VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

2 Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2

3 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti 6 Organizační struktura společnosti 7 Zpráva o podnikatelské a finanční činnosti a stavu majetku 8 Zpráva dozorčí rady 15 Zpráva nezávislých auditorů k účetní závěrce 16 Výsledky hospodaření - účetní závěrka 18 Příloha k účetní závěrce 22 Zpráva nezávislých auditorů k výroční zprávě 46 Zpráva ovládané osoby 48 Obchodní síť 52 Výsledky Obsah hospodaření Jahresabschluss 3

4 Základní údaje o společnosti Obchodní firma Wüstenrot hypoteční banka a.s. Právní forma akciová společnost Sídlo nám. Kinských 2/602, Praha 5 Identifikační číslo Den zápisu Zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8055 Základní kapitál zapsaný v OR Kč Splacený základní kapitál 100 % Akcie 600 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Akcionáři banky: obchodní firma Wüstenrot & Württembergische AG právní forma akciová společnost sídlo Gutenbergstraße 30, D Stuttgart, SRN podíl na hlasovacích právech 0 %* ) obchodní firma Wüstenrot stavební spořitelna a.s. právní forma akciová společnost sídlo Janáčkovo nábřeží 41, Praha 5 podíl na hlasovacích právech 90 %* ) obchodní firma Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH právní forma společnost s ručením omezeným sídlo Alpenstraße 70, D-5033 Salzburg, Rakouská republika podíl na hlasovacích právech 10 % * ) Na základě smlouvy o disponování s akcionářskými právy mezi Wüstenrot & Württembergische AG a Wüstenrot - stavební spořitelnou a.s (dále též WSS) ze dne došlo k pověření WSS disponováním s akcionářskými právy ve Wüstenrot hypoteční bance a.s. ohledně 90 %. Výsledky Základní údaje hospodaření o společnosti Jahresabschluss 4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, v průběhu roku 2007 došlo v české skupině Wüstenrot k rozhodujícím změnám. Tři společnosti: Wüstenrot stavební spořitelna, Wüstenrot hypoteční banka a Wüstenrot, životní pojišťovna vytvořily smluvní koncern, ve kterém stavební spořitelna, jako největší z nich, převzala úlohu holdingové společnosti. Cílem tohoto sloučení bylo především: umožnit jednotné a efektivní řízení celé skupiny, dosáhnout synergických efektů sloučením obdobných činností, prezentovat Wüstenrot na trhu jako silného a jedinečného specialistu na finanční řešení v oblasti bydlení, zajištění ve stáří i zabezpečení rodiny a majetku. Všechny právní a organizační kroky proběhly plynule a podle plánu. V roce 2008 bude do smluvního koncernu ještě integrována nová Wüstenrot, pojišťovna, která vznikne z pobočky slovenské pojišťovny Wüstenrot. Dosáhli jsme tak svého cíle, aby Wüstenrot s jednotným vedením, jednotnou organizací a silnou obchodní sítí kvalifikovaných finančních poradců pokrýval potřeby současných i budoucích klientů v oblasti finančních služeb. I když byly tyto převratné změny náročné na čas a energii, byl další rozvoj Wüstenrot hypoteční banky i v roce 2007 vynikající. Ve skutečně tvrdé konkurenci na trhu se osvědčila a poprvé za dobu své krátké existence vytvořila zisk. Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů se ve srovnání s rokem 2006 zvýšil o 41 %, bilanční částka vzrostla na 4,3 miliardy korun, což je zdravým základem pro další růst. Wüstenrot hypoteční banka pokrývá společně se stavební spořitelnou Wüstenrot kompletně sféru financování bydlení, a to produkty odpovídajícími přesně potřebám, jako jsou např.: - kombinace produktů skupiny Wüstenrot, - hypotéka REFIN, kterou lze výhodně a bez velké administrativy refinancovat dřívější úvěr poskytnutý jinou bankou, - produkt HYPOREVIT, který umožňuje modernizovat bytové domy ve vlastnictví bytových družstev. A v tom je Wüstenrot opravdovým specialistou. Wüstenrot hypoteční banka disponuje moderním řízením rizik, a tak se jí daří držet kvalitu svého úvěrového portfolia na velmi dobré úrovni. Refinancování úvěrových obchodů se uskutečňuje prostřednictvím hypotečních zástavních listů, které byly v roce 2007 úspěšně emitovány v celkové výši 1,2 miliardy korun. V roce 2007 se mnoho hovořilo o hypoteční krizi. Přitom se ale musí jasně říci, že se jedná o krizi amerického hypotečního systému, který se od našeho českého hypotečního systému výrazně liší. Hypoteční banky Wüstenrot se americká krize žádným způsobem nedotkla, ani přímo, ani nepřímo. České systémy financování bydlení, tj. stavební spoření a hypotéky se i v roce 2007 opět osvědčily a prokázaly, že konkrétní užitek přinášejí mnoha lidem. Za to, že rok 2007 byl dalším úspěšným rokem, bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podíleli našim klientům, zaměstnancům, finančním poradcům naší obchodní sítě i kooperačním a odbytovým partnerům. Těším se, že naše dobrá spolupráce bude pokračovat. Předběžně letos v září se Wüstenrot přestěhuje do nové budovy v Praze 4 na Kavčích horách. Zde budou pracovníci, kteří byli v Praze dosud rozmístěni ve třech budovách, pracovat v pravém slova smyslu pod jednou střechou, tak jak to symbolizuje naše logo. Díky ještě lepší kvalitě poskytovaného servisu to přinese prospěch i našim klientům. Jsem přesvědčen, že s novou formou organizace, kompetentní sítí finančních poradců a s jasným zaměřením obchodní politiky na potřeby našich klientů jsme zvolili správný směr a ten bude potvrzen našimi dalšími úspěchy. Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe předseda představenstva Úvodní Výsledky slovo hospodaření předsedy představenstva Jahresabschluss 5

