VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12. Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská Neubuz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12. Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská. 25.7.2012 Neubuz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12 Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská Neubuz 1

2 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/2012 Charakteristika školského zařízení Základní škola Neubuz, ZO, IZO: Zřizovatel, adresa zřizovatele: obec Neubuz č. 65, Neubuz , IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: Jméno ředitele školy: Mgr. Lydie Staroveská,, datum jmenování: , potvrzení do funkce Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Lydie Staroveská , Datum zřízení (založení) školy:1890, datum zařazení do sítě poslední aktualizace v síti : , zápis do rejstříku identifikační číslo ředitelství v síti škol: Celková kapacita školy: 40 žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012: Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený na počet Počet žáků na ped.úvazek /skupin třídu ped.prac. /skupinu učitelů 1. stupeň , stupeň Školní , družina Školní x 26 x 0,250 x jídelna Jiné ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací č.j.mšmt školní rok 2011/2012 program v ročnících počet žáků ŠVP ZV 1. ročník 4 2. ročník 5 3.ročník 5 4.ročník 8 Obecná škola 5.ročník 5 celkem 27 Jiné * Zavádění prvků do všech ročníků z Daltonského plánu Program Zdravá škola Ekoškola Projektové vyučování, Hravě žij zdravě, Zelená planeta,tvořivé činnostní učení Postupně zařazujeme do programu prvky z Daltonského plánu. Do Zdravých škol byla škola zařazena 15. prosince V roce 2008/2009 jsme provedli inovaci školního programu podpory zdraví a získali další osvědčení. V roce 2002 jsme získali titul EKOŠKOLA ROKU Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěže a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračujeme v každém roce. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Ve školním roce 2002/2003 získala ocenění Zlínského kraje za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2003/04 se objevila mezi nejlepšími deseti školami.a v roce 2004/2005 byla škola oceněna za první místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji. V dalších letech jsme se umístili vždy střídavě na prvních třech místech. Ze Zlínského regionu jsme byli letos vyhodnoceni za rok 2011 na 3. místě. V roce 2008/2009 žáci zvítězili v Moravské projektové ekologické soutěži Namaluj svou planetu a postoupili do republikové soutěže v Praze, kde se umístili mezi prvními 10 školami v republice. V roce 2010 jsme v této soutěži získali cenu poroty. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/12: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 6 4,301 Externí pracovníci 3

4 Ped.pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, stupeň Roků poř.číslo funkce vzdělání, obor, aprobace praxe 1 Ředitelka 1,00 Učitelství r.+TV, VŠ 35 2 Učitelka 1,00 Učitelství 1.stupně + Hv 13 VŠ 3 Učitelka 0,545 Učit. MŠ středoškolské 26 SPŠ 4 vychovatelka 0,67 Středoškolské s maturitou 4 SŠ ped. 6 Učitelka TV, z EU CJ 0,318 Střední odborná škola s maturitou Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání : Vysokoškolské Aprobovanost výuky : 70% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/11: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 2 1,123 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 20010/11 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 školnice 0,81 Středoškolské s maturitou 2 topič 0,163 Středoškolské s maturitou 3 Kuchařka 0,25 Výuční list 4 4

5 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : PŘEHLED ŠKOLENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV ŠKOLENÍ JMÉNO DATUM CENA Školení bezpečnosti v tělesné výlety Staroveská Lydie výchově Vávrová Hana Čertovské dovádění Vávrová Hana Podzim - zima Staroveská Lydie Vávrová Hana Podzim - zima Výchopňová Petra Červenková Hana Angličtina pro školáky Výchopňová Petra Opravil - Komunikace s rodiči Staroveská Lydie Výchopňová Petra Červenková Hana Vávrová Hana Školení ředitelů Vizovice novelizace školského zákona nová platová stupnice Staroveská Lydie Seznamte se s ekoškolou Vávrová Hana Pekařová Ladislava Anglický jazyk Výchopňová Petra AJ STORYTELLING Vsetín Creative English Zlín Anglický jazyk - Brána jazyků Vávrová Hana Pekařová Ladislava Jenčkovi - hudební výchova Jaro Den matek Vávrová Hana Červenková Hana 5

6 Jenčkovi - hudební výchova - Jaro - besídky Staroveská Lydie Výchopňová Petra Interaktivní tabule Všichni učitelé Anglický jazyk Výchopňová Petra Školení pro učitele jazyků EJP Pekařová Ladislava Alcedo Výchopňová Petra Vávrová Hana Hry ve vyučování - nejen v matematice Staroveská Lydie Školní program EVVO V MŠ krok Výchopňová Petra Za Vávrová Hana krokem Povinná a nepovinná dokumentace Staroveská Lydie na předání a převzetí školy - Výchopňová Petra Brno Finanční náklady na DVPP jsou vyšší než získané prostředky. Proto část nákladů na vzdělávání si účastník hradí sám nebo z dotací EU školám. Část nám hradí i zřizovatel školy nebo Klub rodičů. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 : Zapsaní do 1. ročníku v lednu 2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.ročníku v září 2011 Zapsaní do 1.ročníku v lednu 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku v září

