Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi"

Transkript

1 Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi Podpis výkresů Na návrhářských projektech lze spolupracovat pomocí hesel a digitálních podpisů. Jestliže má výkres heslo, nelze ho zobrazit, dokud nebude heslo zadáno. Je-li výkres podepsán, podpis identifikuje jednotlivce nebo organizaci pomocí digitálního identifikátoru (certifikátu). Sdílení výkresů pomocí internetu Pomocí AutoCADu můžete získávat a ukládat výkresy a související soubory prostřednictvím internetu. Je nutné mít prohlížeč MicrosoftInternet Explorer 6.1 Service Pack 1 (nebo vyšší verze) a přístup k internetu nebo intranetu. Použití připomínek při kontrole návrhu Když jste v posledních fázích tvorby návrhu, můžete publikovat výkresy pro kontrolu a získat elektronickou cestou opravy a připomínky. Připomínky pak můžete realizovat, odpovědět na komentáře a znovu publikovat výkresy. Posíláním elektronických výkresových souborů, používáním oprav, připomínek a elektronické komunikace se zkracují kontrolní cykly a výsledkem je efektivnější konstrukční práce.

2 Jak přidat heslo při úpravě výkresu Příkazy BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI Heslem může být jedno slovo nebo fráze. Doporučuje se používat běžné znaky. Čím více znaků používáte, tím těžší bude pro neautorizovaný program určit heslo. Pokud zašifrujete vlastnosti výkresu, například název, autora, předmět a klíčová slova, pro zobrazení vlastností a náhledu výkresu bude vyžadováno heslo. Jestliže se rozhodnete určit typ šifrování a délku klíče, můžete je vybrat z těch, které jsou dostupné ve vašem počítači.

3 Připojení k Internetu AutoCAD nabízí řadu způsobů pro prezentaci výkresů na Internetu. Výkresy AutoCADu lze otevřít na webové stránce vytvořit hypertextově odkazy na objekty umístěné kdekoli v síti www a publikovat výkresy v síti www. Jestliže máte přístup do sítě www (například pomocí intranetu), můžete zde nalézt bloky a jiná data a přetáhnout je do výkresu. Vpřed Zpět Procházet Web Zastavit navigaci Odeslání výkresů Výkresy AutoCADu lze okamžitě poslat jiným pracovníkům v týmu nebo klientům. Probíhá to podobně, jako když faxujete nebo posíláte elektronickou poštou jiné dokumenty. Jestliže příjemce nemá AutoCAD a chce si jen rychle prohlédnout výkres může použít Autodesk Express Viewer.

4 Přenos výkresu elektronickou poštou Výkres lze přenést elektronickou poštou ( em) pomocí programu elektronické pošty. Funkce etransmit je v podstatě stejná jako funkce Pack and Go v aplikaci Microsoft Office. Zabaluje všechny asociované soubory s výkresem. Výsledný balíček pak lze odeslat elektronickou poštou kolegům, klientům, zákazníkům apod. Dialog Vytvořit přenos umožňuje vytvořit přenosový soubor, který lze připojit k elektronické zprávě. Přenosový soubor obsahuje výkres se všemi asociovaný mi soubory.

5 Do pole Poznámky napište poznámku pro příjemce. Obsah pole Poznámky se stává součástí přenosové zprávy, tedy samostatného souboru vloženého do souboru FXE nebo ZIP. Jestliže použijete zprávu elektronické pošty, poznámka se stává tělem (hlavním sdělením) zprávy. V polí Typ vyberte v rozbalovacím seznamu jeden z následujících typů přenosu: Složka (skupina souborů): Vytvoří složku, která bude obsahovat všechny přenášené soubory. Soubory nejsou zabaleny. Samorozbalující soubor (*.exe): Vytvoří zabalený soubor EXE. Příjemce může poklepáním na soubor tento soubor rozbalit i s jednotlivými soubory. Zip (*.zip): Vytvoří zabalený soubor ZIP. Příjemce potřebuje k rozbalení aplikaci WinZip, PKZIP nebo podobnou. Heslo vyzvat k zadání hesla

