462 dětí se učilo anglicky, po zavedení druhého povinného jazyka se 70 žáků učilo německy a 53 žáků rusky. Jediným volitelným předmětem byl seminář z přírodopisu, který se vyučoval v 9. A. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 39 integrovaných žáků. Z toho 15 jich navštěvovalo I. stupeň. 29 z nich má poruchy učení, 9 poruchy chování a 1 je autista. Asistentkou u autisty je Šárka Kapinusová, která má pro tuto práci vzdělání. Z celkového počtu žáků bylo 7 žáků z Ukrajiny, 7 ze Slovenska, 2 z Vietnamu, 3 z Ruska, 3 z Bulharska a 1 z Turecka. Zápis do prvního ročníku Zápis do prvního ročníku se konal v budově U Slunečnice, Olivova a byl vyhlášen centrálně pro všechny tři základní školy v Říčanech. Zápisu se účastnily všechny učitelky I. stupně včetně vychovatelek. Zápis proběhl po všech stránkách výborně, a to i přestože město Říčany s ostatními obcemi kromě Tehova a Březí zrušilo smlouvy o spádovosti. K zápisu se dostavilo 102 žáků a z tohoto počtu bylo nakonec přijato 78 žáků do tří prvních tříd. 12 žáků nebylo přijato vzhledem k jejich spádovosti k jiným školám v Říčanech. Ostatní nepřijatí se rozmístili do škol v okolních obcích. První třídy, stejně jako v loňském roce, budou umístěny v Olivově ulici č.p

8 Výsledky zařazovacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se konaly dne Přihlášky ke zkoušce bylo třeba zaslat do Informace o průběhu zkoušek byly zveřejněny na webu školy a v Říčanském kurýru. Příklady z matematiky zaměřené na logické myšlení připravila zástupkyně pro II. stupeň PaedDr. Jana Helebrantová. Zařazovacího řízení se zúčastnilo 65 žáků. Bylo přijato 23 žáků dle výsledkové listiny. Zařazovacího řízení se zúčastnili žáci pátých ročníků naší školy, kteří mají zájem o pokračování ve třídě s rozšířenou výukou matematiky. Žáci, z jiných škol, kteří nejsou přijati, mohou na základě žádosti rodičů navštěvovat běžnou šestou třídu. Do celkového hodnocení se započítává i vysvědčení z pátého ročníku. Z 26 přijatých žáků bylo 10 žáků z naší školy. Žáci naší školy dle počtu bodů v testu obsadili: 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 20., místo. Mezi přijatými žáky jsou 3 žáci z Kolovrat, 2 žáci ze Senohrab, 3 žáci ze ZŠ Bezručova v Říčanech, 1 žák z Tehova, 1 žák z Mnichovic, 2 žáci z Jevan, 1 žák z Olešky a 1 žák z Čestlic. Velký zájem žáků o naši školu vychází zřejmě z dobré pověsti, ale i zrušením spádovosti obcí městem Říčany. Výsledky výchovy a vzdělávání Přijatí na SŠ ve školním roce 2013/2014 Z celkového počtu 51 žáků devátých ročníků bylo 24 žáků přijato ke studiu na střední školy, 17 na čtyřletá gymnázia a 10 na střední odborná učiliště. Z celkového počtu 63 žáků V. ročníku bylo 15 žáků přijato na gymnázia. V prvním pololetí školního roku bylo na I. stupni uděleno 242 vyznamenání. Sníženou známkou z chování nebyl ohodnocen žádný žák a byly uděleny čtyři třídní důtky. Jeden žák neprospěl. Ve druhém pololetí byly uděleny dvě třídní důtky a stejný počet důtek ředitele školy, sníženou známku z chování nedostal nikdo a počet vyznamenaných klesl na 230. Na II. stupni bylo vyznamenáno v prvním pololetí 95 žáků, uděleno 8 třídních důtek dvě snížené známky s chování o jeden stupeň a jedna o dva stupně. 9 žáků neprospělo. Ve druhém pololetí počet třídních důtek stoupl na patnáct, důtek ředitele školy bylo šest, sníženým stupněm z chování byli ohodnoceni čtyři žáci a vyznamenáno bylo 95 žáků. Výsledky testování Kalibro v devátých ročnících dopadly pro školu lépe než v předchozím roce. Matematická třída 9.B se svými výsledky v českém jazyce a matematice na 1,7% respektive na 0,9 % přiblížila gymnaziálním třídám. V anglickém jazyce byl ale rozdíl téměř 10 %. Třída 9.A byla lepší v českém jazyce než celostátní průměr. V anglickém jazyce a zejména v matematice pak výrazně zaostala. 8

9 Výsledky testování Kalibro 9. ročníků Předmět Průměr úspěšnosti ZŠ v ČR Průměr úspěšnosti I. ZŠ Český jazyk 67,3% 71,4%, v mat. tř. 76,7% Matematika 46,4% 53,5%, v mat. tř. 68,1% Anglický jazyk 61,0% 63,2%, v mat. tř. 74,9% Testování se zúčastnilo celkem 132 škol, což je poměrně nízké číslo. Výsledky testování Kalibro 5. ročníků Předmět I.ZŠ Říčany 5.A 5.B 5.C ČR celá Český jazyk 66,6 70,6 63,0 66,1 64,1 Matematika 62,6 66,0 63,6 59,2 54,3 Angl. jazyk 56,9 62,6 53,2 55,0 53,7 Největší rozdíl oproti republikovému průměru jsme zaznamenali v náš prospěch ve výsledcích testu v matematice. Byl zaznamenán ve všech pátých třídách. V českém jazyce pak třída 5. A dosáhla o 6% lepšího výsledku, než byl republikový průměr. Testování se zúčastnilo 263 škol z celé republiky. 9

10 Komentář Za výrazný úspěch lze považovat umístění našich žáků na olympiádě v anglickém jazyce, která se konala v Čelákovicích. V kategorii 9. ročníků byla v tomto roce opravdu značná konkurence. Taktéž v olympiádě ze zeměpisu jsou tři umístění našich žáků v první desítce velkým příslibem. Dayvid Penkov se této olympiády zúčastnil podruhé s velmi dobrým výsledkem. Pětičlenné družstvo našich deváťáků se opět zúčastnilo soutěže Zlatá vidlička na Střední škole hotelnictví a gastronomie v hotelu International v Praze. V náročné soutěži postoupili do užšího finále, kde o vítězi rozhodlo poměrně absurdní přebírání čočky a hrachu. Soutěže se účastnilo 17 týmů. 10

