HTS Report ISK. Inventář sociálních kompetencí. Karel Novák ID Datum administrace Plná verze 1. vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HTS Report ISK. Inventář sociálních kompetencí. Karel Novák ID Datum administrace Plná verze 1. vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha"

Transkript

1 ISK Inventář sociálních kompetencí HTS Report ID Datum administrace Plná verze 1. vydání

2 PŘEHLED VÝSLEDKŮ ISK 2/21 Přehled výsledků Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení škál Skórování položek Statistika odpovědí Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum,Praha,2001).

3 TESTOVÝ PROFIL ISK 3/21 Testový profil Inventář sociálních kompetencí Plná verze Škály sociální orientace Prosocialita (PRO) 14 4 Převzetí perspektivy (PPE) 17 4 Pluralita hodnot (PHO) Ochota ke kompromisu (KOM) Naslouchání (NAS) Škály ofenzivity Schopnost prosadit se (SPR) 9 11 Ochota ke konfliktu (OKF) Extraverze(EXT) Rozhodnost (ROZ)

4 TESTOVÝ PROFIL ISK 4/21 Inventář sociálních kompetencí Plná verze Škály sebeovládání Sebekontrola (SEK) Emocionální stabilita (EST) Flexibilita chování (FCH) Internalita (INT) Škály reflexibility Sebeprezentace (SEP) Přímá pozornost k sobě (PPS) Nepřímá pozornost k sobě (NPS) Vnímání osob (VNO)

5 TESTOVÝ PROFIL ISK 5/21 Inventář sociálních kompetencí Plná verze Sekundární škály Sociální orientace (SO) Ofenzivita (OF) Sebeovládání (SE) Reflexibilita (RE)

6 VYHODNOCENÍ ŠKÁL ISK 6/21 Vyhodnocení škál Inventář sociálních kompetencí Plná verze Parametr Hrubý skór Standardní skór Škály sociální orientace Prosocialita (PRO) Převzetí perspektivy (PPE) 14 4 Pluralita hodnot (PHO) 17 4 Ochota ke kompromisu (KOM) Naslouchání (NAS) Škály ofenzivity Schopnost prosadit se (SPR) Ochota ke konfliktu (OKF) 9 11 Extraverze(EXT) Rozhodnost (ROZ) Škály sebeovládání Sebekontrola (SEK) Emocionální stabilita (EST) Flexibilita chování (FCH) Internalita (INT) Škály reflexibility Sebeprezentace (SEP) Přímá pozornost k sobě (PPS) Nepřímá pozornost k sobě (NPS) Vnímání osob (VNO) Sekundární škály Sociální orientace (SO) Ofenzivita (OF) Sebeovládání (SE) Reflexibilita (RE) 67 36

7 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 7/21 Grafické zobrazení škál Prosocialita (PRO) Hrubý skór 19 Standardní skór 17 Položky pokrývají rozsah, v jakém se proband aktivně angažuje pro druhé lidi, chová se vůči nim solidárně a férově. Neutrální nebo odmítavý postoj k druhým lidem, zaměření na vlastní prospěch. Základní je pozitivní postoj vůči druhým lidem, ochota naslouchat, pomáhat, spravedlivý přístup k druhým lidem. Převzetí perspektivy (PPE) Hrubý skór 14 Standardní skór 4 Schopnost vžít se do druhého člověka a podívat se na svět z jeho hlediska.

8 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 8/21 Sebestřednost, schopnost vidět svět pouze z vlastní perspektivy, nepochopení názorů, hodnot a chování druhých lidí. Úslí o pochopení druhých lidí, schopnost podívat se na situaci z perspektivy druhého člověka a vyhodnotit ji z jeho hlediska, porozumění pocitům druhých. Pluralita hodnot (PHO) Hrubý skór 17 Standardní skór 4 Rozsah, v jakém osoba projevuje toleranci a otevřenost vůči postojům a názorům druhých lidí. Obklopuje se především lidmi podobného ražení, neochota ke změně vlastního názoru. Radost ze setkávání s nejrůznějšími lidmi, zájem o různorodost lidí, ochota vzdát se případně vlastního postoje. Ochota ke kompromisu (KOM) Hrubý skór 17 Standardní skór 51 Rozsah, ve kterém osoba v konfliktních situacích usiluje o vzájemné vyvážení zájmů.

