Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Úsek pojistné matematiky, Právní úsek, Ekonomický úsek

2 Přehled zapracovaných změn Zavedeny jsou asistenční služby blíže viz informace na str. 1.1 této směrnice Pojištění domácnosti (DO 7, OP 7) - varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí - povinnost prohlídky v místě pojištění až od pojistné částky nad 2 mil Kč - možnost navýšit limity plnění pro vybrané skupiny věcí až o 30 % z pojistné částky - zavedeny jen tři kategorie zařízení bytu - zavedeny jen tři rizikové skupiny / podle výskytu trestné činnosti - pojištění se vztahuje i na stavební součásti přiléhající k nebytovému prostoru - navýšen limit plnění pro věci uložené v nebytovém prostoru / v bytovém domě 10 % z PČ - nové hranice pojistných částek pro určení předepsaného způsobu zabezpečení bytu - pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě: - sjednává se bez spoluúčasti - automaticky je zahrnuta odpovědnost za velká zvířata (koně, skot) - územní platnost pojištění je Evropa - změna nabídky variant u připojištění garáže a věcí v nich uložených / limity poj. plnění - zrušeno připojištění právní ochrany domácnosti (nově jen samostatný produkt PP 7) Pojištění rekreační domácnosti (RE 7) - varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí - možnost navýšit limity plnění pro vybrané skupiny věcí až o 30 % z pojistné částky - zavedeny jen tři kategorie zařízení bytu Pojištění nemovitostí obecně (RD 7, OP 7, BD 7, BT 7, RE 7) - varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí - zavedeno nové připojištění elektronických a strojních zařízení proti technickým rizikům - změna nabídky variant u připojištění skel - zrušeno kritérium konstrukce budovy (zděná / kombinovaná); nově uplatněny jednotné sazby - inflační navýšení při náhradě pojistné smlouvy min. 2 % za každý uplynulý pojistný rok - pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti se sjednává bez spoluúčasti Specificky pojištění bytového domu (BD 7) - připojištění PRIMA PLUS / týká se všech pojištěných věcí - nové vymezení movitých věcí / rozšířeno - nové pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů (SVJ i družstev) - u pojištění odpovědnosti za škodu nový režim stanovení výše pojistného / vždy jeden vchod Specificky pojištění jednotky (BT 7) - rozšířená nabídka připojištění jmenovitě určených věcí: - vedlejší budovy a stavby na pozemku náležejícím k jednotce - garáž (vedlejší budova) v jiném místě pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance (OB 8, OB 9) - variantně zavedena spoluúčast 10 % - nová úprava slev; zaokrouhlování pojistného na celé koruny (dříve desetikoruny) - plošně zavedena možnost zjednodušeného režimu správy PS pro skupinová pojištění Podrobnější přehled novinek naleznete v materiálu Průvodce změnami v pojištění majetku a odpovědnosti občanů /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 3

3 Obsah: I. OBECNÁ ČÁST ÚVOD OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ o POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU o OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU o POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ BUDOVY A REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ JEDNOTKY o POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI PŘÍLOHY PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÉ SMLOUVY SLEVA ZA PŘEDCHOZÍ PRŮBĚH POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NÁSTAVEB A PŮDNÍCH VESTAVEB 03/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 3

4 I. OBECNÁ ČÁST 1. ÚVOD Tato směrnice upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů. Jde o pojištění, která se sjednávají prostřednictvím typizovaných pojistných produktů (průpisovými tiskopisy pojistných smluv nebo s podporou kalkulátoru, který spolehlivě garantuje formální i věcnou správnost uzavřených pojištění). Směrnice je určena výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna ). Pro pojištění uvedená v této směrnici platí: příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), příslušné všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ), příslušné zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ), příslušné dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP ), příslušné smluvní podmínky pro poskytování asistence (dále jen SP ) ustanovení pojistné smlouvy. Jiné druhy pojištění - než uvedené v této směrnici - nelze prostřednictvím typizovaných produktů uzavřít! Pojištění za individuálních podmínek lze sjednat pouze výjimečně, a to výhradně se souhlasem pověřené osoby produktového disponenta agentury či pracovníka Úseku pojištění majetku a odpovědnosti za škodu GŘ (dále jen ÚPMO ). Nadlimitní a nestandardní obchodní případy jsou realizovány prostřednictvím speciálních verzí produktů. Úpis těchto smluv je upraven jinou interní směrnicí pojišťovny; využít lze i textovou formu pojistné smlouvy. V těchto případech je zpravidla nutná součinnost produktového disponenta agentury. Ke všem pojištěním bytových domů a dále k ostatním majetkovým produktům (s výjimkou Pojištění rekreačních budov a rekreačních domácností), je-li základní pojištění sjednáno ve variantě KOMFORT, jsou poskytovány zdarma asistenční služby. Smluvní podmínky pro poskytování asistence jsou obsaženy v tiskopisech pojistných podmínek jde o SP M-122/12 (pro bytové domy) a M-121/12 (pro ostatní produkty). Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.1

