Hospodářský chov zvířat žen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářský chov zvířat žen"

Transkript

1 Hospodářský chov zvířat žen Část I. Daniel Walker 2010

2 OBSAH OBSAH Předmluva Původ a domestikace zvířat Úvod do historie aneb proč chovat ženu Úloha historie a hysterie v dějinách Důvody pro chov žen Právní klasifikace žen Domestikace zvířat (žen) Projevy a vedlejší příznaky domestikace: Exteriér zvířete Exteriér zvířat- plemenné standardy Tvarové vlastnosti zvířete Plemenný standard ženy Hodnotící znaky a metody posuzování exteriéru zvířete: Vady vylučující zvíře z chovu: Podmínky pro vstup do chovu Podmínky pro vyřazení z chovu Ověřování původu zvířete Ověření původu zvěře od dodavatele Jateční parametry žen

3 1. Předmluva K myšlence napsání této knihy mne vedla jedna věta, kterou v různých variacích v průběhu času pronášeli všichni moji známí i kamarádi a to: Panebože, ty ženský jsou fakt neuvěřitelný zvířata!!! A tak jsem se v duchu prvních kroků pionýrů divokého západu vrátil na svojí alma mater Českou Zemědělskou Univerzitu a oprášil ta pravá skripta: Hospodářský chov zvířat I a II. Poznámka autora: Asi jste si všimli existence toho malého ďábla ve Vás, tu temnou stranu síly, která každý den svádí bitvy se světlou stranou. Ten hlas, který Vám našeptává (panebože ta má ale kozy, koukej jí sbalit ). Ano, ten hlas, který se bohužel nedá jen tak jednoduše odbýt. Při psaní této knihy mi v podvědomí neustále komentoval jednotlivé kapitoly a vedli jsme spolu obsáhlé vědecké polemiky. Nakonec jsem rozhodl (v rámci objektivnosti) že jeho poznámky v textu uvedu v závorkách kurzívou a ponechám na čtenářích, aby si udělali vlastní názor.) malej ďábel 3

4 Varování: Tato kniha pojednává o chovu zvířat (žen) a je určena pouze mužům, vykonávajícím právo chovu na zvířecím potenciálu (kdyby to snad některá dočetla až sem tak pro jednoduchost pochopení uvádím: Tato kniha není určena ženám). Pokud se nad tím zamyslíme, postavily by ženy čtením této knihy logiku věci na hlavu, jelikož zvířata si pochopitelně nemohou číst příručku o chovu sebe sama. Autor tedy nenese žádnou zodpovědnost za morální či fyzickou újmu, která vznikne (a to velmi pravděpodobně) kterékoliv ženě, pokud si tuto knihu přečte. 4

5 2. Původ a domestikace zvířat 2.1 Úvod do historie aneb proč chovat ženu Na toto téma se po dlouhá tisíciletí v odborných kruzích vedou dalekosáhlé diskuse, ale nutno konstatovat, že na uspokojivou odpověď ještě nepřišel nikdo. V jakémkoliv odvětví lidské činnosti platí, že čím jednodušší je systém, tím lépe funguje. V případě žen byla ovšem Darwinova evoluční teorie postavena na hlavu, neboť absolutní dokonalosti v chovu žen bylo dosaženo v prvobytně pospolné společnosti, kdy akceptace a zařazení do chovu probíhalo velmi uspokojivě omráčením a odtažením do jeskyně. Naši předkové dokázali dokonce mistrně odhalit i tzv. tažné pravidlo tj. tahat ženu do jeskyně za vlasy, protože při aplikací tažení za protilehlou část těla (nohu) se naplní pískem. Chov žen v té pradávné době plnil svůj základní účel a kdybyste se Vašich praotců zeptali na práva žen, pravděpodobně by se od srdce zasmáli a poklepali by si na své vystouplé čelo. A měli by, bohužel, pravdu. Aplikaci vymožeností civilizace jako jsou lidská práva, jsme se my, muži a chovatelé, dobrovolně vzdali vlády nad něčím, co naši praotcové pilovali let a naše generace zničila aplikací lidských práv za pouhých let padesát. A tak podobni Pandoře, která otevřela onu slavnou skřínku se světovými pohromami, se potýkáme s řízením živlu, který do té doby měl řád, systém a pořádek. A nedělejme si iluze, že dokážeme vrátit chov žen zpět na původní fungující model. Mezi dnešními chovateli žen chybí osvěta. Je tedy naší chovatelskou úlohou se o to v jednotlivých případech našich mikrochovů pokusit v naději, že se přece jen, alespoň pro nás, něco změní. 2.2 Úloha historie a hysterie v dějinách Odborný výklad (interpretace) ženy jako zvířete se v různých dobách a různých kulturách liší, takže pokud chceme najít kořeny našeho bádání, je nutné se vrátit do starověku. Bez nadsázky lze říci, že soudobá filozofie myšlení i kutura se vrací ke svým kořenům do doby dávné antiky. Dnešní vědci a filozofové uznávají, že na antické filozofii stojí opravdové základy kultury a vědění této planety a pojmenovávají to jako "návrat k věcem samým". Řecký filozof Platon ( př. n. l.), žák Sokratův a učitel Aristotelův, který položil základy kultury, myšlení, logiky a filozofie celé planety a civilizace na dlouhá staletí, je soudobými vědci brán jako jeden ze tří největších filozofů celé historie. A jsme u základů věcí samých. Platón totiž považoval duševní (hysterické) poruchy žen za tělesně podmíněné špatnou funkcí dělohy (hystery,z řec. hystera, hysteros - dolejší). Děloha je zvíře, které touží po rození dětí. Je-li ponechána příliš dlouho ladem, je-li neobdělávána, znepokojí se a začne v těle páchat neplechu. Je bez diskuze, že schopnost žen rodit děti je základním kamenem ženského bytí a nebytí na zemi a základním úkolem každé ženy a to bez stopy po jakémkoliv sarkasmu. I nám můžům je jasná tato základní úloha žen, její důležitost pro lidstvo a to že je námi v určité fázi chtěná, je zcela opět bez diskuse. Ale 5

