V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok Vypracoval: Mgr. Zbyněk Rek, ředitel školy Mgr. Irena Mračková, zástupkyně ředitele Školskou radou schváleno dne

2 1 OBSAH ÚVOD I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání....8 Údaje o pracovnících školy.9 Údaje o přijímacím řízení. 14 V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků...14 VI. Údaje o provedených inspekcích ČŠI..18 VII. Školní aktivity...18 VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách IX. Výstavba, opravy, údržba 25 X. Základní údaje o hospodaření školy 26 Přílohy: 1. Kurz pro obsluhovatele řetězových pil 2. Hodnocení činnosti EVVO, Konference EVVO JIN - JANG 3. Florbalová liga 4. Turnaj ve futsalu, vybíjená dívčích družstev 5. Cvičný požární poplach 6. Dobrovolné dárcovství krve 7. Ukázky oboru knihařské práce 8. Letní výcvikový kurz Vyhnánov 9. Internátní akce 10. Geodeska

3 2 ÚVOD Ve školní roce vykonával funkci ředitele školy Mgr. Zbyněk Rek, ve funkci zástupce ředitele školy pracovala Mgr. Irena Mračková. Pozitiva školy v roce investiční a neinvestiční akce - dokončení kanalizační přípojky pro budovu školy - dokončení rekonstrukce kotelny v budově školní jídelny - úprava poškozených komunikací v okolí školy - instalace termoregulačních ventilů v budově internátu - instalace dveřního videotelefonu k zabezpečení budovy školy - instalace plynového topení v bytě budovy školy - rekonstrukce plynové kotelny na internátu - výměna radiátorů v kuchyni školní jídelny - zlepšení vybavení ICT technikou v počítačové učebně - vybudování další multimediální učebny pro obor truhlářské práce - úprava a vybavení dalších pokojů v budově internátu - vybavení knihařské dílny pracovními stoly a nastavitelnými židlemi zkvalitnění výuky občanské výchovy zkvalitnění výuky v předmětu práce s počítačem zvyšování úrovně kvalifikovanosti pedagogických pracovníků doplňování kvalifikace (studium a dokončování studia odborného pedagogického a speciální pedagogiky) zapojení školy do spolupráce s MÚ Hostinné při údržbě naučné stezky zajištění ubytování v době hlavních prázdnin pro sportovní pobyty v rámci doplňkové činnosti dokončení projektu Malé granty Problémy školy v roce : pokles počtu žáků z důvodu celkového poklesu populační křivky a předčasnému ukončení studia pokles zájmu žáků o volnočasové aktivity, zejména sportovní činnosti (nízká fyzická zdatnost, neobratnost, všeobecný nezájem o sportovní aktivity, roste podíl žáků osvobozených z TV na základě lékařského potvrzení) zvýšení počtu pohledávek po době splatnosti za stravné a ubytování v důsledku trvalých ekonomických problémů, nedostatečné povědomí finanční gramotnosti stížené podmínky v souvislosti s budováním protipovodňového díla na řece Čistá v areálu školy (nebylo možno používat školní hřiště, vybudováním lávky

4 3 přes náhon došlo k trvalému zmenšení školního hřiště) Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Odborné učiliště a Praktická škola Hostinné, Mládežnická 329 Sídlo: Hostinné, Mládežnická 329 Telefon: Adresa internetové stránky:www.ouhostinne.cz Právní forma: příspěvková organizace IČO: Bankovní spojení: GE Money Bank /0600 b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj c) Ředitel školy od : Mgr.Zbyněk Rek, Hostinné, Husitská 496 Zástupce ředitele školy Mgr. Irena Mračková d) Druh školy: Střední škola Hlavní účel školy: výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Součásti organizace: 1. Odborné učiliště IZO: místo vzdělávání Mládežnická 329, Hostinné Internát IZO: místo poskytované služby Mládežnická 229, Hostinné

