Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu"

Transkript

1 Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový svaz Bělohorská 19 IČ Praha 6 Břevnov

2 Úvod Výběr dodavatele na revitalizaci stránek ČVS Toto poptávkové řízení je vyhlašováno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1. Identifikační údaje zadavatele Český volejbalový svaz sídlo: Bělohorská 19, Praha 6 Břevnov spisová značka: L 191 vedená u Městského soudu v Praze IČ: kontaktní osoba: Jiří Popelka e- mail: 2. Předmět poptávky Předmětem poptávky je revitalizace stávajících webových stránek Českého volejbalového svazu, a provedení dalších prací s tím spojených. Smlouva o vytvoření webových stránek bude uzavřena s jedním vítězným uchazečem. Předmětem plnění je komplexní řešení webových stránek ČVS a) dodávka redakčního systému (CMS) splňující technické požadavky dle zadávací dokumentace b) návrh a realizace grafického provedení stránek c) převod stávajícího obsahu současných webových stránek d) technická podpora při naplnění nové podoby webových stránek e) zajištění provozu a rozvoje webových stránek 3. Vymezení předmětu plnění a rozsahu plnění Zadavatel stanovuje definici a rozsah plnění jednotlivých částí zakázky v následujícím rozsahu: 1. technické specifikace webové prezentace 2. funkčnost webových stránek 3. redakční systém (CMS) 4. převod stávajícího obsahu současných webových stránek ČVS 5. technické zabezpečení provozu 6. bezpečnost portálu 7. návrh a realizace grafického provedení 4. Technické specifikace 4.1. Technické specifikace webové prezentace a) Bude vytvořena na bázi dynamických stránek s možností doplňovat články, fotografie, přílohy b) Bude vytvořena na celosvětově uznávaném redakčním systému c) Údržba stránek musí být umožněna pověřeným pracovníkům zadavatele s minimálními nároky na jejich znalosti v oblasti tvorby www stránek d) Struktura prezentace může být měněna správcem stránek bez nutnosti zásahu uchazeče e) Webová prezentace bude podporovat responsivní vzhled 2

3 4.2. Funkčnost webových stránek a) Možnost registrace uživatelů za účelem rozesílání ů, aktualit, apod. b) Možnost fulltextového vyhledávání v rámci celé prezentace i v jejich jednotlivých částech c) Další dle specifikace požadavků redakčního systému 4.3. Redakční systém Požadavky na CMS a) Trvalost a rozšířenost CMS na trhu. Součástí nabídky bude i přehled funkčnosti CMS a referencí nasazení CMS b) Přístup k rozhraní CMS přes neveřejný přístup na základě přidělených přístupových práv a hesel c) Generování i přímé vytváření SEF adres pro všechny součásti CMS d) Uživatelské rozhraní v českém jazyce e) Možnost nasazení CMS i na nové subdomény včetně možnosti použít jinou grafickou šablonu Požadavky na funkčnost CMS a) Přidávání článků včetně obrázků, tabulek, odkazů, dokumentů ke stažení, fotogalerií b) Možnost zveřejňovat fotogalerie včetně možnosti jejich provázání s ostatními částmi prezentace c) Možnost zveřejňovat multimediální soubory d) Možnost vytvoření sekce se soubory ke stažení e) Možnost rozeslat informace určité kategorii uživatelů (odběr RSS, s novými příspěvky) Požadavky na editační funkce CMS a) Napojení na VIS zobrazování výsledků soutěží b) Napojení na Datavolley zobrazování statistik zápasů a online skóre c) U článků možnost řízení jejich zobrazení (výběr kategorie, datum publikování, automatické nezveřejnění, archivace) d) Identifikace autora e) V průběhu vytváření článků systém zajistí automatickou kontrolu pravopisu f) Systém umožní povinné schválení článku před publikací určenému editorovi na základě uživatelských práv g) Tvorba fotogalerií by měla být co nejjednodušší h) Členění fotografií do alb nejlépe ve stromové struktuře včetně možnosti nahrání celého adresáře fotografií najednou. i) Součástí systému bude integrovaný multimediální přehrávač, který nebude vyžadovat dodatečnou instalaci zařízení třetích stran Požadavky na funkční bloky webových stránek a) Anketa: Umožní do systému zadat libovolný počet anket b) Archiv: Systém umožní označené články přesunout do archivu c) Fotogalerie: Systém umožní připravit z obrázků umístěných v souborovém systému CMS libovolné množství galerií. 3