6 Orgány společnosti V průběhu roku 2007 došlo k volbě tří nových členů představenstva včetně změny předsedy představenstva. Představenstvo banky je od čtyřčlenné. Dozorčí rada banky je tříčlenným orgánem. U dozorčí rady byl nahrazen jeden člen. Představenstvo Předseda a generální ředitel Dr. Hans-Jürgen Wohlrabe předseda představenstva od Vzdělání: vysokoškolské v oboru matematiky a hospodářských věd Praxe v oboru: od roku 1977 činný v oboru pojišťovnictví a bankovnictví, od roku 1998 v představenstvu Wüstenrot stavební spořitelny a.s. Ing. Jan Vlček předseda představenstva do , od člen představenstva Vzdělání: vysokoškolské v oboru zahraničního obchodu Praxe v oboru: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., finanční ředitel a prokurista Členové představenstva a náměstci generálního ředitele Ing. Jan Vlček předseda představenstva do , od člen představenstva Vzdělání: vysokoškolské v oboru zahraničního obchodu Praxe v oboru: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., finanční ředitel a prokurista Ing. Ivo Sebera, MBA - od Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie Praxe v oboru: od 1991 činný v bankovnictví, od r ve stavební spořitelně Wüstenrot JUDr. Pavel Pektor od Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva Praxe v oboru: od r v představenstvu Wüstenrot stavební spořitelny a.s. Dr. Franz Steiner do předseda dozorčí rady Wüstenrot Versicherungs-AG, Salzburg Franz Meisel - do Vzdělání: vysokoškolské v oboru podnikového hospodářství Praxe v oboru: od roku 1962 činný v bankovnictví Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Dr. Alexander Erdland od , od člen dozorčí rady Wüstenrot & Württembergische AG, předseda představenstva Vzdělání: vysokoškolské v oboru podnikové ekonomie Praxe v oboru: od roku 1980 působí ve vedoucích funkcích v bankovnictví, zejména jako člen statutárních orgánů finančních institucí Místopředseda dozorčí rady Wolfgang Radlegger - od jednatel Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH Vzdělání: středoškolské Praxe v oboru: 23 let činný v politice (12 let v salzburské zemské vládě), od roku 1990 činný v bankovnictví ve funkci člena a předsedy představenstva Výsledky Orgány společnosti hospodaření Jahresabschluss Členové dozorčí rady Matthias Lechner - od předseda představenstva Wüstenrot Bausparkasse AG Vzdělání: vysokoškolské v oboru bankovní specialista Praxe v oboru: od r činný v bankovnictví Dr. Wolfgang Maile - do člen představenstva Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg Vzdělání: vysokoškolské Praxe v oboru: od roku 1979 činný v bankovnictví 6

7 Organizační struktura společnosti Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel (GR) Vnitřní audit (UVA) Hans-Jürgen Wohlrabe předseda představenstva Resort štábní a ekonomický Pavel Pektor člen představenstva Resort úvěrový Ivo Sebera člen představenstva Resort obchodní Jan Vlček člen představenstva Resort peněžních operací a správy činností Sekretariát představenstva (SEP) Útvar správy úvěrů (USU) Útvar prodeje a marketingu (PRM) Finanční a HZL (FIH) Útvar vnitřního auditu (UVA) Útvar cenových a technických posudků (CTP) Útvar klientské účtárny (KU) Útvar informační technologie (IT) Útvar právní a compliance (PC) Útvar platebního styku (UPS) Personální útvar (PEM) Útvar výkaznictví (UV) Útvar controlling (COR) Útvar řízení likvidity (UL) Finanční účtárna (FU) Útvar správy produkt banky (USP) Organizační útvar (OU) Útvar správy bankovních služeb (UBS) Řízení rizik (RZ) Organizační Výsledky hospodaření struktura společnosti Jahresabschluss 7