11 11

12 Komentář Za největší úspěch lze považovat druhé místo ve futsalové lize na turnaji ŠKOFL v Příbrami. Pod vedením trenéra p.uč. Caudra žáci 9. ročníku skvěle reprezentovali naši školu, ale i město Říčany. Do finále se probojovali přes dvě okresní kola. Finálový turnaj byl společný pro divizi A i B, tedy pro Prahu a Střední Čechy. Naši žáci prohráli se ZŠ Březové Hory Příbram, která je zahrnuta do fotbalové asociace ČR a patří mezi nejlepší v žákovské lize. Pak zvítězili nad ZŠ Slaný a obsadili tak celkové druhé místo. 12

13 Tradičně výborných výsledků dosahuje škola v atletice. Letos poprvé jsme postoupili do krajského kola OVOV, kde jsme obsadili 7. místo. 13

14 Komunikaci s rodiči, veřejností, propagace školy a/ webové stránky školy - webové stránky školy se po celý rok podařilo aktualizovat, a to zejména díky mravenčí práci p. učitelek Lady Kubáskové z prvního stupně a Heleně Vydrové z II. stupně, které mají na starosti vkládání zpráv - všichni učitelé zejména pak třídní učitelé pravidelně zásobují výše uvedené učitelky materiály ke zveřejnění - v průběhu školního roku se ukázalo, že některé rubriky je třeba rozšířit o další údaje / přibyly podsekce speciální pedagog, školní psycholog, didaktická učebna geologie - v sekci Granty a výběrová řízení se pravidelně objevují výsledky výběrových řízení smlouvy s vítěznou firmou - v sekci opravy a rekonstrukce jsou průběžně doplňovány splněné plánované akce, zeleně jsou uvedeny již uskutečněné, červeně ty, které budou splněny během školního roku b/ školní infokanál - v průběhu roku se ukázalo, že infokanál je skutečně velmi dobrou službou pro rodiče - byl využíván zejména učitelkami prvního stupně - byl operativně využit při zrušení výuky z důvodu přerušení dodávky pitné vody - nadále však přetrvávaly problémy s přesností zasílaných zpráv / některé zprávy byly doručeny rodičům jiných tříd nebo vyučujícím, kteří už na škole nepůsobí/, tyto nedostatky budou odstraněny při instalaci v září 2014 c/ informace o škole v místním periodiku Říčanský kurýr - během roku byla vytvořena nová redakční rada pro přípravu článků do Kurýru - za první stupeň informace shromažďuje p.uč. Lada Kubásková, za druhý stupeň p.uč. Zuzana Pacovská, která zároveň pracuje jako korektor - zprávy jsou po vybrání doplněny fotodokumentací dle potřeby a zaslány výtvarnici Lence Dřízhalové k závěrečné grafické úpravě - hotová stránka je opět překontrolována z hlediska pravopisu a potom zaslána do redakce Kurýru - během roku se nám podařilo vymezenou stránku vždy doplnit zprávami z naší školy - články mají jednotnou grafickou úpravu a školu propagují velmi dobře 14

15 d/ Školní logo, školní sportovní dresy s logem, trička pro učitele na teambuilding s novým logem školy, nový hlavičkový papír s logem, diplomy s logem, originální novoročenky, vizitky Všechny tyto atributy školy byly využívány. Naše sportovní týmy jezdí se školními dresy na sportovní soutěže. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici tři řady dresů, je možné vyslat během jednoho dne více mužstev. e/ Odplouváme dál Pod tímto názvem se skrývá nová služba školy žákům a rodičům devátých ročníků, která zcela nepochybně zvyšuje prestiž školy i její propagaci navenek. Jedná se o službu v karierovém poradenství. Žáci devátých ročníků absolvují speciální testy na PC, které po vyhodnocení pomohou jejich profesní orientaci. Koordinátorem testování je p. uč. Grimová, která byla proškolena v systému profesní diagnostiky COMDI, aby mohla v testování žáků pokračovat i v příštích letech. Během testů vyjde najevo, pro jaký druh profese se žák nejlépe hodí. Někteří žáci na základě výsledků testování změnili názor a přihlásili se na učební obory s maturitou. V letošním roce se jednalo o pilotní projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem. Pořádané akce vícedenní Přehled akcí během školního roku - září adaptační kurz 6. tříd /Zbraslavice/, smyslem akce je koheze nových třídních kolektivů, neboť k nám do matematické třídy přicházejí žáci z jiných škol, účelem je i rozvinout spolupráce mezi třídami v ročníku - leden lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků / Janské Lázně Černá bouda / - květen zájezd žáků tříd do Londýna s pobytem v rodinách outdorový kurz 9. ročníku / Březová / ozdravný pobyt první stupeň - 1. C + 4. A / Mozolov / v rámci pobytu navštívili žáci město Tábor, vylezli na věž, byli v podzemí a dále viděli Muzeum Lega ozdravný pobyt první stupeň - 3. A + 3. B + 3. C / Suchdol nad Lužnicí / v rámci podnikli výlet do Třeboně - červen ozdravný pobyt první stupeň - 2. B + 5. A + 5. C / Velká Úpa/ v rámci pobytu se vyšplhali na Sněžku cyklistický kurz 8. ročník / Janské Lázně Černá bouda / 15

