Hospodářský chov zvířat žen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářský chov zvířat žen"

Transkript

1 Hospodářský chov zvířat žen Část I. Daniel Walker 2010

2 OBSAH OBSAH Předmluva Původ a domestikace zvířat Úvod do historie aneb proč chovat ženu Úloha historie a hysterie v dějinách Důvody pro chov žen Právní klasifikace žen Domestikace zvířat (žen) Projevy a vedlejší příznaky domestikace: Exteriér zvířete Exteriér zvířat- plemenné standardy Tvarové vlastnosti zvířete Plemenný standard ženy Hodnotící znaky a metody posuzování exteriéru zvířete: Vady vylučující zvíře z chovu: Podmínky pro vstup do chovu Podmínky pro vyřazení z chovu Ověřování původu zvířete Ověření původu zvěře od dodavatele Jateční parametry žen

3 1. Předmluva K myšlence napsání této knihy mne vedla jedna věta, kterou v různých variacích v průběhu času pronášeli všichni moji známí i kamarádi a to: Panebože, ty ženský jsou fakt neuvěřitelný zvířata!!! A tak jsem se v duchu prvních kroků pionýrů divokého západu vrátil na svojí alma mater Českou Zemědělskou Univerzitu a oprášil ta pravá skripta: Hospodářský chov zvířat I a II. Poznámka autora: Asi jste si všimli existence toho malého ďábla ve Vás, tu temnou stranu síly, která každý den svádí bitvy se světlou stranou. Ten hlas, který Vám našeptává (panebože ta má ale kozy, koukej jí sbalit ). Ano, ten hlas, který se bohužel nedá jen tak jednoduše odbýt. Při psaní této knihy mi v podvědomí neustále komentoval jednotlivé kapitoly a vedli jsme spolu obsáhlé vědecké polemiky. Nakonec jsem rozhodl (v rámci objektivnosti) že jeho poznámky v textu uvedu v závorkách kurzívou a ponechám na čtenářích, aby si udělali vlastní názor.) malej ďábel 3

4 Varování: Tato kniha pojednává o chovu zvířat (žen) a je určena pouze mužům, vykonávajícím právo chovu na zvířecím potenciálu (kdyby to snad některá dočetla až sem tak pro jednoduchost pochopení uvádím: Tato kniha není určena ženám). Pokud se nad tím zamyslíme, postavily by ženy čtením této knihy logiku věci na hlavu, jelikož zvířata si pochopitelně nemohou číst příručku o chovu sebe sama. Autor tedy nenese žádnou zodpovědnost za morální či fyzickou újmu, která vznikne (a to velmi pravděpodobně) kterékoliv ženě, pokud si tuto knihu přečte. 4

5 2. Původ a domestikace zvířat 2.1 Úvod do historie aneb proč chovat ženu Na toto téma se po dlouhá tisíciletí v odborných kruzích vedou dalekosáhlé diskuse, ale nutno konstatovat, že na uspokojivou odpověď ještě nepřišel nikdo. V jakémkoliv odvětví lidské činnosti platí, že čím jednodušší je systém, tím lépe funguje. V případě žen byla ovšem Darwinova evoluční teorie postavena na hlavu, neboť absolutní dokonalosti v chovu žen bylo dosaženo v prvobytně pospolné společnosti, kdy akceptace a zařazení do chovu probíhalo velmi uspokojivě omráčením a odtažením do jeskyně. Naši předkové dokázali dokonce mistrně odhalit i tzv. tažné pravidlo tj. tahat ženu do jeskyně za vlasy, protože při aplikací tažení za protilehlou část těla (nohu) se naplní pískem. Chov žen v té pradávné době plnil svůj základní účel a kdybyste se Vašich praotců zeptali na práva žen, pravděpodobně by se od srdce zasmáli a poklepali by si na své vystouplé čelo. A měli by, bohužel, pravdu. Aplikaci vymožeností civilizace jako jsou lidská práva, jsme se my, muži a chovatelé, dobrovolně vzdali vlády nad něčím, co naši praotcové pilovali let a naše generace zničila aplikací lidských práv za pouhých let padesát. A tak podobni Pandoře, která otevřela onu slavnou skřínku se světovými pohromami, se potýkáme s řízením živlu, který do té doby měl řád, systém a pořádek. A nedělejme si iluze, že dokážeme vrátit chov žen zpět na původní fungující model. Mezi dnešními chovateli žen chybí osvěta. Je tedy naší chovatelskou úlohou se o to v jednotlivých případech našich mikrochovů pokusit v naději, že se přece jen, alespoň pro nás, něco změní. 2.2 Úloha historie a hysterie v dějinách Odborný výklad (interpretace) ženy jako zvířete se v různých dobách a různých kulturách liší, takže pokud chceme najít kořeny našeho bádání, je nutné se vrátit do starověku. Bez nadsázky lze říci, že soudobá filozofie myšlení i kutura se vrací ke svým kořenům do doby dávné antiky. Dnešní vědci a filozofové uznávají, že na antické filozofii stojí opravdové základy kultury a vědění této planety a pojmenovávají to jako "návrat k věcem samým". Řecký filozof Platon ( př. n. l.), žák Sokratův a učitel Aristotelův, který položil základy kultury, myšlení, logiky a filozofie celé planety a civilizace na dlouhá staletí, je soudobými vědci brán jako jeden ze tří největších filozofů celé historie. A jsme u základů věcí samých. Platón totiž považoval duševní (hysterické) poruchy žen za tělesně podmíněné špatnou funkcí dělohy (hystery,z řec. hystera, hysteros - dolejší). Děloha je zvíře, které touží po rození dětí. Je-li ponechána příliš dlouho ladem, je-li neobdělávána, znepokojí se a začne v těle páchat neplechu. Je bez diskuze, že schopnost žen rodit děti je základním kamenem ženského bytí a nebytí na zemi a základním úkolem každé ženy a to bez stopy po jakémkoliv sarkasmu. I nám můžům je jasná tato základní úloha žen, její důležitost pro lidstvo a to že je námi v určité fázi chtěná, je zcela opět bez diskuse. Ale 5

