Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně zpracovala: Mgr.Monika Dušková

2 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Monika Dušková Mgr. Jitka Michalcová Výchovný poradce: Mgr. Jana Nováková Adresa, sídlo: náměstí Aloise Jiráska 139, Lanškroun Číslo účtu: ČS /0800 Kontakty: Telefon školy: ředitelna nám. A. Jiráska ekonomka sborovna 2. st., nám. A. Jiráska sborovna 1.st., nám. J.M.Marků školní družina, nám. J.M.Marků školy: WWW stránky: IZO: škola, kapacita 500 žáků IZO ředitelství školy: IZO: Školní družina na nám.jana Marka Marků kapacita 118 žáků Učitelská a žákovská knihovna na nám.al.jiráska Datum zařazení do rejstříku škol

3 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo v 1. až 9. ročníku dle učebních dokumentů ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Na škole se vyučuje třem cizím jazykům anglickému, německému a ruskému. Třídy školy se běžně naplňují do počtu 30 žáků. V 6. a 8. ročnících jsme měli výjimku, kde v 6.A bylo 32 žáků a v 6.B 31 žáků. V 8.A bylo 32 žáků a v 8.B 31 žáků. 5.ročník byl rozdělen do 3 tříd, neboť v tomto ročníku bylo 70 žáků. Škola organizuje každoroční adaptační pobyty pro 6. ročníky, lyžařský a snowboardingový kurz pro 7. ročníky, cykloturistický kurz pro 8. ročníky a turistický kurz pro 9. ročníky. Na 1. stupni se 1x za dva roky pořádá lyžařský kurz pro 4. a 5. ročníky. Kurz plavání probíhá v každém ročníku 1.stupně, v 1. ročníku proběhl kurz bruslení s profesionálním instruktorem. Dále škola pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na náměstí Jana Marka Marků 80 je umístěno 9 tříd a 4 oddělení školní družiny. Z toho 1 oddělení je umístěno ve třídě, z nedostatku prostoru v této budově. Na náměstí Aloise Jiráska 139 je umístěno 10 kmenových tříd a 3 odborné učebny, v1 kmenové učebně je jedna třída z 1. stupně. V budově na náměstí Jana Marka Marků je umístěna výdejna obědů jídelny MADORET. Pod ŠD pracovaly na škole zájmové kroužky. Při škole je ustavena školská rada ve složení: Mudr.Milada Krejčová, paní Eva Vičarová, p.uč.mgr.světla Kapounová. Školská rada se sešla 2x ve školním roce a schválila dokumenty školy:výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, Návrh rozpočtu, Vnitřní řád školy. Dále na škole pracovalo Občanské sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ. Ve výboru OS jsou Pokorná, Kapounová, Tomešová, Novotná,. Kukulová, 3

4 Ve školním roce 2012/2013 bylo v devatenácti třídách vyučováno celkem 457 žáků, z nich 140 dojíždělo z osmnácti okolních obcí. Škola umožňuje získání informací o své historii a činnosti na internetové adrese 4

5 B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Od 7. ročníku si žáci mohli prohlubovat znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - Informatika - ruský jazyk - německý jazyk - psaní na PC - cvičení z českého jazyka - konverzace AJ - multimedia - literární seminář Žáci mají možnost se zapojit do zájmových kroužků: - sborový zpěv 1.st.(Klíček) - Vychytová - sborový zpěv 2.st.(Klíč) - Kapounová, Pallová - keramika - Dušková - rybářský Šembera - taneční - Parentová - floorball - Novotný - zájmová angličtina - Hejlová - a kroužky při školní družině: pohybové hry, výtvarný kroužek, veselé vaření 5

