ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012"

Transkript

1 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu 1952 byla ve Velkých Karlovicích otevřena nová školní budova. Byl to tehdy velký svátek pro celou obec. Od té doby uplynulo plných 60 let, během nichž škola prošla různými organizačními změnami, řadou rekonstrukcí a drobných i rozsáhlejších stavebních úprav a přestaveb. Za ta léta se v ní vystřídalo 1836 žáků, na jejichž výchově a vzdělávání se podílelo 119 pedagogických pracovníků. O tom, že to byla práce smysluplná, svědčí i to, že dolní škola, jak se jí často říkalo, si získala od počátku dobré jméno, které se snažíme udržovat dodnes. Celé období její existence je protkáno i bohatou mimoškolní činností, v rámci níž je pořádána řada kulturních, společenských a sportovních akcí a soutěží. V tomto mimořádném čísle školního časopisu ŠIPKA chceme připomenout některé zajímavé momenty nejen z její historie, ale i ze současnosti. Myslíme si, že si to naše diamantová jubilantka určitě zaslouží. 60 let Základní školy ve Velkých Karlovicích Historie školství ve Velkých Karlovicích začíná vyučováním po chalupách. Zápisy v místních kronikách připomínají chalupu u Kvintů, Vronečků, Boráků i jinde. Teprve roku 1752 je datována první žádost o zřízení školy při faře. Škola u kostela je zaznamenána v roce 1757, kdy přišel ze Zašové Antonín Vronečka a učil zde plných 16 let. Stará škola přestala časem vyhovovat, proto bylo v roce 1877 zakoupeno místo pro novou budovu a s její stavbou se začalo o rok později. Byla v místech, kde stojí v současné době prodejna COOP. Byla to pouze dvojtřídní škola, muselo se vyučovat na směny a později i v chalupě u Holčáků. V době I. světové války probíhalo vyučování za velmi ztížených podmínek. Po vzniku samostatného Československa nároky na vzdělání stoupaly a bylo zapotřebí větší školy. V roce 1930 byla slavnostně otevřena nová měšťanská škola. Mimo to existovaly v naší obci ještě další školy v jednotlivých údolích. Od roku 1846 v Podťatém, v roce 1865 vznikla škola v Léskovém, v roce 1888 v Miloňově, v roce 1896 v Malých Karlovicích Tísňavách a v roce 1927 ve Bzovém. II. světová válka zastavila veškerý rozvoj, do školy děti chodily jen velmi málo. Po roce 1945 škola u kostela už nevyhovovala potřebám, proto se usilovalo o výstavbu nové.

