ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012"

Transkript

1 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu 1952 byla ve Velkých Karlovicích otevřena nová školní budova. Byl to tehdy velký svátek pro celou obec. Od té doby uplynulo plných 60 let, během nichž škola prošla různými organizačními změnami, řadou rekonstrukcí a drobných i rozsáhlejších stavebních úprav a přestaveb. Za ta léta se v ní vystřídalo 1836 žáků, na jejichž výchově a vzdělávání se podílelo 119 pedagogických pracovníků. O tom, že to byla práce smysluplná, svědčí i to, že dolní škola, jak se jí často říkalo, si získala od počátku dobré jméno, které se snažíme udržovat dodnes. Celé období její existence je protkáno i bohatou mimoškolní činností, v rámci níž je pořádána řada kulturních, společenských a sportovních akcí a soutěží. V tomto mimořádném čísle školního časopisu ŠIPKA chceme připomenout některé zajímavé momenty nejen z její historie, ale i ze současnosti. Myslíme si, že si to naše diamantová jubilantka určitě zaslouží. 60 let Základní školy ve Velkých Karlovicích Historie školství ve Velkých Karlovicích začíná vyučováním po chalupách. Zápisy v místních kronikách připomínají chalupu u Kvintů, Vronečků, Boráků i jinde. Teprve roku 1752 je datována první žádost o zřízení školy při faře. Škola u kostela je zaznamenána v roce 1757, kdy přišel ze Zašové Antonín Vronečka a učil zde plných 16 let. Stará škola přestala časem vyhovovat, proto bylo v roce 1877 zakoupeno místo pro novou budovu a s její stavbou se začalo o rok později. Byla v místech, kde stojí v současné době prodejna COOP. Byla to pouze dvojtřídní škola, muselo se vyučovat na směny a později i v chalupě u Holčáků. V době I. světové války probíhalo vyučování za velmi ztížených podmínek. Po vzniku samostatného Československa nároky na vzdělání stoupaly a bylo zapotřebí větší školy. V roce 1930 byla slavnostně otevřena nová měšťanská škola. Mimo to existovaly v naší obci ještě další školy v jednotlivých údolích. Od roku 1846 v Podťatém, v roce 1865 vznikla škola v Léskovém, v roce 1888 v Miloňově, v roce 1896 v Malých Karlovicích Tísňavách a v roce 1927 ve Bzovém. II. světová válka zastavila veškerý rozvoj, do školy děti chodily jen velmi málo. Po roce 1945 škola u kostela už nevyhovovala potřebám, proto se usilovalo o výstavbu nové.

