Sborník - Konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník - Konference"

Transkript

1 Sborník - Konference Projektový management jako řemeslo

2 Agenda 08:00h 09:00h Registrace účastníků 09:00h 09:15h Zahájení konference 09:15h 12:15h BLOK 1: Kdo je projektový manažer? Moderátor p. Martin Klusoň 09:15h 09:45h Ing. Rudolf Christopher Takáč, Prezident Společnosti pro projektové řízení Slovensko Téma: Rola projektového manažéra včera, dnes a v budúcnosti 09:45h 10:15h Martin Klusoň, PMP, GŘ Symphera s.r.o. Téma: Projektový manažer a jeho zázemí v ČR 10:15h 10:45h Přestávka, občerstvení 10:45h 11:15h Ing. Jan Doležal, Člen výboru Společnosti pro projektové řízení Téma: Využití standardu IPMA pro zvýšení kvality projektového řízení 11:15h 11:45h Ing. Petr Šesták, PMP, Předseda org. výboru Česká komora PMI, Senior Project / Program Manager HP Téma: PMI Chapter konečně i v ČR a co my s tím? 11:45h 12:15h Diskusní panel 12:15h 13:15h Oběd formou bufetu 13:15h 14:45h BLOK 2: Projektový manažer v korporaci Moderátor p. Ing. Jan Doležal 13:15h 13:35h Ing. Roman Vopršal, Project Manager, Česká Spořitelna Téma: Projektové řízení v bance, kompetence a zodpovědnosti projektového manažera 13:35h 13:55h Ing. Václav Provazník, Technology Solutions Manager, Oracle Téma: Projektový manažer vs. Architekt 13:55h 14:15h Ing. Zuzana Růžičková, PMP, Ředitelka pro projektové dodávky podnikových systémů v regionu CEE, HP Téma:Vliv globalizace a mezinárodních aspektů na řízení projektů a práci projektového vedoucího 14:15h 14:45h Diskusní panel (30 minut) 14:45h 15:15h Přestávka, občerstvení 15:15h 16:45h BLOK 3: Vzdělávání projektových manažerů Moderátor pí. Ing. Kateřina Braithwaite, CSc. 15:15h 15:35h Ing. Pavel Reich, Programme Manager, Logica Téma: Perfect Project Management aneb nikdy nekončící proces učení 15:35h 15:55h Ing. Zdeněk Šimek, MSc., MBA, Ředitel společnosti REVITCOM s.r.o, Praha Téma: Role a kompetence projektového manažera, školství a celoživotní vzdělávání 15:55h 16:15h Ing. Kateřina Braithwaite, CSc., Education Services Solutions Architect, HP Téma:Vzdělávací projekt - ACADEMYhp 16:15h 16:45h Diskusní panel (30 minut) 16:45h 17:15h Tombola; Závěr konference