8 Zpráva o podnikatelské a finanční činnosti a stavu majetku Vývoj české ekonomiky Výsledky Zpráva o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku Stejně jako v roce 2006 i v roce 2007 zaznamenala česká ekonomika na evropské poměry dobré tempo výkonnosti, když v úhrnu za celý rok vzrostl hrubý domácí produkt reálně o 6,5 %. Míra nezaměstnanosti klesla na 6 %. Vlivem některých faktorů však docházelo k postupnému zhoršení některých ukazatelů, které působí na hospodaření mikroekonomické sféry. Zejména vzrostla průměrná míra inflace z 2,5 % v roce 2006 na 2,8 % v roce 2007 (meziročně stoupla inflace k na 5,4 %). Národní banka ve snaze čelit tomuto jevu při současném zohlednění vývoje kursu koruny přistoupila v průběhu roku čtyřikrát ke zvýšení úrovně referenčních sazeb. Základní referenční sazba ČNB dosáhla ke konci roku 3,5 %, čímž došlo ke sblížení s úrovní sazeb ECB na rozdíl 0,5 %. Nejvýznamnější z hlediska refinancování 5 leté úrokové swapy za poslední rok narostly o 1 % na 4,3 %, na což reagovaly bankovní ústavy postupnou úpravou úrovně sazeb, i když ne v plné míře. Vzhledem k předpokládaným úpravám makroekonomických podmínek, vyplývajících z reformy veřejných financí, znamenajících především zhoršení prostředí pro financování bydlení po roce 2008, byl i přes zvýšení úrokových sazeb z hypotečních úvěrů zaznamenán významný nárůst poptávky zejména po financování stavebnictví (stavební výroba bytů zaznamenala v roce 2007 nárůst o 38 %). Vývoj trhu hypotečních úvěrů I přes některé zhoršující se podmínky (viz výše) došlo v uplynulém obchodním roce k rekordnímu nárůstu hypotečního trhu. V počtu schválených úvěrů fyzickým osobám oproti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst o 25 %, v objemu dokonce o 43 %. Celkový objem hypotečních úvěrů, poskytnutých hypotečními bankami v roce 2007 činil 143 miliardy Kč (v roce mld. Kč) v počtu téměř 84 tisíc (67 tisíc v roce 2006). Objem hypotečních úvěrů poskytnutých Wüstenrot hypoteční bankou, a.s. (dále též WHB) v tomto období vzrostl o 41 % oproti roku předcházejícímu. Struktura produktového portfolia Hypoteční úvěry Wüstenrot hypoteční banka a.s. je zaměřená především na poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám na bydlení. Žadateli o úvěr mohou být fyzické osoby nebo bytová družstva. V případě fyzických osob poskytuje banka i tzv. americké hypotéky, tedy neúčelové úvěry. Základní nabídku pro fyzické osoby tvoří hypoteční úvěr, který banka nabízí klientům pod obchodním názvem Hypotéka Wüstenrot. Jedná se o hypoteční úvěr poskytovaný od Kč, standardně do 90 % zástavní hodnoty nemovitostí. Nejkratší doba splatnosti je 5 let, maximální pak 30 let. Typická pro tento produkt je, jako i pro všechny ostatní produkty Wüstenrot hypoteční banky, jednotná garantovaná úroková sazba pro každého, kdo splní kriteria platební schopnosti. Základní nabídku doplňují kombinace hypotéky s dalšími produkty společností Wüstenrot. Mezi nejúspěšnější společný produkt patří kombinace hypotéky se stavebním spořením, kterou nabízí naše společnost pod obchodním názvem Spoříme s hypotékou. Podstata tohoto produktu spočívá v tom, že klient platí bance jen úroky a odložené splátky jistiny používá pro platby stavebního spoření. Po uplynutí doby cyklu stavebního spoření získá klient dodatečné úspory, které může využít pro své potřeby nebo k rychlejšímu splacení úvěru. Obdobný princip jako u produktu Spoříme s hypotékou je využit u kombinace Hypotéky Wüstenrot s kapitálovým životním pojištěním. Banka umožní klientovi odklad splátek jistiny po celou dobu trvání hypotéky. Klient hradí bance úroky a zároveň platí pojistné pojišťovně, která úvěr zaplatí z vyplaceného pojistného plnění. Tento produkt je nabízen pod obchodním názvem Jistíme se s hypotékou. Klient má možnost získat nejen výhodnější odpočty zaplacených úroků od základu daně, ale také odpočty z titulu zaplaceného pojištění. Banka nabízí rovněž 100% hypotéku na pořízení vlastního bydlení. Lze ji využít na koupi nemovitosti i na získání členských práv v družstvu. Je poskytována od 300 tisíc korun s maximální splatností na 30 let. Tzv. americká hypotéka je poskytovaná pod obchodním názvem Flexibilní hypotéka. Jedná se o hypoteční úvěr, při němž žadatel neuvádí účel použití úvěru. Peníze jsou převáděny klientovi na jím stanovený účet a může je využít dle svých potřeb. Minimální výše Flexibilní hypotéky je již 150 tisíc korun, maximální výše nesmí překročit 60 % zástavní hodnoty nemovitosti zajišťující úvěr. Doba splatnosti je minimálně 5 let, maximálně 15 let. Při výši úvěru od 150 tisíc korun do 300 tisíc korun je možné zvolit i dobu splatnosti úvěru nižší než 5 let. Hypotéka na vybavení domácnosti může být poskytnuta zcela samostatně nebo v kombinaci s Hypotékou Wüstenrot určenou na bydlení. V případě, kdy je úvěr poskytnut samostatně, je minimální výše Kč, maximum je limitováno 70 % zástavní hodnoty nemovitosti zajišťující úvěr. Maximální doba splatnosti činí 15 let. V roce 2007 zavedla banka jako jedna z prvních úvěry na refinancování hypoték při změně fixace úrokové sazby pod názvem REFIN. Hypoteční úvěry určené na modernizaci, rekonstrukci, opravy či koupi domů jsou poskytovány bytovým družstvům pod obchodním názvem HYPOREVIT. Maximální výše úvěru by neměla překročit 70 % ceny nemovitostí sloužících jako zajištění úvěru. 8

