PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ

2 ÚVOD Obsah ÚVOD 3 ZKRATKY 4 1. NORMY A PŘEDPISY 4 2. CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Označování komínů Zásady pro navrhování a stavbu komínového tělesa Půdorys a prázdná šachta komínového tělesa Komínový systém HELUZ MULTI Komínový systém HELUZ IZOSTAT Komínový systém HELUZ METAL Komínový systém HELUZ MINI Komínový systém HELUZ KLASIK Komínový systém HELUZ PLYN Srovnání všech komínových systémů HELUZ Komínová stavebnice Způsoby řešení nadstřešní části a ukončení komínových systémů HELUZ Přímý kouřovod s funkcí komínu Rekonstrukce komínů Nabízené služby Zásady stavby komínových těles HELUZ Komínový systém HELUZ MULTI Komínový systém HELUZ IZOSTAT Komínový systém HELUZ METAL Komínový systém HELUZ MINI Komínový systém HELUZ KLASIK Komínový systém HELUZ PLYN Nadstřešní část komínových systémů HELUZ Trámové kotvení Redukce komín/kouřovod SLOVNÍČEK POJMŮ DOTAZY A ODPOVĚDI PŘÍKLADY NESPRÁVNÉ MONTÁŽE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ PŘÍKLADY SPRÁVNÉ MONTÁŽE KOMÍNOVÉHO TĚLEsa PŘÍLOHY /07/30 / Strana 2

3 ÚVOD ÚVOD Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Kromě komplexního sortimentu cihlářských produktů (cihly, stropy, překlady) nabízí svým zákazníkům kompletní komínové systémy (tj. systémy včetně nadstřešních částí, ukončovacích prvků a veškerého potřebného příslušenství) pro všechny typy staveb a spotřebičů. Mimo výrobků vysoké kvality nabízí společnost svým zákazníkům i nadstandardní servis a mnoho služeb, mezi něž patří např. odborné poradenství, školení stavebních a montážních firem, pomoc při založení první řady zdiva z broušených cihel, pokládka stropních panelů apod. Kvalitu výrobků a služeb společnosti HELUZ dokládá certifikát ISO 9001:2009. Kromě tohoto certifikátu se společnost může pochlubit i oceněními získanými na veletrzích a výstavách i mezinárodních. Ocenění obdržená v letech 2012 a 2011: rok 2012 na mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2012 udělily Veletrhy Brno, a. s. společnosti HELUZ Zlatou medaili IBF 2012 za exponát HELUZ Family 50 2in1 na stavebním veletrhu FOR ARCH bylo společnosti uděleno ocenění GRAND PRIX za Sanační sadu HELUZ Profi Česká stavební akademie Praha & INCHEBA EXPO PRAHA udělily společnosti osvědčení Vhodné pro památky pro výrobek Cihelná dlažba HELUZ společnost získala v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace 2011 titul ČEEP 2011 za projekt HELUZ FAMILY 50 2in1. Titul udělen za zavedení progresivní technologie výroby cihelných tvarovek umožňujících výstavbu nízkoenergetických domů. na mezinárodním odborném veletrhu Aqua-therm byla společnosti udělena ZLATÁ MEDAILE ZA NEJLEPŠÍ EXPONÁT HELUZ Mini-Plast, úsporný dvouvrstvý cihelný komínový systém rok 2011 na mezinárodním veletrhu Aqua-therm získala společnost HE- LUZ Čestné uznání za nejlepší exponát pro komínový systém HELUZ MINI IZOSTAT na mezinárodním stavebním veletrhu CONECO, INCHEBA EXPO BRATISLAVA byla společnosti udělena Zlatá plaketa za nosný roletový a žalúziový preklad HELUZ v rámci veletrhu nízkoenergetického vytápění FOR ARCH bylo společnosti uděleno Ocenění GRAND PRIX za broušený cihelný blok HELUZ Family 50 2in1 společnost obdržela mezinárodní environmentální certifikát Natureplus díky cihlám HELUZ Family 50 a HELUZ PLUS 25. obr. č. 1Zlatá medaile - komínový systém HELUZ MINI-PLAST obr. č. 2Čestné uznání - komínový systém HELUZ MINI-IZOSTAT 2013/07/30 / Strana 3

4 ZKRATKY ČSN Česká technická norma ČSN EN převzatá (harmonizovaná) Evropská norma D komíny plánovitě provozované v suchém provozním režimu EI 60 požární odolnost jakostní požadavek na konstrukci a tepelnou izolaci komínu při směru působení z vnějšku ven (tzn. proniknutí požáru z jednoho požárního úseku do druhého přes průduch komínu) minimálně 60 minut EI 90 požární odolnost jakostní požadavek na konstrukci a tepelnou izolaci komínu při směru působení z vnějšku ven (tzn. proniknutí požáru z jednoho požárního úseku do druhého přes průduch komínu) minimálně 90 minut G komíny odolné při vyhoření sazí H1; H2 komíny vysokopřetlakové (do Pa) K Kelvin (stupeň) N1 komíny s přirozeným tahem do 40 Pa N2 komíny s přirozeným tahem do 20 Pa O komíny bez odolnosti při vyhoření sazí P1; P2 komíny přetlakové (do 200 Pa) TZB technické zařízení budov W komíny plánovitě provozované v mokrém provozním režimu 1. NORMY A PŘEDPISY Zákony, normy, předpisy a vyhlášky upravují nejen komíny a komínové systémy, ale i např. kouřovody, připojování spotřebičů, požární bezpečnost, způsob odvodu spalin, metody zkoušení systémových komínů apod. Kromě výše uvedeného se dále vydávají technická pravidla upravující navrhování, provádění a zkoušení zařízení nebo konstrukcí. Tato pravidla jsou vystavována na překlenovací období, které nastává proto, že vývoj a výroba spotřebičů paliv a odvodu spalin je rychlejší než vznik norem. Dle ČSN EN jsou technická pravidla normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle čl Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle čl. 1.5 ČSN EN [Technická pravidla] V následujícím textu jsou uvedeny některé normy a nařízení vlády související s navrhováním a prováděním komínů. Základní: ČSN ČSN EN 1443 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Komíny - Všeobecné požadavky CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ NORMY A PŘEDPISY Ostatní: ČSN Lokální spotřebiče na tuhá paliva - Základní ustanovení ČSN Lokální spotřebiče na plynná paliva - Základní ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování Bezpečnost strojních zařízení - Teploty ČSN EN 563 povrchů přístupných dotyku - Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů ČSN EN Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky ČSN EN 1457 Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny ČSN EN Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody ČSN EN 1858 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice ČSN EN 1859 Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody ČSN EN Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu Komíny Systémové komíny s pálenými/ ČSN EN keramickými vložkami Část 1: Požadavky A1 a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí ČSN EN Komíny - Systémové komíny s pálenými/ A1 keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzdu- ČSN EN chovými průduchy Komíny - Pálené/keramické pláště pro ČSN EN systémové komíny - Požadavky a zkušební metody ČSN EN Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody Komíny - Tepelně technické a hydraulické ČSN EN výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem ČSN EN Komíny - Pálené/Keramické komínové ( ) nástavce - Požadavky a zkušební metody Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní ČSN EN tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky ČSN EN Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné ČSN EN spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/ spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6 Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené ČSN EN spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv Nařízení vlády: č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů, v platném znění 2013/07/30 / Strana 4