6 V dolníčástí dialogu je několik voleb: Jestliže chcete převést výkres před odestáním do formátu AutoCADu 2000, zapněte volbu Převést výkres na. V rozbalovacím seznamu vyberte požadovanou verzi. Chcete-li zachovat stejnou strukturu adresářů (složek) po rozbalení, zapněte volbu Zachovat strukturu adresářů. Zachování struktury adresáře usnadňuje instalaci písma a jiných souborů do jejich správných umístění Volba Spolu s přenosem poslat spustí program elektronické pošty a vytvoří novou zprávu se soubory jako přílohami a poznámkami jako tělem zprávy. Tato funkce výrazně usnadňuje odeslání výkresů. Volba Vytvořit soubory stránek WWW vytvoří webovou stránku s odkazem na přenosové soubory. Tuto webovou stránku lze umístit do intranetu nebo oznámit příjemcům adresu URL webové stránky, kde si mohou soubory samí stáhnout. Volba Odstranit cesty xrefů a obrázků odstraní reference na umístění složek externích referencí a obrázků. Jestliže máte externí reference nebo obrázky a tuto volbu nezapnete, příjemci při otevření výkresu budou hledat externí reference nebo obrázky ve složce, která s největší pravděpodobností neexistuje.

7 Tvorba hypertextových odkazů na objekty Než vytvoříte hypertextový odkaz, zvažte prostředí, ve kterém bude používán. Soubor nebo webová stránka, na kterou odkazujete, musí být dostupná, jinak nebude odkaz funkční. Jestliže umísťujete výkres na webovou stránku jako soubor DWF, potřebujete načíst soubory, na které hypertextové odkazy odkazují společně se souborem DWF. 1. Vyberte jeden nebo více objektů ve výkresu. Hypertextový odkaz bude připojen k těmto objektům. 2. Výběrem položek Vložit Hypertextový odkaz (nebo stiskem kláves Ctrl+K) zobrazte dialog Vložit hypertextový odkaz zobrazený na obrázku.

8 3. Ze seznamu vyberte typ hypertextového odkazu, který chcete vytvořit. Střední část dialogu se změní podle vybraných voleb pro soubor, webovou stránku, pohled nebo adresu elektronické pošty. 4. Existující WWW stránka: Vytvoří hypertextový odkaz na jiný soubor (v počítači, síti, intranetu nebo Internetu) nebo na webovou stránku. K dispozici jsou tlačítka Historie souborů, Prošlé stránky a Vložené odkazy. Pohled tohoto výkresu: Vytvoří hypertextový odkaz na pojmenovaný pohled v otevřeném výkresu. Pomocí této volby napovíte uživatelům, jak se dostanou k detailům nebo tabulkám ve výkresu. adresa: Spustí program elektronické pošty uživatele a otevře novou zprávu připravenou k odestání na zadanou adresu. Soubor nebo webovou stránku můžete nalistovat po klepnutí na tlačítko Soubor nebo WWW stránku na pravé straně dialogu. Chcete-li zadat pojmenovaný pohled ve výkresu, klepněte na tlačítko Cíl. V dialogu Vyberte umístění v dokumentu klepněte na znak plus vedle požadovaného rozvržení a vyberte cílový pohled. Klepněte na tlačítko OK.

9 PUBLIKUJ Vytvoří výkresovou sadu s více listy pro publikování do jednoho souboru DWF (Design Web Format) s více listy, vykreslovacího zařízení nebo souboru vykreslování. Práce s jinými aplikacemi Často je třeba pracovat i se soubory nebo daty z jiných aplikací: 1. Práce pro zákazníka, který pracuje s jinými CAD programy. 2. Umístění loga do rohového razítka. 3. Vložení výkresu AutoCADu do zprávy. 4. Vložení tabulky do výkresu AutoCADu. 5. Použití družicového snímku jako základu pro vnoření mapy.