16 Pořádané akce jednodenní - září přírodovědné vycházky šestý a sedmý ročník Den bez aut Malování na rynku celý I. stupeň Den mobility celý I. stupeň - říjen biojarmark MŠ Landie školní družina výstava Veletržní palác 5. ročník sportovní odpoledne školní družina Pražský Hrad exkurze 8. A + 8. B Planetárium exkurze s programem 3. ročník Klenotnice Nová Paka + sběr minerálů na lokalitě Rovně 8. C + 9. A Planeta Země Madagaskar zeměpisná přednáška 2. stupeň Muzeum hudby exkurze 7. ročník Toulcův dvůr 2. ročník Národní technické muzeum exkurze 6. ročník Klenotnice Nová Paka + sběr minerálů na lokalitě Rovně 8. B + 9. B - listopad Škoda auto Mladá Boleslav exkurze 8. C + 9. B SPŠ Strojnická Den otevřených dveří, exkurze 9. A + 9. B Divadlo Gong 3.A + 3. B Schola Pragensis 9. A + 9. B beseda Návykové látky 5. třídy - prosinec Svíčkárna Šestajovice exkurze v provozu 3. A + 3. B Adventní kostel vánoční pořad 4. B + 5. B Adventní kostel vánoční pořad 5. A + 5. C Divadlo Uhříněves 1. Ročník Kouřimský skanzen o Vánocích 4. ročník Kouzelné vánoce P. Kožíška 2. ročník Divadlo Metro 6. Ročník beseda Husova knihovna 5. Třídy Planetárium Praha Kde začíná vesmír 5. třídy - leden Planetárium 7. ročník Hudební pořad I. stupeň Rock Hudební pořad II. stupeň Rock 16

17 - únor přírodovědná vycházka 8. A Dopravní výchova 2. ročník Beseda s režisérem C.Podolský Krysáci ročník Obojživelníci výstava Muzeum Říčany 7. C Obojživelníci výstava Muzeum Říčany 5. Třídy Canadien school Jesenice Zdiměřice Interaktivní výstava, konverzace v angličtině o Kanadě - březen Obojživelníci výstava Muzeum Říčany 7. A + 7. B Čistírna odpadních vod exkurze 8. B - duben Noc s Andersenem přespání ve škole, akce pořádána ve spolupráci s Husovou knihovnou v Říčanech, motivací akce byl detektivní příběh od komisaře Vrťapky, žáci absolvovali noční bojovku v prostorách školy včetně sklepa Kouřimský skansen Velikonoční dílny -1. ročník Památník K. Čapka exkurze 8. B Dopravní soutěž ročník Bublinková show školní družina Štefánikova hvězdárna pořad 6. ročník Holice Muzeum Emila Holuba IV. A projekt Češi světu Muzeum Říčany Řemesla 9. ročník Muzeum Říčany Řemesla 8. ročník - květen geologická vycházka Muzeum Říčany 8. A Úřad práce exkurze volba povolání 8. ročník IQ Park Liberec exkurze 5. B + 2. B Den bez tabáku 5. třídy - červen přednáška Čeljabinský meteorit Na Fialce ročník řemeslná dílna 7. ročník Letiště Václava Havla exkurze 9. ročník Ministerstvo kultury exkurze 6. B Bardáček koncert ročník výlet za odměnu Tvrz Hummer / soutěže s rytíři / Třicetiletá válka Muzeum Říčany I. stupeň, 7. A 17

18 Akce připravené a organizované školním parlamentem Čertovský den Kluci za holky Pyžamový den Karnevalový den zkouška TP fest Akce celoškolní nebo pořádané pro jednotlivé stupně TP fest se uskutečnil v kulturním středisku Labuť tradiční a očekávaný TP fest. Opět se jednalo o gejzír nápadů jednotlivých tříd. Přehlídka vystoupení byla nesmírně různorodá, zajímavá místy k popukání. Zúčastnily se jí všechny třídy školy a bylo třeba je v souladu s časovým harmonogramem odbavit v kulturním sále s 300 místy k sedění. Byl to výkon nadlidský. Když k tomu přidáme ovládání opony, světel, aparatury, efekty, pak dojdeme k úplnému vyčerpání pořadatelů i některých účinkujících. Odezva u rodičovské veřejnosti byla velmi dobrá, nicméně k některým zásadním změnám musí dojít. - je třeba TP fest rozdělit na I. a II. stupeň - je třeba opustit teorii, že všichni uvidí všechny - pokud bude opravena sportovní hala + zatemnění přesunout akci do haly - první třídy musejí rodiče vidět Branný závod se konal v okolí Marvánku branný závod pro II. stupeň a tentokrát se připojily i čtvrté a páté třídy. Žáci byli rozděleni skupin po třech nebo čtyřech a obcházeli jednotlivá stanoviště, kde plnili různé disciplíny. Na stanovištích byla zdravověda, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, orientace v terénu apod. Jednotlivé hlídky byly vyhodnoceny a nejúspěšnější obdržely drobné ceny a diplom. Celý závod se obešel bez komplikací a patří nepochybně mezi dlouhodobě oblíbené školní akce. Škola nanečisto Proběhla v období od do v podobě šesti hodinových setkání od 17.00, kterých se účastnila většina budoucích prvňáků s jejich třídními učitelkami. Velkou devízou tohoto projektu je autentičnost. Setkání se odehrávají v budoucí třídě, s budoucími spolužáky, s budoucí třídní učitelkou. Jde o usnadnění adaptace na školní 18

19 prostředí a zároveň zmapování úrovně připravenosti dětí. Učitelky konzultují s rodiči případné nedostatky a společně pracují na jejich postupném odstraňování. Akce má mezi rodiči velmi dobrý ohlas. Poslední setkání probíhá na školní zahradě neformálně při opékání buřtů. Setkání bývalých a současných pedagogů u příležitosti 105. výročí otevření školy a u příležitosti 74. výročí Dne studentstva Neformální setkání se konalo v budově školy č.p. 71 a bylo prvním setkáním pedagogů školy v novodobé historii. Sešlo se asi přes šedesát bývalých a současných učitelů. Mnozí se neviděli mnoho let, a proto si toho měli tolik sdělit. Na interaktivní tabuli jsme promítali staré fotografie a hledali sebe v mládí, přátele z různých akcí i kolegy, kteří už odešli do kantorského nebe. Současný sbor přichystal pohoštění, z celé akce byla pořízena bohatá fotodokumentace. Ohlas byl nečekaně příznivý. Domino Domino o.s., Centrum volného času nabízelo v tomto školním roce celkem 16 kroužků. Kroužky vedli pedagogičtí pracovníci školy, ale i mimoškolní lektoři. Seznam kroužků se každý rok mění a v daném termínu se vždy koná burza kroužků většinou na začátku září. Organizace Domino má mezi rodiči velmi dobrou pověst a počet zapojených dětí svědčí o její úspěšnosti. Zásadním způsobem pomáhá dětem smysluplně trávit volný čas. V rámci Domina začala působit i školní kapela vedená Jiřím Havlíčkem. Pan Graclík se stal sponzorem kapely, škola zakoupila nové klávesy. - Školní kapela - Florbalový kroužek 3x - Pohybové hry - Roztanči svět - Vaření - Výtvarný kroužek 2x - Malá hospodyňka - Tanečky Latino mix - Tanečky pro nejmenší - Práce s PC - Přípravný kurz z matematiky na SŠ - Přípravný kurz z českého jazyka na SŠ 19