7 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/12: Učivo v jednotlivých ročnících bylo splněno a byl vytvořen dostatečný prostor k opakování a prohlubování učiva. V prvním až pátém ročníku prospělo 25 žáků s vyznamenáním. Nikdo nebyl hodnocen slovně. Jeden žák se dostal na Gymnázium ve Zlíně, jeden do Základní školy na Vsetíně se sportovním zaměřením, jeden žák bude pokračovat na ZŠ Trnava a dva žáci jdou na ZŠ Slušovice. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole. Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.). Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) Na škole velmi dobře pracují všechny paní učitelky v projektových dnech i v dyslektickém kroužku preventistka školy a dyslektická asistentka Lydie Staroveská ředitelka školy. Velmi dobře pracuje flétnový kroužek, který vede paní učitelka Petra Výchopňová a sportovní hry s country kroužkem, který vede paní vychovatelka Hana Vávrová. Bližší informace MPP. Přednášky: Akce: Bezpečnost na silnici dopravní hřiště a testy v Malenovicích-2x v roce Policie prohlídka zbraní práce policisty Spolupráce s hasiči, kroužek a společná akce na hřišti 2x přednáška z programu Hasík lektoři ze Slušovic, pracovní dílny Divadlo nejmladšího diváka - kultura Školička v přírodě zaměřena na prevenci patologických jevů Dny zdraví nábor do kroužků, využití volného času Tábor Pohořelice spolupráce SK Neubuz Muzikoterapie bubnování na bubny- pracovní dílny Loutkové divadlo námět chování, šikana prevence Country kroužek společenské chování, etická výchova Hra na flétnu nácvik na veřejné akce pro veřejnost Snížené stupně z chování na konci školního roku: Chování všech žáků bylo hodnoceno pouze 1.stupněm. Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 % ze všech žáků školy Neomluvené hodiny za školní rok 2010/11: 1. pololetí 0 2. pololetí 0 za školní rok 0 Počet % ze všech zameškaných hodin 7

8 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/12 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami 4. ročník 1 učení-individuální integrace Zdravotně znevýhodnění 4.a 5.ročník 2 Na škole byli dva žáci s poruchou pozornosti, nejsou zařazeni do speciálního vzdělávání. Proto nepatří mezi integrované. Z tohoto hlediska se jedná o žáky se speciálními potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění. Poskytujeme jim diferencovaný přístup, hodnocení a zohlednění specifických potíží dle Školského zákona č.561/2004sb. v platném znění, 16, ods.6 a vyhláška č. 73/2005 Sb). Na žádost rodičů v letošním roce byli na vyšetření dva žáci v PPP ve Zlíně. Na základě vyšetření byla jedna žákyně zařazena jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami podle Zákona č. 561/04 Sb., 16, odst.2, v platném znění. Typ: zdravotní postižení. Rozsah a závažnost poruchy odpovídá zařazení žáka do režimu speciálního vzdělání podle Vyhl.73/2005Sb., 3, odst.1, písm.a), v platném znění individuální integrace, druhý žák integraci nezískal. Na škole máme dobré výsledky u dětí v dyslektickém kroužku. Dyslektický kroužek je 2krát v týdnu. Navštěvují je dětí z různých problémových rodin, dětí zdravotně znevýhodněné a jedno dítě se spec. vzdělávacími potřebami typ: zdravotní postižení. Postupovali jsme dle návrhu z vyšetření PPP. Spolupracujeme s PPP ze Zlína a dalšími organizacemi zabývajícími se problematikou výchovy dětí např.: dětskou psycholožkou, dětskou lékařkou, učitelkami MŠ a s rodiči. 8

9 Soutěže, akce, projektové dny a přehlídky ve školním roce 2011/2012: PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV SOUTĚŽE SOUTĚŽÍCÍ UMÍSTĚNÍ Martin Tomšíček 2. místo- kraj HLEDÁNÍ literatura Ševců Erika region Jarek Hynčica kraj VESMÍR vv soutěž 6 žáků Vánoční zvonek Vávrová L. Ševců E. Přednáška prevence Policie šikana, chování, Matematická olympiáda Vávra, Tomšíček, Čech ČECH Daniel 2. místo Přírodovědná soutěž Vyvlečková, Esterková, Zábojník Výtvarné práce: 1. místo Poznej a chraň + VV Langášek, Vávra, Tomšíček 3. místo Požární ochrana - VV Vávra, Velikovská, Esterková, Juchelková Matematická soutěž - Klokánek Všichni Prokop Tomšíček - 1. místo Plný počet bodů - Cvrček Cyril a Metoděj - VV Velikovská, Esterková, Vávra, Zábojník Dopravní výchova-prevence Všichni žáci- přednáška ve škole TWISTER - VV ŠD Všichni DUNAJ - příroda - VV Všichni MC Donald s cup TV Všichni 1-3 ročník - 4. Místo 4-5 ročník - 2. Místo ATLETIKA ZLÍN TV Všichni Soutěž ASPV reg. Zlín 1. místo Michaela Sovjáková 2. místo Samantha Velikovská 3. místo Pavel Minařík PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN Country kroužek 2. místo Minimální preventivní program 3. místo kraj Uplatnění ve školičce v přírodě Přednáška Muzikoterapie - Bubnování Rytmus pro život akce i pro rodiče Hudební dílny 2krát v roce Hasík-přednáška hasiči Slušovice -- Všichni 2 x 2 hodiny prevence Šťastné stáří očima dětí VV Sovjáková, Vávra,Tomšíček,Grebeníček Vyvlečková, Velikovská, Esterková, Sládek, Juchelková, Vaculka Dopravní výchova- Malenovice - dopravní hřiště test a dovednosti na kole Všichni prevence Recitace - zpěv 3 školy ZŠ Neubuz, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina 45 soutěžících regionálního kola Spellování Vávra, Minařík, Esterková, Minařík 9.místo, Zábojník 19. místo, Zábojník Esterková 15. místo 9

