PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)"

Transkript

1 Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální klienty, kteří mají zájem být pojištěni po celý rok, aniž by museli před každou cestou navštívit pojišťovnu, přičemž toto pojištění přináší klientům i další VÝHODY: pojištění se vztahuje na každé vycestování do zahraničí počet vycestování v průběhu celého roku je neomezený délka jednoho pobytu v zahraničí může být až 45 dní nepřetržitě pojištění platí v Evropě i na celém světě pojistit se mohou i klienti, kteří se aktivně věnují vybraným sportům možnost výhodného pojištění rodinných příslušníků online nahlašování pojistných událostí z pojištění léčebných výloh v zahraničí neomezena asistenční služba v českém jazyce je klientům k dispozici NONSTOP, tj hodin denně, 365 dní v roce Celoroční cestovní pojištění zahrnuje tato pojištění: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb v zahraničí 2. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci 3. pojištění zavazadel včetně opožděného dodání zavazadel leteckou společností a ztráty dokladů 4. pojištění odpovědnosti (újma na zdraví, majetková újma na věci nebo na zvířeti, jiná majetková újma, náklady na advokáta, náklady kauce) 5. úrazové pojištění (trvalé následky úrazu, smrt v důsledku úrazu) 6. pojištění zrušení objednaných služeb přičemž tato pojištění jsou seskupeny do následujících balíků pojištění: MEDICAL (léčebné výlohy v zahraničí, pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci) PREMIUM (MEDICAL + zavazadla, odpovědnost, úrazové pojištění) EXTRA (PREMIUM + zrušení objednaných služeb) Zastoupení pojištění v jednotlivých balících: balík pojištění pojištění MEDICAL PREMIUM EXTRA 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí X X X asistenční služba v zahraničí X X X 2. pojištění nákladů na technickou pomoc při X X X záchranné akci 3. pojištění zavazadel - X X 4. pojištění odpovědnosti - X X 5. úrazové pojištění - X X 6. pojištění zrušení objednaných služeb - - X I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ, TYPY POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění určuji Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 (dále jenom VPPCPCZ/0114 ). Datum:

2 Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro celoroční cestovní pojištění (typ 732) jsou následující: MEDICAL Balík pojištění PREMIUM EXTRA Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka pojištění léčebných výloh v zahraničí část B VPPCPCZ/0114* asistenční služba v zahraničí část A, čl. 16 VPPCPCZ/0114* pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci část G VPPCPCZ/0114* pojištění zavazadel část C VPPCPCZ/0114* a) ambulantní ošetření, léky, zdravotnické pomůcky a materiál, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně léků, zdravotnických pomůcek a materiálu, přeprava do a ze zdravotnického zařízení, přeprava do vlasti (podle části B, čl. 1, bod 2 VPPCPCZ/0114*) b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let (podle poslední věty části B, čl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti (podle části B, čl. 1, bod 2, písm. e) VPPCPCZ/0114*) d) přeprava tělesných ostatků (podle části B, čl. 1, bod 3 VPPCPCZ/0114*) e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek (podle části B, čl. 1, bod 4 VPPCPCZ/0114*) f) ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby (podle části B, čl. 1, bod 5 VPPCPCZ/0114*) g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě (podle části B, čl. 1, bod 6, písm. a) VPPCPCZ/0114*) h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí (podle části B, čl. 1, bod 6, písm. b) VPPCPCZ/0114*) 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí (podle části A, čl. 16, VPPCPCZ/0114*) a) vyhledávání osoby v horské oblasti (pátrání), (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) vysvobozování (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) přeprava pozemní, vodní nebo letecká (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. c), d) a e) VPPCPCZ/0114*) d) přeprava (svoz) tělesných ostatků (podle části G, čl. 2, bod 2, písm. f) VPPCPCZ/0114*) poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) z toho: a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění Evropa Svět Kč Kč Kč/ 1 noc, max Kč Kč/ 1 noc, max Kč Kč Kč Kč/ max Kč cestovní náklady Kč ubytování Kč/ 1 noc, maximálně Kč cestovní náklady Kč ubytování Kč/ 1 noc, maximálně Kč bez limitu Kč Kč max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč Kč max. však Kč za 1 věc spoluúčast 500 Kč podle části C, čl. 5, bod 5 VPPCPCZ/0114* jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění 2