5 2. CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Komínové systémy HELUZ mají využití při výstavbě nových i rekonstrukci stávajících komínů a lze je použít společně s jakýmkoliv stavebním materiálem. Jsou vhodné jak pro paliva pevná, tak i plynná a kapalná, ovšem ne každý komínový systém je možné použít pro všechny druhy paliv (viz členění komínů podle typu paliv a Tab. č. 22 str. 24). Systémy HELUZ (Příloha č. 1 str. 100) mají stavebnicový charakter, kdy jednotlivé prvky systému do sebe přesně zapadají a jejich sestavení je rychlé, jednoduché a úsporné. Jejich předností je výroba ve větších sériích a sestavení dle montážního návodu poskytnutého výrobcem, tj. společností HELUZ. Komínové systémy mohou být buď univerzální (tj. hodí se pro všechny druhy paliv), nebo specifické (tj. určené pro vybrané druhy paliv a spotřebičů). V závislosti na druhu vybraného spotřebiče i použitého druhu paliv(a) můžete zvolit optimální komínový systém. V současné době nabízíme 6 druhů komínových systémů: HELUZ MULTI HELUZ IZOSTAT HELUZ METAL: - HELUZ METAL N - HELUZ METAL P - HELUZ METAL H HELUZ MINI: - HELUZ MINI IZOSTAT - HELUZ MINI METAL - HELUZ MINI PLAST HELUZ KLASIK HELUZ PLYN Členění komínů v závislosti na druhu použitých paliv: pevná paliva: HELUZ MULTI HELUZ IZOSTAT HELUZ METAL: - HELUZ METAL N HELUZ KLASIK plynná a kapalná paliva: HELUZ MULTI HELUZ IZOSTAT HELUZ METAL: - HELUZ METAL P - HELUZ METAL H HELUZ MINI všechny typy HELUZ PLYN Z výše uvedených systémů doporučujeme systém HELUZ MULTI, HELUZ IZOSTAT, HELUZ MINI IZOSTAT a HELUZ MINI PLAST (popis těchto čtyř systémů uveden v podkapitolách 2. 4., a 2. 7.). U komínových systémů HELUZ se na obvodový komínový plášť používají broušené cihelné komínové tvarovky zajišťující vyšší tepelný odpor (oproti jiným materiálům komínového pláště), vysokou přesnost a rychlost zdění. Komíny z takovýchto tvarovek ideálně doplňují dům postavený ze stejného materiálu, jelikož obojí (komín i zdivo) vykazuje stejnou modulovou výšku. CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Komínové těleso lze umístit: do volných prostor ke zdivu (nejen cihelnému; Příloha č. 2 str. 101) nutnost zajistit provazbu mezi komínem a zdivem pomocí korozivzdorných kotev umisťovaných v každé třetí vrstvě. do zdiva (Příloha č. 3 str. 102) při zabudování komínu do nosného zdiva je nezbytné zajistit ztužení objektu jiným způsobem než ztužujícím věncem a zohlednit akustické i tepelnětechnické požadavky (Příloha č. 4 str. 103). obr. č. 3 Tvarovky HU a HT plněné perlitem Na přání zákazníka dodáváme také broušené cihelné komínové tvarovky již při výrobě plněné perlitem. Takovéto tvarovky (obr. č. Prostup 3) je komínového možné využít tělesa v střešní prostorách, konstrukcíkde komín prochází stropem do nevytápěného prostoru nebo střechou (obr. č. 4). Omítka Oplechování 400 Omítka Komínové těleso Mezi komínovým tělesem a střešní konstrukcí musí zůstat mezera min. 50 mm Trámové kotvení obr. č. 4 Prostup komínového tělesa střešní konstrukcí Vlastnosti cihelných komínových tvarovek: Krokev Doporučujeme osadit komínové tvarovky vyplněné perlitem tepelná izolace tvarovky mají speciální děrování a velké množství drobných pórů vyplněných vzduchem. Jelikož jsou tvarovky broušené, činí vodorovná spára 1 mm, což vede k částečnému odstranění tepelných mostů ve vodorovném směru. Ve svislých spojích jsou tepelné mosty eliminovány perem a drážkou. Další možností snížení prostupu tepla ve svislém směru je vysypání dutin cihelných tvarovek perlitem. To vede ke snížení součinitele prostupu tepla komínového pláště a k poklesu tepelné ztráty vytápěných prostor. Tepelný odpor: 0,34 m 2 K/W. tepelná pohoda při použití výše zmíněných tvarovek v obvodovém komínovém plášti se snižují náklady na vytápění, neboť keramický materiál obvodových tvarovek má o 1 až 2 C vyšší povrchovou teplotu než beton. Při nižších nákladech dosáhneme vyšší tepelné pohody v obývaných místnostech. 2013/07/30 / Strana 5

6 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ pevnost cihelné komínové tvarovky mají zaručenou pevnost v tlaku 10 MPa. Tato pevnost zůstává zachována i po několika zmrazovacích cyklech. akustika použití cihelných tvarovek tlumí přenášení hluku z komínového tělesa a přináší vyšší komfort při jeho užívání. objemové změny cihelná tvarovka je stálá vůči objemovým změnám vlivem teploty a to i přesto, že v komínovém tělese nastávají teplotní zvraty. Díky této stálosti se snižuje možnost vzniku trhlin omítek v místě spojení s páleným cihelným zdivem. hmotnost cihelná obvodová tvarovka HELUZ se skládá ze dvou polovin, což umožňuje snadnější manipulaci při stavbě vyšších vrstev komína a jeho nadstřešní části. Pohodlnější zacházení s takovýmito komponenty potvrzují i montážní firmy. přesnost zdění nejdůležitější je přesné vodorovné usazení první vrstvy. Protože jsou cihelné tvarovky broušené, zajišťují stavbu komínu bez nutnosti měření ve svislém směru. To urychluje dobu výstavby a snižuje finanční náklady s tím spojené. Při stavbě nejsou potřeba další zdící přípravky, neboť veškeré komponenty do sebe přesně zapadají. omítky při použití cihelného komínu společně s cihelným zdivem vznikají ideální podmínky pro omítnutí, neboť se jedná o stejný podklad. Není proto nutné používat sklotextilní síťovinu pro sjednocení podkladu (jako v případě rozdílných materiálů), protože cihelná komínová tvarovka a cihelné zdivo mají stejnou objemovou stálost. V případě zabudování komínu do zdiva je vhodné na přechod mezi zdivem a komínovým tělesem sklotextilní tkaninu použít. nasákavost díky svým difúzním schopnostem zabraňuje cihelná tvarovka vzniku plísní vlivem kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Praktická hodnota hmotnostní vlhkosti činí 1 %. Této velmi nízké hodnoty dosáhne za relativně krátkou dobu. zdraví, bezpečnost a hygienická nezávadnost cihelná tvarovka je z přírodního materiálu, snadno recyklovatelná, nehořlavá a zároveň zvyšuje požární odolnost celého objektu. Odolává rovněž chemickým a biologickým vlivům, neuvolňuje žádné škodlivé látky a hodnota přirozeného výskytu radionuklidů odpovídá přísným požadavkům Označování komínů skládá se z následujících údajů (příklad): EN 1443 T400 P1 W 1 Gxx, kde: EN 1443 číslo odpovídající normy T400 teplotní třída (viz Tab. č. 1) P1 tlaková třída N, nebo P, nebo H (viz Tab. č. 2) třída odolnosti proti působení kondenzátu (viz Tab. č. 3) 1 třída odolnosti proti korozi (viz Tab. č. 4) Gxx třída odolnosti při vyhoření sazí G nebo O (viz Tab. č. 4) s údajem o vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů (xx = hodnota v celých milimetrech) Tab. č. 1 Teplotní třídy Teplotní třída Jmenovitá provozní teplota [ C] T T T T T T T T T T T Tab. č. 2 Tlakové třídy Tlakové třídy N1 P1 H1 N2 P2 H2 Pozn.: N1..komíny s přirozeným tahem do 40 Pa N2..komíny s přirozeným tahem do 20 Pa P1, P2.komíny přetlakové (do 200 Pa) H1, H2 komíny vysokopřetlakové (do Pa) Tab. č. 3 Třídy odolnosti Třídy odolnosti proti působení kondenzátu W D Třídy odolnosti při vyhoření sazí O G Pozn.: W...komíny plánovitě provozované v mokrém provozním režimu D komíny plánovitě provozované v suchém provozním režimu O komíny bez odolnosti při vyhoření sazí G komíny odolné při vyhoření sazí Tab. č. 4 Třídy odolnosti proti korozi Třídy odolnosti proti korozi Plyn Tekutá paliva Plyn: Obsah síry 50 mg/m 3 Zemní plyn NP 6) L+H Kerosin: Obsah síry 50 mg/m možné pro paliva Plyn: Zemní plyn L+H LTO: Obsah síry 0,2 hmot- -nostních % Kerosin: Obsah síry 50 mg/m 3 Dřevo x Dřevo pro otevřené topeniště Plyn: Zemní plyn L+H LTO: Obsah síry > 0,2 hmot- -nostních % Kerosin: Obsah síry 50 mg/m 3 Dřevo pro otevřené topeniště Dřevo pro uzavřené topeniště Uhlí x x Uhlí Rašelina x x Rašelina Pozn.: NP 6) L (lehký); H (těžký) 2013/07/30 / Strana 6