10 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Doporučuje se uvést zejména : Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti). Významné mimoškolní aktivity žáků. Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce. Spolupráce se školami zařazenými v síti Zdravých škol, vypracování výukové CD, DVD z činností naší školy, absolventské DVD, CD metodika čtení pro 1. ročník. Žáci spoluautoři: Sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje - Hledání Publikační činnost články do místních novin, Zlínských novin, Učitelských novin, projekty, výstupy šablony, neboli metodické přípravy do hodin, pomůcky. Aktivity žáků Spolupracujeme s místními organizacemi Hasičů, se SK Neubuz, s ASPV Slušovice, velmi dobrá je spolupráce s obcí a zastupitelstvem obce Neubuz, s malotřídními školami v okolí: ZŠ Trnava, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina, s MŠ ze Slušovic, Hrobic, Všeminy a Březové. Tradiční akce školy, kulturní a vzdělávací výlety, vystoupení pro veřejnost Pasování prvnáčků ZOO Lešná poznávací a seznamovací výlet Vystoupení pro důchodce v Neubuzi, kulturní pásmo v pečovatelském domě Naděje Zlín, pečovatelský dům pro postižené Hrobice Dny zdraví Podzimní dny otevřených dveří projektové dny Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře- slavnostní předávání Slabikáře žákům - ohňostroj Trnavský vrch, projektový den běh se ZŠ Všemina běh obcí Neubuz Drakiáda spolupráce s Klubem rodičů Dopravní hřiště přednáška, zkoušky nanečisto Keramika na ZŠ Liptál pracovní dílna Praha vzdělávací a poznávací dvoudenní výlet pro 3.,4. a 5.ročník Podzimní vycházka spolupráce s SK Neubuz Plavecký výcvik pro všechny ročníky Mikulášská nadílka - projektový den, překážková dráha na hale Karneval - žáci kulturní vystoupení Vánoční jarmark ve Slušovicích a v Neubuzi, předtančení na plesech Vánoční vystoupení žáků v obci Neubuz, na Hrobicích domov důchodců, Zpívání u stromečku Pohádkový zápis vystoupení žáků Dny otevřených dveří Masopust projektové dny Velikonoční malování projekt ŠD Velikonoční pochod spolupráce s ASPV Slušovice Poznej a chraň Želechovice a Vsetín, přírodovědná soutěž Den Země ochrana přírody, sběr odpadů, sázení semínek a stromků, pomoc obci při jarním úklidu, výtvarné soutěže, projektový den Florball-Trnava spolupráce se ZŠ Pódiovky soutěž pohybových skladeb ve Zlíně- regionu a kraje Slet čarodějnic Projektový den ve škole Den matek kulturní vystoupení Kácení máje Slušovice vystoupení country kroužku a fléten 10

11 Pouť Den otevřených dveří ve škole, výstava, prezentace interaktivní tabule Dopravní hřiště zkoušky na dopravním hřišti v Malenovicích Pěvecká a recitační Jarní slavíček,soutěž se ZŠ Veselá, ZŠ Všemina Matematická soutěž Klokánek, Cvrček, matematická Olympiáda ve Zlíně Turnaj-vybíjená a fotbalu se ZŠ Veselá-pohár starosty spolupráce škol Naše první čtení pro MŠ návštěva MŠ ve škole projektové vyučování Školička v přírodě na Tesáku chata Slovan Promoce slavnostní ukončení školního roku Školní divadelní představení pohádky Princezna Koloběžka První Prázdninový tábor Pohořelice, spolupráce s ASPV Slušovice a SK Neubuz Divadla: Divadlo nejmladšího diváka předplatné 30 žáků ( chodí i předškoláci ) Divadlo z HK pohádka O veverce Zrzečce Loutkové divadlo paní Horákové Hodonín slušné chování -prevence Akce AŠSK Trnavský běh, McDonalďs CUP- AŠSK soutěže Soutěžní přehlídka country tanců, soustředění country kroužku ve škole- spaní Atletika regionální atletický čtyřboj ASPV Zlín, Turnaj McDonald s CUP -region Atletický čtyřboj ve Zlíně 11

12 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : ČŠI provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu ZŠ Neubuz. Srovnávací analýzou byl ŠVP ZV Neubuz Od hraní přes bádání k vědění uznán a ohodnocen takto: Uvedený dokument je v plném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poslední inspekce: Datum : října 2009, typ inspekce: inspekční činnost dle 174 odst. 2 písm.a),b),c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.vyhodnocení 3x dobrá praxe. Inspekční zpráva Předmět inspekční činnosti: Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zajišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školských vzdělávacích programů Celkové hodnocení školy Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Její činnost lze hodnotit jako příklad dobré praxe. Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání a na dobré úrovni zohledňovala vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola účelně využívala zdroje a prostředky. Celkové ekonomické podmínky školy měly požadovanou úroveň pro realizaci školního vzdělávacího programu. Rizikem bylo nedostatečné nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, vypracovávala plán preventivní strategie. Škola uskutečňovala vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který odpovídal požadavkům školského zákona a byl v plném souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP byl zveřejněn na přístupném místě. Vzdělávání žáků bylo příkladem dobré praxe. Škola rozvíjela osobnost žáků na velmi dobré úrovni, rozvíjení osobností žáků bylo příkladem dobré praxe. Vzdělávání žáků ve škole směřovalo k rozvoji základů klíčových kompetencí a zvyšování funkčních gramotností. Složení inspekčního týmu: Mgr. Jana Chodníčková, Mgr. Jan Svítil, Bc. Marie Janáčková 12

