VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Závěr

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Roštín adresa školy Roštín 148 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Mgr. Jaroslava Plachá kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Obec Roštín adresa zřizovatele Roštín 450 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 60 žáků Školní družina 30 žáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ Školní družina

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Základní škola Roštín využívá výhodné místní podmínky, které umožňují škole účelně plnit předmět činnosti a výchovně vzdělávací cíl školy. Přilehlé okolí školy, které by mohlo sloužit k aktivnímu odpočinku žáků není dosud stále využito, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. Vyučování probíhá ve dvou kmenových třídách v l. patře budovy. Dvě třídy jsou vybaveny moderním polohovacím nábytkem, ve třetí třídě je dosud starší, udržované vybavení. V tomto školním roce škola zakoupila z projektu EU peníze školám 2 interaktivní tabule, 5 nových počítačů, které jsou propojeny s počítačem v ředitelně školy a 2 notebooky, které jsou využívány ve výuce. Původní počítače byly umístněny v I. třídě. Počítače jsou využívány pro výuku i zájmovou činnost žáků. V přízemí budovy se nachází oddělení školní družiny, herna, šatna a sociální zařízení. Oddělení ŠD je nově vybaveno výškově nastavitelným školním nábytkem. Je zde zabudován i počítač s připojením na internet. Škola dále využívá ke své činnosti televizi, video, přehrávače DVD a CD, kopírku, tiskárny, zpětný projektor, nástěnné obrazy a tabule, názorné pomůcky. Výuka tělesné výchovy probíhá v místní sokolovně, která je však jen nedostatečně vybavena sportovním zařízením. K dispozici máme také hřiště místní tělovýchovné jednoty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V rámci výchovy ke zdraví a otužování žáků škola i v letošním školním roce využívala aquacentrum v místní sokolovně. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 2. Vzdělávací program školy ŠVP ZV RVP ŠKOLA PRO ŽIVOT 1.,2., 3.,4. a 5.ročník

4 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 5 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet provozních zaměstnanců Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Roků Stupeň Funkce Úvazek. ped.praxe vzdělání Aprobace Mgr. Jaroslava Plachá ředitelka 1,0 21 VŠ r. Eva Konečná učitelka 1,0 23 SŠ Vychovatelství Zdeňka Krajčová učitelka 0,9 9 SŠ Vychovatelství Michele Rybáková vychovatelka 0,6 12 SŠ Vychovatelství 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jana Manová školnice 0,75 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok

5 4.2 Výsledky přijímacího řízení z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn Celkem Neprospělo Žáci s dostatečnou Uvolněn z předmětu Přehled o chování Ročník Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU Údaje o zameškaných hodinách Ročník Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin , , ,8 0 0 Celkem ,3 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka

6 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 4. 1 S vývojovými poruchami učení 2., Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin: I. třída Den ročník Pondělí 1. P ČJ ČJ TV 2. P ČJ ČJ Tv Úterý 1. P ČJ Prč ČJ 2. P ČJ Prč ČJ P Středa 1. P ČJ Prv TV 2. P ČJ Prv TV ČJ Čtvrtek 1. P ČJ ČJ VV 2. P ČJ ČJ VV Pátek 1. ČJ Prv ČJ HV 2. ČJ Prv ČJ HV II. třída Den ročník Pondělí 3. ČJ Prv AJ P TV 4. ČJ AJ Př P TV 5. ČJ Př AJ P TV IN Úterý 3. ČJ AJ P Prč P Prv 4. ČJ Vl P Prč P 5. ČJ AJ P Prč Vl Středa 3. ČJ HV TV P ČJ 4. ČJ HV TV P AJ 5. ČJ HV TV P AJ Čtvrtek 3. ČJ Prv ČJ AJ 4. ČJ AJ ČJ Př Vl IN 5. ČJ Př ČJ AJ Vl Pátek 3. ČJ P ČJ VV 4. ČJ P ČJ VV VV 5. ČJ P ČJ VV VV Výuka podle ŠVP pro ZV Škola pro život probíhala ve školním roce 2011/2012 ve všech ročnících základní školy.