3 Přednášející Profily Anotace

4 Ing. Rudolf Christopher Takáč, SPPR Rudolf je absolventom elektrotechnickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval ako manažér a projektový manažér vo viacerých firmách na Slovensku. Má vyše 18 ročné skúsenosti s riadením biznis projektov ako aj s riadením medzinárodných projektov financovaných z projektov Európskej komisie (econtent Plus, Rámcové programy). V rámci projektového riadenia vlastní certifikáty IPMA B a PRINCE2 Practitioner. Od roku 2004 je medzinárodným hodnotiteľom IPMA. V roku 2005 pôsobil ako projektový manažér v Dellaware, USA. Prednášal v oblasti projektového riadenia v IIR - Rakúsko, INNOTOOL Maďarsko; BLED - Slovinsko, Zurich Švajčiarsko a ďalších). Je stálym spolupracovníkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rokoch ( ) zastával pozíciu riaditeľa Slovenského inštitútu pre projektové riadenie. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii a výukových CD z oblasti projektového riadenia. V súčasnosti je prezidentom Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Anotace přednášky Téma: Rola projektového manažéra včera, dnes a v budúcnosti Začiatky novodobého projektového manažmentu siahajú na začiatok 20. storočia. V tomto období projektový manažment začal používať Gantt diagram, metódu Kritickej cesty a ďalšie podporné nástroje/postupy pre riadenie projektov. Samozrejme projektové riadenie tu existovalo ďaleko predtým. Myslíte si, že egyptské pyramídy boli jednoducho postavené iba otrokmi, ktorých naháňali bezprizorní strážcovia? V minulom storočí sa projektový manažment uberal cestou precízneho plánovania projektu. Projektový manažér bol viac chápaný ako výborný a rozumný plánovač úloh spojených s následnou kontrolou. Veľké stavby transkontinentálnych železníc v Kanade preverili schopnosti týchto projektových manažérov. Mnohé projekty z tohto obdobia neboli doteraz prekonané z hľadiska náročnosti prostredia a prekážok, ktoré museli ľudia zvládnuť. Vývoj ale nemožno zastaviť. V období posledných 40 rokov (od roku 1964) vznikajú asociácie projektového riadenia, ktoré svojím pôsobením na poli výskumu, zbierania skúsenosti, publikačnou činnosťou výrazne začali posúvať projektový manažment dopredu. Čo raz viac vyvstáva otázka užitočnosti podporných metodík (Metóda Získanej hodnoty Earned Value, Kritický reťazec) jako aj postavenia, právomoci, autority a schopností projektového manažéra. Súčasný projektový manažér musí zvládnuť potrebné prvky sociálnych spôsobilostí, ktoré mu zaručujú solídny základ pre dennodenný manažment ľudí v projektovom tíme. Analytické vyhodnocovanie údajov o stave projektu a príprava riešení je dnes už (mala by byť) samozrejmosťou. Kam teda kráča projektový manažér? Nebude toto výnimočné remeslo časom zrušené? Budúcnosť projektového manažéra zdá sa nie je ohrozená, musí sa však vedieť pripraviť a osobne nastaviť na budúce výzvy v projektovom manažmente. Ktoré sú to? Odpoveď prinesie táto prednáška.

5 Martin Klusoň, PMP, Symphera Martin má 15 let zkušeností v dodávání IT projektů, více než 10 let v řízení projektů a více než 7 roky v oblasti školení. Martin během své mnohaleté praxe řídil a dohlížel na množství projektů, včetně komplexních programů, ve kterých figurovalo několik dodavatelů, pro české i zahraniční klienty. Vyškolil stovky projektových manažerů v České republice, ale i na Slovensku, v Německu, Holandsku, Dánsku, Belgii a Velké Británii. Pracoval mimo jiné i ve Spojených Arabských Emirátech. V průběhu své kariéry působil na pozicích projektového manažera, programového manažera, konzultanta pro řízení projektů a Quality Assurance manažera. V roli manažera kvality byl Martin zodpovědný za implementaci vnitřního systému kvality ve společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy. Dále se zaměřoval na dodávku a operace, revize a podporu kritických projektů. Martin je akreditovaný PRINCE2 a PMP školitel, zkušený konzultant a projektový manažer. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Symphera s.r.o., ve které působí na pozici generálního ředitele, stanovuje strategii a řídí podnik, ale aktivně hraje i roli klíčového konzultanta a školitele. Martin přispívá do odborných periodik a přednáší na různých konferencích a odborných seminářích. Anotace přednášky Téma: Projektový manažer a jeho zázemí v ČR Co se děje v České republice s projektovým řízením? Jaké existují organizace, akce a komunity? Kolik lidí se nechává certifikovat pro jednotlivé metodiky? A kdo? Jaký je trend, vize a budoucnost? Existuje místo, kde se mohou nejen zkušení, ale i začínající projektoví manažeři sdružovat? Jaké jsou rozdíly mezi projektovými manažery nebo nástroji používanými pro úspěšné řízení projektů? Dnes již nepochybujeme o roli projektového manažera, není to neznámý pojem. I přesto máme v budování role projektového manažera stále kam směřovat. Pravidelné vzdělávání, získávání a sdílení zkušeností a uznání role projektového manažera pomůže jedincům i společnostem vybudovat stabilní prostředí v oblasti projektového řízení v České republice.

