Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi"

Transkript

1 Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi Podpis výkresů Na návrhářských projektech lze spolupracovat pomocí hesel a digitálních podpisů. Jestliže má výkres heslo, nelze ho zobrazit, dokud nebude heslo zadáno. Je-li výkres podepsán, podpis identifikuje jednotlivce nebo organizaci pomocí digitálního identifikátoru (certifikátu). Sdílení výkresů pomocí internetu Pomocí AutoCADu můžete získávat a ukládat výkresy a související soubory prostřednictvím internetu. Je nutné mít prohlížeč MicrosoftInternet Explorer 6.1 Service Pack 1 (nebo vyšší verze) a přístup k internetu nebo intranetu. Použití připomínek při kontrole návrhu Když jste v posledních fázích tvorby návrhu, můžete publikovat výkresy pro kontrolu a získat elektronickou cestou opravy a připomínky. Připomínky pak můžete realizovat, odpovědět na komentáře a znovu publikovat výkresy. Posíláním elektronických výkresových souborů, používáním oprav, připomínek a elektronické komunikace se zkracují kontrolní cykly a výsledkem je efektivnější konstrukční práce.

2 Jak přidat heslo při úpravě výkresu Příkazy BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI Heslem může být jedno slovo nebo fráze. Doporučuje se používat běžné znaky. Čím více znaků používáte, tím těžší bude pro neautorizovaný program určit heslo. Pokud zašifrujete vlastnosti výkresu, například název, autora, předmět a klíčová slova, pro zobrazení vlastností a náhledu výkresu bude vyžadováno heslo. Jestliže se rozhodnete určit typ šifrování a délku klíče, můžete je vybrat z těch, které jsou dostupné ve vašem počítači.

3 Připojení k Internetu AutoCAD nabízí řadu způsobů pro prezentaci výkresů na Internetu. Výkresy AutoCADu lze otevřít na webové stránce vytvořit hypertextově odkazy na objekty umístěné kdekoli v síti www a publikovat výkresy v síti www. Jestliže máte přístup do sítě www (například pomocí intranetu), můžete zde nalézt bloky a jiná data a přetáhnout je do výkresu. Vpřed Zpět Procházet Web Zastavit navigaci Odeslání výkresů Výkresy AutoCADu lze okamžitě poslat jiným pracovníkům v týmu nebo klientům. Probíhá to podobně, jako když faxujete nebo posíláte elektronickou poštou jiné dokumenty. Jestliže příjemce nemá AutoCAD a chce si jen rychle prohlédnout výkres může použít Autodesk Express Viewer.

4 Přenos výkresu elektronickou poštou Výkres lze přenést elektronickou poštou ( em) pomocí programu elektronické pošty. Funkce etransmit je v podstatě stejná jako funkce Pack and Go v aplikaci Microsoft Office. Zabaluje všechny asociované soubory s výkresem. Výsledný balíček pak lze odeslat elektronickou poštou kolegům, klientům, zákazníkům apod. Dialog Vytvořit přenos umožňuje vytvořit přenosový soubor, který lze připojit k elektronické zprávě. Přenosový soubor obsahuje výkres se všemi asociovaný mi soubory.

5 Do pole Poznámky napište poznámku pro příjemce. Obsah pole Poznámky se stává součástí přenosové zprávy, tedy samostatného souboru vloženého do souboru FXE nebo ZIP. Jestliže použijete zprávu elektronické pošty, poznámka se stává tělem (hlavním sdělením) zprávy. V polí Typ vyberte v rozbalovacím seznamu jeden z následujících typů přenosu: Složka (skupina souborů): Vytvoří složku, která bude obsahovat všechny přenášené soubory. Soubory nejsou zabaleny. Samorozbalující soubor (*.exe): Vytvoří zabalený soubor EXE. Příjemce může poklepáním na soubor tento soubor rozbalit i s jednotlivými soubory. Zip (*.zip): Vytvoří zabalený soubor ZIP. Příjemce potřebuje k rozbalení aplikaci WinZip, PKZIP nebo podobnou. Heslo vyzvat k zadání hesla