5 4 3. Školní jídelna IZO: místo poskytované služby Mládežnická 488, Hostinné e) Rozhodnutí MŠMT o zařazení do školského rejstříku č.j / s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje o zařazení do školského rejstříku č.j. 7675/SM/ s účinností od f) Celková kapacita školy a jejich součástí podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol 1. Odborné učiliště 196 žáků 2. Praktická škola 28 žáků 3. Internát 60 lůžek g) Učební obory vyučované ve šk. r Šití oděvů E/001 Truhlářské práce E/001 Knihařské práce E/001 Zednické práce E/001 Kuchařské práce E/001 Dřevařské práce E/001 Provoz domácnosti E/502 Studijní/učební obory neaktivní ve školním roce Tesařské práce E/002 výmaz ze školského rejstříku od Praktická škola dvouletá C/002 - výmaz ze školského rejstříku od h) Školská rada V souladu s 167 zákona 561/2004 Sb. školského zákona byla k při škole zřízena školská rada. Rada má 6 členů ( 2 členové jmenováni zřizovatelem, 2 členové zvoleni za zákonné zástupce a zletilé žáky, 2 členové za pedagogické pracovníky). Ve školním roce zasedala dvakrát. i) Zájmová a občanská sdružení při škole Klub rodičů a přátel školy od

6 5 j) Hlavní záměry a trend rozvoje učiliště V plánování rozvoje školy je třeba respektovat základní cíl činnosti školy: samostatní lidé s minimem těch, kteří padají do sociální sítě. Jedinci, kteří v čase plnění povinné školní docházky patřili pro své neúspěchy ve vzdělávání na okraj společnosti, by měli být po odchodu z učiliště vybaveni kompetencemi pro samostatný život. Musí být profesně připraveni, schopni orientace na stále se měnícím trhu práce, mít zdravé sebevědomí, schopnost orientace ve společnosti, nést za sebe odpovědnost a umět doplnit svůj život kvalitními hodnotami. Při naplňování hlavního cíle školy je třeba vycházet ze stávajících dobrých materiálních podmínek zařízení, odrážet společenskou profesní potřebnost, vnímat schopnosti a potřeby žáků ve vzdělávání a výchově, respektovat ekonomické možnosti jejich rodin. Teoretické a praktické vyučování doplňovat výchovou ve volnočasových aktivitách. Zároveň je třeba rozvíjet návaznost na speciální školy poskytující základní vzdělání, vytvářet podmínky k využití zařízení školy k celoživotnímu vzdělávání. ODBORNÉ UČILIŠTĚ Škola zažádala o změnu oborové struktury. Rozhodnutím MŠMT ze dne byl od proveden zápis nového oboru Provoz domácnosti do školského rejstříku. Škola poskytuje přiměřenou kapacitu základní nabídky oborů pro žáky ze spádové oblasti okresu Trutnov a zároveň se specializuje na dřevoobory v Královéhradeckém kraji. Dřevoobory jsou od počátku existence učiliště budovány jako profilující obory školy. Škola má čtyři ruční a dvě strojové dílny s kvalitním vybavením pro obor truhlářské práce, v roce 2004 byl uveden do provozu školní pilařský provoz pro obor dřevařské práce, výuka oboru byla zahájena Doplňkem vybavení pro dřevoobory je sušárna dřeva, z důvodů vysokých provozních nákladů byla provedena její rekonstrukce. Z dotace KÚ Královéhradeckého kraje se podařilo zakoupit pro strojovou truhlářskou dílnu formátovací pilu. Odborné učiliště je jediným učilištěm s těmito obory v oblasti speciálního školství v Královéhradeckém kraji, do oborů nastupují i uchazeči z Libereckého kraje. Na trhu práce jsou absolventi oboru truhlářské práce poměrně úspěšní, pracují v truhlářských a stavebních firmách, v několika případech mají vlastní živnostenský list.