5 2. OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU Oprávnění získatele Pojištění domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky domácnosti nepřesáhne 3 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky domácnosti přesáhne 3 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 5 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rekreační domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti nepřesáhne 1 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti přesáhne 1 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 3 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rodinného domu / rekreační budovy / jednotky je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky nepřesáhne 20 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky přesáhne 20 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 30 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění bytového domu je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky bytového domu nepřesáhne 70 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky bytového domu přesáhne 70 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 90 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.2

6 Souhlas ke sjednání nadlimitního či nestandardního pojištění se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. Rozhodnutí může pověřená osoba obratem zaslat na libovolnou ovou adresu ve formátu pdf. Vytištěné rozhodnutí je získatel povinen připojit k předmětné pojistné smlouvě a společně je odeslat do pojišťovny. 3. OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA Tato kapitola se týká všech pojistných produktů uvedených v této směrnici. Jde o produkty: DO 7 Pojištění domácnosti RD 7 Pojištění rodinného domu OP 7 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BD 7 Pojištění bytového domu RE 7 Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti BT 7 Pojištění bytové a nebytové jednotky OB 9 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální OB 8 Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - skupinové Subjekt pojištění 3.1 POJISTNÍK A POJIŠTĚNÝ V rámci pojistných produktů uvedených v této směrnici mohou být subjektem pojištění pouze fyzické osoby - občané. V ýjimku tvoří produkty BD 7, BT 7, OB 8 a OB 9, v rámci nichž mohou v roli pojistníka vystupovat i firmy viz tiskopisy pojistných smluv a nastavení kalkulátoru. Pojistníkem může být osoba starší 18-ti let nebo osoba mladší, která již uzavřela manželství. Nezletilec musí být zastoupen zákonným zástupcem. Občan, který byl pro trvalou duševní poruchu zbaven způsobilosti k právním úkonům, musí být zastoupen svým opatrovníkem Řešení výjimek je v kompetenci ÚPMO. Cizí státní příslušník Má-li být subjektem pojištění cizí státní příslušník, uvede se v pojistné smlouvě do kolonky rodné číslo datum narození (u žen se k měsíci narození přičte + 50) a za lomítko se uvede Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.3

7 U občana Slovenské republiky se uvede celé rodné číslo. Příklad: Rodné číslo ženy cizího státního příslušníka Datum narození: Zápis rodného čísla : / 9999 Korespondenční adresa pojistníka musí být z provozních důvodů vždy na území České republiky. 3.2 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Všechna pojištění se sjednávají zásadně na dobu neurčitou! Výjimkou je jen produkt OB 8. Vznik pojištění Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším (např. při náhradě pojistné smlouvy); datum uzavření pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění maximálně o tři kalendářní měsíce. Příklad: Počátek pojištění Pojistná smlouva uzavřena dne: Počátek pojištění: Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! Pojistné období Územní platnost pojištění Pojistné období je časový interval pro placení pojistného dohodnutý v pojistné smlouvě - tzn. období vymezené daty dvou po sobě jdoucích plateb pojistného. Dohoda o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy. 3.3 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky (výjimku tvoří pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti zaměstnance). Výjimečně výhradně s předchozím souhlasem ÚPMO - může být v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.4

