HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU"

Transkript

1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2007/II EKONOMICKÝ RŮST A ROZVOJ REGIONŮ HRADEC KRÁLOVÉ 6. A 7. ÚNORA 2007 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HRADEC KRÁLOVÉ GAUDEAMUS 2007

2 Výkonný redaktor: Ing. Pavel Jedlička, CSc. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. ISBN

3 OBSAH PŘEDMLUVA...9 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY...11 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA.16 David Martinčík CENOVÝ A DŮCHODOVÝ VYROVNÁVACÍ MECHANISMUS PLATEBNÍ BILANCE - SROVNÁNÍ...22 Vendula Mašátová EURO V ČR ODLOŽENO...28 Jaromír Mazel REGIONÁLNÍ SÍTĚ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU VE ŠVÝCARSKU NA PŘÍKLADU REGIONU OBERENGADIN / ST. MORITZ...33 Hana Mikovcová UPLATNĚNÍ KALKULACE ABC...42 Teresa Miś SIGNIFICANCE OF ADVISORY INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL SMALL AND MEDIUM SIZE COMPANIES IN PODKARPACKIE REGION...49 Hana Mohelská, Marcela Šabatová ROZDÍLY VE STRUKTUŘE REGIONÁLNÍCH EKONOMIK ČR...54 Antonín Moravec ISTITUT INOVÁTORA A STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE REGIONU...60 Lukáš Moravec DOPADY FISKÁLNÍCH POLITIK NA GEOGRAFICKOU ALOKACI FDI...68 Petr Mulač FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉM SEKTORU...72 Danuše Nerudová, Hana Bohušová SMES ON THE INTERNAL MARKET TAX AND ACCOUNTING ASPECTS...77 Pavla Netušilová ENERGETICKÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE VE TŘETÍM TISÍCILETÍ...82 Daniela Nováčková OCHRANA A PODPORA INVESTÍCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE...87 Martina Novotná, Václav Krutina ANALÝZA PRODUKTIVITY PRÁCE V JIHOČESKÉM KRAJI S ASPEKTEM NA PŘÍNOS ODVĚTVÍ Hradecké ekonomické dny 2007

4 Romana Nývltová FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA MEZINÁRODNÍCH KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH František Ochrana POUŽITÍ INKREMENTÁLNÍ ANALÝZY V METODĚ CEA A CUA PŘI HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJOVÝCH PROGRAMŮ A VEŘEJNÝCH SLUŽEB Jarosław Olejniczak POLISH EXPERIENCES IN USAGE OF INTERGOVERNMENTAL GRANTS IN SUPPLEMENTING LOCAL GOVERNMENT BUDGETS Anna Olszańska CHANGES IN THE VOLUME AND STRUCTURE OF POLISH FOREIGN TRADE IN POULTRY AND POULTRY PRODUCTS IN Ludmila Opekarová STRUKTURÁLNÍ PŘÍČINY ZMĚNY NEZAMĚSTNANOSTI V JINDŘICHOHRADECKÉM REGIONU Kateřina Pašková, Martin Dittrich ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO REGIONU PROSTŘEDNICTVÍM STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU (ZHODNOCENÍ OBDOBÍ ) Alena Pauličková ROZVOJ REGIÓNU A DROBNÉ PODNIKANIE Tomáš Pavelka ZAMĚSTNANOST JAKO JEDEN ZE ZDROJŮ EKONOMICKÉHO RŮSTU. VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Aleš Peprný, Zuzana Tománková IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH VNITŘNÍCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH INTERNACIONALIZACI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Michal Petrůj INOVACE VE FÁZI HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ TYPU PEOPLE-TO-PEOPLE Jakub Piecuch INFLUENCE OF SPANISH INTEGRATION WITH EUROPEAN COMMUNITIES UPON REGIONAL LABOR MARKETS Agata Pierścieniak INNOVATIONS AS A MAJOR FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS Vera Pirimova BULGARIEN AUF DEM WEG ZUR EU VON KONJUNKTURSCHWANKUNGEN ZUM WACHSTUM Lukasz Poplawski THE SELECTED DEVELOPMENTAL FACTORS OF PROTECTED AREAS IN POLAND Hradecké ekonomické dny 2007

