KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni"

Transkript

1 KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi

2

3 v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili multimdiálí učbici E m itrktiv. Multimdiálí učbic obshuj vybrá cvičí z obou dílů tištěé vrz kihy j vhodá pro všchy typy itrktiví tbul. Žákům vyučujícím zákldích školách vícltých gymáziích bízím třídílou učbici ěmckého jzyk Mcht mit! ěmči jko druhý cizí jzyk. Clý soubor s skládá z kihy pro žák, prcovího sšitu kihy pro učitl. Kih pro učitl j součsě mtodickou příručkou. Učbí soubor doplňují udiohrávky CD, plkáty, obrzové přílohy tsty. Přílohy tsty jsou k stží zdrm Mcht mit! itrktiv j multimdiálí vrz učbic Mcht mit! pro všchy typy itrktiví tbul. 1. díl multimdiálí učbic j připrv školí rok 2013/2014. Studtům vyučujícím střdích školách bychom rádi doporučili řdu cvičbic ěmckého jzyk Frtigkitstriig A1 B1. Cvičbic komuiktivích dovdostí Frtigkitstriig bízjí kvlití příprvu k mturití zkoušc z ěmckého jzyk k zkouškám Goth-Istitutu. Multimdiálí vrz pro itrktiví tbuli Frtigkitstriig itrktiv obshuj vybrá cvičí z všch kpitol tištěé podoby cvičbic. Studty vyučující glického jzyk jistě zujm ovik Tim to Prctis Digitl. Tto modrí multimdiálí cvičbic gličtiy úrovi A1 A2 obshuj vybrá cvičí z všch kpitol obou dílů tištěé vrz Tim to Prctis. Cvičbici lz využít jko doplňující mtriál pro výuku gličtiy všch typch škol. Studtům vyučujícím glického jzyk bízím řdu cvičbic Gt Rdy for Succss i Eglish. Tyto modrí komuiktiví cvičbic úrovi A1 B1 obshují cvičí k všm řčovým dovdostm: čtí, poslchu, psí mluví. Cvičbic připrvují studty k mturití zkoušc z glického jzyk. Gt Rdy for Succss i Eglish A2 vyjd v průběhu školího roku 2013/2014. Gt Rdy for Succss i Eglish Digitl j multimdiálí vrz pro itrktiví tbuli. Přjm vám moho úspěchů rdosti při práci s šimi učbími mtriály. Těším s přípdé stkáí smiářích pro učitl glického ěmckého jzyk. RNDr. Doris Dusilová šéfrdktork Školám bízím slvu 10 % účtujm blé i poštové. Kihkupcům poskytujm běžý rbt účtujm blé. Poštové účtujm pouz při odběru ižším ž 2000 Kč (vlkoobchodí fkturová částk). EU píz školám Publikc kldtlství lz hrdit z prostřdků EU píz školám. Sldujt prosím wbové stráky kldtlství. N lzt: podrobé iformc o šich produktch (-shop); o-li podporu vybrých titulů, ktrá obshuj doplňkové mtriály k stží zdrm. Přihlšt s k odběru bulltiu kldtlství Nkldtlství rozsílá zdrm ěkolikrát ročě lktroický zprvodj. K odběru bulltiu s můžt přihlásit Nváhjt požádt o odboré prztc Zástupci kldtlství mohou prztovt učbí mtriály přímo v vší škol. N požádáí vštíví jkoukoli školu v Čské rpublic. V přípdě zájmu ás kotktujt drs: Polyglot, spol. s r. o., Rostislvov 13, Prh 4 tlfo: mil: mluvit budou všichi

4 ě m č i ovik E m Miluš Jkásková, Krl Ulbrt, Doris Dusilová ěmči pro děti v věku 5 9 lt doložk MŠMT ČR Dvoudílá učbic ěmčiy j urč dětm v věku 5 9 lt. Kždý díl učbic obshuj dvět tmtických okruhů. Učbí soubor vychází z komuiktiví mtody rspktuj věkové zvláštosti žáků. Názorá výuk, tvořivé čiosti, ápodob, využití hr, písí, rýmů, říkdl, pohybových ktivit drmtické výchovy probouzjí u žák zájm o ěmcký jzyk vytvářjí pozitiví vzth k učí s cizímu jzyku. Cyklické opkováí, vizulizc, písičky, říkdl rozpočitdl umožňují žákům sdější ácvik sloví zásoby, zvukové později i grfické podoby jzyk. Uspořádáí učiv j v souldu s progrmm výuky mtřského jzyk. Učbí soubor obshuj kihu pro žák kihu pro učitl. Učbic pro žák plí zárovň fukci prcovího sšitu j obohc o přílohu shrující učivo, tzv. jzykové portfolio (Sprchpss, Sprchbiogrfi, Dossir). Kih pro učitl j součsě mtodickou příručkou, kromě žákovské učbic obshuj pro všchy typy itrktiví tbul für ll Typ itrktivr Tfl podrobě strukturový obsh (tmtický plá), vložé listy s mtodickými áměty k kždé vyučovcí hodiě přílohy (pokyy pro práci v hodiě, tmtický slovík, ěmckočský čsko-ěmcký slovík). Kihu pro učitl doplňují smostté brvé črobílé obrzové přílohy, trskripc písičk včtě otového zápisu fóli pro zpětý projktor. Nzbytou součást souboru tvoří udiohrávky, ktré obshují fotická cvičí, říkdl rozpočitdl mluvá rodilými mluvčími (dospělými dětmi), písě rlxčí hudbu. Clým souborm žáky provázjí loutky Lisy Js. Vybrá cvičí z obou dílů učbic jsou zprcová jko multimdiálí vrz pro itrktiví tbuli. 4 /5

5 Příloh č. 34 Příloh č. 36 ENE MENE 1. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD fóli v dskách 19 fólií pro zpětý projktor fóli bz dsk 19 fólií pro zpětý projktor přílohy v dskách (76 brvých příloh, 66 črobílých příloh 12 písičk) přílohy bz dsk (76 brvých příloh, 66 črobílých příloh 12 písičk) loutky Lisy Js ENE MENE 2. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD fóli v dskách 22 fólií pro zpětý projktor fóli bz dsk 22 fólií pro zpětý projktor přílohy v dskách (52 brvých příloh, 68 črobílých příloh 5 písičk) přílohy bz dsk (52 brvých příloh, 68 črobílých příloh 5 písičk) 4. hodi Cíl hodiy: Počt úkolů: 4 uvdí koldy O Tbum ; prztc ové sloví zásoby, tém Wihchtsgschk; opkováí písí říkdl. Pomůcky: loutky J. L., hrávk, obrzová příloh A č. 13, brvé krty (zlá, modrá, črvá, bílá). 1. úkol: Zápis tbuli, kotrol docházky Pozdrv, dtum, počt úkolů, docházk. Učitl opkuj s žáky říkdlo Advt, Advt formou orchstru. Roli dirigt přvzm L./J./žák. 2. úkol: Uvdí koldy O Tbum O Tbum, o Tbum, wi tru sid di Blättr! Du grüst icht ur zur Sommrszit, i, uch im Witr, w s schit. O Tbum, o Tbum, wi tru sid di Blättr. Poslch kzty: žáci poslouchjí, připomíjí si výrzy grü Blättr z zámé sloví zásoby. Poté procvičují výslovost slov dr Tbum, dr Witr, dr Sommr, di Sommrszit, tru, du grüst. Opkový poslch: žáci zpívjí. 3. úkol: Prztc ové sloví zásoby, tém Wihchtsgschk i Pupp, i Tss, i Ktt, i Rollr, i Trktor, i Tllr, i Schlitt, i Hs, i Auto, i Spil, i Buch, Stift, Schuh Poslch kzty: žáci poslouchjí sborově opkují. Učitl součsě prztuj obrázky (viz obrzová příloh A č. 13, kromě obrázku mdvěd). Prác s učbicí (str. 19): žáci sldují obrázky v učbici. Učitl vysvětluj ovou sloví zásobu ěmcky: Dr Wihchtsm kommt mit sim Schlitt. Er brigt Gschk. Auf dm Bild sid i Pupp, i Buch Opkový poslch: žáci opkují (jdotlivě, v dvojicích, clá řd) hlsitě ěmcké výrzy. Slovo, ktré í uvdo kztě (i/dr Tddybär), ozčí křížkm. Prác s obrázky (viz obrzová příloh A č. 13): učitl připví k brvým krtám tbuli jdotlivé obrázky podl rodu podsttých jm: modrá/blu: dr črvá/rot: di zlá/grü: ds bílá/wiß: možé číslo Rollr Pupp Auto Stift Trktor Tss Spil Schuh Tllr Ktt Buch Schlitt Hs Tddybär Učitl vysvětluj rod podsttých jm, pouz spojuj mluvé slovo, obrázk brvu. Žáci sborově opkují. Příloh A úkol: Opkováí písí říkdl Učitl zvolí ěktré z probrých písí říkdl (včtě ktivit). Závěr: Hodocí hodiy, splěí úkolů, závěrčý dilog Di Schul ist us, wir gh ch Hus! Auf Widrsh! Tschüs! Tschüs! k strě 19 Tém: Es wihchtt Gschk Es wihchtt Gschk 58 Příloh B přdloh pro kopírováí Tém: Es wihchtt Gschk 19 ENE MENE INTERAKTIV učbic mluvit budou všichi

6 ě m č i učbic ěmčiy pro 3. ročík ZŠ prcoví sšit učbic ěmčiy pro 4. ročík ZŠ prcoví sšit učbic ěmčiy pro 5. ročík ZŠ prcoví sšit Titfss Miluš Jkásková, Krl Ulbrt, Doris Dusilová, Js Krügr, Mrk Schidr ěmči pro děti v věku 9 12 lt doložk MŠMT ČR Třídílá učbic ěmčiy j urč dětm v věku 9 12 lt. Kždý díl učbic obshuj dvět tmtických okruhů, kždá lkc j rozděl do dsti vyučovcích hodi. Obsh rozsh učiv odpovídjí poždvkům Rámcového vzdělávcího progrmu pro zákldí vzděláváí s cílm dosáhout rfrčí úrově A1 podl SERR. Učbí soubor vychází z komuiktiví, prgmticky oritové mtody rspktuj věkové zvláštosti žáků. Názorá výuk, tvořivé čiosti, ápodob, využití hr, písí drmtické výchovy vytvářjí pozitiví vzth žák k učí s cizímu jzyku. Žáci s učí přirozě rgovt v běžých životích situcích přiměřých jjich věku. Szmují s s zvukovou grfickou podobou ěmckého jzyk. Žáci rozvíjjí poslch s porozuměím (porozuměí učitli, rodilým mluvčím hrávc, spolužákovi) ústí projv (písě říkdl, vdí mikrodilogů, obměňováí rozhovorů, jdoduché souvislé vyprávěí). Žáci postupě cvičují čtí s porozuměím písmý projv. Uspořádáí učiv j v souldu s progrmm výuky mtřského jzyk. Učbí soubor obshuj kihu pro žák, prcoví sšit kihu pro učitl. Učbici pro žák kihu pro učitl doplňují tmtický slovík bcdí ěmcko-čský čsko-ěmcký slovík. Kih pro učitl j součsě mtodickou příručkou, kromě žákovské učbic obshuj podrobě strukturový obsh (tmtický plá), vložé listy s mtodickými áměty k kždé vyučovcí hodiě přílohu pokyů pro práci v hodiě. Prcoví sšit vzuj učbici pro žák obshuj přílohu shrující učivo, tzv. Sprchportfolio (Sprchpss, Sprchbiogrfi, Dossir). Kihu pro učitl doplňují smostté brvé črobílé obrzové přílohy fóli pro zpětý projktor. Přílohy obshují obrzový mtriál, podkldy k hrám, doplňující cvičí, otový txtový zázm písí brvé plkáty. Nzbytou součást souboru tvoří udiohrávky, ktré obshují fotická cvičí, písě, rlxčí hudbu txty. Txty mluvili písičky zpívli rodilí mluvčí, dospělí i děti. Clým souborm žáky provázjí loutky Lisy Js. 6 /7

