VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů Ing. Ivana Důrasová 2014

2 Ivana Důrasová MZDOVÁ AGENDA V PRAXI 1. vydání ISBN Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014 Tisk Ediční oddělení VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Ing. Ivana Důrasová,

3 Anotace Praktická řešení mzdové agendy formou příkladů, které vycházejí z hospodářské činnosti právnických firem a osob samostatně výdělečně činných. Součástí je zpracování všech podkladů, které souvisejí se mzdovou agendou ve skutečné praxi při styku podnikatelů s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce. Dílčí řešení jednotlivých praktických případů je spojeno v komplexní závěrečné řešení případových studií včetně vyplnění praktických formulářů. Příklady jsou určeny jak k ručnímu zpracování, tak ke zpracování na počítači. Klíčová slova: mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmu fyzických osob, zvláštní sazba daně 3

4 Obsah: 1. Hrubá mzda, záloha na daň z příjmu, příplatky Zdanitelné příjmy Průměrný výdělek, náhrady mzdy Překážky v práci Minimální mzda, zaručená mzda Roční zúčtování záloh na daň Srážky ze mzdy Případová studie.39 4

5 1. Hrubá mzda, záloha na daň, příplatky Příklad 1.1 Pan Jaroslav Hrubý je zaměstnán u firmy Staviva a pracuje v rámci 40ti hodinové týdenní pracovní doby. Je odměňován časovou mzdou 110,-Kč /hod. U svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmů, je ženatý, bezdětný. Vypočítejte výši jeho čisté mzdy za únor, jestliže odpracoval všechny pracovní dny. Určete jak velkou částku z jeho mzdy odvede zaměstnavatel na veřejné zdravotní pojištění, na sociální pojištění a na daň z příjmů fyzických osob. Příklad 1.2 Pan Tomáš Holý je ekonomem zprostředkovatelské firmy a pracuje v rámci 40ti hodinové týdenní pracovní doby. Je odměňován měsíční mzdou ,-Kč. Mzda byla sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas. V lednu odpracoval 10 hodin přesčas. Podepsal prohlášení k dani z příjmů, je ženatý, uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 nezletilé děti žijící s ním a manželkou ve společné domácnosti. Na životní pojištění si měsíčně nechává svým zaměstnavatelem srážet částku 1 000,-Kč. Vypočítejte částku mzdy, která mu bude zaměstnavatelem vyplacena za leden. Příklad 1.3 Martin Novák pracuje u montážní firmy a jeho hodinová mzda činí 120,-Kč/hod. Pracuje v rámci 40ti hodinové týdenní pracovní doby. Vypočítejte jeho čistou mzdu a výši doplatku za únor, jestliže odpracoval plný fond pracovní doby a 15 hodin přesčas. Jeho průměrný hodinový výdělek je 145,-Kč /hod. V únoru mu zaměstnavatel přiznal odměnu 3 000,-Kč. Podepsal prohlášení k dani z příjmů, je rozvedený, ve vlastní péči má 1 nezletilé dítě. Měsíčně mu zaměstnavatel odvádí na účet Stavební spořitelny 1 500,-Kč. 5

6 Příklad 1.4 Pan Oldřich Nový pracuje jako technik v obchodní společnosti a je odměňován měsíční mzdou ,-Kč. Má uzavřenou smlouvu na 40ti hodinovou týdenní pracovní dobu. Vypočítejte výši jeho čisté mzdy a doplatek mzdy za měsíc únor, jestliže v tomto měsíci odpracoval 3 dny přesčas. Jeho průměrný hodinový výdělek je 114,-Kč /hod. U svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmů, uplatňuje daňové zvýhodnění na tři nezletilé děti, zaměstnavatel z jeho platu posílá 500,-Kč na penzijní připojištění a 300,-Kč mu srazil v tomto měsíci za zaviněnou škodu. Příklad 1.5 Pan Jan Veselý je zaměstnán u dopravní firmy, pracuje v rámci 40ti hodinové týdenní pracovní doby, jeho hodinová mzda je 90,-Kč/ hod. V dubnu pracoval ve svátek 8 hodin a 8 hodin pracoval přesčas. Je s ním uzavřena dohoda, že za práci ve svátek nebude čerpat náhradní volno. Podepsal prohlášení k dani z příjmů, ženatý, vyživuje 1 nezletilé dítě ve společné domácnosti s manželkou, která je na mateřské dovolené. Měsíčně se z jeho mzdy odvádí na splátku hypotéky 4 580,-Kč. Průměrný hodinový výdělek je 93,-Kč/ hod. Určete výši čisté mzdy a částku, kterou mu zaměstnavatel vyplatí za duben. Příklad 1.6 U stavební firmy jsou zaměstnáni 3 pokrývači. Všichni pracují v rámci 40ti hodinové týdenní pracovní doby. Ve sledovaném měsíci je 176 hodin, z toho 8 hodin připadá na svátek ( ). Den svátku není pro zaměstnance jejich obvyklým pracovním dnem. Určete: 1. Výši jejich mezd, které jim zaměstnavatel zašle na jejich osobní účty. 2. Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za sledovaný měsíc. 3. Odvod pojistného na OSSZ za sledovaný měsíc. 4. Odvod daně z příjmů za sledovaný měsíc. Lukáš Hron: Jeho měsíční mzda činí ,-Kč, průměrný hodinový výdělek 92,- Kč/hod.Zaměstnanec pracoval ve svátek, za který čerpá náhradní volno. Náhradní volno čerpá 6

