Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů"

Transkript

1 Marta Baldassarri, MS, PhD*, Jenni Hjerppe, DDS, PhD**, Davide Romeo, DDS, PhD***, Stefan Fickl, DDS, PhD****, Van P. Thompson, DDS, PhD*****, Christian F. J. Stappert, DDS, MS, PhD****** CÍL: Mikrospára mezi implantátem a abutmentem umožňuje bakteriální kolonizaci, která vede k zánětu periimplantátových tkání. Cílem této studie je určit přesnost spojení tří typů keramických abutmentů a jednoho typu titanového abutmentu s implantáty. MATERIÁL A METODIKA: Analyzovali jsme vlastnosti dosedu tří konfigurací individuálně zhotovených zirkonových abutmentů s implantáty: NobelProcera abutmenty s titanovým dosedem/replace Select Tepered TiUnite implantáty (Nobel Biocare) (NP); Encode abutmenty/nanotite Tapered Cetain implantáty (Biomet 3i) (B3i); Astra Tech Dental abutmenty/ Biomet 3i NanoTite Tapered Cetain implantáty (At). Jako kontrolní soubor jsme využili pět individuálně zhotovených titanových abutmentů Encode/ NanoTite Tapered Cetain implantáty. Všechny abutmenty byly vyrobeny CAD/CAM technologií (computer-aided design/computer-assisted manufacture). U každého vzorku jsme provedli celkem 120 měření vertikálního rozměru spáry (15 skenů 4 pohledy [bukálně, meziálně, palatinálně, distálně] 2 měření) a získané hodnoty porovnali vzájemně mezi čtyřmi sledovanými skupinami, každým spojením abutmentu s implantátem ve skupině a konečně mezi čtyřmi různými pohledy u každého jednotlivého vzorku. VÝSLEDKY: Průměrná velikost spáry (± směrodatná odchylka) byla 8,4 ± 5,6 μm (NP), 5,7 ± 1,9 μm (B3i), 11,8 ± 2,6 μm (At) a 1,6 ± 0,5 μm (Ti). Statisticky významný rozdíl jsme nalezli mezi soubory B3i a At. Nezaznamenali jsme signifikantní rozdíl mezi skupinou NP a dalšími dvěma soubory. Velikost spáry u spojení titanového abutmentu s implantátem byla signifikantně nižší oproti všem systémům s abutmenty z oxidu zirkoničitého. U všech typů konfigurací abutmentů s implantáty byly mezi jednotlivými vzorky nalezeny statisticky významně rozdílné ve velikosti spáry a u 12 z 15 keramických abutmentů jsme zjistili signifikantně se lišící přesnost dosedu u jednotlivých pohledů daného spojení. SOUHRN: Velikost spáry u spojení titanových abutmentů s implantáty byla 3 7x menší než u abut - mentů z oxidu zirkoničitého. Souhrn (Poprvé zveřejněno v časopise The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, č. 3, ročník 27, 2012) ******Assistant Research Scientist, Department of Periodontology and Implant Dentistry, Department of Biomaterials and Biomimetics, New York University College of Dentistry, New York, New York, USA ******Visiting Scholar, Department of Biomaterials and Biomimetics, New York University College of Den - tistry, New York, New York, USA; Research Assistant, De partment of Biomaterials Sciences, University of Tur ku, Turku, Finsko. ******Resident and Scholar, Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University College of Dentistry, College of Dentistry, New York, New York, USA ******Associate Professor, Department of Periodontology, Julius-Maxmilians-University, Würzburg, SRN ******Professor and Chairman, Department of Bioma te - rials and Biomimetics, New York University College of Dentistry, New York, New York, USA ******Principal Investigator, Department of Periodontology and Implant Dentistry, Department of Biomaterials and Biomimetics, New York University College of Dentistry, New York, New York, USA; Professor and Director of Implant Periodontal Prosthodontics, De - partment of Periodontics, University of Maryland School of Dentistry, Baltimore, Maryland, USA; Associate Professor, Department of Prosthodontics, Albert-Ludwigs-University, Freiburg, SRN Úvod Estetiký výsledek je zejména ve frontálním úseku chrupu jedním z nejdůležitějších cílů léčby. V této oblasti upřednostňujeme celokeramické abutmenty před titanovými, neboť poskytují vyšší transparenci a nezpůsobují nepřirozený vzhled korunky či šedavé zabarvení měkkých tkání, zejména u tenkého biotypu gingivy 1 3. K výrobě celokeramických abutmentů se používá oxid zirkoničitý, který vyniká vysokou mechanickou odolností a pevností 4 6, nízkým koeficientem tepelné roztažnosti, zanedbatelným korozivním potenciálem, výbornou biokompatibilitou a v neposlední řadě příznivou interakcí s parodontálními a tvr - dými zubními tkáněmi 7, 8. V současnosti je na trhu již velké množství celokeramických zirkonoxidových abutmentů pro implantační systémy. Stále však není k dispozici dostatek údajů týkajících se přesnosti dosedu abutmentů a velikosti spáry mezi abutmentem a implantátem, která představuje prostor pro kolonizaci bakteriemi orální mikroflóry Předchozí 57

