Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marginální přesnost tří typů keramických abutmentů"

Transkript

1 Marta Baldassarri, MS, PhD*, Jenni Hjerppe, DDS, PhD**, Davide Romeo, DDS, PhD***, Stefan Fickl, DDS, PhD****, Van P. Thompson, DDS, PhD*****, Christian F. J. Stappert, DDS, MS, PhD****** CÍL: Mikrospára mezi implantátem a abutmentem umožňuje bakteriální kolonizaci, která vede k zánětu periimplantátových tkání. Cílem této studie je určit přesnost spojení tří typů keramických abutmentů a jednoho typu titanového abutmentu s implantáty. MATERIÁL A METODIKA: Analyzovali jsme vlastnosti dosedu tří konfigurací individuálně zhotovených zirkonových abutmentů s implantáty: NobelProcera abutmenty s titanovým dosedem/replace Select Tepered TiUnite implantáty (Nobel Biocare) (NP); Encode abutmenty/nanotite Tapered Cetain implantáty (Biomet 3i) (B3i); Astra Tech Dental abutmenty/ Biomet 3i NanoTite Tapered Cetain implantáty (At). Jako kontrolní soubor jsme využili pět individuálně zhotovených titanových abutmentů Encode/ NanoTite Tapered Cetain implantáty. Všechny abutmenty byly vyrobeny CAD/CAM technologií (computer-aided design/computer-assisted manufacture). U každého vzorku jsme provedli celkem 120 měření vertikálního rozměru spáry (15 skenů 4 pohledy [bukálně, meziálně, palatinálně, distálně] 2 měření) a získané hodnoty porovnali vzájemně mezi čtyřmi sledovanými skupinami, každým spojením abutmentu s implantátem ve skupině a konečně mezi čtyřmi různými pohledy u každého jednotlivého vzorku. VÝSLEDKY: Průměrná velikost spáry (± směrodatná odchylka) byla 8,4 ± 5,6 μm (NP), 5,7 ± 1,9 μm (B3i), 11,8 ± 2,6 μm (At) a 1,6 ± 0,5 μm (Ti). Statisticky významný rozdíl jsme nalezli mezi soubory B3i a At. Nezaznamenali jsme signifikantní rozdíl mezi skupinou NP a dalšími dvěma soubory. Velikost spáry u spojení titanového abutmentu s implantátem byla signifikantně nižší oproti všem systémům s abutmenty z oxidu zirkoničitého. U všech typů konfigurací abutmentů s implantáty byly mezi jednotlivými vzorky nalezeny statisticky významně rozdílné ve velikosti spáry a u 12 z 15 keramických abutmentů jsme zjistili signifikantně se lišící přesnost dosedu u jednotlivých pohledů daného spojení. SOUHRN: Velikost spáry u spojení titanových abutmentů s implantáty byla 3 7x menší než u abut - mentů z oxidu zirkoničitého. Souhrn (Poprvé zveřejněno v časopise The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, č. 3, ročník 27, 2012) ******Assistant Research Scientist, Department of Periodontology and Implant Dentistry, Department of Biomaterials and Biomimetics, New York University College of Dentistry, New York, New York, USA ******Visiting Scholar, Department of Biomaterials and Biomimetics, New York University College of Den - tistry, New York, New York, USA; Research Assistant, De partment of Biomaterials Sciences, University of Tur ku, Turku, Finsko. ******Resident and Scholar, Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University College of Dentistry, College of Dentistry, New York, New York, USA ******Associate Professor, Department of Periodontology, Julius-Maxmilians-University, Würzburg, SRN ******Professor and Chairman, Department of Bioma te - rials and Biomimetics, New York University College of Dentistry, New York, New York, USA ******Principal Investigator, Department of Periodontology and Implant Dentistry, Department of Biomaterials and Biomimetics, New York University College of Dentistry, New York, New York, USA; Professor and Director of Implant Periodontal Prosthodontics, De - partment of Periodontics, University of Maryland School of Dentistry, Baltimore, Maryland, USA; Associate Professor, Department of Prosthodontics, Albert-Ludwigs-University, Freiburg, SRN Úvod Estetiký výsledek je zejména ve frontálním úseku chrupu jedním z nejdůležitějších cílů léčby. V této oblasti upřednostňujeme celokeramické abutmenty před titanovými, neboť poskytují vyšší transparenci a nezpůsobují nepřirozený vzhled korunky či šedavé zabarvení měkkých tkání, zejména u tenkého biotypu gingivy 1 3. K výrobě celokeramických abutmentů se používá oxid zirkoničitý, který vyniká vysokou mechanickou odolností a pevností 4 6, nízkým koeficientem tepelné roztažnosti, zanedbatelným korozivním potenciálem, výbornou biokompatibilitou a v neposlední řadě příznivou interakcí s parodontálními a tvr - dými zubními tkáněmi 7, 8. V současnosti je na trhu již velké množství celokeramických zirkonoxidových abutmentů pro implantační systémy. Stále však není k dispozici dostatek údajů týkajících se přesnosti dosedu abutmentů a velikosti spáry mezi abutmentem a implantátem, která představuje prostor pro kolonizaci bakteriemi orální mikroflóry Předchozí 57