10

11

12 Render 3D výkresy jsou realističtější než výkresy rendrované v 2D, vypadají však poněkud uměle, postrádají barvy, stíny a světlo. Renderování umožňuje zobrazit 3D výkres realističtěji. Pokročilé funkce umožňují vytvořit stíny, nastavit průsvitnost objektů, přidat pozadí a mapovat 2D obrázky na plochu 3D modelu. 3D plocha a objemový model lze efektivně stínovat a rendrovat. Skryj Render Scény Mapování Pozadí Mlha Nastavení Renderu Statistika Světla Materiály Nová krajina Editace krajiny Knihovna materiálů Knihovna krajin

13 Vytváření realistických třírozměrných (3D) obrázků umožní zobrazit konečný výkres mnohem zřetelněji, než je to možné u drátového modelu. Protože jsou v drátovém modelu vidět všechny hrany a mozaikové čáry (čáry, které pomáhají při vizualizaci zakřivených povrchů), je těžké rozpoznat, zda zobrazujete model shora či zdola. Obrázek s neviditelnými čarami usnadňuje znázornění modelu, protože nezobrazuje zadní části modelu. Stínování a rendrování ovšem může ve velké míře přispět ke skutečně reálnému zobrazení.

14 Při rendrování realistického obrázku modelu používá AutoCAD geometrii, osvětlení a materiály. Pro prezentaci je například vhodné plné rendrování. AutoCAD Render nabízí tři typy rendrování: 1. Render, základní rendrování AutoCADu pro dosažení nejlepšího výkonu 2. Fotorealistický renderer rozkladového řádku, který umí zobrazovat rastrové a průhledné materiály a generovat objemové a mapované stíny 3. Renderer Foto Raytrace, fotorealistický renderer, který generuje odrazy, lom světla a přesnější stíny metodou sledování paprsků Pomocí základní volby Render můžete rendrovat bez použití materiálů, přidání světel nebo nastavení scény. Při rendrování nového modelu použije aplikace Render AutoCADu automaticky fiktivní vzdálené světlo, které jakoby se nacházelo za vašimi zády.

15 Rendrování je často časově nejnáročnější počítačový proces při vytváření 3D projektu. Obecně zahrnuje následující tři kroky: Příprava modelů. Do tohoto kroku patří použití správných technik kreslení, odstranění neviditelných ploch, vytvoření sítí pro plynulé stínování a nastavení rozlišení. Osvětlení. Do tohoto kroku patří vytvoření a umístění světel a vytvoření stínů. Přidání barev. Do tohoto kroku patří definice odrazových vlastností materiálů a přiřazení těchto materiálů k viditelným plochám).

16 Při tvorbě 3D pohledu na výkres pomocí příkazů OKO, DPOHLED nebo POHLED, AutoCAD vytvoří v aktuálním řezu drátový model. Budou zobrazeny všechny čáry s výjimkou těch, které jsou zakryté jinými objekty. SKRYJ tyto skryté hrany z obrazovky odstraní. Příkaz SKRYJ považuje následující entity za neprůhledné plochy, které skrývají objekty: kružnice, tělesa, multičáry, text, oblasti, široké segmenty křivek, 3D plochy, polygonové sítě a vysunuté okraje objektů s nenulovou tloušťkou. Příkaz Skryj

17 Příkaz RENDER vytváří obraz pomocí informací ze scény, aktuální výběrové množiny nebo aktuálního pohledu. Scéna je kombinací pojmenovaného pohledu a jednoho nebo více světel. Jestliže je scéna zadána, pak příkaz RENDER použije její pohledy a informace o světlech. Jestliže není zadána žádná scéna nebo není určena výběrová množina, pak příkaz RENDER ve výkresu použije aktuální pohled a všechna světla. Pokud nejsou ve výkresu žádná světla, předpokládá příkaz RENDER výchozí vzdálený zdroj světla "přes rameno" s intenzitou rovnou hodnotě 1 Typ renderingu Vypíše AutoCAD Render, Fotorealistický, Foto Raytrace. Rendrovaná scéna Vypíše scény, včetně aktuálního pohledu, které můžete vybrat pro rendrování. Měřítko ikony světla Řídí velikost bloků světel ve výkresu. Hodnota je aktuálním měřítkem (ve výkresových jednotkách) rendrovaných bloků ve výkresu. Ke změně měřítka bloků zadejte reálné číslo.

