Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně zpracovala: Mgr.Monika Dušková

2 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Lanškroun Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Monika Dušková Mgr. Jitka Michalcová Výchovný poradce: Mgr. Jana Nováková Adresa, sídlo: náměstí Aloise Jiráska 139, Lanškroun Číslo účtu: ČS /0800 Kontakty: Telefon školy: ředitelna nám. A. Jiráska ekonomka sborovna 2. st., nám. A. Jiráska sborovna 1.st., nám. J.M.Marků školní družina, nám. J.M.Marků školy: WWW stránky: IZO: škola, kapacita 500 žáků IZO ředitelství školy: IZO: Školní družina na nám.jana Marka Marků kapacita 118 žáků Učitelská a žákovská knihovna na nám.al.jiráska Datum zařazení do rejstříku škol

3 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou výchovu žáků: umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo v 1. až 9. ročníku dle učebních dokumentů ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Na škole se vyučuje třem cizím jazykům anglickému, německému a ruskému. Třídy školy se běžně naplňují do počtu 30 žáků. V 6. a 8. ročnících jsme měli výjimku, kde v 6.A bylo 32 žáků a v 6.B 31 žáků. V 8.A bylo 32 žáků a v 8.B 31 žáků. 5.ročník byl rozdělen do 3 tříd, neboť v tomto ročníku bylo 70 žáků. Škola organizuje každoroční adaptační pobyty pro 6. ročníky, lyžařský a snowboardingový kurz pro 7. ročníky, cykloturistický kurz pro 8. ročníky a turistický kurz pro 9. ročníky. Na 1. stupni se 1x za dva roky pořádá lyžařský kurz pro 4. a 5. ročníky. Kurz plavání probíhá v každém ročníku 1.stupně, v 1. ročníku proběhl kurz bruslení s profesionálním instruktorem. Dále škola pořádá školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Součástí školy jsou čtyři oddělení školní družiny. Škola má dvě budovy. Na náměstí Jana Marka Marků 80 je umístěno 9 tříd a 4 oddělení školní družiny. Z toho 1 oddělení je umístěno ve třídě, z nedostatku prostoru v této budově. Na náměstí Aloise Jiráska 139 je umístěno 10 kmenových tříd a 3 odborné učebny, v1 kmenové učebně je jedna třída z 1. stupně. V budově na náměstí Jana Marka Marků je umístěna výdejna obědů jídelny MADORET. Pod ŠD pracovaly na škole zájmové kroužky. Při škole je ustavena školská rada ve složení: Mudr.Milada Krejčová, paní Eva Vičarová, p.uč.mgr.světla Kapounová. Školská rada se sešla 2x ve školním roce a schválila dokumenty školy:výroční zprávu, Zprávu o hospodaření, Návrh rozpočtu, Vnitřní řád školy. Dále na škole pracovalo Občanské sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ. Ve výboru OS jsou Pokorná, Kapounová, Tomešová, Novotná,. Kukulová, 3

4 Ve školním roce 2012/2013 bylo v devatenácti třídách vyučováno celkem 457 žáků, z nich 140 dojíždělo z osmnácti okolních obcí. Škola umožňuje získání informací o své historii a činnosti na internetové adrese 4

5 B. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu ŠVP UČÍME SE PRO ŽIVOT. Od 7. ročníku si žáci mohli prohlubovat znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: - Informatika - ruský jazyk - německý jazyk - psaní na PC - cvičení z českého jazyka - konverzace AJ - multimedia - literární seminář Žáci mají možnost se zapojit do zájmových kroužků: - sborový zpěv 1.st.(Klíček) - Vychytová - sborový zpěv 2.st.(Klíč) - Kapounová, Pallová - keramika - Dušková - rybářský Šembera - taneční - Parentová - floorball - Novotný - zájmová angličtina - Hejlová - a kroužky při školní družině: pohybové hry, výtvarný kroužek, veselé vaření 5