13 VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Charakteristika školy Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okres Zlín, patří mezi neúplné malotřídní základní školy se dvěma třídami. Byla zřízena obcí Neubuz již v roce Škola je zařazena do sítě škol , č. j. 1204/5, Od je škola právním subjektem, příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva obce Neubuz ze dne , číslo usnesení 9/2002. Škola se nachází ve dvou spojených budovách - pro výuku se využívají tři učebny, z toho jedna učebna slouží zároveň jako školní družina. Jednotlivé učebny jsou rozmístěny v přízemí a prvním patře. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 2 kabinety, kde je učitelská knihovna a pomůcky na tělesnou a výtvarnou výchovu, dále pak ředitelnu. Školní družina má svou hernu. Často je využíván pro svou činnost oddychový kout ve třídě a zastřešený dvorek. V letošním školním roce byla otevřena nová zrekonstruovaná školní jídelna s výdejnou obědů. Rekonstrukce stála korun, Počet dětí ve školním roce 2011/ 2012 byl 27, školní družinu navštěvuje 25 žáků. Vyučování probíhalo v I. třídě (1.a 4. ročník ) a II. třídě (2., 3. a 5. ročník). Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Třídní učitelka I.třídy byla paní ředitelka Mgr. Lydie Staroveská, třídní učitelka II. třídy v 1.pololetí byla paní učitelka Mgr. Olga Filipovičová, v 2.pololetí paní učitelka Mgr.Petra Výchopňová. Dále na škole učila na zástup paní učitelka Hana Červenková ( Př, Prv, Hv, VV ) a Hana Vávrová (TV). Ve školní družině učila paní vychovatelka Hana Vávrová, která studuje na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. v Kunovicích. Pedagogické studium je uskutečňováno v programu CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v oboru vychovatelství. Paní Kamila Garguláková zastávala funkci školnice s úklidem, obědy vydávala paní Blanka Juříková. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice, které na škole působily, při vzdělávání usilovaly o to, aby všestranně rozvíjely žákovy schopnosti, vedly je k vytváření odpovídajících znalostí, posilovaly a rozvíjely u nich morální a mravní zásady. Staraly se o jejich estetickou i etickou výchovu. V březnu byl Obecním úřad Neubuz vyhlášen konkurz na místo ředitelky ZŠ Neubuz, ten proběhl na Obecním úřadě v Neubuzi 15. června Dosavadní ředitelka se do konkurzu nepřihlásila. Proto dne 31. července 2012 ve své funkci ředitelky ZŠ Neubuz, okres Zlín, příspěvková organizace končí Mgr. Lydie Staroveská a od nastupuje nová ředitelka Mgr. Petra Výchopňová. Ke dni byl dohodou rozvázán pracovní poměr s paní Hanou Červenkovou. Paní učitelka nesplňuje kvalifikační předpoklady pro funkci vychovatelky, kterou dříve zastávala, ani učitelky základní školy. Vystudovala SPŠ pro učitelství MŠ, proto odchází učit do MŠ v Liptále. Rovnost příležitostí ke vzdělávání Školní matrika je vedena v elektronické podobě, důležité změny jsou zaznamenány. Škola identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňuje jejich potřeby a možnosti při výuce. Zabezpečuje žákům poradenskou činnost ve spolupráci pedagogickopsychologickou poradnou Zlín. Škola vzdělává jednoho žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Oblast výchovného poradenství plně zajišťovala ředitelka školy, která pracovala také jako dyslektická asistentka školy. 13