7 TINTENFASS PRO 3. ROČNÍK ZŠ kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl přílohy kzty CD Příloh č. 51 Lis ligt i dr So. Di Kidr lss Drch stig. Es blitzt ud dort. Es gibt bstimmt i Gwittr. Si fährt Rollr. TINTENFASS PRO 4. ROČNÍK ZŠ kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl přílohy CD TINTENFASS PRO 5. ROČNÍK ZŠ kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl přílohy CD Fmili 12. Hör zu ud sprich ch. Spil mit. Poslouchj opkuj. Zhrj si. Si hißt Hir sitzt mi mi Ud hir? Er hißt Ds ist mi Pltz. Wir sid lf. Wr fhlt? Wr ist icht d? A, ich wiß scho. Erik ist icht d. Wo ist si? Ws mcht si d? Si ist. Tt Sid ll d? 13. Hör zu ud sprich ch. Poslouchj opkuj. 14. Hör zu. Sig mit. Poslouchj. Zpívj. 16 Fmili s i Eis, zwi, dri zh. Hurr! l t i s Hurr! Fmili Mi Frizit Mi Pupp ht ud i. 4. Hör zu ud sprich ch. Atwort. Poslouchj opkuj. Odpovídj. Es ist hiß. Di So schit. Mi Pupp ht i. Rtt ml! Wi hißt di Jhrszit? Es schit. Es frirt. Mi Pupp ht i wrm, i, ud. Rtt ml! Wi? 5. hodi: tém Rch: opkováí; tém Vrwdtschft: rozšíří sloví zásoby, uvdí otázky Wi hißt ds uf Dutsch? Pomůcky: hrávk, rlxčí hudb, obrzové přílohy A č. 11, 12, 15, 16 B č. 9. Úvodí kovrzc: zápis tbuli dtum, d, číslo hodiy, kotrol docházky Řčové cvičí, prác sobrzovou přílohou A č. 12: učitl přidělí žákům krtičky s čísly. Učitl/Lis prztuj př. krtičku s číslm 5 ptá s: Wi hißt ds uf Dutsch? Učitl/Js odpoví: Füf. přdá loutky žákům. Žáci opkují mikrodilog, odpovídjí podl údjů krtičkách píší číslovky číslicmi i slovy tbuli. Učitl součsě kotroluj domácí úkol (prcoví sšit str. 14, cvičí 10). Řší: 2 zwi, 3 dri, 4 vir, 5 füf, 6 schs, 7 sib, 8 cht, 9 u, 10 zh, 11 lf, 12 zwölf. Di Fmili ruft: Hurr! Opkováí, tém Rch Čtí s porozuměím, prác sučbicí (str. 15, cvičí 9): žáci vyhldávjí v txtu rozkzovcí tázcí věty píší j tbuli. Prác sobrzovou přílohou B č. 9: učitl prztuj krtičky spočtími příkldy (př =). Vybrý žák obměňuj věty, ktré žáci psli tbuli, ptá s, př.: Tomáš, sg ml! Wi vil ist u plus dri? Tomáš odpoví, př.: Nu plus dri ist glich zwölf. Učitl/Lis/Js ho chválí: Richtig!/Shr gut!/prim!/toll! Odpoví-li Tomáš šptě, Lis/Js ho vyzv: Übrlg ml! Uvdí ové sloví zásoby, poslch čtí s porozuměím, tém Fmili ud Vrwdtschft L, Ü 12: Michl: Hir sitzt mi Okl Alx. Hir sitzt mi Cousi Hik. Hir sitzt mi Cousi Rlf. Hir sitzt mi Brudr Gütr. Hir sitzt mi Schwstr Bärbl. Ds ist mi Pltz. Hir sitz ich. Hir sitzt mi Großmuttr. Hmm, si hißt Ig. Hir sitzt mi Großvtr. J, r hißt Kurt. Hir sitzt mi Vtr. Er hißt Wolfgg. Hir sitzt mi Muttr. Si hißt Vr. Ud hir? Hir sitzt mi Tt Erik. Wir sid lf. Sid ll d? Eis, zwi, dri, vir, füf, schs, sib, cht, u, zh, zh. Wr fhlt? Wr ist icht d? A, ich wiß scho. Tt Erik ist icht d. Wo ist si? Si ist zu Hus. Ws mcht si d? Si list. Poslch hrávky, prác s učbicí (str. 16, cvičí 12): učitl zstvuj hrávku z kždou větou, žáci poslouchjí, sldují obrázky v učbici opkují txt hls. Žáci odpovídjí pomocí obrázků v učbici otázky Wr ist icht d? Wo ist si? Ws mcht si d?, př.: Tt Erik ist icht d. Si ist zu Hus. Si list. Své odpovědi porovávjí s txtm hrávky. Opkový poslch, prác s obrzovými přílohmi A č , s učbicí (str. 16, cvičí 12): učitl zstvuj hrávku z kždou větou, žáci opkují txt hls připrvují stůl s vizitkmi. Npř. při poslchu Hir sitzt mi Okl Alx. položí jd z žáků příslušou vizitku stůl opkuj ěkolikrát větu hls. Učitl součsě vysvětluj procvičuj pomocí obrázků (obrzová příloh A č. 15) ptomimy výrzy zové sloví zásoby (Ds ist mi Pltz. Hir sitzt Wir sid lf. Sid ll d? Ich wiß scho.). Procvičováí slovs ss, si, trik Prác s prcovím sšitm (str. 14, cvičí 11): žáci doplňují slovs do vět. Spolčá kotrol: vybrí žáci přčtou hls jdotlivé věty. Es rgt. Es ist klt ud blig. Mi Pupp ht i ud. Rtt ml! Wi hißt di? Es ist wrm. Blum blüh. Bäum sid grü. Mi Pupp ht i, i ud i. Rtt ml! Wi? 5. Hör zu ud sprich ch. Spil mit. Poslouchj opkuj. Zhrj si. Klid Rgmtl T-Shirt Jck Witrschuh Řší: Ds ist mi Muttr. Di Muttr isst Kuch. Ds ist mi Vtr. Dr Vtr isst icht, r trikt T. Du bist i libs Kid. Procvičováí čtí s porozuměím Prác s prcovím sšitm (str. 14, cvičí 12): žáci přpíší txt v správém pořdí do liitury. Řší: Di Muttr isst, dr Vtr trikt ud du, du bist i libs Kid. Uvdí 3. části písě Fmili-Rock Roll L, Ü 13: is, zwi, dri, vir Schwstr hir füf, schs, sib, cht Brudr d u, zh, lf, zwölf Okl d ur Tt, di ist och icht d Poslch hrávky (učbic str. 16, cvičí 13), prác s obrzovou přílohou A č. 11: učitl zstvuj hrávku, žáci opkují hls. Učitl počítá žáky, př.: is, zwi, dri, vir čtvrtému z ich podá loutku (Schwstr) td. Všichi žáci hldjí ttu (Erik). L, Ü 14: Eis, zwi, dri, vir, Omm. Füf, schs, sib, cht, Opp. Nu, zh, lf, zwölf, ll d. J, di Fmili ruft: Hurr! Di Muttr isst, dr Vtr trikt ud du, du bist i libs Kid, doch Muttr wiß och ichts vo dir Lhrri, du lrst icht immr zu, ds stht im Hft groß dri. O wh, o wh, o wh wh wh wh wh. Eis, zwi, dri, vir, Schwstr hir. Füf, schs, sib, cht, Brudr d. Nu, zh, lf, zwölf, Okl d, ur Tt, di ist och icht d. Poslch hrávky (učbic str. 16, cvičí 14): žáci poslouchjí, zpívjí tčí. Domácí úkol: Žáci počítjí píší řší podl uvdého příkldu (prcoví sšit str. 14, cvičí 13). Závěr: Učitl hodotí s žáky jjich výko žáci si zpisují do sšitu, př.: Učím s psát číslovky slovy. Učím s vyprávět o rodiě příbuzých. Prác srlxčí hudbou Učitl postupuj obdobě jko v přdchozích hodiách (tém Fmili, 4. hodi) procvičuj spojí: Tt Erik fhlt. Si ist icht d. Si list. Tschüs! Di Dutschstud ist us. Auf Widrsh! Tschüs! Mütz Hos Hmd Gummistifl Hdschuh 20. Ws mcht Sdr? Co dělá Sdr? Shorts Erzähl hd dr Bildr. Vyprávěj pomocí obrázků. zu Mittg ss i dr ufsth vo bis Musik ud Mth hb zu Abd ss s gibt Mi Frizit 83 k strě 16 Pulli dzu trik Bsktbll spil chmittgs bds Flöt spil Musik hör frühstück di Frühstückspus hb Js schwimmt. Er läuft Rollschuh. Er fährt Sktbord. Příloh B 83 přdloh pro kopírováí i dr rit Ws mchst du? Erzähl. Co děláš ty? Vyprávěj. 8. Essgwohhit frsh zur Schul gh ds Pusbrot hm vo bis lr lr ls dürf Husufgb mch zu Hus si im Btt lig Essgwohhit 81 Si hb Fri. Di Kidr fhr Rd. Příloh č. 5 du ich Příloh A 8 mluvit budou všichi schlf

8 ě m č i Mcht Mcht mit! Mcht mit! mit! Mcht mit! Mcht mit! Mcht Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! mit! Mcht Mcht mit! Mcht mit! mit! Mcht mit! Mcht mit! Mcht Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! mit! kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl učbic ěmčiy pro učbic zákldí ěmčiy školy pro vícltá učbic zákldí gymázi ěmčiy školy pro vícltá zákldí gymázi školy vícltá gymázi druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl učbic ěmčiy pro učbic zákldí ěmčiy školy pro vícltá učbic zákldí gymázi ěmčiy školy pro vícltá zákldí gymázi školy vícltá gymázi druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk 2. díl 2. díl 2. díl A1 A1 A1 3. díl 3. díl 3. díl A1 A2 A1 A2 A1 A2 Mcht mit! Miluš Jkásková, Doris Dusilová, Vldimír Kolocová, Mrk Schidr, Js Krügr ěmči pro zákldí školy vícltá gymázi druhý cizí jzyk doložk MŠMT ČR Sd brvých plkátů k učbímu souboru Mcht mit! j ZDARMA. Mcht mit! j modrí třídílá učbic ěmckého jzyk úrovi A1 A2 podl SERR. Učbic j urč pro výuku ěmčiy jko druhého cizího jzyk v (rsp ) ročíku zákldích škol bo v odpovídjících ročících vícltých gymázií. Učivo odpovídá svým obshm rozshm ( hodi) poždvkům Rámcového vzdělávcího progrmu pro zákldí vzděláváí. Učbic vd k rozvoji všch řčových dovdostí čtí poslchu s porozuměím, ústího písmého projvu. Kždý díl obshuj šst tmtických okruhů, kždá lkc j rozvrž do dsti vyučovcích hodi. Prví díl j uvd vstupím udioorálím kurzm. Učbí soubor obshuj učbici pro žák, kihu pro učitl prcoví sšit. Kihu pro žák doplňují tmtický slovík bcdí ěmcko-čský čsko-ěmcký slovík. Kih pro učitl j součsě mtodickou příručkou, kromě žákovské učbic obshuj i vložé listy s mtodickými áměty k kždé vyučovcí hodiě přílohu pokyů pro práci v hodiě. Vložý mtodický list pro učitl obshuj kromě ávrhu prác v vyučovcí hodiě i tr - skripci hrávk řší cvičí. Prcoví sšit vzuj učbici pro žák. Obshuj přhld grmtického učiv závěrčé portfolio. Audiohrávky CD obshují písě, fotická cvičí txty mluvé zpívé rodilými mluvčími (dospělými dětmi). Učbí soubor doplňují črobílé přílohy (přdlohy k kopírováí) plkáty. Přílohy obshují přdlohy k hrám, doplňující cvičí sloví zásobu grmtiku tsty. Vybrá cvičí z všch oddílů učbic jsou zprcová jko multimdiálí vrz pro itrktiví tbuli. Itrtová podpor Přílohy jsou k stží ZDARMA 8 /9

