VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12. Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská Neubuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12. Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská. 25.7.2012 Neubuz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/12 Vypracovala: Mgr. Lydie Staroveská Neubuz 1

2 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2011/2012 Charakteristika školského zařízení Základní škola Neubuz, ZO, IZO: Zřizovatel, adresa zřizovatele: obec Neubuz č. 65, Neubuz , IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: Jméno ředitele školy: Mgr. Lydie Staroveská,, datum jmenování: , potvrzení do funkce Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Lydie Staroveská , Datum zřízení (založení) školy:1890, datum zařazení do sítě poslední aktualizace v síti : , zápis do rejstříku identifikační číslo ředitelství v síti škol: Celková kapacita školy: 40 žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012: Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený na počet Počet žáků na ped.úvazek /skupin třídu ped.prac. /skupinu učitelů 1. stupeň , stupeň Školní , družina Školní x 26 x 0,250 x jídelna Jiné ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací č.j.mšmt školní rok 2011/2012 program v ročnících počet žáků ŠVP ZV 1. ročník 4 2. ročník 5 3.ročník 5 4.ročník 8 Obecná škola 5.ročník 5 celkem 27 Jiné * Zavádění prvků do všech ročníků z Daltonského plánu Program Zdravá škola Ekoškola Projektové vyučování, Hravě žij zdravě, Zelená planeta,tvořivé činnostní učení Postupně zařazujeme do programu prvky z Daltonského plánu. Do Zdravých škol byla škola zařazena 15. prosince V roce 2008/2009 jsme provedli inovaci školního programu podpory zdraví a získali další osvědčení. V roce 2002 jsme získali titul EKOŠKOLA ROKU Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěže a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračujeme v každém roce. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Ve školním roce 2002/2003 získala ocenění Zlínského kraje za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2003/04 se objevila mezi nejlepšími deseti školami.a v roce 2004/2005 byla škola oceněna za první místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji. V dalších letech jsme se umístili vždy střídavě na prvních třech místech. Ze Zlínského regionu jsme byli letos vyhodnoceni za rok 2011 na 3. místě. V roce 2008/2009 žáci zvítězili v Moravské projektové ekologické soutěži Namaluj svou planetu a postoupili do republikové soutěže v Praze, kde se umístili mezi prvními 10 školami v republice. V roce 2010 jsme v této soutěži získali cenu poroty. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/12: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 6 4,301 Externí pracovníci 3

4 Ped.pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, stupeň Roků poř.číslo funkce vzdělání, obor, aprobace praxe 1 Ředitelka 1,00 Učitelství r.+TV, VŠ 35 2 Učitelka 1,00 Učitelství 1.stupně + Hv 13 VŠ 3 Učitelka 0,545 Učit. MŠ středoškolské 26 SPŠ 4 vychovatelka 0,67 Středoškolské s maturitou 4 SŠ ped. 6 Učitelka TV, z EU CJ 0,318 Střední odborná škola s maturitou Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání : Vysokoškolské Aprobovanost výuky : 70% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/11: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 2 1,123 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 20010/11 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 školnice 0,81 Středoškolské s maturitou 2 topič 0,163 Středoškolské s maturitou 3 Kuchařka 0,25 Výuční list 4 4

5 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : PŘEHLED ŠKOLENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV ŠKOLENÍ JMÉNO DATUM CENA Školení bezpečnosti v tělesné výlety Staroveská Lydie výchově Vávrová Hana Čertovské dovádění Vávrová Hana Podzim - zima Staroveská Lydie Vávrová Hana Podzim - zima Výchopňová Petra Červenková Hana Angličtina pro školáky Výchopňová Petra Opravil - Komunikace s rodiči Staroveská Lydie Výchopňová Petra Červenková Hana Vávrová Hana Školení ředitelů Vizovice novelizace školského zákona nová platová stupnice Staroveská Lydie Seznamte se s ekoškolou Vávrová Hana Pekařová Ladislava Anglický jazyk Výchopňová Petra AJ STORYTELLING Vsetín Creative English Zlín Anglický jazyk - Brána jazyků Vávrová Hana Pekařová Ladislava Jenčkovi - hudební výchova Jaro Den matek Vávrová Hana Červenková Hana 5

6 Jenčkovi - hudební výchova - Jaro - besídky Staroveská Lydie Výchopňová Petra Interaktivní tabule Všichni učitelé Anglický jazyk Výchopňová Petra Školení pro učitele jazyků EJP Pekařová Ladislava Alcedo Výchopňová Petra Vávrová Hana Hry ve vyučování - nejen v matematice Staroveská Lydie Školní program EVVO V MŠ krok Výchopňová Petra Za Vávrová Hana krokem Povinná a nepovinná dokumentace Staroveská Lydie na předání a převzetí školy - Výchopňová Petra Brno Finanční náklady na DVPP jsou vyšší než získané prostředky. Proto část nákladů na vzdělávání si účastník hradí sám nebo z dotací EU školám. Část nám hradí i zřizovatel školy nebo Klub rodičů. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 : Zapsaní do 1. ročníku v lednu 2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.ročníku v září 2011 Zapsaní do 1.ročníku v lednu 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku v září

