Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015"

Transkript

1 17/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/ Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění stavby "stavební úpravy domu č.p. 87" na pozemku parc.č. 949 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o ústním jednání spojením s místním šetřením ve věci zjednání nápravy ve věci ukládání odpadů na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - opakované oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení územního řízení na stavbu "přístavba a nástavba rekreační chaty e.č.19" na pozemcích parc.č. 369/1, 369/3, 370/1, 370/3 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "domek na nářadí a pergola" na pozemku parc.č. 477/17 v k.ú. Žamberk - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení a zcelování pozemků dle GP. č /2012 ze dne oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu " víceúčelový průmyslový objekt" na pozemcích parc.č. 2598/28, 2593/8, 2593/45, 2593/40 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypuštění splaškových odpadních vod z areálu firmy ZEZ SILKO s.r.o. po přečištění ve stávající čistírně odpadních vod do vod povrchových - Divoké Orlice po pozemku parc.č. 3882/1 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk silnici č. III/31014, silnici č. III/31214, silnici č. III/31017, silnici č. II/310, silnici č. II/312, místních komunikacích/dlouhoňovice ul. Hlavní, ul. Pod Vlekem, ul. Průmyslová, ul. Sídlištní, místních komunikacích/žamberk ul. Školská, ul. Sokolovská, ul. Fučíkova z důvodu uzavírky silnice III/31014 a III/31214 v Žamberku pro provádění stavebních prací v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 v Žamberku, Nádražní ulice" Strana 1/22

2 - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení úplné uzavírky silnice III/31014 a III/31214 ul. Nádražní v Žamberku z důvodu modernizace silnice v rámci akce "Modernizace silnice III/31214 v Žamberku, Nádražní ulice" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění kabelového vedení - ul. Špitálka v Žamberku v rámci akce "Žamberk, Špitálka p.č Praus-rozš.kNN" formou otevřeného výkopu do pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místních komunikacích ul. Nádražní, Lukavská, 28. října, Revoluční, Příčná z důvodu konání charitativní sportovní akce - Běh Naděje rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Nádražní, Lukavská, 28. října pro pořádání charitativní sportovní akce - Běh Naděje stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci ul. U Koupaliště z důvodu konání sportovní akce "Vítání prázdnin" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. U Koupaliště z důvodu konání sportovní akce "Vítání prázdnin" - výzva odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby " Parkoviště u fotbalového stadionu" SO101, SO 102 na pozemcích parc.č. 1657/1, 1659/5, 1659/6 v k.ú. Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města - závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk k vybudování parkoviště pro 21 osobních vozidel - komunikace z asfaltového betonu, parkovací stání a chodník vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou, vč. vybudování osvětlení z hlediska zájmů státní památkové péče 17/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 17/2015-RADA/ Rada města 1. Zápis č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka konané dne informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o skutečnostech týkajících se ocejchování váhy, stanovení prodejní ceny a nabídce k odprodeji, uložené jí usnesením rady města číslo 08/2015-RADA/ Rada města I 1. vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a neopravitelnosti Strana 2/22

3 2. vyřazení majetku inv. č. 513 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu neopravitelnosti, závada se vyskytla po záruční době 3. vyřazení majetku inv. č. 352 z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho bezúplatný převod do sběrného dvora v areálu TS Žamberk s.r.o. 4. vyřazení majetku inv. č. OE-051 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci ve sběrném dvoře v areálu TS Žamberk s.r.o.. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání 5. vyřazení majetku inv. č. DHM-629 a DHM-701 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho likvidaci prostřednictvím odborné firmy. Vyřazení majetku z důvodu fyzického a morálního zastarání a nerentabilnosti dalších oprav 6. vyřazení majetku inv. č. OE-143 z účetní evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, Nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka a jeho použití na náhradní díly. Vyřazení majetku z důvodu nerentabilnosti dalších oprav. 7. vyřazení majetku inv. č a z účetní evidence příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, uvedeného v Zápisu č. 3/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberk a jeho odprodej za stanovenou cenu uvedeným zájemcům dle návrhu příspěvkové organizace 17/2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o poskytnutí finančních prostředků na potřebné vybavení pro dva žáky s autismem II. ukládá 1. Příspěvkové organizace zřizované městem Žamberk 1. Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, předložit položkový rozpis potřebného vybavení pro výuku s uvedením požadavku finančních prostředků v termínu do Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci vedoucí odboru FIN ve věci usnesení rady města číslo 08/2015- RADA/456, které v tomto znění nelze ke dni splnit. 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje Strana 3/22

