dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí."

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb, kterým Vám chceme zprostředkovat informace a pomoci při řešení v různých životních situacích. Naším dalším cílem je rozšíření této nabídky o služby, které postrádáte. Věříme, že tento katalog bude Vaším dobrým rádcem a pomocníkem. Za řídící pracovní skupinu Marie Antošová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Mimoně. 3

2 OBSAH 1. ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 5 2. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI SENIOŘI CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA OSTATNÍ SLUŽBY CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY..55 4

3 ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Potřebujete pomoci s péčí o Vaší osobu blízkou? ARCUS ONKO CENTRUM Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro zdravotně a tělesně postižené: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. ČESKOLIPSKÁ VESNA DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA FOKUS LIBEREC, O. S. INTEGRAČNÍ CENTRUM, O. S. JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA REVMA LIGA ROSKA ČESKÁ LÍPA SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC SVAZ DIABETIKŮ SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI 5

4 ARCUS ONKO CENTRUM Právní subjektivita: Adresa: Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: občanské sdružení nám. Osvobození 451, Česká Lípa, , arcus-oc.org zdravotně postižení prevence, onkologičtí pacienti, ediční činnost, psychologické a sociálně-právní poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: IČ: Adresa sídla: Adresa pracoviště: Telefon: Kontaktní osoba: Internetové stránky: Cílová skupina: občanské sdružení Zahradní 415/10, Liberec XI, Konopeova 812, Česká Lípa, Jaroslav Leško czp.az4u.info zdravotně postižení odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, respitní péče, vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pro pracovníky v sociálních službách, sociálně-aktivizační činnosti Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub neslyšících 6

5 ČESKOLIPSKÁ VESNA Adresa: Brněnská 2559, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Sedláčková Milada Cílová skupina: zdravotně postižení onkologičtí pacienti, prevence DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Pražská 177/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Kosová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství, pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou, v Domě s chráněnými byty a v terénu, volnočasové aktivity pro seniory v Centru pro seniory, evidence a vyřizování žádostí do Domus pečovatelskou službou a Domu s chráněnými byty DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Cílová skupina: senioři pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí 7

6 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Adresa kontaktní: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Chráněná dílna Jonáš Dobrovolná pečovatelská služba FOKUS LIBEREC, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Nezvalova 662, Liberec 15, Telefon: Kontaktní osoba: PhDr. Jana Horáková Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pouze lidé nemocní psychózou, schizofrenií, bipolární poruchou atd. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, podporované bydlení, kavárna na půli cesty, prevence 8

7 1. INTEGRAČNÍ CENTRUM, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Dlouhá 2598, Česká Lípa 6, Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení chráněná dílna, chráněná pracovní místa JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Lužická 920/7, Liberec, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Hana Peldová Cílová skupina: handicapované děti a mládež od 3 let věku péče o handicapované děti a mládež v denním, týdenním a celoročním pobytu s komplexním zabezpečením MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení - osoby s kombinovaným postižením, s mentálním, s tělesným a se zdravotním postižením, senioři dobrovolnictví, terénní služba Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě 9

8 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Hudec Cílová skupina: děti ve věku od 3 do 18 let děti se speciálními vývojovými potřebami, jejich zákonní zástupci, učitelé a další odborné pedagogicko-psychologické služby - diagnostika, reedukace, odborné vedení, psychagogika, metodická a informační činnost REVMA LIGA Adresa: restaurace U Bohouše, Česká Lípa, Kontaktní osoba: Jiřina Medková Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, osoby trpící revmatickou chorobou poradna, pobyty Poznámka: schází se každý druhý čtvrtek v měsíci ROSKA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: občanské sdružení - Unie Roska Česká Lípa Adresa: Rumburských hrdinů 860, Nový Bor, IČ: Telefon: , Kontaktní osoba: J. Kudrnová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pacienti s roztroušenou sklerózou, rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty 10

9 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR SONS IČ: Adresa: Červeného kříže 2563, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šetek Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení sociálně-právní poradenství, zvukové knihy, kompenzační pomůcky pro běžný život, vzdělávací kurzy, poznávací akce, rekondiční pobyty, průvodcovské a předčitatelské služby SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Pomikálková Cílová skupina: zdravotně postižení poradenství mentální postižení, autismus, kombinované postižení, možnosti vzdělávání, klubová činnost, rekondiční pobyty, výlety 11

