3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu"

Transkript

1 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf výchylky, rychlosti a zrychlení koštěte (naěřené hodnoty) Poloha s osou vlevo rychlost a zrychlení s osou vpravo poloha [c] rychlost[c/s] zrychlení[c/s2] Zdá se, že i ostatní pohybové veličiny ají tvar sinusoid, se stejnou frekvencí, ale s jinou výškou a jiný posunutí. Postřeh ověříe na grafu z vypočtených hodnot. Společný graf výchylky, rychlosti a zrychlení koštěte (vypočtené hodnoty) 1

2 Poloha s osou vlevo rychlost a zrychlení s osou vpravo poloha [c] rychlost[c/s] zrychlení[c/s2] Pokud počítáe rychlost a zrychlení z ideálních (vypočtených) hodnot, grafy rychlost i zrychlení se vyhladí a získají tvar dokonalých sinusovek. Kvůli velkéu časovéu úseku při výpočtu jsou v grafu dvě chyby špatný tvar křivek na počátku a alé posunutí po časové ose. Společný graf výchylky, rychlosti a zrychlení koštěte (vypočtené hodnoty opravené) Poloha s osou vlevo rychlost a zrychlení s osou vpravo (všechny hodnoty spočtené) poloha [c] rychlost[c/s] zrychlení[c/s2] Rovnice pro výchylku: y = y ( ω t) sin. 2

3 Hledáe vztah pro okažitou rychlost v = : jiná výška ísto y použijee v, stejná úhlová frekvence, graf začíná v axiální výchylce jako funkce y = cos x, v = v cos ω t. ( ) Hodnota v usí být určena paraetry pohybu y a ω. Větší výchylka, větší frekvence ( kratší perioda) kyvadlo se usí pohybovat rychleji, aby za periodu stačilo udělat kit v = yω. v = y ω cos ω t. Rovnice okažité rychlosti haronického pohybu: ( ) Př. 1: Urči axiální rychlost koštěte a porovnej vypočtenou hodnotu s hodnotou v grafu. Pro výpočet využij hodnoty získané v inulé hodině ( y = 14c, T = s ). 1 1 y = 14c, ω = 2π f = 2π = 2π rad s =,22 rad s T v = yω = 14,22c s = 31c s Vypočtená hodnota odpovídá nejen hodnotá axiální rychlosti vypočtené z ideálních hodnot výchylek, ale i hodnotá vypočtený z původních naěřených hodnot. Hledáe vztah pro okažité zrychlení a = : jiná výška ísto y použijee a, stejná úhlová frekvence, graf jde opačný sěre než graf výchylky jako funkce y = sin x. a = a sin ( ω t) = a sin ( ω t) 2 Hodnota a usí být určena paraetry pohybu v a ω a = vω = yω. Logické: větší axiální rychlost a frekvence ( kratší perioda) kyvadlo usí rychleji ěnit rychlost, aby za periodu stačilo udělat kit. a = y ω 2 sin ω t. Rovnice okažitého zrychlení haronického pohybu: ( ) Př. 2: Urči axiální zrychlení koštěte a porovnej vypočtenou hodnotu s hodnotou v grafu. Pro výpočet využij hodnoty získané v inulé hodině ( y = 14c, T = s ). y = 14c, ω =,22 rad s a = yω = 14, 22 c s = 6,9c s Vypočtená hodnota odpovídá nejen hodnotá axiálního zrychlení vypočteného z ideálních hodnot výchylek, ale i hodnotá vypočtený z původních naěřených hodnot. Př. 3: Vypočti hodnotu okažité rychlosti a okažitého zrychlení koštěte v 5 s. Spočtené výsledky porovnej s naěřenýi hodnotai. koště: y = 14 c, ω =,22 rad s v5 = yω cos ω t = 14,22 cos, 22 5 =,14c s rychlost: ( ) ( ) 3