7 5.5 Ověřování výsledků žáků 5. ročníku V tomto školním roce se žáci 5.ročníku zapojili do celoplošného testování ve vzdělávacích oblastech: český jazyk, anglický jazyk, matematika. Výsledky celoplošného testování a úspěšnost školy v rámci celé ČR. Český jazyk: Hodnocení školy: 88,54 % Matematika: Hodnocení školy: 78,13 % Anglický jazyk: Hodnocení školy: 65,22 % V anglickém jazyce procento úspěšnosti bylo nižší, jelikož zadané úkoly byly výrazně na vyšší úrovni, která neodpovídala výstupům z RVP, což při následné konzultaci uznala i ČŠI. Projekty a projektové dny: RECYKLOHRANÍ I v letošním školním roce jsme pokračovali v tomto úspěšném projektu. Snažili jsme se co nejlépe plnit zadané úkoly, pilně sbírali vysloužilé baterie a drobné elektrozařízení. Velkou odměnou za tuto snahu bylo 2.místo v kraji ve sběru elektrozařízení. Získali jsme odměnu 5000 bodů, které byly využity a směněny v internetovém obchodě za vstupenky pro všechny žáky naší školy do Mořského světa v Praze, který jsme navštívili v rámci školního výletu. Za nasbírané body se nám rovněž podařilo získat nový stůl na ping pong. LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE I v tomto školním roce jsme pokračovali v projektu Les ve škole škola v lese. Je to program, v němž se žáci učili porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech. Program

8 připravilo sdružení TEREZA. Projekt byl naplňován v zájmové činnosti žáků, hlavně v rámci činnosti školní družiny a turistického kroužku. OVOCE DO ŠKOL Základním cílem projektu Ovoce do škol bylo přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Tento projekt byl podporován hlavně v předmětech prvouka a přírodověda. SBÍREJ TONER SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicko charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o. Sbíráním prázdných tiskových kazet určených k renovaci jsme přispěli k zajištění peněz pro ústav mentálně postižených v našem kraji. NAKRMTE PLASTOŽROUTA V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže s názvem NAKRMTE PLASTOŽROUTA, která byla vyhlášena vedením společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. Podařilo se nám nasbírat 160 kg víček z pet lahví. Na umístění to však nestačilo. EKO HRÁTKY Projekt s názvem Eko hrátky byl realizován ve školní družině a zajištěn střediskem pro volný čas Šipka Kroměříž. Tento projekt byl blokem ekologického a přírodovědného charakteru, který probíhal vždy první týden v měsíci. Rozbor školních úrazů Během školního roku 2011/2012 nebyl v naší škole evidován žádný úraz. Vyučující byli jako každý rok v září proškoleni inspektorem bezpečnosti. Všichni žáci byli v září informováni svými třídními učiteli o bezpečnosti a chování o přestávkách, ve výuce i po jejím ukončení a také o povinnosti každý úraz nahlásit vyučujícímu. Průběžně pak byla prováděna poučení o bezpečnosti před každou akcí pořádanou školou. Ve škole je jeden vyučující vyškolený jako zdravotník, ostatní vyučující prošli školením první pomoci.

9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola evidovala celkem 3 žáky se SPU s doporučením k integraci, pro které byly vypracovány individuální vzdělávací plány (IVP). Na vypracování IVP se podíleli hlavně třídní učitelé, jejichž kontrolu provedli pracovníci PPP a SPC. Při práci s těmito žáky a při jejich klasifikaci se učitelé řídí platnými předpisy MŠMT a doporučeními PPP. Na konci školního roku bylo provedeno hodnocení práce dle IVP úspěchy i nedostatky, příčiny a návrhy na zlepšení. Vzhledem k malému počtu žáků není na škole ustanoven výchovný poradce. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů byla i v tomto školním roce založena na snaze všech zaměstnanců školy o vytváření příznivého a přátelského školního prostředí, na dobrých mezilidských vztazích vycházejících ze vzájemné důvěry, respektování, tolerance a snahy o poznání individuality každého žáka, jeho problémů a rodinného prostředí. Vyšší efekt našeho působení na žáky a současně větší atraktivnost měly naše aktivity v organizování školních a mimoškolních akcí. Ty měly žákům nejen nabídnout možnosti ke smysluplnému využití volného času, ale rovněž i vzbudit v nich hlubší zájem o jejich pravidelné provozování. Nabídka akcí byla poměrně pestrá. Prevence sociálně-patologických jevů byla realizována během celého školního roku podle stanovené struktury uvedené v Minimálním preventivním programu prevence sociálně patologických jevů. Spolupracujeme s rodiči, zřizovatelem, PPP a Policií ČR. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Zimní motivy a Vánoce Taneční výchova (zumba pro děti) HPV (Vánoce,hudba a děti) Využití interaktivní tabule v hud.výchově Brána jazyků otevřená - AJ Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule pro ZŠ Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule pro ZŠ Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule pro ZŠ Rybáková Krajčová Mgr. Plachá Mgr. Plachá Konečná Konečná Mgr. Plachá Krajčová

