ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Dubnové dozvuky Výsledky soutěže Ukaž, co umíš! Výsledky soutěže O pohár rozhlasu Naše účast na Globe Games v Bánově Položení květin k památníkům padlých Úspěch mažoretek Výstava v Galerii Melantrich Rožďalovice Okrskové kolo Mc Donald s Cupu Besídka ke Dni matek ve 2.třídě Ze života mateřské školy Oslava Dne matek Čtyři nové počítače ve škole Dopravní hřiště a jízda zručnosti Besídka ke Dni matek v 5.třídě Odborná exkurze žáků 7.třídy Focení žáků školy Okresní kolo Mc Donald s Cupu v Nymurce Výjezd kroužku paličkování do Prahy Práce šachového kroužku Výlet dětí z mateřské školy do Dvora Králové Ozdravný pobyt žáků 4. a 5.třídy na Benecku Žáci 5. a 7.třídy v Toulcově dvoře Soutěž v kuželkách ve školní družině Testy Scio v 5., 7. a 8.třídě Putovní výstava Rožďalovické rybníky Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Dubnové dozvuky Měsíční zpravodaj o činnosti školy: květen 2006 Ukázky z prací žáků 6.třídy ke zjištění aktuálních informací o Anglii. Práce Ivety Diblíčkové a Markéty Fadrhoncové k environmentální výchově. Ještě jednou environmentální výchova u práce Jiřiny Homolové a žáků 2.třídy. strana 3

4 Článek v Novinách Nymburska z 20.dubna 2006, ve kterém se jedná o projektovém dnu v naší škole. Po výše uvedeném projektovém dni bylo možné dokončit kompletaci nástěnky k projektu z ESF. strana 4

5 Práce žáků k tematice prevence sociálně patologických jevů. Nástěnky na chodbách školy s jarní tématikou. Pondělí 1.května 2006 Na státní svátek mělo premiéru vyvěšení vlajky Evropské unie. Úterý 2.května 2006 Školu navštívila pracovnice ze SPC Praha, aby navštívila výuku a projednala s příslušnými vyučujícími nutné kroky při práci se sluchově postiženým žákem. Po pedagogické radě za 3.čtvrtletí školního roku 2005/2006 byly zahájeny konzultace učitelů s rodiči a žáky školy. strana 5

6 Středa 3.května 2006 Žáci ve školní družině začali s výrobou dárků ke Dni matek, které plánují předat babičkám v Domově důchodců v Rožďalovicích. Mgr. Hana Kuhnová odjela se 4 žáky do Nymburka, aby se družstvo mohlo zúčastnit okresního kola soutěže Ukaž, co umíš!. Jeho složení bylo následující: Markéta Fadrhoncová za 6.třídu, Lenka Nejedlá za 7.třídu, Eva Kubálková za 8.třídu a Hana Černochová za 9.třídu. Jejich výsledkem bylo získání 3.místa. Blahopřejeme a pro přehlednost uvádíme celkové výsledky: 1. Gymnázium Jiřího z Poděbrad 153 b. 2. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady 146 b. 3. Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice 144 b. 4. Základní škola Sadská, Karolíny Světlé b. 5. Základní škola Nymburk, Tyršova b. Ředitel školy byl po dlouhé době přizván na schůzi výboru SRPŠ. Tato návštěva již byla téměř nutná, protože se objevilo více otázek spojených s prací školy, kdy členům výboru SRPŠ bylo nutné podat oficiální informaci o názoru školy. Díky tomu došlo k výměně informací o tom, kam by bylo nejvýhodnější investovat finanční prostředky, kterými SRPŠ disponuje, rámcově bylo jednáno o personálním zajištění příštího školního roku a na řadu přišlo i jednání na zasedání žákovského parlamentu. Nejvíce diskutovanou otázkou však bylo rozhodnutí se třídního učitele 6.třídy o neúčasti na výstavě v Galerii Melantrich Rožďalovice a s tím spojené výrazně omezené možnosti žáků 6.třídy na uskutečnění školního výletu nebo odborné exkurze anebo jiné aktivity realizované mimo obec Rožďalovice. Čtvrtek 4.května 2006 Na již tradiční soutěž v lehké atletice O pohár rozhlasu v Nymburce jsme vyslali pouze zástupce kategorie starších žáků a žákyň. Pedagogický doprovod zajišťovala paní učitelka Hana Kuhnová. Dosažené výsledky našich starších žáků: Jméno 60m Body Koule Body Výška Body Dálka Body 1500m Body Štafeta Body Malý Jan 8, ,8 450 Gušlbauer Pavel : 11, Veselý František : 18, Hojsák Jakub 8, Berky Petr Čech Svatopluk 10, Glatt Daniel Celkový součet Z tabulky je zřejmé, že nejhodnotnějšího výkonu z našich soutěžících dosáhl Svatopluk Čech ve vrhu koulí, kdy za výkon 10,89 m získal 527 bodů. Naše štafeta běžela ve složení Jan Malý, Peter Berky, František Veselý a Jakub Hojsák. Dosažené výsledky našich starších žákyň: Jméno 60m Body Koule Body Výška Body Dálka Body 800m Body Štafeta Body Karásková Tereza 8, ,9 404 Vlasáková Zuzana 9, Kuhajdíková Mich. 9, Kubálková Eva :02,2 345 Šlemrová Šárka 5, Tumová Barbora 6, Kmochová Hana 7, Celkový součet Našeho nejhodnotnějšího výkonu docílila Tereze Karásková v běhu na 60 m, kdy za výkon 8,9 s získala 531 bod. Naše štafeta běžela ve složení Tereza Karásková, Michala Kuhajdíková, Zuzana Vlasáková a Barbora Tumová. strana 6