20 Granty, výběrová řízení, rekonstrukce, nákupy pomůcek Přehled rekonstrukcí, oprav investičních akcí v roce 2013/2014 včetně vynaložených nákladů a důvodů k uskutečnění Z rezervního fondu školy byla zaplacena kompletní rekonstrukce přírodovědného kabinetu v I. patře. Součástí byla výměna oken, podlahy, topných těles, vybavení policemi, dřezem. Celková cena přesáhla ,- Kč. Rekonstrukce včetně dodání vybavení proběhla během jarních prázdnin. Dále z prostředků školy byla rekonstruována třída v přízemí budovy. Výměna podlahové krytiny, topných těles, vestavěná skříň, nový školní nábytek, umyvadlo + obklady, výmalba příjemnou žlutou a třída vypadá jako nová. Celková cena přesáhla ,- Kč. Rekonstrukce začala brzy v červenci a dokončena byla během 14 dnů. Město Říčany nechalo částečně ze svých nákladů / cca ,- Kč / a částečně z nákladů Ministerstva financí / cca ,-Kč / přebudovat byt po školnici v č.p. 82 na třídu se sociálním zázemím. Práce proběhly během letních prázdnin. Třída byla vybavena školním nábytkem dle požadavků ředitele školy. Slavnostně byla otevřena v přípravném týdnu Ve třídě byly zachovány klenby, prostor je, na rozdíl od ostatních tříd v budově perfektní. Sociální zařízení jsou na vysoké úrovni. Město Říčany vyčlenilo již před dvěma lety částku ,- Kč na výměnu oken v hlavní budově. Ve výběrovém řízení zvítězila firma ROKA okna s.r.o., která vyměnila dle zadání ředitele školy okna v tělocvičně, v kabinetě přírodopisu a v chodbě nad ředitelnou v celkovém počtu 11 kusů. Okna v tělocvičně jsou vybavena bezpečnostním sklem, takže se nadají rozbít míče. Byly odstraněny vnitřní mříže, takže se dá konečně v tělocvičně větrat. Při výběrovém řízení bylo ušetřeno cca ,- Kč. Bezpochyby největší akcí je projekt didaktické učebny geologie, která vyrůstá na školní zahradě. Původní projekt uložený do zásuvky, dlouho chystaný ve spolupráci s Muzeem Říčany se přes obrovské peripetie podařilo prosadit. V rámci rozsáhlého projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě, jehož partnery jsou: Evropský sociální fond, Evropská Unie, MŠMT, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, Česká geologická služba se podařilo v praktické části projektu prosadit stavbu Didaktické učebny geologie. Na terénní práce v zahradě, rozmístění hornin, mlatovou cestu, zábavnou geologii, vodní biotop s jezírkem, regionální geologii, simulaci sopečné činnosti a svahových pohybů bylo vyčleněno kolem 1,7 mil. Kč. Město Říčany pak z rozpočtu uvolnilo peníze na postavení zahradní učebny, toalet a propojení učebny schodištěm do hradní zahrady do budovy stodoly. Získané učební, relaxační, vědecké, výstavní, volnočasové prostory jsou velkorysé. Možnosti využití pro školu, širokou i vědeckou veřejnost budou velkolepé. Celý rozsáhlý projekt byl zahájen v červenci 2014 a měl by být dokončen na jaře K realizaci se pořizuje rozsáhlá fotodokumentace z postupu prací. 20

21 Název akce police, parapety, lavice II. etapa Olivova 1308 kompletní rekonstrukce PC pracovny Rekonstrukce a opravy ve škole 2013/2014 datum náklady v Kč poznámky splněno ,- truhlářské práce na zakázku 2013/14 prosinec ,- 26 nových PC myši a klávesnice výběrové řízení ,- z prostředků města Říčany prosinec ,- nový server z prostředků školy leden ,- licence software z prostředků školy výměna oken č.p.71 srpen ,- 11 ks oken bezpečnostní sklo tělocvična - z prostředků zřizovatele, výběrové řízení; ušetřeno cca ,- rekonstrukce třídy ŠD na kmenovou třídu č.p.71 přízemí kompletní rekonstrukce bytu po školnici přízemí č.p.82 kmenová třída + šatny rekonstrukce kabinetu PŘ a vybavení nábytkem červenec ,- Parapety, nová podlaha, sádrokartonové stěny, nová tabule, vestavěná skříň, nábytek, výmalba Topení ,- hrazeno z prostředků školy červenec , ,- ministerstvo financí ,- město Říčany nové prostory vznikly zbouráním příček, nová podlaha, 2x WC, nábytek, rozvody vody, topná tělesa, přístupová chodba dnes umístěna kmenová třída květen ,- nábytek, kuchyňská linka s dřezem, police, výměna podlahové krytiny, výmalba z prostředků školy PC pro učitele březen ,- 10 x PC, 10x myš, 10x klávesnice 4x monitor 2x notebook bez operačního systému + 2x brašna - z prostředků školy 2013/ / / / / / / /14 21

