Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka."

Transkript

1 Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení prostor, například řadu sametů s akustickým atestem, Akustické sandwiche a speciální akustické stěny a jiné materiály. Taneční povrchy Profesionální taneční povrchy (baletizoly) pro všechny druhy tance, show povrchy, povrchy pro veletrhy, studia, taneční studia a další. Jevištní technika V oblasti jevištní techniky nabízíme motory té nejvyšší kvality s všemi potřebnými certifikáty bezpečnosti, kolejnicové systémy vysoké kvality a další jevištní techniku. Show & Design Nová sekce Show & Design, se zaměřuje na luxusní eventové akce, hotely, reprezentativní sály a moderně zaměřené stavby. Našim cílem je nabídnout moderní a zároveň luxusní sortiment. Samety Staré vzory sametů Dříve bylo běžné, že samety byly vyvzorované, to stejné vám nabízí i naše společnost. Mimo pár standardních vzorů dokážeme vytvořit jakýkoliv vzor na zakázku. Napište si o řešení. Běžné samety Objevte bohaté řady lehčích až středně těžkých sametů vhodných pro běžně použití pro opony, horizonty nebo šály. Tato kategorie také obsahuje akustické samety! Luxusní samety Luxusní řada sametů obsahuje samety té nejvyšší kvality, kde můžeme vidět samety gramáže nad 500 g/m2. S tímto sametem zcela jistě zazáříte, jedná se o high end mezi samety. Vhodné do reprezentativních síní anebo do velkých divadel, kde dáte najevo honosnost a exkluzivitu. Standardem je certifikace B1.

2 Samety vhodné pro čalounění Tyto samety jsou zvláště vhodné pro čalounění a potažení vašich sedaček anebo jako další prvky vašeho interiéru. Nabízíme širokou řadu barev. Samety vlastní certifikace až do výše Martindale. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení prostor, například řadu sametů s akustickým atestem, akustické sandwiche a speciální akustické stěny. Některé z těchto materiálů mají nejen akustické vlastnosti, ale i zcela zatemňovací schopnost, dokáží 100% zatemnit prostory, například pro potřeby projekce nebo rozdělení vícefunkčních hal. Vytváříme optimální řešení dle vašich potřeb. Tyto materiály mají certifikace s vysokými hodnotami zvukové absorpce a splňují požárně bezpečnostní požadavky. Máte krásnou stavbu, ale špatnou akustiku? Máte sál, který je honosný, ale na zvukové řešení prostoru nikdo nemyslel? Pokud ano, jsme tady právě my. Stále více klientů vyhledává řešení, které se snaží vyhnout stavebním úpravám, aby se zlepšili akustické podmínky. Nemusíte hned provádět složité stavební úpravy, které by měnily dispozici, nebo narušovali původní architekturu stavby. Trocha příkladů problémů z praxe. 1) Klient si nechal postavit krásnou stavbu s výraznými designovými prvky, nicméně na akustiku se nemyslelo. 2) Společnost potřebovala odhlučnit kancelářské prostory, které narušoval hluk z blízké dálnice 3) Multifunkční sál, splňoval vše, co měl, až na roztříštěnou akustiku 4) Město vlastnící kulturní sál, kde díky velkému prostoru a velkým oknům byl zvuk zcela zničující pro kapely a žádné kulturní akce zde neměli takovou kvalitu, jakou by si místní obyvatelé a pan starosta představovali. Řešení? Přestavba není hned nutná, stačí použít naše samety nebo akustické řešení v podobě kombinace látek. Proč zrovna látky? Pokud má látka chlup, tedy vlas, sama o sobě je akusticky účinná. Konkrétně? Naše řešení jsou většinou pomocí těžkých sametů anebo akustických sandwichů, které tvoříme na míru. Co můžete od takového řešení čekat? Zlepšení na min. úrovni %. Údržba?

3 Velice jednoduchá, ve většině případů stačí látku vysát nebo vyprat a může sloužit další období. Certifikace? Tyto materiály mají certifikace s vysokými hodnotami zvukové absorpce (akustická hodnota alfa až 0,8, tedy vysoká hodnota) a splňují požárně bezpečnostní požadavky na úrovni B1 (ta nejžádanější). Máte podobný problém? Napište si o řešení.