7 POHÁR ROZHLASU 2006 celkové pořadí škol starší hoši starší dívky Škola Body Škola Body 1. PDY TGM PDY ZŠ NV NBK ZŠ Kom NBK Gym PDY ZŠ NV PDY ZŠ TGM NBK Gym NBK ZŠ Kom Lysá JAK Kounice NBK RAF PDY GYM Kounice Lysá ZŠ BH Městec Král NBK ZŠ Tyrš NBK Tyršova NBK ZŠ RAF Lysá ZŠ BH Městec Rožďalovice Semice Křinec Rožďalovice Semice Milovice PDY GYM JP Lysá JAK Dymokury Libice Milovice Kostomlaty Libice Dymokury Kostomlaty Křinec 2428 Pátek 5.května 2006 Pravidelná páteční akce 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) byla věnována řešení následujících otázek: naplánování návštěv jednotlivých tříd v Galerii Melantrich, závěry z probíhajících konzultací učitel-rodič-žák, novými informacemi z práce SRPŠ, zrušení plánovaného sběru papíru, plánovanými činnostmi o noci ve škole, postupem prací spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu, přípravou ozdravného pobytu a organizací využití počítačové učebny. Mgr. Jana Kuncířová odejela na Globe Games do Bánova, který leží téměř u česko-slovenských hranic. Jednalo se o třídenní akci, na kterou doprovázela 4 členné družstvo, reprezentující naši školu. Slavnostní zahájení na hřišti, čekání na start soutěže a chvíle závěrečného ceremoniálu spojená s předáváním cen a vyhlášením výsledků. Z deseti soutěžních úkolů, které naše družstvo plnilo, uvádíme tyto: nákres a poznávání rostlin, změna ph roztoku pomocí přírodních látek, rozpoznávání mraků, měření vlhkosti a teploty vzduchu, práce s GPS, práce s mapou, určování výšky a síly kmene stromu, rozbor vody, praktické využití znalostí z angličtiny, poznávání minerálů a poznávání živočichů. strana 7

8 Naše družstvo bylo složené ze čtveřice dívek 8. a 9.třídy, jmenovitě Hana Tumová, Šárka Šlemrová, Markéta Šlemrová a Eva Kubálková. strana 8

9 V pátek 10.května odejel Roman Kotlář do Luhačovic na pětidenní intenzivní jazykový kurz angličtiny s názvem Jazyky s chutí!, který proběhl v rámci projektu Spolupráce a důvěra s podtitulem Lepra aneb příprava na spolupráci v evropských projektech. Dnes jsme si také připomenuli květnové dny roku 1945 položením květin k památníkům padlých, které již tradičně zajišťují ve spolupráci se svými třídními učiteli žáci 3., 4. a 5.třídy. Žáci 3.třídy Žáci 4.třídy u památníku Václava Taraby. Žáci 5.třídy u památníku Chasana Kalikova. strana 9