6 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH D i s l o k a c e / Příjmení Jméno Titul Aprobace Pracovní zařazení Vyučuje př. Prac.poměr Poznámka Balcarová Eva Mgr. Aj-Nj učitel 6-9 roč trvalý MD Beranová Jarmila Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Čevonová Lenka Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč trvalý MD Digrinová Hana Mgr. Č-Nj učitel 6-9 roč Čj,Nj, Vv trvalý Drozdová Jana Mgr. D -VO učitel 10-12roč D,VO,Vv na do.urč. Dostálová Jana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý pov.říz.1.st. Dušková Monika Mgr. 1-5 roč. ředitelka 1.st., Vv trvalý Faltýnková Lenka Ing. M-Fy učitel 6-9 roč Fy,Aj trvalý Havlová Romana Mgr. D-Z učitel 6-9 roč Z na do.urč. za MD Hejl Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st trvalý Hejlová Hana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Hepnarová Dagmar Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Janouchová Ilona Mgr. 1-5 roč. Učitel 1-5 roč. 1.st. na d.urč. za MD Kapounová Světla Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Čj,Hv, trvalý metodik prevence Korejtková Hana Mgr. Rv-CH učitel 6-9 roč trvalý MD Kovářová Erika Mgr. M-CH učitel 6-9 roč M,CH,Inf,Fy trvalý Kozák Jan Mgr. M-Tv učitel 6-9 roč M,Tv,Fy trvalý Krsková Eva Mgr. Z - VO Učitel 6-9roč. Z, Na d. urč. za MD Marková Lenka PaedDr. F-Zt- Inf učitel 6-9 roč Fy,Inf, trvalý koord. ŠVP, ICT Masopustová Leona Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Moravcová Petra Mgr. TV -Bio učitel 6-9 roč Tv, Aj, Inf. na do.urč. Michalcová Jitka Mgr. M-Z zástupce ředit. M trvalý Nováková Jana Mgr. Č-D učitel 6-9 roč Čj,D,Pč trvalý vých.poradce Novotný Jiří Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st, TV trvalý. Palkovičová Dana Mgr. Př-Ch učitel 6-9 roč Př,Ch, trvalý koord.evvo Pallová Eva Mgr. Čj-Aj-Hv učitel 6-9 roč Aj,Hv trvalý Tomešová Romana Mgr. RJ- D učitel 6-9 roč Rj, na do.urč. Parentová Zuzana Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Sudková Petra Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Špičák Milan Mgr. Č-Hv učitel 6-9 roč Pč trvalý Štěrbová Petra Mgr. 1-5.roč. učitel st. na do. urč. Vernerová Martina Mgr roč. učitel 1-5 roč HV,Vv na do.urč. Vychytová Miroslava Mgr. 1-5 roč. učitel 1-5 roč 1.st. trvalý Holečková Daniela vychovatelství vychovatelka trvalý Hrubešová Eva vychovatelství vychovatelaka Řeháková Květa vychovatelství vychovatelka+uč PPC trvalý Thunová Dagmar vychovatelství vychovatelka trvalý vedoucí vychov. 6

7 Personální údaje Pracovní kolektiv školy je z stabilizovaný. Máme velmi vysoké zastoupení žen. Kvalifikovanost je na jednotlivých stupních vysoká. Na 2 st. učí psaní na PC vychovatelka, která má státní zkoušku z psaní na stroji. Na škole ovšem chybí výtvarník. Sbor 1.stupně je plně kvalifikovaný. V tomto roce byly přijaty 2 učitelky. Slečna uč. Petra Štěrbová, která se stala tř. učitelkou 5.C a paní učitelka Martina Vernerová, která učila HV na 1. st a Vv na 2. st. Činnost školy je v plném rozsahu personálně zabezpečena. Vzhledem k tomu, že škola má dvě budovy, její údržba je zajištěna dvěma 2 technickými pracovníky školníky, a 3 uklizečkami. Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců ve školním roce 2012/2013 Počet fyzických Příjmení a jméno Přepočtený Z toho Přespočetné zaměstnanců zaměstnance počet ženy hodiny 1 Mgr. Jarmila Beranová 1, Mgr. Jana Dostálová 1, Mgr. Jiří Hejl 1,000 4 Hana Hejlová 1, Mgr. Ilona Janouchová 1, Mgr. Dagmar Hepnarová 1, Mgr. Leona Masopustová 1, Mgr. Miroslava Vychytová 1, Mgr. Zuzana Parentová 1, Mgr. Petra Sudková 1, Mgr. Martina Vernerová 0, Mgr. Petra Štěrbová 0,864 1 celkem 1. stupeň 12 11, Mgr. Hana Digrinová 1, Mgr. Monika Dušková 1, Mgr. Světla Kapounová 1, Jan Kozák 1,000 5 PaedDr. Lenka Marková 1, Mgr. Jitka Michalcová 1, Jana Nováková 1, Mgr. Jiří Novotný 0,273 9 Mgr. Dana Palkovičová 1, Eva Pallová 1, Milan Špičák 0, Ing. Lenka Faltýnková 1, Mgr. Erika Kovářová 1, Mgr. Jana Drozdová 1, Mgr. Petra Moravcová 1, Mgr. Romana Tomešová 0, Mgr. Romana Havlová 0,455 1 celkem 2. stupeň 17 14,

