HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ HRADEC KRÁLOVÉ 6. A 7. ÚNORA 2007 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HRADEC KRÁLOVÉ GAUDEAMUS 2007

2 Výkonný redaktor: Ing. Pavel Jedlička, CSc. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. ISBN

3 OBSAH PŘEDMLUVA...9 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY...11 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA.16 David Martinčík CENOVÝ A DŮCHODOVÝ VYROVNÁVACÍ MECHANISMUS PLATEBNÍ BILANCE - SROVNÁNÍ...22 Vendula Mašátová EURO V ČR ODLOŽENO...28 Jaromír Mazel REGIONÁLNÍ SÍTĚ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU VE ŠVÝCARSKU NA PŘÍKLADU REGIONU OBERENGADIN / ST. MORITZ...33 Hana Mikovcová UPLATNĚNÍ KALKULACE ABC...42 Teresa Miś SIGNIFICANCE OF ADVISORY INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL SMALL AND MEDIUM SIZE COMPANIES IN PODKARPACKIE REGION...49 Hana Mohelská, Marcela Šabatová ROZDÍLY VE STRUKTUŘE REGIONÁLNÍCH EKONOMIK ČR...54 Antonín Moravec ISTITUT INOVÁTORA A STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE REGIONU...60 Lukáš Moravec DOPADY FISKÁLNÍCH POLITIK NA GEOGRAFICKOU ALOKACI FDI...68 Petr Mulač FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉM SEKTORU...72 Danuše Nerudová, Hana Bohušová SMES ON THE INTERNAL MARKET TAX AND ACCOUNTING ASPECTS...77 Pavla Netušilová ENERGETICKÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE VE TŘETÍM TISÍCILETÍ...82 Daniela Nováčková OCHRANA A PODPORA INVESTÍCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE...87 Martina Novotná, Václav Krutina ANALÝZA PRODUKTIVITY PRÁCE V JIHOČESKÉM KRAJI S ASPEKTEM NA PŘÍNOS ODVĚTVÍ Hradecké ekonomické dny 2007

4 Romana Nývltová FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA MEZINÁRODNÍCH KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH František Ochrana POUŽITÍ INKREMENTÁLNÍ ANALÝZY V METODĚ CEA A CUA PŘI HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJOVÝCH PROGRAMŮ A VEŘEJNÝCH SLUŽEB Jarosław Olejniczak POLISH EXPERIENCES IN USAGE OF INTERGOVERNMENTAL GRANTS IN SUPPLEMENTING LOCAL GOVERNMENT BUDGETS Anna Olszańska CHANGES IN THE VOLUME AND STRUCTURE OF POLISH FOREIGN TRADE IN POULTRY AND POULTRY PRODUCTS IN Ludmila Opekarová STRUKTURÁLNÍ PŘÍČINY ZMĚNY NEZAMĚSTNANOSTI V JINDŘICHOHRADECKÉM REGIONU Kateřina Pašková, Martin Dittrich ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO REGIONU PROSTŘEDNICTVÍM STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU (ZHODNOCENÍ OBDOBÍ ) Alena Pauličková ROZVOJ REGIÓNU A DROBNÉ PODNIKANIE Tomáš Pavelka ZAMĚSTNANOST JAKO JEDEN ZE ZDROJŮ EKONOMICKÉHO RŮSTU. VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Aleš Peprný, Zuzana Tománková IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH VNITŘNÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH INTERNACIONALIZACI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Michal Petrůj INOVACE VE FÁZI HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ TYPU PEOPLE-TO-PEOPLE Jakub Piecuch INFLUENCE OF SPANISH INTEGRATION WITH EUROPEAN COMMUNITIES UPON REGIONAL LABOR MARKETS Agata Pierścieniak INNOVATIONS AS A MAJOR FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS Vera Pirimova BULGARIEN AUF DEM WEG ZUR EU VON KONJUNKTURSCHWANKUNGEN ZUM WACHSTUM Lukasz Poplawski THE SELECTED DEVELOPMENTAL FACTORS OF PROTECTED AREAS IN POLAND Hradecké ekonomické dny 2007