6 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH D i s l o k a c e / Příjmení Jméno Titul Aprobace Pracovní zařazení Vyučuje př. Prac.poměr Poznámka Balcarová Eva Mgr. Aj-Nj učitel 6-9 roč trvalý MD Beranová Jarmila Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Čevonová Lenka Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč trvalý MD Digrinová Hana Mgr. Č-Nj učitel 6-9 roč Čj,Nj, Vv trvalý Drozdová Jana Mgr. D -VO učitel 10-12roč D,VO,Vv na do.urč. Dostálová Jana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý pov.říz.1.st. Dušková Monika Mgr. 1-5 roč. ředitelka 1.st., Vv trvalý Faltýnková Lenka Ing. M-Fy učitel 6-9 roč Fy,Aj trvalý Havlová Romana Mgr. D-Z učitel 6-9 roč Z na do.urč. za MD Hejl Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st trvalý Hejlová Hana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Hepnarová Dagmar Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Janouchová Ilona Mgr. 1-5 roč. Učitel 1-5 roč. 1.st. na d.urč. za MD Kapounová Světla Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv, trvalý metodik prevence Korejtková Hana Mgr. Rv-CH učitel 6-9 roč trvalý MD Kovářová Erika Mgr. M-CH učitel 6-9 roč M,CH,Inf,Fy trvalý Kozák Jan Mgr. M-Tv učitel 6-9 roč M,Tv,Fy trvalý Krsková Eva Mgr. Z - VO Učitel 6-9roč. Z, Na d. urč. za MD Marková Lenka PaedDr. F-Zt- Inf učitel 6-9 roč Fy,Inf, trvalý koord. ŠVP, ICT Masopustová Leona Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Moravcová Petra Mgr. TV -Bio učitel 6-9 roč Tv, Aj, Inf. na do.urč. Michalcová Jitka Mgr. M-Z zástupce ředit. M trvalý Nováková Jana Mgr. Č-D učitel 6-9 roč Čj,D,Pč trvalý vých.poradce Novotný Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st, TV trvalý. Palkovičová Dana Mgr. Př-Ch učitel 6-9 roč Př,Ch, trvalý koord.evvo Pallová Eva Mgr. Čj-Aj-Hv učitel 6-9 roč Aj,Hv trvalý Tomešová Romana Mgr. RJ- D učitel 6-9 roč Rj, na do.urč. Parentová Zuzana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Sudková Petra Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Špičák Milan Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Pč trvalý Štěrbová Petra Mgr. 1-5.roč. učitel st. na do. urč. Vernerová Martina Mgr roč. učitel 1-5 roč HV,Vv na do.urč. Vychytová Miroslava Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Holečková Daniela vychovatelství vychovatelka trvalý Hrubešová Eva vychovatelství vychovatelaka Řeháková Květa vychovatelství vychovatelka+uč PPC trvalý Thunová Dagmar vychovatelství vychovatelka trvalý vedoucí vychov. 6

7 Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Máme velmi vysoké zastoupení žen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních vysoká. Na 2 st. učí psaní na PC vychovatelka, která má státní zkoušku z psaní na stroji. Na škole ovšem chybí výtvarník. Sbor 1.stupně je plně kvalifikovaný. V tomto roce byly přijaty 2 učitelky. Slečna uč. Petra Štěrbová, která se stala tř. učitelkou 5.C a paní učitelka Martina Vernerová, která učila HV na 1. st a Vv na 2. st. Činnost školy je v plném rozsahu personálně zabezpečena. Vzhledem k tomu, že škola má dvě budovy, její údržba je zajištěna dvěma 2 technickými pracovníky školníky, a 3 uklizečkami. Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických Příjmení a jméno Přepočtený Z toho Přespočetné zaměstnanců zaměstnance počet ženy hodiny 1 Mgr. Jarmila Beranová 1, Mgr. Jana Dostálová 1, Mgr. Jiří Hejl 1,000 4 Hana Hejlová 1, Mgr. Ilona Janouchová 1, Mgr. Dagmar Hepnarová 1, Mgr. Leona Masopustová 1, Mgr. Miroslava Vychytová 1, Mgr. Zuzana Parentová 1, Mgr. Petra Sudková 1, Mgr. Martina Vernerová 0, Mgr. Petra Štěrbová 0,864 1 celkem 1. stupeň 12 11, Mgr. Hana Digrinová 1, Mgr. Monika Dušková 1, Mgr. Světla Kapounová 1, Jan Kozák 1,000 5 PaedDr. Lenka Marková 1, Mgr. Jitka Michalcová 1, Jana Nováková 1, Mgr. Jiří Novotný 0,273 9 Mgr. Dana Palkovičová 1, Eva Pallová 1, Milan Špičák 0, Ing. Lenka Faltýnková 1, Mgr. Erika Kovářová 1, Mgr. Jana Drozdová 1, Mgr. Petra Moravcová 1, Mgr. Romana Tomešová 0, Mgr. Romana Havlová 0,455 1 celkem 2. stupeň 17 14,