14 Průběh vzdělávání K naplňování vzdělávacích cílů škola využívá vlastní školní vzdělávací program pro žáky 1. až 5. ročníku. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Dále jsme využívali program Zdravá škola, do kterého byla škola zařazena 15. prosince 1999, s prvky Daltonského plánu a s ekologickou výchovou. Škola je držitelem titulu Ekoškola roku 2002 a nadále v tom duchu pokračuje. Výuku doplňuje tvořivé činnostní učení a množství malých projektů. Celoroční projekt na určité téma v každém školním roce vhodně doplňuje učivo ve všech vzdělávacích oblastech. Letošní rok jsme plnili ekologické a jiné vzdělávací projekty v celoroční hře nazvané Neobyčejná Šmoulí dobrodružství. V průběhu výuky jsou žáci vhodně motivováni a vedeni k využívání získaných poznatků. Projevují se samostatně, řeší problémy, spolupracují a respektují práci druhých, aktivně se zapojují do jednotlivých činností. Při práci na projektu je možné sledovat spolupráci žáků všech pěti ročníků školy, starší žáci jsou vzorem a oporou mladším. Citlivě a velmi vhodně spojené ročníky, projektové vyučování a výuka v blocích je společně s podnětným prostředím ukázkovým příkladem moderního vyučovacího procesu., který žáky nutí tvořivě a logicky myslet a také aktivně pracovat a zapojovat se do činností. Samozřejmostí je v průběhu výuky používání počítačů, které jsou umístěny v každé třídě. Také novinkou v letošním roce je výuka na interaktivní tabuli. Školní časopis Všeználek, který pod vedením pedagogů zpracovávají samotní žáci je důkazem spojení školní práce s praxí. Vybavenost školy Škola je velmi moderně vybavená. V každé třídě jsou k dispozici počítače s připojením na internet. V I. třídě jsou počítače nové. Slouží pro výuku informatiky. Obě třídy mají dataprojektor propojený s internetem. V II.třídě je pořízena z projektu EU peníze školám interaktivní tabule. (ze šablon je hrazeno korun, Sdružení rodičů a přátel školy Neubuz přispělo korun) Obě třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, vestavěnou stěnou na uložení pomůcek, didaktickou technikou, pěknými žákovskými stoly a lavicemi, učitelskými stoly. I školní družina je vybavena vestavěnou skříní na pomůcky, žákovskou knihovnou, učitelským stolem, hracím kobercem. Dvorek školy slouží školní družině, ale také k odpočinku dětí o přestávkách, je zastřešený. Kvalitu školy v letošním roce vyzdvihla i rekonstrukce školní jídelny a výdejny obědů. Její prostory se zvětšily. Slouží 24 žákům. Rekonstrukce stála korun z toho 400 tisíc korun bylo hrazeno z dotací státu. 14

15 Zapojení školy Škola je zapojena do rozvojového programu MŠMT EU peníze školám. V tomto roce s projektem končí. Celkově škola získala z projektu korun. Název projektu je Individualizace a inovace pro kvalitní výuku. Dále jsme zapojení do mezinárodního programu Škol podporující zdraví a získali jsme vypracováním projektu Certifikát Zdravé školy. Poslední autoevaluace byla v roce V projektu Ovoce do škol jsme již třetí rok. Každý rok i tento jsme vypracováním výukových projektů pro Nadaci Děti-kultura-sport získali dotaci korun. Dotace se použila na pomůcky pro žáky. ( flétny, CD, kroje do country ). Jsme držitelem titulu Ekoškola roku Nadále v této činnosti pokračujeme, účastníme se přírodovědných a ekologicky zaměřených soutěží. Ekologickou výchovou zařazujeme do vyučovacích předmětů a projektových dnech. Etickou výchovu vyučujeme v hodinách čtení, dramatické výchovy a v projektových dnech či na škole v přírodě. Velmi dobrá spolupráce je i se Sdružením rodičů a přátel školy Neubuz neboli Klubem rodičů. SRPŠ při ZŠ Neubuz bylo zaregistrované v roce Pomáhá při organizaci různých akcí ve škole a podporuje školu i finančně. Během let se vystřídalo několik skupin ve výboru rodičů. Nyní je předsedkyní Vladimíra Bačová, pokladnicí Eva Vyvlečková. Vždy to byli obětavci, kteří se snažili pro školu ledacos sehnat či zorganizovat různé akce. Pomáhali škole při organizaci Drakiády, karnevalu, školy v přírodě, Dne matek. Nebo zajišťovali ceny do tombol např. na Večírek pro rodiče, na karneval (výtěžek byl vždy využit pro činnost dětí ), také rodiče pomáhali při odvozu dětí na různé soutěže. Dny otevřených dveří se staly již tradicí. Rodiče se zúčastnili tvořivých dílen. Nejvíce před Vánocemi nebo Velikonocemi. Samozřejmě během těchto dnů se chodili dívat do hodin a sledovat ratolesti, jak jim to učení jde. Škola je otevřená pro veřejnost a každý má možnost nahlédnout na její činnost. Také využít prostorů pro školení či soustředění. Zatím toho využíval kroužek dramatické výchovy, country kroužek na soustředění se spaním, seniorům byl nabídnut kurz na počítače i místní hasiči využili školu na svou aktivitu. Vážíme si jakékoliv pomoci všech rodičů a za to jim patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale i od spokojených a usměvavých dětí, které chodí do naší školy rády. Další poděkování patří i sponzorům školy. Za posledních 10 let se nám podařilo získat od sponzorů přes korun. Za tuto finanční pomoc si škola mohla dovolit pořídit 2 počítače, 4 monitory, 2 DVD přehrávače, válec do kopírky, programy do počítače, výukové DVD nebo 2 LCD televize. Také velká pomoc pro žáky je, že jim SRPŠ přispívá ze sponzorských peněz na výuku plavání (700 Kč na žáka), dál hradí ohňostroj při Dnech otevřených dveří ve škole, či zábavné i výukové programy pro děti. (kouzelník Hadaš, přednášky ve škole v přírodě a jiné ) V letošním roce jsme získali od sponzorů 60 tisíc. Především jsme se snažili dětem zajistit technické vybavení pro výuku. Díky programu MŠMT se ze šablon, mohla pořídit interaktivní tabule, kterou už mají žáci na všech okolních školách. Zpestří nám výuku a pomůže dětem i se čtením. Pro menší počet žáků na škole však dotace od MŠMT nestačí. Proto jsme se snažili na její pořízení získat finance od okolních firem. SRPŠ nám přispělo na interaktivní tabuli díky těmto firmám korun. 15

