ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Dubnové dozvuky Výsledky soutěže Ukaž, co umíš! Výsledky soutěže O pohár rozhlasu Naše účast na Globe Games v Bánově Položení květin k památníkům padlých Úspěch mažoretek Výstava v Galerii Melantrich Rožďalovice Okrskové kolo Mc Donald s Cupu Besídka ke Dni matek ve 2.třídě Ze života mateřské školy Oslava Dne matek Čtyři nové počítače ve škole Dopravní hřiště a jízda zručnosti Besídka ke Dni matek v 5.třídě Odborná exkurze žáků 7.třídy Focení žáků školy Okresní kolo Mc Donald s Cupu v Nymurce Výjezd kroužku paličkování do Prahy Práce šachového kroužku Výlet dětí z mateřské školy do Dvora Králové Ozdravný pobyt žáků 4. a 5.třídy na Benecku Žáci 5. a 7.třídy v Toulcově dvoře Soutěž v kuželkách ve školní družině Testy Scio v 5., 7. a 8.třídě Putovní výstava Rožďalovické rybníky Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Dubnové dozvuky Měsíční zpravodaj o činnosti školy: květen 2006 Ukázky z prací žáků 6.třídy ke zjištění aktuálních informací o Anglii. Práce Ivety Diblíčkové a Markéty Fadrhoncové k environmentální výchově. Ještě jednou environmentální výchova u práce Jiřiny Homolové a žáků 2.třídy. strana 3

4 Článek v Novinách Nymburska z 20.dubna 2006, ve kterém se jedná o projektovém dnu v naší škole. Po výše uvedeném projektovém dni bylo možné dokončit kompletaci nástěnky k projektu z ESF. strana 4

5 Práce žáků k tematice prevence sociálně patologických jevů. Nástěnky na chodbách školy s jarní tématikou. Pondělí 1.května 2006 Na státní svátek mělo premiéru vyvěšení vlajky Evropské unie. Úterý 2.května 2006 Školu navštívila pracovnice ze SPC Praha, aby navštívila výuku a projednala s příslušnými vyučujícími nutné kroky při práci se sluchově postiženým žákem. Po pedagogické radě za 3.čtvrtletí školního roku 2005/2006 byly zahájeny konzultace učitelů s rodiči a žáky školy. strana 5

6 Středa 3.května 2006 Žáci ve školní družině začali s výrobou dárků ke Dni matek, které plánují předat babičkám v Domově důchodců v Rožďalovicích. Mgr. Hana Kuhnová odjela se 4 žáky do Nymburka, aby se družstvo mohlo zúčastnit okresního kola soutěže Ukaž, co umíš!. Jeho složení bylo následující: Markéta Fadrhoncová za 6.třídu, Lenka Nejedlá za 7.třídu, Eva Kubálková za 8.třídu a Hana Černochová za 9.třídu. Jejich výsledkem bylo získání 3.místa. Blahopřejeme a pro přehlednost uvádíme celkové výsledky: 1. Gymnázium Jiřího z Poděbrad 153 b. 2. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady 146 b. 3. Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice 144 b. 4. Základní škola Sadská, Karolíny Světlé b. 5. Základní škola Nymburk, Tyršova b. Ředitel školy byl po dlouhé době přizván na schůzi výboru SRPŠ. Tato návštěva již byla téměř nutná, protože se objevilo více otázek spojených s prací školy, kdy členům výboru SRPŠ bylo nutné podat oficiální informaci o názoru školy. Díky tomu došlo k výměně informací o tom, kam by bylo nejvýhodnější investovat finanční prostředky, kterými SRPŠ disponuje, rámcově bylo jednáno o personálním zajištění příštího školního roku a na řadu přišlo i jednání na zasedání žákovského parlamentu. Nejvíce diskutovanou otázkou však bylo rozhodnutí se třídního učitele 6.třídy o neúčasti na výstavě v Galerii Melantrich Rožďalovice a s tím spojené výrazně omezené možnosti žáků 6.třídy na uskutečnění školního výletu nebo odborné exkurze anebo jiné aktivity realizované mimo obec Rožďalovice. Čtvrtek 4.května 2006 Na již tradiční soutěž v lehké atletice O pohár rozhlasu v Nymburce jsme vyslali pouze zástupce kategorie starších žáků a žákyň. Pedagogický doprovod zajišťovala paní učitelka Hana Kuhnová. Dosažené výsledky našich starších žáků: Jméno 60m Body Koule Body Výška Body Dálka Body 1500m Body Štafeta Body Malý Jan 8, ,8 450 Gušlbauer Pavel : 11, Veselý František : 18, Hojsák Jakub 8, Berky Petr Čech Svatopluk 10, Glatt Daniel Celkový součet Z tabulky je zřejmé, že nejhodnotnějšího výkonu z našich soutěžících dosáhl Svatopluk Čech ve vrhu koulí, kdy za výkon 10,89 m získal 527 bodů. Naše štafeta běžela ve složení Jan Malý, Peter Berky, František Veselý a Jakub Hojsák. Dosažené výsledky našich starších žákyň: Jméno 60m Body Koule Body Výška Body Dálka Body 800m Body Štafeta Body Karásková Tereza 8, ,9 404 Vlasáková Zuzana 9, Kuhajdíková Mich. 9, Kubálková Eva :02,2 345 Šlemrová Šárka 5, Tumová Barbora 6, Kmochová Hana 7, Celkový součet Našeho nejhodnotnějšího výkonu docílila Tereze Karásková v běhu na 60 m, kdy za výkon 8,9 s získala 531 bod. Naše štafeta běžela ve složení Tereza Karásková, Michala Kuhajdíková, Zuzana Vlasáková a Barbora Tumová. strana 6