8 Celkem učitelé 29 25, Květa Řeháková 0, Daniela Holečková 0, Dagmar Thunová 1, Bc. Eva Hrubešová 0,363 1 Celkem vychovatelky 4 3, Katarína Bartaová 1, Ladislav Šembera 1,000 3 Jiří Bednář 0,500 4 Alena Drápková 1, Iva Vávrová 1, Milada Kukulová 1,000 1 Celkem ostatní prac. 6 5,500 4 Celkem zaměstnanců 39 34,

9 D. ZÁPIS, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis do 1. tříd proběhl dne 13. února 2013 a do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí ZÁPIS DO 1.TŘÍD Zápis proběhl ve středu od 13,00 17,00 hodin v budově 1.stupně. Budoucí prvňáčci prokázali zručnost při plnění úkolů a dovedností. Mnohé děti si zkusily, co obnáší pracovat na interaktivní tabuli. Paní učitelky se u dětí zaměřily na výslovnost jednotlivých hlásek a probraly s rodiči, co ještě děti musí před nástupem do školy zvládnout, dohnat a zlepšit. Do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Přijaté žádosti o přijetí do 1. tř. Zapsáno do 1.tříd Žádostí o odklad Odklad školní docházky Nastoupí 68 prvňáků. Plánujeme tedy 3 první třídy po 24,23,21 žácích. 9

10 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V rámci volby povolání se žáci 9.tříd zúčastnili Přehlídky SŠ v České Třebové a navštívili Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Při pokračování projektu k podpory technického vzdělávání se zapojili do propagační akce SOU automobilního v Ústí nad Orlicí a seznamovali se s pracovními činnostmi v činnostním dopoledni na SOU v Lanškrouně. Pro 8. třídy jsme připravili exkurze do firmy AVX v Lanškrouně a činnostní dopoledne ve SOU v Lanškrouně.Žáci 8. tříd se zapojili do literární soutěže KHK Pardubického kraje, v níž Daniel Tomeš z 8.A obsadil 3. místo v regionálním kole. Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 14 čtyřleté gymnázium 5 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 26 konzervatoř 0 jiné 0 Na SŠ odchází 49 žáků, z toho 4 z 8. tříd. 10

11 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY V tomto školním roce mělo vyznamenání v 1. pololetí 205 žáků a v 2. pololetí 186 žáků. Celkem 23 žáků mělo na konci školního roku neprospělo. 4 již ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. ročníku. U 5 žáků byla snížena známka dvojka z chování. Jedná se o žáky 2. stupně, toto hodnocení postihuje jevy jako jsou neomluvené hodiny, hrubé porušení školního řádu, drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spolužákům, špatná pracovní morálka, zapomínání pomůcek na vyučování. Dále byly uděleny ředitelské důtky a důtky tř. učitele viz následující přehled.. Naopak mnoho žáků je hodnoceno kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní prací. V přehledu prospěchu žáků není zahrnuta třída 2.A, protože v této třídě jsou žáci hodnoceni slovně. 11

12 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí n. O. vytištěno dne: POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

13 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí n.o. vytištěno dne: POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