18 Rendrovací procedura Určuje to, jak se má příkaz RENDER chovat implicitně. Dotaz na výběr Zobrazí výzvu k výběru objektů pro rendrování. Výřez Vytvoří oblast pro rendrování v čase rendrování. Jakmile klepnete na tlačítko Render se zapnutou volbou Výřez, vyzve AutoCAD k vybrání oblasti na obrazovce. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že výřez je vybraný v poli Výstup. Úhel vyhlazení Nastavuje úhel, pod kterým AutoCAD interpretuje hranu. Výchozí hodnota je 45 stupňů. Úhly větší než 45 stupňů se tak považují za hrany. Úhly menší než 45 stupňů se vyhlazují. Chcete-li definovat hranu jako méně než 45 stupňů, zmenšete úhel vyhlazení. Vynechat dialog rendru Rendruje aktuální pohled bez zobrazení dialogu Render pro následující rendrování. Pro zobrazení dialogu Rendrování můžete použít dialog Nastavení renderingu.

19 Volby renderingu Řídí zobrazování rendrování. Vyhlazené stínování Vyhlazuje vzhled s nerovnými hranami pro plochy složené z mnoha plošek. AutoCAD vypočítá normálu plochy a smísí barvy přes dvě nebo více sousedící plošky. Použít materiály Aplikuje povrchové materiály, které nadefinujete a připojíte k objektu nebo ACI ve výkresu. Pokud není volba Použít materiály vybrána, předpokládají se pro všechny objekty ve výkresu stejné hodnoty atributů Barva, Okolní, Rozptyl, Odraz, Drsnost, Průhlednost, světelný lom a mapa hrbolu, definované pro materiál GLOBÁLNÍ. Více informací nabízí RMAT. Stíny Generuje stíny. Tato volba se vztahuje pouze na rendrování Fotorealistický a Foto Raytrace. Zásobník renderu Určuje, že rendrovací informace budou zapsány do souboru zásobníku na pevný disk. Zobrazení seznamu rendrovatelných objektů je uložena v dočasném souboru během prvního rendrování. Použití dočasných souborů pro následné rendrování přináší výrazné zkrácení rendrovacích časů. Další Zobrazí dialog, který mění volby podle vybraného typu rendrování, fotorealistický nebo Photo Raytrace.

20 Výstup Řídí nastavení pro výstup obrázku, který ovladač displeje používá pro rendrování. Výřez Rendruje do výřezu. Rendrovací okno Rendruje do okna Render. Soubor Rendruje do souboru. Pozadí Zobrazí dialog Pozadí Vzorkování Zkracuje čas rendrování a současně sníží kvalitu obrázku, aniž by přitom vynechal efekty, jako je stínování. To provede tak, že rendruje pouze zlomek ze všech bodů. Z rozbalovacího seznamu vyberte jeden z nabízených poměrů, a sice od 1:1 (nejlepší kvalita) po 8:1 (nejrychlejší). Mlha Ubývání v dálce Zobrazí dialog Mlha

21 Scéna představuje určitý pohled na celý výkres nebo na jeho libovolnou část, a to s použitím nebo bez použití světel. Jeden výkres může obsahovat neomezený počet scén. Scény Vypíše seznam všech scén v aktuálním výkresu. Položka ŽÁDNÁ je výchozí a obsahuje aktuální pohled v aktuálním výřezu a všechna světla ve výkresu. Pokud se ve výkresu nenacházejí žádná světla a je vybrána položka ŽÁDNÁ, předpokládá AutoCAD výchozí vzdálený zdroj světla "přes rameno" s intenzitou rovnou 1 a intenzitou okolního světla rovnou 0. Nový Zobrazí se dialog Nová scéna. Upravit Zobrazí se dialog Upravit scénu. Vymazat Vymaže vybrané scény z výkresu. Pohledy Vypíše seznam pohledů modelového prostoru ve výkresu. Aktuální scéna je zvýrazněna. Světla Vypíše seznam světel ve výkresu. Můžete přitom vybrat jedno nebo více světel.

22 Ovládá osvětlení a řídí umístění, barvu a intenzitu světelných efektů. Světla Zobrazí všechna světla dostupná v aktuálním výkrese. Upravit Upraví vybrané světlo. Vymazat Odstraní vybrané světlo z výkresu. Vyberte Vybere světlo s použitím ukazovacího zařízení. Aplikace AutoCAD během výběru světla dočasně skryje dialog Světla. Dialog Světla se po provedení výběru znovu objeví a vybrané světlo bude zvýrazněno v seznamu Světla.

