České dráhy, a.s. Směrnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. Směrnice"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 510/1 Směrnice pro výměnu dat mezi APM NP, APM VZ, APM PPS-PS, CDZ-A, KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP, CDZ-B a TP510/1, zpracování statistických údajů z nákladní přepravy Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 510/1 Směrnice pro výměnu dat mezi APM NP, APM VZ, APM PPS-PS, CDZ-A, KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP, CDZ-B a TP510/1, zpracování statistických údajů z nákladní přepravy Schváleno rozhodnutím Generálního ředitele ČD dne č.j.: /99-O29 Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek I. Úvod II. Vstupní informace III. Povinnosti a odpovědnost CDZ A. Povinnosti a odpovědnost CDZ B. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KPT C. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KMŽP IV. Povinnosti a odpovědnost KPT, KMŽP A. Povinnosti a odpovědnost KPT (odd. 2) vůči CDZ B. Povinnosti a odpovědnost KMŽP (oddělní vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav) vůči CDZ V. Zásilky způsobilé pro zařazení do statistiky nákladní přepravy A. Zásilky vnitrostátní přepravy B. Zásilky mezinárodní přepravy VI. Archivace zasílaných dat VII. Kontrolní mechanismy A. Kontrolní nástroje využívané na KPT B. Kontrolní nástroje využívané na KMŽP C. Kontrolní nástroje využívané v CDZ Příloha č. 1 - Výjimky ze zásad pro zásilky způsobilé pro nákladní přepravu

5 4

6 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis / ) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. 11

13 12

14 I. Úvod Tato směrnice řeší vzájemné vazby mezi aplikacemi APM NP nebo APM VZ, APM PPS PS, CDZ_A, KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP, CDZ_B, TP510/1 a z nich vyplývající povinnosti pro organizační struktury ČD zapojené do procesu pořizování, výměny, zpracování a využívání dat o přepravě vozových zásilek zajišťovaných Českými drahami. 13

15 II. Vstupní informace APM NP - vysílá průběžně informace Podej zásilky vnitrostátní přepravy Dodej zásilky vnitrostátní přepravy Dodej zásilky mezinárodní přepravy Dodej zásilky mezinárodní přepravy do CDZ Pardubice v souladu s Prováděcím nařízením k APM NP APM PPS-PS - vysílá průběžně informace Vstup zásilky mezinárodní přepravy průvoz Vstup zásilky mezinárodní přepravy dovoz, Výstup zásilky mezinárodní přepravy vývoz Výstup zásilky mezinárodní přepravy průvoz do CDZ v souladu s Prováděcím nařízením k APM PPS-PS 14

16 III. Povinnosti a odpovědnost CDZ A. Povinnosti a odpovědnost CDZ CDZ Pardubic - provádí párování vstupních informací na zásilky: - vnitrostátní přepravy (podej-dodej) - vývozní (podej-výstup zásilky) - dovozní (vstup zásilky-dodej) - průvozní (vstup zásilky-výstup zásilky). CDZ Pardubice odpovídá za spárování dat výše uvedených informací podle podejové identifikace. Dále vytváří předepsané chybové sestavy ve smyslu kapitoly VII. této směrnice. B. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KPT Každý kalendářní den v 5.00 hodin je prováděn výběr dat z CDZ pro jednotlivá KPT podle následujících kritérií: 1. Kritéria pro výběr zásilek z CDZ do programu KPT DODEJ: - zásilka, ke které došly informace 026 a 021 starší 3 dnů nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 021 (samostatný dodej) starší 3 dnů 2. Kritéria pro výběr zásilek z CDZ do programu KPT SMLOUVY: - zásilka, ke které došly informace 026 a 021 s hodnotou 1 nebo 3 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 021 s hodnotou 1 nebo 3 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 026 s hodnotou 1 nebo 3 ve sloupci 24 vnitrostátního NL 3. Kritéria pro výběr zásilek z CDZ do programu KPT SMLOUVY: - zásilka, ke které došly informace 026 a 021 s hodnotou 1, 3 nebo 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 021 s hodnotou 1, 3 nebo 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL nebo - zásilka, ke které došla pouze informace 026 s hodnotou 1, 3 nebo 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL Bod 3 nabývá platnosti pouze v případě zapracování potřebných změn do programů KPT SMLOUVY a CDZ. Vytvořené soubory podle výše uvedených bodů zašle CDZ Pardubice příslušným KPT do 6.00 hodin téhož dne. 15

