VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské"

Transkript

1 Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou na jednodenní pracovní cestu do Brna a v souladu se zákonem o cestovních náhradách jí vyplatil Kč. Dále o paní Kropáčkové víme, že si měsíčně přispívá na své penzijní připojištění částkou 500 Kč a že byla na bezpříspěvkovém odběru krve. Paní Kropáčková si chce zvýšit kvalifikaci, tak studuje dálkově vysokou školu. Do absolutoria už jí chybí jenom rok. Paní Kropáčková je rozvedená a pečuje o své dvě nezletilé děti, které s ní žijí ve společné domácnosti. Má jediného zaměstnavatele, podepsala u něj prohlášení poplatníka o uplatňování slev. Stanovte výši zálohy na daň. Řešení základ součást zdanitelných příjmů nemocenská osvobozeno náhrada za dovolenou 650 součást zdanitelných příjmů cestovní náhrady vyplaceny v rámci limitu, nejsou předmětem daně penzijní připojištění a dary (bezplatné darování krve) lze případně uplatnit až při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání, ne při stanovení záloh na daň podepsala prohlášení může uplatňovat slevy, má nárok na základní slevu a daňové zvýhodnění na děti, slevu na studenta uplatnit nemůže, protože nestuduje v prezenčním programu, navíc zřejmě ani nesplní podmínku věku zdanitelné příjmy: = výdaje pojistné: sociální 0,08 * = 1 542, zdravotní 0,045 * = 868 zdanitelná mzda: = = (zaokrouhlení na 100 nahoru) záloha na daň = (základní sleva) - 2 * 500 (na 2 děti) = 904 [výpočet zálohy: z daňových tabulek pro měsíční zálohy zdanitelná mzda dosáhla po zaokrouhlení , tedy spadá do druhého pásma (od do ), výše zálohy se tedy stanoví takto: ( ) * 0,19] Příklad 2 Za celý rok si paní Kropáčková vydělala celkem Kč. Zaměstnavatel jí dále v prosinci vyplatil prémie ve výši Kč. Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které jí bylo zaměstnavatelem sraženo, činí Kč. Zaměstnavatel jí v průběhu roku srazil na zálohách Kč. Paní Kropáčková kromě doložení odběru krve, předložila zaměstnavateli také potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění ve výši Kč. V listopadu si paní Kropáčková trochu zamelouchařila pro svého známého. Na základě dohody o provedení práce jí vyplatil jednorázovou odměnu ve výši Kč čistého. Paní Kropáčková také tržila Kč za prodej chalupy, kterou loni zdědila po babičce. Babička ji kdysi zdědila po svých rodičích.

2 Proveďte roční zúčtování. příjmy za rok 2006 činily: = Kč výdaje (sražené pojistné) Kč základ daně Kč odpočty: dar (bezplatný odběr krve je oceněn jako nepeněžitý dar v hodnotě Kč) Kč životní pojištění Kč upravený základ daně Kč = (zaokrouhlení na 100 dolů) daň = Kč Kč (základní sleva za rok) 2 * Kč (zvýhodnění na dvě děti) = Kč přeplatek: Kč Kč = Kč penzijní připojištění uplatnit nemůže, protože za rok zaplatila celkem jen Kč, na ty čerpala státní podporu, daňový odpočet lze uplatnit z částky nad Kč, nejvíc lze odečíst Kč pro provedení zúčtování musí být splněny některé předpoklady (viz slidy k přednášce), ty ovšem paní Kropáčková nesplnila!!! (má souběžně dvě zaměstnání, kde jsou jí strhávány zálohy) Na provedení zúčtování proto nemá nárok a má povinnost podat daňové přiznání. Tam to dopadne následovně: příjmy = (proč 6 250, když v zadání je 5 000: tato částka je čistého, jedná se o dohodu o provedení práce, tzn. nestrhává se pojištění, pouze daň. Jelikož zde nemá podepsáno prohlášení a příjem překročil Kč, musel zaměstnavatel srazil zálohu. Ta se počítá podle stejné tabulky jako v příkladu 1, ale současně nesmí být menší než 20 % a nesnižuje se o slevy. Jelikož jsme v prvním pásmu do bude podle tabulky daň pouze 12 %, musel tedy srazit 20 %, takže částka Kč představuje 80 % hrubého příjmu, z toho plyne výše čistého příjmu / 0,8 = Pro kontrolu: podle tabulky je záloha na daň * 0,12 = 756, minimálně musí být sraženo 20 %, tedy * 0,2 = 1 260, k výplatě čistého potom zbývá 5 000) výdaje základ daně odpočty (jako výše) upravený základ daně = daň = * = přeplatek = = při provedení zúčtování (v podstatě zatajení druhého příjmu) paní Kropáčková zkrátila svou daňovou povinnost o 315 Kč, to zjistíme buď porovnáním výše přeplatku, nebo přibližně také takto: celý druhý příjem spadne do třetího pásma, tzn. zdaní se 25% sazbou, což činí 1 562,50 (přibližně bez zaokrouhlení), záloha jí z tohoto příjmu byla sražena ve výši 1 260, tento rozdíl dá 302,50, což je dáno problematikou zaokrouhlení.