9 17. Wi k ich? Wi vrsth ich? Jk umím/rozumím? MACHT MIT! 1. DÍL kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl CD MACHT MIT! 2. DÍL kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl CD MACHT MIT! 3. DÍL kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl CD hodi Sloví zásob Hllo! Gut Tg! Grüß Gott! Gut Morg! Auf Widrsh! Tschüs! učbic str. 2, cvičí 3 obrzové přílohy Prsom Lädr učbic str. 4, cvičí 1 učbic str. 4, cvičí 2 ) učbic str. 4, cvičí 2 ), b) obrzová příloh Grußforml 1. Vostll 1. Vorstll Úvod Hy, mch mit! Hy, mch mit! D bist du i Dutsch fit. (2x) Dutsch ist cool, Dutsch ist toll, ifch toll, toll, toll! Hy, mch mit! Hy, mch mit! Žáci stojí v kruhu, rpují přdávjí si obálku s krtičkmi. Žák, ktrému zůst obálk v ruc, vy losuj libovolou krtičku (př. Vroi/Dutschld) přdství s: Ich hiß Vroi./Ich komm us Dutschld. Žáci rpují přdávjí si obálku td. Kotrol domácího úkolu: učitl vybr prcoví listy, oprví j vyství v třídě. L, Ü 1: Hllo! Gut Tg! Auf Widrsh! Tschüs! Ich hiß Ptr. Ich komm us Tschchi. Ich woh i Prg. Ich hiß Grt. G-R-E-T-E. Ds ist Bärbl. Bärbl kommt us Östrrich. Bärbl woht i Wi. Žáci poslouchjí vyhldjí příslušý obrázk s txtm. Pk přiřdí obrázky s txtm k hslům pozdrvit s, rozloučit s Řší: pozdrvit s 2, rozloučit s 4, přdstvit s 3, hláskovt jméo 1, přdstvit kmrád 5 Učitl můž sstvit tbuli sociogrm: pozdrvit s přdstvit kmrád sich bgrüß Ws lr ich? i Frud vorstll Co s učím? rozloučit s sich vrbschid přdstvit s sich vorstll hláskovt jméo d Nm buchstbir Prztc učiv Žáci si prohlédou obrázk v učbici odpoví otázku Ws mch di Prso uf dm Bild?, př.: Rpují. Tcují. Učitl shr jjich odpovědi v ěmčiě: Si rpp. Si tz. L, Ü 2 ): Hy, hllo, gut Morg, gut Tg, grüß Gott odr srvus, d hm wir d Slt. Grüß odr icht, ds ist hir icht di Frg, türlich grüß wir ud ds ll Tg. Di Frg ist ur wi, j, ds kommt druf, wo du grd bist, los, d ml r: Hy, hllo, gut Morg, gut Tg! Hy, hllo, gut Morg, gut Tg! Hy, hllo, gut Morg, gut Tg, uf Widrsh ud tschüs! Žáci prcují s krtičkmi s pozdrvy. Žáci poslouchjí, vybrou krtičky s pozdrvy, ktré slyší v txtu, přčtou j hls: Hllo! Gut Morg! Grüß Gott! Auf Widrsh! Tschüs! Pk žáci přčtou sborově hls všchy pozdrvy v učbici. 42 Umím přčíst jdoduché vyprávěí o dvtu o váočích příprvách. Umím vybrt správou vritu podl obshu txtu. Rozumím rozhovoru školím váočím bzru. Umím rozhodout o správosti vět podl obshu rozhovoru. Umím pst váočí ovoročí přáí. Umím jdoduš vyprávět o dvtu o váočích příprvách. Umím koupit dárky (oblčí, školí potřby, hrčky) školím váočím bzru. Mcht Mcht mit! mit! sibuddrißig 37 Mcht mit! 19. Mi Wörtrbuch. Lis ud rgäz. Můj slovíčk. Čti doplň. bds ll bst3mmt di Brzl (Brzl) ds Brot ds Brötch (Brötch) ss (r isst) frühstück dr Glühwi Žáci hodotí průběžě svoji práci, výsldky si zzmávjí v závěru kždé lkc v prcovím sšitě v jzykovém portfoliu. zwiudvirzig Žáci si vytvářjí svůj slovíčk, odvozují zákldí grmtická prvidl. di Gulschsupp dr Hdschuh (Hdschuh) di Hdyhüll (Hdyhüll) dr/ds Joghurt dr Kk1o [k;ku] dr Krt4fflslt dr Käs di Kks dr/ds Ktchup [;k?tp] Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! Obrzové přílohy obshují přdlohy k hrám, doplňující cvičí sloví zásobu grmtiku tsty. Mcht Mcht mit! mit! 2 2 Mcht mit! 2 Grmmtik 5 Sprchbiogrfi Ústí projv 1. Umím s přdstvit říci, kd bydlím odkud pocházím. 3. Es wihchtt Umím sdělit svou drsu své tlfoí číslo. Umím vyjádřit, kolik j mi lt, do ktré školy třídy chodím. Umím popst svůj rozvrh hodi. Umím přdstvit čly své rodiy příbuzé. Umím vyjádřit, kolik jim j lt, jké mjí povoláí jké jsou jjich záliby. Umím vyprávět, co dělám v volém čs. Umím přdstvit kmrád dospělého (jméo, věk, bydliště, rodi, povoláí, škol, tříd, záliby). Umím jdoduš popst svůj týdí progrm. Umím jdoduš vyprávět o dvtu o váočích příprvách. 3. Plurl dr Substtiv. Možé číslo podsttých jm. SINGULAR Kuli Mütz Bild 2. Lis ud bild Sätz. Čti tvoř věty. PLURAL SINGULAR Kuli Mütz Bild PLURAL - = - = -r =r -() -s Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! Nm: Klss: Dtum: A I: Guck ml Björ, di Klss 9 A mcht i Schulbsr ud i Kozrt ud di Klss 9 C mcht i Sportfst. Björ: Di 9 C mcht i Sportfst? I: J, m 18. Mi, um 13 Uhr. Björ: Usr Klss, di 8 B, möcht uch i Sportfst mch. I: W d? Björ: Am 18. Jui. Wir brit scho lls vor. I: Ud ws mcht ihr lls? Tst 6 (Schülrbltt) 1. Lis di Txt. Mrkir di richtig Atwort. Přčti si txty. Ozč správou odpověď. Björ: Rlf ud ich schrib Eildug. Rit, Rsi ud Justus schrib Spiskrt ud Prislist. Gorg ud Uw bstl Plkt. I: Ach so. Ud ws stht uf dm Progrmm? Björ: Witsprug, Stfflluf ud Tuzih. Wir brit uch i Gästglri ud i Imbiss vor. I: Mcht ihr uch i Disko? Björ: Ni, lidr icht. 1. Ws mcht di Klss 9 C? 3. Wr mcht Plkt? A) Ei Schulbsr. A) Zwi Mädch. B) Ei Sportfst. B) Ei Mädch ud i Jug. C) Ei Kozrt. C) Zwi Jug. 2. I wlch Klss ght Björ? 4. Ws stht icht uf dm Progrmm? A) I di Klss 8 B. A) Disko. B) I di Klss 9 C. B) Witsprug. C) I di Klss 9 A. C) Imbiss. Vložý mtodický list pro učitl obshuj kromě ávrhu prác v vyučovcí hodiě i trskripci hrávk řší cvičí um 16 Uhr soll icht mög dürf vo mim Tschgld du wir ich komm morg di Frud ki Computrspil kuf Du Morg Wir Di Frud Ich Vo mim Tschgld mluvit budou všichi

10 ě m č i ovik Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! A1 Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! připrvujm A1 Mcht Mcht mit! mit! Mcht mit! A1 A2 Mcht mit! 1 itrktiv učbic itrktiv Dutsch für Jugdlich für ll Typ itrktivr Tfl 2 itrktiv Dutsch für Jugdlich für ll Typ itrktivr Tfl 3 itrktiv Dutsch für Jugdlich für ll Typ itrktivr Tfl Mcht mit! itrktiv Miluš Jkásková, Doris Dusilová, Vldimír Kolocová, Mrk Schidr, Js Krügr ěmči pro zákldí školy vícltá gymázi druhý cizí jzyk Mcht mit! itrktiv j multimdiálí vrz učbic Mcht mit! úrovi A1 A2 podl SERR. Mcht mit! itrktiv obshuj vybrá cvičí z všch oddílů učbic Mcht mit! z kihy pro žák i z prcovího sšitu. Multimdiálí učbic bízí cvičí k všm řčovým dovdostm: čtí, poslchu, psí i mluví. Multimdiálí učbic obshuj řší úloh hrávky všch poslchových txtů. Multimdiálí učbic umožňuj růzé formy prác s trskripcí poslchových txtů. Poslchové txty lz i vytiskout. pro všchy typy itrktiví tbul 10 /11

11 Mcht mit! itrktiv j modrí typ učbího mtriálu. využívá jovější tchologi postupy. j uživtlsky vlmi jdoduchý. zfktivňuj zkvlitňuj výuku. motivuj k učí cizího jzyk. umožňuj ktiví zpojí všch žáků. podporuj střídáí form prác při vyučováí. poskytuj okmžitou zpětou vzbu. umožňuj přhldou kotrolu řší úloh. mluvit budou všichi