9 Emitované cenné papíry Emise akcií Wüstenrot hypoteční banka a.s. vydala 600 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč/ks znějící na jméno, v zaknihované podobě. Každý převod akcií vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Akcie Wüstenrot hypoteční banky a.s. nejsou registrované na žádném regulovaném trhu v České republice ani mimo Českou republiku. Emitent nevydal k datu vyhotovení této zprávy žádné prioritní ani zaměstnanecké akcie, ani dluhopisy, se kterými je spojeno právo požadovat v době v nich určené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie ve jmenovité hodnotě v nich určené. Emise hypotečních zástavních listů (HZL) Dne vydala WHB emisi hypotečních zástavních listů o celkovém objemu Kč, splatných v roce 2009, nesoucí pevný úrokový výnos 5,00 % p.a., ISIN CZ Hypoteční zástavní listy této emise jsou zaknihované cenné papíry, jmenovitá hodnota jednoho kusu činí Kč. Hypoteční zástavní listy této emise nejsou obchodovány na žádném regulovaném trhu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Svým rozhodnutím č.j. 45/N/1081/2004/2 ze dne , které nabylo právní moci dne schválila Komise pro cenné papíry dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banky a.s. Současně schválila i prospekt vypracovaný pro dluhopisový program. Maximální rámec objemu nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu činí šest miliard korun. Doba trvání dluhopisového programu je pět let. Splatnost jakékoli emise vydané v rámci dluhopisového programu je nejvýše pět let. Dne byla vydána druhá emise hypotečních zástavních listů (první emise vydaná v rámci schváleného dluhopisového programu) v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do milionů Kč, s pevným úrokovým výnosem 4,55 % ročně, ISIN: CZ splatná v roce Tyto dluhopisy jsou zaknihované, registrované cenné papíry, jmenovitá hodnota jednoho kusu činí Kč a znějí na doručitele. Dluhopisy jsou obchodovány na volném trhu Burzy cenných papírů Praha. K datu činil objem emitovaných cenných papírů Kč. Dne byla vydána třetí emise hypotečních zástavních listů (druhá emise v rámci schváleného dluhopisového programu) v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do milionů Kč, s pevným úrokovým výnosem 5,00 % ročně, ISIN: CZ splatná v roce První tranše emitovaná v roce 2006 měla nominální hodnotu 500 milionů Kč, valutou emitovala WHB druhou tranši ve výši 500 milionů Kč, celková hodnota emise tedy dosáhla jmenovité hodnoty milionů Kč. Tyto dluhopisy jsou zaknihované, registrované cenné papíry, jmenovitá hodnota jednoho kusu činí Kč a znějí na doručitele. Dluhopisy jsou obchodovány na volném trhu Burzy cenných papírů Praha. K datu činil objem emitovaných cenných papírů v rámci této emise milionů Kč. Dne byla emitována první tranše nově schválené emise hypotečních zástavních listů s pevným úrokovým výnosem 5,60 % ročně, ISIN: CZ , splatná v roce Nominální hodnota této tranše činila 500 milionů Kč. Dluhopisy byly emitovány v rámci schváleného dluhopisového programu a jsou obchodovány na volném trhu Burzy cenných papírů Praha. Následně byla emitována druhá tranše dluhopisů z této emise ve výši 150 milionů Kč. V prosinci 2007 schválila Česká národní banka v rámci dluhopisového programu novou emisi v celkové nominální hodnotě 3 miliardy korun, ISIN: CZ , kupon 5,80 % p.a., splatnost K datu emise byla emitována první tranše této emise ve výši 50 milionů Kč. Také tato emise je obchodována na volném trhu BCPP. Emise hypotečních zástavních listů k (v tis. Kč) ISIN Datum emise HZL Datum splatnosti HZL Schválený objem emise hypotečních zástavních listů Objem vydaných hypotečních zástavních listů Objem hypotečních zástavních listů v oběhu Naběhlý úrokový výnos z hypotečních zástavních listů Závazky z hypotečních zástavních listů celkem , ,05 CZ , ,67 CZ , ,05 CZ , ,11 CZ , ,44 CZ , ,78 Zpráva Výsledky o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku 9