2 studie určily přítomnost 43 druhů periopatogenních bakterií osidlujících tuto oblast 11. Přítomnost mikrobiální kolonizace mikrospáry mezi abutmentem a implantátem představuje klíčový etiologický faktor zánětlivých onemocnění periimplantátových tkání 9, 10 včetně resorpce periimplantátové alveolární kosti 17, 18. Adhezi bakterií ovlivňuje rovněž materiál, ze kterého jsou abutmenty vyráběny. In vivo studie prokázaly signifikantně nižší kolonizaci zirkonoxidových disků ve srovnání s komponentami vyráběnými z titanu 19, 20. V posledních letech uvedly dentální firmy na trh anatomicky tvarované individuální zirkonoxidové abutmenty pro použití v nestandardně formovaných interdentálních prostorech nebo v esteticky či okluzně náročných situacích. Bylo navíc prokázáno, že mikrospára mezi abutmentem a implantátem zvyšuje pravděpodobnost zlomeniny fixačního šroubku či samotného abutmentu 21, 22. Nepřesný dosed rovněž způsobuje nepříznivý přenos okluzního stresu na alveolární kost a komponenty implantátu 23, 24. Cílem této studie je určit přesnost marginálního uzávěru tří rozdílných kombinací implantátů a in - dividuálních anatomicky tvarovaných zirkonoxidových abutmentů. Individuálně zhotovené titanové abutmenty sloužily jako kontrolní soubor. Nulovou hypotézou práce byl předpoklad, že není přítomen statisticky významný rozdíl mezi třemi druhy konfigurace spojení implantátů s keramic - kými abutmenty. 58 Materiál a metodika Do studie jsme zahrnuli čtyři kombinace spojení abutmentu s titanovým dentálním implantátem, přičemž každou z nich tvořilo pět vzorků: NP: individuální Nobel Procera zirkonoxidové abutmenty (Nobel Biocare) s titanovým dosedem a Replace Select Tapered TiUnite implantáty (4,3 x 13 mm, lot ) (Nobel Biocare) B3i: individuální Encode zirkonoxidové abutmenty a NanoTite Tapered Certain implantáty (4 mm/3 mm x 15 mm, lot ) (Biomet 3i) At: individuální Atlantis zirkonoxidové abutmenty (Astra Tech Dental) a NanoTite Tapered Certain implantáty (4 mm/3 mm x 15mm, lot ) Kontrolní skupina (Ti): individuální Encode titanové abutmenty (Biomet 3i) a NanoTite Tape - red Certain implantáty (4 mm/3 mm x 15 mm, lot ) Všechny abutmenty byly vyrobeny CAD/CAM technologií (computer-assisted design/computeraided manufacture) na základě pracovního modelu horní čelisti s chybějícím zubem 11. Na analogu implantátu pracovního modelu jsme nechali zhotovit wax-up korunky vysoký 12 mm a široký 9,5 mm. Korunku jsme duplikovali. Počítali jsme se sílou materiálu celokeramické korunky 1,5 2 mm, a to jak meziodistálně, tak vestibuloorálně. Na základě těchto rozměrů jsme provedli cut-back voskové modelace korunky k návrhu adekvátní podpůrné konstrukce. Wax-up vzniklého abutmentu jsme duplikovali a jeho kopie přizpůsobili jednotlivým implantačním systémům. Vzhledem k rozdílnému způsobu skenování a designování různých CAD/CAM systémů se rozměry hotových abutmentů lišily (obr. 1). Kontrolní soubor abutmentů z titanu jsme vyrobili na základě stejného CAD souboru jako Encode zirkonoxidové abutmenty. Všechny abutmenty jsme dle instrukcí výrobců spojili s abutmenty krouticím momentem 32 Ncm v případě Nobel Procera zirkonoxidových abutmentů a 20 Ncm u Encode keramických, Encode titanových a Atlantis zirkonioxidových abutmentů. Po spojení 25 obou komponent jsme diamantovými brousky v turbínovém násadci definovali bukální, meziální, palatinální a distální rozhraní. Marginální část abutmentů jsme očistili ethanolem a opláchli destilovanou vodou. Na všechny vzorky jsme nanesli vrstvu zlata (K650 sputter coater, Quorum Technologies) a dosed abutmentu s implantátem skenovali elektronovým mikroskopem (SEM) (S-3500N, Hita - chi Instruments). Abychom zajistili správnou pozici vzorků při mikroskopickém snímání, montovali jsme každý vzorek do držiče tak, aby mikrospára byla paralelní s SEM detektorem. Každou ze čtyř pozicí u všech vzorků jsme ve směru hodinových ručiček oskenovali 15x při 800násobném zvětšení (obr. 2). U každého z 60 snímků pořízených u jednoho vzorku jsme provedli dvě měření mikrospáry dosedu za použití analytického softwaru (Quartz PCI, verze 5.5, Quartz Imaging Corporation). Jednosměrnou analýzu rozptylu (α = 0,05) k porovnání velikosti mikrospáry mezi různými skupinami, mezi jednotlivými vzorky a mezi čtyřmi místy u jednoho vzorku jsme provedli programem SigmaPlot (verze 11.0). Výsledky Mikrospára marginálního uzávěru u tří typů zirkonoxidových abutmentů se pohybovala od 1,5 do 34,3 μm. U NP skupiny byla netěsnost široká 1,5 až 34,3 μm, u B3i skupiny 2,2 až 11,4 µm, u At skupiny 7,8 až 21,5 μm a u kontrolní Ti skupiny 1 až 3,5 μm. Průměrné hodnoty (± směrodatná odchylka) jsme zjistili 8,4 ± 5,6 μm (NP), 5,7 ± 1,9 μm (B3i), 11,8 ± 2,6 μm (At) a 1,6 ± 0,5 μm (Ti). Názorné snímky spojení implantátu s abut -