23 Bodové světlo Vyzařuje světelné paprsky. Úbytek intenzity světla můžete nastavit následovně bez úbytku intenzity nebo na lineárně nepřímo úměrný vzdálenosti nebo na kvadraticky nepřímo úměrný vzdálenosti. Viz Přehled světel v rendrování v dokumentaci Uživatelská příručka. Vzdálené světlo Vyzařuje rovnoběžné světelné paprsky v jednom směru. Vzdálená světla nemají žádný úbytek. Emitovanému světlu zůstává konstantní intenzita světla bez ohledu na uraženou vzdálenost. Reflektor Vyzařuje světelný kužel v zadaném směru. Když vytvoříte světlo, AutoCAD vloží do výkresu světelný blok, aby ukázal typ a pozici světla.

24 Úhel svíraný plochou se světlem Čím více je plocha odkloněna od zdroje světla, tím plocha vypadá tmavěji. Plochy kolmé ke světelnému zdroji se zdají být nejjasnější; čím více je plocha odkloněna od úhlu 90 stupňů, tím je tmavější. Světlost každého povrchu závisí jen na jeho úhlu vzhledem ke světelnému zdroji. plocha vlevo je kolmá ke zdroji světla a dopadá na ni všech osm paprsků Je ze všech tří ploch nejsvětlejší. Plocha uprostřed svírá se zdrojem světla největší úhel a dopadají na ni pouze čtyři paprsky. Je nejtmavší. Plocha vpravo svírá se zdrojem světla mírný úhel a dopadá na ni šest paprsků. Je tmavější než plocha vlevo.

25 Vzdálenost ploch od světel Objekty vzdálené od bodových světel nebo reflektorů mohou být definovány tak, aby vypadaly tmavší. Objekty, které jsou blíže, mohou zase vypadat světleji. Vzdálená světla nejsou vzdáleností nijak ovlivněna. Efekt oslabování světla se vzdáleností je znám jako úbytek světla. Můžete si vybrat mezi dvěma poměry úbytku světla: lineárně nepřímo úměrná a kvadraticky nepřímo úměrná. Lze nastavit i nulový úbytek světla. Lineárně nepřímo úměrná vzdálenosti: Intenzita osvětlení se snižuje nepřímo úměrně se vzdáleností od světelného zdroje. To znamená, že pro vzdálenosti 2, 4, 6 a 8 jednotek získáte světlost 1/2, 1/4, 1/6 a 1/8 původní hodnoty. Kvadraticky nepřímo úměrná vzdálenosti: Intenzita osvětlení se snižuje nepřímo úměrně s druhou mocninou vzdálenosti od světelného zdroje. V tomto případě tedy pro vzdálenosti 2, 4, 6 a 8 jednotek od světelného zdroje získáte světlost 1/4,1/16,1/36 a 1/64 původní hodnoty.

26 Systémy barev osvětlení K nastavení barev světel a odrazu těchto světel od ploch můžete použít jeden ze dvou systémů barev: primární systém barev červeného, zeleného a modrého světla (RGB) nebo systém odstínu, jasu a sytosti (HLS). Kombinováním primárních barev světla RGB získáte následující sekundární barvy: žlutá (červená a zelená), světle modrá (zelená a modrá) a fialová (červená a modrá). Všechny barvy světel dohromady vytvářejí bílou; nepřítomnost všech barev světla vytváří černou. Pokud používáte systém HLS, vyberete odstín barvy a potom jas (světlost) a sytost (množství černé v odstínu). Odraz Fotorealistické rendrování využívá dva druhy odrazu - difúzní a zrcadlový Difúzní odraz Některé povrchy (například savý papír nebo matné zdi) vytvářejí difúzní odraz. Světlo dopadající na zcela difúzní plochu se rovnoměrně rozptyluje do všech směrů.

27 Zrcadlový odraz Zrcadlový odraz odráží světlo v úzkém kuželu. Svazek světla dopadající na dokonale lesklou plochu (například zrcadlo) odráží světlo pouze v jednom směru Drsnost Pomocí fotorealistických rendererů můžete řídit velikost oblasti zrcadlového odrazu tak, že příslušně nastavíte hodnotu drsnosti. Rozdíly v drsnosti můžete přirovnat k rozdílu mezi novou kovovou ložiskovou kuličkou (velmi lesklou) a značně opotřebovanou kuličkou. Obě oblasti jsou lesklé a mají vysoký stupeň zrcadlového odrazu; mají však odlišnou drsnost. Vzdálenost a úbytek světla Při cestě světla ze svého zdroje se stává méně jasné, proto platí, že čím je objekt vzdálenější od světelného zdroje, tím se jeví tmavší.