6 V dolníčástí dialogu je několik voleb: Jestliže chcete převést výkres před odestáním do formátu AutoCADu 2000, zapněte volbu Převést výkres na. V rozbalovacím seznamu vyberte požadovanou verzi. Chcete-li zachovat stejnou strukturu adresářů (složek) po rozbalení, zapněte volbu Zachovat strukturu adresářů. Zachování struktury adresáře usnadňuje instalaci písma a jiných souborů do jejich správných umístění Volba Spolu s přenosem poslat spustí program elektronické pošty a vytvoří novou zprávu se soubory jako přílohami a poznámkami jako tělem zprávy. Tato funkce výrazně usnadňuje odeslání výkresů. Volba Vytvořit soubory stránek WWW vytvoří webovou stránku s odkazem na přenosové soubory. Tuto webovou stránku lze umístit do intranetu nebo oznámit příjemcům adresu URL webové stránky, kde si mohou soubory samí stáhnout. Volba Odstranit cesty xrefů a obrázků odstraní reference na umístění složek externích referencí a obrázků. Jestliže máte externí reference nebo obrázky a tuto volbu nezapnete, příjemci při otevření výkresu budou hledat externí reference nebo obrázky ve složce, která s největší pravděpodobností neexistuje.

7 Tvorba hypertextových odkazů na objekty Než vytvoříte hypertextový odkaz, zvažte prostředí, ve kterém bude používán. Soubor nebo webová stránka, na kterou odkazujete, musí být dostupná, jinak nebude odkaz funkční. Jestliže umísťujete výkres na webovou stránku jako soubor DWF, potřebujete načíst soubory, na které hypertextové odkazy odkazují společně se souborem DWF. 1. Vyberte jeden nebo více objektů ve výkresu. Hypertextový odkaz bude připojen k těmto objektům. 2. Výběrem položek Vložit Hypertextový odkaz (nebo stiskem kláves Ctrl+K) zobrazte dialog Vložit hypertextový odkaz zobrazený na obrázku.

8 3. Ze seznamu vyberte typ hypertextového odkazu, který chcete vytvořit. Střední část dialogu se změní podle vybraných voleb pro soubor, webovou stránku, pohled nebo adresu elektronické pošty. 4. Existující WWW stránka: Vytvoří hypertextový odkaz na jiný soubor (v počítači, síti, intranetu nebo Internetu) nebo na webovou stránku. K dispozici jsou tlačítka Historie souborů, Prošlé stránky a Vložené odkazy. Pohled tohoto výkresu: Vytvoří hypertextový odkaz na pojmenovaný pohled v otevřeném výkresu. Pomocí této volby napovíte uživatelům, jak se dostanou k detailům nebo tabulkám ve výkresu. adresa: Spustí program elektronické pošty uživatele a otevře novou zprávu připravenou k odestání na zadanou adresu. Soubor nebo webovou stránku můžete nalistovat po klepnutí na tlačítko Soubor nebo WWW stránku na pravé straně dialogu. Chcete-li zadat pojmenovaný pohled ve výkresu, klepněte na tlačítko Cíl. V dialogu Vyberte umístění v dokumentu klepněte na znak plus vedle požadovaného rozvržení a vyberte cílový pohled. Klepněte na tlačítko OK.

9 PUBLIKUJ Vytvoří výkresovou sadu s více listy pro publikování do jednoho souboru DWF (Design Web Format) s více listy, vykreslovacího zařízení nebo souboru vykreslování. Práce s jinými aplikacemi Často je třeba pracovat i se soubory nebo daty z jiných aplikací: 1. Práce pro zákazníka, který pracuje s jinými CAD programy. 2. Umístění loga do rohového razítka. 3. Vložení výkresu AutoCADu do zprávy. 4. Vložení tabulky do výkresu AutoCADu. 5. Použití družicového snímku jako základu pro vnoření mapy.