3 NP B3i At Ti Obr. 1 Rozměry (mm) zkoumaných abutmentů. NP = Nobel Procera zirconia abutment; B3i = Encode zirconia abutment; At = Atlantis zirconia abutment; Ti Encode titanium abutment. mentem z každé ze zkoumaných skupin pořízené elektronovým mikroskopem jsou zachycené na obrázcích 3a d. Přesnost marginálního uzávěru titanových abutmentů byla signifikantně vyšší než těsnost dosedu abutmentů zirkonoxidových (P < 0,05). Velikost mikrospáry NP spojení nebyla statisticky významně odlišná od skupin At (P = 0,06) a B3i (P = 1), ale tento rozdíl jsme nalezli mezi skupinami B3i a At (P < 0,01). Rozměry mikrospár všech vzorků včetně směrodatných odchylek jsou zaznamenány na obr. 4. Mezi vzorky z kontrolní skupiny jsme nenalezli statisticky významné rozdíly (P > 0,05), které ale byly přítomny mezi jednotlivými vzorky v rámci všech skupin zirkonoxidových abutmentů (P < 0,01). Tab. 1 shrnuje průměrné velikosti (± směrodatné odchylky) mikrospár marginálních uzávěrů v bukálních, meziálních, distálních a orálních pozicích. S výjimkou tří vzorků [B3i: č. 1 (P = 0,65), At č. 3 (P = 0,81) a At č. 5 (P = 0,81)] se nepřesnosti mezi jednotlivými aspekty týchž implantátů signifikantně lišily (P 0,05). Diskuze V této studii jsme zkoumali přesnost dosedu tří kombinací individuálních zirkonoxidových abutmentů a implantátů. K měření velikosti mikrospáry mezi oběma komponentami bylo popsáno několik metod měření. Dříve rozšířený způsob měření spáry na řezu konfigurace abutment/im plan - 26, 27 tát byl nahrazen zevním měřením na obvodu abutmentu 15, 28, 29. Tento přístup jsme ve své studii využili i my. Díky preciznímu měření velikosti mikrospáry jsme mohli určit, zda jsou přítomné rozdíly v mar - ginální přesnosti tří různých abutment-implantá- 59

4 Marginal interface Marginal interface Obr. 2 Okrajový uzávěr spojení abutmentu s implantátem. Celkem jsme u každého vzorku pořídili 30 mikroskopických snímků z každého pohledu při pohybu kamery ve směru hodinových ručiček (šipka). a b c d Obr. 3a d Snímky mikrospáry zaznamenané elektronovým mikroskopem. a) NP, b) B3i, c) At, d) Ti (pracovní vzdálenost 10,0 mm, zvětšení 800x) 60

5 Obr. 4 Průměrná velikost mikrospáry (± směrodatná odchylka) u všech vzorků každé skupiny. Tab. 1 Průměrná velikost (± směrodatná odchylka) (μm) zkoumaných konfigurací abutmentů s implantáty. Konfigurace/vzorek č. Palatinálně Meziálně Bukálně Distálně Nobel Biocare (zirkonoxidový abutment) 1 10,2 ± 0,9 8,3 ± 1,1 16,8 ± 3,0 8,9 ± 2,1 2 10,6 ± 1,7 7,0 ± 2,2 10,0 ± 2,6 6,1 ± 1,4 3 3,7 ± 1,2 3,3 ± 0,6 3,8 ± 1,4 4,3 ± 0,9 4 8,3 ± 3,6 4,5 ± 2,4 8,9 ± 1,5 6,4 ± 2,3 5 23,5 ± 8,5 4,7 ± 2,9 6,7 ± 1,2 8,4 ± 2,5 Biomet 3i (zirkonoxidový abutment) 1 3,5 ± 0,5 5,3 ± 1,4 7,2 ± 0,7 4,7 ± 0,8 2 8,3 ± 0,8 7,0 ± 1,0 4,3 ± 1,1 6,9 ± 0,9 3 3,6 ± 0,4 6,0 ± 1,3 8,3 ± 1,4 7,9 ± 1,6 4 3,3 ± 0,6 6,9 ± 1,6 7,5 ± 0,9 4,0 ± 0,9 5 3,6 ± 0,7 4,7 ± 0,6 5,8 ± 0,8 5,7 ± 0,9 Atlantis (zirkonoxidový abutment) 1 15,2 ± 1,2 18,4 ± 2,1 14,8 ± 2,3 14,2 ± 2,1 2 11,0 ± 1,3 14,2 ± 1,9 11,3 ± 2,2 10,3 ± 1,1 3 10,8 ± 2,6 10,5 ± 1,2 10,9 ± 1,2 10,5 ± 1,6 4 9,9 ± 0,8 10,8 ± 0,8 11,3 ± 1,1 10,7 ± 1, ,1 ± 1,0 10,8 ± 1,1 11,1 ± 1,3 10,9 ± 1,0 Biomet 3i (titanový abutment) 1 1,6 ± 0,3 1,5 ± 0,4 1,5 ± 0,4 1,6 ± 0,4 2 1,5 ± 0,4 2,0 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,4 3 1,6 ± 0,6 1,8 ± 0,3 1,7 ± 0,3 1,1 ± 0,3 4 1,3 ± 0,3 2,1 ± 0,6 2,0 ± 0,4 1,9 ± 0,4 5 2,0 ± 0,3 1,6 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,3 61

