KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG²2014/15. POLYGLOT: mluvit budou všichni"

Transkript

1 KTLOG²2014/15 : luvit budou všichi

2

3 o d v ú Váží zákzíci, ilí pdgogové studti, přdstvuj vá ktuálí bídku kldtlství školí rok 2014/2015. Pro výuku ěčiy střdích školách vícltých gyáziích vychází ovik prví díl učbic Psst scho! Tto odrí čtyřdílá učbic ěčiy úrovi 1 B1 systticky připrvuj studty turití zkoušku z ěckého jzyk. Učbic Psst scho! bízí živý, ktuálí jzyk, součsá, zjívá tét vd studty k kouikci v kždodích situcích. Psst scho! obshuj učbici s itgrový prcoví sšit todickou příručku pro učitl. Učbici doplňují udiohrávky CD. Psst scho! bízí doplňkové triály k stží zdr Druhý díl učbic připrvuj školí rok 2015/2016. Multidiálí vrz pro itrktiví tbuli Psst scho! itrktiv vyjd v průběhu školího roku 2014/2015. Mcht it! itrktiv j ultidiálí vrz učbic Mcht it! pro všchy typy itrktiví tbul. Druhý díl ultidiálí učbic vyjd běh školího roku 2014/2015. Studtů vyučující střdích školách bycho rádi doporučili řdu cvičbic ěckého jzyk Frtigkitstriig 1 B1. Cvičbic kouiktivích dovdostí Frtigkitstriig bízjí kvlití příprvu k turití zkoušc z ěckého jzyk k zkoušká Goth-Istitutu. Multidiálí vrz pro itrktiví tbuli Frtigkitstriig itrktiv obshuj vybrá cvičí z všch kpitol tištěé podoby cvičbic. Studty vyučující glického jzyk jistě zuj ovik Gt Rdy for Succss i Eglish 2. Tto cvičbic uzvírá řdu odrích kouiktivích cvičbic úrovi 1 B1. Cvičbic obshují cvičí k vš řčový dovdost: čtí, poslchu, psí luví. Cvičbic Gt Rdy for Succss i Eglish připrvují studty k turití zkoušc z glického jzyk. Gt Rdy for Succss i Eglish Digitl 1 B1 j ultidiálí vrz pro itrktiví tbuli. Gt Rdy for Succss i Eglish 2 Digitl vyjd v průběhu školího roku 2014/2015. Přj vá oho úspěchů rdosti při práci s šii učbíi triály. Těší s přípdé stkáí siářích pro učitl glického ěckého jzyk. RNDr. Doris Dusilová šéfrdktork Žáků vyučující zákldích školách vícltých gyáziích bízí třídílou učbici ěckého jzyk Mcht it! ěči jko druhý cizí jzyk. Clý soubor s skládá z kihy pro žák, prcovího sšitu kihy pro učitl. Kih pro učitl j součsě todickou příručkou. Učbí soubor doplňují udiohrávky CD, plkáty, obrzové přílohy tsty. Přílohy tsty jsou k stží zdr Sldujt prosí wbové stráky kldtlství. N lzt: podrobé iforc o šich produktch (-shop); o-li podporu vybrých titulů, ktrá obshuj doplňkové triály k stží zdr. Přihlšt s k odběru bulltiu kldtlství Nkldtlství rozsílá zdr ěkolikrát ročě lktroický zprvodj. K odběru bulltiu s ůžt přihlásit Nváhjt požádt o odboré prztc Zástupci kldtlství ohou prztovt učbí triály přío v vší škol. N požádáí vštíví jkoukoli školu v Čské rpublic. V přípdě záju ás kotktujt drs: Polyglot, spol. s r. o. Rostislvov 13, Prh 4 tlfo: il: luvit budou všichi

4 ě č i E Miluš Jkásková, Krl Ulbrt, Doris Dusilová ěči pro děti v věku 5 9 lt doložk MŠMT ČR Dvoudílá učbic ěčiy j urč dět v věku 5 9 lt. Kždý díl učbic obshuj dvět ttických okruhů. Učbí soubor vychází z kouiktiví tody rspktuj věkové zvláštosti žáků. Názorá výuk, tvořivé čiosti, ápodob, využití hr, písí, rýů, říkdl, pohybových ktivit drtické výchovy probouzjí u žák záj o ěcký jzyk vytvářjí pozitiví vzth k učí s cizíu jzyku. Cyklické opkováí, vizulizc, písičky, říkdl rozpočitdl uožňují žáků sdější ácvik sloví zásoby, zvukové později i grfické podoby jzyk. Uspořádáí učiv j v souldu s progr výuky třského jzyk. Učbí soubor obshuj kihu pro žák kihu pro učitl. Učbic pro žák plí zárovň fukci prcovího sšitu j obohc o přílohu shrující učivo, tzv. jzykové portfolio (Sprchpss, Sprchbiogrfi, Dossir). Kih pro učitl j součsě todickou příručkou, kroě žákovské učbic obshuj pro všchy typy itrktiví tbul für ll Typ itrktivr Tfl podrobě strukturový obsh (ttický plá), vložé listy s todickýi áěty k kždé vyučovcí hodiě přílohy (pokyy pro práci v hodiě, ttický slovík, ěckočský čsko-ěcký slovík). Kihu pro učitl doplňují sostté brvé črobílé obrzové přílohy, trskripc písičk včtě otového zápisu fóli pro zpětý projktor. Nzbytou součást souboru tvoří udiohrávky, ktré obshují fotická cvičí, říkdl rozpočitdl luvá rodilýi luvčíi (dospělýi děti), písě rlxčí hudbu. Clý soubor žáky provázjí loutky Lisy Js. Vybrá cvičí z obou dílů učbic jsou zprcová jko ultidiálí vrz pro itrktiví tbuli. 4 /5

5 Příloh č. 34 Příloh č. 36 ENE MENE 1. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD fóli v dskách 19 fólií pro zpětý projktor fóli bz dsk 19 fólií pro zpětý projktor přílohy v dskách (76 brvých příloh, 66 črobílých příloh 12 písičk) přílohy bz dsk (76 brvých příloh, 66 črobílých příloh 12 písičk) loutky Lisy Js ENE MENE 2. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD fóli v dskách 22 fólií pro zpětý projktor fóli bz dsk 22 fólií pro zpětý projktor přílohy v dskách (52 brvých příloh, 68 črobílých příloh 5 písičk) přílohy bz dsk (52 brvých příloh, 68 črobílých příloh 5 písičk) 4. hodi Cíl hodiy: Počt úkolů: 4 uvdí koldy O Tbu ; prztc ové sloví zásoby, té Wihchtsgschk; opkováí písí říkdl. Poůcky: loutky J. L., hrávk, obrzová příloh č. 13, brvé krty (zlá, odrá, črvá, bílá). 1. úkol: Zápis tbuli, kotrol docházky Pozdrv, dtu, počt úkolů, docházk. Učitl opkuj s žáky říkdlo dvt, dvt forou orchstru. Roli dirigt přvz L./J./žák. 2. úkol: Uvdí koldy O Tbu O Tbu, o Tbu, wi tru sid di Blättr! Du grüst icht ur zur Sorszit, i, uch i Witr, w s schit. O Tbu, o Tbu, wi tru sid di Blättr. Poslch kzty: žáci poslouchjí, připoíjí si výrzy grü Blättr z záé sloví zásoby. Poté procvičují výslovost slov dr Tbu, dr Witr, dr Sor, di Sorszit, tru, du grüst. Opkový poslch: žáci zpívjí. 3. úkol: Prztc ové sloví zásoby, té Wihchtsgschk i Pupp, i Tss, i Ktt, i Rollr, i Trktor, i Tllr, i Schlitt, i Hs, i uto, i Spil, i Buch, Stift, Schuh Poslch kzty: žáci poslouchjí sborově opkují. Učitl součsě prztuj obrázky (viz obrzová příloh č. 13, kroě obrázku dvěd). Prác s učbicí (str. 19): žáci sldují obrázky v učbici. Učitl vysvětluj ovou sloví zásobu ěcky: Dr Wihchts kot it si Schlitt. Er brigt Gschk. uf d Bild sid i Pupp, i Buch Opkový poslch: žáci opkují (jdotlivě, v dvojicích, clá řd) hlsitě ěcké výrzy. Slovo, ktré í uvdo kztě (i/dr Tddybär), ozčí křížk. Prác s obrázky (viz obrzová příloh č. 13): učitl připví k brvý krtá tbuli jdotlivé obrázky podl rodu podsttých j: odrá/blu: dr črvá/rot: di zlá/grü: ds bílá/wiß: ožé číslo Rollr Pupp uto Stift Trktor Tss Spil Schuh Tllr Ktt Buch Schlitt Hs Tddybär Učitl vysvětluj rod podsttých j, pouz spojuj luvé slovo, obrázk brvu. Žáci sborově opkují. Příloh úkol: Opkováí písí říkdl Učitl zvolí ěktré z probrých písí říkdl (včtě ktivit). Závěr: Hodocí hodiy, splěí úkolů, závěrčý dilog Di Schul ist us, wir gh ch Hus! uf Widrsh! Tschüs! Tschüs! k strě 19 Té: Es wihchtt Gschk Es wihchtt Gschk 58 Příloh B přdloh pro kopírováí Té: Es wihchtt Gschk 19 ENE MENE INTERKTIV učbic luvit budou všichi

6 ě č i učbic ěčiy pro 3. ročík ZŠ prcoví sšit učbic ěčiy pro 4. ročík ZŠ prcoví sšit učbic ěčiy pro 5. ročík ZŠ prcoví sšit Titfss Miluš Jkásková, Krl Ulbrt, Doris Dusilová, Js Krügr, Mrk Schidr ěči pro děti v věku 9 12 lt doložk MŠMT ČR Třídílá učbic ěčiy j urč dět v věku 9 12 lt. Kždý díl učbic obshuj dvět ttických okruhů, kždá lkc j rozděl do dsti vyučovcích hodi. Obsh rozsh učiv odpovídjí poždvků Rácového vzdělávcího progru pro zákldí vzděláváí s cíl dosáhout rfrčí úrově 1 podl SERR. Učbí soubor vychází z kouiktiví, prgticky oritové tody rspktuj věkové zvláštosti žáků. Názorá výuk, tvořivé čiosti, ápodob, využití hr, písí drtické výchovy vytvářjí pozitiví vzth žák k učí s cizíu jzyku. Žáci s učí přirozě rgovt v běžých životích situcích přiěřých jjich věku. Szují s s zvukovou grfickou podobou ěckého jzyk. Žáci rozvíjjí poslch s porozuěí (porozuěí učitli, rodilý luvčí hrávc, spolužákovi) ústí projv (písě říkdl, vdí ikrodilogů, oběňováí rozhovorů, jdoduché souvislé vyprávěí). Žáci postupě cvičují čtí s porozuěí písý projv. Uspořádáí učiv j v souldu s progr výuky třského jzyk. Učbí soubor obshuj kihu pro žák, prcoví sšit kihu pro učitl. Učbici pro žák kihu pro učitl doplňují ttický slovík bcdí ěcko-čský čsko-ěcký slovík. Kih pro učitl j součsě todickou příručkou, kroě žákovské učbic obshuj podrobě strukturový obsh (ttický plá), vložé listy s todickýi áěty k kždé vyučovcí hodiě přílohu pokyů pro práci v hodiě. Prcoví sšit vzuj učbici pro žák obshuj přílohu shrující učivo, tzv. Sprchportfolio (Sprchpss, Sprchbiogrfi, Dossir). Kihu pro učitl doplňují sostté brvé črobílé obrzové přílohy fóli pro zpětý projktor. Přílohy obshují obrzový triál, podkldy k hrá, doplňující cvičí, otový txtový záz písí brvé plkáty. Nzbytou součást souboru tvoří udiohrávky, ktré obshují fotická cvičí, písě, rlxčí hudbu txty. Txty luvili písičky zpívli rodilí luvčí, dospělí i děti. Clý soubor žáky provázjí loutky Lisy Js. 6 /7