10

11

12 Render 3D výkresy jsou realističtější než výkresy rendrované v 2D, vypadají však poněkud uměle, postrádají barvy, stíny a světlo. Renderování umožňuje zobrazit 3D výkres realističtěji. Pokročilé funkce umožňují vytvořit stíny, nastavit průsvitnost objektů, přidat pozadí a mapovat 2D obrázky na plochu 3D modelu. 3D plocha a objemový model lze efektivně stínovat a rendrovat. Skryj Render Scény Mapování Pozadí Mlha Nastavení Renderu Statistika Světla Materiály Nová krajina Editace krajiny Knihovna materiálů Knihovna krajin

13 Vytváření realistických třírozměrných (3D) obrázků umožní zobrazit konečný výkres mnohem zřetelněji, než je to možné u drátového modelu. Protože jsou v drátovém modelu vidět všechny hrany a mozaikové čáry (čáry, které pomáhají při vizualizaci zakřivených povrchů), je těžké rozpoznat, zda zobrazujete model shora či zdola. Obrázek s neviditelnými čarami usnadňuje znázornění modelu, protože nezobrazuje zadní části modelu. Stínování a rendrování ovšem může ve velké míře přispět ke skutečně reálnému zobrazení.

14 Při rendrování realistického obrázku modelu používá AutoCAD geometrii, osvětlení a materiály. Pro prezentaci je například vhodné plné rendrování. AutoCAD Render nabízí tři typy rendrování: 1. Render, základní rendrování AutoCADu pro dosažení nejlepšího výkonu 2. Fotorealistický renderer rozkladového řádku, který umí zobrazovat rastrové a průhledné materiály a generovat objemové a mapované stíny 3. Renderer Foto Raytrace, fotorealistický renderer, který generuje odrazy, lom světla a přesnější stíny metodou sledování paprsků Pomocí základní volby Render můžete rendrovat bez použití materiálů, přidání světel nebo nastavení scény. Při rendrování nového modelu použije aplikace Render AutoCADu automaticky fiktivní vzdálené světlo, které jakoby se nacházelo za vašimi zády.

15 Rendrování je často časově nejnáročnější počítačový proces při vytváření 3D projektu. Obecně zahrnuje následující tři kroky: Příprava modelů. Do tohoto kroku patří použití správných technik kreslení, odstranění neviditelných ploch, vytvoření sítí pro plynulé stínování a nastavení rozlišení. Osvětlení. Do tohoto kroku patří vytvoření a umístění světel a vytvoření stínů. Přidání barev. Do tohoto kroku patří definice odrazových vlastností materiálů a přiřazení těchto materiálů k viditelným plochám).

16 Při tvorbě 3D pohledu na výkres pomocí příkazů OKO, DPOHLED nebo POHLED, AutoCAD vytvoří v aktuálním řezu drátový model. Budou zobrazeny všechny čáry s výjimkou těch, které jsou zakryté jinými objekty. SKRYJ tyto skryté hrany z obrazovky odstraní. Příkaz SKRYJ považuje následující entity za neprůhledné plochy, které skrývají objekty: kružnice, tělesa, multičáry, text, oblasti, široké segmenty křivek, 3D plochy, polygonové sítě a vysunuté okraje objektů s nenulovou tloušťkou. Příkaz Skryj

17 Příkaz RENDER vytváří obraz pomocí informací ze scény, aktuální výběrové množiny nebo aktuálního pohledu. Scéna je kombinací pojmenovaného pohledu a jednoho nebo více světel. Jestliže je scéna zadána, pak příkaz RENDER použije její pohledy a informace o světlech. Jestliže není zadána žádná scéna nebo není určena výběrová množina, pak příkaz RENDER ve výkresu použije aktuální pohled a všechna světla. Pokud nejsou ve výkresu žádná světla, předpokládá příkaz RENDER výchozí vzdálený zdroj světla "přes rameno" s intenzitou rovnou hodnotě 1 Typ renderingu Vypíše AutoCAD Render, Fotorealistický, Foto Raytrace. Rendrovaná scéna Vypíše scény, včetně aktuálního pohledu, které můžete vybrat pro rendrování. Měřítko ikony světla Řídí velikost bloků světel ve výkresu. Hodnota je aktuálním měřítkem (ve výkresových jednotkách) rendrovaných bloků ve výkresu. Ke změně měřítka bloků zadejte reálné číslo.