6 Obr. 5 Snímek z elektronového mikroskopu zachycující keramický Nobel Procera abutment s jeho vnitřním kovovým uzávěrem. Vnitřní kovový konektor je mechanicky fixován ke keramickému abutmentu (pracovní vzdálenost 29,8 mm, zvětšení 30x). tových spojení, mezi vzorky v jedné skupině i při různých pohledech (tzn. bukálně, meziálně, distálně a palatinálně) u téhož vzorku. V B3i skupině jsme nalezli statisticky významně menší velikost spáry než v případě At skupiny a menší variabilitu v její velikosti než u souboru NP. U téměř všech vzorků se přesnost dosedu v jednotlivých pohledech lišila, ale bez korelace přesnosti dosedu a dané lokalizace. Individuální titanové abutmenty (kontrolní soubor) Biomet 3i vykazovaly velikost mikrospáry 1 3,5 μm. Přesnost jejich dosedu byla signifikantně vyšší než u individuálně zhotovených zirkonoxidových abutmentů frézováných před sintrováním, které vede ke smrštění keramiky o 20 až 25 % 30, 31. Sintrování je tak pravděpodobně hlavním důvodem vedoucím k snížení marginální přesnosti. Bylo sice prokázáno, že zirkonoxidové komponenty mají nižší potenciál bakteriální kolonizace než součástky titanové 19, 20, ale právě velikost mikrospáry je významným faktorem vedoucím k možnosti mikrobiálního osídlení. Proměnlivá kontrakce oxidu zirkoničitého během sintrování může být příčinou lehce deformovaných abutmentů 30. To by vysvětlovalo, proč se velikosti spáry u zirkonoxidových na rozdíl od titanových abutmentů v různých pohledech lišily. Nalezli jsme různé přesnosti dosedu několika typů keramických abutmentů. Vzhledem k tomu, ž skenovací proces je u každého výrobce jiný, vedou tyto specifické postupy k rozdílným rozměrům hotových abutmentů. Rozdíly v přesnosti tak 62 mohou být kromě kontrakce při sintrování dané též specifiky výrobních procesů. Konfigurace Biomet 3i vykázala statisticky významně vyšší přesnost dosedu než Atlantis, což vede k před - pokladu nižší bakteriální kontaminace a dlouho - dobější biologické stability 22 24, 26, 32. Nezjistili jsme statisticky významný rozdíl v přesnosti dosedu NP a B3i. Vzorky z NP skupiny však vykazovaly větší variabilitu velikosti mikrospáry než skupiny B3i a At, což odpovídá sdělení Baixe a kol. 26, v níž měla čtyři spojení abutmentů s implantáty systému Procera Esthetic s (Nobel Biocare) při měření na průřezu průměrnou velikost mikrospáry 1,8 ± 3,2 μm. Vnější část dosedu abutmentu s implantátem však vykazovala nepřesnost až 18,9 μm. Podobně jako v této studii vykazovaly Procera Esthetic abutmenty největší variabilitu přesnosti dosedu mezi všemi vzorky, a to 0,25 až 18,9 μm 26. Tato proměnlivost může být dána vnitřním kovovým konektorem tohoto systému (obr. 5), který je mechanicky připojen ke keramickému abutmentu a umožňuje mikropohyby. UB3i systému jsme nalezli velikost spáry 2,2 až 11,4 μm, což odpovídá studii, kde Canullo 2 8 u individuálních titanových/keramických abutmentů zjistil nepřesnost dosedu 3,7 7,0 μm. Hjer - ppe a kol. 29 u individuálních zirkonoxidových abutmentů změřil velikost spáry 1,5 7,5 μm. Vertikální přesnost B3i konfigurace byla ve srovnání s NP a At systémy vyšší. Jansen et al testovali 13 různých spojení abutmentů s implantáty, přičemž u všech byla přítomna mikrospára, jejíž redukce předchází, ale ne zcela eliminuje bakteriální kolonizaci 15. Samotné bakteriální adhezi se věnují jiné studie 13, 14, 16. Coelho et al za použití toluidinové modři aplikované do vnitřního závitu implantátu prokázali, že dokonalé utěsnění nebylo přítomné ani v jedné abutment-implantátové konfiguraci 12. Průměrná velikost bakterie je méně než 2 μm 11. Kvůli tomu předpokládáme bakteriální kolonizaci u všech spojení abutmentů s im - plantáty. Čím větší je mikrospára, k tím mohutnější kolonizaci a intenzivnější zánětlivé reakci periimplantátových tkání dochází. K měření velikosti spáry lze použít rentgenologické metody, laser a fotogrammetrii či elektronový mikroskop 33, 34. V této studii jsme k měření přesnosti dosedu a zobrazení mikrospáry využili elektronovou mikroskopii. Předchozí studie zahrnovaly přibližně 50 měření, což je množství považované za dostačující k získání klinicky relevantních dat 35. Jelikož jsme u každého vzorku zahrnutého do této studie uskutečnili celkem 120 měření, lze předložená data považovat za dostatečně relevantní. Nulová hypotéza této studie byla zamítnuta, jelikož jsme nalezli statisticky významné rozdíly