9 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 9/21 V konfliktních situacích se zaměřuje výhradně na vlastní zájmy, bez ohledu na zájmy druhé strany konfliktu. V konfliktních situacích sice usiluje o prosazení vlastního zájmu, ale dává přitom prostor pro realizaci zájmů druhé konfliktní strany. Naslouchání (NAS) Hrubý skór 19 Standardní skór 48 Rozsah, ve kterém osoba naslouchá při rozhovorech. Nezajímá se o argumenty partnera v rozhovoru, při rozhovoru je duševně nepřítomný. Zájem o partnera v rozhovoru a jeho argumenty, při rozhovoru má přehled, o čem se mluví. Schopnost prosadit se (SPR) Hrubý skór 17 Standardní skór 12 Rozsah, ve kterém osoba v sociálním kontaktu prosazuje úspěšně vlastní zájmy.

10 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 10/21 Opomíjení vlastních zájmů, časté podléhání při soupeření s ostatními. Úspěšné prosazení vlastních zájmů, případně navzdory nepříznivým okolnostem, schopnost ovlivnit druhé, vedoucí postavení. Ochota ke konfliktu (OKF) Hrubý skór 9 Standardní skór 11 Rozsah, ve kterém je osoba schopná postavit se konfliktu a aktivní hledání řešení. Vyhýbání se konfliktům, vyčkávání, až věci "samy" odezní. Aktivní přístup k hledání řešení, radost z kontroverzních diskusí. Extraverze(EXT) Hrubý skór 17 Standardní skór 47 Rozsah, ve kterém osoba aktivně zahajuje kontakt s druhými lidmi a navazuje s nimi vztahy.

11 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 11/21 Dává přednost samotě, sociální stažení. Vyhledává vztahy s druhými lidmi, rychle navazuje vztahy, je rád/a ve středu zájmu, baví ostatní. Rozhodnost (ROZ) Hrubý skór 17 Standardní skór 37 Schopnost rozhodnout se rychle mezi několika alternativami chování. Oddalovat rozhodnutí, předávání odpovědnosti za rozhodnutí druhým lidem. Rychlé rozhodování, činorodost. Sebekontrola (SEK) Hrubý skór 18 Standardní skór 67 Schopnost člověka racionálně řídit vlastní chování v zátěžových situacích.

12 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 12/21 Snadná ovlivnitelnost emocemi, výbušnost. Rozvážné činy, kontrola emocí. Emocionální stabilita (EST) Hrubý skór 20 Standardní skór 66 Rozsah, ve kterém je osoba emocionálně vyrovnaná, absence agresivity nebo sociální úzkosti. Výrazné výkyvy nálad v krátkém čase, často negativní emoce. Vyrovnané emoce, vnitřní klid, zpravidla pozitivní ladění. Flexibilita chování (FCH) Hrubý skór 17 Standardní skór 28 Schopnost člověka přizpůsobit své chování situaci.

13 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 13/21 Nechá se vyvést z míry nepředvídanými událostmi, bezradnost v těchto situacích. Flexibilní reakce na měnící se situaci, schopnost rychle vymýšlet alternativy chování. Internalita (INT) Hrubý skór 30 Standardní skór 90 Přesvědčení člověka, že je sám zodpovědný za události ve svém životě a schopnost unést důsledky vlastního chování. Zodpovědnost za vlastní život přesouvá na jiné lidi, osud, náhodu apod., stále odkázaný/á na pomoc druhých. Zodpovědnost za vlastní život vnímá primárně u sebe, zažívá jistou nezávislost, důvěřuje vlastním schopnostem. Sebeprezentace (SEP) Hrubý skór 20 Standardní skór 71 Schopnost člověka zapůsobit pozitivním, resp. žádoucím dojmem na druhé.

