ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice"

Transkript

1 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VČETNĚ FINANČNÍCH TOKŮ území ORP Strakonice

2 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Poskytovatel Sluţba Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje odborné sociální poradenství osobní asistence Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec (manželská a předmanželská poradna) odborné sociální poradenství Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. sociální rehabilitace FOKUS Písek sociální rehabilitace Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek domovy pro osoby se zdravotním postiţením Charita Malenice pečovatelská sluţba Oblastní charita Strakonice osobní asistence odborné sociální poradenství pečovatelská sluţba odlehčovací sluţby (poskytování sluţby na počátku roku 2011 ukončeno) domovy pro seniory profem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty odborné sociální poradenství Městský ústav sociálních služeb Strakonice pečovatelská sluţba azylové domy domovy pro seniory domov se zvláštním reţimem denní stacionáře Občanské sdružení Prevent kontaktní centra terénní programy SANANIM terapeutická komunita

3 1.2 Typy služeb a jejich poskytovatelé na území ORP Strakonice Služba Sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská sluţba Tísňová péče - Průvodcovské a předčitatelské sluţby - Podpora samostatného bydlení - Odlehčovací sluţby Poskytuje Všichni poskytovatelé sociálních sluţeb Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje Oblastní charita Strakonice Charita Malenice Oblastní charita Strakonice Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Oblastní charita Strakonice (sluţba zrušena na počátku roku 2011) Centra denních sluţeb - Denní stacionáře Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice - Denní stacionář pro mentálně postiţené děti, mládeţ a dospělé Týdenní stacionáře - Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Domovy pro seniory Domovy se zvláštním reţimem Chráněné bydlení - Soc. sluţby poskytované ve zdr. zařízeních ÚP Raná péče - Telefonická krizová pomoc - Tlumočnické sluţby - Dům klidného stáří sv. Anny - Oblastní charita Strakonice Domov pro seniory Rybniční, Domov pro seniory Lidická - Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice (registrováno v květnu 2011) Nemocnice Strakonice a.s. BH - Nemocnice Volyně s.r.o. Azylové domy Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Domy na půl cesty - Kontaktní centra Občanské sdruţení Prevent Krizová pomoc - Intervenční centra - Nízkoprahová denní centra - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ - Noclehárny - Sluţby následné péče -

4 Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Soc. aktiv. sluţby pro seniory a osoby se ZP - Sociálně terapeutické dílny - Terapeutické komunity SANANIM Terénní programy Sociální rehabilitace Občanské sdruţení Prevent Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. FOKUS Písek 2 PODROBNÁ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 2.1 POSKYTOVATEL: Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje Právní forma: sdruţení Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Mánesova 24/3, České Budějovice 7, Pracoviště Strakonice: Stavbařů 213, Strakonice II, Statutární orgán: ředitelka - Marie Kříţková, předseda výkonného výboru - Jan Holický telefon: web: ZAŘÍZENÍ/SLUŢBA: odborné sociální poradenství Název zařízení:centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice Adresa zařízení:stavbařů 213, Strakonice II, Vedoucí zařízení:drahuše Kolářová telefon: web: Sluţbu poskytuje od: Odborné soc. por. poskytujeme od roku 1990, v jeho počátcích v rámci Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci při SZdP v ČR. Od roku 2003 jako registrovanou sluţbu pod jeho nástupnickou organizací - CZP JK o.s.. V roce 1994 jsme odborné poradenství doplnili, v té době o zcela novou a ojedinělou sluţbu "Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek". Jiţ po dovu letech jsme mohli konstatovat, ţe jsme vykročili správným směrem. V rámci počítačové gramotnosti osob se

5 zdravotním postiţením a seniorů jsme 1999 zahájili projekt "Výuka na PC". Rozvoj sluţeb v roce byl zaměřen na "Cyklus odborných přednášek". Lektory byli lékaři, hasiči, policisté, pracovníci Sdruţení obrany spotřebitelů. Také rok a byl v duchu nabídky nové sluţby - "Tréninky paměti". Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní Poskytována od: Pracovní doba: celoroční ambulantní forma: pondělí, středa 8:00-12:00, 13:00-16:30, pátek: 8:00-12:00 terénní forma: úterý, čtvrtek, 8:00-14:00 Cílová skupina osoby se zdravotním postiţením senioři mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita: ambulantní forma: 1200 klientů/rok terénní forma: 300 klientů/rok neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Sdruţení zdravotně postiţených v ČR, CZP JK v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Táboře. Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): bezbariérový objekt v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí, v blízkosti je parkoviště se třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postiţené. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):1,81 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2 úvazky Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč ZAŘÍZENÍ/SLUŢBA: osobní asistence Název zařízení: Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje pracoviště Strakonice Adresa zařízení: Stavbařů 213, Strakonice II, Vedoucí zařízení: Drahuše Kolářová telefon: web: Službu poskytuje od:

