ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice"

Transkript

1 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VČETNĚ FINANČNÍCH TOKŮ území ORP Strakonice

2 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje odborné sociální poradenství osobní asistence Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec (manželská a předmanželská poradna) odborné sociální poradenství Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. sociální rehabilitace FOKUS Písek sociální rehabilitace Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek domovy pro osoby se zdravotním postiţením Charita Malenice pečovatelská sluţba Oblastní charita Strakonice osobní asistence odborné sociální poradenství pečovatelská sluţba odlehčovací sluţby (poskytování sluţby na počátku roku 2011 ukončeno) domovy pro seniory profem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty odborné sociální poradenství Městský ústav sociálních služeb Strakonice pečovatelská sluţba azylové domy domovy pro seniory domov se zvláštním reţimem denní stacionáře Občanské sdružení Prevent kontaktní centra terénní programy SANANIM terapeutická komunita

3 1.2 Typy služeb a jejich poskytovatelé na území ORP Strakonice Služba Sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská sluţba Tísňová péče - Průvodcovské a předčitatelské sluţby - Podpora samostatného bydlení - Odlehčovací sluţby Poskytuje Všichni poskytovatelé sociálních sluţeb Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje Oblastní charita Strakonice Charita Malenice Oblastní charita Strakonice Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Oblastní charita Strakonice (sluţba zrušena na počátku roku 2011) Centra denních sluţeb - Denní stacionáře Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice - Denní stacionář pro mentálně postiţené děti, mládeţ a dospělé Týdenní stacionáře - Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Domovy pro seniory Domovy se zvláštním reţimem Chráněné bydlení - Soc. sluţby poskytované ve zdr. zařízeních ÚP Raná péče - Telefonická krizová pomoc - Tlumočnické sluţby - Dům klidného stáří sv. Anny - Oblastní charita Strakonice Domov pro seniory Rybniční, Domov pro seniory Lidická - Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice (registrováno v květnu 2011) Nemocnice Strakonice a.s. BH - Nemocnice Volyně s.r.o. Azylové domy Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Domy na půl cesty - Kontaktní centra Občanské sdruţení Prevent Krizová pomoc - Intervenční centra - Nízkoprahová denní centra - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ - Noclehárny - Sluţby následné péče -

4 Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Soc. aktiv. sluţby pro seniory a osoby se ZP - Sociálně terapeutické dílny - Terapeutické komunity SANANIM Terénní programy Sociální rehabilitace Občanské sdruţení Prevent Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. FOKUS Písek 2 PODROBNÁ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 2.1 POSKYTOVATEL: Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje Právní forma: sdruţení Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Mánesova 24/3, České Budějovice 7, Pracoviště Strakonice: Stavbařů 213, Strakonice II, Statutární orgán: ředitelka - Marie Kříţková, předseda výkonného výboru - Jan Holický telefon: web: ZAŘÍZENÍ/SLUŢBA: odborné sociální poradenství Název zařízení:centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice Adresa zařízení:stavbařů 213, Strakonice II, Vedoucí zařízení:drahuše Kolářová telefon: web: Sluţbu poskytuje od: Odborné soc. por. poskytujeme od roku 1990, v jeho počátcích v rámci Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci při SZdP v ČR. Od roku 2003 jako registrovanou sluţbu pod jeho nástupnickou organizací - CZP JK o.s.. V roce 1994 jsme odborné poradenství doplnili, v té době o zcela novou a ojedinělou sluţbu "Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek". Jiţ po dovu letech jsme mohli konstatovat, ţe jsme vykročili správným směrem. V rámci počítačové gramotnosti osob se