7 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/12: Učivo v jednotlivých ročnících bylo splněno a byl vytvořen dostatečný prostor k opakování a prohlubování učiva. V prvním až pátém ročníku prospělo 25 žáků s vyznamenáním. Nikdo nebyl hodnocen slovně. Jeden žák se dostal na Gymnázium ve Zlíně, jeden do Základní školy na Vsetíně se sportovním zaměřením, jeden žák bude pokračovat na ZŠ Trnava a dva žáci jdou na ZŠ Slušovice. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole. Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.). Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) Na škole velmi dobře pracují všechny paní učitelky v projektových dnech i v dyslektickém kroužku preventistka školy a dyslektická asistentka Lydie Staroveská ředitelka školy. Velmi dobře pracuje flétnový kroužek, který vede paní učitelka Petra Výchopňová a sportovní hry s country kroužkem, který vede paní vychovatelka Hana Vávrová. Bližší informace MPP. Přednášky: Akce: Bezpečnost na silnici dopravní hřiště a testy v Malenovicích-2x v roce Policie prohlídka zbraní práce policisty Spolupráce s hasiči, kroužek a společná akce na hřišti 2x přednáška z programu Hasík lektoři ze Slušovic, pracovní dílny Divadlo nejmladšího diváka - kultura Školička v přírodě zaměřena na prevenci patologických jevů Dny zdraví nábor do kroužků, využití volného času Tábor Pohořelice spolupráce SK Neubuz Muzikoterapie bubnování na bubny- pracovní dílny Loutkové divadlo námět chování, šikana prevence Country kroužek společenské chování, etická výchova Hra na flétnu nácvik na veřejné akce pro veřejnost Snížené stupně z chování na konci školního roku: Chování všech žáků bylo hodnoceno pouze 1.stupněm. Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 % ze všech žáků školy Neomluvené hodiny za školní rok 2010/11: 1. pololetí 0 2. pololetí 0 za školní rok 0 Počet % ze všech zameškaných hodin 7

8 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/12 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami 4. ročník 1 učení-individuální integrace Zdravotně znevýhodnění 4.a 5.ročník 2 Na škole byli dva žáci s poruchou pozornosti, nejsou zařazeni do speciálního vzdělávání. Proto nepatří mezi integrované. Z tohoto hlediska se jedná o žáky se speciálními potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění. Poskytujeme jim diferencovaný přístup, hodnocení a zohlednění specifických potíží dle Školského zákona č.561/2004sb. v platném znění, 16, ods.6 a vyhláška č. 73/2005 Sb). Na žádost rodičů v letošním roce byli na vyšetření dva žáci v PPP ve Zlíně. Na základě vyšetření byla jedna žákyně zařazena jako žák se speciálními vzdělávacími potřebami podle Zákona č. 561/04 Sb., 16, odst.2, v platném znění. Typ: zdravotní postižení. Rozsah a závažnost poruchy odpovídá zařazení žáka do režimu speciálního vzdělání podle Vyhl.73/2005Sb., 3, odst.1, písm.a), v platném znění individuální integrace, druhý žák integraci nezískal. Na škole máme dobré výsledky u dětí v dyslektickém kroužku. Dyslektický kroužek je 2krát v týdnu. Navštěvují je dětí z různých problémových rodin, dětí zdravotně znevýhodněné a jedno dítě se spec. vzdělávacími potřebami typ: zdravotní postižení. Postupovali jsme dle návrhu z vyšetření PPP. Spolupracujeme s PPP ze Zlína a dalšími organizacemi zabývajícími se problematikou výchovy dětí např.: dětskou psycholožkou, dětskou lékařkou, učitelkami MŠ a s rodiči. 8

9 Soutěže, akce, projektové dny a přehlídky ve školním roce 2011/2012: PŘEHLED SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV SOUTĚŽE SOUTĚŽÍCÍ UMÍSTĚNÍ Martin Tomšíček 2. místo- kraj HLEDÁNÍ literatura Ševců Erika region Jarek Hynčica kraj VESMÍR vv soutěž 6 žáků Vánoční zvonek Vávrová L. Ševců E. Přednáška prevence Policie šikana, chování, Matematická olympiáda Vávra, Tomšíček, Čech ČECH Daniel 2. místo Přírodovědná soutěž Vyvlečková, Esterková, Zábojník Výtvarné práce: 1. místo Poznej a chraň + VV Langášek, Vávra, Tomšíček 3. místo Požární ochrana - VV Vávra, Velikovská, Esterková, Juchelková Matematická soutěž - Klokánek Všichni Prokop Tomšíček - 1. místo Plný počet bodů - Cvrček Cyril a Metoděj - VV Velikovská, Esterková, Vávra, Zábojník Dopravní výchova-prevence Všichni žáci- přednáška ve škole TWISTER - VV ŠD Všichni DUNAJ - příroda - VV Všichni MC Donald s cup TV Všichni 1-3 ročník - 4. Místo 4-5 ročník - 2. Místo ATLETIKA ZLÍN TV Všichni Soutěž ASPV reg. Zlín 1. místo Michaela Sovjáková 2. místo Samantha Velikovská 3. místo Pavel Minařík PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN Country kroužek 2. místo Minimální preventivní program 3. místo kraj Uplatnění ve školičce v přírodě Přednáška Muzikoterapie - Bubnování Rytmus pro život akce i pro rodiče Hudební dílny 2krát v roce Hasík-přednáška hasiči Slušovice -- Všichni 2 x 2 hodiny prevence Šťastné stáří očima dětí VV Sovjáková, Vávra,Tomšíček,Grebeníček Vyvlečková, Velikovská, Esterková, Sládek, Juchelková, Vaculka Dopravní výchova- Malenovice - dopravní hřiště test a dovednosti na kole Všichni prevence Recitace - zpěv 3 školy ZŠ Neubuz, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina 45 soutěžících regionálního kola Spellování Vávra, Minařík, Esterková, Minařík 9.místo, Zábojník 19. místo, Zábojník Esterková 15. místo 9

