Export zboží pro vyhledávače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Export zboží pro vyhledávače"

Transkript

1 Export zboží pro vyhledávače Live demo login: admin; heslo: admin123 Popisek Modul umožňuje export produktů do XML souboru vhodném pro různé vyhledávače zboží (agregátory). Lze vytvořit libovolné množství profilů, přičemž pro každý profil lze zvolit typ exportu, kategorie, které se budou exportovat, název souboru a též frekvenci generování. Následně dochází ke generování XML souboru a je zobrazena jeho URL, kterou lze vložit již do vlastního vyhledávače. Pokud se produkt nachází ve více kategoriích, je exportován pouze jednou, a to v té kategorii, která je výše v hierarchii kategorií v Magento. Návod na použití Po nainstalování modulu a obnovení cache paměti je možné přejít na vytváření/editaci profilů pro export produktů přes System -> Import/Export -> Export produktů pro vyhledávače. Obrázek 1.1: Přístup k profilům Nejdříve je nutné vytvořit nový profil. Pomocí tlačítka Přidat nový profil se spustí průvodce tvorbou profilu. Obrázek 1.2: Vytvoření nového profilu Tvorba profilu V prvním kroku se vybírá Store View, pro které se bude export provádět. Tento atribut profilu není možné později měnit.

2 Obrázek 1.3: Výběr Store View V dalším kroku se nastavují následující atributy: Název profilu Status exportu pro vypnutí/zapnutí pravidelného generování xml souboru Čas čas kdy se bude spouštět generování Frekvence generování Název souboru Vyhledávač - vyhledávače se liší specifikací xml souboru, zobrazují se pouze nainstalované moduly Centrum category speciální kategorie pouze pro vyhledavač Centrum.cz, slouží pro lepší zatřídění produktů do kategorii Kategorie pro export - do xml souboru se exportuji produkty z vybraných kategorií, pokud je vybraná nějaká kategorie exportují se produkty pouze z ní, podkategorie nejsou automaticky exportovány, musejí být také vybrány Uložením nastavení se přejde zpět na přehled profilů. Obrázek 1.4: Příklad nastavení profilu Editace profilu V profilu je možné měnit všechna nastavení kromě Store View. Pokud je při editaci změněn jeden z atributů "Vyhledávač", "Centrum kategorie" nebo "Kategorie pro exportování", dojde ke smazání generovaného souboru (pokud existuje). Pokud se změní atribut "Název souboru", dojde pouze k přepsání názvu souboru. V ostatních případech se souborem není manipulováno. Nastavení modulu Nastavení skriptu pro export produktů Toto nastavení je přístupné přes "System -> Nastavení -> Export produktů pro vyhledávače -> Vykonávání skriptu pro export produktů" (viz Obrázek 1.5). Nelze nastavit pro jednotlivá Store View. Nastavuje se pouze pro "Výchozí nastavení". Popis jednotlivých nastavení: Počet produktů pro export v jednom cyklu

3 o o Určuje maximální počet produktů načtených z databáze do paměti. Produkty se exportují z databáze po skupinách, protože se tím předejde případnému zahlcení paměti a nečekanému zastavení skripu pro export produktů. Čas řádného zastavení skriptu (sekundy) o Určuje čas, který má skript na své řádné ukončení. o Doba běhu skriptu je omezena nastavením na serveru. o Pokud bude nastavena velká skupina v "Počet produktů pro export v jednom cyklu" a málo času na řádné ukončení, může skript skončit chybou. To může mít za následek nevyexportování některých produktů. o Doporučuje se ponechat nastavené hodnoty a případně měnit oba atributy současně. Obrázek 1.5: Nastavení skriptu pro export produktů Generování XML souboru XML soubor je možné vygenerovat manuálně pomocí stisknutí Generate NOW v přehledu profilů na příslušném řádku. Další možností je automatické generování ve zvolený čas. V tomto případě je nutné mít správně nastavený Cron. Server musí přiměřeně často spouštět skript cron.php. Produkty jsou nejprve exportovány po malých skupinách do dočasného souboru. Pokud dojde k exportu všech zvolených produktů (v závislosti na vybraných kategoriích), dočasný soubor je přejmenován na požadované jméno. Tento postup je použit z důvodu časového limitu, kterým může být omezena doba běhu skriptu na serveru. Výsledný soubor tedy může být vytvořen až po několika spuštěních generačního procesu. Obrázek 1.6: Manuální generování souboru Automatické generování Pro automatické generování musí být nastavené automatické spouštění skriptu cron.php (viz Pro správnou funkčnost se doporučuje spouštět cron.php každých 5-10 minut. Funkčnost může být dále ovlivněna nastavením v "System - > Nastavení -> Rozšířené -> Systém -> Cron (Scheduled Tasks) - all the times are in minutes" (viz Obrázek 1.7). V tomto nastavení není třeba měnit původní (default) hodnoty.