7 POHÁR ROZHLASU 2006 celkové pořadí škol starší hoši starší dívky Škola Body Škola Body 1. PDY TGM PDY ZŠ NV NBK ZŠ Kom NBK Gym PDY ZŠ NV PDY ZŠ TGM NBK Gym NBK ZŠ Kom Lysá JAK Kounice NBK RAF PDY GYM Kounice Lysá ZŠ BH Městec Král NBK ZŠ Tyrš NBK Tyršova NBK ZŠ RAF Lysá ZŠ BH Městec Rožďalovice Semice Křinec Rožďalovice Semice Milovice PDY GYM JP Lysá JAK Dymokury Libice Milovice Kostomlaty Libice Dymokury Kostomlaty Křinec 2428 Pátek 5.května 2006 Pravidelná páteční akce 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) byla věnována řešení následujících otázek: naplánování návštěv jednotlivých tříd v Galerii Melantrich, závěry z probíhajících konzultací učitel-rodič-žák, novými informacemi z práce SRPŠ, zrušení plánovaného sběru papíru, plánovanými činnostmi o noci ve škole, postupem prací spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu, přípravou ozdravného pobytu a organizací využití počítačové učebny. Mgr. Jana Kuncířová odejela na Globe Games do Bánova, který leží téměř u česko-slovenských hranic. Jednalo se o třídenní akci, na kterou doprovázela 4 členné družstvo, reprezentující naši školu. Slavnostní zahájení na hřišti, čekání na start soutěže a chvíle závěrečného ceremoniálu spojená s předáváním cen a vyhlášením výsledků. Z deseti soutěžních úkolů, které naše družstvo plnilo, uvádíme tyto: nákres a poznávání rostlin, změna ph roztoku pomocí přírodních látek, rozpoznávání mraků, měření vlhkosti a teploty vzduchu, práce s GPS, práce s mapou, určování výšky a síly kmene stromu, rozbor vody, praktické využití znalostí z angličtiny, poznávání minerálů a poznávání živočichů. strana 7

8 Naše družstvo bylo složené ze čtveřice dívek 8. a 9.třídy, jmenovitě Hana Tumová, Šárka Šlemrová, Markéta Šlemrová a Eva Kubálková. strana 8

9 V pátek 10.května odejel Roman Kotlář do Luhačovic na pětidenní intenzivní jazykový kurz angličtiny s názvem Jazyky s chutí!, který proběhl v rámci projektu Spolupráce a důvěra s podtitulem Lepra aneb příprava na spolupráci v evropských projektech. Dnes jsme si také připomenuli květnové dny roku 1945 položením květin k památníkům padlých, které již tradičně zajišťují ve spolupráci se svými třídními učiteli žáci 3., 4. a 5.třídy. Žáci 3.třídy Žáci 4.třídy u památníku Václava Taraby. Žáci 5.třídy u památníku Chasana Kalikova. strana 9

10 Pro žáky 8. a 9.třídy byla připravena beseda se zdravotně postiženým na téma Život bez bariér, která proběhla v prostředí školní družiny. Sobota 6.května 2006 Po roce školu opět navštívili bývalí absolventi, kteří se každoročně první sobotu v květnu scházejí. Duchem jsou stále mladí, ale jejich věk se pohybuje kolem sedmdesáti let. Pondělí 8.května 2006 O státním svátku někteří naši žáci odjeli do Stochova, kde se konalo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V soutěži družstev s náčiním BATON ve věkové kategorii Kadetky získalo družstvo Stonožka II. Z Kopidlna krásné 3.místo. Blahopřejeme. Romana Denisa Barbora Markéta Lucie Pohár a diplom 2.vicemistrň České republiky. Z naší školy to byla Romana Zvěřinová, Denisa Pleskotová, Barbora Benešová, Markéta Bajerová a Lucie Švábenská. Úterý 9.května 2006 Žáci 8.třídy o výuce českého jazyka navštívili místní knihovnu. Celý týden probíhalo zadávání testů Scio žákům 5., 7. a 8.třídy. Test pro 7. a 8.třídu byl jeden, a to ke klíčovým kompetencím. Páťáci psali testy tři: z obecných studijních předpokladů, z matematiky a českého jazyka. Zároveň byly tento týden realizovány návštěvy výstavy v Galerii Melantrich Rožďalovice s názvem Jak vidím svět. strana 10

