Celoživotní přátelství českého nakladatele a literáta Josefa Floriana s francouzským filozofem Léonem Bloy a malířem Georgesem Rouaultem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoživotní přátelství českého nakladatele a literáta Josefa Floriana s francouzským filozofem Léonem Bloy a malířem Georgesem Rouaultem"

Transkript

1 PŘÍBĚH Celoživotní přátelství českého nakladatele a literáta Josefa Floriana s francouzským filozofem Léonem Bloy a malířem Georgesem Rouaultem Nakladatel a literát Josef Florian Éditeur et homme de lettres Josef Florian Téměř jako neuvěřitelný příběh se dnes jeví životní dráha chudého absolventa pražské filozofické fakulty Univerzity Karlovy Josefa Floriana ( ), pocházejícího ze skromných poměrů z rodiny venkovského tesaře z malé obce Hladov u Jihlavy. Po studiích v Praze působil od roku 1898 jako středoškolský profesor v Náchodě, kde poprvé četl spisy francouzského filozofa a katolického spisovatele Léona Bloy (1846 Périgueux 1917 Bourg-la-Reine). Poznání Bloyovy filozofie a je ho pojetí katolictví by lo pro Fl oriana životním mezníkem. Rozhodl se opustit dráhu středoškolského profesora, usadil se v malé obci ve Staré Říši a začal kvůli Bloyovi vydávat jeho knihy ve svém nakladatelství Dobré dílo. Florian Bloyovy spisy překládal do češtiny a stal se tak prvním překladatelem jeho díla do cizího jazyka. Floriana dojímaly i neutěšené životní poměry a chudoba francouzského filozofa a i přes vlastní hmotný nedostatek Bloye finančně podporoval až do jeho smrti v roce Během několika let přeložil Ukázky Rouaultovy korespondence adresované českému nakladateli Extraits de la correspondance de Rouault adressée à l éditeur tchèque