7 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Zásady pro navrhování a stavbu komínového tělesa Jednovrstvý komín navrhován jen pro občasně užívané stavby nesmí být vyzděn z dutinových nebo děrovaných cihel na vyzdívání se nesmí použít menší části cihly než půlka tloušťka stěny zděného komínu min. 140 mm tloušťka zděné komínové přepážky min. 140 mm komíny s ochranným pouzdrem mohou mít tloušťku zděné komínové přepážky sníženu na 65 mm všechny ložné a styčné spáry musí být vyplněny maltou vnější plášť musí mít zatřené spáry, nebo musí být omítnut, či obložen v odklonu komínu nesmí dojít ke změně velikosti nebo tvaru průřezu komínového průduchu v komínovém tělese nemají být žádné rýhy, kapsy (voda, plyn, elektrika) ani svislé instalační vedení. Výjimka v nezbytných případech musí být rýhy nebo kapsy provedeny již při vyzdívání tak, aby mezi rýhou a komínovým průduchem mělo zdivo tloušťku min. 100 mm a bylo těsné proti pronikání spalin nebo přisávání vzduchu. Rýha musí být po uložení instalace zazděna a vyplněna maltou. Instalační vedení musí být od komínového zdiva dilatačně odděleno. ložné spáry bloků by měly být mimo stropní konstrukci Vícevrstvý komín návrh a provedení komínové vložky musí odpovídat typu připojovaného spotřebiče a druhu paliva vodorovné spáry komínového pláště a komínové vložky musí být vzájemně výškově posunuty všechny vrstvy komínu musí být provedeny s možností vzájemné dilatace otvory do komínové vložky (např. pro připojení spotřebiče, kontrolu atd.) musí být vytvořeny pomocí příslušných tvarovek Materiál komínů musí být: nehořlavý odolný vůči mrazu (část vystavená povětrnostním vlivům a v půdním prostoru) odolný vůči účinkům spalin a jejich kondenzátům s nasákavostí nejvýše 20 % měrné hmotnosti celá konstrukce komínu nasákavost max. 12 % pro izolační vrstvy vícevrstvých komínů lze použít materiály s nasákavostí vyšší než 20 % měrné hmotnosti, budou-li trvale chráněny proti vlhkosti (např. srážkové vodě) jiným vhodným materiálem min. objemová hmotnost izolace nesmí být menší než 95 ± 5 kg/m -3 bod tání tepelné izolace musí být vyšší než C (u vícevrstvých komínů odolných proti vyhoření sazí) tloušťka izolační vrstvy taková, aby nedocházelo ke kondenzaci spalin v komínovém průduchu se suchým provozem u komínů pro mokrý provoz povrchová teplota komínového průduchu min. 5 C tloušťka izolace bývá obvykle 40 mm, na základě provedených zkoušek může být i menší použití dvou či více druhů kovových materiálů v jednom komínovém systému, při montáži individuálních komínů, nebo kombinace materiálů při výrobě jednotlivých konstrukčních prvků se nedoporučuje Komínové průduchy členění podle velikosti plochy průřezu: úzké s plochou průřezu do 0,04 m 2 včetně střední s plochou průřezu větší než 0,04 m 2 ; max. 0,2025 m 2 průlezné s plochou průřezu větší než 0,2025 m 2 nejmenší dovolený rozměr průduchu: s přirozeným tahem: 100 mm pro spotřebiče na plynná paliva 110 mm pro spotřebiče na kapalná paliva 120 mm pro spotřebiče na pevná paliva, plocha průřezu komínového průduchu nesmí být menší než 0,015 m 2. Kruhový komínový průduch musí mít průměr min. 140 mm. Jednovrstvý zděný komín z cihel bez ochranného pouzdra nesmí mít rozměr komínového průduchu menší než 150 x 150 mm. pro přetlakové komíny: 80 mm výrobce spotřebičů může v odůvodněných případech doporučit i menší průměr, min. 60 mm neúčinná výška průduchu pro spotřebiče (viz obr. č. 349, str. 129): na tuhá paliva alespoň 1/10 jeho účinné výšky na dřevo a na kapalná paliva 1/20 účinné výšky, neúčinná výška min. 500 mm pokud nelze zmíněné podmínky u komínového průduchu dodržet, je nutné řídit se ustanovením čl normy ČSN neúčinná výška průduchu pro spotřebiče na plynná paliva musí být: u komínového průduchu úzkého min. 150 mm u komínového průduchu středního a průlezného min. 250 mm zadní větrání musí být průchozí od paty komínu až do volného ovzduší vzduchový a větrací průduch, nebo ústí zadního větrání musí být min. 500 mm od roviny střechy Komínový plášť komín v budově nesmí narušovat komfort místnosti doporučená teplota vnějšího povrchu pláště max. 52 C, u přistavěných komínů platí tato podmínka do výšky mm nad terénem, nebo jinou přístupnou plochou (např. nad terasou) na komínová tělesa se nesmí připevňovat jakákoliv přídavná zařízení kromě hromosvodu. V technicky odůvodněných případech (např. TV anténa) je lze na komín připevnit, ale pak je nutno doložit statický výpočet prokazující, že nedojde k narušení komínu. Musí být zajištěna bezpečnost při přístupu ke komínu a pro čištění komínového průduchu. 2013/07/30 / Strana 7

8 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ minimální dovolená vzdálenost hořlavých materiálů od povrchu komínového pláště činí 50 mm a musí být deklarována výrobcem systémový komín procházející hořlavou stěnou musí být opatřen průchodkou nebo ochranným krytem Komíny nad střechou: vyúsťují se tak vysoko, aby nenarušovaly životní prostředí a neznečišťovaly nebo neobtěžovaly okolí spalinami při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komínu šikmá střecha (obr. č. 5 a obr. č. 6): = střecha mající sklon od vodorovné roviny větší než 20 komín s přirozeným tahem musí mít ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem jsou-li ve střešní rovině šikmé střechy umístěna okna vikýřů obytných místností a oken ve vzdálenosti rovné nebo menší než mm, musí být výška ústí komínu nad nejvyšším bodem okna min mm u střešních oken je oblast, kde nesmí být umístěn komín, vymezená plochou: mm do stran mm pod oknem mm nad oknem obr. č. 6 Výška komínu v okolí střešních oken a vikýřů rozměry v mm plochá střecha (obr. č. 7): = střecha se sklonem od vodorovné roviny menším než 20 nad plochou střechou budovy či nad atikou ploché střechy musí být ústí komínu ve výšce min mm u přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být výška snížena na 500 mm nad hřebenem (obr. č. 8) je-li u komínového tělesa nad plochou střechou nástavba (např. strojovna výtahu) ve vzdálenosti menší než 15 m, musí být ústí komínu ve výšce mm nad větrným úhlem viz (obr. č. 9) v oblastech s vyšší vrstvou sněhu musí být výška vyústění upravena podle místních podmínek obr. č. 7 Výška komínu nad plochou střechou rozměry v mm obr. č. 5 Vyústění komínů nad šikmou střechou rozměry v mm obr. č. 8 Výška přetlakového a vysokopřetlako-vého komínu od roviny střechy rozměr v mm 2013/07/30 / Strana 8

9 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ obr. č. 9 Výška komínu u nástavby na ploché střeše a vzhledem k sousední budově rozměry v mm Tab. č. 5 Výška komínu nad střechou dle sklonu střechy a vzdálenosti od hřebene SKLON STŘECHY ,03 1,23 1,45 1,70 1,98 2,30 2,5 1,12 1,37 1,65 1,96 2,31 2,71 3 1,21 1,52 1,85 2,22 2,64 3,12 3,5 1,31 1,66 2,05 2,48 2,97 3,53 4 1,40 1,81 2,25 2,75 3,30 3,94 4,5 1,49 1,95 2,45 3,01 3,63 4,36 5 1,59 2,10 2,66 3,27 3,96 4,77 5,5 1,68 2,24 2,86 3,53 4,30 5,18 6 1,78 2,39 3,06 3,79 4,63 5,59 Pozn.: buňky tabulky výška komínu nad střechou v metrech VZDÁLENOST KOMÍNU OD HŘEBENE STŘECHY [m] Vliv sousední budovy či jiné překážky na ústí komínu (obr. č. 10): uvažujeme tehdy, pokud: vodorovná vzdálenost L mezi ústím a budovou je menší než 15 m; a při pohledu od ústí komínu na vodorovnou šířku budovy se vytvoří úhel α větší než 3 ; a při pohledu od ústí komínu je převýšení budovy nad vodorovnou rovinou pod úhlem vyšším než 10 (úhel β) ovlivňuje-li některé z výše uvedených kritérií ústí komínu, musí se u komínů s přirozeným tahem připočítat hodnota ztráty účinkem větru 25 Pa pokud nelze dosáhnout požadované výšky ústí komínu nad střechou (např. z důvodů konstrukčních), je možné komín doplnit např. komínovým nástavcem, nebo komínovým ventilátorem Lapač jisker: montuje se na ústí komínu či svislého kouřovodu, pokud se předpokládá úlet jisker z komína např. při topení dřevem z důvodu kontroly a čištění musí být přístupný a demontovatelný Komínová lávka (obr. č. 11): zřizuje se dle způsobu vymetání komínu ve výši: mm pod ústím komínového průduchu vymetání ústím mm pod vymetacím otvorem vymetání průduchu vymetacím otvorem šířka pochůzné plochy lávky min. 250 mm s přístupem: bezpečným světlá výška přístupové komunikace k vymetacímu otvoru a prostoru před ním min mm k překonání výškových rozdílů větších než 600 mm (přístupy k výlezům na střechu) musí být k dispozici alespoň bezpečné žebříky (průmyslově vyráběné) pochůzná plocha ze dřeva: komínová lávka musí mít na straně odvrácené od plochy střechy ocelové zábradlí vysoké mm ve výšce 500 mm od úrovně dřevěné pochůzné plochy musí mít zábradlí vodorovnou tyčovou výplň průchozí šířka mezi zábradlím a komínem či jinou konstrukcí 600 mm, min. 400 mm pochůzná plocha musí být na straně přivrácené ke střeše min. 100 mm nad odtokovou plochou střešní krytiny slouží-li jako přístupová komunikace mezi jednotlivými komínovými tělesy, musí být vždy opatřena zábradlím způsob kotvení posouzen statickým výpočtem nemusí se zřizovat, pokud je přístup k ústí komínového průduchu či vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem např. výlez na střechu velikosti 550 x 550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od líce komínového tělesa obr. č. 10 Vliv sousední budovy (či jiné překážky) na ústí komínu 2013/07/30 / Strana 9