10 Pro žáky 8. a 9.třídy byla připravena beseda se zdravotně postiženým na téma Život bez bariér, která proběhla v prostředí školní družiny. Sobota 6.května 2006 Po roce školu opět navštívili bývalí absolventi, kteří se každoročně první sobotu v květnu scházejí. Duchem jsou stále mladí, ale jejich věk se pohybuje kolem sedmdesáti let. Pondělí 8.května 2006 O státním svátku někteří naši žáci odjeli do Stochova, kde se konalo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V soutěži družstev s náčiním BATON ve věkové kategorii Kadetky získalo družstvo Stonožka II. Z Kopidlna krásné 3.místo. Blahopřejeme. Romana Denisa Barbora Markéta Lucie Pohár a diplom 2.vicemistrň České republiky. Z naší školy to byla Romana Zvěřinová, Denisa Pleskotová, Barbora Benešová, Markéta Bajerová a Lucie Švábenská. Úterý 9.května 2006 Žáci 8.třídy o výuce českého jazyka navštívili místní knihovnu. Celý týden probíhalo zadávání testů Scio žákům 5., 7. a 8.třídy. Test pro 7. a 8.třídu byl jeden, a to ke klíčovým kompetencím. Páťáci psali testy tři: z obecných studijních předpokladů, z matematiky a českého jazyka. Zároveň byly tento týden realizovány návštěvy výstavy v Galerii Melantrich Rožďalovice s názvem Jak vidím svět. strana 10

11 Na fotografiích můžete vidět žáky 7.třídy a paní Svatavu Krumpholcovou, při jejím zasvěceném výkladu k vystavovaným exponátům. Ukázka šperků Jiřího Patočky. Ukázka obrazů malíře Jiřího Quida na téma Rožďalovice. strana 11

12 Součástí výstavy je expozice Rožďalovické rybníky významné ptačí území, kde žáci shlédli i videozáznam týkající se této problematiky. Z důvodu havarijního stavu rozvodu plynu došlo v mateřské škole k urychlení prací a položení přívodu zemního plynu. Péče o zeleň v základní škole v podání pana školníka Josefa Římala. Středa 10.května 2006 Již potřetí za sebou se naše škola stala pořadatelem okrskového kola Mc Donalds Cup a již tradičně pod nás spadají ZŠ Křinec a ZŠ Loučeň. Hlavní tíha zodpovědnosti byla na paní Iloně Sedláčkové. strana 12

13 Kategorie A: Stojící zleva Přemysl Čech, Pavel Anděl, Libor Pletka, Adam Píri, Adam Janeček Sedící zleva Blanka Malá, Lukáš Heřmanský, Jiří Suchomel, Erik Machalka, Filip Veselý a brankář Jiří Kumstýř. V mladší kategorii startovala pouze dvě družstva a tak jsme po výhře nad ZŠ Křinec obsadili 1.místo a postoupili do okresního kola. Kategorie B: Horní řada zleva Tomáš Hoffmann, Josef Klicpera, Petr Saska, Dominik Hora, Jiří Pilař, Jaroslav Košťák, Martin Nejedlý Dolní řada zleva Ondřej Nečas, Zdeněk Meluzín, Jiří Kunc a brankář Milan Škoda strana 13

14 V kategorii starších zaslouženě vyhráli žáci ze ZŠ Křinec. Naši obsadili s jednou prohrou a jednou výhrou 2.místo, čímž jejich působení v soutěži skončilo. Mgr. Jana Hladíková realizovala kroužek paličkování v Kopidlně. Mgr. Marcela Sasková se zúčastnila schůzky pro pedagogy ambulantních nácviků v Nymburce a Mgr. Jan Kubín v Poděbradech navštívil seminář na Ekogymnáziu k environmentální výchově ve školních vzdělávacích programech. Čtvrtek 11.května třída besídka ke Dni matek Jedním ze svátků, který se na počátku května objevuje v kalendáři, je Den matek. Slaví se vždy druhou květnovou neděli. Na oslavu tohoto dne se děti ve druhé třídě pečlivě připravovaly. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností zhotovovaly dárky pro své maminky a babičky. Šily jehelníčky ve tvaru srdíček, lepily a stříhaly barevné čtyřlístky pro štěstí. Přáníčka, jejichž text pečlivě napsaly, zdobily duhovými motýlky. Výroba dárků byla jen částí jejich přípravy. Tou druhou se stalo nacvičování programu besídky. Zkoušely se písničky a jejich nástrojový doprovod, přednes básní, hrálo se divadlo a pilovaly country tance, které víc jak polovina dětí nacvičila v Country kroužku. A pak nadešel den D. Ve čtvrtek jsme se sešli ve školní jídelně, kde žáci představili početnému publiku svůj program. Že se líbil, o tom podle často znějícího potlesku nemůže být pochyb. V očích některých maminek či babiček se i sem tam zaleskla slzička dojetí. Po hodině, jež utekla jako voda, se do svých domovů rozcházely spokojené děti i jejich maminky s kytičkou a dárky. I já jsem jeden dostala. Ptáte se jaký? Ten největší mi dali moji žáci. Znovu jsem si uvědomila, jaký pokrok udělali od první třídy a oceňuji snahu, se kterou se na přípravě besídky podíleli. Napsala Petra Simůnková strana 14