10 STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, sluchové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) SVAZ DIABETIKŮ Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Kontaktní osoba: Ing. Václav Vašák Adresa: Příbramská 2032, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, diabetici i lidé bez diabetu sociální otázky, ozdravné pobyty, přednášky 12

11 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Ladislav Kulhánek Internetové stránky: Cílová skupina: osoby nedoslýchavé a neslyšící poradenství, aktivity, pobyty SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. Právní subjektivita: místní organizace Mimoň IČ: Adresa: Svébořická 196/I., Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Erich Eichler zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany, děti a mládež v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání volného času, poradenská činnost apod. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Partyzánská 1633, Česká Lípa, Telefon: Cílová skupina: zdravotně postižení CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB tel: , , Hradecká 2905, Česká Lípa 6 - denní stacionář CENTRUM NADĚJE tel: , Jižní pobytové zařízení pro těžce tělesně postižené občany 13

12 ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: SPC Tyršova 1, Liberec 5, Husova 357/10, Liberec Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Nováková Mgr. Renata Paříková speciální pedagog Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení 14

13 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI Potřebujete odbornou radu a pomoc při výchově dítěte? Můžeme spolu s Vámi hledat východiska ze složité životní situace? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi: ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA JILORO KLUB PATHFINDER KOMUNITA ASPPO STARÉ SPLAVY LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE REPER, O. S. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÁ LÍPA - DŮM RYCHLÉ POMOCI - DŮM HUMANITY 15

14 ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Na Výsluní 2628, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi pro osoby a děti, které se ocitly ve zvláště náročných životních podmínkách ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Internetové stránky: Cílová skupina: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci 16

15 DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Zámecká 1, Jablonné v Podještědí, Telefon: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi péče o děti bez rodinného zázemí a pod ústavní výchovou od 3 let do ukončení přípravy na povolání Poznámka: poskytují pobytové služby DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN IČ: Adresa: Kroupovo nám. 138, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Mimrová Internetové stránky: organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase 17

16 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Kontaktní adresa: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: , , , Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Dům Jonáš, Klub Velryba, Klubovna Radost dětem JILORO Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Místní centrum Ralsko, Ralsko - Kuřívody 703, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Oto Váradi, DiS. Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska 18

17 KLUB PATHFINDER Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Londýnská 30, Praha 2, , Havířská 1985, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Petr Müller Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity Poznámka: nepůsobí v Mimoni, pouze v České Lípě LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: 1. máje 97/25, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi terénní programy, přípravná třída pro předškolní děti, akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích Poznámka: v roce 2008 bude rozšíření terénních služeb do Mimoně 19

18 MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi dobrovolnictví OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Hálkova 1794, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Magda Jogheeová Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sekundární, terciární prevence v oblasti drogových závislostí - poradenství, sociální práce, testování HIV/AIDS, výměnný program, zprostředkování léčby, ambulantní zařízení OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE Adresa: Okrouhlická 115/II, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství 20

19 REPER, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Pertoltice pod Ralskem 48, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Iva Prudlová Internetové stránky: Cílová skupina: děti a mládež kvalitní využívání volného času dětí a mládeže v rámci prevence kriminality s důrazem na rozvoj uměleckého talentu STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) 21

20 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Bulharská 823, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stehlíková Internetové stránky: Poznámka: odloučená pracoviště: DŮM RYCHLÉ POMOCI Adresa: Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa, Telefon:: , osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi DŮM HUMANITY Adresa: Dubická 931, Česká Lípa, Telefon: , rodiny s dětmi s nízkými příjmy, nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 22

21 SENIOŘI Potřebujete pomoci s nákupem, úklidem či se zajištěním stravování? Uvítali byste pomoc při potřebách každodenního života, např. při koupání či oblékání? Cítili byste se klidněji, kdyby o Vaši babičku či dědečka pečoval osobní asistent, odborný pracovník? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro seniory: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH DOMOV PRO SENIORY DOKSY MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. SVAZ DŮCHODCŮ, O. S., KRAJSKÁ RADA LIBEREC 23