4 usnesení z jednání rady města číslo 16/2015-RADA/ Rada města sekretariát KSTA objednáním rozvodu vody v areálu JamRock 2015 u společnosti VENCL - SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, Žamberk, IČ: III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 ve výši Kč a to: ponížení položky "rezerva rozpočtu" ve výši Kč, zrušení položky " Jamrock nájemné" ve výši Kč a navýšení položky rozpočtu Jamrock rozvody vody" ve výši Kč. Termín: /2015-RADA/ Rada města aktualizované, 20. vydání vnitřní organizační směrnice OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberk. 17/2015-RADA/ Rada města zadání vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení závazku ze Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne , uzavřené se společností Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, jejímž předmětem je příspěvek z rozpočtu města Žamberk na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře, znaleckému ústavu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno, IČ: , za cenu Kč včetně DPH II. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zadat přezkoumání Smlouvy o poskytnutí příspěvku znaleckému ústavu: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, Brno, IČ: Termín: Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015: navýšení položky Právní služby o Kč a současně ponížení položky rezerva rozpočtu o Kč. Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci jednatele společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ: , týkající se nemovitostí a technologií ve vlastnictví města Žamberk, vedených na hospodářské činnosti města a ve vlastnictví Správy budov Žamberk s.r.o., využívaných v tepelném hospodářství Správy buodv Žamberk s.r.o., podanou v souladu s usnesením rady města č. 13/2015-RADA/677 II. doporučuje zastupitelstvu města Strana 4/22

5 vyhlásit záměr vkladu nemovitých věcí v majetku města Žamberk, sestávající z nemovitých věcí: - kotelna ul. 28. října čp. 1375, na parcele č. 487/5, 487/56 vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč; - inženýrské sítě - topné kanály z kotelny čp v ulici 28. října, vedoucí skrze parcely číslo p.p.717/4 p.p.716/5 p.p.718 p.p.3687/1, 3687/ /11 p.p.3691 p.p.3760/1 p.p.3758/7, 3758/8 p.p.489/1, 489/5, 489/22, 489/24, 489/27 p.p.487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 487/7, 487/11, 487/12, 487/13,487/14,487/15, 487/16, 487/19, 487/23, 487/24, 487/26, 487/29, 487/35, 487/37, 487/39, 487/40, 487/42, 487/43, 487/45, 487/46, 487/48, 487/49, 487/50, 487/51, 487/68, 487/92 p.p.3759 p.p.3758/3, 3758/6 p.p.508/4, 508/9, 508/10, 508/11, 508/18 p.p.513/2, 513/6, 513/10 st.p.508/22 st.p.515/6 st.p.3888, vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč a ,- Kč; - inženýrské sítě - topné kanály z kotelny čp. 990, ul. Klostermanova, Žamberk vedoucí skrze parcely číslo p.p.747/1, 747/3, 747/6, 747/7, 747/8, 747/10 p.p.748/1, 748/2 p.p.749/3, 749/6, 749/10, 749/19, 749/26, 749/44 p.p.768 p.p.767 p.p.765 st.p.4272, st.p.4273, st.p.4268, st.p.4269, st.p.4270, st.p.764, vedené na listu vlastnictví č v k.ú. Žamberk, v účetní brutto hodnotě ,- Kč, vedených na hospodářské činnosti města, využívaných v tepelném hospodářství společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., jako nepeněžitý příplatek obchodní společnosti Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, Žamberk, IČ /2015-RADA/ Rada města I. při výkonu valné hromady spol. Správa budov Žamberk s.r.o. ukládá jednateli společnosti: 1. v návaznosti na plán oprav a údržby na hospodářské činnosti města Žamberka na rok 2015, předložit radě města plnění plánu údržby na hospodářské činnosti města Žamberka dle stavu ke dni Strana 5/22