15 Po besídce ke Dni matek ještě dva snímky z činností druháků ve třídě. Pátek 12.května 2006 Na akci 5P byla projednána následující témata: organizace plaveckého výcviku v příštím školním roce, sumarizace rodičovských dotazníků k testům Scio, výsledky zjištěného zájmu o cizí jazyk v budoucí třetí a čtvrté třídě, problematika dopravní výchovy, společné fotografování tříd a opakovaně závěry z probíhajících konzultací učitel rodič žák. Na zasedání žákovského parlamentu se naposledy ujala jeho vedení 9.třída v osobě Jana Malého, čímž došlo k pomyslnému předání štafety jiné třídě a úvahám o možném obsazení volených funkcí v příštím školním roce. Kromě toho bylo diskutováno o možnostech úprav v letní tělocvičně, o průběhu připravované noci ve škole, o oslavě Dne dětí, o rozšíření počítačové sítě, o školním nábytku a přípravě diskotéky. Ředitel školy informoval o dalších připravovaných akcích do konce školního roku a požádal žáky k zjištění jakého třídního učitele by si jejich třída přála. Novým prvkem byla přítomnost dvou zástupců ze 2.třídy, konkrétně Přemysla Čecha a Libora Pletky, kteří budou v příštím školním roce zastupovat svoji 3.třídu a tak se přišli podívat, co že je to za práci vlastně čeká a jak vůbec zasedání žákovského parlamentu probíhá. strana 15

16 Záběry z představení divadla Koloběžka s názvem Hola, hola, škola volá, které proběhlo v mateřské škole. Beseda s policisty a shlédnutí ukázky výcviku policejního psa Arnyho a práce jeho psovoda, také v mateřské škole. Ukázka dárků ke Dni matek v mateřské škole. strana 16

17 1.třída: srdíčka a květina (sedmikrásky) 2.třída: obrázek a portrét maminky Sladkou pusu jako med Pošlu Ti ji mámo hned Letí, letí pusinka Dostane ji maminka. Od hříbátka do poupátka Všichni víme, kdo je matka, Ty jsi jabloň a my květ dohromady celý svět. Spokojené maminky se svými dětmi. Přání žáků 4.třídy ke Dni matek po paních učitelkách nezapomněli ani na pracovnice provozního úseku i školní jídelny. strana 17

18 Žáci ve školní družině vyrobili dárky ke Dni matek, které pak šli předat babičkám do Domova důchodců v Rožďalovicích. Pondělí 15.května 2006 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Do základní školy jsme pořídili čtyři nové počítače. Dva jsme umístili do sborovny. Třetí jsme dali k dataprojektoru do učebny fyziky a chemie. strana 18

19 A nakonec ten čtvrtý přišel do ředitelny. Úterý 16.května 2006 Ředitel školy Roman Kotlář se zúčastnil semináře k novému správnímu řádu v Nymburce. Do Nymburka také odjeli žáci 4.třídy, protože je čekala zkouška na dopravním hřišti. Aby to zbývajícím žákům 1.stupně nebylo líto, připravila pro ně paní vychovatelka Ilona Sedláčková jízdu zručnosti. Využili jsme prostory naší letní tělocvičny a vše začalo úderem 9. hodiny. Lukáš Drobeček, paní vychovatelka Ilona Sedláčková a Eliška Nováková. strana 19

20 Ondřej Průša a Eliška Kulichová. Tabulka výsledků (za jménem je uveden počet trestných bodů) 1.třída 2.třída 3.třída 5.třída 1.místo Antonín Hofman 5 Martin Holec 5 Jiří Suchomel 2 Tomáš Hoffmann 1 2.místo Eliška Kulichová, Pavel Anděl 7 Přemysl Čech 6 Adam Píri 3 Vladislav Mlejnecký, Dominik Hora, Ondřej Nečas 3 3.místo Jan Nešněra 8 Andrea Hoffmannová 7 Markéta Bajerová, Adam Kubálek 7 Sandra Diblíčková, Jasoň Renner 6 Jan Něšněra, Přemysl Čech. Martin Košťák a Lucie Koblížková. Jiří Kumstýř, Sandra Diblíčková a Josef Zumr. strana 20

21 Také žáci 5.třídy pro své maminky připravili besídku ke Dni matek. Záběry do rodičovského publika. Společné vystoupení recitace, zpěv, tanec. Ukázky z tuhých bojů u připravených soutěží. strana 21