2 Nová budova Národní školy ve Velkých Karlovicích U kostela. 14. srpna 1947 byly zahájeny podle projektu ing. arch. Ludvíka Hilberta z Prahy stavební práce na nové budově. Vzhledem k historickým událostem v roce 1948 se stavba nové školy neustále protahovala a komplikovala. Její moderní projekt prošel mnohými úpravami. Původní, na svou dobu velkorysé plány, byly při realizaci minimalizovány jen na to nejnutnější. I tělocvična byla nakonec vlastně zbudována načerno" a plánovaná mateřská škola se nepostavila vůbec. Přesto nová školní budova byla v té době nejmodernější v kraji. S dokončovacími vnitřními pracemi, s úpravou terénu před školou pomáhali i mnozí rodiče a organizace v obci. Učitelé společně s žáky přestěhovali nábytek a vybavení ze staré budovy do nové. 1. září 1952 se začalo učit v nově postavené škole. Celý učitelský sbor přešel ze staré školy a ředitelem se stal Jindřich Vašut. V prvním roce se ve škole v třídě učilo 163 žáků. V přízemí byla umístěna mateřská škola a do roku 1964 i dětská ordinace. V ní jednou týdně ordinoval lékař ze Vsetína a měl na starosti nejen školní děti, ale i ty úplně nejmenší. Spolu se zdravotní sestrou také rozdávali dětem rybí tuk a vitamíny, očkovali je a na skútru objížděli ty, kdo do ordinace nechodili. Již v dalším roce se škola stala součástí osmileté střední školy, jejímž ředitelem byl Jindřich Duda. Provoz školy byl v tu dobu velmi složitý. Učitelé museli překonávat vzdálenost 2 km a přecházet z jedné budovy do druhé někdy i během přestávek. 1. září 1962 byly školy v Karlovicích rozděleny na dvě samostatné úplné základní devítileté školy. I. ZDŠ tvořila horní škola, se školami v Léskovém, Podťatém a Miloňově. II. ZDŠ byla v dolní škole a měla 279 žáků v devíti třídách, Ředitelem se stal opět Jindřich Vašut. Kvalita práce školy měla rostoucí tendenci. Ta se projevovala především v úrovni vyučovacího procesu, ale i v mimoškolní práci. Vznikla tradice maškarních karnevalů a dětských dnů s programy a v roce 1967 lyžařské běžecké závody s názvem Memoriál Františka Tomka. Ke svým aktivitám využívaly prostory školy také tělovýchovné jednoty, požárníci i mládežnické organizace. Škola neztichla ani o prázdninách, její prostory byly propůjčovány pro dětské letní tábory. Do funkce ředitelky školy nastoupila v roce 1974 Stanislava Macháčová, kterou v roce 1976 vystřídal Josef Bartošek. V roce 1977 byla zahájena výuka v prvních třídách podle takzvané Nové koncepce, znamenající postupnou přeměnu devítileté školní docházky na osmiletou. V roce 1980 byla ve škole otevřena školní družina. Toto období se vyznačuje především řadou vynikajících úspěchů ve sportovní oblasti. V soutěži Zdatné děti se páté třídy z Velkých Karlovic staly celorepublikovým pojmem. Ocenění jim přijeli předat dokonce i Ludvík Daněk a Dana a Emil Zátopkovi. U školy byl v letech 1983/1984 vybudován sportovní areál s atletickou dráhou a tenisovými kurty, který přispívá ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy.

3 Základní škola Velké Karlovice V roce 1987 byly základní školy ve Velkých Karlovicích opět spojeny v jednu. Jejím ředitelem se stal Josef Bartošek. V horní budově se vyučovalo 147 žáků v 7 třídách, do dolní budovy sjíždělo 175 dětí děti do osmi tříd ročníku. V roce 1991 byl ředitelem školy jmenován Mojmír Foral. V roce 1995 vznikl pro žáky v dolní budově školní klub. Došlo k výměně radiátorů ústředního topení, vybudování čističky odpadních vod a v roce 1997 k rekonstrukci školní tělocvičny. Začalo se s vybavováním školy počítači. Povinná školní docházka byla opět změněna v devítiletou. V roce 1997 se stal ředitelem školy PaedDr. Karel Vašut. Došlo k vybudování počítačové učebny a jejímu napojení na internet. V roce 2000 škola vstoupila do právní subjektivity. Proběhla plynofikace školy, přeměna kotelny z klasické na plynovou. V roce 2001 byla provedena první část rekonstrukce sociálních zařízení žáků. Následovaly tři roky příprav na zatím největší rekonstrukci školy, která proběhla za plného provozu. V červnu 2004 se začalo nejprve s bouráním a následně s přístavbou nové části školy. Bylo důležité zajistit především bezpečnost žáků i pracovníků školy, průběžně se řešilo mnoho problémů. Do školy se vcházelo zadním vchodem a vůbec celá organizace školního provozu byla velmi složitá. 1. září 2005 dostali žáci nové šatny, 1. ledna 2006 se znovu otevřel hlavní vchod do školy a začala se používat krásná prosluněná jídelna a moderní kuchyně, která splňuje všechny hygienické normy. Dalším mezníkem karlovského školství se stalo 1. září Počet žáků klesl natolik, že od tohoto dne všechny děti navštěvují teď už vlastně jedinou budovu Základní školy ve Velkých Karlovicích. V nově přistavené části vznikly kromě sborovny a kanceláří také tři moderní třídy učebna fyziky, přírodopisu a chemie, učebna informatiky a učebna hudební a výtvarné výchovy. Tu velmi ocenil při své návštěvě školy v roce 2007 i Václav Klaus, prezident České republiky. Místo zrušené kuchyně a jídelny došlo k vybudování nové cvičné kuchyně pro žáky a dílen pro pracovní vyučování. Přesto, že už jsme využívali všechny prostory školy, rekonstrukce pokračovala dál. Škola dostala přes prázdniny nová okna a novou střechu. To vše velmi změnilo vzhled školy. Zatím poslední tečkou byla vnější fasáda, která sjednotila starou i novou budovu. Změnám však není konec, už nyní se připravuje úprava okolí školy tak, aby ho bylo možno využívat pro výuku i odpočinek. Od 1. září 2004 začal přechod učiva ze státních osnov základní školy na Školní vzdělávací program Naše škola, který si vytvořili sami učitelé naší školy. Postupně se tak děti začaly učit moderněji a využívají specifikaci své školy. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme se společností SCIO. Žáci tak mají možnost otestovat si své dovednosti, kompetence, ale i znalosti a vědomosti dříve, než opustí základní školu. Toto testování jim pomáhá nejen v poznání jejich možností, ale zejména při volbě budoucího povolání. Jsme držitelé Zlatého certifikátu SCIO. V roce 2008 navrhli žáci tehdejší 8. třídy založení Žákovského parlamentu. V roce 2009 byly zahájeny dva Žákovská nej nej největší počet žáků ve škole /1997 nejmenší počet žáků ve škole /1953,1980/1981 největší počet žáků v 1. ročníku /1992 nejmenší počet žáků v 1. ročníku /2008 největší počet žáků v 9. ročníku /1990 nejmenší počet žáků v 9. ročníku /1979,1985/1986 zajímavé projekty. V oblasti přeshraniční spolupráce se školou v Makově to byl projekt Děti, písničky a tance neznají hranice, který byl financován EU z Evropského fondu regionálního rozvoje. V oblasti sportovní byl s Nadací DĚTI-KULTURA-SPORT realizován Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování. 1952/1953 a 1980/1981