10 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ obr. č. 12 Připojení dvou spotřebičů obr. č. 13 Nesprávné připojení kouřovodu obr. č. 11 Příklad provedení komínové lávky rozměry v mm Spalinová cesta navržena a provedena s možností kontrolovatelnosti a čistitelnosti po celé své délce, tzn., musí mít dostatečný počet otvorů v komínovém plášti, vložce a kouřovodu k příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě a k ústí komínu musí být bezpečný a trvalý přístup umístění kontrolních, čisticích a vymetacích otvorů dovoleno pouze v místech, kde není nebezpečí požáru či exploze pozn.: spalinová cesta, která není kontrolovatelná a čistitelná, nemůže být schválena a uvedena do provozu Sopouchy co nejkratší a přímé nesmí mít větší průřez, než je světlý průřez komínového průduchu, do něhož ústí kondenzát by neměl vnikat sopouchem do kouřovodu a připojeného spotřebiče pokud ústí více sopouchů do jednoho komínového průduchu, nesmí být jejich vzájemná svislá vzdálenost menší než (obr. č. 12): 300 mm, pokud vodorovný úhel mezi sopouchy menší než mm, pokud vodorovný úhel mezi sopouchy větší než 90 prázdný sopouch musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu do komínového průduchu nesmí zasahovat žádné cizí těleso (obr. č. 13) připojení musí být provedeno tak, aby kouřovod končil v připojovacím dílu sopouchu Kontrolní otvory navrhovány pro komíny sloužící pro spotřebiče na plynná paliva umožňují kontrolu a čištění prostoru kondenzátní jímky nejmenší velikost kontrolního otvoru se volí dle velikosti komínových průduchů takto: do průměru průduchu 90 mm velikost kontrolního otvoru 40 x 70 mm 90 mm až 150 mm velikost kontrolního otvoru 90 x 140 mm u komínových průduchů větších než 150 mm plocha kontrolního otvoru min. 0,028 m 2 (rozměr 120 x 180 mm) kruhový nebo oválný kontrolní otvor nesmí být menší než světlý rozměr komínové vložky do světlosti 200 mm Vymetací otvory navrhují se u komínových průduchů na pevná a kapalná paliva, které nelze vymetat ústím komínu umisťují se nad střechu budovy či do půdního prostoru mohou být ve vzdálenosti max. 6 m od ústí komínového průduchu vnitřní prostor, ve kterém je vymetací otvor umístěn, musí být osvětlen nemají mít plochu menší než 0,028 m 2 minimální rozměry 120 x 180 mm nehořlavá plocha před otvorem 600 x 600 mm otvor uzavřen dvojitými nebo zdvojenými dvířky zabezpečenými proti samovolnému vypadnutí Vybírací otvory navrhují se u komínů pro spotřebiče na kapalná a pevná paliva u komínového průduchu úzkého a středního musí mít plochu min. 0,028 m 2, minimální rozměry 120 x 180 mm u komínového průduchu průlezného velikost vybíracího otvoru 450 x 600 mm nehořlavá plocha (nebo plocha s nehořlavou úpravou) před otvorem 600 x 600 mm neměly by se instalovat do obytných prostor, ale na chodby, schodiště, koupelny apod. nesmí se umístit do shromažďovaných prostor, ani prostor s hořlavými materiály otvor uzavřen dvojitými nebo zdvojenými dvířky zabezpečenými proti samovolnému vypadnutí 2013/07/30 / Strana 10

11 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Čisticí otvory navrhují se u komínových průduchů pro technologické spotřebiče na pevná a kapalná paliva (např. udírny) umisťují se do každého podlaží z důvodu možnosti čištění komínu, např. mechanického u komínového průduchu úzkého a středního má být min. velikost otvoru 0,028 m 2, minimální rozměry 120 x 180 mm u komínového průduchu průlezného velikost čisticího otvoru 450 x 600 mm kruhový nebo oválný kontrolní otvor nesmí být menší než světlý rozměr kouřovodu do světlosti 200 mm otvor uzavřen dvojitými nebo zdvojenými dvířky zabezpečenými proti samovolnému vypadnutí Připojování spotřebičů Všeobecně spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy do volného ovzduší před napojením spotřebiče musí být ověřena spalinová cesta ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče s přetlakovým ventilátorem za spalinovým hrdlem kotle nebo před sopouchem se musí připojovat do samostatného komínového průduchu tlakové třídy P1 nebo P2 Samostatné komíny (obr. č. 14) společná ustanovení pro spotřebiče na pevná, plynná a kapalná paliva: do komínového tělesa se připojuje pouze jeden spotřebič je-li výška komínu nižší než min. dovolená účinná výška, musí být doložen výpočet spalinové cesty ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na paliva pevná, plynná, nebo kapalná se musí připojovat obr. č. 14 Samostatné komíny samostatným kouřovodem do samostatného komína spotřebiče na pevná paliva: lokální spotřebič = spotřebič s výkonem do 10 kw min. účinná výška komínu = 5 m krby s otevřeným ohništěm musí být připojeny samostatným kouřovodem do samostatného komína. To platí i pro krby, krbová kamna nebo krbové vložky s uzavíratelným ohništěm. spotřebiče na plynná paliva: lokální spotřebič = spotřebič o výkonu max. 7 kw min. účinná výška komínu tlakové třídy N1 a N2 = 4 m. lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle, ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1, P2 mohou mít účinnou výšku komínu nižší spotřebiče na kapalná paliva: lokální spotřebič = spotřebič mající výkon do 10 kw min. účinná výška komínu tlakové třídy N1 a N2 = 4 m. ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1, P2 mohou mít účinnou výšku komínu nižší Společné komíny pro jedno podlaží (spotřebiče na paliva pevná, plynná i kapalná, obr. č. 15) na jednom podlaží mohou být připojeny do komínu max. 2 spotřebiče vždy musí být dodrženy podmínky o min. účinné výšce Společné komíny pro více podlaží (obr. č. 16) napojované spotřebiče musí být stejné konstrukce a od jednoho výrobce pevná a kapalná paliva: max. 2 uzavíratelné lokální spotřebiče ze 2 sousedních podlaží téže užitkové jednotky min. účinná výška: pevná paliva 5 m kapalná paliva 4 m více viz Připojování spotřebičů plynná paliva: max. 2 otevřené nebo uzavřené lokální spotřebiče ze 2 sousedních podlaží téže užitkové jednotky obr. č. 15 Společný komín pro jedno podlaží obr. č. 16 Společný komín pro více podlaží min. účinná výška 4 m více viz Připojování spotřebičů vždy musí být zajištěn dostatek spalovacího vzduchu! otevřené spotřebiče na plynná paliva komíny s přirozeným tahem (N1, N2): max. 5 spotřebičů v podlažích nad sebou max. 2 spotřebiče v jednom podlaží největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče max. výkon spotřebiče 25 kw. Spotřebič musí mít pojistku proti zpětnému tahu. účinná výška nejvýše připojeného spotřebiče min. 4 m za přerušovačem tahu spotřebiče musí být kouřovod veden svisle v délce min. 0,8 m vodorovná vzdálenost spalinového hrdla spotřebiče od sopouchu max. 1 m v kouřovodu každého spotřebiče má být elektronická spalinová klapka vázaná na chod spotřebiče paliv otevřené spotřebiče na plynná paliva komíny s umělým tahem (N1, N2): 2013/07/30 / Strana 11

12 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ max. výkon spotřebiče 25 kw. Spotřebič musí mít pojistku proti zpětnému tahu. spotřebiče se připojují samostatnými kouřovody počet připojovaných spotřebičů v jednotlivých podlažích závisí na: celkovém výkonu připojených spotřebičů provozním režimu teplotě spalin výšce komínu výkonu a regulačních schopnostech komínového ventilátoru uzavřené spotřebiče na plynná paliva podtlakové komíny (N1, N2) max. výkon spotřebiče 30 kw max. 10 spotřebičů v podlažích nad sebou max. 4 spotřebiče v jednom podlaží největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče musí být vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů kouřovody a vzduchové potrubí musí být v sopouchu a ve spalinovém hrdle spotřebiče vzduchotěsně upevněny uzavřené spotřebiče na plynná paliva přetlakové komíny (P1, P2): max. výkon spotřebiče 30 kw max. 5 spotřebičů v podlažích nad sebou max. 2 spotřebiče v jednom podlaží největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče musí být vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší lze navrhnout a provést v technicky odůvodněných případech pro spotřebiče na plynná paliva v provedení B s hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, nebo s nuceným odvodem spalin pro spotřebiče na plynná paliva v provedení C spotřebiče paliv nesmí překročit mezní přípustnou koncentraci NOx dle tabulky č. 6, nebo mezní hodnotu stanovenou příslušnou územní vyhláškou spotřebiče s max. jmenovitým výkonem 7 kw: vyústění možno provést pod spodním okrajem (parapetem) otevíratelné části okna v nejmenší svislé vzdálenosti 0,30 m spotřebiče se jmenovitým výkonem vyšším než 7 kw: vývod spalin musí být vždy za stěnou fasády (vnější plochou obvodové stěny). Prodlužování vývodu může být provedeno pouze se souhlasem výrobce spotřebiče. Vyústění nesmí být pod balkonem nebo pod přesahující střechou. od vyústění nesmí být na fasádě použit hořlavý materiál do vzdálenosti 0,5 m ve vodorovném a svislém směru, nad vyústěním do vzdálenosti 1,5 m výška vyústění u bytových domů min. 4 m nad terénem u průmyslových objektů musí být vzdálenost sousedních nebo protilehlých průmyslových budov od vývodu spalin min. 10 m, od budov s okny min. 15 m spotřebič B = spotřebič odebírající spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn. Spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. spotřebič C = spotřebič odebírající spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu. Spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Tab. č. 6 Třídy NO x Třídy NO x Mezní přípustná koncentrace NO x [mg/kwh] Tab. č. 7 Lhůty kontrol a čištění komínů Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kw včetně nad 50 kw Pevné (5; 6) DRUH PALIVA Činnost Celoroční Sezónní Kapalné Plynné (4) provoz provoz (1) čištění spalinové 3x (3) 2x (2) 3x (3) 1x cesty kontrola spalinové 1x 1x 1x cesty výběr pevných 1x 1x 1x částí kontrola a čištění spalinové 2x (2) 1x 1x cesty výběr tuhých 2x (2) 1x 1x částí čištění spotřebiče paliv Pozn.: Sbírka zákonů č. 91/2010 2x (2) nejméně podle návodu výrobce 1) Sezónní provoz - provoz spalinové cesty nesmí přesáhnout v součtu 6 měsíců 2) Provádí se v přiměřených intervalech, kde mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců 3) Provádí se v přiměřených intervalech, kde mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců 4) Jednovrstvé zděné komíny pro spotřebiče na plynná paliva se kontrolují a čistí ve lhůtách pro spotřebiče na pevná paliva 5) Spalinová cesta pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužící v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně 1x za dva měsíce 6) Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw je možné provádět svépomocí nejméně 1x za rok (pravidelné kontroly musí provádět způsobilá osoba) - Komíny pro rodinnou rekreaci se kontrolují a čistí 1x za rok - Kontroly se netýkají plynových vafek odvětrávaných fasádou a nepoužívaných komínů označených cedulí mimo provoz 2013/07/30 / Strana 12