17 C. Povinnosti a odpovědnost CDZ vůči KMŽP Každý kalendářní den v 7.30 hodin je prováděn výběr dat z CDZ pro IS KMŽP podle následujících kritérií: Zásilka musí mít v CDZ vyplněné předkládací období vstupní informaci zaslanou z APM NP a dále: ve vývozu: - zásilka, ke které došla pouze informace nebo - zásilka, ke které došly informace a v dovozu: - zásilka, ke které došla informace nebo - zásilka, ke které došly informace a v průvozu: - zásilka, ke které došla informace nebo - zásilka, ke které došly informace a Vytvořené soubory podle výše uvedených bodů zašle CDZ Pardubice do IS KMŽP do 8.00 hodin téhož dne. 16

18 IV. Povinnosti a odpovědnost KPT, KMŽP A. Povinnosti a odpovědnost KPT (odd. 2) vůči CDZ 1. Program KPT DODEJ přímo přebírá data zasílaná z CDZ. Data zpracovává oddělení 2 průběžně provádí odsouhlasení s přepravním dokladem účetním listem NL vnitrostátní přepravy a provádí rekalkulaci přepravného. Není-li zajištěna úplnost dat dodaných z CDZ, doplní chybějící data zásilek načtením z diskety z APM NP nebo APM VZ, případně pořídí z přepravního dokladu. KPT vytváří každý pracovní den programem KPT DODEJ soubor zpracovaných dat a zajistí jeho odeslání do CDZ nejpozději následující pracovní den do 8.00 hod. Do souboru jsou vybírány všechny zásilky, které byly pořízeny od okamžiku posledního vytvoření souborů pro CDZ, zásilky dosud nevyslané, u kterých byly doplněny potřebné náležitosti a zásilky, u nichž byla provedena oprava. KPT provádí opravu a opětovné vyslání dat zásilek do CDZ, u nichž byla testováním v CDZ zjištěna chyba (viz. kapitola VII.) nebo která byla opravena v důsledku vlastní kontrolní činnosti KPT. Vedoucí oddělení 2 nebo jím pověřený zaměstnanec odpovídá za plnopočetné zpracování a odesílání dat do CDZ evidovaných došlých zásilek vnitrostátní přepravy v Soupise došlých zásilek vnitrostátní přepravy dle přiložených přepravních dokladů za příslušný kalendářní měsíc dle železničních stanic svého obvodu. 2. Program KPT SMLOUVY přímo přebírá data z CDZ prostřednictvím programu KPT DODEJ. Tato data jsou doplněna o zásilky se ZT s hodnotou 4 ve sloupci 24 vnitrostátního NL, předané z programu KPT DODEJ. Data zpracovává oddělení 2 průběžně provádí centrální výpočet a zúčtování přepravného. Není-li zajištěna úplnost dat dodaných z CDZ, doplní chybějící data zásilek načtením z diskety zasílané na KPT z APM NP nebo APM VZ, případně pořídí z přepravního dokladu. KPT vytváří každý pracovní den programem KPT SMLOUVY soubor zpracovaných dat a zajistí jeho odeslání do CDZ prostřednictvím programu KPT DODEJ nejpozději následující pracovní den do 8.00 hod. Do souboru jsou vybírány všechny zásilky, které byly pořízeny od okamžiku posledního vytvoření souborů pro CDZ, zásilky dosud nevyslané, u kterých byly doplněny potřebné náležitosti a zásilky, u nichž byla provedena oprava. KPT provádí opravu a opětovné vyslání dat zásilek do CDZ, u nichž byla testováním v CDZ zjištěna chyba nebo neúplnost dat v zásilce (chybí dodejová identifikace). Vedoucí oddělení 2 nebo jím pověřený zaměstnanec odpovídá za plnopočetné zpracování a odesílání dat do CDZ podaných zásilek a evidovaných došlých zásilek vnitrostátní přepravy se zákaznickým tarifem D za příslušný kalendářní měsíc podle jemu přidělených zákaznických tarifů D k odúčtování. Tento odstavec je možno zajistit ze strany KPT pouze za předpokladu, že obchodní manažeři a ústřední obchodní manažeři zajistí dodání zákaznických tarifů včetně jejich dodatků v souladu s Pravidly pro tvorbu a používání zákaznických tarifů v přepravě vozových zásilek ČD ve vnitrostátní přepravě, dovozu a vývozu v roce 2000 a Pravidly pro sjednávání cen v kombinované dopravě pro rok Dále vytváří předepsané chybové sestavy ve smyslu kapitoly VII. této směrnice. Shora uvedené činnosti a povinnosti KPT navazují na SW zpracování přepravních a účetních dějů probíhajících v železničních stanicích. Nezaručují však komplexní softwarové zpracování těchto přepravních a účetních dějů oddělením 2 KPT. Komplexní zpracování výpočetní technikou je podmíněno novým SW a HW vybavením oddělení 2 KPT. 17