6 Pokud tedy Platón, člověk, který položil kulturní a myšlenkové základy této civilizace základy už 420 let před počátkem našeho letopočtu definuje základní a nejdůležitější část ženského těla jako zvíře, pouze potvrzuje důvod a smysl napsání této příručky. Jestliže je základní a nejdůležitější část ženského těla považována Platónem za zvíře pak ostatní přidružené orgány netoliko podstatné svojí funkcí podléhají stejnému zařazení. => Označení ženy jako zvířete tedy formuloval Platón a to 420 let před kristem! A 2379 let před vznikem feministického hnutí! Tuto myšlenku však čekal typický osud největších světových myšlenek let čekala tato Platónova idea zapomenuta a nerozpracována. Nikdo z velkých světových filozofů a myslitelů svojí doby neměl odvahu k jejímu oprášení a další interpretaci. Nezbylo tedy, než s Don Quiotskou odvahou pozvednout z prachu tuto pro lidstvo zásadní ideu a uvést jí po dlouhých staletích opět v život. 2.3 Důvody pro chov žen V dnešní době může být důvodů k chovu několik: Zájmový chov držení zvířat pro potěšení, nikoliv za užitkovým účelem. Zvířetem v zájmovém chovu je potom zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní spotřebě a uspokojení. Užitkový (hospodářský) chov držení zvířete za užitkovým účelem (původní model). Některé zvíře může být současně zvířetem hospodářským i domácím. Stanovení této linie zejména u žen není přesně možné. K rozmnožovacím účelům A) bez zakládání chovu B) se zakládáním chovu (původní model) Zooterapie - je léčba člověka pomocí zvířat -dotýkání, hlazení, kontakt a komunikace s nimi (viz kap. Terapie pomocí zvířat) Pokud už se odvážně rozhodnete, že tedy chcete ženu chovat (a nikoliv se pouze krátkodobě věnovat bezprizorním kusům) pak následují zásadní kroky, které je třeba velmi dobře zvážit. Vlastní rozhodnutí jakým způsobem a kolik kusů zařadit do základního stáda nebo výběr plemene je na vlastním uvážení každého chovatele. Do těchto rozhodnutí se mnohdy promítají ambice a nerealistické předpoklady založené na nedostatku zkušeností s chovem divokých zvířat. I přes na první pohled relativní snadnost je chov žen jako plemene jeden z nejnáročnějších typů chovů, které vůbec existují a vyžaduje mnohdy extrémní nároky jak na osobu chovatele, tak i na finanční zajištění chovu (uvědomte si, že je to asi tak stejné, jako kdybyste se rozhodli mít doma akvárium s patnáctimetrovou velrybou. Věřte nebo ne, ale to akvárko by asi vyšlo levnějc ). K tomu, abyste i Vy dokázali stabilizovat a dlouhodobě udržet svůj chov by měla sloužit tato příručka. 6