3 pojištění odpovědnosti část D VPPCPCZ/0114* úrazové pojištění část E VPPCPCZ/0114* pojištění zrušení objednaných služeb část F VPPCPCZ/0114* b) v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění opožděné dodání zavazadel leteckou společností (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. c) VPPCPCZ/0114*) pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí (podle části C, čl. 2, bod 3 VPPCPCZ/0114*) poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů (podle části C, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí (podle části C, čl. 2, bod 2 VPPCPCZ/0114*) a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. a) VPPCPCZ/0114*) b) majetková újma na věci nebo na zvířeti (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. b) VPPCPCZ/0114*) c) jiná majetková újma (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. c) VPPCPCZ/0114*) d) náklady na advokáta (podle části D, čl. 1, bod 3, písm. a) VPPCPCZ/0114*) e) náklady kauce (podle části D, čl. 1, bod 3, písm. b) VPPCPCZ/0114*) celkem za d) a e) - trvalé následky úrazu (podle části E, čl. 1, písm. a) VPPCPCZ/0114*) - smrt v důsledku úrazu (podle části E, čl. 1, písm. b) VPPCPCZ/0114*) - onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin (podle části F, čl. 2, bod 1, písm. a) g) a písm. i) m) VPPCPCZ/0114*) - úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby (podle části F, čl. 2, bod 1, písm. h) VPPCPCZ/0114*) Kč max. však Kč za1 věc spoluúčast 500 Kč podle části C, čl. 5, bod 6 VPPCPCZ/0114* jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného plnění nad 24 hod max. do 48 hod Kč déle než 48 hod Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč max Kč Kč Kč 80% stornopoplatku, podle části F, čl. 5, bod 3 VPPCPCZ/0114* v případě varianty JEDNOTLIVEC max Kč/ osoba v případě varianty RODINA max Kč/ osoba, spolu max Kč 100 % stornopoplatku, podle části F, čl. 5, bod 4 VPPCPCZ/0114* v případě varianty JEDNOTLIVEC max Kč/ osoba v případě varianty RODINA max Kč/ osoba, spolu max Kč * VPPCPCZ/0114 = Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/ Pojištění léčebných výloh v zahraničí Toto pojištění kryje poplatky, které je v zahraničí nutné zaplatit za: ošetření (i ambulantní) včetně předepsaných léků, zdravotnických pomůcek a materiálů hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně léků, zdravotnických pomůcek a materiálů přepravu do a ze zdravotnického zařízení přepravu do vlasti až do výše limitu pojistného plnění Kč pro území Evropy Kč pro území Svět ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let, do výše Kč / 1 noc, maximálně Kč 3

4 ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná jeho hospitalizace, ale zároveň není možná přeprava do vlasti, přepravu tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěného, maximálně do výše Kč nákup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomůcek (v případě, že k jejich poškození či zničení došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazatelně vyžádal ambulantní ošetření nebo hospitalizaci) do výše Kč ošetření chrupu, a to jenom v nutném případě, maximálně do výše Kč / 1 pojistná událost, maximálně Kč za všechny pojistné události během jednoho vycestování do zahraničí náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Asistenční služby v zahraničí Asistenční služby v zahraničí zabezpečují pojištěnému 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí. Pojištěný má právo na poskytnutí okamžité telefonické asistence v případě, že se ocitne v zahraničí v těžké situaci v důsledku úrazu, akutní nemoci, odcizení nebo ztráty cestovních dokladů. 2. Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci Z pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci v horách má pojištěný právo na úhradu nákladů, které vzniknou v souvislosti s vykonáním záchranné činnosti místně příslušnou záchranářskou organizací, jestliže pojištěnému vznikla povinnost uhradit nevyhnutné náklady spojené s touto záchrannou činností. Jestliže při pobytu v horských oblastech v zahraničí nastane smrt pojištěného nebo se pojištěný dostane do tísňové situace, pojistitel uhradí nevyhnutné náklady za: vyhledávání osoby v horské oblasti (pátrání), vysvobozování osoby, přepravu pozemní (osobní vozidlo, terénní vozidlo, sněžný skútr, sněžné pásové vozidlo, rakouský vozík, kanadské sáně) z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení, přepravu vodní, přepravu leteckou, pokud tato přeprava není hrazena z pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo z veřejného zdravotního pojištění, z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení, přepravu (svoz) tělesných ostatků z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu tělesných ostatků dopravnou zdravotní službou. Limit pojistného plnění je Kč. 3. Pojištění zavazadel Pojištění kryje škody, které vznikly pojištěnému na zavazadlech poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou během trvání pojištění. Limit pojistného plnění je Kč, max. však Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč, z toho: v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění Kč, max. však Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč, přičemž jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění, v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění Kč, max. však Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč, přičemž jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění. Pojištění zavazadel dále kryje poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů (cestovní pas, občanský průkaz) v zahraničí, limit pojistného plnění je Kč. Pojištění zavazadel kryje i opožděné dodání zavazadel leteckou společností, kdy má pojištěný nárok na nákup nezbytných oděvů a toaletních potřeb, přičemž v případě, že zavazadla, které odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu byla vydána později než 24 hodin maximálně však do 48 hodin od příletu na místo určení je limit pojistného plnění Kč, 4