4 Naěřená hodnota v 5 = 7,5c s, vypočtená hodnota odpovídá naěřené hodnotě, koště se nachází téěř v axiální poloze, rychlost by ěla být přibližně nulová zrychlení: a5 = yω sin ( ω t) = 14, 22 sin (, 22 5) = 6,9c s -2 Naěřená hodnota a 5 = 6,25c s, vypočtená hodnota odpovídá naěřené hodnotě, koště se nachází téěř v axiální poloze, zrychlení by ělo být přibližně axiální. Pedagogická poznáka: Při průchodu se třídou jse získali kvůli rozdílů v zaokrouhlování několik podstatně se lišících výsledků pro rychlost: v5 = yω cos ( ω t) = 14,22 cos (, 22 5) =,14c s ( ω ) ( ) v5 = yω cos t = 14,222 cos, = 3, 24c s 2π 2π v5 = yω cos( ω t) = 14 cos 5 3, 27 c s = 28, 3 2π v5 = yω cos( ω t) = 14, 22 cos 5 = 3,24c s 2π v5 = yω cos( ω t) = 14 cos(, 22 5) = 3, 24c s Můžete s žáky rozvinout diskusi o to, proč se stejná íra zaokrouhlení projeví u počáteční rychlosti daleko éně než u úhlové frekvence (počítáe rychlost po téěř dvou periodách a proto se chyba "počítala" dvakrát). Př. 4: 1 Struna na kytaře kitá pokud hrajee tón a s frekvencí 44 Hz. Urči axiální rychlost a axiální zrychlení jejího pohybu, pokud kitá s axiální výchylkou 2. f = 44 Hz, y = 2 =,2 ω = 2π f = 2π 44 = 88π rad s = 2765 rad s v = y ω =, s = 5,5 s a = yω =, s = 15 s Hlavně axiální zrychlení dosahuje překvapivé hodnoty, která odpovídá velké frekvenci pohybu (je způsobena velkou silou působící na alou hotnost struny). Př. 5: Popiš slovně, jak se ění okažitá výchylka, okažitá rychlost i okažité zrychlení závaží při jeho kitavé pohybu na pružině. Ve kterých polohách je rychlost závaží axiální? Ve kterých polohách je zrychlení závaží axiální. Zdůvodni i poocí Newtonových pohybových zákonů. Pohyb ůžee rozdělit do čtyř fází. Závaží jde z rovnovážné polohy nahoru: zvětšují se kladné výchylky závaží, rychlost se zenšuje (výsledná síla působící na závaží sěřuje dolů), zrychlení je záporné se zvětšující se hodnotou (pružina se zkracuje a tí se zvětšuje výsledná síla působící na závaží sěre dolů), v axiální kladné výchylce se závaží na okažik zastaví, jeho rychlost se ění s největší záporný zrychlení (pružina je axiálně zkrácena a na závaží působí axiální výsledná síla sěre dolů). 4

5 Závaží jde z axiální kladné výchylky dolů do rovnovážné polohy: zenšují se kladné výchylky závaží, rychlost á záporné znaénko, její velikost se zvětšuje (výsledná síla působící na závaží sěřuje dolů), zrychlení je záporné se zenšující se hodnotou (pružina se prodlužuje a tí se zenšuje výsledná síla působící na závaží sěre dolů), v rovnovážné poloze je výchylka nulová, rychlost je záporná s největší hodnotou a zrychlení je nulové. Závaží jde z rovnovážné polohy dolů: zvětšují se záporné výchylky závaží, rychlost á záporné znaínko, její velikost se zenšuje (výsledná síla působící na závaží sěřuje nahoru), zrychlení je kladné se zvětšující se hodnotou (pružina se prodlužuje a tí se zvětšuje výsledná síla působící na závaží sěre nahoru), v axiální záporné výchylce se závaží na okažik zastaví, jeho rychlost se ění s největší kladný zrychlení (pružina je axiálně prodloužena a na závaží působí axiální výsledná síla sěre nahoru). Závaží jde z axiální záporné výchylky nahoru do rovnovážné polohy: zenšují se záporné výchylky závaží, rychlost á kladné znaénko, její velikost se zvětšuje (výsledná síla působící na závaží sěřuje nahoru), zrychlení je záporné se zenšující se hodnotou (pružina se zkracuje a tí se zenšuje výsledná síla působící na závaží sěre nahoru), v rovnovážné poloze je výchylka nulová, rychlost je kladná s největší hodnotou a zrychlení je nulové. Maxiální rychlost á závaží vždy při průchodu rovnovážnou polohou. Maxiální zrychlení á závaží vždy v krajních polohách. Shrnutí: Při haronické kitavé pohybu jsou i okažité hodnoty rychlosti a zrychlení popsány poocí funkce sinus. 5

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

4.2.15 Funkce kotangens

4.2.15 Funkce kotangens 4..5 Funkce kotangens Předpoklady: 44 Pedagogická poznámka: Pokud nemáte čas, doporučuji nechat tuto hodinu studentům na domácí práci. Nedá se na tom nic zkazit a v budoucnu to není nikde příliš potřeba.

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhost pružiny Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA) ČOS 050 Oprava

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

2. Ve spolupráci s asistentem zkontrolujte, zda je torzní kyvadlo horizontálně vyrovnané.

2. Ve spolupráci s asistentem zkontrolujte, zda je torzní kyvadlo horizontálně vyrovnané. FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM I FJFI ČVUT v Praze Úloha #1 Cavendishův experiment Datum měření: 15.11.013 Skupina: 7 Jméno: David Roesel Kroužek: ZS 5 Spolupracovala: Tereza Schönfeldová Klasifikace: 1 Pracovní

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2 VRHY Studijní tet pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý Obsah Úvod 1 Matematická příprava 1.1 Některévlastnostiparaboly,kružniceaelipsy... 1. Některévztahymezigoniometrickýmifunkcemi....

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více