2020 Energy: Výukový list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2020 Energy: Výukový list www.2020energy.eu"

Transkript

1 2020 Energy: Výukový list I- VÍCE NEŽ JEN HRA, CELÝ PROGRAM! Program ENERGY-BITS Vážná hra 2020 Energy byla vyvinuta v rámci evropského crossmediálního programu pro zvyšování povědomí mladistvých (14 až 18 let) s názvem ENERGY-BITS, který je financován z projektu Intelligent Energy Europe. Program Energy-BITS podporuje odpovědnější a efektivnější spotřebu a prosazuje energii z obnovitelných zdrojů. ENERGY-BITS, pro pedagogy a veřejnost: 24 dokumentárních pořadů 1 webový dokument 1 vážná hra 1 prostor pro sociální interakci a spolupráci Na vytvoření těchto zdrojů se podílelo 16 partnerů z celé Evropy a jsou dostupné na platformě v 9 evropských jazycích. Vážná hra zábavným způsobem v 9 misích představuje energetické otázky s podtextem udržitelného rozvoje. Lze ji použít jako úvod do problematiky udržitelného rozvoje nebo k posouzení získaných vědomostí na konci školního programu. Dokumentární pořady Energy-Bits se vážou k jednotlivým misím hry. Předkládají určitou odpověď jedné z evropských zemí na otázku vznesenou ve hře. Dokumenty lze využít pro případové studie. Program Energy-Bits má navíc rozměr umožňující spolupráci a vyzývá mládež, aby začala jednat, ať už individuálně nebo kolektivně v rámci vzdělávací sféry. Po hraní hry a shlédnutí dokumentů můžete se třídou natočit video na téma a zúčastnit se s ním soutěže Have your say. 1

2 II- VÁŽNÁ HRA Proč vážná hra? Vážná hra je inspirována aktivním učením a vytváří dokonalé učební prostředí, které pomáhá rozvíjet kritické myšlení a motivaci. Hra 2020 Energy nabízí perspektivu pro diskuzi a přidává alternativu k tradičním výukovým metodám, které však nemůže nahradit. Hra nabízí komplexní systém otázek k problematice účinnosti a snižování naší spotřeby, obnovitelných zdrojů a udržitelnému rozvoji. Navíc obsahuje rozsáhlý výběr informací, nenahrazuje však kurz. Hra popisuje klíčové koncepty související s udržitelným rozvojem, aniž by zodpověděla všechny otázky, a dotýká se některých debat zaměřených na energetické otázky, které společnost vede. Ukotvením výuky v realitě hra oživuje teoretické informace a koncepty. Hra podporuje sdílení názorů a zkušeností mezi vrstevníky, přičemž pedagog hraje významnou roli. Podporuje navíc smysl dětí pro odpovědnost a přístup zaměřený na občany. Díky pravidlům videoher se hratelnost hry 2020 Energy nachází na pomezí hraní a učení. Pedagog i mládež si snadno najdou cíl. Mise nahrazují formulaci tématu či problému Pravidla hry stanovují rámec pro zamyšlení Poradci v oboru udržitelného rozvoje poskytují odpovědi obsahující informace a komentáře Skóre nahrazuje známky a ponechává možnost zapojit se do práce I přes množství zábavných prvků zůstává bohatý textový obsah srdcem vážné hry Je tu však jedna drobná změna oproti tradičním výukovým metodám: účastnící mají možnost «hrát proti» a v potaz je brán také subjektivní názor hráče. Scénář Déle než sto let lidé využívali a spotřebovávali zdroje lehkovážně, jako kdyby byly neomezené. V roce 2020 by se však svět mohl ocitnout na mrtvém bodě. Hráč má moc vrátit se do minulosti a přepsat historii. Hráčův cíl: snížení spotřeby, zvýšení energetické účinnosti a volba nejlepších obnovitelných zdrojů. Pomoc hráč najde u 3 poradců: poradce pro ekonomické otázky, poradce pro sociální otázky a poradce pro otázky životního prostředí. Správné rozhodnutí vedoucí ke zlepšení společné budoucnosti však musí učinit hráč sám! Témata Otázky Otázky související se zvládnutím energií a obnovitelných zdrojů jsou zábavnou formou řešeny prostřednictvím těchto nástrojů: Odpovědnost a dopady našich činů na planetu a společnost Dočasný rozměr našich činů a jejich dlouhodobé následky Souvislost mezi individuálním, místním a globálním faktorem problémů Uchopení konceptů Představte koncept udržitelného rozvoje a související výrazy: ekonomický, sociální, environmentální (týkající se životního prostředí), spravedlivý, snesitelný, únosný, udržitelný Upozorněte na potřebu snižování spotřeby, zlepšování energetické účinnosti a podporu energií z obnovitelných zdrojů Zamyslete se nad touto problematikou na individuální, regionální a globální úrovni. 2