7 6 Žáci oboru truhlářské práce pracují ve 2. a 3. ročníku na zakázkách pro veřejnost, podílejí se na opravách a údržbě školy, dle potřeby zhotovují vybavení školy a internátu. Odborný výcvik oboru dřevařské práce probíhá převážně ve školním pilařském provozu. Žáci provádějí pořez kulatiny na prkna, fošny, trámy v rámci zakázek pro veřejnost a dále pořez kulatiny na materiál pro obor truhlářské práce. Tím se výrazně snižuje cena řeziva pro školu ve srovnání s nákupem řeziva hotového. Zájem o zakázky převyšuje možnosti obou oborů. Cílem školy je zaměřit se na rozvoj komplexu dřevooborů, umožnit jejich prostupnost a návaznost, aby měli absolventi co největší možnost uplatnění na trhu práce. O obor dřevařské práce projevují zájem absolventi oboru truhlářské práce, lze očekávat i zájem opačný. Učební osnovy obou oborů jsou v 65% obsahově shodné. Žáci mohou po získání výučního listu v jednom oboru nastoupit do 3. ročníku druhého oboru a rozšířit si svoji kvalifikaci. Škola zajišťuje žákům podmínky pro získání dalších podpůrných dovedností k oborům Průkaz pro obsluhovatele řetezových pil těžba dřeva, příčný pořez, obsluha křovinořezů, trávních sekaček. Zednické práce: Poptávka po absolventech oboru je v lokalitě velká, roste zájem o konání odborného výcviku žáků u stavebních firem, s cílem vychovat si budoucí zaměstnance. Ve školním roce pracovalo u firem 6 žáků. Žáci oboru se v rámci odborného výcviku významně podílejí na opravách, údržbě i investičních akcích školy. Na základě nabídky zednických prací pro veřejnost byla výrazně rozšířena práce na zakázkách. Během posledních let se zásluhou učitelů odborného výcviku a jejich individuálního přístupu k žákům podařilo úroveň oboru zkvalitnit, zvýšit naplněnost tříd. Z učiliště odchází během studia z oboru zednické práce předčasně nejméně žáků. Učitelé odborného výcviku organizují pro žáky řadu podpůrných aktivit př. sport, brigády, vánoční den. Kuchařské práce: Obor je i v době úbytku žáků v populaci naplněn, vzhledem k umístění školy v oblasti cestovního ruchu absolventi práci nacházejí. Zhruba polovina žáků 3. ročníku koná odborný výcvik u jiných organizací pod vedením instruktorů. Od byla provedena reorganizace personálního obsazení ve školní jídelně učiliště, pracovní úvazky kuchařky a pomocné kuchařky jsou nahrazeny produktivní prací žáků při odborném výcviku. Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti, odpovědnosti za svoji práci a vystupování. Změnu lze hodnotit pozitivně zlepšila se kvalita stravování, odborný výcvik žáků je intenzivnější. Knihařské práce: Obor je v ČR zastoupen na speciálních učilištích pouze v Brně, Praze a Hostinném. Je to obor vhodný pro žáky s mentálním postižením v kombinaci s jinými vadami a zdravotním postižením a omezením různého původu a charakteru. Přestup na obor knihařské práce je v mnohých případech řešením pro neúspěšné žáky v jiném oboru. Knihařské práce poskytují žákům klidné pracovní prostředí, rozvoj motoriky rukou a možnost po krátkém časovém

8 7 úseku cvičných prací dospět k finálnímu výrobku, což je silně motivační prvek. Ve školním roce nebyl 1. ročník otevřen pro nízký zájem uchazečů. Absolventi se poměrně těžko uplatňují na trhu práce, většinou jako pomocní dělníci v polygrafickém a papírenském průmyslu, výjimečně pracují v knihárnách, vzácně v chráněných dílnách.vyučení v oboru jim však poskytuje možnost při relativně nízkých nákladech na vybavení vykonávat práce na zakázkách v domácím prostředí v případě ztráty zaměstnání, invalidity, mateřské dovolené apod. Škola doplňuje postupně dílny materiálním vybavením a zařízením pro moderní techniky užívané v oboru. Šití oděvů: Obor je problematický v naplněnosti, celospolečensky klesá zájem o studium ze strany uchazečů, přestože úřady práce vykazují nabídky volných míst v oděvním a textilním průmyslu. Ve školním roce se pro nezájem uchazečů 1. ročník neotevřel. Provoz domácnosti. Na základě rozhodnutí MŠMT byl od tento obor nově otevřen. Jeho zavedení nevyžadovalo vysoké finanční nákladovosti z důvodu využití stávajícího vybavení školy. Kladem je, že tento obor aktivně využívá prostory a materiální vybavení neaktivního oboru Šití oděvů. Žáci tohoto oboru se aktivně podílí na údržbě, opravách a úklidu školy. Profesní uplatnění mohou najít jako pracovníci THP ve zdravotnických, sociálních a ubytovacích zařízeních i v soukromém sektoru. Pro přípravu ve všech oborech platí soustředit se na kvalitu přípravy, zejména u třetích ročníků, rozšiřovat možnost praxe v terénu, tematické plány přizpůsobovat regionálním potřebám, profil absolventa reálným potřebám praxe. PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Tato součást opakovaně neaktivní. Od na základě rozhodnutí MŠMT byl proveden výmaz ze školského rejstříku. INTERNÁT Na internátu se mírně zvýšil počet ubytovaných žáků. Přesto je počet ubytovaných pod stanovenou ubytovací kapacitou. Na internátě bylo ubytováno 49 žáků, z toho 14 žákyň z Gymnázia a SOŠ v Hostinném. Rodinné prostředí žáků z odborného učiliště vykazuje většinou velmi nízkou náročnost ke vzdělání, je sociokulturně málo podnětné. Ubytování žáků v internátu, který je součástí areálu školy, má pozitivní dopad na průběh a výsledek přípravy. Ekonomická zátěž pro rodiny ubytovaných žáků je menší než denně dojíždějících. Škola provozuje nově od doplňkovou činnost. V souladu se zřizovací listinou školy se jedná o ubytovací služby na internátu v rámci hostinské činnosti.