18 Rendrovací procedura Určuje to, jak se má příkaz RENDER chovat implicitně. Dotaz na výběr Zobrazí výzvu k výběru objektů pro rendrování. Výřez Vytvoří oblast pro rendrování v čase rendrování. Jakmile klepnete na tlačítko Render se zapnutou volbou Výřez, vyzve AutoCAD k vybrání oblasti na obrazovce. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že výřez je vybraný v poli Výstup. Úhel vyhlazení Nastavuje úhel, pod kterým AutoCAD interpretuje hranu. Výchozí hodnota je 45 stupňů. Úhly větší než 45 stupňů se tak považují za hrany. Úhly menší než 45 stupňů se vyhlazují. Chcete-li definovat hranu jako méně než 45 stupňů, zmenšete úhel vyhlazení. Vynechat dialog rendru Rendruje aktuální pohled bez zobrazení dialogu Render pro následující rendrování. Pro zobrazení dialogu Rendrování můžete použít dialog Nastavení renderingu.

19 Volby renderingu Řídí zobrazování rendrování. Vyhlazené stínování Vyhlazuje vzhled s nerovnými hranami pro plochy složené z mnoha plošek. AutoCAD vypočítá normálu plochy a smísí barvy přes dvě nebo více sousedící plošky. Použít materiály Aplikuje povrchové materiály, které nadefinujete a připojíte k objektu nebo ACI ve výkresu. Pokud není volba Použít materiály vybrána, předpokládají se pro všechny objekty ve výkresu stejné hodnoty atributů Barva, Okolní, Rozptyl, Odraz, Drsnost, Průhlednost, světelný lom a mapa hrbolu, definované pro materiál GLOBÁLNÍ. Více informací nabízí RMAT. Stíny Generuje stíny. Tato volba se vztahuje pouze na rendrování Fotorealistický a Foto Raytrace. Zásobník renderu Určuje, že rendrovací informace budou zapsány do souboru zásobníku na pevný disk. Zobrazení seznamu rendrovatelných objektů je uložena v dočasném souboru během prvního rendrování. Použití dočasných souborů pro následné rendrování přináší výrazné zkrácení rendrovacích časů. Další Zobrazí dialog, který mění volby podle vybraného typu rendrování, fotorealistický nebo Photo Raytrace.

20 Výstup Řídí nastavení pro výstup obrázku, který ovladač displeje používá pro rendrování. Výřez Rendruje do výřezu. Rendrovací okno Rendruje do okna Render. Soubor Rendruje do souboru. Pozadí Zobrazí dialog Pozadí Vzorkování Zkracuje čas rendrování a současně sníží kvalitu obrázku, aniž by přitom vynechal efekty, jako je stínování. To provede tak, že rendruje pouze zlomek ze všech bodů. Z rozbalovacího seznamu vyberte jeden z nabízených poměrů, a sice od 1:1 (nejlepší kvalita) po 8:1 (nejrychlejší). Mlha Ubývání v dálce Zobrazí dialog Mlha