10 Jarní pletení z pedigu Vzdělávání managementu škol a školských zařízení Aktuální informace o změnách v regionálním školství 1.krajská konference na podporu interaktivní výuky Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board Rybáková Mgr. Plachá Mgr. Plachá Mgr. Plachá Mgr. Plachá Konečná Krajčová Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali schůzek školských poradenských zařízení, věnovali se studiu odborné literatury, pokračovali ve vzdělávání v počítačové gramotnosti. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné akce školy Žáci základní školy se podíleli na kulturním dění v obci. Základní škola organizovala řadu vlastních kulturních akcí, na které byli zváni rodiče i široká veřejnost. Některé z těchto akcí byly uskutečněny ve spolupráci s MŠ. Září: Projekt Sbírej toner Říjen: Divadelní představení ve Zlíně Mrazík Drakiáda spolupráce s MŠ Akce s Policií ČR ukázky výcviku psů Návštěva muzea v KM : Koloniál p. Bajzy Přednáška Život se psem

11 Listopad: Exkurze pekárna ve Zdounkách Exkurze sběrný dvůr ve Zdounkách Vánoční dílna s rodiči výroba adventních věnců Prosinec: Fotografování žáků Mikulášská besídka Vypouštění balónků přání Ježíškovi Návštěva muzea v KM: Vánoce Vánoční jarmark Vánoční besídka pro rodiče Vánoční besídka pro žáky Leden: Navštěvování místní sauny Únor: Zápis dětí do 1.ročníku Dětský karneval Březen Návštěva muzea v KM: Dr. Emil Holub Výchovný koncert český písničkář Pepa Nos Jarní úklid veřejného prostranství Velikonoční dílna s rodiči

12 Duben Návštěva muzea v KM : Velikonoce Květen: Preventivní program: Vystoupení ke Dni matek spolupráce s MŠ Vystoupení ke Dni matek v charitním domě v Cetechovicích Návštěva muzea v KM : Tajemný jednorožec Fotografování školních kolektivů Návštěva Kinematovlaku v KM Společná vycházka s rodiči na rozhlednu Zdenička Červen: Projekt : Veselé zoubky Divadelní představení na zámku v KM Jezerní královna Školní výlet Praha Šermířské odpoledne Vyhodnocení projektu Recyklohraní Ukončení školního roku Zájmové útvary Ve školním roce se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků: Dopravní 8 žáků Mgr. Plachá Dyslektický 3 žáků E. Konečná Turistický 9 žáků M.Rybáková Sportovní 15 žáků Z. Krajčová Biblický 7 žáků Mgr. R. Němeček Dramatický 11 žáků M. Rybáková Zdravotní 8 žáků Mgr. Plachá Angličtina 13 žáků E. Konečná

13 7.2 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s Obcí Roštín Spolupráce se zřizovatelem školy je na dobré úrovni. Vedení obce se zajímá o dění ve škole, pan starosta se účastní významných školních akcí. Škola se aktivně prezentuje svými příspěvky v okresních novinách, kam píší své články učitelé, žáci a vedení školy. Informují zde rodiče a širokou veřejnost o novinkách ze života školy, o školních akcích, o činnosti školy apod. Součástí prezentace jsou i webové stránky školy, které jsou neustále aktualizovány a doplňovány. Spolupráce s MŠ Roštín Spolupráce školy s mateřskou školou je rovněž na dobré úrovni. Žáci školy navštěvují mateřskou školu a budoucí prvňáčci navštěvují základní školu. Ve spolupráci s MŠ proběhly tyto společné akce - Drakiáda, karneval, Den matek, šermířské odpoledne. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí a škola je rodičům neustále otevřená. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). K předávání informací slouží mimo osobní kontakty,žákovské knížky, také nástěnky ve vestibulu školy, vývěska v obci, místní info kanál, webové stránky. Pro rodiče a veřejnost škola pořádá různé akce a aktivity(viz akce školy). 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce nebyla na naší škole inspekce vykonána.

14 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 a) výnosy Tržby z prodeje služeb Zúčtování fondů 0 Příspěvky a dotace na provoz ÚSC,SR Projekt EU peníze školám - projekt EU Úroky 63,28 Výnosy celkem , 28 Projekt EU peníze školám přijatá záloha: ,60Kč, čerpání v roce 2011: Kč. Výnosy EU 2011 = čerpání v roce 2011 b) náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu projekt EU školám Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Ostatní služby- projekt EU školám , Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,35 Sociální pojištění Jiné sociální náklady-nemoc Ostatní náklady-poj.majetku;bank.poplatky Náklady celkem , 51 Výsledek hospodaření před zdaněním 57,77 Výsledek hospodaření po zdanění 57, Závěr Škola v tomto školním roce začala čerpat finanční prostředky z projektu EU peníze školám. Tyto prostředky byly využity zejména na obnovu počítačové techniky ve škole a zakoupení interaktivních tabulí do tříd. I nadále se budeme snažit o dobrou prezentaci školy na veřejnosti, a to zejména formou webových stránek, ale i jiných aktivit. Zpracovala: Mgr.Jaroslava Plachá

15 Datum zpracování zprávy: Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více