9 8 V letošním roce bylo v době hlavních prázdnin v rámci doplňkové činnosti ubytováno 230 osob, což znamená finanční přínos pro školu a jistou kompenzaci využití nenaplněné ubytovací kapacity v době školního roku. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet Žáků Počet žáků na jednu třídu ,4 5,47* * učitelé teoretického vyučování + učitelé odborného výcviku Počet žáků na učitele Učební plány Kód oboru Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Název oboru Vydal učeb. dokumenty Pod č.j. Platnost od E/001 ( /00) ŠITÍ ODĚVŮ MŠMT 17215/ E/001 TRUHLÁŘSKÉ ( /00) PRÁCE MŠMT 20151/ E/001 ( /00) DŘEVAŘSKÉ PRÁCE MŠMT 20148/ PROVOZ E/502 DOMÁCNOSTI MŠMT 24413/2008_ E/001 ( /00) ZEDNICKÉ PRÁCE MŠMT 19589/ E/001 ( /00) KUCHAŘSKÉ PRÁCE MŠMT 24018/ E/001 ( /00) KNIHAŘSKÉ PRÁCE MŠMT 20150/ C/002 ( /00) PRAKTICKÁ ŠKOLA dvouletá MŠMT / Všeobecně-vzdělávací předměty vyučovány podle učebních dokumentů

10 9 MŠMT č.j.33848/99-24, platnost od Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Ve školním roce pracovalo na odborném učilišti celkem: 40,3 pracovníků 1) 31,2 pedagogických pracovníků - z toho 26,7 učitelů a učitelů odborného výcviku 4 vychovatelů 0,5 asistentů pedagoga Pozn. na dohodu o pracovní činnosti 14 instruktorů odborného výcviku. 2) 9,1 nepedagogických pracovníků Údaje o pracovnících školy a) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 4 Učitelé odborného výcviku 6 Vychovatelé 2 Celkem 12 b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků

11 10 Podle zákona MŠMT 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících splňovalo pouze13 pracovníků předpoklady odborné kvalifikace pedagogických pracovníků pro odborné učiliště jako speciální školu, 5 pracovníků má odborné a pedagogické vzdělání bez speciální pedagogiky, studium speciální pedagogiky má dokončeno 21 pedagogických pracovníků. Doplňování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků je jedním z hlavních dlouhodobých úkolů školy. Studium pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010: Studium ve šk.r Dokončeno ve šk.r učitelé OV a odb.př. 2 2 Mgr. učitelé odb.př. Bc. 1 0 učitelé OV sp.p. 1 0 rozš.st.pro středoškoláky učitel teor.v. - sp.p rozš.st.pro vysokoškoláky Celkem 5 2 Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy Pořadové číslo pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace učitelů, učitelů odborné výchovy, vychovatelů Vyučení u UOV (obor) Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. (PF, FF, DPS) Délka praxe 9 ředitel kuchař-číšník VŠ-PF UK PF-spec.p učitel IT a TV FTVS TV a sport 12 učitelka OP SPŠ grafická 20 učitelka VP PF UHK Mgr. FTVS TU Liberec rozš.st.sp.p DPS, PF UHK rozš.spec.p. PF UHK spec.p., učitel stř.šk. 22 Učitelka VP UK-přírodovědecká fakulta PF-spec.p učitelka M,TV FTVS TV a sport FTVS TU Liberec rozš. spec. ped. 45 učitel OP VŠ dřevařská učitelka OP Střední hotelová škola DPS