7 mezi velikostí mikrospár mezi jednotlivými typy konfigurace keramických abutmentů s implantáty. Závěr Individuálně zhotovené titanové abutmenty vykazovaly oproti keramickým abutmentům menší velikost mikrospáry ( 3,5 μm) a její konstantní šířku. Přesnost dosedu keramických abutmentů fixovaných k titanovým dentálním implantátům byla výrazně nižší. Nejpřesnější dosed jsme nalezli u skupiny Encode abutmentů/nanotite Tapered Certain implantátů, Biomet 3i. Biologický dopad marginální přesnosti musí být ověřen dalšími studiemi. Poděkování Děkujeme panu Timothy Bromageovi za cenné rady a asistenci při snímkování elektronovým mikroskopem, jakož i National Institutes of Health/Na - tional Institute for dental and Cranio facial Re - search. Autoři dále děkují firmám Nobel Biocare (Göteborg, Sweden) a Biomet 3i (West Palm Beach, Florida) za poskytnutí dentálních implantátů a individuálně zhotovených abutmentů. Všechny tři firmy (Nobel Biocare, Biomet 3i a Astra Tech Dental) udělují výzkumné granty na New York University College of Dentistry. Literatura 1. Jung RE, Holderegger C, Sailer I, Khraisat A, Suter A, Hammerle CH. The effect of all-ceramic and porcelain-fused-to-metal restorations on marginal peri-implant soft tissue color: A randomized controlled clinical trial. Int J Periodontics Restorative Dent 2008; 28: Tripodakis AP, Strub JR, Kappert HF, Witkowski S. Strength and mode of failure of single implant all-ceramic abutment restorations under static load. Int J Prosthodont 1995; 8: Yildirim M, Edelhoff D, Hanisch O, Spiekermann H. Ceramic abutments A new era in achieving optimal esthetics in implant dentistry. Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20: Adatia ND, Bayne SC, Cooper LF, Thompson JY. Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments. J Prosthodont 2009; 18: Butz F, Heydecke G, Okutan M, Strub JR. Survival rate, fracture strength and failure mode of ceramic implant abutments after chewing simulation. J Oral Rehabil 2005; 32: Glauser R, Sailer I, Wohlwend A, Studer S, Schibli M, Scharer P. Experi - mental zirconia abutments for implant-supported single-tooth restorations in esthetically demanding regions: 4-year results of a prospective clinical study. Int J Prosthodont 2004; 17: Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials 1999; 20: Welander M, Abrahamsson I, Berglundh T. The mucosal barrier at implant abutments of different materials. Clin Oral Implants Res 2008; 19: Broggini N, McManus LM, Hermann JS, et al. Peri-implant inflammation defined by the implant-abutment interface. J Dent Res 2006; 85: Broggini N, McManus LM, Hermann JS, et al. Persistent acute inflammation at the implant-abutment interface. J Dent Res 2003; 82: Callan DP, Cobb CM, Williams KB. DNA probe identification of bacteria colonizing internal surfaces of the implant-abutment interface: A preliminary study. J Periodontol 2005; 76: Coelho PG, Sudack P, Suzuki M, Kurtz KS, Romanos GE, Silva NR. In vitro evaluation of the implant abutment connection sealing capability of different implant systems. J Oral Rehabil 2008; 35: Deconto MA, Salvoni AD, Wassall T. In vitro microbiological bacterial seal analysis of the implant/abutment connection in morse taper implants: A comparative study between 2 abutments. Implant Dent 2010; 19: Harder S, Dimaczek B, Acil Y, Terheyden H, Freitag-Wolf S, Kern M. Molecular leakage at implant-abutment connection In vitro investigation of tightness of internal conical implant-abutment connections against endotoxin penetration. Clin Oral Investig 2010; 14: Jansen VK, Conrads G, Richter EJ. Microbial leakage and marginal fit of the implant-abutment interface. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Ricomini Filho AP, Fernandes FS, Straioto FG, da Silva WJ, Del Bel Cury AA. Preload loss and bacterial penetration on different implant-abutment connection systems. Braz Dent J 2010; 21: Esposito M, Hirsch J, Lekholm U, Thomsen P. Differential diagnosis and treatment strategies for biologic complications and failing oral implants: A review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: O Mahony A, MacNeill SR, Cobb CM. Design features that may influence bacterial plaque retention: A retrospective analysis of failed implants. Quintessence Int 2000; 31: Rimondini L, Cerroni L, Carrassi A, Torricelli P. Bacterial colonization of zirconia ceramic surfaces: An in vitro and in vivo study. Int J Oral Maxillofac Implants 2002; 17: Scarano A, Piattelli M, Caputi S, Favero GA, Piattelli A. Bacterial adhesion on commercially pure titanium and zirconium oxide disks: an in vivo human study. J Periodontol 2004; 75: Binon PP, McHugh MJ. The effect of eliminating implant/abutment rotational misfit on screw joint stability. Int J Prosthodont 1996; 9: Khraisat A, Stegaroiu R, Nomura S, Miyakawa O. Fatigue resistance of two implant/abutment joint designs. J Prosthet Dent 2002; 88: Alkan I, Sertgoz A, Ekici B. Influence of occlusal forces on stress distribution in preloaded dental implant screws. J Prosthet Dent 2004; 91: Hecker DM, Eckert SE. Cyclic loading of implant-supported prostheses: Changes in component fit over time. J Prosthet Dent 2003; 89: Stappert CF, Chitmongkolsuk S, Silva NR, Att W, Strub JR. Effect of mouthmotion fatigue and thermal cycling on the marginal accuracy of partial coverage restorations made of various dental materials. Dent Mater 2008; 24: Baixe S, Fauxpoint G, Arntz Y, Etienne O. Microgap between zirconia abutments and titanium implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25: Coelho AL, Suzuki M, Dibart S, Da Silva N, Coelho PG. Crosssectional analysis of the implant-abutment interface. J Oral Rehabil 2007; 34: Canullo L. Clinical outcome study of customized zirconia abutments for single-implant restorations. Int J Prosthodont 2007; 20: Hjerppe J, Lassila LV, Rakkolainen T, Narhi T, Vallittu PK. Load-bearing capacity of custom-made versus prefabricated commercially available zirconia abutments. Int J Oral Maxillofac Implants 2011 Jan Feb; 26(1): Oh GJ, Yun KD, Lee KM, Lim HP, Park SW. Sintering behavior and mechanical properties of zirconia compacts fabricated by uniaxial press forming. J Adv Prosthodont 2010; 2: Raidgrodski AJ. Contemporary all-ceramic fixed partial dentures: A review. Dent Clin North Am 2004; 48: Binon PP. The effect of implant/abutment hexagonal misfit on screw joint stability. Int J Prosthodont 1996; 9: Jemt T, Rubenstein JE, Carlsson L, Lang BR. Measuring fit at the implant prosthodontic interface. J Prosthet Dent 1996; 75: Lang LA, Sierraalta M, Hoffensperger M, Wang RF. Evaluation of the precision of fit between the Procera custom abutment and various implant systems. Int J Oral Maxillofac Implants 2003; 18: Groten M, Axmann D, Probster L, Weber H. Determination of the minimum number of marginal gap measurements required for practical in-vitro testing. J Prosthet Dent 2000; 83:

Implantát a keramický abutment

Implantát a keramický abutment Implantát a keramický abutment Petr Šimůnek, MUDr.*, René Foltán, MUDr.**, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA* Ztráta zubu v nepřerušeném zubním oblouku ve frontálním úseku chrupu vzniká na podkladě

Více

Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching

Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Úroveň periimplantární alveolární kosti v okolí dentálních implantátů s abutmenty s konfigurací platform-switching Stefan Fickl, Dr. med. dent*, Otto Zuhr, Dr. med. dent**, Jamal M. Stein, Dr. med. dent***,

Více

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika . Kazuistika Mounajjed Radek, MUDr., D.D.S, Ph.D*, Macho Jiří, zubní technik** Protetické řešení ztráty zubů u mladých pacientů následkem genetické anomálie nebo traumatické poranění je vždy velkou výzvou

Více

Estetika při okamžité implantaci

Estetika při okamžité implantaci Ronnie J. Goené, DMD*, Alwin C. L. van Daelen, DMD** V dnešní době řada pacientů cíleně vyhledává rychlá a minimálně invazivní ošetření nejlépe s cílem vyhnout se zároveň i dočasné snímatelné náhradě.