28 Určuje materiály používané pro rendrování. Materiály Vypíše dostupné materiály. Další materiály přidáte pomocí příkazu MATKNIH. Výchozí hodnota pro objekty, ke kterým není připojen žádný další materiál, je GLOBÁLNÍ. Náhled Zobrazí vybraný materiál buďto jako kouli a nebo jako krychli. Knihovna materiálů Zobrazí dialog Knihovna materiálů, ve kterém můžete vybrat materiál. Vyberte Uzavře dialog, takže můžete vybrat objekt pomocí ukazovacího zařízení a zobrazit k němu připojený materiál. Poté, co vyberete objekt, se dialog Materiály znovu zobrazí, přičemž metoda připojení materiálu je zobrazena v dolní části dialogu

29 Kopírovat Zkopíruje materiál a zobrazí jeden ze čtyř dialogů a to v závislosti na tom, který je vybrán v rozbalovacím seznamu Vytvořit: Standard, Mramor, Žula nebo Dřevo. Pomocí dialogu můžete pojmenovat nový materiál a definovat jeho atributy. Připojit Uzavře dialog, takže můžete vybrat objekt a připojit k němu aktuální materiál. Tato volba není dostupná, pokud je jako materiál vybrán GLOBÁLNÍ. Odpojit Uzavře dialog, takže můžete vybrat objekt a odpojit od něj aktuální materiál Podle ACI Zobrazí se dialog Připojit podle indexu barvy AutoCADu, ve kterém můžete vybrat index ACI, ke kterému se má připojit materiál. Podle hladiny Zobrazí se dialog Připojit podle hladiny, ve kterém můžete vybrat hladinu, ke které se má připojit materiál.

30 Je možné importovat předdefinovaný materiál z knihovního souboru (MLI). Materiál lze použít tak jak je, nebo jej upravit. Nový výkres vždy obsahuje materiál GLOBÁLNÍ. Materiál GLOBÁLNÍ je množinou výchozích materiálových hodnot. Zobrazuje materiály, které aktuálně obsaženy ve výkresu. jsou Vymaže všechny nepřipojené materiály ze seznamu Aktuální výkres. Přidá jeden nebo více materiálů vybraných v seznamu Aktuální knihovna do seznamu Aktuální výkres Přidá jeden nebo více materiálů vybraných v seznamu Aktuální výkres do seznamu Aktuální knihovna Zobrazuje materiály, které jsou v aktuálně vybrané knihovně materiálů. Výchozí knihovna se nazývá render.mli.

31 Mapování Tento příkaz definuje, jak jsou materiály mapovány na objekty. AutoCAD umožňuje promítnutí obrázku na plochu 3D objektu (mapování). Do objektu lze vložit ažčtyři bitmapy. Jestliže vytváříte materiál, můžete přidat bitmapu k charakteristice materiálu. Při mapování odpovídá materiál velikosti objektu nebo pevnému měřítku Mapování s pevným měřítkem a dle objektu se používají pro různé typy rendrování. Mapování dle objektu je vhodné pro rendrování krajin či objektů, jejichž materiál je tvořen jedním základním obrázkem (například u billboardůči nástěnných maleb).

32 Určení typu promítání U fotorealistického rendrování můžete vybrat způsob promítnutí mapového obrázku na objekt. K mapování můžete použít následující typy promítání: Rovinné promítání provádí mapování textury na objekt v poměru 1:1 jako byste texturu na plochu promítli diaprojektorem. Tím se textura nepoškodí; dojde pouze ke změně měřítka tak, aby byl obrázek celý umístěn na objekt. Válcové promítání. Mapuje obrázek na válcový objekt; horizontální hrany jsou stočeny k sobě, ale ne horní a dolní hrany. Měřítko výšky textury je přizpůsobeno ose válce. Kulové promítání. Zavine texturu v horizontálním i vertikálním směru. Horní hrana mapovací textury je zkomprimovaná na bod ležící v místě "severního pólu" koule, dolní hrana na bod v místě "jižního pólu".

