1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací cenou (v reprodukční ceně je již zohledněno opotřebení, oprávky se nepřebírají). Příklad č. 1: Obec nabyla od ČEZ, a.s. bezúplatně movitou věc. Ocenění reprodukční pořizovací cenou činí Kč. Příklad č. 2: Obec nabyla od ČEZ, a.s. software v hodnotě Kč. 1 zařazení do majetku , zařazení do majetku , dooprávkování majetku , Bezúplatné nabytí majetku od vybrané účetní jednotky. Vybraná účetní jednotka předává majetek bezúplatně včetně pořizovací ceny a oprávek (ČÚS 708 odstavec 6.3.), tj. navazuje na odepisování předávajícího. Příklad č. 1: Obec přijala od jiného územního celku bezúplatně movitou věc. Pořizovací cena majetku u předávající účetní jednotky činila Kč. Oprávky ke dni předání byly ve výši Kč. Příklad č. 2: Obec přijala od jiného územního celku bezúplatně stavbu pořízenou částečně z investičního transferu. Pořizovací hodnota stavby činila Kč. Oprávky ke dni předání činily Kč. Dosud nerozpuštěná část transferu byla Kč. 1 zařazení do majetku , doúčtování oprávek , zařazení do majetku , zařazení na , nerozpuštěná část investičního transferu , zaúčtování oprávek , Úplatné nabytí majetku 1. Nákup osobního automobilu za Kč 2. Pořízení budovy dodavatelsky 1 Faktura za pořízení majetku - auto , Úhrada faktury ,-- 2 Faktury za stavební práce , Úhrady faktury ,-- Kolaudační rozhodnutí (předávací protokol) ,

2 Koupě pozemků Předpis závazků ke dni podpisu smlouvy , Úhrada kupní smlouvy ,-- Zařazení do majetku ke dni návrhu na vklad do katastru nemovitostí , Nabytí nemovitého majetku dražbou Obec uhradila zálohovou jistinu, aby se mohli účastnit elektronické dražby nemovitost Kč a pozemek Kč. Obec následně tímto způsobem získala nemovitost v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč. Úhrada zálohové dražební jistiny ,-- Vydražení majetku změna jistiny na zálohu na pořízení majetku a změna položky , , , Přiklepnutím kladívka vlastnictví nemovitosti , , Ponížení závazku o uhrazenou jistinu (zálohu) , Doplacení zbývající částky , ,-- Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 Faktura za pořízení majetku (počítač) , Zařazení do majetku , Úhrada faktury bankou ,-- Úhrada faktury pokladnou , Faktura za pořízení majetku (software) , Zařazení do majetku , Úhrada faktury banku ,-- Úhrada faktury pokladnou , Faktura za majetek (software pod hranici) (hmotný majetek pod hranici) 5.800, , Zařazení na podrozvahu (pokud je ve směrnici) 5.800, , Úhrada faktury bankou 5.800,-- Úhrada faktury pokladnou 5.800, Vyřazení majetku Vyřazení majetku z důvodu fyzického nebo morálního opotřebení (nefunkční majetek) Obec vyřazuje pro fyzické opotřebení majetek, který má vedený na SÚ 022 v pořizovací hodnotě Kč. Ke dni vyřazení má na SÚ 082 částku Kč. Zůstatková cena majetku činí Kč. Dooprávkování majetku , Vyřazení majetku ,

3 Vyřazení majetku darem Pořizovací hodnota činí Kč (SÚ 022), dosud uplatněné odpisy Kč (SÚ 082), zůstatková cena Kč. 1. Vybrané účetní jednotce 2. Nevybrané účetní jednotce 1 Dooprávkování majetku , Vyřazení majetku , Dooprávkování majetku , Vyřazení majetku , Bezúplatný převod vlastní příspěvkové organizaci Obec provedla technické zhodnocení (TZ) budovy, která je předána k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci. Hodnota TZ činí Kč. Na TZ přijala obec investiční transfer (IT) ve výši Kč. Zbytek TZ ve výši Kč hradila ze svých zdrojů. Odepisování TZ nebylo zahájeno. Pořízení TZ , Zařazení do majetku , Přijetí IT předpis (po předložení faktur) , Přijetí IT na účet , Úhrada faktury ,-- Převod TZ včetně IT na PO , , , Účtování přijatého TZ u PO , , ,-- Vyřazení majetku z důvodu prodeje včetně přecenění reálnou hodnotou Obec prodala hasičské auto - stav SÚ 022 je Kč, stav SÚ 082 je Kč (zbývá dooprávkovat Kč), konečná prodejní cena činila Kč a) po přecenění je hodnota majetku Kč (reálná hodnota zvýšení o Kč) b) po přecenění je hodnota majetku Kč (reálná hodnota snížení o Kč) Příklad Popis Kč MD a) Přecenění na reálnou hodnotu - Vyřazení z účtu ,-- - Zařazení nové hodnoty majetku ,-- - Zrušení oprávek , Vyřazení z majetku , Proúčtování oceňovacího rozdílu , Předpis pohledávky ,-- 311, Úhrada faktury ,--,261 b) Přecenění na reálnou hodnotu - Vyřazení z účtu Zařazení nové hodnoty majetku - Zrušení oprávek , , , Vyřazení z majetku , Proúčtování oceňovacího rozdílu , Předpis pohledávky ,-- 311, Úhrada faktury ,--,261 Obdobným způsobem se postupuje také při účtování o vyřazení nemovitého majetku z účtu 021. Po rozhodnutí o záměru prodeje majetku (resp. o tom, že je majetek určený k prodeji) je nutno přecenit jej na reálnou hodnotu. Od tohoto okamžiku se majetek již dále neodepisuje.