7 2.4 Právní klasifikace žen Co je vlastně z právního hlediska žena? Při studio právních podkladů a to konkrétně z výkladu Zákona o veterinární péči 166/1999 (veterinární zákon) se dozvíme nejzásadnější fakt - že zvířata (tedy i ženy) jsou v právním smyslu věcmi. V rámci dalšího rozdělen zákon rozlišuje i dvě kategorie, do kterých jsou ženy zařaditelné nejsnadněji. A to pojmy nebezpečné zvíře a nebezpečný druh zvířete. Nebezpečným zvířetem je podle 3 písm. f) zákona zvíře, které v konkrétní situaci bezprostředně ohrožuje člověka.(což v případě žen je zcela neoddiskutovatelné...) Nebezpečným druhem zvířete je podle 3 písm. g) zákona takový druh, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování, je běžně způsobilý ohrozit zdraví nebo život člověka. Nebezpečným zvířetem je tedy například pes, býk, ale i menší zvíře. (ehm, žena..? Sami musíte uznat, že to sedí.) Nebezpečné druhy zvířat stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou č. 75/1996 Sb., Ale jak už to bývá s funkcí legislativy v tomto státě, laxností zákonodárců se žena do výčtu tohoto zákona, bohužel, nedostala. Pozn. Zajímavé je, že jinak přísný veterinární zákon umožňuje zvířatům chovaným na pokusy v odůvodněných případech odstranit hlasivky. (jak to říkal ten Hrušínský? Jak by tady bylo kráááásně ) 2.5 Domestikace zvířat (žen) Domestikace je postupné cílevědomé přetváření divoce žijících zvířat ve zvířata domácí. Účelem domestikace je zabránění feralizaci (zdivočení, dedomestikaci). Pokud ale odchytíme divoce žijící zvíře, ochočíme ho a dále chováme, neznamená to ještě, že se jedná o domestikované zvíře. Předpoklady domestikace jsou klidné chování zvířete, snadné rozmnožování a schopnost zvířete vytvořit dobré sociální vztahy s ostatními zvířaty. Úspěch domestikačního procesu je podmíněn řadou okolností. Pro domestikaci se hodí jen ta zvířata, která mají silný stádový, či smečkový pud. Tím se zjednodušuje jak komunikace, tak i soužití zvířete s člověkem. Zastavme se nad vlastním procesem zdomácnění. Proces zdomácnění je realizován ve třech krocích: zajetí - odchycená zvířata z volné přírody jsou držena v ohradách, nastává umělá péče člověka o zvířata ochočení - individuálním procesem u daného jedince dochází k podrobení zvířete, které je využíváno k rozmnožování a k práci zdomácnění - úplné ovládnutí druhu člověkem, který o zvířata v první fázi všestranně pečuje a mění jejich vlastnosti ve svůj prospěch. V cílovém stavu druhé fáze je chovatel zvířetem opečováván. (vaří, peče, uklízí, souloží ) Ve společnosti musí existovat určitá, alespoň potencionální společenská poptávka 7

8 po domestikaci zvířete, které se v dané oblasti vyskytuje. A také musí nastat příznivé historické souvislosti. Výsledkem toho všeho je fakt, že ke zdomácnění většiny tradičních zvířat došlo v oblastech s určitou kulturní vyspělostí lidské populace, za současného výskytu vhodného divokého předka. Taková oblast se označuje jako centrum domestikace. Druhy zvířat domestikované- dle kontinentů a užitkovosti: Amerika: lama, pes, krocan, kachna pižmová, morče, kapybara, žena Asie: pes, ovce, kůň, prase, velbloud, buvol, holub, kachna, husa, páv, bourec, žena Evropa: pes, ovce, prase, koza, kráva, kůň, kachna, holub, králík, včela, žena Austrálie: velbloud, pes, mula, ptakopysk, žena, zajíc Afrika: osel, pes, kočka, perlička, žena Pro domestikaci jsou však vhodná i zvířata, která již byla do chovu zařazena a z nějakého důvodu nejsou zařazena do chovatelského programu. V tomto případě je nutno ověřit výcvik zvířete od předchozího majitele (pokud možno). Dalším typem ženy, který je možno zařadit do chovu je opuštěné anebo toulavé zvíře. V závěru této kapitoly se dozvíme, proč sama toulavá zvířata (ženy) vyhledávají (často velmi intenzivně) domestikaci. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat (dále jen odchyt zvířat) je jedna z veterinárních asanační činností / 39 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb./, prováděná osobou vycvičenou pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi 42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb./ (chce to praxi a léta tréninku ) Toulavé zvíře pro účely těchto zásad je zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem chovatele nebo fyzické osoby, jež zvíře vede, a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele. / 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb./ Opuštěné zvíře pro účely těchto zásad je zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem chovatele nebo fyzické osoby, jež zvíře vede, a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal. 3 písm. i) zákona č. 246/1992 Sb. Říká Kdo zvíře opustí s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat podléhá pokutě kč. Nutno připomenout zásadní fakt a to, že zvířata jsou v právním smyslu věcmi 8