21 Scéna představuje určitý pohled na celý výkres nebo na jeho libovolnou část, a to s použitím nebo bez použití světel. Jeden výkres může obsahovat neomezený počet scén. Scény Vypíše seznam všech scén v aktuálním výkresu. Položka ŽÁDNÁ je výchozí a obsahuje aktuální pohled v aktuálním výřezu a všechna světla ve výkresu. Pokud se ve výkresu nenacházejí žádná světla a je vybrána položka ŽÁDNÁ, předpokládá AutoCAD výchozí vzdálený zdroj světla "přes rameno" s intenzitou rovnou 1 a intenzitou okolního světla rovnou 0. Nový Zobrazí se dialog Nová scéna. Upravit Zobrazí se dialog Upravit scénu. Vymazat Vymaže vybrané scény z výkresu. Pohledy Vypíše seznam pohledů modelového prostoru ve výkresu. Aktuální scéna je zvýrazněna. Světla Vypíše seznam světel ve výkresu. Můžete přitom vybrat jedno nebo více světel.

22 Ovládá osvětlení a řídí umístění, barvu a intenzitu světelných efektů. Světla Zobrazí všechna světla dostupná v aktuálním výkrese. Upravit Upraví vybrané světlo. Vymazat Odstraní vybrané světlo z výkresu. Vyberte Vybere světlo s použitím ukazovacího zařízení. Aplikace AutoCAD během výběru světla dočasně skryje dialog Světla. Dialog Světla se po provedení výběru znovu objeví a vybrané světlo bude zvýrazněno v seznamu Světla.

23 Bodové světlo Vyzařuje světelné paprsky. Úbytek intenzity světla můžete nastavit následovně bez úbytku intenzity nebo na lineárně nepřímo úměrný vzdálenosti nebo na kvadraticky nepřímo úměrný vzdálenosti. Viz Přehled světel v rendrování v dokumentaci Uživatelská příručka. Vzdálené světlo Vyzařuje rovnoběžné světelné paprsky v jednom směru. Vzdálená světla nemají žádný úbytek. Emitovanému světlu zůstává konstantní intenzita světla bez ohledu na uraženou vzdálenost. Reflektor Vyzařuje světelný kužel v zadaném směru. Když vytvoříte světlo, AutoCAD vloží do výkresu světelný blok, aby ukázal typ a pozici světla.

24 Úhel svíraný plochou se světlem Čím více je plocha odkloněna od zdroje světla, tím plocha vypadá tmavěji. Plochy kolmé ke světelnému zdroji se zdají být nejjasnější; čím více je plocha odkloněna od úhlu 90 stupňů, tím je tmavější. Světlost každého povrchu závisí jen na jeho úhlu vzhledem ke světelnému zdroji. plocha vlevo je kolmá ke zdroji světla a dopadá na ni všech osm paprsků Je ze všech tří ploch nejsvětlejší. Plocha uprostřed svírá se zdrojem světla největší úhel a dopadají na ni pouze čtyři paprsky. Je nejtmavší. Plocha vpravo svírá se zdrojem světla mírný úhel a dopadá na ni šest paprsků. Je tmavější než plocha vlevo.

25 Vzdálenost ploch od světel Objekty vzdálené od bodových světel nebo reflektorů mohou být definovány tak, aby vypadaly tmavší. Objekty, které jsou blíže, mohou zase vypadat světleji. Vzdálená světla nejsou vzdáleností nijak ovlivněna. Efekt oslabování světla se vzdáleností je znám jako úbytek světla. Můžete si vybrat mezi dvěma poměry úbytku světla: lineárně nepřímo úměrná a kvadraticky nepřímo úměrná. Lze nastavit i nulový úbytek světla. Lineárně nepřímo úměrná vzdálenosti: Intenzita osvětlení se snižuje nepřímo úměrně se vzdáleností od světelného zdroje. To znamená, že pro vzdálenosti 2, 4, 6 a 8 jednotek získáte světlost 1/2, 1/4, 1/6 a 1/8 původní hodnoty. Kvadraticky nepřímo úměrná vzdálenosti: Intenzita osvětlení se snižuje nepřímo úměrně s druhou mocninou vzdálenosti od světelného zdroje. V tomto případě tedy pro vzdálenosti 2, 4, 6 a 8 jednotek od světelného zdroje získáte světlost 1/4,1/16,1/36 a 1/64 původní hodnoty.