19 B. Povinnosti a odpovědnost KMŽP (oddělní vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav) vůči CDZ IS KMŽP přímo přebírá data zasílaná z CDZ. Data zpracovávají oddělení vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav průběžně po obdržení přepravních dokladů, zákaznických tarifů a dalších podkladů nutných pro správné provedení rekalkulace nebo výpočtu přepravného. Provádí odsouhlasení s přepravním dokladem 2. díl (dovoz) nebo 5. díl (vývoz) NL CIM, VÚ CIM, přechodovým seznamem a fotokopií NL CIM v průvozu, provádí rekalkulaci dovozného. Provádí centrální výpočet přepravného u zásilek se zákaznickými tarify a smlouvou o centrálním zúčtování přepravného. Není-li zajištěna úplnost dat z CDZ, doplní se chybějící data pořízením z příslušných přepravních dokladů. Program IS KMŽP provádí automatizovaně výběr a zaslání dat do CDZ vytváří 3 soubory v členění podle druhu přepravy vývoz, dovoz, průvoz. Do souborů jsou vybírány všechny zásilky, které byly pořízeny od okamžiku posledního vytvoření souborů pro CDZ, zásilky dosud nevyslané, u kterých byly doplněny potřebné náležitosti a zásilky, u nichž byla provedena oprava. Vedoucí oddělení vývozu, dovozu, průvozu a speciálních přeprav nebo jimi pověření zaměstnanci odpovídají za plnopočetné zpracování a správnost odesílaných dat do CDZ v rámci svého oddělení. Tento odstavec je možno zajistit ze strany KMŽP pouze za předpokladu, že obchodní manažeři, ústřední obchodní manažeři a generální zástupci ČD v zahraničí zajistí dodání zákaznických tarifů včetně jejich dodatků v souladu s Pravidly pro tvorbu a používání zákaznických tarifů v přepravě vozových zásilek ČD ve vnitrostátní přepravě, dovozu a vývozu v roce 2000, Pravidly pro sjednávání cen v kombinované dopravě pro rok 2000 a Zásadami pro akviziční činnost generálních zastoupení ČD v zahraničí v oblasti mezinárodní přepravy zboží v roce KMŽP provádí ověření, opravu a nové vyslání dat do CDZ u zásilek, u nichž byla při testování v CDZ zjištěna chyba nebo neúplnost dat v zásilce, nebo která byla opravena vlastní kontrolní činností KMŽP. Dále vytváří předepsané chybové sestavy ve smyslu kapitoly VII. této směrnice. 18