6 Pokud tedy Platón, člověk, který položil kulturní a myšlenkové základy této civilizace základy už 420 let před počátkem našeho letopočtu definuje základní a nejdůležitější část ženského těla jako zvíře, pouze potvrzuje důvod a smysl napsání této příručky. Jestliže je základní a nejdůležitější část ženského těla považována Platónem za zvíře pak ostatní přidružené orgány netoliko podstatné svojí funkcí podléhají stejnému zařazení. => Označení ženy jako zvířete tedy formuloval Platón a to 420 let před kristem! A 2379 let před vznikem feministického hnutí! Tuto myšlenku však čekal typický osud největších světových myšlenek let čekala tato Platónova idea zapomenuta a nerozpracována. Nikdo z velkých světových filozofů a myslitelů svojí doby neměl odvahu k jejímu oprášení a další interpretaci. Nezbylo tedy, než s Don Quiotskou odvahou pozvednout z prachu tuto pro lidstvo zásadní ideu a uvést jí po dlouhých staletích opět v život. 2.3 Důvody pro chov žen V dnešní době může být důvodů k chovu několik: Zájmový chov držení zvířat pro potěšení, nikoliv za užitkovým účelem. Zvířetem v zájmovém chovu je potom zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní spotřebě a uspokojení. Užitkový (hospodářský) chov držení zvířete za užitkovým účelem (původní model). Některé zvíře může být současně zvířetem hospodářským i domácím. Stanovení této linie zejména u žen není přesně možné. K rozmnožovacím účelům A) bez zakládání chovu B) se zakládáním chovu (původní model) Zooterapie - je léčba člověka pomocí zvířat -dotýkání, hlazení, kontakt a komunikace s nimi (viz kap. Terapie pomocí zvířat) Pokud už se odvážně rozhodnete, že tedy chcete ženu chovat (a nikoliv se pouze krátkodobě věnovat bezprizorním kusům) pak následují zásadní kroky, které je třeba velmi dobře zvážit. Vlastní rozhodnutí jakým způsobem a kolik kusů zařadit do základního stáda nebo výběr plemene je na vlastním uvážení každého chovatele. Do těchto rozhodnutí se mnohdy promítají ambice a nerealistické předpoklady založené na nedostatku zkušeností s chovem divokých zvířat. I přes na první pohled relativní snadnost je chov žen jako plemene jeden z nejnáročnějších typů chovů, které vůbec existují a vyžaduje mnohdy extrémní nároky jak na osobu chovatele, tak i na finanční zajištění chovu (uvědomte si, že je to asi tak stejné, jako kdybyste se rozhodli mít doma akvárium s patnáctimetrovou velrybou. Věřte nebo ne, ale to akvárko by asi vyšlo levnějc ). K tomu, abyste i Vy dokázali stabilizovat a dlouhodobě udržet svůj chov by měla sloužit tato příručka. 6

7 2.4 Právní klasifikace žen Co je vlastně z právního hlediska žena? Při studio právních podkladů a to konkrétně z výkladu Zákona o veterinární péči 166/1999 (veterinární zákon) se dozvíme nejzásadnější fakt - že zvířata (tedy i ženy) jsou v právním smyslu věcmi. V rámci dalšího rozdělen zákon rozlišuje i dvě kategorie, do kterých jsou ženy zařaditelné nejsnadněji. A to pojmy nebezpečné zvíře a nebezpečný druh zvířete. Nebezpečným zvířetem je podle 3 písm. f) zákona zvíře, které v konkrétní situaci bezprostředně ohrožuje člověka.(což v případě žen je zcela neoddiskutovatelné...) Nebezpečným druhem zvířete je podle 3 písm. g) zákona takový druh, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování, je běžně způsobilý ohrozit zdraví nebo život člověka. Nebezpečným zvířetem je tedy například pes, býk, ale i menší zvíře. (ehm, žena..? Sami musíte uznat, že to sedí.) Nebezpečné druhy zvířat stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou č. 75/1996 Sb., Ale jak už to bývá s funkcí legislativy v tomto státě, laxností zákonodárců se žena do výčtu tohoto zákona, bohužel, nedostala. Pozn. Zajímavé je, že jinak přísný veterinární zákon umožňuje zvířatům chovaným na pokusy v odůvodněných případech odstranit hlasivky. (jak to říkal ten Hrušínský? Jak by tady bylo kráááásně ) 2.5 Domestikace zvířat (žen) Domestikace je postupné cílevědomé přetváření divoce žijících zvířat ve zvířata domácí. Účelem domestikace je zabránění feralizaci (zdivočení, dedomestikaci). Pokud ale odchytíme divoce žijící zvíře, ochočíme ho a dále chováme, neznamená to ještě, že se jedná o domestikované zvíře. Předpoklady domestikace jsou klidné chování zvířete, snadné rozmnožování a schopnost zvířete vytvořit dobré sociální vztahy s ostatními zvířaty. Úspěch domestikačního procesu je podmíněn řadou okolností. Pro domestikaci se hodí jen ta zvířata, která mají silný stádový, či smečkový pud. Tím se zjednodušuje jak komunikace, tak i soužití zvířete s člověkem. Zastavme se nad vlastním procesem zdomácnění. Proces zdomácnění je realizován ve třech krocích: zajetí - odchycená zvířata z volné přírody jsou držena v ohradách, nastává umělá péče člověka o zvířata ochočení - individuálním procesem u daného jedince dochází k podrobení zvířete, které je využíváno k rozmnožování a k práci zdomácnění - úplné ovládnutí druhu člověkem, který o zvířata v první fázi všestranně pečuje a mění jejich vlastnosti ve svůj prospěch. V cílovém stavu druhé fáze je chovatel zvířetem opečováván. (vaří, peče, uklízí, souloží ) Ve společnosti musí existovat určitá, alespoň potencionální společenská poptávka 7

