TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková"

Transkript

1 TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/ Modernizace výuky na učilišti

2 ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní druhy, jmenné a slovesné kategorie

3 Základní pojmosloví tvarosloví (= morfologie) = nauka o tvarech slov obsah: slovní druhy gramatické kategorie slov ohýbání slov skloňování, časování, stupňování formální podoba slova: tvarotvorný základ = část slova společná všem tvarům slova při ohýbání, nemění se (kmen slova) koncovka = tvarotvorná přípona při ohýbání se mění marmelád - a tvarotvorný základ koncovka tvarotvorná přípona zanes - eme tvarotvorný základ koncovka tvarotvorná přípona

4 1. z hlediska morfologického ohýbání (= flexe) Principy třídění slov skloňování připojování pádových koncovek ke kmeni jmen (růž-í, růž-emi) - tzv. nulová koncovka slz-a, slz-0; měst-0 časování připojování osobních koncovek ke kmeni sloves (nes-e, nes-ou) slova ohebná jména a slovesa neohebná jeden základní tvar, nemají koncovku

5 U uvedených slov ve větách určete koncovku: Koupili si loveckého psa. Na dovolenou jedeme do Chorvatska k Jaderskému moři. V televizi sledujte dokumentární filmy o vesmíru, jsou poučné. Piš pomalu a pečlivě.

6 Slovní druhy Co vyjadřují Příklady Slova ohebná Slova neohebná Skloňování 1. PODSTATNÁ JMÉNA Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. žák, kočka, auto, pýcha, lyžování 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA Označují vlastnosti podstatných jmen. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? moudrý, veselá, jarní, tetin, Jirkův Stupňo vání 3. ZÁJMENA Zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují. já, vy, on, ten, ta, náš, jejich, kdo, co, týž, nějaký, žádný Slo 4. ČÍSLOVKY Vyjadřují počet nebo pořadí. jedna, pět, první, patnáctý vní 5. SLOVESA Označují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Vyjadřují děj. utíkám, zakokrhal, budeme si hrát, blýská se časování dru 6. PŘÍSLOVCE Odpovídáme jimi na otázky KAM? KDE? KDY? JAK? Určují bližší okolnosti děje. domů, doma, brzy, nahlas Stupňování - některá hy 7. PŘEDLOŽKY Leží před slovem. Spojují se obvykle s podstatnými jmény. v, na, od, do, za, u, vedle, proti 8. SPOJKY Spojují slova nebo věty. a, i, ale, nebo, protože 9. ČÁSTICE Uvozují samostatné věty. Jsou to slova, kterými ve větě na něco upozorňujeme. ať, kéž, nechť, kdyby, snad, prý 10. CITOSLOVCE Vyjadřují zvuky a hlasy, pohyby, nálady a pocity. kuku, cink, hop, ouvej, haló, brr

7 2. z hlediska významu Principy třídění slov plnovýznamová význam věcný + gramatický substantiva, adjektiva, slovesa, příslovce, citoslovce neplnovýznamová význam gramatický předložky, spojky, částice, některá slovesa (fázová, způsobová) 3. z hlediska funkce ve větě některé nejsou větnými členy předložky, spojky, částice, citoslovce

8 Přechody mezi slovními druhy zpodstatnělá přídavná jména hostinský, telecí, hajný, krejčí změna slovního druhu: večer, málem (1., 6.) kolem, během (1., 6., 7.) hrome (1., 9.) vsedě, chtě nechtě (5., 6.) významy často určíme z věty: Raněný voják sténal. (přídavné jm.) Raněný byl převezen do nemocnice. (podst. jm.)

9 CVIČENÍ SLOVNÍ DRUHY Zařaďte slova ke slovním druhům a uveďte je ve větném kontextu: Sytý, hajný, objetí, trojnásobný, mnohde, mnohý, hrůza, tady, protože, snídaní, vedení, trní, znění, zřejmě, co, jehličí, průvodčí, srnčí, dravčí, doma, schopen, dav, kéž, zcela, celý, kolik, přesto, jak, otčina, kvůli, oba, mládě, kopa, droždí, desaterý, psí, domácí, ne, takřka, hravý, hrací, včas, padlý, padlí, brzy, dvojí, dvojmo, vida, bělmo, zkusmo, dovolená, předem, běda, vědom, zadarmo, najeden, jedlý, všechno, okolo, málo, zadarmo, vyjma, by, vhodné, aby, ven, podle, skočná, hop, naprosto, již, ano, vždyť, ať, stěží, díky, nazdar, sám, rád, pondělí, budiž, pěší, vrátný, kradmo, rozpaky, dřívějšek, neboť, ba, dovnitř, vícekrát, který, lze.