11 Na fotografiích můžete vidět žáky 7.třídy a paní Svatavu Krumpholcovou, při jejím zasvěceném výkladu k vystavovaným exponátům. Ukázka šperků Jiřího Patočky. Ukázka obrazů malíře Jiřího Quida na téma Rožďalovice. strana 11

12 Součástí výstavy je expozice Rožďalovické rybníky významné ptačí území, kde žáci shlédli i videozáznam týkající se této problematiky. Z důvodu havarijního stavu rozvodu plynu došlo v mateřské škole k urychlení prací a položení přívodu zemního plynu. Péče o zeleň v základní škole v podání pana školníka Josefa Římala. Středa 10.května 2006 Již potřetí za sebou se naše škola stala pořadatelem okrskového kola Mc Donalds Cup a již tradičně pod nás spadají ZŠ Křinec a ZŠ Loučeň. Hlavní tíha zodpovědnosti byla na paní Iloně Sedláčkové. strana 12

13 Kategorie A: Stojící zleva Přemysl Čech, Pavel Anděl, Libor Pletka, Adam Píri, Adam Janeček Sedící zleva Blanka Malá, Lukáš Heřmanský, Jiří Suchomel, Erik Machalka, Filip Veselý a brankář Jiří Kumstýř. V mladší kategorii startovala pouze dvě družstva a tak jsme po výhře nad ZŠ Křinec obsadili 1.místo a postoupili do okresního kola. Kategorie B: Horní řada zleva Tomáš Hoffmann, Josef Klicpera, Petr Saska, Dominik Hora, Jiří Pilař, Jaroslav Košťák, Martin Nejedlý Dolní řada zleva Ondřej Nečas, Zdeněk Meluzín, Jiří Kunc a brankář Milan Škoda strana 13

14 V kategorii starších zaslouženě vyhráli žáci ze ZŠ Křinec. Naši obsadili s jednou prohrou a jednou výhrou 2.místo, čímž jejich působení v soutěži skončilo. Mgr. Jana Hladíková realizovala kroužek paličkování v Kopidlně. Mgr. Marcela Sasková se zúčastnila schůzky pro pedagogy ambulantních nácviků v Nymburce a Mgr. Jan Kubín v Poděbradech navštívil seminář na Ekogymnáziu k environmentální výchově ve školních vzdělávacích programech. Čtvrtek 11.května třída besídka ke Dni matek Jedním ze svátků, který se na počátku května objevuje v kalendáři, je Den matek. Slaví se vždy druhou květnovou neděli. Na oslavu tohoto dne se děti ve druhé třídě pečlivě připravovaly. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností zhotovovaly dárky pro své maminky a babičky. Šily jehelníčky ve tvaru srdíček, lepily a stříhaly barevné čtyřlístky pro štěstí. Přáníčka, jejichž text pečlivě napsaly, zdobily duhovými motýlky. Výroba dárků byla jen částí jejich přípravy. Tou druhou se stalo nacvičování programu besídky. Zkoušely se písničky a jejich nástrojový doprovod, přednes básní, hrálo se divadlo a pilovaly country tance, které víc jak polovina dětí nacvičila v Country kroužku. A pak nadešel den D. Ve čtvrtek jsme se sešli ve školní jídelně, kde žáci představili početnému publiku svůj program. Že se líbil, o tom podle často znějícího potlesku nemůže být pochyb. V očích některých maminek či babiček se i sem tam zaleskla slzička dojetí. Po hodině, jež utekla jako voda, se do svých domovů rozcházely spokojené děti i jejich maminky s kytičkou a dárky. I já jsem jeden dostala. Ptáte se jaký? Ten největší mi dali moji žáci. Znovu jsem si uvědomila, jaký pokrok udělali od první třídy a oceňuji snahu, se kterou se na přípravě besídky podíleli. Napsala Petra Simůnková strana 14