7 TINTENFSS PRO 3. ROČNÍK ZŠ kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl přílohy kzty CD Příloh č. 51 Lis ligt i dr So. Di Kidr lss Drch stig. Es blitzt ud dort. Es gibt bstit i Gwittr. Si fährt Rollr. TINTENFSS PRO 4. ROČNÍK ZŠ kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl přílohy CD TINTENFSS PRO 5. ROČNÍK ZŠ kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl přílohy CD Fili 12. Hör zu ud sprich ch. Spil it. Poslouchj opkuj. Zhrj si. Si hißt Hir sitzt i i Ud hir? Er hißt Ds ist i Pltz. Wir sid lf. Wr fhlt? Wr ist icht d?, ich wiß scho. Erik ist icht d. Wo ist si? Ws cht si d? Si ist. Tt Sid ll d? 13. Hör zu ud sprich ch. Poslouchj opkuj. 14. Hör zu. Sig it. Poslouchj. Zpívj. 16 Fili s i Eis, zwi, dri zh. Hurr! l t i s Hurr! Fili Mi Frizit Mi Pupp ht ud i. 4. Hör zu ud sprich ch. twort. Poslouchj opkuj. Odpovídj. Es ist hiß. Di So schit. Mi Pupp ht i. Rtt l! Wi hißt di Jhrszit? Es schit. Es frirt. Mi Pupp ht i wr, i, ud. Rtt l! Wi? 5. hodi: té Rch: opkováí; té Vrwdtschft: rozšíří sloví zásoby, uvdí otázky Wi hißt ds uf Dutsch? Poůcky: hrávk, rlxčí hudb, obrzové přílohy č. 11, 12, 15, 16 B č. 9. Úvodí kovrzc: zápis tbuli dtu, d, číslo hodiy, kotrol docházky Řčové cvičí, prác sobrzovou přílohou č. 12: učitl přidělí žáků krtičky s čísly. Učitl/Lis prztuj př. krtičku s čísl 5 ptá s: Wi hißt ds uf Dutsch? Učitl/Js odpoví: Füf. přdá loutky žáků. Žáci opkují ikrodilog, odpovídjí podl údjů krtičkách píší číslovky číslici i slovy tbuli. Učitl součsě kotroluj doácí úkol (prcoví sšit str. 14, cvičí 10). Řší: 2 zwi, 3 dri, 4 vir, 5 füf, 6 schs, 7 sib, 8 cht, 9 u, 10 zh, 11 lf, 12 zwölf. Di Fili ruft: Hurr! Opkováí, té Rch Čtí s porozuěí, prác sučbicí (str. 15, cvičí 9): žáci vyhldávjí v txtu rozkzovcí tázcí věty píší j tbuli. Prác sobrzovou přílohou B č. 9: učitl prztuj krtičky spočtíi příkldy (př =). Vybrý žák oběňuj věty, ktré žáci psli tbuli, ptá s, př.: Toáš, sg l! Wi vil ist u plus dri? Toáš odpoví, př.: Nu plus dri ist glich zwölf. Učitl/Lis/Js ho chválí: Richtig!/Shr gut!/pri!/toll! Odpoví-li Toáš šptě, Lis/Js ho vyzv: Übrlg l! Uvdí ové sloví zásoby, poslch čtí s porozuěí, té Fili ud Vrwdtschft L, Ü 12: Michl: Hir sitzt i Okl lx. Hir sitzt i Cousi Hik. Hir sitzt i Cousi Rlf. Hir sitzt i Brudr Gütr. Hir sitzt i Schwstr Bärbl. Ds ist i Pltz. Hir sitz ich. Hir sitzt i Großuttr. H, si hißt Ig. Hir sitzt i Großvtr. J, r hißt Kurt. Hir sitzt i Vtr. Er hißt Wolfgg. Hir sitzt i Muttr. Si hißt Vr. Ud hir? Hir sitzt i Tt Erik. Wir sid lf. Sid ll d? Eis, zwi, dri, vir, füf, schs, sib, cht, u, zh, zh. Wr fhlt? Wr ist icht d?, ich wiß scho. Tt Erik ist icht d. Wo ist si? Si ist zu Hus. Ws cht si d? Si list. Poslch hrávky, prác sučbicí (str. 16, cvičí 12): učitl zstvuj hrávku z kždou větou, žáci poslouchjí, sldují obrázky v učbici opkují txt hls. Žáci odpovídjí poocí obrázků v učbici otázky Wr ist icht d? Wo ist si? Ws cht si d?, př.: Tt Erik ist icht d. Si ist zu Hus. Si list. Své odpovědi porovávjí s txt hrávky. Opkový poslch, prác s obrzovýi přílohi č , s učbicí (str. 16, cvičí 12): učitl zstvuj hrávku z kždou větou, žáci opkují txt hls připrvují stůl s vizitki. Npř. při poslchu Hir sitzt i Okl lx. položí jd z žáků příslušou vizitku stůl opkuj ěkolikrát větu hls. Učitl součsě vysvětluj procvičuj poocí obrázků (obrzová příloh č. 15) ptoiy výrzy z ové sloví zásoby (Ds ist i Pltz. Hir sitzt Wir sid lf. Sid ll d? Ich wiß scho.). Procvičováí slovs ss, si, trik Prác s prcoví sšit (str. 14, cvičí 11): žáci doplňují slovs do vět. Spolčá kotrol: vybrí žáci přčtou hls jdotlivé věty. Es rgt. Es ist klt ud blig. Mi Pupp ht i ud. Rtt l! Wi hißt di? Es ist wr. Blu blüh. Bäu sid grü. Mi Pupp ht i, i ud i. Rtt l! Wi? 5. Hör zu ud sprich ch. Spil it. Poslouchj opkuj. Zhrj si. Klid Rgtl T-Shirt Jck Witrschuh Řší: Ds ist i Muttr. Di Muttr isst Kuch. Ds ist i Vtr. Dr Vtr isst icht, r trikt T. Du bist i libs Kid. Procvičováí čtí s porozuěí Prác sprcoví sšit (str. 14, cvičí 12): žáci přpíší txt v správé pořdí do liitury. Řší: Di Muttr isst, dr Vtr trikt ud du, du bist i libs Kid. Uvdí 3. části písě Fili-Rock Roll L, Ü 13: is, zwi, dri, vir Schwstr hir füf, schs, sib, cht Brudr d u, zh, lf, zwölf Okl d ur Tt, di ist och icht d Poslch hrávky (učbic str. 16, cvičí 13), prác sobrzovou přílohou č. 11: učitl zstvuj hrávku, žáci opkují hls. Učitl počítá žáky, př.: is, zwi, dri, vir čtvrtéu z ich podá loutku (Schwstr) td. Všichi žáci hldjí ttu (Erik). L, Ü 14: Eis, zwi, dri, vir, O. Füf, schs, sib, cht, Opp. Nu, zh, lf, zwölf, ll d. J, di Fili ruft: Hurr! Di Muttr isst, dr Vtr trikt ud du, du bist i libs Kid, doch Muttr wiß och ichts vo dir Lhrri, du lrst icht ir zu, ds stht i Hft groß dri. O wh, o wh, o wh wh wh wh wh. Eis, zwi, dri, vir, Schwstr hir. Füf, schs, sib, cht, Brudr d. Nu, zh, lf, zwölf, Okl d, ur Tt, di ist och icht d. Poslch hrávky (učbic str. 16, cvičí 14): žáci poslouchjí, zpívjí tčí. Doácí úkol: Žáci počítjí píší řší podl uvdého příkldu (prcoví sšit str. 14, cvičí 13). Závěr: Učitl hodotí s žáky jjich výko žáci si zpisují do sšitu, př.: Učí s psát číslovky slovy. Učí s vyprávět o rodiě příbuzých. Prác srlxčí hudbou Učitl postupuj obdobě jko v přdchozích hodiách (té Fili, 4. hodi) procvičuj spojí: Tt Erik fhlt. Si ist icht d. Si list. Tschüs! Di Dutschstud ist us. uf Widrsh! Tschüs! Mütz Hos Hd Guistifl Hdschuh 20. Ws cht Sdr? Co dělá Sdr? Shorts Erzähl hd dr Bildr. Vyprávěj poocí obrázků. zu Mittg ss i dr ufsth vo bis Musik ud Mth hb zu bd ss s gibt Mi Frizit 83 k strě 16 Pulli dzu trik Bsktbll spil chittgs bds Flöt spil Musik hör frühstück di Frühstückspus hb Js schwit. Er läuft Rollschuh. Er fährt Sktbord. Příloh B 83 přdloh pro kopírováí i dr rit Ws chst du? Erzähl. Co děláš ty? Vyprávěj. 8. Essgwohhit frsh zur Schul gh ds Pusbrot h vo bis lr lr ls dürf Husufgb ch zu Hus si i Btt lig Essgwohhit 81 Si hb Fri. Di Kidr fhr Rd. Příloh č. 5 du ich Příloh 8 luvit budou všichi schlf

8 ě č i Mcht Mcht it! Mcht it! it! Mcht it! Mcht it! Mcht Mcht Mcht it! it! Mcht it! it! Mcht Mcht it! Mcht it! it! Mcht it! Mcht it! Mcht Mcht Mcht it! it! Mcht it! it! kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl učbic ěčiy pro učbic zákldí ěčiy školy pro vícltá učbic zákldí gyázi ěčiy školy pro vícltá zákldí gyázi školy vícltá gyázi druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl učbic ěčiy pro učbic zákldí ěčiy školy pro vícltá učbic zákldí gyázi ěčiy školy pro vícltá zákldí gyázi školy vícltá gyázi druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk druhý cizí jzyk 2. díl 2. díl 2. díl díl 3. díl 3. díl Mcht it! Miluš Jkásková, Doris Dusilová, Vldiír Kolocová, Mrk Schidr, Js Krügr ěči pro zákldí školy vícltá gyázi druhý cizí jzyk doložk MŠMT ČR Sd brvých plkátů k učbíu souboru Mcht it! j ZDRM. Mcht it! j odrí třídílá učbic ěckého jzyk úrovi 1 2 podl SERR. Učbic j urč pro výuku ěčiy jko druhého cizího jzyk v (rsp ) ročíku zákldích škol bo v odpovídjících ročících vícltých gyázií. Učivo odpovídá svý obsh rozsh ( hodi) poždvků Rácového vzdělávcího progru pro zákldí vzděláváí. Učbic vd k rozvoji všch řčových dovdostí čtí poslchu s porozuěí, ústího písého projvu. Kždý díl obshuj šst ttických okruhů, kždá lkc j rozvrž do dsti vyučovcích hodi. Prví díl j uvd vstupí udioorálí kurz. Učbí soubor obshuj učbici pro žák, kihu pro učitl prcoví sšit. Kihu pro žák doplňují ttický slovík bcdí ěcko-čský čsko-ěcký slovík. Kih pro učitl j součsě todickou příručkou, kroě žákovské učbic obshuj i vložé listy s todickýi áěty k kždé vyučovcí hodiě přílohu pokyů pro práci v hodiě. Vložý todický list pro učitl obshuj kroě ávrhu prác v vyučovcí hodiě i tr - skripci hrávk řší cvičí. Prcoví sšit vzuj učbici pro žák. Obshuj přhld grtického učiv závěrčé portfolio. udiohrávky CD obshují písě, fotická cvičí txty luvé zpívé rodilýi luvčíi (dospělýi děti). Učbí soubor doplňují črobílé přílohy (přdlohy k kopírováí) plkáty. Přílohy obshují přdlohy k hrá, doplňující cvičí sloví zásobu grtiku tsty. Vybrá cvičí z všch oddílů učbic jsou zprcová jko ultidiálí vrz pro itrktiví tbuli. Itrtová podpor Přílohy jsou k stží ZDRM 8 /9