4 Vyřazení majetku z důvodu škody nebo odcizení majetku Movitý majetek vedený na SÚ 022, jehož PC činila Kč. Ke dni vyřazení z důvodu škody činí oprávky Kč, zůstatková cena majetku Kč. Majetek je pojištěn. a) do byla doručena informace o výši pojistného plnění a plnění přijato na BÚ b) do nebyla výše pojistného plnění známa Zaúčtování škody ve výši zůstatkové ceny , Vyřazení majetku , a) Avízo o výši poj. plnění , Přijetí platby na účet ,-- b) Výše poj. plnění není známa dohad k , Avízo o výši poj. plnění následující rok , , Přijetí platby na účet , Směna majetku Obec realizuje směnu pozemku v PC Kč přeceněného na reálnou hodnotu Kč. Ocenění pozemku nabytého směnou je Kč. Obec obdrží doplatek Kč. 1 Přecenění majetku reálnou hodnotou 6.400, Vyřazení z účtu , Kupní smlouva předpis pohledávky , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , Odúčtování oceňovacího rozdílu 6.400, Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení pozemku ke dni návrhu na vklad , Zúčtování prodejní a kupní ceny , ,-- Obec realizuje směnu pozemku v PC Kč přeceněného na reálnou hodnotu Kč. Ocenění pozemku nabytého směnou je Kč. Obec obdrží doplatek Kč. 1 Přecenění majetku reálnou hodnotou 6.400, Vyřazení z účtu , Kupní smlouva předpis pohledávky , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , Odúčtování oceňovacího rozdílu 6.400, Kupní smlouva předpis závazku 6.000, Zařazení pozemku ke dni návrhu na vklad 6.000, Zúčtování prodejní a kupní ceny 6.000, ,-- Směna pozemků s budovami Obec realizuje směnu budovy v PC Kč, stav SÚ 081 je Kč, PC pozemku činí Kč. Reálná hodnota budovy byla stanovena na Kč a pozemku na Kč. Směnou obec získá budovu v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč a doplatí Kč. 1 Vyřazení budovy z účtu 021 Vyřazení pozemku z účtu , , Zrušení oprávek účet , Přecenění reálnou hodnotou budova pozemek , Kupní smlouva předpis pohledávky budova ,-- 646

5 pozemek , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , , Odúčtování oceňovacího rozdílu , Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení ke dni návrhu na vklad , , Zúčtování prodejní a kupní ceny , ,-- Obec realizuje směnu budovy v PC Kč, stav SÚ 081 je Kč, PC pozemku činí Kč. Reálná hodnota budovy byla stanovena na Kč a pozemku na Kč. Směnou obec získá budovu v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč a obdrží Kč. 1 Vyřazení budovy z účtu 021 Vyřazení pozemku z účtu , , Zrušení oprávek účet , Přecenění reálnou hodnotou budova pozemek , Kupní smlouva předpis pohledávky budova + pozemek , , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , , Odúčtování oceňovacího rozdílu , Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení ke dni návrhu na vklad , , Zúčtování prodejní a kupní ceny , ,-- Obec realizuje směnu budovy v PC Kč, stav SÚ 081 je Kč, PC pozemku činí Kč. Směnou obec získá budovu v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč, a to bez dalšího doplatku (tj. reálná hodnota vyřazovaného majetku = hodnota majetku nabytého směnou). 1 Vyřazení budovy z účtu 021 Vyřazení pozemku z účtu , , Zrušení oprávek účet , Přecenění reálnou hodnotou budova pozemek , , Kupní smlouva předpis pohledávky budova + pozemek , , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , , Odúčtování oceňovacího rozdílu , Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení ke dni návrhu na vklad , , Zúčtování prodejní a kupní ceny , Odpisy majetku 1) odpisy dle odpisového plánu 2) v případě, že majetek byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu (zdroj krytí na účtu 403). Účet 403 se rozpouští poměrově.