6 2. podat radě města informaci, na základě jakého ustanovení zákoníku práce a navazujícího vnitřního předpisu byla ve společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. stanovena základní výměra dovolené na zotavenou v rozsahu 5 týdnů 17/2015-RADA/ Rada města likvidaci nalezených věcí a prodej věcí v dražbě dle přílohy č. 1 provedením dražby pana Bc. Martina Mimru, vedoucího oddělení územního plánování MěÚ v Žamberku 17/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje pronájem části (cca 80 m 2 ) pozemku parc.č. 660/3 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 1149 m 2 vedené na listu vlastnictví č v obci a k.ú. Žamberk a požaduje v termínu do uvedení pozemku do původního stavu. Žadatel: G.T. 17/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s dočasným uložením materiálu a zeminy na části (10 m 2 ) pozemku parc.č ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry m 2 (prostor mezi asfaltovou části komunikace a lesním pozemkem) ve vlastnictví města v obci a k.ú. Žamberk v období za podmínky uhrazení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nejpozději do a uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Žadatel: V.F. 17/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s umístěním drátěného oplocení za budovou hasičského muzea č.p. 1577, Orlická kasárna, Žamberk na pozemku parc.č. 2593/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1755 m 2 vedeného na č. LV 505 (Agro Žamberk a.s.) v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, Žamberk 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření ve věci umístění drátěného oplocení za budovou hasičského muzea č.p. 1577, Orlická kasárna, Žamberk na pozemku parc.č. 2593/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1755 m 2 vedeného na č. LV 505 (Agro Žamberk a.s.) v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Agro Žamberk a.s., Zemědělská 1600, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá Strana 6/22

7 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje části (3 m 2 ) pozemku parc.č. 1093/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 616 m 2 vedeném na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Dle GP č. pl /2012 ze dne se jedná o pozemek parc.č. 1093/14 - zast. plocha o výměře 3 m 2 v obci a k.ú. Žamberk na č. LV pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.CH. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ruší výběrové řízení zadané v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk akce "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433" z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky 17/2015-RADA/ Rada města prodej osobního automobilu Škoda Felicia RZ UOJ dle zápisu č.3/2015 komise pro likvidaci majetku a jeho následné vyřazení z evidence majetku 17/2015-RADA/ Rada města informaci o nutnosti provedení záchranného archeologického výzkumu v ul. ČSA z důvodu akce "Žamberk - rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11" starostu podpisem Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu se zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, Vysoké Mýto 17/2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Žamberk - Rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11 - ulice ČSA" firmu Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto IČO: starostu podpisem smluv o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto IČO: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu Strana 7/22

8 1. provést rozpočtové opatření a to: ponížení jmenovité akce "Výměna krytiny střechy č.p. 671" o částku 80 tis. Kč a navýšením rozpočtové položky "Opravy a údržba do majetku města" o částku 80 tis. Kč Termín: /2015-RADA/ Rada města stavbu kanalizační a dešťové přípojky na pozemku parc.č. 3692/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2586 m 2 (chodník podél komunikace v ulici Nádražní) vedeném na č. LV k č.p. 754 na pozemku parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 335 m 2 vedeném na č. LV 3382 vše v obci a k.ú. Žamberk (viz příloha) za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (především VaK v.o.s., stavební úřad). Žadatel: Společenství vlastníků pro dům č.p. 754 v Žamberku, Nádražní 754, Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č. 10/2015-RADA/572 ze dne II. souhlasí s provedením výkopu podél domů č.p. 239 a 687 v Nádražní ulici pro provedení svislé hydroizolace těchto domů a s umístěním přípojky dešťové kanalizace formou příčného křížení chodníku na pozemku parc.č. 3692/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2586 m 2 vedeném na č. LV (chodník podél komunikace v ulici Nádražní) pro dům č.p. 239 vedeném na č. LV 1770 a č.p. 687 vedeném na č. LV 321 vše v obci a k.ú. Žamberk před realizací rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici a to s termínem nejpozději do na náklady žadatele za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Samotná realizace bude s časovým předstihem oznámena odboru REÚP. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Jedná se především o provedení odvodu dešťové vody (VaK v.o.s., stavební úřad). Žadatel: Společenství vlastníků domu č.p. 239 Žamberk, Nádražní 239, Žamberk 17/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši 7000,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Koupaliště-rekonstrukce sociálního zařízení" Termín: /2015-RADA/ Rada města Strana 8/22