8 Celkem učitelé 29 25, Květa Řeháková 0, Daniela Holečková 0, Dagmar Thunová 1, Bc. Eva Hrubešová 0,363 1 Celkem vychovatelky 4 3, Katarína Bartaová 1, Ladislav Šembera 1,000 3 Jiří Bednář 0,500 4 Alena Drápková 1, Iva Vávrová 1, Milada Kukulová 1,000 1 Celkem ostatní prac. 6 5,500 4 Celkem zaměstnanců 39 34,

9 D. ZÁPIS, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis do 1. tříd proběhl dne 13. února 2013 a do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí ZÁPIS DO 1.TŘÍD Zápis proběhl ve středu od 13,00 17,00 hodin v budově 1.stupně. Budoucí prvňáčci prokázali zručnost při plnění úkolů a dovedností. Mnohé děti si zkusily, co obnáší pracovat na interaktivní tabuli. Paní učitelky se u dětí zaměřily na výslovnost jednotlivých hlásek a probraly s rodiči, co ještě děti musí před nástupem do školy zvládnout, dohnat a zlepšit. Do naší školy se přihlásily děti nejen z Lanškrouna, ale i z okolních obcí. Přijaté žádosti o přijetí do 1. tř. Zapsáno do 1.tříd Žádostí o odklad Odklad školní docházky Nastoupí 68 prvňáků. Plánujeme tedy 3 první třídy po 24,23,21 žácích. 9

10 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V rámci volby povolání se žáci 9.tříd zúčastnili Přehlídky SŠ v České Třebové a navštívili Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Při pokračování projektu k podpory technického vzdělávání se zapojili do propagační akce SOU automobilního v Ústí nad Orlicí a seznamovali se s pracovními činnostmi v činnostním dopoledni na SOU v Lanškrouně. Pro 8. třídy jsme připravili exkurze do firmy AVX v Lanškrouně a činnostní dopoledne ve SOU v Lanškrouně.Žáci 8. tříd se zapojili do literární soutěže KHK Pardubického kraje, v níž Daniel Tomeš z 8.A obsadil 3. místo v regionálním kole. Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 14 čtyřleté gymnázium 5 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 26 konzervatoř 0 jiné 0 Na SŠ odchází 49 žáků, z toho 4 z 8. tříd. 10

11 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY V tomto školním roce mělo vyznamenání v 1. pololetí 205 žáků a v 2. pololetí 186 žáků. Celkem 23 žáků mělo na konci školního roku neprospělo. 4 již ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. ročníku. U 5 žáků byla snížena známka dvojka z chování. Jedná se o žáky 2. stupně, toto hodnocení postihuje jevy jako jsou neomluvené hodiny, hrubé porušení školního řádu, drzé a vulgární chování k vyučujícím, vulgární chování ke spolužákům, špatná pracovní morálka, zapomínání pomůcek na vyučování. Dále byly uděleny ředitelské důtky a důtky tř. učitele viz následující přehled.. Naopak mnoho žáků je hodnoceno kladně pochvalami za příkladné chování vůči dospělým i vrstevníkům, za vzorné plnění svěřených úkolů, za reprezentaci školy, za vstřícnost a pozitivní přístup ke všemu, co souvisí se školní prací. V přehledu prospěchu žáků není zahrnuta třída 2.A, protože v této třídě jsou žáci hodnoceni slovně. 11

12 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí n. O. vytištěno dne: POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

13 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí n.o. vytištěno dne: POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD stav k datu: Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník Celkem 1. stupeň 2. stupeň