5 v případě, že zavazadla, které odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu byla vydána později než 48 hodin od příletu na místo určení je limit pojistného plnění Kč. Pojištěný se bude podílet na pojistném plnění při každé pojistné události částkou 500 Kč (spoluúčast). Spoluúčast odečte pojistitel při každé pojistné události z částky pojistného plnění, kterou má vyplatit pojištěnému. 4. Pojištění odpovědnosti Pojištění kryje újmu, kterou způsobil pojištěný jiné (třetí) osobě na zdraví, při usmrcení, majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti nebo ji způsobil jinou majetkovou újmu. Pojistitel kryje újmu na zdraví a při usmrcení maximálně do výše Kč, majetkovou újmu maximálně do výše Kč, jinou majetkovou újmu maximálně do výše Kč. Pojištění se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil při výkonu povolání, při provoze motorového vozidla a na půjčených věcech. Z pojištění odpovědnosti pojistitel uhradí i - náklady spojené se zastupováním pojištěného advokátem nebo s přibráním soudního znalce, přičemž limit pojistného plnění je Kč a - náklady kauce případně jiné finanční záruky, přičemž limit pojistného plnění je Kč. 5. Úrazové pojištění Jestliže nastane pojistná událost z úrazového pojištění: v případě úmrtí pojištěného důsledkem úrazu, vyplatí pojistitel oprávněným osobám pojistnou částku pro případ smrti ve výši Kč, v případě trvalých následků úrazu, pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění, které odpovídá rozsahu trvalých následků, přičemž se vychází z pojistné částky Kč. 6. Pojištění zrušení objednaných služeb (jenom při pojištění typu EXTRA) Z pojištění zrušení objednaných služeb má pojištěný právo na úhradu stornopoplatku, příp. jeho části, který mu vyúčtuje poskytovatel služby na základě stornovacích podmínek platných pro objednanou službu v případě, že pojištěný nemůže využit předem objednanou službu z následujících důvodů: akutní onemocnění pojištěného nebo jeho blízké osoby, úraz pojištěného nebo jeho blízké osoby, hospitalizace pojištěného nebo jeho blízké osoby, smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby, živelná událost, škoda způsobená pojištěnému trestným činem třetí osoby jiná událost uvedena v části F, článek 2 pojistných podmínek. Při výpočtu pojistného plnění se vždy vychází z výše stornopoplatku, který vyúčtuje pojištěnému poskytovatel služby na základě platných stornovacích podmínek. Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění ve výši 80% stornopoplatku, v případě smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby 100% stornopoplatku, maximálně však Kč/osoba v případě varianty pojištění JEDNOTLIVEC Kč/osoba, spolu maximálně Kč v případě varianty pojištění RODINA. Za objednanou službu se pro účely tohoto pojištění považují: - doprava (cestovní lístek - autobusový, železniční, trajektový, letenka), - zájezd, - ubytování, - společensko-kulturní program nebo rekreačně-sportovní program, jestli se nabízejí na prodej nebo se prodávají za souhrnnou cenu, a jestli se služba poskytuje déle než 24 hodin nebo jestli zahrnuje ubytování přes noc. Pojištění zrušení objednaných služeb se vztahuje jenom na službu, která byla pojištěným objednána nebo zakoupena v čase účinnosti pojistné smlouvy, přičemž 5

6 - pojištění zrušení objednaných služeb začíná dnem následujícím po dni závazného objednání služby a končí dnem nástupu na cestu směřující k využití objednané služby, přičemž nástupem na cestu se rozumí: a) při dopravě organizované poskytovatelem objednané služby den a čas odchodu dopravního prostředku určený poskytovatelem objednané služby z místa určeného poskytovatelem objednané služby, b) při individuální dopravě den a čas určený poskytovatelem služby pro příjezd do prvního ubytovacího zařízení, v němž má pojištěný objednané ubytování. - pojištění zrušení objednaných služeb se vztahuje jen na pojistné události, které nastaly nejdříve 30 dní po počátku pojištění (den v pojistné smlouvě uveden jako Pojistná doba od). Pojistitel uhradí pojistné plnění maximálně za 2 pojistné události za dobu trvání pojištění. II. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ Podle Všeobecných pojistných podmínek celoročního cestovního pojištěni VPPCPCZ/0114, pro: pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B, čl. 3 VPPCPCZ/0114, pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci, část G, čl. 5 VPPCPCZ/0114, pojištění zavazadel část C, čl. 4 VPPCPCZ/0114, pojištění odpovědnosti část D, čl. 3 VPPCPCZ/0114, úrazové pojištění část E, čl. 9 VPPCPCZ/0114, pojištění zrušení objednaných služeb část F, čl. 3 VPPCPCZ/0114, III. VARIANTY POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVEC RODINA IV. POJIŠTĚNÉ OSOBY 1. V případě varianty JEDNOTLIVEC je pojištěným fyzická osoba, jejíž věk ke dni počátku pojištění (v pojistné smlouvě označený jako Pojistná doba od) nepřekročil 70 let. 2. V případě varianty RODINA se za pojištěné osoby považují 2 dospělé blízké osoby, jejichž věk ke dni počátku pojištění nepřekročil 70 let, pokud se v pojistné smlouvě nedohodlo jinak, a jejich děti do 18. roku věku bez ohledu na jejich počet. Za dítě do 18. roku věku se považuje dítě, které ke dni počátku pojištění nedosáhlo 18. rok věku. Pojištění pro dítě platí do konce pojistného období, v němž pojištěné dítě dovršilo 18. rok věku. Pojištění se vztahuje i na děti, které se narodily během doby trvání pojištění, pokud byly jejich osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo a/ nebo datum narození, adresa trvalého bydliště písemně oznámeny pojistiteli. Pro účely pojištění zrušení objednaných služeb se za rodinného příslušníka považuje i osoba, která není blízkou osobou pojištěného, pokud tato osoba: - zakoupila objednanou službu s cílem cestovat společně s pojištěným, - je spolu s pojištěným uvedena na jedné pojistné smlouvě, přičemž v případě, že tato osoba zruší objednanou službu z důvodů uvedených v pojistných podmínkách, pojištěný by musel využít objednanou službu sám. 3. V případě pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci, pokud dojde k pojistné události na území Slovenské republiky je pojištěným fyzická osoba, která ke dni počátku pojištění překročila 18ý rok věku a je způsobilá na právní úkony. 4. Celoroční cestovní pojištění se nevztahuje na řidiče z povolání během jejich pracovních cest. 6