5 zdravotním postiţením a seniorů jsme 1999 zahájili projekt "Výuka na PC". Rozvoj sluţeb v roce byl zaměřen na "Cyklus odborných přednášek". Lektory byli lékaři, hasiči, policisté, pracovníci Sdruţení obrany spotřebitelů. Také rok a byl v duchu nabídky nové sluţby - "Tréninky paměti". Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní Poskytována od: Pracovní doba: celoroční ambulantní forma: pondělí, středa 8:00-12:00, 13:00-16:30, pátek: 8:00-12:00 terénní forma: úterý, čtvrtek, 8:00-14:00 Cílová skupina osoby se zdravotním postiţením senioři mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita: ambulantní forma: 1200 klientů/rok terénní forma: 300 klientů/rok neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Sdruţení zdravotně postiţených v ČR, CZP JK v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Táboře. Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): bezbariérový objekt v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí, v blízkosti je parkoviště se třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postiţené. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):1,81 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2 úvazky Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč ZAŘÍZENÍ/SLUŢBA: osobní asistence Název zařízení: Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice Adresa zařízení: Stavbařů 213, Strakonice II, Vedoucí zařízení: Drahuše Kolářová telefon: web: Službu poskytuje od:

6 Osobní asistenci jsme začali poskytovat jiţ Od roku 1996 do 2002 v rámci organizace Středisko sluţeb pro poradenství a soc. rehabilitaci při SZdP v ČR. Od roku 2003 jako sluţbu registrovanou pro jeho nástupnickou organizací - Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje, o.s. Formy poskytování sociálních služeb: terénní Poskytována od: Pracovní doba: celoroční pondělí: 7:30-18:30 úterý: 7:30-18:30 středa: 7:30-18:30 čtvrtek: 7:30-18:30 pátek: 7:30-18:30 sobota: 15:00-18:30 Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postiţením osoby s kombinovaným postiţením -mimo duálního postiţení zraku a sluchu mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita: denní kapacita 15 osob neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: CZP JK, o.s. - Odborné sociální poradenství a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek SZdP v ČR, územní sdruţení Strakonice - přeprava osob speciálně upraveným osobním automobilem se zdviţnou plošinou Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): bezbariérový objekt v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí, v blízkosti je parkoviště se třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postiţené. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 2,1 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2,5 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: po-pá ,-Kč/hod Kč/hod so ,-Kč/hod ,-Kč/hod

7 2.2 POSKYTOVATEL: profem o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Plzeňská 846/66, Praha 5-Smíchov, Statutární orgán: ředitelka: Jitka Poláková telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA odborné sociální poradenství Název zařízení:advocatsforwomen - bezplatné sociálně-právní poradenství pro osoby ohroţené domácím násilím Adresa zařízení: náměstí Svobody 41, Volyně Vedoucí zařízení:mgr. Marie Lienau telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulatní Posláním sluţby je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroţeným a postiţeným domácím násilím a ţenám ohroţeným jakoukoli formou násilí, vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běţného ţivoata bez přítomnosti násilí. Poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování potřebné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. Pracovní doba: celoroční úterý: 9:00-12:00 středa: 9:00-14:00, 17:30-20:30 Cílová skupina oběti domácího násilí oběti trestné činnosti mladí dospělí (19 26 let) Kapacita: počet intervencí neuspokojených zájemců o službu

8 osoby v krizi senioři dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) (30 min. jednání) Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Prostory v budově obecního úřadu, bezbariérové. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): nespecifikováno nové zařízení pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): nespecifikováno nové zařízení Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.3 POSKYTOVATEL:Centrum sociálních sluţeb Jindřichův Hradec Právní forma: příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, Statutární orgán:ředitel: Ing. Jiří Blíţil telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA odborné sociální poradenství Název zařízení: Manţelská a předmanţelská poradna Strakonice Adresa zařízení: PhDr. Adéla Doleţalová Vedoucí zařízení: Pod Hradem 9, Strakonice II, telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulatní Posláním Manţelské a předmanţelské poradny ve Strakonicích je poskytovat manţelům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné sociálně-právní, psychologické a psycho-sexuologické poradenské