2 Nová budova Národní školy ve Velkých Karlovicích U kostela. 14. srpna 1947 byly zahájeny podle projektu ing. arch. Ludvíka Hilberta z Prahy stavební práce na nové budově. Vzhledem k historickým událostem v roce 1948 se stavba nové školy neustále protahovala a komplikovala. Její moderní projekt prošel mnohými úpravami. Původní, na svou dobu velkorysé plány, byly při realizaci minimalizovány jen na to nejnutnější. I tělocvična byla nakonec vlastně zbudována načerno" a plánovaná mateřská škola se nepostavila vůbec. Přesto nová školní budova byla v té době nejmodernější v kraji. S dokončovacími vnitřními pracemi, s úpravou terénu před školou pomáhali i mnozí rodiče a organizace v obci. Učitelé společně s žáky přestěhovali nábytek a vybavení ze staré budovy do nové. 1. září 1952 se začalo učit v nově postavené škole. Celý učitelský sbor přešel ze staré školy a ředitelem se stal Jindřich Vašut. V prvním roce se ve škole v třídě učilo 163 žáků. V přízemí byla umístěna mateřská škola a do roku 1964 i dětská ordinace. V ní jednou týdně ordinoval lékař ze Vsetína a měl na starosti nejen školní děti, ale i ty úplně nejmenší. Spolu se zdravotní sestrou také rozdávali dětem rybí tuk a vitamíny, očkovali je a na skútru objížděli ty, kdo do ordinace nechodili. Již v dalším roce se škola stala součástí osmileté střední školy, jejímž ředitelem byl Jindřich Duda. Provoz školy byl v tu dobu velmi složitý. Učitelé museli překonávat vzdálenost 2 km a přecházet z jedné budovy do druhé někdy i během přestávek. 1. září 1962 byly školy v Karlovicích rozděleny na dvě samostatné úplné základní devítileté školy. I. ZDŠ tvořila horní škola, se školami v Léskovém, Podťatém a Miloňově. II. ZDŠ byla v dolní škole a měla 279 žáků v devíti třídách, Ředitelem se stal opět Jindřich Vašut. Kvalita práce školy měla rostoucí tendenci. Ta se projevovala především v úrovni vyučovacího procesu, ale i v mimoškolní práci. Vznikla tradice maškarních karnevalů a dětských dnů s programy a v roce 1967 lyžařské běžecké závody s názvem Memoriál Františka Tomka. Ke svým aktivitám využívaly prostory školy také tělovýchovné jednoty, požárníci i mládežnické organizace. Škola neztichla ani o prázdninách, její prostory byly propůjčovány pro dětské letní tábory. Do funkce ředitelky školy nastoupila v roce 1974 Stanislava Macháčová, kterou v roce 1976 vystřídal Josef Bartošek. V roce 1977 byla zahájena výuka v prvních třídách podle takzvané Nové koncepce, znamenající postupnou přeměnu devítileté školní docházky na osmiletou. V roce 1980 byla ve škole otevřena školní družina. Toto období se vyznačuje především řadou vynikajících úspěchů ve sportovní oblasti. V soutěži Zdatné děti se páté třídy z Velkých Karlovic staly celorepublikovým pojmem. Ocenění jim přijeli předat dokonce i Ludvík Daněk a Dana a Emil Zátopkovi. U školy byl v letech 1983/1984 vybudován sportovní areál s atletickou dráhou a tenisovými kurty, který přispívá ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy.

3 Základní škola Velké Karlovice V roce 1987 byly základní školy ve Velkých Karlovicích opět spojeny v jednu. Jejím ředitelem se stal Josef Bartošek. V horní budově se vyučovalo 147 žáků v 7 třídách, do dolní budovy sjíždělo 175 dětí děti do osmi tříd ročníku. V roce 1991 byl ředitelem školy jmenován Mojmír Foral. V roce 1995 vznikl pro žáky v dolní budově školní klub. Došlo k výměně radiátorů ústředního topení, vybudování čističky odpadních vod a v roce 1997 k rekonstrukci školní tělocvičny. Začalo se s vybavováním školy počítači. Povinná školní docházka byla opět změněna v devítiletou. V roce 1997 se stal ředitelem školy PaedDr. Karel Vašut. Došlo k vybudování počítačové učebny a jejímu napojení na internet. V roce 2000 škola vstoupila do právní subjektivity. Proběhla plynofikace školy, přeměna kotelny z klasické na plynovou. V roce 2001 byla provedena první část rekonstrukce sociálních zařízení žáků. Následovaly tři roky příprav na zatím největší rekonstrukci školy, která proběhla za plného provozu. V červnu 2004 se začalo nejprve s bouráním a následně s přístavbou nové části školy. Bylo důležité zajistit především bezpečnost žáků i pracovníků školy, průběžně se řešilo mnoho problémů. Do školy se vcházelo zadním vchodem a vůbec celá organizace školního provozu byla velmi složitá. 1. září 2005 dostali žáci nové šatny, 1. ledna 2006 se znovu otevřel hlavní vchod do školy a začala se používat krásná prosluněná jídelna a moderní kuchyně, která splňuje všechny hygienické normy. Dalším mezníkem karlovského školství se stalo 1. září Počet žáků klesl natolik, že od tohoto dne všechny děti navštěvují teď už vlastně jedinou budovu Základní školy ve Velkých Karlovicích. V nově přistavené části vznikly kromě sborovny a kanceláří také tři moderní třídy učebna fyziky, přírodopisu a chemie, učebna informatiky a učebna hudební a výtvarné výchovy. Tu velmi ocenil při své návštěvě školy v roce 2007 i Václav Klaus, prezident České republiky. Místo zrušené kuchyně a jídelny došlo k vybudování nové cvičné kuchyně pro žáky a dílen pro pracovní vyučování. Přesto, že už jsme využívali všechny prostory školy, rekonstrukce pokračovala dál. Škola dostala přes prázdniny nová okna a novou střechu. To vše velmi změnilo vzhled školy. Zatím poslední tečkou byla vnější fasáda, která sjednotila starou i novou budovu. Změnám však není konec, už nyní se připravuje úprava okolí školy tak, aby ho bylo možno využívat pro výuku i odpočinek. Od 1. září 2004 začal přechod učiva ze státních osnov základní školy na Školní vzdělávací program Naše škola, který si vytvořili sami učitelé naší školy. Postupně se tak děti začaly učit moderněji a využívají specifikaci své školy. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme se společností SCIO. Žáci tak mají možnost otestovat si své dovednosti, kompetence, ale i znalosti a vědomosti dříve, než opustí základní školu. Toto testování jim pomáhá nejen v poznání jejich možností, ale zejména při volbě budoucího povolání. Jsme držitelé Zlatého certifikátu SCIO. V roce 2008 navrhli žáci tehdejší 8. třídy založení Žákovského parlamentu. V roce 2009 byly zahájeny dva Žákovská nej nej největší počet žáků ve škole /1997 nejmenší počet žáků ve škole /1953,1980/1981 největší počet žáků v 1. ročníku /1992 nejmenší počet žáků v 1. ročníku /2008 největší počet žáků v 9. ročníku /1990 nejmenší počet žáků v 9. ročníku /1979,1985/1986 zajímavé projekty. V oblasti přeshraniční spolupráce se školou v Makově to byl projekt Děti, písničky a tance neznají hranice, který byl financován EU z Evropského fondu regionálního rozvoje. V oblasti sportovní byl s Nadací DĚTI-KULTURA-SPORT realizován Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování. 1952/1953 a 1980/1981