4 Obrázek 1.7: Nastavení pro Cron Specifikace tvaru XML souboru pro jednotlivé vyhledávače Společné vlastnosti pro všechny vyhledávače Do XML souboru jsou exportovány vlastnosti produktů, které jsou nastavené pro zvolené Store View. Url adresy produktů jsou složeny dvou částí. Prefix tvoří unsecure base_link_url zvoleného Store View. Unsecure base_link_url je doménová adresa (pro front-end část) daného Store View, která je nastavitelná v backendu (viz Obrázek 2.1). Sufix adresy je tvořen pomocí Url key daného produktu (viz Obrázek 2.2). Do adresy je zahrnut název kategorie v závislosti na nastavení přes "System -> Nastavení -> Katalog -> Optimalizace pro vyhledávání -> Použít" cestu kategorie pro URL produktu (viz Obrázek 2.3). Obrázek 2.1: Nastavení url adresy produktu - prefix. Obrázek 2.2: Nastavení url adresy produktu - url key.

5 Obrázek 2.3: Nastavení url adresy produktu - kategorie v adrese. Z důvodu omezeného počtu znaků je pro export popisu produktu použit krátký popis (short description) produktu nebo meta popis produktu, pokud je vyplněn. Na místo obyčejného názvu produktu je exportován meta název v případě, že není prázdný. Pro generování url odkazu na obrázek produktu je použita bázová adresa celého Magenta. Pro export správné ceny produktu včetne DPH je třeba mít nastavenou daňovou politiku magenta. Důležité je nastavení způsobu výpočtu ceny s DPH. Nastavuje se pro vybrané Store View přes " System -> Nastavení -> Prodeje -> DPH/(Daň)->Calculation->Tax Based On". Musí být nastaveno na "Původ zásilky" (viz Obrázek 2.4). Obrázek 2.4: Nastavení způsobu výpočtu ceny včetně DPH Seznam.cz link: Výsledný XML soubor je použitelný také pro vyhledávače a <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <SHOP> <SHOPITEM> <PRODUCT>Akio Dresser</PRODUCT> <DESCRIPTION> </DESCRIPTION> <DISCUSSION_SIZE>0</DISCUSSION_SIZE> -- počet příspěvků do diskuse o produktu <DISCUSSION_URL>

6 </DISCUSSION_URL> -- url odkaz na diskusi o produktu, prefix adresy je tvořen stejně jako pro url produktu <URL> </URL> <ITEM_TYPE>new<ITEM_TYPE> -- tento tag se přidá s hodnotou "new" jen tehdy, pokud je produkt nastaven jako nový <AVAILABILITY>0</AVAILABILITY> -- tento tag se přidá s hodnotou "0" jen tehdy, pokud je produkt na skladě <IMGURL> </IMGURL> <PRICE>399.99</PRICE> <PRICE_VAT>432.99</PRICE_VAT> -- cena produktu s DPH </SHOPITEM> </SHOP> Centrum.cz link: Obsahuje navíc zařazení do kategori podle vyhledavače Centrum.cz. Nutno vybrat při tvorbě profilu exportu. Slouží k lepšímu zařazení do databáze na serveru. <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <SHOP> <SHOPITEM> <MANUFACTURER>CN CLogs</MANUFACTURER> -- výrobce produktu <PRODUCT>Akio Dresser</PRODUCT> <DESCRIPTION> </DESCRIPTION> <URL> </URL> <PRICE>399.99</PRICE> <PRICE_VAT>432.99</PRICE_VAT> -- cena produktu s DPH <VAT>8.25</VAT> -- velikost DPH v procentech <CATEGORYTEXT>Bedroom</CATEGORYTEXT> -- kategorie do které je produkt zařazen <CATEGORYCENTRUM>111</CATEGORYCENTRUM> -- id kategorie podle vyhledavače Centrum.cz <IMGURL> </IMGURL> </SHOPITEM> </SHOP> Heureka.cz Na modulu se pracuje. link: Nejlepsiceny.cz Na modulu se pracuje. link: Ciao.de link: Obsahuje navíc volitelné atributy pro nastavení dodací lhůty (delivery) a nákladů na dopravu (shipping). Používání modulu není podmíněno existencí těchto atributů. Atributy jsou exportovány, pouze pokud jsou vytvořeny a přiřazeny k produktům. Doporučené nastavení atributu 'delivery': název 'delivery' a 'shipping' typ "Rozbalovací menu" (vlastnost Vstupní typ pro vlastníka obchodu). hodnoty atributu 'delivery':