12 ě m č i A2 B1 B2 C1 Sprch Sprch Sprch Sprch Si Dutsch? Si Dutsch? Si Dutsch? Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? A2 učbic ěmčiy pro střdí jzykové školy Sprch Si Dutsch? Doris Dusilová, Vldimír Kolocová, Luci Brožíková, Rlf Godrt, Mrk Schidr, Lk Vchlovská, Thoms Hupthl, Js Krügr, Olg Kolčková, Michl Albrchtová ěmči pro střdí jzykové školy doložk MŠMT ČR B1 12 /13 1. učbic ěmčiy pro střdí jzykové školy B učbic ěmčiy pro střdí jzykové školy 4. učbic ěmčiy pro střdí jzykové školy učbic ěmčiy pro střdí jzykové školy Učbí soubor Sprch Si Dutsch? přdstvuj komplx čtyř sb vzujících vzájmě propojých dílů s stoupjící áročostí jk v oblsti řčových dovdostí, tk jzykových prostřdků. Učbic j urč zájmcům o výuku ěmčiy v věku od 15 lt, tj. žákům všch typů střdích jzykových škol. Učbic vd k rozvoji všch řčových dovdostí čtí poslchu s porozuměím, ústího písmého projvu. Učbic bízí přhldý výkld grmtiky, širokou škálu cvičí mluvici, výslovost, prvopis sloví zásobu. Kždý díl obshuj tmtických okruhů, kždá lkc j rozvrž zhrub do dvácti vyučovcích hodi. Prví díl j uvd vstupím udioorálím kurzm. Učbí soubor obshuj učbici pro žák kihu pro učitl. Žákovská učbic obshuj rověž prcoví sšit s klíčm, mpy, slovíky přhld grmtiky. Kih pro učitl obshuj kromě žákovské učbic i komplt tstů k kopírováí. N rozšířých okrjích učitlské kihy jsou umístěy 1. A2 Kih pro učitl 1. mtodická příručk mtodické pozámky př. k výkldu grmtiky, vysvětlivky k sloví zásobě ráliím. Prktickou součástí jsou i tr skripc hrávk klíč k cvičím. Prcoví sšit j součástí žákovské učbic. Učbí soubor doplňují udiohrávky kztách CD. Obshují hrávky txtů cvičí výslovost grmtiku. Součástí 1. dílu učbího souboru jsou multimdiálí progrm CD-ROMu mtodická příručk. Mtodická příručk doplňuj zákldí mtodické pozámky rozšířých okrjích kihy pro učitl (1. díl). Obshuj ukázky prác s 1. dílm učbic rozprcové jko áměty pro jdotlivé vyučovcí hodiy. Součástí mtodické příručky jsou obrzové přílohy připrvé jko přdlohy k kopírováí. Multimdiálí titul využívá jmodrější tchologi itr - ktiví výuky jzyků (hlsové ovládáí cvičí plikc, itligtí dtkc chyb, zobrzováí lýzy hlsových křivk, výuk sloví zásoby tchologií LANGMstr RE-WISE, virtuálí učitl td.). CD-ROM

13 krumm Ns 22 7 Itrtová podpor Učbí soubor Sprch Si Dutsch? doplňuj vlké možství mtriálů, ktré jsou k stží ZDARMA Mtriály wbových strákách obshují: ozvučou sloví zásobu, ěmcko-slovskou sloví zásobu, obrzové přílohy změřé ácvik sloví zásoby, práci s txtm, dlší procvičováí grmtiky, obrzové přílohy rozvíjjící ústí písmý projv žák, průprvé tsty k mturitě z ěmckého jzyk úrovi A1, A2 B1 podl SERR, přdlohy k kopírováí, soubory pro itrktiví tbuli. Lktio 6: Ed, Schluss; dlich, schlißlich Studti prcují v dvojicích s prcovím listm. Přiřzují k obrázkům věty, do ktrých doplí výrzy Ed/Schluss, dlich/schlißlich, př.: Schtz, ich hb Adr vo usrr Hochzit rzählt. Si ist schlißlich mi bst Frudi. Di Schülr rbit zu zwit mit dm Arbitsbltt. Si ord d Bildr di Sätz zu, i d si di Ausdrück Ed/Schluss, dlich/schlißlich rgäz, z. B.: Schtz, ich hb Adr vo usrr Hochzit rzählt. Si ist schlißlich mi bst Frudi SPRECHEN SIE DEUTSCH? 1. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzt CD mtodická příručk multimdiálí CD-ROM Lktio 2: Dklitio dr Adjktiv I Studti prcují s schémtm v směru šipky, procvičují jprv skloňováí přídvých jm v přívlstku v 1. pádě č. j. m. Učitl vyvolá jdoho studt, ktrý utvoří spojí s člm určitým (di hll Blus). Tto studt vyvolá spolužák, ktrý použij čl určitý (i hll Blus). Dlší vyvolí studti utvoří spojí s zájmy ki ihr. Pk studti procvičují skloňováí přídvých jm v přívlstku v všch pádch obou číslch. Učitl vysloví libovolý pád (př. Dtiv). Vybrý studt utvoří spojí v třtím pádě (př. dr hll Blus) vyvolá svého spolužák, ktrému zdá libovolý pád td. Di Schülr rbit mit dm Schm i Pfilrichtug. Zurst üb si di Dklitio dr Adjktiv im Attribut im Nomitiv Sigulr ud Plurl. Dr Lhrr ruft i Schülr uf, disr bildt i Wortvrbidug mit dm bstimmt Artikl (di hll Blus). Dr Schülr ruft d i Mitschülr uf, disr butzt d ubstimmt Artikl (i hll Blus). Di ächst ufgruf Schülr bild Wortvrbidug mit d Proom ki ud ihr. D üb di Schülr di Adjktivdklitio i ll Fäll i Sigulr ud Plurl. Dr Lhrr t i blibig Fll (z. B. Dtiv). Ei usgwähltr Schülr bildt i Wortvrbidug im Dtiv (z. B. dr hll Blus) ud ruft i witr Mitschülr uf, dm r i witr blibig Fll t usw. org T-Shirt rot Klid lgt Skko dr di ds i ki ihr hll Blus u sportlich Azug Lktio 6: Morgrouti (rflxiv Vrb) Studti prcují v dvojicích s prcovím listm, popisují obrázky pomocí zdých spojí dbjí správé použití zvrtého zájm sich. Jd studt z dvojic popíš čiost Muly v přítomém čs druhý studt v prfktu, př.: Si stht uf. Si ist ufgstd. Di Schülr rbit zu zwit mit dm Arbitsbltt, si bschrib di Bildr mit Hilf dr ggb Wortvrbidug ud cht uf d richtig Gbruch ds Rflxivprooms sich. Dr i Schülr dr Zwirgrupp bschribt Muls Tätigkit im Präss ud dr dr Schülr im Prfkt, z. B.: Si stht uf. Si ist ufgstd. Ws mcht Mul jd Morg? Brmudshorts SPRECHEN SIE DEUTSCH? 2. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzt CD SPRECHEN SIE DEUTSCH? 3. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD SPRECHEN SIE DEUTSCH? 4. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD grbitt wrd. Lktio 4: Ei Stdtrudgg durch Prg 26, di Zäh putz frühstück schmik di Ty 12. di St.-Nikolus-Kirch 13. dr Kli Rig 14. di -Strß 15. dr Altstädtr Brück 16. di Moldu 17. di Krls 18. dr Klisitr Brückturm 19. di Isl 20. di Mostcká- 21. dr Klisitr Rig Studti prcují smosttě bo v skupiách s schémtm, ktré s vzthuj k txtu Ei Stdtrudgg durch Prg. Studti doplí chybějící výrzy, s schémtm mohou prcovt běhm ěkolik vyučovcích hodi. Di Schülr rbit slbststädig odr i Grupp mit dm Schm, ds sich uf d Txt Ei Stdtrudgg durch Prg bziht. Di Schülr rgäz di fhld Ausdrück. Mit dm Schm k i mhrr Utrrichtsstud bqum Hos Aufgb 5 Si möcht sich mit Ihrr Frudi/Ihrm Frud für i Kurs im Hobbyztrum ischrib. Si trff sich, bsprch ds Agbot ud Ihr Vorstllug. Sh Si sich di Bildr ud diskutir Si übr i möglich Kurs. Si kö uch ig Vorschläg mch Hurr! brit Gsicht lt Schuh krirt Hmd schö Trum dr Wzlspltz 2. Am Grb 3. dr Pltz dr 4. dr Pulvrturm 5. ds Gmid 6. di Cltá-Strß 7. dr Altstädtr Rig 8. di uhr 9. ds J-Hus-Dkml 10. ds Hus Zur Glock 22. di St.-Nikolus- 23. di Nrudov-Strß 24. ds Hus Zu d zwi So 25. di Prgr 26. dr St.-Vits-Dom 27. di St.-Gorgs-Bsilik 28. ds Gold ihr Rock bügl Řší: 2 6 uf di Toiltt gh T trik ds Gsicht wsch ds Frühstück vorbrit uf d Stuhl stz zih di Zitug ls? i Zigrtt ruch di Hr fö dusch ds T-Shirt wchsl di Morgsdug im Frsh sh Řší: 1. ufsth Si stht uf. Si ist ufgstd. 2. uf di Toiltt gh Si ght uf di Toiltt. Si ist uf di Toiltt ggg. 3. (sich) dusch Si duscht (sich). Si ht (sich) gduscht. 4. sich ds Gsicht wsch Si wäscht sich ds Gsicht. Si ht sich ds Gsicht gwsch. 5. sich di Zäh putz Si putzt sich di Zäh. Si ht sich di Zäh gputzt. 6. sich di Hr fö Si föt sich di Hr. Si ht sich di Hr gföt. 7. sich schmik Si schmikt sich. Si ht sich gschmikt. 8. ihr Rock bügl Si büglt ihr Rock. Si ht ihr Rock gbüglt. 9. sich zih Si ziht sich. Si ht sich gzog. 10. ds T-Shirt wchsl Si wchslt ds T-Shirt. Si ht ds T-Shirt gwchslt. 11. ds Frühstück vorbrit Si britt ds Frühstück vor. Si ht ds Frühstück vorbritt. 12. sich uf d Stuhl stz Si stzt sich uf d Stuhl. Si ht sich uf d Stuhl gstzt. 13. frühstück Si frühstückt. Si ht gfrühstückt. 14. T trik Si trikt T. Si ht T gtruk. 15. di Zitug ls Si list di Zitug. Si ht di Zitug gls. 16. i Zigrtt ruch Si rucht i Zigrtt. Si ht i Zigrtt grucht. 17. sich di Morgsdug im Frsh sh Si siht sich di Morgsdug im Frsh. Si ht sich di Morgsdug im Frsh gsh di St.-Nikolus-Kirch 23. di Nrudov-Strß 24. ds Hus Zu d zwi So 25. di Prgr Burg 1. dr Wzlspltz 2. Am Grb 3. dr Pltz dr Rpublik 4. dr Pulvrturm 5. ds Gmidhus 6. di Cltá-Strß ufsth Folgd Pukt kö Ih hlf. Wlch Kurs möcht Si bsuch? W ud wo kö Si sich übr d Kurs iformir? W möcht Si d Kurs bsuch? Ws möcht Si im Kurs lr? Ws bruch Si für d Kurs? Wi lg möcht Si d Kurs bsuch? ) Schtz, ich hb Adr vo usrr Hochzit rzählt. Si ist mi bst Frudi. d) Ds Hotl ligt m dr Strß. g) Di Fru ist kurz vor Gschäfts gkomm. A2 / MÜNDLICHER AUSDRUCK, 2008 b) Dr Film ht ki gut gomm. ) Sbri ht mit Dtlf gmcht. h) Mit dr Schokold ist jtzt! Řší: 1. d) Ds Hotl ligt m Ed dr Strß. 2. i) Ed Mi komm ich dich bsuch. 3. g) Di Fru ist kurz vor Gschäftsschluss gkomm. 4. b) Dr Film ht ki guts Ed gomm. 5. ) Sbri ht mit Dtlf Schluss gmcht. 6. c) N dlich, wo wrst du so lg? 7. h) Mit dr Schokold ist jtzt Schluss! 8. ) Si ist schlißlich mi bst Frudi. 9. f) Schlißlich ud dlich hb ich ds Kruzworträtsl glöst. c) N, wo wrst du so lg? f) ud hb ich ds Kruzworträtsl glöst. i) Mi komm ich dich bsuch. sich 7. dr Altstädtr Rig 8. di Apostluhr 9. ds J-Hus-Dkml 10. ds Hus Zur Glock 11. di Tykirch 12. di St.- Nikolus-Kirch 13. dr Kli Rig 14. di Krlov-Strß 15. dr Altstädtr Brückturm 16. di Moldu 17. di Krlsbrück 18. dr Klisitr Brückturm 19. di Isl Kmp 20. di Mostcká-Strß 21. dr Klisitr Rig 26. dr St.-Vits-Dom 27. di St.-Gorgs-Bsilik 28. ds Gold Gässch mluvit budou všichi