9 17. Wi k ich? Wi vrsth ich? Jk uí/rozuí? MCHT MIT! 1. DÍL kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl CD MCHT MIT! 2. DÍL kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl CD MCHT MIT! 3. DÍL kih pro žák prcoví sšit kih pro učitl CD hodi Sloví zásob Hllo! Gut Tg! Grüß Gott! Gut Morg! uf Widrsh! Tschüs! učbic str. 2, cvičí 3 obrzové přílohy Prso Lädr učbic str. 4, cvičí 1 učbic str. 4, cvičí 2 ) učbic str. 4, cvičí 2 ), b) obrzová příloh Grußforl 1. Vostll 1. Vorstll Úvod Hy, ch it! Hy, ch it! D bist du i Dutsch fit. (2x) Dutsch ist cool, Dutsch ist toll, ifch toll, toll, toll! Hy, ch it! Hy, ch it! Žáci stojí v kruhu, rpují přdávjí si obálku s krtički. Žák, ktréu zůst obálk v ruc, vy losuj libovolou krtičku (př. Vroi/Dutschld) přdství s: Ich hiß Vroi./Ich ko us Dutschld. Žáci rpují přdávjí si obálku td. Kotrol doácího úkolu: učitl vybr prcoví listy, oprví j vyství v třídě. L, Ü 1: Hllo! Gut Tg! uf Widrsh! Tschüs! Ich hiß Ptr. Ich ko us Tschchi. Ich woh i Prg. Ich hiß Grt. G-R-E-T-E. Ds ist Bärbl. Bärbl kot us Östrrich. Bärbl woht i Wi. Žáci poslouchjí vyhldjí příslušý obrázk s txt. Pk přiřdí obrázky s txt k hslů pozdrvit s, rozloučit s Řší: pozdrvit s 2, rozloučit s 4, přdstvit s 3, hláskovt jéo 1, přdstvit krád 5 Učitl ůž sstvit tbuli sociogr: pozdrvit s přdstvit krád sich bgrüß Ws lr ich? i Frud vorstll Co s učí? rozloučit s sich vrbschid přdstvit s sich vorstll hláskovt jéo d N buchstbir Prztc učiv Žáci si prohlédou obrázk v učbici odpoví otázku Ws ch di Prso uf d Bild?, př.: Rpují. Tcují. Učitl shr jjich odpovědi v ěčiě: Si rpp. Si tz. L, Ü 2 ): Hy, hllo, gut Morg, gut Tg, grüß Gott odr srvus, d h wir d Slt. Grüß odr icht, ds ist hir icht di Frg, türlich grüß wir ud ds ll Tg. Di Frg ist ur wi, j, ds kot druf, wo du grd bist, los, d l r: Hy, hllo, gut Morg, gut Tg! Hy, hllo, gut Morg, gut Tg! Hy, hllo, gut Morg, gut Tg, uf Widrsh ud tschüs! Žáci prcují s krtički s pozdrvy. Žáci poslouchjí, vybrou krtičky s pozdrvy, ktré slyší v txtu, přčtou j hls: Hllo! Gut Morg! Grüß Gott! uf Widrsh! Tschüs! Pk žáci přčtou sborově hls všchy pozdrvy v učbici. 42 Uí přčíst jdoduché vyprávěí o dvtu o váočích příprvách. Uí vybrt správou vritu podl obshu txtu. Rozuí rozhovoru školí váočí bzru. Uí rozhodout o správosti vět podl obshu rozhovoru. Uí pst váočí ovoročí přáí. Uí jdoduš vyprávět o dvtu o váočích příprvách. Uí koupit dárky (oblčí, školí potřby, hrčky) školí váočí bzru. Mcht Mcht it! it! sibuddrißig 37 Mcht it! 19. Mi Wörtrbuch. Lis ud rgäz. Můj slovíčk. Čti doplň. bds ll bst3t di Brzl (Brzl) ds Brot ds Brötch (Brötch) ss (r isst) frühstück dr Glühwi Žáci hodotí průběžě svoji práci, výsldky si zzávjí v závěru kždé lkc v prcoví sšitě v jzykové portfoliu. zwiudvirzig Žáci si vytvářjí svůj slovíčk, odvozují zákldí grtická prvidl. di Gulschsupp dr Hdschuh (Hdschuh) di Hdyhüll (Hdyhüll) dr/ds Joghurt dr Kk1o [k;ku] dr Krt4fflslt dr Käs di Kks dr/ds Ktchup [;k?tp] Mcht Mcht it! it! Mcht it! Obrzové přílohy obshují přdlohy k hrá, doplňující cvičí sloví zásobu grtiku tsty. Mcht Mcht it! it! 2 2 Mcht it! 2 Grtik 5 Sprchbiogrfi Ústí projv Es wihchtt Uí s přdstvit říci, kd bydlí odkud pochází. Uí sdělit svou drsu své tlfoí číslo. Uí vyjádřit, kolik j i lt, do ktré školy třídy chodí. Uí popst svůj rozvrh hodi. Uí přdstvit čly své rodiy příbuzé. Uí vyjádřit, kolik ji j lt, jké jí povoláí jké jsou jjich záliby. Uí vyprávět, co dělá v volé čs. Uí přdstvit krád dospělého (jéo, věk, bydliště, rodi, povoláí, škol, tříd, záliby). Uí jdoduš popst svůj týdí progr. Uí jdoduš vyprávět o dvtu o váočích příprvách. 3. Plurl dr Substtiv. Možé číslo podsttých j. SINGULR Kuli Mütz Bild 2. Lis ud bild Sätz. Čti tvoř věty. PLURL SINGULR Kuli Mütz Bild PLURL - = - = -r =r -() -s Mcht Mcht it! it! Mcht it! N: Klss: Dtu: I: Guck l Björ, di Klss 9 cht i Schulbsr ud i Kozrt ud di Klss 9 C cht i Sportfst. Björ: Di 9 C cht i Sportfst? I: J, 18. Mi, u 13 Uhr. Björ: Usr Klss, di 8 B, öcht uch i Sportfst ch. I: W d? Björ: 18. Jui. Wir brit scho lls vor. I: Ud ws cht ihr lls? Tst 6 (Schülrbltt) 1. Lis di Txt. Mrkir di richtig twort. Přčti si txty. Ozč správou odpověď. Björ: Rlf ud ich schrib Eildug. Rit, Rsi ud Justus schrib Spiskrt ud Prislist. Gorg ud Uw bstl Plkt. I: ch so. Ud ws stht uf d Progr? Björ: Witsprug, Stfflluf ud Tuzih. Wir brit uch i Gästglri ud i Ibiss vor. I: Mcht ihr uch i Disko? Björ: Ni, lidr icht. 1. Ws cht di Klss 9 C? 3. Wr cht Plkt? ) Ei Schulbsr. ) Zwi Mädch. B) Ei Sportfst. B) Ei Mädch ud i Jug. C) Ei Kozrt. C) Zwi Jug. 2. I wlch Klss ght Björ? 4. Ws stht icht uf d Progr? ) I di Klss 8 B. ) Disko. B) I di Klss 9 C. B) Witsprug. C) I di Klss 9. C) Ibiss. Vložý todický list pro učitl obshuj kroě ávrhu prác v vyučovcí hodiě i trskripci hrávk řší cvičí u 16 Uhr soll icht ög dürf vo i Tschgld du wir ich ko org di Frud ki Coputrspil kuf Du Morg Wir Di Frud Ich Vo i Tschgld luvit budou všichi

10 ě č i Mcht Mcht it! it! Mcht it! 1 vyjd jř 2015 Mcht Mcht it! it! Mcht it! 1 připrvuj Mcht Mcht it! it! Mcht it! itrktiv Dutsch für Jugdlich für ll Typ itrktivr Tfl 2 itrktiv Dutsch für Jugdlich für ll Typ itrktivr Tfl 3 itrktiv Dutsch für Jugdlich für ll Typ itrktivr Tfl Mcht it! 1 itrktiv učbic Mcht it! 2 itrktiv učbic Mcht it! itrktiv Miluš Jkásková, Doris Dusilová, Vldiír Kolocová, Mrk Schidr, Js Krügr ěči pro zákldí školy vícltá gyázi druhý cizí jzyk Mcht it! itrktiv j ultidiálí vrz učbic Mcht it! úrovi 1 2 podl SERR. Mcht it! itrktiv obshuj vybrá cvičí z všch oddílů učbic Mcht it! z kihy pro žák i z prcovího sšitu. Multidiálí učbic bízí cvičí k vš řčový dovdost: čtí, poslchu, psí i luví. Multidiálí učbic obshuj řší úloh hrávky všch poslchových txtů. Multidiálí učbic uožňuj růzé fory prác s trskripcí poslchových txtů. Poslchové txty lz i vytiskout. pro všchy typy itrktiví tbul 10 /11

11 Mcht it! itrktiv j odrí typ učbího triálu. využívá jovější tchologi postupy. j uživtlsky vli jdoduchý. zfktivňuj zkvlitňuj výuku. otivuj k učí cizího jzyk. uožňuj ktiví zpojí všch žáků. podporuj střídáí for prác při vyučováí. poskytuj okžitou zpětou vzbu. uožňuj přhldou kotrolu řší úloh. luvit budou všichi

12 ě č i ovik vyjd v srpu 2015 připrvuj Psst scho! Psst scho! Psst scho! Psst scho! Psst scho! 1 učbic prcoví sšit ěči pro střdí školy 1 todická příručk ěči pro střdí školy 1 2 učbic prcoví sšit 2 ěči pro střdí školy učbic prcoví sšit B1 ěči pro střdí školy učbic prcoví sšit ěči pro střdí školy Psst scho! Doris Dusilová, Vldiír Kolocová, Thos Hupthl, Js Krügr ěči pro střdí školy Připrvuj Multidiálí vrz pro itrktiví tbuli Psst scho! itrktiv obshuj vybrá cvičí z tištěé vrz učbic i prcovího sšitu. Psst scho! j odrí čtyřdílá učbic ěckého jzyk úrovi 1 B1 podl SERR. Učbic j vhodá pro výuku ěčiy střdích školách vícltých gyáziích. Učbic Psst scho! již od 1. dílu systticky připrvuj studty turití zkoušku z ěckého jzyk. Učbic obshuj živý, ktuálí jzyk vd studty k kouikci v kždodích situcích. Učbic bízí součsá, zjívá tét, trktiví txty ráli. Kždý díl obshuj os strukturových lkcí. Kždá lkc s skládá z ěkolik oddílů. Jdotlivé oddíly bízjí ácvik všch řčových dovdostí. Psst scho! obshuj učbici s itgrový prcoví sšit todickou příručku pro učitl s dvě CD. Součástí učbic j i souhrý přhld grtiky, jzyková biogrfi bcdí ěckočský slovík. udiohrávky CD obshují fotická cvičí txty luvé rodilýi luvčíi. Mtodická příručk bízí kroě áětů prác s jdotlivýi cvičíi v učbici v prcoví sšitě i trskripci hrávk řší cvičí. Mtodická příručk usdňuj oritci v clé učbí souboru obshuj ávod, jk kobiovt cvičí z učbic prcovího sšitu. K jdotlivý lkcí učbic Psst scho! jsou zdr k stží doplňkové triály. Obshují tsty, doplňující cvičí sloví zásobu grtiku, cvičí práci s txt td. Itrtová podpor Doplňkové triály jsou k stží ZDRM 12 /13