26 Systémy barev osvětlení K nastavení barev světel a odrazu těchto světel od ploch můžete použít jeden ze dvou systémů barev: primární systém barev červeného, zeleného a modrého světla (RGB) nebo systém odstínu, jasu a sytosti (HLS). Kombinováním primárních barev světla RGB získáte následující sekundární barvy: žlutá (červená a zelená), světle modrá (zelená a modrá) a fialová (červená a modrá). Všechny barvy světel dohromady vytvářejí bílou; nepřítomnost všech barev světla vytváří černou. Pokud používáte systém HLS, vyberete odstín barvy a potom jas (světlost) a sytost (množství černé v odstínu). Odraz Fotorealistické rendrování využívá dva druhy odrazu - difúzní a zrcadlový Difúzní odraz Některé povrchy (například savý papír nebo matné zdi) vytvářejí difúzní odraz. Světlo dopadající na zcela difúzní plochu se rovnoměrně rozptyluje do všech směrů.

27 Zrcadlový odraz Zrcadlový odraz odráží světlo v úzkém kuželu. Svazek světla dopadající na dokonale lesklou plochu (například zrcadlo) odráží světlo pouze v jednom směru Drsnost Pomocí fotorealistických rendererů můžete řídit velikost oblasti zrcadlového odrazu tak, že příslušně nastavíte hodnotu drsnosti. Rozdíly v drsnosti můžete přirovnat k rozdílu mezi novou kovovou ložiskovou kuličkou (velmi lesklou) a značně opotřebovanou kuličkou. Obě oblasti jsou lesklé a mají vysoký stupeň zrcadlového odrazu; mají však odlišnou drsnost. Vzdálenost a úbytek světla Při cestě světla ze svého zdroje se stává méně jasné, proto platí, že čím je objekt vzdálenější od světelného zdroje, tím se jeví tmavší.

28 Určuje materiály používané pro rendrování. Materiály Vypíše dostupné materiály. Další materiály přidáte pomocí příkazu MATKNIH. Výchozí hodnota pro objekty, ke kterým není připojen žádný další materiál, je GLOBÁLNÍ. Náhled Zobrazí vybraný materiál buďto jako kouli a nebo jako krychli. Knihovna materiálů Zobrazí dialog Knihovna materiálů, ve kterém můžete vybrat materiál. Vyberte Uzavře dialog, takže můžete vybrat objekt pomocí ukazovacího zařízení a zobrazit k němu připojený materiál. Poté, co vyberete objekt, se dialog Materiály znovu zobrazí, přičemž metoda připojení materiálu je zobrazena v dolní části dialogu

29 Kopírovat Zkopíruje materiál a zobrazí jeden ze čtyř dialogů a to v závislosti na tom, který je vybrán v rozbalovacím seznamu Vytvořit: Standard, Mramor, Žula nebo Dřevo. Pomocí dialogu můžete pojmenovat nový materiál a definovat jeho atributy. Připojit Uzavře dialog, takže můžete vybrat objekt a připojit k němu aktuální materiál. Tato volba není dostupná, pokud je jako materiál vybrán GLOBÁLNÍ. Odpojit Uzavře dialog, takže můžete vybrat objekt a odpojit od něj aktuální materiál Podle ACI Zobrazí se dialog Připojit podle indexu barvy AutoCADu, ve kterém můžete vybrat index ACI, ke kterému se má připojit materiál. Podle hladiny Zobrazí se dialog Připojit podle hladiny, ve kterém můžete vybrat hladinu, ke které se má připojit materiál.