8 Místo pojištění 3.4 ADRESA MÍSTA POJIŠTĚNÍ Místo pojištění je vymezeno adresou uvedenou v pojistné smlouvě a dále ustanoveními příslušných pojistných podmínek (viz článek Místo pojištění ). Pokud místo pojištění není identifikovatelné známou adresou, uvede se název katastrálního území a čísla parcel, na nichž je místo pojištění situováno. U majetkových pojištění má správné a úplné vyplnění adresy místa pojištění klíčový význam! Varianta pojištění Pojistná nebezpečí Systém pojištění 3.5 VARIANTA POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění majetku lze sjednat v jedné ze dvou nabízených variant: PRIMA, KOMFORT. V pojistné smlouvě musí být vždy označena sjednaná varianta pojištění, která určuje: proti kterým pojistným nebezpečím jsou věci pojištěny, plnění pojistitele (viz např. výše limitů pojistného plnění). 3.6 POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Zvolená varianta pojištění vymezuje pojistná nebezpečí, proti kterým je majetek pojištěn. Definice nabízených rozsahů pojištění naleznete vždy v příslušných pojistných podmínkách či na obalu tiskopisu pojistné smlouvy. 3.7 SYSTÉM POJIŠTĚNÍ V pojištění majetku musí být vždy stanoven systém pojištění - tzn. na jakou cenu se věci pojišťují. S výjimkou pojištění nemovitostí (kdy je nutno systém pojištění zvolit a označit v pojistné smlouvě) je systém pojištění definován v příslušných pojistných podmínkách - viz články Pojistná hodnota a Pojistné plnění. Systém pojištění jednoznačně definuje způsob určení výše pojistného plnění v případě vzniku škody. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.5

9 V pojištění majetku občanů je uplatněno pojištění: na novou cenu (obecně preferovaný způsob), na časovou cenu, na obvyklou cenu (týká se cenností a věcí zvláštní hodnoty). Pojistné sazby 3.8 POJISTNÉ SAZBY Pojistné sazby jsou v této směrnici uváděny: - v (promile) jako roční sazby, - přímo v Kč jako roční pojistné. Jde o tzv. základní sazby, které jsou kalkulovány s ohledem na výši základní spoluúčasti se kterou se příslušné pojištění sjednává. Sjednává-li se pojištění s vyšší než základní spoluúčastí, je vždy nutno při výpočtu pojistného uplatnit odpovídající koeficient spoluúčasti! V tiskopisech pojistných smluv se v kolonce Sazba uvádí vždy odpovídající základní pojistná sazba. 3.9 SLEVY K JEDNOTLIVÉMU DRUHU POJIŠTĚNÍ Slevy jsou uváděny v % (procentech). Při výpočtu ročního pojistného se vždy uplatňují prostřednictvím koeficientu spoluúčasti a koeficientu slevy. Koeficient spoluúčasti Vyjadřuje slevu za větší spolupodílení se pojištěného na pojistné události - tzn. za sjednanou vyšší než základní spoluúčast. Příklad: Uplatnění slevy za vyšší spoluúčast Základní pojistná sazba činí 1,3, zvolena spoluúčast Kč Koeficient spoluúčasti = 0,90 (sleva 10 %) Reálná výše pojistné sazby = 1,3 x 0,90 = 1,17 Koeficient slevy Vyjadřuje individuální ohodnocení obchodního případu. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.6

10 Obchodní slevy Jednorázové slevy 3.10 OBCHODNÍ SLEVY (K CELÉ SMLOUVĚ) Obchodní slevy jsou uváděny v % (procentech). Celkové roční pojistné před slevou - tj. součet ročního pojistného za jednotlivé druhy pojištění - lze dále upravit obchodní slevou. Při výpočtu celkového ročního pojistného po slevě se obchodní slevy uplatňují prostřednictvím odpovídající výše koeficientu JEDNORÁZOVÉ SLEVY Tyto specifické slevy (v Kč) se uplatňují pouze k pojistnému za první pojistné období. Týkají se následujících případů: SIPO, SINK Rozhodne-li se pojistník při uzavírání pojistné smlouvy pro placení pojistného prostřednictvím SIPO nebo SINK, přizná se vždy jednorázová sleva ve výši 100 Kč. Příklad: Uplatnění zvláštní slevy placení SIPO Pojistné za pojistné období činí Kč Pojistné za první pojistné období činí Kč Povinné ručení Klientům, kteří mají u Kooperativy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), je v rámci produktů Pojištění domácnosti, Pojištění rodinného domu, OPTIMUM, Pojištění nebytové a bytové jednotky, přiznána jednorázová sleva ve výši 250 Kč. Do pojistné smlouvy (zvláštních údajů a ujednání) se uvede text: Pojistné za první pojistné období činí Kč (sleva za placení SIPO za povinné ručení u Kooperativy PS č. ). Po uplatnění jednorázové slevy (činí max. 350 Kč) musí být pojistné za první pojistné období vyšší než 0 Kč! Při mimořádných marketingových akcích mohou být v praxi používány i vyšší jednorázové slevy, které však nelze kombinovat s jinými. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.7