33 Promítání na těleso. Mapuje materiál podle vybraných souřadnic. Jelikož objemové materiály (například mramor, žula či dřevo) jsou trojrozměrné, mají tři souřadnice mapování, U, V a W, a mohou být mapovány z libovolného úhlu. Pro tyto materiály není nutné pokaždé zadávat souřadnice mapování, i když je zadat můžete. To pokud budete chtít například změnit orientaci materiálů pro určité rendrování nebo otočit vzor podél jedné kóty. Souřadnice pro mapování, které přiřadíte v dialogu Mapování, se aplikují na celou výběrovou množinu a zůstanou u výběrové množiny. Jakmile geometrické objekty přesunete, přesunou se spolu s nimi i souřadnice pro mapování a ostatní atributy pro mapování (jako například změna měřítka bitmapy).

34 Pozadí Příkaz Pozadí nastavuje pozadí scény, definuje typ, barvu, efekty a pozici pozadí ve výkresu. Zvolí jednobarevné pozadí. K určení barvy použijte ovládání barev. Umožňuje zadat dvou nebo tříbarevné přechodové pozadí. K definici přechodu použijte Systém barev a volby Horizont, Výška a Natočení Umožňuje použít bitmapový soubor jako pozadí. Umožňuje použít aktuální obrázek AutoCADu jako pozadí. Tato volba je k dispozici, pouze pokud je vybrána volba Výřez jako Výstup dialogu Render

35 Mlha Poskytuje vizuální informace o vzdálenosti objektů od sebe navzájem a od aktuální pozice pohledu. Povolit mlhu Zapíná a vypíná mlhu, aniž by došlo k ovlivnění jiných nastavení v dialogu. Pozadí mlhy Aplikuje mlhu na pozadí a geometrii. Systém barev Určuje, jestli má AutoCAD použít barevný systém Červená, Zelená, Modrá (RGB), nebo barevný systém Odstín, Jas, Sytost (HLS). Blízká/Daleká vzdálenost Definuje, kde mlha začíná a končí. Uvedené hodnoty udávají procenta vzdálenosti kamery od zadní ořezávací roviny. Procento blízké/vzdálené mlhy Definuje procento mlhy v různých vzdálenostech v rozsahu od nulové mlhy po stoprocentní mlhu

36 Nová krajina Zobrazuje náhled na objekt typu krajina, definuje geometrii a výšku nových objektů a vkládá objekty krajin do výkresu. Objekt krajiny je rozšířený objekt, na který je namapován bitmapový obrázek. S objektem můžete manipulovat přímo ve výkresu, stejně jako za pomocí dialogu Nová krajina. Geometrie objektu závisí na tom, zda mu vyberete jeden nebo dva povrchy a také na tom, zda je či není v pohledu zarovnaný. Tyto volby provádíte podle vašich rendrovacích požadavků. Geometrie Určuje geometrii a zarovnání objektu krajiny. Geometrie objektu je závislá na počtu jeho ploch zarovnání. Objekt s jednou plochou zarovnaný s pohledem se ve výkrese zobrazí jako trojúhelník. Výška Určuje výšku objektu krajiny v aktuálních jednotkách výkresu. Výchozí velikost je 20 a výška je vždy měřena v kladném směru osy Z aktuálního uživatelského souřadného systému (USS). Použijte posuvník nebo zadejte hodnotu. Pozice Používá ukazovací zařízení pro určení umístění ve výkrese. Výchozí poloha je v počátku USS.

37 Editace krajiny Zobrazuje náhled na objekt typu krajina a definuje geometrii a výšku objektů. Typ objektu je vybrán v seznamu; pokud není seznam dostupný, nemůžete změnit typ objektu. Popis dostupných možností nabízí NOVÁKRAJ. Knihovna krajin Definuje knihovny objektů typu krajina. Zobrazí všechny objekty dostupné v aktuální knihovně. Vyberte jeden pro úpravu nebo odstranění. Zobrazí se dialog Editace knihovny krajin. Změní soubory obrázků propojené s vybraným objektem (též dvojitým klepnutím na název objektu). Všechny objekty krajin vyžadují jak soubor obrázku, tak mapu neprůhlednosti kvůli definování průhledných oblastí obrázku.