14 1. obr v 3. utr Hohl 4. rtri 7. rchtr Vor 6. krzgfäß 10. klpp 12. lik Hrz ě m č i A2 B2 SPRECHEN SIE DEUTSCH? PRO ZDRAVOTNICKÉ OBORY kih pro studt kih pro učitl kzt Sprch Si Dutsch? pro zdrvotické obory Doris Dusilová, Vldimír Kolocová, Luci Pittrová, Thoms Hupthl, Mojmír Kolář, Js Krügr ěmči pro zdrvotické obory doložk MŠMT ČR Učbic Sprch Si Dutsch? pro zdrvotické obory j urč pro výuku ěmckého jzyk střdích vyšších zdrvotických školách, popř. lékřských fkultách. Učbici lz použít jko doplěk učbích souborů určých pro zákldí výuku ěmckého jzyk příslušých typch škol. Učbic vychází z poždvků pro výuku ěmckého jzyk pro obor zdrvotický sistt, všobcá sstr, diplomová všobcá sstr, diplomový zdrvotický lbort, lbortorí sistt, diplomový zubí tchik, sistt zubího tchik, diplomový očí tchik, očí tchik, diplomový utričí trput, utričí sistt, diplomový frmcutický sistt, diplomová dtálí hygi - istk, ortoticko-prottický tchik. Učbic vzikl v úzké spolupráci s učitli zdrvotickými prcovíky jk z Čské rpubliky, tk z Spolkové rpubliky Němcko. Učbic bízí všobcě, populárě-vědcky odborě oritové txty změřé zdrvotickou oblst, širokou škálu fotických lxikálích cvičí, áměty k ústímu písmému projvu. Nobshuj výkld grmtických jvů, změřuj s opkováí procvičováí grmtického učiv, ktré úzc souvisí s odborým stylm. Učbic obshuj 21 lkcí. Kždá lkc s skládá z ěkolik tmticky uclých bloků, kždý blok j uzvř shrujícím cvičím. Učitl můž probrt j část lkc, tím koordiovt rozsh probíré látky. Učbí soubor obshuj učbici pro studt kihu pro učitl. Kih pro studt plí zárovň fukci prcovího sšitu j doplě ěmcko-čským čsko-ěmckým slovíkm. Kih pro učitl obshuj kromě studtské učbic i klíč k cvičím, trskripci hrávk mtodickou pozámku. Učbí soubor doplňují udiohrávky. Obshují txty, fotická cvičí písičky, ktré mluvili zpívli rodilí mluvčí. 8. Ds Hrz. Ergäz Si di fhld Til dr izl Ausdrück. 2. Aort 5. Lug 9. likr hof Hör Si zu. Sprch Si ch. 8. rcht kmmr 11. Sgl A4rt (-, A4rt) ort, srdčic Hrzkmmr (-, -) srdčí komor 14 /15 Lugrtri (-, -) plicí tp 9. Blutkrisluf. I. Ls Si d Txt. Ds Blutgfäßsystm bildt zwi Krisläuf. Im Körprkrisluf (groß Krisluf) gibt ds Blut Surstoff ud Nährstoff Muskl ud Org b ud immt Kohldioxid ud Stoffwchsldprodukt uf. Dis Vorgg t m Stoffwchsl odr ir Gsustusch. Im Lugkrisluf (kli Krisluf) immt ds Blut i dr Lug Surstoff uf ud gibt Kohldioxid di Atmluft b. Dis Vorgg t m äußr Gsustusch. uf/hm (r immt uf,, h. ufgomm) přvzít r Gsustusch (-[]s, =) výmě plyů r Lugkrisluf (-[]s, 0) plicí oběh s Blutgfäßsystm (-s, -) céví soustv r Vorgg (-[]s, =) procs äußrr Gsustusch vější výmě plyů irr Gsustu II. Lugkrisluf x Körprkrisluf? E Abgb vo Surst Lugv (-, -) plicí žíl Sglklpp (-, -) cíptá chlopň Tschklpp (-, -) poloměsíčitá chlopň r Vorhof (-[]s, =) přdsíň s Hrzkrzgfäß (-s, -) věčitá, koroárí cév Hohlv (-, -) dutá žíl

15 8800 příkldů s řším protější strě Cvičbic ěmcké grmtiky Doris Dusilová, Mthis Ebl, Rlf Godrt, Vldimír Kolocová, Lk Vchlovská cvičbic ěmčiy pro všchy typy škol i smouky 4. Zájm přivlstňovcí, ukzovcí vztžá Zájm přivlstňovcí, ukzovcí vztžá Kpitol procvičuj skloňováí použití uvdých skupi zájm. A. Cvičí 1 11 Přivlstňovcí zájm jjich skloňováí v jdotém možém čísl, vyjádří čského svůj. B. Cvičí Skloňováí ukzovcích zájm. Rozdíl mzi lli slbst. Vztžá zájm. C. Cvičí Souvislý txt. Procvičováí vztžých dlších ukzovcích zájm (souvisí s kpitolou Vztžé věty). Rozdíl mzi drslb dr glich. A. 1. Vybrt správé přivlstňovcí zájmo. 1. Ptr ht i Tsch. Wi fidst du (mi, si, ur) Tsch? 2. Ich hb i Hud. (Ihr, Mi, Si) Hud ist lib. 3. Rlf fährt i schlls Auto. (Si, Ihr, Di) Auto ist jtzt kputt. 4. Wir kuf gr i. (Usr, Eur, Si) Portmoi ist dshlb immr lr. 5. Ihr kt Jitk scho lg. Si ist (ur, di, ihr) Frudi. 6. Nums hb i Hmstr. (Mi, Ihr, Eur) Hmstr lbt i ir Kist. 7. Ptr, ich glub, ds Hft ghört dir. Ist ds (si, di, mi) Hft? 8. Ich itrssir mich für Litrtur. Ds ist (ihr, mi, si) Hobby. 9. Tt Er ht i Hus. (Si, Di, Ihr) Hus ligt ztrl. 10. Ds Kid ht i Computr. (Eur, Si, Ihr) Computr fuktioirt br icht. 2. Tvořt spojí podl vzoru. Vzor: dr Vtr ich mi Vtr 1. di Aufgb ihr, di CD du 2. ds Gld wir, di Sock ihr 3. di Hos r, ds Hmd ich 4. di Schwägri si, dr Bll s 5. dr Pltz ich, dr Koffr wir 6. dr Zttl s, di Krkhit Si 7. di Ksstt du, dr Pl ich 8. ds T-Shirt r, ds Auto wir 9. di Nchricht Si, di Miug du 10. ds Progrmm ihr, ds Hustir s 3. Uv t správý tvr přivlstňovcích zájm. Vzor: ihr Tsch oh, mit oh ihr Tsch, mit ihrr Tsch 1. di Gburtstg sit, zu 2. si Hobby vo, gg 3. Ihr Gschäft ggübr, us 4. usr Vorschlg mit, für 5. ur Schul um, zu 58 Cvičbic ěmcké grmtiky Cvičbic ěmcké grmtiky j urč žákům studtům všch typů škol jzykových kurzů. Cvičbic j výborým doplňujícím mtriálm k běžě používým učbicím ěmčiy. Cvičbic j urč pro studty všch úroví, od zčátčíků ž po pokročilé. Cvičbic j vhodou pomůckou pro smouky, k všm příkldům poskytuj řší protější strě. Cvičbic obshuj výkld grmtiky, l příkldy k itzivímu procvičováí grmtických lxikálích jvů. Cvičbic j rozděl do 30 kpitol, z ichž kždá zhruj průměrě 290 příkldů. Jdotlivé kpitoly jsou člěy do čtyř úroví podl obtížosti grmtických jvů rozshu sloví zásoby. Cvičbic j doplě udiohrávkmi. Šst udiokzt obshuj růzé typy cvičí z všch kpitol úroví. Possssiv-, Dmostrtiv- ud Rltivproom Ds Kpitl bfsst sich mit dr Dklitio ud mit dm Gbruch dr ggb Proom. A. Übug 1 11 Dklitio dr Possssivproom im Sigulr ud Plurl, Übrstzug ds tschchisch svůj. B. Übug Dklitio dr Dmostrtivproom. Utrschid zwisch lli ud slbst. Rltivproom. C. Übug Zusmmhägdr Txt. Übug zu d Rltivproom ud witr Dmostrtivproom (vrglich Si dzu uch ds Kpitl Rltivsätz). Utrschid zwisch drslb ud dr glich. A. 4. Possssiv-, Dmostrtiv- ud Rltivproom 1. Wähl Si ds richtig Possssivproom us. 1. si 2. Mi 3. Si 4. Usr 5. ur 6. Ihr 7. di 8. mi 9. Ihr 10. Si 2. Vrbid Si ch dm Mustr. Mustr: dr Vtr ich mi Vtr 1. u()r Aufgb, di CD 2. usr Gld, u()r Sock 3. si Hos, mi Hmd 4. ihr Schwägri, si Bll 5. mi Pltz, usr Koffr 6. si Zttl, Ihr Krkhit 7. di Ksstt, mi Pl 8. si T-Shirt, usr Auto 9. Ihr Nchricht, di Miug 10. ur Progrmm, si Hustir 3. Vrwd Si di Possssivproom i dr richtig Form. Mustr: ihr Tsch oh, mit oh ihr Tsch, mit ihrr Tsch 1. sit dim Gburtstg, zu dim Gburtstg 2. vo sim Hobby, gg si Hobby 3. ggübr Ihrm Gschäft, us Ihrm Gschäft 4. mit us()rm Vorschlg, für us()r Vorschlg 5. um u()r Schul, zu u()rr Schul Cvičbic ěmcké grmtiky 59 CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRAMATIKY cvičbic kzt mluvit budou všichi