5 Marie Prášilová, Stanislav Novák VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST V KRAJI VYSOČINA Martina Prskavcová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA - PROSTOR PRO ROZVOJ NEZISKOVÉ SFÉRY Jitka Ptatscheková VÝVOJ KURZU ČESKÉ KORUNY KORELACE MĚN Šárka Rahmanová REGIONALE UNTERSCHIEDE BEI DER KUNDENWAHRNEHMUNG DER FAKTOREN, DIE SEIN EINKAUFSVERHALTEN BEEINFLUSSEN Edyta Ropuszyńska-Surma MOŻLIWOŚCI I OGRAMICZENIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Jan Roubal, Petr Stančík SYSTÉM PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP POMOCÍ FACILITY MANAGEMENTU Karel Rozehnal TEORIE SVĚTOVÉHO SYSTÉMU VE SVĚTLE NOVÉHO TISÍCILETÍ Jadwiga Rudek NOWA POLITYKA SPÓJNOŚCI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Małgorzata Rutkowska MEDICINES EXPENSES SHARE IN TOTAL EXPENSES ON HEALTH PROTECTION IN POLAND AND UE COUNTRIES Marcela Rybyšarová ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK Petra Rydvalová, Miroslav Žižka SPECIFIKACE POTENCIÁLNÍCH KLASTRŮ V LIBERECKÉM KRAJI Petr Řehoř ANALÝZA TRHU PRÁCE VZHLEDEM K DOSAŽENÉMU STUPNI PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V REGIONECH ČR Pavla Řehořová IDENTIFICATION SYSTEMS RFID AND THEIR FUTURE IN COMMERCE Hana Scholleová ANALÝZA CITLIVOSTI HODNOTY FLEXIBILITY PROJEKTU Daria Sikorska DIE FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG VON DER TERRITORIALEN WIRTSCHAFTSSELBSTWERWALTUNG IM KREIS CZŁUCHÓW Jan Skonieczny, Barbara Wypustek WPŁYW WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA Hradecké ekonomické dny 2007

6 Martin Sobotka, Lucie Vrtěnová SOUVISLOSTI ROZVOJE REGIONŮ A ROZVOJE OBCÍ Ekaterina Sotirova ECONOMIC GROWTH AND BANK INTERMEDIATION IN BULGARIA Jan Stejskal, Miloš Charbuský INVESTOR AND CORPORATE DEVELOPMENT V ČESKÉ REPUBLICE Ladislav Stejskal, Radmila Presová VYMEZENÍ PŘEDPOKLADŮ APLIKACE NÁSTROJŮ REGIONÁLNÍ POLITIKY NA SUBREGIONÁLNÍ ÚROVNI Libuše Svatošová IDENTIFIKACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH REGIONÁLNÍ DISPARITU Z HLEDISKA LIDSKÝCH ZDROJŮ Jaroslav Svoboda DOTAČNÍ POLITIKA ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH PODNICÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE Katarzyna Szara THE DETERMINANTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION OF PODKARPACIE Mirolava Szarková, Benita Juriková PODNIKATEĽSKÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI AKO PRIDANÁ HODNOTA REGIÓNU Jan Szczygielski DYSPROPORCJE W ROZWOJU REGIONÓW JAKO BARIERA WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJU Joanna Szymańska WATER MANAGEMENT AS ONE OF PRIORITIES IN SUSTAINABLE REGION DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF SELECTED COMMUNES IN THE KŁODZKO DISTRICT Petra Šánová EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PRODUKCE BIOPOTRAVIN JAKO PŘÍLEŽITOST ROZVOJE REGIONU Pavel Šašek MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY - PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU Ivana Šimíková POSTAVENÍ A VLIV MAKROEKONOMICKÝCH AGEGÁTŮ GNP A GNI NA FINANČNÍ CÍLOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ Eva Šimková THE ROLE OF RURAL TOURISM IN THE RURAL DEVELOPMENT Dagmar Škodová Parmová ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VE SLUŽBÁCH Jana Šturcová ZEMĚDĚLSKÁ RIZIKA A JEJICH KRYTÍ KOMERČNÍM POJIŠTĚNÍM Hradecké ekonomické dny 2007