3 Řešení konceptů a otázek Hra předkládá 9 misí pokrývajících různé otázky, uspořádaných do následující tabulky: Jednotlivec Region Celý svět Úspora Doprava a volný čas Dovolená Pomoz Benjaminovi zorganizovat dovolenou Porovnávací náhled na emise CO2 z letadla, vlaku, kola, auta, sdílení auta, autobusu Možnosti bydlení a dopady Městské plánování Dopravní zácpa Pomoz Samovi snížit dopravní zácpu Dopady městského plánování na dopravu Veřejná vs. individuální doprava Jídlo Nasyťte svět Pomoz Evě snížit spotřebu související s jídlem Distribuce spotřebního zboží Místní vs. dovážená produkce Maloobchod: obchod, hypermarkety, elektronické obchodování, fair trade Sezónní výroba/naskladnění Energetic ká účinnost Energie z obnovitel ných zdrojů Oděvy Vhodný oděv Pomoz Lise najít to správné oblečení na koncert Energetické a ekologické náklady výroby Nakupování vs. recyklace, půjčování, výměna... Nadměrná spotřeba Údržba a spotřeba Místní vs. dovážená produkce Městská rehabilitace Společenské středisko Pomoz Sarah zvolit vhodný zdroj Řešení dodávek z obnovitelných zdrojů ve městech (solární panely, malé větrné elektrárny) Dopad na emise CO2 Nevládní organizace a soukromé akce Bydlení Město duchů Pomoz Oliverovi přestavět městečko Izolace Energetické štítky domů Pasivní domy a stavby Ekologicky přátelské bydlení Dopad: společné / individuální bydlení Zónování Ostrov Pomoz Sofii vybrat udržitelný zdroj Několik možností: solární panely, přehrady, námořní větrné elektrárny, přílivu Nové, životní styly a ochrana krajiny Právo Lepší účinnost Pomoz Julii prosazovat energetickou účinnost Cíle Normy a štítky Právo nebo samoregulace Role Evropské unie Výhled do budoucna Zpátky do budoucnosti Pomoz Carlovi stanovit pro budoucnost Výzkum a vývoj Bioplyn, biopaliva Místní zvláštnosti Mezinárodní spolupráce 3

4 III- USPOŘÁDEJTE WORKSHOP Provedení Projekt 2020 Energy je otevřeným zdrojem. Může sloužit ke specifickým účelům při středně dlouhé nebo delší vyučovací hodině o udržitelném rozvoji a energii pro mládež od 12 do 18 let. Zde najdete příklady workshopů založených na této hře. Trvání: Sezení: 45 minut, tři mise a jedna diskuze Možnost využití «vlastního rozvržení úkolů» a výběru z 9 misí, což umožňuje upravit délku workshopu Potřebné nástroje Kolektivní workshop: jeden počítač s připojením na internet a tabule (interaktivní nebo video projektor) Individuální workshop (či po dvojicích): jeden počítač s připojením na internet pro každého účastníka nebo dvojici účastníků. Verze pro tablet je také k dispozici. Navigace Hra sestává z 9 misí rozdělených do tři témat: úspora, energetická účinnosti a z obnovitelných zdrojů. Dále jsou dostupná témata dělena do tří úrovní: jednotlivec, region a celý svět. K dispozici jsou 2 způsoby hraní: V «režimu Hrát» musí hráč projít tři mise, ze kterých každá pokrývá jednu úroveň (jednotlivec, region a celý svět), na tři různá témata (úspora, energetická účinnost a z obnovitelných zdrojů). V režimu «vlastního rozvržení úkolů» má účastník možnost zvolit si počet misí, kterými chce projít, bez jakýchkoliv omezení úrovní či témat. Tento režim umožňuje pedagogům zvolit přesně ten modul, který odpovídá jejich vyučovacímu projektu. Organizace Workshopy lze organizovat jak na základě individuálních, tak na základě kolektivních herních sekvencí. Kolektivní hra Při tomto uspořádání je zajímavé určit jednoho pána hry a dětem navrhnout volbu kolektivní odpovědi hlasováním zvednutím rukou. Většinou následuje plodná debata mezi skupinami a informace přidané v průběhu hraní pedagogem mohou podnítit reflexivní přístup. Hraní rolí Jednou z variant kolektivní hry je režim spočívající ve vytvoření tří skupin, kdy každá z nich na sebe bere roli jednoho ze tří poradců ve hře. U každého návrhu pak každá skupina obhajuje postoj zvoleného poradce, přičemž se snaží vyhledat a obhájit srozumitelné a rozumné argumenty. Samostatná hra Tento režim umožňuje mladým lidem objevovat hru vlastním tempem a podporuje aktivní zapojení všech hráčů, kteří mají personalizované skóre. Při hraní ve dvojicích je podněcována diskuze o rozhodnutích, což vede k podpoře reflexivního a kritického přístupu obou hráčů. Výměna kolektivu na závěr workshopu může pomoci při sdílení zkušeností, podnícení debaty nebo ověření pochopení nabytých informací. 4