6 Ing. Jan Doležal, SPŘ Jan Doležal vystudoval Automatizaci a Informatiku na Fakultě Strojní VUT v Brně, kde pokračuje v distančním doktorském studiu s tématikou projektového řízení. Je členem výboru Společnosti pro Projektové řízení (vedoucí sekce Projektově orientované společnosti, člen výboru) a certifikovaným senior project managerem IPMA Level B. Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako project manager ve firmě Logos a.s., ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika spol. s r.o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení a zastával pozici vedoucího projektové kanceláře/senior project managera. Dnes je ředitelem a jednatelem společnosti PM Consulting s.r.o. Projektovému řízení se věnuje od roku 2001, zkušenosti s poradenstvím a vzděláváním shromažďuje od roku Mezi hlavní oblasti aktivit, které realizuje na základě několikaletých zkušeností, patří zavádění projektového řízení, multiprojektové řízení, řízení portfolia a příprava na certifikaci dle IPMA. Anotace přednášky Téma: Využití standardu IPMA pro zvýšení kvality projektového řízení Příspěvek představuje základní principy kompetenčního standardu IPMA (International Project Management Association), jako uceleného popisu požadovaných dovedností a schopností manažerů projektů podle různých úrovní (komplexní projekt, méně komplexní projekt apod.) a jeho využití pro zvýšení kvality projektového řízení v organizaci. Jsou identifikovány přínosy pro projektové manažery, vedoucí projektových manažerů i celé organizace. V závěru jsou uvedeny možnosti, jak k IPMA standardu přistoupit a využít jeho přidané hodnoty.

7 Ing. Petr Šesták, PMP, Hewlett-Packard Ing. Petr Šesták, PMP, vystudoval mikroelektroniku na Elektrotechnické fakultě ZČU. Pracoval v nemocnici, ve společnostech 3M a Imation jako technický specialista, ve spol. APP (nyní Ness) vedl projekty systémové integrace a věnoval se vývoji SW a metodik projektového řízení. Od roku 2000 pracuje ve společnosti HEWLETT-PACKARD, nyní jako Senior Program Manager se specializací na vedení projektů a konzultace v oblasti architektury a integrace informačních systémů a zavádění projektového řízení. Na referenčním listu má úspěšně realizované rozsáhlé projekty pro státní správu a globální projekty pro nadnárodní společnosti, mimo jiné v Londýně, Paříži a Kuala-Lumpur. Věnuje se přednáškovým a školícím aktivitám. Je členem Project Management Institute, USA a předsedou organizačního výboru České komory PMI. Anotace přednášky Téma: PMI Chapter konečně i v ČR a co my s tím? Projektové řízení má dlouhou historii ve výstavbě, strojírenství, armádního vývoje, kosmonautiky a jiných, přirozeně projektově orientovaných úlohách, které spolu přinášení vznik nových týmů k jednotlivým zadání. Od devadesátých let 20.století však můžeme pozorovat zvýšení zájmu i mimo tyto klasické obory. Zejména rozvoj informačních technologií, internetu, zrychlení vývojových cyklů produktů a služeb a vůbec celková orientace na zvládnutí změny v komerčním i veřejném sektoru ve snaze uspět v konkurenčním boji či poskytnout občanovi kvalitnější službu přinášení nové nároky, od strategie až po nové pracovní postupy a techniky. Projektové řízení a projektový přístup k řešení těchto výzev jsou přirozenou volbou k jejich řešení. Největší celosvětová nezisková profesní organizace v oboru projektového řízení Project Institute Management, čelí nebývalému nárustu členské základny a zájmu o standardy a certifikace. Být dobře připraven znamená možnost získávat zkušenosti, dlohodobě se vzdělávat, přejímat osvědčené metody a své teoretické schopnosti prokazovat na trhu práce. Česká komora PMI reaguje na vzrůstající počet členů PMI a certifikovaných odborníků v oboru projektového řízení a svojí činností napomáhá rozvoji a uznání profese v České republice.

8 Ing. Roman Vopršal, Česká spořitelna Roman vystudoval České vysoké učení technické v Praze, kde získal titul Ing. v oboru technická kybernetika. Po studiích krátce podnikal v oblasti počítačové grafiky, od r byl zaměstnán ve společnosti Logica, nejprve jako konzultant, později jako projektový manažer. Pracoval na řadě projektů jak v ČR tak v zahraničí. Po svém příchodu do České spořitelny v r začal pracovat jako projektový manažer v oblasti řízení strategických projektů. Podílel se na řízení řady projektů v rámci programu rozvoje platebních karet a řízení kreditních rizik. Roman je ženatý, má jedno dítě. Ve volném čase se věnuje sportu, hudbě a rodině. Anotace přednášky Téma: Projektové řízení v bance, kompetence a zodpovědnosti projektového manažera Projekty nikde neběží ve vakuu. Tím spíše ve velké finanční instituci, kde jsou ovlivňovány řadou norem, manažerských zvyklostí, samotnou kulturou uvnitř společnosti. Jak tyto aspekty a organizační struktura ovlivňují řízení projektů? Jak vymezují kompetence a zodpovědnosti projektových a liniových manažerů? Jak závisí vnímání projektového řízení na zkušenostech a znalostech projektových manažerů? Těmto otázkám se bude věnovat příspěvek člena projektové kanceláře České spořitelny.