7 i za práci přesčas. Podepsal prohlášení k dani z příjmů, je rozvedený, platí výživné na 2 děti ve výši 2 800,-Kč měsíčně. Michal Tvrdík: Jeho hodinová mzda je 99,-Kč /hod, průměrný hodinový výdělek je 101,-Kč/ hod. Ve svátek odpracoval 8 hodin. Za práci přesčas čerpá náhradní volno, za práci ve svátek dostává příplatek. Podepsal prohlášení k dani z příjmů, svobodný, bezdětný. Rudolf Zíb: Jeho měsíční mzda je ,-Kč, průměrný hodinový výdělek je 105,-Kč/hod. Ve svátek odpracoval 8 hodin. Za práci ve svátek čerpá náhradní volno, za práci přesčas dostává příplatek. Podepsal prohlášení k dani z příjmů, ženatý, vyživuje 3 nezletilé děti ve společné domácnosti s manželkou, uplatňuje na ně daňové zvýhodnění. Příklad 1.7 Státní zaměstnanec ve věku 25 let má tarifní plat ,-Kč. Má přiznáno osobní ohodnocení ve výši 3 000,-Kč. V pracovní smlouvě má sjednánu 40ti hodinovou pracovní dobu. V lednu odpracoval fond pracovní doby a 24 hodin přesčas. Za tuto práci nečerpal náhradní volno. Průměrný výdělek za čtvrté čtvrtletí předchozího roku je 113,-Kč/hod. Je svobodný, bezdětný, studuje 2. ročník VŠ v kombinovaném studiu. Podepsal prohlášení k dani z příjmů. Příklad 1.8 Zaměstnanec v dubnu odpracoval plný fond pracovní doby včetně 1 dne svátku. Jeho hodinová mzda je 120,-Kč/hod. Průměrný výdělek z 1. čtvrtletí je 145,-Kč/hod. Za práci ve svátek nebude čerpat náhradní volno. Ve společné domácnosti s manželkou vyživuje 2 děti 1. dítě se učí na základní škole v 8.třídě, 2. dítě složilo státní závěrečné zkoušky na VŠ, do pracovního poměru dosud nenastoupilo. Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů. Příklad 1.9 Zaměstnanec v dubnu odpracoval plný fond pracovní doby včetně 1 dne svátku. Jeho hodinová mzda je 140,-Kč/hod. Průměrný výdělek z 1. čtvrtletí je 152,-Kč/hod. Za odpracovaný svátek v dubnu si vyčerpá náhradní volno.. Podepsal prohlášení k dani 7

8 z příjmů tohoto roku se oženil. Adoptoval nezletilé dítě manželky, která pobírá rodičovský příspěvek a do práce nenastoupí do konce příštího roku. Příklad 1.10 Zaměstnanec odpracoval v únoru plný fond pracovní doby a navíc pracoval v sobotu. a..a v neděli. V pracovní smlouvě má sjednánu 40ti hodinovou pracovní dobu. Jeho hodinová mzda je 120,-Kč/hod. Průměrný hodinový výdělek z předchozího čtvrtletí je 145,- Kč/hod. Podle interní směrnice poskytuje zaměstnavatel za práci v sobotu a neděli příplatek ve výši 20%. Zaměstnanec za tuto práci nečerpal náhradní volno. Podepsal prohlášení k dani z příjmů. Ve společné domácnosti žije s přítelkyní a vychovávají dvě nezletilé děti. 5-leté je dítě přítelkyně z předchozího vztahu, druhé dítě se narodilo tohoto roku tohoto roku byl zaměstnanci přiznán invalidní důchod druhého stupně. Příklad 1.11 Pan Novotný je zaměstnán u a.s. Trading Praha jako účetní. Je svobodný. Za měsíc leden měl hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Kromě tohoto pracovně právního vztahu pracoval v lednu ještě: na dohodu o pracovní činnosti u obchodníka s potravinami, kterému vede účetnictví. Obchodník mu za měsíc leden přiznal hrubou mzdu ve výši 6.250,- Kč, na dohodu o provedení práce v krejčovství Hála, kde jednorázově odsouhlasil účetní případy firmy. Majitel mu přiznal odměnu ve výši 1.540,- Kč. Prohlášení k dani z příjmu p. Novotný podepsal u a.s. Trading Úkol : Vypočítejte jakou výši zálohy na daň a daň bude muset pan Novotný z uvedených příjmů zaplatit a jaká byla výše jeho čisté mzdy od všech zaměstnavatelů. 8