16 ě m č i Frtigkitstriig Übugsbuch Dutsch ls Frmdsprch A1 Frtigkitstriig Übugsbuch Dutsch ls Frmdsprch A2 FERTIGKEITSTRAINING A1 cvičbic s 2 CD FERTIGKEITSTRAINING A2 cvičbic s 2 CD FERTIGKEITSTRAINING B1 cvičbic s 2 CD Frtigkitstriig Thoms Hupthl, Vldimír Kolocová, Luci Pittrová cvičbic ěmčiy příprv k mturitě příprv k zkouškám Goth-Istitutu Frtigkitstriig j ová řd modrích cvičbic ěmckého jzyk úrovi A1 B1 podl SERR. Cvičbic ěmčiy Frtigkitstriig s změřují rozvoj komuiktivích dovdostí. Cvičbic jsou vhodé pro výuku v kurzu i pro smostté opkováí procvičováí. Cvičbic připrvují studty mturití zkoušku z ěmckého jzyk zkoušky Goth-Zrtifikt A1 B1. Cvičbic obshují cvičí k všm řčovým dovdostm: čtí, poslchu, psí mluví. Cvičbic bízjí tipy strtgi, jk správě řšit jdotlivé úlohy. Cvičbic obshují řší k cvičím tr - skripci všch poslchových txtů. Součástí kždé cvičbic jsou udio CD s všmi poslchovými txty. Vybrá cvičí z všch oddílů (čtí, poslch, písmý ústí projv) jsou zprcová jko multimdiálí vrz pro itrktiví tbuli. Tipp Tipp Tipp Tipp Didktisirtr Modlltst 2 Lsvrsth Til 1 Ls Si di Aufgbstllug. DIDAKTISIERTE MODELLTESTE Ls Si di zwi Brif ud di füf Aufgb. Sid di Aussg 1 5 richtig (R) odr flsch (F)? Mrkir Si. Ls Si ds Bispil ud d Txt. Vrglich Si di Lösug ds Bispils mit dm Txt. Bispil R F Hiz ud Hild sid i Lodo. Hllo Tommy, schö Grüß us Lodo. Wir sid vir Tg hir ud hb scho gz vil gmcht: Wir wr im Thtr ud i dr Tt Gllry. D hb wir uf dr Bod Strt igkuft ud hut um 15 Uhr gh wir zum T mit dr Qu i d Buckighmplst. Mchts gut! Bis ächst Woch Hiz ud Hild Ls Si di Aussg 1 ud 2 ud utrstrich Si di Schlüsslwörtr. R F 1. Auf dr Bod Strt k m ikuf. 2. Hiz ud Hild fhr um 15 Uhr ch Hus. LESEVERSTEHEN Lodo Di Schlüsslwörtr i dr Aufgb fid Si icht immr dirkt ud mit glichr Bdutug im Txt. Es k sich um Syoym hdl odr Si müss di richtig Lösug us dm Kotxt rschliß. Frizitztrum Schlossfld i Willisu Ls Si sich d Txt durch. Utrstrich Si di Stll, uf di sich di Schlüsslwörtr i d Aussg bzih. Di Rihfolg dr Aussg tspricht dr Folg im Txt. Vrglich Si di utrstrich Ausdrück im Txt mit d Schlüsslwörtr i d Aussg ud mrkir Si di richtig Lösug. Ö f f u g s z i t Hllo Tommy, schö Grüß us Lodo. Wir sid vir Tg hir ud hb scho gz vil gmcht: Wir wr im Thtr ud i dr Tt Gllry. D hb wir uf dr Bod Strt igkuft ud hut um 15 Uhr gh wir zum T mit dr Qu i d Buckighmplst. Mchts gut! Bis ächst Woch Hiz ud Hild Gstro ud Sport Mo S: Uhr So: Uhr Wrm Küch Mo S: Uhr So: Uhr 3. W ist ds Fitssctrum gschloss? A) Am Fritg um 20 Uhr. B) Am Distg um 8 Uhr. C) Am Sotg um 13 Uhr. D) Am Motg um 7 Uhr. Sommrzit, Frizit Vil Jug ud Mädch blib i d Sommrfri zu Hus. Ihr Eltr müss rbit ud kö icht wgfhr odr di Fmili ht icht gug Gld für i Ris. Vil Städt i Dutschld orgisir für dis Kidr Frizitktivität. Aktull Iformtio fidt m i ir Frizitug. Si brigt jds Jhr vil Tipps für di Frizit, Iformtio übr Bädr, Mus, Zoos, übr Frispil ud Spilktio i vrschid Rgio. (ch 4. Fitss Mo: Uhr Di + Do: Uhr Mi + Fr: Uhr S + So: Uhr Kidrgrt Mo + Di + Fr: Uhr Mi + Do + S: Uhr Wrum blib vil Kidr i d Sommrfri zu Hus? A) Ihr Eltr woll icht wgfhr. B) Si müss i d Fri rbit. C) Ds Ris ist für di Fmili zu tur. D) Si fid s zu Hus itrsstr. (ch Lodo Kotkt Tlfo Gstro ud Sport: +41 (0) Tlfo Fitss: +41 (0) Aufgb 8 Ausflug ch Brli ud Potsdm 115 LESEVERSTEHEN Ls Si d Txt ud di schs Aufgb. Sid di Aussg 1 6 richtig (R) odr flsch (F)? Kruz Si. Trmi: Mittwoch, Sotg, Abfhrt: Spis, 6.00 Uhr Rückfhrt: Uhr Pris: Eizlzimmr: 414 Euro (pro Prso) Dopplzimmr: 345 Euro (pro Prso) 7 Hotl: Abcus Tirprk Hotl, Brli-Lichtbrg Ausflug ch Potsdm: 26 Euro (pro Prso) P R O G R A M M Zimmr: Bd/DU, WC, Fö, Miibr, SAT-TV, Tlfo I dr Näh ds Hotls gibt s i U-Bh-Sttio. Mittwoch: Aris Brli Akuft m spät Nchmittg Abdss im Hotl Dorstg: Brli Stdtbsuch Am Vormittg: Brdburgr Tor, Richstg, Märkisch Höf, Alxdrpltz Am Nchmittg: idividulls Progrmm Fritg: Brli Stdtbsuch Am Vormittg: Kurfürstdmm, Gdächtiskirch, Smstg: Ausflug ch Potsdm Historischs Potsdm Rudfhrt Bsuch dr Prklg Schlossbsuch Sssouci Sotg: Fhrt ch Hus Schloss Chrlottburg Srvic Am Nchmittg: Sprrudfhrt Abfhrt ch dm Frühstück 16 /17 1x Abdss im Hotl 2x Führug durch di Stdt Brli 1x Schifffhrt uf dr Spr (ch 1. Dr Bus fährt vo Spis um schs Uhr bds b. 2. Zwi Prso bzhl für ds Dopplzimmr 690 Euro. 3. Im Hotlzimmr gibt s uch i Rdio. 4. Am Mittwoch ss di Tourist im Hotl zu Abd. 5. Am Dorstgchmittg sh di Tourist d Richstg. 6. Am Fritg fhr di Tourist ch Potsdm. R F Fhrt im modr Risbus 4x Übrchtug + Frühstücksbufft im Hotl

