ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice"

Transkript

1 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VČETNĚ FINANČNÍCH TOKŮ území ORP Strakonice

2 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje odborné sociální poradenství osobní asistence Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec (manželská a předmanželská poradna) odborné sociální poradenství Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. sociální rehabilitace FOKUS Písek sociální rehabilitace Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek domovy pro osoby se zdravotním postiţením Charita Malenice pečovatelská sluţba Oblastní charita Strakonice osobní asistence odborné sociální poradenství pečovatelská sluţba odlehčovací sluţby (poskytování sluţby na počátku roku 2011 ukončeno) domovy pro seniory profem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty odborné sociální poradenství Městský ústav sociálních služeb Strakonice pečovatelská sluţba azylové domy domovy pro seniory domov se zvláštním reţimem denní stacionáře Občanské sdružení Prevent kontaktní centra terénní programy SANANIM terapeutická komunita

3 1.2 Typy služeb a jejich poskytovatelé na území ORP Strakonice Služba Sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská sluţba Tísňová péče - Průvodcovské a předčitatelské sluţby - Podpora samostatného bydlení - Odlehčovací sluţby Poskytuje Všichni poskytovatelé sociálních sluţeb Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje Oblastní charita Strakonice Charita Malenice Oblastní charita Strakonice Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Oblastní charita Strakonice (sluţba zrušena na počátku roku 2011) Centra denních sluţeb - Denní stacionáře Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice - Denní stacionář pro mentálně postiţené děti, mládeţ a dospělé Týdenní stacionáře - Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Domovy pro seniory Domovy se zvláštním reţimem Chráněné bydlení - Soc. sluţby poskytované ve zdr. zařízeních ÚP Raná péče - Telefonická krizová pomoc - Tlumočnické sluţby - Dům klidného stáří sv. Anny - Oblastní charita Strakonice Domov pro seniory Rybniční, Domov pro seniory Lidická - Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice (registrováno v květnu 2011) Nemocnice Strakonice a.s. BH - Nemocnice Volyně s.r.o. Azylové domy Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Domy na půl cesty - Kontaktní centra Občanské sdruţení Prevent Krizová pomoc - Intervenční centra - Nízkoprahová denní centra - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ - Noclehárny - Sluţby následné péče -

4 Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Soc. aktiv. sluţby pro seniory a osoby se ZP - Sociálně terapeutické dílny - Terapeutické komunity SANANIM Terénní programy Sociální rehabilitace Občanské sdruţení Prevent Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. FOKUS Písek 2 PODROBNÁ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 2.1 POSKYTOVATEL: Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje Právní forma: sdruţení Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Mánesova 24/3, České Budějovice 7, Pracoviště Strakonice: Stavbařů 213, Strakonice II, Statutární orgán: ředitelka - Marie Kříţková, předseda výkonného výboru - Jan Holický telefon: web: ZAŘÍZENÍ/SLUŢBA: odborné sociální poradenství Název zařízení:centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice Adresa zařízení:stavbařů 213, Strakonice II, Vedoucí zařízení:drahuše Kolářová telefon: web: Sluţbu poskytuje od: Odborné soc. por. poskytujeme od roku 1990, v jeho počátcích v rámci Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci při SZdP v ČR. Od roku 2003 jako registrovanou sluţbu pod jeho nástupnickou organizací - CZP JK o.s.. V roce 1994 jsme odborné poradenství doplnili, v té době o zcela novou a ojedinělou sluţbu "Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek". Jiţ po dovu letech jsme mohli konstatovat, ţe jsme vykročili správným směrem. V rámci počítačové gramotnosti osob se