4 d) Galerie souborů: Systém umožní vytvořit skupiny souborů určených ke stažení. Každé stažení souboru bude zapsáno do databáze. e) Grafické bannery: Systém umožní na předem definovaná místa v šabloně webu vkládat grafické bannery f) Kalendář: Interaktivní kalendář s možností filtrovat akce podle druhu. g) marketing: Systém umožní registraci uživatelů za účelem rozesílání ů, aktualit, RSS novinek, formulářů, dokumentů, apod. Systém umožní, aby si uživatel vybral oblasti informací, které mu budou zasílány. Všechny odeslané informace budou uchovávány, včetně statistiky otevření ů. y budou rozesílány vždy až po odsouhlasení daného uživatele. h) Mapa serveru: Do prezentace umožní vložit dynamicky generovanou strukturu serveru s odkazy na rychlý přechod na příslušnou stránku i) Multimédia: Systém umožní do stránek vložit samostatný přehrávač multimédií (audio i video) j) Online formuláře: Systém umožní vytváření online formulářů k) RSS: Systém umožní tvorbu RSS kanálů z jednotlivých kategorií včetně kanálu zahrnujícího celou webovou prezentaci l) Souborový systém: Systém umožní nahrání libovolného druhu souboru na server a libovolnou práci s ním m) Šablony: Systém umožní předdefinování běžně používaných stylů (písmo, tabulky) uživatele n) Tisk: Systém zajistí optimalizovaný tiskový výstup o) Uživatelé a práva: Systém umožní definovat jednotlivé uživatele systému a umožní jim přidělit práva k jednotlivým objektům CMS 4.4. Převod stávajícího obsahu webových stránek Součástí dodávky bude i převod stávající prezentace do nového redakčního systému. Zadavatel aktuálně využívá služeb společnosti Satoya s.r.o. Požadovaným cílovým stavem je převod a stávající online podoby webové prezentace (článků) včetně výstupů z Volejbalového informačního systému (VIS) a Datavolley. Dále bude nutné zajistit propojení s VIS a Datavolley včetně zabezpečení online přenosu vybraných dat na stránky ČVS. Zadavatel uchazeči zajistí schůzku k vyjasnění technických detailů se stávajícím provozovatelem stránek, DUMP aktuální podoby MySQL databázím, přístup k FTP. Součástí nabídky uchazeče bude i návrh provedení technické analýzy proveditelnosti převodu stávajících dat do nového systému. Cena za provedení takové analýzy bude součástí vytvoření webové prezentace ČVS Technické zabezpečení provozu a) Poskytnutí, správa a provoz redakčního systému (CMS) b) Kompletní technická podpora včetně administrace databází webové prezentace c) Dostupnost prezentace minimálně 99,9% měsíčně d) Monitoring dostupnosti serveru s pravidelným zasíláním reportu zadavateli (1x měsíčně) 4

5 e) Tvorba podrobného manuálu pro redakční systém a funkční bloky systému f) Zajištění rozvoje stránek Uchazeči předloží cenovou nabídku, popřípadě další závazky a podmínky, pro zabezpečení provozu a rozvoje stránek. Smlouva o zabezpečení provozu s ním bude uzavřena až po splnění předmětu poptávky Bezpečnost webových stránek Veškeré vstupy na stránky skrz CMS musí být ošetřeny proti pokusům vkládání podvržených dat či jiným pokusům o neautorizovaný přístup. Uchazeč zajistí technické řešení bezpečnosti webové prezentace a CMS. Zabezpečení webových stránek bude součástí služeb dodavatele Návrh a realizace grafického provedení Budou vytvořeny maximálně tři návrhy budoucího grafického provedení webové prezentace zadavatele a to včetně návrhu informační architektury rozvržení prvků webové prezentace včetně návrhu obsahu menu budoucí webové prezentace nemusí respektovat současné rozvržení ani co do rozmístění, ani co do obsahu. Grafický návrh musí zahrnovat titulní stranu, článek, fotogalerii, kalendář událostí, galerii souborů, data z VIS a Datavolley. Na základě vyzvání uchazeče kontaktní osoba předloží v poptávkové dokumentaci očekávaný obsah menu a struktury webových stránek včetně rozložení grafických prvků. 5. Další požadavky na nabídku uchazeče Zadavatel požaduje, aby podstatnou vlastností webových stránek byla rychlá a přehledná dostupnost informací pro návštěvníky stránek. Důležitá je také jednoduchá obsluha administrátorské části redakčního systému, který umožní uživatelům s běžnou znalostí kancelářských aplikací, využívajícím běžně internet, zvyklým pracovat jako běžný uživatel s informačními systémy, ale neovládajících žádný programovací jazyk (html, css, apod.), vkládat textový i grafický obsah na webové stránky. Zadavatel požaduje vytvoření webu s prioritou rychlosti zobrazování stránek a kompatibilitou ve všech rozšířených prohlížečích i mobilních zařízeních. Po celou dobu vytváření webových stránek bude vítězný uchazeč webové stránky on- line zpřístupňovat určeným pracovníkům zadavatele, kteří budou vytvářené webové stránky průběžně testovat a sdělovat následně vítěznému uchazeči své případné připomínky a požadavky na změnu. Připomínky a požadavky na změnu vítězný uchazeč zapracuje do jednoho týdne od jejich obdržení. Hosting a umístění databáze bude zachováno na stávajících serverech firmy Satoya s.r.o, která poskytne plný přístup k těmto prostorům. Pouze v případě technických požadavků převyšujících možnosti stávajícího umístění dat a nemožnosti bezproblémového použití CMS a jeho součástí může dojít k přemístění těchto dat na jiný server. 5