22 A na závěr důkaz o spokojenosti s průběhem odpoledne, a to nejen u těch oceněných. Žáci 7.třídy pod pedagogickým dozorem Mgr. Jany Kuncířové odjeli vlakem na odbornou exkurzi do Prahy, jejíž tematickou náplní byla návštěva botanické zahrady a budovy Senátu. Je téměř jisté, že všichni poznávají, že se jedná o fotky z botanické zahrady. Na této šestici snímků vidíte ukázky z pamětihodností Prahy. strana 22

23 Záběry z prostředí školní jídelny. Středa 17.května 2006 Ředitel školy Roman Kotlář odejel do Prahy na Krajský úřad Středočeského kraje podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci antukového hřiště. Už jsme si mysleli, že jsme tento rok nebyli úspěšní v žádosti o poskytnutí dotace, a proto nás tato skutečnost příjemně překvapila. Je třeba ještě sdělit, že výše dotace je ,- Kč. Dnes došlo k rozšíření počítačové sítě o druhé patro, tedy konkrétněji o část vlevo od schodů, kdy došlo k realizaci připojení nového počítače v učebně fyziky a chemie ke školní počítačové síti a tím i k internetu. Čtvrtek 18.května 2006 Čas rychle plyne a závěr školního roku se nezadržitelně blíží, o čemž svědčí i to, že jsme se fotografovali. Na těchto fotografiích je zachycené uspořádávání sedmáků a jejich třídní učitelky Jany Hladíkové do vzhledného útvaru. strana 23

24 Naši deváťáci S i BEZ pedagogických pracovníků. Protože část fotografování tříd probíhala o velké přestávce, stalo se vítanou atrakcí na školním hřišti. Takto se daří našim čtyřem lípám, které jsme vysadili v zadní části školního hřiště na počátku nového tisíciletí. Pohled na školní zahradu a hřiště. strana 24

25 Do dalších bojů Mc Donald s Cupu se naše družstvo probojovalo v kategorii A a dnes se v Nymburce hrálo okresní kolo. Záběry z kabin, slavnostního zahájení i z hrací plochy. Výsledková listina okresního kola Mc Donald s Cupu kategorie A a B okresu Nymburk Pořadatelé : OR AŠSK Nymburk a Dům dětí a mládeže Poděbrady Datum konání: Místo konání: ZŠ R. A. F. Nymburk Okresnímu kolu předcházela čtyři kola oblastní. Turnaje se odehrávaly na hřištích základních škol: Dymokury, Rožďalovice, Lysá B. Hrozného a Nymburk R. A. F., kterým tímto mnohokrát děkujeme za jejich uspořádání. Vítězové postoupili do okresního kola, kde bojovali o postup do regionálního finále v Mladé Boleslavi. kategorie A (mladší) 1.místo ZŠ Milovice 2.místo ZŠ Rožďalovice 3.místo ZŠ Sadská 4.místo ZŠ Dymokury strana 25

26 I když jsme nepostoupili, byli jsme s naším výkonem spokojeni, protože výsledky byly velice vyrovnané a první tři mužstva měla shodně 6 bodů a tak rozhodovalo skóre. Velmi dobrý výkon podalo celé družstvo, ale přesto je třeba vyzdvihnout Lukáše Heřmanského, který byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje. Pátek 19.května 2006 Dnes proběhlo dokončení focení žáků školy, protože někteří žáci 1., 2. a 3.třídy školu reprezentovali na okresním kole Mc Donald s Cupu. Pan fotograf se poté přesunul do mateřské školy. Akce 5P se tentokráte věnovala zejména těmto otázkám: dopady nového správního řádu na práci školy, příprava příštího školního roku, hledání vhodného typu na vedoucího kroužku karate, objednávkou učebnic, rozšířením počítačové sítě školy, návrhy na úpravu antukového hřiště a projednány byly i závěry ze zasedání žákovského parlamentu. Jana Hladíková odpoledne odjela vlakem s kroužkem paličkování do Prahy na krajkářské trhy. Jednalo se o společný výjezd nadšenců paličkování nejen z Rožďalovic, ale i z Kopidlna. strana 26

27 První neoficiální turnaj proběhl při schůzce šachového kroužku. Na snímku vpravo je Vojtěch Martinec. Zleva Martin Nejedlý, Vítek Žoha, Pavel Anděl. Zleva Libor Pletka, Marie Šmelhausová, Ondřej Průša. Zleva Pavel Burian, Adam Kubálek, František Štěpánek. Sobota 20.května 2006 Opět jsme nezaháleli ani o víkendu a pětice pedagogických pracovníků školy ve složení Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Jaroslava Sedláčková, Mgr. Markéta Drobečková, Mgr. Marcela Sasková a Mgr. Roman Kotlář odjela na seminář do Nymburka, který byl věnován problematice hodnocení a sebehodnocení práce školy. strana 27