14 Přehled pohybu žáků v období zpracováno dne dle záznamů v podrobných údajích v historii žáka Časný Denis - 1.B odchod na jinou školu Glocar Jaromír + 5.B přestup z jiné školy Hanusová Klára - 4.A odchod na jinou školu Kerhát Jakub + 6.B přestup z jiné školy Chládek Jaroslav - 6.A odchod na jinou školu Cinová-Šiváková Iveta - 5.C odchod na jinou školu Cinová-Šiváková Darina - 9.B odchod na jinou školu Mazalová Dominika + 4.A přestup z jiné školy Fiebiger Matyáš B přestup z jiné školy ZŠ Ústecká Česká Třebová ZŠ Tatenice ZŠ B.Smetany ZŠ Holič,SR ZŠ Výprachtice ZŠ Čs.Armády Moravská Třebová ZŠ Čs.Armády Moravská Třebová ZŠ Opatov Gymnázium a ZŠ Králíky 14

15 Přehled prospěchu ve školním roce 2012/13 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.B % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.A 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 5.00 % 0.00 % 2.B % 9.09 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 2.38 % 0.00 % 3.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 3.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.B % % 0.00 % 0.00 % % % 4.34 % 0.00 % 5.C % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 1.40 % 0.00 % 6.A % % 0.00 % 0.00 % 6.45 % % 3.22 % 0.00 % 6.B % % 0.00 % 0.00 % % % 3.12 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 3.17 % 0.00 % 7.A % % 9.52 % 0.00 % 9.52 % % 4.76 % 0.00 % 7.B % % 5.00 % 0.00 % 5.00 % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 7.31 % 0.00 % 7.31 % % 2.43 % 0.00 % 8.A 9.37 % % % 0.00 % % % % 0.00 % 8.B % % % 0.00 % 9.67 % % % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % 9.A 8.33 % % % 0.00 % 4.16 % % 8.33 % 0.00 % 9.B 9.09 % % 4.54 % 0.00 % 9.09 % % 4.54 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku 8.69 % % % 0.00 % 6.52 % % 6.52 % 0.00 % 15

16 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek Počet Průměr S U klasif. žáků Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk BiS Biológia Nj Německý jazyk NjS Nemecký jazyk D VO Dějepis Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika Sj Slovenský jazyk a literatúra Př Přírodopis M Matematika Mm Multimédia Z Fy Zeměpis Fyzika GeS Geografia Ch Chemie ChS Chémia Hv Hudební výchova HvS Hudobná výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova TvS Telesná a športová výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CM Cvičení z matematiky CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova ET Etická výchova If InS Informatika Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk Ls Literární seminář NS Náš svět NSZ Sborový zpěv OnS Občianska náuka ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 205 omluvených hodnocení prospěl 230 neomluvených prospěchu neprospěl 22 nehodnocen 0 16

17 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek Počet Průměr S U klasif. žáků Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D VO Dějepis Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika Př Přírodopis M Matematika Mm Multimédia Z Fy Ch Zeměpis Fyzika Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CM Cvičení z matematiky CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova ET Etická výchova If Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk Ls Literární seminář NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 187 omluvených hodnocení prospěl 246 neomluvených prospěchu neprospěl 23 nehodnocen 0 17

18 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 1. pololetí školního roku 2012/13 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Chládek Jaroslav 6.A 1 Čj Celkem v 6. ročníku Havlůj David 7.A 1 CM Kuvik David 7.A 4 Aj D VO M Heger Michal 7.B 3 Čj Aj M Celkem v 7. ročníku Benešová Eliška 8.A 2 Čj Ch Falta Jakub 8.A 1 Ch Filipová Nina 8.A 1 Př Košík David 8.A 2 VO Z Seidl Radek 8.A 1 Př Skalická Kristýna 8.A 4 Čj D Př M Tölgová Veronika 8.A 2 M Ch Heráková Veronika 8.B 3 VO Z Fy Kudláčková Nikola 8.B 1 M Rek Jakub 8.B 5 Čj Aj Př M Fy Vlková Michaela 8.B 1 Př Celkem v 8. ročníku Bilanský Petr 9.A 1 M Dvořák Filip 9.A 1 Čj Hubáček Jaroslav 9.A 2 M Ch Marek Michal 9.A 3 Př M Ch Mirga Gejza 9.A 1 Ch Zemach Michal 9.A 2 M Ch Moučka Tomáš 9.B 4 Čj Aj M Ch Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek

19 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 2. pololetí školního roku 2012/13 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Heráková Kateřina 5.B 1 Čj Celkem v 5. ročníku Uhlík Michal 6.A 1 M Minářová Aneta 6.B 1 M Celkem v 6. ročníku Kuvik David 7.A 1 Aj Celkem v 7. ročníku Jiroušková Martina 8.A 1 Ch Košík David 8.A 2 M Ch Krejčiřík Jakub 8.A 2 Př Rj Seidl Radek 8.A 2 Aj M Skalická Kristýna 8.A 4 Čj Aj M Ch Tölgová Veronika 8.A 2 M Ch Cejnarová Kristýna 8.B 1 M Faltejsková Michaela 8.B 1 M Gelová Zdeňka 8.B 1 Čj Heráková Veronika 8.B 9 Čj Aj D VO Př M Z Ch Rj Kopecká Lucie 8.B 1 M Kudláčková Nikola 8.B 1 M Rek Jakub 8.B 5 Čj Aj VO M Ch Stránská Patricie 8.B 1 M Vlková Michaela 8.B 1 M Celkem v 8. ročníku Marek Michal 9.A 2 Nj Ch Zemach Michal 9.A 1 Ch Moučka Tomáš 9.B 3 Aj Př Rj Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek žákyně Anna Kuviková v 2. ročníku neprospěla, ale nemá nedostatečnou, protože je slovně hodnocena. 19