10 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Doporučuje se uvést zejména : Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti). Významné mimoškolní aktivity žáků. Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce. Spolupráce se školami zařazenými v síti Zdravých škol, vypracování výukové CD, DVD z činností naší školy, absolventské DVD, CD metodika čtení pro 1. ročník. Žáci spoluautoři: Sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje - Hledání Publikační činnost články do místních novin, Zlínských novin, Učitelských novin, projekty, výstupy šablony, neboli metodické přípravy do hodin, pomůcky. Aktivity žáků Spolupracujeme s místními organizacemi Hasičů, se SK Neubuz, s ASPV Slušovice, velmi dobrá je spolupráce s obcí a zastupitelstvem obce Neubuz, s malotřídními školami v okolí: ZŠ Trnava, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina, s MŠ ze Slušovic, Hrobic, Všeminy a Březové. Tradiční akce školy, kulturní a vzdělávací výlety, vystoupení pro veřejnost Pasování prvnáčků ZOO Lešná poznávací a seznamovací výlet Vystoupení pro důchodce v Neubuzi, kulturní pásmo v pečovatelském domě Naděje Zlín, pečovatelský dům pro postižené Hrobice Dny zdraví Podzimní dny otevřených dveří projektové dny Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře- slavnostní předávání Slabikáře žákům - ohňostroj Trnavský vrch, projektový den běh se ZŠ Všemina běh obcí Neubuz Drakiáda spolupráce s Klubem rodičů Dopravní hřiště přednáška, zkoušky nanečisto Keramika na ZŠ Liptál pracovní dílna Praha vzdělávací a poznávací dvoudenní výlet pro 3.,4. a 5.ročník Podzimní vycházka spolupráce s SK Neubuz Plavecký výcvik pro všechny ročníky Mikulášská nadílka - projektový den, překážková dráha na hale Karneval - žáci kulturní vystoupení Vánoční jarmark ve Slušovicích a v Neubuzi, předtančení na plesech Vánoční vystoupení žáků v obci Neubuz, na Hrobicích domov důchodců, Zpívání u stromečku Pohádkový zápis vystoupení žáků Dny otevřených dveří Masopust projektové dny Velikonoční malování projekt ŠD Velikonoční pochod spolupráce s ASPV Slušovice Poznej a chraň Želechovice a Vsetín, přírodovědná soutěž Den Země ochrana přírody, sběr odpadů, sázení semínek a stromků, pomoc obci při jarním úklidu, výtvarné soutěže, projektový den Florball-Trnava spolupráce se ZŠ Pódiovky soutěž pohybových skladeb ve Zlíně- regionu a kraje Slet čarodějnic Projektový den ve škole Den matek kulturní vystoupení Kácení máje Slušovice vystoupení country kroužku a fléten 10

11 Pouť Den otevřených dveří ve škole, výstava, prezentace interaktivní tabule Dopravní hřiště zkoušky na dopravním hřišti v Malenovicích Pěvecká a recitační Jarní slavíček,soutěž se ZŠ Veselá, ZŠ Všemina Matematická soutěž Klokánek, Cvrček, matematická Olympiáda ve Zlíně Turnaj-vybíjená a fotbalu se ZŠ Veselá-pohár starosty spolupráce škol Naše první čtení pro MŠ návštěva MŠ ve škole projektové vyučování Školička v přírodě na Tesáku chata Slovan Promoce slavnostní ukončení školního roku Školní divadelní představení pohádky Princezna Koloběžka První Prázdninový tábor Pohořelice, spolupráce s ASPV Slušovice a SK Neubuz Divadla: Divadlo nejmladšího diváka předplatné 30 žáků ( chodí i předškoláci ) Divadlo z HK pohádka O veverce Zrzečce Loutkové divadlo paní Horákové Hodonín slušné chování -prevence Akce AŠSK Trnavský běh, McDonalďs CUP- AŠSK soutěže Soutěžní přehlídka country tanců, soustředění country kroužku ve škole- spaní Atletika regionální atletický čtyřboj ASPV Zlín, Turnaj McDonald s CUP -region Atletický čtyřboj ve Zlíně 11

12 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : ČŠI provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu ZŠ Neubuz. Srovnávací analýzou byl ŠVP ZV Neubuz Od hraní přes bádání k vědění uznán a ohodnocen takto: Uvedený dokument je v plném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poslední inspekce: Datum : října 2009, typ inspekce: inspekční činnost dle 174 odst. 2 písm.a),b),c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.vyhodnocení 3x dobrá praxe. Inspekční zpráva Předmět inspekční činnosti: Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zajišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školských vzdělávacích programů Celkové hodnocení školy Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Její činnost lze hodnotit jako příklad dobré praxe. Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání a na dobré úrovni zohledňovala vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola účelně využívala zdroje a prostředky. Celkové ekonomické podmínky školy měly požadovanou úroveň pro realizaci školního vzdělávacího programu. Rizikem bylo nedostatečné nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, vypracovávala plán preventivní strategie. Škola uskutečňovala vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který odpovídal požadavkům školského zákona a byl v plném souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP byl zveřejněn na přístupném místě. Vzdělávání žáků bylo příkladem dobré praxe. Škola rozvíjela osobnost žáků na velmi dobré úrovni, rozvíjení osobností žáků bylo příkladem dobré praxe. Vzdělávání žáků ve škole směřovalo k rozvoji základů klíčových kompetencí a zvyšování funkčních gramotností. Složení inspekčního týmu: Mgr. Jana Chodníčková, Mgr. Jan Svítil, Bc. Marie Janáčková 12