10 CVIČENÍ SLOVNÍ DRUHY Uveďte, jak se změnila slovnědruhová příslušnost výrazů: Pokladní hotovost činila tisíc korun. Pokladní nás poslala k výdeji zboží. - Raněný tiše sténal. Raněný muž byl ošetřen. - Jirka se chlubil novým závodním kolem. Utíkal kolem. Prošel kolem nás. - Pavel bydlí hned vedle nás. Útočníci často stříleli na branku, ale jen vedle. - Odevzdal jsem sešit Pavlovi. Pavlovi kamarádi jsou u nás téměř každý den. - Byl krásný večer. Večer jsem šla brzy spát. - Dostali jsme místo v první řadě. Já tam půjdu místo tebe. Chci, aby se to změnilo k lepšímu. Aby se ti tam dobře vedlo! - Nastoupili dva cestující. Lidé cestující s námi byli příliš hluční. - Já jsem je nemohl hned poznat. Je, to je krása! - To je má přítelkyně. Ona má pěknou kabelku. - Když je hezky, chodíme na procházky. Když vy jste takoví neukáznění! - Už umím báseň zpaměti. Těžko jsem si vybavoval data z paměti. - Zmocnila se ho hrůza. Byl bledý až hrůza. - Co tomu říkáš? Co by ses bál! - Kdyby tak bylo hezky! Kdyby se ti to nepodařilo, ozvi se. Ptal se, kdy by mě mohl navštívit.

11 Jazykové kategorie určují tvary a významy slov ve větě jmenné a slovesné jmenné kategorie podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky jmenný rod mužský životný a neživotný, ženský, střední jmenné číslo jednotné (singulár sg.), množné (plurál pl.) pád vzory jmen u jednotlivých slovních druhů určujeme i druhy (typy) jmen

12 Slovesné kategorie slovesné kategorie slovesa osoba číslo závislé na osobě (Dívky trhaly květiny. Dívka trhala květiny.) způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací vyjadřuje postoj mluvčího ke skutečnosti

13 Slovesné kategorie čas objektivní relativní vzhledem k jinému ději předčasnost Viděl, jak spadlo jablko ze stromu. současnost Bylo teplo, ani lístek se nepohnul. následnost Lekl se, že se dítě zadusí. vzhledem k probíhajícímu ději - přítomný, minulý, budoucí přítomný gnómický prézens = mimočasové, obecně platné děje (Lev je šelma.) historický prézens aktualizovaný děj minulý do přítomnosti

14 Slovesné kategorie slovesný rod činný a trpný kdo je konatelem děje slovesný vid dokonavý a nedokonavý schopnost slovesa vyjádřit ukončenost děje třídy a vzory sloves

15 Zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 196 s. Maturita v kostce. ISBN STYBLÍK, Vlastimil, Marie ČECHOVÁ a Zdeněk HLAVSA. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Neohebný plnovýznamový slovní druh NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) Vyjadřuje bližší okolnosti děje vyjádřeného slovesem (pracoval rychle, přijel večer atd.) nebo okolnosti, za nichž platí obsah

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010 Mluvnice současné češtiny Dominika Kováříková ÚČNK FF UK JTP, 6. listopadu 2010 Obsah přednášky O čem bude přednáška 1 Autorský tým MSČ 2 Potřebujeme novou mluvnici? 3 Základní informace o MSČ 4 Jak se

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún

Pište správně česky. Poradna šílených korektorů. Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky Poradna šílených korektorů Dalibor Behún, Petr Behún Pište správně česky poradna šílených korektorů Autoři: Dalibor Behún, Petr Behún Rozšířené a přepracované vydání čtenáři oblíbeného

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 16. Lekce 16

Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 16. Lekce 16 Lekce 16 Str. 157/cv. 1 země = 1. naše planeta (odborně Země); 2. pevnina, souš (x moře, vzduch); 3. stát; 4. zemský povrch, půda, po které chodíme, podlaha (častěji zem); 4. půda, hlína (častěji zem)

Více

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí

Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav českého jazyka Zuzana Pulcová Komplementizéry zda, zdali, -li, jestli v souvětí Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více