22 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa sídla: Zahradní 415/10, Liberec XI, Adresa pracoviště: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Jaroslav Leško Internetové stránky: czp.az4u.info Cílová skupina: senioři odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, respitní péče, vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pro pracovníky v sociálních službách, sociálně-aktivizační činnosti Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub neslyšících DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Pražská 177/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Kosová Internetové stránky: Cílová skupina: senioři půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství, pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou, v Domě s chráněnými byty a v terénu, volnočasové aktivity pro seniory v Centru pro seniory, evidence a vyřizování žádostí do Domu s pečovatelskou službou a Domu s chráněnými byty 24

23 DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Cílová skupina: senioři pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁKUPY Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Nové Zákupy 500, Zákupy, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Misík Cílová skupina: senioři Domov důchodců poskytujeme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Pečovatelská služba služba se poskytuje ve vymezeném čase v DPS a v domácnostech osob Poznámka: Pečovatelská služba neposkytuje služby pro město Mimoň, Domov důchodců poskytuje službu v regionu Liberec, přednost mají občané Zákup 25

24 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH Právní subjektivita: příspěvková organizace Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Vlk Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři komplexní péče o seniory, oddělení pro alkoholiky a psychotiky, pracovní terapie, lůžkové ošetřovací oddělení DOMOV PRO SENIORY DOKSY Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Panská 199, Doksy, Telefon: Kontaktní osoba: Ilona Jakoubková Internetové stránky: Cílová skupina: senioři terénní pečovatelská služba, denní stacionář, pobytová služba Poznámka: neposkytuje služby pro město Mimoň, pouze ubytování pokud není naplněna kapacita 26

25 MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: senioři dobrovolnictví Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě SVAZ DŮCHODCŮ, O. S., KRAJSKÁ RADA LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Soukenné nám. 115/6, Liberec III, Telefon: , , Kontaktní osoba: Pavel Ján Buvala Internetové stránky: Cílová skupina: senioři poradenství, vzdělávací činnost, výcvik práce s PC u seniorů, volnočasové aktivit 27

26 CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA Uvítali byste osobní doprovod při vyřizování různých záležitostí na úřadech? Potřebujete pomoci vyplnit formuláře a vyřídit úřední korespondenci? Znáte svá práva a povinnosti? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro cizince, národnostní menšiny a etniky: CIZINECKÁ POLICIE ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA JILORO LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO 28

27 CIZINECKÁ POLICIE Adresa: Klášterní ul., Česká Lípa, Telefon: Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé s uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny poradenství, doklady, cizinci - víza ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Internetové stránky: Cílová skupina: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Kontaktní adresa: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: cizinci, národnostní menšiny a etnika poradna pro cizince, sociálně-právní poradenství 29

28 JILORO Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Místní centrum Ralsko, Ralsko - Kuřívody 703, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Oto Váradi, DiS. Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: 1. máje 97/25, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár Internetové stránky: Cílová skupina: cizinci, národnostní menšiny a etnika terénní programy, přípravná třída pro předškolní děti, akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích Poznámka: v roce 2008 bude rozšíření terénních služeb do Mimoně 30

29 OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE Adresa: Okrouhlická 115/II, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY Adresa: ZZC Bělá Jezová Telefon: , Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé s uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny, poradenství, doklady cizinci POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO Adresa: Máchova 4, Stráž pod Ralskem, Telefon: Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé se uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny poradenství 31

30 OSTATNÍ SLUŽBY Přehled poskytovatelů ostatních služeb: AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI AD LIBEREC, DŮM PRO MATKY S DĚTMI AZYLOVÝ DŮM O. S. NÁVRAT CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC DĚTSKÝ DIAGNOSTICÝ ÚSTAV DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ LÍPA DIAKONIE DUBÁ DOLMEN, O.P.S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI - DOMOV SV. ANNY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR JESTŘEBÍ DOMOV SV. JOSEFA DOMOV TEREZA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM EFEKTA LEASING - PRODEJ A OPRAVA REPASOVANÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA CHRANO KLUB AKTIVNÍCH VOZÍČKÁŘŮ 32