4 Produits Détails Couture Notre société confectionne des rideaux de scène et d autres rideaux directement à la mesure d un endroit indiqué, et on donne un grand accent à un désir de notre client. Matériel de sonorisation Nous offrons une large gamme pour améliorer la sono dans les salles à l aide des velours avec des attestations acoustiques, des sendwiches d isolation acoustique, des murs spéciaux de sonorisation etc. Surfaces de danse Des surfaces professionnelles de danse (baletizoly) pour toutes les catégories de danse, show surfaces, surfaces d expositions, de studio et de studio de la danse. Technique de scène Dans le domaine de scène, nous offrons des moteurs de la plus haute qualité avec le certificat nécessaire de sécurité, des systèmes de rail de la haute qualité et d autres fournitures. Show & Design La nouvelle section Show & Design est ciblée sur les événements de lux, des hôtels, des salles représentatives et des bâtiments en style moderne. Notre but est d offrir un sortiment moderne et en même temps de lux. Velours Dessins anciens de velours Dans le temps, c était courant de fabriquer des velours à motif et notre société vous propose la même chose. On est capable de réaliser tous les dessins de velours à la demande à coté des motifs standards.

5 Demandez la solution. Velours courants Découvrez des gammes riches de velours légers aux velours du poids moyen convenables à l utilisation courante du rideau de scène, des horizons et des panneaux. Cette catégorie contient aussi des velours de sonorisation! Velours de lux La gamme de velours de lux contient des velours de la plus haute qualité avec le grammage plus de 500g/m2. Vous serez la vedette avec ce velours, car il s agit de high- end parmi des velours. Ils conviennet aux salles de représentation ou grands théâtres pour montrer l élégance et l exclusivité. Il a un certificat B1. Velours d ameublement Ces velours conviennent surtout à l ameublement de vos canapés ou d autres éléments de votre intérieur. Nous offrons une large gamme de couleurs. Des velours possèdent le certificat plus de Martindale. Matériels de sonorisation Nous offrons beaucoup de solutions pour la désonorisation des endroits par des velours acoustiques, des sendwiches à l isolation acoustique et des murs spéciaux acoustiques.quelques de ces matériels ont non seulement l isolation acoustique mais aussi la capacité de masquer la lumière à 100 % pour, par ex., les besoins de projection, ou de partager des halles multifonctionnelles. Nous savons réaliser des solutions optimales d après vos besoins. Ces matériels ont les certificats de grande capacité d absorbtion du son et ceux de la sécurité d incendie. Vous avez la belle construction mais la sonorisation est mauvaise? Vous avez une salle élégante mais personne n a pensé à la solution de sonorisation? Si vous répondez Oui, nous sommes là à votre disposition. De plus en plus de clients cherchent la solution qui peut éviter la démolition de construction pour améliorer la sonorisation. Il n est pas nécessaire de faire des modifications compliquées qui changeraient la disposition, ou perturberaient le style d architecture d origine.

6 Quelques examples du pratique: 1) Un client a fait construire une belle résidence avec des éléments d architecture uniques mais on n a pas pensé à la sonorisation. 2) La société avait besoin de désonoriser des pièces de bureau, dérangées par du bruit de l autoroute 3) La salle multifonctionnelle avait toutes les diamètres nécessaires sauf la bonne sonorisation 4) Une vaste salle de culture avec des grandes fenêtres n avait pas de bonne acoustique pour des groupes de musique, et des événements de culture n étaient pas de bonne qualité non plus, d après les idées des habitants et du maire. La solution? La réconstruction n est pas tout de suite nécessaire, il suffit d utiliser nos velours ou la combinaison des tissus différents. Pourquoi des tissus? Si le tissu a des poils, il a en même temps un effet acoustique. Des examples concrets Notre solution est, dans la plupart de cas, d utiliser des velours lourds ou des sendwiches acoustiques que l on realise à la mesure. Qu est ce que vous pouvez attendre de cette solution? L amélioration de %. L entretien? Très simple, dans la plupart de cas, il suffit de passer l aspirateur ou de laver le tissu et il peut servir de nouveau. Le certificat?

7 Les matériels ont les certificats avec le haut degré d absorbtion du son ( valeur acoustique alfa de 0, 8, la valeur assez haute) et remplissent des régles de sécurité d incendie. Vous avez un problème pareil?

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

21 ième édition du festival Bonjour Plzeň! Du 25 octobre au 7 novembre 2013

21 ième édition du festival Bonjour Plzeň! Du 25 octobre au 7 novembre 2013 BONJOUR PLZEŇ! 21. ročník festivalu Bonjour Plzeň! Od 25. října do 7. listopadu 2013 21 ième édition du festival Bonjour Plzeň! Du 25 octobre au 7 novembre 2013 Alliance française de Plzeň pořádá již 21.

Více

Stylistická analýza českých a francouzských textů

Stylistická analýza českých a francouzských textů Texty jsou vybrány tak, aby ukázaly rozmanitost z hlediska námětů a různorodosti jejich zpracování. Komentáře se zaměřují hlavně na prvky pro daný text specifické. Naznačují, že každá stylistická analýza

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování Šokové zchlazování / zmrazování Šokové zchlazování a šokové zmrazování je nejlepší přirozený systém pro zajištění delší trvanlivosti potravin. Podnik Tecnomac,

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více