22 Město Říčany poskytlo prostředky ve výši ,- Kč na obnovu počítačového vybavení školy. Podařilo se tak během 2 let kompletně vyměnit PC + vybavení ve všech budovách. Úroveň výuky na PC je nesrovnatelná s předchozími lety. Z prostředků školy ve výši cca ,- byly zakoupeny i PC pro učitele do sboroven, kabinetů, dále pak notebooky pro učitelky zpravující webové stránky školy. Vyhledávání dat, zápis v bakaláři, celková administrativní činnost ve všech budovách je nyní pružnější a rychlejší. Závěry kontrol V průběhu školního roku proběhla následující kontrola: VZP ČR Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného se konala dne , a to za období 03/ /2014. Ke dni vyúčtování nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. Charita Žáci 9. ročníku v rámci boje proti rakovině na Kytičkový den vybrali v ulicích Říčan celkovou částku ,- Kč. Počínali si opravdu skvěle a vybraná částka je úctyhodná. Celoročně jsme sbírali plastová víčka od PET lahví na pomoc postiženému chlapci Maximovi. Rodiče chlapce si pravidelně vyzvedávají pytle s víčky. Získané finanční prostředky rodina použije na zakončení kompenzačních pomůcek pro chlapce. Sběr Ve sběru papíru se naší škole podařil opravdu husarský kousek. Obsadili jsme 4. místo mezi 48 školami. Celkově se podařilo sebrat neuvěřitelných kg papíru, za což jsme obdrželi ještě neuvěřitelnějších ,- Kč. (včetně odměny ,- Kč za umístění). Dvacet pět nejlepších sběračů bylo odměněno hodnotnými zážitkovými cenami a 3 nejlepší třídy si zašly zamlsat za obdržené kupóny. 22

23 Přehled cen za nejlepší umístění ve sběru papíru za školní rok 2013/ x vyhlídkový let v hodnotě 3325 Kč vyhlídkový let pro 1-3 osoby na letišti Kolín, letadlo Cessna, délka letu 30 minut 5 x poukaz do centra Na Fialce v hodnotě 1000 Kč Tento poukaz vám umožní čerpat veškeré služby volnočasového centra Na Fialce. Můžete využít bazénu, sauny, masáží, zasportovat si v hale, půjčit si elektrokolo na výlet či si dát něco dobrého v místním Bistru. 4 x poukaz na jízdu na koni + konzumaci v hodnotě 400 Kč v Dolton ranch ve Svojeticích Pro příznivce jízdy na koních je připraven poukaz na jízdu na koni na 30 min. Dále pak můžete využít občerstvení v místní restauraci až do výše 400 Kč. Prohlédnout si můžete i další zvířátka chovaná na ranči. 4 x Trojská Karta - rodinná vstupenka do ZOO a Botanické zahrady v hodnotě 750 Kč Tato karta je vstupenkou pro 2 dospělé a 2 děti do Pražské ZOO, do Botanické zahrady hl. m. Prahy a do Trojského zámku. Návštěvy nemusí být uskutečněny v jeden den a je tak možné ji využít k více výletům. 3 x rodinné vstupné do Národního technického muzea + rodinné vstupné do Planetária Praha v celkové hodnotě 685 Kč Udělejte si s celou rodinou výlet za poznáním a navštivte rekonstruované Národní technické muzeum v Praze a Planetárium Praha. 3 x rodinné vstupné do Muzea Karla Zemana v hodnotě 640 Kč Navštivte unikátní Muzeum Karla Zemana jednoho z našich nejuznávanějších filmařů. Interaktivní expozice vás vtáhne do jeho světa fantazie. Součástí vstupného je i projížďka na lodi Elektronemo. 2 x poukaz na hru Tepfaktor v hodnotě 1000 Kč Tepfaktor je unikátní projekt inspirovaný soutěží Pevnost Boyard. Čeká zde na vás mnoho úkolů, které prověří vaši obratnost, odvahu i schopnost logického myšlení. Hrát můžete např. v rodinném týmu. 2 x poukaz na dětské motokáry v Radotíně v hodnotě 600 Kč Pro milovníky rychlých kol je tu možnost zajezdit si na speciálních dětských motokárách v KART centru Radotín. Poukaz opravňuje k jízdě v délce 4x10 min. Minimální výška dítěte je 130cm! Výše uvedené ceny se setkaly se značným ohlasem, doufáme, že budou motivovat k podobnému výkonu ve sběru i v následujícím školním roce. Společně s 5000,- Kč, které do soutěže věnovala firma Zoeller systém s.r.o. v Říčanech se do cen investovala asi pětina prostředků získaných sběrem. 23

24 Teambuilding Teambuilding se konal ve dnech v autokempu Kokořín. V malebném kokořínském údolí jsme obsadili 5 chatek, jejichž vybavení bylo poměrně předpotopní. Akce se zúčastnil téměř celý pedagogický sbor. V místě bylo zajištěno i stravování. Program: 1/Po příjezdu jsme si vyzkoušeli lukostřelbu a mnozí prokázali, že by mohli v nejhorším případě i ulovit zvěř. 2/Pěší túra asi 6 km a za úkol bylo odevzdat přesný, originální popis trasy. Skupiny šly bez použití mapy. 3/Večerní program spočíval v návštěvě nedalekého Mšena, kde se pořádal Swingový večer. Skvěle hrála kapela Aurora. Prostředí městských lázní, kde se taneční večer pořádal, bylo velmi malebné. 4/Nejodolnější účastníci pak absolvovali cestu zpět do kempu s čelovkami dle dodatečných komentářů to bylo úžasné až magické. Celý teambuilding byl vyhodnocen na závěrečném posezení, kde byla rozdána trička s nápisy VIP, IP, P s logem školy. Při hodnocení padla slova spokojenosti, jen ubytování je potřeba vybrat na lepší úrovni. Školská rada Za hlubokého nezájmu rodičů proběhly volby do školské rady dne od 8:00 do 18: 00 v kanceláři školy. Z 540 oprávněných voličů hlasovalo pouze 20 rodičů. Seznam kandidátů nominovaných na třídních schůzkách visel 14 dnů na nástěnkách školy i na školním webu. Za přítomnosti volební komise byly lístky se jmény kandidátů vhazovány do urny. Volby z řad pedagogů proběhly v rámci pedagogické rady, za město byli nominováni členové rady také během měsíce dubna. Konečné složení školské rady: 1/ za zřizovatele: Ing. Zuzana Miltnerová předsedkyně, Mgr. Hana Špačková místopředsedkyně, Ing. Pavel Matoška 2/ za rodiče: Mgr. Kateřina Herdová, Ing. Josef Bláha, Mgr. Kateřina Čiháková 3/ za ped. sbor: PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Jitka Pasková, Mgr. Svatava Škroníčková Pro větší zájem rodičů je třeba změnit průběh voleb tak, aby kandidáti do školské rady z jejich řad byli navrženi prostřednictvím oslovení v žákovských knížkách. Samotné volby by pak proběhly během třídních schůzek. 24