13 1 CD1 27 Fili Bruf 8. Ws sid Si vo Bruf? Jké j vš povoláí? ) Hör Si zu ud ord Si zu. Poslouchjt přiřďt. 1 PSST SCHON! 1. DÍL učbic prcoví sšit todická příručk s 2 CD Hobbys 19. Ls Si di zig. Přčtět si izráty. Frtigkitstriig: Ls Utrstrich Si di Schlüsslwörtr. Ord Si di pssd zig idr zu. Podtrhět klíčová slov. Přiřďt k sobě vhodé izráty. Cludi, 24, Mdizistudti, sportlich ud ktiv, spilt scho 10 Jhr Fußbll ud sucht i Mschft. Ich woh i Göttig, br ich ko gr ch Bruschwig, Wolfsburg odr Hovr. Wr ht Itrss? E-Mils bitt : Vil Dk! C Libst du Rock Roll? B Hy, i N ist Muric, ich bi 18 Jhr lt ud woh i Dortud. Ich gh och zur Schul ud ch bld i bi. Mi Hobbys sid Musik, Coputrspil ud Fil. Ich spil gr Vollybll, fhr Rd ud schwi. Bist du uch sportlich? Libst du uch Musik ud Fil? Hir ist i E-Mil-drss: Bis bld! Lov tdr J, Elvis lbt! Frdrik, 27 Jhr, us Brli, libt Elvis Prsly ud sucht Fotos ud Postr. Frdrik spilt uch Gitrr ud sigt gr. Bist du Elvis-F? Hst du i Musikgrupp? D schrib Frdrik: Spilst du i Musikistrut? D sid wir scho jtzt Frud. Usr Grupp Elvis Rvivl sucht i Gitrrist. Itrss? Kotkt: It s rock roud th clock! Yh! 2 Ist Fußbll di Hobby? Bist du tur odr Profi? Usr Fußbllt i Bruschwig sucht i Mitspilri. Wir sid zh Lut (20 25) ud Frtigkitstriig: Hör 17. lltgssitutio. Hör Si zu ud wähl Si ds pssd Bild us. Poslouchjt vybrt vhodý obrázk. 1. Ws cht Sbri icht gr? 14. For Si di Sätz u. Přforulujt věty Wi hißt du? di Frud Mi woht i Bo. wir Wohr kot ihr? Si si 15. Ich bi Hör Si zu ud sprch Si ch. Ergäz Si. Poslouchjt opkujt. Doplňt. Sigulr Plurl 16. Stz Si di Sätz i d Plurl odr i d Sigulr. Přvďt věty do ožého bo jdotého čísl. 4 CD si i Wi. Wr du? Vor? Ich Lur. 2. Wo ihr? Wi di Si us Köl? Závěrčý oddíl kždé lkc obshuj shrutí probré látky. Tyto úlohy součsě připrvují studty turití zkoušku. Wi hißt du? Ich ko us Tschchi. Bist du us Prg? Si hißt Scholz. Ich Lur. Wr du? 4. si Wo woh Flix ud Ti? du 4 Wir ko us Östrrich. L ud Dvid 5 Ds Kid hißt Lis. ich 6 Sigulr Plurl ich wir du ihr r/si/s si/si Ich Sigulr Plurl Nl ud Stf sid i Erfurt. Wo woht ihr? Wir woh i Müch. si Buch Krs Brüdr ožé čísl. b) Hör Si zu. Ergäz Si di fhld Buchstb, flls ötig. Poslouchjt. Doplňt chybějící pís, pokud j to uté. B ch S h J ck ip d T chtr H dy H d L d Fr u Sch lr 4. Ergäz Si di Substtiv i dr richtig Sigulr- ud Plurlfor. Doplňt podsttá jé v správé tvru jdotého ožého čísl. 1 CD Frzisk sucht 4 Rucksck E ud Mi bruch 2 Bild Wir kuf 5 Jck Klus ud Puli such 3 Ktt Hb Si Kid Schul Schwstr Sigulr Plurl Fru Byr ud Hrr Schäfr ko us Dutschld. CD1 18 B S 115 Ü 9 ihudrtfüf 105 b) Übrh Si di Roll ud bild Si kurz Dilog. Přvzět rol tvořt ikrodilogy. Wi hiß Si? Mi N ist Rir Kühl. rbit ich rbit du rbitst Ws sid Si vo Bruf, Hrr Kühl? r/si/s rbitt Ich rbit ls Lhrr. wir rbit ihr rbitt si/si rbit 9. Bruf. Povoláí. 18. Spil Si it Wörtr. Lös Si di ufgb. Hrjt si s slovy. Vyřšt úlohy. Ergäz Si d bstit rtikl. Doplňt určitý čl. Frudi lig Mädch Ls Si ud rgäz Si. Čtět doplňt. us br Grz ligt i Östrrich. Bur. Wi ghts? Dk, fri? 1. Etschuldigug, ist och., bitt. 2. Wo sid ihr? I Müch. Moik ist hir. hißt 3. Frud? lx. 4. Wi 5. Ich ko Dutschld, ich woh, i Brtislv. 6. Ligt Grz i Ugr? hir! 7. Hllo Mutti! Ich bi i Brli. Es ist N ist I Nu. Frut ich. Ich bi Ev 8. Ergäz Si di Prsolproo. Doplňt osobí záj. Si zu Přiřďt. 3 M sid hißt Frud Ld lig CD1 28 Fru B S 116 Ü 10 ) Hör Si zu ud rgäz Si. Poslouchjt doplňt. Lhr hrr Kll r rzt M g r b) Frg ud twort Si. Ptjt s odpovídjt. 18 chtzh woh bi i woh Jug uch gut i toll Ni Rb Mädch Lhrr Ärzt Hobby Frisöri Vrkäufri IT-Tc ch hik ikr ri Sch hus pilr ri Frisör i Kö chi Rir Kühl Gitrr rzt Vrkäufri CD1 67 Lhrr Brbr Wolf Schülr Köchi IT-Tchikr Klus Eckhrdt Christi Fischr Jos Nu N j i jtzt di hir kost ist Ws ist si vo Bruf? Wi hißt di Muttr? Si rbitt ls Mi Muttr hißt Uw Sfild Učbic i prcoví sšit obshují vlké ožství růzorodých cvičí sloví zásobu grtiku. B S 135 Ü schsuddrißig Wortschtz Wortschtz. Sloví zásob. 3 učbic str 74 dr Distg (Distg) útrý dr Dorstg (Dorstg) čtvrtk dlich kočě fri volý; volě dr Fritg (Fritg) pátk di Mss1g (Mss1g) sáž dr Mittwoch (Mittwoch) střd Motg v podělí učbic str 75 di rbit (rbit) prác luf (r läuft) běžt, běht di Mi5t (Mi5t) iut učbic str 76 dr bd (bd) včr ds rch3v (rch3v) rchív bs5ch vštívit, vštěvovt di Frg (Frg) otázk hlf (r hilft) pooct, poáht ds Koz2rt (Koz2rt) kocrt učbic str 77 Hllo, hir ist Stfi. Ich bi 19 Jhr ud rbit bi dr Tlko. Ich sh gr Fil ud hör Musik. Ich lib Rdtour ud Schwi. Ich ko us Drsd, br ich woh jtzt i Ess ud such Frud. Bist du uch us Ess? Odr us Bochu, Düssldorf odr Dortud? Schrib bitt : Cio! di Biolog3 (0) biologi di Ch3 (0) chi Eishocky spil hrát hokj di Gogrf3 (0) zěpis di Gsch3cht (0) dějpis di Ifor1tik (0) ifortik b i str 78 dr Motg (Motg) podělí dr Sstg (Sstg) sobot dr Sotg (Sotg) děl di Stud (Stud) hodi tri3r tréovt ds Triig (Triigs) tréik ds Tur3r (Tur3r) turj di Nchricht (Nchricht) zpráv spät pozdě Wi spät ist s?/wi vil Uhr ist s? Kolik j hodi? Es ist Virtl ch zwi. J čtvrt tři. Es ist hlb vir. J půl čtvrté. Es ist Virtl vor füf. J tři čtvrtě pět. U wi vil Uhr fährt dr Itrcity-Exprss ch Brl3? V kolik hodi jd Itrcity-Exprss do Brlí? dr Nchittg (Nchittg) odpold Pokr spil hrát pokr sichr jistý; jistě Stub sug vysávt prch dr Tg (Tg) d dr Vorittg (Vorittg) dopold Vorittg, Nchittg ud bd dopold, odpold včr Hb Si i Mo2t Zit? Mát chvilku čs? Wir ch i Ufrg. Dělá ktu. Ws ch Si d gz Tg? Co dělát clý d? Ich bi i dr Schul. Js v škol. Ich gh zur Prty. Jdu včírk. lib Sport. E-Mil-drss: zig B C Přhld probré sloví zásoby j součástí kždé lkc v prcoví sšitě. di Kust (0) výtvrá výchov di Mtht3k (0) ttik di Mus3k (0) hudbí výchov di Phys3k (0) fyzik di Sozi1lkud (0) spolčské vědy dr Sport (0) tělocvik Luks ht vo füf bis sib Triig. Luks á tréik od pěti do sdi. Ws chst du Motgvorittg? Co děláš v podělí dopold? Wlch Fächr gst du? Tschchisch. Ktré přděty áš rád()? Čštiu. Bi w hst du Dutsch? Bi Hrr Schidr. Koho áš ěčiu? P Schidr. Ws bk4st du i Phys3k? Co budš ít z fyziky? I Phys3k bk4 ich i Zwi. Z fyziky budu ít dvojku. strs tbl dr Strss (0) t (Tsts/Tst) tst plý; plě k T 7 B C D 2. Ws kuft dr M? B C D 3. Ws cht Ktri org? B C D 4. Ws schkt Norbrt Pul zu Gburtstg? V jzykové biogrfii si studti ohou průběžě zzávt hodocí své prác. B C D sibudvirzig Gschk 5. Woh 6 Swtshirt Ich öcht 5. Forulir Si di Sätz i Plurl. Přvďt věty do ožého čísl. 1 Mi Tochtr ght och zur Schul. 2 Wi vil kostt dr Pulli? 3 Ds ist i Mrschwich. 4 Wohr kot di Fru? 5 Usr Frud woht i Prg. 6 Ds ist ki Jck, ds ist i Mtl. 7 Er ist Schülr, r rbitt och icht. 8 Ws ist si Hobby? 9 Ist hir ki rzt? 10 Ds Buch ist zu tur. B S 146 Ü 19 Přhldý výkld grtického učiv v čštiě j uvd koci kždé lkc v prcoví sšitě. ihudrt Rozuí jdoduchéu rozhovoru té Dárk k roziá. Rozuí jdoduchéu rozhovoru v obchodě s oblčí. Rozuí krátké oluvě. Rozuí blhopřáí k roziá. Rozuí krátký txtů wbových strákách (dárky, roziová oslv, kupováí oblčí). Uí pst jdoduchou pozváku oslvu rozi. Uí pst blhopřáí k roziá. Uí vybrt dárk. Uí vyjovt brvy. Uí blhopřát k roziá. Uí vést jdoduchý rozhovor s prodvč v obchodě s oblčí. Rozuí jdoduchéu tlfoickéu rozhovoru té Bydlí. Rozuí jdoduchý výpovědí (bydlí, doácí zvířt, volý čs). Uí vyplit jdoduchý forulář. Uí pst krátký -il (přdstvit s, popst své bydlí volý čs). Sprchbiogrfi Uí sdělit svoji drsu. Uí popst své bydliště. Uí pojovt jdotlivé ístosti. Uí vyjovt ěktrá zvířt. Uí s zptt prtr v rozhovoru jho bydlí odpovědět jho otázky. P L U R L 2. Uhrzit. Určováí čsu. Wi spät ist s? Wi vil Uhr ist s? Es ist Es ist dri (Uhr). Es Es ist 15 Uhr. Es ist 13 Uhr. Es ist 16 Uhr 15 Es ist i Uhr. Es ist is. ist Virtl ch vir. Es ist hlb schs. Es ist Virtl vor (Miut). Es ist 17 Uhr 30 sib. (Miut). Es ist 18 Uhr 45 (Miut). 19:30 7:00 15:00 di Prty? U wi vil Uhr luf di Nchricht? Di Prty bgit u u. Vo w bis w rbit Si? Di Nchricht luf u hlb cht. Vo sib bis dri. 3. Kojugtio dr Vrb dürf, kö ud üss i Präss. Čsováí slovs dürf, kö üss v přítoé čs. S I N G U L R Grtik dürf S kö S üss I I 1. ich drf N 1. ich k N 1. ich uss 2. du drfst G 2. du kst G 2. du usst U U r L r L r 3. si drf 3. si k 3. si uss s R s R s 1. wir dürf P 1. wir kö P 1. wir üss LU LU 2. ihr dürft 2. ihr köt 2 ihr üsst si R R 3. dürf si si Si 3. kö 3. üss L Si L Si dürf 4. Wortstllug. Slovosld. Ki hilft zu Hus. Ki uss zu Hus hlf. Ghst du org is Fitssctr? Ich bi Fritgvorittg i dr Schul. ich drf ich k ich uss kö üss r drf r k r uss osob čísl jdotého s shodují. Ich lr Mth. Ich uss Mth lr. Ich k gut sig. K ich org i di Disko gh? Kst du di drss vo Mi? Kst du surf? Ifiitiv slovs stojí koci věty. Příslovčé určí čsu (org, Fritgvorittg) stojí v ěcké větě přd příslovčý určí íst (is Fitssctr, i dr Schul). ihud t luvit budou všichi 7 6 Ess ud Trik á ě

14 ě č i 2 B1 B2 C1 Sprch Sprch Sprch Sprch Si Dutsch? Si Dutsch? Si Dutsch? Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? Sprch Si Dutsch? 2 učbic ěčiy pro střdí jzykové školy Sprch Si Dutsch? Doris Dusilová, Vldiír Kolocová, Luci Brožíková, Rlf Godrt, Mrk Schidr, Lk Vchlovská, Thos Hupthl, Js Krügr, Olg Kolčková, Michl lbrchtová ěči pro střdí jzykové školy doložk MŠMT ČR B1 14 /15 1. učbic ěčiy pro střdí jzykové školy B učbic ěčiy pro střdí jzykové školy 4. učbic ěčiy pro střdí jzykové školy učbic ěčiy pro střdí jzykové školy Učbí soubor Sprch Si Dutsch? přdstvuj koplx čtyř sb vzujících vzájě propojých dílů s stoupjící áročostí jk v oblsti řčových dovdostí, tk jzykových prostřdků. Učbic j urč zájců o výuku ěčiy v věku od 15 lt, tj. žáků všch typů střdích jzykových škol. Učbic vd k rozvoji všch řčových dovdostí čtí poslchu s porozuěí, ústího písého projvu. Učbic bízí přhldý výkld grtiky, širokou škálu cvičí luvici, výslovost, prvopis sloví zásobu. Kždý díl obshuj ttických okruhů, kždá lkc j rozvrž zhrub do dvácti vyučovcích hodi. Prví díl j uvd vstupí udioorálí kurz. Učbí soubor obshuj učbici pro žák kihu pro učitl. Žákovská učbic obshuj rověž prcoví sšit s klíč, py, slovíky přhld grtiky. Kih pro učitl obshuj kroě žákovské učbic i koplt tstů k kopírováí. N rozšířých okrjích učitlské kihy jsou uístěy Kih pro učitl 1. todická příručk todické pozáky př. k výkldu grtiky, vysvětlivky k sloví zásobě rálií. Prktickou součástí jsou i tr skripc hrávk klíč k cvičí. Prcoví sšit j součástí žákovské učbic. Učbí soubor doplňují udiohrávky kztách CD. Obshují hrávky txtů cvičí výslovost grtiku. Součástí 1. dílu učbího souboru jsou ultidiálí progr CD-ROMu todická příručk. Mtodická příručk doplňuj zákldí todické pozáky rozšířých okrjích kihy pro učitl (1. díl). Obshuj ukázky prác s 1. díl učbic rozprcové jko áěty pro jdotlivé vyučovcí hodiy. Součástí todické příručky jsou obrzové přílohy připrvé jko přdlohy k kopírováí. Multidiálí titul využívá jodrější tchologi itr - ktiví výuky jzyků (hlsové ovládáí cvičí plikc, itligtí dtkc chyb, zobrzováí lýzy hlsových křivk, výuk sloví zásoby tchologií LNGMstr RE-WISE, virtuálí učitl td.). CD-ROM