9 ženy bez oficiálního partnera (manžela) mají nižší zákonný i sociální status než běžné zvíře. Nevěříte? Zvíře totiž vyhnat nesmíte, dostali byste pokutu. Ale položme si otázku proč byste to dělali? Pes Vás poslouchá, je milý, pobaví Vás a hlavně je věrný! Pes ví, že nemůže srát, kudy chodí. Když byl malý, dostal za to novinami, není blbý a pamatuje si to. Zároveň ví, že když se bude chovat rozumně, bude mít zajištěnou existenci na celý svůj život. Pes to má totiž v hlavě srovnané a má nastavené sebezáchovné mechanismy. Naopak žena nepochopí ani po deseti máznutích novinami že vás nesmí srát, protože jí jinak vyhodíte. Do poslední chvíle to zkouší a nevěří, že to může nastat. Jenže - vy ji vyhnat můžete kdykoliv a to (na rozdíl od psa), bez rizika legislativních komplikací a hlavně, na rozdíl od zvířete i bez pocitu viny. Co z toho tedy plyne? Svobodné ženy mají nižší sociální status než běžný pes! (a pak se jim divte, že se chtějí vdávat! Já bych se chtěl vdávat taky, bejt míň než pes.) Projevy a vedlejší příznaky domestikace: změna pokryvu těla - změny osrstění se u žen projevují zkrácením srsti - rexismus či úplnou absencí srsti - alopecií (tzv. naháč neboli Libušské kuře, ) event. prodloužením srsti angorismem (ten se projevuje až po svatbě v rámci vymizení péče o vlastní tělo ) obdobné změny lze pozorovat i u pernatých druhů. degerativní změny kůže - tvorba řas, laloků, záhybů významným znakem úspěšnosti chovu je tzv. klopení uší, které se projevuje také u králíků, ovcí, koz a psů. změny velikosti těla - velikost, případně proporce těla se mění zejména se změnami kostry, objevuje se obří růst (tzv. gigantismus). Mění se délka končetin - zkrácení končetin-brachymelie (je typická pro posvatební stavy a nepracovní okrasná plemena žen). změny v rozmnožování - domestikovaná zvířata vykazují dřívější pohlavní dospělost, úplnou či částečnou asezónnost rozmnožování. Zvláště u tmavších neplemenných zvířat se rodí více mláďat a vícekrát. Vedlejším příznakem domestikace je také tzv. zanášení, které bude řešeno v samostatné části této příručky. změna zbarvení - u všech druhů se objevily změny zbarvení pokryvu těla směrem ke světlejšímu pigmentu, které se nevyskytují u divokých druhů (tmavé zbarvení). 9

10 změny nervové soustavy- redukce mozku zvířete. Umělý chov znamenající omezení využívání pohybového a smyslového aparátu má za následek redukci mozku a některých funkčních částí centrálního nervového systému CNS. Redukce hmotnosti mozku je úměrná délce domestikace. S výjimkou laboratorní myši došlo k redukci hmotnosti mozku u všech ostatních zvířat: Redukce hmotnosti mozku u zvířat po domestikaci v % Prase 33,6 % Králík 13 % Ovce 23,9 % Pes 28,8 % Kočka 22 % Žena 32,1 % (vědecká studie HERRE a RÓHRS 1990) 10

11 3. Exteriér zvířete 3.1 Exteriér zvířat- plemenné standardy Plemenný standard prezentuje ideálního představitele plemene a na základě tohoto standardu jsou zvířata posuzována také na plemenářských výstavách (například Miss ) Plemenný standard je kritikou utváření těla a jeho částí oproti plemennému a užitkovém standardu. Zároveň je souhrnem požadavků na vlastnosti zvířat v dané etapě šlechtění. Ženy je možno rozdělit podle původu a to na: Zvíře plemenné (vzniklé čistokrevnou plemenitbou) rozumí se páření jedinců jednoho plemene. Čistokrevnost zvířete dokazuje jeho rodokmen, plemenná kniha. Za čistokrevné zvíře se považuje plemenice, splňující podmínky pro vstup do chovu. Vhodná jsou importovaná plemena s doloženým původem. Některé charakteristické znaky jsou vysoko bodovány (např. chorvatská, slovenská a ukrajinská plemena žen jsou vysoce hodnocena pro svoji pracovitost a odolnost) Zvíře bezplemenné (kříženec) je zvíře vzniklé náhodným pářením příslušníků různých plemen, u kterého nelze určit plemennou příslušnost. Jedná se o tzv. křížení mezidruhové - připařováním jedinců různého druhu. Pro chov nepřijatelné, možno využít mimo chov jako zvěř terčovou event. pro těžké práce Tvarové vlastnosti zvířete Typ zvířete souhrn exteriérových vlastností charakteristických pro určitou část populace V zootechnice je považován jako soubor hlavních morfologických znaků svědčících o příslušnosti zvířete k určitému plemeni příslušnosti zvířetek určitému užitkovému směru Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: vyrovnaném méně vyrovnaném atypickém 11

