Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo"

Transkript

1 Zpravodaj ČEZ Teplárenská, a. s. jaro / léto 2014 Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo Soutěž vyhrajte 3x smartphone na zadní straně Město Bohumín je po Orlové druhým severomoravským městem, které zásobuje teplem Elektrárna Dětmarovice. V Bohumíně postupujeme podle společného projektu Skupiny ČEZ a města Bohumín nazvaného Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína, který zvítězil v soutěži Projekt desetiletí vyhlášené Teplárenským sdružením České republiky. Projekt byl výjimečný svým rozsahem. Osmikilometrový přivaděč horké vody z elektrárny v Dětmarovicích byl postaven až na okraj Bohumína, v podstatné části města byla vybudována nová desetikilometrová soustava rozvodů a výměníkových stanic. Cenově výhodné a ekologické teplo z nich proudí do řady bytových domů a jiných objektů již tři roky. Bohumín se tak přiřadil k městům, ve kterých vlastníme a provozujeme vhodné tepelné zdroje a zároveň distribuujeme a prodáváme teplo koncovým zákazníkům. S Ing. Josefem Plášilem, MBA, členem Rady města Bohumín, s Jiřím Adamcem, členem SBD Bohumín, a s Milanem Gallíkem, členem výboru SVJ Mírová, jsme hovořili o jejich zkušenostech s dodávkami dětmarovického tepla prostřednictvím společnosti ČEZ Teplárenská, ale i o tom, co předcházelo uzavření smluv. Změna přinesla levnější teplo a čistší ovzduší Společnost ČEZ Teplárenská oslovila představitele města v roce 2003 s nabídkou dodávek tepla a teplé vody horkovodem, jehož vedení bylo ovšem potřeba vybudovat. Nadešel čas jednání, zvažování možností a argumentací pro a proti. Více o konkrétních zkušenostech z Bohumína čtěte na následující straně. Slovo ředitele Vážení zákazníci, nové vydání našeho zpravodaje vás provede světem energií spojených s vytápěním a úsporami. Právě jim se věnuje porovnání výhod, nevýhod a celkových nákladů u čtyř různých způsobů vytápění. Konkrétní zkušenosti s přepojením na centrální vytápění přibližují naši odběratelé z Bohumína. Dalším velmi praktickým materiálem je přehled pravidelných letních odstávek, které jsou nutné k zajištění spolehlivých dodávek tepla po celou sezonu. Vždy se snažíme zajistit jejich hladký a rychlý průběh, ale okolnosti někdy situaci zkomplikují. Narážím na nestandardní červnovou odstávku v Kadani, jejímž obyvatelům chci osobně poděkovat za pochopení. Závěrem bych rád nasměroval vaši pozornost k velké soutěži na poslední straně. Zapojte se, tři z vás získají skvělý mobilní telefon a nám vaše odpovědi pomohou dělat Kurýra ještě lépe. Vladimír Gult, generální ředitel Jaké vytápění je nejvýhodnější? Co člověk, to názor. Čísla však hovoří jasnou řečí. Připravili jsme pro vás velké srovnání jednotlivých systémů vytápění a ohřevu vody. V cenách roku 2014 jsme vyčíslili kompletní náklady, které zahrnují nejen palivo, ale i pořizovací, provozní a servisní výdaje. Podívejte se, jestli náhodou své peníze neutrácíte zbytečně. Protože nadpoloviční většina Čechů žije v bytech, zvolili jsme pro názorné porovnání nákladů činžovní dům s 18 bytovými jednotkami. Celková spotřeba tepla v tomto modelovém zařízení dosahuje 540 GJ ročně. To znamená, že jedna domácnost potřebuje na vytápění a ohřev vody průměrně 30 GJ. Při porovnávání nákladů jsme se zaměřili na čtyři nejběžnější způsoby vytápění: zemní plyn domovní plynová kotelna elektřina elektrohybridní systém vytápění tepelné čerpadlo v kombinaci s elektrokotlem (jako podpůrným zdrojem) dálkové vytápění centrální zásobování teplem (CZT) 18 bytových jednotek roční spotřeba tepla 540 GJ Detailní srovnání a výhody i nevýhody jednotlivých druhů vytápění najdete na straně 4. 01