15 kru Ns 22 7 Itrtová podpor Učbí soubor Sprch Si Dutsch? doplňuj vlké ožství triálů, ktré jsou k stží ZDRM Mtriály wbových strákách obshují: ozvučou sloví zásobu, ěcko-slovskou sloví zásobu, obrzové přílohy zěřé ácvik sloví zásoby, práci s txt, dlší procvičováí grtiky, obrzové přílohy rozvíjjící ústí písý projv žák, průprvé tsty k turitě z ěckého jzyk úrovi 1, 2 B1 podl SERR, přdlohy k kopírováí, soubory pro itrktiví tbuli. Lktio 6: Ed, Schluss; dlich, schlißlich Studti prcují v dvojicích s prcoví list. Přiřzují k obrázků věty, do ktrých doplí výrzy Ed/Schluss, dlich/schlißlich, př.: Schtz, ich hb dr vo usrr Hochzit rzählt. Si ist schlißlich i bst Frudi. Di Schülr rbit zu zwit it d rbitsbltt. Si ord d Bildr di Sätz zu, i d si di usdrück Ed/Schluss, dlich/schlißlich rgäz, z. B.: Schtz, ich hb dr vo usrr Hochzit rzählt. Si ist schlißlich i bst Frudi SPRECHEN SIE DEUTSCH? 1. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzt CD todická příručk ultidiálí CD-ROM Lktio 2: Dklitio dr djktiv I Studti prcují s schét v sěru šipky, procvičují jprv skloňováí přídvých j v přívlstku v 1. pádě č. j.. Učitl vyvolá jdoho studt, ktrý utvoří spojí s čl určitý (di hll Blus). Tto studt vyvolá spolužák, ktrý použij čl určitý (i hll Blus). Dlší vyvolí studti utvoří spojí s zájy ki ihr. Pk studti procvičují skloňováí přídvých j v přívlstku v všch pádch obou číslch. Učitl vysloví libovolý pád (př. Dtiv). Vybrý studt utvoří spojí v třtí pádě (př. dr hll Blus) vyvolá svého spolužák, ktréu zdá libovolý pád td. Di Schülr rbit it d Sch i Pfilrichtug. Zurst üb si di Dklitio dr djktiv i ttribut i Noitiv Sigulr ud Plurl. Dr Lhrr ruft i Schülr uf, disr bildt i Wortvrbidug it d bstit rtikl (di hll Blus). Dr Schülr ruft d i Mitschülr uf, disr butzt d ubstit rtikl (i hll Blus). Di ächst ufgruf Schülr bild Wortvrbidug it d Proo ki ud ihr. D üb di Schülr di djktivdklitio i ll Fäll i Sigulr ud Plurl. Dr Lhrr t i blibig Fll (z. B. Dtiv). Ei usgwähltr Schülr bildt i Wortvrbidug i Dtiv (z. B. dr hll Blus) ud ruft i witr Mitschülr uf, d r i witr blibig Fll t usw. org T-Shirt rot Klid lgt Skko dr di ds i ki ihr hll Blus u sportlich zug Lktio 6: Morgrouti (rflxiv Vrb) Studti prcují v dvojicích s prcoví list, popisují obrázky poocí zdých spojí dbjí správé použití zvrtého záj sich. Jd studt z dvojic popíš čiost Muly v přítoé čs druhý studt v prfktu, př.: Si stht uf. Si ist ufgstd. Di Schülr rbit zu zwit it d rbitsbltt, si bschrib di Bildr it Hilf dr ggb Wortvrbidug ud cht uf d richtig Gbruch ds Rflxivproos sich. Dr i Schülr dr Zwirgrupp bschribt Muls Tätigkit i Präss ud dr dr Schülr i Prfkt, z. B.: Si stht uf. Si ist ufgstd. Ws cht Mul jd Morg? Brudshorts SPRECHEN SIE DEUTSCH? 2. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzt CD SPRECHEN SIE DEUTSCH? 3. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD SPRECHEN SIE DEUTSCH? 4. DÍL kih pro žák kih pro učitl kzty CD grbitt wrd. Lktio 4: Ei Stdtrudgg durch Prg 26, di Zäh putz frühstück schik di Ty 12. di St.-Nikolus-Kirch 13. dr Kli Rig 14. di -Strß 15. dr ltstädtr Brück 16. di Moldu 17. di Krls 18. dr Klisitr Brücktur 19. di Isl 20. di Mostcká- 21. dr Klisitr Rig Studti prcují sosttě bo v skupiách s schét, ktré s vzthuj k txtu Ei Stdtrudgg durch Prg. Studti doplí chybějící výrzy, s schét ohou prcovt běh ěkolik vyučovcích hodi. Di Schülr rbit slbststädig odr i Grupp it d Sch, ds sich uf d Txt Ei Stdtrudgg durch Prg bziht. Di Schülr rgäz di fhld usdrück. Mit d Sch k i hrr Utrrichtsstud bqu Hos ufgb 5 Si öcht sich it Ihrr Frudi/Ihr Frud für i Kurs i Hobbyztru ischrib. Si trff sich, bsprch ds gbot ud Ihr Vorstllug. Sh Si sich di Bildr ud diskutir Si übr i öglich Kurs. Si kö uch ig Vorschläg ch Hurr! brit Gsicht lt Schuh krirt Hd schö Tru dr Wzlspltz 2. Grb 3. dr Pltz dr 4. dr Pulvrtur 5. ds Gid 6. di Cltá-Strß 7. dr ltstädtr Rig 8. di uhr 9. ds J-Hus-Dkl 10. ds Hus Zur Glock 22. di St.-Nikolus- 23. di Nrudov-Strß 24. ds Hus Zu d zwi So 25. di Prgr 26. dr St.-Vits-Do 27. di St.-Gorgs-Bsilik 28. ds Gold ihr Rock bügl Řší: 2 6 uf di Toiltt gh T trik ds Gsicht wsch ds Frühstück vorbrit uf d Stuhl stz zih di Zitug ls? i Zigrtt ruch di Hr fö dusch ds T-Shirt wchsl di Morgsdug i Frsh sh Řší: 1. ufsth Si stht uf. Si ist ufgstd. 2. uf di Toiltt gh Si ght uf di Toiltt. Si ist uf di Toiltt ggg. 3. (sich) dusch Si duscht (sich). Si ht (sich) gduscht. 4. sich ds Gsicht wsch Si wäscht sich ds Gsicht. Si ht sich ds Gsicht gwsch. 5. sich di Zäh putz Si putzt sich di Zäh. Si ht sich di Zäh gputzt. 6. sich di Hr fö Si föt sich di Hr. Si ht sich di Hr gföt. 7. sich schik Si schikt sich. Si ht sich gschikt. 8. ihr Rock bügl Si büglt ihr Rock. Si ht ihr Rock gbüglt. 9. sich zih Si ziht sich. Si ht sich gzog. 10. ds T-Shirt wchsl Si wchslt ds T-Shirt. Si ht ds T-Shirt gwchslt. 11. ds Frühstück vorbrit Si britt ds Frühstück vor. Si ht ds Frühstück vorbritt. 12. sich uf d Stuhl stz Si stzt sich uf d Stuhl. Si ht sich uf d Stuhl gstzt. 13. frühstück Si frühstückt. Si ht gfrühstückt. 14. T trik Si trikt T. Si ht T gtruk. 15. di Zitug ls Si list di Zitug. Si ht di Zitug gls. 16. i Zigrtt ruch Si rucht i Zigrtt. Si ht i Zigrtt grucht. 17. sich di Morgsdug i Frsh sh Si siht sich di Morgsdug i Frsh. Si ht sich di Morgsdug i Frsh gsh di St.-Nikolus-Kirch 23. di Nrudov-Strß 24. ds Hus Zu d zwi So 25. di Prgr Burg 1. dr Wzlspltz 2. Grb 3. dr Pltz dr Rpublik 4. dr Pulvrtur 5. ds Gidhus 6. di Cltá-Strß ufsth Folgd Pukt kö Ih hlf. Wlch Kurs öcht Si bsuch? W ud wo kö Si sich übr d Kurs iforir? W öcht Si d Kurs bsuch? Ws öcht Si i Kurs lr? Ws bruch Si für d Kurs? Wi lg öcht Si d Kurs bsuch? ) Schtz, ich hb dr vo usrr Hochzit rzählt. Si ist i bst Frudi. d) Ds Hotl ligt dr Strß. g) Di Fru ist kurz vor Gschäfts gko. 2 / MÜNDLICHER USDRUCK, 2008 b) Dr Fil ht ki gut go. ) Sbri ht it Dtlf gcht. h) Mit dr Schokold ist jtzt! Řší: 1. d) Ds Hotl ligt Ed dr Strß. 2. i) Ed Mi ko ich dich bsuch. 3. g) Di Fru ist kurz vor Gschäftsschluss gko. 4. b) Dr Fil ht ki guts Ed go. 5. ) Sbri ht it Dtlf Schluss gcht. 6. c) N dlich, wo wrst du so lg? 7. h) Mit dr Schokold ist jtzt Schluss! 8. ) Si ist schlißlich i bst Frudi. 9. f) Schlißlich ud dlich hb ich ds Kruzworträtsl glöst. c) N, wo wrst du so lg? f) ud hb ich ds Kruzworträtsl glöst. i) Mi ko ich dich bsuch. sich 7. dr ltstädtr Rig 8. di postluhr 9. ds J-Hus-Dkl 10. ds Hus Zur Glock 11. di Tykirch 12. di St.- Nikolus-Kirch 13. dr Kli Rig 14. di Krlov-Strß 15. dr ltstädtr Brücktur 16. di Moldu 17. di Krlsbrück 18. dr Klisitr Brücktur 19. di Isl Kp 20. di Mostcká-Strß 21. dr Klisitr Rig 26. dr St.-Vits-Do 27. di St.-Gorgs-Bsilik 28. ds Gold Gässch luvit budou všichi