15 Po besídce ke Dni matek ještě dva snímky z činností druháků ve třídě. Pátek 12.května 2006 Na akci 5P byla projednána následující témata: organizace plaveckého výcviku v příštím školním roce, sumarizace rodičovských dotazníků k testům Scio, výsledky zjištěného zájmu o cizí jazyk v budoucí třetí a čtvrté třídě, problematika dopravní výchovy, společné fotografování tříd a opakovaně závěry z probíhajících konzultací učitel rodič žák. Na zasedání žákovského parlamentu se naposledy ujala jeho vedení 9.třída v osobě Jana Malého, čímž došlo k pomyslnému předání štafety jiné třídě a úvahám o možném obsazení volených funkcí v příštím školním roce. Kromě toho bylo diskutováno o možnostech úprav v letní tělocvičně, o průběhu připravované noci ve škole, o oslavě Dne dětí, o rozšíření počítačové sítě, o školním nábytku a přípravě diskotéky. Ředitel školy informoval o dalších připravovaných akcích do konce školního roku a požádal žáky k zjištění jakého třídního učitele by si jejich třída přála. Novým prvkem byla přítomnost dvou zástupců ze 2.třídy, konkrétně Přemysla Čecha a Libora Pletky, kteří budou v příštím školním roce zastupovat svoji 3.třídu a tak se přišli podívat, co že je to za práci vlastně čeká a jak vůbec zasedání žákovského parlamentu probíhá. strana 15

16 Záběry z představení divadla Koloběžka s názvem Hola, hola, škola volá, které proběhlo v mateřské škole. Beseda s policisty a shlédnutí ukázky výcviku policejního psa Arnyho a práce jeho psovoda, také v mateřské škole. Ukázka dárků ke Dni matek v mateřské škole. strana 16

17 1.třída: srdíčka a květina (sedmikrásky) 2.třída: obrázek a portrét maminky Sladkou pusu jako med Pošlu Ti ji mámo hned Letí, letí pusinka Dostane ji maminka. Od hříbátka do poupátka Všichni víme, kdo je matka, Ty jsi jabloň a my květ dohromady celý svět. Spokojené maminky se svými dětmi. Přání žáků 4.třídy ke Dni matek po paních učitelkách nezapomněli ani na pracovnice provozního úseku i školní jídelny. strana 17

18 Žáci ve školní družině vyrobili dárky ke Dni matek, které pak šli předat babičkám do Domova důchodců v Rožďalovicích. Pondělí 15.května 2006 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Do základní školy jsme pořídili čtyři nové počítače. Dva jsme umístili do sborovny. Třetí jsme dali k dataprojektoru do učebny fyziky a chemie. strana 18

19 A nakonec ten čtvrtý přišel do ředitelny. Úterý 16.května 2006 Ředitel školy Roman Kotlář se zúčastnil semináře k novému správnímu řádu v Nymburce. Do Nymburka také odjeli žáci 4.třídy, protože je čekala zkouška na dopravním hřišti. Aby to zbývajícím žákům 1.stupně nebylo líto, připravila pro ně paní vychovatelka Ilona Sedláčková jízdu zručnosti. Využili jsme prostory naší letní tělocvičny a vše začalo úderem 9. hodiny. Lukáš Drobeček, paní vychovatelka Ilona Sedláčková a Eliška Nováková. strana 19

20 Ondřej Průša a Eliška Kulichová. Tabulka výsledků (za jménem je uveden počet trestných bodů) 1.třída 2.třída 3.třída 5.třída 1.místo Antonín Hofman 5 Martin Holec 5 Jiří Suchomel 2 Tomáš Hoffmann 1 2.místo Eliška Kulichová, Pavel Anděl 7 Přemysl Čech 6 Adam Píri 3 Vladislav Mlejnecký, Dominik Hora, Ondřej Nečas 3 3.místo Jan Nešněra 8 Andrea Hoffmannová 7 Markéta Bajerová, Adam Kubálek 7 Sandra Diblíčková, Jasoň Renner 6 Jan Něšněra, Přemysl Čech. Martin Košťák a Lucie Koblížková. Jiří Kumstýř, Sandra Diblíčková a Josef Zumr. strana 20

21 Také žáci 5.třídy pro své maminky připravili besídku ke Dni matek. Záběry do rodičovského publika. Společné vystoupení recitace, zpěv, tanec. Ukázky z tuhých bojů u připravených soutěží. strana 21

22 A na závěr důkaz o spokojenosti s průběhem odpoledne, a to nejen u těch oceněných. Žáci 7.třídy pod pedagogickým dozorem Mgr. Jany Kuncířové odjeli vlakem na odbornou exkurzi do Prahy, jejíž tematickou náplní byla návštěva botanické zahrady a budovy Senátu. Je téměř jisté, že všichni poznávají, že se jedná o fotky z botanické zahrady. Na této šestici snímků vidíte ukázky z pamětihodností Prahy. strana 22