13 VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Charakteristika školy Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okres Zlín, patří mezi neúplné malotřídní základní školy se dvěma třídami. Byla zřízena obcí Neubuz již v roce Škola je zařazena do sítě škol , č. j. 1204/5, Od je škola právním subjektem, příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva obce Neubuz ze dne , číslo usnesení 9/2002. Škola se nachází ve dvou spojených budovách - pro výuku se využívají tři učebny, z toho jedna učebna slouží zároveň jako školní družina. Jednotlivé učebny jsou rozmístěny v přízemí a prvním patře. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 2 kabinety, kde je učitelská knihovna a pomůcky na tělesnou a výtvarnou výchovu, dále pak ředitelnu. Školní družina má svou hernu. Často je využíván pro svou činnost oddychový kout ve třídě a zastřešený dvorek. V letošním školním roce byla otevřena nová zrekonstruovaná školní jídelna s výdejnou obědů. Rekonstrukce stála korun, Počet dětí ve školním roce 2011/ 2012 byl 27, školní družinu navštěvuje 25 žáků. Vyučování probíhalo v I. třídě (1.a 4. ročník ) a II. třídě (2., 3. a 5. ročník). Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Třídní učitelka I.třídy byla paní ředitelka Mgr. Lydie Staroveská, třídní učitelka II. třídy v 1.pololetí byla paní učitelka Mgr. Olga Filipovičová, v 2.pololetí paní učitelka Mgr.Petra Výchopňová. Dále na škole učila na zástup paní učitelka Hana Červenková ( Př, Prv, Hv, VV ) a Hana Vávrová (TV). Ve školní družině učila paní vychovatelka Hana Vávrová, která studuje na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. v Kunovicích. Pedagogické studium je uskutečňováno v programu CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v oboru vychovatelství. Paní Kamila Garguláková zastávala funkci školnice s úklidem, obědy vydávala paní Blanka Juříková. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice, které na škole působily, při vzdělávání usilovaly o to, aby všestranně rozvíjely žákovy schopnosti, vedly je k vytváření odpovídajících znalostí, posilovaly a rozvíjely u nich morální a mravní zásady. Staraly se o jejich estetickou i etickou výchovu. V březnu byl Obecním úřad Neubuz vyhlášen konkurz na místo ředitelky ZŠ Neubuz, ten proběhl na Obecním úřadě v Neubuzi 15. června Dosavadní ředitelka se do konkurzu nepřihlásila. Proto dne 31. července 2012 ve své funkci ředitelky ZŠ Neubuz, okres Zlín, příspěvková organizace končí Mgr. Lydie Staroveská a od nastupuje nová ředitelka Mgr. Petra Výchopňová. Ke dni byl dohodou rozvázán pracovní poměr s paní Hanou Červenkovou. Paní učitelka nesplňuje kvalifikační předpoklady pro funkci vychovatelky, kterou dříve zastávala, ani učitelky základní školy. Vystudovala SPŠ pro učitelství MŠ, proto odchází učit do MŠ v Liptále. Rovnost příležitostí ke vzdělávání Školní matrika je vedena v elektronické podobě, důležité změny jsou zaznamenány. Škola identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňuje jejich potřeby a možnosti při výuce. Zabezpečuje žákům poradenskou činnost ve spolupráci pedagogickopsychologickou poradnou Zlín. Škola vzdělává jednoho žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Oblast výchovného poradenství plně zajišťovala ředitelka školy, která pracovala také jako dyslektická asistentka školy. 13