12 zástupce ředitele SPŠ textilní, PF 32 vychovatelka S ped. šk. vychovatelství PF Ústí n.l. TU Liberec - rozš.st.sp.p. 23 S ped. šk vedoucí vychovatelka S ped. šk. VOŠ spec.p vychovatel S ped.šk. S ped.šk vychovatel SPŠ strojní 3 UOV kuchařka-servírka PF UHK vychovatel, rozš.spec.p. PF UHK spec.p UOV Knihař SOŠ papír. výroba DPS, PF UHK- Mgr.Bc. spec.p. 40 UOV SPŠ dřevařská-truhl UOV SPŠ papírenská 42 UOV Truhlář SOŠ stavební provoz 44 UOV SOU zprac. dřeva, ÚSO 46 UOV automechanik SPŠ strojní 47 UOV Truhlář SOŠ podnik. truhlář DPS, PF UHK rozš.spec.p. DPS PF UHK- Bc.spec.p. DPS PF UHKspec.p. PF UHKspec.p. DPS, MU Brno- Mgr.,Bc. Spec.p. 49 UOV Truhlář UOV Kotlář UOV Zedník UOV Truhlář SPŠ textilní S ped. šk UOV Knihař UOV Krejčová SOU oděvnictví ÚSO DPS, PF UHK rozš.spec.p. 75 UOV Kuchařka UOV Truhlář PF UHK spec.p. 83 UOV SLTŠ UOV Kuchařka 21 4 UOV zprac.papíru ped.min. 33 Vysvětlivky : UOV - učitel odborného výcviku učitel OP učitel odborných předmětů S ped.šk.- střední pedagogická škola Spec. p. speciální pedagogika c) souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků

13 12 Pořadové číslo pracovníka Pracovní zařazení Vyučen (obor) Odborná kvalifikace Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Délka praxe 5 vedoucí stravování SEŠ 35 6 hospodářka SOŠ manag. podnikání 10 8 mzdová účetní, personalistka SEŠ 19 3 kuchařka kuchařka-servírka účetní SVVŠ kuchařka kuchařka uklizečka 36 uklizečka 37 školnice 38 správce budov SOU strojní zámečník 137 uklizečka SOU textilní 29 d) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo ped. pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2009/ e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2009/2010 U pedagogických pracovníků 19 U nepedagogických pracovníků 1 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Počet Poznámka zúčastněných Druh studia, kurzu apod. pedagogických pracovníků Studium celkem 4

14 13 Rozšiřující studium spec.ped. pro absolventy vysokých škol 1 Rozšiřující studium spec.ped. pro absolventy středních škol 1 Bakalářské studium spec.p. 1 Koordinátor tvorby ŠVP specializační studium 1 dvouleté studium Školení v rámci DVPP Počet zúčastněných Počet hodin/ 1seminář Koordinátor S Etická výchova 27 5 Benefit psaní projektů EF 1 4 Školení metodiků prevence 1 4 Tvoříme program proti šikanování 1 16 Práce se skupinou 1 8 Základní sociální potřeby dětí a žáků 2 2 Prevence nežádoucího chování Návštěva SPC Náchod diagnostika skupiny 5 2 Právní vědomí ve školní praxi 2 4 Kurz pro obsluhu řetězových pil - doškolení 1 20 Nepedagogičtí pracovníci Počet zúčastněných nepedagogických pracovníků Aktuální změny ve mzdovém účetnictví 1 Odborný kurs ústavního stravování Nové trendy v moderním vaření II. 1 Seminář PAM 1

15 14 Část IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 31.8.) Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 Kód oboru Název oboru 1. kolo Ostatní kola poč.přihl. odevzdali poč.přihl. odevzdali Poč.přij. celkem ZL ZL E/001 ŠITÍ ODĚVŮ E/001 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE E/502 PROVOZ DOMÁCNOSTI E/001 KUCHAŘSKÉ PRÁCE E/001 DŘEVAŘSKÉ PRÁCE E/ C/002 III.roč.(přijetí do vyššího ročníku) KNIHAŘSKÉ PRÁCE PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

16 15 Celkem Vysvětlivka : ZL = zápisový lístek Část V. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V pro školní rok 2009/2010 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč Celk. počet žáků Poč. tříd celk E/001 ŠITÍ ODĚVŮ pozn. TRUHLÁŘSKÉ E/001 PRÁCE pozn E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ E/001 PRÁCE KNIHAŘSKÉ E/001 PRÁCE pozn E/001 DŘEVAŘSKÉ PRÁCE pozn E/502 PROVOZ