6 1 Odpis budovy Odpis auta Odpis nehmotného majetku Poměrná část odpisu majetku pořízeného z investičního transferu Věcná břemena (VB) 1. Obec je osobou oprávněnou z VB 2. Obec je osobou povinnou z VB 1 Majitel nechal zřídit VB ve prospěch obce , za Kč Úhrada za zřízení VB ,-- 2 Obec zřídila na svém pozemku VB , za úplatu Kč Úhrada za VB ,-- Pozn.: Podle ČÚS č. 701 je obec povinna evidovat zřízená VB a zástavní práva na svém majetku buď prostřednictvím analytických účtů nebo jiným průkazným způsobem (např. ORJ, ORG apod.). Zatížení VB, nebo zástavním právem by mělo být uvedeno i na kartě majetku. U nově vzniklých VB, kde je obec osobou oprávněnou, se bude rozhodovat nejprve o tom, zda VB vzniklo jako výdaj související s pořízením stavby. To budou VB vzniklá v době pořizování majetku. Jde tedy o období, kdy je majetek veden na účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato VB budou vstupovat do ocenění majetku jako výdaj související s pořízením bez ohledu na výši jejich ocenění a nebudou evidována samostatně. V případě, že VB vznikne až po zařazení majetku do užívání, bude se evidovat na účtu 029. Obdobně právo stavby. 2. Účtová skupina 11 Materiál 2.1 Bezúplatné nabytí materiálu od vybrané ÚJ V případě bezúplatného nabytí materiálu od vybrané účetní jednotky lze použít cenu, kterou použila při vyskladnění předávající jednotka: 1. obec účtuje o zásobách způsobem A. 2. obec účtuje o zásobách způsobem B. Obec má ve vnitřní směrnici určenou hladinu významnosti a výnosy časově rozlišuje, pokud částka převyšuje Kč. 1 Bezúplatné nabytí materiálu od vybrané ÚJ , Výdej materiálu do spotřeby , Časové rozlišení výnosů 8.700, Bezúplatné nabytí materiálu od vybrané ÚJ , K dle inventur zjištěna spotřeba Kč , Časové rozlišení výnosů , Nákup materiálu Obec nakoupila materiál, platbu provedla pokladnou: 1. obec účtuje o zásobách způsobem A. 2. obec účtuje o zásobách způsobem B. 1 Nákup materiálu , Spotřeba materiálu , Nákup materiálu , K dle inventur zjištěn zůstatek Kč 8.700,

7 3. Účtová skupina 12 Zásoby vlastní výroby Aktivace materiálu Obec vyrobila ve vlastní režii brožuru průvodce obcí. Z kalkulace pořízení vyplynuly tyto náklady: SÚ 501 ve výši Kč, nakoupené služby SÚ 518 ve výši Kč, mzdové náklady SÚ 521 ve výši Kč. Náklady celkem činí Kč. Bylo vytištěno 1000 ks (výrobní cena 1 ks = 34,80 Kč). Část výtisků 200 ks byla předána starostovi obce na propagaci. Zbytek bude prodáván v informačním středisku v ceně 40 Kč za kus. 1 Náklady na pořízení materiál - služby - mzdy 5.400, , , Aktivace zboží , Vydáno 200 ks na reprezentaci á 34, , Prodej 400 ks á 34,80 snížení zásob , Příjem za prodanou brožuru 400 * 40, , Účtová třída 2 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 4.1 Kontokorentní úvěr Obec má uzavřenou smlouvu o poskytnutí kontokorentu k běžnému účtu ve výši do Kč. Dle výpisu z banky k je stav BÚ mínus Kč. Účtování o kontokorentu dle BV (přeúčtování záporného , stavu BÚ) k Účtování v následujícím roce k , Dlouhodobý úvěr a) Čerpání úvěru prostřednictvím faktur b) Čerpání úvěru převod na vlastní účet Faktura za stavební práce , a) Úhrada faktury , b) Převod úvěru na vlastní účet , Úhrada faktury ,-- a)+b) Úhrada úvěru (měsíční splátka ,-- jistina ,--, úrok ,--) , , Pozn.: Do zařazení majetku pořízeného z úvěru je možno vnitřním předpisem stanovit, že úrok bude vstupovat do pořizovací ceny, v tom případě se bude účtovat na 042.