28 Pondělí 22.května 2006 Žáci 4. a 5.třídy pod vedením svých třídních učitelek Marie Lánczové a Niny Dyčenkové odjeli na ozdravný pobyt. Pro žáky 4.třídy i jejich třídní učitelku to byla premiéra. Snímky z předodjezdového mumraje. Mgr. Hana Kuhnová se v Nymburce zúčastnila pracovní schůzky školních metodiků prevence, která probíhala pod vedení Pedagogicko psychologické poradny. Úterý 23.května 2006 Děti z mateřské školy odjely autobusem na svůj dlouho očekávaný výlet do Dvora Králové, jehož hlavním cílem byla návštěva tamější ZOO. Shromáždění před odjezdem, posilnění během cesty a první společná fotografie. Co by to bylo za ZOO, kde by nebylo možné vidět slona, opice a lva. strana 28

29 Z dětí vyzařovala spokojenost a vše si řádně užívaly. Společná fotka na závěr, relax a posilnění před odjezdem domů. Žáci 7.třídy s paní učitelkou Václavou Vineckou navštívili síň tradic v Rožďalovicích. Čtvrtek 25.května 2006 Žáci 8.třídy se svojí třídní učitelkou Hanou Kuhnovou odjeli vlakem na výlet do Prahy, kde si prohlédli některé pamětihodnosti našeho hlavního města a navštívili 3D kino a shlédli film Divoké safari. Pátek 26.května 2006 Na akci 5P jsme se domlouvali na průběhu Dne dětí, seznamech pomůcek na příští školní rok, o předávání inventárních sbírek, o zjišťování zájmu žáků o volitelné předměty, školení BOZP, změně osobního příplatku, o úpravách v letní tělocvičně a o návrhu nových skříněk do sborovny. O šachovém kroužku byl sehrán první oficiální turnaj, kterého se zúčastnilo 7 žáků školy. Nejlépe si vedl Adam Kubálek ze 3.třídy, druhý skončil František Štěpánek ze 3.třídy a třetí místo obsadil Libor Pletka ze 2.třídy. Pokud hráčům vydrží jejich elán a nadšení pro tuto hru, budeme zanedlouho moci vyjet na nějaký šachový turnaj mimo Rožďalovice. S neočekávaně dlouhým zpožděním se žáci 4. a 5.třídy vrátili z ozdravného pobytu. Důvodem toho byla porucha na autobusu a poměrně dlouhá doba čekání na přistavení autobusu náhradního. Nehledě na to se žáci i pedagogický doprovod vraceli spokojeni obohaceni o spoustu nových zážitků, které spolu prožili. Pochvalná slova patřila i tamějšímu prostředí i kvalitě ubytování. Na fotografiích je zachycen pedagogický doprovod. strana 29

30 Některé turistické výlety byly pro některé namáhavé, ale všichni je zvládli. Společné fotografie by z žádné akce neměly chybět. Časový prostor byl i na fotbálek na sportovním hřišti i na relaxaci na kolotoči. Všichni společně na závěr složili personálu chaty Alfonska tuto báseň. Na strávené dny prožité na Benecku budou dlouho v dobrém vzpomínat: Na chatě Alfonska, je dobrá kuchařka. Ta nám dobrá jídla vaří, proto se nám dobře daří. Zaslouží si odměnu: od nás velkou pochvalu. Pan vedoucí to je kus a má dobrý vkus. Dopřeje nám všechno co chcem, proto jsme mu vděční srdcem. Jeho paní, ta je milá, ta nám vždycky posloužila. Za ten krásný pobyt zde, za ty nádherné pokoje, děkujeme moc a moc. Přejeme vám štěstí dost, úspěchy a radost. strana 30