Více

Prostor pro měkké tkáně

Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně V implantologii je pro dosažení dokonalého estetického výsledku protetické rehabilitace jedním z nejdůležitějších aspektů možnost komplexního managementu

Více

Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace

Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace Náhrada jednoho zubu v estetické zóně pomocí CT navigované implantace Alan L. Rosenfeld, DDS, FACD* Představení systému Navigator pro minimálně invazivní, na základě CT snímku, navigovanou implantaci (Computed

Více

Vrstvení kompozit v distálním úseku: Použití inovativní skloviny

Vrstvení kompozit v distálním úseku: Použití inovativní skloviny René Serfaty, DMD, PhD* Kompozitní pryskyřice je jediným materiálem, kterým lze restaurovat z volné ruky a současně tak zachovat tvar tkáně, barvu a funkci zubu. Dentin a sklovina vykazují odlišné vlastnosti,

Více

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika John Lupovici, DDS* K ošetření se dostavil 62letý pacient s beznadějnou prognózou frontálních zubů v horní čelisti v důsledku

Více

ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII

ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII Praha, hotel Marriott Sobota 18. 9. 2010 CURRICULUM VITAE Dr. Rojas působí jako docent na protetickém oddělení University of North Carolina v Chapel

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component 1 Popis výrobku 1.1 Implantáty CONELOG SCREW-LINE Implantáty CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

ICE ZIRKONOVÁ KERAMIKA. Láska k dokonalosti DEUTSCH

ICE ZIRKONOVÁ KERAMIKA. Láska k dokonalosti DEUTSCH ICE ZIRKONOVÁ KERAMIKA Láska k dokonalosti DEUTSCH Láska k dokonalosti Kopírování přírody k dokonalosti je vždy vzrušující. Ingredience pro úspěch jsou talent, neúnavná práce a osobní ambice, ve snaze

Více

Klinické faktory ovlivňující stabilitiu kónických (tapered) implantátů

Klinické faktory ovlivňující stabilitiu kónických (tapered) implantátů Tiziano Testori, DDS, MD, FICD* Okamžité okluzní zatížení přináší výhody jak pacientovi, tak ošetřujícímu zubnímu lékaři. Jsou dokumentovány vynikající výsledky pro časně a okamžitě zatížené implantáty,

Více

Dental Implant System

Dental Implant System Dental Implant System CHIRURGIE S4.0 S5.0 válec S3.5 kužel Straight kužel Přehled implantátů CHIRURGIE Přehled implantátů Tapered S5.0 kužel S4.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů Řada Straight Řada Tapered

Více

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika Jon A. Ruel, DMD, MscD* Ordinaci navštívil 48letý muž s otokem, zarudnutím a s palpační a poklepovou citlivostí v okolí zubu 21. Rentgenový snímek ukázal, že zub je endodonticky ošetřený a v periapikální

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace softwaru Co je nového? Verze softwaru 9.0 Datum vydání 15. října 2014 Nejdůležitější novinky Nová grafika uživatelského rozhraní Nové typy třmenů Nové typy abutmentů

Více

www.exklusiv-dent.cz

www.exklusiv-dent.cz www.exklusiv-dent.cz Kontakt: Mgr. Miroslav Diviš Email: m.divis@exklusiv.cz Mobil: +420 604 483 343 Kontakt: Eva Hanisková, LL.M Email: eva@exklusiv.cz Mobil: +420 733 757 067 Interface & Dutý Šroub -

Více

ZUBNÍ IMPLANTÁTY NOVÁ KVALITA ŽIVOTA NA OVĚŘENÉ BÁZI

ZUBNÍ IMPLANTÁTY NOVÁ KVALITA ŽIVOTA NA OVĚŘENÉ BÁZI ZUBNÍ IMPLANTÁTY NOVÁ KVALITA ŽIVOTA NA OVĚŘENÉ BÁZI UKAŽTE ZNOVU VÁŠ PŘIROZENÝ ÚSMĚV www.straumann.cz Úvod Tato brožura obsahuje informace o zubních implantátech obecně i vědecky uznávaného konceptu švýcarského

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace programu Co je nového? Software verze 9.0.1 Datum 18. listopadu 2014 1. Nové funkce v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Nový sken skenovacího tělíska pro lepší

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Dentální implantologický systém

Dentální implantologický systém Dentální implantologický systém CHIRURGIE válec kužel kužel Přehled implantátů Straight S3.5 S4.0 S5.0 CHIRURGIE kužel Přehled implantátů Tapered T4.0 T5.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů S3.5 S4.0

Více

CAD/ CAM systém pro výrobu celokeramických zirkonoxidových náhrad. Lava. Tak snadné. Prep. zhotovením dokonalé náhrady

CAD/ CAM systém pro výrobu celokeramických zirkonoxidových náhrad. Lava. Tak snadné. Prep. zhotovením dokonalé náhrady CAD/ CAM systém pro výrobu celokeramických zirkonoxidových náhrad Lava Tak snadné Handling Průvodce& Prep zhotovením dokonalé náhrady 2 Nabízet Lava náhrady je snadné Propojili jsme digitální technologii