5 Marie Prášilová, Stanislav Novák VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST V KRAJI VYSOČINA Martina Prskavcová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA - PROSTOR PRO ROZVOJ NEZISKOVÉ SFÉRY Jitka Ptatscheková VÝVOJ KURZU ČESKÉ KORUNY KORELACE MĚN Šárka Rahmanová REGIONALE UNTERSCHIEDE BEI DER KUNDENWAHRNEHMUNG DER FAKTOREN, DIE SEIN EINKAUFSVERHALTEN BEEINFLUSSEN Edyta Ropuszyńska-Surma MOŻLIWOŚCI I OGRAMICZENIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Jan Roubal, Petr Stančík SYSTÉM PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP POMOCÍ FACILITY MANAGEMENTU Karel Rozehnal TEORIE SVĚTOVÉHO SYSTÉMU VE SVĚTLE NOVÉHO TISÍCILETÍ Jadwiga Rudek NOWA POLITYKA SPÓJNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Małgorzata Rutkowska MEDICINES EXPENSES SHARE IN TOTAL EXPENSES ON HEALTH PROTECTION IN POLAND AND UE COUNTRIES Marcela Rybyšarová ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK Petra Rydvalová, Miroslav Žižka SPECIFIKACE POTENCIÁLNÍCH KLASTRŮ V LIBERECKÉM KRAJI Petr Řehoř ANALÝZA TRHU PRÁCE VZHLEDEM K DOSAŽENÉMU STUPNI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V REGIONECH ČR Pavla Řehořová IDENTIFICATION SYSTEMS RFID AND THEIR FUTURE IN COMMERCE Hana Scholleová ANALÝZA CITLIVOSTI HODNOTY FLEXIBILITY PROJEKTU Daria Sikorska DIE FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG VON DER TERRITORIALEN WIRTSCHAFTSSELBSTWERWALTUNG IM KREIS CZŁUCHÓW Jan Skonieczny, Barbara Wypustek WPŁYW WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA Hradecké ekonomické dny 2007

6 Martin Sobotka, Lucie Vrtěnová SOUVISLOSTI ROZVOJE REGIONŮ A ROZVOJE OBCÍ Ekaterina Sotirova ECONOMIC GROWTH AND BANK INTERMEDIATION IN BULGARIA Jan Stejskal, Miloš Charbuský INVESTOR AND CORPORATE DEVELOPMENT V ČESKÉ REPUBLICE Ladislav Stejskal, Radmila Presová VYMEZENÍ PŘEDPOKLADŮ APLIKACE NÁSTROJŮ REGIONÁLNÍ POLITIKY NA SUBREGIONÁLNÍ ÚROVNI Libuše Svatošová IDENTIFIKACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH REGIONÁLNÍ DISPARITU Z HLEDISKA LIDSKÝCH ZDROJŮ Jaroslav Svoboda DOTAČNÍ POLITIKA ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH PODNICÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE Katarzyna Szara THE DETERMINANTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION OF PODKARPACIE Mirolava Szarková, Benita Juriková PODNIKATEĽSKÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI AKO PRIDANÁ HODNOTA REGIÓNU Jan Szczygielski DYSPROPORCJE W ROZWOJU REGIONÓW JAKO BARIERA WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJU Joanna Szymańska WATER MANAGEMENT AS ONE OF PRIORITIES IN SUSTAINABLE REGION DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES IN THE KŁODZKO DISTRICT Petra Šánová EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PRODUKCE BIOPOTRAVIN JAKO PŘÍLEŽITOST ROZVOJE REGIONU Pavel Šašek MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY - PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU Ivana Šimíková POSTAVENÍ A VLIV MAKROEKONOMICKÝCH AGEGÁTŮ GNP A GNI NA FINANČNÍ CÍLOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ Eva Šimková THE ROLE OF RURAL TOURISM IN THE RURAL DEVELOPMENT Dagmar Škodová Parmová ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VE SLUŽBÁCH Jana Šturcová ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA A JEJICH KRYTÍ KOMERČNÍM POJIŠTĚNÍM Hradecké ekonomické dny 2007