9 sluţby, pomoc při řešení partnerských, rodinných, mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manţelství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svoji funkci v rodině, ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou občanskou funkci. Poradna poskytuje podporu v rozvodové a porozvodovém období a ke zvládání těchto období s maximálním ohledem na děti (slušný rozchod, bezproblémové kontaktny dětí a rodičů). Poradna se podílí na řešení sociálních, osobních i na psychologických stránkách zdravotních krizí klientů s cílem vytvořit relativní rovnováhu. Pracovní doba: celoroční Pondělí - pátek: 7:30-16:00 Cílová skupina děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy oběti domácího násilí osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku Kapacita: počet intervencí (30 min. jednání) jde o konzultace delší neţ 30 minut 2153 intervencí 2350 intervencí neuspokojených zájemců o službu 0 Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice, okres Písek, okres Prachatice, okres Klatovy, okres Příbram (celá EU). Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Existuje široká síť spolupracujících institucí. Manţelská a předmanţelská poradna je etablovaná a v odborných kruzích je o její činnosti dobra povědomost. Spolupracuje s psychiatry, s o.s. FOCUS, s orgány péče o dítě, soudy, advokáty, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Manţelská a předmanţelská poradna sídlí za strakonickým hradem v areálu letního kina. Poradna se nachází v 1.patře a prostory nejsou bezbariérové. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.4 POSKYTOVATEL: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:radomyšlská 336, Strakonice I,

10 Statutární orgán: předseda správní rady: Petr Hladík ředitel: Mgr. Martin Karas telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Sociální rehabilitace Název zařízení: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Adresa zařízení:radomyšlská 336, Strakonice I, Vedoucí zařízení: Mgr. Martin Karas telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb: pobytová DCJK, o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, zaloţené Sanatoriem Javorník s.r.o 2005 za účelem poskytování pomoci a sluţeb dětem, matkám a rodinám v tíţivé sociální situaci. DCJK, o.p.s. poskytuje tyto sociální sluţby: ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŢADUJÍCÍ OKAMŢITOU POMOC - výkon sociálně-právní ochrany dětí, dle z.č. 359/1999 Sb. a SOCIÁLNÍ REHABILITACI - sluţby sociální prevence - zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností spojených s péčí o dítě. Pracovní doba: celoroční, sluţba poskytována celoročně Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi Sluţba je určena pro matku či rodinné příslušníky s dítětem. (pro jednu dospělou osobu s maximálně 2 dětmi) děti předškolního věku (1-6 let) mladší děti (7 10 let) starší děti(11 15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) děti kojeneckého věku (do 1 roku) Kapacita 15 lůţek neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:jihočeský kraj ( Celá ČR )

11 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Azylové domy, Dětská krizová centra Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):prostory centra jsou v 1.patře s výtahem administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,4 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 3,75 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.5 POSKYTOVATEL: FOKUS Písek Právní forma: občanské sdruţení Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Kollárova 485/13, Budějovické Předměstí, Písek 1 Statutární orgán: ředitel: Ing. Miluše Balková telefon: , web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: sociální rehabilitace Název zařízení: FOKUS Písek, pobočka Strakonice Adresa zařízení: Bezděkovská 216, Strakonice II, Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Krejsová telefon: web: Službu poskytuje od:10.4. Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní Posláním o.s.fokus Písek je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit ţivot. Pomáhat a podporovat je v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běţného ţivota. Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci o pomoc v běţném ţivotě. Pracovní doba: pondělí: 9:00-17:00 úterý: 9:00-16:00 středa: 9:00-17:00 čtvrtek: 9:00-16:00 pátek: 9:00-13:00

12 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: let ambulantní forma: počet klientů - 12 jedná se o kapacitu sluţby v daný okamţik terénní forma: počet klientů - 1 V jednom okamţiku lze poskytnout sluţbu jednomu uţivateli. Kapacita terénní formy je 10 uţivatelů neuspokojenýc h zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:strakonice, Blatná, Lnáře, Sedlice, Čestice, Volyně, Novosedly, Volenice, Rábí, Horaţďovice, Mačkov, Starý Draţejov Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: x Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): V blízkosti autobusového a vlakového nádraţí. Budova nemá bezbariérový vchod ani výtah. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,5 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.6 POSKYTOVATEL: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Právní forma:příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ:CZ Adresa poskytovatele:osek 1, Strakonice 1 Statutární orgán:ředitel: Ing. Václav Bernas telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Adresa zařízení: Osek 1, Strakonice 1 Vedoucí zařízení: ředitel: Ing. Václav Bernas