14 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 14/21 Nechce nebo neumí působit určitým dojmem, vždy autentické chování. Cíleně ovlivňuje dojem, který si o něm/ní mají druzí utvořit. Přímá pozornost k sobě (PPS) Hrubý skór 15 Standardní skór 31 Rozsah, ve kterém osoba sama sebe vědomě vnímá a reflektuje. Chybí reflexe vlastní osoby. Přemýšlí o vlastní osobě, svých emocích, motivech a vlastních činech. Nepřímá pozornost k sobě (NPS) Hrubý skór 17 Standardní skór 52 Rozsah, ve kterém osoba vědomě vnímá, jak působí na druhé lidi.

15 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 15/21 Lhostejnost k vlastnímu působení na druhé lidi. Aktivně se zabývá svým působením na druhé lidi, dbá na reakce, které ve druhých vyvolává, na vlastní gesta, mimiku apod. Vnímání osob (VNO) Hrubý skór 15 Standardní skór 13 Rozsah, ve kterém se osoba pokouší pozorováním druhých lidí zpřesnit svůj vlastní odhad jejich osoby. Nezájem o druhé lidi, nedostatek citu pro chování a prožívání druhých lidí. Přesné pozorování druhých lidí, zájem o jejich chování a prožívání. Sociální orientace (SO) Hrubý skór 86 Standardní skór 10 Rozsah, ve kterém proband vystupuje vůči druhým s otevřeností a pozitivním přístupem.

16 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 16/21 Zaměření na vlastní prospěch, nezájem o druhé, ignorování názorů druhých lidí, podceňování druhých. Angažovanost ve vztahu k druhým lidem, pozornost a ochota pomoci, tolerance k různým názorům druhých, ochota ke kompromisu. Ofenzivita (OF) Hrubý skór 60 Standardní skór 18 Aktivita při realizaci vlastních zájmů v kontaktu s druhými lidmi. Sociální izolace, vyhýbá se konfliktu, podřizuje se, odsouvá rozhodnutí. Aktivně oslovuje druhé lidi, nevyhýbá se konfliktu, rozhoduje se, realizuje aktivně vlastní zájmy. Sebeovládání (SE) Hrubý skór 85 Standardní skór 73 Schopnost flexibilního a racionálního chování, vnímání sebe sama jako aktivního činitele.

17 GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL ISK 17/21 Nechává se unášet osudem, chování může být výrazně ovlivněno výkyvy nálad, odpovědnost za vlastní život přesouvá na druhé. Racionální chování, emoce chování příliš neovlivňují, vnímaná odpovědnost za vlastní život. Reflexibilita (RE) Hrubý skór 67 Standardní skór 36 Rozsah, ve kterém osoba aktivně interaguje se svými partnery. Nezájem zabývat se vlastním chováním vůči druhým lidem, lhostejnost v chování i prožívání přítomnosti druhého člověka. Vlastní chování vzhledem k druhým je reflektováno a případně cíleně řízeno, zájem o druhé lidi.