11 Pojistné 3.12 POJISTNÉ Pojistné je smluvní cena za pojistnou ochranu a jeho výše musí být vždy uvedena v pojistné smlouvě. Je-li sazba pojistného uvedena v (promile), je při výpočtu pojistného nutno základnu pro výpočet pojistného (pojistnou částku, limit pojistného plnění) nejprve dělit tisícem a poté násobit příslušnou sazbou. Příklad: Výpočet pojistného Pojistná částka domácnosti činí Kč (: = 300) Pojistná sazba činí 2,7 Roční pojistné = x 2,7 = 810 Kč Zaokrouhlování pojistného Roční pojistné se vždy zaokrouhluje na celé Kč, a to následovně: do 0,49 Kč směrem dolů, od 0,50 Kč směrem nahoru. Celkové roční pojistné po slevě se zaokrouhluje na celé Kč - při pojistném období v délce: 12 měsíců - vždy směrem dolů, 6 měsíců - vždy směrem dolů na nejbližší sudé číslo (aby částky pololetních plateb vycházely v celých Kč), 3 měsíce - vždy směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné čtyřmi (aby částky čtvrtletních plateb vycházely v celých Kč). Příklad: Zaokrouhlování celk. ročního pojistného po slevě Klientem zvoleno pojistné období v délce 3 měsíce, celkové roční pojistné po slevě vychází Kč 1) kontrola dělitelnosti : 4 = 1 293,75 Kč 2) zaokrouhlení pojistného za pojistné období (= Kč) 3) celkové roční pojistné po slevě činí x 4 = Kč Frekvence placení pojistného Pojistník je povinen platit pojistné v termínech vyplývajících ze smluvně dohodnutých pojistných období. Konkrétní data splatnosti jsou vždy uvedena v pojistce - potvrzení o uzavření pojištění, který klient následně obdrží od pojišťovny. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.8

12 Pro placení pojistného lze sjednat pojistná období v délce: 12 měsíců, 6 měsíců (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 300 Kč), 3 měsíce (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 600 Kč). Poznámka: Další možné omezení - viz str jednorázová sleva. Způsob placení pojistného Pojistník může platit pojistné následujícími způsoby : inkasem z bankovního účtu (SINK), sdruženým inkasem plateb obyvatelstva (SIPO), převodním příkazem s připomenutím platby (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi vždy zasláno připomenutí platby), poštovní poukázkou (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka). Připomenutí platby má listinnou podobu. Pokud si však klient zvolí elektronickou komunikaci (EK), připomenutí platby má podobu u nebo SMS zprávy. Souhlas s EK je platný souhrnně pro všechny pojistné smlouvy daného klienta. Ideální je poskytnutí obou údajů, pokud klient poskytne i mobil, pojišťovna preferuje ovou komunikaci. Placení trvalým příkazem k úhradě není používáno. Vzhledem k zavedené indexaci pojistných částek, limitů pojistného plnění a pojistného by tento způsob placení v dalších letech mohl způsobit obtíže s automatizovaným přiřazováním plateb. Pojistné za první pojistné období se platí prostřednictvím poštovní poukázky nebo jednorázovým příkazem k úhradě. Na poštovní poukázce je nutno vyplnit variabilní symbol (= číslo PS) a výší pojistného za první pojistné období; v případě platby jednorázovým příkazem je nutno pojistníkovi předat potřebné údaje o bankovním spojení. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.9