23 Záběry z prostředí školní jídelny. Středa 17.května 2006 Ředitel školy Roman Kotlář odejel do Prahy na Krajský úřad Středočeského kraje podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci antukového hřiště. Už jsme si mysleli, že jsme tento rok nebyli úspěšní v žádosti o poskytnutí dotace, a proto nás tato skutečnost příjemně překvapila. Je třeba ještě sdělit, že výše dotace je ,- Kč. Dnes došlo k rozšíření počítačové sítě o druhé patro, tedy konkrétněji o část vlevo od schodů, kdy došlo k realizaci připojení nového počítače v učebně fyziky a chemie ke školní počítačové síti a tím i k internetu. Čtvrtek 18.května 2006 Čas rychle plyne a závěr školního roku se nezadržitelně blíží, o čemž svědčí i to, že jsme se fotografovali. Na těchto fotografiích je zachycené uspořádávání sedmáků a jejich třídní učitelky Jany Hladíkové do vzhledného útvaru. strana 23

24 Naši deváťáci S i BEZ pedagogických pracovníků. Protože část fotografování tříd probíhala o velké přestávce, stalo se vítanou atrakcí na školním hřišti. Takto se daří našim čtyřem lípám, které jsme vysadili v zadní části školního hřiště na počátku nového tisíciletí. Pohled na školní zahradu a hřiště. strana 24

25 Do dalších bojů Mc Donald s Cupu se naše družstvo probojovalo v kategorii A a dnes se v Nymburce hrálo okresní kolo. Záběry z kabin, slavnostního zahájení i z hrací plochy. Výsledková listina okresního kola Mc Donald s Cupu kategorie A a B okresu Nymburk Pořadatelé : OR AŠSK Nymburk a Dům dětí a mládeže Poděbrady Datum konání: Místo konání: ZŠ R. A. F. Nymburk Okresnímu kolu předcházela čtyři kola oblastní. Turnaje se odehrávaly na hřištích základních škol: Dymokury, Rožďalovice, Lysá B. Hrozného a Nymburk R. A. F., kterým tímto mnohokrát děkujeme za jejich uspořádání. Vítězové postoupili do okresního kola, kde bojovali o postup do regionálního finále v Mladé Boleslavi. kategorie A (mladší) 1.místo ZŠ Milovice 2.místo ZŠ Rožďalovice 3.místo ZŠ Sadská 4.místo ZŠ Dymokury strana 25

26 I když jsme nepostoupili, byli jsme s naším výkonem spokojeni, protože výsledky byly velice vyrovnané a první tři mužstva měla shodně 6 bodů a tak rozhodovalo skóre. Velmi dobrý výkon podalo celé družstvo, ale přesto je třeba vyzdvihnout Lukáše Heřmanského, který byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje. Pátek 19.května 2006 Dnes proběhlo dokončení focení žáků školy, protože někteří žáci 1., 2. a 3.třídy školu reprezentovali na okresním kole Mc Donald s Cupu. Pan fotograf se poté přesunul do mateřské školy. Akce 5P se tentokráte věnovala zejména těmto otázkám: dopady nového správního řádu na práci školy, příprava příštího školního roku, hledání vhodného typu na vedoucího kroužku karate, objednávkou učebnic, rozšířením počítačové sítě školy, návrhy na úpravu antukového hřiště a projednány byly i závěry ze zasedání žákovského parlamentu. Jana Hladíková odpoledne odjela vlakem s kroužkem paličkování do Prahy na krajkářské trhy. Jednalo se o společný výjezd nadšenců paličkování nejen z Rožďalovic, ale i z Kopidlna. strana 26

27 První neoficiální turnaj proběhl při schůzce šachového kroužku. Na snímku vpravo je Vojtěch Martinec. Zleva Martin Nejedlý, Vítek Žoha, Pavel Anděl. Zleva Libor Pletka, Marie Šmelhausová, Ondřej Průša. Zleva Pavel Burian, Adam Kubálek, František Štěpánek. Sobota 20.května 2006 Opět jsme nezaháleli ani o víkendu a pětice pedagogických pracovníků školy ve složení Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Jaroslava Sedláčková, Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Marcela Sasková a Mgr. Roman Kotlář odjela na seminář do Nymburka, který byl věnován problematice hodnocení a sebehodnocení práce školy. strana 27