10 Hypoteční úvěry ke krytí Údaje uvedené v této části se týkají hypotečních úvěrů způsobilých podle zákona ke krytí pohledávek z hypotečních zástavních listů. K činil jejich celkový objem tis. Kč. Průměrná doba splatnosti hypotečních úvěrů k činí 22,1 let. Graf struktury schválených úvěrů podle kombinovaných produktů ukazuje vývoj těchto produktů v jednotlivých letech. Struktura úvěrů podle kombinovaných produktů (podle počtu) Řádné krytí HZL k Počet úvěrových smluv na HÚ k řádnému krytí HZL ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 86,2 % 81,1 % 66,6 % 60,3 % Zástavní hodnota zastavených nemovitostí Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (jistina) Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (příslušenství) Řádné krytí celkem tis.kč tis.kč tis.kč tis. Kč 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 00,0% Hypotéka Wüstenrot 8,8 % 10,9 % Bydlíme s hypotékou 18,0 % 17,9 % 6,1 % 4,8 % 3,3 % Spoříme s hypotékou 14,7 % 3,2 % 1,7 % 7,1 % 7,3 % Jistíme se s hypotékou Výsledky obchodní činnosti V roce 2007 banka poskytla hypotečních úvěrů o celkovém objemu mil. Kč, celkově od počátku své obchodní činnosti úvěrů o celkovém objemu mil. Kč. V roce 2007 banka poskytla 30 úvěrů bytovým družstvům na opravy panelových domů v celkovém objemu 219 mil. Kč. Počty a objemy poskytnutých úvěrů v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka. Rok celkem Poskytnuté úvěry Počet z toho právnické osoby celkem objem z toho právnické osoby Vysvětlivky: Hypotéka Wüstenrot klasický hypoteční úvěr Bydlíme s hypotékou hypoteční úvěr doplněný překlenovacím úvěrem od Wüstenrot - stavební spořitelny a.s. Spoříme s hypotékou hypoteční úvěr s odkladem splátek jistiny ve prospěch stavebního spoření u Wüstenrot - stavební spořitelny a.s. Jistíme se s hypotékou hypoteční úvěr s odkladem splátek jistiny ve prospěch kapitálového životního pojištění u vybraných pojišťoven Následující graf ukazuje rozdělení poskytnutých úvěrů podle účelu použití prostředků k Téměř 85 % úvěrů je použito na koupi nemovitosti, na výstavbu a na modernizace Výsledky Zpráva o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku od počátku V rámci skupiny Wüstenrot je obchodní politika zaměřená na úzkou spolupráci jednotlivých společností, což se odráží v poskytování kombinovaných produktů. Přestože jejich podíl vzhledem k absolutnímu nárůstu trochu poklesl, představují stále tyto produkty určitou konkurenční výhodu. další bytové potřeby 1,9% novostavba (dům, byt) 21,1% Struktura úvěru podle účelu (podle objemu) vypořádání SJM vypořádání dědictví 0,8% 0,3% nebytová potřeba koupě a dostavba 0,2% 0,1% změna stavby 0,5% refinancování neúčelový úvěr 5,6% 2,7% dostavba 1,2% modernizace 12,8% refinancování bez bonity 1,8% koupě (dům, byt) 51,0% 10