13 Pojistné za první pojistné období může být inkasováno i hotově (týká se výhradně získatelů s příslušným oprávněním) nebo bezhotovostně, a to na přepážkách pojišťovny vybavených platebním terminálem. Jde-li o náhradu pojistné smlouvy a na původní PS je nespotřebované pojistné - přičemž pojistník si přeje jeho převod na novou smlouvu - nepředává získatel poštovní poukázku či jednorázový předpis na úhradu prvního pojistného (v PS se zaškrtne odpovídající varianta). Po převodu nespotřebovaného pojistného v provozním systému pojišťovny klient následně automaticky obdrží vyrovnávací předpis na zbývající část pojistného. SINK Hodlá-li dát pojistník pojišťovně souhlas s inkasem pojistného ze svého bankovního účtu (SINK), uvede se tato skutečnost do pojistné smlouvy. Obdrží-li pojišťovna vyřízenou žádost (přijetí příkazu musí být potvrzeno klientovou bankou, resp. potvrzením o nastavení SINK prostřednictvím internetového bankovnictví), provede automaticky tuto změnu v nastavení způsobu platby pojistného. Dokument obsahuje údaje o držiteli účtu, limit platby (do jaké maximální výše může pojišťovna pojistné strhávat vzhledem k zavedené indexaci je vhodné doporučit, aby byl pro budoucí platby raději nastaven vyšší limit), údaje o účtu pojišťovny, v jehož prospěch se bude inkasovat, a datum, od kdy souhlas platí. Klienti, kteří mají veden účet v České spořitelně, nemusejí sjednávat souhlas s inkasem osobně ve své bance, ale mají možnost sjednat SINK se získatelem nebo přímo v obchodním místě pojišťovny. Zavedení SINK v České spořitelně zajistí pojišťovna. K tomuto účelu je třeba vyplnit tiskopis Souhlas s inkasem pro klienty Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG, kteří mají účet u České spořitelny a.s.. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.10

14 SIPO Má-li pojistník zájem o zavedení placení pojistného formou SIPO, uvede získatel do pojistné smlouvy jeho desetimístné spojovací číslo. Bezkontaktní způsob platby je pojišťovnou preferovaný a při sjednání pojištění je i zvýhodněn jednorázovou slevou. Chce-li pojistník zavést placení formou SIPO k již existující pojistné smlouvě, musí vyplnit formulář Oznámení o změně / žádost o změnu pojistné smlouvy nebo napsat vlastní žádost s podpisem. Žádost musí obsahovat: příjmení, jméno, titul, rodné číslo a adresu pojistníka, čísla PS, které mají být zahrnuty do SIPO a své spojovací číslo SIPO. Pojistné za první pojistné období Pokud dojde ke škodné události, vzniká pojišťovně povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem škodné události zaplaceno první pojistné! Možnost uplatnění této smluvní sankce slouží jako prevence před uváděním dřívějšího data počátku pojištění (kdy je pojištění spekulativně uzavřeno až po vzniklé škodě) jde o eliminaci trestné činnosti. Tento mimořádný instrument pojišťovna využije jen tehdy, existuje-li důvodné podezření na neetické jednání. V této souvislosti je třeba připomenout potřebu neprodlené úhrady prvního pojistného a včasného předávání uzavřených pojistných smluv do kontaktních míst pojišťovny. Formy pojištění 3.13 FORMY POJIŠTĚNÍ Pro účely tohoto sazebníku jsou jednotlivá pojištění rozdělena do následujících forem: základní pojištění, připojištění. Připojištění nelze sjednat samostatně - tzn. bez základního pojištění! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.11

15 4. SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS Níže popsaný systém se týká všech produktů pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů, včetně samostatně sjednávaného pojištění právní ochrany. Poznámka: V tiskopisech speciálních produktů KOMPLET a VÝHODA je uvedeno číslo pojistné smlouvy na připojené poštovní poukázce. Jedinou výjimkou je skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli (OB 8), které se sjednává v jiném provozním režimu platí zde číselná řada pro pojištění podnikatelských rizik. Číslo pojistné smlouvy lze získat prostřednictvím nepřetržité SMS služby, zdarma prostřednictvím sponzorované zprávy nebo automatizovaně pomocí kalkulátoru. A. Postup získání čísla PS prostřednictvím SMS služby Tento postup se používá, sjednává-li se pojištění formou průpisového formuláře PS nebo v případech, kdy získatel v kalkulátoru nemá naplněn zásobník čísel PS a pracuje v režimu off-line. 1. Vypíše se SMS ve formátu: ČísloZískatele TypPojištění KolikČísel Jednotlivé položky v SMS jsou odděleny mezerou. Pro pojištění občanů je TypPojištění MAJ nebo maj (na velikosti písmen nezáleží). Údaj KolikČísel se nemusí zadávat - v tomto případě je automaticky přiděleno pouze jedno číslo. Rozpětí položky KolikČísel je min. 1, max. však Zpráva se odešle na telefonní číslo: Příklad: MAJ 2 Potom získatel (jehož číslo je ) obdrží SMS např. ve tvaru: MAJ: , Po obdržení SMS se přidělené číslo PS vyplní do průpisového formuláře nebo v kalkulačce Malaga ručně zadá do příslušné položky. B. Postup získání čísla PS pomocí kalkulátoru Funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při sjednávání pojištění (z naplněného zásobníku čísel PS). Upozornění: Číslo PS jednou použité se již nesmí použít znovu!!! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.12