8 po domestikaci zvířete, které se v dané oblasti vyskytuje. A také musí nastat příznivé historické souvislosti. Výsledkem toho všeho je fakt, že ke zdomácnění většiny tradičních zvířat došlo v oblastech s určitou kulturní vyspělostí lidské populace, za současného výskytu vhodného divokého předka. Taková oblast se označuje jako centrum domestikace. Druhy zvířat domestikované- dle kontinentů a užitkovosti: Amerika: lama, pes, krocan, kachna pižmová, morče, kapybara, žena Asie: pes, ovce, kůň, prase, velbloud, buvol, holub, kachna, husa, páv, bourec, žena Evropa: pes, ovce, prase, koza, kráva, kůň, kachna, holub, králík, včela, žena Austrálie: velbloud, pes, mula, ptakopysk, žena, zajíc Afrika: osel, pes, kočka, perlička, žena Pro domestikaci jsou však vhodná i zvířata, která již byla do chovu zařazena a z nějakého důvodu nejsou zařazena do chovatelského programu. V tomto případě je nutno ověřit výcvik zvířete od předchozího majitele (pokud možno). Dalším typem ženy, který je možno zařadit do chovu je opuštěné anebo toulavé zvíře. V závěru této kapitoly se dozvíme, proč sama toulavá zvířata (ženy) vyhledávají (často velmi intenzivně) domestikaci. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat (dále jen odchyt zvířat) je jedna z veterinárních asanační činností / 39 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb./, prováděná osobou vycvičenou pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi 42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb./ (chce to praxi a léta tréninku ) Toulavé zvíře pro účely těchto zásad je zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem chovatele nebo fyzické osoby, jež zvíře vede, a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele. / 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb./ Opuštěné zvíře pro účely těchto zásad je zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem chovatele nebo fyzické osoby, jež zvíře vede, a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal. 3 písm. i) zákona č. 246/1992 Sb. Říká Kdo zvíře opustí s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat podléhá pokutě kč. Nutno připomenout zásadní fakt a to, že zvířata jsou v právním smyslu věcmi 8

9 ženy bez oficiálního partnera (manžela) mají nižší zákonný i sociální status než běžné zvíře. Nevěříte? Zvíře totiž vyhnat nesmíte, dostali byste pokutu. Ale položme si otázku proč byste to dělali? Pes Vás poslouchá, je milý, pobaví Vás a hlavně je věrný! Pes ví, že nemůže srát, kudy chodí. Když byl malý, dostal za to novinami, není blbý a pamatuje si to. Zároveň ví, že když se bude chovat rozumně, bude mít zajištěnou existenci na celý svůj život. Pes to má totiž v hlavě srovnané a má nastavené sebezáchovné mechanismy. Naopak žena nepochopí ani po deseti máznutích novinami že vás nesmí srát, protože jí jinak vyhodíte. Do poslední chvíle to zkouší a nevěří, že to může nastat. Jenže - vy ji vyhnat můžete kdykoliv a to (na rozdíl od psa), bez rizika legislativních komplikací a hlavně, na rozdíl od zvířete i bez pocitu viny. Co z toho tedy plyne? Svobodné ženy mají nižší sociální status než běžný pes! (a pak se jim divte, že se chtějí vdávat! Já bych se chtěl vdávat taky, bejt míň než pes.) Projevy a vedlejší příznaky domestikace: změna pokryvu těla - změny osrstění se u žen projevují zkrácením srsti - rexismus či úplnou absencí srsti - alopecií (tzv. naháč neboli Libušské kuře, ) event. prodloužením srsti angorismem (ten se projevuje až po svatbě v rámci vymizení péče o vlastní tělo ) obdobné změny lze pozorovat i u pernatých druhů. degerativní změny kůže - tvorba řas, laloků, záhybů významným znakem úspěšnosti chovu je tzv. klopení uší, které se projevuje také u králíků, ovcí, koz a psů. změny velikosti těla - velikost, případně proporce těla se mění zejména se změnami kostry, objevuje se obří růst (tzv. gigantismus). Mění se délka končetin - zkrácení končetin-brachymelie (je typická pro posvatební stavy a nepracovní okrasná plemena žen). změny v rozmnožování - domestikovaná zvířata vykazují dřívější pohlavní dospělost, úplnou či částečnou asezónnost rozmnožování. Zvláště u tmavších neplemenných zvířat se rodí více mláďat a vícekrát. Vedlejším příznakem domestikace je také tzv. zanášení, které bude řešeno v samostatné části této příručky. změna zbarvení - u všech druhů se objevily změny zbarvení pokryvu těla směrem ke světlejšímu pigmentu, které se nevyskytují u divokých druhů (tmavé zbarvení). 9

10 změny nervové soustavy- redukce mozku zvířete. Umělý chov znamenající omezení využívání pohybového a smyslového aparátu má za následek redukci mozku a některých funkčních částí centrálního nervového systému CNS. Redukce hmotnosti mozku je úměrná délce domestikace. S výjimkou laboratorní myši došlo k redukci hmotnosti mozku u všech ostatních zvířat: Redukce hmotnosti mozku u zvířat po domestikaci v % Prase 33,6 % Králík 13 % Ovce 23,9 % Pes 28,8 % Kočka 22 % Žena 32,1 % (vědecká studie HERRE a RÓHRS 1990) 10

11 3. Exteriér zvířete 3.1 Exteriér zvířat- plemenné standardy Plemenný standard prezentuje ideálního představitele plemene a na základě tohoto standardu jsou zvířata posuzována také na plemenářských výstavách (například Miss ) Plemenný standard je kritikou utváření těla a jeho částí oproti plemennému a užitkovém standardu. Zároveň je souhrnem požadavků na vlastnosti zvířat v dané etapě šlechtění. Ženy je možno rozdělit podle původu a to na: Zvíře plemenné (vzniklé čistokrevnou plemenitbou) rozumí se páření jedinců jednoho plemene. Čistokrevnost zvířete dokazuje jeho rodokmen, plemenná kniha. Za čistokrevné zvíře se považuje plemenice, splňující podmínky pro vstup do chovu. Vhodná jsou importovaná plemena s doloženým původem. Některé charakteristické znaky jsou vysoko bodovány (např. chorvatská, slovenská a ukrajinská plemena žen jsou vysoce hodnocena pro svoji pracovitost a odolnost) Zvíře bezplemenné (kříženec) je zvíře vzniklé náhodným pářením příslušníků různých plemen, u kterého nelze určit plemennou příslušnost. Jedná se o tzv. křížení mezidruhové - připařováním jedinců různého druhu. Pro chov nepřijatelné, možno využít mimo chov jako zvěř terčovou event. pro těžké práce Tvarové vlastnosti zvířete Typ zvířete souhrn exteriérových vlastností charakteristických pro určitou část populace V zootechnice je považován jako soubor hlavních morfologických znaků svědčících o příslušnosti zvířete k určitému plemeni příslušnosti zvířetek určitému užitkovému směru Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: vyrovnaném méně vyrovnaném atypickém 11