4 Ve školním roce se již všechny ročníky učí podle školního vzdělávacího programu Naše škola. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se přihlásili do projektu Inovace a zkvalitnění výuky ve škole. Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání všech dětí. Díky tomu jsme mohli do školy koupit nové tabule s interaktivními dataprojektory a notebooky. Učitelé je používají při vyučování a učení je pro žáky zajímavější a poutavější. Pomocí bezdrátového připojení je možné se z každé třídy připojit k internetu a v letošním roce již v mnohých předmětech probíhá výuka interaktivně. I díky tomu můžeme vytvářet digitální učební materiály, které slouží všem učitelům školy k efektivnímu využívání techniky, k náročnějším a hravějším formám výuky. Zahájili jsme spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Jejím cílem je vytváření podmínek pro co největší úspěšnost každého jednotlivého žáka a jeho bezproblémové zapojení do školního kolektivu. Jsme přesvědčeni, že škola ve Velkých Karlovicích se má čím pochlubit. Úspěchy našich žáků za posledních deset let: Barbora Koňaříková 5.místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Tomáš Kozok - 1.místo v celostátním kole konverzace v anglickém jazyce Ondřej Válek - 9.místo v krajském kole Dějepisné olympiády Jiří Minarčík - úspěšný řešitel krajského kola Matematické olympiády Lucie Adamová 2. místo v celostátním kole konverzace v anglickém jazyce Lukáš Střelecký celostátní vítěz v hodu míčkem na Olympijských hrách mládeže Irma Horáková 7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Irma Horáková a Vendula Vařáková postup na krajskou přehlídku recitačních souborů Dominik Ilichman 8. místo v krajském kole dějepisné olympiády Martin Šturala, Vendula Vašutová, Jiří Zbránek 2.místo v krajském kole Finanční gramotnosti Irma Horáková, Dominik Ilichman, Vendula Vařáková - 1. místo v celostátním kole mezinárodní matematické soutěže TAKTIK Petr Matějka - 1. místo v celostátním kole německé konverzace Barbora Křenková - 7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Jakub Štvrtecký - 2. místo na mistrovství České republiky v biatlonu Vendula Vašutová, Adam Gavlík, Martin Šturala 4. místo v celostátním kole Finanční gramotnosti Petr Matějka - 7. místo v celostátním kole německé konverzace Ondřej Tauber - účast v krajském kole Dějepisné olympiády Kristýna Třetinová, Jitka Kysučanová, Zbyněk Minarčík 3. místo v krajském kole Fin. gramotnosti 5 týmů z 8. a 9. tříd získalo 1. místo v mezinárodní korespondenční soutěži TAKTIK Slovo závěrem Na těchto stránkách jsme se snažili připomenout některé momenty z 60. leté historie naší školy. Zároveň chceme ukázat, čím naše škola žije a jakých výsledků a úspěchů naši žáci, ve spolupráci s učiteli dosahují. Je toho mnohem víc, než se vešlo na tyto stránky. Přesto doufáme, že se nám podařilo zachytit to nejdůležitější a nejzajímavější. Jestliže jsme na něco, nebo na někoho zapomněli, omlouváme se a slibujeme, že při příštím výročí školy to napravíme. 4. číslo 15. ročníku školního časopisu ŠIPKA vydává Základní škola Velké Karlovice červen 2012 Odpovědní redaktoři Mgr. Eva Cigániková, Mgr. Vladimíra Vašutová a PaedDr. Karel Vašut