20 V. Zásilky způsobilé pro zařazení do statistiky nákladní přepravy A. Zásilky vnitrostátní přepravy Zásilky s ukončenou přepravou v příslušném, statisticky sledovaném kalendářním měsíci, u nichž byla provedena rekalkulace přepravného, včetně zásilek se zákaznickým tarifem, u nichž bylo v příslušném účetním měsíci vypočteno přepravné Kontrolou přepravních tržeb. B. Zásilky mezinárodní přepravy 1. dovozní zásilky zásilky s rekalkulovaným, nenulovým přepravným a ukončenou přepravou v příslušném, statisticky sledovaném kalendářním měsíci 2. vývozní zásilky zásilky s rekalkulovaným, nenulovým přepravným, u nichž spadá datum podeje do příslušného statisticky sledovaného kalendářního měsíce 3. průvozní zásilky zásilky s rekalkulovaným, nenulovým přepravným, které v příslušném, statisticky sledovaném kalendářním měsíci vystoupily z ČD Kromě zásilek uvedených v článcích A. a B. této kapitoly jsou do statistiky nákladní přepravy zařazeny také zásilky, které nebyly zapracovány v minulých měsících pro chyby, opravy, resp. nedostatky v zásilkách se zákaznickými tarify. Výjimky z výše uvedených zásad jsou stanoveny O2, O21 DOP a jsou uvedeny v příloze č.1. Údaje o tržbách ve statistických přehledů TP510 nejsou srovnatelné s výstupy systému SAP R/3 z důvodu odlišného časového okamžiku zasílaní (zaúčtování) dat o tržbách a použití rozdílných měnových kurzů při přepočtech zahraničních měn v obou statistikách. 19

21 VI. Archivace zasílaných dat CDZ archivuje vyslané i přijaté soubory v plném rozsahu po dobu 2 let. KPT archivuje přijaté i vyslané soubory 3 měsíce ode dne přijetí /vyslání. KMŽP archivuje přijaté i vyslané soubory 3 měsíce ode dne přijetí /vyslání. 20

22 VII. Kontrolní mechanismy Pro zajištění plnopočetnosti dat v CDZ_B, která je primárním zdrojem dat pro TP 510/1, jsou v rámci programů KPT DODEJ, KPT SMLOUVY, IS KMŽP a CDZ vytvořeny kontrolní nástroje. V další části kapitoly jsou tyto nástroje vyjmenovány, uveden popis, četnost provádění a činnosti pro odstranění zjištěných nedostatků. A. Kontrolní nástroje využívané na KPT 1. Nezkontrolované zásilky chybová sestava pro odhalení zásilek, které nebyly zkontrolovány program: KPT DODEJ dle opatření KPT, nejméně 1x týdně provést kontrolu zásilek v programu KPT DODEJ 2. Zásilky nevyslané do CDZ_B chybová sestava pro odhalení zásilek, které nebyly vyslány do CDZ program: KPT DODEJ vždy po vytvoření souborů pro CDZ zjistit příčinu nevyslání zásilek, po jejím odstranění provést vyslání do CDZ 3. Zásilky se stejnou podejovou identifikací chybová sestava pro odhalení zásilek se stejnou podejovou identifikací (stejná stanice odesílací a podací číslo) program: KPT DODEJ průběžně každý den opravit podejovou identifikaci v programu KPT DODEJ podle údajů v NL 4. Testování posloupnosti souborů z CDZ_A podle datumu v názvu souboru testována posloupnost souborů zasílaných na KPT z CDZ_A, v případě chybějícího souboru chybové hlášení obsluze program: KPT DODEJ vždy při načítání souborů z CDZ_A požádat administrátory DATIS Pardubice o zaslání chybějících souborů 21