7 Pojištění není možné sjednat pro osobu starší jako 70 let! Rodinnou variantu pojištění není možná sjednávat pro dítě starší než 18 let! Pojištění se nevztahuje na řidiče z povolání! V. RIZIKOVÉ SKUPINY TURISTA osoba ve věku do 70 let, která nebude v zahraničí manuálně pracovat ani vykonávat aktivní sportovní činnost (včetně rekreačního lyžování nebo snowbordingu a provozování rizikových sportů), konkrétní činnosti jsou vyjmenovány v části A, čl. 4, odst. II VPPCPCZ/0114, s názvem Rizikové skupiny. SPORT osoba ve věku do 70 let, která bude v zahraničí vykonávat sportovní činnost včetně provozování zimních sportů, ale s výjimkou provozování rizikových sportů (část A, čl. 4, odst. II, písm. B VPPCPCZ/0114) a která nebude v zahraničí manuálně pracovat (část A, čl. 4, odst. II, písm. C VPPCPCZ/0114). Riziková skupina SPORT se vztahuje na osoby, které: a) provozují zimní sporty, b) provozují rekreačně jakékoliv sporty kromě rizikových sportů, c) se připravují na soutěž nebo jsou účastníky soutěže v jakýchkoli sportovních disciplinách (amatérských i profesionálních) kromě rizikových sportů, VI. ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ EVROPA nebo SVĚT pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Kypru, v Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii a v evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění Pojištění nákladů na zásah na technickou pomoc při záchranné akci, pokud dojde k pojistné události na území Slovenské republiky, se vztahuje na pojistné události, které nastaly v horských oblastech na území Slovenské republiky v působnosti Horské záchranné služby. Horské oblasti v územní působnosti Horské záchranné služby: a) Belianské Tatry b) Malá Fatra c) Nízké Tatry d) Pieniny e) Střední Beskydy f) Slovenský ráj g) Velká Fatra h) Vysoké Tatry i) Západní Tatry 7

8 VII. POJISTNÉ Pojistné je v závislosti od zvolené varianty pojištění následující: varianta JEDNOTLIVEC balík pojištění MEDICAL PREMIUM EXTRA riziková skupina/ územní platnost Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět TURISTA SPORT varianta RODINA balík pojištění MEDICAL PREMIUM EXTRA riziková skupina/ územní platnost Evropa Svět Evropa Svět Evropa Svět TURISTA SPORT VIII. POJISTNÁ DOBA Pojištění se sjednává: NA DOBU URČITOU (1 rok) - pojištění začíná platit nultou hodinou dne, který je v pojistné smlouvě uveden jako Pojistná doba od (počátek pojištění). - pojištění končí 24. hodinou dne, který je v pojistné smlouvě uveden jako Pojistná doba do. Pojištění se v případě doby určité dojednává VŽDY na 365, resp. 366 dnů. Celoroční cestovní pojištění se vztahuje na události, které nastaly během každého vycestování do zahraničí, při němž nepřetržitý pobyt v zahraničí je nejvíce 45 dní, přičemž v případě pojistné události je pojištěný povinen předložit doklad, na základě něhož je možné jednoznačně prokázat termín překročení české státní hranice při cestě do zahraničí resp., na základě něhož je možné jednoznačně prokázat, že v čase 45 dní před vznikem pojistné události byl pojištěný na území České republiky. IX. POJISTNÁ SMLOUVA Pro celoroční cestovní pojištění typu 732 se pojištění uzavírá: - JEDNODUŠE a RYCHLE systémem online prostřednictvím modulu pro uzavírání cestovního pojištění pro cestovní kanceláře na nebo - ve formě samopropisu. Nedílnou součástí pojistné smlouvy je příloha k pojistné smlouvě - brožura s názvem Celoroční cestovní pojištění, která obsahuje přílohu k návrhu pojistné smlouvy s názvem Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro celoroční cestovní pojištění, Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění, Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 a Pokyny pro pojištěné v případě pojistné události. Klienta třeba vždy UPOZORNIT, aby si přečetl Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/0114! 8

9 Každá pojistná smlouva se skládá z následujících částí: návrh pojistné smlouvy, pojistka, brožura (pojistná knížka s názvem Celoroční cestovní pojištění), která obsahuje: - přílohu k návrhu pojistné smlouvy (Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro celoroční cestovní pojištění), - Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění, - úplné znění Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPCPCZ/0114, - informace jak postupovat v případě pojistné události, - informace pro lékaře v německém, anglickém, španělském, francouzském a italském jazyce, - vnitřní strana zadní část obálky, která obsahuje praktickou pojistnou kartu a pokyn jako postupovat v případě pojistné události. Postup při sjednávání pojištění Pojištění může přijít uzavřít i jiná osoba (pojistník), než je pojištěný (např. příbuzný, známy) - v tomhle případě však může pojištění začít platit nejdříve od třetího dne následujícího po dni sjednání pojištění! např. když se pojištění uzavírá , počátek platnosti pojištění (Pojistná doba od) může být nejdříve od Toto neplatí v případě, když pojistník předloží cestovní doklad prokazující přítomnost pojišťované osoby na území České republiky (tj. cestovní lístek / letenku na jméno pojištěného s uvedením data odjezdu shodujícího se s datem začátku pojištění, resp. občanský průkaz, cestovní pas). V tomto případě je možné pojištění uzavřít i s platností od následujícího dne po dni sjednání pojištění. Toto rovněž neplatí v případě, když se pojišťuje rodina, přičemž jeden z nich je osobně přítomen při uzavírání pojištění a předkládá údaje i za ostatní pojišťované osoby. V tomto případě je možné pojištění uzavřít i s platností od následujícího dne po dni sjednání pojištění. Toto neplatí ani v případě, když zástupce organizace / firmy pojišťuje zaměstnance dané firmy pro účely zahraniční služební cesty (v případě vzniku pojistné události bude pojistitel žádat předložení cestovního příkazu na zahraniční pracovní cestu s uvedením jejího trvání od do). V tomto případě je možné uzavřít pojištění i s platností od následujícího dne po dni sjednání pojištění. V případě, že se pojišťuje rodina, vystavuje se jim jedna pojistná smlouva, platí však, že všechny osoby na jedné pojistné smlouvě musí mít uzavřené stejný balík pojištění se stejnou rizikovou skupinou a územní platností pojištění. 1. Pojistná smlouva ve formě SAMOPROPISu Pojistná smlouva ve formě samopropisu, který je vyhotoven ve formátu A5, má vždy čtyři exempláře a je vždy paginovaná (číslována) 8místním číslem začínajícím číslicí 5, přičemž jednotlivé exempláře jsou označeny následovně: první exemplář (bez dalšího barevného označení) - návrh pojistné smlouvy exemplář určený pro pojistníka druhý exemplář (bez dalšího barevného označení) pojistka - exemplář určený pro pojistníka třetí exemplář (se zeleným páskem) - návrh pojistné smlouvy - exemplář určený pro Union pojišťovnu čtvrtý exemplář (s modrým páskem) - návrh pojistné smlouvy - exemplář určený pro zprostředkovatele Samopropis musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem a dostatečně zřetelně (vzhledem na samopropisovací kopie). 9

