ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí."

Transkript

1 Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte v ruce, je výsledkem práce pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb města Doksy a okolních obcí. Jeho vydání mě velmi těší. Co nás vedlo k vytvoření této publikace? Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pro sebe nebo pro své blízké sociální službu. Proto bychom Vám rádi v souhrnu předali základní informace o sociálních službách našeho města i o službách v okolních městech. Co zde najdete? Množství zajímavých odkazů na různé organizace, spolky či kluby, jsou zde uvedené důležité kontakty. Texty do katalogu dodaly jednotlivé subjekty, nebo byly čerpány z letáků a z internetových stránek obcí, nadací, spolků a ostatních uvedených organizací. Z důvodu grafického zpracování bylo nutné v některých případech přistoupit k úpravě textu. Katalog je přístupný i na webových stránkách města Doksy v odkazu komunitní plánování a je ve své on-line podobě pravidelně aktualizován. Přeji vám, abyste služby organizací uvedených na následujících stránkách potřebovali co nejméně. A pokud přeci jen budete muset využít jejich pomoci, věřím, že vám tato malá brožurka usnadní výběr a že se vám službu podaří najít a získat. Jitka Dočkalová, koordinátorka KPSSměsta Doksy Poslední aktualizace: srpen 2013 Aktualizaci provedla: Ing. Blanka Krajníková, referentka sociálních věcí Městského úřadu v Doksech 1

2 O B S A Zdravotně postižení 7-26 Senioři Rodina, děti a mládež Osoby ohrožené sociálním vyloučením Osoby v nouzi Cizinci národnostní menšiny a etnika Co jsou sociální služby? Systém sociálních sužeb v ČR je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí. Zákon o sociálních sužbách nabízí následující zásadní nástroje: Každému garantuje bezplatné sociální poradenství Z pestré nabídky sociálních služeb si každý může vybrat dle svého uvážení, finančních možností či dalších individuálních preferencí Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, je poskytována sociální dávka - příspěvek na péči Zákon garantuje, že poskytované služby budou bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnosti sociálních služeb v jejich obci či kraji H Ostatní služby Kontakty, adresy

3 Kdy lidé potřebují sociální služby? Každý z nás se dostává během svého života do obtížných situací. Některé z nich nedokážeme řešit bez pomoci někoho druhého. V této chvíli pak člověk může potřebovat sociální službu. Takové situace mohou být, jak ukazují následující příklady, velmi rozmanité: člověku činí potíže běžné činnosti, které přináší každodenní život, nezvládá práce v domácnosti, nezvládá připravit si jídlo, potřebuje pomoci vstát z postele, umýt se, obléci se, potřebuje pomoci s nákupem nebo doprovodit k lékaři má těžkosti v partnerském nebo rodinném soužití nebo se nedovede bránit násilí v rodině a potřebuje pomoc, aby se domohl svých práv a zájmů je bez přístřeší a nemá možnost se umýt, potřebuje pomoc, aby si mohl samostatné bydlení obstarat prožil mimořádně obtížnou či traumatizující situaci svého života (úmrtí blízkého člověka, hromadné neštěstí) a potřebuje okamžitou podporu a zájem druhého člověka, prostředí bezpečí a porozumění rodiče mají těžkosti s výchovou svých dětí nebo s péčí o ně. Potřebují podporu, aby mohli vytvořit dětem domov a umožnit jim optimální rozvoj člověk zkouší nebo užívá návykové látky nebo se pohybuje v rizikovém prostředí a potřebuje podporu a pomoc, aby mohl přestat s rizikovým chováním člověk se dostal do konfliktu se zákonem a po odpykání trestu se může ocitnout ve spirále, která mu nedovolí řešit běžné problémy jinak než zase konfliktem. S odbornou pomocí se může vrátit do společnosti Budeme mít na sociální služby prostředky? Některé sociální služby jsou poskytovány bezplatně. Například sociální poradenství, služby kontaktních center, raná péče a další. Základním nástrojem pro fungování sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči. Tato sociální dávka posiluje finanční soběstačnost uživatele. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Kde získáme potřebné informace o sociálních službách? u každého poskytovatele sociálních služeb na svém obecním úřadu na krajském úřadu na internetových stránkách organizací a úřadů Sociální poradenství Každý jednotlivec má zákonem o sociálních službách garantováno bezplatné sociální poradenství. Vhodné a včasné sociální poradenství často řeší nepříznivé okolnosti v zárodku či alespoň uchrání člověka před nepříznivým dopadem vzniklé situace na něj. Základní sociální poradenství poskytuje povinně každý poskytovatel sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny. Cílem poradenství je bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc, která pomáhá lidem při jejich obtížích. Základním principem je, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Zdroj: Bílá kniha o sociálních službách Praha: MPSV, 2003 Stručný průvodce zákonem o sociálních službách Praha: MPSV,