16 Sponzoři ZŠ Neubuz, kteří dali 1000,-Kč a více... Nadace Děti, kultura a sport UH Mould-Matic Solutions s.r.o. Jaromír Zimmermann s.f.o. BROLA s.r.o. Pneu Vraník s.r.o Partr s.r.o. GREINER Packaging Slušovice s.r.o. Naturvita, a.s. TNS SERVIS s.r.o. Aton s.r.o. Gazel s.r.o. Pneuservis U pichlé duše - M Brož ASP CZECH s.r.o. Partnerství Spolupráce školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Starostka obce spolu s místostarostou vychází v maximální možné míře vstříc požadavkům školy. Cílem snahy představitelů obce a školy je škola, která slouží veřejnosti a její prostory slouží všem složkám v obci. Škola je zapsaná v rejstříku Komunitních škol. Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků je na nadstandardní úrovni. Rodiče mají možnost vstupovat do výuky volně v průběhu celého školního roku, jsou pro ně organizovány dny otevřených dveří spojené se zajímavými činnostmi. Kulturní vystoupení žáků, účast rodičů na projektech školy, to vše dokazovalo dobrou vzájemnou spolupráci. Informace o činnosti školy byly zveřejňovány nejen na webových stránkách školy, ale také ve školním časopise, místním a regionálním tisku, Učitelských listech a Učitelských novinách. Umožňujeme rozvoj talentovaným žákům nabídkou různých kroužků nebo přípravkou ke studiu na gymnazium. Účelná a velmi dobrá byla spolupráce školy s okolními malotřídními školami (Trnava, Veselá, Všemina), jejich společné sportovní, recitační, pěvecké soutěže vhodně doplňovaly výuku školy. Spoluprací se školskými zařízeními doplňovaly také mateřské školy ve Slušovicích, Hrobicích, Všemině a Březové. Dobrou úroveň má také spolupráce školy s ostatními organizacemi místních i slušovských hasičů, SK Neubuz a také ASPV Slušovice, které pomáhají škole při organizaci dětského sportovního tábora o letních prázdninách. Ve své činnosti škola spolupracuje s dalšími školami zařazenými do projektu Zdravá škola. Přehled spolupráce - instituce Obecní úřad Neubuz Rada školy Asociace českých Daltonských škol Pedagogická fakulta Ostrava Asociace Zdravých škol Okolní ZŠ školy a MŠ Místní organizace Sk Neubuz, ASPV Slušovice Plavecká škola Zlín Sponzoři školy firmy z okolí Rytmus pro život Alcedo Záchranná chovná stanice zvířat Hoštálková (paní Křupalová) Nadace Děti, Kultura a Sport 16

17 Naše škola žádala o školský grant Nadaci Děti Kultura a Sport z Uherského Hradiště, který podporoval mimoškolní aktivitu a pomoc starým lidem v domovech. Oba granty jsme získali. Také přispíváme sběrem papíru na život zvířátek v ZOO Lešná a účastníme se sbírky do fondu Sidus a CKP-Chrpa. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji do nemocnic a na je výběr a výchovu koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou pohybového aparátu (dětská mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce. Školská rada Školská rada Základní školy Neubuz má 5 členů. Předsedkyní Školské rady Neubuz, která byla zvolena dne je Ivana Hynčicová. Zasedání Školské rady: Školská rada ve školním roce 2011/2012 zasedala 2krát. Program 1. zasedání: 1) Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2010/ ) Seznámení se se školním vzdělávacím programem 3) Schválení školního řádu, hodnocení výsledků vzdělávání 4) Různé Seznámení Školské rady s rozborem hospodaření za 1.pololetí roku 2011 Informace o předkládaných požadavcích financovaných z rozpočtu zřizovatele a návrh rozpočtu provozních prostředků na rok 2012 a návrh investic a oprav z prostředků zřizovatele plánovaných na rok Informace o koncepčních záměrech školy Program 2.zasedání: 1) Seznámení Školské rady s Roční zprávou o hospodaření za rok ) Různé Aktuální projekty školy Prezentace školy odborné veřejnosti Byl proveden výběr zástupce do konkursní komise v souvislosti s vyhlášením konkurzu na místo ředitelky školy. Bubnování Rodiče, veřejnost, spolupráce muzikoterapie - 17

18 Na pedagogické radě zaměstnanců školy byl projednán návrh na hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení, na hodnocení se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. V roce 2012 proběhne v září autoevaluace projektu Zdravá škola. Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada září Dotazníkový průzkum mezi rodiči Duben 2012 Dotazníkový průzkum mezi žáky květen 2012 Testy Scio květen- červen 2012 Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly využity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy b) ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům c) rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností d) písemné podklady, zejména záznamy kontrol, vyhodnocení projektů školy e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Cermat a Scio f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory g) externí zdroje, materiály školských orgánů, obcí h) informace získané z regionálních či jiných medií V minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů. Při nejjednodušším způsobu byli rodiče požádáni o vyjádření co se jim na škole líbí, či nelíbí. Získali jsme tak velké množství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování. Viz.: Autoevaluace Zdravé školy Pro zvýšení objektivity hodnocení jsme využili také testů Cermat a Scio. Ty nám poskytly údaje o znalostech a vědomostech žáků. Testy byly prováděny individuálně, spolupráce s rodiči. Pro hodnocení pedagogickými pracovníky bylo využito nejen rozhovorů, ale také anonymních dotazníků a SWOT analýzy, což velmi pomohlo ke zlepšování klimatu školy a týmové spolupráce. Přání s vystoupením žáků naší školy v Domově pokojného stáří ve Zlíně stoleté stařence 18