9 Příklad 1.12 Zaměstnanec má stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hod, pracuje v době od 6.00 do hodin. Ve sledovaném měsíci odpracoval 20 dní včetně 1 svátku. Svátek není jeho obvyklým pracovním dnem, připadá na sobotu. Ve svátek pracoval v době od 6.00 do hodin. Průměrný výdělek je 88,- Kč. Hodinová mzda je 84,- Kč. Náhradní volno čerpat nebude. Zaměstnanec je ženatý, ve společné domácnosti s ním žijí 2 děti, které navštěvují základní školu. U zaměstnavatele podepsal Prohlášení k dani. Vypočítejte zálohu na daň. Příklad 1.13 Zaměstnanec odpracoval v dubnu plný fond pracovní doby + 1 den ve svátek. Týdenní pracovní doba činí 40 hodin, hodinová mzda činí 160,- Kč, průměrný výdělek 155,- Kč. Se zaměstnavatelem se dohodl, že náhradní volno bude čerpat v květnu. Zaměstnanec je ženatý, má 3 děti ve věku 6 let, 16 let a 21 let. Nejstarší dítě je studentem vysoké školy, školu v současné době nenavštěvuje z důvodu léčení po úraze. U zaměstnavatele podepsal Prohlášení k dani. Vypočítejte čistou mzdu zaměstnance. Příklad 1.14 Zaměstnanec má měsíční mzdu ve výši ,- Kč, průměrný výdělek činí 113,64 Kč. Pracovní týden má 40 hodin.v daném měsíci odpracoval plný fond pracovní doby, tj. 20 dní + 24 hodin přesčas (v pracovní dny). Následující měsíc má 23 pracovních dní. Za práci přesčas čerpá náhradní volno. Je svobodný, bezdětný, od 14. daného měsíce je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu 1. stupně. Podepsal Prohlášení k dani. Vypočítejte zálohu na daň, jestliže: a) náhradní volno čerpá v daném měsíci b) náhradní volno čerpá v následujícím měsíci 9

10 Příklad 1.15 Zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 38,75 hodin, pracuje v období pondělí pátek. V daném měsíci odpracoval 20 pracovních dní + 2 dny ve svátek (svátky připadají na dny, které jsou jinak jeho obvyklým pracovním dnem). V jednom pracovním dni odpracoval dále 4 hodiny přesčas. V sobotu měl pracovní pohotovost v době od 6.00 do hodin, v době pohotovosti byl zaměstnavatelem povolán k havárii a odpracoval 4 hodiny. Náhradní volno nečerpá. Průměrný výdělek činí 161,- Kč, hodinová mzda činí 145,- Kč. V daném měsíci obdržel odměnu 2 800,- Kč. Zaměstnanec je ženatý, ve společné domácnosti s ním žijí 2 děti ve věku 4 a 11 let. U zaměstnavatele nepodepsal Prohlášení k dani. Vypočítejte čistou mzdu. 10

11 2. Zdanitelné příjmy ( 6 ZDP) Příklad 2.1 Pan Jeřábek, zaměstnanec botanické zahrady akademie věd ČR pracuje v tropickém skleníku, kde je překročena hodnota přípustných mikroklimatických pracovních podmínek. Zaměstnavatel mu poskytuje příplatek za ztížené pracovní prostředí ve výši 1 000,-/měsíc. Jeho tarifní plat je ,-Kč, osobní ohodnocení 1 500,-Kč. Ke své práci využívá firemní auto ve vstupní ceně ,-Kč, které využívá i k dopravě ze svého bydliště do botanické zahrady. V březnu odpracoval plný fond pracovní doby. Ve společné domácnosti se svojí přítelkyní vyživuje syna (25 let) ze svého předchozího manželství, který studuje denně vyšší odbornou školu. Od 5.2. mu byla přiznána invalidita druhého stupně. U svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmů. Vypočítejte výši jeho čisté mzdy za březen. Příklad 2.2 Pan Jiroušek (30 let) odpracoval v dubnu plný fond pracovní doby a 8 hodin ve svátek. Kromě toho pracoval jednu sobotu a jednu neděli (po 8 hodinách), za kterou dostává podle vnitřního předpisu příplatek ve výši 20%. Za práci ve svátek si bude čerpat náhradní volno v květnu. Jeho hodinová mzda je 220,-Kč, průměrná hodinová mzda je 235,-Kč. V dubnu dostal vyplacenou náhradu za používání vlastního nářadí ve výši 500,-Kč, vyplacenou náhradu za používání vlastního vysouvacího žebříku ve výši 400,-Kč (vstupní cena žebříku ,-Kč, měsíční odpis 280,-Kč), vyplacenou zálohu na preventivní lékařskou prohlídku ve výši 400,- Kč a vyplacenou cestovní náhradu ve výši 2 000,- (cestovné dle dokladů 1 500,-Kč). U svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmů. Od března žije ve společné domácnosti se svojí přítelkyní Alenou Dohnalovou, se kterou vychovává svoji dceru Soňu Dohnalovou, která se narodila v prosinci loňského roku (přítelkyně pobírá rodičovský příspěvek). Studuje VŠ v kombinované formě. Vypočítejte výši jeho čisté mzdy za duben a květen. Příklad