12 Základní typy: Plemené typy žen souhrn exteriérových a užitkových vlastností odpovídající danému standardu (např. Slovenská nebo Ukrajinská plemena) Užitkové typy žen - charakterizován jako plemenný typ ve vztahu k výtěžnosti a hodnotě. Může být vyjádřen poměrem mezi výškou, šířkou, délkou a hloubkou těla a jeho váhou, což jsou faktory, které ovlivňují celkovou konstituci a užitkovost. Užitkový typ je založen geneticky, nicméně se dá ovlivnit prostředím. Užitkové typy žen rozlišujeme např. na: kožešinová kožichová okrasná - se zvláštnostmi stavby těla a zbarvení (typická je zde atrofie mozkových částí a centrální nervové soustavy obecně) sportovní nosná masná sádelná - dělíme dle doby kdy se začne ukládat tuk: ranný a pozdní kombinovaná - masosádelný, sádelnomasný tažná teplokrevná - pocházejí z plemenné skupiny žen jižního typu. Jsou to ženy lehčí tělesné stavby živého temperamentu chladnokrevná - pocházejí z plemenné skupiny žen severních. Jsou to většinou zvířata mohutná, těžká, klidného temperamentu specializovaná - pro jeden užitkový směr. Jsou vysoce náročná na podmínky prostředí s kombinovanou užitkovostí - žádná z užitkových vlastností není nadměrně vyvinuta. Tato plemena žen jsou přizpůsobivější a odolnější, méně náročná, vhodná pro obecný chov. primitivní (velice rozšířené plemeno ) společenská honící přechodná krajová (to jsou ty z vesnice, co tam maj místo piercingu klíště ) kulturní - řídce se vyskytující plemeno, poslední zmínky v kronikách r podobnostní - dle podobnosti s ostatními zvířaty např. ženy-krůty trofejní - pro značnou finanční náročnost se nedoporučuje začínajícím chovatelům (modelky, známé hlasatelky a herečky ) 12

13 Typ intenzity vývinu Určen obdobím intenzivního ukládání tuku. Souvisí s raností fyziologickou a užitkovou. Tzv. užitková ranost určuje dobu ukončení vývinu (jateční zralost) kdy se začíná snižovat intenzita tvorby svalové tkáně a začíná zvyšovat intenzita tvorby tkáně tukové. Z hlediska intenzity vývinu a tendence k ukládání tuku rozdělujeme ženy na: Velmi rané (10-15 let) Rané (15-25 let) Středně ranné (25-35 let) Pozdní (35 45let) 3.2 Plemenný standard ženy Hodnotící znaky a metody posuzování exteriéru zvířete: Celkový vzhled žena má být kompaktní, silná, přiměřeně statné kostry a svalstva, se schopností pracovat jako všestranné zvíře. Některá zvířata mají sklon být podsaditější (větší kýty nejsou limitujícím faktorem pro chov). Žena má být impozantního vzhledu, dobře vyvážena a proporcionální, štíhlejšího formátu. Celkový vzhled včetně hřbetu se vztahuje ke zvířatům v dobré kondici Hlava má být nesena hrdě na vysoko nasazeném, úzkém, elegantně klenutém krku. Má být přiměřená velikosti těla, má mít rovný profil, užší čelo a nozdry, Oči velké. Uši elegantně a dobře nasazené, osazené identifikačními známkami (podle nich vhodně působí např. diamanty kdyby to bylo na mně tak by jim ty žlutý trojúhelníčky slušely taky ). Nadočnicové oblouky málo vyvinuté; lehce naznačená čelní rýha; týlní hrbol a hřeben týlní kosti málo vyjádřen; jařmové oblouky dobře vyvinuté Tlama má být úzká, s výraznými pysky rudé barvy, s dobrým rozsahem otevření sanice, čelist a žuchvy plných tvarů. (žuchlysou ty svaly na sanici, co vám dokážou při orálním sexu vcucnout doprdele prostěradlo ) Krk má být kompaktní, ne příliš krátký, slabě osvalený s velmi bohatou hřívou (holky co si myslí, že jim sluší krátké, jsou trošku mimo. Těch, kterým to sluší je v Čechách asi jako panen...) Tělo má být krátké, kompaktní se žebry prohnutými do tvaru sudu Hřbet je krátký, rovný lehce stoupající k zádi. Páteř a kyčle by neměly být patrné Hrudník má být silný a ne příliš široký nebo úzký. (prostě musí mít kozy ) 13

14 Struky a prsy- vysoko a dobře nasazené se schopností zachovávat původní tvar, hodnotí se pevnost jejich celkového upnutí k stěně trupu při pohledu z obou stran zvířete. Hodnocením prsů se zabývá samostatná kapitola této příručky Záď silná, nepříliš široká, výjimečně může být svalnatá. Kyčelní kosti nemají být znát Zadní nohy (běháky) mají být štíhlé, dlouze vyvinuté, s dobře zaoblenou a vysokou zádí Rousy jsou charakteristickou a dekorativní ozdobou a to speciálně u těžšího, silně osrstěného typu. (Rousy jsou dlouhé chlupy na nohou např. tažného koně a jsou specifickým znakem některých plemen) (něco pro labužníky ) Pysky růžové barvy, symetrické, nevyčnívající a nepřekrývající se Kostra - Výška (rozdělení kategorií pro show) sekce A 153 cm cm, sekce B 170 cm cm, sekce C od 180- (Ženská basketbalová liga - co sakra dělat s někým kdo má lodičku 45?? ) Lůj hodnotí se procento podkožního loje Chrup bílý, pravidelný bez chybějících zubů, nežádoucí je černá nebo žlutá barva Kůže a pokryv těla- na celém těle jemná, volná a pružná. Jemná, volná a bohatá kůže ve slabinách je velmi charakteristická. Na čele a po stranách čenichu nesmí mít kůže záhyby, které splývají dolů Srst - není vhodná, více zasrstěné exempláře vyřadit z chovu. Základní rozdělení formy osrstění zvířet dělíme na: podsadu jemné chlupy bez dřeně, menší obsah pigmentu (blondýnky ) pesíky silnější chlupy s dření (tzv. špony ), zejména u těžších exemplářů polopesíky tzv. polopřechodné chlupy srst žen, zejména v oblasti podbřišku, je možné dále rozdělit dle struktury a hmatového vjemu na: mohér vlna kašmíř alpaka angora 14