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

Implantáty a kostní regenerace. Komplexní nabídka

Implantáty a kostní regenerace. Komplexní nabídka CZ Implantáty a kostní regenerace jednoduchost a efektivita Komplexní nabídka Více než 20 let zkušeností PROČ VYBRAT LASAK? 1 implantologického trhu ČR* Tuzemský výrobce s více než 20 lety zkušeností Kvalitní

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace software Co je nového? Verze Softwaru 9.5 Datum vydání 16. března 2015 1. Nové funkce a vylepšení v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Standardní a individuální

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Termíny zhotovení: Fixní práce - do 3. členů maximálně 5 pracovních dní - ochranné korunky, můstky, opravy dle dohody Snímací náhrady - při individuální domluvě

Více

Implantologie. Souhrn

Implantologie. Souhrn Dynamika resorpce marginální kosti u šroubových implantátů s odstupem průměru abutmentu od průměru platformy fixtury teoretický souhrn a prvotní zkušenosti Jiří Krug, MUDr. et MUDr., Ph.D.*, Miguel David

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014 Ing. Marie Birnbaumová, gestor za TC 227/WG 3 1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 227/WG3 v roce 2014 V roce 2014 se uskutečnila

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Straumann CARES Visual 10

Straumann CARES Visual 10 Straumann CARES Visual 10 Aktualizace softwaru Co je nového Verze softwaru 10.0 Datum vydání 1. dubna 2016 Contents 1. Nové funkce a výrobky... 2 1.1 Korunky s frézováním... 2 1.2 Kombinace skeletů s ostatními

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti. Monitoring vhojovací fáze pomocí resonanční frekvenční analýzy

Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti. Monitoring vhojovací fáze pomocí resonanční frekvenční analýzy Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti. Monitoring vhojovací fáze pomocí resonanční frekvenční analýzy Štěpánek A.*, Strnad J.**, Strnad Z.** Cílem studie bylo

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172 Restorative Dyract XP CEEP172 Dyract XP je nejrozšířenější kompomerní materiál pro výplně všech tříd anteriorního a posteriorního úseku. Je vhodný i pro rizikové skupiny pacientů (geriatričtí pacienti,

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

NOVINKY z IDS THE NEW POWERHOUSE IN IMPLANT DENTISTRY

NOVINKY z IDS THE NEW POWERHOUSE IN IMPLANT DENTISTRY NOVINKY z IDS Dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 1. 4. 2013 se firma JPS stává exkluzivním distributorem firmy Dentsply Implants v České republice. THE NEW POWERHOUSE IN IMPLANT DENTISTRY

Více

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. Projekt 3D skeneru laserový skener robotický manipulátor skenovaný objekt 2/12 Robotický

Více

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED

Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňový hydrogelový osmotický expander OSMED Tkáňová expanze... Samorozpínání na základě osmotického principu Absorbování tělních tekutin a konsistentní růst Zvětšující se objem expanderu stimuluje měkkou

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

ŠKOLÍCÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM. nabídka praktických kurzů

ŠKOLÍCÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM. nabídka praktických kurzů ŠKOLÍCÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM nabídka praktických kurzů Vážení zákazníci, díky Vašemu zájmu o naše školení jsme pro Vás připravili další praktické kurzy u nás v našem Školícím a demonstračním centru v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání nabídek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.06/03.0033

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_633 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

VYHODNOCENÍ PROVOZU E-LERNINGOVÝCH KURZŮ PRO OBOR STOMATOLOGIE EVALUATION OF E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

VYHODNOCENÍ PROVOZU E-LERNINGOVÝCH KURZŮ PRO OBOR STOMATOLOGIE EVALUATION OF E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY VYHODNOCENÍ PROVOZU E-LERNINGOVÝCH KURZŮ PRO OBOR STOMATOLOGIE EVALUATION OF E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3, M. Seydlová 1 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF

Více

Příklad 81b. Předpokládejme, že výška chlapců ve věku 9,5 až 10 roků má normální rozdělení N(mi;sig2)

Příklad 81b. Předpokládejme, že výška chlapců ve věku 9,5 až 10 roků má normální rozdělení N(mi;sig2) Příklad 1. Za předpokladu, že výška dětí ve věku 10 let má normální rozdělení s rozptylem 38, určete pravostranný 99% interval spolehlivosti, ve kterém bude ležet neznámá střední hodnota výšky dětí, jestliže

Více

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad

Lava. Dokonalost. v každém detailu. CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Lava CAD/CAM systém pro výrobu celokeramických zirkoniových náhrad Dokonalost v každém detailu 2 Lava znamená úspěch CAD/CAM systém Lava v sobě spojuje vyspělou digitální technologii a nejnovější vědecké

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

udělejte si to snadné s Ray

udělejte si to snadné s Ray Nižší dávky záření Rychlé skenovací časy Pulzní rentgenová technologie Mnoho skenovacích módů 3 Speciální detektory Spolehlivý výkon Žádné poškození Dlouhá životnost Snadno upgradovatelný Připraven na

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015 Ing. Marie Birnbaumová, gestor za TC 227/WG 3 1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 227/WG3 v roce 2015 V roce 2015 se uskutečnila

Více

Lava Scan ST. Satelitní skener pro zubní laboratoře. Absolutní. kontrola vzhledu. na dosah ruky

Lava Scan ST. Satelitní skener pro zubní laboratoře. Absolutní. kontrola vzhledu. na dosah ruky Lava Scan ST Satelitní skener pro zubní laboratoře Absolutní kontrola vzhledu na dosah ruky Vaše umění. Naše technologie. Sami si kontrolujte vzhled a vytvářejte mistrovské práce Obnovení přirozené krásy

Více

KORELACE ZMĚN SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE A ZMĚN PORUŠOVÁNÍ PŘI VRYPOVÉ ZKOUŠCE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI. Petr Jirík, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý

KORELACE ZMĚN SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE A ZMĚN PORUŠOVÁNÍ PŘI VRYPOVÉ ZKOUŠCE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI. Petr Jirík, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý KORELACE ZMĚN SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE A ZMĚN PORUŠOVÁNÍ PŘI VRYPOVÉ ZKOUŠCE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI. Petr Jirík, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje červenec 2013 Projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí Subjekty inovační infrastruktury v ULK Příklady transferu technologií Všechny

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

Orální zdraví populace ČR Prevence zubního kazu Fluoridy a xylitol. Stomatologická klinika 1. LF UK Praha a VFN zdenek.broukal@lf1.cuni.