2 studie určily přítomnost 43 druhů periopatogenních bakterií osidlujících tuto oblast 11. Přítomnost mikrobiální kolonizace mikrospáry mezi abutmentem a implantátem představuje klíčový etiologický faktor zánětlivých onemocnění periimplantátových tkání 9, 10 včetně resorpce periimplantátové alveolární kosti 17, 18. Adhezi bakterií ovlivňuje rovněž materiál, ze kterého jsou abutmenty vyráběny. In vivo studie prokázaly signifikantně nižší kolonizaci zirkonoxidových disků ve srovnání s komponentami vyráběnými z titanu 19, 20. V posledních letech uvedly dentální firmy na trh anatomicky tvarované individuální zirkonoxidové abutmenty pro použití v nestandardně formovaných interdentálních prostorech nebo v esteticky či okluzně náročných situacích. Bylo navíc prokázáno, že mikrospára mezi abutmentem a implantátem zvyšuje pravděpodobnost zlomeniny fixačního šroubku či samotného abutmentu 21, 22. Nepřesný dosed rovněž způsobuje nepříznivý přenos okluzního stresu na alveolární kost a komponenty implantátu 23, 24. Cílem této studie je určit přesnost marginálního uzávěru tří rozdílných kombinací implantátů a in - dividuálních anatomicky tvarovaných zirkonoxidových abutmentů. Individuálně zhotovené titanové abutmenty sloužily jako kontrolní soubor. Nulovou hypotézou práce byl předpoklad, že není přítomen statisticky významný rozdíl mezi třemi druhy konfigurace spojení implantátů s keramic - kými abutmenty. 58 Materiál a metodika Do studie jsme zahrnuli čtyři kombinace spojení abutmentu s titanovým dentálním implantátem, přičemž každou z nich tvořilo pět vzorků: NP: individuální Nobel Procera zirkonoxidové abutmenty (Nobel Biocare) s titanovým dosedem a Replace Select Tapered TiUnite implantáty (4,3 x 13 mm, lot ) (Nobel Biocare) B3i: individuální Encode zirkonoxidové abutmenty a NanoTite Tapered Certain implantáty (4 mm/3 mm x 15 mm, lot ) (Biomet 3i) At: individuální Atlantis zirkonoxidové abutmenty (Astra Tech Dental) a NanoTite Tapered Certain implantáty (4 mm/3 mm x 15mm, lot ) Kontrolní skupina (Ti): individuální Encode titanové abutmenty (Biomet 3i) a NanoTite Tape - red Certain implantáty (4 mm/3 mm x 15 mm, lot ) Všechny abutmenty byly vyrobeny CAD/CAM technologií (computer-assisted design/computeraided manufacture) na základě pracovního modelu horní čelisti s chybějícím zubem 11. Na analogu implantátu pracovního modelu jsme nechali zhotovit wax-up korunky vysoký 12 mm a široký 9,5 mm. Korunku jsme duplikovali. Počítali jsme se sílou materiálu celokeramické korunky 1,5 2 mm, a to jak meziodistálně, tak vestibuloorálně. Na základě těchto rozměrů jsme provedli cut-back voskové modelace korunky k návrhu adekvátní podpůrné konstrukce. Wax-up vzniklého abutmentu jsme duplikovali a jeho kopie přizpůsobili jednotlivým implantačním systémům. Vzhledem k rozdílnému způsobu skenování a designování různých CAD/CAM systémů se rozměry hotových abutmentů lišily (obr. 1). Kontrolní soubor abutmentů z titanu jsme vyrobili na základě stejného CAD souboru jako Encode zirkonoxidové abutmenty. Všechny abutmenty jsme dle instrukcí výrobců spojili s abutmenty krouticím momentem 32 Ncm v případě Nobel Procera zirkonoxidových abutmentů a 20 Ncm u Encode keramických, Encode titanových a Atlantis zirkonioxidových abutmentů. Po spojení 25 obou komponent jsme diamantovými brousky v turbínovém násadci definovali bukální, meziální, palatinální a distální rozhraní. Marginální část abutmentů jsme očistili ethanolem a opláchli destilovanou vodou. Na všechny vzorky jsme nanesli vrstvu zlata (K650 sputter coater, Quorum Technologies) a dosed abutmentu s implantátem skenovali elektronovým mikroskopem (SEM) (S-3500N, Hita - chi Instruments). Abychom zajistili správnou pozici vzorků při mikroskopickém snímání, montovali jsme každý vzorek do držiče tak, aby mikrospára byla paralelní s SEM detektorem. Každou ze čtyř pozicí u všech vzorků jsme ve směru hodinových ručiček oskenovali 15x při 800násobném zvětšení (obr. 2). U každého z 60 snímků pořízených u jednoho vzorku jsme provedli dvě měření mikrospáry dosedu za použití analytického softwaru (Quartz PCI, verze 5.5, Quartz Imaging Corporation). Jednosměrnou analýzu rozptylu (α = 0,05) k porovnání velikosti mikrospáry mezi různými skupinami, mezi jednotlivými vzorky a mezi čtyřmi místy u jednoho vzorku jsme provedli programem SigmaPlot (verze 11.0). Výsledky Mikrospára marginálního uzávěru u tří typů zirkonoxidových abutmentů se pohybovala od 1,5 do 34,3 μm. U NP skupiny byla netěsnost široká 1,5 až 34,3 μm, u B3i skupiny 2,2 až 11,4 µm, u At skupiny 7,8 až 21,5 μm a u kontrolní Ti skupiny 1 až 3,5 μm. Průměrné hodnoty (± směrodatná odchylka) jsme zjistili 8,4 ± 5,6 μm (NP), 5,7 ± 1,9 μm (B3i), 11,8 ± 2,6 μm (At) a 1,6 ± 0,5 μm (Ti). Názorné snímky spojení implantátu s abut -