10 POSTUP PŘI VYPISOVÁNÍ SAMOPROPISU 1. Do předtištěného čtverečku se uvede číslo smlouvy o obchodním zastoupení zprostředkovatele. 2. Hůlkovým písmem se vyplní údaje o pojistníkovi: - jméno a příjmení pojistníka nebo název firmy, - adresa trvalého bydliště pojistníka nebo adresa sídla firmy (ulice, číslo domu, obec včetně čísla dodací pošty, PSČ), - rodné číslo pojistníka nebo datum narození pojistníka nebo IČO firmy, - telefonní číslo pojistníka, - ová adresa pojistníka, - korespondenční adresa pojistníka adresa, na kterou se doručují písemnosti (údaj o korespondenční adrese se vyplňuje pouze v případě, pokud je korespondenční adresa jiná nežli adresa trvalého bydliště). Pokud je pojistník zároveň pojištěným označí se křížkem. Při získávání osobních údajů pojistníka je třeba ho upozornit na informaci o ochraně osobních údajů uvedenou v pojistných podmínkách. 3. Hůlkovým písmem se vyplní údaje o pojištěném (údaj o pojištěném se vypisuje pouze v případě, pokud je pojištěný jiná osoba nežli pojistník): - jméno a příjmení pojištěného, - rodné číslo pojištěného nebo datum narození pojištěného. V případě rodinné varianty pojištění se vyplní údaje o rodinných příslušnících pojištěného: - jméno a příjmení, - rodné číslo nebo datum narození. V případě, že počet rodinných příslušníků je vyšší jako 4 osoby, 5tá a další osoby se uvedou na samostatnou přílohu k návrhu pojistné smlouvy s uvedením osobních údajů požadovaných na návrhu pojistné smlouvy. Poznámka! ZMĚNA osobních údajů, změna rodinních příslušníků V případě, že v průběhu doby trvání pojištění dojde ke změně osobních údajů, klient je povinen písemně předložit pojistiteli prostřednictvím pracovníka sjednávajícího pojištění oznámení o této změně. V případě narození dalšího dítěte je pojištěný povinen písemně předložit pojistiteli oznámení o jeho narození spolu s uvedením jeho osobních údajů a současně předložit i originál návrhu pojistné smlouvy a pojistky, do kterých mu pracovník sjednávající pojištění vepíše osobní údaje tohoto dítěte. 4. Uvede se datum a čas vytvoření návrhu pojistné smlouvy (např , 10:00). 5. Křížkem ( ) se označí TYP POJIŠTĚNÍ VARIANTA POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÁ SKUPINA ÚZEMNÍ PLATNOST MEDICAL PREMIUM EXTRA JEDNOTLIVEC RODINA TURISTA SPORT EVROPA SVĚT 6. Napíše se počátek platnosti pojištění Pojistná doba od: Pojištění je možné uzavřít nejdříve jeden den před začátkem jeho platnosti, tj. den začátku pojištění může být nejdříve následující den po dni uzavření pojištění, resp. platí pravidla uvedené na předchozí straně tohoto postupu pod nadpisem Postup při sjednávání pojištění. Je-li den počátku pojištění shodný se dnem sjednání pojištění, pojištění začíná hodinou uvedenou v pojistné smlouvě (možné jenom v případě, pokud je pojistník zároveň i pojištěným a je při sjednávání pojištění osobně přítomen). 10