7 Jaromír Švihovský DOPADY ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DO PODNIKOVÝCH PROCESŮ Zuzana Tománková REGIONÁLNÍ ZNAČKA JAKO NÁSTROJ KOMUNIKACE Eva Tomášková FINANCOVÁNÍ KRAJŮ A OBCÍ Martina Ublová, Lilia Dvořáková, Helena Aschenbrennerová, Milan Pinte METODY A NÁSTROJE PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A JEJICH VYUŽITÍ V PROBLÉMOVÝCH OBLASTECH VÝROBNÍHO PODNIKU Stanisław Urban PRIVATISATION OF ENTERPRISES IN POLAND IN Kateřina Váhalová ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA JAKO INSTITUCE PODPORUJÍCÍ EKONOMICKÝ RŮST A PROSPERITU PROSTŘEDNICTVÍM PÉČE O CENOVOU STABILITU Jana Veselá, Petra Veselá STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA ČR Z HLEDISKA EKONOMICKÉ ČINNOSTI A GENDERU Miloš Vítek DVĚ POJETÍ SPRÁVY Tomáš Volek, Ivana Staňková VYUŽITELNOST PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ K POSÍLENÍ EKONOMICKÉHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE Vladislav Vybíral MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODU PRO ROZVOJ MEZINÁRODNÍHO PODNIKÁNÍ Dana Walterová PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH JČ KRAJE Izabela Wielewska DIE GESELLSCHAFTLICHE EFFEKTIVITÄT DES UMWELTSCHUTZES UND DIE ENTWICKLUNG MITTELPOMMERNS Witold Wilczewski UWAGI O DEMOGRAFII FIRM Milan Závurka NOVÉ INSOLVENČNÍ PRÁVO Eva Zikmundová INOVAČNÍ SYSTÉM ČR JAKO NÁSTROJ ROZVOJE EKONOMIKY Dagmara K. Zuzek, Lukasz Popławski SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES VERSUS REGIONAL DEVELOPMENT Hradecké ekonomické dny 2007

8 Dagmara K. Zuzek CONDITIONS OF COMPETITIVENESS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES Krzysztof Zymonik OCHRONA KONSUMENTÓW PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ Helena Wasilewska KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH BANKÓW W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE Hradecké ekonomické dny 2007

9 PŘEDMLUVA Katedra ekonomie a managementu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové organizuje v pořadí již 5. mezinárodní vědeckou konferenci Hradecké ekonomické dny Konference se koná ve dnech a jejím hlavním tématem je Ekonomický růst a rozvoj regionů. Sborník z první konference Hradecké ekonomické dny 2003 obsahoval 32 příspěvků, letošní sborník musel být rozdělen do dvou samostatných dílů zahrnujících celkem 170 příspěvků, které se z různých pohledů zabývají aktuálními problémy rozvoje podnikání a rozvoje regionů, ale ve srovnání s minulými ročníky rovněž makroekonomickými podmínkami podnikání, regionálního rozvoje a ekonomického růstu. Podnětem k širšímu pojetí v minulosti diskutovaných mikroekonomických a regionálních problémů rozvoje byl výzkumný projekt GAČR řešený na Katedře ekonomie a managementu FIM UHK v letech Příspěvky související s tématem uvedeného projektu jsou zařazeny a diskutovány na konferenci v samostatné sekci. Příspěvky seřazené v tomto sborníku abecedně podle jména autorů jsou na konferenci tematicky rozděleny do následujících šesti sekcí: Mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu a ekonomický růst Finance a management rozvoje regionů Měření, řízení a financování ekonomického růstu Management místních samospráv a jeho úloha v rozvoji regionu Rozvoj nevýrobní sféry v regionech Rozvoj regionu a drobné podnikání Hlavní podíl na přípravě konference a vydání sborníku, který se Vám dostává ještě před zahájením konference HED 2007 do rukou má Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D. (vedoucí oddělení ekonomie), Ing. Pavel Jedlička, CSc. (odborný recenzent a hlavní editor sborníku), Bc. Veronika Jašíková (sekretářka Katedry ekonomie a managementu) a Ing. Martina Kadavová (editorka). Grafickou úpravu a konečné zpracování příspěvků pro tisk připravila Ing. Věra Palánová. V Hradci Králové dne Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. vedoucí Katedry ekonomie a managementu Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové 9 - Hradecké ekonomické dny 2007