15 dle časového nasazení srsti: stálé - celoroční pokryv sezónní - dle ročního období, v letních měsících srst krátká a nekvalitní dle věku -např. srst mláďat má jinou strukturu Barvy Povolené barvy - všechny jednolité barvy s původně bílými znaky (body markings), povoleny jsou odstíny od růžové až po kávovovou. V ojedinělých případech (po konzultaci s chovatelskou skupinou) je možné zařadit i plemena nažloutlých odstínů. Viz příloha - vzorník povolených barev Nepovolené barvy tmavé a černé odstíny. Vzhledem k obecným znakům plemen s tmavým pigmentem vyznačujících s e sníženou pracovitostí a velmi rychlou reprodukcí mláďat snížené genetické kvality, jsou pro chov tato plemena naprosto nevhodná. Ve výjimečných případech pouze pro rychlé experimentální oživení chovu. Nepořizujte si pro chov různé barevné mutace najednou. Některá zvířata mají sklon šikanovat jinak zbarvené jedince. Pro hlavní chov si ponechte jen jednu barvu Temperament je definován jako stupeň dráždivosti nervové soustavy zvířete. Zvíře má být klidné, učenlivé, s přátelským přístupem k lidem a ostatním zvířatům. Některá plemena jsou díky jejich temperamentu vhodná pouze pro zkušenější chovatele, severská plemena díky jejich klidu může chovat bez obav i začátečník s důvěrou ve zvíře Jednotlivé typy temperamentu zvířat můžeme rozdělit na: Nervózní cholerik. Zvíře má nízký prách dráždivosti která převládá. Je prudké, přehnaně reaguje, je dráždivé a přecitlivělé na všechny podněty. Tato zvířata jsou hůře ovladatelná až umanutá Živé sangvinik Klidné flegmatik Apatické melancholik Pohyb a akce - má mít vynikající předpoklady ke skoku (viz kapitola Výcvik žen ke skoku). Krok musí být klidný, vznosný, ve všech chodech uvolněný, elastický 15

16 Kondice - plemena ženy rozlišujeme dle typu kondice na: pracovní, pastevní, chovná, výstavní závodní Zvíře musí podávat dobré výkony jak v drezuře, tak v tahu. Na podstatnou změnu kondice je třeba reagovat včas, nejlépe změnou výkrmné dávky. Váhová klasifikace plemene: Ultra lehké (ultralight weight 30-45) (anorektičky a super vyhublé modelky) Lehké ženy (light weight 45-60kg) tvoří ideální poměr spotřebovaného krmiva a užitkovosti Středně těžké (medium weight 60-75) Velmi těžké (heavy weight ) zejména vesnické tažné typy Ultra těžké (ultraheavy weight 100- nechci vědět) Plemenná hodnota -základní parametr šlechtění. Jedná se o odhad genetického založení jedince (jeho jedinečný genotyp) vyjádřené odchylkou vlastností od průměru vrstevníků (jak vypadá v porovnání s jejíma vytuningovanejma kámoškama ) Jateční hodnota: jatečná výtěžnost, kvalita jatečného trupu a vedlejší produkty. (viz. Kap. Jateční parametry žen) Pach zvíře má vydávat nevýrazný přirozený zvířecí pach. V říji je přípustné zvýšení intenzity tohoto pachu (některé ženy si jí v rámci udržení zdravé mikroflóry myjou pouze tekoucí vodou. Jenže já nemůžu kyselý rybičky ani cejtit..a navíc za nima běhaj všichni psi kolem...) 16

17 3.2.2 Vady vylučující zvíře z chovu: Celkový vzhled: těžkopádnost; nedostatek ušlechtilosti Kůže: příliš mnoho volné kůže s příliš mnoha a příliš hlubokými záhyby; přílišný lalok. Vrásky a záhyby, jež jsou nejvýraznější na čele a nadočnicových obloucích, vadící očím. Hlava: lebka široká a objemná; ustupující čelo; Chrup: chybějící zuby Hrudník: zcela plochý Oči: příliš malé, příliš vnořené do očních jamek; spodní víčka příliš volná Běháky: příliš krátké, příliš tlusté Povaha: agresivní, nevypočitatelná Celkový vzhled: absence typického vzhledu plemene Chrup: předkus nebo podkus; Předkus přesahující 1 cm, podkus přesahující 0,5 cm, křivá tlama. Pysky: vystupující, velké, silně depigmentované nebo tmavé až černé, horní pysky příliš převislé. Barva srsti: všechny barvy, které neodpovídají standardu: příliš velké černé znaky, skvrny na hrudi, jakož na tlamě, lysiny, vybledlá barva atd. Velikost: mimo tolerance. Struky: Příliš velké nebo špatně posazené nebo formované struky, pastruky. Visící vemena a vemena s velmi nízkým posazením Pochva: vyhřezávající pochva nebo konečník, vnější morfologické vady pochvy Hermafroditismus (zvíře má současně samčí i samičí pohlavní orgány) Zvíře, vykazující takovéto fyzickoé anomálie, musí být vyloučeno z chovu. 17

18 3.3 Podmínky pro vstup do chovu Bohužel, na rozdíl od zavedených a funkčních plemenných knih se v případě žen nikde zvířata nevhodná ke vstupu do chovu neevidují. V neurčitých případech by měla rozhodnout Vaše nejbližší skupina chovatelů. Zápis do plemenné knihy nemá trvalou platnost vzhledem k časovému znehodnocování chovného materiálu. Chovatelské doporučení: pokud se rozhodnete danou plemenici zařadit do svého chovu, učiňte tak po zralé úvaze související s poplatky při rušení chovu. Tyto poplatky mohou nabývat astronomických výšek dle druhu, jakosti a inteligence dané plemenice Podmínky pro vyřazení z chovu V případě závažných důvodů může být zvíře natrvalo vyřazeno z chovu. Kriteria pro vyřazení z chovu: Prokazatelně nízká genetická úroveň zvířete Závadný venerologický zdravotní stav zvířete Asexualita nechuť k rozmnožování, nevýrazně vyvinuté pohlavní znaky, Kopulace s mnoha jedinci z jednoho stáda. (tj. Vašimi kamarády. Najednou nebo odděleně je jim většinou fuk. Je bezva si u piva povídat o tom, jak to dobře ta která provádí. Bohužel jen do doby kdy zjistíte, že se bavíte o té samé samici z vašeho chovu. V tomto případě postupujte dál na kapitolu nucené utracení zvířete) U říjných plemenic je třeba zhodnotit datum posledního připuštění. Krátká doba od posledního připuštění může přinést široké spektrum problémů (...ehm. Kapavka? Spěte s nima ráno. To máte aspoň tu jistotu, že jste ten den první ) Ve skutečně závažných případech je nutno přistoupit k radikálnímu řešení. Za humánní se považuje porážka za použití jatečního přístroje, případně omráčení elektrickým proudem. (Odpráskněte jí jako psa. Pánbu rozdělil lidi na slabé a ty, co mají Smith&Wesson) Ověřování původu zvířete Ověřování původu telat je vzhledem k časové expozici výrazně snazší, zvládne ho i průměrný chovatel. V rámci této dokumentace se jím nebudeme zabývat. Naproti tomu ověření původu u dospělých plemenic je úkol nesnadný a hodný vědce. Ani doložená plemenná historie, či odchov v omezeném prostoru ekologického chovu pohorských vísek nezaručí bezproblémový původ. Pokud nemusíme, nezařazujme do chovuzcela čistokrevná zvířata. Ve snaze zachovat potřebné standardy vzhledu zvířat pro účely výstav, jsou mnozí šlechtitelé schopni dojít až tak daleko, že udržují chov v naprosté čistotě, často zvířata preventivně zbytečně přeléčují, atd. 18