17 STEHE HÖRVER DID AK TIS IER N ud di Frg Si d ort. b. Hör st di Aufg richtig Atw Si zur ir Si di Txt. Ls dch mrk füf kurz Hör odr Si hör zwiml. Bim jd Txt t? gpl t ich für Smstg 1. Ws ist di Txt. DID AK TIS IER Hör Si EST TE MO DE LLT E Ausdruck Aufgb 5 CD Ausdru ig Iformtio Si di wicht. Utrstrich rksm durch llug ufm hb Si i di Aufgbst Schulzitschrift rud. I dr dutsch Briff rudi/i Pukt. zu twort. dutsch Briff dri id i ll sich zu sich tsch Si such r. Äußr Si d ud hb Wört Aoc gfu Umfg vo i Brif im Wörtr. Schrib Si di wichtig strich Si durch ud utr u di Litpukt Briffrudi/d Ls Si sich T Bitt Si di u sich zu schrib. udi/ vo Briffr Si i Briffrud, tws T Erklär Si, wrum Hobbys). 1) such. Fmili, ud (Altr, vor i Briffr Ausdruck, Aufgb T Stll Si sich (Schriftlichr Schriftlichr D) C) B) Hustir 2. Wlchs bkommt Gbu Ptr zum rtstg? Tipp ort). (i Stichw kt kurz Notiz zu jdm Litpu g ud ds Ed. ltig Txt. s, d Af Mch Si sich sofort ls dgü tur Ihrs Txt Ihr w möglich sich di Struk hb ud ob ud Notiz, Übrlg Si kt brbitt dr Litpukt ob Si ll Litpu di Fhlr. Txt mit Hilf Si, d Si rüf Schrib l durch. Übrp korrigir Si Txt och im ch Vrbssrug ud d sich Ls Si Si mögli ist. Notir Txt lg gug D) C) Tipp B) A) t 3. Ws kost SCH R A) 39,95 Euro? IC H IF T L Kurs 4. Wlch R USD E R A B) UCK C) Ls Si sich Tipp ch? stg bsu m Di lik möcht Ag Schriftlichr D) Tipp. s ulr Bod Form d ili Brui im. io fri t. Fm zhl mt mr B) rt Ifor Som übrch rd itk d K d r l i A) g d r? oll f fh mit rli ukr Fhr fü r w l i Üb öcht btr t di i h m fuhr ö i Töc büh mfhr Si r. Er zug êê Wlclzihs zw S5.o gäz r m r ih d tl p ud h xt u ru im Ho i Dop T i F August t zw d. ht, s Si tr Ls Utrc. bis 30 cht im I s 23 bu u Brui vom r Brui Hr Simo öcht L Hrr. Si m psio. ÜH fhr ht Hlb sc B) B wü EN A) NN Müdlichr Ausdru. ig Iformtio Si di wicht. Utrstrich rksm durch llug ufm di Aufgbst Ls Si sich Tipp Btwort Ausdruck Tipp strich durch. Utr Frg gu Thm d Frg zum. wo Si woh ig Wörtr. Si di wicht. chst usführlich Mdi mögli Si folg r hb Si vor T Wlch Büch? Hb si Kurzm gls Ih gfll? t? mit dm Itr T Arbit Si Si s? Wozu bruch di izl T Wi bifluss g ud ds Mdi di Miu ch? Wiss dr Ms i di Mdiwlt T Wi wird sich ckl? Zukuft twi Ausdruck, Aufgb (Müdlichr 1) Notiz. zu ll Frg Notiz. Mch Si sich mit Hilf Ihrr Si di Frg Btwort Müdlichr Tipp Til 1 llug ud di di Aufgbst Si fr? Wlch T Wi oft sh Si us? Sdug wähl Wrum? g odr ZitT Wlch Zitu? Si? Wrum schrift ls Si sid ud EST E Ls Si di Ausdruck Til 2 ud sh Aufgbstllug di Bildr I. Sh Si sich Si sich di Bildr. Wähl Si i Bild us gu. ud bschrib Si s. ild. dri Pukt. rtstgsprty sich zu ll zu Ihrr Gbu r. Äußr Si Ihr Frud vo Wört Si möcht l im Umfg ih i E-Mi Wörtr. Schrib Si di wichtig strich Si utr ud durch Ort, wo di Litpukt d Wg zu dm Ls Si sich T Bschrib Si ds dt. Ihr Frud übr di Prty stttfi T Iformir Si. 5) ud di Zit dr Prty Progrmm. Ausdruck, Aufgb T Gb Si d Ort (Schriftlichr LESEV D) ck Til 2 Eiführug lt Müdlichr im, wi m ud Fmil Fmili. Si Ihr Vor kurz vor. Sg Ihr Hobbys odr übr Ihr Stll Si sich B. übr d kurz z. Erzähl Si Ls Si sich Tipp A) Tipp ck Til 1 TE MO DE LLT ERSTE HEN C) uz ort). möcht. (F)? Kr (i Stichw Si bschrib r flsch kt kurz Notiz Bild us, ds tig (R) od jdm Litpu g ud ds Ed. Wähl Si i ltig Txt. Tipp (1 8) rich Mch Si sich zu s, d Af mit dr sofort ls dgü tur Ihrs Txt Aussg Tipp Ihr w möglich lich Erfhrug d Kritri: sich di Struk hb ud ob ud Notiz, dbi folg Q Ich hb prsö dm Bild gzigt wird. Übrlg Si kt brbitt dr Litpukt uf Hlt Si sich, um wlch ob Si ll Litpu di Fhlr. Txt mit Hilf rk, übr Si, Situtio, di d Blick Si rüf Si ssts Thm. Übrp d rst Schrib t ud ud korrigir iml durch tirt i itr Q Ich k uf s ght. d Tx d Txt och wlch Prso Vrbssrug Q Ds Bild präs Frud sprch. Ls Si sich Situtio ud si Si möglich Ls Si mit di ich bi dr it sidr ist. Noti ds ich uch gug r ud Ausdrück, ch. Dm Wört Txt lg Si. di ürli fri D) t k käu Q Ich Hiphop CD-Vr vrwd. st Musik us spätr i C) Bschribug klig slb h 127 uch ls uc wi d. Si sowohl großlgrich, bi rst B di ud ur shr rfo ck. ws d di Proom rüß di cht Pukro ud ihr sowi sgt. bg m mck ist0 Uhr. Ich sthr präs- du di Ard ud Rom trproof ud rtl kö Gsch u 16.3 t sich zu Fuky Brif Zi 20 Floko Wupp S ur, g 1 Für jd sich W timiut. vor dr di ülrt wrd 19. J L Sch b oly m dr ch schri f kom l ds 74TE Es ist d ht r ud udi Cr rtl, 16. M ir Fr Jd B h Wtrproo ihrb, Forv Wupp t zum Bd mit m HO Nc zrt i, F Hir fid groß uch di di Liv-Ko tir. im Hoigt Ui-Hll. l, ds größt Bds ist ud. vor t mch tiv Sophiz, Utr d 30 Di dri Jugs 14 ud ds kö bk Afg 5 Rockfs mhr. sch g B Grupp dbi. 25 vil Frids 126 im Altr zwi d ud spisttt. Ju spil ud ihr tivl scho dr r B i p m Nock6& kri, ll l kfs Publiku r i dr kfstiv ds Roc Sl sh wir Afri Jh Roc sch wr vir hüb ig h ds l: (0) ühl ist, rir. Im Für i scho sit i Diskos. Doc Azh i Gf ß Kr 15, sid : oft l: sig? s ds für ir gro vir sig mr l ud ds Größt. W sth ud zu rsr Azh. lzim zu Wir si Aug r Eiz 30 ist für Msch luchtd wr tws mm so vil wort si mit plzi r vor jd s op D t l. Für, di ll Ruch Prfkt!!!, ft shr schl Musikgrupp -Rock, zz 30 t läu r Lti-J Di Zi isch bi. try üb gz log chr s: dbi ud Cou Rgg spil Foyr tru Uhr Extr k, Puk zu Nich gh is bis hi ch vo Roc ud hop gh s Hip s Pu z lockr Soul ud i kli Ari d sk. G mit Wir mch dr vil Kio. ZusmmA Vil l.b Au bi ufg ufg bdi22 : i r us vor übr ds Fstiv sik dt fid (1) : di Mu sprch si l dbi, sils Ris ) r. is (3 sup r M ur Si A fch di rst, ilös 40 Zusch s füf Aufg dr : ug t zum Tg fröhlich Vorjhr i b ud is (A odr sid ich, wi i d di Txt r Abr uf us m Höhpukt B). t: här. Wlch g d (2) Tg Atmosp l wr tt Itr Näch uf : Bispil it zu sidr im S tdrss l dr Topcts zrt sch Zurück r bsuch : Azh tritt i Si möc m. Ds Ko Si? Mr t ium stdt Publiku. Wig spätr kir Si ht toll Ihr dm Pod ich Woh m h. di rich llic ö Ed. Ei ug im Z t vor di rst Ri. 45 zu kom tig zu pl rrssö l Plk P P tiv N mit trum vo 3. Si möc s bis i w muss jd Nikis us m ght ds Fs h, di m: Kruzlig ht i d Sho schff A or 10 Msc gs : Di Vo wir tr l. v h m r So Uhr kuf. Alp Ski di Lich ug! h. Auc Blick uf di Wlch ili fhr ud h gh Itrt komm Vrstlt ick zr tzlic l Fm kur Plö such -Sty drss Ei Ls i. i Hotl. Hiphop o ud (4) ist richtig? A ort: Jsmi Au mt bg gs i coolm frut sich. Flok Wo fid Mo Woh F ch Si If L m RMöb fg m i Ju ormtio : s l Kruzli : b ud zw. Ds Publiku drtor, si? Ld rso Mo P Büh g r di di --M Si(5) Im Frühlig, Som Miitt l d 4 15 uf tt B Br icht ur ru uch ch S sio rt fo mr, r: sid Azh Si i i Hrb itk i Rom d di lp st Ku lg u Alp i us ud Witr B Psi s Btt sid immr f: Vol Krd Btt? Ist Ihr Ist o K o Ihr Tisc Tisch kp schö! Dv d i kl Hot. Kotkt ) kpu g.d utt? tt f? i l.jum s Pri Bsu Bsuch g Wohug Gro Groß Pris: ch Si Hir fid ßs s Sort vo Kr sttt. T vtzim (ch www : Sortiim Si us! us! ckfstivl im Ztrum mt, Si di uzlig pprtl r-ro t, gut m xt. Wir W lug g u Wu ül i io t r r si sid b i Qu Q h Üb d:: billig, sicht ll ulität 30 Euro/Tg 75 Z lität.. rfidt g, mod ps bim Sch W Aktull modr r Skipäss Br Pris: r, /Prso, solid Hlb Agbo lc solid. ckfstivl Bds ht für. y. izl t bis 500 ülr-ro A) www jugr h Coutr Skirgio w. 000 Eur.ll Rsrviru llssh 1. Ds Sch Krrir iigr spil Ko K sw hu. ottk o ikr. us.d s.d ktt:: m g: Rom g ß Aktull Pri schr Afr gu ri.sid or Floko ud 2. Di gro i hüb s Kotkt tück(1) rpfl V u..d ll. gs ud drtor d Skip Skip A, Frühs (2) or Wtrf orm m dri Ju 3. Di Mo Sodr B) www d hißt B, i gbot ghör til. w.h.hu uss.d rst B A) www C Frids Musiks 1..d Di Wt W Gb 6& 4. Sc m w. tt.lp tr id lp i sucht i r od.d.d d Nock l vrsch r Fru W hull Au 5. Zur B d für i p spi D) Di ir si ogo sflu sikgrup Ris c Kiosk. p h Amrik 6. Di Mu Sc g d zu g i d s vil ss pl. A B) www. Wlch r gibt 25 t i w.sk us N 4. Si br.skiw Itr Kl hul z is. id d _ d r iwlt.d 7. Im Foy lt.d Jsmi uch tdrss t di sigt (7) idu u Gru i is ifiz Bh ri Pots Ed t u richtig? s Auto. 8. Am ir h s d Lü Afg g r d Wlch Klrr, Kl Itrt ck, 25 JJh. ofsp hr w mr (8) h fll mpf sch drss hrr D ist richtig? 163 cm Kli ist K hl ul A (1 i ss ohl. M 1 L g L x-d Sc ik s id, füh 3) ut blo hr or od d Hr,?M (1 hulk bh tm r (6 sg rt l r, grü Gr Grd, si ut ri tu-g ÊÊÊÊÊ7iÀÊvÊ B ÀÌÊ> d, 18 Jh B Hobbys Aug Aug r od 0) _ lid d m _ d ) t Sc gs Jhrr byss:: mod Ê Ê Ài Ê Ì>}ÊÛÊ Ê i modr d r ki 192 cm r Mus Ê ÊÊ (4) wg Elk ru ÊÊ (11 r u lt.. S i hull m Ê À Ê 7iÀÊ Ê Ê ik, ik >V Ê k, Sp ÌÊ V r Spo Ê > LÕÀ} Ê Ê> Ê orrt. t. Ê Ê Ì>}ÊÛ Ê s. Si such O ds Zu ) _ Jck g Au _ z i fü uslä it Sch ÊÊÊ ÊÊÊ V Êv> bru bru Ê Ê ÀiÃ`i Ê >V ht: H t: i Ihr st chu Ê ÀiÊ> Si Ê Ê i Ê Ê spo ih m di ch wi hlt dis ri ulk r, r, blu ÃÌ>}ÊÊÛ Ê Ê À> Ê võàìê Ì l rl rrtlic tlich. h Ê Ài i Ê >V r B _ FFru Ê Aug Aug _ s r M G l Sch d tr ru Ê Ê, à VW od d. d. Ê Ì V ÊÊ V Ki isp ll s W kom o sich ch ud idu Er such ül (3 g r Mrrccd ÌiÊ i ht: t: i tt ru Ê > `Ê Ì A) www g s? Ford F d il tr m t i orrd od o o Ê K _ -V i ÊÊÕ ` Ì w.k Ì>> Ì.kotkt FFru Ì r w ) d r r di ktz r d ko g u rt fi t o dr id Ntio W fü ÊÊL }Êw di für i u? zig R Ris is i di u Ki Pro Rult ig r i i i Ê,i r u.d.d is m ch d i o h Sc r Ê ÀÊÊ Ê Ãi«>ÀÌ Ê `i ÊÜ bl b USA. l m!! lm u i Ki hu tr li rzl ll lb m fü ds di t h ÀiÊ Ì Ê ÀÊ- i Ê v> Àâi iàêvø Ê d Extr Qu S j r Sp g S di d Elt lkl g tät r, w Kl h rot, dr ÌÀ> iê Ê B) www 1. lität ud Ê Ê³Ê b bl Sc Ê ch tz or lb chü Sc s r idu di w ir h ss w.d.dt ti Srvic ig. t g.d 2. (9 i t d u g K b A) www Ihr Fru. Ihr Aut A) 2. l Elt. D Em lr hull ) _ g u u hulk.isplu Kotkt ohus W A d ud Si s it Du fr lid ig i. b r s d m l sis.d lä b gr möc A) 3. lb r ht l i _ u c g M su hut t Ic Öffug mic h g it ih idu Abd is ch uf x m st m ri schl ud g is ut h k szit A) h lt. lb 4. Kio gh d -Do mit it W E g A wu U g rr g. S. Wo f. U r g ur d uc r ug rf rd A) B) www r 5. A i id d kl Kl i Si st.utom S Iffo d Str tu-o dm r zlr, r h sic. W, s hru d ich id ss fü ormtio rkt.d h A) 6. d ß ut Pi bit wic. wir h i d gt g s (5 übr ds h t 1 hl jd bli 5. Si k d r s is i fit Progrmm s Lh g ) b b C A) b s t h htig 7. och w r. h? v gr ud t s G t l fü g Od M r m g r zu such B) b. D A) rsch r äd ri uc s 8. d m Kiop u Rz A id u r h ch s M ch Bri cht rogr pt. Wo B) uf A) lls (13 präc ch Ku, si 9. i. g mm! t: bkomm d v r r s, d itt D ) _ h, d st, d di Si If 10 B) ich A A) or (1 N s H si ss B urc I dism ormtio. w S Aktulisirt 2) r ot ich 16 S Iform rzk us ull h? rt _ 11 B) A) chuls B Sit mit Eff s r tiospor QGHQ 6. b d chir r A Elt rt. di Kiop LH Kurzifos zu tl k ch k tück k g r Vo 12 B) lib A) i t mhr ls 1100 rogrmm. t lü i. st jd Fusb h ol È F r Film, d s ilmk. m 13 h B) m s U r it A) ritik : u. v w ll i Er is s it d l fü if K È P C) il o ost B) rsch A) o t r B i i À i w r M rm llk id ki r Rlf Rimk C) i È I A) www B) llm trviw us. O tio ig mir w.k.ki für k io. ik s o.d b si i d Rl R Fotos. C) lff R B B) Ri T-S,7 im È F od b Mög Si ilmws mk w k S r raufg s. r klssisch Koc K C) och k r r d hir dutsch B) chuls h bschrib Si k st Kotkt d h ch t Spzilit i Bild us ud jdr! h C) ität ät? B) irt ( B) www m. Wähl Si 100 T D kom jd g Tip w.fi c F ipp.film komm pss v t sich di Bildr lm.d, d Si Öffug vo m o bli.d Koch k jdr! C) h Si I. Sh B) ussb i usr Koc K szit ww och vrs s. hx b wi xp pr ll R Rs rt sttur D) t.. s w.t urt C) chi B) V g Mist ic d istrrko D) or Sch S ss ch k C) ll och ll ch ht ll. l,. mo mod sich vo pi dr r ud billi kkoch D) och? g C) g? K w l.d Ki S i P A) www Prob robl o lm r ) w.m D) m!!.mist C) chul Kotkt istr rko st koch d shir ch.d.d h D) Pris C) t jd bl Fuß Usr Ag r D) ib C) bll bot v d B) www D) rsch w.k.kochbuc C) rum ll id tw h.d D) s sit D) S D) chuld S D) r chirt F D) ußb l d D) ss igh. ic hts folgd Pukt Si kö uf Aufgb 12 zum t Aufgb di ch Rock Schülr- d di Txt. Si fstivl i Wupprt l & LESEVE RSTEH EN LESEVE 3 Sc M hulk x-d li ort du u- G g ru d dsc r P hu ots l d SP RA CH m r BA RSTEH + EN B \ U ST EI N E R AU SD RU CK KP l ls Kio! $ film.d.d d MÜ ND LIC HE W '*A+*-A1+-1.0D' D* *A+*A+1*+1*+D' Mistrko ch L B J Q Eikufsort Q Tgszit dug) Q Tätigkit Aussh, Bkli Q Prso (Altr, Q Sortimt 61 II. Sh Si sich di Bildr och iml ich Si si. ud vrgl igh. folgd Pukt Si kö uf? Bildr gmism Q Ws hb di s? i? Q Ws ist dr dis Ort di Prso Q Wrum kuf Q Ws kuf brit? di Prso? Si. f für Si bim Eiku i? T Ws ist Pris odr di m häufigst wichtigr, dr T Wo kuf Si? Qulität? Wrum Wrum? ud vo Scodhd ds Agbot T Ws hlt Si T Wi fid Si gschäft? dm Mrkt/im Mrk uf ud ug läd di Bdi fsgroß Eiku Suprmrkt/i r Gschäft? ztr/i kli III. Rgir Ws wrd si wohl zu- kuf? villicht och di Prso Q Ws wrd f? Wrum? Si libr iku Q Wo würd ht ud Nchtil T Wlch Vorim Itrt? Hb ds Eikuf ug? Si ig Erfhr, Si sich kuf T Ws würd gwi Gld w Si vil? würd? Wrum mluvit budou všichi

