ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012"

Transkript

1 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu 1952 byla ve Velkých Karlovicích otevřena nová školní budova. Byl to tehdy velký svátek pro celou obec. Od té doby uplynulo plných 60 let, během nichž škola prošla různými organizačními změnami, řadou rekonstrukcí a drobných i rozsáhlejších stavebních úprav a přestaveb. Za ta léta se v ní vystřídalo 1836 žáků, na jejichž výchově a vzdělávání se podílelo 119 pedagogických pracovníků. O tom, že to byla práce smysluplná, svědčí i to, že dolní škola, jak se jí často říkalo, si získala od počátku dobré jméno, které se snažíme udržovat dodnes. Celé období její existence je protkáno i bohatou mimoškolní činností, v rámci níž je pořádána řada kulturních, společenských a sportovních akcí a soutěží. V tomto mimořádném čísle školního časopisu ŠIPKA chceme připomenout některé zajímavé momenty nejen z její historie, ale i ze současnosti. Myslíme si, že si to naše diamantová jubilantka určitě zaslouží. 60 let Základní školy ve Velkých Karlovicích Historie školství ve Velkých Karlovicích začíná vyučováním po chalupách. Zápisy v místních kronikách připomínají chalupu u Kvintů, Vronečků, Boráků i jinde. Teprve roku 1752 je datována první žádost o zřízení školy při faře. Škola u kostela je zaznamenána v roce 1757, kdy přišel ze Zašové Antonín Vronečka a učil zde plných 16 let. Stará škola přestala časem vyhovovat, proto bylo v roce 1877 zakoupeno místo pro novou budovu a s její stavbou se začalo o rok později. Byla v místech, kde stojí v současné době prodejna COOP. Byla to pouze dvojtřídní škola, muselo se vyučovat na směny a později i v chalupě u Holčáků. V době I. světové války probíhalo vyučování za velmi ztížených podmínek. Po vzniku samostatného Československa nároky na vzdělání stoupaly a bylo zapotřebí větší školy. V roce 1930 byla slavnostně otevřena nová měšťanská škola. Mimo to existovaly v naší obci ještě další školy v jednotlivých údolích. Od roku 1846 v Podťatém, v roce 1865 vznikla škola v Léskovém, v roce 1888 v Miloňově, v roce 1896 v Malých Karlovicích Tísňavách a v roce 1927 ve Bzovém. II. světová válka zastavila veškerý rozvoj, do školy děti chodily jen velmi málo. Po roce 1945 škola u kostela už nevyhovovala potřebám, proto se usilovalo o výstavbu nové.

2 Nová budova Národní školy ve Velkých Karlovicích U kostela. 14. srpna 1947 byly zahájeny podle projektu ing. arch. Ludvíka Hilberta z Prahy stavební práce na nové budově. Vzhledem k historickým událostem v roce 1948 se stavba nové školy neustále protahovala a komplikovala. Její moderní projekt prošel mnohými úpravami. Původní, na svou dobu velkorysé plány, byly při realizaci minimalizovány jen na to nejnutnější. I tělocvična byla nakonec vlastně zbudována načerno" a plánovaná mateřská škola se nepostavila vůbec. Přesto nová školní budova byla v té době nejmodernější v kraji. S dokončovacími vnitřními pracemi, s úpravou terénu před školou pomáhali i mnozí rodiče a organizace v obci. Učitelé společně s žáky přestěhovali nábytek a vybavení ze staré budovy do nové. 1. září 1952 se začalo učit v nově postavené škole. Celý učitelský sbor přešel ze staré školy a ředitelem se stal Jindřich Vašut. V prvním roce se ve škole v třídě učilo 163 žáků. V přízemí byla umístěna mateřská škola a do roku 1964 i dětská ordinace. V ní jednou týdně ordinoval lékař ze Vsetína a měl na starosti nejen školní děti, ale i ty úplně nejmenší. Spolu se zdravotní sestrou také rozdávali dětem rybí tuk a vitamíny, očkovali je a na skútru objížděli ty, kdo do ordinace nechodili. Již v dalším roce se škola stala součástí osmileté střední školy, jejímž ředitelem byl Jindřich Duda. Provoz školy byl v tu dobu velmi složitý. Učitelé museli překonávat vzdálenost 2 km a přecházet z jedné budovy do druhé někdy i během přestávek. 1. září 1962 byly školy v Karlovicích rozděleny na dvě samostatné úplné základní devítileté školy. I. ZDŠ tvořila horní škola, se školami v Léskovém, Podťatém a Miloňově. II. ZDŠ byla v dolní škole a měla 279 žáků v devíti třídách, Ředitelem se stal opět Jindřich Vašut. Kvalita práce školy měla rostoucí tendenci. Ta se projevovala především v úrovni vyučovacího procesu, ale i v mimoškolní práci. Vznikla tradice maškarních karnevalů a dětských dnů s programy a v roce 1967 lyžařské běžecké závody s názvem Memoriál Františka Tomka. Ke svým aktivitám využívaly prostory školy také tělovýchovné jednoty, požárníci i mládežnické organizace. Škola neztichla ani o prázdninách, její prostory byly propůjčovány pro dětské letní tábory. Do funkce ředitelky školy nastoupila v roce 1974 Stanislava Macháčová, kterou v roce 1976 vystřídal Josef Bartošek. V roce 1977 byla zahájena výuka v prvních třídách podle takzvané Nové koncepce, znamenající postupnou přeměnu devítileté školní docházky na osmiletou. V roce 1980 byla ve škole otevřena školní družina. Toto období se vyznačuje především řadou vynikajících úspěchů ve sportovní oblasti. V soutěži Zdatné děti se páté třídy z Velkých Karlovic staly celorepublikovým pojmem. Ocenění jim přijeli předat dokonce i Ludvík Daněk a Dana a Emil Zátopkovi. U školy byl v letech 1983/1984 vybudován sportovní areál s atletickou dráhou a tenisovými kurty, který přispívá ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy.