7 Jaromír Švihovský DOPADY ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DO PODNIKOVÝCH PROCESŮ Zuzana Tománková REGIONÁLNÍ ZNAČKA JAKO NÁSTROJ KOMUNIKACE Eva Tomášková FINANCOVÁNÍ KRAJŮ A OBCÍ Martina Ublová, Lilia Dvořáková, Helena Aschenbrennerová, Milan Pinte METODY A NÁSTROJE PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A JEJICH VYUŽITÍ V PROBLÉMOVÝCH OBLASTECH VÝROBNÍHO PODNIKU Stanisław Urban PRIVATISATION OF ENTERPRISES IN POLAND IN Kateřina Váhalová ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA JAKO INSTITUCE PODPORUJÍCÍ EKONOMICKÝ RŮST A PROSPERITU PROSTŘEDNICTVÍM PÉČE O CENOVOU STABILITU Jana Veselá, Petra Veselá STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA ČR Z HLEDISKA EKONOMICKÉ ČINNOSTI A GENDERU Miloš Vítek DVĚ POJETÍ SPRÁVY Tomáš Volek, Ivana Staňková VYUŽITELNOST PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ K POSÍLENÍ EKONOMICKÉHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE Vladislav Vybíral MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO OBCHODU PRO ROZVOJ MEZINÁRODNÍHO PODNIKÁNÍ Dana Walterová PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI V PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTECH JČ KRAJE Izabela Wielewska DIE GESELLSCHAFTLICHE EFFEKTIVITÄT DES UMWELTSCHUTZES UND DIE ENTWICKLUNG MITTELPOMMERNS Witold Wilczewski UWAGI O DEMOGRAFII FIRM Milan Závurka NOVÉ INSOLVENČNÍ PRÁVO Eva Zikmundová INOVAČNÍ SYSTÉM ČR JAKO NÁSTROJ ROZVOJE EKONOMIKY Dagmara K. Zuzek, Lukasz Popławski SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES VERSUS REGIONAL DEVELOPMENT Hradecké ekonomické dny 2007

8 Dagmara K. Zuzek CONDITIONS OF COMPETITIVENESS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES Krzysztof Zymonik OCHRONA KONSUMENTÓW PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ Helena Wasilewska KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH BANKÓW W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE Hradecké ekonomické dny 2007

9 PŘEDMLUVA Katedra ekonomie a managementu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové organizuje v pořadí již 5. mezinárodní vědeckou konferenci Hradecké ekonomické dny Konference se koná ve dnech a jejím hlavním tématem je Ekonomický růst a rozvoj regionů. Sborník z první konference Hradecké ekonomické dny 2003 obsahoval 32 příspěvků, letošní sborník musel být rozdělen do dvou samostatných dílů zahrnujících celkem 170 příspěvků, které se z různých pohledů zabývají aktuálními problémy rozvoje podnikání a rozvoje regionů, ale ve srovnání s minulými ročníky rovněž makroekonomickými podmínkami podnikání, regionálního rozvoje a ekonomického růstu. Podnětem k širšímu pojetí v minulosti diskutovaných mikroekonomických a regionálních problémů rozvoje byl výzkumný projekt GAČR řešený na Katedře ekonomie a managementu FIM UHK v letech Příspěvky související s tématem uvedeného projektu jsou zařazeny a diskutovány na konferenci v samostatné sekci. Příspěvky seřazené v tomto sborníku abecedně podle jména autorů jsou na konferenci tematicky rozděleny do následujících šesti sekcí: Mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu a ekonomický růst Finance a management rozvoje regionů Měření, řízení a financování ekonomického růstu Management místních samospráv a jeho úloha v rozvoji regionu Rozvoj nevýrobní sféry v regionech Rozvoj regionu a drobné podnikání Hlavní podíl na přípravě konference a vydání sborníku, který se Vám dostává ještě před zahájením konference HED 2007 do rukou má Ing. Jaroslava Dittrichová, Ph.D. (vedoucí oddělení ekonomie), Ing. Pavel Jedlička, CSc. (odborný recenzent a hlavní editor sborníku), Bc. Veronika Jašíková (sekretářka Katedry ekonomie a managementu) a Ing. Martina Kadavová (editorka). Grafickou úpravu a konečné zpracování příspěvků pro tisk připravila Ing. Věra Palánová. V Hradci Králové dne Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. vedoucí Katedry ekonomie a managementu Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové 9 - Hradecké ekonomické dny 2007