8 5. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Účtování pohledávek a závazků 1. pohledávky 2. závazky 1 Faktura za prodej dřeva Faktura za prodej ojetého auta Pronájem hrobového místa Smlouva o zřízení věcného břemene 649 Finanční příspěvek pro obec 672 Smlouva o pronájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu služby spojené s nájmem bez vyúčtování Pohledávky za komunální odpad Pohledávky za psy Pohledávky za rozhodnutí o povolení stavby Pohledávky za výherní hrací automaty Přijatá faktura za nákup uhlí 501 Přijatá faktura za vodné 502 Přijatá faktura za opravu auta 511 Přijatá faktura za pohoštění 513 Přijatá faktura za svoz komunálního odpadu Náhrada za pohřeb zesnulého na náklady obce Faktura za pohřeb 518 Úhrada faktury Žádost ministerstvu o pokrytí nákladů nebo uplatnění nákladů na pohřeb v dědickém řízení 346 Přijaté finanční prostředky Zrušení pohledávky z důvodu rozhodnutí soudu Rozhodnutí soudu (zastavení řízení pro nulový majetek) odpis pohledávky Odpis vytvořené opravné položky Výměna vstupních dveří Úhrada zálohy na provedení výměny pokladnou 7.000, Přijetí faktury faktura vyšší než záloha 8.000, Snížení faktury o uhrazenou zálohu 7.000, Doplatek faktury záloha nižší než faktury 1.000,-- Přijetí faktury faktura nižší než záloha 6.000, Snížení faktury o uhrazenou zálohu 7.000, Vratka záloha vyšší než faktura 1.000,--

9 5.4 Účtování nájmu nebytových prostor se zálohou Předpis pohledávky - nájmu 3.000, Úhrada pohledávky na účet 3.000, Přijatá záloha na poskytnuté služby (není předpis) 1.500, K dohadná položka ke službám (vyúčtování další rok) 1.500, Vystavení faktury za služby (po obdržení vyúčtování) 1.500, zrušení dohadné položky Předpis vystavené faktury vyúčtování za poskytnuté služby 2.000, (*1.000,--) Proúčtování přijatých záloh 1.500, Zálohy nižší než vystavená faktura - doplatek 500, Zálohy vyšší než vystavená faktura - přeplatek *500, Účtování zálohy na časopisy Úhrada záloh za časopisy (není předpis) 5.000, Předpis přijaté faktury 4.500, (*5.500,--) Proúčtování poskytnuté zálohy 5.000, Zálohy nižší než vystavená faktura - doplatek 500,-- Zálohy vyšší než vystavená faktura - přeplatek *500, Účtování zálohy za energii (plyn) Obec nemá ke dni roční závěrky vyúčtovaný odběr el. energie od ČEZ. V průběhu roku 2013 zaplatila na zálohách celkem Kč. Tyto zálohy zaúčtovala na MD SÚ 314. Dne došla faktura za vyúčtování el. energie v částce Kč, k úhradě po odečtení záloh Kč. K dohadná položka za spotřebu energie (např , propočet dle elektroměru) Konečná faktura za energii v následujícím roce zrušení , dohadné položky Předpis přijaté faktury = zálohy nižší , (* zálohy vyšší) * ,-- Proúčtování uhrazené zálohy , Zálohy nižší než vystavená faktura - doplatek ,-- Zálohy vyšší než vystavená faktura - přeplatek *15.000, Účtování pokladních operací Nákup materiálu za hotové , Proúčtování výdajů z banky ,-- - Poskytnutí zálohy do pokladny z BÚ , Příjem zálohy do pokladny , Příjem poplatku do pokladny 1.000, Proúčtování příjmů do banky 1.000,-- -

10 5.8 Leasingová smlouva (jedna z možných variant) Obec uzavřela leasingovou smlouvu na pořízení automobilu. Doba nájmu je stanovena na 36 měsíců. ÚJ uhradí akontaci ve výši 120 tis. Kč. V nákladech musí být leasing zobrazen ve věcné a časové souvislosti. Poslední splátka (36. měsíc) bude činit Kč. Automobil bude po ukončení leasingu prodán ÚJ za částku 1 tis. Kč. Předpis leasingové smlouvy na celou , dobu nájmu (splátky) Úhrada akontace Měsíční rozpouštění akontace a splátek , po celou dobu nájmu, tj. 36 měsíců Úhrady splátek v jednotlivých měsících , Úhrada poslední splátky , Přijatá faktura za převod automobilu ÚJ 1.000, za 1 tis. Kč (viz smlouva) Zařazení do majetku 1.000, Úhrada faktury 1.000, Daň z příjmu právnických osob Vypočtená daň ke dni sestavení roční účetní roční závěrky činí Kč. Ke dni podání daňového přiznání je daň: a) nižší o 30 tis. Kč = b) vyšší o 30 tis. Kč = Varianta I - výnos z daně je příjmem následujícího roku, varianta II - výnos z daně je výnosem běžného roku. Výběr varianty I nebo varianty II doporučujeme ověřit u svých správců daně, případně daňových poradců. Varianta Předpis daně z příjmu ke dni sestavení , závěrky Předpis příjmu daně = varianta , Rozpuštění časového rozlišení následující rok , Předpis příjmu z daně = varianta , a) Daňové přiznání - účtování v následujícím roce , , , , , , b) Daňové přiznání - účtování v následujícím roce , , , , , , Škodní událost Obec nemá ke dni roční závěrky vypořádání od pojišťovny za hlášenou škodní událost. Celková škoda činila Kč. Ve smlouvě je sjednána spoluúčast Kč. ÚJ vystaví vnitřní doklad na tvorbu dohadné položky ve výši předpokládaného plnění: ( = Kč). Skutečné plnění pojišťovny v následujícím roce činí Kč.