10 10 - Hradecké ekonomické dny 2007

11 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY Libuše Macáková, Petr Adámek Klíčová slova: zaměstnanost nezaměstnanost poptávka na trhu práce nabídka na trhu práce kvalifikační struktura lidský kapitál migrace Key words: employment unemployment labour market demand labour market supply structure of qualification human capital migration Abstract: The rate of long-term unemployment in the Czech Republic is higher than the average rate of unemployment in the EU. A shortage of highly qualified labour in some countries of the EU and their better financial conditions are conducive to the brain drain from the Czech Republic. This could become a serious problem, taking into account the already existing shortage of qualified labour in the Czech Republic. Pro posouzení situace české ekonomiky a její rostoucí kompatibility s ostatními členy Evropské unie i s Evropskou unií jako celkem je používána celá řada strukturálních indikátorů. Ze všech indikátorů, které se zaměřují na vývoj na pracovním trhu, nás bude zajímat jednak celková míra zaměstnanosti a celková míra dlouhodobě nezaměstnaných. Z hlediska ekonomické teorie jsou použité ukazatele interpretovány následovně: Míra zaměstnanosti, resp. koeficient participace je definován jako poměr pracovních sil, tj. ekonomicky aktivního obyvatelstva k počtu osob v produktivním věku. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ukazatel, který hraje klíčovou úlohu při hodnocení nezaměstnanosti, která může ohrožovat zdraví ekonomiky, resp. její růst. Dlouhodobě nezaměstnaní pracovníci patří k nejméně kvalifikovaným a jsou tedy nejobtížněji umístitelní zpět na pracovní trh. Dlouhodobá nezaměstnanost je spjata zejména s nezaměstnaností strukturální, event. cyklickou. Celková míra zaměstnanosti a dlouhodobá míra nezaměstnanosti (pramen: Eurostat) Celková míra zaměstnanosti v České republice ve sledovaném období v zásadě osciluje kolem 65 % a jeví tendenci k mírnému poklesu. Přitom je ovšem o zhruba o 2 % vyšší v komparaci s průměrem Evropské unie, tj. všech 25 členů. Přitom celková míra zaměstnanosti žen vykazuje tendenci k poklesu a to zhruba z 58 % na 57 %. Tato tendence je však v rozporu s tendencí, kterou lze pozorovat jak u průměru 25 členů Evropské unie, tak i u průměru původních 15 členů. V obou případech je míra zaměstnanosti žen nižší, ovšem vykazuje tendenci k růstu. Míra zaměstnanosti mužů v České republice se v roce 2003 pohybovala okolo 72 % a oproti roku 1999 mírně poklesla (zhruba o 1 %). Je však řádově o 2 % vyšší ve srovnání s průměrem pětadvacítky a i poněkud vyšší ve srovnání s průměrem patnáctky. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti v České republice osciluje kolem 4 %. Nachází se lehce nad úrovní průměru 25 členů Evropské unie Hradecké ekonomické dny 2007

12 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY Ze srovnání s ostatními zeměmi EU vyplývá, že ČR poskytuje na podporu zaměstnanosti relativně málo finančních prostředků. Lze dokonce říci, že ČR vydává na politiku zaměstnanosti téměř nejméně finančních prostředků v Evropě. Za ČR je již pouze Estonsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko. Na podporu vytváření nových pracovních míst a na podporu vzdělávacích kurzů pro nezaměstnané směřuje asi 0,5 % hrubého domácího produktu, přičemž v nejštědřejším Dánsku je to až 4,5 % HDP (vyplývá ze statistik Eurostatu). Ve většině států EU končí většina peněz přímo u nezaměstnaných. V ČR zhruba polovina prostředků putuje na podporu vytváření nových pracovních míst, na vzdělávání a rekvalifikace nezaměstnaných jde jen 12,8 %ˇcelkové dotace. V tomto ohledu je ČR 3. od konce pomyslného pořadí méně poskytují na zvýšení kvalifikace nezaměstnaných už jen Bulhaři a Rumuni (kteří navíc ještě nejsou členy EU) Národní program reforem České republiky trh práce Národní programy reforem poskytují stručný přehled makroekonomických a mikroekonomických reforem a reforem v oblasti zaměstnanosti plánovaných na vnitrostátní úrovni na období Analýzou trhu práce se Národní program reforem České republiky zabývá zhruba jednou třetinou svého obsahu. V 90. letech prodělal vývoj pracovního trhu v České republice zásadní změny, které jej přiblížily k určité standardizované podobě pracovních trhů členských států Evropské unie: došlo k poklesu počtu obyvatel, k nárůstu obyvatelstva v produktivním věku a k poklesu ekonomické aktivity obyvatelstva. Novým jevem je růst podílu zahraniční pracovní síly, který v roce 2004 činil 3,3 % z celkové pracovní síly České republiky. Tento číselný údaj vychází z oficiálních statistik. Důvodně lze předpokládat, že faktický podíl ekonomicky aktivních cizinců bude větší. Přijatá opatření Národního programu reforem mají přispět k dosažení následujících národních indikativních cílů zaměstnanosti do roku 2008: celkové míry zaměstnanosti 66,4 %, míry zaměstnanosti žen 57,6 % a míry zaměstnanosti starších zaměstnanců (55 64 let) 47,5 %. Podle údajů Eurostatu míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v roce ,3 % a i v následujících letech se od tohoto čísla výrazně neodchyluje. Neustále se však mění požadavky na kvalifikaci této pracovní síly i nároky na její pracovní výkonnost. V důsledku toho se zde objevuje fenomén tzv. technologické nezaměstnanosti, který můžeme chápat jako specifický projev nezaměstnanosti strukturální. V České republice jsou regiony s vysokým podílem restrukturalizovaných odvětví (těžký průmysl), s vysokým podílem nezaměstnanosti. Současně i v těchto odvětví existuje převis poptávky nad nabídkou po vysoce kvalifikované pracovní síle. Problémem je však nízká profesní a regionální mobilita pracovníků a často i demotivující systém sociálních dávek. Národní program v této souvislosti hovoří o nízké flexibilitě pracovního trhu a rostoucích sociálních nákladech nezaměstnanosti. Trh práce přirozeně pozitivně ovlivňuje konkurenceschopnost firem. Ta je často snižována podmínkami pro zaměstnání pracovní síly vzdělané a kvalifikované. Velkým problémem jsou v tomto případě vysoké zákonné nemzdové podmínky práce. Proto se v rámci chystané reformy nemocenského pojištění připravuje zavedení stropů pojistného na sociální zabezpečení. Připravovaná úprava by mohla vést ke stanovení maximální hranice vyměřovacího základu: v roce 2007 ve výši šedesátinásobku průměrné mzdy, v roce 2008 ve výši čtyřicetinásobku a v roce 2009 ve výši třicetinásobku průměrné mzdy. Národní program rozvoje také zmiňuje chronický strukturální problém českého pracovního trhu, kterým je nízká územní mobilita zaměstnanců. Zhruba jedna třetina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací, 12 - Hradecké ekonomické dny 2007