5 Snažíme se, aby se naši žáci naučili samostatně přemýšlet o světě kolem sebe, aby se uměli postavit problému, řešit ho, aby uměli prosadit to, o čem jsou přesvědčeni, že je správné. Z těchto důvodů vznikl v roce 2008 Žákovský parlament. Do něj jsou voleni vždy 2 žáci z každé třídy (od pátého do devátého ročníku), kteří zastupují své spolužáky a tlumočí jejich požadavky, připomínky, přání. Za dobu své existence se činnost ŽP zaměřila na řešení toho, co žáky trápí a na organizování některých akcí pro spolužáky. Nejtěžší, co se musí členové parlamentu naučit, je skutečnost, že mluví za ostatní a ne za sebe. Sport a sportovní soutěže jsou stále velmi důležitým světem našich dětí. Lyžařského výcviku se účastní již od první třídy, druháci a třeťáci mají povinnou výuku plavání. Běžecké závody Karlovský pohár mládeže se od roku 2004 staly dětským předzávodem Karlovské padesátky a letos byl jeho součástí i Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích. Děti se pravidelně zapojují do různých klání v míčových hrách, do atletických přeborů a také tam podávají slušné výkony. Sportovní rekordy, které se ve škole již řadu let zaznamenávají: MLADŠÍ ŽÁCI 50 m Kalus Petr (2012) 7,1 s 60 m Kozok Tomáš (2007) 8,0 s 500 m Šiler Jiří ( 1982 ) 1:22,6 s 800 m Oravec Marek ( 2004 ) 2:24,3 s 1000 m Štvrtecký Jakub (2012) 3:22,5 s 1500 m Stoklasa Tomáš ( 1983 ) 5:12,1s štafeta 4x60 m Střelecký L., Ilichman D., Frydrych A., Zeť R.(2008) 32,6 s skok vysoký Zeť Roman (2008 ) 150 cm skok daleký Kozok Tomáš (2007) 556 cm hod míčkem Střelecký Lukáš (2009) 80,40 m STARŠÍ ŽÁCI 50 m Frydrych Aleš (2010) 6,6 s 60 m Borák Ondřej (1998) 7,5 s 400 m Zeť Roman (2010) 54,42 s 500 m Zeť Roman (2010) 1:18,6 s 800 m Oravec Marek (2004) 2:24,3 s 1000 m Kocourek Michal (2007) 2:54,2 s 1500 m Stavinoha Robert (1989) 4:51,2 s Štafeta 4x60m Neumann Z., Petřek V., Gavlík Z., Borák O.(1998) 30,9 s skok vysoký Zeť Roman (2010) 172 cm skok daleký Zeť Roman (2010) 584 cm vrh koulí Střelecký Lukáš (2011) 12,92 m hod míčkem Střelecký Lukáš (2011) 95,10 m Sportovec školy Mnoho let probíhá na škole soutěž o nejaktivnějšího a nejúspěšnějšího Sportovce školy. Žáci, kteří se zúčastňují soutěží naší školy, okrskových a okresních kol, dostávají za své umístění i účast body. Na konci školního roku vyhlašujeme absolutního vítěze. Při rovnosti bodů rozhoduje královna sportu - atletika Fischerová Nikola Podešva Michael Válek Martin Podešva Michael Ilichman Ondřej Ilichman Dominik Křenek Adam Podešva Michael Kozok Tomáš MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 50 m Matochová Soňa (1988) 7,3 s 60 m Kysučanová Jana (1997) 8,3 s 600 m Kysučanová Jana (1997) 49,5 s 1500 m Bilová Zdeňka (1983) 5:25,3 s štafeta 4x60 m BartoňováJ., Kysučanová J. Solanská K., Gášková Z. (1997) 35,3 s skok vysoký Tomková Anna (1993) 135 cm skok daleký Solanská Kateřina (1997) 461 cm hod míčkem Detriková Daniela (2000) 56,10 m STARŠÍ ŽÁKYNĚ 50 m Bačová Iva (1980) 7,3 s 60 m Kysučanová Jana (1999) 8,0 s 600 m Mičkalová Štěpánka (2007) 1:38,6 s 800 m Ostraková Božena (1981) 2:35,0 s 1500 m Bilová Zdeňka (1981) 5:22,20 s Štafeta 4x60m Kysučanová J., Kysučanová A., Solanská K., Bartoňová J. (1999) 32,9 s skok vysoký Solanská Kateřina (1998) 154 cm skok daleký Solanská Kateřina (1997) 497 cm vrh koulí Detriková Ivana (2001) 10,32 m hod míčkem Detriková Daniela (2000) 56,1 m

