Příčiny vzniku trombózy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příčiny vzniku trombózy"

Transkript

1 Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy ve prospěch srážení krve Vznik trombózy Trombóza vzniká zpravidla při souběhu: predisponujících stavů většinou dlouhodobě přítomných (trombofílie) vyvolávajících příčin většinou krátkodobě působících Idiopat. trombóza Idiopat. trombóza Idiopat. trombóza 1

2 Provokovaná trombóza Provokovaná trombóza Operace, úraz Operace, úraz Gravidita Estrogenní substituce Gravidita Estrogenní substituce Gravidita Úrazy 2

3 Úraz Přechodné provokující faktory Operace, úrazy Sádrová fixace končetiny Imobilizace, dlouhý let Akutní interní onemocnění (srdeční selhání, respirační insuficience, závažná infekce, cévní mozková příhoda) Kortikoidy, antiestrogeny, Gravidita a šestinedělí Estrogenní substituce Silné provokující faktory Operace (zejména velké kostní operace, operace pro nádory) Úrazy Imobilizace + další faktory Některé chemoterapeutické režimy u některých nádorů (VAD, VID, thalidomid obsahující kombinace u myelomu) Silné provokující faktory Vysoké riziko trombotických komplikací indikace profylaktických opatření v každém případě Trombofílie Vrozené nebo déle trvající získané poruchy hemostázy, patofyziologicky i statisticky asociované se zvýšeným rizikem trombózy. Klinické projevy trombofílií Žilní tromboembolismus. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie (Atypická lokalizace trombózy) Tepenná trombóza méně často a jen u některých trombofílií Komplikace těhotenství 3

4 Klinické projevy trombofílií Komplikace těhotenství Rekurentní časný spontánní potrat Pozdní ztráta plodu Zpomalení růstu plodu Preeklampsie a HELLP syndrom Abrupce placenty Vrozené Trombofílie Smíšeného původu Získané Vrozené trombofílie Deficience inhibitorů Antitrombin Protein C Protein S Mutace f. V (APCR) f.v Leiden f.v Cambridge Ostatní Protrombin 20210A Dysfibrinogenémie, sticky platelet sy, Srpkovitá anémie, Získané trombofílie Antifosfolipidový sy. Maligní nádory Myeloproliferativní sy. (PV, ET, myelofibróza v prolif. stádiu) Ostatní trombocytémie Autoimunní choroby (SLE, Bechcetův sy.) PNH Nefrotický sy. Obezita Trombofílie smíšeného původu Hyperhomocysteinémie mutace MTHFR C677T, A1298C, nedostatek vitaminu B12, kys. listové, Získaná APC rezistence f. VIII familiární, asociovaný s krevní skupinou jinou než 0 protein akutní fáze fibrinogen Smysl vyhledávání trombofilních stavů: Vytipovat osoby s vyšším bazálním rizikem trombózy U těchto osob cíleně snižovat riziko trombózy sledováním a cílenou profylaxí v obdobích zvýšeného rizika nenavozováním nadbytečného rizika 4

5 Indikace vyšetření trombofílie Zvažujeme: Pravděpodobnost záchytu Velká 2 b Střední 1b Malá 0 b Praktický dopad pozitivního nálezu Významný pro vyšetřovanou osobu 2 b Významný pro dosud nevyšetřené přímé příbuzné 1 b Malý 0 b Vyšetřujeme při součtu bodů 3 Velká pravděpodobnost záchytu Žilní tromboembolismus před 45. rokem Opakovaný žilní tromboembolismus Trombóza v neobvyklé lokalizaci Tepenná trombóza před 35. rokem věku Tromboembolická příhoda + pozitivní RA u přímých příbuzných Přímí příbuzní osob s vrozenou trombofílií Komplikace těhotenství Střední pravděpodobnost záchytu Osoby s TEN, nesplňující kritéria pro vysokou pravděpodobnost Přímí příbuzní osob s prodělanou TEN ostatních osob s vysokou pravděpodobností trombofílie Osoby profitující ze znalosti trombofilního stavu: Osoby, u nichž přítomnost trombofilního stavu ovlivní rozhodování o vhodné profylaxi. Ženy Užívající hormonální antikoncepci nebo uvažující o této antikoncepci Těhotné nebo plánující těhotenství Uvažující o náhradní léčbě estrogeny v menopauze a trombóza a trombóza Incidence cca 4,1-4,2 VTE/10 000/rok Riziko stoupá s dávkou estrogenu (rozdíl mezi 20 a 30 µg ethinylestradiolu je však zanedbatelný) Vyšší riziko u gestagenů III. generace (Výsledky nejsou zcela konsistentní) Vysoké riziko cyproteron-acetátu. Relativně nízké riziko samotných gestagenů 5