3 NP B3i At Ti Obr. 1 Rozměry (mm) zkoumaných abutmentů. NP = Nobel Procera zirconia abutment; B3i = Encode zirconia abutment; At = Atlantis zirconia abutment; Ti Encode titanium abutment. mentem z každé ze zkoumaných skupin pořízené elektronovým mikroskopem jsou zachycené na obrázcích 3a d. Přesnost marginálního uzávěru titanových abutmentů byla signifikantně vyšší než těsnost dosedu abutmentů zirkonoxidových (P < 0,05). Velikost mikrospáry NP spojení nebyla statisticky významně odlišná od skupin At (P = 0,06) a B3i (P = 1), ale tento rozdíl jsme nalezli mezi skupinami B3i a At (P < 0,01). Rozměry mikrospár všech vzorků včetně směrodatných odchylek jsou zaznamenány na obr. 4. Mezi vzorky z kontrolní skupiny jsme nenalezli statisticky významné rozdíly (P > 0,05), které ale byly přítomny mezi jednotlivými vzorky v rámci všech skupin zirkonoxidových abutmentů (P < 0,01). Tab. 1 shrnuje průměrné velikosti (± směrodatné odchylky) mikrospár marginálních uzávěrů v bukálních, meziálních, distálních a orálních pozicích. S výjimkou tří vzorků [B3i: č. 1 (P = 0,65), At č. 3 (P = 0,81) a At č. 5 (P = 0,81)] se nepřesnosti mezi jednotlivými aspekty týchž implantátů signifikantně lišily (P 0,05). Diskuze V této studii jsme zkoumali přesnost dosedu tří kombinací individuálních zirkonoxidových abutmentů a implantátů. K měření velikosti mikrospáry mezi oběma komponentami bylo popsáno několik metod měření. Dříve rozšířený způsob měření spáry na řezu konfigurace abutment/im plan - 26, 27 tát byl nahrazen zevním měřením na obvodu abutmentu 15, 28, 29. Tento přístup jsme ve své studii využili i my. Díky preciznímu měření velikosti mikrospáry jsme mohli určit, zda jsou přítomné rozdíly v mar - ginální přesnosti tří různých abutment-implantá- 59

4 Marginal interface Marginal interface Obr. 2 Okrajový uzávěr spojení abutmentu s implantátem. Celkem jsme u každého vzorku pořídili 30 mikroskopických snímků z každého pohledu při pohybu kamery ve směru hodinových ručiček (šipka). a b c d Obr. 3a d Snímky mikrospáry zaznamenané elektronovým mikroskopem. a) NP, b) B3i, c) At, d) Ti (pracovní vzdálenost 10,0 mm, zvětšení 800x) 60