4 Ve školním roce se již všechny ročníky učí podle školního vzdělávacího programu Naše škola. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se přihlásili do projektu Inovace a zkvalitnění výuky ve škole. Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání všech dětí. Díky tomu jsme mohli do školy koupit nové tabule s interaktivními dataprojektory a notebooky. Učitelé je používají při vyučování a učení je pro žáky zajímavější a poutavější. Pomocí bezdrátového připojení je možné se z každé třídy připojit k internetu a v letošním roce již v mnohých předmětech probíhá výuka interaktivně. I díky tomu můžeme vytvářet digitální učební materiály, které slouží všem učitelům školy k efektivnímu využívání techniky, k náročnějším a hravějším formám výuky. Zahájili jsme spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Jejím cílem je vytváření podmínek pro co největší úspěšnost každého jednotlivého žáka a jeho bezproblémové zapojení do školního kolektivu. Jsme přesvědčeni, že škola ve Velkých Karlovicích se má čím pochlubit. Úspěchy našich žáků za posledních deset let: Barbora Koňaříková 5.místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Tomáš Kozok - 1.místo v celostátním kole konverzace v anglickém jazyce Ondřej Válek - 9.místo v krajském kole Dějepisné olympiády Jiří Minarčík - úspěšný řešitel krajského kola Matematické olympiády Lucie Adamová 2. místo v celostátním kole konverzace v anglickém jazyce Lukáš Střelecký celostátní vítěz v hodu míčkem na Olympijských hrách mládeže Irma Horáková 7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Irma Horáková a Vendula Vařáková postup na krajskou přehlídku recitačních souborů Dominik Ilichman 8. místo v krajském kole dějepisné olympiády Martin Šturala, Vendula Vašutová, Jiří Zbránek 2.místo v krajském kole Finanční gramotnosti Irma Horáková, Dominik Ilichman, Vendula Vařáková - 1. místo v celostátním kole mezinárodní matematické soutěže TAKTIK Petr Matějka - 1. místo v celostátním kole německé konverzace Barbora Křenková - 7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Jakub Štvrtecký - 2. místo na mistrovství České republiky v biatlonu Vendula Vašutová, Adam Gavlík, Martin Šturala 4. místo v celostátním kole Finanční gramotnosti Petr Matějka - 7. místo v celostátním kole německé konverzace Ondřej Tauber - účast v krajském kole Dějepisné olympiády Kristýna Třetinová, Jitka Kysučanová, Zbyněk Minarčík 3. místo v krajském kole Fin. gramotnosti 5 týmů z 8. a 9. tříd získalo 1. místo v mezinárodní korespondenční soutěži TAKTIK Slovo závěrem Na těchto stránkách jsme se snažili připomenout některé momenty z 60. leté historie naší školy. Zároveň chceme ukázat, čím naše škola žije a jakých výsledků a úspěchů naši žáci, ve spolupráci s učiteli dosahují. Je toho mnohem víc, než se vešlo na tyto stránky. Přesto doufáme, že se nám podařilo zachytit to nejdůležitější a nejzajímavější. Jestliže jsme na něco, nebo na někoho zapomněli, omlouváme se a slibujeme, že při příštím výročí školy to napravíme. 4. číslo 15. ročníku školního časopisu ŠIPKA vydává Základní škola Velké Karlovice červen 2012 Odpovědní redaktoři Mgr. Eva Cigániková, Mgr. Vladimíra Vašutová a PaedDr. Karel Vašut