17 16 DOMÁCNOSTI Celkem pozn. Celkem 12 tříd Samostatné třídy Truhlářské práce: 1.T, 2.T, 3.T Kuchařské práce: 1.K, 2.K, 3.K Dřevařské práce: 3.D Zednické práce: 1.Z, 3.Z Knihařské práce: 2.P Provoz domácnosti: 1.PD Spojené třídy na všeobecně-vzdělávací předměty Truhlářské práce + Dřevařské práce: 3.TD Šití oděvú + Knihařské práce: 3.ŠP b) prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje ve šk.r ročník ročník ročník Celkem c) počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody (nezájem o studium) Počet zameškaných hod./žák % zamešk. hodin 2008/09 1.roč ,59 5,86 2.roč ,69 2,69 3.roč ,44 3,69 Celkem prům. 204,24 prům. 4,08 Ukončení na vlast. žádost nebo žádost zákonného zástupce Přerušení studia Přestup na jiné učiliště

18 17 1. roč roč roč Celkem d) snížený stupeň z chování e) celkový počet neomluvených hodin Stupeň z šk. rok 2008/2009 chov. Počet Celek = 135 žáků % z celku zameškaných % z celku odučených Počet neoml. hodin hodin hodin ,5 0,27 Kód oboru g) souhrnný údaj o výsledcích závěrečných zkoušek (k ) Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznam. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl E/001 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE E/001 KUCHAŘSKÉ PRÁCE E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE E/001 DŘEVAŘSKÉ PRÁCE E/001 KNIHAŘSKÉ PRÁCE Celkem

19 18 Část VI. ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Počet inspekcí ve školním roce 2009/2010 : 0 Prevence sociálně-patologických jevů Část VII. ŠKOLNÍ AKTIVITY a. Specifická primární prevence Ve školním roce se realizovaly aktivity prevence sociálně patologických jevů převážně při výuce teoretických předmětů, především v občanské výchově a to

20 19 v oblastech: odpovídám za své chování, odpovídám za své zdraví, odpovídám za svou budoucnost. V hodinách občanské a tělesné výchovy bylo dále zařazeno učivo o zdravém životním stylu, racionální výživě a správné životosprávě. Součástí prevence sociálně patologických jevů byly pohovory s problematickými žáky v případu šikany (ve 4 případech), v případu poškození majetku školy (ve 4 případech). V rámci prevence na téma AIDS, HIV, rizikové chování byl zorganizován na Transfůzní stanici Trutnov dobrovolný odběr krve a plazmy. Účastilo se ho 31 žáků školy. Metodik prevence zorganizoval týdenní pobyt žáků v areálu kempu Kohoutov Vyhnánov zaměřený na sportovně turistické aktivity spojené s činnostmi, se zaměřením na prohloubení komunikace, spolupráce, tolerance a zdravého životního stylu. b. Nespecifická primární prevence Na škole probíhá systematicky řada aktivit, které jsou cíleny jako nespecifická primární prevence: Kurz tance a společenské výchovy Zájmové kroužky na internátě Sportovní činnost (stolní tenis, florbal, nohejbal, kopaná, posilovna, step aerobic.) Sportovní soutěže Velmi bohatá činnost v rámci environmentální výchovy (viz EVVO) Environmentální výchova Za poslední tři školní roky došlo k výraznému zkvalitnění EVVO na škole, je to výsledek práce učitelky občanské výchovy. Činnost EVVO je velmi bohatá, nápaditá, systematická, zapojuje ostatní součásti školní výuky. Většina aktivit je žáky přijímána kladně, jejich spolupráce a zanícení pro danou věc jsou často nad rámec předpokladu. Jediným nedostatkem je časová nedostatečnost, činnost je začleňována především jako součást občanské výchovy. Završením celoroční činnosti byl třetí ročník žákovské konference. Při přípravě a realizaci konference žáci pracují týmově, plánují, řeší společně problémy, vyzkoušejí si role přednášejících. JIN - JANG - třetí ročník žákovské konference 2. ročníků všech učebních oborů připravená v rámci občanské výchovy v součinnosti s českým jazykem, matematikou, odbornými výcviky a internátem.

