M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové"

Transkript

1 M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1

2 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50 let) častěji ženy. V současnosti díky neinvazivním dg. metodám diagnostikovaná častěji, i jako incidentální zjištění. 2

3 ZÍSKANÉ STAVY spojené s rizikem žilní trombózy obecně (trauma, chirurgická léčba, porodnicko-gynekologická problematika) 3. trimestr gravidity a puerperium (asi 20 % CVT u žen) riziko zvyšuje věk ženy, císařský řez, infekční komplikace a profuzní zvracení během gravidity nádorová onemocnění zejména hematologická malignita mechanizmem přímé komprese, invazí do sinusu nebo indukcí hyperkoagulačního stavu, možná i přímý vliv chemoterapie a hormonální léčby endokrinopatie tyreopatie antifosfolipidový syndrom infekce zánětlivé komplikace zejména v oblasti hlavy systémová onemocnění SLE, Behcetova choroba, sarkoidóza 3

4 GENETICKÉ FAKTORY = vrozené trombofilní stavy (18 25 % případů) Homozygotní forma = těžká forma, heterozygotní = lehká nejčastěji Leidenská mutace F V deficit antitrombinu III deficit proteinu C a S G20210A mutace F II (2 %) V617F mutace JAK2 kinázy mutace C677T MTHFR v asociaci se zvýšenou hladinou homocysteinu vysoká hladina F VIII. Hormonální kontraceptiva u 54 až 71 % nemocných zvyšují riziko CVT 16 až 22krát ještě více u žen s vrozeným trombofilním stavem Hormonální substituce 5 % u žen v klimaxu U 12 % - 20 % etiologie neobjasněna 4

5 Extrémně variabilní s akutním, subakutním i chronickým průběhem Různé kombinace současného postižení mozkových splavů, kortikálních i hlubokých mozkových žil klinický obraz proto postrádá topografické vzorce, charakteristické pro arteriální okluze. Nejčastější (75 %) jsou jakékoliv deficitární nebo iritační ložiskové příznaky hemiparézy, fatické poruchy, hemianopsie, mnestické poruchy a/nebo konvulzivní projevy (až u 40 %), které jsou výsledkem žilního infarktu nebo krvácení. Jejich asociace s bolestí hlavy a zhoršenou úrovní vědomí, stejně jako oboustrannost by k podezření na CVT měla vést. Izolovaný syndrom hypertenze nitrolební, častý (45 %) zejména u izolované trombózy ST a SS - malá pravděpodobnost vývoje žilního infarktu a epileptických projevů (3 %). Subakutní difuzní encefalopatie s pozvolna progredující symptomatikou znamená největší riziko pozdní či chybné diagnózy. U starších osob často změny mentálního stavu a poruchy vigility (43 % vs 20 %), jen vzácně izolovaný syndrom HN (8 %). 5

6 Výsledkem kongesce v žilním systému je žilní infarkt, někdy hemoragický, u 34 % až 46 % nemocných. Vzniká častěji: při větším rozsahu trombózy současném postižení hlubokého žilního systému a/nebo rychlém vývoji CVT, protože se nestačí otevřít kolaterály. Postižení jednotlivých splavů: nejčastěji SSS v 62 % - 80 % LS (ST a SS) u 38 % - 86 % v 75 % trombóza postihuje více splavů současně u 16 % postižen hluboký žilní systém, výsledkem bývají talamické infarkty nebo infarkty v BG se závažnou prognózou. Průměrná doba do přijetí do nemocnice jsou 4 dny, 14 % nemocných při přijetí má hlubokou poruchu vědomí. 6

7 Definitivní diagnózu potvrdí intrakraniální žilní angiografie metodou MRA nebo CTA někdy je problémem odlišení hypoplastického splavu. CT bez k.l. je většinou normální, ale v akutní fázi CVT - asi u 30 % CVT může být patrna hyperdenzita v místě trombózovaného splavu (v zadní části SSS empty delta sign ). MR je senzitivnější pro některé parenchymové léze spojené s CVT fokální edém bez hemoragie (25 %) fokální edém + hemoragie (až u 40 %) žilní infarkt a krvácení (34 46 %). Katetrizační angiografie vyhrazena pro stavy, u kterých je zvažována endovaskulární léčba. DOPORUČENÍ: samotné negativní CT ani MR nevyloučí CVT. Při podezření musí být provedena angiografie se zobrazením žilní fáze. 7

8 ST, SR; MR zachované kortikální žíly trombóza všech splavů 8

9 CVT s postižením hlubokého žilního systému a edémem a hemorhagií v talamech 9

10 10

11 T2 FLAIR T1 2D PC MRA 2D TOF MRA 11

12 12

13 T1 T2 GRE 13

14 Definitivní důkaz nejlepší léčby, který by vycházel z výsledků RCT, v současné době chybí. DOPORUČENÍ: V akutní fázi antikoagulancia spíše LMWH, KI není ani přítomnost hemoragického žilního infarktu. Steroidy ne, zvyšují hyperkoagulabilitu. Endovaskulární léčba jestliže navzdory AK léčbě stav progreduje, žilní infarkt neznamená KI lokální trombolýza, mechanická trombektomie (AngioJet, Merci, Penumbra). Soubor 20 nemocných léčených lokální trombolýzou v kombinaci s mechanickou trombektomií, na počátku 60 % kómatozních a 70 % rozsáhlý hemoragický infarkt. 60 % dosáhlo velmi dobrého výsledku (mrs < 2), 28 % zemřelo. Stam J et al. Endovascular thrombectomy and thrombolysis for severe cerebral sinus thrombosis. Stroke 2008;39:

15 Rekanalizace po trombolýze 15

16 Chirurgická léčba má limitovanou roli: komorová drenáž k ovlivnění progredujícího hydrocefalu při expanzivně se chovajícím mozečkovém infarktu urgentní dekompresivní kraniektomie u nemocných s narůstající intrakraniální hypertenzí a hrozící tentoriální herniací při rozsáhlém žilním infarktu. Publikované výsledky dekompresivní kraniektomie vyznívají optimisticky z 13 publikovaných případů 11 ( 85 %) dosáhlo dobrého výsledku mrs 3. Autor rok publ. No věk GCS výsledek (mrs 3) Stefini /3 Barbati /1 Weber NA 1/1 Keller /4 Zeng /1 Countiho /3 16

17 DOPORUČENÍ: Intrakraniální hypertenze: acetazolamid opakované LP s dosažením norm. tlaku (cave AKL!) lumboperitoneální shunt dekompresní kraniektomie pro riziko trvalé slepoty (edém papily n.ii) pečlivá monitorace zrakových funkcí spolupráce s oftalmologem, ke zvážení fenestrace optického nervu. Hydrocefalus: hyporesorpční komunikující (6,6 %) obstrukční v případě intraventrikulárního krvácení, méně častý ventrikulostomie, ventrikuloperitoneální shunt. Epileptické projevy u 37 % dospělých s CVT: profylakticky antikonvulziva ne léčba v případě jediného záchvatu, pokud je přítomna strukturální léze. 17

18 DOPORUČENÍ: Antikoagulační léčba (po LMWF Warfarin) nejméně 3 měsíce. Délka AKL dle zjištění trombofilního stavu spolupracovat s hematologem specializovaným na poruchy hemostázy a koagulace indikované vyšetření proteinu C a S, AT III, Leidenské mutace F V, mutace protrombinu G20210A, antifosfolipidového syndromu protein C, S a AT III vyšetřovat 2 4 týdny po ukončení AKL, hodnoty zjištěné během AKL mají omezený význam antifosfolipidový sy k průkazu testovat opakovaně s odstupem nejméně 12 týdnů, interpretace výsledků obtížná ovlivnění interkurentními infekcemi, medikací (ATB ), 5 % populace má abnormální hodnoty. u provokované CVT (přechodná riziková situace) AKL 3 až 6 měsíců u neprovokované CVT AKL 6 12 měsíců u CVT s průkazem závažného trombofilního stavu (např.homozygot pro mutaci protrombinu G20210A nebo Leidenskou mutaci F V, deficit proteinu C, S nebo AT III, kombinovaný trombofilní defekt, antifosfolipidový sy) nebo recidivu CVT AKL trvale CVT během gravidity nebo puerperia: LMWH, warfarin ne (embryopatie), léčba během gravidity a ještě nejméně 6 týdnů po porodu, minimální celková délka léčby 6 měsíců. 18

19 19

20 Ve srovnání s arteriálním infarktem zřetelně lepší. Možná velmi dobrá úprava i původně těžkého a dlouho trvajícího deficitu. Negativní predikční hodnotu mají: kóma postižení hlubokých a mozečkových žil velký žilní infarkt velmi nízký a velmi vysoký věk (věk > 65 let mortalita 27 % vs 6 %) infekční etiologie. K parciální či kompletní rekanalizaci dochází u většiny nemocných (až 85 %) v průběhu prvních dvou měsíců v dalším období již % rekanalizace nenarůstá. Jasná závislost výsledku na rekanalizaci nebyla prokázána. Špatný výsledek asi u 13 % (mrs > 3 + mortalita akutní fáze 3,5 % - 6 %). Prognóza CVT v graviditě a puerperiu je lepší než u jiných příčin, rekurence velmi malá < 1 %, není proto nutné další graviditu nedoporučovat, ale zajistit LMW. Rekurence CVT obecně velmi vzácná (2 %), ale 3,7 % prodělá v dalším období jinou, extracerebrální, tromboembolickou komplikaci. 20

21 Výše uvedená doporučení reflektují současnou úroveň poznání. 21

22 Děkuji za pozornost 22

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives Souhrn Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY, OBECNÝ ÚVOD A KLASIFIKACE MUDr. Michal Dufek Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno Cévní mozkové příhody (CMP) představují skupinu

Více

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza).

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Bc. Martina

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního

Více

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové 33. ŠERCLOVY DNY MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Neurologická klinika v Hradci již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Cévní mozkové příhody diagnostika, léčba a prevence Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. Bakalářská práce

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. Bakalářská práce Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Bakalářská práce v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martina Tarasová

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ INTERVENČNÍ A AKUTNÍ Suppl. B KARDIOLOGIE 2007 ročník 6. SUPPLEMENTUM INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE OBSAH PLICNÍ EMBOLIE OD A DO Z Sdělení přednesená v bloku PS Akutní kardiologie ČKS na XIV. výročním

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Blatný

Více

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+.

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+. Stručný souhrn doporučovaných postupů léčby a prevence žilního tromboembolismu podle The seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 2004 - jak dál postupovat v naší praxi? Prof.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Akutní mozkové příhody v neonatologii

Akutní mozkové příhody v neonatologii Akutní mozkové příhody v neonatologii Neonatal stroke- fokální akutní poškození mozku na vaskulárním podkladě arteriální ischemický infarkt 80% venozní trombóza 10% primární intracerebrální krvácení 10%

Více

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU! Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

akutní ischemické cévní mozkové příhody

akutní ischemické cévní mozkové příhody Současné možnosti diagnostiky a léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody Recent possibilities of the diagnostics and treatment of the acute brain ischemia přehledový článek Jiří Lacman 1 Ladislava

Více