19 Takovýto chov má velmi neblahý vliv na imunitní systém. Zvířata jsou velmi snadno náchylná k nemocem a parazitům. Jedinci z těchto chovů jsou použitelní pouze pro výstavy a klecový chov. Jejich využití v extenzivním chovu je spojeno obvykle s velkými ztrátami v prvních letech chovu. Máme-li tu možnost, vybíráme si pro chov kusy, které byly odchovány vlastními rodiči nebo pěstouny a měly možnost volného výběhu. Výhodou je, pokud má chovatel více druhů zvířat pohromadě (v přijatelném poměru na velikost výběhu). Takoví jedinci mají velmi dobře vyvinutý imunitní systém. Odchov pod rodiči a ve výběhu umožní, aby mládě přišlo do styku se všemi možnými viry, bakteriemi a parazity. Drobnými infekcemi se pak imunitní systém posiluje. Tak jako u všech živočichů předávají rodiče na potomky protilátky, které jej chrání v prvních týdnech života Ověření původu zvěře od dodavatele Dodavatel by měl být osvědčený (např. kamarád), pokud možno z blízkého okolí, aby se zvířata nemusela daleko převážet. Je třeba se zeptat dodavatele, za jakých podmínek byly zvířata odchovány: jaké bylo používáno krmivo, způsob, ustájení, jaký výběh atd; zda a proti čemu byly očkovány a zda byly něčím léčeny. Snažit se zvířatům připravit co nejvíce podobné podmínky těm, jaké měly uve svém posledním ustájení. Zvířata si pořiďte kvalitní, nejlépe naočkované proti nemocem. Jejich cena není vysoká, dražší je pouze doprava a vlastní chov. 19

20 3.4 Jateční parametry žen Vykrmenost je aktuální stupeň nasazení svalstva a tuku na zvířeti Zmasilost - vývin svalstva na zvířeti Protučněním nazýváme vývin a rozložení tuku na ženě Jatečná zralost věk či hmotnost ženy, kdy je dosaženo optimálního složení jatečného trupu zvířete poměrem kosti / svaly / tuk. Parametry mohou kolísat v závislosti na požadavcích chovatele. (dle vkusu každého soudruha, že ) Jatečná hodnota je komplexní pojem zahrnující kvantitativní i kvalitativní ukazatele posuzující porážené zvíře- např.: vzhled, zmasilost, protučnění, temperament, ale i věk a další parametry ženy. Složkami jatečné hodnoty jsou: Jatečná výtěžnost, kvalita jatečného trupu a vedlejší produkty. Jatečná výtěžnost je poměr mezi jatečnou hmotností (hmotností jatečně opracovaného těla) a hmotností porážkovou vyjádřený v procentech. Výtěžnost významně ovlivňuje jatečnou hodnotu a má přímý vliv na úroveň jatečního zužitkování zvířete. Porážková hmotnost je hmotnost lačného zvířete, přiměřeně napájeného, zjištěná těsně před poražením. (když jí něčím bez večeře nalejete a už je v kalhotkách ) Jatečná hmotnost je hmotnost dvou jatečně opracovaných teplých půlek ( wow ) zjištěná do 30 min po porážce. Z porážkové hmotnosti zvířete vznikne po odečtení hmotnosti přidané do orgánů dutiny břišní a pánevní (tak tohle snad ani nebudu komentovat..) Složení a kvalita jatečného trupu rozhoduje o obchodní hodnotě zvířete. Zjišťuje se vizuální prohlídkou a základním technologickým úkonem (bouráním) na jatečně připraveném těle. ( zkouknete jí, jestli je OK a pak se stane hříčkou Vašich nejnižších pudů ) Cílem bourání je rozdělit jatečné půlky na libové maso. Při bourání je u protučnělejších kusů možno dále partie ženy upravit dle zamýšleného účelu. (jako že si uplácáte další prsa ) Jateční dospělost věk kdy začne převládat obsah tuku nad svalovinou (tak to známe všichni u žen se projevuje v post-svatební fázi v rámci vymizení péče o vlastní tělo) Vedlejší produkty (vypráno vyžehleno, pohoda, spousta sexu, klid. Ehm, no, pravda, čtu poslední dobou dost sci-fi) 20

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

Plemena prasat rozdělujeme podle

Plemena prasat rozdělujeme podle Plemena prasat Plemena prasat rozdělujeme podle 1. stupně prošlechtění primitivní vznikla působením přírodních podmínek s malým podílem umělého výběru, staročeský hřebenáč zušlechtěná vznikla z primitivních

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR FCI-Standard č. 11 / 12. 1. 2001/ GB BULL TERRIER BULTERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 4. 11. 2008. VYUŽITÍ: Teriér. KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 Teriéři.