14 Průběh vzdělávání K naplňování vzdělávacích cílů škola využívá vlastní školní vzdělávací program pro žáky 1. až 5. ročníku. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Dále jsme využívali program Zdravá škola, do kterého byla škola zařazena 15. prosince 1999, s prvky Daltonského plánu a s ekologickou výchovou. Škola je držitelem titulu Ekoškola roku 2002 a nadále v tom duchu pokračuje. Výuku doplňuje tvořivé činnostní učení a množství malých projektů. Celoroční projekt na určité téma v každém školním roce vhodně doplňuje učivo ve všech vzdělávacích oblastech. Letošní rok jsme plnili ekologické a jiné vzdělávací projekty v celoroční hře nazvané Neobyčejná Šmoulí dobrodružství. V průběhu výuky jsou žáci vhodně motivováni a vedeni k využívání získaných poznatků. Projevují se samostatně, řeší problémy, spolupracují a respektují práci druhých, aktivně se zapojují do jednotlivých činností. Při práci na projektu je možné sledovat spolupráci žáků všech pěti ročníků školy, starší žáci jsou vzorem a oporou mladším. Citlivě a velmi vhodně spojené ročníky, projektové vyučování a výuka v blocích je společně s podnětným prostředím ukázkovým příkladem moderního vyučovacího procesu., který žáky nutí tvořivě a logicky myslet a také aktivně pracovat a zapojovat se do činností. Samozřejmostí je v průběhu výuky používání počítačů, které jsou umístěny v každé třídě. Také novinkou v letošním roce je výuka na interaktivní tabuli. Školní časopis Všeználek, který pod vedením pedagogů zpracovávají samotní žáci je důkazem spojení školní práce s praxí. Vybavenost školy Škola je velmi moderně vybavená. V každé třídě jsou k dispozici počítače s připojením na internet. V I. třídě jsou počítače nové. Slouží pro výuku informatiky. Obě třídy mají dataprojektor propojený s internetem. V II.třídě je pořízena z projektu EU peníze školám interaktivní tabule. (ze šablon je hrazeno korun, Sdružení rodičů a přátel školy Neubuz přispělo korun) Obě třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, vestavěnou stěnou na uložení pomůcek, didaktickou technikou, pěknými žákovskými stoly a lavicemi, učitelskými stoly. I školní družina je vybavena vestavěnou skříní na pomůcky, žákovskou knihovnou, učitelským stolem, hracím kobercem. Dvorek školy slouží školní družině, ale také k odpočinku dětí o přestávkách, je zastřešený. Kvalitu školy v letošním roce vyzdvihla i rekonstrukce školní jídelny a výdejny obědů. Její prostory se zvětšily. Slouží 24 žákům. Rekonstrukce stála korun z toho 400 tisíc korun bylo hrazeno z dotací státu. 14

15 Zapojení školy Škola je zapojena do rozvojového programu MŠMT EU peníze školám. V tomto roce s projektem končí. Celkově škola získala z projektu korun. Název projektu je Individualizace a inovace pro kvalitní výuku. Dále jsme zapojení do mezinárodního programu Škol podporující zdraví a získali jsme vypracováním projektu Certifikát Zdravé školy. Poslední autoevaluace byla v roce V projektu Ovoce do škol jsme již třetí rok. Každý rok i tento jsme vypracováním výukových projektů pro Nadaci Děti-kultura-sport získali dotaci korun. Dotace se použila na pomůcky pro žáky. ( flétny, CD, kroje do country ). Jsme držitelem titulu Ekoškola roku Nadále v této činnosti pokračujeme, účastníme se přírodovědných a ekologicky zaměřených soutěží. Ekologickou výchovou zařazujeme do vyučovacích předmětů a projektových dnech. Etickou výchovu vyučujeme v hodinách čtení, dramatické výchovy a v projektových dnech či na škole v přírodě. Velmi dobrá spolupráce je i se Sdružením rodičů a přátel školy Neubuz neboli Klubem rodičů. SRPŠ při ZŠ Neubuz bylo zaregistrované v roce Pomáhá při organizaci různých akcí ve škole a podporuje školu i finančně. Během let se vystřídalo několik skupin ve výboru rodičů. Nyní je předsedkyní Vladimíra Bačová, pokladnicí Eva Vyvlečková. Vždy to byli obětavci, kteří se snažili pro školu ledacos sehnat či zorganizovat různé akce. Pomáhali škole při organizaci Drakiády, karnevalu, školy v přírodě, Dne matek. Nebo zajišťovali ceny do tombol např. na Večírek pro rodiče, na karneval (výtěžek byl vždy využit pro činnost dětí ), také rodiče pomáhali při odvozu dětí na různé soutěže. Dny otevřených dveří se staly již tradicí. Rodiče se zúčastnili tvořivých dílen. Nejvíce před Vánocemi nebo Velikonocemi. Samozřejmě během těchto dnů se chodili dívat do hodin a sledovat ratolesti, jak jim to učení jde. Škola je otevřená pro veřejnost a každý má možnost nahlédnout na její činnost. Také využít prostorů pro školení či soustředění. Zatím toho využíval kroužek dramatické výchovy, country kroužek na soustředění se spaním, seniorům byl nabídnut kurz na počítače i místní hasiči využili školu na svou aktivitu. Vážíme si jakékoliv pomoci všech rodičů a za to jim patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale i od spokojených a usměvavých dětí, které chodí do naší školy rády. Další poděkování patří i sponzorům školy. Za posledních 10 let se nám podařilo získat od sponzorů přes korun. Za tuto finanční pomoc si škola mohla dovolit pořídit 2 počítače, 4 monitory, 2 DVD přehrávače, válec do kopírky, programy do počítače, výukové DVD nebo 2 LCD televize. Také velká pomoc pro žáky je, že jim SRPŠ přispívá ze sponzorských peněz na výuku plavání (700 Kč na žáka), dál hradí ohňostroj při Dnech otevřených dveří ve škole, či zábavné i výukové programy pro děti. (kouzelník Hadaš, přednášky ve škole v přírodě a jiné ) V letošním roce jsme získali od sponzorů 60 tisíc. Především jsme se snažili dětem zajistit technické vybavení pro výuku. Díky programu MŠMT se ze šablon, mohla pořídit interaktivní tabule, kterou už mají žáci na všech okolních školách. Zpestří nám výuku a pomůže dětem i se čtením. Pro menší počet žáků na škole však dotace od MŠMT nestačí. Proto jsme se snažili na její pořízení získat finance od okolních firem. SRPŠ nám přispělo na interaktivní tabuli díky těmto firmám korun. 15