9 informaci TS Žamberk, s.r.o. o špatném stavu sedmi městských ulic v místech vjezdů do ulice Nádražní v Žamberku II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření v celkové výši: ,-Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500.tis." Termín: I odbor REUP objednáním jednotlivých oprav sedmi městských ulic v místech vjezdů do ulice Nádražní u spol. TS ŽAMBERK s.r.o 17/2015-RADA/ Rada města informaci, že převod autorských práv na architektonickou studii fotbalové tribuny v Žamberku je možný pouze za úplatu a to ve výši cca tis. Kč bez DPH 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. zrušením zadání zpracování architektonické studie na fotbalovou tribunu Termín: /2015-RADA/ Rada města zprávu odboru REUP a FIN k technickým a ekonomickým faktům uvedeným ve studii Centrální zásobování teplem v městě Žamberk zpracované firmou SEVEn, o.p.s., Americká 17, Praha 2 17/2015-RADA/ Rada města zápis č.3 z jednání dopravní komise ze dne /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného poptávkového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk zhotovitelem akce Žamberk, Nám Gen Knopa č.p úprava šatny MŠ Sluníčko a dodávka a montáž 2ks dvoukřídlých dveří ve vstupní chodbě objektu firmu AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo se společností AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, IČO: /2015-RADA/ Rada města Strana 9/22

10 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data dle přílohy starostu podpisem smluv 17/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací 17/2015-RADA/ Rada města dodatek č. 2 mezi městem Žamberk a spol. TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk, ke smlouvě uzavřené dle ust a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž předmětem je umístění stavby optické sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žamberka starostu podpisem dodatku 17/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení RM č. 14/2015-RADA/795 z I 1. instalaci HDPE trubek 32/27 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad. 2. smlouvu mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o. Šedivská 844, Letohrad, jejímž předmětem je instalace HDPE trubek 32/27 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad, a následný prodej jedné HDPE trubky uložené v pozemcích v lokalitě Zemědělská a Revoluční ulice po ukončení akce, nejpozději do , prodá městu Žamberk za cenu Kč bez DPH za jeden metr trubky, III. stanoví jako podmínku provedení výkopových prací a následné instalace HDPE trubek podpis smlouvy mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o IV. pověřuje Strana 10/22

11 starostu podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města nařízení č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 17/2015-RADA/ Rada města 1. dotaci Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Orlicí ve výši Kč za uspořádání Chovatelské přehlídky trofejí uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberk (jako poskytovatelem) a Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s., okresním mysliveckým spolkem Ústí nad Orlicí (jako příjemcem), jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši Kč za uspořádání Chovatelské přehlídky trofejí 2015 starostu podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města obsah smlouvy mezi městem Žamberk a původcem odpadu: J.N. 1. starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 15. června 2015 I na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na byt č. 170 s J.E. B. 17/2015-RADA/ Rada města uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora poskytování sociálních služeb" mezi městem Žamberk, jako poskytovatelem a příjemcem: - Domov pod hradem Žampach, IČ , Žampach 1, Žamberk na činnost s názvem Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro nedoslýchavé, - Péče o duševní zdraví - region Pardubice, IČ , Bělehradská 389, Pardubice na činnost s názvem Poskytování sociální služby pro osoby se závažným duševním onemocněním, - Klub důchodců Žamberk, IČ , Albertova 357, Žamberk na činnost s názvem Příspěvek na celoroční činnost, aktivní zapojení seniorů do života, Strana 11/22