16 5. PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Zvýhodněný program se týká produktů: DO 7 Pojištění domácnosti RD 7 Pojištění rodinného domu OP 7 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BT 7 Pojištění bytové a nebytové jednotky OB 9 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální Program Kooperativa připravila ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR (dále NRZP). Podmínky pro přihlášení se k zvýhodněnému programu: - členství v některé z organizací NRZP - zpravidla předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P Platí obecné pravidlo, že zdravotně postižená osoba musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojišťované věci, resp. souboru věcí (samozřejmou výjimku tvoří případy, kdy je zdravotně postiženou osobou dítě). Specifické výjimky z výše uvedených pravidel může povolit produktový disponent agentury. Sjednávání těchto zvýhodnění je podporováno kalkulátorem. Zcela individuální obchodní požadavky je nutno řešit v součinnosti s ÚPMO GŘ. Všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou. Specifika pro sjednávání pojištění: - vstřícná smluvní ujednání podstatně rozšiřující rozsah pojistné ochrany - jsou upravena v dodatkových pojistných podmínkách M-150/12, které je nutno přiložit k pojistné smlouvě (jsou k dispozici i na - uplatňuje se obchodní sleva ve výši 10 %; u odpovědnosti zaměstnance 15 %. V pojistné smlouvě (části zvláštní údaje a ujednání ) je vždy nutno uvést následující specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazené č Rozsah pojištění je upraven DPP M-150/12. Poznámka: U produktu OB 9 se DPP M-150/12 neuvádějí, neboť rozsah pojištění v tomto produktu neupravují. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.13

17 II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY Tato kapitola se týká všech pojištění majetku uvedených v tomto sazebníku. Klasifikace rizika povodně nebo záplavy (dále jen klasifikace rizika ) určuje pravděpodobnost vzniku povodňových nebo záplavových škod v daném místě pojištění. Klasifikace rizika musí být stanovena k místu pojištění vždy, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Kooperativa využívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikace AQUARIUS, resp. AQUA, prostřednictvím nichž lze získat informace o pravděpodobnosti výskytu povodní nebo záplav v místě pojištění. Území jsou graficky a číselně rozdělena na tzv. povodňové zóny České asociace pojišťoven (dále jen povodňová zóna ). POVODŇOVÁ ZÓNA Povodňová zóna Údaj o povodňové zóně lze získat: - dotazem na telefonní lince Kooperativy (je k dispozici denně od 8:00 do 20:00 h), - v aplikaci AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR-ADR ), - v kalkulátoru ISOS (obsahuje registr UIR-ADR), - v aplikaci AQUARIUS (obsahuje i mapové podklady), - dotazem v obchodních místech Kooperativy (AQUARIUS). Údaj o povodňové zóně se označuje římskou číslicí I. až IV. PZ Ohrožení místa povodní nebo záplavou I. nejnižší ohrožení mimo předpokládané rizikové území záplav II. III. IV. území se zvýšenou pravděpodobností povodně nebo záplavy odpovídá předpokládanému maximálnímu možnému rozlivu (AQUARIUS - vyznačeno modře) území s vysokou pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 50-ti leté vody (AQUARIUS - vyznačeno žlutě) území s nejvyšší pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 20-ti leté vody (AQUARIUS vyznačeno červeným šrafováním) Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.1