23 5. Tabulka pro kontrolu činností se zásilkou při vytváření souborů pro CDZ_B je pro každou zásilku zaslanou na KPT proveden zápis do pomocné tabulky (identifikace zásilky, název souboru), umožňuje sledovat historii operací se zásilkou, možnost prohlížení v aktuální datové základně i archivu program: KPT DODEJ podle potřeby při dohledávání zásilek chybějících v CDZ_B nebo zásilek, u kterých byla v CDZ_B zjištěna chyba a nebyla provedena oprava a nové vyslání do CDZ_B předat řešitelům TP 510/1 v datové podobě přiřazení zásilky k souboru vytvořeném pro CDZ_B 6. Testy při provádění uzávěrky není možné provést uzávěrku, existují-li v datové základně nezkontrolované nebo do CDZ_B neodeslané zásilky program: KPT DODEJ provádění měsíční uzávěrky v programu KPT DODEJ provést kontrolu zásilek v programu KPT DODEJ, zjistit příčinu nevyslání zásilek, po jejím odstranění provést vyslání do CDZ_B 7. Vyhodnocení chybové sestavy z CDZ - chybějí dodací čísla v CDZ_B po provedení uzávěrky na KPT je v CDZ_B vytvořena chybová sestava obsahující chybějící dodací čísla, zaslán soubor v Excelu (STCISU, CISDOD) při obdržení chybové sestavy z CDZ_B zjistit příčinu, doplnit do souboru a poslat zpět řešitelům TP510/1 8. Vyhodnocení chybové sestavy z tabulky KPT_ERR v CDZ chybová sestava obsahuje záznamy z chybové tabulky KPT_ERR v CDZ starší 20 dní (nebyla provedena oprava a vyslání do CDZ_B) po obdržení chybové sestavy z CDZ provést opravu a nové vyslání do CDZ_B u zásilek obsažených v chybové sestavě 9. Zásilky nevrácené z klientů programu SMLOUVY na síť do programu DODEJ chybová sestava pro odhalení zásilek, které byly poslány na klienty programu SMLOUVY a po provedení výpočtu přepravného nebyly vráceny zpět na síť do programu DODEJ program: KPT DODEJ dle opatření KPT, nejméně 1x týdně provést export zkontrolovaných zásilek na síť do programu DODEJ 22

24 B. Kontrolní nástroje využívané na KMŽP 1. Zásilky nevyslané do CDZ_B program: IS KMŽP chybová sestava pro odhalení zásilek, které nebyly vyslány do CDZ_B průběžně dle opatření KMŽP, vždy 22.den v měsíci konečná sestava u průběžné sestavy zjistit příčinu, je-li možné odstranit a vyslat do CDZ_B u definitivní sestavy uvést ke každé zásilce kód příčiny nevyslání do CDZ_B, zaslat řešitelům TP510/1 a O21 2. Testování posloupnosti souborů z CDZ_A program: IS KMŽP podle data v názvu souboru testována posloupnost souborů zasílaných na KMŽP z CDZ_A, v případě chybějícího souboru chybové hlášení obsluze vždy při načítání souborů z CDZ_A požádat administrátory DATIS Pardubice o zaslání chybějících souborů 3. Tabulka pro kontrolu činností se zásilkou program: IS KMŽP při vytváření souborů pro CDZ_B je pro každou zásilku zaslanou do CDZ proveden zápis do pomocné tabulky (identifikace zásilky, název souboru), umožňuje sledovat historii operací se zásilkou podle potřeby při dohledávání zásilek chybějících v CDZ_B nebo zásilek, u kterých byla v CDZ_B zjištěna chyba a nebyla provedena oprava a nové vyslání do CDZ_B předat řešitelům TP 510/1 v datové podobě přiřazení zásilky k souboru vytvořeném pro CDZ_B 4. Vyhodnocení chybové sestavy z tabulky KMZP_ERR v CDZ program: IS KMŽP chybová sestava obsahuje záznamy z chybové tabulky KMZP_ERR starší 20 dní (nebyla provedena oprava a vyslání do CDZ_B) po obdržení chybové sestavy z CDZ provést opravu a nové vyslání do CDZ_B u zásilek obsažených v chybové sestavě 23