28 Pondělí 22.května 2006 Žáci 4. a 5.třídy pod vedením svých třídních učitelek Marie Lánczové a Niny Dyčenkové odjeli na ozdravný pobyt. Pro žáky 4.třídy i jejich třídní učitelku to byla premiéra. Snímky z předodjezdového mumraje. Mgr. Hana Kuhnová se v Nymburce zúčastnila pracovní schůzky školních metodiků prevence, která probíhala pod vedení Pedagogicko psychologické poradny. Úterý 23.května 2006 Děti z mateřské školy odjely autobusem na svůj dlouho očekávaný výlet do Dvora Králové, jehož hlavním cílem byla návštěva tamější ZOO. Shromáždění před odjezdem, posilnění během cesty a první společná fotografie. Co by to bylo za ZOO, kde by nebylo možné vidět slona, opice a lva. strana 28

29 Z dětí vyzařovala spokojenost a vše si řádně užívaly. Společná fotka na závěr, relax a posilnění před odjezdem domů. Žáci 7.třídy s paní učitelkou Václavou Vineckou navštívili síň tradic v Rožďalovicích. Čtvrtek 25.května 2006 Žáci 8.třídy se svojí třídní učitelkou Hanou Kuhnovou odjeli vlakem na výlet do Prahy, kde si prohlédli některé pamětihodnosti našeho hlavního města a navštívili 3D kino a shlédli film Divoké safari. Pátek 26.května 2006 Na akci 5P jsme se domlouvali na průběhu Dne dětí, seznamech pomůcek na příští školní rok, o předávání inventárních sbírek, o zjišťování zájmu žáků o volitelné předměty, školení BOZP, změně osobního příplatku, o úpravách v letní tělocvičně a o návrhu nových skříněk do sborovny. O šachovém kroužku byl sehrán první oficiální turnaj, kterého se zúčastnilo 7 žáků školy. Nejlépe si vedl Adam Kubálek ze 3.třídy, druhý skončil František Štěpánek ze 3.třídy a třetí místo obsadil Libor Pletka ze 2.třídy. Pokud hráčům vydrží jejich elán a nadšení pro tuto hru, budeme zanedlouho moci vyjet na nějaký šachový turnaj mimo Rožďalovice. S neočekávaně dlouhým zpožděním se žáci 4. a 5.třídy vrátili z ozdravného pobytu. Důvodem toho byla porucha na autobusu a poměrně dlouhá doba čekání na přistavení autobusu náhradního. Nehledě na to se žáci i pedagogický doprovod vraceli spokojeni obohaceni o spoustu nových zážitků, které spolu prožili. Pochvalná slova patřila i tamějšímu prostředí i kvalitě ubytování. Na fotografiích je zachycen pedagogický doprovod. strana 29

30 Některé turistické výlety byly pro některé namáhavé, ale všichni je zvládli. Společné fotografie by z žádné akce neměly chybět. Časový prostor byl i na fotbálek na sportovním hřišti i na relaxaci na kolotoči. Všichni společně na závěr složili personálu chaty Alfonska tuto báseň. Na strávené dny prožité na Benecku budou dlouho v dobrém vzpomínat: Na chatě Alfonska, je dobrá kuchařka. Ta nám dobrá jídla vaří, proto se nám dobře daří. Zaslouží si odměnu: od nás velkou pochvalu. Pan vedoucí to je kus a má dobrý vkus. Dopřeje nám všechno co chcem, proto jsme mu vděční srdcem. Jeho paní, ta je milá, ta nám vždycky posloužila. Za ten krásný pobyt zde, za ty nádherné pokoje, děkujeme moc a moc. Přejeme vám štěstí dost, úspěchy a radost. strana 30

31 Pondělí 29.května 2006 Jana Hladíková vedla v mateřské škole logopedické nácviky. Žáci 5. a 7.třídy odjeli do Toulcova dvora, kde navštívili středisko ekologické výchovy. Pedagogický doprovod tvořily Nina Dyčenková a Marcela Sasková. 5.třída se zapojila do programu Vše o vodě a 7.třída do programu Co je doma, to se počítá. V obou případech se jednalo o přednášku, na kterou navazovaly praktické pokusy k dané problematice. Pak následovala prohlídka zahrady s domácími zvířaty Úterý 30.května 2006 Ředitel školy Roman Kotlář se zúčastnil v Pardubicích dvoudenní národní konference etwinning. A co že to vůbec ten etwinning je? Je to aktivita zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol v Evropě. Tato aktivita je financována Evropskou komisí v rámci evropského programu elearning a nabízí nástroje na vyhledávání škol v Evropě, které jsou k dispozici na evropském portálu Evropský portál slouží jako platforma pro vznik společných projektů žáků a učitelů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Cílem aktivity etwinning je podpořit spolupráci mezi evropskými školami a připravit žáky na život, studium a práci v Evropě. ETwinning si dále klade za cíl zvýšit kvalitu výuky a uplatnění principů projektování vyučování ve výuce.toto virtuální prostředí umožňuje výměnu zkušenností mezi partnerskými školami a učitelé a žáci, kteří se do etwinningu zapojí, tak mohou rozvíjet své jazykové kompetence a komunikují spolu v cizím jazyce. strana 31