2 Rouaultova dedikace Josefu Florianovi Dédicace de Rouault à Josef Florian Ukázky Rouaultovy korespondence adresované českému nakladateli Extraits de la correspondance de Rouault adressée à l éditeur tchèque a vydal celé jeho dílo. Osobně se setkali pouze jednou v roce 1906 na pouti na La Salette. Florian ve svém nakladatelství postupně sám přeložil a vydal na 70 titulů francouzských autorů, přičemž jeho nakladatelství sídlilo v malém venkovském domě na jihozápadě Moravy, stranou všeho kulturního dění a sám vykonával i většinu redaktorských úkonů. Svým vydavatelským počinem se stal jednou z nejpozoruhodnějších postav katolické a spirituální literatury a zařadil se mezi nejpůsobivější osobnosti literárního života v Rakousku-Uhersku. Své životní motto si převzal Florian z Bloyova románu Chudé ženy : Do ráje se nevstupuje včera ani zítra, nýbrž dnes, pro Toho, kdo je chudý a křižován. Florianovy překlady otevřely cestu francouzské literatuře českým čtenářům (L. Bloy, J. Barbey d'aurevilly, A. Maurois, M. Blondel, Picard, Balmes, G. Marcel, Maritain aj.). Sám byl svým celým založením mystik, proto se výrazně zaměřoval i na barokní literaturu a oblast vrcholné mystiky. Od roku 1903 vyšly v jeho nakladatelství celé ediční řady nejen francouzských, ale i českých autorů a jediným kritériem pro jejich vydání byla nakladatelova láska k jednotlivým titulům. Komerční stránka byla pro něj podružná, ačkoli se často zmítal ve finanční nouzi s celou rodinou svých dvanácti dětí. Florianovy vydavatelské počiny v dalších letech podporovali i čeští katoličtí umělci Otokar Březina, Josef Váchal a Jakub Deml. Nemalé příspěvky na nakladatelství obdržel i od příznivce francouzského umění, českého šlechtice Karla Schwarzenberga. V roce 1913 nastal další osudový životní okamžik ve Florianově životě. Léon Bloy seznámil nakladatele se svým dlouholetým příznivcem, ve Francii ještě v té době málo známým malířem Georgesem Rouaultem ( Paris Paris). Rouault byl již dlouho uhranut učením Léona Bloy a pod jeho vlivem tvořil i svá díla, ve kterých Florian okamžitě spatřil zářivé světlo nového umění. I přes pochybnosti svého okolí označil Rouaulta za génia. Intuitivně dříve než všichni znalci světa pochopil již v roce 1913 velikost umělcova talentu a uměleckou kvalitu jeho tvorby. A skutečnost, že Rouault dosud kráčel na své umělecké pouti osamocen, bylo pro Floriana výzvou. Proto již v roce 1913 publikuje ve stati Nova et vetera vlastní překlad Rouaultova rukopisu Ingres vstává z mrtvých a v roce 1914 vydává již čtyři pozoruhodné Rouaultovy kvaše Oeuvres, později rozšířené o další. Otištění Rouaultova Ecce Homo v nakladatelství Dobré dílo s ručně kolorovanými ilustracemi vyvrcholila Florianova propagace Rouaultova díla v Čechách, kde se stal jeho zásluhou ve své době známější než ve své rodné Francii. Během více jak dvou desetiletí trvajícího přátelství obdržel Florian od Rouaulta kolem stovky dopisů, řadu originálních ilustrací, básní, kreseb, ale také řadu krásných vzácných malířových originálních kvašů a olejů, z nichž některé dnes zdobí světové galerie a několik z nich zůstává v českých soukromých sbírkách. Po 1.světové válce píše v jednom z dopisů Florianovi: Jsem rád, že Vám opět píši, a mám výčitky, že jsem Vás tímto způsobem zanedbával, drahý Floriane. Žádám Vás, abyste se stal arbitrem v otázce, kterou předkládá odesílatel přiloženého dopisu. Vynechává mi paměť. Kolik máte ještě mých děl, o kterých mluvil tento pán, že je u Vás viděl? Prosím Vás, abyste s nimi naložil, jak nejlépe umíte. Dejte celou částku dětem do kasičky, kupte za ni barvy, štětce. Jak se jim daří? Musím Vás upozornit, že cena mých maleb výrazně stoupla, i když já z toho nic nemám. Musím nejprve vyřešit to, že během války se prodalo obrovské množství mých děl za směšné ceny. Nicméně nepřímo se moje materiální situace přeci jen zlepšila. Florian Rouaulta neposlechl, žádný z Rouaultových obrazů za svého života neprodal. I přes pokračující hmotnou nouzi je příliš miloval a nemohl se s nimi rozloučit. Jak ostatně vyplývá z celé řady dopisů, Rouault si Floriana nesmírně vážil, důvěřoval mu a oceňoval jeho heroické nakladatelské počiny, kterých