20 Dvojka z chování 7.A Macháček Matěj 8.A Košík David 8.B Heráková Veronika 9.A Mirga Gejza 9.B Moučka Tomáš Trojka z chování Pochvala třídního učitele 2.A Drábková Nikola, Hrabáčková Nela, Mareš Lukáš, Marešová Veronika, Parent Jonáš, Pokorná Barbora, Pospíšil David, Pospíšilová Světlana, Růžičková Vendula, Turková Eliška, Vacková Vendula, Vymetálková Karolína, Zedníček Alois 2.B Honchar Anastasiya, Janíčková Anita, Kollert Ladislav, Macháček Tomáš, Tomešová Bára, Trčka Martin 3.A Dokoupilová Aneta, Hýblová Markéta, Kačerovská Barbora, Kokešová Magdalena, Kuncová Lucie, Šulák Daniel, Velebný Vojtěch, Výprachtická Petra 3.B Morávek Ondřej, Šilarová Sabina, Tarešová Nela, Zacharová Karolína 4.A Jirásková Eliška, Masopustová Lucie, Pecháčková Barbora, Rohla Jaroslav, Roubal Jiří, Říha Martin, Srp Vojtěch, Vybíral Filip 4.B Hajzlerová Laura, Chládková Edita, Kollertová Eliška, Kovář Michal, Kovářová Lenka, Markytán Jan, Vybíralová Kateřina 5.A Dokoupil Marek, Havlíček Ondřej, Kadrnožka Pavel, Kaška Petr, Kněžourová Kamila, Kulíková Kristyna Leony, Skala Dan William, Studená Veronika 5.B Cygánek Martin, Heráková Kateřina, Jadrná Nikola, Kantorová Michaela, Kollertová Nela, Marešová Veronika, Šindelářová Barbora, Vacková Alena, Veselá Hana, Všetulová Marie 5.C Knápková Adéla, Korcová Natálie, Melicharová Barbora, Mlýnková Erika, Steklíková Tereza, Zacharová Eliška 6.A Adamcová Daniela, Adamcová Klára, Huf Petr, Jančarová Adéla, Kryvlyak Adriana, Marek Vojtěch, Matějková Adéla, Minaschková Natálie, Teplý Daniel, Uhlík Michal 6.B Brouková Tereza, Hošek Pavel, Chládková Radka, Jirásek Jiří, Jirásková Klára, Pechancová Vendula, Skalický Michal, Vavřínová Anna 7.A Bártová Veronika, Betlach Martin, Boščík Matěj, Cygánková Sandra, Faltus Jan, Hašková Sabina, Havlůj David, Hrdinová Karolína, Jehličková Petra, Kristková Lucie, Šebrlová Nikola, Vanclová Daniela 7.B Čada Jakub, Křivohlávková Michaela, Plešingerová Dominika, Tynčenko Valeria 8.A Skalická Kristýna, Tölgová Veronika 8.B Bílý Martin, Šebrlová Lenka 9.A Grossmann Kevin, Hrabalová Kristýna, Katzerová Simona, Krňávek Ondřej, Masopust Petr 9.B Ambrozková Nela, Cinková Daniela, Hyhlíková Michala, Chládková Monika, Kovářová Sabina, Mačát Filip, Silčuk Bohdan, Špinlerová Andrea, Tomášek Daniel, Urban Kristian, Vičarová Anna Pochvala ředitele školy 3.A Gregorová Michaela, Janouch Václav, Vetchý Kryštof 3.B Klabanová Magdaléna, Kubešová Eliška 5.A Doleček Jan, Dušková Barbora, Gregora Filip, Janků Michaela, Kulhánková Nikola, Kupsa Matěj, Pokorný Ondřej 6.A Hejl Lukáš, Pospíšilová Veronika, Starý Pavel 6.B Šebestová Lucie 8.A Bartoňová Tereza, Karlík Mikuláš, Klubrtová Kristýna, Kuttichová Eva, Láznická Drahomíra, Marková Kristýna, Pánková Pavlína, Prokopová Denisa, Tomeš Daniel 8.B Cejnarová Kristýna, Havelková Kristýna, Hegerová Nikola, Obstová Tereza, Rybková Martina, Sontáková Petra, Stránská Patricie, Tučková Šárka 9.A Katzerová Simona 9.B Le - Thu Huong, Stará Michaela Napomenutí třídního učitele 3.A Kubíková Nikol, Novotný Matyáš, Skála Max Filip 4.B Bartaová Daniela, Dvořáková Tereza, Klírová Kateřina, Malý Daniel, Nastoupil Marián, Vávrová Sára 5.C Dajčar Jan, Gaďurek Dominik 6.A Adamcová Klára, Hacura Tomáš, Marková Tereza, Matějková Adéla, Skála Stanislav, Slouka Petr, Šrámek Tomáš, Uhlík Michal, Vlková Renata 6.B Holeček Adam, Kristek Josef, Marek Radek, Marešová Michaela, Moučka Adam, Vavřínová Anna 7.A Moučka Jan, Novotný Jan, Sonntag Radek, Vávra Petr 8.B Hanus Ondřej, Havelková Kristýna, Hegerová Nikola, Hejkrlík Jaroslav, Kopecká Lucie, Mareš David, Vlková Michaela 20

21 9.A Kaplan Miroslav, Krňávek Ondřej, Kutnarová Eliška, Večeře Radim 9.B Cygánek Patrik, Chládková Monika, Langr Jakub Důtka třídního učitele 3.B Havelková Erika, Šikl Dominik 4.A Beranová Vendula, Chládek David, Le Phuong Dong Michal, Patočka Jakub, Šišán Dominik 5.C Bartáček Petr, Takáč Radim 6.A Huf Petr, Tapušíková Marie 6.B Benešová Barbora, Holeček Adam, Jirásek Jiří, Machala Jakub, Marek Radek, Minářová Aneta, Ptáčková Kristýna, Skalický Michal, Vogel Radek 7.A Havlůj David 7.B Čada Jakub, Divíšek Jan, Falta Michal, Heger Michal, Šilar Matěj, Thun Tomáš, Vavřín Karel 8.A Antes Aleš, Jakeš Michal, Krejčiřík Jakub, Mareš David, Prokopová Denisa, Seidl Radek, Vodák Michal 8.B Marek Michal, Mareš David, Rek Jakub, Vlková Michaela 9.A Bilanský Petr, Grossmann Kevin, Marek Michal, Mirga Gejša Důtka ředitele školy 4.B Bendík Daniel 6.B Nagy Kryštof, Ptáčková Kristýna 7.A Boščík Matěj, Kuvik David, Macháček Matěj 7.B Divíšek Jan, Heger Michal, Šilar Matěj 8.A Falta Jakub, Košík David, Krejčiřík Jakub, Mareš David, Šebesta Ondřej 8.B Faltejsková Michaela, Heráková Veronika, Vágnerová Zuzana 9.A Bilanský Petr, Dvořák Filip, Grossmann Kevin, Hubáček Jaroslav, Kaplan Miroslav, Mirga Gejza, Zemach Michal 9.B Moučka Tomáš, Silčuk Bohdan, Vičarová Anna, Volf Martin Podmíněné vyloučení Počty Dvojka z chování 5 Pochvala třídního učitele 124 Trojka z chování 0 Pochvala ředitele školy 36 Napomenutí třídního učitele 44 Důtka ředitele školy 28 Důtka třídního učitele 43 Podmíněné vyloučení 0 21