3 Příklad 3 Pan Staněk je sice zaměstnán na plný úvazek, přesto mu zbývá čas a síly na občasný přivýdělek. Např. uzavřel dohodu o provedení práce, ve které byla sjednána odměna v celkové výši Kč a její výplata najednou po odevzdání sjednané práce. Prohlášení k dani má podepsáno u svého hlavního zaměstnavatele. Je zvolené schéma u dohody daňově optimální? Řešení > 5 000, není podepsáno prohlášení, tzn. nelze už provést srážku, ale musí se srazit záloha minimálně 20 %. Zde se tedy srazí těch 20 %, tzn , čistého dostane pan Staněk vyplaceno Má souběžně dva zaměstnavatele, takže musí podat přiznání. Kdyby se odměna rozložila do dvou měsíců a nepřekročila 5 000, srazil by mu tento zaměstnavatel 15% srážkovou daň. Celkem by pak dostal vyplaceno Co je výhodnější ale záleží na tom, do jakého pásma by tento příjem spadl a na jaké slevy a odpočty má pan Staněk nárok. Např. pokud by na tom byl příjmově a s dětmi jako paní Kropáčková, je pro něj výhodnější, aby tento příjem byl rozložen do více měsíců a zdaněn srážkou. Příklad 4 Společnost má 10 zaměstnanců. Majitel společnosti chce vynaložit Kč na každého na zvýšení jejich mezd. Kromě peněžitého navýšení platu zvažuje i poskytování příspěvku na penzijní připojištění nebo příspěvku na životní pojištění. Průměrný příjem zaměstnanců je Kč měsíčně. Jak optimálně zvýšit jejich příjmy? Může zvýšit jejich peněžitou mzdu (var 1), může jim přispívat na penzijní připojištění a životní pojištění v rozsahu, v jakém jsou pro něj příspěvky daňově uznatelné (var 2), nebo v rozsahu, v jakém jsou tyto příjmy osvobozeny u zaměstnance od daně z příjmů (var 3). náklady zaměstnavatele hrubý příjem zaměstnance původně varianta 1 varianta 2 varianta ( ) ( ) z toho PP + ŽP vyměřovací základ pojistného SZ placené zaměstnavatelem ZP placené zaměstnavatelem * 0,26 = * 0,09 = * 0,26 = * 0,09 = * 0,26 = * 0,09 = SZ srážené * 0,08 = * 0,08 = * 0,08 = 1 600

4 zaměstnanci ZP srážené zaměstnanci * 0,045 = * 0,045 = * 0,045 = 925 základ daně záloha na daň čistá mzda změna mzdy čisté na odvody padlo daňové náklady zaměstnavatele ztráta daňového štítu (0,24 * ( ) Příklad 5 Řediteli společnosti byly v rámci motivačního programu bylo prodáno 100 kusů akcií společnosti. Prodejní cena činila 50 Kč za akcii. Jejich aktuální tržní hodnota byla 450 Kč za akcii. Ovlivní tato operace daňovou povinnost ředitele společnosti? Ovlivní tato operace daňovou povinnost společnosti? Co se stane, pokud akcie ihned prodá? zvýší se mu základ daně o slevu oproti ceně obvyklé, tzn. o 100 * (450 50) = Kč z toho je mu odvede daň zaměstnavatelem příjmy z prodeje akcií jsou osvobozeny po 6 měsících jejich držby, pokud by je ihned prodal, dosáhl by zdanitelného příjmy, který by zahrnul do daňového přiznání, příjem , výdaj na pořízení akcií ve výši 5 000, tzn. by ještě jednou zdanil Kč!!! Příklad 6 Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci pro soukromé i služební účely automobil v pořizovací ceně Kč (včetně DPH). Bude tím ovlivněn základ daně zaměstnance? Zaměstnavatel tento automobil zaměstnanci pro soukromé účely pronajal za Kč. Obvyklý pronájem by činil Kč. Bude tím ovlivněn základ daně zaměstnance? Zaměstnavatel hradí zaměstnanci i pohonné hmoty. V daném měsíci najel zaměstnanec na soukromé účely 600 km. Průměrná spotřeba vozidla dle technického průkazu činí 7 l / 100 km. Průměrná cena pohonných hmot v měsíci činila 25 Kč bez DPH. Jaký vliv to bude mít na základ daně zaměstnance? Průběhu měsíce vyměnil zaměstnavatel původní vozidlo za nové s pořizovací cenou Kč (včetně DPH). Bude to mít nějaký vliv?