31 Pondělí 29.května 2006 Jana Hladíková vedla v mateřské škole logopedické nácviky. Žáci 5. a 7.třídy odjeli do Toulcova dvora, kde navštívili středisko ekologické výchovy. Pedagogický doprovod tvořily Nina Dyčenková a Marcela Sasková. 5.třída se zapojila do programu Vše o vodě a 7.třída do programu Co je doma, to se počítá. V obou případech se jednalo o přednášku, na kterou navazovaly praktické pokusy k dané problematice. Pak následovala prohlídka zahrady s domácími zvířaty Úterý 30.května 2006 Ředitel školy Roman Kotlář se zúčastnil v Pardubicích dvoudenní národní konference etwinning. A co že to vůbec ten etwinning je? Je to aktivita zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol v Evropě. Tato aktivita je financována Evropskou komisí v rámci evropského programu elearning a nabízí nástroje na vyhledávání škol v Evropě, které jsou k dispozici na evropském portálu Evropský portál slouží jako platforma pro vznik společných projektů žáků a učitelů na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Cílem aktivity etwinning je podpořit spolupráci mezi evropskými školami a připravit žáky na život, studium a práci v Evropě. ETwinning si dále klade za cíl zvýšit kvalitu výuky a uplatnění principů projektování vyučování ve výuce.toto virtuální prostředí umožňuje výměnu zkušenností mezi partnerskými školami a učitelé a žáci, kteří se do etwinningu zapojí, tak mohou rozvíjet své jazykové kompetence a komunikují spolu v cizím jazyce. strana 31

32 Středa 31.května 2006 Paní vychovatelka Irena Švábenská připravila pro žáky školní družiny soutěž v kuželkách. Z důvodu chladného počasí bylo místo konání přesunuto do prostor třídy školní družiny. Ve vyhlášených čtyřech kategoriích byly rozdány ceny pro nejlepší. Vlevo nahoře Antoním Hofman, Pavel Burian a Ondřej Průša, vpravo nahoře Natálie Štaflová, Erik Machalka a Lucie Koblížková, vlevo dole Adam Kubálek a František Štěpánek a nakonec vpravo dole Michaela Korsuňová, Veronika Gušlbauerová a Pavlína Drobečková. Žáci 8.třídy se svojí třídní učitelkou Hanou Kuhnovou navštívili v Nymburce v rámci přípravy na volbu povolání IPS (Informační a poradenské středisko). strana 32

33 Foto žáků 8.třídy před budovou a při vyplňování dotazníku. Výsledky testů testy Scio, které psali žáci 5., 7. a 8.třídy 8.třída Žáci 8.ročníku byli testováni pouze z oblasti klíčových kompetencí. Do testování se zapojilo celkem žáků, počet žáků z naší školy 13 a test obsahoval 45 otázek. Pořadové Hrubá Čistá číslo Skóre úspěšnost úspěšnost Percentil 1 31,67 0,76 0, ,71 0, ,67 0,6 0, ,33 0,6 0, ,67 0,51 0, ,33 0,51 0, ,33 0,49 0, ,67 0,4 0, ,67 0,36 0, ,67 0,31 0, ,33 0,27 0, ,67 0,22 0, ,13-0,07 0 Přehled o percentilech jednotlivých žáků 8.třídy Průměr 13, ,85 Z tabulky je zřejmé, že průměrný percentil 35,85 znamená umístění ve 3.čtvrtině zúčastněných, tj. podprůměrný výsledek. Z našich žáků docílila Umístění do čtvrtin nejlepšího výsledku Eva Kubálková. V 1.čtvrtině se umístili 2 žáci (15%) a ve 2.čtvrtině také 2 žáci (15%), z čehož vyplývá, že se 1.čtvrtina 15% v 1.polovině zúčastněných umístili 4 žáci (30%), což je necelá třetina. Ve 3.čtvrtině se umístili 3 žáci 4.čtvrtina 2.čtvrtina (23%). Nepříjemná je skutečnost, že se ve 4.čtvrtině 47% 15% umístilo 6 žáků (47%), což je téměř polovina všech zúčastněných z naší školy. 3.čtvrtina Velmi důležitou informací je pro nás zejména 23% srovnání dosažených výsledků v loňském školním roce, což zachycují údaje uvedené v následující tabulce (v loňském školním roce byly testovanou oblastí obecné studijní předpoklady). strana 33 Dosažený percentil Pořadové číslo žáka