6 a trombóza Riziko úmrtí na VTE: Bez hormonální antikoncepce: 5/1 mil./rok HAK s gestageny II. generace: 14/1 mil./rok HAK s gestageny III. generace: 20/1 mil./rok, trombofílie a trombóza Heterozygotní f. V Leiden + HAK: 35 99x vyšší riziko VTE Heterozygotní Pro 20210A + HAK: 16x vyšší riziko VTE 150x vyšší riziko trombózy nitrolebních sinů Absolutní riziko: 28 50/10 000/rok, trombofílie a trombóza Jednotná doporučení neexistují Existuje shoda: netestovat plošně na trombofilní stavy před nasazením HAK., trombofílie a trombóza Naše doporučení: 1. Testovat na trombofilní odchylky před nasazením hormonální antikoncepce, pokud je u přímých příbuzných VTE. 2. Vysoce rizikové trombofílie (deficit antitrombinu, homozygotní f. V Leiden, antifosfolipidové protilátky, ) považujeme za kontraindikaci HAK, trombofílie a trombóza Naše doporučení: 3. Asymptomatické nosičky méně rizikových trombofílií (heterozygotní f. V Leiden, Pro 20210A) informovat o riziku VTE a nechat rozhodnutí na nich. 4. Rozhodnou-li se pro HAK, poučit je o příznacích VTE a nasadit HAK s levonorgestrelem a nízkou dávkou estrogenu nebo samotný gestagen., trombofílie a trombóza Naše doporučení: 5. Mirena je považována z hlediska tromboembolických komplikací za relativně bezpečnou. 6. V případě úrazu či urgentní operace u uživatelky HAK tuto nevysazovat, ale zabezpečit LMWH. 6

7 HRT a trombóza 2 4x vyšší riziko VTE Absolutní riziko: 2,3/1000/rok Riziko u nosičů heterozygotní mutace f. V Leiden: 13 15x vyšší HRT a trombóza Doporučení: Jedinou indikací je kontrola postmenopauzálních symptomů. Známý trombofilní stav nebo anamnéza VTE je kontraindikací HRT. Vyšetření na přítomnost trombofilních odchylek před nasazením HRT je považováno na cost-efektivní, určitě by nemělo být opomenuto při VTE v RA! Těhotenství a trombóza Těhotenství a šestinedělí - období zvýšeného rizika VTE. VTE v souvislosti s předchozí graviditou nebo HAK: LMWH profylaxe po celou dobu gravidity. Provokovaný VTE: Sledování po dobu gravidity, LMWH profylaxe většinou ve 3. trimestru a v šestinedělí. Idiopatický VTE: LMWH po celou dobu gravidity a v šestinedělí. V šestinedělí možno převést na warfarin. Doporučení pro dosud asymptomatické nosičky trombofílií, těhotné nebo plánující těhotenství I Po dobu těhotenství a šestinedělí kompresívní punčochy Zajištění porodu nízkomolekulárním heparinem v profylaktické dávce Pokračování v léčbě LMWH nebo warfarinem po porodu individuálně po dobu 10 dní až 3 měsíců. Doporučení pro dosud asymptomatické nosičky trombofílií, těhotné nebo plánující těhotenství II Sledování během gravidity Dynamika D-dimerů Tempo růstu plodu Průtok placentárním řečištěm Při zjištění abnormálního nárůstu D-dimerů, zpomalení růstu plodu nebo poruchy průtoku placentárním řečištěm antitrombotická léčba. Doporučení pro dosud asymptomatické nosičky trombofílií, těhotné nebo plánující těhotenství III Ženy s deficitem proteinu C, S, homozygotní mutací f. V Leiden, kombinovanou trombofílií: Po dobu těhotenství LMWH, v šestinedělí LMWH nebo převedení na warfarin. 7