13 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Půdorys a prázdná šachta komínového tělesa Půdorys komínového tělesa Komínové těleso HELUZ může mít různý půdorys: jednoprůduch (obr. č. 17 a obr. č. 21) jednoprůduch s poloviční šachtou (obr. č. 18 a obr. č. 22) jednoprůduch se dvěma polovičními šachtami (obr. č. 19 a obr. č. 23) dvouprůduch (obr. č. 20 a obr. č. 24) dvouprůduch s jednou poloviční šachtou (obr. č. 25 a obr. č. 29) dvouprůduch se dvěma polovičními šachtami (obr. č. 26 a obr. č. 30) tříprůduch (obr. č. 27 a obr. č. 31) čtyřprůduch (obr. č. 28 a obr. č. 32) atd. U více než čtyřprůduchových komínů je nutno řešit krycí desku individuálně. Pokud je ke komínovému tělesu připojena šachta (celá, poloviční, ventilační či dvě poloviční), staví se vždy po straně tohoto tělesa. Charakteristika prázdných šachet je uvedena v podkapitole Půdorys jednoprůduchového komínu je 400 x 400 mm, jednoprůduchového tělesa s poloviční, nebo ventilační šachtou 600 x 400 mm a dvouprůduchového 800 x 400 mm. Každý další celý průduch prodlouží půdorysně komínové těleso o dalších 400 mm a poloviční průduch jej prodlouží o 200 mm obr. č. 17 Jednoprůduchový komín obr. č. 21 Okótovaný jednoprůduchový komín (řez) obr. č. 18 Jednoprůduchový komín s poloviční šachtou obr. č. 22 Okótovaný jednoprůduchový komín s poloviční šachtou (řez) obr. č. 19 Jednoprůduchový komín se dvěma polovičními šachtami obr. č. 23 Okótovaný jednoprůduchový komín se dvěma polovičními šachtami (řez) obr. č. 20 Dvouprůduchový komín obr. č. 24 Okótovaný dvouprůduchový komín (řez) 2013/07/30 / Strana 13

14 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ obr. č. 25 Dvouprůduchový komín s jednou poloviční šachtou obr. č. 29 Okótovaný dvouprůduchový komín s jednou poloviční šachtou (řez) obr. č. 26 Dvouprůduchový komín s dvěma polovičními šachtami obr. č. 30 Okótovaný dvouprůduchový komín s dvěma polovičními šachtami (řez) obr. č. 27 Tříprůduchový komín obr. č. 31 Okótovaný tříprůduchový komín (řez) obr. č. 28 Čtyřprůduchový komín obr. č. 32 Okótovaný čtyřprůduchový komín (řez) 2013/07/30 / Strana 14

15 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Celá, poloviční a ventilační prázdná šachta Prázdnou šachtu (celou, poloviční nebo ventilační) lze použít, pokud v objektu potřebujete vytvořit svislý prostup v celé jeho výšce. Využití prázdné šachty může být různé. Může sloužit jako přívod vzduchu ke spotřebiči; pro odvětrávání místností, koupelen a WC; odvod vzduchu od digestoře apod. (množství přisávaného vzduchu ke spotřebiči uvádí tabulky Tab. č. 8 až Tab. č. 10). Zároveň je možné ji užít k rozvodům technického zařízení budov (TZB), jako jsou např. satelitní a anténní rozvody, umístění svislého potrubí dešťové kanalizace sloužícího k odvodnění plochých střech. Celá prázdná šachta může dále fungovat jako šachta záložní, kterou bude možno v budoucnu vyvložkovat či vystrojit podle potřeby. Prázdnou šachtu (celou, poloviční i ventilační) lze kombinovat se všemi typy komínových systémů s výjimkou systému HELUZ MINI. V případě použití společně s jakýmkoliv komínovým systémem HELUZ je zapotřebí dodržet vzdálenost vnitřní stěny prázdné šachty od hořlavých materiálů minimálně 50 mm s výjimkou systémů HELUZ MINI PLAST a HELUZ PLYN zde nutno dodržet vzdálenost minimálně 20 mm!! Tab. č. 8 Objem vzduchu v komínu celá prázdná šachta Rychlost proudění [m/s] Množství vzduchu [m 3 /h] 0, , , , , , , , , Pozn.: Hodnoty jsou orientační, záleží na kvalitě vyzdění a na typu připojeného spotřebiče nutno provést výpočet. Při hodnotách nad 5 m/s může docházet k nežádoucím účinkům. Tab. č. 10 Objem vzduchu v komínu ventilační prázdná šachta Rychlost proudění [m/s] Množství vzduchu [m 3 /h] 0,5 32 1,0 64 1,5 95 2, , , , , ,5 286 Pozn.: Hodnoty jsou orientační, záleží na kvalitě vyzdění a na typu připojeného spotřebiče - nutno provést výpočet. Při hodnotách nad 5 m/s může docházet k nežádoucím účinkům. Řešení prázdné šachty Celá prázdná šachta je s komínovým tělesem spojena pomocí broušených cihelných komínových tvarovek HELUZ T (označovány HT, obr. č. 33). Tyto tvarovky v kombinaci s tvarovkami HELUZ U (značeny HU, obr. č. 34) se při stavbě komínového tělesa používají v každé druhé řadě z důvodu převazby zdiva (viz příloha č. 1). Vnitřní rozměr celé prázdné šachty činí přibližně 290 x 290 mm a vnější rozměr je stejný jako rozměr půdorysu jednoprůduchového komínu, tj. 400 x 400 mm (viz obr. č. 17 str. 13). Poloviční prázdnou šachtu po celé její délce tvoří broušené cihelné komínové tvarovky HELUZ S (zkratka HUS, obr. č. 35). Vnitřní plocha poloviční prázdné šachty má rozměry 290 x 140 mm (viz obr. č. 21, str. 22) a vnější plocha 400 x 200 mm. Ventilační prázdnou šachtu tvoří broušená cihelná ventilační tvarovka HELUZ - H2 dvojitá (značena H2, obr. č. 36) mající stejné vnější rozměry jako tvarovka HUS. Tab. č. 9 Objem vzduchu v komínu poloviční prázdná šachta Rychlost proudění [m/s] Množství vzduchu [m 3 /h] 0,5 72 1, , , , , , , ,5 650 Pozn.: Hodnoty jsou orientační, záleží na kvalitě vyzdění a na typu připojeného spotřebiče nutno provést výpočet. Při hodnotách nad 5 m/s může docházet k nežádoucím účinkům. obr. č. 33 Broušená cihelná komínová tvarovka HT obr. č. 35 Broušená cihelná komínová tvarovka HUS obr. č. 34 Broušená cihelná komínová tvarovka HU obr. č. 36 Ventilační tvarovka HELUZ-H2 dvojitá 2013/07/30 / Strana 15

16 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ obr. č. 37 Okótovaná cihelná komínová obr. č. 38 Okótovaná cihelná tvarovka HT komínová tvarovka HU obr. č. 39 Okótovaná cihelná komínová tvarovka HUS 400 obr. č. 40 Okótovaná ventilační tvarovka HELUZ-H2 dvojitá Poloviční i ventilační prázdná šachta je s komínovým tělesem provázána pomocí kotev z korozivzdorné oceli umístěných v každé třetí ložné spáře. K těmto šachtám nabízíme krycí desky, a to: jeden a půl průduch (obr. č. 41) dvou a půl průduch (obr. č. 43) jednoprůduch se dvěma polovičními šachtami (obr. č. 42) dvouprůduch se dvěma polovičními šachtami (obr. č. 44) obr. č. 41 Krycí deska jeden a půl průduch obr. č. 42 Krycí deska jednoprůduch se dvěma polovičními šachtami obr. č. 43 Krycí deska dvou a půl průduch obr. č. 44 Krycí deska dvouprůduch se dvěma polovičními šachtami 2013/07/30 / Strana 16