13 telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:pobytové Posláním Domova pro osoby se zdravotním postiţením v Oseku je věnovat uţivatelům potřebnou péči, pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný ţivot. Pracovní doba: nepřetrţitě Cílová skupina osoby s kombinovaným postiţením od 18 ti let věku. osoby s mentálním postiţením Sluţba je určena především mentálně postiţeným dospělým osobám muţského pohlaví, kteří jsou poţivateli invalidního důchodu. dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: Osek Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: x Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):bezbariérový objekt administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): úvazků (32 technicko hospodářských pracovníků) pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 60 úvazkú ( z toho 19 zdravotničtí pracovníci Celkem úvazků : 95,7 Výše úhrady od klienta za jednotku: x 2.7 POSKYTOVATEL:Charita Malenice Právní forma:církevní organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:archiváře Teplého 102, Malenice, Malenice nad Volyňkou Statutární orgán:ředitel: Mgr. Jana Slepičková telefon:

14 web: x ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba Název zařízení:pečovatelská sluţba (Charita Malenice) Adresa zařízení:archiváře Teplého 102, Malenice, Malenice nad Volyňkou Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Slepičková telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Charita Malenice poskytuje od Pečovatelskou sluţbu. Jedná se o terénní sluţbu, která je poskytovaná seniorům a osobám se sníţenou soběstačností, s tělesným nebo chronickým onemocněním v jejich domácnostech v Malenicích a přilehlém okolí. Hlavním cílem je, aby uţivatelé s pomocí pečovatelské sluţby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Dále je podpořit v udrţování sociálních kontaktů a vazeb. Pracovní doba: Pondělí - pátek: 7:30-15:00 Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s tělesným postiţením senioři dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:malenice, Straňovice, Úlehle, Nišovice, Starov, Kakovice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domovy pro seniory Sousedovice a Pravětín Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):x terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,5 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2úvazky Výše úhrady od klienta za jednotku: 60 Kč/hod. Právní forma:církevní organizace 2.8 POSKYTOVATEL:Oblastní charita Strakonice

15 Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:sousedovice 40, Strakonice 1 Statutární orgán:ředitelka: Olga Medlínová, DiS telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Osobní asistence Název zařízení:oblastní charita Strakonice - osobní asistence Adresa zařízení:olga Medlínová, DiS Vedoucí zařízení:heydukova 349, Strakonice I, telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umoţnit uţivatelům sluţby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běţné činnosti ţivota, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je vykonávána na základě aktuální potřeby uţivatele, nikoliv výčtem výkonů. Pracovní doba:je poskytována nepřetrţitě Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postiţením osoby s mentálním postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři Kapacita: od 18 let počet klientů - 20 V jednom okamţiku lze poskytnout sluţbu osobní asistence maximálně 9ti uţivatelům současně neuspokojen ých zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:volyně, Draţejov, Radomyšl, Strakonice, Sousedovice

16 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):1,2 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazky + DPP (celkem 4 pracovníci) Výše úhrady od klienta za jednotku: 80,-/hod ( ) 100,-/hod (víkendy, ) ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Odborné sociální poradenství Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Odborná sociální poradna Adresa zařízení:heydukova 349, Strakonice I, Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulantní, terénní Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charitiy Strakonice je bezplatně ambulantně nebo v terénu poskytovat potřebné informace a podporu přispívající k řešení nepříznivě ţivotní situace seniorům, lidem se zdravotním postiţením a lidem v tíţivé sociální a emoční situaci. Součástí je také půjčovna kompenzačních pomůcek, humanitární pomoc a psychologická poradna. Pracovní doba: pondělí: 8:00-2:00 12:30-15:00 úterý 8:00-12:00 12:30-15:00 středa 8:00-12:00 12:30-14:00 čtvrtek 8:00-12:00 12:30-15:00 pátek 8:00-12:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným Od 18 let. Kapacita: ambulantní forma: 600 intervencí (45 min. )/rok terénní forma 600 intervencí ( neuspokojen ých zájemců o službu