11 Zastoupení jednotlivých typů fixace dokládá následující graf. Objem schválených úvěrů podle fixace úrokových sazeb k letá 3 % 20-letá 2 % 1-letá 12 % Odložená daňová pohledávka 0,3 % Zařízení 0,2 % Investiční cenné papíry do splatnosti 1,8 % Struktura aktiv k Nehmotná aktiva 0,2 % ostatní aktiva 0,1 % Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 0,0 % pohledávky za bankami 4,0 % 10-letá 1 % 3-letá 7,0 % pohledávky za klienty 93,4 % 5-letá 75 % Finanční výsledky Vývoj bilance V průběhu roku 2007 došlo k postupnému navýšení bilanční sumy banky až na hodnotu mil. Kč k 31. prosinci To představuje celkové navýšení objemu aktiv a pasiv o mil. Kč (index 2007/2006 = 1,54). Na straně aktiv největší nárůst, mil. Kč (index 2007/2006 = 1,57), vykazují pohledávky za klienty. Porovnání struktury aktiv dokládá následující tabulka a grafy. Struktura aktiv (v tis. Kč) Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Investiční cenné papíry do splatnosti Odložená daňová pohledávka Nehmotná aktiva Zařízení Ostatní aktiva Celkem Odložená daňová pohledávka 0,2 % Zařízení 0,1 % Investiční cenné papíry do splatnosti 1,2 % Struktura aktiv k Nehmotná aktiva 0,1 % ostatní aktiva 0,0 % Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 0,1 % pohledávky za bankami 3,5 % pohledávky za klienty 94,7 % V portfoliu cenných papírů jsou drženy do splatnosti státní dluhopisy s pětiletou splatností ve výši 51,6 mil. Kč. V průběhu roku banka ukládala dočasně volné prostředky v podobě krátkodobých vkladů u bank. K měla banka na clearingovém účtu u ČNB 2,6 mil. Kč a na účtech u jiných bank 152 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou aktiv jsou hypoteční úvěry v celkové výši mil. Kč a to především fyzickým osobám v souvislosti s bydlením. Banka dále nabízí úvěry na rekonstrukce panelových domů bytovým družstvům pod obchodním názvem Hyporevit. Tyto úvěry ke konci sledovaného období činily 258 mil. Kč, to je 6,3 % z celkového objemu úvěrových pohledávek. K banka evidovala klasifikované pohledávky v celkové výši 54 mil. Kč, to je 1,3 % z celkového objemu pohledávek. K těmto pohledávkám banka měla vytvořené opravné položky ve výši 3,5 mil. Kč. Navýšení objemu pasiv představovaly hlavně další 4 emise hypotečních zástavních listů. V březnu 2007 emitovala banka 2. tranši v rámci emise HZL WHB 5,00 %/2011 v nominální výši 500 mil. Kč (celková nominální hodnota této emise činí mil. Kč). V září 2007 byla emitována první tranše z nové emise HZL WHB 5,60 %/2012 v nominální výši 500 mil. Kč. Následně byla v rámci této emise dne vydána druhá tranše v nominální výši 150 mil. Kč (celkový schválený objem emise činí mil. Kč, banka má tedy v rámci emisní lhůty možnost vydat ještě další tranše až do výše schváleného objemu). Poslední emisí cenných papírů v roce 2007 byla první tranše v rámci emise HZL WHB 5,80 %/2012. Nominální výše této tranše byla 50 mil. Kč a uskutečnila se dne (celková schválená nominální hodnota této emise činí mil. Kč). Celková nominální hodnota všech cenných papírů emitovaných bankou v roce 2007 činí mil. Kč. Porovnání struktury pasiv v roce 2007 a 2006 je specifikováno v následující tabulce a grafech. Výsledky Zpráva o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku 11

12 Struktura pasiv (v tis. Kč) Závazky vůči bankám Závazky z emitovaných cenných papírů Základní kapitál Kapitálové fondy vč. HV Ostatní pasiva Rozvahová pasiva celkem la odloženou daňovou pohledávku ve výši 2,146 mil. Kč se souvztažným zaúčtováním do výnosů, jejíž stav k je 10,1 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek roku 2007 tak činí tis.kč. Strukturu hospodářského výsledku dokládá následující tabulka. Hospodářský výsledek (v tis. Kč) Čisté úrokové výnosy Čisté výnosy z poplatků a provizí Kapitálové fondy vč. HV 0,2 % Základní kapitál 13,9 % Struktura pasiv k Ostatní pasiva rozvahová 0,5 % Závazky vůči bankám 11,7 % Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady OP k dlouh. hmot.a nehm. maj Tvorba a rozpuštění OP k pohledávkám Odložená daň Hospodářský výsledek Závazky z emitovaných cenných papírů 73,7 % Následující dva grafy porovnávají vývoj výnosů a nákladů v letech 2007 a tis. Kč Struktura výnosů Struktura pasiv k Kapitálové fondy 0,2 % Ostatní pasiva rozvahová 0,4 % Závazky vůči bankám 9,0 % Základní kapitál 21,5 % úroky úroky úroky poplatky a ostatní provozní odložená daň z dluhových od jiných od klientů provize výnosy cenných papírů bank Výsledky Zpráva o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku Výsledky hospodaření Závazky z dluhových cenných papírů 69,0 % Hospodářský výsledek za rok 2007 docílil poprvé v krátkodobé historii banky kladných hodnot před zdaněním. Podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) činí zisk tis. Kč. V celkovém hospodářském výsledku roku 2007 se pozitivně odráží nárůst úrokové marže díky narůstajícímu objemu výnosových aktiv v podobě hypotečních úvěrů. Úrokové výnosy z nich činí 147,5 mil. Kč. Na straně úrokových nákladů jsou nejvýznamnější položkou, která se promítá do hospodaření banky, úroky z hypotečních zástavních listů ve výši 83,7 mil. Kč. V roce 2007 vedení banky na základě očekávaných výsledků v následujících letech zhodnotilo pravděpodobnost uplatnění zbývající části daňové ztráty za období proti zdanitelným ziskům a banka zaúčtova- Největší nárůst výnosů představují úroky od klientů z hypotečních úvěrů. Nárůst v položce poplatky souvisí s nárůstem počtu klientů. Po zahrnutí poplatků a provizí do propočtu efektivní úrokové sazby při účtování pohledávek z úvěrů představuje tato položka především poplatky za správu úvěrů. Největší nárůst v oblasti nákladů vykazují nákladové úroky z emitovaných cenných papírů. Nárůst ostatních tis. Kč Úroky z emitovaných dluhových CP Ostatní úrokové náklady Struktura nákladů Náklady na poplatky a provize Správní náklady Odpisy dlouh. hmot. a nehm. maj. OP pohledávkám Ostatní provozní náklady 12