12 Základní typy: Plemené typy žen souhrn exteriérových a užitkových vlastností odpovídající danému standardu (např. Slovenská nebo Ukrajinská plemena) Užitkové typy žen - charakterizován jako plemenný typ ve vztahu k výtěžnosti a hodnotě. Může být vyjádřen poměrem mezi výškou, šířkou, délkou a hloubkou těla a jeho váhou, což jsou faktory, které ovlivňují celkovou konstituci a užitkovost. Užitkový typ je založen geneticky, nicméně se dá ovlivnit prostředím. Užitkové typy žen rozlišujeme např. na: kožešinová kožichová okrasná - se zvláštnostmi stavby těla a zbarvení (typická je zde atrofie mozkových částí a centrální nervové soustavy obecně) sportovní nosná masná sádelná - dělíme dle doby kdy se začne ukládat tuk: ranný a pozdní kombinovaná - masosádelný, sádelnomasný tažná teplokrevná - pocházejí z plemenné skupiny žen jižního typu. Jsou to ženy lehčí tělesné stavby živého temperamentu chladnokrevná - pocházejí z plemenné skupiny žen severních. Jsou to většinou zvířata mohutná, těžká, klidného temperamentu specializovaná - pro jeden užitkový směr. Jsou vysoce náročná na podmínky prostředí s kombinovanou užitkovostí - žádná z užitkových vlastností není nadměrně vyvinuta. Tato plemena žen jsou přizpůsobivější a odolnější, méně náročná, vhodná pro obecný chov. primitivní (velice rozšířené plemeno ) společenská honící přechodná krajová (to jsou ty z vesnice, co tam maj místo piercingu klíště ) kulturní - řídce se vyskytující plemeno, poslední zmínky v kronikách r podobnostní - dle podobnosti s ostatními zvířaty např. ženy-krůty trofejní - pro značnou finanční náročnost se nedoporučuje začínajícím chovatelům (modelky, známé hlasatelky a herečky ) 12

13 Typ intenzity vývinu Určen obdobím intenzivního ukládání tuku. Souvisí s raností fyziologickou a užitkovou. Tzv. užitková ranost určuje dobu ukončení vývinu (jateční zralost) kdy se začíná snižovat intenzita tvorby svalové tkáně a začíná zvyšovat intenzita tvorby tkáně tukové. Z hlediska intenzity vývinu a tendence k ukládání tuku rozdělujeme ženy na: Velmi rané (10-15 let) Rané (15-25 let) Středně ranné (25-35 let) Pozdní (35 45let) 3.2 Plemenný standard ženy Hodnotící znaky a metody posuzování exteriéru zvířete: Celkový vzhled žena má být kompaktní, silná, přiměřeně statné kostry a svalstva, se schopností pracovat jako všestranné zvíře. Některá zvířata mají sklon být podsaditější (větší kýty nejsou limitujícím faktorem pro chov). Žena má být impozantního vzhledu, dobře vyvážena a proporcionální, štíhlejšího formátu. Celkový vzhled včetně hřbetu se vztahuje ke zvířatům v dobré kondici Hlava má být nesena hrdě na vysoko nasazeném, úzkém, elegantně klenutém krku. Má být přiměřená velikosti těla, má mít rovný profil, užší čelo a nozdry, Oči velké. Uši elegantně a dobře nasazené, osazené identifikačními známkami (podle nich vhodně působí např. diamanty kdyby to bylo na mně tak by jim ty žlutý trojúhelníčky slušely taky ). Nadočnicové oblouky málo vyvinuté; lehce naznačená čelní rýha; týlní hrbol a hřeben týlní kosti málo vyjádřen; jařmové oblouky dobře vyvinuté Tlama má být úzká, s výraznými pysky rudé barvy, s dobrým rozsahem otevření sanice, čelist a žuchvy plných tvarů. (žuchlysou ty svaly na sanici, co vám dokážou při orálním sexu vcucnout doprdele prostěradlo ) Krk má být kompaktní, ne příliš krátký, slabě osvalený s velmi bohatou hřívou (holky co si myslí, že jim sluší krátké, jsou trošku mimo. Těch, kterým to sluší je v Čechách asi jako panen...) Tělo má být krátké, kompaktní se žebry prohnutými do tvaru sudu Hřbet je krátký, rovný lehce stoupající k zádi. Páteř a kyčle by neměly být patrné Hrudník má být silný a ne příliš široký nebo úzký. (prostě musí mít kozy ) 13