12 - Stacionář Ústí nad Orlicí, IČ , T.G.Masaryka 123, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Příspěvek na provoz sociální služby denního a týdenního stacionáře, - ROSKA Ústí nad Orlicí, regionální organizace, Unie Roska v ČR, IČ , Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Chceme žít plnohodnotný život, - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ , oblastní odbočka Česká Třebová, Mlýnská 900, Česká Třebová na činnost s názvem Pomoc zrakově postiženým v orientaci v oblasti sociálního poradenství, - Územní organizace Svazu diabetiků č. 913, Hluboká 98, Žamberk na činnost s názvem Přednášková činnost, rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyt, zdravotně výchovná činnost, - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, IČ , Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Příspěvek na činnost Místní skupiny ČČK Žamberk, - Šťastný domov Líšnice, o.p.s., IČ , Jiráskovo nám. 69, Kostelec nad Orlicí na činnost s názvem Arteterapeutické dílny pro pěstounské rodiny a pro děti s postižením, - AUDIOHELP z.s., středisko Ústí nad Orlicí, IČ , Tomanova 5, Plzeň na činnost s názvem Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro nedoslýchavé, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Občanská poradna Ústí nad Orlicí, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Osobní asistence Ústí nad Orlicí, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Šance pro rodinu, - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, IČ , Na Kopečku 356, Letohrad na činnost s názvem Domácí hospicová péče Ústí nad Orlicí, - Konfederace politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Činnost pobočky 66, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí, - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ , ZO Žamberk, Nám. Gen. Knopa 1062, Žamberk na činnost s názvem Kulturní, rekreační a sportovní zlepšení fyzické a psychické kondice, - KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., IČ , Smetanova 470, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Linka důvěry Ústí nad Orlicí 2015, - Oblastní charita Červený Kostelec, IČ , 5. května 1170, Červený Kostelec na činnost s názvem Hospic Anežky České, - Vodní záchranná služba ČČK, MS Pastviny, IČ , Na Rybníku 261, Dlouhá Třebová na činnost s názvem Příspěvek na činnost v lokalitě vodního díla Pastviny a okolí, - Domácí hospic Setkání, o.p.s., IČ , Hrdinů odboje 1017, Rychnov nad Kněžnou na činnost s názvem Domácí hospicová péče, - Domov důchodců Ústí nad Orlicí, IČ , Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí na činnost s názvem Provoz domova pro seniory, - Amalthea o.s., IČ , Husova 199, Pardubice na činnost s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi starostu podpisem veřejnoprávních smluv 17/2015-RADA/ Rada města Strana 12/22

13 dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi Alzheimers support center Czech republic, o.p.s., se sídlem Morašice 61, Přelouč, zastoupená Ing. Františkem Janebou, ředitelem a Městem Žamberk, se sídlem Masarykovo nám. 166, Žamberk, zastoupený Jiřím Dytrtem, starostou starostu podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 17/2015-RADA/ Rada města Smlouvu o dílo na výměnu garážových vrat v objektu města čp. 1577se společností Vrata Novák s.r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 17/2015-RADA/ Rada města 1. dotaci pro rok 2015 Občanskému sdružení CEMA, se sídlem Nádražní 22, Žamberk, IČ , na projekt Bezpečná a útulná zahrada, ve výši ,- Kč. 2. dotaci pro rok 2015 Občanskému sdružení rodičů a přátel odborného učiliště a Praktické školy Žamberk, se sídlem Tyršova 214, Žamberk, IČ , na projekt Příměstský tábor, ve výši 6 000,- Kč. II. neschvaluje dotaci pro rok 2015 Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Jablonné nad Orlicí, se sídlem Hradisková 625, Jablonné nad Orlicí, IČ , na zarybnění a nákup ryb včetně nákupu odměn pro vítěze rybářských závodů v rámci oslav 130 let od založení spolku 17/2015-RADA/ Rada města 1. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Aeroklub Žamberk, se sídlem Letiště 1023, Žamberk, IČ , na Podpora leteckého výcviku, ve výši ,- Kč. 2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Baseball Žamberk, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1931, Žamberk, IČ , na Baseballové vybavení, ve výši ,- Kč. 3. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Asociace školní sportovních klubů České republiky, pobočnému spolku Basketbalový Žamberk, se sídlem Komenského 1136, Žamberk, IČ , na Sportovní činnost - basketbal, ve výši ,- Kč. 4. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Jezdecký klub Polsko, se sídlem Polsko Strana 13/22