5 zdravotním postiţením a seniorů jsme 1999 zahájili projekt "Výuka na PC". Rozvoj sluţeb v roce byl zaměřen na "Cyklus odborných přednášek". Lektory byli lékaři, hasiči, policisté, pracovníci Sdruţení obrany spotřebitelů. Také rok a byl v duchu nabídky nové sluţby - "Tréninky paměti". Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní Poskytována od: Pracovní doba: celoroční ambulantní forma: pondělí, středa 8:00-12:00, 13:00-16:30, pátek: 8:00-12:00 terénní forma: úterý, čtvrtek, 8:00-14:00 Cílová skupina osoby se zdravotním postiţením senioři mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita: ambulantní forma: 1200 klientů/rok terénní forma: 300 klientů/rok neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Sdruţení zdravotně postiţených v ČR, CZP JK v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Táboře. Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): bezbariérový objekt v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí, v blízkosti je parkoviště se třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postiţené. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):1,81 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2 úvazky Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč ZAŘÍZENÍ/SLUŢBA: osobní asistence Název zařízení: Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice Adresa zařízení: Stavbařů 213, Strakonice II, Vedoucí zařízení: Drahuše Kolářová telefon: web: Službu poskytuje od:

6 Osobní asistenci jsme začali poskytovat jiţ Od roku 1996 do 2002 v rámci organizace Středisko sluţeb pro poradenství a soc. rehabilitaci při SZdP v ČR. Od roku 2003 jako sluţbu registrovanou pro jeho nástupnickou organizací - Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje, o.s. Formy poskytování sociálních služeb: terénní Poskytována od: Pracovní doba: celoroční pondělí: 7:30-18:30 úterý: 7:30-18:30 středa: 7:30-18:30 čtvrtek: 7:30-18:30 pátek: 7:30-18:30 sobota: 15:00-18:30 Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postiţením osoby s kombinovaným postiţením -mimo duálního postiţení zraku a sluchu mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita: denní kapacita 15 osob neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: CZP JK, o.s. - Odborné sociální poradenství a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek SZdP v ČR, územní sdruţení Strakonice - přeprava osob speciálně upraveným osobním automobilem se zdviţnou plošinou Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): bezbariérový objekt v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí, v blízkosti je parkoviště se třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postiţené. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 2,1 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2,5 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: po-pá ,-Kč/hod Kč/hod so ,-Kč/hod ,-Kč/hod

7 2.2 POSKYTOVATEL: profem o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Plzeňská 846/66, Praha 5-Smíchov, Statutární orgán: ředitelka: Jitka Poláková telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA odborné sociální poradenství Název zařízení:advocatsforwomen - bezplatné sociálně-právní poradenství pro osoby ohroţené domácím násilím Adresa zařízení: náměstí Svobody 41, Volyně Vedoucí zařízení:mgr. Marie Lienau telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulatní Posláním sluţby je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroţeným a postiţeným domácím násilím a ţenám ohroţeným jakoukoli formou násilí, vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běţného ţivoata bez přítomnosti násilí. Poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování potřebné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. Pracovní doba: celoroční úterý: 9:00-12:00 středa: 9:00-14:00, 17:30-20:30 Cílová skupina oběti domácího násilí oběti trestné činnosti mladí dospělí (19 26 let) Kapacita: počet intervencí neuspokojených zájemců o službu

8 osoby v krizi senioři dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) (30 min. jednání) Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Prostory v budově obecního úřadu, bezbariérové. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): nespecifikováno nové zařízení pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): nespecifikováno nové zařízení Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.3 POSKYTOVATEL:Centrum sociálních sluţeb Jindřichův Hradec Právní forma: příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, Statutární orgán:ředitel: Ing. Jiří Blíţil telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA odborné sociální poradenství Název zařízení: Manţelská a předmanţelská poradna Strakonice Adresa zařízení: PhDr. Adéla Doleţalová Vedoucí zařízení: Pod Hradem 9, Strakonice II, telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulatní Posláním Manţelské a předmanţelské poradny ve Strakonicích je poskytovat manţelům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné sociálně-právní, psychologické a psycho-sexuologické poradenské