17 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Komínový systém HELUZ MULTI Systém vhodný pro všechny typy spotřebičů (např. krb, všechny kotle na plyn atd.) a všechny typy paliv (pevná, plynná a kapalná). Je použitelný pro podtlakový, atmosférický a přetlakový provoz. Jedná se o univerzální komínový systém umožňující nejen odvod spalin, ale i přívod vzduchu ke spotřebiči (objem vzduchu v komínu viz Díky tenkostěnným keramickým vložkám je HELUZ MULTI určen pro moderní vytápění. Systém (dvousložkový i třísložkový) tvoří tenkostěnná keramická komínová vložka s hrdlem (obr. č. 46) a broušená cihelná komínová tvarovka. V závislosti na druhu použitých paliv je doplněn o tepelnou izolaci (třísložkový systém, pevná paliva), nebo je dodáván bez ní (systém dvousložkový, plynná a kapalná paliva). Tenkostěnné keramické vložky s hrdlem zajišťují lepší těsnost a pevnost spojení. Jejich výhoda spočívá v přesnosti, stálosti i při extrémních teplotních výkyvech, nenasákavosti, odolnosti vůči vlhkosti, kyselinám, korozi a přímému kontaktu s plamenem. Komínový systém HELUZ MULTI (tabulky Tab. č. 11 a Tab. č. 12, obr. č. 45) je vhodný pro rekonstrukce komínů a lze jej kombinovat s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ (s výjimkou systému MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. obr. č. 45 HELUZ MULTI Tab. č. 11 HELUZ MULTI - pevná paliva - základní charakteristika vnitřní průměr komínových vložek 160 mm 180 mm 200 mm materiál vnitřní vložky (obr. č. 27) tenkostěnná keramika délka vnitřních vložek mm délka dvířkové tvarovky 500 mm délka připojení sopouchu 500 mm délka kondenzátní jímky 500 mm tloušťka stěny keramické vložky 8 mm 8 mm 10 mm typ tepelné izolace skládané segmenty tloušťka tepelné izolace 25 mm délka tepelné izolace 500 mm max. teplota spalin 600 C požární odolnost z vnějšku ven EI 90 připojení sopouchu (obr. č. 29 a č. 30) třída odolnosti proti působení kondenzátu suchý a mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí G O vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 30 let heluz MULTI plynná a kapalná paliva (Tab. č. 12) dvousložkový komínový systém obsahující tenkostěnnou keramickou vložku a broušenou cihelnou komínovou tvarovku (obr. č. 50) použitelný pro spotřebiče pracující v podtlakovém, atmosférickém a přetlakovém provozu obr. č. 50 Dvousložkový komínový systém HELUZ MULTI Tab. č. 12 HELUZ MULTI - plynná a kapalná paliva - základní charakteristika obr. č. 46 Tenkostěnná keramická vložka obr. č. 47 Připojení sopouchu 90 - keramika HELUZ MULTI pevná paliva (Tab. č. 11) třísložkový komínový systém (obr. č. 49) složený z tenkostěnné keramické komínové vložky s hrdlem, tepelné izolace a broušené cihelné komínové tvarovky určen pro všechny druhy spotřebičů pracujících v atmosférickém provozu obr. č. 48 Připojení sopuchu 45 - keramika obr. č. 49 Třísložkový komínový systém HELUZ MULTI vnitřní průměr komínových vložek [mm] materiál vnitřní vložky (obr. č. 27) tenkostěnná keramika délka vnitřních vložek mm délka dvířkové tvarovky 500 mm délka připojení sopouchu 500 mm délka kondenzátní jímky 500 mm tloušťka stěny keramické vložky [mm] max. teplota spalin 200 C požární odolnost z vnějšku ven EI 60 připojení sopouchu (obr. č. 29 a č. 30) třída odolnosti proti působení kondenzátu mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí O vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 30 let 2013/07/30 / Strana 17

18 2. 5. Komínový systém HELUZ IZOSTAT Moderní komínový systém vhodný pro všechny typy spotřebičů, všechny typy paliv (pevná, plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový, atmosférický i přetlakový provoz. Obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky (obr. č. 52) a broušené cihelné komínové tvarovky. Dle druhu použitých paliv je dodáván buď jako systém dvouvrstvý (bez tepelné izolace), nebo třívrstvý (s tepelnou izolací). Svou konstrukcí umožňuje nejen odvod spalin, ale i přívod vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým tělesem (objem vzduchu v komínu viz Izostatické vložky s hrdlem zajišťují pevnost a těsnost spojení. Charakterizuje je velmi malá akumulace tepla, která umožňuje rychlé ohřátí celé spalinové cesty a tím i rychlé překlenutí rosného bodu spalin. Hladké stěny vložky brání usazování pevných částí zplodin na vnitřním povrchu. Je pro ně typická nenasákavost, vysoká odolnost proti teplotním změnám, korozi a kyselinám, nevadí jim ani přímý kontakt s plamenem. Komínový systém HELUZ IZOSTAT (Tab. č. 13 a Tab. č. 14, obr. č. 51) je dovoleno kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ (vyjma systému MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. obr. č. 51 HELUZ IZOSTAT CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Tab. č. 13 HELUZ IZOSTAT - pevná paliva - základní charakteristika vnitřní průměr komínových vložek 160 mm 180 mm 200 mm materiál vnitřní vložky (obr. č. 33) tenkostěnná izostatická keramika délka vnitřních vložek 660 mm 1000 mm tloušťka stěny izostatické vložky 7 mm 8 mm 8 mm typ tepelné izolace skládané segmenty tloušťka tepelné izolace 25 mm délka tepelné izolace 500 mm max. teplota spalin 600 C požární odolnost z vnějšku ven EI 90 připojení sopouchu (obr. č. 35 a č. 36) třída odolnosti proti působení kondenzátu suchý a mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí G O vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 30 let HELUZ IZOSTAT plynná a kapalná paliva (Tab. č. 14) dvouvrstvý komínový systém (obr. č. 56) skládající se z tenkostěnné izostatické vložky a broušené cihelné komínové tvarovky použitelný pro všechny typy spotřebičů pracujících v podtlakovém, atmosférickém a přetlakovém provozu obr. č. 56 Dvouvrstvý komínový systém HELUZ IZOSTAT Tab. č. 14 HELUZ IZOSTAT - plynná a kapalná paliva - základní charakteristika obr. č. 52 Tenkostěnná izostatická keramická vložka obr. č. 53 Připojení sopuchu 90 - izostatická keramika HELUZ IZOSTAT pevná paliva (Tab. č. 13) třívrstvý komínový systém (obr. č. 55) tvořený tenkostěnnou izostatickou vložkou, tepelnou izolací a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou určen pro všechny typy spotřebičů pracujících v atmosférickém provozu obr. č. 54 Připojení sopouchu 90 - přetlak - izostatická keramika obr. č. 55 Třívrstvý komínový systém HELUZ IZOSTAT vnitřní průměr komínových vložek [mm] materiál vnitřní vložky (obr. č. 33) tenkostěnná izostatická keramika délka vnitřních vložek 660 mm 1000 mm tloušťka stěny izostatické vložky [mm] max. teplota spalin 200 C požární odolnost z vnějšku ven EI 60 připojení sopouchu (obr. č. 35 a č. 36) 90 * třída odolnosti proti působení kondenzátu mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí O vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 30 let * Do připojení sopouchu 90 (přetlak) lze připojit pouze spotřebiče s průměrem kouřovodu 80 a 100 mm. 2013/07/30 / Strana 18