16 Sponzoři ZŠ Neubuz, kteří dali 1000,-Kč a více... Nadace Děti, kultura a sport UH Mould-Matic Solutions s.r.o. Jaromír Zimmermann s.f.o. BROLA s.r.o. Pneu Vraník s.r.o Partr s.r.o. GREINER Packaging Slušovice s.r.o. Naturvita, a.s. TNS SERVIS s.r.o. Aton s.r.o. Gazel s.r.o. Pneuservis U pichlé duše - M Brož ASP CZECH s.r.o. Partnerství Spolupráce školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Starostka obce spolu s místostarostou vychází v maximální možné míře vstříc požadavkům školy. Cílem snahy představitelů obce a školy je škola, která slouží veřejnosti a její prostory slouží všem složkám v obci. Škola je zapsaná v rejstříku Komunitních škol. Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků je na nadstandardní úrovni. Rodiče mají možnost vstupovat do výuky volně v průběhu celého školního roku, jsou pro ně organizovány dny otevřených dveří spojené se zajímavými činnostmi. Kulturní vystoupení žáků, účast rodičů na projektech školy, to vše dokazovalo dobrou vzájemnou spolupráci. Informace o činnosti školy byly zveřejňovány nejen na webových stránkách školy, ale také ve školním časopise, místním a regionálním tisku, Učitelských listech a Učitelských novinách. Umožňujeme rozvoj talentovaným žákům nabídkou různých kroužků nebo přípravkou ke studiu na gymnazium. Účelná a velmi dobrá byla spolupráce školy s okolními malotřídními školami (Trnava, Veselá, Všemina), jejich společné sportovní, recitační, pěvecké soutěže vhodně doplňovaly výuku školy. Spoluprací se školskými zařízeními doplňovaly také mateřské školy ve Slušovicích, Hrobicích, Všemině a Březové. Dobrou úroveň má také spolupráce školy s ostatními organizacemi místních i slušovských hasičů, SK Neubuz a také ASPV Slušovice, které pomáhají škole při organizaci dětského sportovního tábora o letních prázdninách. Ve své činnosti škola spolupracuje s dalšími školami zařazenými do projektu Zdravá škola. Přehled spolupráce - instituce Obecní úřad Neubuz Rada školy Asociace českých Daltonských škol Pedagogická fakulta Ostrava Asociace Zdravých škol Okolní ZŠ školy a MŠ Místní organizace Sk Neubuz, ASPV Slušovice Plavecká škola Zlín Sponzoři školy firmy z okolí Rytmus pro život Alcedo Záchranná chovná stanice zvířat Hoštálková (paní Křupalová) Nadace Děti, Kultura a Sport 16

17 Naše škola žádala o školský grant Nadaci Děti Kultura a Sport z Uherského Hradiště, který podporoval mimoškolní aktivitu a pomoc starým lidem v domovech. Oba granty jsme získali. Také přispíváme sběrem papíru na život zvířátek v ZOO Lešná a účastníme se sbírky do fondu Sidus a CKP-Chrpa. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji do nemocnic a na je výběr a výchovu koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou pohybového aparátu (dětská mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce. Školská rada Školská rada Základní školy Neubuz má 5 členů. Předsedkyní Školské rady Neubuz, která byla zvolena dne je Ivana Hynčicová. Zasedání Školské rady: Školská rada ve školním roce 2011/2012 zasedala 2krát. Program 1. zasedání: 1) Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2010/ ) Seznámení se se školním vzdělávacím programem 3) Schválení školního řádu, hodnocení výsledků vzdělávání 4) Různé Seznámení Školské rady s rozborem hospodaření za 1.pololetí roku 2011 Informace o předkládaných požadavcích financovaných z rozpočtu zřizovatele a návrh rozpočtu provozních prostředků na rok 2012 a návrh investic a oprav z prostředků zřizovatele plánovaných na rok Informace o koncepčních záměrech školy Program 2.zasedání: 1) Seznámení Školské rady s Roční zprávou o hospodaření za rok ) Různé Aktuální projekty školy Prezentace školy odborné veřejnosti Byl proveden výběr zástupce do konkursní komise v souvislosti s vyhlášením konkurzu na místo ředitelky školy. Bubnování Rodiče, veřejnost, spolupráce muzikoterapie - 17

18 Na pedagogické radě zaměstnanců školy byl projednán návrh na hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení, na hodnocení se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. V roce 2012 proběhne v září autoevaluace projektu Zdravá škola. Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada září Dotazníkový průzkum mezi rodiči Duben 2012 Dotazníkový průzkum mezi žáky květen 2012 Testy Scio květen- červen 2012 Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly využity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy b) ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům c) rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností d) písemné podklady, zejména záznamy kontrol, vyhodnocení projektů školy e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Cermat a Scio f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory g) externí zdroje, materiály školských orgánů, obcí h) informace získané z regionálních či jiných medií V minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů. Při nejjednodušším způsobu byli rodiče požádáni o vyjádření co se jim na škole líbí, či nelíbí. Získali jsme tak velké množství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování. Viz.: Autoevaluace Zdravé školy Pro zvýšení objektivity hodnocení jsme využili také testů Cermat a Scio. Ty nám poskytly údaje o znalostech a vědomostech žáků. Testy byly prováděny individuálně, spolupráce s rodiči. Pro hodnocení pedagogickými pracovníky bylo využito nejen rozhovorů, ale také anonymních dotazníků a SWOT analýzy, což velmi pomohlo ke zlepšování klimatu školy a týmové spolupráce. Přání s vystoupením žáků naší školy v Domově pokojného stáří ve Zlíně stoleté stařence 18