18 SKÓROVÁNÍ POLOŽEK ISK 18/21 Skórování položek Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Čas (vteřiny) 1 Angažuji se pro druhé (3) spíše souhlasí 3,2 2 Miluji diskuse s lidmi s odlišnými názory (3) spíše souhlasí 2,5 3 Považuji za nudné naslouchat druhým (2) spíše nesouhlasí 3,4 4 Často se rozčílím nebo se raduji, aniž bych to ovládal/a (2) spíše nesouhlasí 1,8 5 Velmi často o sobě přemýšlím (3) spíše souhlasí 2,3 6 Pokouším se pochopit věc z pohledu druhého (2) spíše nesouhlasí 3,9 7 Většinou jsem to já, kdo seznamuje lidi (3) spíše souhlasí 1,8 8 Mnozí jsou vyrovnanější než já (1) vůbec nesouhlasí 3,7 9 Mívám pocit, že jsem pouze hračkou pro své okolí (1) vůbec nesouhlasí 3,7 10 V rozhovorech sleduji chování protějšku (3) spíše souhlasí 3 11 Lidé vedoucí jiný život jsou pro mne těžko přijatelní (4) zcela souhlasí 4,8 12 Ve sporu dbám na uplatnění zájmů protivníka (2) spíše nesouhlasí 3,8 13 Rozhodnout se pro něco je pro mne celkem snadné (4) zcela souhlasí 2,7 14 Občas mne něco rozhodí tak, že je celý den všechno špatně (2) spíše nesouhlasí 7,9 15 Daří se mi před ostatními předstírat (3) spíše souhlasí 3,1 16 Jsem příliš zaměstnán/a na zabývání se cizími problémy (3) spíše souhlasí 4,4 17 Většinou prosadím svou vůli (1) vůbec nesouhlasí 2,5 18 K uskutečnění zájmů potřebuji pomoc druhých (3) spíše souhlasí 3,3 19 Často přemýšlím o tom, jak působím na druhé lidi (2) spíše nesouhlasí 2,6 20 Usiluji také o určité vítězství mých soupeřů (4) zcela souhlasí 3,1 21 Když se musí něco rozhodnout, daří se mi získat lidi na svou stranu (2) spíše nesouhlasí 3,7 22 Často se stává, že se moje nálada den ze dne mění (1) vůbec nesouhlasí 2,8 23 Je pro mne často těžké vcítit se do druhých lidí (3) spíše souhlasí 3,1 24 Vědomě vyvolávám dojem, který chci, aby si o mně ostatní udělali (3) spíše souhlasí 5,1 25 Štvou mne lidé, kteří jsou jiní, než jsem já sám/sama (1) vůbec nesouhlasí 4,1 26 Jak dojde na slovní spor, jsem ve svém živlu (2) spíše nesouhlasí 3,6 27 Když jsem v koncích, napadne mne něco nového (2) spíše nesouhlasí 4,4 28 Dbám na to, jak budou lidé reagovat na mé chování (3) spíše souhlasí 2,3 29 Často jsem neposlouchal/a, když mi někdo položil otázku (1) vůbec nesouhlasí 3,5 30 Když je nějaká oslava nudná, dovedu to rychle změnit (1) vůbec nesouhlasí 4,8 31 Žiji podle pravidla: "Nejdřív myslet, pak jednat." (3) spíše souhlasí 3,1 32 Často se snažím vypozorovat motivaci chování druhých lidí (4) zcela souhlasí 5,5 33 Při zacházení s druhými lidmi dbám na to, abych jednal/a férově (4) zcela souhlasí 37,8 34 Někdy předstírám, že druhého pozorně poslouchám (2) spíše nesouhlasí 3,4 35 Důležitá rozhodnutí často odsouvám (3) spíše souhlasí 2,6 36 I když sleduji vlastní zájmy, jsem odkázán/a na podporu druhých (3) spíše souhlasí 3,5 37 Často přemýšlím sám/sama o sobě (2) spíše nesouhlasí 2,4 38 V konfliktu je mi jedno, jestli i protistrana prosadí své představy (4) zcela souhlasí 4 39 V diskusích často podléhám argumentům druhých (3) spíše souhlasí 3,3 40 Často se stává, že několikrát denně změním náladu (3) spíše souhlasí 2,3 41 Někdy si říkám, že nemám vliv na běh svého života (2) spíše nesouhlasí 3,7