10 10 - Hradecké ekonomické dny 2007

11 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY Libuše Macáková, Petr Adámek Klíčová slova: zaměstnanost nezaměstnanost poptávka na trhu práce nabídka na trhu práce kvalifikační struktura lidský kapitál migrace Key words: employment unemployment labour market demand labour market supply structure of qualification human capital migration Abstract: The rate of long-term unemployment in the Czech Republic is higher than the average rate of unemployment in the EU. A shortage of highly qualified labour in some countries of the EU and their better financial conditions are conducive to the brain drain from the Czech Republic. This could become a serious problem, taking into account the already existing shortage of qualified labour in the Czech Republic. Pro posouzení situace české ekonomiky a její rostoucí kompatibility s ostatními členy Evropské unie i s Evropskou unií jako celkem je používána celá řada strukturálních indikátorů. Ze všech indikátorů, které se zaměřují na vývoj na pracovním trhu, nás bude zajímat jednak celková míra zaměstnanosti a celková míra dlouhodobě nezaměstnaných. Z hlediska ekonomické teorie jsou použité ukazatele interpretovány následovně: Míra zaměstnanosti, resp. koeficient participace je definován jako poměr pracovních sil, tj. ekonomicky aktivního obyvatelstva k počtu osob v produktivním věku. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ukazatel, který hraje klíčovou úlohu při hodnocení nezaměstnanosti, která může ohrožovat zdraví ekonomiky, resp. její růst. Dlouhodobě nezaměstnaní pracovníci patří k nejméně kvalifikovaným a jsou tedy nejobtížněji umístitelní zpět na pracovní trh. Dlouhodobá nezaměstnanost je spjata zejména s nezaměstnaností strukturální, event. cyklickou. Celková míra zaměstnanosti a dlouhodobá míra nezaměstnanosti (pramen: Eurostat) Celková míra zaměstnanosti v České republice ve sledovaném období v zásadě osciluje kolem 65 % a jeví tendenci k mírnému poklesu. Přitom je ovšem o zhruba o 2 % vyšší v komparaci s průměrem Evropské unie, tj. všech 25 členů. Přitom celková míra zaměstnanosti žen vykazuje tendenci k poklesu a to zhruba z 58 % na 57 %. Tato tendence je však v rozporu s tendencí, kterou lze pozorovat jak u průměru 25 členů Evropské unie, tak i u průměru původních 15 členů. V obou případech je míra zaměstnanosti žen nižší, ovšem vykazuje tendenci k růstu. Míra zaměstnanosti mužů v České republice se v roce 2003 pohybovala okolo 72 % a oproti roku 1999 mírně poklesla (zhruba o 1 %). Je však řádově o 2 % vyšší ve srovnání s průměrem pětadvacítky a i poněkud vyšší ve srovnání s průměrem patnáctky. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti v České republice osciluje kolem 4 %. Nachází se lehce nad úrovní průměru 25 členů Evropské unie Hradecké ekonomické dny 2007

12 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY Ze srovnání s ostatními zeměmi EU vyplývá, že ČR poskytuje na podporu zaměstnanosti relativně málo finančních prostředků. Lze dokonce říci, že ČR vydává na politiku zaměstnanosti téměř nejméně finančních prostředků v Evropě. Za ČR je již pouze Estonsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko. Na podporu vytváření nových pracovních míst a na podporu vzdělávacích kurzů pro nezaměstnané směřuje asi 0,5 % hrubého domácího produktu, přičemž v nejštědřejším Dánsku je to až 4,5 % HDP (vyplývá ze statistik Eurostatu). Ve většině států EU končí většina peněz přímo u nezaměstnaných. V ČR zhruba polovina prostředků putuje na podporu vytváření nových pracovních míst, na vzdělávání a rekvalifikace nezaměstnaných jde jen 12,8 %ˇcelkové dotace. V tomto ohledu je ČR 3. od konce pomyslného pořadí méně poskytují na zvýšení kvalifikace nezaměstnaných už jen Bulhaři a Rumuni (kteří navíc ještě nejsou členy EU) Národní program reforem České republiky trh práce Národní programy reforem poskytují stručný přehled makroekonomických a mikroekonomických reforem a reforem v oblasti zaměstnanosti plánovaných na vnitrostátní úrovni na období Analýzou trhu práce se Národní program reforem České republiky zabývá zhruba jednou třetinou svého obsahu. V 90. letech prodělal vývoj pracovního trhu v České republice zásadní změny, které jej přiblížily k určité standardizované podobě pracovních trhů členských států Evropské unie: došlo k poklesu počtu obyvatel, k nárůstu obyvatelstva v produktivním věku a k poklesu ekonomické aktivity obyvatelstva. Novým jevem je růst podílu zahraniční pracovní síly, který v roce 2004 činil 3,3 % z celkové pracovní síly České republiky. Tento číselný údaj vychází z oficiálních statistik. Důvodně lze předpokládat, že faktický podíl ekonomicky aktivních cizinců bude větší. Přijatá opatření Národního programu reforem mají přispět k dosažení následujících národních indikativních cílů zaměstnanosti do roku 2008: celkové míry zaměstnanosti 66,4 %, míry zaměstnanosti žen 57,6 % a míry zaměstnanosti starších zaměstnanců (55 64 let) 47,5 %. Podle údajů Eurostatu míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v roce ,3 % a i v následujících letech se od tohoto čísla výrazně neodchyluje. Neustále se však mění požadavky na kvalifikaci této pracovní síly i nároky na její pracovní výkonnost. V důsledku toho se zde objevuje fenomén tzv. technologické nezaměstnanosti, který můžeme chápat jako specifický projev nezaměstnanosti strukturální. V České republice jsou regiony s vysokým podílem restrukturalizovaných odvětví (těžký průmysl), s vysokým podílem nezaměstnanosti. Současně i v těchto odvětví existuje převis poptávky nad nabídkou po vysoce kvalifikované pracovní síle. Problémem je však nízká profesní a regionální mobilita pracovníků a často i demotivující systém sociálních dávek. Národní program v této souvislosti hovoří o nízké flexibilitě pracovního trhu a rostoucích sociálních nákladech nezaměstnanosti. Trh práce přirozeně pozitivně ovlivňuje konkurenceschopnost firem. Ta je často snižována podmínkami pro zaměstnání pracovní síly vzdělané a kvalifikované. Velkým problémem jsou v tomto případě vysoké zákonné nemzdové podmínky práce. Proto se v rámci chystané reformy nemocenského pojištění připravuje zavedení stropů pojistného na sociální zabezpečení. Připravovaná úprava by mohla vést ke stanovení maximální hranice vyměřovacího základu: v roce 2007 ve výši šedesátinásobku průměrné mzdy, v roce 2008 ve výši čtyřicetinásobku a v roce 2009 ve výši třicetinásobku průměrné mzdy. Národní program rozvoje také zmiňuje chronický strukturální problém českého pracovního trhu, kterým je nízká územní mobilita zaměstnanců. Zhruba jedna třetina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací, 12 - Hradecké ekonomické dny 2007