13 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY výdaje na dopravu činí asi tak 10 % rodinného rozpočtu, u lidí s nižšími příjmy je to však podstatně více. Motivace zaměstnanců k dojíždění za prací bude podpořena jejich zvýhodněním a to formou daňové úlevy na straně zaměstnavatelů. Územní mobilita má být také posílena deregulací nájemného, která by měla definitivně odstranit deformace cen bytového fondu. Specifickou skupinu z armády nezaměstnaných tvoří mladiství, kterých bylo v roce 2005 na úřadech práce registrováno , což je 5,8 % všech nezaměstnaných. V této souvislosti připomeňme program: První příležitost, v jehož rámci úřady práce nabízejí všem uchazečům do 25 let a absolventům vysokých škol zpracování individuálních akčních plánů. Do nich bude v roce 2006 zařazeno cca osob. Z dalších programů orientovaných tímto směrem zmiňme ještě program EQUAL, který je zaměřen na odstranění diskriminace a program Leonardo da Vinci vylepšující jazykové dovednosti. Součástí každé politiky ovlivňující trh práce jsou rekvalifikace, v Národním plánu charakterizované jako nástroj pro zvyšování profesní mobility. Vycházet by se přitom mělo z monitoringu pracovního trhu, kde rekvalifikační kurzy různé obecnosti by měly odpovídat měnícím se podmínkám na straně poptávky po práci. Posledním problémem pracovního trhu v České republice je účast cizinců na trhu práce. Koncem roku 2004 tvořili ekonomicky aktivní cizinci 3,3 % celkové pracovní síly a v současné době se projevuje tendence k růstu. Je možno konstatovat, že nyní pro pracovní aktivity cizinců platí závažná byrokratická omezení, závislost těchto pracovníků na firmách je tedy značná. Do budoucna se připravuje zjednodušení pracovní procedury udělování pracovních povolení a povolení k pobytu. Konkurenceschopnost lidského kapitálu ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a tendence k migraci kvalifikované pracovní síly Lidský kapitál je dnes jednou z největších deviz každé ekonomiky. Kvalita a dostupnost lidského kapitálu je jedním z určujících faktorů konkurenceschopnosti země. Dostupnost kvalitního lidského kapitálu je dána především nejvyšším dosaženým vzděláním a dalším vzděláváním v průběhu produktivního věku. Jestliže odborné znalosti a dovednosti neodpovídají požadavkům poptávky na trhu práce, potom hrozí nezaměstnanost; konkrétně jde o strukturální a dlouhodobou nezaměstnanost. Jedním z faktorů, které se na tomto typu nezaměstnanosti podílejí, je nízká propojenost vzdělávací soustavy s trhem práce a nedostatečný rozvoj lidských zdrojů na trhu práce. 1 Je statisticky doloženo (např. ve statistikách Eurostatu), že pracovníci s vyšším vzděláním nalézají zaměstnání s vyšším platem a lepšími pracovními podmínkami. Pracovníci s nižším vzděláním dosahují nižší míry zaměstnanosti, resp. vyšší míru nezaměstnanosti. Otázkou však zůstává, zda ekonomika poskytuje dostatek pracovních příležitostí, které využívají vysoce vzdělaný lidský kapitál. Jestliže tomu tak není, vytváří se tendence k odlivu tohoto kapitálu do těch zemí, kde je více finančně oceňován, kde má lepší pracovní podmínky a vyšší společenské postavení, tedy k tzv. úniku mozků (brain drein). Podívejme se nyní, jaká je kvalifikační struktura na straně nabídky a na straně poptávky na trzích práce v ČR a vybraných státech EU. Bude nás zajímat, zda podíl pracovní síly s určitým vzděláním odpovídá podílu pracovní síly, která vykonává zaměstnání, k němuž je dané vzdělání potřebné. Při hodnocení struktury kvalifikace na straně nabídky práce vyjdeme z klasifikace podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 1 Kotýnková, Němec, Hradecké ekonomické dny 2007