12 Jakub Čermák je zaměstnán na hlavní pracovní poměr na základě pracovní smlouvy u společnosti Patrol (plátce DPH). Je odměňován měsíční mzdou ve výši ,-Kč. Pro výkon svého povolání používá současně dvě služební vozidla a to i pro soukromé účely - auto se vstupní cenou ,-Kč a auto se vstupní cenou ,-Kč (společnost Patrol si uplatnila na svá auta nárok na odpočet DPH 20%). Používá své vlastní nářadí, za jeho opotřebení mu byla vyplacena náhrada 600,-Kč. Z FKSP mu byl poskytnut příspěvek na rekreaci ve výši 1000,-Kč. Současně je zaměstnán na dohodu o provedení práce v obchodním středisku, kde dostává měsíční odměnu ve výši 6 240,-Kč. Prohlášení k dani z příjmu pan Čermák podepsal u firmy Patrol. Je ženatý, s manželkou vyživuje 2 děti. Jedno dítě (19let) studuje střední školu v kombinované formě, druhé dítě (23 let) ukončilo 24. února bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou. Manželka nepracuje, pobírá invalidní důchod. Vypočítejte jeho čistou mzdu za březen, jestliže odpracoval plný fond pracovní doby. Příklad 2.4 Pan Pěnkava je zaměstnán na základě pracovní smlouvy u tesařské firmy (neplátce DPH). Je ženatý, manželka je vedena v evidenci uchazečů o práci na Úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti, má jedno nezletilé dítě ve věku 5 let, druhé dítě se mu narodilo 9.8. tohoto roku. Obě děti žijí s ním a manželkou ve společné domácnosti. Podepsal prohlášení k dani z příjmu. Jeho hodinová mzda je 190,-Kč, průměrná hodinová mzda 195,-Kč. V srpnu odpracoval plný fond pracovní doby a kromě toho pracoval 16 hodin přesčas. Za práci přesčas nebude čerpat náhradní volno. V srpnu používal postupně tři služební vozidla a to i pro soukromé účely: auto se vstupní cenou , auto se vstupní cenou , auto se vstupní cenou ,- Zaměstnavatel mu poskytl pracovní oblečení (označené firemní značkou) pro výkon povolání v hodnotě 2 200,-Kč. Protože své povolání často provádí i mimo své trvalé bydliště, zaměstnavatel mu platí přechodné ubytování ve výši 3 000,-/měsíc. Vypočítejte výši jeho čisté mzdy za srpen. Příklad

13 Vypočítejte, kolik peněz pošle zaměstnavatel na účet svému zaměstnanci, panu Sladkému za měsíc květen, jestliže zúčtoval tyto příjmy: základní mzdu ,-Kč Nemocenské dávky za 7 dní pracovní neschopnosti 1 160,-Kč Náhradu mzdy za dovolenou 830,-Kč Pan Sladký nastoupil do zaměstnání na základě podepsané pracovní smlouvy 2.5. V květnu absolvoval pan Sladký třídenní školení, na kterém získal nové poznatky potřebné k svému zaměstnání. Poplatek za školení zaplatil zaměstnavatel ve výši 3 200,-Kč. U svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmů Je ženatý, má dvojčata, která se narodila v prosinci Jeho manželka je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3 600,-Kč měsíčně. Manželka působí jako překladatelka, v květnu si vydělala 4 500,-Kč. Pan Sladký studuje angličtinu v jednoletém studiu na jazykové škole. 5. května poslal pan Sladký Fondu ohrožených dětí peněžní dar 2 000,-Kč. 13