5 Snažíme se, aby se naši žáci naučili samostatně přemýšlet o světě kolem sebe, aby se uměli postavit problému, řešit ho, aby uměli prosadit to, o čem jsou přesvědčeni, že je správné. Z těchto důvodů vznikl v roce 2008 Žákovský parlament. Do něj jsou voleni vždy 2 žáci z každé třídy (od pátého do devátého ročníku), kteří zastupují své spolužáky a tlumočí jejich požadavky, připomínky, přání. Za dobu své existence se činnost ŽP zaměřila na řešení toho, co žáky trápí a na organizování některých akcí pro spolužáky. Nejtěžší, co se musí členové parlamentu naučit, je skutečnost, že mluví za ostatní a ne za sebe. Sport a sportovní soutěže jsou stále velmi důležitým světem našich dětí. Lyžařského výcviku se účastní již od první třídy, druháci a třeťáci mají povinnou výuku plavání. Běžecké závody Karlovský pohár mládeže se od roku 2004 staly dětským předzávodem Karlovské padesátky a letos byl jeho součástí i Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích. Děti se pravidelně zapojují do různých klání v míčových hrách, do atletických přeborů a také tam podávají slušné výkony. Sportovní rekordy, které se ve škole již řadu let zaznamenávají: MLADŠÍ ŽÁCI 50 m Kalus Petr (2012) 7,1 s 60 m Kozok Tomáš (2007) 8,0 s 500 m Šiler Jiří ( 1982 ) 1:22,6 s 800 m Oravec Marek ( 2004 ) 2:24,3 s 1000 m Štvrtecký Jakub (2012) 3:22,5 s 1500 m Stoklasa Tomáš ( 1983 ) 5:12,1s štafeta 4x60 m Střelecký L., Ilichman D., Frydrych A., Zeť R.(2008) 32,6 s skok vysoký Zeť Roman (2008 ) 150 cm skok daleký Kozok Tomáš (2007) 556 cm hod míčkem Střelecký Lukáš (2009) 80,40 m STARŠÍ ŽÁCI 50 m Frydrych Aleš (2010) 6,6 s 60 m Borák Ondřej (1998) 7,5 s 400 m Zeť Roman (2010) 54,42 s 500 m Zeť Roman (2010) 1:18,6 s 800 m Oravec Marek (2004) 2:24,3 s 1000 m Kocourek Michal (2007) 2:54,2 s 1500 m Stavinoha Robert (1989) 4:51,2 s Štafeta 4x60m Neumann Z., Petřek V., Gavlík Z., Borák O.(1998) 30,9 s skok vysoký Zeť Roman (2010) 172 cm skok daleký Zeť Roman (2010) 584 cm vrh koulí Střelecký Lukáš (2011) 12,92 m hod míčkem Střelecký Lukáš (2011) 95,10 m Sportovec školy Mnoho let probíhá na škole soutěž o nejaktivnějšího a nejúspěšnějšího Sportovce školy. Žáci, kteří se zúčastňují soutěží naší školy, okrskových a okresních kol, dostávají za své umístění i účast body. Na konci školního roku vyhlašujeme absolutního vítěze. Při rovnosti bodů rozhoduje královna sportu - atletika Fischerová Nikola Podešva Michael Válek Martin Podešva Michael Ilichman Ondřej Ilichman Dominik Křenek Adam Podešva Michael Kozok Tomáš MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 50 m Matochová Soňa (1988) 7,3 s 60 m Kysučanová Jana (1997) 8,3 s 600 m Kysučanová Jana (1997) 49,5 s 1500 m Bilová Zdeňka (1983) 5:25,3 s štafeta 4x60 m BartoňováJ., Kysučanová J. Solanská K., Gášková Z. (1997) 35,3 s skok vysoký Tomková Anna (1993) 135 cm skok daleký Solanská Kateřina (1997) 461 cm hod míčkem Detriková Daniela (2000) 56,10 m STARŠÍ ŽÁKYNĚ 50 m Bačová Iva (1980) 7,3 s 60 m Kysučanová Jana (1999) 8,0 s 600 m Mičkalová Štěpánka (2007) 1:38,6 s 800 m Ostraková Božena (1981) 2:35,0 s 1500 m Bilová Zdeňka (1981) 5:22,20 s Štafeta 4x60m Kysučanová J., Kysučanová A., Solanská K., Bartoňová J. (1999) 32,9 s skok vysoký Solanská Kateřina (1998) 154 cm skok daleký Solanská Kateřina (1997) 497 cm vrh koulí Detriková Ivana (2001) 10,32 m hod míčkem Detriková Daniela (2000) 56,1 m