17 postiţením osoby s mentálním postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři min.)/rok Obce, kde bydlí klienti:okres Strakonice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):budova s bezbariérovým přístupem administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):0,33 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,9 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba (Osek - Radomyšl) Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Pečovatelská sluţba Osek-Radomyšl Adresa zařízení:osek 109, Strakonice 1 Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním pečovatelské sluţby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běţných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-17:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením Kapacita od 18 let neuspokojených zájemců o službu

18 senioři Obce, kde bydlí klienti:osek, Radomyšl, Velká Turná, Malá Turná, Petrovice, Jemnice, Láz, domanice, Chraťovice, Leskovice, Rojice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,16 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 1,3 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba (Volyně) Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Pečovatelská sluţba Volyně Adresa zařízení:vimperská 595, Volyně Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním Pečovatelské sluţby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běţných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-17:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením senioři Kapacita Od 18-ti let neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:volyně, Čestice, Přechovice, Milejovice, Strunkovice, Zechovice, Starov, Nahořany, Nuzín, Radkovice, Úlehle, Zahorčice, Škrobočov, Nišovice, Nihošovice, Doubravice

19 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,3 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2,8 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Odlehčovací sluţba Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Odlehčovací sluţba Adresa zařízení:heydukova 349, Strakonice I, Vedoucí zařízení:helena Turková telefon: , web: Službu poskytuje od:1.9. Formy poskytování sociálních služeb: Posláním Odlehčovací sluţby Oblastní charity Strakonice je zastoupit na určitou dobu pečující osobu v péči o svého blízkého, o kterého je pečováno v domácím prostředí. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-16:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením senioři Od 5 ti let věku Kapacita: počet klientů v jednom okamţiku lze poskytnou sluţbu maximálně 4 uţivatelům neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:strakonice, Nový Draţejov Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,21 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,47 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod.

20 2.8.6 ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Domov pro seniory Název zařízení:dům klidného stáří sv. Anny Adresa zařízení:sousedovice 40, Strakonice 1 Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:pobytová Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro 30 klientů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Posláním je vytvoření skutečného domova pro naše obyvatele. Snaţíme se umoţnit uţivatelům sluţby vykonávat všechny běţné činnosti ţivota. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uţivatele sluţby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Pracovní doba:sluţba je poskytována nepřetrţitě Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři dolní věková hranice je 50 let věku Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:jihočeský kraj (Celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna o.s. Cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):bezbariérový objekt, hromadná doprava do obce pouze v pracovní dny administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 1,85 úvazku

21 pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 18,35 úvazku (27 osob) Výše úhrady od klienta za jednotku: Kč/ den ubytování,150 Kč/den strava 2.9 POSKYTOVATEL:Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Právní forma:příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:jezerní 1281, Strakonice I, Statutární orgán:ředitel: Ing. Karel Seknička telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba Název zařízení:měúss Strakonice - Pečovatelská sluţba Adresa zařízení:rybniční 1283, Strakonice I, Vedoucí zařízení:marie Komanová telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Naším posláním je pomoci člověku, který se ocitl z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu v situaci, kterou nedokáţe sám změnit. Pomáháme uţivatelům zachovat si nebo zlepšit stávající kvalitu ţivota přímo v jejich domovech a tím oddalujeme nutnost jejich hospitalizace nebo ústavní péče. Vytváříme podmínky k tomu, aby uţivatelé našich sluţeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou. Usilujeme o proţití důstojného a aktivního stáří uţivatelů našich sluţeb a snaţíme se zabránit jejich sociální izolaci. Pracovní doba: Pondělí - pátek: 7:00-18:15 Cílová skupina osoby s kombinovaným postiţením osoby s tělesným postiţením Bez omezení Kapacita neuspokojených zájemců o službu

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY VERZE KATALOGU: 30. květen 2013 www.kpjck.cz www.jr-spolecnost.cz

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE Pracovní verze k připomínkování - bez závěrečné korektury PRO OBDOBÍ: 2012-2014 Realizátor projektu: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více