3 Základní škola Velké Karlovice V roce 1987 byly základní školy ve Velkých Karlovicích opět spojeny v jednu. Jejím ředitelem se stal Josef Bartošek. V horní budově se vyučovalo 147 žáků v 7 třídách, do dolní budovy sjíždělo 175 dětí děti do osmi tříd ročníku. V roce 1991 byl ředitelem školy jmenován Mojmír Foral. V roce 1995 vznikl pro žáky v dolní budově školní klub. Došlo k výměně radiátorů ústředního topení, vybudování čističky odpadních vod a v roce 1997 k rekonstrukci školní tělocvičny. Začalo se s vybavováním školy počítači. Povinná školní docházka byla opět změněna v devítiletou. V roce 1997 se stal ředitelem školy PaedDr. Karel Vašut. Došlo k vybudování počítačové učebny a jejímu napojení na internet. V roce 2000 škola vstoupila do právní subjektivity. Proběhla plynofikace školy, přeměna kotelny z klasické na plynovou. V roce 2001 byla provedena první část rekonstrukce sociálních zařízení žáků. Následovaly tři roky příprav na zatím největší rekonstrukci školy, která proběhla za plného provozu. V červnu 2004 se začalo nejprve s bouráním a následně s přístavbou nové části školy. Bylo důležité zajistit především bezpečnost žáků i pracovníků školy, průběžně se řešilo mnoho problémů. Do školy se vcházelo zadním vchodem a vůbec celá organizace školního provozu byla velmi složitá. 1. září 2005 dostali žáci nové šatny, 1. ledna 2006 se znovu otevřel hlavní vchod do školy a začala se používat krásná prosluněná jídelna a moderní kuchyně, která splňuje všechny hygienické normy. Dalším mezníkem karlovského školství se stalo 1. září Počet žáků klesl natolik, že od tohoto dne všechny děti navštěvují teď už vlastně jedinou budovu Základní školy ve Velkých Karlovicích. V nově přistavené části vznikly kromě sborovny a kanceláří také tři moderní třídy učebna fyziky, přírodopisu a chemie, učebna informatiky a učebna hudební a výtvarné výchovy. Tu velmi ocenil při své návštěvě školy v roce 2007 i Václav Klaus, prezident České republiky. Místo zrušené kuchyně a jídelny došlo k vybudování nové cvičné kuchyně pro žáky a dílen pro pracovní vyučování. Přesto, že už jsme využívali všechny prostory školy, rekonstrukce pokračovala dál. Škola dostala přes prázdniny nová okna a novou střechu. To vše velmi změnilo vzhled školy. Zatím poslední tečkou byla vnější fasáda, která sjednotila starou i novou budovu. Změnám však není konec, už nyní se připravuje úprava okolí školy tak, aby ho bylo možno využívat pro výuku i odpočinek. Od 1. září 2004 začal přechod učiva ze státních osnov základní školy na Školní vzdělávací program Naše škola, který si vytvořili sami učitelé naší školy. Postupně se tak děti začaly učit moderněji a využívají specifikaci své školy. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme se společností SCIO. Žáci tak mají možnost otestovat si své dovednosti, kompetence, ale i znalosti a vědomosti dříve, než opustí základní školu. Toto testování jim pomáhá nejen v poznání jejich možností, ale zejména při volbě budoucího povolání. Jsme držitelé Zlatého certifikátu SCIO. V roce 2008 navrhli žáci tehdejší 8. třídy založení Žákovského parlamentu. V roce 2009 byly zahájeny dva Žákovská nej nej největší počet žáků ve škole /1997 nejmenší počet žáků ve škole /1953,1980/1981 největší počet žáků v 1. ročníku /1992 nejmenší počet žáků v 1. ročníku /2008 největší počet žáků v 9. ročníku /1990 nejmenší počet žáků v 9. ročníku /1979,1985/1986 zajímavé projekty. V oblasti přeshraniční spolupráce se školou v Makově to byl projekt Děti, písničky a tance neznají hranice, který byl financován EU z Evropského fondu regionálního rozvoje. V oblasti sportovní byl s Nadací DĚTI-KULTURA-SPORT realizován Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování. 1952/1953 a 1980/1981