7 o Within one month o Within two weeks o Within one week o Within 2-3 days možnost přídání dalších libovolných hodnot Doporučené nastavení atributu 'shipping': název 'shipping' typ "Rozbalovací menu" (vlastnost Vstupní typ pro vlastníka obchodu). hodnoty atributu: o 15 EUR o 10 EUR o 5 EUR o FREE SHIPPING možnost přídání dalších libovolných hodnot <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Offers> <Offer> <MerchantCategory>Bedroom</MerchantCategory> -- kategorie, do které je produkt zařazen <OfferID>41</OfferID> -- id produktu <Name>Akio Dresser</Name> <Brand>CN CLogs</Brand/> -- výrobce produktu <Description> </Description> <DeepLink> </DeepLink> <ProductID>384822</ProductID> -- SKU produktu <ImageUrl> </ImageUrl> <Delivery>Within 2-3 days</delivery> -- volitelný atribut pro nastavení dodací lhůty(nutno přidat v back-endu) <Prices>399.99</Prices> <ShippingCost>5 EUR</ShippingCost> -- volitelný atribut pro nastavení ceny doručení(nutno přidat v back-endu) <Currency>CZK</Currency> -- měna nastavená pro dané Store View </Offer> </Offers> Kelkoo.de link: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Products> <Product> <Merk>CN CLogs</Merk> -- výrobce produktu <Model>Akio Dresser</Model> <Omschrijving> </Omschrijving> <Prijs>399.99</Prijs> <Deeplink> </Deeplink> <Image> </Image> <Categorie>Bedroom</Categorie> -- kategorie, do které je produkt zařazen <Sku>384822</Sku> -- SKU produktu </Product> </Products> Trovaprezzi.it link: Liší se strukturou od ostatních specifikací. Nemé XML hlavicku. Jednotlivé atributy jsou exportovány bez XML tagů a jsou odděleny pomocí znaku " ". Jednotlivé produkty jsou odděleny pomocí tagu <endrecord>.

8 Akio Dresser CN CLogs -- výrobce produktu id produktu Disponibile -- určuje, jestli je produkt na skladě,do souboru se vypisuje pouze konstanta "Disponibile" Bedroom -- kategorie, do které je produkt zařazen atribut nebyl blíže specifikován - týká se přepravy - exportuje se konstanta SKU produktu <endrecord> Keldelice.com link: Modul není hotov. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <catalog> <product> <title>akio Dresser</title> <description> </description> <category>bedroom</category> -- kategorie, do které je produkt zařazen <price>399.99</price> <product_url> </product_url> <image_url_1> </image_url_1> <image_url_2/> -- tento atribut se nevyplňuje <image_url_3/> -- tento atribut se nevyplňuje <image_url_4/> -- tento atribut se nevyplňuje <image_url_5/> -- tento atribut se nevyplňuje <sku>384822</sku> -- SKU produktu <manufacturer>cn CLogs</manufacturer> -- výrobce produktu <ean13/> -- atribut nebyl blíže specifikován <weight> </weight> -- váha produktu <shipping_cost> </shipping_cost> -- náklady na přepravu produktu bez DPH </product> </catalog> LeGuide.fr link: Modul není hotov. <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <catalogue lang="fr" date=" :00" GMT= "+1"> <product place="1"> <categorie>bedroom</categorie> -- kategorie, do které je produkt zařazen <identifiant_unique>41</identifiant_unique> -- id produktu <titre>akio Dresser</titre> <prix>399.99</prix> <url_produit> </url_produit> <url_image> </url_image> <description> </description> <frais_de_livraison>0</frais_de_livraison> <D3E>0</D3E> <disponibilite>0</disponibilite> <marque>cn CLogs</marque> -- výrobce produktu <ean>0</ean> <garantie>0</garantie> <reference_modele>0</reference_modele> <occasion>0</occasion> <devise>czk</devise> -- měna nastavená pro dané Store View </product> </catalogue>

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Kontakty...5. Manuál k aplikaci ShopSys...7 Stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými verzemi...7

Kontakty...5. Manuál k aplikaci ShopSys...7 Stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými verzemi...7 1 Kontakty...5 Manuál k aplikaci ShopSys...7 Stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými verzemi...7 Popis nákupního prostředí...9 Frontend...9 Titulní strana...9 Výpis oddělení...10 Detail zboží...11 Panely...12

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik Vytvořil: Antonín Cicvárek Strana 1 (celkem 57) Datum: 12. října 2010 Obsah 1. Předmluva... 4 1.1 Co je SEO... 4 1.2 Vyhledávače v ČR...5 1.3 Jak vyhledávače

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přednosti systému... 2 1.2. Technologie... 2 1.3. Podpora... 3 1.4. Zabezpečení... 3 2. Instalace a struktura databáze... 4 2.1. Struktura databáze... 4 2.2. Průběh instalace, přeinstalování

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Děkujeme za využití našich služeb a vítejte v administraci OpenShop!

Děkujeme za využití našich služeb a vítejte v administraci OpenShop! Děkujeme za využití našich služeb a vítejte v administraci OpenShop! Právě jste našli ideální řešení! OpenShop je jednoduchý na obsluhu a praktický systém ideální pro malé i velké podnikání, moderní a

Více