dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí."

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb, kterým Vám chceme zprostředkovat informace a pomoci při řešení v různých životních situacích. Naším dalším cílem je rozšíření této nabídky o služby, které postrádáte. Věříme, že tento katalog bude Vaším dobrým rádcem a pomocníkem. Za řídící pracovní skupinu Marie Antošová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Mimoně. 3

2 OBSAH 1. ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ 5 2. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI SENIOŘI CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA OSTATNÍ SLUŽBY CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY..55 4

3 ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Potřebujete pomoci s péčí o Vaší osobu blízkou? ARCUS ONKO CENTRUM Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro zdravotně a tělesně postižené: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. ČESKOLIPSKÁ VESNA DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA FOKUS LIBEREC, O. S. INTEGRAČNÍ CENTRUM, O. S. JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA REVMA LIGA ROSKA ČESKÁ LÍPA SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC SVAZ DIABETIKŮ SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI 5

4 ARCUS ONKO CENTRUM Právní subjektivita: Adresa: Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: občanské sdružení nám. Osvobození 451, Česká Lípa, , arcus-oc.org zdravotně postižení prevence, onkologičtí pacienti, ediční činnost, psychologické a sociálně-právní poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: IČ: Adresa sídla: Adresa pracoviště: Telefon: Kontaktní osoba: Internetové stránky: Cílová skupina: občanské sdružení Zahradní 415/10, Liberec XI, Konopeova 812, Česká Lípa, Jaroslav Leško czp.az4u.info zdravotně postižení odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, respitní péče, vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pro pracovníky v sociálních službách, sociálně-aktivizační činnosti Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub neslyšících 6

5 ČESKOLIPSKÁ VESNA Adresa: Brněnská 2559, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Sedláčková Milada Cílová skupina: zdravotně postižení onkologičtí pacienti, prevence DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Pražská 177/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Kosová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství, pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou, v Domě s chráněnými byty a v terénu, volnočasové aktivity pro seniory v Centru pro seniory, evidence a vyřizování žádostí do Domus pečovatelskou službou a Domu s chráněnými byty DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Cílová skupina: senioři pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí 7

6 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Adresa kontaktní: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Chráněná dílna Jonáš Dobrovolná pečovatelská služba FOKUS LIBEREC, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Nezvalova 662, Liberec 15, Telefon: Kontaktní osoba: PhDr. Jana Horáková Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pouze lidé nemocní psychózou, schizofrenií, bipolární poruchou atd. chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, podporované bydlení, kavárna na půli cesty, prevence 8

7 1. INTEGRAČNÍ CENTRUM, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Dlouhá 2598, Česká Lípa 6, Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení chráněná dílna, chráněná pracovní místa JEDLIČKŮV ÚSTAV LIBEREC Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Lužická 920/7, Liberec, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Hana Peldová Cílová skupina: handicapované děti a mládež od 3 let věku péče o handicapované děti a mládež v denním, týdenním a celoročním pobytu s komplexním zabezpečením MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení - osoby s kombinovaným postižením, s mentálním, s tělesným a se zdravotním postižením, senioři dobrovolnictví, terénní služba Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě 9

8 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: PhDr. Miroslav Hudec Cílová skupina: děti ve věku od 3 do 18 let děti se speciálními vývojovými potřebami, jejich zákonní zástupci, učitelé a další odborné pedagogicko-psychologické služby - diagnostika, reedukace, odborné vedení, psychagogika, metodická a informační činnost REVMA LIGA Adresa: restaurace U Bohouše, Česká Lípa, Kontaktní osoba: Jiřina Medková Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, osoby trpící revmatickou chorobou poradna, pobyty Poznámka: schází se každý druhý čtvrtek v měsíci ROSKA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: občanské sdružení - Unie Roska Česká Lípa Adresa: Rumburských hrdinů 860, Nový Bor, IČ: Telefon: , Kontaktní osoba: J. Kudrnová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pacienti s roztroušenou sklerózou, rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty 10

9 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR SONS IČ: Adresa: Červeného kříže 2563, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šetek Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení sociálně-právní poradenství, zvukové knihy, kompenzační pomůcky pro běžný život, vzdělávací kurzy, poznávací akce, rekondiční pobyty, průvodcovské a předčitatelské služby SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Pomikálková Cílová skupina: zdravotně postižení poradenství mentální postižení, autismus, kombinované postižení, možnosti vzdělávání, klubová činnost, rekondiční pobyty, výlety 11