19 SKÓROVÁNÍ POLOŽEK ISK 19/21 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Čas (vteřiny) 42 Snažím se zjistit, jestli je mé chování vnímáno dle mého úmyslu (4) zcela souhlasí 7,8 43 Při neshodách se mi daří pohlédnout na věc i z pohledu protivníka (3) spíše souhlasí 5,5 44 Je pro mne snadné zapadnout do nové skupiny lidí (4) zcela souhlasí 8,2 45 Své pocity mám vždy velmi dobře pod kontrolou (3) spíše souhlasí 2,8 46 Na lidi, kteří jsou pro mne důležití, se snažím dělat dobrý dojem (3) spíše souhlasí 5,3 47 V průběhu dne se rád/a setkávám s nejrůznějšími typy lidí (2) spíše nesouhlasí 4,1 48 Rozporuplné diskuse jsou mi většinou nepříjemné (3) spíše souhlasí 5,1 49 I v bezvýchodných situacích vím, jak se zachovat (3) spíše souhlasí 3,8 50 Pokouším se udělat si obrázek o náladě člověka, se kterým mluvím (2) spíše nesouhlasí 3,8 51 Dnes už není tak důležité být k druhým solidární (2) spíše nesouhlasí 6,5 52 Významná rozhodnutí rád/a přenechávám ostatním (2) spíše nesouhlasí 3,9 53 Co se mi děje, závisí na mně samotném/samotné (4) zcela souhlasí 4 54 Často se ve společnosti druhých zabývám v myšlenkách sám/sama sebou (3) spíše souhlasí 5,5 55 Při konfliktech jen málo dbám na zájmy svých protivníků (1) vůbec nesouhlasí 3 56 Nevyhýbám se konfliktům, pokud jde o dosažení mých cílů (2) spíše nesouhlasí 3,7 57 Není snadné vyvést mě z rovnováhy (3) spíše souhlasí 3,5 58 Občas se navenek přizpůsobím očekáváním druhých (3) spíše souhlasí 4,6 59 Druzí mne často nudí, nebaví mne delší dobu je poslouchat (3) spíše souhlasí 5,1 60 Při společenských událostech se raději držím stranou (2) spíše nesouhlasí 3 61 V mém životě velmi výjimečně cítím bezmoc (3) spíše souhlasí 3,8 62 Často mne nezajímá, jak lidé reagují na mé chování (2) spíše nesouhlasí 3,1 63 Není pro mne problém vžít se do pocitů druhých lidí. (2) spíše nesouhlasí 3,8 64 Diskutuji rád/a s lidmi s jinými názory (1) vůbec nesouhlasí 5,4 65 Při diskusi dokáži přijímat různé názory (3) spíše souhlasí 4,3 66 Většinou jsem odkázán/a na ostatní, pokud chci prosadit své zájmy (2) spíše nesouhlasí 4,2 67 Při každém rozhovoru sleduji mimiku partnera (2) spíše nesouhlasí 4,3 68 Jednám podle rčení "bližší košile než kabát" (2) spíše nesouhlasí 5 69 Téměř všechny problémy řeším bez průtahů (4) zcela souhlasí 3,3 70 Ve stresu dokážu zachovat větší klid než ostatní (3) spíše souhlasí 4,2 71 V kontaktu s cizími jsem lepší pozorovatel/ka než ostatní (2) spíše nesouhlasí 3,6 72 Při neshodách se pokouším zohlednit i práva protistrany (3) spíše souhlasí 6,5 73 Aktivně oslovím lidi, se kterými se chci seznámit (2) spíše nesouhlasí 2,7 74 Normálně se nerozčílím, když se něco nedaří (3) spíše souhlasí 4 75 Běžně si nedělám starosti s vlastními pocity (3) spíše souhlasí 4,4 76 V konfliktech dokážu přiznat vlastní chybu (2) spíše nesouhlasí 4,7 77 Většiny lidí, kteří se mnou chtějí mluvit, se snažím rychle zbavit (1) vůbec nesouhlasí 4,7 78 Někdy je těžké prosadit své stanovisko vůči ostatním (2) spíše nesouhlasí 5,5 79 Mnohokrát jsem nevěděl/a, jak dál (2) spíše nesouhlasí 4,5 80 Vždy se snažím zprostředkovat o sobě kladný obraz (3) spíše souhlasí 5,3 81 V rozhovoru se snažím vidět svět i očima partnera (3) spíše souhlasí 6,7 82 Problémy řeším hned, jak vzniknou. (2) spíše nesouhlasí 3 83 Pokud by vše záviselo jen na mně, většiny cílů bych nedosáhl/a (1) vůbec nesouhlasí 5,6 84 V rozhovoru se snažím poznat, co si o mně druhý myslí (3) spíše souhlasí 6,7 85 I když nemám volného času nazbyt, najdu si čas vyslechnout druhé (2) spíše nesouhlasí 6,5 86 Je mi nepříjemné, když se musím s někým hádat (4) zcela souhlasí 4,7