19 2. 6. Komínový systém HELUZ METAL Systém použitelný pro všechny druhy spotřebičů i paliv a také v případě, kdy momentálně není zřejmé, jaký spotřebič bude do komína napojen. Vhodný pro podtlakový, atmosférický, přetlakový i vysokopřetlakový provoz. Velkou výhodou je možnost jeho použití ihned po dostavění a revizi. HELUZ METAL tvoří nerezová vložka a broušená cihelná komínová tvarovka. Součástí tohoto systému může, ale i nemusí, být tepelná izolace. Její užití závisí na druhu použitých paliv (pevná paliva - s tepelnou izolací, obr. č. 58; plynná a kapalná paliva - bez tepelné izolace, obr. č. 59). Nerezové vložky zvládají vysoké teploty, vysoký tlak, jsou lehčí než jiné vložkové materiály, kyselinovzdorné, nenasákavé a vysoce odolné (nedochází k jejich popraskání vlivem velkých tepelných výkyvů). Mají malou tloušťku, která umožňuje jejich rychlé prohřátí a tím i rychlé překlenutí rosného bodu spalin. Hladké stěny vložek také brání usazování pevných částí zplodin na vnitřním povrchu. Komínový systém umožňuje nejen odvod spalin, ale i přívod vzduchu ke spotřebiči (objem vzduchu v komínu viz). Systém HELUZ METAL (tab. Tab. č. 15 a Tab. obr. č. 57 HELUZ METAL č. 16, obr. č. 57) je možné kombinovat s jakýmkoliv jiným komínovým systém HELUZ (vyjma systému MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty. Výhoda systému možnost provést jeho dodatečné vyvložkování. Charakterizovaný systém nabízíme ve třech variantách: HELUZ METAL - N HELUZ METAL - P HELUZ METAL - H obr. č. 58 Třívrstvý komínový systém HELUZ METAL obr. č. 59 Dvouvrstvý komínový systém HELUZ METAL Komínový systém HELUZ METAL N (Tab. č. 15) třívrstvý systém (viz obr. č. 58) skládající se z: matné nerezové vložky s hrdlem zajišťujícím pevné spojení (obr. č. 60) tepelné izolace broušené cihelné komínové tvarovky použitelný pro všechny druhy spotřebičů pracujících v atmosférickém provozu CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ obr. č. 60 Nerezová vložka matná obr. č. 61 Připojení sopouchu 87 - matný nerez Tab. č. 15 HELUZ METAL - N (pevná paliva) - základní charakteristika vnitřní průměr komínových vložek 160 mm 200 mm materiál vnitřní vložky (obr. č. 42) matná korozivzdorná ocel (nerez) délka vnitřních vložek [mm] tloušťka stěny nerezové vložky 1 mm typ tepelné izolace skládané segmenty tloušťka tepelné izolace 25 mm délka tepelné izolace 500 mm max. teplota spalin 600 C požární odolnost z vnějšku ven EI 60 připojení sopouchu (obr. č. 43 a č. 44) třída odolnosti proti působení kondenzátu suchý a mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí G vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 10 let Komínový systém HELUZ METAL - P (Tab. č. 16) třívrstvý systém pro pevná paliva mezi jeho součásti patří lesklá nerezová vložka, tepelná izolace a broušená cihelná komínová tvarovka, dodáván od průměru vložek 160 mm dvouvrstvý systém pro plynná a kapalná paliva - složky: lesklá nerezová vložka, broušená cihelná komínová tvarovka použitelný pro všechny typy spotřebičů pracujících v přetlakovém provozu (do 200 Pa) nerezová vložka opatřena hrdlem kónického tvaru zajišťujícím pevné a těsné spojení Komínový systém HELUZ METAL - H (Tab. č. 16) třívrstvý systém pro pevná paliva - složen z lesklé nerezové vložky, tepelné izolace a broušené cihelné komínové tvarovky, dodáván od průměru vložek 160 mm dvouvrstvý systém pro plynná a kapalná paliva - obsahuje lesklou nerezovou vložku a broušenou cihelnou komínovou tvarovku použitelný pro všechny typy spotřebičů pracujících ve vysokopřetlakovém provozu (do Pa) nerezová vložka s hrdlem kónického tvaru zabezpečuje těsnost a pevnost spojení dodáván s upevňovacími spojkami (obr. č. 63) zajišťujícími přetlak ve spojích Pa obr. č. 62 Připojení sopuchu 45 - matný nerez obr. č. 63 Upevňovací spojka - HELUZ METAL 2013/07/30 / Strana 19

20 CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Tab. č. 16 HELUZ METAL - P; HELUZ METAL - H - základní charakteristika vnitřní průměr komínových vložek [mm] materiál vnitřní vložky lesklá korozivzdorná ocel (nerez) délka vnitřních vložek [mm] tloušťka stěny nerezové vložky 0,6 mm max. teplota spalin - systém S tepelnou izolací (tj. třívrstvý systém) 600 C max. teplota spalin - systém BEZ tepelné izolace (tj. dvouvrstvý systém) 200 C požární odolnost z vnějšku ven EI 60 připojení sopouchu třída odolnosti proti působení kondenzátu suchý a mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí G vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 10 let Komínový systém HELUZ MINI Úsporný dvousložkový komínový systém vhodný pro nízkoteplotní spotřebiče na plynná a kapalná paliva (např. plyn, olej) pracující v přetlakovém a vysokopřetlakovém (pouze systém HELUZ MINI METAL H) provozu. Systém umožňuje odvod spalin a zároveň přívod vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým tělesem (objem vzduchu v komínu viz Jeho unikátnost vychází z nové cihelné komínové tvarovky HELUZ - M (obr. č. 65) o rozměrech 240 x 300 mm (obr. č. 66), díky které je možné komínové těleso zabudovat do vnitřního nosného zdiva stejných rozměrů v tom případě je nutné zajistit ztužení objektu jiným způsobem než ztužujícím věncem. Samotné cihelné tvarovky se dají také využít pro odvětrávání, rozvody vzduchotechniky a TZB (např. voda, kanalizace, vytápění, elektrické rozvody aj.). Systém HELUZ MINI (obr. č. 64) lze použít pouze jako komínové těleso jednoprůduchové, tzn. není jej dovoleno kombinovat s ostatními komínovými systémy HELUZ! Systém je k dispozici ve třech variantách: HELUZ MINI - IZOSTAT HELUZ MINI - METAL obr. č. 64 HELUZ MINI HELUZ MINI - PLAST Uvedené systémy se od sebe liší materiálem a průměry komínových vložek, což vede k rozdílu v některých ostatních údajích (např. záruka, max. teplota spalin apod.). Jednotlivé systémy HELUZ MINI jsou podrobněji popsány v textu dále. obr. č. 65 Tvarovka HELUZ - M Komínový systém HELUZ MINI IZOSTAT (Tab. č. 17) tvořen tenkostěnnou keramickou izostatickou vložkou a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou (obr. č. 67) Tab. č. 17 HELUZ MINI IZOSTAT základní charakteristika vnitřní průměr komínových vložek 80 mm 100 mm materiál vnitřní vložky tenkostěnná izostatická keramika délka vnitřních vložek 660 mm 1000 mm tloušťka stěny izostatické vložky 6 mm 6 mm max. teplota spalin 200 C připojení sopouchu 90 třída odolnosti proti působení kondenzátu mokrý provoz třída odolnosti při vyhoření sazí O vzdálenost od hořlavých materiálů 50 mm odvod kondenzátu vrapová hadice záruka 30 let Komínový systém HELUZ MINI METAL (Tab. č. 18) složen z nerezové vložky tloušťky 0,6 mm a broušené cihelné komínové tvarovky (obr. č. 68) vhodný pro spotřebiče s výstupní teplotou spalin max. 200 C i pro spotřebiče pracující ve vysokopřetlakovém provozu obr. č. 68 HELUZ MINI - METAL obr. č. 66 Okótovaná tvarovka HELUZ - M (řez) obr. č. 67 HELUZ MINI - IZOSTAT 2013/07/30 / Strana 20

Cihelné komínové systémy HELUZ

Cihelné komínové systémy HELUZ Komínový systém HELUZ IZSTAT DU Tento dvouvrstvý obsahuje tenkostěnnou izostatickou vložku (obr. č. 37) je vhodný pro všechny typy paliv (pevná, kapalná, plynná). Určený pro podtlakový, atmosférický provoz

Více

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. Komíny se společným sběračem se navrhovat nesmějí. (Sběrač

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN

Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN Zásady návrhu odvodů spalin podle ČSN a EN Přednáška č. 7 Normové zásady odvodu spalin Komíny se navrhují a provádějí podle řady evropských norem. Řídící normou pro návrh a provádění komínů je ČSN 73 4201

Více

Komínové a ventilační průduchy

Komínové a ventilační průduchy Komínové a ventilační průduchy Komíny a ventilační průduchy Odvádí spaliny, které vznikají při vytápění do okolního prostoru. Komínové těleso se skládá z: - komínový průduch; - komínový plášť; - sopouch

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty Aktuální verze 34 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.

Více

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Více

2014-03-01 / Strana 190

2014-03-01 / Strana 190 2014-03-01 / Strana 190 Normy, předpisy a zkratky Normy Základní: ČSN 73 4201 ČSN EN 1443 Ostatní: ČSN 06 1201 ČSN 06 1401 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Komíny

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Komínové a ventilační průduchy

Komínové a ventilační průduchy Pozemní stavitelství Komínové a ventilační průduchy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: z klasických

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva 1) Kontrola technického stavu a provozu zdroje Povinnosti provozovatelů podle 17 odst. 1 písm. h) a 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Prosinec 2016 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona

Více

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel

Komínové systémy Schiedel Technické oddělení Schiedel Komínové systémy Schiedel 2016 Technické oddělení Schiedel Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy pro obnovu komínů Komínové

Více

VYHLÁŠKA 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

VYHLÁŠKA 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. o čištění,

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály KOMÍNY Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Typy komínů ČSN EN 1443 systémové

Více

Page 1 of 5 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 10.4.2012 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍNOVÉ NORMY ČSN EN 1443 Komíny všeobecné požadavky

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín Vyberte si kvalitní komín Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. Part of the MONIER GROUP Proč komín

Více

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

moderní konstrukce chyby při p

moderní konstrukce chyby při p Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již

Více

HELUZ KOMíny. K cihelnému domu cihelný komín. Záruka 30 let WWW.HELUZ. Technické změny vyhrazeny

HELUZ KOMíny. K cihelnému domu cihelný komín. Záruka 30 let WWW.HELUZ. Technické změny vyhrazeny Nová generace stavebního systému HELUZ KOMíny K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let Technické změny vyhrazeny WWW.HELUZ. JEDNODUCHÉ, rychlé a přesné ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ NaDSTŘEŠNÍ části omítnutý komín

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY

CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY CIHELNÉ KOMÍNY PRO NULOVÉ DOMY Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 25.10.2013 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍN V NULOVÉM DOMĚ: či MÍT? či NEMÍT? 25.10.2013 Ing.