6 Osobní asistenci jsme začali poskytovat jiţ Od roku 1996 do 2002 v rámci organizace Středisko sluţeb pro poradenství a soc. rehabilitaci při SZdP v ČR. Od roku 2003 jako sluţbu registrovanou pro jeho nástupnickou organizací - Centrum pro zdravotně postiţené Jihočeského kraje, o.s. Formy poskytování sociálních služeb: terénní Poskytována od: Pracovní doba: celoroční pondělí: 7:30-18:30 úterý: 7:30-18:30 středa: 7:30-18:30 čtvrtek: 7:30-18:30 pátek: 7:30-18:30 sobota: 15:00-18:30 Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postiţením osoby s kombinovaným postiţením -mimo duálního postiţení zraku a sluchu mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita: denní kapacita 15 osob neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: CZP JK, o.s. - Odborné sociální poradenství a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek SZdP v ČR, územní sdruţení Strakonice - přeprava osob speciálně upraveným osobním automobilem se zdviţnou plošinou Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): bezbariérový objekt v blízkosti vlakového a autobusového nádraţí, v blízkosti je parkoviště se třemi vyhrazenými místy pro zdravotně postiţené. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 2,1 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2,5 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: po-pá ,-Kč/hod Kč/hod so ,-Kč/hod ,-Kč/hod

7 2.2 POSKYTOVATEL: profem o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Plzeňská 846/66, Praha 5-Smíchov, Statutární orgán: ředitelka: Jitka Poláková telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA odborné sociální poradenství Název zařízení:advocatsforwomen - bezplatné sociálně-právní poradenství pro osoby ohroţené domácím násilím Adresa zařízení: náměstí Svobody 41, Volyně Vedoucí zařízení:mgr. Marie Lienau telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulatní Posláním sluţby je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroţeným a postiţeným domácím násilím a ţenám ohroţeným jakoukoli formou násilí, vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běţného ţivoata bez přítomnosti násilí. Poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování potřebné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. Pracovní doba: celoroční úterý: 9:00-12:00 středa: 9:00-14:00, 17:30-20:30 Cílová skupina oběti domácího násilí oběti trestné činnosti mladí dospělí (19 26 let) Kapacita: počet intervencí neuspokojených zájemců o službu

8 osoby v krizi senioři dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) (30 min. jednání) Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice (celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Prostory v budově obecního úřadu, bezbariérové. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): nespecifikováno nové zařízení pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): nespecifikováno nové zařízení Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.3 POSKYTOVATEL:Centrum sociálních sluţeb Jindřichův Hradec Právní forma: příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, Statutární orgán:ředitel: Ing. Jiří Blíţil telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA odborné sociální poradenství Název zařízení: Manţelská a předmanţelská poradna Strakonice Adresa zařízení: PhDr. Adéla Doleţalová Vedoucí zařízení: Pod Hradem 9, Strakonice II, telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulatní Posláním Manţelské a předmanţelské poradny ve Strakonicích je poskytovat manţelům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné sociálně-právní, psychologické a psycho-sexuologické poradenské

9 sluţby, pomoc při řešení partnerských, rodinných, mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manţelství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svoji funkci v rodině, ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou občanskou funkci. Poradna poskytuje podporu v rozvodové a porozvodovém období a ke zvládání těchto období s maximálním ohledem na děti (slušný rozchod, bezproblémové kontaktny dětí a rodičů). Poradna se podílí na řešení sociálních, osobních i na psychologických stránkách zdravotních krizí klientů s cílem vytvořit relativní rovnováhu. Pracovní doba: celoroční Pondělí - pátek: 7:30-16:00 Cílová skupina děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky neţádoucími jevy oběti domácího násilí osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocněním osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku Kapacita: počet intervencí (30 min. jednání) jde o konzultace delší neţ 30 minut 2153 intervencí 2350 intervencí neuspokojených zájemců o službu 0 Obce, kde bydlí klienti: okres Strakonice, okres Písek, okres Prachatice, okres Klatovy, okres Příbram (celá EU). Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Existuje široká síť spolupracujících institucí. Manţelská a předmanţelská poradna je etablovaná a v odborných kruzích je o její činnosti dobra povědomost. Spolupracuje s psychiatry, s o.s. FOCUS, s orgány péče o dítě, soudy, advokáty, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): Manţelská a předmanţelská poradna sídlí za strakonickým hradem v areálu letního kina. Poradna se nachází v 1.patře a prostory nejsou bezbariérové. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.4 POSKYTOVATEL: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:radomyšlská 336, Strakonice I,