14 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY (ISCED 2 ), která rozlišuje vzdělání nízké, střední a vysoké. Na straně poptávky na trhu práce budeme zaměstnání strukturovat podle Mezinárodní standardní klasifikace povolání (ISCO 3 ) také na vysoké, střední a nízké (rozdělení je založeno na tom, jaké vzdělání by měl pracovník v daném zaměstnání mít absolvované). Relativně vyrovnanou strukturu vzdělaných a zaměstnaných lze vysledovat u vyspělých zemí. 4 Na základě předpokládaného směru migrace kvalifikované pracovní síly z České republiky do sousedních zemí, především Německa a Rakouska se jeví zajímavým zjištění nesouladu vzdělanostní struktury se zaměstnáním ve skupinách vysoké a střední v případě Německa a Rakouska. Kvalifikačně náročnou práci tam tak musejí vykonávat i lidé s nedostatečným (středním) vzděláním. Analýza ukázala, že další skupinou zemí, kde lidé s nižším vzděláním působí na kvalifikačně náročnějších místech, jsou Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Irsko a částečně i Irsko. Další zemí, která je otevřena přílivu kvalifikované pracovní síly z České republiky, je Velká Británie. V této zemi naopak často nenáročná pracovní místa zastávají lidé s vyšší kvalifikací, případně imigranti s nízkým vzděláním. 5 Trh práce ČR se podle této analýzy vyznačuje velkými nesrovnalostmi. Absolutně převládá skupina lidí s nízkým vzděláním a ve skupině s vysokým vzděláním je téměř pouze třetina potřebné pracovní síly. Také ve skupině střední je menší počet lidí, než kolik vyžadují odpovídající zaměstnání. ČR je tak z hlediska četnosti ve skupině vysoké na úrovni nejméně rozvinutých ekonomik. Jestliže dojde k rozvoji migrace pracovní síly z ČR do zemích EU, potom by pro naši zemi byl nejvýhodnější odliv pracovníků s nejnižším vzděláním (jakých je nedostatek ve Velké Británii), v čemž však máme velkou konkurenci ostatních zemí. Velkým problémem se tak pro naší zemi ukazuje předpoklad odchodu nejlepších vysokoškoláků do některých zemí EU a to i přesto nebo právě proto, zatím dochází převážně jen k dočasné mobilitě zejména mladých lidí. Problémem se však může stát skutečnost, že ve srovnání s průměrem EU (21 % obyvatel) pouze polovina lidí získává terciární vzdělání a příležitosti pro další vzdělávání jsou přitom nedostatečné. 6 Použitá literatura: (1) JEBAVÁ, A. Analýza konkurenceschopnosti lidského kapitálu České republiky ve srovnání se zeměmi EU-15. v: Acta Oeconomica Pragensia č.5/2006, s , ISSN (2) KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce: Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem české republiky do EU vyd. ISBN (3) Evropská komise: Nové partnerství pro soudržnost konkurenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Evropské společenství, (4) Eurostat: European Social Statistics: Labour force survey results 2001, 2002, European Communities, 2002, International Standard Classification of Education 97 3 International Standard Classification of Occupation 4 Jebavá, A.: Analýza konkurenceschopnosti lidského kapitálu České republiky ve srovnání se zeměmi EU-15. v: Acta Oeconomica Pragensia č.5/ Eurostat: Labour force survey results 2001, European Communities, Eurostat: Labour force survey results 2002, European Communities, Evropská komise, Hradecké ekonomické dny 2007

15 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY Kontakt: Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. Katedra mikroekonomie Fakulta podnokohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla Praha 3 Tel.: , 15 - Hradecké ekonomické dny 2007