16 3. utr Hohl 6. krzgfäß 10. klpp 12. lik Hrz ě č i 2 B2 SPRECHEN SIE DEUTSCH? PRO ZDRVOTNICKÉ OBORY kih pro studt kih pro učitl kzt Sprch Si Dutsch? pro zdrvotické obory Doris Dusilová, Vldiír Kolocová, Luci Pittrová, Thos Hupthl, Mojír Kolář, Js Krügr ěči pro zdrvotické obory doložk MŠMT ČR Zvuky v forátu MP3 jsou k stží Učbic Sprch Si Dutsch? pro zdrvotické obory j urč pro výuku ěckého jzyk střdích vyšších zdrvotických školách, popř. lékřských fkultách. Učbici lz použít jko doplěk učbích souborů určých pro zákldí výuku ěckého jzyk příslušých typch škol. Učbic vychází z poždvků pro výuku ěckého jzyk pro obor zdrvotický sistt, všobcá sstr, diploová všobcá sstr, diploový zdrvotický lbort, lbortorí sistt, diploový zubí tchik, sistt zubího tchik, diploový očí tchik, očí tchik, diploový utričí trput, utričí sistt, diploový frcutický sistt, diploová dtálí hygi - istk, ortoticko-prottický tchik. Učbic vzikl v úzké spolupráci s učitli zdrvotickýi prcovíky jk z Čské rpubliky, tk z Spolkové rpubliky Něcko. Učbic bízí všobcě, populárě-vědcky odborě oritové txty zěřé zdrvotickou oblst, širokou škálu fotických lxikálích cvičí, áěty k ústíu píséu projvu. Nobshuj výkld grtických jvů, zěřuj s opkováí procvičováí grtického učiv, ktré úzc souvisí s odborý styl. Učbic obshuj 21 lkcí. Kždá lkc s skládá z ěkolik tticky uclých bloků, kždý blok j uzvř shrující cvičí. Učitl ůž probrt j část lkc, tí koordiovt rozsh probíré látky. Učbí soubor obshuj učbici pro studt kihu pro učitl. Kih pro studt plí zárovň fukci prcovího sšitu j doplě ěcko-čský čsko-ěcký slovík. Kih pro učitl obshuj kroě studtské učbic i klíč k cvičí, trskripci hrávk todickou pozáku. Učbí soubor doplňují udiohrávky. Obshují txty, fotická cvičí písičky, ktré luvili zpívli rodilí luvčí. 8. Ds Hrz. Ergäz Si di fhld Til dr izl usdrück. 1. obr v 2. ort 4. rtri 5. Lug 7. rchtr Vor 9. likr hof Hör Si zu. Sprch Si ch. 8. rcht kr 11. Sgl 4rt (-, 4rt) ort, srdčic Hrzkr (-, -) srdčí koor 16 /17 Lugrtri (-, -) plicí tp 9. Blutkrisluf. I. Ls Si d Txt. Ds Blutgfäßsyst bildt zwi Krisläuf. I Körprkrisluf (groß Krisluf) gibt ds Blut Surstoff ud Nährstoff Muskl ud Org b ud it Kohldioxid ud Stoffwchsldprodukt uf. Dis Vorgg t Stoffwchsl odr ir Gsustusch. I Lugkrisluf (kli Krisluf) it ds Blut i dr Lug Surstoff uf ud gibt Kohldioxid di tluft b. Dis Vorgg t äußr Gsustusch. uf/h (r it uf,, h. ufgo) přvzít r Gsustusch (-[]s, =) výě plyů r Lugkrisluf (-[]s, 0) plicí oběh s Blutgfäßsyst (-s, -) céví soustv r Vorgg (-[]s, =) procs II. Lugkrisluf x Körprkrisluf?Etschid Lugv (-, -) plicí žíl Sglklpp (-, -) cíptá chlopň Tschklpp (-, -) poloěsíčitá chlopň r Vorhof (-[]s, =) přdsíň s Hrzkrzgfäß (-s, -) věčitá, koroárí cév Hohlv (-, -) dutá žíl äußrr Gsustusch vější výě plyů irr Gsustusch vitří vý bgb vo Surstoff ud Nährs

17 8800 příkldů s řší protější strě Cvičbic ěcké grtiky Doris Dusilová, Mthis Ebl, Rlf Godrt, Vldiír Kolocová, Lk Vchlovská cvičbic ěčiy pro všchy typy škol i souky 4. Záj přivlstňovcí, ukzovcí vztžá Záj přivlstňovcí, ukzovcí vztžá Kpitol procvičuj skloňováí použití uvdých skupi záj.. Cvičí 1 11 Přivlstňovcí záj jjich skloňováí v jdoté ožé čísl, vyjádří čského svůj. B. Cvičí Skloňováí ukzovcích záj. Rozdíl zi lli slbst. Vztžá záj. C. Cvičí Souvislý txt. Procvičováí vztžých dlších ukzovcích záj (souvisí s kpitolou Vztžé věty). Rozdíl zi drslb dr glich.. 1. Vybrt správé přivlstňovcí zájo. 1. Ptr ht i Tsch. Wi fidst du (i, si, ur) Tsch? 2. Ich hb i Hud. (Ihr, Mi, Si) Hud ist lib. 3. Rlf fährt i schlls uto. (Si, Ihr, Di) uto ist jtzt kputt. 4. Wir kuf gr i. (Usr, Eur, Si) Portoi ist dshlb ir lr. 5. Ihr kt Jitk scho lg. Si ist (ur, di, ihr) Frudi. 6. Nus hb i Hstr. (Mi, Ihr, Eur) Hstr lbt i ir Kist. 7. Ptr, ich glub, ds Hft ghört dir. Ist ds (si, di, i) Hft? 8. Ich itrssir ich für Litrtur. Ds ist (ihr, i, si) Hobby. 9. Tt Er ht i Hus. (Si, Di, Ihr) Hus ligt ztrl. 10. Ds Kid ht i Coputr. (Eur, Si, Ihr) Coputr fuktioirt br icht. 2. Tvořt spojí podl vzoru. Vzor: dr Vtr ich i Vtr 1. di ufgb ihr, di CD du 2. ds Gld wir, di Sock ihr 3. di Hos r, ds Hd ich 4. di Schwägri si, dr Bll s 5. dr Pltz ich, dr Koffr wir 6. dr Zttl s, di Krkhit Si 7. di Ksstt du, dr Pl ich 8. ds T-Shirt r, ds uto wir 9. di Nchricht Si, di Miug du 10. ds Progr ihr, ds Hustir s 3. Uv t správý tvr přivlstňovcích záj. Vzor: ihr Tsch oh, it oh ihr Tsch, it ihrr Tsch 1. di Gburtstg sit, zu 2. si Hobby vo, gg 3. Ihr Gschäft ggübr, us 4. usr Vorschlg it, für 5. ur Schul u, zu 58 Cvičbic ěcké grtiky Cvičbic ěcké grtiky j urč žáků studtů všch typů škol jzykových kurzů. Cvičbic j výborý doplňující triál k běžě používý učbicí ěčiy. Cvičbic j urč pro studty všch úroví, od zčátčíků ž po pokročilé. Cvičbic j vhodou poůckou pro souky, k vš příkldů poskytuj řší protější strě. Cvičbic obshuj výkld grtiky, l příkldy k itzivíu procvičováí grtických lxikálích jvů. Cvičbic j rozděl do 30 kpitol, z ichž kždá zhruj průěrě 290 příkldů. Jdotlivé kpitoly jsou člěy do čtyř úroví podl obtížosti grtických jvů rozshu sloví zásoby. Cvičbic j doplě udiohrávki. Šst udiokzt obshuj růzé typy cvičí z všch kpitol úroví. Possssiv-, Dostrtiv- ud Rltivproo Ds Kpitl bfsst sich it dr Dklitio ud it d Gbruch dr ggb Proo.. Übug 1 11 Dklitio dr Possssivproo i Sigulr ud Plurl, Übrstzug ds tschchisch svůj. B. Übug Dklitio dr Dostrtivproo. Utrschid zwisch lli ud slbst. Rltivproo. C. Übug Zushägdr Txt. Übug zu d Rltivproo ud witr Dostrtivproo (vrglich Si dzu uch ds Kpitl Rltivsätz). Utrschid zwisch drslb ud dr glich.. 4. Possssiv-, Dostrtiv- ud Rltivproo 1. Wähl Si ds richtig Possssivproo us. 1. si 2. Mi 3. Si 4. Usr 5. ur 6. Ihr 7. di 8. i 9. Ihr 10. Si 2. Vrbid Si ch d Mustr. Mustr: dr Vtr ich i Vtr 1. u()r ufgb, di CD 2. usr Gld, u()r Sock 3. si Hos, i Hd 4. ihr Schwägri, si Bll 5. i Pltz, usr Koffr 6. si Zttl, Ihr Krkhit 7. di Ksstt, i Pl 8. si T-Shirt, usr uto 9. Ihr Nchricht, di Miug 10. ur Progr, si Hustir 3. Vrwd Si di Possssivproo i dr richtig For. Mustr: ihr Tsch oh, it oh ihr Tsch, it ihrr Tsch 1. sit di Gburtstg, zu di Gburtstg 2. vo si Hobby, gg si Hobby 3. ggübr Ihr Gschäft, us Ihr Gschäft 4. it us()r Vorschlg, für us()r Vorschlg 5. u u()r Schul, zu u()rr Schul Cvičbic ěcké grtiky 59 CVIČEBNICE NĚMECKÉ GRMTIKY cvičbic kzt Zvuky v forátu MP3 jsou k stží luvit budou všichi

18 ě č i Frtigkitstriig Übugsbuch Dutsch ls Frdsprch 1 Frtigkitstriig Übugsbuch Dutsch ls Frdsprch 2 FERTIGKEITSTRINING 1 cvičbic s 2 CD FERTIGKEITSTRINING 2 cvičbic s 2 CD FERTIGKEITSTRINING B1 cvičbic s 2 CD Frtigkitstriig Thos Hupthl, Vldiír Kolocová, Luci Pittrová cvičbic ěčiy příprv k turitě příprv k zkoušká Goth-Istitutu Frtigkitstriig j ová řd odrích cvičbic ěckého jzyk úrovi 1 B1 podl SERR. Cvičbic ěčiy Frtigkitstriig s zěřují rozvoj kouiktivích dovdostí. Cvičbic jsou vhodé pro výuku v kurzu i pro sostté opkováí procvičováí. Cvičbic připrvují studty turití zkoušku z ěckého jzyk zkoušky Goth-Zrtifikt 1 B1. Cvičbic obshují cvičí k vš řčový dovdost: čtí, poslchu, psí luví. Cvičbic bízjí tipy strtgi, jk správě řšit jdotlivé úlohy. Cvičbic obshují řší k cvičí tr - skripci všch poslchových txtů. Součástí kždé cvičbic jsou udio CD s vši poslchovýi txty. Vybrá cvičí z všch oddílů (čtí, poslch, písý ústí projv) jsou zprcová jko ultidiálí vrz pro itrktiví tbuli. Tipp Tipp Tipp Tipp Didktisirtr Modlltst 2 Lsvrsth Til 1 Ls Si di ufgbstllug. DIDKTISIERTE MODELLTESTE Ls Si di zwi Brif ud di füf ufgb. Sid di ussg 1 5 richtig (R) odr flsch (F)? Mrkir Si. Ls Si ds Bispil ud d Txt. Vrglich Si di Lösug ds Bispils it d Txt. Bispil R F Hiz ud Hild sid i Lodo. Hllo Toy, schö Grüß us Lodo. Wir sid vir Tg hir ud hb scho gz vil gcht: Wir wr i Thtr ud i dr Tt Gllry. D hb wir uf dr Bod Strt igkuft ud hut u 15 Uhr gh wir zu T it dr Qu i d Buckighplst. Mchts gut! Bis ächst Woch Hiz ud Hild Ls Si di ussg 1 ud 2 ud utrstrich Si di Schlüsslwörtr. R F 1. uf dr Bod Strt k ikuf. 2. Hiz ud Hild fhr u 15 Uhr ch Hus. LESEVERSTEHEN Lodo Di Schlüsslwörtr i dr ufgb fid Si icht ir dirkt ud it glichr Bdutug i Txt. Es k sich u Syoy hdl odr Si üss di richtig Lösug us d Kotxt rschliß. Frizitztru Schlossfld i Willisu Ls Si sich d Txt durch. Utrstrich Si di Stll, uf di sich di Schlüsslwörtr i d ussg bzih. Di Rihfolg dr ussg tspricht dr Folg i Txt. Vrglich Si di utrstrich usdrück i Txt it d Schlüsslwörtr i d ussg ud rkir Si di richtig Lösug. Ö f f u g s z i t Hllo Toy, schö Grüß us Lodo. Wir sid vir Tg hir ud hb scho gz vil gcht: Wir wr i Thtr ud i dr Tt Gllry. D hb wir uf dr Bod Strt igkuft ud hut u 15 Uhr gh wir zu T it dr Qu i d Buckighplst. Mchts gut! Bis ächst Woch Hiz ud Hild Gstro ud Sport Mo S: Uhr So: Uhr Wr Küch Mo S: Uhr So: Uhr 3. W ist ds Fitssctru gschloss? ) Fritg u 20 Uhr. B) Distg u 8 Uhr. C) Sotg u 13 Uhr. D) Motg u 7 Uhr. Sorzit, Frizit Vil Jug ud Mädch blib i d Sorfri zu Hus. Ihr Eltr üss rbit ud kö icht wgfhr odr di Fili ht icht gug Gld für i Ris. Vil Städt i Dutschld orgisir für dis Kidr Frizitktivität. ktull Ifortio fidt i ir Frizitug. Si brigt jds Jhr vil Tipps für di Frizit, Ifortio übr Bädr, Mus, Zoos, übr Frispil ud Spilktio i vrschid Rgio. (ch 4. Fitss Mo: Uhr Di + Do: Uhr Mi + Fr: Uhr S + So: Uhr Kidrgrt Mo + Di + Fr: Uhr Mi + Do + S: Uhr Wru blib vil Kidr i d Sorfri zu Hus? ) Ihr Eltr woll icht wgfhr. B) Si üss i d Fri rbit. C) Ds Ris ist für di Fili zu tur. D) Si fid s zu Hus itrsstr. (ch Lodo Kotkt Tlfo Gstro ud Sport: +41 (0) Tlfo Fitss: +41 (0) ufgb 8 usflug ch Brli ud Potsd 115 LESEVERSTEHEN Ls Si d Txt ud di schs ufgb. Sid di ussg 1 6 richtig (R) odr flsch (F)? Kruz Si. Tri: Mittwoch, Sotg, bfhrt: Spis, 6.00 Uhr Rückfhrt: Uhr Pris: Eizlzir: 414 Euro (pro Prso) Dopplzir: 345 Euro (pro Prso) 7 Hotl: bcus Tirprk Hotl, Brli-Lichtbrg usflug ch Potsd: 26 Euro (pro Prso) P R O G R M M Zir: Bd/DU, WC, Fö, Miibr, ST-TV, Tlfo I dr Näh ds Hotls gibt s i U-Bh-Sttio. Mittwoch: ris Brli kuft spät Nchittg bdss i Hotl Dorstg: Brli Stdtbsuch Vorittg: Brdburgr Tor, Richstg, Märkisch Höf, lxdrpltz Nchittg: idividulls Progr Fritg: Brli Stdtbsuch Vorittg: Kurfürstd, Gdächtiskirch, Sstg: usflug ch Potsd Historischs Potsd Rudfhrt Bsuch dr Prklg Schlossbsuch Sssouci Sotg: Fhrt ch Hus Schloss Chrlottburg Srvic Nchittg: Sprrudfhrt bfhrt ch d Frühstück 18 /19 1x bdss i Hotl 2x Führug durch di Stdt Brli 1x Schifffhrt uf dr Spr (ch 1. Dr Bus fährt vo Spis u schs Uhr bds b. 2. Zwi Prso bzhl für ds Dopplzir 690 Euro. 3. I Hotlzir gibt s uch i Rdio. 4. Mittwoch ss di Tourist i Hotl zu bd. 5. Dorstgchittg sh di Tourist d Richstg. 6. Fritg fhr di Tourist ch Potsd. R F Fhrt i odr Risbus 4x Übrchtug + Frühstücksbufft i Hotl