14 Přehled pohybu žáků v období zpracováno dne dle záznamů v podrobných údajích v historii žáka Časný Denis - 1.B odchod na jinou školu Glocar Jaromír + 5.B přestup z jiné školy Hanusová Klára - 4.A odchod na jinou školu Kerhát Jakub + 6.B přestup z jiné školy Chládek Jaroslav - 6.A odchod na jinou školu Cinová-Šiváková Iveta - 5.C odchod na jinou školu Cinová-Šiváková Darina - 9.B odchod na jinou školu Mazalová Dominika + 4.A přestup z jiné školy Fiebiger Matyáš B přestup z jiné školy ZŠ Ústecká Česká Třebová ZŠ Tatenice ZŠ B.Smetany ZŠ Holič,SR ZŠ Výprachtice ZŠ Čs.Armády Moravská Třebová ZŠ Čs.Armády Moravská Třebová ZŠ Opatov Gymnázium a ZŠ Králíky 14

15 Přehled prospěchu ve školním roce 2012/13 Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.B % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.A 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 5.00 % 0.00 % 2.B % 9.09 % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 2.38 % 0.00 % 3.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 3.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 4.B % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.A % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % 5.B % % 0.00 % 0.00 % % % 4.34 % 0.00 % 5.C % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 5. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 1.40 % 0.00 % 6.A % % 0.00 % 0.00 % 6.45 % % 3.22 % 0.00 % 6.B % % 0.00 % 0.00 % % % 3.12 % 0.00 % Celkem v 6. ročníku % % 0.00 % 0.00 % % % 3.17 % 0.00 % 7.A % % 9.52 % 0.00 % 9.52 % % 4.76 % 0.00 % 7.B % % 5.00 % 0.00 % 5.00 % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 7. ročníku % % 7.31 % 0.00 % 7.31 % % 2.43 % 0.00 % 8.A 9.37 % % % 0.00 % % % % 0.00 % 8.B % % % 0.00 % 9.67 % % % 0.00 % Celkem v 8. ročníku % % % 0.00 % % % % 0.00 % 9.A 8.33 % % % 0.00 % 4.16 % % 8.33 % 0.00 % 9.B 9.09 % % 4.54 % 0.00 % 9.09 % % 4.54 % 0.00 % Celkem v 9. ročníku 8.69 % % % 0.00 % 6.52 % % 6.52 % 0.00 % 15

16 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek Počet Průměr S U klasif. žáků Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk BiS Biológia Nj Německý jazyk NjS Nemecký jazyk D VO Dějepis Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika Sj Slovenský jazyk a literatúra Př Přírodopis M Matematika Mm Multimédia Z Fy Zeměpis Fyzika GeS Geografia Ch Chemie ChS Chémia Hv Hudební výchova HvS Hudobná výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova TvS Telesná a športová výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CM Cvičení z matematiky CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova ET Etická výchova If InS Informatika Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk Ls Literární seminář NS Náš svět NSZ Sborový zpěv OnS Občianska náuka ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 205 omluvených hodnocení prospěl 230 neomluvených prospěchu neprospěl 22 nehodnocen 0 16

17 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Předmět Počty známek Počet Průměr S U klasif. žáků Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk D VO Dějepis Výchova k občanství VT Informatika a výpočetní technika Př Přírodopis M Matematika Mm Multimédia Z Fy Ch Zeměpis Fyzika Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Tv Tělesná výchova Pč Pracovní činnosti PPC Psaní na počítači CM Cvičení z matematiky CČ Cvičení z českého jazyka Dv Dopravní výchova ET Etická výchova If Informatika KAj Konverzace v AJ Rj Ruský jazyk Ls Literární seminář NS Náš svět NSZ Sborový zpěv ZRv Zdravotní a rodinná výchova Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 187 omluvených hodnocení prospěl 246 neomluvených prospěchu neprospěl 23 nehodnocen 0 17

18 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 1. pololetí školního roku 2012/13 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Chládek Jaroslav 6.A 1 Čj Celkem v 6. ročníku Havlůj David 7.A 1 CM Kuvik David 7.A 4 Aj D VO M Heger Michal 7.B 3 Čj Aj M Celkem v 7. ročníku Benešová Eliška 8.A 2 Čj Ch Falta Jakub 8.A 1 Ch Filipová Nina 8.A 1 Př Košík David 8.A 2 VO Z Seidl Radek 8.A 1 Př Skalická Kristýna 8.A 4 Čj D Př M Tölgová Veronika 8.A 2 M Ch Heráková Veronika 8.B 3 VO Z Fy Kudláčková Nikola 8.B 1 M Rek Jakub 8.B 5 Čj Aj Př M Fy Vlková Michaela 8.B 1 Př Celkem v 8. ročníku Bilanský Petr 9.A 1 M Dvořák Filip 9.A 1 Čj Hubáček Jaroslav 9.A 2 M Ch Marek Michal 9.A 3 Př M Ch Mirga Gejza 9.A 1 Ch Zemach Michal 9.A 2 M Ch Moučka Tomáš 9.B 4 Čj Aj M Ch Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek

19 Seznam žáků s alespoň jednou nedostatečnou 2. pololetí školního roku 2012/13 Příjmení a jméno Třída počet z předmětů Heráková Kateřina 5.B 1 Čj Celkem v 5. ročníku Uhlík Michal 6.A 1 M Minářová Aneta 6.B 1 M Celkem v 6. ročníku Kuvik David 7.A 1 Aj Celkem v 7. ročníku Jiroušková Martina 8.A 1 Ch Košík David 8.A 2 M Ch Krejčiřík Jakub 8.A 2 Př Rj Seidl Radek 8.A 2 Aj M Skalická Kristýna 8.A 4 Čj Aj M Ch Tölgová Veronika 8.A 2 M Ch Cejnarová Kristýna 8.B 1 M Faltejsková Michaela 8.B 1 M Gelová Zdeňka 8.B 1 Čj Heráková Veronika 8.B 9 Čj Aj D VO Př M Z Ch Rj Kopecká Lucie 8.B 1 M Kudláčková Nikola 8.B 1 M Rek Jakub 8.B 5 Čj Aj VO M Ch Stránská Patricie 8.B 1 M Vlková Michaela 8.B 1 M Celkem v 8. ročníku Marek Michal 9.A 2 Nj Ch Zemach Michal 9.A 1 Ch Moučka Tomáš 9.B 3 Aj Př Rj Celkem v 9. ročníku Celkem žáků, známek žákyně Anna Kuviková v 2. ročníku neprospěla, ale nemá nedostatečnou, protože je slovně hodnocena. 19