30 Je možné importovat předdefinovaný materiál z knihovního souboru (MLI). Materiál lze použít tak jak je, nebo jej upravit. Nový výkres vždy obsahuje materiál GLOBÁLNÍ. Materiál GLOBÁLNÍ je množinou výchozích materiálových hodnot. Zobrazuje materiály, které aktuálně obsaženy ve výkresu. jsou Vymaže všechny nepřipojené materiály ze seznamu Aktuální výkres. Přidá jeden nebo více materiálů vybraných v seznamu Aktuální knihovna do seznamu Aktuální výkres Přidá jeden nebo více materiálů vybraných v seznamu Aktuální výkres do seznamu Aktuální knihovna Zobrazuje materiály, které jsou v aktuálně vybrané knihovně materiálů. Výchozí knihovna se nazývá render.mli.

31 Mapování Tento příkaz definuje, jak jsou materiály mapovány na objekty. AutoCAD umožňuje promítnutí obrázku na plochu 3D objektu (mapování). Do objektu lze vložit ažčtyři bitmapy. Jestliže vytváříte materiál, můžete přidat bitmapu k charakteristice materiálu. Při mapování odpovídá materiál velikosti objektu nebo pevnému měřítku Mapování s pevným měřítkem a dle objektu se používají pro různé typy rendrování. Mapování dle objektu je vhodné pro rendrování krajin či objektů, jejichž materiál je tvořen jedním základním obrázkem (například u billboardůči nástěnných maleb).

32 Určení typu promítání U fotorealistického rendrování můžete vybrat způsob promítnutí mapového obrázku na objekt. K mapování můžete použít následující typy promítání: Rovinné promítání provádí mapování textury na objekt v poměru 1:1 jako byste texturu na plochu promítli diaprojektorem. Tím se textura nepoškodí; dojde pouze ke změně měřítka tak, aby byl obrázek celý umístěn na objekt. Válcové promítání. Mapuje obrázek na válcový objekt; horizontální hrany jsou stočeny k sobě, ale ne horní a dolní hrany. Měřítko výšky textury je přizpůsobeno ose válce. Kulové promítání. Zavine texturu v horizontálním i vertikálním směru. Horní hrana mapovací textury je zkomprimovaná na bod ležící v místě "severního pólu" koule, dolní hrana na bod v místě "jižního pólu".

33 Promítání na těleso. Mapuje materiál podle vybraných souřadnic. Jelikož objemové materiály (například mramor, žula či dřevo) jsou trojrozměrné, mají tři souřadnice mapování, U, V a W, a mohou být mapovány z libovolného úhlu. Pro tyto materiály není nutné pokaždé zadávat souřadnice mapování, i když je zadat můžete. To pokud budete chtít například změnit orientaci materiálů pro určité rendrování nebo otočit vzor podél jedné kóty. Souřadnice pro mapování, které přiřadíte v dialogu Mapování, se aplikují na celou výběrovou množinu a zůstanou u výběrové množiny. Jakmile geometrické objekty přesunete, přesunou se spolu s nimi i souřadnice pro mapování a ostatní atributy pro mapování (jako například změna měřítka bitmapy).

34 Pozadí Příkaz Pozadí nastavuje pozadí scény, definuje typ, barvu, efekty a pozici pozadí ve výkresu. Zvolí jednobarevné pozadí. K určení barvy použijte ovládání barev. Umožňuje zadat dvou nebo tříbarevné přechodové pozadí. K definici přechodu použijte Systém barev a volby Horizont, Výška a Natočení Umožňuje použít bitmapový soubor jako pozadí. Umožňuje použít aktuální obrázek AutoCADu jako pozadí. Tato volba je k dispozici, pouze pokud je vybrána volba Výřez jako Výstup dialogu Render