19 DID K TIS IER H EHEN ÖRVERST ud di di Frg Si d ort. b. Hör st di ufg richtig tw Si zur ir Si di Txt. Ls dch rk füf kurz Hör odr Si hör zwil. Bi jd Txt t? icht gpl für Sstg 1. Ws ist DID K TIS IER Si Txt. Hör EST TE MO DE LLT usdruck D) C) B) ) Hu 2. Wlchs t stir bko Gbu Ptr zu rtstg? Tipp C) Tipp B) SCH R ) IC IF T L Kurs 4. Wlch? U HER UC SDR K usdruck Schriftlichr D) C) Tipp B) ch? stg bsu Di lik öcht g Tipp s Bod d ili Brui. io fri t. F zhl t r ch B) rt Ifor So übr Krditk d ) i d g dr fhl r? woll Übrli ht it füf r Fhr uk r t btr di i öc ö h bühl fuhr i Si Töc Fhr r. Er zug z zwi 5.o hs êê Wlc gä r S r ih tl plzi ud ud h ru i Ho i Dop Txt i F ugust t zw d. ht, s Si tr Ls Utrc. bis 30 cht i I s 23 u Brui vo r Brui bu Hr Sio öcht Hrr. Si sio. L p ÜH fhr ht Hlb sc B) B wü EN ) NN. ulr or i F D) Ls Si sich Til 2 rks llug uf di ufgbst. ig Ifortio durch Si di wicht. Utrstrich Eiführug lt Müdlichr i, wi ud Fil Fili. Si Ihr Vor kurz vor. Sg Ihr Hobbys odr übr Ihr Stll Si sich B. übr d kurz z. Erzähl Si Müdlichr Btwort usdruck Si folgd wo Si woh. di wicht strich Si durch. Utr i öglichst usführlich. Frg r hb Si vor T Wlch Büch? Hb si Kurz gls Ih gfll? t? it d Itr T rbit Si Si s? Wozu bruch di izl T Wi bifluss g ud ds Mdi di Miu ch? Wiss dr Ms i di Mdiwlt T Wi wird sich ckl? Zukuft twi usdruck, ufgb (Müdlichr 1) Notiz. zu ll Frg Notiz. Mch Si sich it Hilf Ihrr Si di Frg Btwort Müdlichr Tipp Si sid ud ig Wörtr. Frg gu Md zu Th Si fr? Wlch T Wi oft sh Si us? Sdug wähl Wru? g odr ZitT Wlch Zitu Si? Wru? schrift ls Tipp Til 1 llug ud di di ufgbst Ls Si sich Tipp (Schriftlichr ) 39,95 Euro Tipp llug uf di ufgbst ort). (i Stichw kt kurz Notiz Txt. zu jd Litpu g ud ds Ed. dgültig s, d f Mch Si sich ch sofort ls tur Ihrs Txt Ihr, w ögli sich di Struk hb ud ob kt ud Notiz Übrlg Si kt brbitt Hilf dr Litpu it Si ll Litpu ob r. Txt Si, d Si di Fhl. Übrprüf Schrib Si ud korrigir il durch d Txt och Vrbssrug Ls Si sich Si öglich ist. Notir gug lg Txt D) t 3. Ws kost Til 1. usdruck ig Ifortio Si di wicht. Utrstrich rks durch Si i zitschrift hb I dr Schul Briffrud. dutsch rt. Briffrudi/i. ch two Pukt zu duts dri sich zu ll sich tschid Si such i r. Äußr Si d ud hb Wört gfu 60 c o Ufg vo i Brif i Wörtr. Schrib Si di wichtig strich Si durch ud utr u di Litpukt Briffrudi/d Ls Si sich T Bitt Si di u sich zu schrib. vo Si i Briffrudi/ Briffrud, tws T Erklär Si, wru ). Hobbys 1) such. vor (ltr, Fili, i Briffrud usdruck, ufgb T Stll Si sich Schriftlichr Ls Si sich Tipp EST E E ufgb 5 CD TE MO DE LLT Ls Si di I. Sh usdruck ufgbstllug. Si sich di Bildr Til 2 ud sh Si sich di Bildr Wähl Si i Bild us ud gu. bschrib Si s. ild. dri Pukt. rtstgsprty sich zu ll zu Ihrr Gbu r. Äußr Si Ihr Frud vo Wört Si öcht l i Ufg ih i E-Mi Schrib Si ig Wörtr. h Si di wicht stric utr durch ud Ort, wo di Litpukt d Wg zu d Ls Si sich T Bschrib Si ds dt. Ihr Frud übr di Prty stttfi T Iforir Si. 5) ud di Zit dr Prty Progr. usdruck, ufgb T Gb Si d Ort (Schriftlichr LESEV ERSTE HEN C) uz ort). öcht. (F)? Kr (i Stichw Si bschrib r flsch kt kurz Notiz Bild us, ds (R) od Txt. zu jd Litpu g ud ds Ed. Wähl Si i Tipp 8) richtig ls dgültig s, d f Mch Si sich it dr sg (1 Tipp tur Ihrs Txt öglich sofort Ihr lich Erfhrug d di us d Kritri: sich di Struk hb ud ob Notiz, w Txt. Si dbi folg Q Ich hb prsö d Bild gzigt wird. Übrlg Si kt brbitt Litpukt ud uf u wlch Hlt Si sich it Hilf dr Si ll Litpu, ob r. Txt rk, übr Si, Situtio, di d Si di Fhl ssts Th. Übrprüf d rst Blick s ght. Schrib Si t ud ud korrigir il durch tirt i itr Q Ich k uf d Tx d Txt och wlch Prso Vrbssrug Q Ds Bild präs Frud sprch. Ls Si sich Situtio ud si Si öglich ich bi dr Ls Si it it sidr ist. Noti ds ich uch usdrück, di ud gug D r. lg ch. Wört Txt Si D) di ürli Q Ich k hop t Vrkäufri g vrwd. sik Hip spätr i CDribu Mu st C) Bsch 127 ls uch klig uch slb wi us d. Si sowohl großlgrich, bi rst B di ud ur shr rfo ck. ws d di Proo rüß di cht Pukro ud ihr sowi sgt. bg ck ist0 Uhr. Ich sthr präs- du di rd ud Ro trproof ud kö Gsch u 16.3 pprtl t sich zu Fuky Brif Zi 20 Floko S ur, g dr Wu 1 Für jd rsich W timiut. wrd 19. J bko oly vor l ds Schül t di ud ht ch schri 74TEL, Es ist dr r Frudi Cr f 16. M Bd pprtl Forvr Bd trproo i Jd, zu Wu O W i rb t h it H Nc zrt, Fih Hir fid groß uch di di Liv-Ko tir. i Hoigt Ui-Hll. l, ds größt Bds ist ud. vor t ch tiv Sophiz, Utr d 30 Di dri Jugs 14 ud ds kö bk fg 5 Rockfs hr. sch g B Grupp dbi. 25 vil Frids 126 i ltr zwi d ud spisttt. Ju spil ud ihr tivl scho dr r B i p Nock6& kri, ll l kfs Publiku r i dr kfstiv ds Roc sh wir fri vir Jh hübsch ig wr rir. I Sl h ds Roc ühl ist, l: (0) Für i scho sit i Diskos. Doc Gf Kr zh : sid i ß 15, oft sig? s ds für ir gro l: vir sig r l ud ds Größt. W sth ud zu rsr zh. lzi Wir si h zu d ugtws Eiz 30 ist für r Msc si it lucht vil lzi wr so p r vor s twort Dop l. Für jd, di ll Ruch Prfkt!!!, t shr schl Musikgrupp -Rock, zz 30 t läuf r Lti-J Di Zi isch bi. try üb gz log chr s: dbi ud Cou Rgg spil Foyr tru Extr Uhr k, Puk zu Nich gh is bis hi ch vo Roc Hiphop Pus ud z lockr gh s Soul ud i kli G d ri. sk it ch Kio Wir Vil dr vil l.b u bi. Zus ufg u fg bdi22 : i r us vor übr ds Fstiv sik fid dt (1) : di Mu sprch si l dbi, sils s Ris r. i ) sup M (3 ur r fch Si di rst, ilös 40 Zusch s füf ufg dr : ug t zu fröhlich Vorjhr i b ud Tg ( odr is sid ich, wi i d di Txt r br uf us Höhpukt r B). här. Wlch t: g d (2) tosp Tg l wr tt Itr Näch uf : Bispil it zu sidr i S tdrss Topcts l dr zrt sch Zurück r bsuch : zh tritt i Si öc. Ds Ko Si? Mr stt Publiku. Wig spätr Dt kir Si ht Podiu toll ich di rich. Ei Ihr Wohug llic vor d rst Rih. ko Ed ö zu t. 45 sö tig zu rs pl i Ztr l Plk tiv N Pr P i di u vo 3. Si öc, di it Nikis us ght ds Fs s bis Show uss jd Kruzlig : sch ff M ht i d sch 10 gs vrkuf or tr Vo h wir So l Uhr. Di : lp Ski! di Lich. Wlch h. uc Blick uf di tltug fhr ud gh ili h s It ko Vr zr tzlic r l tdrss F such Ei kur. Plö Lsick hop-sty i Hotl. ist richtig? (4) Jsi u t bgi i cool Hip t sich. Floko ud ort: Wo fid oh Mo F W Si If L fru RMöb fg ch i Jugs ortio s l b : ud zw. Ds Publiku drtor, si Kr : u d so? zli Mo Büh L g--m 4 Pr di Si ) I Frühlig, So t ur di Miitt 15 uf l dr tt Bru Br uch ch S sid ich t (5fo r, Si : sio i r r zh Hrb i i Ro di lp sid u Kuf: itk lg us B Psi s Btt Btt? Kid Ist Ihr Ist Krd Vollp ir schö!st ud Witr o Ihr Tisc d Tisch kp i. ) k H Ko Dvo pu o utt? kli Wo tkt tls tt?.ju.d Bsu B gfg Gro Gr such Privt t. Pris: oß ch Si Hir fid hug i ßs s So vo Kr T (ch www stivl Sort Si us! rtii rtl stt : us! z ckf i uzli Z pp Si r-ro t, t x g, Wir W gut g g tru ut Qu Wu ül di Üb ir sid r lu sid:: billi b 30 Euro t. Qulität io sicht ll lität.. r75 Zh fidt i g, g, od bi Sch W ktull odr /Tg/Pr r Skipäss ps Pris: r, Br, solid gbo lc solid. so ckfstivl Bds ht für Hlb. y. izl t bis 500 ülr-ro ) www jugr h Coutr Skirgio w. 000 Eur.ll Rsrviru llssh 1. Ds Sch Krrir iigr spil Kottk Ko sw hu. o ikr. us.d s.d ktt:: Ro g ß g: ktull Pri schr fr ri.sid or (1 gu Floko ud 2. Di gro i hüb s Kotkt tück ) pfl u..d gs ud drtor Vr d trfll. Skip Skip, or Frühs (2) or dri Ju 3. Di Mo Sodr hißt W B) www B, i gbot ghör til. w.h t Bd.hu ds siks us rs _ ) s.d C Fri Mu 1..d _ ww Di Wtttr Wt Gbi suc 6& 4. Sc w w..lp id lp r od.d.d ht i d Nock l vrsch r W hull u Frud 5. Zur B p spi für i D) Di ir si ogo sflu sikgrup Ris c Kiosk. p h rik 6. Di Mu Sc g d zu g i d s vil ss pl. B) www. Wlch r gibt 25 t i w.sk us N 4. Si br.skiw Itr Kl hul z is. id d _ d r iwlt.d 7. I Foy lt.d uch tdrss t gt Jsi ri Po si B d (7) idu u Gru i ist richtig? ifiz h us i t 8. Ed uto. Wlch ir h s sd Lü fg g r d Itr K Kl lrr, ck, 25 JJh. ofsp hr w r (8) h fll pf sch tdrss hrr D ist richtig? 163 c Kli ist K hl ul (1 i ss ohl. M 1 L g L x-d Sc ik s id, füh 3) ut blo hr or od d Hr,?M (1 hulk bh t r (6 sg rt l r, grü Grd Gr si ut ri tu-g ÊÊÊÊÊ7iÀÊvÊ B ÀÌÊ> d,, 18 JJh B Hobbys ug ug r od 0) lid d d ) t Sc gs byss:: o hrr Ê Ê Ài Ê Ì>}ÊÛÊ Ê i od d rw Elk ru k i dr 192 _ r h Ê u i c ÊÊ (4) g Musik ÊÊÊ7iÀÊ (1 À Ê r _ Ê >V Ê Ê ÌÊ V ik, lt.. S ull k, Sp r Spo Ê > LÕÀ} Ê Ê> Ê orrt. t. Ê Ê Ì>}ÊÛ Ê s. Si such Os dsch Zu 1) Jck g uc _ z i fü uslä it Sch ÊÊÊ ÊÊÊ b bru Ê V Êv> ht: Ih r u t: _ Ê Ê S w ÀiÊ> i ÀiÃ`i t _ Ê Ê i Hr, u r Ê >V i. sporrtlic Ê ÃÌ>}ÊÊÛ Ê Ê Ê À> ih di h i hlt dis ri ulk r, blu Ê võàìê Ì tlich Sc rl l t h Ê Ài i Ê >V r B _ FFru Ê ug ug _ s r M G l _ ru Ê Ê, à VW od d. hü d r d. Ê Ì V Ê V Ki isp ll s W ko o sich ch ud idu Er sucht: Ê ÌiÊ i r Mrrccd l (3 g ht: i ru Ê > `Ê Ì ) www g s? Ford For d il tr t i ord od o Ê K _ -V i ÊÊÕ ` tt FFru Ì Ì> Ì r w ) _ w.k.kotkt > Ì r ru ktz r d ko g u rt fi t o dr id Ntio W fü di ÊÊL }Êw r di di für i u? zig Ris i Ris Ki Pro Rult ig i i Ê,i r u.d.d is ch d i o h Sc r di US. Ê ÀÊÊ Ê Ãi«>ÀÌ Ê `i ÊÜ b bl ll!! u i Ki hu tr li rzl ll lb fü ds di t h ÀiÊ Ì Ê ÀÊ- i Ê v> Àâi iàêvø Ê d Extr Qu S j r Sp g S di d Elt lkl g tät r, w Kl h rot, dr ÌÀ> iê Ê B) www 1. lität ud Ê Ê³Ê b bl Sc Ê ch tz or lb chü Sc s r idu di w ir h ss w.d.dt ti Srvic ig. g.d 2. Ihr F d ul t E t. l h (9 i ) www. Ihr ut ) 2. rud ud g u u hulk lt D E r s ull ) D g fr Kl ig b i.isplu Kotkt ohus W b Si id si lä b l s. r _ gr öc it u s.d 3. ht hu ) ch d g it id su M l lbs r tsc i u u r i gu Ic Öffug t bd i _ lt lb ih u ich g ch uf x t t h szit s h ) 4. is Kio. U g rr g. d -Do it it W l d u g u Er k wu gh. W. U r g ur d d kl K Si rd c r g f ) B) www r o fid 5. i Si st.uto S Iffo d Str tu-o d r zlr, r h sic. W, s hru d ich id lss fü ortio rkt.d h ) 6. d ß ut Pi bit wic. wir h i d gt g s (5 übr ds h t 1 hl jd bli 5. Si k d )_ r L s is i fit t Pr h C b ogr ) b s 7. och w r.? s h b gr g _ v t s G ht l fü h tig. g r zu ud suc g Od Mä rri B) b D ) rsch uc s 8. h u d r dch B c Kiop id u r Rzp h ch s M rogr rig ht. B) uf t. Wo bk ) lls (13 präc ch Ku, si 9. i! t: d v r o r s, d itt D ) _ h, d st, d di 10 B) ich Si Ifor ) or (1 N s H si ss B urc I dis. w tio S ktulisirt 2) r ot ich 16 S Ifor rzk us ull h? rt _ 11 B) ) chuls B Sit it Eff s r tiospor QGHQ 6. b d chir r Elt rt. di Kiop LH Kurzifos zu tl k ch k tück k g r Vo 12 B) lib ) i t hr ls 1100 rogr. t lü i. st o jd Fusb h È F r Fil. ilkritik, ss U d it l: u 13 h B) ) it l. vrs w ll i Er is s if r K _ È P _ C fü d il o ostr B) )B _ w ) i t chi i À i ll r or ki d r Rlf Rik Mu. ktio C) i È I B) ll ) tr ww O _ w w.k viw s ig.ki für io. ir s o.d b si ki ik d Rl R Fotos. C) lff R B B) Ri T-S,7 i È F od b Mög Si ilws k w k S r rufg s. r klssisch K Koc C) och k r r d hir dutsch B) chuls h bschrib Si k st Kotkt d h ch t Spzilit i Bild us ud jdr! h C) ität ät? B) irt ( B) www. Wähl Si 100 T D k jd g Tip w.fi c F ipp.fil ko pss v t sich di Bildr l.d o, d Si Öffug vo o bli.d Koch k jdr! C) h Si I. Sh B) ussb i usr K Koc szit ww och vrs s. hx b wi xp pr ll R Rs rt sttur D) t.. s w.t urt C) B) Vor ll chid g Mist ic is t r D S Sch rko ch k C och ll ch.. ht ) si ss lll, o ) vo od pi dr r ud billi ch koch koch? D) g C) g? K w l.d Ki S P i ) www Prob ro obl r ) l w. D)!!.ist C) chul Kotkt istr rko st koch d shir ch.d.d h D) Pris C) t jd bl Fuß Usr g r D) ib C) bll bot v d B) www D) rsch w.k.kochbuc C) ru ll id tw h.d D) s sit D) S D) chuld S D) r chirt F D) ußb l d D) ss igh. ic hts folgd Pukt Si kö uf Q Eikufsort Q Tgszit dug) Q Tätigkit ussh, Bkli Q Prso (ltr, Q Sortit zu t ufgb di ch 12 ufgb Rockf Schülr- stivl i Wupprt l & LESEVE RSTEH EN LESEVE 3 Sc M hulk x-d li ort du u- G g ru d dsc r P hu ots l d SP R CH r B + ST EI N E KP l ls Kio! $ fil.d.d d R U SD RU CK W '* * D' D* *+ +1 *+*+1*+D-' Mistrko ch L II. Sh Si sich di Bildr B B J ich Si si. ud vrgl och il igh. folgd Pukt Si kö uf? Bildr gis Q Ws hb di s? i? Q Ws ist dr dis Ort di Prso Q Wru kuf Si. III. Rgir EN \ U MÜ ND LIC HE 61 RSTEH wohl zuws wrd si di Prso? Q Ws kuf brit? kuf? villicht och di Prso Q Ws wrd f? Wru? Si libr iku Q Wo würd f für Si bi Eiku i? T Ws ist Pris odr di häufigst wichtigr, dr T Wo kuf Si? Qulität? Wru Wru? dhdud Si vo Sco ds gbot T Wi fid Si /i T Ws hltmrkgschäft? Mrkt d uf läd ud di Bdiug fsgroß Eiku Suprrkt/i r Gschäft? ztr/i kli ht ud Nchtil T Wlch Vori Itrt? Hb ds Eikuf ug? Si ig Erfhr, Si sich kuf T Ws würd gwi Gld w Si vil? würd? Wru luvit budou všichi

