dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí."

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb, kterým Vám chceme zprostředkovat informace a pomoci při řešení v různých životních situacích. Naším dalším cílem je rozšíření této nabídky o služby, které postrádáte. Věříme, že tento katalog bude Vaším dobrým rádcem a pomocníkem. Za řídící pracovní skupinu Marie Antošová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Mimoně. 3

2 OBSAH 1. ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 5 2. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI SENIOŘI CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA OSTATNÍ SLUŽBY CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY..55 4

3 ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Potřebujete pomoci s péčí o Vaší osobu blízkou? ARCUS ONKO CENTRUM Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro zdravotně a tělesně postižené: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. ČESKOLIPSKÁ VESNA DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA FOKUS LIBEREC, O. S. INTEGRAČNÍ CENTRUM, O. S. JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA REVMA LIGA ROSKA ČESKÁ LÍPA SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC SVAZ DIABETIKŮ SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI 5

4 ARCUS ONKO CENTRUM Právní subjektivita: Adresa: Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: občanské sdružení nám. Osvobození 451, Česká Lípa, , arcus-oc.org zdravotně postižení prevence, onkologičtí pacienti, ediční činnost, psychologické a sociálně-právní poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: IČ: Adresa sídla: Adresa pracoviště: Telefon: Kontaktní osoba: Internetové stránky: Cílová skupina: občanské sdružení Zahradní 415/10, Liberec XI, Konopeova 812, Česká Lípa, Jaroslav Leško czp.az4u.info zdravotně postižení odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, respitní péče, vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pro pracovníky v sociálních službách, sociálně-aktivizační činnosti Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub neslyšících 6

5 ČESKOLIPSKÁ VESNA Adresa: Brněnská 2559, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Sedláčková Milada Cílová skupina: zdravotně postižení onkologičtí pacienti, prevence DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Pražská 177/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Kosová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství, pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou, v Domě s chráněnými byty a v terénu, volnočasové aktivity pro seniory v Centru pro seniory, evidence a vyřizování žádostí do Domus pečovatelskou službou a Domu s chráněnými byty DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Cílová skupina: senioři pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí 7

6 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Adresa kontaktní: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Chráněná dílna Jonáš Dobrovolná pečovatelská služba FOKUS LIBEREC, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Nezvalova 662, Liberec 15, Telefon: Kontaktní osoba: PhDr. Jana Horáková Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pouze lidé nemocní psychózou, schizofrenií, bipolární poruchou atd. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, podporované bydlení, kavárna na půli cesty, prevence 8

7 1. INTEGRAČNÍ CENTRUM, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Dlouhá 2598, Česká Lípa 6, Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení chráněná dílna, chráněná pracovní místa JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Lužická 920/7, Liberec, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Hana Peldová Cílová skupina: handicapované děti a mládež od 3 let věku péče o handicapované děti a mládež v denním, týdenním a celoročním pobytu s komplexním zabezpečením MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení - osoby s kombinovaným postižením, s mentálním, s tělesným a se zdravotním postižením, senioři dobrovolnictví, terénní služba Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě 9

8 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Hudec Cílová skupina: děti ve věku od 3 do 18 let děti se speciálními vývojovými potřebami, jejich zákonní zástupci, učitelé a další odborné pedagogicko-psychologické služby - diagnostika, reedukace, odborné vedení, psychagogika, metodická a informační činnost REVMA LIGA Adresa: restaurace U Bohouše, Česká Lípa, Kontaktní osoba: Jiřina Medková Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, osoby trpící revmatickou chorobou poradna, pobyty Poznámka: schází se každý druhý čtvrtek v měsíci ROSKA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: občanské sdružení - Unie Roska Česká Lípa Adresa: Rumburských hrdinů 860, Nový Bor, IČ: Telefon: , Kontaktní osoba: J. Kudrnová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pacienti s roztroušenou sklerózou, rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty 10

9 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR SONS IČ: Adresa: Červeného kříže 2563, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šetek Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení sociálně-právní poradenství, zvukové knihy, kompenzační pomůcky pro běžný život, vzdělávací kurzy, poznávací akce, rekondiční pobyty, průvodcovské a předčitatelské služby SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Pomikálková Cílová skupina: zdravotně postižení poradenství mentální postižení, autismus, kombinované postižení, možnosti vzdělávání, klubová činnost, rekondiční pobyty, výlety 11

