Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7"

Transkript

1 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 7

2 Obsah Mechanismy s přerušovaným pohybem Řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Promítací přístroj maltézský mechanismus Kinematika maltézského mechanismu Regulační, brzdící a tlumící mechanismy Klasifikace regulátorů Brzdící mechanismy Tlumící mechanismy

3 Mechanismy s přerušovaným pohybem Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

4 Řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Převodové mechanismy Dochází pouze ke kvantitativní korekci pohybu klasické převody Mechanismus transformuje typ pohybu (posuvný, otáčivý, vratný) Mechanismy s přerušovaným pohybem Způsob řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Hnacím motorem absolutní délka kroku je závislá na rychlosti motoru Fyzikálním oscilátorem délka pracovního taktu je konstantní hodinový stroj Nezávisle pomocí procesoru perspektivní Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

5 Synchronizace kroku stroje hnacím motorem U většiny složitějších pracovních strojů vyžaduje technologický proces, aby byl pracovní takt synchronizován s otáčkami stroje. Stroj potom dokáže plnit funkci v širokém rozmezí pracovních otáček. Vačkový mechanismus spalovací motor Drapákový mechanismus filmová kamera Maltézský mechasnismus obráběcí centrum Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

6 Kyvadlový hodinový stroj Galileo Galilei astronom, matematik a filozof popsal konstantní periodu kmitu kyvadla. Protože sám hodinář nebyl, použil kyvadlo jako časoměrný prvek až nizozemský fyzik a matematik Christian Huygnes (asi roku 1657). Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

7 Řízení počítačem pomocí krokového motoru Potřebu pohonu, který umí přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly udržet, splňují krokové motory (stepper motor). Proud procházející cívkou statoru vytvoří magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Vhodným zapojováním cívek dosáhneme vytvoření rotujícího magnetického pole, které otáčí rotorem. Krokový motor s 200 kroky na otáčku (1.8 stupně na krok) Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

8 Promítací přístroj maltézský mechanismus Jednou z klíčových součástí kamery a promítacího stroje je mechanismus krokového pohybu. Umožňuje převést pravidelné otáčení na pozastavení každého okénka před objektivem a po jeho expozici posun k dalšímu okénku. Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

9 Kinematika maltézského mechanismu Hnací hřídel, klikový hřídel, klika Hnaný hřídel, drážkový kotouč, kříž Čep otočný, pevný Blokovací mechanismus 2α = 2π z π ( z 2) β = π α = 2 2z Z trojúhelníku O 1 O 2 A: r1 O O 1 2 = sinα = cos β = λ Z trojúhelníku O 1 O 2 A φ : r1 O O 1 2 = sin sinψ [ π ( ϕ + ψ )] Úpravou [sin(a+b)=sin(a)cos(b)+cos(a)sin(b)]: λ sinϕ ψ = arctan 1 λ cosφ Dynamika MM - MathCad Přednáška 7 Mechanismy s přerušovaným pohybem

10 Regulační, brzdící a tlumící mechanismy

11 Klasifikace regulátorů Z hlediska přívodu energie se dělí regulátory na: přímé odebírají veškerou energii potřebnou ke své činnosti z regulované soustavy nepřímé vyžadují ke své funkci přívod vnější energie Rozdělení podle charakteru media, které je nositelem regulačního signálu: mechanické hydraulické pneumatické elektrické, elektronické Podle toho, v jakém tvaru je signál regulátorem přenášen: spojité, analogové diskrétní, číslicové (řízené počítačem) Z hlediska přenosových, dynamických vlastností dělíme regulátory na: proporcionální (P) regulace pokojové teploty u( t ) = r 0.e( t ) integrační (I) napouštění splachovací nádoby zmíněné dva typy s derivační složkou (D) gradient u( t ) = r 1. e( t )dt u( t ) = r 1 de( t )/dt