14 Struky a prsy- vysoko a dobře nasazené se schopností zachovávat původní tvar, hodnotí se pevnost jejich celkového upnutí k stěně trupu při pohledu z obou stran zvířete. Hodnocením prsů se zabývá samostatná kapitola této příručky Záď silná, nepříliš široká, výjimečně může být svalnatá. Kyčelní kosti nemají být znát Zadní nohy (běháky) mají být štíhlé, dlouze vyvinuté, s dobře zaoblenou a vysokou zádí Rousy jsou charakteristickou a dekorativní ozdobou a to speciálně u těžšího, silně osrstěného typu. (Rousy jsou dlouhé chlupy na nohou např. tažného koně a jsou specifickým znakem některých plemen) (něco pro labužníky ) Pysky růžové barvy, symetrické, nevyčnívající a nepřekrývající se Kostra - Výška (rozdělení kategorií pro show) sekce A 153 cm cm, sekce B 170 cm cm, sekce C od 180- (Ženská basketbalová liga - co sakra dělat s někým kdo má lodičku 45?? ) Lůj hodnotí se procento podkožního loje Chrup bílý, pravidelný bez chybějících zubů, nežádoucí je černá nebo žlutá barva Kůže a pokryv těla- na celém těle jemná, volná a pružná. Jemná, volná a bohatá kůže ve slabinách je velmi charakteristická. Na čele a po stranách čenichu nesmí mít kůže záhyby, které splývají dolů Srst - není vhodná, více zasrstěné exempláře vyřadit z chovu. Základní rozdělení formy osrstění zvířet dělíme na: podsadu jemné chlupy bez dřeně, menší obsah pigmentu (blondýnky ) pesíky silnější chlupy s dření (tzv. špony ), zejména u těžších exemplářů polopesíky tzv. polopřechodné chlupy srst žen, zejména v oblasti podbřišku, je možné dále rozdělit dle struktury a hmatového vjemu na: mohér vlna kašmíř alpaka angora 14

15 dle časového nasazení srsti: stálé - celoroční pokryv sezónní - dle ročního období, v letních měsících srst krátká a nekvalitní dle věku -např. srst mláďat má jinou strukturu Barvy Povolené barvy - všechny jednolité barvy s původně bílými znaky (body markings), povoleny jsou odstíny od růžové až po kávovovou. V ojedinělých případech (po konzultaci s chovatelskou skupinou) je možné zařadit i plemena nažloutlých odstínů. Viz příloha - vzorník povolených barev Nepovolené barvy tmavé a černé odstíny. Vzhledem k obecným znakům plemen s tmavým pigmentem vyznačujících s e sníženou pracovitostí a velmi rychlou reprodukcí mláďat snížené genetické kvality, jsou pro chov tato plemena naprosto nevhodná. Ve výjimečných případech pouze pro rychlé experimentální oživení chovu. Nepořizujte si pro chov různé barevné mutace najednou. Některá zvířata mají sklon šikanovat jinak zbarvené jedince. Pro hlavní chov si ponechte jen jednu barvu Temperament je definován jako stupeň dráždivosti nervové soustavy zvířete. Zvíře má být klidné, učenlivé, s přátelským přístupem k lidem a ostatním zvířatům. Některá plemena jsou díky jejich temperamentu vhodná pouze pro zkušenější chovatele, severská plemena díky jejich klidu může chovat bez obav i začátečník s důvěrou ve zvíře Jednotlivé typy temperamentu zvířat můžeme rozdělit na: Nervózní cholerik. Zvíře má nízký prách dráždivosti která převládá. Je prudké, přehnaně reaguje, je dráždivé a přecitlivělé na všechny podněty. Tato zvířata jsou hůře ovladatelná až umanutá Živé sangvinik Klidné flegmatik Apatické melancholik Pohyb a akce - má mít vynikající předpoklady ke skoku (viz kapitola Výcvik žen ke skoku). Krok musí být klidný, vznosný, ve všech chodech uvolněný, elastický 15

16 Kondice - plemena ženy rozlišujeme dle typu kondice na: pracovní, pastevní, chovná, výstavní závodní Zvíře musí podávat dobré výkony jak v drezuře, tak v tahu. Na podstatnou změnu kondice je třeba reagovat včas, nejlépe změnou výkrmné dávky. Váhová klasifikace plemene: Ultra lehké (ultralight weight 30-45) (anorektičky a super vyhublé modelky) Lehké ženy (light weight 45-60kg) tvoří ideální poměr spotřebovaného krmiva a užitkovosti Středně těžké (medium weight 60-75) Velmi těžké (heavy weight ) zejména vesnické tažné typy Ultra těžké (ultraheavy weight 100- nechci vědět) Plemenná hodnota -základní parametr šlechtění. Jedná se o odhad genetického založení jedince (jeho jedinečný genotyp) vyjádřené odchylkou vlastností od průměru vrstevníků (jak vypadá v porovnání s jejíma vytuningovanejma kámoškama ) Jateční hodnota: jatečná výtěžnost, kvalita jatečného trupu a vedlejší produkty. (viz. Kap. Jateční parametry žen) Pach zvíře má vydávat nevýrazný přirozený zvířecí pach. V říji je přípustné zvýšení intenzity tohoto pachu (některé ženy si jí v rámci udržení zdravé mikroflóry myjou pouze tekoucí vodou. Jenže já nemůžu kyselý rybičky ani cejtit..a navíc za nima běhaj všichni psi kolem...) 16