21 20 viz příloha č.2 Konference se zabývala tolerancí v lidské společnosti a byla vyústěním dlouhodobé a systematické přípravy žáků v rámci programu environmentální výchovy a vzdělávání na škole. Termín: Místo: společenský sál školy Program: - žákovské referáty na téma tolerance v lidské společnosti (17 příspěvků) s podporou projekce na plátně. - taneční ukázka stylů hip hop a break dance - vystoupení žáků Obchodní akademie Janské Lázně s následnou besedou o životě tělesně postižených v současné společnosti Výstava: výsledky aktivit žáků v rámci EVVO - plakáty na zvolené téma Další: - přítomnost novináře z Krkonošského deníku - záznam pro městskou kabelovou televizi slavnostní oblečení, jmenovky s fiktivními vědeckými tituly - občerstvení pro účastníky připravené žáky kuchařského oboru Účast: žáci 1., 2. a 3. ročníků, 15 pedagogických pracovníků Hodnocení EVVO 2009/2010 viz. přílohy Sportovní akce Organizátor OU a PrŠ Hostinné: Turnaj ve stoním tenise nominace na regionální přebor pro žáky školy, herna stoního tenisu, , 18 žáků Sportovní den , Městská sportovní hala, stolní tenis, futsal, kuželky, hod na koš, vybíjená, twister Futsalová liga odborných učilišť - OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, OU Žamberk, Městská sportovní hala, , celkem 43 žáci (z toho 14 žáků školy) Florbalový turnaj, OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, OU Žamberk, SŠ Nové město, Opočno, Městská sportovní hala, , celkem 74 žáci (z toho 26 žáků školy) Fotbalová liga Městské sportoviště Hostinné - duben květen, 24 žáků Sport zedníci pinpong, floorbal, sálová kopaná, posilovna celoročně Lyžařský výcvik neuskutečnil se pro nezájem žáků Letní výcvikový kurs Vyhnánov - areál kempu Nesyta Kohoutov , účast 19 žáků, 3 pedagogičtí, 1 nepedagogický pracovník b) Organizátor jiný subjekt Regionální přebor ve stolním tenise SK Integra Hradec Králové, , 5 žáků, 1 pedagogická pracovník (3. místo v soutěži žákyň, postup na mistrovství

22 21 ČR) Turnaj odborných učilišť v odbíjené OU a PrŠ Hradec Králové - OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, , 6 žákyň, 1 pedagogický pracovník, 3 místo Běh naděje v Hostinném DDM Hostinné , 6 žáků a 2 pracovníci školy podíl na organizaci akce Exkurze kuchařské práce knihařské práce provoz domácnosti - Exkurze do Hotelu Gendorf, Kámen a život, Krkonošské muzeum Vrchlabí, , 8 žáků, 2 pedagogičtí pracovníci - Exkurze Východočeské bibliofórum, Krkonošské muzeum Vrchlabí, , 15 žáků 2. a 3. roč., 2 učitelé odborného výcviku - Exkurze Knihařství Dvůr Králové n. L., , 7 žáků, 1 učitel OV - Komu se nelení, Kámen a život, Krkonošské muzeum Vrchlabí , 9 žáků, 2 učitelky OV truhlářské práce a dřevařské - Pila Novotný Jilemnice, , 4 žáci 3.D, 1 učitel odborných předmětů - Jilos Horka, , 4 žáci, 1 učitel odborných předmětů - Wood Tec Výstaviště Brno, , 6 žáků 3 TD, 3T, 2 učitelé odborných předmětů, 1 učitel OV - Exkurze do firmy Servis nástrojů Záruba Úpice, , 3 žáci 3 TD, 3 pedagogičtí pracovníci zednické práce: - Exkurze do Pivovaru Trutnov, spojená s dárcovstvím krve, 13 žáků 1Z, 3Z, 3 pedagogičtí pracovníci - Stavební veletrh Brno, , 27 žáků industriálních oborů, 4pedagogičtí pracovníci Exkurze Muzeum Kamene Nová Paka, , 17 žáků 1Z, 3Z, 3 pedagogičtí pracovníci občanská výchova Přednáška pracovnice sociálního odboru Trutnov, , žáci třetích ročníků Přednášky, besedy, školení