11 Pojištění se nesmí uzavřít se zpětnou platností. 7. Napíše se konec platnosti pojištění Pojistná doba do. Pojištění se VŽDY uzavírá na období 1 roka, tj. 365, resp. 366 dnů, např. jestli je počátek pojištění uvede se jako poslední den platnosti pojištění Uvede se příslušná výše ročního pojistného dle sazebníku pojistného (v závislosti od zvoleného typu pojištění, varianty pojištění, rizikové skupiny a územní platnosti). 9. Návrh pojistné smlouvy čitelně podepíše pracovník sjednávající pojištění a opatří všechny čtyři exempláře samopropisu razítkem. 10. Po vyplnění návrhu pojistné smlouvy a po jejím podepsání pracovníkem sjednávajícím pojištění, oddělí pracovník sjednávající pojištění exemplář označený zeleným a modrým páskem, ze samopropisu následně oddělí ochranný pásek a vlepí samopropis do pojistné knížky s názvem Celoroční cestovní pojištění. Pak pracovník sjednávající pojištění odevzdá kompletní pojistnou knížku s vlepeným samopropisem klientovi oproti zaplacení pojistného. Exemplář návrhu pojistné smlouvy označený zeleným páskem je určen pro pojistitele a exemplář návrhu pojistné smlouvy označený modrým páskem si v evidenci ponechá pracovník sjednávající pojištění. Jestli se pracovník sjednávající pojištění při vypisování samopropisu splete, samopropis škrtne a označí jako omyl při vypisování, následně si vytrhne modrým páskem označen exemplář návrhu pojistné smlouvy a samopropis pošle pojistiteli s oznámením, že jde o omyl při vypisování. Klientovi vypíše nový samopropis. Nedochází tím k znehodnocení celé pojistné knížky. 2. Pojistná smlouva vytvořena prostřednictvím ONLINE aplikace cestovního pojištění pro CK na Číslo pojistné smlouvy vytvořené prostřednictvím online aplikace cestovního pojištění pro CK přiděluje automaticky systém. A. Vytvoření pojistné smlouvy - první okno aplikace 1. Balík pojištění Vybere se příslušný typ pojištění (MEDICAL nebo PREMIUM nebo EXTRA, viz kapitola I.) 2. Varianta pojištění Vybere se příslušná varianta pojištění (JEDNOTLIVEC nebo RODINA, viz kapitola III.) 3. Počet osob Uvede se počet pojišťovaných osob (1 osoba pro variantu pojištění JEDNOTLIVEC, více osob pro variantu pojištění RODINA). 4. Územní platnost pojištění Vybere se příslušná územní platnost pojištění (Evropa nebo Svět, viz kapitola VI.) 5. Riziková skupina Vybere se příslušná riziková skupina (TURISTA nebo SPORT, viz kapitola V.) 6. Pojistná doba od Uvede se počátek platnosti pojištění od (první den platnosti pojištění), nejdříve den uzavření pojištění. Pojistná smlouva se v žádném případě nemůže uzavřít se zpětnou platností! 11

12 7. Doba trvání pojištění Vybere se doba trvání pojištění a to vždy na dobu určitou. 8. Pojistná doba do Systém vyplní automaticky jako Platnost pojištění od (366) dnů. B. Vytvoření pojistné smlouvy - druhé okno aplikace 9. Po kliknutí na DÁLE proběhne výpočet pojistného a v novém okně se zobrazí rekapitulace zadaných údajů nezbytných pro výpočet pojistného a konkrétní výše pojistného podle zvolených parametrů pojištění. 10. Pokud má klient zájem změnit některý z parametrů pojištění, kliknutím na ZPĚT je možné se vrátit do prvního okna aplikace. 11. Pokud klient souhlasí s navrhovanými podmínkami pojištění, pracovník sjednávající pojištění klikne na DÁLE a v novém okně se zobrazí údaje o pojistníkovi a pojištěných osobách, které je potřebné vyplnit. C. Vytvoření pojistné smlouvy - třetí okno aplikace 12. Údaje o pojistníkovi (osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné): - právní forma - titul - jméno nebo název pojistníka - příjmení pojistníka - rodné číslo (uvádí se bez lomítka) nebo IČO pojistníka - resp. datum narození pojistníka (uvádí se ve tvaru dd.mm.rrrr) - státní příslušnost pojistníka - adresa trvalého bydliště nebo adresa sídla pojistníka, zadávají se následující údaje: ulice, popisné číslo, PSČ, město / obec, stát Upozornění! Při získávání osobních údajů je třeba pojistníka a pojištěného upozornit na informaci o ochraně osobních údajů uvedenou ve VPPCPCZ/0114. Přijetím návrhu pojistné smlouvy pojistník souhlasí se zpracováním osobních údajů. 13. Korespondenční adresa pojistníka (adresa, na kterou se doručují písemnosti) Jestli je korespondenční adresa totožná s adresou trvalého bydliště zvolí se možnost Ano. V opačném případě se zvolí možnost Ne a zadají se údaje o korespondenční adrese pojistníka, a to ulice, popisné číslo, PSČ, město / obec, stát. 14. Údaje o pojištěném Jestli je pojistník pojištěnou osobou, po zvolení této možnosti se údaje o pojišťované osobě č. 1 vyplní automaticky. V opačném případě je nutné toto pole zadat a to: - jméno nebo název pojištěného - příjmení pojištěného - rodné číslo (uvádí se bez lomítka) - resp. datum narození pojištěného (uvádí se ve tvaru dd.mm.rrrr) - státní příslušnost pojištěného 15. Pokud jsou všechny zadané údaje v pořádku, po kliknutí na tlačítko DÁLE se zobrazí rekapitulace všech zadaných údajů a podmínek pojištění. 12