25 Příloha č. 1 I. ZŠ Říčany - Primární prevence Evaluace - rok 2013/14 Specifická primární prevence První ročníky v prvních ročnících byla primární prevence v rukách třídních učitelů. Hlavním tématem prevence byla myšlenka vzájemné spolupráce a pomoci. Od druhých ročníků probíhala prevence tak, že bylo dáno vždy hlavní téma, které uvedla buď spolupracující organizace, nebo preventistka školy (většinou se jednalo o několikahodinový blok), a toto téma pak bylo rozvíjeno a diskutováno třídním učitelem. Druhé ročníky druhé třídy se zaměřily na dopravní problematiku děti jako chodci, pasažéři autobusů a vlaků, správné chování a možná nebezpečí a problémy kolem dopravy. Do tématu byli žáci uvedeni jednodenním programem, který připravila organizace Cesta integrace, Říčany. Třetí ročníky ve třetích třídách začala důrazná prevence kouření. Na konci září proběhla první část programu NEKUŘÁTKA (organizace Bez cigarety, Praha). Ve druhém pololetí prošli žáci druhou částí téhož programu, která jednak monitorovala, co si děti zapamatovaly a přijaly za své, a která dále dané téma rozvinula. Dalším tématem, které provázelo žáky třetích ročníků, byly vztahy mezi dětmi ve třídě i jiných dětských kolektivech (různé sociální prostředí, závist, pomoc, ubližování, šikana, ). O úvod do tématu se postarala opět Cesta integrace, Říčany. Čtvrté ročníky Tématem čtvrtých ročníků byl alkohol a stále pokračovala i prevence kouření. O otevření tématu se postarala dr. Kašparová (PPK Praha). Zároveň děti absolvovaly kurs dopravní výchovy (Cesta integrace, Říčany) Páté ročníky Další důrazná prevence kouření a dvoufázový cyklus NEKUŘÁTKA (Bez cigarety, Praha v prvním i druhém pololetí školního roku). Další tradiční oblastí prevence v pátých ročnících je téma návykových látek. Toto téma je uvedeno programem AKCE (dr. Kašparová, policie ČR a psycholog) 25

26 Šesté ročníky Na začátku září proběhly čtyřdenní harmonizační (adaptační) kurzy Hlavním tématem prevence byla kyberšikana, gambling a bezpečný pohyb na sociálních sítích, které s dětmi probírali a rozvíjeli učitelé IT. Jako úvod do problematiky byl žákům promítnut film KYBERŠIKANA, který byl následně diskutován s preventistkou školy. V říjnu bylo dále otevřeno téma kouření a užívání marihuany (Program TÍPNI TO pod vedením organizace Bez cigarety, Praha) Sedmé ročníky Prvním tématem byly problémy věku dospívání, puberta,.. Úvod provedla Cesta integrace, Říčany Mezi velice působivé akce patřila bezesporu beseda s p. Hornychem (býval drogově závislý, nyní HIV pozitivní) o účincích drog, AIDS,.. (Dům světla) Dalším tématem byl problém obezity, bulimie, anorexie,.. (toto téma s dětmi otevřela školní psycholožka dr. B. Hilbertová) Pro žákyně sedmých ročníků byla připravena beseda zaměřená na sexuální výchovu ( partnerství, bezpečný sex, antikoncepce,..) Besedu vedla preventistka školy. Osmé ročníky Hlavním tématem prevence pro osmé ročníky je oblast právního vědomí. Jeho základy přišel položit a probrat dr. Kašpar (PPK Praha) Žáci osmých ročníků se také při besedě o otázkách kolem AIDS a HIV pozitivity setkali s p. Hornychem. Pro žákyně osmých ročníků pak byla určena další přednáška školní psycholožky dr. B. Hilbertové na téma správné výživy a problémům souvisejícím s poruchami příjmu potravy Deváté ročníky Nebezpečími nočního života je pak provedla instruktorka Cesty integrace, Říčany Nespecifická primární prevence V září uspořádali žáci naší školy ve spolupráci s říčanským ekocentrem již tradiční DEN BEZ AUT, který navštívily děti mateřských školek a prvních stupňů ZŠ. Během celého roku fungoval na naší škole PARLAMENT a krom své další činnosti organizoval během roku několik akcí, např. pyžamový den, den klobouků, crazy den, sportovní odpoledne pro družinu,.. Parlament se také spolupodílel na organizaci celoškolního projektu na téma Čechy světu. Každá třída si zvolila význačnou osobnost našich dějin (vynálezce, politika, ). V první části projektu o něm zjišťovala dostupné informace (návštěva rodiště,muzea) a připravila nástěnku. 26