19 Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Neubuz, školní rok Dotazník byl zadán rodičům v září na první informativní třídní schůzce. Žáci chodí do školy velmi rádi kromě jednoho žáka, komunikace s učitelkami i vedením školy je velmi dobrá. Kvalitu výuky českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy považují rodiče vcelku na velmi dobré úrovni - sami se mohli přesvědčit ze srovnávacích výsledků Scio testů, které řadí naši školu spíše za nadprůměrnou. Třídy jsou na velmi vysoké úrovni vybaveny počítači, DVD, projektory a dalšími pomůckami. Škola se snaží co nejvíce vyjít vstříc individuálním potřebám dětí, velmi si ceníme skvělé spolupráce s rodiči. Někteří uvedli, že považují za malinko náročnou domácí přípravu a přetěžování učením. Vztahy mezi žáky ve třídách jsou velmi dobré. Se šikanou se setkal jeden žák. Také byli spokojeni s organizací školní družiny, nabídkou mimoškolních aktivit- kroužků: (flétna, angličtina hrou, sportovní a pohybové hry, výtvarný kroužek a country kroužek). Současný způsob organizování třídních schůzek až na jednu výjimku všem vyhovujepřipomínáme, že každý má možnost přijít se kdykoli podívat do výuky a prodiskutovat potřebné informace s učitelkami. Někteří rodiče uvedli tyto zápory: chybí tělocvična není možnost výběr jídel ve školní jídelně větší spolupráce mezi učiteli a rodiči více se zaměřit na výuku informatiky - od 3. ročníku neaprobovanost učitelek individuální třídní schůzky hodně akcí častý výběr peněz na výukové programy a kulturní akce (programy pro děti částečně hrazeny klubem rodičů) jen pár rodičů nesouhlasí Nejvíce si zástupci žáků cení následujících bodů: vzájemná spolupráce starších a mladších žáků týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování vedení k samostatnosti individuální komunikace kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů všestranná nabídka mimoškolní činnosti široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěže Celkové hodnocení školy je velmi dobré. Projektový den Dny zdraví Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře Běh Neubuzí Spolupráce se ZŠ Všemina 19

20 Vyhodnocení dotazníku pro žáky ZŠ Neubuz, školní rok Dotazník byl zadán žákům v první polovině června. Dotazník vyplnilo 25 žáků ZŠ Neubuz. Dotazník psaly dvě skupiny ročník a ročník. Žáci chodí do školy celkem rádi, zároveň se jim líbí ve třídách, ve družince i v okolí školy. Většina z dětí má kamarády nejenom ve třídě, ale stýkají se spolu i po skončení vyučování. Někteří uvedli tyto zápory: posmívání a ubližování kamarádů rychlé pracovní tempo nedodržování pravidel ve třídě Nejvíce si žáci cení: kamarádů ve škole odpočinku a školních her pochval od učitelů vzájemná spolupráce starších a mladších žáků týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování vedení k samostatnosti individuální komunikace kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů všestranná nabídka mimoškolní činnosti široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěže Celkové hodnocení školy je velmi dobré. Školička v přírodě letos proběhla opět na Tesáku. Školička měla zaměření na ekologii, na život v lese a poznávání zvířátek. Velmi pěkné přenášky i s ukázkou živých zvířat nám zajistila paní Křupalová z útulku pro zvířátka z Hošťálkové. Také výuka bubnování na bubny sklidila veliký úspěch. Učila nás skupina Rytmus pro život, která se zabývá muzikoterapií. Školní rok končil slavnostní promocí žáků 5.ročníku a žákovským divadelním představením Princezna Koloběžka První. 20

21 Naše škola je známá svou aktivní činností jak ve vzdělávacích soutěžích, tak ve sportovních. Z 27 žáků na celé škole soutěží skoro všichni. Z toho jsou polovina mladší žáci, kteří teprve zkouší, co je to bojovat za tým nebo sám za sebe reprezentovat školu. Na konci roku se vyhodnocují nejlepší žáci z Daltonského učení. Ti získají pěkné odměny od Klubu rodičů. Odměny získají i nejlepší sběrači papíru, oceněni jsou i skupiny žáků z projektu z celoroční soutěže Neobyčejná Šmoulí putování. Již z tabulky je vidět, že nemalé úspěchy měli žáci i v matematické olympiádě ( 2. místo-reg. ), v matematickém Klokánku (1.místo-kraj), v literární soutěži Hledání (2. a 3. místo-kraj), ve výtvarné a přírodovědné soutěži Poznej a chraň (1.místo-reg.), soutěž v pódiových skladeb ve Zlíně ( 2.místo-reg.) viz.: předchozí tabulka str.9. Škola dětem zajišťuje v zimním období v rámci tělesné výchovy povinný plavecký výcvik ve všech ročnících na škole. Řešíme tím chybějící tělocvičnu. Finanční pomoc získáváme na zaplacení výuky od sponzorů z Klubu rodičů ZŠ Neubuz. Významnou akcí v naší škole byly dvoudenní Dny otevřených dveří na podzim a na jaře. Pro návštěvníky byly dveře otevřeny v době vyučování i po jeho skončení. Všechny přivítala vyzdobená školička a dvorek s neskutečným množstvím nápaditých výrobků ze zeleniny a podzimních plodů, které vyráběly děti za pomoci svých rodičů na jaře zase si poslechli rodiče jarní besídku pro maminky, na celé škole byla výstava z celoročních projektů, prezentovala se rodičům práce na interaktivní tabuli, galérie obrázků v jídelně a na dvorku ukázala jaké máme na škole skvělé umělce, velkým překvapením byl i raut, který si žáci sami uvařili a připravili. Rodiče mohli přijít i do vyučovacích hodin. Žáci se ve vyučování snažili předvést své vědomosti a znalosti co nejlépe. Někdy to šlo hladce, jindy se muselo víc zapřemýšlet. Podzimní dny byly zakončeny večerním průvodem s ohňostrojem na jaře poutí. Návštěvníci si tak mohli udělat představu o chodu školy a práci pedagogů, zavzpomínat na svá školní léta. Někteří strávili dlouhé chvíle nad fotografiemi a kronikami školy. Všechny dny zde panovala velmi hezká přátelská atmosféra. Dny otevřených dveří Prezentace práce na interaktivní tabuli galérie práce žáků ohňostroj 21