13 D. Vytvoření pojistné smlouvy - čtvrté okno aplikace 16. Pokud klient souhlasí s navrhovanými podmínkami pojištění, dotáže se ho pracovník sjednávající pojištění má-li zájem o vytištění úplného znění návrhu pojistné smlouvy nebo ne. Podle rozhodnutí klienta vybere jednu z nabízených možností 17. Po kliknutí na zvolenou možnost se zobrazí rekapitulace všech zadaných údajů a podmínek pojištění a zobrazí se možnosti k vytisknutí všech potřebných dokumentů konkrétně: Vytisknout pojistku Vytisknout návrh pojistné smlouvy Vytisknout pojistnou kartu Vytisknout příjmový pokladní doklad Vytisknout požadavek na platbu Vytisknout Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění 18. Pokud klient žádal o vytištění Návrhu pojistné smlouvy, po kliknutí na Vytisknout návrh pojistné smlouvy se zobrazí tisková verze návrhu pojistné smlouvy. Vytiskne se v jednom exempláři pro klienta. Vytištěný exemplář návrhu pojistné smlouvy podepíše pracovník sjednávající pojištění a opatří je razítkem. 19. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout pojistku se zobrazí tisková verze pojistky. Vytiskne se v jednom exempláři pro klienta. Vytištěný exemplář návrhu pojistné smlouvy podepíše pracovník sjednávající pojištění a opatří je razítkem. Pojistka musí být vytištěna a odevzdána klientovi VŽDY jako doklad o uzavření pojištění (i v případě pokud klient nežádal o vytištění návrhu pojistné smlouvy). 20. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout příjmový pokladní doklad se zobrazí tisková verze příjmového pokladního dokladu. 21. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout požadavek na platbu se zobrazí tisková verze požadavku na platbu. 22. Po kliknutí na tlačítko Vytisknout Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění se zobrazí tisková verze tohoto dokumentu. Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění musí být klientovi sděleny ještě před uzavřením pojištění. Tento dokument je přístupen i z úvodní obrazovky online aplikace. Tento dokument je v tištěné podobě i součástí pojistné knížky s názvem Celoroční cestovní pojištění. 23. Vytištěný návrh pojistné smlouvy (pokud o něj klient žádal) a VŽDY vytištěný exemplář pojistky odevzdá pracovník sjednávající pojištění spolu s pojistnou knížkou pojištěnému oproti zaplacení pojistného. E. Přehled pojištěných osob 24. Po kliknutí na položku Přehled pojištěných osob se zobrazí: - číslo smlouvy o obchodném zastoupení, - číslo pojistné smlouvy, - seznam pojištěných osob, - datum uzavření pojištění, - pojistná doba od -do, - místo pobytu v zahraničí, - částka zinkasovaného pojistného k dané pojistné smlouvě, - příslušné dokumenty k dané pojistné smlouvě. 13

14 X. DOKLADOVÁNÍ DÉLKY NEPŘETRŽITÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ PŘI JEDNOM VYCESTOVÁNÍ Pojistitel jako doklad prokazující den vycestování z vlasti akceptuje v závislosti od typu dopravy, resp. v závislosti od typu pobytu v zahraničí následující doklady: a) v závislosti od typu dopravy letecká doprava předložení letenky (cestovní doklad vystavěný na jméno) vlaková doprava předložení jízdenky s cílovou stanicí mimo vlasti autobusová doprava - předložení jízdenky s cílovou stanicí mimo vlasti individuální doprava se dále dělí: b) podle typu pobytu jestli pracovní cesta předloženi příkazu na zahraniční pracovní cestu potvrzeného zaměstnavatelem jestli zahraniční zájezd zakoupen v CK předložení smlouvy o zájezdu c) v ostatních případech potvrzení ubytovacího zařízeni v zahraničí s uvedením termínu ubytovaní od do Jestli klient nemůže v případě individuální dopravy předložit ani jeden z výše uvedených dokladů, vyžaduje pojistitel předložení dokladu, který prokazuje, buď že vycestoval z vlasti nejméně 44 dní před dnem, kdy nastala pojistná událost, nebo že se nacházel ve vlasti nejméně 44 dní před dnem, kdy nastala pojistná událost (např. jestli pojistná událost nastala , pojištěný je povinen předložit doklad prokazující, že vycestoval z vlasti, resp. že se nacházel ve vlasti některý den v období od do ). XI. ZRUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Má-li klient uzavřené pojištění a nemůže vycestovat, je možné pojištění zrušit a vrátit část pojistného. Stornovací poplatek je 100 Kč za jednu vystavenou pojistku. Klient musí vrátit pojistiteli celou pojistnou knížku včetně vlepeného návrhu pojistné smlouvy a pojistky spolu s žádostí o vrácení nespotřebovaného pojistného. K žádosti o vrácení pojistného třeba doložit čestné prohlášení, že nenastala žádná pojistná událost. Nespotřebované pojistné vrátí pojistitel přímo na účet pojistníka. XII. ZTRÁTA POJISTNÉ SMLOUVY (VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU POJISTKY) V případě, že pojistník požaduje vystavení duplikátu pojistky z důvodu její ztráty, je třeba, aby takovou žádost předložil písemně. V tomto případě vystaví pojistníkovi pojistitel nebo pracovník, který sjednal původní pojištění duplikát pojistky. Žádost minimálně musí obsahovat osobní údaje jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození, adresa, pojistnou dobu od - do, a je-li k dispozici, i číslo pojistky, k níž má být duplikát vystaven, přičemž jestliže pojistník žádá o vystavení duplikátu přímo u pracovníka, který sjednal původní pojištění, vytiskne tento pracovník pojištěnému duplikát pojistky přímo z online systému cestovního pojištění (2 exempláře 1 pro klienta, 1 pro pojistitele). Exemplář pojistky pro pojistitele se zasílá pojistiteli spolu se žádostí klienta o vystavení duplikátu. jestliže pojistník nežádá o vystavení duplikátu přímo u pracovníka, který sjednal původní pojištění, ale na jiném prodejním místě, pracovník na tomto prodejním místě upozorní klienta, aby žádost předložil písemně pojistiteli na adresu: 14