17 3.2.2 Vady vylučující zvíře z chovu: Celkový vzhled: těžkopádnost; nedostatek ušlechtilosti Kůže: příliš mnoho volné kůže s příliš mnoha a příliš hlubokými záhyby; přílišný lalok. Vrásky a záhyby, jež jsou nejvýraznější na čele a nadočnicových obloucích, vadící očím. Hlava: lebka široká a objemná; ustupující čelo; Chrup: chybějící zuby Hrudník: zcela plochý Oči: příliš malé, příliš vnořené do očních jamek; spodní víčka příliš volná Běháky: příliš krátké, příliš tlusté Povaha: agresivní, nevypočitatelná Celkový vzhled: absence typického vzhledu plemene Chrup: předkus nebo podkus; Předkus přesahující 1 cm, podkus přesahující 0,5 cm, křivá tlama. Pysky: vystupující, velké, silně depigmentované nebo tmavé až černé, horní pysky příliš převislé. Barva srsti: všechny barvy, které neodpovídají standardu: příliš velké černé znaky, skvrny na hrudi, jakož na tlamě, lysiny, vybledlá barva atd. Velikost: mimo tolerance. Struky: Příliš velké nebo špatně posazené nebo formované struky, pastruky. Visící vemena a vemena s velmi nízkým posazením Pochva: vyhřezávající pochva nebo konečník, vnější morfologické vady pochvy Hermafroditismus (zvíře má současně samčí i samičí pohlavní orgány) Zvíře, vykazující takovéto fyzickoé anomálie, musí být vyloučeno z chovu. 17

18 3.3 Podmínky pro vstup do chovu Bohužel, na rozdíl od zavedených a funkčních plemenných knih se v případě žen nikde zvířata nevhodná ke vstupu do chovu neevidují. V neurčitých případech by měla rozhodnout Vaše nejbližší skupina chovatelů. Zápis do plemenné knihy nemá trvalou platnost vzhledem k časovému znehodnocování chovného materiálu. Chovatelské doporučení: pokud se rozhodnete danou plemenici zařadit do svého chovu, učiňte tak po zralé úvaze související s poplatky při rušení chovu. Tyto poplatky mohou nabývat astronomických výšek dle druhu, jakosti a inteligence dané plemenice Podmínky pro vyřazení z chovu V případě závažných důvodů může být zvíře natrvalo vyřazeno z chovu. Kriteria pro vyřazení z chovu: Prokazatelně nízká genetická úroveň zvířete Závadný venerologický zdravotní stav zvířete Asexualita nechuť k rozmnožování, nevýrazně vyvinuté pohlavní znaky, Kopulace s mnoha jedinci z jednoho stáda. (tj. Vašimi kamarády. Najednou nebo odděleně je jim většinou fuk. Je bezva si u piva povídat o tom, jak to dobře ta která provádí. Bohužel jen do doby kdy zjistíte, že se bavíte o té samé samici z vašeho chovu. V tomto případě postupujte dál na kapitolu nucené utracení zvířete) U říjných plemenic je třeba zhodnotit datum posledního připuštění. Krátká doba od posledního připuštění může přinést široké spektrum problémů (...ehm. Kapavka? Spěte s nima ráno. To máte aspoň tu jistotu, že jste ten den první ) Ve skutečně závažných případech je nutno přistoupit k radikálnímu řešení. Za humánní se považuje porážka za použití jatečního přístroje, případně omráčení elektrickým proudem. (Odpráskněte jí jako psa. Pánbu rozdělil lidi na slabé a ty, co mají Smith&Wesson) Ověřování původu zvířete Ověřování původu telat je vzhledem k časové expozici výrazně snazší, zvládne ho i průměrný chovatel. V rámci této dokumentace se jím nebudeme zabývat. Naproti tomu ověření původu u dospělých plemenic je úkol nesnadný a hodný vědce. Ani doložená plemenná historie, či odchov v omezeném prostoru ekologického chovu pohorských vísek nezaručí bezproblémový původ. Pokud nemusíme, nezařazujme do chovuzcela čistokrevná zvířata. Ve snaze zachovat potřebné standardy vzhledu zvířat pro účely výstav, jsou mnozí šlechtitelé schopni dojít až tak daleko, že udržují chov v naprosté čistotě, často zvířata preventivně zbytečně přeléčují, atd. 18