3 GEORGES ROUAULT JE DNES POVAŽOVÁN ZA JEDNOHO Z DESETI NEJVĚTŠÍCH FRANCOUZSKÝCH MALÍŘŮ 20.STOLETÍ dosahoval s mizivým kapitálem. Jejich duchovní spřízněnost se projevovala i ve společném shodném náhledu na umění, morálku a život ve víře. Rouaultovi nepochybně při jeho vrozené skromnosti imponovalo, že Florianovi byla světská sláva a bohatství zcela lhostejné a na první příčku svých hodnot kladl službu umění. Dochované dopisy odkrývají také Rouaultovu velkou senzitivitu a touhu po naplnění křesťanských ideálů. Po smrti Josefa Floriana v roce 1943 představovala jeho pozůstalost pokladnici umění. Kromě Rouaultových prací obsahovala i malby, grafiky, kresby a plastiky francouzských a německých autorů, které získal převážně v letech (Lhote, Vlaminck, Picasso, Kandinskij, Nolde, Munch, Gross, Metzinger, Marc aj.). Složité politické poměry za války i po komunistickém převratu v roce 1948 přinášely dědicům obavu z konfiskace veškerých děl, a tak velká část těchto pokladů zůstala veřejnosti utajena ještě celá další desetiletí. si udržuje prvenství mezi významnými francouzskými malíři v počtu děl i dopisů, které zaslal do Čech. Jeho dílu byla také v Čechách věnována velká pozornost a sympatie. Dnes chápeme, že duchovní drama, které se odehrává na Rouaultových plátnech, bylo tak blízké Florianovi a Bloyovi, neboť umělcovy malby, ohraničené černými konturami připomínající středověké vitráže, nás přenášejí do světa minulých mystických životů. Z Rouaultovy tvorby na nás dýchá magická síla jeho nefalšované víry a umělecké opravdovosti. Ačkoliv již uplynulo třičtvrtě století od Florianovy smrti, hledíme s úžasem a úctou na produkci jeho venkovského nakladatelství Dobré dílo, ve kterém za jeho života vyšlo 405 svazků, z toho 254 knih, 118 slovníků a 18 výtvarných edic. Připomeňme, že Josef Florian byl i první ve střední Evropě, kdo vydal celé soubory Franze Kafky a Georgese Bernanose. Florianova zásluha za zpřístupnění krás francouzské literatury Čechům a za objev Georgese Rouaulta zůstává ještě plně nedoceněna. Pozn. 1) Korespondence Georgese Rouaulta a Josefa Floriana z let , pod shodným názvem vyšla část této zajímavé korespondence mezi malířem a nakladatelem v Praze v roce 2010 péčí Václava Floriana a Aleše Palána v českém překladu Marie Noskové. 2) Poslední monografie Josefa Rouaulta vyšla v Praze v roce Autor: Václav Tetiva Ukázky dosažených cen děl Georgese Rouaulta: Pierrot kvaš na kartonu Sotheby's New York ,- US dolarů Les exemples de prix des toiles de : Pierrot Gouache sur carton Sotheby's New York ,- US dolars Smutný klaun olej na papíře Koller Zürich ,- SFR Clown triste Huile sur papier Koller Zurich ,- SFR Ukázky Rouaultovy korespondence adresované českému nakladateli Extraits de la correspondance de Rouault adressée à l éditeur tchèque