13 úrokových nákladů představují úroky placené bankám, což souvisí s potřebou refinancovat nárůst úvěrů v období mezi emisemi. Po zahrnutí poplatků a provizí do propočtu efektivní úrokové sazby jsou v položce nákladů na poplatky a provize vykazovány pouze náklady na operace s bankami. Správní náklady vzrostly proti skutečnosti minulého roku o 3,7 mil. Kč (navýšení o 7,5 %), což je v souladu s odpovídajícím nárůstem úvěrových obchodů. Podrobnější srovnání správních nákladů a procentní zastoupení jednotlivých položek k je uvedeno v následující tabulce a grafu. Správní náklady (v tis. Kč) Náklady na zaměstnance Nájemné Spotřeba materiálu Náklady na outsourcing Náklady na reklamu Náklady na audit, právní a daňové poradenství Daně a poplatky Ostatní nakupované výkony Celkem náklady na audit, právní a daňové poradenství 2,6 % náklady na reklamu 3,8 % náklady na outsourcing 6,0 % spotřeba materiálu 2,3 % Správní náklady 2007 daně a poplatky 0,9 % nájemné 6,8 % ostatní nakupované výkony 14,6 % náklady na zaměstnance 63,0 % Principy odměňování členů dozorčí rady, představenstva a ostatních vedoucích osob Členové představenstva jsou zároveň vedoucími zaměstnanci banky. Jako vedoucí zaměstnanci banky mají mzdu tvořenou pevnou částkou, která je stanovena v jejich manažerské smlouvě. Jako členové představenstva dostávají roční odměnu za výkon funkce. O výši ročních odměn za výkon funkce vedoucího zaměstnance banky stejně tak jako o roční odměně za výkon funkce člena představenstva rozhoduje na základě splnění obratových cílů a hospodářských výsledků společnosti v daném roce valná hromada na návrh do- zorčí rady společnosti. Postup je upraven ve stanovách společnosti. O výši a vyplacení odměn členům dozorčí rady rozhoduje v souladu se stanovami společnosti valná hromada společnosti. Peněžité plnění členům dozorčí rady Členům dozorčí rady nebyly vyplaceny v roce 2007 stejně jako v roce 2006 žádné odměny za výkon funkce člena dozorčí rady. Členové dozorčí rady banky nevlastní žádné akcie banky. Peněžité plnění členům představenstva Banka vyplatila v roce 2007 členům představenstva odměnu za výkon funkce člena představenstva ve výši 814 tis. Kč (v roce 2006: 999 tis. Kč). O výplatě odměn za výkon funkce člena představenstva rozhoduje dle 7 odst. 2., písm. r) stanov WHB v platném znění valná hromada společnosti. Vedoucí zaměstnanci banky obdrželi v roce 2007 hrubou mzdu ve výši tis. Kč (v roce 2006: tis. Kč). V této částce je obsažena smluvní mzda ve výši tis. Kč a dále mimořádné odměny související s provedením organizačních změn ve společnosti ve výši tis. Kč. Odměny za splnění obratových cílů a hospodářských výsledků nebyly vyplaceny. Členové představenstva vedoucí zaměstnanci banky mají v oblasti nepeněžního plnění poskytnut služební automobil též k soukromým účelům. Dále obdrželi členové představenstva vedoucí zaměstnanci banky příspěvky na kapitálové životní pojištění ve výši Kč celkem a příspěvky na penzijní pojištění ve výši Kč celkem. Naturální příjmy nejsou poskytovány. Členové představenstva vedoucí zaměstnanci banky nevlastní žádné akcie banky. Informace o odměnách auditorům Náklady na auditorské služby představují za rok 2007 částku Kč včetně DPH. Z této částky připadá Kč na zpracování auditu účetní závěrky, Kč na audit skupinových výkazů a Kč na prověrku Zprávy o vztazích. Náklady na auditorské služby nezahrnují náklady na podporu skupinového auditora mateřské společnosti Wüstenrot & Württembergische AG, které jsou přímo hrazeny mateřskou společností. Investice a výdaje na činnost v oblasti vývoje V roce 2007 banka investovala do informačních technologií, z toho do technického vybavení (HW) celkem 0,4 mil. Kč a do programového vybavení (SW) 2,99 mil. Kč. Jedná se především o další rozvoj systému pro klientské účetnictví a evidenci hypotečních úvěrů, SW pro rozvoj depozitních produktů a SW pro podporu prodeje. Ostatní investice činily 0,24 mil. Kč. Výsledky Zpráva o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku 13