13 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY výdaje na dopravu činí asi tak 10 % rodinného rozpočtu, u lidí s nižšími příjmy je to však podstatně více. Motivace zaměstnanců k dojíždění za prací bude podpořena jejich zvýhodněním a to formou daňové úlevy na straně zaměstnavatelů. Územní mobilita má být také posílena deregulací nájemného, která by měla definitivně odstranit deformace cen bytového fondu. Specifickou skupinu z armády nezaměstnaných tvoří mladiství, kterých bylo v roce 2005 na úřadech práce registrováno , což je 5,8 % všech nezaměstnaných. V této souvislosti připomeňme program: První příležitost, v jehož rámci úřady práce nabízejí všem uchazečům do 25 let a absolventům vysokých škol zpracování individuálních akčních plánů. Do nich bude v roce 2006 zařazeno cca osob. Z dalších programů orientovaných tímto směrem zmiňme ještě program EQUAL, který je zaměřen na odstranění diskriminace a program Leonardo da Vinci vylepšující jazykové dovednosti. Součástí každé politiky ovlivňující trh práce jsou rekvalifikace, v Národním plánu charakterizované jako nástroj pro zvyšování profesní mobility. Vycházet by se přitom mělo z monitoringu pracovního trhu, kde rekvalifikační kurzy různé obecnosti by měly odpovídat měnícím se podmínkám na straně poptávky po práci. Posledním problémem pracovního trhu v České republice je účast cizinců na trhu práce. Koncem roku 2004 tvořili ekonomicky aktivní cizinci 3,3 % celkové pracovní síly a v současné době se projevuje tendence k růstu. Je možno konstatovat, že nyní pro pracovní aktivity cizinců platí závažná byrokratická omezení, závislost těchto pracovníků na firmách je tedy značná. Do budoucna se připravuje zjednodušení pracovní procedury udělování pracovních povolení a povolení k pobytu. Konkurenceschopnost lidského kapitálu ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU a tendence k migraci kvalifikované pracovní síly Lidský kapitál je dnes jednou z největších deviz každé ekonomiky. Kvalita a dostupnost lidského kapitálu je jedním z určujících faktorů konkurenceschopnosti země. Dostupnost kvalitního lidského kapitálu je dána především nejvyšším dosaženým vzděláním a dalším vzděláváním v průběhu produktivního věku. Jestliže odborné znalosti a dovednosti neodpovídají požadavkům poptávky na trhu práce, potom hrozí nezaměstnanost; konkrétně jde o strukturální a dlouhodobou nezaměstnanost. Jedním z faktorů, které se na tomto typu nezaměstnanosti podílejí, je nízká propojenost vzdělávací soustavy s trhem práce a nedostatečný rozvoj lidských zdrojů na trhu práce. 1 Je statisticky doloženo (např. ve statistikách Eurostatu), že pracovníci s vyšším vzděláním nalézají zaměstnání s vyšším platem a lepšími pracovními podmínkami. Pracovníci s nižším vzděláním dosahují nižší míry zaměstnanosti, resp. vyšší míru nezaměstnanosti. Otázkou však zůstává, zda ekonomika poskytuje dostatek pracovních příležitostí, které využívají vysoce vzdělaný lidský kapitál. Jestliže tomu tak není, vytváří se tendence k odlivu tohoto kapitálu do těch zemí, kde je více finančně oceňován, kde má lepší pracovní podmínky a vyšší společenské postavení, tedy k tzv. úniku mozků (brain drein). Podívejme se nyní, jaká je kvalifikační struktura na straně nabídky a na straně poptávky na trzích práce v ČR a vybraných státech EU. Bude nás zajímat, zda podíl pracovní síly s určitým vzděláním odpovídá podílu pracovní síly, která vykonává zaměstnání, k němuž je dané vzdělání potřebné. Při hodnocení struktury kvalifikace na straně nabídky práce vyjdeme z klasifikace podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 1 Kotýnková, Němec, Hradecké ekonomické dny 2007