4 FLORIAN V DOPISE ROUAULTOVI V ROCE 1913 PÍŠE: POSLYŠTE TEĎ TAKÉ MOJI PROSTODUCHOST: JSEM POUHÝ VYDAVATELSKÝ DOBRODRUH, ALE S POMOCÍ BOŽÍ JSEM UŽ VYDAL 12 SVAZKŮ LÉONA BLOYE (VE SVÉM PŘEKLADU) A JEŠTĚ NĚKTERÉ JINÉ KNIHY, A TO PROSTŘEDNICTVÍM ÚVĚRU, ZALOŽENÉHO NIKOLIV NA RENTÁCH (NEMÁM ŽÁDNÉ MÍSTO, ANI ZAMĚSTNÁNÍ, ANI KAPITÁL), ALE NA NADĚJI. ROUAULT: VENEZ ÉCOUTER AUSSI DE MA NAÏVETÉ : JE SUIS UN SIMPLE ÉDITEUR AVENTURIER, CEPENDANT, J AI DÉJÀ GRÂCE À L AIDE DE DIEU PUBLIÉ 12 VOLUMES DE LÉON BLOY EN MA TRADUCTION ET ENCORE D AUTRES LIVRES, ET CECI GRÂCE AU CRÉDIT, BASÉ AUCUNEMENT SUR LES RENTES (JE N AI PAS D EMPLOI, NI DE PRO- FESSION, NI DE CAPITAL), MAIS SUR L ESPOIR.» Amitié de toute la vie entre Josef Florian, éditeur et homme de lettres tchèque, et le philosophe français Léon Bloy et le peintre La vie de Josef Florian (9 février décembre 1941), étudiant pauvre de la Faculté des Lettres de l Université Charles, venant d un milieu modeste, né d un père charpentier à Hladov, village près de Jihlava, est une histoire hors du commun et peu croyable. Après avoir terminé ses études, il enseigna à partir de 1889 au lycée de Náchod où lui passèrent pour la première fois entre les mains les essais de Léon Bloy (1846 Périgueux 1917 Bourg-la-Reine), philosophe français et écrivain catholique. Sa connaissance de la philosophie de Bloy et de sa vision de la foi catholique devint un véritable tournant dans la vie de Florian. Il décida alors de quitter la carrière du professeur de lycée et de s installer dans un petit village, Stará Říše. Ébloui par l œuvre de Bloy, il se mit à traduire et à publier ses livres dans sa maison d édition «Dobré dílo (Bonne œuvre)», en devenant ainsi le premier traducteur de l œuvre de Bloy vers une langue étrangère. Florian fut profondément touché par la misère et les conditions de vie lamentables de l écrivain français et, en dépit de ses propres moyens modiques, le soutint financièrement jusqu à la mort de celui-ci en Cependant, ils ne se rencontrèrent qu une fois, lors d un pèlerinage à La Salette, en Admirateur fidèle, Florian réussit à traduire et à publier toute son œuvre en quelques années. Par ailleurs, le travail de traducteur et d éditeur de Florian fut d autant plus remarquable (il traduisit et fit publier progressivement 70 titres d auteurs français) qu il exécuta en personne la majorité des travaux éditoriaux, sa maison d édition siégeant dans une petite maison de campagne, située au Sud-ouest de la Moravie et éloignée de toute animation culturelle. À n en pas douter, de par ses activités de traduction et d édition, Florian se range parmi les figures les plus remarquables de la littérature catholique et spirituelle tout en ayant une position exceptionnelle dans le monde littéraire de la Monarchie austro-hongroise. D ailleurs, Florian emprunta son épigraphe au roman de Bloy «La Femme pauvre» : «On n entre pas dans le Paradis demain, ni après-demain, ni dans dix ans, on y entre aujourd hui, quand on est pauvre et crucifié.» Certes, les traductions réalisées par Florian ouvrèrent la porte de la littérature française aux lecteurs tchèques : citons entre autres L. Bloy, J. Barbey d'aurevilly, A. Maurois, M. Blondel, Picard, Balmes, G. Marcel, et Maritain. Homme mystique et spirituel de vocation, Florian se consacra notamment à la littérature baroque et à la mystique de haut niveau. À partir de 1903, sa maison d édition fit publier des séries entières non seulement d auteurs français mais aussi d auteurs tchèques et le seul critère de publication de tel ou tel écrivain consistait dans les préférences de l éditeur pour les différents titres. Même si sa famille avec douze enfants fut souvent confrontée à des difficultés financières, l aspect commercial avait pour lui un rôle secondaire. Les activités de traduction de Florian furent soutenues financièrement par certains artistes catholiques : Otokar Březina, Josef Váchal et Jakub Deml. Des dons financiers importants furent également faits par Karel Schwarzenberg, tchèque noble, mécène, amateur de l art français. En 1913, la vie de Florian fut marquée par ce moment où Léon Bloy le présenta à un peintre encore peu connu en son temps et un admirateur farouche de ce dernier Georges Rouault (27 mai 1871 Paris 13 février 1958 Paris). Florian sut aussitôt révéler le génie brillant de Rouault, fasciné depuis longtemps par l œuvre philosophique de Léon Bloy, sous l influence de laquelle il créait ses toiles. Malgré les doutes répandus dans son entourage, Florian saisit, déjà en 1913, intuitivement, l immensité du talent du peintre et la qualité artistique de sa création. Rouault, alors sur son chemin de peintre solitaire et incompris, trouva en la personne de Florian un protecteur solide prédisant la lumière glorieuse de son art nouveau. C est ainsi que Florian publia en 1913 dans son article «Nova et vetera» sa propre traduction du manuscrit de Rouault «Ingres ressuscité» et qu un an plus tard, il édita ses quatre gouaches remarquables, intitulées «Oeuvres» et complétées plus tard par d autres travaux. La propagation de l œuvre de Rouault qui culmina avec la publication de «Ecce Homo» dans la maison d édition Dobré dílo, accompagnée d illustrations colorées à la main, rendit le peintre plus connu en Tchéquie en ce temps-là que dans son pays natal. Ceci fruit d une amitié de plus de deux décennies où Florian reçut de la part de Rouault des centaines de lettres, une série d illustra-