10 STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, sluchové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) SVAZ DIABETIKŮ Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Kontaktní osoba: Ing. Václav Vašák Adresa: Příbramská 2032, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, diabetici i lidé bez diabetu sociální otázky, ozdravné pobyty, přednášky 12

11 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Ladislav Kulhánek Internetové stránky: Cílová skupina: osoby nedoslýchavé a neslyšící poradenství, aktivity, pobyty SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S. Právní subjektivita: místní organizace Mimoň IČ: Adresa: Svébořická 196/I., Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Erich Eichler zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany, děti a mládež v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání volného času, poradenská činnost apod. ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Partyzánská 1633, Česká Lípa, Telefon: Cílová skupina: zdravotně postižení CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB tel: , , Hradecká 2905, Česká Lípa 6 - denní stacionář CENTRUM NADĚJE tel: , Jižní pobytové zařízení pro těžce tělesně postižené občany 13

12 ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: SPC Tyršova 1, Liberec 5, Husova 357/10, Liberec Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Nováková Mgr. Renata Paříková speciální pedagog Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení 14

13 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY V NOUZI Potřebujete odbornou radu a pomoc při výchově dítěte? Můžeme spolu s Vámi hledat východiska ze složité životní situace? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi: ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA JILORO KLUB PATHFINDER KOMUNITA ASPPO STARÉ SPLAVY LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE REPER, O. S. STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÁ LÍPA - DŮM RYCHLÉ POMOCI - DŮM HUMANITY 15

14 ČESKÁ SPOLEČNOST POMOCI DĚTEM TILIA Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Na Výsluní 2628, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi pro osoby a děti, které se ocitly ve zvláště náročných životních podmínkách ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Internetové stránky: Cílová skupina: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci 16

15 DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Zámecká 1, Jablonné v Podještědí, Telefon: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi péče o děti bez rodinného zázemí a pod ústavní výchovou od 3 let do ukončení přípravy na povolání Poznámka: poskytují pobytové služby DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LIBERTIN IČ: Adresa: Kroupovo nám. 138, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Mimrová Internetové stránky: organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase 17

16 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Kontaktní adresa: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: , , , Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Dům Jonáš, Klub Velryba, Klubovna Radost dětem JILORO Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Místní centrum Ralsko, Ralsko - Kuřívody 703, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Oto Váradi, DiS. Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska 18

17 KLUB PATHFINDER Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Londýnská 30, Praha 2, , Havířská 1985, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Petr Müller Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity Poznámka: nepůsobí v Mimoni, pouze v České Lípě LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: 1. máje 97/25, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi terénní programy, přípravná třída pro předškolní děti, akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích Poznámka: v roce 2008 bude rozšíření terénních služeb do Mimoně 19

18 MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi dobrovolnictví OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PASANT, K-CENTRUM Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Hálkova 1794, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Magda Jogheeová Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sekundární, terciární prevence v oblasti drogových závislostí - poradenství, sociální práce, testování HIV/AIDS, výměnný program, zprostředkování léčby, ambulantní zařízení OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE Adresa: Okrouhlická 115/II, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství 20

19 REPER, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Pertoltice pod Ralskem 48, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Iva Prudlová Internetové stránky: Cílová skupina: děti a mládež kvalitní využívání volného času dětí a mládeže v rámci prevence kriminality s důrazem na rozvoj uměleckého talentu STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) 21

20 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Bulharská 823, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stehlíková Internetové stránky: Poznámka: odloučená pracoviště: DŮM RYCHLÉ POMOCI Adresa: Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa, Telefon:: , osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi DŮM HUMANITY Adresa: Dubická 931, Česká Lípa, Telefon: , rodiny s dětmi s nízkými příjmy, nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi, matky s dětmi v tíživé životní situaci, osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 22

21 SENIOŘI Potřebujete pomoci s nákupem, úklidem či se zajištěním stravování? Uvítali byste pomoc při potřebách každodenního života, např. při koupání či oblékání? Cítili byste se klidněji, kdyby o Vaši babičku či dědečka pečoval osobní asistent, odborný pracovník? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro seniory: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH DOMOV PRO SENIORY DOKSY MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. SVAZ DŮCHODCŮ, O. S., KRAJSKÁ RADA LIBEREC 23

22 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE, O. S. Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa sídla: Zahradní 415/10, Liberec XI, Adresa pracoviště: Konopeova 812, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Jaroslav Leško Internetové stránky: czp.az4u.info Cílová skupina: senioři odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, respitní péče, vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením a pro pracovníky v sociálních službách, sociálně-aktivizační činnosti Klub Sešlost, Kulturní klub, Klub neslyšících DOMÁCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE MIMOŇ, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Pražská 177/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Kosová Internetové stránky: Cílová skupina: senioři půjčování kompenzačních pomůcek, poradenství, pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou, v Domě s chráněnými byty a v terénu, volnočasové aktivity pro seniory v Centru pro seniory, evidence a vyřizování žádostí do Domu s pečovatelskou službou a Domu s chráněnými byty 24