14 14

15 3. Průměrný výdělek, náhrada mzdy Příklad 3.1 Zaměstnanec odpracoval: - v lednu 175 hodin, hrubá mzda činila ,- - v únoru 162 hodin, hrubá mzda činila ,- - v březnu 192 hodin, hrubá mzda činila 26516,- Má 8 hodinovou pracovní dobu. V dubnu čerpal 5 dní dovolené. Jaká je náhrada mzdy za dovolenou? Příklad 3.2 Zaměstnanec pracuje 40 hodin týdně, pondělí pátek. Jeho hodinová mzda činí 131,-. V lednu odpracoval plný fond pracovní doby + ve svátek 1.1. (8 hodin). Náhradní volno nečerpal. V únoru odpracoval plný fond pracovní doby, z toho 6 hodin v noci. V březnu odpracoval plný fond pracovní doby + 16 hodin přesčas, z toho 4 hodiny v sobotu. V dubnu odpracoval 12 dní. Ve svátek nepracoval. V měsíci čerpal 9 dní dovolenou. Průměrný výdělek za 4. čtvrtletí loňského roku činí 136,-. Vypočítejte mzdu zaměstnance za měsíc duben. Příklad 3.3 Zaměstnanec byl v měsíci dubnu v dočasné pracovní neschopnosti, a to od.do a dále od.do Má 8 hodinovou pracovní dobu. V lednu odpracoval 170 hodin, základní mzda činila ,-. V únoru odpracoval 165 hodin, základní mzda činila ,-. 15

16 V březnu odpracoval 199 hodin, základní mzda činila ,-. Vypočítejte náhradu za dočasnou pracovní neschopnost. Příklad 3.4 a) Zaměstnanec má týdenní pracovní dobu ve výši 40 hodin, pracuje v době pondělí pátek. Jeho průměrný výdělek činí 106,50. Od do byl v dočasné pracovní neschopnosti. b) Zaměstnanec má pracovní dobu 6 hodin denně, v době pondělí pátek. Jeho průměrný výdělek činí 156,40. Od do byl v dočasné pracovní neschopnosti. c) Zaměstnanec má pracovní dobu 7 hodin denně, pracuje v době neděle čtvrtek. Jeho průměrný výdělek činí 410,-. Od do.byl v dočasné pracovní neschopnosti. Vypočítejte náhradu za dočasnou pracovní neschopnost u všech zaměstnanců. Příklad 3.5 Pan Souček pracuje v době pondělí pátek, má 40 hodinový pracovní týden. Jeho hodinová mzda činí 176,-. Průměrný výdělek činí 209,-. Náhradní volno nečerpá. Ve svátek nepracoval. Podepsal Prohlášení k dani, je ženatý, má 1 dítě ve věku 12 let. V měsíci květnu: - od..byl do. v dočasné pracovní neschopnosti - měl pracovní pohotovost od do hod., v hodin nastoupil do zaměstnání k odstranění havárie a pracoval do hodin -.odpracoval 4 hodiny přesčas 16

17 -.odpracoval 6 hodin přesčas, z toho 1,5 hod v noci Příklad 3.6 Pan Sochor pracuje 40 hodin týdně v období pondělí pátek. Jeho hodinová mzda je 220,-, průměrný výdělek činí 295,-. V měsíci červenci: -.pracoval 12 hodin -.pracoval 9 hodin - od..čerpal do..dovolenou - od byl do v dočasné pracovní neschopnosti - náhradní volno za červenec čerpá v srpnu V měsíci srpnu: - čerpá náhradní volno za červenec - měl pracovní pohotovost od 8.00 do hod., v nastoupil do zaměstnání k odstranění provozní poruchy a pracoval do hod. - měl opět pracovní pohotovost od 6.00 do 15.00, do zaměstnání byl povolán v 9.00 hod. a pracoval do hod. - od.do byl v dočasné pracovní neschopnosti - náhradní volno za srpen nečerpá V měsíci září: -.pracoval 8 hodin -. měl pracovní pohotovost od 7.00 do hod. -.měl pracovní pohotovost od do hod., od byl povolán do zaměstnání a pracoval do hod. - náhradní volno nečerpá V měsíci říjnu byl v době od..do.v dočasné pracovní neschopnosti. Pan Sochor je ženatý, má dítě ve věku 4 roky a další dítě se narodilo Od je poživatelem invalidního důchodu jedná se o invaliditu 1. stupně. Podepsal Prohlášení k dani. Vypočítejte čistou mzdu pana Sochora za měsíc červenec, srpen a září. Vypočítejte náhradu na dočasnou pracovní neschopnost za měsíc říjen. 17