20 Dvojka z chování 7.A Macháček Matěj 8.A Košík David 8.B Heráková Veronika 9.A Mirga Gejza 9.B Moučka Tomáš Trojka z chování Pochvala třídního učitele 2.A Drábková Nikola, Hrabáčková Nela, Mareš Lukáš, Marešová Veronika, Parent Jonáš, Pokorná Barbora, Pospíšil David, Pospíšilová Světlana, Růžičková Vendula, Turková Eliška, Vacková Vendula, Vymetálková Karolína, Zedníček Alois 2.B Honchar Anastasiya, Janíčková Anita, Kollert Ladislav, Macháček Tomáš, Tomešová Bára, Trčka Martin 3.A Dokoupilová Aneta, Hýblová Markéta, Kačerovská Barbora, Kokešová Magdalena, Kuncová Lucie, Šulák Daniel, Velebný Vojtěch, Výprachtická Petra 3.B Morávek Ondřej, Šilarová Sabina, Tarešová Nela, Zacharová Karolína 4.A Jirásková Eliška, Masopustová Lucie, Pecháčková Barbora, Rohla Jaroslav, Roubal Jiří, Říha Martin, Srp Vojtěch, Vybíral Filip 4.B Hajzlerová Laura, Chládková Edita, Kollertová Eliška, Kovář Michal, Kovářová Lenka, Markytán Jan, Vybíralová Kateřina 5.A Dokoupil Marek, Havlíček Ondřej, Kadrnožka Pavel, Kaška Petr, Kněžourová Kamila, Kulíková Kristyna Leony, Skala Dan William, Studená Veronika 5.B Cygánek Martin, Heráková Kateřina, Jadrná Nikola, Kantorová Michaela, Kollertová Nela, Marešová Veronika, Šindelářová Barbora, Vacková Alena, Veselá Hana, Všetulová Marie 5.C Knápková Adéla, Korcová Natálie, Melicharová Barbora, Mlýnková Erika, Steklíková Tereza, Zacharová Eliška 6.A Adamcová Daniela, Adamcová Klára, Huf Petr, Jančarová Adéla, Kryvlyak Adriana, Marek Vojtěch, Matějková Adéla, Minaschková Natálie, Teplý Daniel, Uhlík Michal 6.B Brouková Tereza, Hošek Pavel, Chládková Radka, Jirásek Jiří, Jirásková Klára, Pechancová Vendula, Skalický Michal, Vavřínová Anna 7.A Bártová Veronika, Betlach Martin, Boščík Matěj, Cygánková Sandra, Faltus Jan, Hašková Sabina, Havlůj David, Hrdinová Karolína, Jehličková Petra, Kristková Lucie, Šebrlová Nikola, Vanclová Daniela 7.B Čada Jakub, Křivohlávková Michaela, Plešingerová Dominika, Tynčenko Valeria 8.A Skalická Kristýna, Tölgová Veronika 8.B Bílý Martin, Šebrlová Lenka 9.A Grossmann Kevin, Hrabalová Kristýna, Katzerová Simona, Krňávek Ondřej, Masopust Petr 9.B Ambrozková Nela, Cinková Daniela, Hyhlíková Michala, Chládková Monika, Kovářová Sabina, Mačát Filip, Silčuk Bohdan, Špinlerová Andrea, Tomášek Daniel, Urban Kristian, Vičarová Anna Pochvala ředitele školy 3.A Gregorová Michaela, Janouch Václav, Vetchý Kryštof 3.B Klabanová Magdaléna, Kubešová Eliška 5.A Doleček Jan, Dušková Barbora, Gregora Filip, Janků Michaela, Kulhánková Nikola, Kupsa Matěj, Pokorný Ondřej 6.A Hejl Lukáš, Pospíšilová Veronika, Starý Pavel 6.B Šebestová Lucie 8.A Bartoňová Tereza, Karlík Mikuláš, Klubrtová Kristýna, Kuttichová Eva, Láznická Drahomíra, Marková Kristýna, Pánková Pavlína, Prokopová Denisa, Tomeš Daniel 8.B Cejnarová Kristýna, Havelková Kristýna, Hegerová Nikola, Obstová Tereza, Rybková Martina, Sontáková Petra, Stránská Patricie, Tučková Šárka 9.A Katzerová Simona 9.B Le - Thu Huong, Stará Michaela Napomenutí třídního učitele 3.A Kubíková Nikol, Novotný Matyáš, Skála Max Filip 4.B Bartaová Daniela, Dvořáková Tereza, Klírová Kateřina, Malý Daniel, Nastoupil Marián, Vávrová Sára 5.C Dajčar Jan, Gaďurek Dominik 6.A Adamcová Klára, Hacura Tomáš, Marková Tereza, Matějková Adéla, Skála Stanislav, Slouka Petr, Šrámek Tomáš, Uhlík Michal, Vlková Renata 6.B Holeček Adam, Kristek Josef, Marek Radek, Marešová Michaela, Moučka Adam, Vavřínová Anna 7.A Moučka Jan, Novotný Jan, Sonntag Radek, Vávra Petr 8.B Hanus Ondřej, Havelková Kristýna, Hegerová Nikola, Hejkrlík Jaroslav, Kopecká Lucie, Mareš David, Vlková Michaela 20

21 9.A Kaplan Miroslav, Krňávek Ondřej, Kutnarová Eliška, Večeře Radim 9.B Cygánek Patrik, Chládková Monika, Langr Jakub Důtka třídního učitele 3.B Havelková Erika, Šikl Dominik 4.A Beranová Vendula, Chládek David, Le Phuong Dong Michal, Patočka Jakub, Šišán Dominik 5.C Bartáček Petr, Takáč Radim 6.A Huf Petr, Tapušíková Marie 6.B Benešová Barbora, Holeček Adam, Jirásek Jiří, Machala Jakub, Marek Radek, Minářová Aneta, Ptáčková Kristýna, Skalický Michal, Vogel Radek 7.A Havlůj David 7.B Čada Jakub, Divíšek Jan, Falta Michal, Heger Michal, Šilar Matěj, Thun Tomáš, Vavřín Karel 8.A Antes Aleš, Jakeš Michal, Krejčiřík Jakub, Mareš David, Prokopová Denisa, Seidl Radek, Vodák Michal 8.B Marek Michal, Mareš David, Rek Jakub, Vlková Michaela 9.A Bilanský Petr, Grossmann Kevin, Marek Michal, Mirga Gejša Důtka ředitele školy 4.B Bendík Daniel 6.B Nagy Kryštof, Ptáčková Kristýna 7.A Boščík Matěj, Kuvik David, Macháček Matěj 7.B Divíšek Jan, Heger Michal, Šilar Matěj 8.A Falta Jakub, Košík David, Krejčiřík Jakub, Mareš David, Šebesta Ondřej 8.B Faltejsková Michaela, Heráková Veronika, Vágnerová Zuzana 9.A Bilanský Petr, Dvořák Filip, Grossmann Kevin, Hubáček Jaroslav, Kaplan Miroslav, Mirga Gejza, Zemach Michal 9.B Moučka Tomáš, Silčuk Bohdan, Vičarová Anna, Volf Martin Podmíněné vyloučení Počty Dvojka z chování 5 Pochvala třídního učitele 124 Trojka z chování 0 Pochvala ředitele školy 36 Napomenutí třídního učitele 44 Důtka ředitele školy 28 Důtka třídního učitele 43 Podmíněné vyloučení 0 21