9 Ing. Václav Provazník, Oracle Od ranného dětství Václav vídával doma děrné štíky a další praktické projevy tehdejší informatiky. Vlastní zkušenosti z oblasti informačních a komunikačních technologií začal získávat již v devadesátých letech dvacátého století na počítači Commodore 64. V době dynamického vývoje IT a komunikací se přes systémy BBS dostal k internetu a dále pak k oblasti podnikových informačních systémů, kde působí dodnes. Během své profesionální kariéry prošel role majitele firmy, konzultanta, architekta, projektového vedoucího, krizového manažera, divizního a technického ředitele. Před čtyřmi roky nastoupil do společnosti Oracle, kde vybudoval a řídí skupinu technologických konzultantů, architektů a projektových vedoucích. Zkušenosti z práce pro systémového integrátora, budování telekomunikačního start-upu, soukromého podnikání v IT i z vlastní publikační činnosti se snaží využít pro vytvoření nadhledu a pragmatického přístupu. Věří v kontinuální rozvoj, komunikaci a empatii. Václav je absolventem VŠE v Praze, obor Informační Technologie a Systémová Analýza. Anotace přednášky Téma: Projektový manažer vs. Architekt Projektový manažer je nositelem projektu a konečné zodpovědnosti za všechny jeho aspekty. IT projekty ale nejsou čistě technickou disciplínou, kterou je možné dopředu popsat a spočítat a podle tohoto plánu pak jenom dodat. I proto je většina projektů v IT silně závislá na osobě architekta, a to nejen v době přípravy a plánování projektu, ale během jeho celého životního cyklu. Projektovému vedoucímu i architektovi jde o stejný cíl, jejich pohled se však tu a tam rozchází. V takovém případě mají většinou pravdu oba (každý však tu svou). Příspěvek se pokusí zamyslet nad důvody těchto rozdílů a umožnit tak cestu k vzájemnému pochopení a lepší spolupráci. Neklade si za cíl najít a popsat jediné správné řešení, ale předestřít možné myšlenky a vyvolat diskusi. Cesta v tomto případě není cíl, k cíli ale vede a přibližuje.

10 Ing. Zuzana Růžičková, PMP, Hewlett-Packard Zuzana je absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství. V roce 2000 získala certifikát Project Management Professional PMP v Project Management Institute v Pensylvanii, USA. Před svým nástupem do HP v roce 1999 působila v různých organizacích ve státní správě, zdravotnictví, bankovnictví a v akademickém prostředí. Nejprve v pozicích programátora a analytika, později jako projektový vedoucí a posléze v různých manažerských pozicích, nejprve na úrovni českého a později i nadnárodního managementu. V současné době působí ve společnosti Hewlett-Packard jako ředitelka pro projektové dodávky podnikových systémů v regionu Střední a Východní Evropa. V této roli je zodpovědná za řízení týmů projektových vedoucích v regionu a za řízení portolia projektů se zaměřením na řízení rizik a kvality dodávek. Věnuje se také lektorské a publikační činnosti ve svém oboru. Anotace přednášky Téma: Vliv globalizace a mezinárodních aspektů na řízení projektů a práci projektového vedoucího Příspěvek je zaměřen na specifika práce projektového vedoucího a projektového týmu, daná globalizací, prací v korporátních a nadnárodních organizacích a spoluprací mezinárodních týmů. Na základě vlastních zkušeností autorka popisuje, jakým způsobem musí projektový vedoucí přizpůsobit své pracovní metody a postupy práci ve virtuálních týmech, jejichž členové jsou rozděleni vzdálenostmi, časovými zónami, jazykovými a kulturními diferencemi a jak tyto aspekty navíc pozitivně využít.