18 Adresa místa pojištění Získatel je povinen zjistit a uvést adresu místa pojištění v úplném a správném tvaru. Pro stanovení povodňové zóny má tento údaj zcela zásadní význam. Správnost adresy i tarifní povodňovou zónu lze ověřit prostřednictvím kalkulátoru ISOS - Malaga či aplikace AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR ADR ). Tyto aplikace jsou přístupné na Intranetu a Extranetu Kooperativy. Má-li rekreační objekt přiděleno číslo evidenční, je třeba před číslo uvádět symbol E a toto psát a vyhledávat v kolonce číslo popisné (např. E123). Povodňovou zónu následně automatizovaně ověřuje informační systém pojišťovny; vadně uzavřenou pojistnou smlouvu nelze akceptovat. Výše uvedené podpůrné aplikace stanoví povodňovou zónu za předpokladu, že jde o známou adresu, prostřednictvím které lze zaměřit konkrétní objekt. Neznámá adresa Jde-li podle podpůrných aplikací o neznámou adresu nebo pokud místo pojištění bylo zaměřeno s přesností nižší než na konkrétní objekt např. novostavba, rekreační objekt musí být upřesnění povodňové zóny provedeno ručním zaměřením v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Podkladem pro ruční zaměření je zákazníkem vyznačená poloha místa pojištění na jakémkoli zřetelném mapovém podkladu, který umožňuje lokalizovat neznámou adresu. Mapový podklad a výstup z aplikace AQUARIUS NAVIGÁTOR se přikládají k pojistné smlouvě. Na mapový podklad připojí pojistník datum a svůj podpis (pokud zákazník lokalizuje neznámou adresu přímo v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR, připojí datum a podpis na tento výstup). Pro urychlení procesu zaměření neznámé adresy je možno využít např. aplikaci mapy.cz. Zde je možné objekt přesně lokalizovat, dále místo označit ikonou a zvýraznit souřadnice. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.2

19 Dokument lze v elektronické podobě přeposlat odpovědnému pracovníkovi pojišťovny, který neznámou adresu (prostřednictvím zjištěných souřadnic) zaměří v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Jde-li o neznámou adresu a místo pojištění se nachází na rozhraní povodňové zóny III. a IV., nebo pokud jde o známou adresu, avšak zaměření neodpovídá realitě, je získatel povinen vždy kontaktovat pověřenou osobu, která ověří přesnost lokalizace v mapě, rozhodne o zařazení do povodňové zóny a vystaví rozhodnutí prostřednictvím aplikace NOP. KLASIFIKACE RIZIKA Klasifikace rizika je údaj, který stanoví získatel z povodňové zóny po zohlednění dalších skutečností přehled viz tabulka č Údaj o klasifikaci rizika se označuje arabskou číslicí 1 až 4. K upřesnění a stanovení klasifikace rizika slouží dotaz na klienta viz počet povodní nebo záplav v posledních 20-ti letech. Tato velmi důležitá odpověď musí být vyznačena v každé pojistné smlouvě, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Klasifikace rizika Klasifikace rizika nabývá následujících hodnot: Popis 1 nízké Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde nevyskytla povodeň nebo záplava. 2 - zvýšené Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou. NEBO místo pojištění je situováno v povodňové zóně II. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.3

20 a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. 3 - střední Místo pojištění je situováno v povodňové zóně III. a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. 4 - nepojistitelné Místo pojištění je situováno v povodňové zóně IV.. NEBO v místě pojištění se v posledních 20-ti letech vyskytla povodeň nebo záplava více než jednou. Z pojištění je vždy nutno vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava! Tabulka 2.1 Klasifikace rizika povodně nebo záplavy - přehled Počet povodní nebo záplav (20 let) Povodňová zóna I. II. III. IV. Ani jedna Maximálně jedna Více než jedna Individuální klasifikace rizika INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE RIZIKA Nachází-li se celý byt pojištěného v bezpečném podlaží bytového domu (tzn. minimálně 3 m nad úrovní okolního terénu - věci v něm uložené nejsou těmito pojistnými nebezpečími bezprostředně ohroženy), může získatel samostatně riziko individuálně klasifikovat jako 1 - nízké. Bytů v rodinných domech se pravidlo netýká. Podmínky: Toto pravidlo se týká výhradně pojištění domácnosti (tzn. movitého majetku a stavebních součástí); netýká se pojištění nemovitostí bytových jednotek. Bytový dům musí mít zděnou či betonovou konstrukci, resp. ocelovou konstrukci. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.4

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07

SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: Č. S/7413-13 Verze: 4 Název: Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností M-600/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě,

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

1 Vymezení základních pojmů ( 4)

1 Vymezení základních pojmů ( 4) Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po 1. 1. 2008, podle právního stavu k 15. 2. 2009 1 Vymezení základních pojmů ( 4)... 1 2 Sazby

Více

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Téma: Uplatňování DPH ve výstavbě po 1.4.2011 Základní principy zdaňování ve výstavbě: A. Změny na stávajících

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ STAVEB DPPS 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojistitel,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více