4 Zdravotně postižení 4 Potřebujete pomoci s nákupem, úklidem, či se zajištěním stravování? Uvítali byste pomoc při potřebách každodenního života, např. při koupání, či oblékání? Cítili byste se klidněji, kdyby o vaši babičku či dědečka pečoval osobní asistent, odborný pracovník? Potřebujete pomoci s péčí o vám blízkou osobu? Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec o.p.s. Aposs Liberec Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Denní a pobytové sociální služby Denní stacionář při Domově pro seniory Doksy Diakonie Dubá Dolmen o.p.s, Agentura pro chráněné bydlení Domov Sluneční dvůr Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Zákupy Domov důchodců Mimoň Domov důchodců Sloup v Čechách Domov pro seniory Doksy Dům s pečovatelskou službou Doksy Farní charita Česká Lípa FOKUS Liberec občanské sdružení Jedličkův ústav Liberec Komplexní domácí péče Naděje Lůžkové oddělení následné péče (LDN) při Nemocnici s poliklinikou v České Lípě Maltézská pomoc o. p. s. Městský úřad Doksy - úsek sociálních věcí a školství Opora Česká Lípa ROSKA Česká Lípa Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých ČR Společnost pro podporu lidí s ment. postižením v ČR Středisko rané péče SPRP Liberec Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz tělesně postižených org. Doksy Svaz tělesně postižených Praha Terénní pečovatelská služba Doksy Úřad práce České republiky kontaktní pracoviště Doksy

5 Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec o.p.s. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČO: Adresa sídla: Palachova 504/7, Liberec Adresa pracoviště: Školní 2213, Česká Lípa Kontaktní osoba: Eva Zemanová Telefon: , Internetové stránky: www. rytmusliberec.cz Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: sociální rehabilitace Aposs Liberec IČO: Adresa: Nová ves 55, Kontaktní osoba: Bc. Ivana Vodrážková Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: domovy pro osoby se zdravotním postižením, centrum denních služeb, týdenní stacionář Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s. Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa sídla: Zahradní 415/10, Liberec XI Adresa pracoviště: Konopeova Česká Lípa Kontaktní osoba: Bc. Anna Kasincová Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, odlehčovací služby, tlumočnické služby, sociálně-aktivizační činnosti Klub neslyšících, Zájmový klub Vítek 5

6 Denní a pobytové sociální služby IČO: Adresa: Hradecká 2905, Česká Lípa Kontaktní osoba:bc. Ilona Hummelová Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: Denní stacionář telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytové zařízenípro těžce tělesně postižené občany Česká Lípa, Jižní 1970 telefon: Denní stacionář při Domově pro seniory Doksy IČO: Adresa: Panská 199, Doksy Kontaktní osoba: Jakoubková Ilona, ředitelka Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: Denní stacionář Doksy slouží občanům města Doksy a okolních obcí jako ambulantní pobytové zařízení. Služba je poskytována denně od pondělí do pátku vždy od 7.00 do hodin v Domově pro seniory Doksy. Uživatelé služby jsou začleněni mezi obyvatele domova pro seniory, kde mají možnost stravování a aktivizace. 6

7 Diakonie Dubá Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa: Dlouhá 87, Dubá Kontaktní osoba: Michal Exner Telefon: , Internetové stránky: Zaměření: Centrum sociální rehabilitace pobytová služba bydlení, sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením Dolmen o.p.s, Agentura pro chráněné bydlení Právní subjektivita:obeceně prospěšná společnost IČO: Adresa společnosti: Lužická 920/7, Liberec I Adresa pracoviště: Partyzánská 1633/16, Česká Lípa Kontaktní osoba: Štefánia Střelcová Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním znevýhodněním Zaměření: Chráněné bydlení pro osoby s mentálním znevýhodněním Domov Sluneční dvůr IČO: Adresa: Jestřebí 126, Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kos Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižené ženy Zaměření: domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Zákupy IČO: Adresa: Nové Zákupy 500, Zákupy Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Misík Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, poskytuje službu v regionu Liberec, přednost mají občané Zákup 7

8 Domov důchodců Mimoň IČO: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři Zaměření: pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí Domov důchodců Sloup v Čechách IČO: Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Vlk Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: komplexní péče, provozování oddělení pro alkoholiky a psychotiky, pracovní terapie, lůžkové ošetřovací oddělení Domov pro seniory Doksy IČO: Adresa: Panská 199, Doksy Kontaktní osoba: Jakoubková Ilona, ředitelka Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: Domov pro seniory Doksy je rezidenční zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují komplexní ošetřova-telskou péči. Podle svého zájmu a zdravotního stavu se mohou uživatelé účastnit kulturního a společenského života v domově i mimo něj. S každým novým uživatelem služby je sepsána dohoda o poskytování služeb a vypracován individuální plán péče. Kapacita domova je 60 lůžek. 8