5 Obr. 4 Průměrná velikost mikrospáry (± směrodatná odchylka) u všech vzorků každé skupiny. Tab. 1 Průměrná velikost (± směrodatná odchylka) (μm) zkoumaných konfigurací abutmentů s implantáty. Konfigurace/vzorek č. Palatinálně Meziálně Bukálně Distálně Nobel Biocare (zirkonoxidový abutment) 1 10,2 ± 0,9 8,3 ± 1,1 16,8 ± 3,0 8,9 ± 2,1 2 10,6 ± 1,7 7,0 ± 2,2 10,0 ± 2,6 6,1 ± 1,4 3 3,7 ± 1,2 3,3 ± 0,6 3,8 ± 1,4 4,3 ± 0,9 4 8,3 ± 3,6 4,5 ± 2,4 8,9 ± 1,5 6,4 ± 2,3 5 23,5 ± 8,5 4,7 ± 2,9 6,7 ± 1,2 8,4 ± 2,5 Biomet 3i (zirkonoxidový abutment) 1 3,5 ± 0,5 5,3 ± 1,4 7,2 ± 0,7 4,7 ± 0,8 2 8,3 ± 0,8 7,0 ± 1,0 4,3 ± 1,1 6,9 ± 0,9 3 3,6 ± 0,4 6,0 ± 1,3 8,3 ± 1,4 7,9 ± 1,6 4 3,3 ± 0,6 6,9 ± 1,6 7,5 ± 0,9 4,0 ± 0,9 5 3,6 ± 0,7 4,7 ± 0,6 5,8 ± 0,8 5,7 ± 0,9 Atlantis (zirkonoxidový abutment) 1 15,2 ± 1,2 18,4 ± 2,1 14,8 ± 2,3 14,2 ± 2,1 2 11,0 ± 1,3 14,2 ± 1,9 11,3 ± 2,2 10,3 ± 1,1 3 10,8 ± 2,6 10,5 ± 1,2 10,9 ± 1,2 10,5 ± 1,6 4 9,9 ± 0,8 10,8 ± 0,8 11,3 ± 1,1 10,7 ± 1, ,1 ± 1,0 10,8 ± 1,1 11,1 ± 1,3 10,9 ± 1,0 Biomet 3i (titanový abutment) 1 1,6 ± 0,3 1,5 ± 0,4 1,5 ± 0,4 1,6 ± 0,4 2 1,5 ± 0,4 2,0 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,4 3 1,6 ± 0,6 1,8 ± 0,3 1,7 ± 0,3 1,1 ± 0,3 4 1,3 ± 0,3 2,1 ± 0,6 2,0 ± 0,4 1,9 ± 0,4 5 2,0 ± 0,3 1,6 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,3 61