10 Statutární orgán: předseda správní rady: Petr Hladík ředitel: Mgr. Martin Karas telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Sociální rehabilitace Název zařízení: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Adresa zařízení:radomyšlská 336, Strakonice I, Vedoucí zařízení: Mgr. Martin Karas telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb: pobytová DCJK, o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, zaloţené Sanatoriem Javorník s.r.o 2005 za účelem poskytování pomoci a sluţeb dětem, matkám a rodinám v tíţivé sociální situaci. DCJK, o.p.s. poskytuje tyto sociální sluţby: ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŢADUJÍCÍ OKAMŢITOU POMOC - výkon sociálně-právní ochrany dětí, dle z.č. 359/1999 Sb. a SOCIÁLNÍ REHABILITACI - sluţby sociální prevence - zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností spojených s péčí o dítě. Pracovní doba: celoroční, sluţba poskytována celoročně Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi Sluţba je určena pro matku či rodinné příslušníky s dítětem. (pro jednu dospělou osobu s maximálně 2 dětmi) děti předškolního věku (1-6 let) mladší děti (7 10 let) starší děti(11 15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) děti kojeneckého věku (do 1 roku) Kapacita 15 lůţek neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:jihočeský kraj ( Celá ČR )

11 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Azylové domy, Dětská krizová centra Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):prostory centra jsou v 1.patře s výtahem administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,4 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 3,75 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.5 POSKYTOVATEL: FOKUS Písek Právní forma: občanské sdruţení Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele: Kollárova 485/13, Budějovické Předměstí, Písek 1 Statutární orgán: ředitel: Ing. Miluše Balková telefon: , web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: sociální rehabilitace Název zařízení: FOKUS Písek, pobočka Strakonice Adresa zařízení: Bezděkovská 216, Strakonice II, Vedoucí zařízení: Mgr. Petra Krejsová telefon: web: Službu poskytuje od:10.4. Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní Posláním o.s.fokus Písek je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit ţivot. Pomáhat a podporovat je v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běţného ţivota. Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci o pomoc v běţném ţivotě. Pracovní doba: pondělí: 9:00-17:00 úterý: 9:00-16:00 středa: 9:00-17:00 čtvrtek: 9:00-16:00 pátek: 9:00-13:00

12 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním Kapacita: let ambulantní forma: počet klientů - 12 jedná se o kapacitu sluţby v daný okamţik terénní forma: počet klientů - 1 V jednom okamţiku lze poskytnout sluţbu jednomu uţivateli. Kapacita terénní formy je 10 uţivatelů neuspokojenýc h zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:strakonice, Blatná, Lnáře, Sedlice, Čestice, Volyně, Novosedly, Volenice, Rábí, Horaţďovice, Mačkov, Starý Draţejov Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: x Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): V blízkosti autobusového a vlakového nádraţí. Budova nemá bezbariérový vchod ani výtah. administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,5 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč 2.6 POSKYTOVATEL: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Právní forma:příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ:CZ Adresa poskytovatele:osek 1, Strakonice 1 Statutární orgán:ředitel: Ing. Václav Bernas telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Osek Adresa zařízení: Osek 1, Strakonice 1 Vedoucí zařízení: ředitel: Ing. Václav Bernas

13 telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:pobytové Posláním Domova pro osoby se zdravotním postiţením v Oseku je věnovat uţivatelům potřebnou péči, pomáhat jim v rozvoji samostatnosti a vytvářet podmínky pro jejich spokojený a důstojný ţivot. Pracovní doba: nepřetrţitě Cílová skupina osoby s kombinovaným postiţením od 18 ti let věku. osoby s mentálním postiţením Sluţba je určena především mentálně postiţeným dospělým osobám muţského pohlaví, kteří jsou poţivateli invalidního důchodu. dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti: Osek Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: x Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):bezbariérový objekt administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): úvazků (32 technicko hospodářských pracovníků) pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 60 úvazkú ( z toho 19 zdravotničtí pracovníci Celkem úvazků : 95,7 Výše úhrady od klienta za jednotku: x 2.7 POSKYTOVATEL:Charita Malenice Právní forma:církevní organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:archiváře Teplého 102, Malenice, Malenice nad Volyňkou Statutární orgán:ředitel: Mgr. Jana Slepičková telefon:

14 web: x ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba Název zařízení:pečovatelská sluţba (Charita Malenice) Adresa zařízení:archiváře Teplého 102, Malenice, Malenice nad Volyňkou Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Slepičková telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Charita Malenice poskytuje od Pečovatelskou sluţbu. Jedná se o terénní sluţbu, která je poskytovaná seniorům a osobám se sníţenou soběstačností, s tělesným nebo chronickým onemocněním v jejich domácnostech v Malenicích a přilehlém okolí. Hlavním cílem je, aby uţivatelé s pomocí pečovatelské sluţby mohli setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Dále je podpořit v udrţování sociálních kontaktů a vazeb. Pracovní doba: Pondělí - pátek: 7:30-15:00 Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s tělesným postiţením senioři dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:malenice, Straňovice, Úlehle, Nišovice, Starov, Kakovice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domovy pro seniory Sousedovice a Pravětín Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):x terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,5 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2úvazky Výše úhrady od klienta za jednotku: 60 Kč/hod. Právní forma:církevní organizace 2.8 POSKYTOVATEL:Oblastní charita Strakonice

15 Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:sousedovice 40, Strakonice 1 Statutární orgán:ředitelka: Olga Medlínová, DiS telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Osobní asistence Název zařízení:oblastní charita Strakonice - osobní asistence Adresa zařízení:olga Medlínová, DiS Vedoucí zařízení:heydukova 349, Strakonice I, telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umoţnit uţivatelům sluţby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běţné činnosti ţivota, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je vykonávána na základě aktuální potřeby uţivatele, nikoliv výčtem výkonů. Pracovní doba:je poskytována nepřetrţitě Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postiţením osoby s mentálním postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři Kapacita: od 18 let počet klientů - 20 V jednom okamţiku lze poskytnout sluţbu osobní asistence maximálně 9ti uţivatelům současně neuspokojen ých zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:volyně, Draţejov, Radomyšl, Strakonice, Sousedovice

16 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):1,2 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 2 úvazky + DPP (celkem 4 pracovníci) Výše úhrady od klienta za jednotku: 80,-/hod ( ) 100,-/hod (víkendy, ) ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Odborné sociální poradenství Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Odborná sociální poradna Adresa zařízení:heydukova 349, Strakonice I, Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:ambulantní, terénní Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charitiy Strakonice je bezplatně ambulantně nebo v terénu poskytovat potřebné informace a podporu přispívající k řešení nepříznivě ţivotní situace seniorům, lidem se zdravotním postiţením a lidem v tíţivé sociální a emoční situaci. Součástí je také půjčovna kompenzačních pomůcek, humanitární pomoc a psychologická poradna. Pracovní doba: pondělí: 8:00-2:00 12:30-15:00 úterý 8:00-12:00 12:30-15:00 středa 8:00-12:00 12:30-14:00 čtvrtek 8:00-12:00 12:30-15:00 pátek 8:00-12:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným Od 18 let. Kapacita: ambulantní forma: 600 intervencí (45 min. )/rok terénní forma 600 intervencí ( neuspokojen ých zájemců o službu

17 postiţením osoby s mentálním postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři min.)/rok Obce, kde bydlí klienti:okres Strakonice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):budova s bezbariérovým přístupem administrativních pracovníků (přepočtené úvazky):0,33 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,9 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 0 Kč ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba (Osek - Radomyšl) Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Pečovatelská sluţba Osek-Radomyšl Adresa zařízení:osek 109, Strakonice 1 Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním pečovatelské sluţby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běţných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-17:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením Kapacita od 18 let neuspokojených zájemců o službu

18 senioři Obce, kde bydlí klienti:osek, Radomyšl, Velká Turná, Malá Turná, Petrovice, Jemnice, Láz, domanice, Chraťovice, Leskovice, Rojice Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,16 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 1,3 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba (Volyně) Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Pečovatelská sluţba Volyně Adresa zařízení:vimperská 595, Volyně Vedoucí zařízení: Olga Medlínová, DiS telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Posláním Pečovatelské sluţby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běţných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-17:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením senioři Kapacita Od 18-ti let neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:volyně, Čestice, Přechovice, Milejovice, Strunkovice, Zechovice, Starov, Nahořany, Nuzín, Radkovice, Úlehle, Zahorčice, Škrobočov, Nišovice, Nihošovice, Doubravice