18 4. Překážky v práci Příklad 4.1 Pan Pilař má pracovní týden pondělí pátek, jeho fond pracovní doby činí 30 hod týdně. Jeho mzda činí 104,- Kč/hod, průměrný výdělek je 114,- Kč. Pan Pilař je vdovec, ve společné domácnosti s ním žijí 2 děti. Jedno dítě je ve věku 21 let, studuje vysokou školu, kterou tohoto roku ukončilo pro neprospěch. Druhé dítě je ve věku 17 let, je dlouhodobě nemocné po úraze. Pan Pilař je poživatelem invalidního důchodu jedná se o invaliditu 3. stupně. V měsíci lednu odpracoval pan Pilař v pracovní dny 140 hodin. Jeden pracovní den se nedostavil do zaměstnání z důvodu sněhové kalamity (pan Pilař dojíždí do zaměstnání vzhledem ke své invaliditě vlastním autem). Ve svátek nepracoval, náhradní volno nečerpal. V lednu dále obdržel finanční odměnu k životnímu jubileu ve výši 1 500,- Kč a dále věcný dar v hodnotě 2 400,- Kč. Dále obdržel od zaměstnavatele finanční příspěvek na absolvování počítačového kurzu ve výši 8 000,- Kč. Úkol: Vypočítejte zálohu na daň pana Pilaře za měsíc leden. Příklad 4.2 Pan Kostka pracuje v období pondělí pátek, jeho fond pracovní doby činí 40 hodin týdně. Jeho měsíční mzda činí ,- Kč. Průměrný výdělek 156,- Kč. 18

19 Pan Kostka je rozvedený, ve společné domácnosti s ním žije přítelkyně, se kterou se oženil a dále 2 děti syn ze vztahu s přítelkyní (manželkou) ve věku 2 roky a dcera přítelkyně (manželky) z jejího předchozího vztahu ve věku 10 let. Přítelkyně (manželka) je na rodičovské dovolené. V měsíci dubnu pan Kostka odpracoval v pracovní dny 158 hodin, z toho 8 hodin v noční směně. Dále pak pracoval: - ve svátek 6 hodin - 2x v neděli, vždy po 4 hodinách - 2 pracovní dny měl pohotovost, vždy od 18 do 24 hodin. Jeden pracovní den odešel na 2 hodiny k zubaři. Tři pracovní dny nepracoval z důvodu přípravy své vlastní svatby, z tohoto počtu se jeden den konal obřad. Od zaměstnavatele obdržel svatební dar hotovost ve výši 5 000,- Kč. Náhradní volno nečerpá. Úkol: Vypočítejte zálohu na daň pana Kostky za měsíc duben. Příklad 4.3 Paní Hladká má pracovní týden v rozsahu 40 hodin, úterý sobota. Její mzda činí ,- Kč, průměrný výdělek 126,- Kč. Je rozvedená, ve společné domácnosti s ní žije 1 dítě ve věku 24 let, které studuje vysokou školu v prezenčním studiu. V měsíci červnu odpracovala paní Hladká všechny pracovní dny kromě jednoho čtvrtka a pátku, kdy nepracovala z důvodu přípravy svatby syna a dále v sobotu, kdy proběhl obřad. 19

20 Dále odpracovala jedno pondělí, kdy pracovala 10 hodin. V měsíci červnu obdržela odměnu 500,- Kč a byly jí vyplaceny cestovní náhrady ve výši 645,- Kč (limit cestovních náhrad podle ZP činí 550,- Kč). Náhradní volno nečerpá. Úkol: Vypočítejte mzdu k výplatě paní Hladké za měsíc červen. Příklad 4.4 Pan Krupička pracuje v období pondělí pátek, jeho pracovní doba je Mzda činí 92,- Kč/hod, průměrný výdělek 99,70 Kč. Pan Krupička je ženatý, bezdětný. V měsíci březnu odpracoval v pracovní dny 182 hodin, z toho 2 pracovní dny pracoval v době od 5.00 do hod. Dále odpracoval jednu sobotu 4 hodiny. Druhou středu v měsíci odpracoval pouze 3 hodiny, poté odvezl manželku do porodnice (cesta do porodnice a zpět trvá 2 hodiny) a zůstal s manželkou u porodu. Tento den se manželce narodila dvojčata. Následující den (čtvrtek) zůstal ještě u manželky v porodnici. Úkol: Vypočítejte hrubou mzdu pana Krupičky s ohledem na co nejvýhodnější výpočet jeho mzdy (náhradní volno, dovolená, neplacené volno). Příklad 4.5 Pan Rychlý pracuje v období pondělí pátek v době od 6.30 do hod. Jeho mzda činí 96,- Kč/hod, průměrný výdělek 111,- Kč. 20

21 Pan Rychlý je svobodný, bezdětný. V měsíci květnu pracoval kromě následujících skutečností každý pracovní den pouze v pracovní dobu. Třetí úterý v měsíci po dohodě s vedoucím nenastoupil do zaměstnání z důvodu nemoci matky. V tomto týdnu zůstal doma až do pátku, kdy matka zemřela a pan Rychlý zajišťoval potřebné náležitosti včetně pohřbu. Pohřeb se konal následující týden v pondělí. Jeden svátek nepracoval, druhý svátek odpracoval 6 hodin. Dále odpracoval 2 soboty v měsíci, vždy po 3 hodinách (vždy se jednalo o práci v noční směně). Úkol: Vypočítejte hrubou mzdu pana Rychlého s ohledem na co nejvýhodnější výpočet (náhradní volno, dovolená, neplacené volno). 21