6 Školní družina už má na škole dlouholetou tradici. O tom, jak výborně se paní vychovatelka Jana Klímová o své svěřence stará, svědčí i neustále rostoucí zájem o účast. Proto jsme družinu v letošním roce rozšířili o II. oddělení pro děti třídy, které má na starosti paní vychovatelka Ludmila Lešinská. Činnost obou oddělení vychází z celoročního projektu Pohádková družina, který je rozdělený do deseti samostatných měsíčních projektů. Školní klub nabízí našim žákům zábavu a odpočinek ve volných hodinách i po skončení vyučování. Děti tu mají počítače s nepřetržitým přístupem na internet. Paní vychovatelka Iva Prejzková pro ně připravuje turnaje ve stolním tenise a fotbalu, taneční soutěže, vzdělávací hry, zábavné soutěže a mnoho jiných akcí. Peer kroužek Mgr. Jany Kozokové navštěvují žáci, kteří aktivně působí v oblasti primární prevence, ovlivňují postoje a utváření vlastního názoru dětí, posilují jejich sebejistotu. Na naší škole je kroužek zaměřen také na rozvoj sociálního cítění žáků. Za dobu působení peer programu se uskutečnilo velké množství sbírek pro sociálně slabé či jinak potřebné. Touto cestou chceme poděkovat i rodičům, kteří svými příspěvky sociální cítění dětí podporují. Nejvíce si ceníme Adopce na dálku, kdy jsme pět let podporovali indickou holčičku Sanday. Valašský kroužek má v náplni nácvik písní a karlovských figurálních tanců, hudebně pohybový rozvoj žáků a seznámení s místní podobou folklóru tak, aby bylo uchováno kulturní bohatství vytvořené předcházejícími generacemi. V současné době ho navštěvuje téměř 50 dětí. Jsou rozděleni do tří skupin dle věku. Nejstarší a prostřední vede Mgr. Jitka Koňaříková, o ty nejmladší se stará Ing. Jitka Ryplová Asistentkami jsou: Ludmila Martináková, Dita Drozdová a Mgr. Libuše Sklenářová. Soubor často vystupuje na veřejnosti, pravidelně se účastní folklorních přehlídek ve Frenštátě pod Radhoštěm, v rámci projektu přeshraniční spolupráce vystoupily děti několikrát i na Slovensku. Každoročně vystupují na Dětském folklorním festivalu ve Velkých Karlovicích. Matematický kroužek Mgr. Jany Tomkové navštěvují žáci, kteří mají rádi čísla. Každoročně se účastní různých matematických soutěží, jako je Taktik, Pythagoriáda, Finanční gramotnost, Matematická olympiáda a další. Ve všech těchto matematických soutěžích dosahují často výrazných úspěchů. Novinářský kroužek navštěvují ti, kteří rádi čtou a píší. Podílejí se svými příspěvky na vydávání školního časopisu ŠIPKA. Už 15 let nás informuje o tom, co se ve škole děje. A že to dělají dobře, o tom svědčí 2. místo ve Zlínském kraji v soutěži o nejlepší školní časopis roku, kterého dosáhli V celorepublikovém klání se naši novináři s Mgr. Vladimírou Vašutovou umístili na krásném 10. místě. Kroužek biatlonu pod vedením mistra sportu Vojtěcha Plánky a Romana Štvrteckého pracuje v naší škole od roku Jsme rádi, že řady jeho členů se stále rozrůstají. Současným nejúspěšnějším biatlonistou školy je Jakub Štvrtecký (7. třída). Od příštího roku bude závodit za středisko biatlonového sportu Letohrad. Kroužek tanečního aerobiku vznikl v roce Za dobu existence přitáhl k tomuto krásnému sportu celou řadu nových zájemců. Pravidelným tréninkem se zdokonalují a v různých soutěžích získávají i ocenění a úspěchy. Barbora Šilerová, Renáta Solařová, Kamila Vařáková, Irma Horáková, Petra Zbránková - tato jména budila u soupeřek velký respekt. Všechna děvčata, která kroužek navštěvují, se vždy těší na soutěž O královnu aerobiku. Tou se už 6 x stala Andrea Kalusová, která je dnes nejlepší reprezentantkou karlovského aerobiku. Od roku 2009 se pravidelně zúčastňuje seriálu soutěží AEROBIC TOUR. V roce 2010 obsadila celkově 3. místo a postoupila do kategorie profi, kde se v loňském roce umístila na 13. místě.