23 DOMOV DŮCHODCŮ MIMOŇ Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Cílová skupina: senioři pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁKUPY Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Nové Zákupy 500, Zákupy, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Misík Cílová skupina: senioři Domov důchodců poskytujeme pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Pečovatelská služba služba se poskytuje ve vymezeném čase v DPS a v domácnostech osob Poznámka: Pečovatelská služba neposkytuje služby pro město Mimoň, Domov důchodců poskytuje službu v regionu Liberec, přednost mají občané Zákup 25

24 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH Právní subjektivita: příspěvková organizace Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Vlk Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách, Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři komplexní péče o seniory, oddělení pro alkoholiky a psychotiky, pracovní terapie, lůžkové ošetřovací oddělení DOMOV PRO SENIORY DOKSY Právní subjektivita: příspěvková organizace IČ: Adresa: Panská 199, Doksy, Telefon: Kontaktní osoba: Ilona Jakoubková Internetové stránky: Cílová skupina: senioři terénní pečovatelská služba, denní stacionář, pobytová služba Poznámka: neposkytuje služby pro město Mimoň, pouze ubytování pokud není naplněna kapacita 26

25 MALTÉZSKÁ POMOC, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Hana Denizová Internetové stránky: Cílová skupina: senioři dobrovolnictví Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě SVAZ DŮCHODCŮ, O. S., KRAJSKÁ RADA LIBEREC Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Soukenné nám. 115/6, Liberec III, Telefon: , , Kontaktní osoba: Pavel Ján Buvala Internetové stránky: Cílová skupina: senioři poradenství, vzdělávací činnost, výcvik práce s PC u seniorů, volnočasové aktivit 27

26 CIZINCI, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA Uvítali byste osobní doprovod při vyřizování různých záležitostí na úřadech? Potřebujete pomoci vyplnit formuláře a vyřídit úřední korespondenci? Znáte svá práva a povinnosti? Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro cizince, národnostní menšiny a etniky: CIZINECKÁ POLICIE ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA JILORO LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO 28

27 CIZINECKÁ POLICIE Adresa: Klášterní ul., Česká Lípa, Telefon: Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé s uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny poradenství, doklady, cizinci - víza ČLOVĚK V TÍSNI SPOLEČNOST PŘI ČT, O. P. S. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa: Sokolská 17, Praha 2, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Internetové stránky: Cílová skupina: osoby a domácnosti s nejnižším příjmem, nezaměstnaní se ztíženým přístupem k institucionální pomoci FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČ: Kontaktní adresa: Hrnčířská 721, Česká Lípa, Adresa sídla: Dubická 2189 a 992, Česká Lípa, Telefon: , Kontaktní osoba: Ortová Eva Internetové stránky: Cílová skupina: cizinci, národnostní menšiny a etnika poradna pro cizince, sociálně-právní poradenství 29

28 JILORO Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Místní centrum Ralsko, Ralsko - Kuřívody 703, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Oto Váradi, DiS. Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi poradenství, asistence a osobnostně-sociální vzdělávání pro integraci obyvatel Ralska LIBERECKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: 1. máje 97/25, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár Internetové stránky: Cílová skupina: cizinci, národnostní menšiny a etnika terénní programy, přípravná třída pro předškolní děti, akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích Poznámka: v roce 2008 bude rozšíření terénních služeb do Mimoně 30

29 OBČANSKÉ ROMSKÉ SDRUŽENÍ BACHTALE Adresa: Okrouhlická 115/II, Mimoň, Telefon: Kontaktní osoba: Emilie Horáčková Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v nouzi sociální otázky, právní otázky, osvěta, rodina, poradenství ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY Adresa: ZZC Bělá Jezová Telefon: , Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé s uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny, poradenství, doklady cizinci POBYTOVÉ A INTEGRAČNÍ STŘEDISKO Adresa: Máchova 4, Stráž pod Ralskem, Telefon: Cílová skupina: žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ČR, lidé se uděleným statutem mezinárodní ochrany ČR a národ. menšiny poradenství 31