9 sluţby, pomoc při řešení partnerských, rodinných, mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manţelství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svoji funkci v rodině, ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou občanskou funkci. Poradna poskytuje podporu v rozvodové a porozvodovém období a ke zvládání těchto období s maximálním ohledem na děti (slušný rozchod, bezproblémové kontaktny dětí a rodičů). Poradna se podílí na řešení sociálních, osobních i na psychologických stránkách zdravotních krizí klientů s cílem vytvořit relativní rovnováhu. Pracovní doba: celoroční Pondělí - pátek: 7:30-16:00 Cílová skupina děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy oběti domácího násilí osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku Kapacita: počet intervencí (30 min. jednání) jde o konzultace delší neţ 30 minut 2153 intervencí 2350 intervencí neuspokojených zájemců o službu 0 Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice, okres Písek, okres Prachatice, okres Klatovy, okres Příbram (celá EU). Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Existuje široká síť spolupracujících institucí. Manţelská a předmanţelská poradna je etablovaná a v odborných kruzích je o její činnosti dobra povědomost. Spolupracuje s psychiatry, s o.s. FOCUS, s orgány péče o dítě, soudy, advokáty, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Manţelská a předmanţelská poradna sídlí za strakonickým hradem v areálu letního kina. Poradna se nachází v 1.patře a prostory nejsou bezbariérové. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.4 POSKYTOVATEL: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:radomyšlská 336, Strakonice I,

10 Statutární orgán: předseda správní rady: Petr Hladík ředitel: Mgr. Martin Karas telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Sociální rehabilitace Název zařízení: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Adresa zařízení:radomyšlská 336, Strakonice I, Vedoucí zařízení: Mgr. Martin Karas telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb: pobytová DCJK, o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, zaloţené Sanatoriem Javorník s.r.o 2005 za účelem poskytování pomoci a sluţeb dětem, matkám a rodinám v tíţivé sociální situaci. DCJK, o.p.s. poskytuje tyto sociální sluţby: ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŢADUJÍCÍ OKAMŢITOU POMOC - výkon sociálně-právní ochrany dětí, dle z.č. 359/1999 Sb. a SOCIÁLNÍ REHABILITACI - sluţby sociální prevence - zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností spojených s péčí o dítě. Pracovní doba: celoroční, sluţba poskytována celoročně Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi Sluţba je určena pro matku či rodinné příslušníky s dítětem. (pro jednu dospělou osobu s maximálně 2 dětmi) děti předškolního věku (1-6 let) mladší děti (7 10 let) starší děti(11 15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) děti kojeneckého věku (do 1 roku) Kapacita 15 lůţek neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:jihočeský kraj ( Celá ČR )

11 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Azylové domy, Dětská krizová centra Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):prostory centra jsou v 1.patře s výtahem administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,4 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 3,75 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.5 POSKYTOVATEL: FOKUS Písek Právní forma: občanské sdruţení Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Kollárova 485/13, Budějovické Předměstí, Písek 1 Statutární orgán: ředitel: Ing. Miluše Balková telefon: , web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: sociální rehabilitace Název zařízení: FOKUS Písek, pobočka Strakonice Adresa zařízení: Bezděkovská 216, Strakonice II, Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Krejsová telefon: web: Službu poskytuje od:10.4. Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní Posláním o.s.fokus Písek je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit ţivot. Pomáhat a podporovat je v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běţného ţivota. Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci o pomoc v běţném ţivotě. Pracovní doba: pondělí: 9:00-17:00 úterý: 9:00-16:00 středa: 9:00-17:00 čtvrtek: 9:00-16:00 pátek: 9:00-13:00

12 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: let ambulantní forma: počet klientů - 12 jedná se o kapacitu sluţby v daný okamţik terénní forma: počet klientů - 1 V jednom okamţiku lze poskytnout sluţbu jednomu uţivateli. Kapacita terénní formy je 10 uţivatelů neuspokojenýc h zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:strakonice, Blatná, Lnáře, Sedlice, Čestice, Volyně, Novosedly, Volenice, Rábí, Horaţďovice, Mačkov, Starý Draţejov Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: x Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): V blízkosti autobusového a vlakového nádraţí. Budova nemá bezbariérový vchod ani výtah. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,5 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.6 POSKYTOVATEL: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Právní forma:příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ:CZ Adresa poskytovatele:osek 1, Strakonice 1 Statutární orgán:ředitel: Ing. Václav Bernas telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Adresa zařízení: Osek 1, Strakonice 1 Vedoucí zařízení: ředitel: Ing. Václav Bernas