27 Poslední týden v červnu pak celá škola vyrazila (žáci jednotlivých tříd šly v kostýmech vybrané doby) na tradiční průvod městem. Po něm započalo klání třídních kolektivů, na které každá třída připravila pro ostatní stanoviště s teoretickými i praktickými úkoly týkajícími se našich význačných osobností. Za správné vyřešení úkolů obdržely děti indicie, které je navedly do cíle celého projektu a zároveň k zasloužené odměně. V červnu proběhl další ročník již tradičního TP FESTU (čili festivalu třídních projektů). V letošním roce byl uspořádán v nově zrekonstruovaném městském kulturním centru. Poprvé v historii naší školy se TP festu účastnily všechny třídy školy a některé kroužky DOMINA. S lítostí musíme konstatovat, že sál kulturního střediska je pro tak masovou akci nedostačující a další ročníky musíme organizovat buď jinde, nebo jinak první i druhý stupeň zvlášť. Dva dny před úplným závěrem školního roku jsme se na náměstí T. G. Masaryka slavnostně rozloučili s odcházejícími žáky devátých ročníků. Zásahy primárního preventisty Za celý školní rok 2013/14 jsem neřešila žádný případ požití alkoholu nebo omamných látek v budově školy. Kouření přesto zůstává jedním z hlavních bodů preventivního programu, jelikož mnoho žáků naší školy mezi pravidelné kuřáky patří. Vzhledem k tomu, že v jedné šesté třídě je žák, který má velice blízko k užívání marihuany, zařadila jsem pro všechny šesté ročníky program Típni to, který jsme spolu s lektorem šili přímo na tělo našim žákům. Během školního roku 2012/13 jsem provedla 4 sociometrická šetření různých třídních kolektivů nebo kolektivů školní družiny, a to na základě žádosti třídních učitelů, zástupkyně ředitele prvního stupně nebo školní psycholožky. Většina šetření směřovala k objasnění postavení určitých žáků ve třídě a v nahlédnutí do klimatu třídy. S výsledky byli seznámeni jak zadavatelé, tak i jednotlivé třídní kolektivy. V jednom případě byl na základě šetření proveden intervenční program. V několika případech jsem o výsledcích šetření hovořila s rodiči. Před velikonočními prázdninami jsem připravila program pro všechny děti prvních tříd, a to sice na téma vzájemná pomoc, tolerance a spolupráce nejen mezi dětmi ve třídě, ale i mezi jednotlivými třídními kolektivy. Program proběhl v dopoledních hodinách v tělocvičně školy a reagoval na nevhodné chování některých dětí ke spolužákům jiných tříd ročníku. Během školního roku se na mne obrátilo se svým problémem celkem 38 dětí. U některých zůstalo při jedné návštěvě, s některými jsem problém řešila dlouhodobě. U několika případů následovalo došetřování situace formou rozhovorů s dalšími dětmi, v několika případech jsem pak spolupracovala i s rodiči dítěte a třídním učitelem. Většinou šlo o problémy vztahu mezi spolužáky, ve dvou případech o vztahy v rodině. Během celého roku jsem aktivně spolupracovala se školní psycholožkou dr. Blankou Hilbertovou. Zpracovala Mgr. Lenka Prchalová dne

28 Příloha č.2 Zprá vá o hospodár ení zá rok 2013 I. zá kládní s kolá, Ř í č ány, Másárykovo ná m. 71, okres Práhá-vy čhod 28

29 Obsah: I. Základní informace II. Zhodnocení výsledku hospodaření: III. Výnosy IV. Náklady V. Prostředky na projektové a grantové řízení VI. Tvorba a použití finančních fondů VII. Informace o výsledcích kontrol VIII. Návrh na rozdělení HV - ZISKU IX. Přílohy

30 I. Základní informace Název organizace: I. základní škola, Říčany Masarykovo nám Říčany IČO: Bankovní účty: /0800 provozní účet školy /0800- podúčet FKSP Zřizovatel: Město Říčany Statutární zástupce: Mgr. Bednář Pavel ředitel školy Hlavní účel organizace: viz Zřizovací listina 3/2009, ev. č , č. j /2009/OF bod 1. 1.a-d Předmět činnosti: viz Zřizovací listina 3/2009, ev. č , č. j /2009/OF bod 1.2. a-f Informace o závazcích a pohledávkách: Dodavatelsko odběratelské vztahy Závazky po lhůtě splatnosti: 0Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti: 0 Kč 30

31 Spolupráce s ostatními subjekty a neziskovými organizacemi: - Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha - východ - Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4 Říčany - Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova Základní umělecká škola Masarykovo nám. 57, Říčany - Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany Účetní uzávěrka za rok 2012 byla zveřejněna v Obchodním rejstříku dne: II. Zhodnocení výsledku hospodaření: K skončilo hospodaření I. ZŠ ziskem ve výši ,10 Kč. III. Výnosy I. ZŠ hospodařila v roce 2013 s finančními prostředky získanými z KÚ, z rozpočtu Města Říčany a získanými z vlastní činnosti. MÚ ,-Kč celkem, z toho: o ,- Kč neinvestiční transfer na provoz o ,- Kč protidrogová prevence o ,- účelová dotace - program Patriot o ,- účelová dotace - plavání o ,- účelová dotace výpočetní technika o ,- transfer z rezervy místostarostky o MŠMT ,- Kč Prostředky poskytnuté MŠMT prostřednictvím KÚ jsou použity na přesně stanovené náklady, kterými jsou mzdy, odvody a ONIV. 31

32 Vlastním příjmem ZŠ jsou tyto položky: Účet Popis Částka v Kč Příjmy ze školného družina , Ostatní tržby z prodeje služeb , Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží , Pronájem služebního bytu domovník , Čerpání fondů , Ostatní výnosy - sběr papíru , Ostatní výnosy , Ostatní výnosy náhrady 9 210, Úroky ,56 6xx Celkem ,10 Projekt z OP VK EU ŠKOLÁM UZ V roce 2013 došlo k vyčerpání zbývající částky projektu ve výši ,- Kč z RF do výnosu organizace. IV. Náklady MŠMT ,-Kč Přesně určené náklady dle rozpočtu MŠMT: Účet Popis Částka v Kč Spotřeba kancelářského materiálu 300, Pracovní oděvy, ochranné pomůcky 8 823,00 32

33 Odborné publikace, tisk, časopisy 6 340, Nákup učebnic, učebních pomůcek , ODHM ( ) 1 753, Cestovné , Školení, vzdělávání , Mzdové náklady pedagogové , Mzdové náklady ŠD , Mzdové náklady , Mzdové náklady dohoda 9 000, Mzdové náklady - NÁHRADY ZA NEMOC , Zdravotní pojištění zaměstnavatel , Sociální pojištění zaměstnavatel , Jiné sociální pojištění Kooperativa , Příděl do FKSP , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 2 859, Nákup DDHM (od xx - 40tis. Kč) ,39 5xx Cekem ,00 Z toho ONIV byly ve výši ,-Kč. Jedná se především o ostatní neinvestiční výdaje určené na nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů, cestovného, povinného pojištění a náhrad za nemoc. Tyto neinvestiční transfery podléhají finančnímu vypořádání v běžném roce. Vyúčtování k bylo předáno dne.. prostřednictvím Odboru školství a kultury MěÚ Říčany na KÚ. V roce 2013 byly veškeré prostředky z MŠMT vyčerpány. MÚ + vlastní zdroje ,-Kč 33