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER

Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Nerezové komínové systémy KERASTAR, ICS, PERMETER Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP Proč nerezový komín Schiedel? Kvalitní materiál, téměř 70 let zkušeností v komínové problematice Nízká hmotnost,

Více

Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny

Přednáška 8 Ztužující věnce. Komíny 2-PŘÍPRAVA BH 02 Nauka STAVBY o pozemních stavbách Zajištění stěn pomocí svahování Přednáška 8. Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 12. 11. 2012 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 ÚVOD ÚVOD patří mezi vodorovné

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

PLYN: POPIS KOMPONENT - komínový systém

PLYN: POPIS KOMPONENT - komínový systém HU Komínová tvarovka HELUZ - U HUp Komínová tvarovka HELUZ - U s perlitem Jedná se o unikátní cihelnou tvarovku, která se po vypálení brousí na přesnou výšku 249 mm a spolu s 1 mm vrstvou lepicí malty

Více

CIHELNÉ KOMÍNY.» Dokonalé technické řešení» Vybroušená kvalita» Jednoduchá a rychlá montáž. Váš dům ho bude milovat www.ciko-kominy.

CIHELNÉ KOMÍNY.» Dokonalé technické řešení» Vybroušená kvalita» Jednoduchá a rychlá montáž. Váš dům ho bude milovat www.ciko-kominy. CIHELNÉ KOMÍNY» Dokonalé technické řešení» Vybroušená kvalita» Jednoduchá a rychlá montáž Váš dům ho bude milovat Keramický komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL Cihelný komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je

Více

Přehled komínových systémů

Přehled komínových systémů Přehled komínových systémů ČSN EN 1443: T400 N1 D 3 G50 Třísložkový komínový systém s keramickým komínovým průduchem, tepelnou izolací a plášťovou komínovou tvárnicí z lehkého betonu. Systém využívá specifického

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

cihelné SYSTÉMY K cihelnému domu, cihelný komín

cihelné SYSTÉMY K cihelnému domu, cihelný komín cihelné KOMÍNOVÉ SYSTÉMY K cihelnému domu, cihelný komín 10 Výhod komínových systémů heluz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOMPLEXNOST SYSTÉMU Připravíme pro Vás veškeré prvky a příslušenství, které jsou pro správnou

Více

Pocit jistoty z dobré volby

Pocit jistoty z dobré volby CHARAKTERISTIKA KOMÍNU IBF JSOU VICEVRSTVÉ KOMÍNY, URČENÉ PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČU (KOTLU, KAMEN, KRBU ) NA TUHÁ, PLYNNÁ I KAPALNÁ PALIVA. V SYSTÉMECH IBF JSOU POUŽITY KYSELINOVZDORNÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY.

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34 Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34 91 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST

TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST TPG Komíny, kouřovody, odtahy spalin G 941 02 konečný návrh TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST GAS APPLIANCES DESIGN OF FLUE GAS EXHAUST. INSPECTION

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba

Komín a hořlavé materiály. Ing. Jiří Vrba Komín a hořlavé materiály Ing. Jiří Vrba Komínové systémy, materiály a technologie Systémy s keramickou vložkou Třívrstvé nerezové systémy Jednovrstvé systémy a kouřovody Kdy je spalinová cesta bezpečná?

Více

HELUZ komíny. K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let WWW.HELUZ.CZ. 1 Technické změny vyhrazeny

HELUZ komíny. K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let WWW.HELUZ.CZ. 1 Technické změny vyhrazeny NG nová generace stavebního systému HELUZ komíny K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let 1 Technické změny vyhrazeny JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ A PŘESNÉ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI omítnutý komín kvalitní

Více

34/2016 Sb. VYHLÁKA. Strana 1 / 8. ze dne 22. ledna 2016 o čitění, kontrole a revizi spalinové cesty

34/2016 Sb. VYHLÁKA. Strana 1 / 8. ze dne 22. ledna 2016 o čitění, kontrole a revizi spalinové cesty 34/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 22. ledna 2016 o čitění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Jednovrstvý kovový komín Typ EW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

VYHLÁŠKA Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA Úvodní ustanovení Vyhláška č.111 o čištění komínů a NV.č.91/2010 o požární bezpečnosti.. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 24. října 1981 o čištění komínů Ministerstvo vnitra České socialistické

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group.

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group. CENÍK 2018 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.1.2018 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of BMI Group PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový nerezový sanační

Více

Vyberte si kvalitní komín

Vyberte si kvalitní komín 13.4.15 :43 Page 2 Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA - ABSOLUTNĚ UNIVERZÁLNÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM kondenzační kotle, peletová kamna, krbová

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci

Více

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

CENÍK Jednovrstvé komínové systémy. Platnost od do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP CENÍK 2017 Jednovrstvé komínové systémy www.schiedel.cz Platnost od 1.3.2017 do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH) Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP PRIMA 1 PRIMA PLUS Schiedel PRIMA PLUS Jednoplášťový

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických

Více

HELUZ KOMÍNY. K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let WWW.HELUZ.CZ, WWW.HELUZ.SK. 1 Technické změny vyhrazeny

HELUZ KOMÍNY. K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let WWW.HELUZ.CZ, WWW.HELUZ.SK. 1 Technické změny vyhrazeny NG nová generace stavebního systému HELUZ KOMÍNY K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let Technické změny vyhrazeny JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ A PŘESNÉ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI omítnutý komín kvalitní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25,- o B S A H: 91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 012 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-ALBI dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 004 DOP 2016-01-18 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. Společenstvo kominíků ČR www.skcr.cz NV.č.91/2010 Sb. a zrušená vyhláška č. 111/1981 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů

Více

91/2010 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí... Stránka Č. 1 z 6. č. 91/2010 Sb. ze dne 1.

91/2010 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí... Stránka Č. 1 z 6. č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 91/2010 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí... Stránka Č. 1 z 6 VERLAG DASHÓFER fvl O F l celý text předpisu katalogové informace judikatura k předpisu č. 91/2010 Sb.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 016-08-10 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně,

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 078 DOP 2016-09-16 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový systémový komín typ TWIN-GAS dle 2. Číslo typu, šarže

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Ceramic flues & intelligent building solutions

Ceramic flues & intelligent building solutions KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Ceramic flues & intelligent building solutions Ceramic flues & intelligent GRUPPO EFFE2 S.p.A. je v Evropě již více než 50 let lídrem ve výrobě keramických komínových systémů,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 019-07-0 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady

Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Absolutně univerzální komínový systém Projektové podklady Vlastnosti Krátká charakteristika Schiedel ABSOLUT je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a keramickou

Více

Izolované komínové systémy BokraIZOL

Izolované komínové systémy BokraIZOL Izolované komínové systémy BokraIZOL katalog výrobků 2012 Izolovaný komínový systém BokraIZOL www.bokra.cz Stříška Strana 7 Horní kónické vyústění IZOL Strana 4 Ukončení izolace Krycí deska (střešní přechod)

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Názvosloví: Explozní klapka Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě.

Názvosloví: Explozní klapka Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě. Názvosloví: Čistící otvor Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu komína spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

Více

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík

Komíny třetí přepracované vydání. František Jiřík František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3674. publikaci

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 046 DOP 2015-08-05 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ DW-ECO-TITAN-AL dle 2. Číslo typu, šarže nebo

Více

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby

Více

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Prevence otrav oxidem uhelnatým Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Obsah příspěvku Požadavky při zřizování plynového zařízení Zajištění přívodu vzduchu pro spalování a větrání

Více

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1

Stavebně architektonická část (stavební řízení) Místo: Starý Kolín, ulice U Sokolovny, objekt č.p.152, par.č.st. 208, 195/1 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (stavební řízení)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz František Jiřík Komíny třetí přepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 015 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-ECO-TITAN dle 2. Číslo typu,

Více

ABSOLUT KOMBIGAS UNI ADVANCED STABIL KINGFIRE PARAT. Part of BMI Group.

ABSOLUT KOMBIGAS UNI ADVANCED STABIL KINGFIRE PARAT. Part of BMI Group. VYBERTE SI KVALITNÍ KOMÍN Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou. Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké. Řešení bez kompromisů. ABSOLUT KOMBIGAS UNI ADVANCED STABIL

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_23_MY_1.04 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

moderní konstrukce chyby při p

moderní konstrukce chyby při p Komíny moderní konstrukce nejčast astější chyby při p projektování a montáži I. Chybějící projektová dokumentace II. Chybně zpracovaná projektová dokumentace : 1. Chybné zpracování umístění sopouchu již

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: No. 9174 001 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) Vícevrstvý kovový systémový komín Typ DW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo

Více