16 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková Key words: higher education - student perceptions - rate of returns - tuition fee - Czech Republic - United Kingdom Abstract: Many analyses of returns to higher education have been done in recent years. They are based on empirical evidence and rate of returns is calculated by different methods. Our paper analysis the empirical evidence of students perceptions from Czech and English universities and compares two different systems of higher education. Financing of higher education in European countries is still a question under the debate. Many countries have a strong support of higher education from a state budget (which can be seen on the example of Czech public universities), on the other hand many arguments encourage a system of tuition fees for students. In the paper there are also calculated rate of returns from selected data adopting short-cut method. This calculation confirms high returns from higher education as an intangible asset. 1 Introduction System of higher education differs in the Czech Republic and in the UK in many aspects. On the other hand it is interesting to make an analysis of both systems and make a comparison. If we compare perceptions of students, we can see a significant difference in the absolute level of expected earnings between Czech and British students, which corresponds to situation of real wages in both countries. Expected rate of returns in both countries are high and quite similar. If we look at the system of higher education, we can find more than 40 of private universities in the Czech Republic. By contrast in the UK the private sector remains very small and the "marketisation of higher education has taken place in the public universities via the introduction of tuition fees. Nevertheless there is a shift of at least some higher education costs from governments and taxpayers to parents and students. A possibility to do this depends also on the system of grants, bursaries and student loans, which are available to disadvantaged students in a given country. There can also be seen a big difference between Czech and British conditions. In our previous research work we have analysed situation with student loans and similar instruments on the Czech financial market. The offer here is very limited and there are hardly any products for students to borrow some money to cover educational expenses (books, accommodation, travelling costs etc.). In following chapters there is introduced a new system of financing of public higher education in the UK and the information confirm carefully worked-out system of financial instruments and help for British student to cover tuition fees and other expenses Hradecké ekonomické dny 2007

17 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA 2 Funding of Higher Education in the Czech Republic Nowadays there are in the Czech Republic 25 public institutions, 2 state higher education institutions, and more than 40 private higher education institutions. The number of private institution has risen rapidly in the last few years. 1 Private higher education institutions are obliged under the Act to ensure funding for their activities, moreover their students get no financial support for their accommodation or food costs. The level of tuition fees is quite different and we can assume that the amount paid by the students at particular institution reflects the demand for this type of education, presumed quality of education and similar factors. The basic part of the budget of a public higher education institution consists of a state subsidy. There is also implementation of other incomes, yields from property, and other income from the state budget: from state funds and the community budget, yields from auxiliary activities, incomes from gifts and bequests and from various study fees. However, these fees are very limited by the Act and basically there are no tuition fees at the public and state higher education institutions in the Czech Republic. A practice has been accepted that the amount of funding from the state budget to individual higher education institutions is fixed by a mutual agreement mechanism between a Representative Commission and the Ministry. The lump sum of state money for a particular institution is set on the basis of teaching and research performance. 3 New tuition fee system in the UK One of the most far-reaching changes in the funding of higher education in the UK came into effect in September New arrangements for the payment of university tuition fees mean that students can study now and pay later. Tuition fees for new and continuing UK/European Union (EU) undergraduate students (this include also students from the Czech Republic which decide to study in the UK) can become part of a loan which will be paid back, via the income tax system, when students are working and earning more than 15,000 a year. The most significant element of the new system is that students will not have to pay the Ł3,000 a year up front. They will only have to start repaying the fees once they have left university and are earning more than Ł15,000 a year. The monthly payments a student makes to pay off tuition fee and student loans will be set at affordable rates based on the level of a salary. The interest charged on the repayments is very low currently around the level of inflation (3,6% in September 2006) Financial tools to cover student expenses in the UK In contrast with the Czech Republic, where students of public universities do not have to pay fees, but cannot use and proper financial tool to cover other expenses, British student can use many options how to finance their costs connected with studies, especially student fees. 1 Dostupné z: <http://www.vysokeskoly.com/> 2 Thinking of entering higher education in 2006 dostupné z: [cit ] 17 - Hradecké ekonomické dny 2007