11 Ing. Pavel Reich, Logica Pavel Reich vystudoval VŠE v Praze, obor IT, pracoval nejprve jako analytik a programátor poštovních a telekomunikačních IT systémů, později jako CIO Poštovní banky, a.s. a CIO České spořitelny, a.s. Pavel má více jak 25 letou zkušenost v IT průmyslu a projektovém řízení a rozumí dobře podnikatelským i finančním problémů velkých firem a IT governance. Řadu let pracoval jako konzultant v management consultingu v britské firmě. Pracoval jako PM na projektech nejen u nás, ale i na Slovensku, Ukrajině, Rusku, Holandsku a Polsku. Jako externí pracovník přednáší projektové řízení na VŠE, katedře IT v Praze a vede zde diplomové práce. Je držitelem platného certifikátu projektového řízení PRINCE2 Practitioner. V Logice pracuje s přestávkou od r V současné době zastává pozici programového manažera a liniového vedoucího všech projektových manažerů v rámci CEE. V této druhé funkci odpovídá i za jejich motivaci a profesní rozvoj. Anotace přednášky Téma: Perfect Project Management aneb komlexní vzdělávání v Logica CEE Příspěvek se zabývá systémem celoživotního školení PM a podporou a měřením jejich růstu v globální společnosti poskytující služby IT resp. v její pobočce pro Central & East Europe. Tento systém je rozdělen do několika segmentů individuálního rozvoje. Přestože se přednáška zabývá všemi aspekty, je její největší důraz kladen na specifické a nejúčinnější oblasti a to komunitu PPM a systém 360 o hodnocení. Komunita je účinným nástrojem, protože může volit různé aktivity a jejich formy podle zájmu svých členů a podle operativních potřeb společnosti Logica. 360 o systém hodnocení nazývaný Performance Management Scheme resp. jeho e-verze epms patří mezi celosvětově mandatorní nástroje porovnávání spolupracovníků na straně jedné a přizpůsobit systém dalšího rozvoje konkrétnímu pracovníkovi, jeho úrovni a schopnostem, zájmu jeho další kariéry a taktických záměrů konkrétní pobočky. Pro větší objektivizaci vstupují do hodnocení vedle liniových vedoucích i spolupracovníci, klienti a členové týmů příslušného PM.

12 Ing. Zdeněk Šimek, MSc. MBA, REVITCOM Zdeněk je absolventem Sheffield Hallam Univerzity v oboru Master of Strategic Human Resource Management, zde také absolvoval MBA. V oblasti Strategic Human Resource Management získal mezinárodní certifikace na stážích v Japonsku, Belgii, Německu. Jeho původním oborem je fytopatologie, kterou vystudoval na Zemědělské univerzitě Praha. Zdeněk dlouho dobu působil ve skupině PPF v pozici personálního ředitele České pojišťovny. Později založil vlastní společnost REVITCOM.eu orientovanou na změnový management a revitalizaci firem. Dlouhodobě je členem představenstva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a místopředsedou představenstva Svazu bank a pojišťoven. Během své profesionální kariéry se Zdeněk podílel i na řadě dalších krizových, změnových a restrukturalizačních projektů oborech jako je pojišťovnictví, stavebnictví, zdravotnictví, zpracovatelský průmysl a média. Má dlouholeté manažerské zkušenosti nejen z oblasti strategického personálního řízení, ale i prodeje a řízení sítí, technologické podpory. V současné době Zdeněk působí zároveň i jako vedoucí katedry řízení lidských zdrojů na VŠEM Praha. Anotace přednášky Téma: Role a kompetence projektového manažera, školství a celoživotní vzdělávání Jak vypadá typická pozice projektového manažera z pozice HR? Co vše se za tímto pojmem často skrývá a jaká očekávání jsou vkládána do vínku této změnové a tolik často démonizované pozice? Podívejme se na tolik v posledních letech oblíbenou a skloňovanou pozici z několika úhlů. Pojďme hledat závislosti a typické prvky. Jak mohou personalisté napomoci vyhledání, rozvoji, retenci a vysokému výkonu projektových manažerů? Existuje jednotný přístup k řešení? Na to vše se pokusíme reagovat v tomto vystoupení.