35 Mlha Poskytuje vizuální informace o vzdálenosti objektů od sebe navzájem a od aktuální pozice pohledu. Povolit mlhu Zapíná a vypíná mlhu, aniž by došlo k ovlivnění jiných nastavení v dialogu. Pozadí mlhy Aplikuje mlhu na pozadí a geometrii. Systém barev Určuje, jestli má AutoCAD použít barevný systém Červená, Zelená, Modrá (RGB), nebo barevný systém Odstín, Jas, Sytost (HLS). Blízká/Daleká vzdálenost Definuje, kde mlha začíná a končí. Uvedené hodnoty udávají procenta vzdálenosti kamery od zadní ořezávací roviny. Procento blízké/vzdálené mlhy Definuje procento mlhy v různých vzdálenostech v rozsahu od nulové mlhy po stoprocentní mlhu

36 Nová krajina Zobrazuje náhled na objekt typu krajina, definuje geometrii a výšku nových objektů a vkládá objekty krajin do výkresu. Objekt krajiny je rozšířený objekt, na který je namapován bitmapový obrázek. S objektem můžete manipulovat přímo ve výkresu, stejně jako za pomocí dialogu Nová krajina. Geometrie objektu závisí na tom, zda mu vyberete jeden nebo dva povrchy a také na tom, zda je či není v pohledu zarovnaný. Tyto volby provádíte podle vašich rendrovacích požadavků. Geometrie Určuje geometrii a zarovnání objektu krajiny. Geometrie objektu je závislá na počtu jeho ploch zarovnání. Objekt s jednou plochou zarovnaný s pohledem se ve výkrese zobrazí jako trojúhelník. Výška Určuje výšku objektu krajiny v aktuálních jednotkách výkresu. Výchozí velikost je 20 a výška je vždy měřena v kladném směru osy Z aktuálního uživatelského souřadného systému (USS). Použijte posuvník nebo zadejte hodnotu. Pozice Používá ukazovací zařízení pro určení umístění ve výkrese. Výchozí poloha je v počátku USS.

37 Editace krajiny Zobrazuje náhled na objekt typu krajina a definuje geometrii a výšku objektů. Typ objektu je vybrán v seznamu; pokud není seznam dostupný, nemůžete změnit typ objektu. Popis dostupných možností nabízí NOVÁKRAJ. Knihovna krajin Definuje knihovny objektů typu krajina. Zobrazí všechny objekty dostupné v aktuální knihovně. Vyberte jeden pro úpravu nebo odstranění. Zobrazí se dialog Editace knihovny krajin. Změní soubory obrázků propojené s vybraným objektem (též dvojitým klepnutím na název objektu). Všechny objekty krajin vyžadují jak soubor obrázku, tak mapu neprůhlednosti kvůli definování průhledných oblastí obrázku.

38 Statistika Poskytuje informace o renderu, například typ renderu, název scény a čas potřebný pro rendrování. Hodnoty nemůžete měnit, můžete je však uložit do souboru. Údaje, které zde nejsou uvedeny, jsou v dialogu zobrazeny podle jejich aktuálního nastavení v dialogu Render. Čas displeje Zobrazíčas pro zobrazení rendrování. Čas čištění Zobrazíčas pro vyčištění rendrovacích pamětí (zásobníků). Typ renderingu Vypíše typ posledního použitého rendrování. Jméno scény Vypíše název aktuální scény nebo ŽÁDNÁ. Celkový čas Zobrazí čas k inicializaci, rendrování, kladení, zobrazení a vyčištění. Čas inicializace Zobrazí čas pro inicializaci rendrovacích zásobníků, výzev, světel a materiálů. Čas kladení + rendrování Zobrazí čas pro geometrii a rendrování.

39 Čas rendrování Zobrazíčas pro generaci posledního rendrování. Celkem ploch Zobrazí počet ploch zpracovaných během posledního rendrování. Celkem trojúhelníků Zobrazí počet trojúhelníků zpracovaných během posledního rendrování. Uložit statistiku do souboru Uloží informace v dialogu Statistika do ASCII souboru. Zadejte název souboru. Pokud soubor již existuje, AutoCAD k tomuto souboru informace připojí.

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Zoner Photo Studio 17

Zoner Photo Studio 17 Zoner Photo Studio 17 Obsah Zoner Photo Studio 17 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více