14 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY (ISCED 2 ), která rozlišuje vzdělání nízké, střední a vysoké. Na straně poptávky na trhu práce budeme zaměstnání strukturovat podle Mezinárodní standardní klasifikace povolání (ISCO 3 ) také na vysoké, střední a nízké (rozdělení je založeno na tom, jaké vzdělání by měl pracovník v daném zaměstnání mít absolvované). Relativně vyrovnanou strukturu vzdělaných a zaměstnaných lze vysledovat u vyspělých zemí. 4 Na základě předpokládaného směru migrace kvalifikované pracovní síly z České republiky do sousedních zemí, především Německa a Rakouska se jeví zajímavým zjištění nesouladu vzdělanostní struktury se zaměstnáním ve skupinách vysoké a střední v případě Německa a Rakouska. Kvalifikačně náročnou práci tam tak musejí vykonávat i lidé s nedostatečným (středním) vzděláním. Analýza ukázala, že další skupinou zemí, kde lidé s nižším vzděláním působí na kvalifikačně náročnějších místech, jsou Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Irsko a částečně i Irsko. Další zemí, která je otevřena přílivu kvalifikované pracovní síly z České republiky, je Velká Británie. V této zemi naopak často nenáročná pracovní místa zastávají lidé s vyšší kvalifikací, případně imigranti s nízkým vzděláním. 5 Trh práce ČR se podle této analýzy vyznačuje velkými nesrovnalostmi. Absolutně převládá skupina lidí s nízkým vzděláním a ve skupině s vysokým vzděláním je téměř pouze třetina potřebné pracovní síly. Také ve skupině střední je menší počet lidí, než kolik vyžadují odpovídající zaměstnání. ČR je tak z hlediska četnosti ve skupině vysoké na úrovni nejméně rozvinutých ekonomik. Jestliže dojde k rozvoji migrace pracovní síly z ČR do zemích EU, potom by pro naši zemi byl nejvýhodnější odliv pracovníků s nejnižším vzděláním (jakých je nedostatek ve Velké Británii), v čemž však máme velkou konkurenci ostatních zemí. Velkým problémem se tak pro naší zemi ukazuje předpoklad odchodu nejlepších vysokoškoláků do některých zemí EU a to i přesto nebo právě proto, zatím dochází převážně jen k dočasné mobilitě zejména mladých lidí. Problémem se však může stát skutečnost, že ve srovnání s průměrem EU (21 % obyvatel) pouze polovina lidí získává terciární vzdělání a příležitosti pro další vzdělávání jsou přitom nedostatečné. 6 Použitá literatura: (1) JEBAVÁ, A. Analýza konkurenceschopnosti lidského kapitálu České republiky ve srovnání se zeměmi EU-15. v: Acta Oeconomica Pragensia č.5/2006, s , ISSN (2) KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce: Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem české republiky do EU vyd. ISBN (3) Evropská komise: Nové partnerství pro soudržnost konkurenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Evropské společenství, (4) Eurostat: European Social Statistics: Labour force survey results 2001, 2002, European Communities, 2002, International Standard Classification of Education 97 3 International Standard Classification of Occupation 4 Jebavá, A.: Analýza konkurenceschopnosti lidského kapitálu České republiky ve srovnání se zeměmi EU-15. v: Acta Oeconomica Pragensia č.5/ Eurostat: Labour force survey results 2001, European Communities, Eurostat: Labour force survey results 2002, European Communities, Evropská komise, Hradecké ekonomické dny 2007