9 Dům s pečovatelskou službou Doksy Adresa: Panská 953, Doksy Kontaktní adresa: Městský úřad Doksy Úsek sociálních věcí a školství náměstí Republiky 193, Doksy Kontaktní osoba: Ing. Blanka Krajníková Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení města Doksy a přilehlých obcí Zaměření: poskytnutí bydlení a pečovatelské služby Farní charita Česká Lípa Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČO: Adresa: Dubická 992, Česká Lípa Kontaktní osoba: Ortová Eva Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: Chráněná dílna Jonáš 9 FOKUS Liberec Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa sídla: Nezvalova 662, Liberec 15 Adresa pracoviště: Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa Kontaktní osoba: Šárka Čmuchálková Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení pouze lidé nemocní psychózou, schizofrenií, bipolární poruchou Zaměření: v České Lípě pouze: chráněné bydlení, v Liberci: sociálně terapeutické dílny, terénní programy, podporované bydlení, kavárna na půli cesty, prevence Jedličkův ústav Liberec IČO: Adresa: Budovcova 1312/6, Liberec I, Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíř Ptáček Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením Zaměření: domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením

10 Komplexní domácí péče Naděje Právní subjektivita: společnost s ručením omezeným IČO: Adresa: Česká Lípa, Zámecká 71, Kontaktní osoba: Eva Tenglerová, DiS Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: domácí péče, půjčovna kompenzačních pomůcek, domácí hospicová péče Lůžkové oddělení následné péče (LDN) při Nemocnici s poliklinikou v České Lípě Adresa: Purkyňova Česká Lípa Telefon: spojovatelka Internetové tránky: Maltézská pomoc o. p. s. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČO: Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa Kontaktní osoba: Bc. Hana Denizová Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, senioři Zaměření: dobrovolnictví Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě 10

11 Městský úřad Doksy Úsek sociálních věcí a školství Adresa: nám. Republiky 193, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Strnková Jana Ing. Blanka Krajníková Telefon: , , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi Zaměření: základní sociální poradenství, sociálně právní ochrana dětí, žádosti o bydlení v Domě s pečovatelskou službou Opora Česká Lípa Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa: Česká Lípa, Zámecká 71, Kontaktní osoba: Eva Tenglerová, DiS Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: pečovatelská služba, hospicová péče, sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, sociálně aktivizační služby pro seniory ROSKA Česká Lípa IČO: Adresa: Rumburských hrdinů 860, Nový Bor Kontaktní osoba: J. Kudrnová Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: pacienti s roztroušenou sklerózou rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR IČO: Adresa: Červeného kříže 2563, Česká Lípa Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Šetková Telefon: , , Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení zrakově postižení Zaměření: poradenství, přijímání darů pro českolipskou pobočku, pořádání aktivit v TC i mimo něj, občasné průvodcovské a předčitatelské služby, poskytnutí doplňkových služeb 11

12 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s. Právní subjektivita: nestátní nezisková organizace IČO: Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa, Kontaktní osoba: Mgr. Jindřiška Pomikálková Telefon: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: poradenství mentální postižení, autismus, kombinované postižení, možnosti vzdělávání, klubová činnost, rekondiční pobyty, výlety Středisko rané péče SPRP Liberec Právní subjektivita: občanské sdružení nestátní nezisková organizace IČO: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1 Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení - rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let Zaměření: terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením 12 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa Kontaktní osoba: Ladislav Kulhánek Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: osoby nedoslýchavé a neslyšící Zaměření: poradenství, aktivity, pobyty Svaz tělesně postižených organizace Doksy Adresa: Mimoňská 463, Doksy Kontaktní osoba: Hana Šloufová Telefon: Zaměření: Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy seniorů a osob zdravotně postižených Svaz tělesně postižených Praha Poradna pro zdravotně postižené Adresa pracoviště: Komenského 47, Doksy Kontaktní osoba: Eva Zemanová Telefon: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

13 Terénní pečovatelská služba Doksy Adresa sídla: Domov pro seniory, Panská Doksy Adresa pracoviště: Dům s pečovatelskou službou Panská 953, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Ilona Jakoubková Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení města Doksy a přilehlých obcí Zaměření: pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech. Služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 6,30 do 15,00 hodin. Nejčastěji poskytované úkony: dovoz oběda, nákupy, nutné pochůzky, praní a žehlení prádla, pomoc při osobní hygieně, úklid domácnosti Úřad práce České republiky krajské pobočky v Liberci, kontaktní pracoviště Doksy Adresa: náměstí Republiky Doksy Fax: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, nezaměstnaní, osoby v hmotné nouzi, státní sociální podpora Vedoucí kontaktního pracoviště Výplata podpor v nezaměstnanosti, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání Státní sociální podpora Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pomoci osobám v hmotné nouzi

14 Senioři Potřebujete pomoci s nákupem, úklidem, či se zajištěním stravování? Uvítali byste pomoc při potřebách každodenního života, např. při koupání, či oblékání? Cítili byste se klidněji, kdyby o Vaši babičku či dědečka pečoval osobní asistent, odborný pracovník? Potřebujete pomoci s péčí o vám blízkou osobu? Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Denní stacionář při Domově pro seniory Doksy Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Zákupy Domov důchodců Mimoň Domov pro seniory Doksy Důchodci důchodcům; aby člověk nebyl nikdy sám Dům s pečovatelskou službou Doksy Henig security servis, s.r.o. Hospic svatého Štěpána Hospicová péče sv Zdislavy K L I K - a přijďte k nám Komplexní domácí péče Naděje Lůžkové oddělení následné péče (LDN) při Nemocnici s poliklinikou v České Lípě Maltézská pomoc Městský úřad Doksy úsek sociálních věcí a školství Opora Česká Lípa Terénní pečovatelská služba Doksy 14