25 C. Kontrolní nástroje využívané v CDZ 1. Testování posloupnosti souborů z KPT program: KPT_CDZ podle čísla v příponě souborů zasílaných z KPT je testována posloupnost souborů z programu KPT DODEJ vždy při načítání souborů z KPT generován mail s chybovou zprávou na příslušné KPT, administrátoři DATIS Pardubice si vyžádají zaslání chybějících souborů 2. Testování posloupnosti souborů z KMŽP podle datumu v názvu souborů zasílaných z KMŽP je testována posloupnost souborů, samostatně pro vývoz, dovoz, průvoz program: KMZP_CDZ vždy při načítání souborů z KMŽP generován mail s chybovou zprávou na KMŽP, administrátoři DATIS Pardubice si vyžádají zaslání chybějících souborů 3. Chybová tabulka KPT_ERR program: KPT_CDZ při načítání a následném zpracování souborů z KPT je při zjištění chyby proveden zápis do chybové tabulky KPT_ERR s uvedením identifikace zásilky a kódu chyby zápis vždy při načítání a zpracování souborů z KPT generován mail s chybovou zprávou a seznamem zásilek pro příslušné KPT 4. Chybová tabulka KMZP_ERR při načítání a následném zpracování souborů z KMŽP je při zjištění chyby proveden zápis do chybové tabulky KMZP_ERR s uvedením identifikace zásilky a kódu chyby program: KMZP_CDZ vždy při načítání a zpracování souborů z KMŽP generován mail s chybovou zprávou a seznamem zásilek pro KMŽP 5. Chybová sestava z tabulek KPT_ERR, KMZP_ERR program: CDZ chybová sestava obsahuje záznamy z chybových tabulek KPT_ERR, KMZP_ERR starší 20 dní (nebyla provedena oprava a vyslání do CDZ_B) průběžně 1., 10., 20. den v měsíci na KPT, KMŽP zaslán seznam zásilek u nichž nebyla provedena oprava a nové vyslání do CDZ_B 24

26 6. Tabulka ZAS_INC pro kontrolu činností se zásilkou při vytváření souborů pro KPT, KMŽP je pro každou zásilku zaslanou do CDZ proveden zápis do pomocné tabulky ZAS_INC, umožňuje sledovat historii operací se zásilkou, vytvářet sestavu na nevrácené zásilky z KPT, KMŽP program: CDZ 15. dne v měsíci předat KPT, KMŽP seznam nevrácených zásilek ke zjištění příčin 7. Chybějí dodací čísla v CDZ_B po provedení uzávěrky na KPT je v CDZ_B vytvořena chybová sestava obsahující chybějící dodací čísla, zaslán soubor v Excelu (STCISU, CISDOD) při obdržení chybové sestavy z CDZ_B zjistit příčinu, doplnit do souboru a poslat zpět řešitelům TP510/1 8. Chybová sestava nepárování vstupních informací při nesprávně vyplněné podejové identifikaci nedojde ke spárování vstupních informací v CDZ_A, pro odhalování příčin a zvýšení kvality pořizování vstupních informací na APM NP je vytvářena chybová sestava, která obsahuje samostatné podeje a dodeje, sestava je zasílána vedoucím oddělení nákladní přepravy na OPŘ program: CDZ_A 5., 15. a 25. dne v měsíci za předchozí dekádu, 15. dne za předchozí měsíc kontroloři přepravy zjistí příčiny a projednají nedostatky s odpovědnými pracovníky příslušné železniční stanice 9. Chybová sestava pozdní vysílání vstupních informací do CDZ_A obsahuje seznam vstupních informací, které byly do CDZ_A odeslány s více než 2-denním zpožděním, sledovány jsou vstupní informace 026-1, a 064-4, 061-0, sestava je zasílána vedoucím oddělení nákladní přepravy OPŘ program: CDZ_A 5. dne v měsíci za předchozí měsíc kontroloři přepravy zjistí příčiny a projednají nedostatky s odpovědnými pracovníky příslušné železniční stanice 10. Zásilky se stejnou podejovou identifikací obsahuje zásilky, které mají v CDZ_A stejnou stanici podeje, stejné podací číslo a různý datum podeje (nesprávně pořízená podejová identifikace, dojde k nespárování podeje a dodeje), sestava je zasílána vedoucím oddělení nákladní přepravy na OPŘ program: CDZ_A 5. dne v měsíci za předchozí měsíc kontroloři přepravy zjistí příčiny a projednají nedostatky s odpovědnými pracovníky příslušné železniční stanice 25