19 Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Neubuz, školní rok Dotazník byl zadán rodičům v září na první informativní třídní schůzce. Žáci chodí do školy velmi rádi kromě jednoho žáka, komunikace s učitelkami i vedením školy je velmi dobrá. Kvalitu výuky českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy považují rodiče vcelku na velmi dobré úrovni - sami se mohli přesvědčit ze srovnávacích výsledků Scio testů, které řadí naši školu spíše za nadprůměrnou. Třídy jsou na velmi vysoké úrovni vybaveny počítači, DVD, projektory a dalšími pomůckami. Škola se snaží co nejvíce vyjít vstříc individuálním potřebám dětí, velmi si ceníme skvělé spolupráce s rodiči. Někteří uvedli, že považují za malinko náročnou domácí přípravu a přetěžování učením. Vztahy mezi žáky ve třídách jsou velmi dobré. Se šikanou se setkal jeden žák. Také byli spokojeni s organizací školní družiny, nabídkou mimoškolních aktivit- kroužků: (flétna, angličtina hrou, sportovní a pohybové hry, výtvarný kroužek a country kroužek). Současný způsob organizování třídních schůzek až na jednu výjimku všem vyhovujepřipomínáme, že každý má možnost přijít se kdykoli podívat do výuky a prodiskutovat potřebné informace s učitelkami. Někteří rodiče uvedli tyto zápory: chybí tělocvična není možnost výběr jídel ve školní jídelně větší spolupráce mezi učiteli a rodiči více se zaměřit na výuku informatiky - od 3. ročníku neaprobovanost učitelek individuální třídní schůzky hodně akcí častý výběr peněz na výukové programy a kulturní akce (programy pro děti částečně hrazeny klubem rodičů) jen pár rodičů nesouhlasí Nejvíce si zástupci žáků cení následujících bodů: vzájemná spolupráce starších a mladších žáků týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování vedení k samostatnosti individuální komunikace kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů všestranná nabídka mimoškolní činnosti široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěže Celkové hodnocení školy je velmi dobré. Projektový den Dny zdraví Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře Běh Neubuzí Spolupráce se ZŠ Všemina 19

20 Vyhodnocení dotazníku pro žáky ZŠ Neubuz, školní rok Dotazník byl zadán žákům v první polovině června. Dotazník vyplnilo 25 žáků ZŠ Neubuz. Dotazník psaly dvě skupiny ročník a ročník. Žáci chodí do školy celkem rádi, zároveň se jim líbí ve třídách, ve družince i v okolí školy. Většina z dětí má kamarády nejenom ve třídě, ale stýkají se spolu i po skončení vyučování. Někteří uvedli tyto zápory: posmívání a ubližování kamarádů rychlé pracovní tempo nedodržování pravidel ve třídě Nejvíce si žáci cení: kamarádů ve škole odpočinku a školních her pochval od učitelů vzájemná spolupráce starších a mladších žáků týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování vedení k samostatnosti individuální komunikace kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů všestranná nabídka mimoškolní činnosti široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěže Celkové hodnocení školy je velmi dobré. Školička v přírodě letos proběhla opět na Tesáku. Školička měla zaměření na ekologii, na život v lese a poznávání zvířátek. Velmi pěkné přenášky i s ukázkou živých zvířat nám zajistila paní Křupalová z útulku pro zvířátka z Hošťálkové. Také výuka bubnování na bubny sklidila veliký úspěch. Učila nás skupina Rytmus pro život, která se zabývá muzikoterapií. Školní rok končil slavnostní promocí žáků 5.ročníku a žákovským divadelním představením Princezna Koloběžka První. 20

21 Naše škola je známá svou aktivní činností jak ve vzdělávacích soutěžích, tak ve sportovních. Z 27 žáků na celé škole soutěží skoro všichni. Z toho jsou polovina mladší žáci, kteří teprve zkouší, co je to bojovat za tým nebo sám za sebe reprezentovat školu. Na konci roku se vyhodnocují nejlepší žáci z Daltonského učení. Ti získají pěkné odměny od Klubu rodičů. Odměny získají i nejlepší sběrači papíru, oceněni jsou i skupiny žáků z projektu z celoroční soutěže Neobyčejná Šmoulí putování. Již z tabulky je vidět, že nemalé úspěchy měli žáci i v matematické olympiádě ( 2. místo-reg. ), v matematickém Klokánku (1.místo-kraj), v literární soutěži Hledání (2. a 3. místo-kraj), ve výtvarné a přírodovědné soutěži Poznej a chraň (1.místo-reg.), soutěž v pódiových skladeb ve Zlíně ( 2.místo-reg.) viz.: předchozí tabulka str.9. Škola dětem zajišťuje v zimním období v rámci tělesné výchovy povinný plavecký výcvik ve všech ročnících na škole. Řešíme tím chybějící tělocvičnu. Finanční pomoc získáváme na zaplacení výuky od sponzorů z Klubu rodičů ZŠ Neubuz. Významnou akcí v naší škole byly dvoudenní Dny otevřených dveří na podzim a na jaře. Pro návštěvníky byly dveře otevřeny v době vyučování i po jeho skončení. Všechny přivítala vyzdobená školička a dvorek s neskutečným množstvím nápaditých výrobků ze zeleniny a podzimních plodů, které vyráběly děti za pomoci svých rodičů na jaře zase si poslechli rodiče jarní besídku pro maminky, na celé škole byla výstava z celoročních projektů, prezentovala se rodičům práce na interaktivní tabuli, galérie obrázků v jídelně a na dvorku ukázala jaké máme na škole skvělé umělce, velkým překvapením byl i raut, který si žáci sami uvařili a připravili. Rodiče mohli přijít i do vyučovacích hodin. Žáci se ve vyučování snažili předvést své vědomosti a znalosti co nejlépe. Někdy to šlo hladce, jindy se muselo víc zapřemýšlet. Podzimní dny byly zakončeny večerním průvodem s ohňostrojem na jaře poutí. Návštěvníci si tak mohli udělat představu o chodu školy a práci pedagogů, zavzpomínat na svá školní léta. Někteří strávili dlouhé chvíle nad fotografiemi a kronikami školy. Všechny dny zde panovala velmi hezká přátelská atmosféra. Dny otevřených dveří Prezentace práce na interaktivní tabuli galérie práce žáků ohňostroj 21