15 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s. Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa sídla: Zahradní 415/10, Liberec XI Adresa pracoviště: Konopeova Česká Lípa Kontaktní osoba: Bc. Anna Kasincová Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, senioři Zaměření: odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, osobní asistence, odlehčovací služby, tlumočnické služby, sociálně-aktivizační činnosti Klub neslyšících, Zájmový klub Vítek, bezplatné právní poradenství Denní stacionář při Domově pro seniory Doksy Adresa: Panská 199, Doksy Kontaktní osoba: Jakoubková Ilona, ředitelka Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: Denní stacionář Doksy slouží občanům města Doksy a okolních obcí jako ambulantní pobytové zařízení. Služba je poskytována denně od pondělí do pátku vždy od 7.00 do hodin v Domově pro seniory Doksy. Uživatelé služby jsou začleněni mezi obyvatele domova pro seniory, kde mají možnost stravování a aktivizace. Domov důchodců Sloup v Čechách Adresa: Benešova 1, Sloup v Čechách Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Vlk Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: komplexní péče, provozování oddělení pro alkoholiky a psychotiky, pracovní terapie, lůžkové ošetřovací oddělení 15

16 Domov důchodců a Dům s pečovatelskou službou Zákupy IČO: Adresa: Nové Zákupy 500, Zákupy Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Misík Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: Domov důchodců pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, poskytuje službu regionliberec, přednost mají občané Zákup Domov důchodců Mimoň IČO: Adresa: Pražská 273/I, Mimoň Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tichý Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři Zaměření: pobytové služby pro seniory s kvalifikovanou zdravotní péčí 16 Domov pro seniory Doksy Adresa: Panská 199, Doksy Kontaktní osoba: Jakoubková Ilona, ředitelka Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: rezidenční zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují komplexní ošetřovatelskou péči. Kapacita domova je 60 lůžek. Podle svého zájmu a zdravotního stavu se mohou uživatelé účastnit kulturního a společenského života v domově i mimo něj. Důchodci důchodcům; aby člověk nebyl nikdy sám! Adresa: Burianova 1071/8A Liberec VI - Rochlice Kontaktní osoba: Pavel Ján Buvala Telefon: mob: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři Zaměření : ombudsman důchodců, poradenství, vzdělávací činnost, výuka seniorů - práce s PC, volnočasové activity

17 Dům s pečovatelskou službou Adresa: Panská 953, Doksy Kontaktní adresa: Městský úřad Doksy Úsek sociálních věcí a školství náměstí Republiky Doksy Kontaktní osoba: Ing. Blanka Krajníková Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení města Doksy a přilehlých obcí Zaměření: poskytnutí bydlení a pečovatelské služby Henig security servis, s.r.o. Právní subjektivita: společnost s ručením omezeným IČO: Adresa: 5. Května 797/20, Česká Lípa Kontaktní osoba: Milena Mocová Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: zajistění pomoci uživatelům v krizové stuaci pomocí červeného SOS tlačítka napojeného na pult Anděla Strážného 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Hospic svatého Štěpána, o.s. Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa:Rybářské nám. 662/4, Litoměřice, Kontaktní osoba: Mgr. Monika Marková Telefon: Internetové stránky: www. hospiclitomerice.cz Cílová skupina: pro nevyléčitelně nemocné osoby a jejich rodiny Zaměření: odlehčovácí služby, odborné sociální poradenství Hospicová péče sv Zdislavy, o.p.s. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost IČO: Adresa:Purkyňova 1849, Česká Lípa Kontaktní osoba: Markéta Chýlková Telefon: Internetové stránky: www. hospiczdislavy.cz Cílová skupina: pro nevyléčitelně nemocné osoby a jejich rodiny Zaměření: odlehčovácí služby, odborné sociální poradenství 17

18 K L I K - a přijďte k nám, o.s. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Komenského 47, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Jitka Dočkalová Telefon: Internetové stránky: Zaměření: KOMUNITNÍ CENTRUM Seniorklub Rodinné centrum Stonožka X-klub pro děti a mládež Komplexní domácí péče Naděje Právní subjektivita: společnost s ručením omezeným IČO: Adresa: Česká Lípa, Zámecká 71, Kontaktní osoba: Eva Tenglerová, DiS Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: domácí péče, půjčovna kompenzačních pomůcek, domácí hospicová péče Lůžkové oddělení následné péče (LDN) při Nemocnici s poliklinikou v České Lípě Adresa: Purkyňova 1849, Česká Lípa Telefon: spojovatelka Internetové stránky: Maltézská pomoc o. p. s. Právní subjektivita: obecně prospěšná společnost Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa Kontaktní osoba: Bc. Hana Denizová Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, senioři Zaměření: dobrovolnictví Poznámka: nachází se v sídle Farní charity v České Lípě 18