22 5. Minimální mzda, zaručená mzda Příklad 5.1 Základní měsíční mzda pana Chládka činí ,- Kč, pracuje v období pondělí pátek, 40 hodin týdně. Jeho průměrný výdělek činí 77,60 Kč. V daném měsíci, jehož fond pracovní doby činí 176 hodin, odpracoval pan Chládek 190 hodin. Z tohoto počtu hodin odpracoval 6 hodin v sobotu a 3 hodiny v noční směně. Dále odpracoval 6 hodin ve svátek (svátek připadá na neděli). Mzda pana Chládka by podle jeho zařazení podle složitosti a obtížnosti práce měla činit ,- Kč. Úkol: Vypočítejte hrubou mzdu pana Chládka za daný měsíc. Jaká je výše odvodu na zdravotní pojištění? Příklad 5.2 Paní Housková pracuje v období pondělí pátek, její pracovní úvazek je stanoven na 4 hodiny denně. Její mzda činí 45,- Kč/hod, průměrný výdělek činí 49,- Kč. Podepsala Prohlášení k dani. Ve sledovaném měsíci, který má 22 pracovních dní, odpracovala paní Housková 106 hodin, z tohoto počtu bylo 11 hodin odpracováno v sobotu a 4 hodiny v noční směně. Úkol: Vypočítejte čistou mzdu paní Houskové za daný měsíc a výši odvodu na zdravotní pojištění. Příklad 5.3 Pan Čadek pracuje v období pondělí pátek, 40 hodin týdně. Jeho základní mzda činí 8 000,- Kč, průměrný výdělek činí 49,50 Kč. Podepsal Prohlášení k dani. V daném měsíci je 21 pracovních dní. Pan Čadek odpracoval 11 dní, 3 dny čerpal řádnou dovolenou a 7 dní čerpal neplacené volno. 22

23 Úkol: Vypočítejte zálohu na daň z příjmu pana Čadka za daný měsíc a výši odvodu na zdravotní pojištění. Příklad 5.4 Pan Kratochvíl pracuje v období pondělí pátek, 40 hodin týdně. Jeho základní měsíční mzda činí 8 000,- Kč, průměrný výdělek činí 50,70 Kč. Podepsal Prohlášení k dani, ve společné domácnosti vyživuje 1 dítě ve věku 10 let. V daném měsíci je 20 pracovních dní + 1 svátek (připadá na úterý). Pan Kratochvíl odpracoval 124 hodin, 2 dny čerpal řádnou dovolenou, 3 dny čerpal neplacené volno a 1 den čerpal náhradní volno za práci přesčas z minulého měsíce.z celkového počtu odpracovaných hodin bylo 5 hodin odpracováno v sobotu. Ve svátek nepracoval. Úkol: Vypočítejte čistou mzdu pana Kratochvíla za daný měsíc a odvod na zdravotní pojištění. 23

24 6. Roční zúčtování záloh na daň z příjmu Příklad 6.1 Pan Beránek je zaměstnán u s.r.o. Kosmos, podepsal Prohlášení k dani. Jeho základní měsíční mzda činí v měsíci: Leden duben ,- Kč Květen červenec ,- Kč Srpen prosinec ,- Kč Během roku obdržel odměny, a to v měsíci: Únor 2 000,- Kč Červen 2 200,- Kč Listopad 5 000,- Kč Dále obdržel v měsíci říjnu prémie 7 000,- Kč. Během prosince čerpal řádnou dovolenou, mzda za odpracované dny činila 9 200,- Kč, náhrada za dovolenou 5 120,- Kč. Pan Beránek je ženatý, manželka studuje vysokou školu, nemá žádné příjmy. Mají dítě ve věku 2 roky. Pan Beránek během sledovaného roku zaplatil: Příspěvky na penzijní připojištění ve výši 840,- Kč měsíčně (po celý rok) Úroky z úvěru ze stavebního spoření na rekonstrukci bytu ve výši ,- Kč Příspěvky na životní pojištění ve výši 7 200,- Kč a 2 100,- Kč Proveďte roční zúčtování daně pana Beránka. Příklad 6.2 Pan Medvídek je zaměstnán u s.r.o. ZAZA, podepsal Prohlášení k dani. Pracuje 40 hodin týdně, pracovní týden je pondělí pátek. Měsíčně odpracoval plný fond pracovní doby, pokud není v zadání uvedeno jinak. Ve svátek nepracoval. Náhradní volno nečerpal. 24