8 Doporučení pro dosud asymptomatické nosičky trombofílií, těhotné nebo plánující těhotenství IV Ženy s deficitem antitrombinu: Po dobu těhotenství LMWH, v šestinedělí LMWH nebo převedení na warfarin. Porod zajistit koncentrátem antitrombinu. Doporučení pro dosud asymptomatické nosičky trombofílií, těhotné nebo plánující těhotenství V Ženy antifosfolipidovými protilátkami: ASA od začátku těhotenství, později event. LMWH Od 35. týdne vysadit ASA a převést na LMWH V šestinedělí LMWH nebo warfarin Komplikace těhotenství Rekurentní časný spontánní potrat Pozdní ztráta plodu Zpomalení růstu plodu Preeklampsie a HELLP syndrom Abrupce placenty Heparin, LMWH, ASA a gravidita Antitrombotický efekt Protizánětlivý efekt Heparin a LMWH: pozitivní efekt na viabilitu trofoblastu Indikováno vyšetření trombofílií! Gravidita u ženy s anamnézou komplikací těhotenství Od počátku ASA Sledování D-dimerů, růstu plodu, průtoku placentou + LMWH při známkách nedostatečné účinnosti ASA ASA vysadit kolem 35. týdne a převést na LMWH Gravidita u ženy s anamnézou komplikací těhotenství + antifosfolipidové protilátky: časný potrat: ASA + LMWH od počátku gravidity Ostatní komplikace: + LMWH nejpozději od 20. týdne 8

9 Gravidita u ženy s anamnézou komplikací těhotenství + jiné trombofílie: Individuální postup. Sticky platelet syndrome Zvýšená aktivace trombocytů nízkými koncentracemi ADP a epinefrinu Vede k VTE, časné arteriální trombóze, rekurentní trombóze při antikoagulační léčbě, komplikacím v těhotenství. Průkaz vyšetřením na agregometru. Základní léčbou je ASA, při nedostatečné účinnosti kombinace s LMWH. Sticky platelet syndrome náš soubor SPS II. typu prokázán u 19 žen Není mutace f. V Leiden, Pro 20210A, Není deficit proteinů C,S, Antitrombinu. Výsledky těhotenství: 47 gravidit 21 (44,7 %) proběhlo nekomplikovaně 20 (42,5 %) skončilo spont. potratem nebo nitroděložním úmrtím plodu 5x předčasný porod z toho 2x indukovaný pro preeklampsii 1x abrupce placenty LMWH v graviditě Rychlejší obrat Monitorace axa: vždy při léčebných dávkách, fakultativně při profylaktických dávkách. Profylaxe: 0,2-0,4 0,4 axa/ml Léčba: 0,6-1,0 axa/ml Umělá chlopeň: 1,0-1,21,2 axa/ml Častěji nutná aplikace ve 2 denních dávkách. Jiné indikace monitorace axa Renální insuficience Dětský věk Kritické stavy léčba vasopresory 9

10 Zkreslení labor. hodnot Protein C a S je snížen při léčbě kumarinovými antikoagulancii. AT může být snížen při léčbě heparinem Hladiny f. VIII a fibrinogenu se chovají jako proteiny akutní fáze Hladiny většiny koagulačních faktorů jsou změněny v graviditě a při užívání estrogenů. Zkreslení labor. hodnot Definitivní vyšetření trombofilních stavů funkčními testy je validní po provedení v době nejméně 3 měsíce po skončení těhotenství. Indikace vyšetření trombofílií: 1. osoby s velkou pravděpodobností záchytu profitující ze znalosti pozitivního nálezu jejichž přímí příbuzní mohou profitovat ze znalosti pozitivního nálezu 2. osoby se střední pravděpodobností záchytu profitující ze znalosti pozitivního nálezu Těsná spolupráce gynekologa a hematologa je nezbytným předpokladem optimální péče o ženy s rizikem trombotických komplikací. 10

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives Souhrn Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Hemostáza jak ji možná neznáme

Hemostáza jak ji možná neznáme Klin. Biochem. Metab., 15 (36), 2007, No. 2, p. 97 101. Hemostáza jak ji možná neznáme Šlechtová J. Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni SOUHRN Procesy srážení krve (hemostáza) a rozpuštění

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více