19 Městský úřad Doksy Úsek sociálních věcí a školství Adresa: náměstí Republiky 193, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Strnková Jana Ing. Blanka Krajníková Telefon: , , Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi Zaměření: základní sociální poradenství, sociálně právní ochrana dětí, žádosti o bydlení v Domě s pečovatelskou službou Opora Česká Lípa Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa: Česká Lípa, Zámecká 71, Kontaktní osoba: Eva Tenglerová, DiS Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Zaměření: pečovatelská služba, hospicová péče, sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, sociálně aktivizační služby pro seniory Terénní pečovatelská služba Doksy Adresa sídla: Domov pro seniory, Panská Doksy Adresa pracoviště: Dům s pečovatelskou službou Panská 953, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Ilona Jakoubková - ředitelka Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení města Doksy a přidružených obcí Zaměření: pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech. Služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 6,30 do 15,00 hodin. Nejčastější poskytované úkony: dovoz oběda, nákupy a nutné pochůzky, praní a žehlení prádla, pomoc při osobní hygieně, úklid domácnosti 19

20 Rodina,, děti a mládež Osoby ohrožené sociálním vyloučením Osoby v nouzi Jste dlouhou dobu s dítětem na mateřské dovolené a potřebujete kontakty s ostatními? Potřebujete odbornou radu a pomoc při výchově dítěte? Dům humanity Česká Lípa Dům rychlé pomoci Farní charita Česká Lípa K L I K - a přijďte k nám Městský úřad Česká Lípa - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Doksy úsek sociálních věcí a školství Most k naději, K centrum Česká Lípa Pedagogicko-psychologická poradna Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sociální služby města Česká Lípa Středisko rané péče SPRP Liberec Ubytovna města Doksy Úřad práce České republiky krajské pobočky v Liberci, kontaktní pracoviště Doksy Můžeme spolu s vámi hledat východiska ze složité životní situace? 20

21 Dům humanity Česká Lípa IČO: Adresa: Dubická 931, Česká Lípa Kontaktní osoba: Mgr. Helena Holanová Telefon: , Internetové stránky: Zaměření: azylové bydlení pro muže a ženy, denní stacionář Dům rychlé pomoci Česká Lípa IČO: Adresa: Svatopluka Čecha 2852, Česká Lípa Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hamplová Telefon: Internetové stránky: Zaměření: matky s dětmi v tíživé životní situaci, oběti domácího násilí Farní charita Česká Lípa, Dům Jonáš Dům pro matky s dětmi v tísni Právní subjektivita: církevní právnická osoba IČO: Adresa sídla: Dubická 992, Česká Lípa Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa Kontaktní osoba: Ing. Blanka Fialová Telefon: , , , Internetové stránky: Zaměření: azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tíživé životní situaci, pro oběti domácího násilí K L I K - a přijďte k nám, o.s. Právní subjektivita: občanské sdružení Adresa: Komenského 47, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Jitka Dočkalová Telefon: Internetové stránky: Zaměření: KOMUNITNÍ CENTRUM X-klub pro děti a mládež Rodinné centrum Stonožka Seniorklub 21

22 Městský úřad Česká Lípa Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Adresa: Nám. T. G. Masaryka č. 1, Česká Lípa Pracoviště odboru: Děčínská 389, Česká Lípa Telefon: spojovatelka Kontaktní osoba: Květuše Rusínková vedoucí odboru Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: rodina, děti, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v nouzi Zaměření: ochrana dětí a mládeže, osob v nouzi, prevence oddělení sociálně - právní ochrany , Městský úřad Doksy Úsek sociálních věcí a školství Adresa: nám. Republiky 193, Doksy Kontaktní osoba: Bc. Strnková Jana Ing. Blanka Krajníková Telefon: , , Internetové stránky: Cílová skupina: rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, Zaměření: základní sociální poradenství, sociálně právní ochrana dětí, žádosti o bydlení v Domě s pečovatelskou službou oddělení sociálních služeb

23 Most k naději K Centrum Česká Lípa Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa: Hálkova 1794, Česká Lípa Kontaktní osoba: Bc. Jan Lukeš Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vylouče- ním Zaměření: sekundární, terciární prevence v oblasti drogových závislostí (poradenství, sociální práce, Testování HIV/AIDS, výměnný program, zprostředkování léčby) Pedagogicko psychologická poradna Česká Lípa IČO: Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Šimánková Telefon: Cílová skupina: děti ve věku od 3 do 18 let děti se speciálními vývojovými potřebami, jejich zákonní zástupci, učitelé a další Zaměření: odborné pedagogicko-psychologické služby, diagnostika, reedukace, odborné vedení, a další. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy IČO: Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa Kontaktní osoba: Mgr. Alena Zemanová Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: uživatelé služby jsou všichni lidé bez ohledu na věk, stav, pohlaví, společenské postavení, etnikum atd., kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci důsledkem akutní či chronické krize v osobním, partnerském, manželském či rodinném životě nedokáží situaci vyřešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry a rodiny s věkovým vymezením 16 let, osoby mladší 16 let věku musí být při prvním kontaktu s poradnou v doprovodu zákonného zástupce či zletilé osoby Zaměření: odborné poradenství - psychologické poradenství, krizová intervence, podpůrný rozhovor a relaxační cvičení, sociálně právní poradenství 23