31 KLUB DOWNOVA SYNDROMU KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA, A. S. OBČANSKÁ PORADNA LIBEREC OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D OPORA - ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ PORADNA PRO RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY ČESKÁ LÍPA SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR, ČESKÁ LÍPA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI SPOLEČNOST E, CZECH EPILEPSY ASSOCIATION SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČ. CHOROBAMI Č. LÍPA, OKR.VÝBOR SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÁ LÍPA TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ V NOVÉ VSI UBYTOVNA PRO RODIČE S DĚTMI MIMOŇ ÚŘAD PRÁCE ČESKÁ LÍPA VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM VÝCHOVNÝ ÚSTAV DALŠÍ SLUŽBY 33

32 AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI Adresa: Šaldovo náměstí Husitská 1, Liberec, Telefon: Poznámka: Střízlivý život (každé úterý od 17:30) svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu AD LIBEREC, DŮM PRO MATKY S DĚTMI Adresa: Uhlířská 7/424, Liberec, Telefon: AZYLOVÝ DŮM O. S. NÁVRAT Zřizovatel: Advaita, o. s. Adresa: Široká 304, Liberec 1, Telefon: , , CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA Adresa: Severní 2154, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: 34

33 CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. IČ: Adresa: Nová ves 198, Chrastava, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Sasová Internetové stránky: poradenské centrum ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ IČ: Adresa: Čs. Armády 1471, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Marie Ruczová Internetové stránky: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA IČ: Adresa: Paní Zdislavy 421, Česká Lípa, Telefon a fax: Internetové stránky : cck.cl.sweb.cz, sweb.cz/cck.cl ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC Adresa: Palachova 504/7, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Martin Mergl Internetové stránky: humanitární činnost, sociální a ediční činnost, vzdělávací aktivity 35

34 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV IČ: Adresa: U Opatrovny 444/3, Liberec, Telefon: , středisko výchovné péče ZŠ, MŠ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU Adresa: Školní 89, Hamr na Jezeře, Telefon: , , Kontaktní osoba: Mgr. Václav Konopiský Internetové stránky: DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ LÍPA Adresa: Mariánská 570, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Karel Heller Cílová skupina: děti od 3 do 18 (19) let DIAKONIE DUBÁ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Dlouhá 87, Dubá, Telefon: Kontaktní osoba: M. Exner Internetové stránky: projekt Nový domov bydlení, pomoc dětem tělesně i jinak handicapovaných, po úrazech s trvalými následky 36

35 DOLMEN, O. P. S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Sosnová 20, Česká Lípa 1, Partyzánská 1633/16, Česká Lípa 1, Telefon: Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, klienti ústavů sociálních služeb DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI - DOMOV SV. ANNY Adresa: Jungmannova 333/23, Liberec, Telefon: Internetové stránky: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE Adresa: Ústav sociální péče, Mařenice č. p. 204, Telefon: DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR JESTŘEBÍ Adresa: Sluneční dvůr 126, Jestřebí, Telefon: Internetové stránky: 37

36 DOMOV SV. JOSEFA Oblastní charita Červený Kostelec Adresa: Dvůr Králové n. L. Žireč, Telefon : Internetové stránky: DOMOV TEREZA Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Benešov u Semil 180, Telefon: , pro mentálně postižené děti (7-26let) s kombinovanými vadami, které potřebují komplexní soustavnou péči DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM Adresa: DPS, Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem Telefon: , EFEKTA LEASING - PRODEJ A OPRAVA REPASOVANÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Adresa: Orlí 141/9, Liberec, Telefon: , Internetové stránky: 38

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, přinášíme Vám první tištěnou podobu tolik očekávaného Katalogu sociálních služeb, které působí na naší městské části. Je výsledkem prvního bilancování výsledků komunitní

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV

KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, právě otevíráte aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb, které jsou dostupné

Více

Mgr. Olga Kebrlová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice tel.: 311 545 339 e-mail: social4@mesto-horovice.

Mgr. Olga Kebrlová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice tel.: 311 545 339 e-mail: social4@mesto-horovice. Vážení občané, právě jste otevřeli katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města Hořovice. Tyto informace byly shromážděny právě pro Vás, kteří hledáte pomoc v nepříznivé

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více