19 Takovýto chov má velmi neblahý vliv na imunitní systém. Zvířata jsou velmi snadno náchylná k nemocem a parazitům. Jedinci z těchto chovů jsou použitelní pouze pro výstavy a klecový chov. Jejich využití v extenzivním chovu je spojeno obvykle s velkými ztrátami v prvních letech chovu. Máme-li tu možnost, vybíráme si pro chov kusy, které byly odchovány vlastními rodiči nebo pěstouny a měly možnost volného výběhu. Výhodou je, pokud má chovatel více druhů zvířat pohromadě (v přijatelném poměru na velikost výběhu). Takoví jedinci mají velmi dobře vyvinutý imunitní systém. Odchov pod rodiči a ve výběhu umožní, aby mládě přišlo do styku se všemi možnými viry, bakteriemi a parazity. Drobnými infekcemi se pak imunitní systém posiluje. Tak jako u všech živočichů předávají rodiče na potomky protilátky, které jej chrání v prvních týdnech života Ověření původu zvěře od dodavatele Dodavatel by měl být osvědčený (např. kamarád), pokud možno z blízkého okolí, aby se zvířata nemusela daleko převážet. Je třeba se zeptat dodavatele, za jakých podmínek byly zvířata odchovány: jaké bylo používáno krmivo, způsob, ustájení, jaký výběh atd; zda a proti čemu byly očkovány a zda byly něčím léčeny. Snažit se zvířatům připravit co nejvíce podobné podmínky těm, jaké měly uve svém posledním ustájení. Zvířata si pořiďte kvalitní, nejlépe naočkované proti nemocem. Jejich cena není vysoká, dražší je pouze doprava a vlastní chov. 19

20 3.4 Jateční parametry žen Vykrmenost je aktuální stupeň nasazení svalstva a tuku na zvířeti Zmasilost - vývin svalstva na zvířeti Protučněním nazýváme vývin a rozložení tuku na ženě Jatečná zralost věk či hmotnost ženy, kdy je dosaženo optimálního složení jatečného trupu zvířete poměrem kosti / svaly / tuk. Parametry mohou kolísat v závislosti na požadavcích chovatele. (dle vkusu každého soudruha, že ) Jatečná hodnota je komplexní pojem zahrnující kvantitativní i kvalitativní ukazatele posuzující porážené zvíře- např.: vzhled, zmasilost, protučnění, temperament, ale i věk a další parametry ženy. Složkami jatečné hodnoty jsou: Jatečná výtěžnost, kvalita jatečného trupu a vedlejší produkty. Jatečná výtěžnost je poměr mezi jatečnou hmotností (hmotností jatečně opracovaného těla) a hmotností porážkovou vyjádřený v procentech. Výtěžnost významně ovlivňuje jatečnou hodnotu a má přímý vliv na úroveň jatečního zužitkování zvířete. Porážková hmotnost je hmotnost lačného zvířete, přiměřeně napájeného, zjištěná těsně před poražením. (když jí něčím bez večeře nalejete a už je v kalhotkách ) Jatečná hmotnost je hmotnost dvou jatečně opracovaných teplých půlek ( wow ) zjištěná do 30 min po porážce. Z porážkové hmotnosti zvířete vznikne po odečtení hmotnosti přidané do orgánů dutiny břišní a pánevní (tak tohle snad ani nebudu komentovat..) Složení a kvalita jatečného trupu rozhoduje o obchodní hodnotě zvířete. Zjišťuje se vizuální prohlídkou a základním technologickým úkonem (bouráním) na jatečně připraveném těle. ( zkouknete jí, jestli je OK a pak se stane hříčkou Vašich nejnižších pudů ) Cílem bourání je rozdělit jatečné půlky na libové maso. Při bourání je u protučnělejších kusů možno dále partie ženy upravit dle zamýšleného účelu. (jako že si uplácáte další prsa ) Jateční dospělost věk kdy začne převládat obsah tuku nad svalovinou (tak to známe všichni u žen se projevuje v post-svatební fázi v rámci vymizení péče o vlastní tělo) Vedlejší produkty (vypráno vyžehleno, pohoda, spousta sexu, klid. Ehm, no, pravda, čtu poslední dobou dost sci-fi) 20

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Certifikovaná metodika pro zemědělskou praxi

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i., Praha Uhøínìves O. Doležal a kol. ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Metodika byla vytvoøena v podpùrném programu 9.F.g. Metodická èinnost k podpoøe zemìdìlského

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání Strana 6611 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č.

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více