6 Školní družina už má na škole dlouholetou tradici. O tom, jak výborně se paní vychovatelka Jana Klímová o své svěřence stará, svědčí i neustále rostoucí zájem o účast. Proto jsme družinu v letošním roce rozšířili o II. oddělení pro děti třídy, které má na starosti paní vychovatelka Ludmila Lešinská. Činnost obou oddělení vychází z celoročního projektu Pohádková družina, který je rozdělený do deseti samostatných měsíčních projektů. Školní klub nabízí našim žákům zábavu a odpočinek ve volných hodinách i po skončení vyučování. Děti tu mají počítače s nepřetržitým přístupem na internet. Paní vychovatelka Iva Prejzková pro ně připravuje turnaje ve stolním tenise a fotbalu, taneční soutěže, vzdělávací hry, zábavné soutěže a mnoho jiných akcí. Peer kroužek Mgr. Jany Kozokové navštěvují žáci, kteří aktivně působí v oblasti primární prevence, ovlivňují postoje a utváření vlastního názoru dětí, posilují jejich sebejistotu. Na naší škole je kroužek zaměřen také na rozvoj sociálního cítění žáků. Za dobu působení peer programu se uskutečnilo velké množství sbírek pro sociálně slabé či jinak potřebné. Touto cestou chceme poděkovat i rodičům, kteří svými příspěvky sociální cítění dětí podporují. Nejvíce si ceníme Adopce na dálku, kdy jsme pět let podporovali indickou holčičku Sanday. Valašský kroužek má v náplni nácvik písní a karlovských figurálních tanců, hudebně pohybový rozvoj žáků a seznámení s místní podobou folklóru tak, aby bylo uchováno kulturní bohatství vytvořené předcházejícími generacemi. V současné době ho navštěvuje téměř 50 dětí. Jsou rozděleni do tří skupin dle věku. Nejstarší a prostřední vede Mgr. Jitka Koňaříková, o ty nejmladší se stará Ing. Jitka Ryplová Asistentkami jsou: Ludmila Martináková, Dita Drozdová a Mgr. Libuše Sklenářová. Soubor často vystupuje na veřejnosti, pravidelně se účastní folklorních přehlídek ve Frenštátě pod Radhoštěm, v rámci projektu přeshraniční spolupráce vystoupily děti několikrát i na Slovensku. Každoročně vystupují na Dětském folklorním festivalu ve Velkých Karlovicích. Matematický kroužek Mgr. Jany Tomkové navštěvují žáci, kteří mají rádi čísla. Každoročně se účastní různých matematických soutěží, jako je Taktik, Pythagoriáda, Finanční gramotnost, Matematická olympiáda a další. Ve všech těchto matematických soutěžích dosahují často výrazných úspěchů. Novinářský kroužek navštěvují ti, kteří rádi čtou a píší. Podílejí se svými příspěvky na vydávání školního časopisu ŠIPKA. Už 15 let nás informuje o tom, co se ve škole děje. A že to dělají dobře, o tom svědčí 2. místo ve Zlínském kraji v soutěži o nejlepší školní časopis roku, kterého dosáhli V celorepublikovém klání se naši novináři s Mgr. Vladimírou Vašutovou umístili na krásném 10. místě. Kroužek biatlonu pod vedením mistra sportu Vojtěcha Plánky a Romana Štvrteckého pracuje v naší škole od roku Jsme rádi, že řady jeho členů se stále rozrůstají. Současným nejúspěšnějším biatlonistou školy je Jakub Štvrtecký (7. třída). Od příštího roku bude závodit za středisko biatlonového sportu Letohrad. Kroužek tanečního aerobiku vznikl v roce Za dobu existence přitáhl k tomuto krásnému sportu celou řadu nových zájemců. Pravidelným tréninkem se zdokonalují a v různých soutěžích získávají i ocenění a úspěchy. Barbora Šilerová, Renáta Solařová, Kamila Vařáková, Irma Horáková, Petra Zbránková - tato jména budila u soupeřek velký respekt. Všechna děvčata, která kroužek navštěvují, se vždy těší na soutěž O královnu aerobiku. Tou se už 6 x stala Andrea Kalusová, která je dnes nejlepší reprezentantkou karlovského aerobiku. Od roku 2009 se pravidelně zúčastňuje seriálu soutěží AEROBIC TOUR. V roce 2010 obsadila celkově 3. místo a postoupila do kategorie profi, kde se v loňském roce umístila na 13. místě.