22 Další akce jako Zpívání u stromečku, uspořádala obec spolu se školou pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. I když měli žáci velmi málo času na nácvik vánočního pásma, zvládli všechno na výbornou. Prvňáčci se předvedli krátkou básničkou a hrou na flétny. Starší žáci přednášeli, zpívali koledy a hráli na flétny za doprovodu housliček paní učitelky Výchopňové. Dohromady pak vytvořili živý betlém a za svitu svíček a zpěvu koled vystoupení ukončili. Žáci svou hrou na flétnu a tancováním tanců zpestřují chvilky v domovech důchodců, na plesech, na večírku pro rodiče, na veřejných schůzích. Na jarmarcích prezentují své výrobky. Letos jsme zazpívali a zatancovali i stoleté babičce v domově Pokojného stáří ve Zlíně. Byla velice šťastná a žáci poznají, jak důležité je chovat se ke starým lidem ohleduplně a s láskou. V projektu I my budeme jednou staří si vyzkoušeli různé situace s kterými se mohou v životě setkat a také jak pomoci starším osamělým lidem a potěšit je. Mimoškolní činnost na škole Nepovinný předmět máme náboženství. Na škole jsou tyto kroužky: angličtina hrou, country kroužek, výtvarný kroužek v rámci školní družiny, výuka hry na flétnu, sportovní hry, florball, dramatický kroužek dle potřeby, kroužek tvoření na jaře i na Vánoce, informatika. Dále žáci navštěvují oddíl kopané, hasiče, aerobiku, taneční kroužek Zumbu v místních klubech. Mají svůj vlastní časopis Všeználek, do kterého si píší vlastní básně, povídky, křižovky, kvízy a články. Další akce jsou soutěže v přenesu a zpěvu Neubuzský slavíček, Hlemýždění, hip, hop, taneční soutěže, seznamovací výlet na Lešnou, drakiáda, Dýňové slavnosti, školička v přírodě na Tesáku, poznávací putování po Praze, atletický čtyřboj, sportovní turnaje, Slavnosti Slabikáře, projekt tradice obce - Masopust, Velikonoce, Vánoce, jarmark, Dny zdraví, vystoupení u Kácení máje, pohádkový zápis, divadlo nejmladšího diváka ve Zlíně atd. Všechny tyto aktivity jsou dobrou prevencí, vyplní volný čas dětí, naučí je samostatnosti, umí si rozvrhnout čas na učení a hraní. Nenudí se. 22

23 Naše škola se snaží dětem poskytnout co nejkvalitnější vzdělání, udržet si vysoký standart školy. Škola by se měla stát komunitním centrem obce. Nabízíme veřejnosti prostor a snažíme se spolupracovat s veřejností. Neustále se snažíme zlepšovat materiální podmínky školy a estetický vzhled. Aby se dětem ve škole líbilo, řídíme se školním devaterem vycházejícím ze zásad Daltonské školy: Uplatňujeme tyto zásady po celý rok: samostatnost, zodpovědnost, svoboda, spolupráce, individuální přístup, přátelské prostředí, komunikace, tolerance, tvořivost, vědomí kultury. Aby nás naše práce těšila, stačí nám, když uvidíme usměvavé děti, které se do školy těší. Chodí do ní radostně a bez stresů. Cílem naší školy je vytvořit kamarádské, tvořivé a tolerantní prostředí, které pomáhá dětem rozvíjet osobnost, sociální cítění a prosazování zdravého životního stylu pomocí nových přístupů ve výuce. Respektujeme individuální potřeby jedince vytvářením pozitivních podmínek pro jeho všestranný rozvoj. Řídíme se tímto citátem: Smát se hodně a často, získat si úctu moudrých lidí a lásku dětí, přijmout uznání čestných kritiků a snášet zradu falešných přátel, umět ocenit krásu, najít ve druhých to nejlepší, zanechat svět o trochu lepší, vědět, že aspoň jednomu člověku se dýchalo lépe proto, že jsme žili. To nazývám úspěch. Citát Ralpha Waldo Emersona Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy: Datum projednání na poradě pracovníků školy : 29.srpna 2012 Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Lydie Staroveská 23

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz

2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 28.8.2015 Neubuz Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více