34 Školní rok 2005/2006 Školní rok 2004/2005 srovnání Pořadové Hrubá Čistá Percentil Hrubá Čistá Per- číslo Skóre Skóre úspěšnost úspěšnost úspěšnost úspěšnost centil Skóre Percentil ,71 0, ,4 0, ,67 0,76 0, ,17 0,45 0, , ,67 0,51 0, ,25 0,32 0,2 19-6, ,33 0,49 0, ,83 0,22 0,1 6-8, ,33 0,6 0, ,33 0,4 0, ,67 0,31 0,15 8 7,25 0,28 0,12 9 0, ,67 0,4 0, ,33 0,33 0, , ,13-0,07 0 1,08 0,22 0,02 2 4, ,67 0,36 0, ,75 0,32 0, , ,67 0,6 0, ,58 0,55 0, , ,33 0,27 0,07 3 8,33 0,32 0, ,67 0,22 0,01 1 7,83 0,3 0, , ,33 0,51 0, ,33 0,57 0, Průměr 13, ,85 14, ,47-0,07 9,15 Při porovnání dosažených výsledků Výsledky srovnání výkonu v loňském a letošním školním roce v letošním a loňském školním roce můžeme být spokojenější, protože žáků se zlepšilo, 5 žáků zůstalo na přibližně stejné úrovni a 3 žáci se zhoršili, přičemž percentil se průměrně 30 zvýšil o 9,15. Zejména z tohoto důvodu proto můžeme hodnotit dosažený 20 výsledek za velmi dobrý až výborný. 10 Naším loňským nejlepším řešitelem 0 byl Pavel Gušlbauer. Největšího zlepšení docílila Klára Sekaninová, -20 která se zlepšila o úctyhodných 54 bodů percentilu. Jestliže se letošního -30 testování zúčastnilo téměř 15 tisíc žáků, Pořadí žáka znamená 1 bod percentilu přibližně 150 míst v absolutním pořadí. Rozdíl dosaženého percentilu 7.třída Také žáci 7.ročníku byli testováni pouze z oblasti klíčových kompetencí. Do testování se zapojilo celkem žáků, počet žáků z naší školy 18 a test obsahoval 45 otázek. strana 34

35 Pořadové číslo Skóre Hrubá úspěšnost Měsíční zpravodaj o činnosti školy: květen 2006 Čistá úspěšnost Percentil ,67 0, ,33 0,67 0, ,67 0,62 0, ,67 0,56 0, ,67 0,58 0, ,33 0,56 0, ,33 0,56 0, ,53 0, ,53 0, ,49 0, ,67 0,42 0, ,67 0,44 0, ,42 0, ,38 0, ,4 0, ,4 0, ,33 0,36 0, ,33 0,29 0,05 2 Průměr 15,22 36,94 4.čtvrtina 44% Umístění do čtvrtin 1.čtvrtina 11% 3.čtvrtina 28% 2.čtvrtina 17% Přehled o percentilech jednotlivých žáků 7.třídy Dosažený percentil Pořadové číslo žáka I z této tabulky je zřejmé, že průměrný percentil 39,94 znamená umístění ve 3.čtvrtině zúčastněných, tj. podprůměrný výsledek. Z našich žáků docílila nejlepšího výsledku Anna Palánová. strana 35

36 V 1.čtvrtině se umístili 2 žáci (11%) a ve 2.čtvrtině 3 žáci (17%), z čehož vyplývá, že se v 1.polovině zúčastněných umístilo 5 žáků (28%), což je pouze více než jedna čtvrtina.. Ve 3.čtvrtině se umístili 5 žáků (28%). I u této třídy je nepříjemná skutečnost, že se ve 4.čtvrtině umístilo 8 žáků (44%), což je velmi vysoký počet. Také u této třídy je pro nás velmi důležitou informací srovnání dosažených výsledků v loňském školním roce, což zachycují údaje uvedené v následující tabulce (v loňském školním roce byly testovanou oblastí obecné studijní předpoklady). Školní rok 2005/2006 Školní rok 2004/2005 srovnání Pořadové číslo Skóre Percentil Skóre Percentil Skóre Percentil 1 18, ,6 24-9, , ,8 56-6, , ,3 27-2, , ,9 84-1, ,8 28-1, ,2 44-1, ,3 54-1, ,33 8 8,6 24 2, , ,5 82 1, , , , ,8 51 3, , ,7 94 9, ,3 59 6, ,2 62 8, , ,8-51 Průměr 15,71 37,87 17,05 57,13 1,34-19,27 Ani při porovnání Výsledky srovnání výkonu v loňském a letošním školním roce dosažených výsledků v letošním a loňském 30 školním roce nemůžeme 20 být spokojeni, protože se zlepšili pouze 2 žáci a 10 ostatní, kteří test psali zaznamenali zhoršení a mnozí z nich velmi -10 výrazné. Průměrný -20 percentil klesl téměř o 20 a to je skutečně hodně. -30 Naším loňským -40 nejlepším řešitelem byl Petr Švábenský. Největšího -50 zlepšení docílila Iveta -60 Vebersíková, která se Pořadí žáka zlepšila o 23 bodů percentilu. Rozdíl dosaženého percentilu 5.třída Žáci 5.třídy psali testy ze tří oblastí. Začneme obecnými studijními předpoklady. Celkový počet zapojených žáků dosáhl hodnoty 8 258, přičemž bylo 19 žáků z naší školy. Počet zadaných otázek byl roven 45. strana 36

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více