38 Statistika Poskytuje informace o renderu, například typ renderu, název scény a čas potřebný pro rendrování. Hodnoty nemůžete měnit, můžete je však uložit do souboru. Údaje, které zde nejsou uvedeny, jsou v dialogu zobrazeny podle jejich aktuálního nastavení v dialogu Render. Čas displeje Zobrazíčas pro zobrazení rendrování. Čas čištění Zobrazíčas pro vyčištění rendrovacích pamětí (zásobníků). Typ renderingu Vypíše typ posledního použitého rendrování. Jméno scény Vypíše název aktuální scény nebo ŽÁDNÁ. Celkový čas Zobrazí čas k inicializaci, rendrování, kladení, zobrazení a vyčištění. Čas inicializace Zobrazí čas pro inicializaci rendrovacích zásobníků, výzev, světel a materiálů. Čas kladení + rendrování Zobrazí čas pro geometrii a rendrování.

39 Čas rendrování Zobrazíčas pro generaci posledního rendrování. Celkem ploch Zobrazí počet ploch zpracovaných během posledního rendrování. Celkem trojúhelníků Zobrazí počet trojúhelníků zpracovaných během posledního rendrování. Uložit statistiku do souboru Uloží informace v dialogu Statistika do ASCII souboru. Zadejte název souboru. Pokud soubor již existuje, AutoCAD k tomuto souboru informace připojí.

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Základy vizualizace. Výpočetní metody

Základy vizualizace. Výpočetní metody 10 Základy vizualizace Reálným zobrazováním se zabývá samostatný obor nazvaný Vizualizace. Podstata většiny vizualizačních systémů vychází z jednoduché koncepce skupin objektů, které nazýváme Scéna. Základní

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25 Obsah 1 Novinky v AutoCADu 2006 11 1.1. Kreslení 11 Dynamické zadávání 11 Zvýraznění objektu po najetí kurzorem 12 Zvýraznění výběrové oblasti 13 Nový příkaz Spoj 14 Zkosení a zaoblení 15 Vytvoření kopie

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku.

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Novinky Revit MEP 2011 Vylepšení uživatelského rozhraní Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Karta Upravit V okamžiku výběru nějakého nástroje

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Válcové a kulové souřadnice

Válcové a kulové souřadnice Válcové a kulové souřadnice Podobně jako jsou polární souřadnice ve 2D prostoru často užitečnější než kartézské souřadnice, jsou válcové a kulové souřadnice užitečné ve 3D prostoru. Válcové souřadnice

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť TVORBA PLOCH Plochy mají oproti 3D drátovým modelům velkou výhodu, pro snadnější vizualizaci modelů můžeme skrýt zadní plochy a vytvořit stínované obrázky. Plochy dále umožňují vytvoření neobvyklých tvarů.

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Novinky Revit Architecture 2011 CZ

Novinky Revit Architecture 2011 CZ Novinky Revit Architecture 2011 CZ Na jaře 2010 přichází na trh nová verze stavařské CAD/BIM aplikace Autodesk Revit. Přináší několik významných novinek, které potvrzují přední postavení Revitu jako nástroje

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na Formát součásti, pod kterým si můžeme představit nastavení uživatelského

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.4 Popisování výkresů Písmo na technických výkresech Parametry písma dány normou (velikost, tloušťka čar, proporce znaků a mezer mezi znaky) 2 typy písem: písmo A písmo

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD Parametr kóty aplikace Revit Namapováno na vlastnost kótovacího stylu DWG Komentáře Šikmá kóta Lineární kóta Úhlová kóta Radiální

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 2, díl 3, kap. 3, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY Vytvoření nového dokumentu Nový dokument můžete vytvořit

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení - Flamingo Prostředí Nekonečná rovina

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

Práce se šablonami v MS Word 2007. MS Word 2007

Práce se šablonami v MS Word 2007. MS Word 2007 MS Word 2007 PRÁCE SE ŠABLONAMI 1 CO JE TO ŠABLONA DOKUMENTU? Šablona je samostatný soubor, který se přiřazuje k dokumentu Do šablony se ukládají prvky společné několika dokumentům: Definice stylů Velikost

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více