13 telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:pobytové Posláním Domova pro osoby se zdravotním postiţením v Oseku je věnovat uţivatelům potřebnou péči, pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný ţivot. Pracovní doba: nepřetrţitě Cílová skupina osoby s kombinovaným postiţením od 18 ti let věku. osoby s mentálním postiţením Sluţba je určena především mentálně postiţeným dospělým osobám muţského pohlaví, kteří jsou poţivateli invalidního důchodu. dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: Osek Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: x Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):bezbariérový objekt administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): úvazků (32 technicko hospodářských pracovníků) pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 60 úvazkú ( z toho 19 zdravotničtí pracovníci Celkem úvazků : 95,7 Výše úhrady od klienta za jednotku: x 2.7 POSKYTOVATEL:Charita Malenice Právní forma:církevní organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:archiváře Teplého 102, Malenice, Malenice nad Volyňkou Statutární orgán:ředitel: Mgr. Jana Slepičková telefon:

14 web: x ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba Název zařízení:pečovatelská sluţba (Charita Malenice) Adresa zařízení:archiváře Teplého 102, Malenice, Malenice nad Volyňkou Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Slepičková telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Charita Malenice poskytuje od Pečovatelskou sluţbu. Jedná se o terénní sluţbu, která je poskytovaná seniorům a osobám se sníţenou soběstačností, s tělesným nebo chronickým onemocněním v jejich domácnostech v Malenicích a přilehlém okolí. Hlavním cílem je, aby uţivatelé s pomocí pečovatelské sluţby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Dále je podpořit v udrţování sociálních kontaktů a vazeb. Pracovní doba: Pondělí - pátek: 7:30-15:00 Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s tělesným postiţením senioři dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:malenice, Straňovice, Úlehle, Nišovice, Starov, Kakovice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domovy pro seniory Sousedovice a Pravětín Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):x terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,5 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2úvazky Výše úhrady od klienta za jednotku: 60 Kč/hod. Právní forma:církevní organizace 2.8 POSKYTOVATEL:Oblastní charita Strakonice

15 Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:sousedovice 40, Strakonice 1 Statutární orgán:ředitelka: Olga Medlínová, DiS telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Osobní asistence Název zařízení:oblastní charita Strakonice - osobní asistence Adresa zařízení:olga Medlínová, DiS Vedoucí zařízení:heydukova 349, Strakonice I, telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umoţnit uţivatelům sluţby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běţné činnosti ţivota, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je vykonávána na základě aktuální potřeby uţivatele, nikoliv výčtem výkonů. Pracovní doba:je poskytována nepřetrţitě Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postiţením osoby s mentálním postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři Kapacita: od 18 let počet klientů - 20 V jednom okamţiku lze poskytnout sluţbu osobní asistence maximálně 9ti uţivatelům současně neuspokojen ých zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:volyně, Draţejov, Radomyšl, Strakonice, Sousedovice

16 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):1,2 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazky + DPP (celkem 4 pracovníci) Výše úhrady od klienta za jednotku: 80,-/hod ( ) 100,-/hod (víkendy, ) ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Odborné sociální poradenství Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Odborná sociální poradna Adresa zařízení:heydukova 349, Strakonice I, Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulantní, terénní Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charitiy Strakonice je bezplatně ambulantně nebo v terénu poskytovat potřebné informace a podporu přispívající k řešení nepříznivě ţivotní situace seniorům, lidem se zdravotním postiţením a lidem v tíţivé sociální a emoční situaci. Součástí je také půjčovna kompenzačních pomůcek, humanitární pomoc a psychologická poradna. Pracovní doba: pondělí: 8:00-2:00 12:30-15:00 úterý 8:00-12:00 12:30-15:00 středa 8:00-12:00 12:30-14:00 čtvrtek 8:00-12:00 12:30-15:00 pátek 8:00-12:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným Od 18 let. Kapacita: ambulantní forma: 600 intervencí (45 min. )/rok terénní forma 600 intervencí ( neuspokojen ých zájemců o službu