5 při bezplatném poskytnutí služebního automobilu i pro soukromé účely se v každém měsíci, kdy měl auto k dispozici zvyšuje jeho základ daně o 1 % vstupní ceny včetně DPH, minimálně o Kč, tzn. v tomto případě se mu měsíčně zvedne základ daně o Kč pokud by mu bylo auto pronajato, sledovalo by se, zda nezískal slevu oproti ceně obvyklé, ta v tomto případě dosáhla Kč, o tuto slevu by se mu zvýšil základ daně zaměstnavatel opět poskytuje bezplatné plnění, zaměstnanci se musí o hodnotu pohonných hmot zvýšit základ daně. tzn. o 600 / 7 * 25 = 2 142,85 bez DPH, dále je nutno připočítat i DPH, čili základ daně se celkem zvýší o 2 142,85 * 1,19 = Kč, tyto výdaje nejsou u zaměstnavatele daňově uznatelné!!!! (v souvislosti se změnami v pracovněprávní oblasti a novým zákoníkem práce by měly být uznatelné od příštího roku) pokud je automobil v průběhu měsíce vyměněn za jiný, bere se jako základna pro výpočet jednoho procenta vyšší vstupní cena, tedy v tomto případě se základ daně zvýší o Kč Příklad 7 Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům 80korunové stravenky. Distributor stravenek si za každou stravenku účtuje zprostředkovatelský poplatek ve výši 2 Kč. Zaměstnanec si vydělá v průměru Kč. V daném měsíci obdržel 20 ks stravenek na 20 odpracovaných směn. Kolik minimálně musí zaměstnanec hradit za stravenky, aby náklady vynaložené zaměstnavatelem byly daňově uznatelné? Jaké při tom dosáhnou zaměstnanec a zaměstnavatel úspory na daních a dalších odvodech oproti situaci, kdy by hodnotu stravenek vyplatil zaměstnavatel v hotovosti? Jaký by byl čistý příjem zaměstnance, kdyby zaměstnavatel místo stravenek poskytl peněžité plnění a chtěl vynaložit maximálně náklady odpovídající nákladům, které by v souhrnu vynaložil na stravenky? Příklad 8 Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům k odběru vlastní výrobky za cenu 50 Kč za kus bez DPH. Obvyklá tržní cena, za kterou výrobky dodává, činí 70 Kč za kus bez DPH. Změní se nějak základ daně u zaměstnance, který v daném měsíci odebere 20 kusů? Jaký dopad to má na zaměstnavatele? Příklad 9 Pan Novák je členem dozorčí rady společnosti. Za práci v dozorčí radě dostává měsíčně odměnu ve výši Kč. Pan Sláma je členem této dozorčí rady jako zástupce zaměstnancům. Za práci v dozorčí radě rovněž dostává měsíčně Kč. Jeho průměrný měsíční příjem ze zaměstnání u této společnosti činí Kč. Jaký je čistý příjem pana Nováka a pana Slámy z členství v dozorčí radě?

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů Ing. Ivana Důrasová 2014 Ivana Důrasová MZDOVÁ AGENDA V PRAXI 1. vydání ISBN 978-80-88064-02-2 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava,

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;

Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč; Daňové přiznání za rok 2013 Daňová expertka Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars radí čtenářům týdeníku Dotyk, jak se pohodlně a spolehlivě vypořádat s úskalími daňového formuláře. Daňové přiznání

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Hana FATĚNOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VÝPOČET MEZD, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ A OPTIMALIZACE

Více