20 SKÓROVÁNÍ POLOŽEK ISK 20/21 Číslo Položka (zkrácený text) Odpověď Čas (vteřiny) 87 I při velké zátěži si promyslím, co budu dělat (2) spíše nesouhlasí 4 88 Mám cit pro to, když někdo říká něco jiného než si myslí (2) spíše nesouhlasí 4,7 89 Když nemám pravdu, jsem ochotný/á změnit stanovisko (3) spíše souhlasí 4,7 90 Dělá mi problémy navázat kontakt s druhými (1) vůbec nesouhlasí 4,1 91 Téměř vždy mám dobrou náladu (4) zcela souhlasí 3,4 92 Před cizími se snažím ukazovat jen kladné vlastnosti (3) spíše souhlasí 3,1 93 Porážka nebo úspěch protistrany mne nezajímá (2) spíše nesouhlasí 6,5 94 Obyčejně určuji, co a jak se bude dělat (3) spíše souhlasí 3,4 95 Na podporu svého názoru najdu vždy dostatek argumentů (3) spíše souhlasí 3,9 96 O své vlastní pocity se příliš nestarám (2) spíše nesouhlasí 3,2 97 Jen příležitostně se mi daří vžít do situace druhého (3) spíše souhlasí 4,1 98 Nepříjemným rozhodnutím se rád/a vyhnu (3) spíše souhlasí 3,6 99 Často jsem odkázaný/á na jiné (1) vůbec nesouhlasí 3,5 100 Snažím se i z gestikulace zjistit, co si o mně druhý myslí (2) spíše nesouhlasí 5,1 101 Při rozhovoru často začnu myslet na něco jiného (2) spíše nesouhlasí 5,2 102 Často reaguji až příliš vztekle (1) vůbec nesouhlasí 7,2 103 Občas považuji za nutné se přetvařovat (2) spíše nesouhlasí 3,8 104 Nejraději se starám jen o vlastní záležitosti (3) spíše souhlasí 3,5 105 O motivech mého chování příliš nepřemýšlím (3) spíše souhlasí 4,7 106 Je zajímavé poznávat různé typy lidí (2) spíše nesouhlasí 3,6 107 Jsem na ostatních lidech dost nezávislý/á (4) zcela souhlasí 4,5 108 Jen zřídka při hádce podlehnu (4) zcela souhlasí 3,6 Počet nezodpovězených položek 0 Celkový čas 08:00

21 STATISTIKA ODPOVĚDÍ ISK 21/21 Statistika odpovědí Rozložení odpovědí Stupeň Percent 1 13 % 2 35 % 3 39 % 4 13 % Chování během administrace Okno, ve kterém probíhalo testování, nebylo během administrace opuštěno. Tyto informace se objeví, pokud proband během administrace testu otevře na svém počítači jiné okno, než ve kterém probíhá testování. Více podrobností lze získat v příručce pro HTS 5.

HTS Report. Test pozornosti d2. Jana Králíková ID Datum administrace Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. Test pozornosti d2. Jana Králíková ID Datum administrace Hogrefe Testcentrum, Praha d2 Test pozornosti d2 HTS Report ID 8389-71 Datum administrace 15.08.2017 d2 Přehled výsledků 2 / 13 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení škál Statistika odpovědí Vyhodnocení

Více

SVF Standard. Strategie zvládání stresu - SVF Vydání. Stefan Bergmann

SVF Standard. Strategie zvládání stresu - SVF Vydání. Stefan Bergmann SVF Standard Strategie zvládání stresu - SVF 78 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 10.08.2014 SVF Přehled výsledků 2 / 15 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické

Více

NEO-FFI. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. HTS Report. Martin Povýšil ID Datum administrace Standard 1.