32 Středa 31.května 2006 Paní vychovatelka Irena Švábenská připravila pro žáky školní družiny soutěž v kuželkách. Z důvodu chladného počasí bylo místo konání přesunuto do prostor třídy školní družiny. Ve vyhlášených čtyřech kategoriích byly rozdány ceny pro nejlepší. Vlevo nahoře Antoním Hofman, Pavel Burian a Ondřej Průša, vpravo nahoře Natálie Štaflová, Erik Machalka a Lucie Koblížková, vlevo dole Adam Kubálek a František Štěpánek a nakonec vpravo dole Michaela Korsuňová, Veronika Gušlbauerová a Pavlína Drobečková. Žáci 8.třídy se svojí třídní učitelkou Hanou Kuhnovou navštívili v Nymburce v rámci přípravy na volbu povolání IPS (Informační a poradenské středisko). strana 32

33 Foto žáků 8.třídy před budovou a při vyplňování dotazníku. Výsledky testů testy Scio, které psali žáci 5., 7. a 8.třídy 8.třída Žáci 8.ročníku byli testováni pouze z oblasti klíčových kompetencí. Do testování se zapojilo celkem žáků, počet žáků z naší školy 13 a test obsahoval 45 otázek. Pořadové Hrubá Čistá číslo Skóre úspěšnost úspěšnost Percentil 1 31,67 0,76 0, ,71 0, ,67 0,6 0, ,33 0,6 0, ,67 0,51 0, ,33 0,51 0, ,33 0,49 0, ,67 0,4 0, ,67 0,36 0, ,67 0,31 0, ,33 0,27 0, ,67 0,22 0, ,13-0,07 0 Přehled o percentilech jednotlivých žáků 8.třídy Průměr 13, ,85 Z tabulky je zřejmé, že průměrný percentil 35,85 znamená umístění ve 3.čtvrtině zúčastněných, tj. podprůměrný výsledek. Z našich žáků docílila Umístění do čtvrtin nejlepšího výsledku Eva Kubálková. V 1.čtvrtině se umístili 2 žáci (15%) a ve 2.čtvrtině také 2 žáci (15%), z čehož vyplývá, že se 1.čtvrtina 15% v 1.polovině zúčastněných umístili 4 žáci (30%), což je necelá třetina. Ve 3.čtvrtině se umístili 3 žáci 4.čtvrtina 2.čtvrtina (23%). Nepříjemná je skutečnost, že se ve 4.čtvrtině 47% 15% umístilo 6 žáků (47%), což je téměř polovina všech zúčastněných z naší školy. 3.čtvrtina Velmi důležitou informací je pro nás zejména 23% srovnání dosažených výsledků v loňském školním roce, což zachycují údaje uvedené v následující tabulce (v loňském školním roce byly testovanou oblastí obecné studijní předpoklady). strana 33 Dosažený percentil Pořadové číslo žáka

34 Školní rok 2005/2006 Školní rok 2004/2005 srovnání Pořadové Hrubá Čistá Percentil Hrubá Čistá Per- číslo Skóre Skóre úspěšnost úspěšnost úspěšnost úspěšnost centil Skóre Percentil ,71 0, ,4 0, ,67 0,76 0, ,17 0,45 0, , ,67 0,51 0, ,25 0,32 0,2 19-6, ,33 0,49 0, ,83 0,22 0,1 6-8, ,33 0,6 0, ,33 0,4 0, ,67 0,31 0,15 8 7,25 0,28 0,12 9 0, ,67 0,4 0, ,33 0,33 0, , ,13-0,07 0 1,08 0,22 0,02 2 4, ,67 0,36 0, ,75 0,32 0, , ,67 0,6 0, ,58 0,55 0, , ,33 0,27 0,07 3 8,33 0,32 0, ,67 0,22 0,01 1 7,83 0,3 0, , ,33 0,51 0, ,33 0,57 0, Průměr 13, ,85 14, ,47-0,07 9,15 Při porovnání dosažených výsledků Výsledky srovnání výkonu v loňském a letošním školním roce v letošním a loňském školním roce můžeme být spokojenější, protože žáků se zlepšilo, 5 žáků zůstalo na přibližně stejné úrovni a 3 žáci se zhoršili, přičemž percentil se průměrně 30 zvýšil o 9,15. Zejména z tohoto důvodu proto můžeme hodnotit dosažený 20 výsledek za velmi dobrý až výborný. 10 Naším loňským nejlepším řešitelem 0 byl Pavel Gušlbauer. Největšího zlepšení docílila Klára Sekaninová, -20 která se zlepšila o úctyhodných 54 bodů percentilu. Jestliže se letošního -30 testování zúčastnilo téměř 15 tisíc žáků, Pořadí žáka znamená 1 bod percentilu přibližně 150 míst v absolutním pořadí. Rozdíl dosaženého percentilu 7.třída Také žáci 7.ročníku byli testováni pouze z oblasti klíčových kompetencí. Do testování se zapojilo celkem žáků, počet žáků z naší školy 18 a test obsahoval 45 otázek. strana 34