30 OSTATNÍ SLUŽBY Přehled poskytovatelů ostatních služeb: AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI AD LIBEREC, DŮM PRO MATKY S DĚTMI AZYLOVÝ DŮM O. S. NÁVRAT CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC DĚTSKÝ DIAGNOSTICÝ ÚSTAV DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ LÍPA DIAKONIE DUBÁ DOLMEN, O.P.S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI - DOMOV SV. ANNY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR JESTŘEBÍ DOMOV SV. JOSEFA DOMOV TEREZA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM EFEKTA LEASING - PRODEJ A OPRAVA REPASOVANÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA CHRANO KLUB AKTIVNÍCH VOZÍČKÁŘŮ 32

31 KLUB DOWNOVA SYNDROMU KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA, A. S. OBČANSKÁ PORADNA LIBEREC OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D OPORA - ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ PORADNA PRO RODINU A MEZILIDSKÉ VZTAHY ČESKÁ LÍPA SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR, ČESKÁ LÍPA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI SPOLEČNOST E, CZECH EPILEPSY ASSOCIATION SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČ. CHOROBAMI Č. LÍPA, OKR.VÝBOR SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÁ LÍPA TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ V NOVÉ VSI UBYTOVNA PRO RODIČE S DĚTMI MIMOŇ ÚŘAD PRÁCE ČESKÁ LÍPA VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM VÝCHOVNÝ ÚSTAV DALŠÍ SLUŽBY 33

32 AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI Adresa: Šaldovo náměstí Husitská 1, Liberec, Telefon: Poznámka: Střízlivý život (každé úterý od 17:30) svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu AD LIBEREC, DŮM PRO MATKY S DĚTMI Adresa: Uhlířská 7/424, Liberec, Telefon: AZYLOVÝ DŮM O. S. NÁVRAT Zřizovatel: Advaita, o. s. Adresa: Široká 304, Liberec 1, Telefon: , , CANISTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST, MÍSTNÍ KLUB ČESKÁ LÍPA Adresa: Severní 2154, Česká Lípa, Telefon: Internetové stránky: 34

33 CELIA ŽIVOT BEZ LEPKU, O. S. IČ: Adresa: Nová ves 198, Chrastava, Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Sasová Internetové stránky: poradenské centrum ČESKÉ ILCO SDRUŽENÍ STOMIKŮ IČ: Adresa: Čs. Armády 1471, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Marie Ruczová Internetové stránky: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÁ LÍPA IČ: Adresa: Paní Zdislavy 421, Česká Lípa, Telefon a fax: Internetové stránky : cck.cl.sweb.cz, sweb.cz/cck.cl ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POBOČKA LIBEREC Adresa: Palachova 504/7, Liberec, Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Martin Mergl Internetové stránky: humanitární činnost, sociální a ediční činnost, vzdělávací aktivity 35

34 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV IČ: Adresa: U Opatrovny 444/3, Liberec, Telefon: , středisko výchovné péče ZŠ, MŠ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU Adresa: Školní 89, Hamr na Jezeře, Telefon: , , Kontaktní osoba: Mgr. Václav Konopiský Internetové stránky: DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ LÍPA Adresa: Mariánská 570, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Karel Heller Cílová skupina: děti od 3 do 18 (19) let DIAKONIE DUBÁ Právní subjektivita: občanské sdružení IČ: Adresa: Dlouhá 87, Dubá, Telefon: Kontaktní osoba: M. Exner Internetové stránky: projekt Nový domov bydlení, pomoc dětem tělesně i jinak handicapovaných, po úrazech s trvalými následky 36

35 DOLMEN, O. P. S., AGENTURA PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Sosnová 20, Česká Lípa 1, Partyzánská 1633/16, Česká Lípa 1, Telefon: Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, klienti ústavů sociálních služeb DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI - DOMOV SV. ANNY Adresa: Jungmannova 333/23, Liberec, Telefon: Internetové stránky: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE Adresa: Ústav sociální péče, Mařenice č. p. 204, Telefon: DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR JESTŘEBÍ Adresa: Sluneční dvůr 126, Jestřebí, Telefon: Internetové stránky: 37

36 DOMOV SV. JOSEFA Oblastní charita Červený Kostelec Adresa: Dvůr Králové n. L. Žireč, Telefon : Internetové stránky: DOMOV TEREZA Právní subjektivita: příspěvková organizace Adresa: Benešov u Semil 180, Telefon: , pro mentálně postižené děti (7-26let) s kombinovanými vadami, které potřebují komplexní soustavnou péči DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU STRÁŽ POD RALSKEM Adresa: DPS, Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem Telefon: , EFEKTA LEASING - PRODEJ A OPRAVA REPASOVANÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Adresa: Orlí 141/9, Liberec, Telefon: , Internetové stránky: 38

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více