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ICT plán školy na školní rok

ICT plán školy na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, Adolfovice 170, 790 01 Jeseník ICT plán školy na školní rok 2016 2017 1 Stávající stav...2 1.1 Údaje o škole...2 1.1.1 Počet žáků...2

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 100 /2012 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 /2012 Velké Karlovice 3.9.2012 PaedDr.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 115 /2011 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010 /2011 Velké Karlovice 30.8.2011 PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004 500 m - Chlapci 2009/2014 1 2001 GELNAR Aleš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:01.5 0:00:00.0 2 2002 MARTINÁK Mikuláš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:16.5 0:00:15.0 1 Km - Chlapci 2003/2004 1 2251

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti

2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti výroční zpráva 2014 Sport bez předsudků 12 let činnosti 2014-124 akcí - 18.575 účastníků Hlavní cíle projektu: Ukazovat dětem, mladé generaci, že sportovní a pohybové aktivity, jsou nejlepší vhodnou alternativou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2015 Dodatek č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace od roku 1995-2010 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci Tito žáci byli přijati na osmileté gymnázium : šk.rok 1996/ 97 Bartošek Zdeněk

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Historie školy. něco málo o naší škole

Historie školy. něco málo o naší škole Historie školy něco málo o naší škole KDO JSEM? Jsem Základní škola, U Studny, a vznikla jsem jako zcela nová budova pavilónového typu současně ve chvíli, kdy byla koncem června 1967 zrušena Základní devítiletá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce Město Třebíč ocení nejlepší sportovce roku 2010. Vedením města bude vyznamenáno 29 osob a 6 družstev. V loňském roce dosáhli výborných výsledku a vzorně reprezentovali město. Všichni se umístili na medailových

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více