14 428, Žamberk, IČ , na Provoz jezdeckého sportu, ve výši ,- Kč. 5. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport spolku Sportcentrum Neugi o.s., se sídlem 17. listopadu 1322, Žamberk, IČ , na Sportovní činnost a tábory, ve výši 4.000,- Kč. 6. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Občanskému sdružení rodičů a přátel odborného učiliště a Praktické školy Žamberk, se sídlem Tyršova 214, Žamberk, IČ , na Plavecká škola, Činnost SK Integra Žamberk v roce 2015, Posílení plavecké zdatnosti, jednorázová návštěva bazénu, v celkové výši ,- Kč. 7. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Střední škole obchodu, řemesel a služeb, se sídlem Zámecká 1, Žamberk, IČ , na Sportovní den, ve výši 1.000,- Kč. 8. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Základní škole Žamberk, Nádražní 743, se sídlem Nádražní 743, Žamberk, IČ , na Mažoretky - vystoupení na přehlídkách, mistrovství ČR, ve výši ,- Kč. 9. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Mládežnické projekty - sport Mateřské škole SLUNÍČKO, Žamberk, se sídlem nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, IČ , na Neonek - pohybová aktivita pro děti předškolního věku, ve výši 7.000,- Kč. 10. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Aeroklub Žamberk, se sídlem Letiště 1023, Žamberk, IČ , na Nákup zahradního traktoru na sekání areálu Aeroklubu Žamberk 2015, ve výši ,- Kč. 11. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Baseball Žamberk, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1931, Žamberk, IČ , na Baseballové vybavení, ve výši ,- Kč. 12. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny Václavu Janouškovi, bytem Líšnice 72, na Etapový cyklistický závod - O pohár města Žamberka, ve výši 5.000,- Kč. 13. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Jezdecký klub Polsko, se sídlem Polsko 428, Žamberk, IČ , na Jezdecký sport, ve výši ,- Kč. 14. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku Klub českých turistů, odbor Žamberk, se sídlem 17. Listopadu 1071, Žamberk, IČ , na 33. ročník Za zlatým klíčem Rokytenky, ve výši 5.000,- Kč. 15. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka na rok 2015 v rámci Podpora sportu pro všechny spolku SVAZ VODÁKŮ ČR KLUB VODÁKŮ ŽAMBERK, se sídlem Husovo nábřeží 401, Žamberk, IČ , na Závod pramic - 15 km po Divoké Orlici, ve výši 5.000,- Kč. starostu města podpisem smluv Strana 14/22

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ZM č. 6/2015-ZAST ze dne 23.06. a 30.06.2015

Usnesení ZM č. 6/2015-ZAST ze dne 23.06. a 30.06.2015 Omluveni: Tomáš Ulrich 06/2015-ZAST/131-6. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Zděnku Šebkovou a Ing. Petra Novotného přijato, pro: 17, proti:0, zdržel se: 0 1+, 2+, 3+, 4N, 5+, 6+, 7+, 8+,

Více

Usnesení RM č. 22/2015-RADA ze dne 20.08.2015

Usnesení RM č. 22/2015-RADA ze dne 20.08.2015 22/2015-RADA/1091-22. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 22/2015-RADA/1092-22. Rada města předložený program jednání RM 22/2015-RADA/1093-22. Rada města informaci tajemníka Měú Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /2909-66. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou /2910-66. Rada města předložený program jednání RM /2911-66. Rada města informaci o splněných usneseních č. 54/2012-RADA/2307, 55/2012-RADA/2385,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou USNESENÍ RADY ze dne 7. 4. 2014 č.73/2014 schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2014 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. č. 74/2014 1. schvaluje text a uzavření

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 64/2012-RADA/2012 ze dne 18.10.2012

Usnesení RM č. 64/2012-RADA/2012 ze dne 18.10.2012 64/2012-RADA/2808-64. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 64/2012-RADA/2809-64. Rada města předložený program jednání RM 64/2012-RADA/2810-64. Rada města - pozvánku Stavebního úřadu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více