10 STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, sluchové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) SVAZ DIABETIKŮ Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Kontaktní osoba: Ing. Václav Vašák Adresa: Příbramská 2032, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, diabetici i lidé bez diabetu sociální otázky, ozdravné pobyty, přednášky 12

11 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Ladislav Kulhánek Internetové stránky: Cílová skupina: osoby nedoslýchavé a neslyšící poradenství, aktivity, pobyty SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. Právní subjektivita: místní organizace Mimoň IČ: Adresa: Svébořická 196/I., Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Erich Eichler zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany, děti a mládež v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání volného času, poradenská činnost apod. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Partyzánská 1633, Česká Lípa, Telefon: Cílová skupina: zdravotně postižení CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB tel: , , Hradecká 2905, Česká Lípa 6 - denní stacionář CENTRUM NADĚJE tel: , Jižní pobytové zařízení pro těžce tělesně postižené občany 13

12 ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: SPC Tyršova 1, Liberec 5, Husova 357/10, Liberec Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Nováková Mgr. Renata Paříková speciální pedagog Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení 14

13 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI Potřebujete odbornou radu a pomoc při výchově dítěte? Můžeme spolu s Vámi hledat východiska ze složité životní situace? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi: ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA JILORO KLUB PATHFINDER KOMUNITA ASPPO STARÉ SPLAVY LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE REPER, O. S. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÁ LÍPA - DŮM RYCHLÉ POMOCI - DŮM HUMANITY 15

14 ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Na Výsluní 2628, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi pro osoby a děti, které se ocitly ve zvláště náročných životních podmínkách ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Internetové stránky: Cílová skupina: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci 16

15 DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Zámecká 1, Jablonné v Podještědí, Telefon: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi péče o děti bez rodinného zázemí a pod ústavní výchovou od 3 let do ukončení přípravy na povolání Poznámka: poskytují pobytové služby DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN IČ: Adresa: Kroupovo nám. 138, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Mimrová Internetové stránky: organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase 17

16 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Kontaktní adresa: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: , , , Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Dům Jonáš, Klub Velryba, Klubovna Radost dětem JILORO Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Místní centrum Ralsko, Ralsko - Kuřívody 703, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Oto Váradi, DiS. Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska 18

17 KLUB PATHFINDER Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Londýnská 30, Praha 2, , Havířská 1985, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Petr Müller Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity Poznámka: nepůsobí v Mimoni, pouze v České Lípě LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: 1. máje 97/25, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi terénní programy, přípravná třída pro předškolní děti, akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích Poznámka: v roce 2008 bude rozšíření terénních služeb do Mimoně 19

18 MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi dobrovolnictví OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Hálkova 1794, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Magda Jogheeová Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sekundární, terciární prevence v oblasti drogových závislostí - poradenství, sociální práce, testování HIV/AIDS, výměnný program, zprostředkování léčby, ambulantní zařízení OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE Adresa: Okrouhlická 115/II, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství 20

19 REPER, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Pertoltice pod Ralskem 48, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Iva Prudlová Internetové stránky: Cílová skupina: děti a mládež kvalitní využívání volného času dětí a mládeže v rámci prevence kriminality s důrazem na rozvoj uměleckého talentu STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) 21

20 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Bulharská 823, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stehlíková Internetové stránky: Poznámka: odloučená pracoviště: DŮM RYCHLÉ POMOCI Adresa: Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa, Telefon:: , osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi DŮM HUMANITY Adresa: Dubická 931, Česká Lípa, Telefon: , rodiny s dětmi s nízkými příjmy, nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 22

21 SENIOŘI Potřebujete pomoci s nákupem, úklidem či se zajištěním stravování? Uvítali byste pomoc při potřebách každodenního života, např. při koupání či oblékání? Cítili byste se klidněji, kdyby o Vaši babičku či dědečka pečoval osobní asistent, odborný pracovník? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro seniory: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH DOMOV PRO SENIORY DOKSY MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. SVAZ DŮCHODCŮ, O. S., KRAJSKÁ RADA LIBEREC 23