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 100 /2012 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 /2012 Velké Karlovice 3.9.2012 PaedDr.

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 115 /2011 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010 /2011 Velké Karlovice 30.8.2011 PaedDr.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ŠIPKA 10/201 /2011. Závěrečné vystoupení společného projektu dětí ze ZŠ ve Velkých Karlovicích a Makově.

ŠIPKA 10/201 /2011. Závěrečné vystoupení společného projektu dětí ze ZŠ ve Velkých Karlovicích a Makově. 4 ŠIPKA ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2010 10/201 /2011 Končí měsíc červen a s ním i další školní rok v naší karlovické škole. Opět bilancujeme a hodnotíme, co se nám podařilo a čeho jsme za uplynulých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Morkovice se představuje

Morkovice se představuje Základní škola Morkovice se představuje Milé děti, vážení rodiče, chtěli bychom vám představit naši školu, která se nachází v krásném klidném prostředí ve městě Morkovice-Slížany. Naše škola má k dispozici

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní škola Velké Karlovice ŠKOLNÍ KLUB

Základní škola Velké Karlovice ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Velké Karlovice ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K ROZVOJI VOLNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Č.j.: ZŠ 142/2007 PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy Ludmila lešenská, vychovatelka ŠK ŠK ZŠ VK 2007

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

RT MLADÝCH. obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ. za školní rok

RT MLADÝCH. obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ. za školní rok SP RT MLADÝCH obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 SPORT MLADÝCH, o. p. s. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 11. 2013 SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN 55. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 28.11.13 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2013 04.12.13

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více