18 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA This above introduced system of tuition fees in the UK is supported by a carefully worked-out conception of financial support for students. There are the main tools which student can use to pay their costs connected with studying. New student loan for fees New Maintenance grant Bursary Student Loans for maintenance Student Loan for living Costs The level of student support for students who start higher education in 2006 is described in Tab 1. TAB 1 Student Support Available for students starting Higher Education in 2006 Academic Year 2006/ / /09 Tuition Fee Charge New student loan for fees from 2006 Amount of new Maintenance Grant Student Loan for living Costs Up to 3,000 Up to 3,000 Up to 2,700 Up to 4,405 Up to around 3,000* Up to around 3,000* Up to 2,700 Up to around 3,000* Up to around 3,000* Up to 2,700 Up to 4,405* Up to 4,405* Help from Many Colleges and Universities offer non repayable universities and colleges bursaries. Source: Thinking of entering higher education in 2006 * These figures are subject to annual increases in line with inflation and will be finalised nearer the time. 3.2 Loan Repayments Students in the UK won t have to start paying this back until the April after they have left their course and they start earning over 15,000 a year. Repayment rates are linked to the earnings and not how much a student owes. This means the less the student earns, the less he/she pays: the more they earn, the more they pay. If tehy don t work (voluntarily or otherwise) or their salary falls below 15,000, then they won t be expected to make repayments. Repayments are based on 9% of any income over 15,000 or the monthly ( 1,250) or weekly ( 288) equivalent. System of repayments can be seen in the Tab 2 bellow. TAB 2 System of repayments Gross Salary Weekly Income Weekly Repayments 15, , , , , , Hradecké ekonomické dny 2007

19 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA Gross Salary Weekly Income Weekly Repayments 25, , Source: Thinking of entering higher education in 2006 University tuition fees due to be introduced in September could rise to 5,000 a year by 2010, according to the outgoing head of the university funding council. Their rising will depend on level of inflation. 4 Students Perception of Returns to Higher Education in The empirical research, which has been done between students of private and public universities, firstly in the Czech Republic and in the last two years also at the University of Huddersfield in the UK has brought many interesting results. This, in the Czech Republic unique research, is based on a comparison of student perceptions in two situations. They were asked about expected earnings with university degree and with secondary education only. Data gained from questionnaires have been used for detailed analysis and the aim of this chapter is to introduce a summary of some results. For example previous analyses of data from did not prove any statistical correlation between level of expected earnings and type of the university (private or public) while expenses of students at private universities are usually much higher due to tuition fees. 3 Summary of the data did not prove any tendency of increasing salaries depending on the year of research. On the other hand in most of the calculated averages revealed itself that student`s perceptions from regional universities are lower than from universities in Prague. This can be seen on the example of student s perceptions of university graduates in the figure 1. 3 HLÍNOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K., URBÁNEK, V. Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie, In Syntetická závěrečná studie výzkumného projektu GA ČR, Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN Hradecké ekonomické dny 2007

20 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA FIGURE 1 Expected earnings in academic years Expected level of earnings in CZK Liberec Pardubice Prague 2001/ / / / /2006 Year Source: Research in 2001/2006, own calculations If we compare expected rate of returns between Czech and British students, in both cases we can see that the rate is very high and confirms that investment in higher education as one form of human capital is very important and gainful. The comparison of data from academic year 2005/2006 brings table 3. TAB 3 Rate of Returns in 2005/2006 Rate of returns of graduates Rate of returns after 10 years of experience Faculty of Economics, Liberec 12,13 15,75 Faculty of Economics and Administration, Pardubice 8,82 10,90 University of Economics, Prague 13,30 11,29 Average Czech Republic 11,56 12,45 Huddersfield 9,58 12,32 Source: Research in 2001/2006, own calculations There can be seen from the table 3 that expected rate of returns from student at selected Czech and British public universities are between 8,82 to 15,75 % and there is not any significant difference between Czech and British expectations. 5 Conclusion This paper pointed out some interesting aspects of British and Czech higher education system. Phenomenon of private universities in the Czech Republic has becoming more and more important, in the UK, there do not exist almost any. Public universities are mainly dependent on the income from the state budget, Czech private universities on the 20 - Hradecké ekonomické dny 2007

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

dvouměsíčník/ročník2 2008

dvouměsíčník/ročník2 2008 6 dvouměsíčník/ročník2 2008 Obsah Editorial 1 Stati a studie Teorie stárnutí populace a trh práce 2 Petr Dolejší Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití 8 Věra Kuchařová Efekty programů

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ Číslo 1 Ročník I. 2010 EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská katedra strategie Sborník z mezinárodní vědecké konference (Proceedings of the International Scientific Conference) Insolvence 2015: Šedé zóny

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Kulhavý Viktor Abstrakt Environmentální inovace, stejně jako jiné typy inovací, mohou být chápány jako

Více

Hradecké ekonomické dny 2012

Hradecké ekonomické dny 2012 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2012 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 31. ledna a 1. února 2012 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více