13 Ing. Kateřina Braithwaite, CSc., Hewlett-Packard Kateřina je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě, kde získala magisterský titul v oboru systémové inženýrství. Studia poté zakončila postgraduálem na Mezinárodním institutu aplikovaných systémových analýz (International Institute of Applied System Analysis) ve Vídni, kde získala titul kandidáta věd v oboru ekologie. Před svým působením ve společnosti Hewlett-Packard Kateřina získávala své zkušenosti jako člen vrcholového managementu v různých společnostech s mezinárodní působností, v oborech od ocelářství až po kosmetický průmysl. Během své profesionální kariéry Kateřina působila v těchto společnostech na různých pozicích, např. jako manažerka pro prodej a marketing, manažerka pro podporu prodeje, ředitelka pro rozvoj obchodu a vzdělávání, nezávislá konzultantka pro strategický rozvoj. Získala tak široké praktické zkušenosti při aplikaci obchodních záměrů, v marketingovém výzkumu a strategickém plánování. V současné době Kateřina vede nový vzdělávací projekt Vzdělávacího centra společnosti Hewlett-Packard ACADEMY hp, působí jako lektor a kouč. Anotace přednášky Téma: Vzdělávací projekt ACADEMYhp Dnešní specialista, manažer, bankovní poradce i asistentka ředitele potřebují a chtějí být chytří - SMART. Musí mít znalosti nejen jak ovládat stroje, PC, SW, servery, procesy, ale zároveň musí být schopní zvládat sebe i okolí. Musí znát svou osobnost, musí chápat své spolupracovníky, rozumět interním i externím zákazníkům. Jejich úspěch tedy spočívá i v dovednostech, kterým se říká soft. Co odlišuje průměrného člověka od nadprůměrného, juniora od seniora, slušně placeného specialistu od nadprůměrně placeného, specialistu od manažera, manažera od vrcholového manažera? Je to právě rozsah a úroveň jak technických, tak soft znalostí, které jsou vždy správně vyvážené dle pracovní role. Nejúspěšnější společnosti investují do vzdělávání maximum. A tyto investice jim přinášejí nejvyšší možnou návratnost v tom, že své postavení na trhu nejen udržují, ale i dále zlepšují. Pokud to zjednodušíme do matematického vzorce pak platí: Investice do vzdělávání = Lepší hospodářské výsledky. Jsou to totiž právě kvalitní, vzdělaní a dále vzdělávající se lidé, kteří spoluvytváří vysokou úroveň společností, pro něž pracují.

14 Prezentace Blok č. 1: Kdo je projektový manažer? 1. Rola projektového manažéra včera, dnes a v budúcnosti Ing. Rudolf Christopher Takáč, Pre dent Společnosti pro projektové řízení Slovensku zi 2. Projektový manažer a jeho zázemí v ČR Martin Klusoň, GŘ Symphera s.r.o 3. Využití standardu IPMA pro zvýšení kvality projektového řízení Ing. Jan Doležal, Člen výboru Společnosti pro projektové řízení 4. PMI Chapter konečně i v ČR a co my s tím? Ing. Petr Šesták, PMP, Předseda org. výboru Česká komora PMI Senior Project / Program Manager HP

15 1. Rola projektového manažéra včera, dnes a v budúcnosti Ing. Rudolf Christopher Takáč, Prezident Společnosti pro projektové řízení Slovensku Konference Projektový management jako řemeslo emeslo, hotel Diplomat, Praha Zač Začiatky projektové projektového riadenia Najstaršie projekty ľudstva starobylý Egypt Pyramídy Rola projektové projektového manaž manažéra vč včera, dnes a v budú budúcnosti Sun Tzu stratégia víťazstva vo vojne Stavby železníc 1. Minulosť Minulosť 2. Súčasnosť 3. Budúcnosť storočie Rozvoj súčasného projektového riadenia Moderné Moderné projektové projektové riadenie Ganttov diagram Gantt 1917 (...motivácia) Procesy, techniky, prístupy k riadeniu projektu, spôsobilosti projektového manažéra Vznik asociácií projektového riadenia Certifikácia CPM Henry Laurence Gantt ( ) 2. Súčasnosť 3. Budúcnosť y 1. Minulosť Minulosť d kla Ná Projektový trojuholník čas, náklady, výstupy: Martin Barnes 1969 Ča s Metóda kritickej cesty: Kelley a Walker 1957 Výstupy 1. Minulosť 2. Sú Súčasnosť asnosť 3. Budúcnosť 4 5 Trendy - Projektový manaž manažér Súčasný svet viac komplikovaný ako pred rokmi: Globalizácia krajín ( ) Globalizácia organizácie ( ) Globalizácia jednotlivcov ( súčasnosť ) Spôsobilostí Projektového manažéra Motivujúce korektné vedenie Rozvoj a udržiavanie projektového tímu vysoká priorita Dnes už to nie je riadení nadväzností medzi projektovými úlohami, dodržania času, nákladov. Budovanie a vedenie flexibilného a kreatívneho tímu Integrovaný prístup, kontrola rozsahu, nákladov a času, riadenie rizík projektov, riadenie zmeny Každý bude musieť poznať princípy a postupy projektového riadenia Spôsobilosti projektového manažéra Projektové riadenie - súčasťou vzdelávania (stredné, vysoké školy, vzdelávacie organizácie) 1. Minulosť 2. Sú Súčasnosť asnosť 3. Budúcnosť 1. Minulosť 2. Súčasnosť 3. Budú Budúcnosť cnosť 6 Sborník konference: Projektový management jako řemeslo, Praha, hotel Diplomat