5 Léon Bloy Milenci v sadu (Jaro) kvaš na kartonu, 1914 Amants dans le verger (Printemps) Gouache sur carton, 1914 tions originales, des poèmes, des dessins, ainsi que de belles gouaches et peintures à l huile précieuse (certaines ornant aujourd hui des galeries internationales, d autres demeurant dans des collections particulières tchèques). Après la Grande Guerre mondiale, le peintre écrit dans une lettre destinée à Florian : «Je suis ravi de vous écrire de nouveau et j ai des remords de vous avoir négligé, mon cher Florian. Je vous demande de devenir arbitre au sujet de la question que présente l expéditeur de la lettre ci-jointe. J ai des troubles de mémoire. Combien de tableaux dont ce monsieur fit mention de les avoir vus chez vous, possédez-vous encore? Je vous prie de manipuler avec eux de votre mieux. Donnez toute la somme dans la tirelire de vos enfants, achetez des couleurs, des pinceaux. Comment vont-ils? Je dois vous avertir que les prix de mes tableaux ont considérablement augmenté, même si je n en profite point. Je dois tout d abord régler les ventes pendant la guerre où on avait vendu une grande quantité de mes œuvres à des prix ridicules. Néanmoins, ma situation financière s est quand même améliorée.» Sarah (1956) Soukromá sbírka Paříž Collection privée Paris

6 s rodinou avec sa famille Toutefois, Florian n obéit pas aux conseils de Rouault et pendant toute sa vie, il ne vendit pas un seul de ses tableaux. En dépit de ses faibles moyens financiers, il les aimait trop et ne put s en débarrasser. Comme il apparait dans toute une série de lettres, Rouault avait une grande estime pour Florian, lui faisait confiance et appréciait ses activités d édition héroïques, réalisées avec un capital misérable. L affinité spirituelle de ces deux hommes se manifestait également à travers leur opinion commune sur les arts, la morale et la vie de foi. Rouault, modeste par tempérament, fut sans doute impressionné par l attitude indifférente de Florian envers la gloire séculière et la richesse car ce dernier mettait en premier plan le service à l art. La correspondance conservée dévoile également une grande sensibilité de Rouault ainsi que son aspiration à accomplir les idéaux chrétiens. Josef Florian décéda en 1943 en laissant comme héritage un véritable trésor d art. Hormis les créations de Rouault, sa collection comprenait des peintures, graphiques, dessins et sculptures d auteurs français et allemands, acquis en particulier dans les années (Lhote, Vlaminck, Picasso, Kandinsky, Nolde, Munch, Gross, Metzinger, Marc et d autres). Étant donné le climat politique difficile pendant la guerre, et après le coup d État du parti communiste en 1948, une grande partie des objets d art demeura cachée au public tout au long des décennies suivantes, les héritiers craignant longtemps la confiscation potentielle de leurs biens. En outre, occupe le premier rang parmi les illustres peintres français quant au nombre de tableaux et de lettres envoyés en Tchéquie. En effet, son œuvre éveillait ici un grand intérêt et évoquait de nombreuses sympathies. Aujourd hui apparait clairement pourquoi ce drame spirituel se répandant des toiles de Rouault était tellement proche des perceptions de Florian et de Bloy : ses peintures aux contours noirs ressemblant à des vitraux médiévaux avaient toujours le pouvoir de transférer le contemplateur dans le monde mystique de vies passées. Ce qui émane de la création de Rouault de nos jours, c est sa force magique s appuyant sur sa foi pure et sur son art véritable. Bien que trois quarts de siècle se soient écoulés depuis la mort de Florian, on regarde toujours avec surprise et avec respect l immense production de sa modeste maison d édition «Dobré dílo» grâce à laquelle 405 publications, dont 254 livres, 118 dictionnaires et 18 éditions picturales, virent le jour. Rappelons également que Josef Florian fut le premier éditeur en Europe centrale qui fit publier toute l œuvre de Franz Kafka et de Georges Bernanos. Néanmoins, les mérites de Florian quant à, d une part, la popularisation de la beauté de la littérature française, et, d autre part, la présentation de l œuvre de au public tchèque, ne sont pas encore appréciés à leur juste valeur. 1) Correspondance entre et Josef Florian des années , la partie de la correspondance entre le peintre et l éditeur fut publiée sous le même titre à Prague en 2010 par Václav Florian et Aleš Palán et traduite par Marie Noskové. 2) La dernière monographie de écrite par Václav Tetiva parut à Prague en Soudci kvaš na kartonu, 1914 Juges Gouache sur carton, 1914