15 Libuše Macáková, Petr Adámek ZAMĚSTNANOST A KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V ČR A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH EU V KONTEXTU S MIGRAČNÍMI TOKY Kontakt: Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. Katedra mikroekonomie Fakulta podnokohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Nám. W. Churchilla Praha 3 Tel.: , 15 - Hradecké ekonomické dny 2007

16 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková Key words: higher education - student perceptions - rate of returns - tuition fee - Czech Republic - United Kingdom Abstract: Many analyses of returns to higher education have been done in recent years. They are based on empirical evidence and rate of returns is calculated by different methods. Our paper analysis the empirical evidence of students perceptions from Czech and English universities and compares two different systems of higher education. Financing of higher education in European countries is still a question under the debate. Many countries have a strong support of higher education from a state budget (which can be seen on the example of Czech public universities), on the other hand many arguments encourage a system of tuition fees for students. In the paper there are also calculated rate of returns from selected data adopting short-cut method. This calculation confirms high returns from higher education as an intangible asset. 1 Introduction System of higher education differs in the Czech Republic and in the UK in many aspects. On the other hand it is interesting to make an analysis of both systems and make a comparison. If we compare perceptions of students, we can see a significant difference in the absolute level of expected earnings between Czech and British students, which corresponds to situation of real wages in both countries. Expected rate of returns in both countries are high and quite similar. If we look at the system of higher education, we can find more than 40 of private universities in the Czech Republic. By contrast in the UK the private sector remains very small and the "marketisation of higher education has taken place in the public universities via the introduction of tuition fees. Nevertheless there is a shift of at least some higher education costs from governments and taxpayers to parents and students. A possibility to do this depends also on the system of grants, bursaries and student loans, which are available to disadvantaged students in a given country. There can also be seen a big difference between Czech and British conditions. In our previous research work we have analysed situation with student loans and similar instruments on the Czech financial market. The offer here is very limited and there are hardly any products for students to borrow some money to cover educational expenses (books, accommodation, travelling costs etc.). In following chapters there is introduced a new system of financing of public higher education in the UK and the information confirm carefully worked-out system of financial instruments and help for British student to cover tuition fees and other expenses Hradecké ekonomické dny 2007

17 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA 2 Funding of Higher Education in the Czech Republic Nowadays there are in the Czech Republic 25 public institutions, 2 state higher education institutions, and more than 40 private higher education institutions. The number of private institution has risen rapidly in the last few years. 1 Private higher education institutions are obliged under the Act to ensure funding for their activities, moreover their students get no financial support for their accommodation or food costs. The level of tuition fees is quite different and we can assume that the amount paid by the students at particular institution reflects the demand for this type of education, presumed quality of education and similar factors. The basic part of the budget of a public higher education institution consists of a state subsidy. There is also implementation of other incomes, yields from property, and other income from the state budget: from state funds and the community budget, yields from auxiliary activities, incomes from gifts and bequests and from various study fees. However, these fees are very limited by the Act and basically there are no tuition fees at the public and state higher education institutions in the Czech Republic. A practice has been accepted that the amount of funding from the state budget to individual higher education institutions is fixed by a mutual agreement mechanism between a Representative Commission and the Ministry. The lump sum of state money for a particular institution is set on the basis of teaching and research performance. 3 New tuition fee system in the UK One of the most far-reaching changes in the funding of higher education in the UK came into effect in September New arrangements for the payment of university tuition fees mean that students can study now and pay later. Tuition fees for new and continuing UK/European Union (EU) undergraduate students (this include also students from the Czech Republic which decide to study in the UK) can become part of a loan which will be paid back, via the income tax system, when students are working and earning more than 15,000 a year. The most significant element of the new system is that students will not have to pay the Ł3,000 a year up front. They will only have to start repaying the fees once they have left university and are earning more than Ł15,000 a year. The monthly payments a student makes to pay off tuition fee and student loans will be set at affordable rates based on the level of a salary. The interest charged on the repayments is very low currently around the level of inflation (3,6% in September 2006) Financial tools to cover student expenses in the UK In contrast with the Czech Republic, where students of public universities do not have to pay fees, but cannot use and proper financial tool to cover other expenses, British student can use many options how to finance their costs connected with studies, especially student fees. 1 Dostupné z: <http://www.vysokeskoly.com/> 2 Thinking of entering higher education in 2006 dostupné z: [cit ] 17 - Hradecké ekonomické dny 2007