22 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa sídla: Zahradní 415/10, Liberec XI, Adresa pracoviště: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Jaroslav Leško Internetové stránky: czp.az4u.info Cílová skupina: senioři odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, respitní péče, vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pro pracovníky v sociálních službách, sociálně-aktivizační činnosti Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub neslyšících DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Pražská 177/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Kosová Internetové stránky: Cílová skupina: senioři půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství, pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou, v Domě s chráněnými byty a v terénu, volnočasové aktivity pro seniory v Centru pro seniory, evidence a vyřizování žádostí do Domu s pečovatelskou službou a Domu s chráněnými byty 24

23 DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Cílová skupina: senioři pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁKUPY Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Nové Zákupy 500, Zákupy, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Misík Cílová skupina: senioři Domov důchodců poskytujeme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Pečovatelská služba služba se poskytuje ve vymezeném čase v DPS a v domácnostech osob Poznámka: Pečovatelská služba neposkytuje služby pro město Mimoň, Domov důchodců poskytuje službu v regionu Liberec, přednost mají občané Zákup 25

24 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH Právní subjektivita: příspěvková organizace Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Vlk Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři komplexní péče o seniory, oddělení pro alkoholiky a psychotiky, pracovní terapie, lůžkové ošetřovací oddělení DOMOV PRO SENIORY DOKSY Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Panská 199, Doksy, Telefon: Kontaktní osoba: Ilona Jakoubková Internetové stránky: Cílová skupina: senioři terénní pečovatelská služba, denní stacionář, pobytová služba Poznámka: neposkytuje služby pro město Mimoň, pouze ubytování pokud není naplněna kapacita 26

25 MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: senioři dobrovolnictví Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě SVAZ DŮCHODCŮ, O. S., KRAJSKÁ RADA LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Soukenné nám. 115/6, Liberec III, Telefon: , , Kontaktní osoba: Pavel Ján Buvala Internetové stránky: Cílová skupina: senioři poradenství, vzdělávací činnost, výcvik práce s PC u seniorů, volnočasové aktivit 27

26 CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA Uvítali byste osobní doprovod při vyřizování různých záležitostí na úřadech? Potřebujete pomoci vyplnit formuláře a vyřídit úřední korespondenci? Znáte svá práva a povinnosti? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro cizince, národnostní menšiny a etniky: CIZINECKÁ POLICIE ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA JILORO LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO 28

27 CIZINECKÁ POLICIE Adresa: Klášterní ul., Česká Lípa, Telefon: Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé s uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny poradenství, doklady, cizinci - víza ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Internetové stránky: Cílová skupina: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Kontaktní adresa: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: cizinci, národnostní menšiny a etnika poradna pro cizince, sociálně-právní poradenství 29

28 JILORO Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Místní centrum Ralsko, Ralsko - Kuřívody 703, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Oto Váradi, DiS. Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: 1. máje 97/25, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár Internetové stránky: Cílová skupina: cizinci, národnostní menšiny a etnika terénní programy, přípravná třída pro předškolní děti, akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích Poznámka: v roce 2008 bude rozšíření terénních služeb do Mimoně 30

29 OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE Adresa: Okrouhlická 115/II, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY Adresa: ZZC Bělá Jezová Telefon: , Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé s uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny, poradenství, doklady cizinci POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO Adresa: Máchova 4, Stráž pod Ralskem, Telefon: Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé se uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny poradenství 31

30 OSTATNÍ SLUŽBY Přehled poskytovatelů ostatních služeb: AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI AD LIBEREC, DŮM PRO MATKY S DĚTMI AZYLOVÝ DŮM O. S. NÁVRAT CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC DĚTSKÝ DIAGNOSTICÝ ÚSTAV DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ LÍPA DIAKONIE DUBÁ DOLMEN, O.P.S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI - DOMOV SV. ANNY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR JESTŘEBÍ DOMOV SV. JOSEFA DOMOV TEREZA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM EFEKTA LEASING - PRODEJ A OPRAVA REPASOVANÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA CHRANO KLUB AKTIVNÍCH VOZÍČKÁŘŮ 32