5 Typický plán lekce 1) Úvod 5 minut Prezentujte koncept vážné hry: zábavná aktivita...navržená tak, aby vám pomohla učit se. Představte pojem udržitelný rozvoj. To proveďte vysvětlením, že každý z poradců je mluvčím jednoho z pilířů udržitelného rozvoje (ekonomika, společnost, životní prostředí). Upřesněte, že silueta v levém dolním rohu obrazovky představuje subjektivní názor mladého člověka. 2) Hra a diskuze 30 minut Zvolte režim hry nebo vlastního rozvržení Během každé mise jsou na úvodním obrázku prezentovány 3 až 4 záchytné body. Abyste je našli, pečlivě si prohlédněte obrázek a hledejte lesknoucí se hvězdičky! Než zvolíte odpověď, nechte skupinu hádat, co by na danou situaci řekli poradci. Hra navazuje na některé části učiva a jednoduše lze dělat pauzy, během kterých může pedagog poskytovat dodatečné informace. Bavte se! Na konci každé mise se zobrazí skóre v podobě slovního hodnocení «snesitelné, únosné, spravedlivé, udržitelné». Bude-li potřeba, můžete koncepty demonstrovat pomocí schématu udržitelného rozvoje, který najdete v navigační liště v horní části obrazovky. Složitá slova a koncepty jsou jednoduše vysvětleny v glosáři, kde najdete jejich definice. Trik: Mít seznam správných odpovědí není k ničemu, při každé hře jsou možné odpovědi prezentovány v náhodném pořadí. 3) Hodnocení Na konci hry lze klepnutím na volbu «Prohlédni si detaily týkající se tvých rozhodnutí» zobrazit přehled akcí, které hráči provedli. Analýza z této obrazovky může sloužit jako odrazový můstek pro hodnocení sekvence s účastníky. V případě individuálních sekvencí může pedagog požádat hráče, aby si vytiskli nebo stáhli své volby a skóre ve hře, a měli tak o všem přehled. 4) Pohled do světa Jestliže nestihnete projít všech 9 misí, můžete účastníky vyzvat, aby si hru zahráli doma! Na konci každé mise najdete odkazy na dokumentární pořady ENERGY-BITS, které trvají cca 10 minut. Ty demonstrují zvolená témata a konkrétní související evropské kroky. V rámci projektu Energy-Bits je navíc od října 2012 do dubna 2013 vyhlášena video soutěž. Zaslaná videa budou k shlédnutí na webových stránkách. Zúčastněte se i vy se svými skupinami! 5

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Heuropa! Didaktický návod

Heuropa! Didaktický návod Heuropa! Didaktický návod I Didaktický koncept Základem pro vznik didaktického konceptu byly výsledky ankety mezi rodiči a učiteli dětí vyrůstajících v dvojjazyčném prostředí. Při zvážování struktury a

Více