11 Tvorba dohadné položky k , Oznámení pojišťovny o plnění škodní události , v následujícím roce Zrušení dohadné položky , Účtování přenesené daňové povinnosti (RCH) Příklad č. 1: Obec je plátcem DPH a pořizuje rekonstrukci stavby, která slouží k její hospodářské činnosti. Dodavatel stavebních prací na ni přenesl v souladu se zákonem o DPH daňovou povinnosti. Obec si může uplatnit DPH na vstupu. Hodnota stavebních prací činí Kč. Sazba daně je 21 %. Příklad č. 2: Obec je plátcem DPH a pořizuje opravu. Dodavatel na ni přenesl daňovou povinnost. Obec si nemůže uplatnit DPH na vstupu. Hodnota faktury za opravu činí Kč. 1 Přijatá fa v režimu RCH , Výpočet daňové povinnosti na vstup , uplatnění nároku na odpočet DPH , Přijatá fa v režimu RCH , , Úhrada faktury a úhrada DPH FÚ , Účtování mezd Předpis hrubých mezd Náhrada za DNP (dávky nemocenského pojištění) Předpis odvodů za zaměstnance Zdravotní pojištění (4,5 %) Sociální pojištění (8 %) Daň zálohová (15 %) Daň srážková (15 %) exekuce Předpis odvodů za zaměstnavatele Zdravotní pojištění (9 %) Sociální pojištění (25 %) Úhrada odvodů bankou Zdravotní pojištění zaměstnanci Sociální pojištění zaměstnanci Daň zálohová Daň srážková Zdravotní pojištění zaměstnavatel Sociální pojištění zaměstnavatel exekuce Výplata mezd a náhrad DNP bankou (pokladnou) Náhrady DNP (261) (261) 5.13 Stravování hrazeno z rozpočtu obce a) Stravování prostřednictvím stravenek (stravenka má hodnotu 70 Kč, zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 50 Kč) b) Stravování došlá faktura (zaměstnanec hradí 20 Kč za stravu)

12 a) Faktura za stravenky - ceniny , Úhrada faktury (200 ks á 70,--) poplatek ,-- 200, Výdej stravenek náklad obce (50 ks á 50 Kč) 2.500, , Příjem od zaměstnance ze mzdy 1.000, (261) 335 (do pokladny) b) Došlá faktura za stravování 3.500, Úhrada došlé faktury 3.500,-- Předpis pohledávky za zaměstnancem 1.000, (50 odběr á 20 Kč) Úhrada zaměstnancem mzda (pokladna) 1.000,-- 331(261) 335 Pozn.: Obec může přispívat na stravu i z rozpočtu obce, tyto položky ale musí být schváleny v původním popř. upraveném rozpočtu Poskytování půjček občanům a) krátkodobá půjčka (do jednoho roku) b) dlouhodobá půjčka a) Poskytnutí půjčky ,-- 316() Úhrada půjčky 3.000,-- (261) 316() b) Poskytnutí půjčky , Úhrada půjčky , Fondy účetní jednotky 6.1 Sociální fond Obec tvoří dle vnitřního předpisu sociální fond (SF) ve výši Kč. V daném měsíci čerpá 500 Kč na ošatné a stravování zaměstnanců Kč. Celková faktura za stravenky činí Kč. Z toho hradí zaměstnanci Kč, zbytek je hrazen z nákladů obce. V stejném měsíci požádali dva zaměstnanci o příspěvek na rekreaci a obec přijala v této souvislosti faktury v celkové hodnotě Kč. Obec má pro SF zřízený samostatný bankovní účet. Účtování SF je prováděno přímou metodou (bez použití SÚ 401). 1. úhrada na dovolenou 2. příspěvek na stravování 3. příspěvek na ošatné Tvorba fondu , Převod finančních prostředků z BÚ , Příjem finančních prostředků , Příjem faktury za dovolenou 4.000, , ,-- Úhrada faktury 8.600, Příjem od zaměstnance 4.600, Faktura za stravenky , Úhrada faktury ,-- Výdej stravenek , , , Převod finančních prostředků , Příjem od zaměstnance , Příspěvek na ošatné z fondu 500,