Orální zdraví populace ČR Prevence zubního kazu Fluoridy a xylitol. Stomatologická klinika 1. LF UK Praha a VFN zdenek.broukal@lf1.cuni. Orální zdraví populace ČR Prevence zubního kazu Fluoridy a xylitol Stomatologická klinika 1. LF UK Praha a VFN zdenek.broukal@lf1.cuni.cz Trendy vývoje základních ukazatelů orálního zdraví populace ČR

Více

A. Štěpánek 1, J. Strnad 2, Z. Strnad 2

A. Štěpánek 1, J. Strnad 2, Z. Strnad 2 Časné zatížení (4 týdny) dentálních implantátů Impladent v horní a dolní čelisti - monitoring vhojovací fáze pomocí metody resonanční frekvenční analýzy A. Štěpánek 1, J. Strnad 2, Z. Strnad 2 Quintessenz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

KOROZNÍ VLASTNOSTI VÝVOJOVÝCH SLITIN TITANU PRO STOMATOLOGII CORROSION BEHAVIOUR OF THE NEW TITANIUM ALLOYS FOR DENTISTRY

KOROZNÍ VLASTNOSTI VÝVOJOVÝCH SLITIN TITANU PRO STOMATOLOGII CORROSION BEHAVIOUR OF THE NEW TITANIUM ALLOYS FOR DENTISTRY METAL 007.-.5.007, Hradec nad Moravicí KOROZNÍ VLASTNOSTI VÝVOJOVÝCH SLITIN TITANU PRO STOMATOLOGII CORROSION BEHAVIOUR OF THE NEW TITANIUM ALLOYS FOR DENTISTRY Luděk Joska a Marcela Poddaná b Jiří Fousek

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely.

276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. 276 Himmlová et al.: Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Resorpce kosti u krčku implantátu v porovnání s matematickými modely. Stability of Bone Bed Crest of Loaded Implant

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF PRODUCT DESIGN AND MECHANICAL NOISE OF THE BRAKE SYSTEMS Petr Kašpar 1

Více

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky

Více

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION ZMĚNY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ POVRCHŮ BIOKOMPATIBILNÍCH SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PO ELEKTROCHEMICKÉM PŮSOBENÍ CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE

Více

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní

Více

Zpracování a vyhodnocování analytických dat

Zpracování a vyhodnocování analytických dat Zpracování a vyhodnocování analytických dat naměřená data Zpracování a statistická analýza dat analytické výsledky Naměř ěřená data jedna hodnota 5,00 mg (bod 1D) navážka, odměřený objem řada dat 15,8;

Více

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Úrazy orofaciální soustavy doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Anatomické poznámky Anatomické krajiny obličeje a přilehlých oblastí 1 regio frontalis 2 regio parietalis 3 regio temporalis 4 regio occipitalis

Více

Mezinárodní stomatologické sympozium Art of Modern Dentistry

Mezinárodní stomatologické sympozium Art of Modern Dentistry 3M Health Care Academy Mezinárodní stomatologické sympozium Art of Modern Dentistry 10. - 11. června 2016, Budapešť www.3m.cz/sympozium Program 10. června 2016* 12 00 13 00 Registrace. Style Italiano -

Více

Zhotovení zirkonové kořenové nástavby a Prettau korunky

Zhotovení zirkonové kořenové nástavby a Prettau korunky Zhotovení zirkonové kořenové nástavby a Prettau korunky kombinace technologie MAD/MAM a CAD/CAM Hanka Urbanová DiS. odborná sdělení V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s konkrétním příkladem zhotovení

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL Využití přístroje - Digitální analýza okluze a artikulace. - Pořízení časového snímku v jakém pořadí a jakou silou dojde k okluzi. - Přesné zaznamenání procentuálního zatížení jednotlivých

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Netěsnost marginálního uzávěru implantačních systémů při zátěži

Netěsnost marginálního uzávěru implantačních systémů při zátěži Ross Towse*, Zach Suttin** Cílem zveřejněné studie je stanovit těsnost několika rozšířených implantačních systémů při dynamickém zátěžovém testu. Souhrn (Poprvé zveřejněno v časopise Quintessenz, č. 2,

Více

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,

Více

9.dubna 2015 Pokyny k sepsání diplomové práce

9.dubna 2015 Pokyny k sepsání diplomové práce 9.dubna 2015 Pokyny k sepsání diplomové práce Každý diplomant je povinen při sepisování diplomové práce závazně dodržovat tyto pokyny. Vedoucí diplomové práce je naopak oprávněn vrátit studentovi diplomovou

Více

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie

Celokeramický systém Turkom-Cera TM. Klinická studie Celokeramický systém Turkom-Cera TM Klinická studie Prof. Dr. Cetin Sevuk Protetické oddělení Zubní kliniky, Univerzita v Istanbulu Úvod Vzhledem k narůstajícímu zájmu o estetiku a obavám z toxických a

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_444 Jméno autora: Hana Cintlová Třída/ročník:

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY Středoevropské sympozium VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY 23.-25.11.2006 25.11.2006 Pořadatel: Stomatologické výzkumné centrum NANOIMPLANTÁTY, VLASTNOSTI A INDIKACE MUDr. Ctibor ARNOLD Dr.Ing. Luděk

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012 Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více