NEO-FFI. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. HTS Report. Martin Povýšil ID Datum administrace Standard 1. NEO-FFI NEO pětifaktorový osobnostní inventář HTS Report ID 8389-75 Datum administrace 11.07.2017 Standard 1. vydání PŘEHLED VÝSLEDKŮ NEO-FFI 2/12 Přehled výsledků Obsah Testový profil Vyhodnocení škál

Více

Test pozornosti d2. Příklad. ID Datum administrace

Test pozornosti d2. Příklad. ID Datum administrace d2 Test pozornosti d2 ID 5087-2 Datum administrace 01.07.2014 d2 Přehled výsledků 2 / 12 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické zobrazení škál Vyhodnocení Výsledky testování může

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

BOMAT- SHORT. Bochumský maticový test - krátká verze. HTS Report. Jan Novák ID Datum administrace Forma A 1.

BOMAT- SHORT. Bochumský maticový test - krátká verze. HTS Report. Jan Novák ID Datum administrace Forma A 1. HTS Report BOMAT- SHORT Bochumský maticový test - krátká verze ID 889-0 Datum administrace.0.0 Forma A. Vydání BOMAT-SHORT Přehled výsledků / PŘEHLED VÝSLEDKŮ Věk probanda a věkové rozmezí normy nekorespondují

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

NEO-FFI Standard. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Příklad. 1. Vydání

NEO-FFI Standard. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Příklad. 1. Vydání NEO-FFI Standard NEO pětifaktorový osobnostní inventář 1. Vydání ID 5074-2 Datum administrace 30.06.2014 NEO-FFI Přehled výsledků 2 / 12 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report d2-r d2-r ID 8389-30 Datum administrace 13.06.2016 Standard 1. Vydání d2-r Přehled výsledků 2 / 16 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Zpráva Obecné informace Jak rozumět výsledkům Výsledky Testový profil

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Modul L Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Skupinová dynamika Autor obrázku: RNDr. Petr

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a zdraví Etická výchova 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák Komunikace - zná a užívá různé druhy a úrovně komunikace,uplatňuje zásady verbální komunikace, vnímá vliv různých způsobů

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 ~. vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 Pro potřeby základních škol byla kompetence ke komunikaci rozpracována do 11 základních dovedností: Naslouchání

Více

Individuální řešení problému - psaní textu, prezentace textu. Moji klienti. Komunikace. V místnosti u stolu

Individuální řešení problému - psaní textu, prezentace textu. Moji klienti. Komunikace. V místnosti u stolu Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému - psaní textu, prezentace textu Moji klienti Komunikace Kreativita, Flexibilita,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 2 - Projektová

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

Individuální prezentace. Prekérní situace. Zvládání zátěže. Komunikace, Flexibilita, Řešení problému, Samostatnost. V místnosti v prostoru.

Individuální prezentace. Prekérní situace. Zvládání zátěže. Komunikace, Flexibilita, Řešení problému, Samostatnost. V místnosti v prostoru. Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Optimální počet účastníků: Čas na realizaci: Časový limit: Pomůcky: Individuální prezentace Prekérní situace Zvládání

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Listopad 2016, Pardubice

Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Listopad 2016, Pardubice Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Listopad 2016, Pardubice Kompetence pracovníka Humanitární a rozvojové sekce ČvT Naše sekce v HR číslech: Humanitární a rozvojová sekce pracuje v

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 VÝSTUPNÍ ZPRÁVA anonym_ukázka - diagnostická pouť 36 Multifaktorový osobnostní profil VÝSLEDKY DÍLČÍCH ŠKÁL Výsledky jsou v grafu uvedeny v podobě vážených skórů. CELKOVÝ PROFIL barevné pozadí v jednotlivých

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI Využitelný pro měření kompetence: vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte

Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech. Řešení s ohledem na ochranu dítěte Společné slyšení dítěte při rodinných rozchodech Řešení s ohledem na ochranu dítěte Marc Juston, prezident soudu Grande Instance, Tarascon, Francie Shrnutí: Výslech či slyšení dítěte se schopností uvažování

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Definice rolí sociálních pracovníků Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca Dobrá praxe Existence technik,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Ředitel zařízení: Mgr. Lubomír Ševčík Vedoucí SVP Help: Mgr. Karel Opravil Chci Vás seznámit s intervenční prací s třídami a s tím, jakou úlohu mají v programu

Více