4 Ve školním roce se již všechny ročníky učí podle školního vzdělávacího programu Naše škola. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme se přihlásili do projektu Inovace a zkvalitnění výuky ve škole. Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání všech dětí. Díky tomu jsme mohli do školy koupit nové tabule s interaktivními dataprojektory a notebooky. Učitelé je používají při vyučování a učení je pro žáky zajímavější a poutavější. Pomocí bezdrátového připojení je možné se z každé třídy připojit k internetu a v letošním roce již v mnohých předmětech probíhá výuka interaktivně. I díky tomu můžeme vytvářet digitální učební materiály, které slouží všem učitelům školy k efektivnímu využívání techniky, k náročnějším a hravějším formám výuky. Zahájili jsme spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Jejím cílem je vytváření podmínek pro co největší úspěšnost každého jednotlivého žáka a jeho bezproblémové zapojení do školního kolektivu. Jsme přesvědčeni, že škola ve Velkých Karlovicích se má čím pochlubit. Úspěchy našich žáků za posledních deset let: Barbora Koňaříková 5.místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Tomáš Kozok - 1.místo v celostátním kole konverzace v anglickém jazyce Ondřej Válek - 9.místo v krajském kole Dějepisné olympiády Jiří Minarčík - úspěšný řešitel krajského kola Matematické olympiády Lucie Adamová 2. místo v celostátním kole konverzace v anglickém jazyce Lukáš Střelecký celostátní vítěz v hodu míčkem na Olympijských hrách mládeže Irma Horáková 7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Irma Horáková a Vendula Vařáková postup na krajskou přehlídku recitačních souborů Dominik Ilichman 8. místo v krajském kole dějepisné olympiády Martin Šturala, Vendula Vašutová, Jiří Zbránek 2.místo v krajském kole Finanční gramotnosti Irma Horáková, Dominik Ilichman, Vendula Vařáková - 1. místo v celostátním kole mezinárodní matematické soutěže TAKTIK Petr Matějka - 1. místo v celostátním kole německé konverzace Barbora Křenková - 7. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce Jakub Štvrtecký - 2. místo na mistrovství České republiky v biatlonu Vendula Vašutová, Adam Gavlík, Martin Šturala 4. místo v celostátním kole Finanční gramotnosti Petr Matějka - 7. místo v celostátním kole německé konverzace Ondřej Tauber - účast v krajském kole Dějepisné olympiády Kristýna Třetinová, Jitka Kysučanová, Zbyněk Minarčík 3. místo v krajském kole Fin. gramotnosti 5 týmů z 8. a 9. tříd získalo 1. místo v mezinárodní korespondenční soutěži TAKTIK Slovo závěrem Na těchto stránkách jsme se snažili připomenout některé momenty z 60. leté historie naší školy. Zároveň chceme ukázat, čím naše škola žije a jakých výsledků a úspěchů naši žáci, ve spolupráci s učiteli dosahují. Je toho mnohem víc, než se vešlo na tyto stránky. Přesto doufáme, že se nám podařilo zachytit to nejdůležitější a nejzajímavější. Jestliže jsme na něco, nebo na někoho zapomněli, omlouváme se a slibujeme, že při příštím výročí školy to napravíme. 4. číslo 15. ročníku školního časopisu ŠIPKA vydává Základní škola Velké Karlovice červen 2012 Odpovědní redaktoři Mgr. Eva Cigániková, Mgr. Vladimíra Vašutová a PaedDr. Karel Vašut