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU. Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt

Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU. Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt ZEMĚ PŮVODU: Jižní Afrika. Standard zpracovaly kynologické organizace Kennel Union of South

Více

FRANCOUZSKÝ ČERNOBÍLÝ HONIČ CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR

FRANCOUZSKÝ ČERNOBÍLÝ HONIČ CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard FCI č. 220 / 12.01.2009 / F FRANCOUZSKÝ ČERNOBÍLÝ HONIČ CHIEN FRANÇAIS BLANC ET

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER)

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) FCI-Standard č. 345 / 09. 08. 2004/ GB JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Anglie ZEMĚ VÝVOJE: Austrálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2000. VYUŽITÍ: Dobrý pracovní

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.91 / D Aktualizováno: 9. 2. 2011 CELKOVÝ ZJEV: Německý ovčák je pes

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Česká společnost hipologická. Maršálek, CSc. doc. Ing. Miroslav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Česká společnost hipologická. Maršálek, CSc. doc. Ing. Miroslav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Česká společnost hipologická doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Zevnějšek koně, posuzování exteriéru Základní znalosti: Základ hipologie Předpoklad

Více

FCI - Standard č. 309 / / D SHAR-PEI (ŠARPEJ)

FCI - Standard č. 309 / / D SHAR-PEI (ŠARPEJ) FCI - Standard č. 309 / 09. 08. 1999 / D SHAR-PEI (ŠARPEJ) PŘEKLAD DO NĚMČINY: Dr. J.-M. Paschoud, paní R. Binder. a paní E.Peper ZEMĚ PŮVODU: Čína PATRONÁT: F.C.I. 2 DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

VYUŽITÍ: Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společníka.

VYUŽITÍ: Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společníka. FCI-Standard č. 307 / 03. 06. 1998 / GB AZAVAK (AZAWAKH) ZEMĚ PŮVODU: Mali PATRONÁT: Francie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 22.08.1994. VYUŽITÍ: Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT Roviny na těle Exteriér = zevnějšek soubor vnějších morfologických znaků vnější projev stavby a činnosti tkání, orgánů a partií těla zvířete zbarvení a pokryv

Více

SETTER ANGLAIS (English Setter)

SETTER ANGLAIS (English Setter) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard FCI N 2 / 23.11.2009 / F SETTER ANGLAIS (English Setter) 2 Překlad do francouzštiny

Více

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog)

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL Překlad: Kateřina Samková KONTINENTÁLNÍ BULDOK

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Standard FCI č. 129 / / F. SMÅLANDSKÝ HONIČ (Smålandsstövare)

Standard FCI č. 129 / / F. SMÅLANDSKÝ HONIČ (Smålandsstövare) Standard FCI č. 129 /07.08.1998 / F SMÅLANDSKÝ HONIČ (Smålandsstövare) PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr. J.-M. Paschoud a kol. PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Švédsko. 2 DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Standard FCI č. 132 / / F. HAMILTONŮV HONIČ (Hamiltonstövare)

Standard FCI č. 132 / / F. HAMILTONŮV HONIČ (Hamiltonstövare) Standard FCI č. 132 /07.08.1998 / F HAMILTONŮV HONIČ (Hamiltonstövare) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a spolupracovníci. PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY : Helena Dvořáková ZEMĚ PŮVODU : Švédsko.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

(English setter) Sekce 2.2 britští a irští stavěcí psi S pracovní zkouškou. Je to středně velký pes, čistých linií, elegantního vzhledu i pohybu.

(English setter) Sekce 2.2 britští a irští stavěcí psi S pracovní zkouškou. Je to středně velký pes, čistých linií, elegantního vzhledu i pohybu. Standard FCI č. 2/07.09.98 / F ANGLICKÝ SETR (English setter) Překlad do francouzštiny : prof. R. Triquet Překlad do češtiny : Helena Dvořáková Původ : Velká Británie Datum zveřejnění platného standardu

Více

SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR

SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 10.01.2011/EN FCI-Standard č. 73 SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.

Více

Šlechtění mateřských plemen orientováno na

Šlechtění mateřských plemen orientováno na Plemena prasat Šlechtění mateřských plemen orientováno na vynikající reprodukční vlastnosti 15,5 živě narozených selat/vrh výbornou růstovou schopnost při nízké spotřebě KKS 1 300 g/kanečci UTVU příznivé

Více

ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO)

ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO) FCI standard č. 200 / 17. 06. 1998 / GB ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO) ZEMĚ PŮVODU: Itálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 30.03.1992. VYUŽITÍ: Dostihový pes. KLASIFIKACE F.C.I.:

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 06.05.1988

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 06.05.1988 F E D E R AT I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N AT I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 113 / 01.12.1989 / D BRIARD (Berger de Brie) ZEMĚ PŮVODU:

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jarní klubová výstava (viz článek.) nás přiměla k zamyšlení nad tím, jak vlastně dál v chovu leopardů pokračovat a co doporučit

Více

Návrh nové bonitační karty

Návrh nové bonitační karty Návrh nové bonitační karty Bonitační karta je zkrácená a vychází ze standardu švýcarského honiče. Bude graficky upravená na jednu stránku. Bonitační kód bude uvádět u jedince se samými nulami (bez chyb)

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu o ochraně zvířat při usmrcování. Změna: 34/2013 Sb.

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. listopadu o ochraně zvířat při usmrcování. Změna: 34/2013 Sb. 418/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2012 o ochraně zvířat při usmrcování Změna: 34/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

LABRADOR RETRIEVER. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique)

LABRADOR RETRIEVER. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 12.01.2011/EN FCI-Standard č. 122 LABRADOR RETRIEVER LABRADORSKÝ RETRÍVR 2 ZEMĚ PŮVODU:

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

FCI - Standard č. 218 / / D ČIVAVA CHIHUAHUA. (Chihuahueno)

FCI - Standard č. 218 / / D ČIVAVA CHIHUAHUA. (Chihuahueno) FCI - Standard č. 218 / 20. 10. 2004 / D ČIVAVA CHIHUAHUA (Chihuahueno) PŘEKLAD DO NĚMČINY: Dr.J.-M.Paschoud a paní Ruth Binder-Gresly. Překlad změn byl proveden ve spolupráci s F.C.A. (Argentina). ZEMĚ

Více

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. POUŽITÍ: V souladu s jeho určením všestranně

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

(Basset Artésien Normand)

(Basset Artésien Normand) Artézsko-normandský baset (Basset Artésien Normand) Standard F.C.I. č. 34 / 22.10.1992 / F Původ: Francie Použití: Pes, vhodný k lovům (štvaním) drobné srstnaté zvěře, používaný k lovu se střelnou zbraní.

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

RUSKO-EVROPSKÁ LAJKA

RUSKO-EVROPSKÁ LAJKA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 02.03.2011/EN 08.03.2012/CZ Překlad: Kateřina Samková FCI-Standard N 304 RUSKO-EVROPSKÁ

Více

QTL u koní. Kmen je skupina koní v rámci plemene, odlišných morfologických a užitkových vlastností (šlechtění na tažné a jezdecké využití).