24 Sociální služby města Česká Lípa IČO: Adresa: Školní 2213 Česká Lípa Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stehlíková Internetové stránky: Ubytovna města Doksy Adresa: nám. Republiky 193, Doksy Kontaktní osoba: Ing. Blanka Krajníková Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením Zaměření: dočasné ubytování pro osoby bez přísřeší Středisko rané péče SPRP Liberec Právní subjektivita: občanské sdružení IČO: Adresa: Matoušova 406, Liberec 1 Kontaktní osoba: Hana Hasoňová Telefon: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení - rodiny dětí se zdravotním postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje ve věku od narození do 4 let, zejména v oblasti motorické, mentální, zrakové, rodiny dětí s kombinovaným postižením od narození do 7 let Zaměření: terénní program (konzultace v rodinách, podpora rodiny vychovávající dítě s postižením, podpora psychomotorického vývoje dítěte s postižením) 24

25 Úřad práce České republiky krajské pobočky v Liberci, kontaktní pracoviště Doksy Adresa: náměstí Republiky Doksy Fax: Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení, nezaměstnaní, osoby v hmotné nouzi, státní sociální podpora Vedoucí kontaktního pracoviště Výplata podpor v nezaměstnanosti, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání Státní sociální podpora Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pomoci osobám v hmotné nouzi

26 CIZINCI,, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A ETNIKA Uvítali byste osobní doprovod při vyřizování různých záležitostí na úřadech? Potřebujete pomoci vyplnit formuláře a vyřídit úřední korespondenci? Znáte svá práva a povinnosti? Centrum na podporu integrace cizinců v Liberci, pobočka Česká Lípa Centrum na podporu integrace cizinců v Liberci, pobočka Česká Lípa Adresa: Adra Česká Lípa, Čsl. armády 1578/2, Česká Lípa Kontaktní osoba právního poradenství: Mgr. Pavel Maršálek, termín: úterý a čtvrtek 14:30-18:30 Kontaktní osoba sociálního poradenství: Ivana Kohoutová termín: pondělí 16:00-18:00 Telefon: Internetové stránky: integracnicentra.cz Cílová skupina: cizinci Zaměření: právní a sociální poradenství - získání občanství, uznání vzdělání, doprovody na úřady (tlumočník do vietnamštiny a mongolštiny) 26

27 OSTATNÍ SLUŽBY Nenašli jste, co jste potřebovali? Zkuste zalistovat v následujících stránkách Znáte svá práva a povinnosti? AA anonymní alkoholici Celia život bez lepku o.s. České Ilco sdružení stomiků Český červený kříž Dětský diagnostický ústav Domov Tereza Dům dětí a mládeže Libertin Chrano Klub aktivních vozíčkářů Klub Downova syndromu Občanské sdružení D. jako důvěra Občanské sdružení Drak Poradna pro oběti trestných činů Věznice Stráž pod Ralskem Výchovný ústav 27

28 AA anonymní alkoholici Adresa: Fara Českobratrské církve evangelické Malé nám. 279/2, Liberec I-Staré Město Telefon: Poznámka: Střízlivý život každou středu Zaměření: Svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu Celia život bez lepku, o. s. IČO: Adresa: Nová ves 198, Chrastava Telefon: , Kontaktní osoba: Ing. Helena Sasová Internetové stránky: Zaměření: poradenské centrum České Ilco sdružení stomiků IČO: Adresa: Čs. Armády 1471, Česká Lípa, Telefon: Kontaktní osoba: Marie Ruczová Internetové stránky: 28 Český červený kříž Adresa: Paní Zdislavy 421, Česká Lípa, Kontaktní osoba: Zdeňka Bartášková Telefon: Zaměření: humanitární činnost, kurzy první pomoci Dětský diagnostický ústav Adresa: U Opatrovny 444/3, Liberec Telefon: Zaměření: středisko výchovné péče ZŠ, MŠ Domov Tereza Adresa: Benešov u Semil 180, Telefon: , Zaměření: pro mentálně postižené děti (7-26let) s kombinovanými vadami, které potřebují komplexní péči, soustavná péče

29 Dům dětí a mládeže Libertin IČO: Adresa: Škroupovo náměstí 138, Česká Lípa Telefon: Internetové stránky: Zaměření: organizace a uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče v jejich volném čase Chrano Adresa: Světelská 263, Liberec Kontaktní osoba: Miluše Poživilová Telefon: Cílová skupina: zdravotně postižení Internetové stránky: www. chrano.cz Zaměření: chráněné dílny zabývající se zaměstnáváním OZP Klub aktivních vozíčkářů IČO: Adresa: Pelešeny 43, Turnov Telefon: , Kontaktní osoba: Tomáš Zajpt Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: sportovní, kulturní, společenské akce Klub Downova syndromu Adresa: Nová Pasířská Jablonec nad Nisou Telefon: Internetové stránky: Zaměření: sdružuje spoluobčany s tímto onemocněním, jejich rodiny, přátele 29