16 Motivovanie, komunikácia Etika vs. dlhodobý výsledok Nie iba odborne zdatní projektoví manažéri (IPMA SPS3) Metodiky projektového riadenia budú v budúcnosti široko známe a používané manažérmi na rôznych úrovniach. Projektové riadenie bude jazykom efektívneho riadenia. 1. Minulosť 2. Súčasnosť 3. Budúcnos cnosť Turbulentné prostredie, zložitosť, Neurčitosť v projektoch normálny jav Spôsob riadenie projektov v neurčitom prostredí (nároky na projektového manažéra) Neurčitosť a fixné ciele orientácia na hodnotu ako výstup z projektu. Príprava zúčastnených strán na uvedenú skutočnosť a aktívna spolupráca zúčastnených strán na projekte Posunu projektového riadenia od práce plánovačov smerom k vyšším strategickým úlohám 1. Minulosť 2. Súčasnosť 3. Budúcnos cnosť 8 9 Strategické myslenie v projektovom riadení Participácia projektového riadenia na zvýšení efektívnosti procesov obchodného oddelenia organizácie Participácia projektového riadenia na zvýšení efektívnosti procesov obchodného oddelenia organizácie Projektové riadenie - spôsob kontroly vývoja v obchodných aktivitách. Smerovanie k vykonávaniu správnych projektov. Záver Posilnená rola projektového manažéra/ky vo svetle požiadaviek na jeho/jej sociálne spôsobilosti Motivujúce korektné vedenie Poznanie postupov projektového riadenia (každý zamestnanec) Prepojenie projektového riadenia na strategické požiadavky organizácie 1. Minulosť 2. Súčasnosť 3. Budúcnos cnosť 10 Rudolf Christopher Takáč október

17 2. Projektový manažer a jeho zázemí v ČR Martin Klusoň, GŘ Symphera s.r.o Konference Projektový management jako řemeslo emeslo, hotel Diplomat, Praha Projektové Projektové řízení zení v ČR 1. Kdo je PM v ČR? 2. Kde se PM sdružuje? Projektový manaž manažer a jeho zázemí zemí v ČR 3. Kariérní postup/ vzdělávání? 4. Co čte PM v ČR? 5. Budoucnost? Projektové Projektové řízení zení v ČR Kdo je PM v ČR? Opravdoví PM (projektově-orientované společnosti) Nejasné rozdělení (junior PM, PM, senior PM, programový manažer) Tvorba národního standardu kvalifikací: Návrh nové kvalifikace pro ověřování dle zákona č. 179/2006 Sb. Popis kvalifikace, kvalifikační úroveň, odborná příprava a certifikáty, mzda, uplatnitelnost Záměr návrhu na Hospodářské komoře ČR: Selekce PM, výběrová řízení Jaké jsou další kroky? Vznik a reformování oborových organizací Koordinátoři (liniově-orientované společnosti) Malá pravomoc, nedisponují budgetem Jiné role- nerelevantní Skladník, opravář Kde se PM sdru sdružuje? Komora PM Kde se PM sdružuje? Frekvenc e Místo Konference Projektový management jako řemeslo (HP, Symphera) Listopad 1 den 1x ročně Praha 2,300 Konference Projektový management (SPŘ) Duben 2 dny 1x ročně Brno 3,150 Konference Project Management Day (Business Tuesday) Červen 1 den 1x ročně Praha 4,950 Project Management Club (Business Tuesday) Září; Říjen cca 3 hod. 2x ročně Praha 1,950 Dny sekcí SPŘ Září 2 dny 1x ročně Jihlava Setkání členů české komory PMI Různé cca 3 hod. 2-3x ročně Praha Bez poplatku Setkání členů sekcí SPŘ Různé cca 3 hod. 2-3x ročně Různé Bez poplatku Soutěž Projekt roku (Business Tuesday, solit project) Březenčerven Různé 1x ročně Praha Bez poplatku Název akce Kdy Trvání akce Základní cena (Kč/osoba) SPŘ? SPŘ Založena: 1990 Prezident: Michael Motal Členů: cca 300 Business Tuesday Založena: 2004 Prezident: Ivan Pilný Členů: cca 6000 Projektový Underground Czech PMI Chapter Založena: 2008 Prezident: Petr Šesták Členů: 160 AKAmonitor Ing. Mira Vlach (na volné noze). 500 Sborník konference: Projektový management jako řemeslo, Praha, hotel Diplomat