5 Snažíme se, aby se naši žáci naučili samostatně přemýšlet o světě kolem sebe, aby se uměli postavit problému, řešit ho, aby uměli prosadit to, o čem jsou přesvědčeni, že je správné. Z těchto důvodů vznikl v roce 2008 Žákovský parlament. Do něj jsou voleni vždy 2 žáci z každé třídy (od pátého do devátého ročníku), kteří zastupují své spolužáky a tlumočí jejich požadavky, připomínky, přání. Za dobu své existence se činnost ŽP zaměřila na řešení toho, co žáky trápí a na organizování některých akcí pro spolužáky. Nejtěžší, co se musí členové parlamentu naučit, je skutečnost, že mluví za ostatní a ne za sebe. Sport a sportovní soutěže jsou stále velmi důležitým světem našich dětí. Lyžařského výcviku se účastní již od první třídy, druháci a třeťáci mají povinnou výuku plavání. Běžecké závody Karlovský pohár mládeže se od roku 2004 staly dětským předzávodem Karlovské padesátky a letos byl jeho součástí i Krajský přebor Zlínského kraje v běhu na lyžích. Děti se pravidelně zapojují do různých klání v míčových hrách, do atletických přeborů a také tam podávají slušné výkony. Sportovní rekordy, které se ve škole již řadu let zaznamenávají: MLADŠÍ ŽÁCI 50 m Kalus Petr (2012) 7,1 s 60 m Kozok Tomáš (2007) 8,0 s 500 m Šiler Jiří ( 1982 ) 1:22,6 s 800 m Oravec Marek ( 2004 ) 2:24,3 s 1000 m Štvrtecký Jakub (2012) 3:22,5 s 1500 m Stoklasa Tomáš ( 1983 ) 5:12,1s štafeta 4x60 m Střelecký L., Ilichman D., Frydrych A., Zeť R.(2008) 32,6 s skok vysoký Zeť Roman (2008 ) 150 cm skok daleký Kozok Tomáš (2007) 556 cm hod míčkem Střelecký Lukáš (2009) 80,40 m STARŠÍ ŽÁCI 50 m Frydrych Aleš (2010) 6,6 s 60 m Borák Ondřej (1998) 7,5 s 400 m Zeť Roman (2010) 54,42 s 500 m Zeť Roman (2010) 1:18,6 s 800 m Oravec Marek (2004) 2:24,3 s 1000 m Kocourek Michal (2007) 2:54,2 s 1500 m Stavinoha Robert (1989) 4:51,2 s Štafeta 4x60m Neumann Z., Petřek V., Gavlík Z., Borák O.(1998) 30,9 s skok vysoký Zeť Roman (2010) 172 cm skok daleký Zeť Roman (2010) 584 cm vrh koulí Střelecký Lukáš (2011) 12,92 m hod míčkem Střelecký Lukáš (2011) 95,10 m Sportovec školy Mnoho let probíhá na škole soutěž o nejaktivnějšího a nejúspěšnějšího Sportovce školy. Žáci, kteří se zúčastňují soutěží naší školy, okrskových a okresních kol, dostávají za své umístění i účast body. Na konci školního roku vyhlašujeme absolutního vítěze. Při rovnosti bodů rozhoduje královna sportu - atletika Fischerová Nikola Podešva Michael Válek Martin Podešva Michael Ilichman Ondřej Ilichman Dominik Křenek Adam Podešva Michael Kozok Tomáš MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 50 m Matochová Soňa (1988) 7,3 s 60 m Kysučanová Jana (1997) 8,3 s 600 m Kysučanová Jana (1997) 49,5 s 1500 m Bilová Zdeňka (1983) 5:25,3 s štafeta 4x60 m BartoňováJ., Kysučanová J. Solanská K., Gášková Z. (1997) 35,3 s skok vysoký Tomková Anna (1993) 135 cm skok daleký Solanská Kateřina (1997) 461 cm hod míčkem Detriková Daniela (2000) 56,10 m STARŠÍ ŽÁKYNĚ 50 m Bačová Iva (1980) 7,3 s 60 m Kysučanová Jana (1999) 8,0 s 600 m Mičkalová Štěpánka (2007) 1:38,6 s 800 m Ostraková Božena (1981) 2:35,0 s 1500 m Bilová Zdeňka (1981) 5:22,20 s Štafeta 4x60m Kysučanová J., Kysučanová A., Solanská K., Bartoňová J. (1999) 32,9 s skok vysoký Solanská Kateřina (1998) 154 cm skok daleký Solanská Kateřina (1997) 497 cm vrh koulí Detriková Ivana (2001) 10,32 m hod míčkem Detriková Daniela (2000) 56,1 m