35 Pořadové číslo Skóre Hrubá úspěšnost Měsíční zpravodaj o činnosti školy: květen 2006 Čistá úspěšnost Percentil ,67 0, ,33 0,67 0, ,67 0,62 0, ,67 0,56 0, ,67 0,58 0, ,33 0,56 0, ,33 0,56 0, ,53 0, ,53 0, ,49 0, ,67 0,42 0, ,67 0,44 0, ,42 0, ,38 0, ,4 0, ,4 0, ,33 0,36 0, ,33 0,29 0,05 2 Průměr 15,22 36,94 4.čtvrtina 44% Umístění do čtvrtin 1.čtvrtina 11% 3.čtvrtina 28% 2.čtvrtina 17% Přehled o percentilech jednotlivých žáků 7.třídy Dosažený percentil Pořadové číslo žáka I z této tabulky je zřejmé, že průměrný percentil 39,94 znamená umístění ve 3.čtvrtině zúčastněných, tj. podprůměrný výsledek. Z našich žáků docílila nejlepšího výsledku Anna Palánová. strana 35

36 V 1.čtvrtině se umístili 2 žáci (11%) a ve 2.čtvrtině 3 žáci (17%), z čehož vyplývá, že se v 1.polovině zúčastněných umístilo 5 žáků (28%), což je pouze více než jedna čtvrtina.. Ve 3.čtvrtině se umístili 5 žáků (28%). I u této třídy je nepříjemná skutečnost, že se ve 4.čtvrtině umístilo 8 žáků (44%), což je velmi vysoký počet. Také u této třídy je pro nás velmi důležitou informací srovnání dosažených výsledků v loňském školním roce, což zachycují údaje uvedené v následující tabulce (v loňském školním roce byly testovanou oblastí obecné studijní předpoklady). Školní rok 2005/2006 Školní rok 2004/2005 srovnání Pořadové číslo Skóre Percentil Skóre Percentil Skóre Percentil 1 18, ,6 24-9, , ,8 56-6, , ,3 27-2, , ,9 84-1, ,8 28-1, ,2 44-1, ,3 54-1, ,33 8 8,6 24 2, , ,5 82 1, , , , ,8 51 3, , ,7 94 9, ,3 59 6, ,2 62 8, , ,8-51 Průměr 15,71 37,87 17,05 57,13 1,34-19,27 Ani při porovnání Výsledky srovnání výkonu v loňském a letošním školním roce dosažených výsledků v letošním a loňském 30 školním roce nemůžeme 20 být spokojeni, protože se zlepšili pouze 2 žáci a 10 ostatní, kteří test psali zaznamenali zhoršení a mnozí z nich velmi -10 výrazné. Průměrný -20 percentil klesl téměř o 20 a to je skutečně hodně. -30 Naším loňským -40 nejlepším řešitelem byl Petr Švábenský. Největšího -50 zlepšení docílila Iveta -60 Vebersíková, která se Pořadí žáka zlepšila o 23 bodů percentilu. Rozdíl dosaženého percentilu 5.třída Žáci 5.třídy psali testy ze tří oblastí. Začneme obecnými studijními předpoklady. Celkový počet zapojených žáků dosáhl hodnoty 8 258, přičemž bylo 19 žáků z naší školy. Počet zadaných otázek byl roven 45. strana 36

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY září 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.září 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. říjen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. říjen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY říjen 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.října 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Pátek

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice V Rožďalovicích dne 14.září 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2007 V Rožďalovicích dne 12.března 2007 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY V Rožďalovicích dne 2.září 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář červenec a

Více

červenec a srpen 2005

červenec a srpen 2005 PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červenec a srpen 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.srpna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr.

Více

PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014

PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014 strana 1 Rozdělení témat Kalendáře školy na školní rok 2014/2015 Téma Rožďalovičtí školáci aneb odkud pocházíme

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. září ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY září 2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.září 2004 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Ve středu

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. květen 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. květen 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 31.května 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. červen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. červen ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.června 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY březen 2006 V Rožďalovicích dne 2.dubna 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více