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1.5 Francouzský jazyk další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast Další cizí jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá jazyková

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 milan kundera o zmůže literatura PROGRAM KONFERENCE / PROGRAMME DU COLLOQUE Milan Kundera aneb Co zmůže literatura / ou Ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku prosím vyplňte

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

CZECH REPUBLIC Česká republika R épublique tchèque

CZECH REPUBLIC Česká republika R épublique tchèque CZECH REPUBLIC Česká republika République tchèque Czech Republic ČESKÁ REPUBLIKA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Photographs Autor fotografií Auteur des photographies: Luboš Stiburek Foreword Úvodní text Texte introductif:

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň PROVENCE Prénom et nom: 2013 Version française Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň Manuel pour les étudiants du lycée à Kadaň Circuit touristique Provence 2013 Avant de commencer: Figurez

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

Vstupné Entrée 70 Kč ČTVRTEK JEUDI 24/11. PÁTEK VENDREDI 25/11 20:00 U konce s dechem A bout de souffle, 87 min. L Auberge espagnole, 120 min.

Vstupné Entrée 70 Kč ČTVRTEK JEUDI 24/11. PÁTEK VENDREDI 25/11 20:00 U konce s dechem A bout de souffle, 87 min. L Auberge espagnole, 120 min. fff.volny.cz Vstupné Entrée 70 Kč Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée en tchèque. BRNO KINO ART Cihlářská 19, Tel.:

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

2/10. krestanskegymnazium.cz

2/10. krestanskegymnazium.cz benefiční časopis Křesťanského gymnázia 2/10 doporuč. min. cena 10 Kč krestanskegymnazium.cz úvodník 2 Na tomto čísle se podíleli. KVARTA: Marie Tučková, Kryštof Josefus, Štěpán Laichner KVINTA: Tobiáš

Více

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II 4.9.77. Konverzace ve francouzštině II Seminář je koncipován jako dvouletý a je určen pro žáky 3. ročníků a septim, kteří se připravují na maturitu. Náplní semináře je prohloubení znalostí reálií frankofonních

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

21 ième édition du festival Bonjour Plzeň! Du 25 octobre au 7 novembre 2013

21 ième édition du festival Bonjour Plzeň! Du 25 octobre au 7 novembre 2013 BONJOUR PLZEŇ! 21. ročník festivalu Bonjour Plzeň! Od 25. října do 7. listopadu 2013 21 ième édition du festival Bonjour Plzeň! Du 25 octobre au 7 novembre 2013 Alliance française de Plzeň pořádá již 21.

Více

Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009.

Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009. Culture Kulturní akce českého předsednictví Cultural Events of the Czech Presidency Manifestations culturelles de la présidence tchèque www.eu2009.cz Z pohledu Evropské unie je naše země relativním nováčkem,

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

ZNAK HLAV. MĚSTA PRAHY DE PRAGUE

ZNAK HLAV. MĚSTA PRAHY DE PRAGUE ZNAK HLAV. MĚSTA PRAHY LES ARMES DE LA VILLE DE PRAGUE JEHO VYOBRAZENÍ S VYSVĚTLENÍM KTERÉ NAPSAL Dr. VÁCLAV VOJTÍŠEK ARCHIVÁŘ HLAV. MĚSTA PRAHY V Praze 1928 NÁKLADEM DŮCHODŮ OBCE HLAV. MĚSTA PRAHY INISTERSTVO

Více

Journées de la Franco phonie 2013

Journées de la Franco phonie 2013 Dny franko fonie Journées de la Franco phonie 2013 Nad Dny frankofonie převzal záštitu pan Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky. Les Journées de la Francophonie sont organisées

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více