18 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA This above introduced system of tuition fees in the UK is supported by a carefully worked-out conception of financial support for students. There are the main tools which student can use to pay their costs connected with studying. New student loan for fees New Maintenance grant Bursary Student Loans for maintenance Student Loan for living Costs The level of student support for students who start higher education in 2006 is described in Tab 1. TAB 1 Student Support Available for students starting Higher Education in 2006 Academic Year 2006/ / /09 Tuition Fee Charge New student loan for fees from 2006 Amount of new Maintenance Grant Student Loan for living Costs Up to 3,000 Up to 3,000 Up to 2,700 Up to 4,405 Up to around 3,000* Up to around 3,000* Up to 2,700 Up to around 3,000* Up to around 3,000* Up to 2,700 Up to 4,405* Up to 4,405* Help from Many Colleges and Universities offer non repayable universities and colleges bursaries. Source: Thinking of entering higher education in 2006 * These figures are subject to annual increases in line with inflation and will be finalised nearer the time. 3.2 Loan Repayments Students in the UK won t have to start paying this back until the April after they have left their course and they start earning over 15,000 a year. Repayment rates are linked to the earnings and not how much a student owes. This means the less the student earns, the less he/she pays: the more they earn, the more they pay. If tehy don t work (voluntarily or otherwise) or their salary falls below 15,000, then they won t be expected to make repayments. Repayments are based on 9% of any income over 15,000 or the monthly ( 1,250) or weekly ( 288) equivalent. System of repayments can be seen in the Tab 2 bellow. TAB 2 System of repayments Gross Salary Weekly Income Weekly Repayments 15, , , , , , Hradecké ekonomické dny 2007

19 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA Gross Salary Weekly Income Weekly Repayments 25, , Source: Thinking of entering higher education in 2006 University tuition fees due to be introduced in September could rise to 5,000 a year by 2010, according to the outgoing head of the university funding council. Their rising will depend on level of inflation. 4 Students Perception of Returns to Higher Education in The empirical research, which has been done between students of private and public universities, firstly in the Czech Republic and in the last two years also at the University of Huddersfield in the UK has brought many interesting results. This, in the Czech Republic unique research, is based on a comparison of student perceptions in two situations. They were asked about expected earnings with university degree and with secondary education only. Data gained from questionnaires have been used for detailed analysis and the aim of this chapter is to introduce a summary of some results. For example previous analyses of data from did not prove any statistical correlation between level of expected earnings and type of the university (private or public) while expenses of students at private universities are usually much higher due to tuition fees. 3 Summary of the data did not prove any tendency of increasing salaries depending on the year of research. On the other hand in most of the calculated averages revealed itself that student`s perceptions from regional universities are lower than from universities in Prague. This can be seen on the example of student s perceptions of university graduates in the figure 1. 3 HLÍNOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K., URBÁNEK, V. Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie, In Syntetická závěrečná studie výzkumného projektu GA ČR, Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN Hradecké ekonomické dny 2007

20 Kateřina Maršíková, Magdalena Zbránková ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTION OF RETURNS TO HIGHER EDUCATION IN : COMPARISON OF ENGLISH AND CZECH DATA FIGURE 1 Expected earnings in academic years Expected level of earnings in CZK Liberec Pardubice Prague 2001/ / / / /2006 Year Source: Research in 2001/2006, own calculations If we compare expected rate of returns between Czech and British students, in both cases we can see that the rate is very high and confirms that investment in higher education as one form of human capital is very important and gainful. The comparison of data from academic year 2005/2006 brings table 3. TAB 3 Rate of Returns in 2005/2006 Rate of returns of graduates Rate of returns after 10 years of experience Faculty of Economics, Liberec 12,13 15,75 Faculty of Economics and Administration, Pardubice 8,82 10,90 University of Economics, Prague 13,30 11,29 Average Czech Republic 11,56 12,45 Huddersfield 9,58 12,32 Source: Research in 2001/2006, own calculations There can be seen from the table 3 that expected rate of returns from student at selected Czech and British public universities are between 8,82 to 15,75 % and there is not any significant difference between Czech and British expectations. 5 Conclusion This paper pointed out some interesting aspects of British and Czech higher education system. Phenomenon of private universities in the Czech Republic has becoming more and more important, in the UK, there do not exist almost any. Public universities are mainly dependent on the income from the state budget, Czech private universities on the 20 - Hradecké ekonomické dny 2007

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Jakub Fischer, Petr Mazouch, Savina Finardi Abstrakt V současné době

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více