22 Další akce jako Zpívání u stromečku, uspořádala obec spolu se školou pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. I když měli žáci velmi málo času na nácvik vánočního pásma, zvládli všechno na výbornou. Prvňáčci se předvedli krátkou básničkou a hrou na flétny. Starší žáci přednášeli, zpívali koledy a hráli na flétny za doprovodu housliček paní učitelky Výchopňové. Dohromady pak vytvořili živý betlém a za svitu svíček a zpěvu koled vystoupení ukončili. Žáci svou hrou na flétnu a tancováním tanců zpestřují chvilky v domovech důchodců, na plesech, na večírku pro rodiče, na veřejných schůzích. Na jarmarcích prezentují své výrobky. Letos jsme zazpívali a zatancovali i stoleté babičce v domově Pokojného stáří ve Zlíně. Byla velice šťastná a žáci poznají, jak důležité je chovat se ke starým lidem ohleduplně a s láskou. V projektu I my budeme jednou staří si vyzkoušeli různé situace s kterými se mohou v životě setkat a také jak pomoci starším osamělým lidem a potěšit je. Mimoškolní činnost na škole Nepovinný předmět máme náboženství. Na škole jsou tyto kroužky: angličtina hrou, country kroužek, výtvarný kroužek v rámci školní družiny, výuka hry na flétnu, sportovní hry, florball, dramatický kroužek dle potřeby, kroužek tvoření na jaře i na Vánoce, informatika. Dále žáci navštěvují oddíl kopané, hasiče, aerobiku, taneční kroužek Zumbu v místních klubech. Mají svůj vlastní časopis Všeználek, do kterého si píší vlastní básně, povídky, křižovky, kvízy a články. Další akce jsou soutěže v přenesu a zpěvu Neubuzský slavíček, Hlemýždění, hip, hop, taneční soutěže, seznamovací výlet na Lešnou, drakiáda, Dýňové slavnosti, školička v přírodě na Tesáku, poznávací putování po Praze, atletický čtyřboj, sportovní turnaje, Slavnosti Slabikáře, projekt tradice obce - Masopust, Velikonoce, Vánoce, jarmark, Dny zdraví, vystoupení u Kácení máje, pohádkový zápis, divadlo nejmladšího diváka ve Zlíně atd. Všechny tyto aktivity jsou dobrou prevencí, vyplní volný čas dětí, naučí je samostatnosti, umí si rozvrhnout čas na učení a hraní. Nenudí se. 22

23 Naše škola se snaží dětem poskytnout co nejkvalitnější vzdělání, udržet si vysoký standart školy. Škola by se měla stát komunitním centrem obce. Nabízíme veřejnosti prostor a snažíme se spolupracovat s veřejností. Neustále se snažíme zlepšovat materiální podmínky školy a estetický vzhled. Aby se dětem ve škole líbilo, řídíme se školním devaterem vycházejícím ze zásad Daltonské školy: Uplatňujeme tyto zásady po celý rok: samostatnost, zodpovědnost, svoboda, spolupráce, individuální přístup, přátelské prostředí, komunikace, tolerance, tvořivost, vědomí kultury. Aby nás naše práce těšila, stačí nám, když uvidíme usměvavé děti, které se do školy těší. Chodí do ní radostně a bez stresů. Cílem naší školy je vytvořit kamarádské, tvořivé a tolerantní prostředí, které pomáhá dětem rozvíjet osobnost, sociální cítění a prosazování zdravého životního stylu pomocí nových přístupů ve výuce. Respektujeme individuální potřeby jedince vytvářením pozitivních podmínek pro jeho všestranný rozvoj. Řídíme se tímto citátem: Smát se hodně a často, získat si úctu moudrých lidí a lásku dětí, přijmout uznání čestných kritiků a snášet zradu falešných přátel, umět ocenit krásu, najít ve druhých to nejlepší, zanechat svět o trochu lepší, vědět, že aspoň jednomu člověku se dýchalo lépe proto, že jsme žili. To nazývám úspěch. Citát Ralpha Waldo Emersona Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy: Datum projednání na poradě pracovníků školy : 29.srpna 2012 Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Lydie Staroveská 23

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz

2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 28.8.2015 Neubuz Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více