13 Účtování o sociálním fondu nepřímou metodou Obec má pro SF zřízený samostatný bankovní účet. Ze statutu fondu vyplývá, že úroky z bankovního účtu SF jsou příjmem nebo výdajem fondu. Obec přispívá zaměstnancům na rekreaci Kč, dále vyplácí příspěvek při životním jubileu ve výši Kč a to v hotovosti. Tvorba fondu , Převod finančních prostředků z BÚ , Příjem finančních prostředků , Příjem faktury za rekreaci 3.000, , ,-- Úhrada faktury , Čerpání sociálního fondu 3.000, Příjem od zaměstnance 9.000, Výběr peněz na jubileum 1.500, Příjem peněz do pokladny 1.500, Předání finančních prostředků zaměstnanci 1.500, Čerpání sociálního fondu 1.500, K SF nemusí být zřízený samostatný účet, v tom případě se nebude účtovat prostřednictvím účtu 236, ale účtu. Ten je však třeba oddělit organizací, ORJ, analytikou apod. 6.2 Fond rozvoje bydlení Obec má zřízený fond rozvoje bydlení (FRB) a k němu i samostatný bankovní účet. FRB dle statutu slouží pro potřebu obce a dále jsou z něj poskytovány investiční i neinvestiční půjčky občanům obce. FRB je tvořen půjčkou ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Obec přijala dlouhodobý úvěr ze SFRB ve výši 14 mil. Kč, dle rozhodnutí poskytla občanovi investiční půjčku ve výši Kč. Půjčku splácí občan čtvrtletně, a to ve výši Kč a současně platí čtvrtletně úroky, které činily za dané období 360 Kč. V daném období dále obec čerpala pro vlastí potřebu investiční půjčku ve výši Kč a provedla splátku úvěru SFRB ve výši Kč. Na účet fondu byly připsány úroky Kč a sraženy poplatky 890 Kč, současně obec uhradila část své půjčky ve výši Kč. Příjem půjčky na účet FRB , Poskytnutí půjčky občanovi , Splátka půjčky občanem 3.000,-- 360, , Splátka úroků občanem 360, Použití peněz pro vlastní potřebu , Převod prostředků ,-- Splátka úvěrů , Připsané úroky, sražené poplatky (*případně 419/401 a 401/419 dle podmínek SFRB) 4.986,-- 890, Úhrada půjčky obcí z BÚ a příjem splátky na účet FRB , , Transfery Účetní definice transferu Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí. V případě ÚSC jde tedy zejména o dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory nebo peněžní dary.

14 Průtokový transfer z hlediska účetnictví (podle ČÚS č. 703) je transfer - o jehož výši rozhoduje účetní jednotka v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jedná se např. o dotační tituly v oblasti školství, které jsou zasílány prostřednictvím krajského úřadu obecním a krajským příspěvkovým organizacím. Dále se jedná o výplatu sociálních dávek u obcí s rozšířenou působností a o transfery související s náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, - u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu a obec je povinna poskytnout jej příjemci (v dotačním dopise je určen konečný příjemce a výše transferu k přeposlání). Neprůtokové transfery z hlediska účetnictví Za neprůtokové transfery jsou považovány všechny ostatní transfery, které nesplňují definici průtokového transferu. Účetní pojetí transferu nelze zaměňovat s rozpočtovým pojetím dotací. Příklad Přijetí průtokové dotace , Odeslání dotace příspěvkové organizaci , Přijetí vypořádání od příspěvkové organizace , Odeslání vypořádání poskytovateli , Obec jako příjemce transferu Obec je příjemcem neinvestičního transferu 1. obec přijala neinvestiční transfer na souhrnný dotační vztah, který nepodléhá finančnímu vypořádání. 2. obec přijala neinvestiční transfer, který podléhá finančnímu vypořádání a je poskytnutá záloha. Vypořádání proběhne do konce kalendářního roku od poskytnutí zálohy, varianta a) = záloha je vyšší než vypořádání, varianta b) = záloha je nižší než vypořádání. 1 Předpis transferu obec časově nerozlišuje , Příjem transferu na účet , Přijetí zálohy , a) Předpis pohledávky ke dni vypořádání , Vypořádání zálohy , Předpis závazků nevyčerpaná záloha , Vrácení přeplatku , b) Předpis pohledávky ke dni vypořádání , Vypořádání zálohy , Přijetí doplatku , Obec byla příjemcem neinvestičního transferu v roce 2013, čerpání probíhalo v letech , vyúčtováno bude v roce na transfer je obci poskytnutá záloha 2. na transfer není obci poskytnutá záloha 1 Přijatá záloha na transfer , Tvorba dohadné položky dle směrnice k ve výši skutečných nákladů , Tvorba dohadné položky ve výši nákladů roku , Předpis pohledávky v roce , Vypořádání zálohy , Přijetí doplatku z vypořádání ,-- 346