6 Školní družina už má na škole dlouholetou tradici. O tom, jak výborně se paní vychovatelka Jana Klímová o své svěřence stará, svědčí i neustále rostoucí zájem o účast. Proto jsme družinu v letošním roce rozšířili o II. oddělení pro děti třídy, které má na starosti paní vychovatelka Ludmila Lešinská. Činnost obou oddělení vychází z celoročního projektu Pohádková družina, který je rozdělený do deseti samostatných měsíčních projektů. Školní klub nabízí našim žákům zábavu a odpočinek ve volných hodinách i po skončení vyučování. Děti tu mají počítače s nepřetržitým přístupem na internet. Paní vychovatelka Iva Prejzková pro ně připravuje turnaje ve stolním tenise a fotbalu, taneční soutěže, vzdělávací hry, zábavné soutěže a mnoho jiných akcí. Peer kroužek Mgr. Jany Kozokové navštěvují žáci, kteří aktivně působí v oblasti primární prevence, ovlivňují postoje a utváření vlastního názoru dětí, posilují jejich sebejistotu. Na naší škole je kroužek zaměřen také na rozvoj sociálního cítění žáků. Za dobu působení peer programu se uskutečnilo velké množství sbírek pro sociálně slabé či jinak potřebné. Touto cestou chceme poděkovat i rodičům, kteří svými příspěvky sociální cítění dětí podporují. Nejvíce si ceníme Adopce na dálku, kdy jsme pět let podporovali indickou holčičku Sanday. Valašský kroužek má v náplni nácvik písní a karlovských figurálních tanců, hudebně pohybový rozvoj žáků a seznámení s místní podobou folklóru tak, aby bylo uchováno kulturní bohatství vytvořené předcházejícími generacemi. V současné době ho navštěvuje téměř 50 dětí. Jsou rozděleni do tří skupin dle věku. Nejstarší a prostřední vede Mgr. Jitka Koňaříková, o ty nejmladší se stará Ing. Jitka Ryplová Asistentkami jsou: Ludmila Martináková, Dita Drozdová a Mgr. Libuše Sklenářová. Soubor často vystupuje na veřejnosti, pravidelně se účastní folklorních přehlídek ve Frenštátě pod Radhoštěm, v rámci projektu přeshraniční spolupráce vystoupily děti několikrát i na Slovensku. Každoročně vystupují na Dětském folklorním festivalu ve Velkých Karlovicích. Matematický kroužek Mgr. Jany Tomkové navštěvují žáci, kteří mají rádi čísla. Každoročně se účastní různých matematických soutěží, jako je Taktik, Pythagoriáda, Finanční gramotnost, Matematická olympiáda a další. Ve všech těchto matematických soutěžích dosahují často výrazných úspěchů. Novinářský kroužek navštěvují ti, kteří rádi čtou a píší. Podílejí se svými příspěvky na vydávání školního časopisu ŠIPKA. Už 15 let nás informuje o tom, co se ve škole děje. A že to dělají dobře, o tom svědčí 2. místo ve Zlínském kraji v soutěži o nejlepší školní časopis roku, kterého dosáhli V celorepublikovém klání se naši novináři s Mgr. Vladimírou Vašutovou umístili na krásném 10. místě. Kroužek biatlonu pod vedením mistra sportu Vojtěcha Plánky a Romana Štvrteckého pracuje v naší škole od roku Jsme rádi, že řady jeho členů se stále rozrůstají. Současným nejúspěšnějším biatlonistou školy je Jakub Štvrtecký (7. třída). Od příštího roku bude závodit za středisko biatlonového sportu Letohrad. Kroužek tanečního aerobiku vznikl v roce Za dobu existence přitáhl k tomuto krásnému sportu celou řadu nových zájemců. Pravidelným tréninkem se zdokonalují a v různých soutěžích získávají i ocenění a úspěchy. Barbora Šilerová, Renáta Solařová, Kamila Vařáková, Irma Horáková, Petra Zbránková - tato jména budila u soupeřek velký respekt. Všechna děvčata, která kroužek navštěvují, se vždy těší na soutěž O královnu aerobiku. Tou se už 6 x stala Andrea Kalusová, která je dnes nejlepší reprezentantkou karlovského aerobiku. Od roku 2009 se pravidelně zúčastňuje seriálu soutěží AEROBIC TOUR. V roce 2010 obsadila celkově 3. místo a postoupila do kategorie profi, kde se v loňském roce umístila na 13. místě.

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté.

Původní sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté. 1992 Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k 1.9.1992 a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola zahájila činnost, byly současně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/2012 Učení je jako plavání proti proudu ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli. Čínské přísloví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více