18 ě m č i Frtigkitstriig itrktiv Dutsch ls Frmdsprch ovik Frtigkitstriig itrktiv Dutsch ls Frmdsprch Frtigkitstriig itrktiv Dutsch ls Frmdsprch FERTIGKEITSTRAINING A1 INTERAKTIV cvičbic A1 für ll Typ itrktivr Tfl A2 für ll Typ itrktivr Tfl B1 für ll Typ itrktivr Tfl FERTIGKEITSTRAINING A2 INTERAKTIV cvičbic FERTIGKEITSTRAINING B1 INTERAKTIV cvičbic Frtigkitstriig itrktiv Thoms Hupthl, Vldimír Kolocová, Luci Pittrová multimdiálí cvičbic ěmčiy příprv k mturitě příprv k zkouškám Goth-Istitutu Frtigkitstriig itrktiv j multimdiálí vrz cvičbicové řdy Frtigkitstriig úrovi A1 B1 podl SERR. Frtigkitstriig itrktiv obshuj vybrá cvičí z všch kpitol tištěé vrz cvičbic. Multimdiálí cvičbic Frtigkitstriig itrktiv připrvují studty mturití zkoušku z ěmckého jzyk zkoušky Goth-Istitutu. Multimdiálí cvičbic obshují cvičí k všm řčovým dovdostm: čtí, poslchu, psí mluví. Multimdiálí cvičbic bízjí tipy strtgi, jk správě řšit jdotlivé úlohy. Multimdiálí cvičbic obshují řší všch úloh, ktré vdou k rozvoji čtí, poslchu písmého projvu. Multimdiálí cvičbic obshují hrávky všch poslchových txtů. Multimdiálí cvičbic bízjí růzé formy prác s trskripcí poslchových txtů. Poslchové txty lz i vytiskout. pro všchy typy itrktiví tbul 18 /19

19 Frtigkitstriig itrktiv j modrí typ učbího mtriálu. využívá jovější tchologi postupy. j uživtlsky vlmi jdoduchý. zfktivňuj zkvlitňuj výuku. motivuj k učí cizího jzyk. umožňuj ktiví zpojí všch žáků. podporuj střídáí form prác při vyučováí. poskytuj okmžitou zpětou vzbu. umožňuj přhldou kotrolu řší úloh. mluvit budou všichi

20 CD1/9 ) Bild Si Komposit. Ergäz Si. jd Mittwoch. Ds ist doch toll. Ws möcht Cousi ud Cousi mch? ě m č i Fröhlich Wihcht CD1/9 1. Hör Si zu ud ls Si mit. Ergäz Si richtig.,!hl 2g,*" N E C I W H A T H Dutsch mit Lust ud Lidr Übugsbuch Dutsch ls Frmdsprch DEUTSCH MIT LUST UND LIEDERN cvičbic s CD CD1/1 Fröhlich übrll, töt s durch di Lüft, frohr Schll. slid, sbum, sduft i jdm Rum. Fröhlich übrll, töt s durch di Lüft, frohr Schll. 2. Hör Si och iml zu ud kotrollir Si Ihr Lösug. Sig Si mit. 3. Üb Si Ihr Wortschtz. A1 A2 ds i -l d -k r -d t -b m Wihchts- -m t -g h k Dutsch mit Lust ud Lidr Js Krügr, Doris Dusilová, Vldimír Kolocová, Mrti Dušk cvičbic ěmčiy pro všchy typy škol Dutsch mit Lust ud Lidr j modrí cvičbic ěmckého jzyk úrovi A1 A2. Cvičbic j urč žákům studtům všch typů škol jzykových kurzů. Cvičbic j výborým doplňujícím mtriálm k všm učbicím ěmčiy. Cvičbic obshuj 15 písí rpů, ktré vycházjí z běžých kovrzčích témt. Cvičbic s změřuj ácvik sloví zásoby fotiky. Cvičbic obshuj cvičí k všm řčovým dovdostm: čtí, poslchu, psí mluví. Cvičbic obshuj řší k cvičím tr - skripci všch poslchových txtů. Součástí cvičbic j udio CD s všmi poslchovými txty. b) Hör Si zu ud sprch Si ch. Kotrollir Si Ihr Lösug. CD1/1 c) Rgir Si. Eis. I ud out -f r -m Ds Wihchtslid. Di Kidr sig Wihchtslidr. -s k -g b k Fröhlich Wihcht CD1/9 1. Hör Si zu ud ls Si mit. Stz Si CD1/9 di Vrb i di richtig Form. Ach j, bld komm dr schöst Tg i mim Lb, d woll mi Eltr Tschgld mir gb. J ud d sh i jdr, wi gz schll ich luf ud mir dlich vil u Sch kuf. Ich schri jtzt gz lut: Mi Hos, di ist out! J, glubt mir, si si mhr ls vir Woch lt. Nus Hdy, s wrd Zit, is mit hudrt Gigbit. D bi ich i, d ds lss doch ki klt. Ich komm öftr ml zu spät i mi Schul, ds ligt m Azih, d ich woll j si dr Cool. Grü Hr, lil Sock, vil vo bid, ch, ich kö mich jd Morg icht tschid. Doch lgsm frg ich mich: Si ds wirklich so wichtig? D dr Frud, dr vo ll mich m libst mög, Vir. 1. ázv písičky hört sich ll Sorg, sich schu Klmott gr icht. J ud hlf mir, wo r k, ud ds Tg für Tg. 2. Hör Si och iml zu ud kotrollir Si Ihr Lösug. Sig Si mit. CD1/9 3. Üb Si Ihr Wortschtz. ) B Si di Bildr ud lös Si ds Rätsl Usr vrrückt Fmili mch Lut. 1. Hör Si zu ud ls Si mit. Bd Si di Wörtr I ud out Ich sg s uch hut och l, mi Fmili ist icht l. W ihr hört, ws si ll jd Tg so m, d müsst ihr lut ud hrzlich l. Doch ds Toll dr, j, ds ist s, ist icht di Frg ch dm ws odr o. Vrrückt ist ur ds Ei, glubt mir d s, wr vo ih mcht d w s? M s Hobbys, d s Hobbys, m s fri, d s bi ich widr dbi. F s Hobbys, s s Hobbys, ds ist zu vil, s s mch ich dlich, ws ich wirklich will. Mi M r ght gl Motg Ncht, mi V r, dr strickt jd Distg bis um cht. Mi B r spilt Gitrr täglich b hlb dri, O ud O tz Hip-Hop dbi. T ud O l, uch ds kommt vor, rit jd Mittwoch uf dm Pfrd zum Chor. Zwr möcht C ud C si brig, doch ds Pfrd muss mit, d s will so gr sig. 2. Hör Si och iml zu ud kotrollir Si Ihr Lösug. Sig Si mit. 3. Buchstbspil. ) Ls Si di Sätz ud utrstrich Si di Wörtr mit ch. Mi Fmili ist icht orml. Ich k dlich mch, ws ich wirklich will. Wrum lcht ihr? Mi Brudr spilt täglich Gitrr. Mi Muttr ght gl Motg Ncht Usr vrrückt Fmili Tt ud Okl rit Wr strickt jd Distg bis um cht? 20 /21

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

PODZIM I HERBST I AUTUMN. Journal. Pupp 3 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

PODZIM I HERBST I AUTUMN. Journal. Pupp 3 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com PODZIM I HERBST I AUTUMN Pupp Jurnl 3 / 2009 www.summithtels.cm EDITORIAL, OBSAH inhlt cntent Vžen hsté, mil nvštěvnci, hektické letn měsce nbité nvštěmi filmých hvězd dech berucmi buřkmi nenpdně ustupuj

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Stavební příloha strana 15-26. Právní poradna strana 28. strana 3. tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.

Stavební příloha strana 15-26. Právní poradna strana 28. strana 3. tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel. 3. 3. 2014 3 2014 Ročník: 14 NOVÁ KLINIKA V JESENICI U PRAHY Podávání vysokodávkovaného vitaminu C Podkožní aplikace MD injekcí strana 3 Stavební příloha strana 15-26 Právní poradna strana 28 Stát v čele

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více