20 ě č i Frtigkitstriig itrktiv Dutsch ls Frdsprch Frtigkitstriig itrktiv Dutsch ls Frdsprch Frtigkitstriig itrktiv Dutsch ls Frdsprch FERTIGKEITSTRINING 1 INTERKTIV cvičbic für ll Typ itrktivr Tfl 2 für ll Typ itrktivr Tfl B1 für ll Typ itrktivr Tfl FERTIGKEITSTRINING 2 INTERKTIV cvičbic FERTIGKEITSTRINING B1 INTERKTIV cvičbic Frtigkitstriig itrktiv Thos Hupthl, Vldiír Kolocová, Luci Pittrová ultidiálí cvičbic ěčiy příprv k turitě příprv k zkoušká Goth-Istitutu Frtigkitstriig itrktiv j ultidiálí vrz cvičbicové řdy Frtigkitstriig úrovi 1 B1 podl SERR. Frtigkitstriig itrktiv obshuj vybrá cvičí z všch kpitol tištěé vrz cvičbic. Multidiálí cvičbic Frtigkitstriig itrktiv připrvují studty turití zkoušku z ěckého jzyk zkoušky Goth-Istitutu. Multidiálí cvičbic obshují cvičí k vš řčový dovdost: čtí, poslchu, psí luví. Multidiálí cvičbic bízjí tipy strtgi, jk správě řšit jdotlivé úlohy. Multidiálí cvičbic obshují řší všch úloh, ktré vdou k rozvoji čtí, poslchu písého projvu. Multidiálí cvičbic obshují hrávky všch poslchových txtů. Multidiálí cvičbic bízjí růzé fory prác s trskripcí poslchových txtů. Poslchové txty lz i vytiskout. pro všchy typy itrktiví tbul 20 /21

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

ř řč č Í ř č ú Í ř č š č č ř č ď č š Ž č š ň č ř š ř ú ř ř ř Í š Ý š š ří ó š ď ř š ř š Ž Ž Á š Í ó š ř š ř č ň čš ř Ž č č š Ď ř Ž říč ď ó ď č ň Í š Š Á š ř ř ř ó č ř š ř Š Ť ř č č ř ň č ř ňš č É Ž Ř ÚŽ

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

í ř š ř í é í ě é ěř é é í ě ě í ů š é ě í š é ú é í ň í é Č Č í é í é é í í ž éž í í í ří ř ř ě í ě ší ě ň ů í é ř ř íž í é ě é ě í ě ů ě é í é ě ěř í é ú í í ě í ří é í ě í í ř é éž é ď í í í í í š Ž

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

Š Ř Á Á Á Á Ě ď Šř Ů É Č Á Š Ú ů š é ř ý š ý é ý é ýř š š é ř š š šš ů ů ř ří ý ý š ý é Č Á ř Ž ř š ů š Ž é é ř Ž Ž Ů ř š ů ů Ž š š ř ř é ř ů š š ý ď ý é ř ř ý Í Ž ů ř š é š é Ž š ý š š Ž ř ý š Ž ř é ž

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Č š ý č čš é č š š é ř Š ř č Š ř é Í é č č Š ř č č ř č č ý ů ý é š č ř š ř šš é é ď š ý šť ý ů ď é ř š ý š ů š š ů ř ý š ď š é ř š ž š š Ž š ý Š é ý é ř š š Ž ý ý ý Í č é š č Č ČŠ é ý ř č é ž č š č š Á

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz ó š ó Ň Ť ú š ú š š š ř Ú ó ú ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ú ň ů ů š ň ú š řš ú ř ó š Ý Á ů ú úř š ň š ú š š š š ťť ř ň ů ř ř ř š ů ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ú ří š š ř ů ú Ú ř ú ÚČ ú ú ú š ů

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více