18 Kariérn rní postupování/ / vzdělávání Kariérní dráha projektového manažera, zlepšování kvalifikace Kvalita PM, podle: Znalosti Zkušenosti Výkonnosti Osobních kvalit Ceny/ Dostupnosti Kariérn rní postupování/ / vzdělávání Certifikací v ČR R za posledních 5 let: PMI tyto data neposkytuje (Desítky?) Co čte PM v ČR? Co dál? d? Budoucnost?

19 3. Využití standardu IPMA pro zvýšení kvality projektového řízení Ing. Jan Doležal, Člen výboru Společnosti pro projektové řízení Konference Projektový management jako řemeslo,, hotel Diplomat, Praha Agenda 3 VYUŽIT ITÍ STANDARDU IPMA PRO ZVÝŠEN ENÍ KVALITY KVALITY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Úvodní informace o IPMA Certifikace IPMA Jak přístup IPMA efektivně použít IPMA v rámci ČR S Projektové řízení ve světě 5 4 Standardizace projektového řízení IPMA, PMI, PRINCE2, Projektové řízení patří mezi standardní znalosti západních manažerů a pracovníků, kde je považováno za Best of practice International project management association (IPMA Společnost pro projektové řízení člen IPMA (www.ipma.cz) Project management institute (PMI PRINCE2 (www.prince2.org.uk ISO ) ) Standard IPMA 7 6 Standard IPMA v3 A co z něj pro nás plyne Nejstarší standard (již od šedesátých let) Nyní již třetí verze Nejedná se o popis procesů, ale o popis požadovaných kompetencí, znalostí a schopností jednotlivce v různých aspektech projektů, programů a portfolií Je o projektovém manažeru, nikoliv o projektovém řízení! Vnitřně velmi silně provázán

20 Základní kladní principy standardu IPMA 8 IPMA vs. PMI vs. PRINCE2 9 PMI nebo PRINCE2 zaměřeny primárně na proces (jsou to de facto metodiky nebo metodické rámce) IPMA je zaměřena na osobnost projektového manažera (je to kompetenční model a definované kompetenční profily) Filosofie řízení projektů v podstatě totožná používají se ty samé metody atp. Projekt, program, portfolio Byznys není roven obchodu! Je znát inspirace BPM (Business process management) Nutně popsán pro prostředí velkých organizací (je obecně platný) u menších je předpoklad adekvátního zjednodušení Národní standard založen na IPMA Competence Baseline version 3.0 (ICB) Význam certifikace a standard IPMA Mezinárodní standard Prokázání kvalifikace zejména v zemích EU Zvýšení kvalifikace jednotlivců Zvýšení kvality projektového řízení organizací CERTIFIKACE DLE IPMA Úvodní informace Rozhodující je schopnost jednotlivce aplikovat standardizované znalosti na konkrétní situace, což je také primárně prověřováno Certifikace dle IPMA 12 Zdroje informací informací 13 Certifikuje Společnost pro projektové řízení členská organizace IPMA Platnost 5 let Čtyři stupně certifikace s různými požadavky (a cenou) Level D: Certifikovaný projektový praktikant Level C: Certifikovaný projektový manažer Level B: Certifikovaný senior projektový manažer Level A: Certifikovaný ředitel projektů 20 elementů technických kompetencí 15 elementů behaviorálních kompetencí 11 elementů kontextových kompetencí Kniha Národní standard kompetencí podle IPMA Dostupná v mírně zjednodušené verzi i v pdf Web sekce o certifikaci, tipy pro úspěšné absolvování Slovník pojmů! Kniha Projektový management podle IPMA (vytvořena v návaznosti na standard) Další knihy a zdroje, které však nemusí být vždy 100% kompatibilní se standardem Sborník konference: Projektový management jako řemeslo, Praha, hotel Diplomat

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více