6 Obr. 5 Snímek z elektronového mikroskopu zachycující keramický Nobel Procera abutment s jeho vnitřním kovovým uzávěrem. Vnitřní kovový konektor je mechanicky fixován ke keramickému abutmentu (pracovní vzdálenost 29,8 mm, zvětšení 30x). tových spojení, mezi vzorky v jedné skupině i při různých pohledech (tzn. bukálně, meziálně, distálně a palatinálně) u téhož vzorku. V B3i skupině jsme nalezli statisticky významně menší velikost spáry než v případě At skupiny a menší variabilitu v její velikosti než u souboru NP. U téměř všech vzorků se přesnost dosedu v jednotlivých pohledech lišila, ale bez korelace přesnosti dosedu a dané lokalizace. Individuální titanové abutmenty (kontrolní soubor) Biomet 3i vykazovaly velikost mikrospáry 1 3,5 μm. Přesnost jejich dosedu byla signifikantně vyšší než u individuálně zhotovených zirkonoxidových abutmentů frézováných před sintrováním, které vede ke smrštění keramiky o 20 až 25 % 30, 31. Sintrování je tak pravděpodobně hlavním důvodem vedoucím k snížení marginální přesnosti. Bylo sice prokázáno, že zirkonoxidové komponenty mají nižší potenciál bakteriální kolonizace než součástky titanové 19, 20, ale právě velikost mikrospáry je významným faktorem vedoucím k možnosti mikrobiálního osídlení. Proměnlivá kontrakce oxidu zirkoničitého během sintrování může být příčinou lehce deformovaných abutmentů 30. To by vysvětlovalo, proč se velikosti spáry u zirkonoxidových na rozdíl od titanových abutmentů v různých pohledech lišily. Nalezli jsme různé přesnosti dosedu několika typů keramických abutmentů. Vzhledem k tomu, ž skenovací proces je u každého výrobce jiný, vedou tyto specifické postupy k rozdílným rozměrům hotových abutmentů. Rozdíly v přesnosti tak 62 mohou být kromě kontrakce při sintrování dané též specifiky výrobních procesů. Konfigurace Biomet 3i vykázala statisticky významně vyšší přesnost dosedu než Atlantis, což vede k před - pokladu nižší bakteriální kontaminace a dlouho - dobější biologické stability 22 24, 26, 32. Nezjistili jsme statisticky významný rozdíl v přesnosti dosedu NP a B3i. Vzorky z NP skupiny však vykazovaly větší variabilitu velikosti mikrospáry než skupiny B3i a At, což odpovídá sdělení Baixe a kol. 26, v níž měla čtyři spojení abutmentů s implantáty systému Procera Esthetic s (Nobel Biocare) při měření na průřezu průměrnou velikost mikrospáry 1,8 ± 3,2 μm. Vnější část dosedu abutmentu s implantátem však vykazovala nepřesnost až 18,9 μm. Podobně jako v této studii vykazovaly Procera Esthetic abutmenty největší variabilitu přesnosti dosedu mezi všemi vzorky, a to 0,25 až 18,9 μm 26. Tato proměnlivost může být dána vnitřním kovovým konektorem tohoto systému (obr. 5), který je mechanicky připojen ke keramickému abutmentu a umožňuje mikropohyby. UB3i systému jsme nalezli velikost spáry 2,2 až 11,4 μm, což odpovídá studii, kde Canullo 2 8 u individuálních titanových/keramických abutmentů zjistil nepřesnost dosedu 3,7 7,0 μm. Hjer - ppe a kol. 29 u individuálních zirkonoxidových abutmentů změřil velikost spáry 1,5 7,5 μm. Vertikální přesnost B3i konfigurace byla ve srovnání s NP a At systémy vyšší. Jansen et al testovali 13 různých spojení abutmentů s implantáty, přičemž u všech byla přítomna mikrospára, jejíž redukce předchází, ale ne zcela eliminuje bakteriální kolonizaci 15. Samotné bakteriální adhezi se věnují jiné studie 13, 14, 16. Coelho et al za použití toluidinové modři aplikované do vnitřního závitu implantátu prokázali, že dokonalé utěsnění nebylo přítomné ani v jedné abutment-implantátové konfiguraci 12. Průměrná velikost bakterie je méně než 2 μm 11. Kvůli tomu předpokládáme bakteriální kolonizaci u všech spojení abutmentů s im - plantáty. Čím větší je mikrospára, k tím mohutnější kolonizaci a intenzivnější zánětlivé reakci periimplantátových tkání dochází. K měření velikosti spáry lze použít rentgenologické metody, laser a fotogrammetrii či elektronový mikroskop 33, 34. V této studii jsme k měření přesnosti dosedu a zobrazení mikrospáry využili elektronovou mikroskopii. Předchozí studie zahrnovaly přibližně 50 měření, což je množství považované za dostačující k získání klinicky relevantních dat 35. Jelikož jsme u každého vzorku zahrnutého do této studie uskutečnili celkem 120 měření, lze předložená data považovat za dostatečně relevantní. Nulová hypotéza této studie byla zamítnuta, jelikož jsme nalezli statisticky významné rozdíly