12 Přímé analogové regulátory V současné době je analogová regulace nahrazována regulací digitální, která je: levnější, přesnější, spolehlivější, adaptibilněnjší, umožňuje náročnější formy regulace. Lihový termostat chlazení hydraulický Roztěžníkový regulátor otáček mechanický - J. Watt Rauscher, J.: Vozidlové motory, Brno Dýchací automatika pneumatický - J.Y.Cousteau

13 Brzdící mechanismy Rozdělení brzdících mechanismů z pohledu práce s energií Rekuperační dochází k transformaci energie do nadřazeného systému Akumulační setrvačník, pružina, kondenzátor Ztrátová přeměna maření Významné kategorie z hlediska užitného Provozní brzdy k regulaci pracovních a dopravních strojů brzdy, retardéry Brzdy k měření momentových charakteristik hnacích strojů dynamometry Brždění nežádoucích oscilačních pohybů tzv. tlumiče

14 Aerodynamická brzda Suchoj SU-27 Mercedes-Benz SLR McLaren Panavia Tornado Gr.1

15 Hydraulická brzda Voda slouží v brzdě současně jako pracovní i chladící médium. Rotor víří vodu v komorách a tím přeměňuje práci zkoušeného stroje v tepelnou energii. Regulace brzdného momentu se provádí změnou naplnění vířivých komor. Reakční moment statoru měří běžná váha. Vlk, F.: Zkoušení vozidel, Brno 1985

16 Elektrodynamická vířivá brzda Na statoru je budicí cívka, kterou protéká stejnosměrný proud. Rotor ve tvaru ozubeného kola se otáčí v magnetickém poli statoru a vlivem střídání zubu a mezery rotoru se mění magnetický tok a obvodem protékají vířivé proudy. Jejich působením se vytvoří brzdný moment, přičemž velikost tohoto momentu je řiditelná změnou proudu v budicí cívce.

17 Tlumící mechanismy Rozdělení tlumících mechanismů dle fyzikálního principu Mechanické třecí, hltiče (mass dampers) Hydraulické atmosférické, přetlakové Aerodynamické vzduchové Elektrodynamické lineární motory Významné kategorie z hlediska užitného Tlumení rotačního nebo translačního oscilačního pohybu Řízené (aktivní) či neřízené tlumení

18 Aktivní magnetoreologický tlumič Magnetoreologické tlumiče jsou složeny z hydraulického válce obsahujícího feromagnetické nanočástice v olejové suspenzi. Za přítomnosti silného magnetického pole se tyto částečky začnou polarizovat a řetězit. Tím se začne zvyšovat zdánlivá viskozita média. Šika, Z.: Aktivní a poloaktivní snižování mechanického kmitání strojů, Praha 2004

19 Air Damping System U systému Air Damping se o pružení i tlumení stará výhradně vzduch systém plynových pružin a tlumičů je oproti konvenčním pružicím jednotkám s ocelovými šroubovými pružinami a olejovým tlumením téměř o 2 kg lehčí.

20 BOSE Suspension System Lineární elektromotory jsou obsluhovány velmi rychlým zpracováním signálů v řídící jednotce. Významnou novinkou je rekuperace energie v lineárních elektromotorech. Energie generovaná při propružení kola se ukládá do vysokovýkonných kondenzátorů Ultra-Caps a později je využita k vyvolání vhodného tlumícího účinku. Demonstrace Lexus BOSE

21 Hmotový tlumič (Mass Damper) K tlumení vibrací je použita hmota, která je zavěšena tak, aby se ve chvíli, kdy se začne pohybovat struktura, jejíž pohyby má tlumit, začala pohybovat v opačném směru. Je tedy potřeba "vyladit" hmotnost závaží a tuhost pružiny tak, aby mohla účinně bránit nežádoucím vibracím struktury - v tomto případě způsobeným pružením pneumatik. Citroen 2CV

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Náplně množství motorového oleje, množství chladicí kapaliny, (případně brzdové kapaliny), náplně do ostřikovačů,

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více