17 postiţením osoby s mentálním postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři min.)/rok Obce, kde bydlí klienti:okres Strakonice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):budova s bezbariérovým přístupem administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):0,33 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,9 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba (Osek - Radomyšl) Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Pečovatelská sluţba Osek-Radomyšl Adresa zařízení:osek 109, Strakonice 1 Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním pečovatelské sluţby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běţných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-17:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením Kapacita od 18 let neuspokojených zájemců o službu

18 senioři Obce, kde bydlí klienti:osek, Radomyšl, Velká Turná, Malá Turná, Petrovice, Jemnice, Láz, domanice, Chraťovice, Leskovice, Rojice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,16 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 1,3 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba (Volyně) Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Pečovatelská sluţba Volyně Adresa zařízení:vimperská 595, Volyně Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním Pečovatelské sluţby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běţných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-17:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením senioři Kapacita Od 18-ti let neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:volyně, Čestice, Přechovice, Milejovice, Strunkovice, Zechovice, Starov, Nahořany, Nuzín, Radkovice, Úlehle, Zahorčice, Škrobočov, Nišovice, Nihošovice, Doubravice

19 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,3 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2,8 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Odlehčovací sluţba Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Odlehčovací sluţba Adresa zařízení:heydukova 349, Strakonice I, Vedoucí zařízení:helena Turková telefon: , web: Službu poskytuje od:1.9. Formy poskytování sociálních služeb: Posláním Odlehčovací sluţby Oblastní charity Strakonice je zastoupit na určitou dobu pečující osobu v péči o svého blízkého, o kterého je pečováno v domácím prostředí. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-16:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením senioři Od 5 ti let věku Kapacita: počet klientů v jednom okamţiku lze poskytnou sluţbu maximálně 4 uţivatelům neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:strakonice, Nový Draţejov Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,21 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,47 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod.

20 2.8.6 ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Domov pro seniory Název zařízení:dům klidného stáří sv. Anny Adresa zařízení:sousedovice 40, Strakonice 1 Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:pobytová Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro 30 klientů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Posláním je vytvoření skutečného domova pro naše obyvatele. Snaţíme se umoţnit uţivatelům sluţby vykonávat všechny běţné činnosti ţivota. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uţivatele sluţby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Pracovní doba:sluţba je poskytována nepřetrţitě Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři dolní věková hranice je 50 let věku Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:jihočeský kraj (Celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna o.s. Cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):bezbariérový objekt, hromadná doprava do obce pouze v pracovní dny administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 1,85 úvazku

21 pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 18,35 úvazku (27 osob) Výše úhrady od klienta za jednotku: Kč/ den ubytování,150 Kč/den strava 2.9 POSKYTOVATEL:Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Právní forma:příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:jezerní 1281, Strakonice I, Statutární orgán:ředitel: Ing. Karel Seknička telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba Název zařízení:měúss Strakonice - Pečovatelská sluţba Adresa zařízení:rybniční 1283, Strakonice I, Vedoucí zařízení:marie Komanová telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Naším posláním je pomoci člověku, který se ocitl z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu v situaci, kterou nedokáţe sám změnit. Pomáháme uţivatelům zachovat si nebo zlepšit stávající kvalitu ţivota přímo v jejich domovech a tím oddalujeme nutnost jejich hospitalizace nebo ústavní péče. Vytváříme podmínky k tomu, aby uţivatelé našich sluţeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou. Usilujeme o proţití důstojného a aktivního stáří uţivatelů našich sluţeb a snaţíme se zabránit jejich sociální izolaci. Pracovní doba: Pondělí - pátek: 7:00-18:15 Cílová skupina osoby s kombinovaným postiţením osoby s tělesným postiţením Bez omezení Kapacita neuspokojených zájemců o službu

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více