22 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 2.A 1.A 1.B 2.B 3.A 3.B 4.B 4.A 5.C 5.A 5.B 6.B 6.A 7.A 7.B 8.B 8.A 9.B 9.A žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Sudková Petra Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Masopustová Leona Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Hejlová Hana Mgr. Janouchová Ilona Mgr. Hejl Jiří Mgr. Štěrbová Petra Mgr. Dostálová Jana Mgr. Parentová Zuzana Mgr. Palkovičová Dana PaedDr. Marková Lenka Mgr. Kapounová Světla Mgr. Kozák Jan (1+0) Mgr. Kovářová Erika (1+0) Mgr. Pallová Eva Mgr. Digrinová Hana Ing. Faltýnková Lenka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 22

23 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2012/13 zpracováno dne: třída 2.A 1.B 1.A 2.B 3.B 3.A 4.A 4.B 5.A 5.C 5.B 6.A 7.A 6.B 7.B 8.B 8.A 9.B 9.A žáků z toho hodnocení P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Vychytová Miroslava Mgr. Hepnarová Dagmar Mgr. Sudková Petra Mgr. Masopustová Leona Mgr. Hejlová Hana Mgr. Beranová Jarmila Mgr. Hejl Jiří Mgr. Janouchová Ilona Mgr. Dostálová Jana Mgr. Štěrbová Petra Mgr. Parentová Zuzana PaedDr. Marková Lenka (1+0) Mgr. Kapounová Světla Mgr. Palkovičová Dana Mgr. Kozák Jan (1+0) Mgr. Kovářová Erika (1+0) Mgr. Pallová Eva (1+0) Mgr. Digrinová Hana (1+0) Ing. Faltýnková Lenka Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 23

24 F. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Prostředky na DVPP byly zajištěny prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu jako dotace dle počtu žáků. Veškeré další vzdělávání bylo uskutečňováno dle zpracovaného dlouhodobého plánu DVPP. Ředitelka školy prošla dalším rozšiřujícím funkčním studiem pro ředitele škol a školských zařízení. Ve škole není plně proškolen metodik prevence a nelze mu tedy poskytnout zvláštní příplatek. Paní učitelka Kapounová odmítla proškolení 250 hodin z důvodů brzkého odchodu do důchodu. Ale některých seminářů pro metodiky prevence se zúčastnila. Dále proběhla nutná školení spojená se evropským projektem EU peníze školám 1.4, tj. seminář týkající se zpracováním monitorovacích zpráv. Mnoho seminářů bylo placeno z projektu EU peníze školám především: čtenářská gramotnost, přírodovědné zaměření, jazykové semináře. V přípravném týdnu se celý pedagogický sbor účastnil semináře Minimalizace šikany, což bylo dovršením celého programu, kterého se naše škola účastnila. Hned v září se celý pedagogický sbor účastnil dvoudenního semináře na Seči Syndrom Vyhoření. DVVP je zaměřeno na tvorbu a zkvalitnění školního vzdělávacího programu, nové metody a formy práce v jednotlivých předmětech, čtenářskou a finanční gramotnost, práci s interaktivní tabulí a interaktivní učebnice nakladatelství FRAUS. Před velikonočními prázdninami celý pedagogický sbor prošel seminářem CLIL. Tuto metodu chceme zkusit vyučovat od příštího školního ročníku, na 1. stupni se bude tato metoda prolínat ve všech ročnících v předmětech výchovy a na 2. stupni především v 6. ročních opět ve výchovných předmětech. 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2013/2014) V Lanškrouně 20.8.2014 zpracovala: Mgr. Monika Dušková Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2008/2009 ) V Lanškrouně 31.8.2009 zpracoval: Mgr.Josef Marek Základní škola Lanškroun

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více