31 KLUB DOWNOVA SYNDROMU KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA, A. S. OBČANSKÁ PORADNA LIBEREC OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D OPORA - ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ PORADNA PRO RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY ČESKÁ LÍPA SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR, ČESKÁ LÍPA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI SPOLEČNOST E, CZECH EPILEPSY ASSOCIATION SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČ. CHOROBAMI Č. LÍPA, OKR.VÝBOR SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÁ LÍPA TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ V NOVÉ VSI UBYTOVNA PRO RODIČE S DĚTMI MIMOŇ ÚŘAD PRÁCE ČESKÁ LÍPA VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM VÝCHOVNÝ ÚSTAV DALŠÍ SLUŽBY 33

32 AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI Adresa: Šaldovo náměstí Husitská 1, Liberec, Telefon: Poznámka: Střízlivý život (každé úterý od 17:30) svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu AD LIBEREC, DŮM PRO MATKY S DĚTMI Adresa: Uhlířská 7/424, Liberec, Telefon: AZYLOVÝ DŮM O. S. NÁVRAT Zřizovatel: Advaita, o. s. Adresa: Široká 304, Liberec 1, Telefon: , , CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA Adresa: Severní 2154, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: 34

33 CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. IČ: Adresa: Nová ves 198, Chrastava, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Sasová Internetové stránky: poradenské centrum ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ IČ: Adresa: Čs. Armády 1471, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Marie Ruczová Internetové stránky: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA IČ: Adresa: Paní Zdislavy 421, Česká Lípa, Telefon a fax: Internetové stránky : cck.cl.sweb.cz, sweb.cz/cck.cl ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC Adresa: Palachova 504/7, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Martin Mergl Internetové stránky: humanitární činnost, sociální a ediční činnost, vzdělávací aktivity 35

34 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV IČ: Adresa: U Opatrovny 444/3, Liberec, Telefon: , středisko výchovné péče ZŠ, MŠ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU Adresa: Školní 89, Hamr na Jezeře, Telefon: , , Kontaktní osoba: Mgr. Václav Konopiský Internetové stránky: DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ LÍPA Adresa: Mariánská 570, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Karel Heller Cílová skupina: děti od 3 do 18 (19) let DIAKONIE DUBÁ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Dlouhá 87, Dubá, Telefon: Kontaktní osoba: M. Exner Internetové stránky: projekt Nový domov bydlení, pomoc dětem tělesně i jinak handicapovaných, po úrazech s trvalými následky 36

35 DOLMEN, O. P. S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Sosnová 20, Česká Lípa 1, Partyzánská 1633/16, Česká Lípa 1, Telefon: Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, klienti ústavů sociálních služeb DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI - DOMOV SV. ANNY Adresa: Jungmannova 333/23, Liberec, Telefon: Internetové stránky: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE Adresa: Ústav sociální péče, Mařenice č. p. 204, Telefon: DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR JESTŘEBÍ Adresa: Sluneční dvůr 126, Jestřebí, Telefon: Internetové stránky: 37

36 DOMOV SV. JOSEFA Oblastní charita Červený Kostelec Adresa: Dvůr Králové n. L. Žireč, Telefon : Internetové stránky: DOMOV TEREZA Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Benešov u Semil 180, Telefon: , pro mentálně postižené děti (7-26let) s kombinovanými vadami, které potřebují komplexní soustavnou péči DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM Adresa: DPS, Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem Telefon: , EFEKTA LEASING - PRODEJ A OPRAVA REPASOVANÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Adresa: Orlí 141/9, Liberec, Telefon: , Internetové stránky: 38

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017 Pořadí jednání č. 17 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/17 Kofinancování sociálních v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 MPSV státního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti

OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Podklady na zasedání ZM dne: 26.03.2015 OSV 19. Název materiálu: Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Předkládá: Eva Kordová Vypracoval: Mgr. Hana Kocourová Zúčastní se projednávání

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH SLUŽEB V OBCÍCH SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA

PŘEHLED VEŘEJNÝCH SLUŽEB V OBCÍCH SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA P1 PŘEHLED VEŘEJNÝCH SLUŽEB V OBCÍCH SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NÁZEV ZAŘÍZENÍ ADRESA PŘEDMĚT ČINNOSTI KONTAKT PROVOZNÍ DOBA Pečovatelská služba Cvikov Nemocniční 185/II, 471 54 Cvikov Terénní

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A SEZNAM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 KATEGORIE A ŽADATEL O DOTACI Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 1695/21, Praha 1 - Nové Město, 110

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2015 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2015 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více