15 Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika nebo Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republika Duplikát pojistky může v tomto případě vystavit jen pojistitel! XIII. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO 1. Vyúčtování pojistného bude realizováno: přímo v online aplikaci cestovního pojištění pro CK, pokud bylo pojištění sjednáno prostřednictvím této online aplikace. na tiskopis Vyúčtování pojistného pro celoroční cestovní pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno přes samopropis, přičemž toto vyúčtování má následující strukturu: - číslo pojistky, - částka zinkasovaného pojistného k jednotlivým pojistkám, - částka zinkasovaného pojistného za celý měsíc (suma pojistného za všechny pojistky) - částka provize, - částka, kterou zástupce poukazuje na účet Union pojišťovny, 2. V případě, že bylo pojištění realizováno přes samopropis, exempláře návrhů pojistných smluv (označených zeleným páskem), které jsou určeny pro Union pojišťovnu, je potřebné zaslat Union pojišťovně do 5. dne měsíce následujícím po uzavření pojistné smlouvy spolu s vyúčtováním pojistného na její adresu: Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika nebo Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republika Zástupce je plně zodpovědný za úplnost a jednoznačnost údajů. 3. zinkasované pojistné po odpočítání provize je zástupce povinen nejpozději 5. den po ukončení kalendářního měsíce, za nějž bylo vyhotoveno vyúčtování, poukázat na účet pojistitele číslo /0300 vedený v ČSOB a.s. Praha s uvedením čísla smlouvy o obchodním zastoupení jako variabilního symbolu. 4. případné otázky ve věcech vyúčtování pojistného zodpovíme mailem na XIV. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ - při běžných onemocněních a zdravotních problémech není nutné před návštěvou lékaře kontaktovat pojistitele, či asistenční společnost EuroCross Assistance Czech Republic. V tomhle případě se pojištěný prokáže lékaři pojistkou nebo pojistnou kartou. Lékař může fakturu za ošetření poslat na adresu společnosti EuroCross Assistance Czech Republic, která účty jménem pojistitele uhradí, nebo na adresu pojištěného, přičemž po předložení faktury pojistitel uhradí poplatek přímo na účet lékaře. Účty může pojištěný uhradit i v hotovosti, přičemž po předložení lékařské zprávy s uvedením diagnózy, způsobu léčby a data ošetření, lékařského předpisu léků a originálů dokladů o zaplacení spolu s vyplněným formulářem Oznámení škodní události mu je pojistitel proplatí. Všechny potřebné doklady je třeba zaslat na adresu: Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika nebo Datum: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, Slovenská republika 15

16 (při volání ze zahraničí) (při volání z ČR) - v případě vážnější pojistné události, když je nutná opakovaná návštěva u lékaře, hospitalizace nebo převoz pacienta či tělesných ostatků je třeba vždy kontaktovat asistenční společnost EuroCross Assistance Czech Republic, jejíž pracovníci jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a komunikují v českém jazyce a oznámit: číslo pojistné smlouvy, jméno, příjmení a datum narození pojištěného, kterému se stala pojistná událost, datum a místo pojistné události, popis jako k ní došlo a také adresu a telefonní číslo místa, na kterém se nachází kontaktní osoba lékař, i s uvedením jeho jména. Dále je třeba se řídit pokyny pracovníka společnosti EuroCross Assistance Czech Republic. Úhradu léčebných výloh v zahraničí provede společnost EuroCross Assistance Czech Republic. EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika Ze zemí Anglie, Francie, Neměcko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Kanada a USA je možné využít i bezplatné telefonní číslo společnosti EuroCross Assistance označuje připojení k mezinárodní síti, pro většinu evropských zemí je předvolba 00, pro USA a Kanadu je předvolba 011 Pozor! Tohle číslo nelze použít jako bezplatné z mobilního telefonu. Pojištěného je třeba upozornit na to, že v některých případech (jednorázové ošetření, nižší částka cca ) vyžaduje lékař vzhledem k výši administrativních nákladů, uhrazení poplatku za ošetření v hotovosti. Při nahlašovaní pojistné události pojištěný (oprávněná osoba) předloží k ostatním požadovaným dokladům i doklad, prokazující dobu pobytu v zahraničí (udělá se kopie tohoto dokladu). 16

17 Obsah I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ, TYPY POJIŠTĚNÍ... 1 II. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ... 6 III. VARIANTY POJIŠTĚNÍ... 6 IV. POJIŠTĚNÉ OSOBY... 6 V. RIZIKOVÉ SKUPINY... 7 VI. ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ... 7 VII. POJISTNÉ... 8 VIII. POJISTNÁ DOBA... 8 IX. POJISTNÁ SMLOUVA... 8 Postup při vypisování pojistné smlouvy Pojistná smlouva ve formě SAMOPROPISu Pojistná smlouva vytvořena prostřednictvím ONLINE aplikace cestovního pojištění pro CK X. DOKLADOVÁNÍ DÉLKY NEPŘETRŽITÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ PŘI JEDNOM VYCESTOVÁNÍ XI. STORNOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ XII. ZTRÁTA POJISTNÉ SMLOUVY (VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU) XIII. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO XIV. LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) Příloha č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY INDIVIDUÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 725) I. PŘEDMĚT A ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pro individuální cestovní pojištění

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy platnost od 01.01.2014 balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 3 1. ÚVOD... 3 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ... 4 3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Vítejte. v Kooperativě 1. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT 2. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI Soubor dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT www.koop.cz Vítejte v Kooperativě platné od 1. ledna 2014 Vážená paní, vážený pane, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Embosovaných karet, Embosovaných G2 karet, Intercard, Intercard G2, Stříbrných firemních

Více

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí

Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Celoroční pojištění MultiTrip Pro každou Vaši cestu do zahraničí Předsmluvní informace, pojistné podmínky, rady na cestu www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více