QTL u koní. Kmen je skupina koní v rámci plemene, odlišných morfologických a užitkových vlastností (šlechtění na tažné a jezdecké využití). QTL u koní Dnešní plemena koní se odvozují od divokých předků, od: Equus przewalskii (kůň Převalského-kertaka) Equus gmelini (kůň západní) Equus gracilis (kůň severský) Pojmy plemenitby Plemeno je skupina

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY I. OBECNÁ ČÁST Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008) Dosud

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF)

TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF) TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF) Původ: Turecká republika Patronát: Turecko Datum zveřejnění platného originálního standardu: Využití: Hlídací a pastevecký pes KLASIFIKACE FCI: Skupina

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GEN ERAL: 13, Place Alber t 1 er B 6530 Thuin (Belgique) DOGO CANARIO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GEN ERAL: 13, Place Alber t 1 er B 6530 Thuin (Belgique) DOGO CANARIO 12.08.2011/EN FCI-Standard N 346 DOGO CANARIO TRANSLATION: Brígida Nestler. Technical Supervision: Mr. Miguel Ángel Martínez / Original version: (ES) PŘEKLAD: Kateřina Samková. 14.11.2011 / Original version:

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu zvířat na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand BROJLER 308 Cíle užitkovosti An Aviagen Brand Úvod Tato příručka obsahuje cíle užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba jí používat společně s Technologickým postupem pro brojlery Ross. Užitkovost

Více

Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER

Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER 2 PŮVOD : Francie. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO STANDARDU : 06.05.1964. POUŽITÍ : stavěcí pes (ohař). KLASIFIKACE F.C.I. : Skupina

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

Multimediální prezentace národních plemen koní

Multimediální prezentace národních plemen koní Multimediální prezentace národních plemen koní Seznam plemen Český teplokrevník Moravský teplokrevník Kůň Kinský Starokladrubský kůň Českomoravský belgický kůň Slezský norik Huculský kůň Český sportovní

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

Legislativní opatření při chovu zvířat

Legislativní opatření při chovu zvířat Etologie hospodářských zvířat Legislativní opatření při chovu zvířat Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky http://eagri.cz/public/web/mze/ http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Více

Sudokopytníci mozolnatci

Sudokopytníci mozolnatci Sudokopytníci mozolnatci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 28. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou sudokopytníků, kteří se dokázali

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými,

Více

STANDARD PLEMENE KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES (KAVKAZSKÝ OVČÁK)

STANDARD PLEMENE KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES (KAVKAZSKÝ OVČÁK) STANDARD PLEMENE KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES (KAVKAZSKÝ OVČÁK) ZEMĚ PŮVODU: SSSR DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 13.10.2010 VYUŽITÍ: Hlídací pes STRUČNÁ HISTORICKÁ ZPRÁVA Kavkazský pastevecký

Více

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická 1 oddělení poradenských služeb pavel.stonawsky@tiscali.cz

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

ITALSKÝ CHRTÍK. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique)

ITALSKÝ CHRTÍK. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI - Standard č. 200 / 17.12.2015 překlad: Ing. Hana Petrusová ITALSKÝ CHRTÍK (Piccolo

Více

PERUÁNSKÝ NAHÁČ. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique)

PERUÁNSKÝ NAHÁČ. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 13.08.2013 / EN 20.08.2013 / CZ Překlad: Kateřina Samková Standard-FCI N 310 PERUÁNSKÝ NAHÁČ

Více

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot Proč chovat masný skot? Chov masného skotu http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/ Michal Hejcman Využití nadbytečných TTP údržba krajiny Produkce kvalitního masa Nenáročný na ošetřování využití starých

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Studie landseera zuby a skus. Studie landseera. Zuby, zoubky, zoubečky...skus

Studie landseera zuby a skus. Studie landseera. Zuby, zoubky, zoubečky...skus Studie landseera Zuby, zoubky, zoubečky...skus Základem kvalitního života psa je dobré zdraví a dobré zdraví začíná přijímáním potravy, jejím trávením a následným rozvodem živin do organismu. K příjmu

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Název projektu: DOMÁCÍ ZVÍŘATA Téma: Kočka a pes 1. den: 24. září 2010 2.den Kde: Louny kino Škola Panenský Týnec - následný projekt Věková kategorie:

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Zpeněžování jatečných prasat. Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat

Zpeněžování jatečných prasat. Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat Zpeněžování jatečných prasat Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat Základní pojmy jatečná prasata prasata, která nebyla použita k plemenitbě, vykrmená nebo vyřazená

Více

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) (Cao da Serra de Aires) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 27.02.

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) (Cao da Serra de Aires) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 27.02. F E D E R AT I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N AT I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 93 / 27.02.1996 / GB PORTUGALSKÝ OVČÁK (Cao da Serra

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

ZÁHADY EXTERIÉRU PŘEDNÁŠKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE LABORATORNÍCH POTKANŮ. Adéla Máčiková

ZÁHADY EXTERIÉRU PŘEDNÁŠKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE LABORATORNÍCH POTKANŮ. Adéla Máčiková ZÁHADY EXTERIÉRU PŘEDNÁŠKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE LABORATORNÍCH POTKANŮ Adéla Máčiková Proč se starat o exteriér? Zdraví je nejdůležitější! v PP chovu ale není vše, zvířata by měla také nějak vypadat

Více

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE (AISBL) PUDL

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE (AISBL) PUDL MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE (AISBL) Generální sekretariát: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgie) 23.1.2015 Standard-FCI č.172 PUDL PŮVOD: Francie DATUM VYDÁNÍ PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STADARDU:

Více

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 12.01.2011/EN FCI-Standard č. 85 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR

Více

Standard FCI č.336 / / F. ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES CHIEN D EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español)

Standard FCI č.336 / / F. ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES CHIEN D EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español) Standard FCI č.336 /03.09.1999 / F ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES CHIEN D EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español) PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr. J.M. Paschoud. PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY : Helena Dvořáková ZEMĚ PŮVODU

Více

BIŠONEK (Bichon à poil frisé)

BIŠONEK (Bichon à poil frisé) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SEKRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1, B-6530 Thuin FCI-Standard č. 215 / 02.09.2016 Překlad: Ing. Hana Petrusová BIŠONEK (Bichon à poil frisé) Tento obrázek nemusí

Více