7 mezi velikostí mikrospár mezi jednotlivými typy konfigurace keramických abutmentů s implantáty. Závěr Individuálně zhotovené titanové abutmenty vykazovaly oproti keramickým abutmentům menší velikost mikrospáry ( 3,5 μm) a její konstantní šířku. Přesnost dosedu keramických abutmentů fixovaných k titanovým dentálním implantátům byla výrazně nižší. Nejpřesnější dosed jsme nalezli u skupiny Encode abutmentů/nanotite Tapered Certain implantátů, Biomet 3i. Biologický dopad marginální přesnosti musí být ověřen dalšími studiemi. Poděkování Děkujeme panu Timothy Bromageovi za cenné rady a asistenci při snímkování elektronovým mikroskopem, jakož i National Institutes of Health/Na - tional Institute for dental and Cranio facial Re - search. Autoři dále děkují firmám Nobel Biocare (Göteborg, Sweden) a Biomet 3i (West Palm Beach, Florida) za poskytnutí dentálních implantátů a individuálně zhotovených abutmentů. Všechny tři firmy (Nobel Biocare, Biomet 3i a Astra Tech Dental) udělují výzkumné granty na New York University College of Dentistry. Literatura 1. Jung RE, Holderegger C, Sailer I, Khraisat A, Suter A, Hammerle CH. The effect of all-ceramic and porcelain-fused-to-metal restorations on marginal peri-implant soft tissue color: A randomized controlled clinical trial. Int J Periodontics Restorative Dent 2008; 28: Tripodakis AP, Strub JR, Kappert HF, Witkowski S. Strength and mode of failure of single implant all-ceramic abutment restorations under static load. Int J Prosthodont 1995; 8: Yildirim M, Edelhoff D, Hanisch O, Spiekermann H. Ceramic abutments A new era in achieving optimal esthetics in implant dentistry. Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20: Adatia ND, Bayne SC, Cooper LF, Thompson JY. Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments. J Prosthodont 2009; 18: Butz F, Heydecke G, Okutan M, Strub JR. Survival rate, fracture strength and failure mode of ceramic implant abutments after chewing simulation. J Oral Rehabil 2005; 32: Glauser R, Sailer I, Wohlwend A, Studer S, Schibli M, Scharer P. Experi - mental zirconia abutments for implant-supported single-tooth restorations in esthetically demanding regions: 4-year results of a prospective clinical study. Int J Prosthodont 2004; 17: Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials 1999; 20: Welander M, Abrahamsson I, Berglundh T. The mucosal barrier at implant abutments of different materials. Clin Oral Implants Res 2008; 19: Broggini N, McManus LM, Hermann JS, et al. Peri-implant inflammation defined by the implant-abutment interface. J Dent Res 2006; 85: Broggini N, McManus LM, Hermann JS, et al. Persistent acute inflammation at the implant-abutment interface. J Dent Res 2003; 82: Callan DP, Cobb CM, Williams KB. DNA probe identification of bacteria colonizing internal surfaces of the implant-abutment interface: A preliminary study. J Periodontol 2005; 76: Coelho PG, Sudack P, Suzuki M, Kurtz KS, Romanos GE, Silva NR. In vitro evaluation of the implant abutment connection sealing capability of different implant systems. J Oral Rehabil 2008; 35: Deconto MA, Salvoni AD, Wassall T. In vitro microbiological bacterial seal analysis of the implant/abutment connection in morse taper implants: A comparative study between 2 abutments. Implant Dent 2010; 19: Harder S, Dimaczek B, Acil Y, Terheyden H, Freitag-Wolf S, Kern M. Molecular leakage at implant-abutment connection In vitro investigation of tightness of internal conical implant-abutment connections against endotoxin penetration. Clin Oral Investig 2010; 14: Jansen VK, Conrads G, Richter EJ. Microbial leakage and marginal fit of the implant-abutment interface. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Ricomini Filho AP, Fernandes FS, Straioto FG, da Silva WJ, Del Bel Cury AA. Preload loss and bacterial penetration on different implant-abutment connection systems. Braz Dent J 2010; 21: Esposito M, Hirsch J, Lekholm U, Thomsen P. Differential diagnosis and treatment strategies for biologic complications and failing oral implants: A review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: O Mahony A, MacNeill SR, Cobb CM. Design features that may influence bacterial plaque retention: A retrospective analysis of failed implants. Quintessence Int 2000; 31: Rimondini L, Cerroni L, Carrassi A, Torricelli P. Bacterial colonization of zirconia ceramic surfaces: An in vitro and in vivo study. Int J Oral Maxillofac Implants 2002; 17: Scarano A, Piattelli M, Caputi S, Favero GA, Piattelli A. Bacterial adhesion on commercially pure titanium and zirconium oxide disks: an in vivo human study. J Periodontol 2004; 75: Binon PP, McHugh MJ. The effect of eliminating implant/abutment rotational misfit on screw joint stability. Int J Prosthodont 1996; 9: Khraisat A, Stegaroiu R, Nomura S, Miyakawa O. Fatigue resistance of two implant/abutment joint designs. J Prosthet Dent 2002; 88: Alkan I, Sertgoz A, Ekici B. Influence of occlusal forces on stress distribution in preloaded dental implant screws. J Prosthet Dent 2004; 91: Hecker DM, Eckert SE. Cyclic loading of implant-supported prostheses: Changes in component fit over time. J Prosthet Dent 2003; 89: Stappert CF, Chitmongkolsuk S, Silva NR, Att W, Strub JR. Effect of mouthmotion fatigue and thermal cycling on the marginal accuracy of partial coverage restorations made of various dental materials. Dent Mater 2008; 24: Baixe S, Fauxpoint G, Arntz Y, Etienne O. Microgap between zirconia abutments and titanium implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25: Coelho AL, Suzuki M, Dibart S, Da Silva N, Coelho PG. Crosssectional analysis of the implant-abutment interface. J Oral Rehabil 2007; 34: Canullo L. Clinical outcome study of customized zirconia abutments for single-implant restorations. Int J Prosthodont 2007; 20: Hjerppe J, Lassila LV, Rakkolainen T, Narhi T, Vallittu PK. Load-bearing capacity of custom-made versus prefabricated commercially available zirconia abutments. Int J Oral Maxillofac Implants 2011 Jan Feb; 26(1): Oh GJ, Yun KD, Lee KM, Lim HP, Park SW. Sintering behavior and mechanical properties of zirconia compacts fabricated by uniaxial press forming. J Adv Prosthodont 2010; 2: Raidgrodski AJ. Contemporary all-ceramic fixed partial dentures: A review. Dent Clin North Am 2004; 48: Binon PP. The effect of implant/abutment hexagonal misfit on screw joint stability. Int J Prosthodont 1996; 9: Jemt T, Rubenstein JE, Carlsson L, Lang BR. Measuring fit at the implant prosthodontic interface. J Prosthet Dent 1996; 75: Lang LA, Sierraalta M, Hoffensperger M, Wang RF. Evaluation of the precision of fit between the Procera custom abutment and various implant systems. Int J Oral Maxillofac Implants 2003; 18: Groten M, Axmann D, Probster L, Weber H. Determination of the minimum number of marginal gap measurements required for practical in-vitro testing. J Prosthet Dent 2000; 83:

Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching

Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Stefan Fickl, Dr. med. dent*, Otto Zuhr, Dr. med. dent**, Jamal M. Stein, Dr. med. dent***,

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Lava CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Dokonalost v každém detailu 2 Lava znamená úspěch CAD/CAM systém Lava v sobě spojuje vyspělou digitální technologii a nejnovější vědecké

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely.

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. 276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Stability of Bone Bed Crest of Loaded Implant

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Rozhodování v parodontologii. Kazuistika

Rozhodování v parodontologii. Kazuistika Rozhodování v parodontologii. Kazuistika Stefan Fickl, Dr. med. dent.*, Wolfgang Bolz, Dr. med. dent.*, Hannes Wachtel, prof., Dr. med. dent.**, Tobias Thalmair, Dr. med. dent.*, Otto Zuhr, Dr. med. dent.*,

Více

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc.

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. KaVo ARCTICA CAD/CAM systém jeden systém, mnoho výhod. Vaše výhoda kvality KaVo. KaVo Dental Excellence to je více než 100 let dentální zkušenosti a více než deset

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie Celokeramický systém Turkom-Cera TM Klinická studie Prof. Dr. Cetin Sevuk Protetické oddělení Zubní kliniky, Univerzita v Istanbulu Úvod Vzhledem k narůstajícímu zájmu o estetiku a obavám z toxických a

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií.

Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Kazuistiky Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MD*, Åsa Kärner, CDT** Pacienti dnes žádají estetickou náhradu zubů ve zkráceném čase. Technologické

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT DENTAL SUMMIT PRAGUE ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU - SBÍRKA ABSTRAKT 1 PŘEDNÁŠKY A ŽIVÉ DEMONSTRACE PÁTEK 10. ŘÍJNA SEKCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ (KŘIŽÍKŮV PAVILON E) Moderátoři: MUDr. Hana Zallmannová, MUDr. Miroslav

Více

Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba.

Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba. Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba. ČEŠTINA Pracovní postupy v zubní ordinaci V naší nabídce naleznete širokou škálu otevřených řešení pro CAD/ CAM ve stomatologii. Ať už vaše ordinace

Více

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA

PARODONTOLOGIE PERIODONTIA D PARODONTOLOGIE PERIODONTIA NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 99 Sondy, pátradla Probes 101 Kyrety Curettes 102 105 Nástroje na zubní kámen 106 111 Pilníky Files 112 100 PARODONTOLOGIE

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Sympozium DENTSPLY Implants

Sympozium DENTSPLY Implants Sympozium DENTSPLY Implants Praha 17. dubna 2015 Vítejte! Srdečně Vás zveme na sympozium Dentsply Implants v Praze 17. dubna 2015. Doufáme, že oceníte připravený vědecký program a příležitost seznámit

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo.