23 22 Školení BOZP a PO Dipl. tech. Alena Prchlíková, zaměstnanci školy, žáci Cvičný požární poplach a evakuace v koordinaci s SDH Hostinné objektu školy č. p. 329, , Labský mlýn , budova školní jídelny č. p , budova internátu č. p. 229 Kulturní akce Obří akvárium Hradec Králové , 36 žáků, 3 pedagogičtí pracovníci Kudykam Státní opera Praha, , 23 dospělých Labutí jezero Státní opera Praha, , 17 dospělých Cimrmani České nebe, Střelnice Vrchlabí , 5 dospělých Akce pořádané v Kině Hostinné: Hodně smíchu a pár slz, , 25 dospělých Recitál M. Kubišové Já jsem já, , 13 osob Další akce Kurz pro obsluhovatele řetezových pil (těžba dřeva, příčný pořez, obsluha křovinořezu, trávních sekaček ), pro žáky 3.očníku oboru dřevařské práce, financování zajištěno sponzorsky, žáci Viz příloha.1 Stužkování třetích ročníků ve slavnostním sále školy, Vánoční den připravují žáci oboru zednické práce s učiteli OV: Štědrý den dodržování českých tradic (vánoční stromek, slavnostní tabule, dárky, hosté zaměstnanci a žáci školy) Část VIII. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH a) mezinárodní projekty - 0 b) soutěže Florbalový turnaj odborných učilišť- OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, OU Žamberk, Městská sportovní hala, , celkem 62 žáků (z toho 22 žáků školy) viz příloha č.3 Účast školy na soutěžích jiných subjektů: Turnaj v nohejbale OU a PrŠ Hořice, , 7 žáků Regionální přebor ve stolním tenise SK Integra Hradec Králové, , 5 žáků

24 23 c) odborná a publikační činnost - 0 d) prezentace školy na veřejnosti: Akce 13. společenský ples školy , s prezentací učebních oborů, obsluha hostů žáky oboru kuchařské práce v úborech z dílen šití oděvů, výzdoba sálu z dílen oboru knihařů, výstava a tombola žákovských prací, občerstvení připravené učni oboru kuchařské práce. 200 účastníků Naši žáci pomáhají jiným dětem ( pokračování školního projektu) - Geodeska zakázka pro Nakladatelství Fraus Plzeň, 400 ks, zhotovili žáci 2.r. oboru truhlářské práce - viz příloha č.5 Čarodějnice organizace dne dětí pro mateřské školy v Hostinném dne , žáci 1PD, 2P, 1 pedagogické pracovnice. Kurz tance a společenské výchovy - pro žáky učiliště s účastí děvčat ze SOŠ v Hostinném pod vedením profesionálního tanečního mistra s partnerkou, zakončení slavnostním věnečkem, společenský sál školy. termín: 10/ /2010, věneček počet účastníků 10 párů Slavnostní předání výučních listů ve společenském sále školy Výuční listy předány v deskách z knihařských dílen s logem školy a vsazenou pamětní medailí Města Hostinné (sponzorský dar Zlatnictví Lenka), účast místostarosty města, rodičů, pracovníků školy. Akce jiných subjektů ve společenském sále školy Koncerty ZUŠ Hostinné - na společenském sále školy Ze všech významných akcí jsou pořizovány videozáznamy pro městskou kabelovou televizi. Pozn. Mimoškolní a volnočasové aktivity jsou především náplní činnosti metodického orgánu pro volný čas, který vede vedoucí vychovatelka internátu. Propagace Na speciální a základní školy v okresech Královéhradeckého kraje a v přilehlých okresech Pardubického a Libereckého kraje byly rozeslány propagační materiály s přehledem učebních oborů, jejich charakteristikou a učebními plány. Všechny školy zároveň dostaly pozvání k návštěvě naší školy a nabídku naší prezentace na schůzkách rodičů pro vycházející žáky na školách. Na základě nabídky navštěvovali školu výchovní poradci a rodiče s dětmi z oslovených škol, naši pracovníci se naopak podle zájmu škol zúčastňovali schůzek rodičů na školách a vystoupili ve vyučovacích hodinách předmětu příprava na povolání. Pro zájemce o

O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329

O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008-2009 Vypracoval: Mgr. Jindra Pilousová Mgr. Irena Mračková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329

H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 O OD DB BO OR RN NÉÉ U UČ ČIILLIIŠŠT TĚĚ Mládežnická 329, 543 7 Hostinné IČO: 6542 Odborné učiliště H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2 2 Vypracoval: Mgr. Zbyněk Rek,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

O d b o r n é u č i l i š t ě a Z á k l a d n í š k o l a S l u n e č n í, H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329

O d b o r n é u č i l i š t ě a Z á k l a d n í š k o l a S l u n e č n í, H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 ODBORNÉ UČIILIIŠTĚ A ZÁKLADNÍÍ ŠKOLA SLUNEČNÍÍ HOSTIINNÉ Mládežnická 329, 543 71 Hostinné IČO: 60154021 O d b o r n é u č i l i š t ě a Z á k l a d n í š k o l a S l u n e č n í, H o s t i n n é, M l á

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více