15 2 Tvorba dohadné položky dle směrnice , k ve výši skutečných nákladů Tvorba dohadné položky ve výši nákladů roku , Předpis pohledávky v roce , Úhrada pohledávky poskytovatelem , Obec je příjemcem investičního transferu, vypořádání až v následujícím roce (v období delším než 12 měsíců) Obec je příjemcem investičního transferu (IT) na stavbu, který podléhá finančnímu vypořádání v následujícím roce. 10 % investičních nákladů hradí obec ze svých zdrojů. Na transfer je obci poskytnutá záloha. Přijetí zálohy na IT , Přijetí dodavatelských faktur , Úhrada faktur ,-- Tvorba dohadné položky ve výši 90 % inv. nákladů k , (investice pokračuje) Přijetí dalších dodav. faktur v následujícím roce , Úhrada faktur ,-- Ukončení investiční akce a kolaudace , Předpis pohledávky za IT (ve výši 90 %) , , ,-- Vypořádání zálohy , Doplatek z vypořádání , Obec je příjemcem IT na výstavbu čističky odpadních vod. Obdrží předem zálohu ve výši Kč. Ukončení investiční akce bude v následujícím roce. Na inv. akci se obec podílí 20 %. Dle výběrového řízení má hodnota investiční akce činit celkem Kč. Obec dle vnitřních směrnic účtuje na podrozvaze. Zaúčtování podmíněné pohledávky z transferu , (80 % z ceny investice) Přijetí zálohy na IT , Odúčtování podrozvahy ve výši přijaté zálohy , Přijetí dodavatelských fa , Úhrada faktur ,-- Tvorba dohadné položky ve výši 80 % výdajů , Přijetí inv. faktur za práce uskutečněné , v následujícím roce Úhrada faktur ,-- Ukončení investiční akce a kolaudace , Předpis pohledávky a rozpuštění dohadu (vyúčtování IT) , , , Vypořádání zálohy , Přijetí investičního transferu od poskytovatele , Odúčtování podrozvahy , Obec jako poskytovatel neinvestičního transferu 1. obec dle uzavřené smlouvy poskytuje jiné obci neinvestiční transfer na provoz ZŠ. Transfer se vyúčtovává v běžném účetním období, a to na základě předloženého vyčíslení nákladů.

16 2. obec dle uzavřené smlouvy poskytuje jiné obci neinvestiční transfer na provoz ZŠ. Na transfer je poskytnutá záloha. Vypořádání je provedeno v běžném roce. 1 Předpis transferu na základě došlého vyúčtování , Úhrada transferu , Poskytnutí zálohy ,- 373 Zúčtování závazku na základě skutečných nákladů , Vypořádání zálohy , Úhrada závazku , Obec dle uzavřené smlouvy poskytuje jiné obci neinvestiční transfer ve výši Kč. Na transfer je poskytnutá záloha. Vypořádání bude provedeno v následujícím účetním období (období delší než jeden rok). Poskytnutí zálohy v běžném roce , Tvorba dohadné položky pasivní ve výši předpokládaných , nákladů za běžný rok Zúčtování závazku na základě předložených podkladů , , , Vypořádání zálohy , Úhrada závazku , Obec poskytuje svým občanům peněžní dar při narození dítěte ve výši Kč. 2. Obec poskytuje dle schválení zastupitelstva neinvestiční transfer dobrovolnému sboru hasičů ve výši Kč (bez vypořádání). 3. Obec poskytuje církvi investiční transfer s vypořádáním na opravu střechy. Předem poskytnutá záloha činí Kč. Vypořádání bude provedeno v běžném roce. 4. Obec poskytuje církvi investiční transfer s vypořádáním na opravu střechy. Předem poskytnutá záloha činí Kč. Vypořádání bude provedeno v následujícím roce. 5. Obec poskytuje církvi investiční transfer s vypořádáním na opravu střechy. Předem poskytnutá záloha činí Kč. Vypořádání bude provedeno v následujícím roce, příjemce použil pouze Kč. 1 Předpis závazku dle rozhodnutí 2.000, Úhrada závazku 2.000, Předpis závazku dle rozhodnutí , Úhrada závazku , Úhrada zálohy , Předložení vypořádání , Vypořádání zálohy , Doplatek investičního transferu , Úhrada zálohy , předložení vypořádání - zaúčtování dohadu k , V následujícím roce - vypořádání zálohy zrušení dohadu , Úhrada zálohy , zaúčtování dohadu k , V následujícím roce Předpis Zúčtování dohadu z , , Zúčtování zálohy , Vratka nespotřebovaného příspěvku ,-- 345