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Lava Ultimate CAD/CAM materiál Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová kategorie materiálu

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie

Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie Úrazy zubů následky neléčeného traumatu a jeho terapie MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Blanka Pasteláková Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN. THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN. THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS Jitka Kabátová a Sonia Bartáková b František Hnilica

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických

Více

Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS

Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS Abstrakt Jan Pěnčík 1, Přemysl Kršek 2, Zbyněk Šedivý 3 Pokroky v oblasti materiálové vědy otevírají nové možnosti rovněž

Více

AsbaCar Asb eclin Clin AsbaCareClinic Clin A h d ezivní n film m roz o tok o pr p o o oš o etř t ov o ání n P riimp m l p ant n itis

AsbaCar Asb eclin Clin AsbaCareClinic Clin A h d ezivní n film m roz o tok o pr p o o oš o etř t ov o ání n P riimp m l p ant n itis AsbaCareClinicClinic Adhezivní film roztok pro ošetřování Periimplantitis PERIIMPLANTITIS Je vážné zánětlivé onemocnění dásní a čelistní kosti a okolo ennossálních implantátů. Z toho vznikají periimplantérní

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

Stomatochirurgický občasník ČSCHS. Význam připojené gingivy v okolí zubního implantátu. září 2008. Úvod

Stomatochirurgický občasník ČSCHS. Význam připojené gingivy v okolí zubního implantátu. září 2008. Úvod Stomatochirurgický občasník září 2008 ČSCHS Vážení kolegové, po delší odmlce se Vám do rukou dostává nové číslo Stomatochirurgického občasníku, který pro Vás připravuje Česká stomatochirurgická společnost

Více

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky jsou rozděleny pro žadatele: I. Žadatelé pracují

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Platnost do 30.8.2015. CAD/CAM Specialista. pro laboratoř. pro ordinaci. www.dentamed.cz

Platnost do 30.8.2015. CAD/CAM Specialista. pro laboratoř. pro ordinaci. www.dentamed.cz Platnost do 30.8.2015 CAD/CAM Specialista pro laboratoř pro ordinaci tel.: 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz Vydejte se na vlastní digitální cestu Vstupte do plně digitálního světa s vyladěným

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

Překlad originálního návodu k obsluze. Vysvětlení symbolů... 4. Všeobecná bezpečnostní upozornění... 5. Vhodný personál... 7

Překlad originálního návodu k obsluze. Vysvětlení symbolů... 4. Všeobecná bezpečnostní upozornění... 5. Vhodný personál... 7 _Návod k použití OBSAH Překlad originálního návodu k obsluze weiß nichtcs Obsah Vysvětlení symbolů..................................... 4 Všeobecná bezpečnostní upozornění...................... 5 Vhodný

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

SONICflex Kniha hrotů.

SONICflex Kniha hrotů. SONICflex Kniha hrotů. Podrobné uživatelské návody k hrotům společnosti KaVo na adrese kavo.com/spitzen NOVINKA Rozmanitost dovedená až na hrot. endo retro micro bevel Díky komplexním možnostem, které

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 92, 912-916 (1998) STANOVENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC OXIDU TITANIČITÉHO JAN BALCÁREK a, ADOLF GOEBEL a, ZDENĚK ŠMEJKAL b a LADISLAV DUBÁNEK b rychlé získání

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY

STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY J IŽ 13 LET ZASTUPUJEME NA Č ESKÉM TRHU FIRMU STRUČNÝ PRŮVODCE DIGITÁLNÍMI ZOBRAZOVACÍMI SYSTÉMY V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255, e-mail:

Více

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika odborné sdělení MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKY PRO KRYTÍ GINGIVÁLNÍCH RECESŮ Kazuistika Jan Streblov 1), Miroslav Palma 2), Martin Tomeček 1) 1) 3DK, s. r. o., Praha 2) Soukromá praxe, Český Brod O AUTORECH

Více

Krajčí D., Pospíšilová E., Černochová D.

Krajčí D., Pospíšilová E., Černochová D. Krajčí D., Pospíšilová E., Černochová D. Ústav histologie a embryologie Lékařská fakulta, UP v i OBSAH REFERÁTU Principy a systémy virtuální mikroskopie Výhody virtuální mikroskopie. Způsoby aplikace virtuální

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více