30 Občanské sdružení D. jako důvěra IČO: Adresa: Švermova 32, Liberec 10 Adresa kontaktního místa v České Lípě: Farní charita, Dubická 992/14 Telefon: Kontaktní osoba: Dagmar Svobodová Internetové stránky: Poznámka: středa od 14 do 16 hodin Zaměření: krizová pomoc, vzdělávání, dobrovolnictví, poradenství Občanské sdružení Drak IČO: Adresa: Oblačná 450, Liberec Telefon: , chráněná dílna, Kontaktní osoba: L. Kořínek Internetové stránky: Cílová skupina: zdravotně postižení Zaměření: komplexní péče o tělesně postižené, půjčovna kompenzačních pomůcek, chráněné podporované bydlení, respitní péče, dílny 30 Poradna pro oběti trestných činů Adresa: Ještědská 58, Liberec 7 (poradna je spravována Občanským sdružením D ) Telefon: , Internetové stránky: Cílová skupina: oběti trestných činů Věznice Stráž pod Ralskem Adresa: Máchova 260, Stráž pod Ralskem Telefon: Kontaktní osoba: plk. Mgr. Simon Michailidis Internetové stránky: Výchovný ústav IČO: Adresa: Školní 438, Chrastava Kontaktní osoba: Ing. Markéta Sochorová Telefon: Internetové stránky: Zaměření: DD se školou, střední škola, základní škola

31 Kontakty, odkazy Městský úřad Doksy Školy Nenašli jste, co jste potřebovali? Zdravotní středisko Doksy Linky bezpečí Zkuste zalistovat v následujících stránkách Různé kontakty Znáte svá práva a povinnosti? 31

32 Městský úřad Doksy Městský úřad, náměstí Republiky 193, Doksy Fax: internetové stránky: Starosta města: Místostarosta: Tajemník: Vnitřní a správní odbor Vedoucí odboru: Sekretariát: Podatelna: Matrika, evidence obyvatel: Odbor rozvoje a majetku Vedoucí odboru: Investiční referent: Referent odboru: ; Stavební technik: Úsek sociálních věcí a školství Referent úseku: Finanční odbor Vedoucí odboru: Poplatky: Pokladna: Mzdová účetní: Stavební úřad a úřad územního plánování Vedoucí stavebního úřadu: Referent odboru: , Referent životního prostředí: Městská policie: , Školy Základní škola Karla Hynka Máchy Valdštejnská 253, Doksy Telefon: Internet: Základní škola a Mateřská škola Doksy - Staré Splavy Jezerní 74, Staré Splavy Telefon: Internet: Základní umělecká škola Sokolská 299, Doksy Telefon: Internet:

33 Mateřská škola Doksy Libušina 838 Tel Mateřská škola - Pražská Pražská 836, Doksy Telefon: Internet: msprazskadoksy.cz Mateřská škola - Pražská Pražská 836, Doksy Telefon: Internet: msprazskadoksy.cz 33

34 Zdravotní středisko Doksy, Tovární vrch 78 Ortopedie Oční ordinace I. obvod II. obvod MediClinic sestra lékař MUDr. Hadravová sestra Rehabilitace Diabetologická ordinace III. obvod Dětská ordinace Chirurgická ambulance Rehabilitace lékař MUDr. Duchanová lékař MUDr. Špalková Rentgen Zubní ordinace Gynekologická ambulance lékař Interní a kardiologická ambulance lékař sestra

35 Linky důvěry Volej zdarma z celé České republiky, jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů 24 hodin denně po celý rok. Linka je anonymní. Rodičovská linka Má Vaše dítě problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností, setkalo se s šikanou, má problémy v kontaktu s vrstevníky, nevíte, jak postupovat v případě, že máte podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí? Pomoc v podobě výchovného, rodinného a sociálně - právního poradenství nabízí anonymní rodičovská linka. Zlatá linka seniorů Linky bezpečí Linka bezpečí internetová adresa: Nevíš si rady se svými problémy? Cítíš se ohrožený? Osamělý/á? Nechceš nebo nemůžeš se svěřit někomu ze svého okolí, potřebuješ podporu, důvěru, pochopení a kvalifikovanou radu a pomoc? Jste v nepříjemné životní situaci, zemřel Vám někdo blízký, máte vztahové problémy v rodině neslouží Vám zdraví? Volejte bezplatnou anonymní linku seniorů. Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku, od 8.00 do hodin. Kromě okamžité pomoci nabízí linka informace z lékařské, psychologické, právní či sociální oblasti. Využít můžete i internetovou poradnu: 35