34 Prostředky vlastní a prostředky od zřizovatele jsou použity následovně: Účet Popis Částka v Kč Spotřeba kancelářského materiálu , Spotřeba úklidového materiálu , Spotřeba materiáli na opravy, údržbu , Odborné publikace, tisk, časopisy 5 571, Spotřeba ostatního materiálu , Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny , Nákup učebnic, učebních pomůcek , ODHM ( ) , Spotřeba energie , Spotřeba plynu , Spotřeba vodné, stočné , Opravy a udržování , Malování , Rekonstrukce 0, Cestovné 355, Telefony , Revize, BOP, PO , Poplatky za svoz odpadu , Školení, vzdělávání , Poštovné , Odborné služby (právní, poradenství, konzultace) , Akce pro žáky, školení, vzdělávání, LVK ,00 34

35 Praní prádla 5 856, Aktualizace programů, licence , Tisk plakátů, propagace , Deratizace, desinfekce 7 500, Protidrogová prevence , Náklady na plavání , Školní psycholog , Servis výtahů 9 680, Správa internetových stránek 7 253, Bankovní poplatky , Mzdové náklady dohoda , Mzdové náklady refundace 0, Mzdové náklady FO , Mzdové náklady VOLBY , Zdravotní pojištění zaměstnavatel 637, Sociální pojištění zaměstnavatel , Příděl do FKSP 1 159, Jiné sociální náklady - lékařské prohlídky 3 000, Jiné pokuty a penále 95, Jiné ostatní náklady - neživotní pojištění , Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdrav. poj , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 6 670, Zaokrouhlední 0, Odpisy dlouhodobého majetku , Nákup DDHM (od xx - 40tis. Kč) ,35 5xx Cekem ,00 35

36 Čerpání nákladů je sledováno zřizovatelem - viz. příloha č. 2 závazné ukazatele pro PO. V. Prostředky na projektové a grantové řízení Dotace EU Peníze školám:projekt je financován ESF a státním rozpočtem Projekt je plánován na období Rozpočet projektu: ,-Kč Čerpání v roce 2010 Účtová třída 50. Vybavení pro žáky - drobný majetek ,-- Kč - učební pomůcky ,--Kč Účtová třída 51. Software ,-- Kč Čerpání v roce 2011 Účtová třída 50. Vybavení pro žáky drobný majetek76 488,-- Kč Celkem bylo tedy v letech 2010 a 2011 vyčerpáno ,- Kč. Nevyčerpaná částka transferu ve výši ,--Kč byla převedena do rezervního fondu. V roce 2012 nebylo čerpáno, neboť došlo k chybě při výběrovém řízení, projekt byl dočasně zastaven. Po zaplacení penále a odstranění nedostatků se zbytek prostředků dočerpal v roce 2013 takto: 36

37 Účet Popis Částka v Kč ODHM ( ) 5 440, Nákup DDHM (od xx - 40tis. Kč) ,00 5xx Celkem ,00 VI. Tvorba a použití finančních fondů Č. účtu Popis PS MD - čerpání D - příděl KZ 411 Fond odměn , , , , Fond odměn PS ,00 0,00 0, , Fond odměn tvorba 0,00 0, , , Fond odměn použití 0, ,00 0, , Fond kulturních a sociálních potřeb PS , , , , Fond kulturních a sociálních potřeb PS ,08 0,00 0, , FKSP - základní příděl 0,00 0, , , FKSP - stravování 0, ,00 0, ,00 FKSP - rekreace 0, , , ,00 FKSP - poskytnuté peněžní dary 0, ,00 0, ,00 FKSP - úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0, ,00 0, ,00 FKSP - ostatní použití fondu 0, , , , Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 0, , , ,46 37

38 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 0, , , , RF - čerpání - daňová úspora 0, ,00 0, , Rezervní fond z ostatních titulů , , , , Rezervní fond z ostatních titulů ,00 0,00 0, , Rezervní fond EU ŠKOLÁM , ,00 0,00 0, Rezervní fond peněžní dary účelové 7 011, , , ,00 Rezervní fond peněžní dary neúčelové , , , , Fond reprodukce majetku, investiční fond PS , , , , Fond reprodukce majetku, PS ,00 0,00 0, ,00 FRM tvorba ve výši odpisů 0,00 0, , , FRM - rekonstrukce 0, , , ,80 Na základě usnesení RMŘ ze dne zřizovatel souhlasil s převodem finančních prostředků z RF organizace do fondu investičního ve výši ,- Kč a s následným čerpáním investičního fondu na rekonstrukci školní kuchyňky a na rekonstrukci podlah. Toto technické zhodnocení budovy bylo provedeno v celkové výši ,20Kč a předáno zřizovateli. Daňová úspora z let 2010 a 2012 v celkové výši ,- byla použita na nákup uklízecích a čistících prostředků 38

39 VII. Informace o výsledcích kontrol 1. Přehled o vnitřních řídících kontrolách a jejich výsledcích na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., vnitřních směrnic a kontrolního řádu Zaměření řídící kontroly Typ řídící kontroly Výsledek řídící kontroly 1. Kontrola pokladní hotovosti, daňových dokladů Průběžná bez opatření 2. Přehled o provedených externích kontrolách Zaměření externí kontroly Kdo provedl Výsledek kontroly 1. Plnění povinností v nemocenském pojištění OSSZ Praha-východ Bez opatření 2. Veřejnosprávní kontrola, kontrola hospodaření, účetních a pokladních dokladů MÚ Říčany 39

40 VIII. Návrh na rozdělení HV - ZISKU za rok 2013 Vytvořený zisk v roce ,10 Kč o Fond odměn 20% ,02Kč o Fond rezervní 80% ,08Kč Návrh na rozdělení zisku Fond odměn 20% Fond rezervní 80% IX. Přílohy Inventarizační zpráva Plnění závazných ukazatelů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha 40

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://zsricanyweb.mzf.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář V Říčanech

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 zpracovali RNDr. Jiři Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Ing. Lenka Osifová, Marcela Gabrielová Ředitel školy vydává zprávu o hospodařeni

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více