6 6. Požadavky na uchazeče a nabídku Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat: 6.1. Identifikační údaje uchazeče (název, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osobu včetně spojení telefonického, e- mailového) 6.2. Nabídkový list, který bude obsahovat následující skutečnosti: a) Stručný popis společnosti b) Návrh časového harmonogramu plnění c) Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku v prosté kopii d) Seznam významných dodávek obdobného charakteru realizovaných za poslední 2 kalendářní roky. Zadavatel požaduje, aby z tohoto seznamu vyplývalo, že dodavatel v posledních dvou letech vytvořil webové stránky podobné velikosti a komplexnosti e) Grafický návrh vzhledu stránek ve formátu pdf f) Podrobná cenová nabídka za dodání kompletního předmětu plnění v Kč s DPH g) Funkční ukázku navrhovaného redakčního systému jak z pohledu uživatele, tak z pohledu zadavatele (administrátorská obsluha). Tato ukázka bude předložena formou odkazu a přístupových údajů na umístění této ukázky na internetu. 7. Obchodní podmínky Zadavatel předá uchazečům podrobný popis předmětu plnění. Nabídka uchazeče bude obsahovat detailní harmonogram realizace zakázky včetně požadavků na součinnost zadavatele. Cena za vytvoření webových stránek a souvisejících činností bude zaplacena po dodání kompletního plnění a bude uhrazena na základě vystavené faktury se 30 denní splatností. S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o vytvoření webových stránek za podmínek zadavatele. 8. Forma, místo a doba pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručit poštovní zásilkou či osobně na adresu uvedenou v čl. 1. této dokumentace ve lhůtě , do 12:00 hod. Nabídka bude doručena v obálce označené nápisem Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek ČVS, Rozhodující pro podání nabídky je datum doručení, nikoliv datum podání nabídky na poště. 9. Hodnocení nabídek Pro hodnocení nabídky uchazeče je nezbytné, aby uchazeč splnil veškeré podmínky a požadavky stanovené v této poptávkové dokumentaci. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v jednom kole. Uchazeči předloží podepsaný návrh smlouvy a hodnotícími kritérii budou: Redakční systém, návrh struktury a funkčnosti, grafické zpracování váha kritéria 20 % Import článků, implementace dat z VIS, Datavolley váha kritéria 40% Cena váha kritéria 40 % V rámci prvních dvou hodnotících kritérií budou hodnoceny zejména požadavky dle čl. 4 poptávkové dokumentace, kde zadavatel rovněž uvádí jím preferované řešení. 6

7 Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria. Pro toto kritérium, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech U kritéria cena bude nabídka hodnocena podle níže uvedeného vzorce, přičemž nejnižší nabízená cena je považována za nejvýhodnější: 100x nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. Body za ohodnocená kritéria v rámci se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. 10. Stanovení doby, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami Uchazeči budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy s vítězným uchazečem uchazeči. Uchazeči podáním nabídky akceptují, že jejich nabídka bude po uvedenou dobu neodvolatelná. 11. Další podmínky a práva zadavatele 11.1 Zadavatel si vyhrazuje právo: a) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce b) nehradit náklady na vypracování nabídky a na účast v poptávkovém řízení, nevracet uchazečům nabídky c) zrušit poptávkové řízení do doby uzavření smlouvy d) nevybrat žádného uchazeče 11.2 Vítězný uchazeč převede veškerá autorská práva na Český volejbalový svaz. V Praze dne Jiří Popelka projektový manažer 7

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více