36 DONA linka Cítíte se ohroženi domácím násilím, nebo jste jeho svědkem? Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, jejich příbuzným a známým nabízí celostátní anonymní telefonická služba pomoci. Poskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální podporu, pomůže orientovat se v aktuální situaci. Zřizovatelem linky je Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů. www. donalinka.cz Linka důvěry Dětského krizového centra V Zápolí 1250/21, Praha 4 Telefon: NON-STOP Informační centrum Doksy nám. Republiky 191, Doksy Tel.: , Krajská vědecká knihovna příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1, Liberec Tel: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 Tel.: Fax Městská knihovna Doksy Valdštejnská 251, Doksy Tel.: Mobil:

37 Městská policie Doksy, nám. Republiky 193, Doksy Tel.: Policie ČR Obvodní oddělení Doksy Máchova 144, Doksy Tel.: Fax: Městský úřad Česká Lípa, nám.t.g.masaryka 1, Česká Lípa Tel.: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Purkyňova 1849, Česká Lípa Tel.: spojovatelka : Fax : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu Praha 2 Tel.: Nemocnice Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa Mladá Boleslav II Tel.:

38 Kontaktujte nás prosím: V případě, že v katalogu Vaše organizace není nebo chcete její údaje změnit V případě, že jste zjistili jakoukoli neaktuálnost, nesrovnalost či nesprávnost údajů Vaše připomínky budou vždy vzaty v potaz. Kontaktní osobou pro sběr informací je: Referentka sociálních věcí MÚ Doksy telefon Katalog sociálních služeb Města Doksy Vydala pracovní skupina pro komunitní plánování města Doksy 2008 Obsahově zpracovala Jitka Dočkalová vedoucí Odboru sociálních služeb města Doksy Obálka, grafická úprava a korektury Mgr. Marie Korcová Vytisklo Náklad 2000 výtisků Poslední aktualizace: srpen 2013 Aktualizaci provedla: Ing. Blanka Krajníková, referentka sociálních věcí Městského úřadu v Doksech 38

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Předfinancování 2019

Předfinancování 2019 Předfinancování 2019 Poř. číslo Název poskytovatele IČO Sídlo Registrační číslo Druh služby Výše dotace 2019 (v Kč) 01. 02. 03. FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec o.p.s. 46749411 FOKUS Liberec

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Dofinancování listopad 2017, usnesení č. 2005/17/RK a č. 483/17/ZK

Dofinancování listopad 2017, usnesení č. 2005/17/RK a č. 483/17/ZK Dofinancování listopad 207, usnesení č. 2005/7/RK a č. 483/7/ZK ALVALÍDA, z.s. 442247 Hanychovská 743/3 Spolek Druh 529357 stacionáře 44 376 APOSS Liberec, příspěvková APOSS Liberec, příspěvková APOSS

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na přidělení

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Dofinancování na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 1599/18/RK a 344/18/ZK

Dofinancování na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 1599/18/RK a 344/18/ZK na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usn. 599/8/RK a 344/8/ZK Název ČO Sídlo ADVATA, z. ú. 6563559 Rumunská 4/6 Liberec V-Perštýn 655287 32 000 ALVALÍDA, z.s. 442247 Hanychovská 743/3 Liberec -Jeřáb 460

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2018 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 31. 12. příjem žádostí do 3. 4. Pořa dové číslo Žadatel IČ/datum narození Název projektu Termín

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1

Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1. Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, Liberec 1 Podpořené služby Název IČO Sídlo Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591 4142726 služby následné péče 884 000 Kč Rumunská 14/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 ADVAITA, z. ú. 65635591

Více

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0.02.20 Pořadí jednání č. 20 Přechod financování z MPSV na kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a financování sociálních služeb vyrovnávací

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Tento adresář vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku plánování rozvoje

Více

Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK

Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK Dofinancování srpen 2017, usnesení č. 1386/17/RK a č. 318/17/ZK Název IČ Adresa Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn ADVAITA, z. ú. 65635591 Hanychovská 743/3 Liberec III-Jeřáb 460 07 Liberec 7 ALVALÍDA, z.s.

Více

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY

AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY AKČNÍ PLÁN 2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DOKSY 2016 2020 1 Akční plán je prováděcím dokumentem Komunitního plánu sociálních služeb města 2016 2020 (dále KPSS). Je každoročně zpracováván pro

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1. Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1

Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1. Rumunská 14/6 Liberec IV-Perštýn Liberec 1 ADVAITA, z. ú. 65635591 ADVAITA, z. ú. 65635591 AHC a.s. 24160369 AHC a.s. 24160369 ALVALÍDA, z.s. 44224711 APOSS Liberec, příspěvková organizace 71220071 APOSS Liberec, příspěvková organizace 71220071

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Katalog socilálních služeb - Velvary

Katalog socilálních služeb - Velvary Katalog socilálních služeb - Velvary Vážení a milí spoluobčané, publikace, kterou dostáváte do rukou, je výsledkem projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích.

Více

F 17_Provozní řád CZP LK o.s.

F 17_Provozní řád CZP LK o.s. Kategorie F Směrnice Interní číslo dokumentu: F 17 Provozní řád CZP LK o.s. Platnost od: 1. 4. 2009 Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Sídlo organizace: Zahradní 415/10,

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více