27 Řešitelé TP510/1, vedoucí oddělení 2 jednotlivých KPT a systémový specialista pro IS KMŽP zajistí vyhotovení vnitřního opatření, kterým se stanoví postup v případě mimořádností při vzájemné výměně dat, včetně seznamu odpovědných pracovníků a jejich telefonních čísel. O2 a O21 DOP ve spolupráci s pracovištěm TP510/1 DATIS Pardubice prověřuje správnost výstupů jednotlivých přehledů TP510/1 a vzájemných vazeb mezi nimi. Navíc O21 provádí porovnání údajů v přehledu 501 se stavem údajů v CDZ_A. K tomu je oprávněn požadovat po řešitelském pracovišti TP510/1 kontrolní sestavy v dohodnutém rozsahu údajů. Zjištěné nedostatky projednává O2 a O21 s řešitelským pracovištěm TP510/1, KPT a KMŽP. Nevyřešené problémy a rozporná stanoviska v oblasti metodiky ukazatelů přesahující rámec kompetencí O21 předávají k řešení O1 GŘ, nevyřešené problémy a rozporná stanoviska v oblasti informačních technologií předává k řešení O29 GŘ ČD. 26

28 Příloha č.1 Výjimky ze zásad pro zásilky způsobilé pro nákladní přepravu Zasílání zásilek z IS KMŽP a z programů KPT DODEJ, SMLOUVY do CDZ s nulovými částkami bude povoleno v těchto případech: 1. u zásilek, kde probíhá vážení na cestě, 2. POV jedoucí na dva a více nákladních listů z důvodů celních a je stanovena cena za přepravu za vlak, 3. ROV na dva a více nákladních listů, kdy je stanovena cena za přepravu za vlak, 4. služební zásilky dle KN5, 5. u přeprav, kde pro více zásilek jedoucích na samostatné NL je přepravné vypočítáno pouze na jednom NL, dle předpisu KN1/1, 6. v ostatních případech povolených dopisem O2, O21, smlouvou, příp. zákaznickým tarifem. 27

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě Úroveň přístupu A Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě

Více

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen Prodávající ) zveřejňuje

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava Registrace u MV ČR: VS/1-22270/93-R ze dne 08.11.1993 IČ: 00436062 www.cusopava.cz e-mail: cus@cusopava.cz tel.: +420 553

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OBĚ str. 1 V souladu s ustanovením zákona o účetnictví se v podmínkách účetní jednotky vymezují konkrétní pojmy, které jsou spojeny s oběhem účetních dokladů, jejich odsouhlasením

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Pro implementaci Pomocného analytického přehledu (PAP) a související činnosti je zejména rozhodující

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá individuální údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5

V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC. Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 ERIC 5 V ě stník pro uživatele programů a modulů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 7. 4. 2008 stran: 5 Nové moduly CCIM / Nákladní list CIM pro kombinovanou přepravu (2.58.00) Nový modul v jazykových

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více