19 Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna.o.s.cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):terénní sluţba administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,3 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky):2,8 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Odlehčovací sluţba Název zařízení:oblastní charita Strakonice - Odlehčovací sluţba Adresa zařízení:heydukova 349, Strakonice I, Vedoucí zařízení:helena Turková telefon: , web: Službu poskytuje od:1.9. Formy poskytování sociálních služeb: Posláním Odlehčovací sluţby Oblastní charity Strakonice je zastoupit na určitou dobu pečující osobu v péči o svého blízkého, o kterého je pečováno v domácím prostředí. Pracovní doba: pondělí - pátek: 7:00-16:00 Cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postiţením senioři Od 5 ti let věku Kapacita: počet klientů v jednom okamţiku lze poskytnou sluţbu maximálně 4 uţivatelům neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:strakonice, Nový Draţejov Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Dostupnost zařízení (doprava, bariéry): administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 0,21 úvazku pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 0,47 úvazku Výše úhrady od klienta za jednotku: 80 Kč/hod.

20 2.8.6 ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Domov pro seniory Název zařízení:dům klidného stáří sv. Anny Adresa zařízení:sousedovice 40, Strakonice 1 Vedoucí zařízení:olga Medlínová, DiS telefon: web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:pobytová Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro 30 klientů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Posláním je vytvoření skutečného domova pro naše obyvatele. Snaţíme se umoţnit uţivatelům sluţby vykonávat všechny běţné činnosti ţivota. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uţivatele sluţby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu. Pracovní doba:sluţba je poskytována nepřetrţitě Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním osoby s kombinovaným postiţením osoby s tělesným postiţením osoby se zdravotním postiţením senioři dolní věková hranice je 50 let věku Kapacita neuspokojených zájemců o službu Obce, kde bydlí klienti:jihočeský kraj (Celá ČR) Návazné služby pro klienty / spolupracující služby: Domáčí péče ČCK, Domovy pro seniory MěÚSS, Sdruţení zdravotně postiţených, Manţelská a předmanţelská poradna o.s. Cestou vůle Dostupnost zařízení (doprava, bariéry):bezbariérový objekt, hromadná doprava do obce pouze v pracovní dny administrativních pracovníků (přepočtené úvazky): 1,85 úvazku

21 pracovníků přímo zajišťujících službu (přepočtené úvazky): 18,35 úvazku (27 osob) Výše úhrady od klienta za jednotku: Kč/ den ubytování,150 Kč/den strava 2.9 POSKYTOVATEL:Městský ústav sociálních sluţeb Strakonice Právní forma:příspěvková organizace Státní příslušnost: ČR IČ: DIČ: CZ Adresa poskytovatele:jezerní 1281, Strakonice I, Statutární orgán:ředitel: Ing. Karel Seknička telefon: web: ZAŘÍZENÍ / SLUŢBA: Pečovatelská sluţba Název zařízení:měúss Strakonice - Pečovatelská sluţba Adresa zařízení:rybniční 1283, Strakonice I, Vedoucí zařízení:marie Komanová telefon: , web: Službu poskytuje od: Formy poskytování sociálních služeb:terénní Naším posláním je pomoci člověku, který se ocitl z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu v situaci, kterou nedokáţe sám změnit. Pomáháme uţivatelům zachovat si nebo zlepšit stávající kvalitu ţivota přímo v jejich domovech a tím oddalujeme nutnost jejich hospitalizace nebo ústavní péče. Vytváříme podmínky k tomu, aby uţivatelé našich sluţeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou. Usilujeme o proţití důstojného a aktivního stáří uţivatelů našich sluţeb a snaţíme se zabránit jejich sociální izolaci. Pracovní doba: Pondělí - pátek: 7:00-18:15 Cílová skupina osoby s kombinovaným postiţením osoby s tělesným postiţením Bez omezení Kapacita neuspokojených zájemců o službu

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Město Jindřichův Hradec. Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna

Město Jindřichův Hradec. Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna Město Jindřichův Hradec Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna organizační složka města, adresa: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec IČ: 00246875, DIČ:CZ00246875 -------------------------------------------------

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST. ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat: ORP Strakonice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

MONITORING PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2015

MONITORING PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2015 MONITORING PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2015 ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ PLNĚNÍ KPSS Monitorování plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice zpracovaného v roce 2012

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2016

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2016 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 Priorita 1 - Opatření 1.1. Udržení odborného sociálního poradenství 4 Aktivita 1.1.1. Odborné sociální poradenství - Jihočeské

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva

Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Monitorovací zpráva Plnění Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice Monitorovací zpráva MONITOROVACÍ ZPRÁVA PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 2013 OBSAH Způsob monitorování plnění Komunitního

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více