17 8. Opravné položky Obec vede na SÚ 315 pohledávku ve výši Kč. Od doby splatnosti uplynulo k daného účetního období 2 x 90 dnů. (2*10= 20 %) byla pohledávka uhrazena. Tvorba opravné položky k , Úhrada pohledávky 1.000, Zúčtování opravné položky na základě úhrady 200, Opravy minulých období Prostřednictvím SÚ 408 jsou účtovány opravy minulých účetních období (dále jen oprava ), které jsou významné a ovlivnily by výši výsledku hospodaření běžného účetního období. Za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky Kč. Opravou není např. zaúčtování skutečných nákladů nebo výnosů, o kterých bylo účtováno prostřednictvím dohadných položek (SÚ 388 nebo 389). Níže uvedené příklady zobrazují, co není opravou. 1. obec účtovala o dohadné položce aktivní na neinvestiční transfer ve výši Kč. Skutečná výše transferu dle uznaných nákladů činí Kč. 2. obec účtovala o dohadné položce pasivní na spotřebu elektrické energie ve výši Kč, v průběhu roku byly dodavateli placeny zálohy ( Kč). Skutečný náklad dle vyúčtování činí za daný rok, ke kterému byl tvořen dohad, Kč. 1 Tvorba dohadné položky , Vypořádání v následujícím roce , , ,-- 34x 672 Přijetí transferu na BÚ (nebyla poskytnuta záloha předem) ,-- 34x 2 Tvorba dohadné položky , Přijetí vyúčtování v následujícím roce , Zrušení dohadné položky , Zúčtování záloh , Úhrada doplatku ,-- Co je opravou minulých účetních období : Obec netvořila dohadnou položku na spotřebu elektrické energie za rok, ve kterém uhradila zálohy ve výši Kč. 1. Vyúčtování spotřeby činí Kč a nepřevyšuje hodnotu aktiv netto ve výši 0,3 %, nebo Kč. 2. Vyúčtování spotřeby činí Kč (převyšuje Kč). 1 Přijatá faktura vyúčtování spotřeby el. energie , Úhrada přijaté faktury ,-- Zúčtování záloh , Přijatá faktura - vyúčtování spotřeby el. energie , Zúčtování záloh , Úhrada přijaté faktury ,-- Obec tvořila k dohadnou položku na neinvestiční transfer zápisem 388/672. Při vyúčtování transferu zjistila, že jde dle podmínek smlouvy o transfer investiční. Protože byl tvořen dohad na výnosy, přestože správně měl být tvořen dohad na investiční transfer, jde o chybu účtování. 1. zaúčtovaná dohadná položka činila Kč (nepřevyšuje hodnotu 0,3 % aktiv netto).

18 2. zaúčtovaná dohadná položka činila Kč (převyšuje hodnotu Kč). 1 Účtování opravy v následujícím roce , Účtování opravy v následujícím roce , Návaznost výkazu zisku a ztráty na výkaz Fin 2-12 M Účet Zejména položky 605 výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků* 134x 609 jiné výnosy z vlastní činnosti * výnosy ze sdílené daně příjmů FO 1111,1112, 1113, výnosy ze sdílené daně příjmů PO 1121, 1122, výnosy ze sdílené DPH výnosy ze sdílených majetkových daní výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 1351, 1355, 2342, 2343 *stav účtů souhlasí se stavem položky + neuhrazené pohledávky

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00576247 Obec Loučka Loučka čp. 76, 783 22 Loučka sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdoví ve své činnosti,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Předmět činnosti: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Část I: Počáteční a koncové

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2011 Finanční okruhy Účetnictví 3.46.1 (NovyHradek), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery)

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery) Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 PO Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 ransfery) ransfer je poskytnutí peněžních prostředků

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 19. 6. 2014 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Seminář. Účetnictví ÚSC 2010. Lektor : Ing. Jiří Lorenc

Seminář. Účetnictví ÚSC 2010. Lektor : Ing. Jiří Lorenc Seminář Účetnictví ÚSC 2010 Lektor : Ing. Jiří Lorenc Cílem semináře Převodový můstek na rok 2010 Vybrané příklady účtování roku 2010 Obecné informace k účetnictví Významnost účetní informace + náklady

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 15.2.2013 12:02:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nesvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více