14 Zůstatková hodnota k činí u software 5,3 mil. Kč, u zařízení a technického vybavení 3,3 mil. Kč. Vybrané finanční ukazatele REGULAČNÍ KAPITÁL (tis. Kč) Souhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Ztráta za běžné účetní období Nehmotný majetek jiný než goodwill Souhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Výhled hospodaření a činnosti Vývoj Wüstenrot hypoteční banky a.s. zaznamenal v roce 2007 přechod ze ztrátového na ziskové hospodaření. V následujících letech banka předpokládá další podstatný nárůst objemu hypotečních úvěrů v celkové výši 3,6 mld. Kč a zvýšení bilanční sumy na 7 mld. Kč, což by mělo zajistit dostatečný objem úrokové a neúrokové marže. V rámci synergie činností ve skupině by navíc mělo dojít k efektivnímu vynakládání provozních prostředků, čímž bude zajištěna trvalá tvorba zisku před daňovými odpočty a požadovaná návratnost vloženého kapitálu akcionářů. V průběhu roku 2008 předpokládá banka vydání dalších emisí hypotečních zástavních listů v souladu s potřebami refinancování. Praha, březen 2008 KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (tis. Kč) Výše kapitálových požadavků Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL POMĚROVÉ UKAZATELE Kapitálová přiměřenost 16,8 % 26,2 % Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,1 % 0,0 % Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 0,9 % -0,2 % Aktiva na jednoho zaměstnance (tis. Kč) Správní náklady na 1 zaměstnance (tis. Kč) Čistý zisk na jednoho zaměstnance (tis. Kč) Výsledky Zpráva o podnikatelské hospodaření a Jahresabschluss finanční činnosti a stavu majetku 14

15 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Wüstenrot hypoteční banka a. s. prováděla všechny činnosti, které jí ukládá zákon a stanovy, a na svých schůzích se podrobně zabývala důležitými otázkami obchodní politiky a vývoje činnosti společnosti. Od představenstva banky k tomu obdržela všechny potřebné podklady a informace, a také se s ním radila. Dozorčí rada pravidelně dohlížela na činnost představenstva. Auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. prověřila účetní závěrku a vydala k ní svůj výrok bez výhrad. Dozorčí rada obdržela auditorskou zprávu a nemá k ní žádné připomínky. Dozorčí rada zkontrolovala, že účetní knihy jsou řádně vedeny a odpovídají skutečnosti, a že podnikatelská činnost společnosti je prováděna v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dále dozorčí rada navrhuje, aby roční účetní závěrka, auditorská zpráva, zpráva ovládané osoby a návrh na rozdělení zisku, které souhlasně vzala na vědomí, byly předloženy ke schválení valné hromadě. Dozorčí rada vyslovuje poděkování všem pracovníkům a představenstvu za vykonanou práci v roce V Praze dne Za dozorčí radu Wüstenrot hypoteční banky a.s. Dr. Alexander Erdland předseda Výsledky Zpráva dozorčí hospodaření rady Jahresabschluss 15

16 Zpráva nezávislých auditorů k účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Praha 2 Česká republika Telefon Fax ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. (dále Banka ), tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2007 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále účetní závěrka ). Údaje o Bance jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost představenstva Banky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá představenstvo Banky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Výsledky Zpráva nezávislých hospodaření auditorů Jahresabschluss k účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PricewaterhouseCoopers označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným právním subjektem. 16

17 Akcionáři Wüstenrot hypoteční banky a.s. Zpráva nezávislého auditora Úloha auditora (pokračování) Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Banky k 31. prosinci 2007, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 20. března 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená partnerem Ing. Petr Kříž auditor, osvědčení č Výsledky Zpráva nezávislých hospodaření auditorů Jahresabschluss k účetní závěrce 17

18 Výsledky hospodaření účetní závěrka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok končící 31. prosince 2007 v tis. kč Bod přílohy Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Odpisy nehmotných aktiv a zařízení Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv Zisk/Ztráta před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk/ztráta za účetní období Příloha na stranách 22 až 45 je nedílnou součástí této účetní závěrky. Výsledky hospodaření účetní Jahresabschluss závěrka 18

19 ROZVAHA za rok končící v tis. kč 31. prosinec prosinec 2006 Bod přílohy Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Investiční cenné papíry do splatnosti Odložená daňová pohledávka Nehmotná aktiva Zařízení Ostatní aktiva Aktiva celkem Závazky 31. prosinec prosinec 2006 Bod přílohy Závazky vůči bankám Závazky z emitovaných cenných papírů Ostatní závazky Závazky celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Zisk/Ztráta za účetní období Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem Příloha na stranách 22 až 45 je nedílnou součástí této účetní závěrky. Výsledky hospodaření účetní Jahresabschluss závěrka 19

20 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok končící v tis. kč Základní kapitál Kapitálové fondy Nerozdělené zisky / Neuhrazená ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu Čistý zisk/ztráta Použití fondů na úhradu ztráty Zůstatek k 31. prosinci Zůstatek k 1. lednu Čistý zisk/ztráta Použití fondů na úhradu ztráty Zůstatek k 31. prosinci Příloha na stranách 22 až 45 je nedílnou součástí této účetní závěrky. Výsledky hospodaření účetní Jahresabschluss závěrka 20

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více