25 Jeho základní měsíční mzda je ,- Kč. Během kalendářního roku obdržel prémie a odměny: Leden 4 000,- Kč Březen ,- Kč Listopad 2 500,- Kč Dovolenou čerpal v měsíci: Květen 3 dny Červenec 12 dní Srpen 5 dní Práce o sobotách a nedělích: Červen 16 hodin Prosinec 7 hodin Práce přesčas: Říjen 10 hodin Pan Medvídek má k dispozici auto zaměstnavatele, které využívá i pro soukromé účely. Jedná se o osobní auto Nissan, PC ,- Kč, DPH 20%, při pořízení auta uplatnila s.r.o. nárok na odpočet DPH na vstupu. Osobní auto používal pan Medvídek v měsíci: Leden Říjen Pan Medvídek je ženatý, manželka je v domácnosti. Mají 2 děti ve věku 10 a 14 let. Během roku pan Medvídek: 2x daroval krev jako bezpříspěvkový dárce krve poskytl dar obecnímu úřadu na zřízení dětského pískoviště ve výši ,- Kč celý rok platil příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 1 500,- Kč měsíčně 25

26 Proveďte roční zúčtování daně pan Medvídka. Příklad 6.3 Pan Koloušek je zaměstnán u s.r.o. Malba od 1.9. sledovaného roku, Prohlášení k dani podepsal následujícího roku (po skončení zdaňovacího období). Pan Koloušek byl do v evidenci Úřadu práce, od 1.5. do byl zaměstnán v a.s. Barvy laky, u této společnosti podepsal Prohlášení k dani. Od 1.8. do byl opět v evidenci Úřadu práce. Základní měsíční mzda pana Kolouška u s.r.o. Malba činí ,- Kč, v a.s. Barvylaky činila 8 800,- Kč. Pan Koloušek je ženatý. Manželka má měsíční mzdu ve výši ,- Kč, u svého zaměstnavatele nepodepsala Prohlášení k dani. Dne byla panu Kolouškovi přiznána invalidita 1. stupně. Kolouškovi mají 2 děti ve věku 11 a 17 let. Proveďte roční zúčtování daně pana Kolouška. Příklad 6.5 Pan Hájek je rozvedený, má 2 děti ve vlastní péči. Obě děti navštěvují základní školu. Pokud byl v daném roce zaměstnán, jeho týdenní pracovní doba činila 40 hodin, pracovní týden byl vždy pondělí pátek. Ve svátky nepracoval. Od 1.1. do sledovaného roku byl zaměstnán v pracovním poměru u společnosti Voda plyn. Jeho měsíční mzda činila ,-. Průměrný výdělek za 4. čtvrtletí předcházejícího roku byl 118,-. V lednu byl od 7.1. do nemocen. V únoru odpracoval plný fond pracovní doby. Podepsal Prohlášení k dani. 26

27 Zaměstnavatel hradil panu Hájkovi příspěvky na penzijní připojištění na jeho účet u penzijního fondu ve výši 3 000,- měsíčně. Od 1.3. do sledovaného roku byl v evidenci Úřadu práce. Od 1.4. do byl v zaměstnán v pracovním poměru u společnosti Topenářství TP, podepsal Prohlášení k dani. Jeho měsíční hrubá mzda činila ,- Kč. Každý měsíc odpracoval plný fond pracovní doby. V srpnu ukončil pracovní poměr a vyčerpal veškerou dovolenou, na kterou měl nárok. Od 1.9. do byl opět v evidenci Úřadu práce. Od do byl zaměstnán v pracovním poměru u společnosti Revize plynu, jeho měsíční hrubá mzda činila ,- Kč. Oba měsíce používal firemní auto zaměstnavatele pro pracovní i soukromé účely. Pořizovací cena auta činí ,-, DPH 20%. Při pořízení auta byl uplatněn nárok na odpočet DPH. U zaměstnavatele Prohlášení k dani až následujícího roku a požádal o provedení ročního zúčtování. Během roku daroval pan Hájek 1x krev a zaplatil úroky z úvěru ze stavebního spoření na rekonstrukci rekreační chaty ve výši ,- Kč. Úkol: Vypracujte mzdový list za celý rok. Proveďte panu Hájkovi roční zúčtování, případně jiné vypořádání daně za sledovaný rok. Při výpočtu průměrného výdělku zaokrouhlujte na 2 desetinná čísla Příklad 6.6 Pan Jelínek je zaměstnán v s.r.o. Záře, podepsal Prohlášení k dani. Jeho základní měsíční mzda činí ,- Kč. V únoru obdržel odměnu ve výši 4 000,- Kč, v dubnu prémie ve výši 3 300,- Kč. 27

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více