22 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 2.A 1.A 1.B 2.B 3.A 3.B 4.B 4.A 5.C 5.A 5.B 6.B 6.A 7.A 7.B 8.B 8.A 9.B 9.A žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Sudková Petra Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Masopustová Leona Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Hejlová Hana Mgr. Janouchová Ilona Mgr. Hejl Jiří Mgr. Štěrbová Petra Mgr. Dostálová Jana Mgr. Parentová Zuzana Mgr. Palkovičová Dana PaedDr. Marková Lenka Mgr. Kapounová Světla Mgr. Kozák Jan (1+0) Mgr. Kovářová Erika (1+0) Mgr. Pallová Eva Mgr. Digrinová Hana Ing. Faltýnková Lenka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 22

23 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 2.A 1.B 1.A 2.B 3.B 3.A 4.A 4.B 5.A 5.C 5.B 6.A 7.A 6.B 7.B 8.B 8.A 9.B 9.A žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Sudková Petra Mgr. Masopustová Leona Mgr. Hejlová Hana Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Hejl Jiří Mgr. Janouchová Ilona Mgr. Dostálová Jana Mgr. Štěrbová Petra Mgr. Parentová Zuzana PaedDr. Marková Lenka (1+0) Mgr. Kapounová Světla Mgr. Palkovičová Dana Mgr. Kozák Jan (1+0) Mgr. Kovářová Erika (1+0) Mgr. Pallová Eva (1+0) Mgr. Digrinová Hana (1+0) Ing. Faltýnková Lenka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 23

24 F. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu jako dotace dle počtu žáků. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP. Ředitelka školy prošla dalším rozšiřujícím funkčním studiem pro ředitele škol a školských zařízení. Ve škole není plně proškolen metodik prevence a nelze mu tedy poskytnout zvláštní příplatek. Paní učitelka Kapounová odmítla proškolení 250 hodin z důvodů brzkého odchodu do důchodu. Ale některých seminářů pro metodiky prevence se zúčastnila. Dále proběhla nutná školení spojená se evropským projektem EU peníze školám 1.4, tj. seminář týkající se zpracováním monitorovacích zpráv. Mnoho seminářů bylo placeno z projektu EU peníze školám především: čtenářská gramotnost, přírodovědné zaměření, jazykové semináře. V přípravném týdnu se celý pedagogický sbor účastnil semináře Minimalizace šikany, což bylo dovršením celého programu, kterého se naše škola účastnila. Hned v září se celý pedagogický sbor účastnil dvoudenního semináře na Seči Syndrom Vyhoření. DVVP je zaměřeno na tvorbu a zkvalitnění školního vzdělávacího programu, nové metody a formy práce v jednotlivých předmětech, čtenářskou a finanční gramotnost, práci s interaktivní tabulí a interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS. Před velikonočními prázdninami celý pedagogický sbor prošel seminářem CLIL. Tuto metodu chceme zkusit vyučovat od příštího školního ročníku, na 1. stupni se bude tato metoda prolínat ve všech ročnících v předmětech výchovy a na 2. stupni především v 6. ročních opět ve výchovných předmětech. 24

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více