2 Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo pokračování ze strany 1 Konala se veřejná zasedání, kulaté stoly. Od té doby uběhlo ještě hodně vody, než jsme v roce 2007 podepsali smlouvu, ze které bylo zřejmé, že naši obyvatelé ušetří jednu pětinu nákladů na teplo a teplou vodu. A také bylo jasné, že na čas bude ing. Josef Plášil, MBA město plné výkopů v souvislosti s výstavbou přivaděče tepla z elektrárny a rozvodů po městě. Stávající plynové kotelny musely být současně přebudovány na výměníkové stanice. Práce pokračovaly ve stanoveném rozsahu a termínech tak, aby se dodržely veškeré závazky, které s rozsáhlou akcí souvisely. Celý projekt je založen na koncesní smlouvě uzavřené mezi městem Bohumín a Skupinou ČEZ na dobu dvaceti let a je možné její prodloužení. Během této doby se město zavázalo odebírat ročně GJ za garantovanou cenu, vysvětluje Ing. Plášil a doplňuje tři důležité důvody pro změnu vytápění: Označuji je jako 3E: energetický, ekologický a ekonomický. Energetický spočívá ve společné výrobě elektřiny a tepla, ekologický v tom, že se využívá také teplo, které by skončilo nevyužité v chladicích věžích, zatímco výroba tepla z lokálních zdrojů by zhoršovala životní prostředí odstranili jsme třicet kouřících komínů, takže se snížila prašnost a objem zdraví škodlivých kysličníků dusíku a CO 2. V elektrárně je jeden vysoký komín a musejí se tam dodržovat přísné emisní limity. Ekonomickým důvodem je nižší cena za 1 GJ, než která se platí za teplo z plynových zdrojů. Bohumín má zajištěnou dlouhodobou dodávku tepla za stabilní cenu. Teplo v městských bytech Vytápění domů a dodávek tepla se v Bohumíně řeší dvěma způsoby. Buď prostřednictvím výměníkových stanic v majetku společnosti ČEZ Teplárenská, nebo město zvolilo základní variantu napojení, kde obsluhu zařízení zajišťuje městský distributor, akciová společnost BM servis, vlastněná stoprocentně městem, s pronájmem předávacích stanic od ČEZ Teplárenské. Město vlastní 4506 bytů, z nichž plánuje připojit na centrální vytápění celkem 3116 bytů. V první fázi již bylo napojeno 2760 bytů v objektech dříve zásobovaných teplem z plynových kotelen, takže v nich již byly vnitřní rozvody. Přechod na centrální vytápění byl méně náročný, protože probíhaly jen potřebné technické úpravy pro přebudování stávajících kotelen na výměníkové stanice a instalace nových výměníků. Dálkové teplo proudí také do mateřských škol, kulturních zařízení a dalších objektů v majetku města. Letos už probíhá a příští rok bude ještě pokračovat druhá, náročnější etapa v objektech v centru města. Náročnější proto, že v domech bylo většinou lokální vytápění plynovými topidly, takže bude nutné vybudovat nejen výměníkové stanice, ale i vnitřní rozvody. Město má další objekty ve Starém Bohumíně, odděleném dnes dálnicí. Vedle obytných domů je tam městská nemocnice, domov důchodců a dva domy s pečovatelskou službou. Také tyto objekty bychom chtěli napojit na centrální vytápění, proto ČEZ Teplárenská zpracovává podklady pro ekonomické hodnocení. Rozhodnutí podmíní samozřejmě cena. S dodávkami tepla i s péčí o technické zařízení jsme spokojeni, ale vždy je co zlepšovat. Proto se pravidelně každý rok scházíme s vedením společnosti ČEZ Teplárenská, abychom o všem neformálně hovořili a spolupráci ještě zkvalitnili, hodnotí Ing. Plášil. Připojila se i bytová družstva Do bytů SBD Bohumín Mírová začalo proudit teplo z Dětmarovic Mohlo to být i dříve, kdyby tři roky nestál Jiří Adamec jeden z družstevníků, Jiří Adamec, který změnu prosazoval, osamocen proti všem zamítavým názorům. Jejich dům je poslední z cihlové zástavby, se čtyřmi vchody po dvanácti bytech. Náš dům byl postaven v roce 1966, takže už je většina nájemníků v seniorském věku. V roce 2008 proběhla revitalizace, při které se dům zateplil včetně střechy a sklepů, o rok dříve jsme ještě měnili okna. Domy jsme vytápěli plynem z naší kotelny, to nebylo zrovna nejlevnější a vznikaly ztráty cestou do radiátorů. O snaze ČEZ Teplárenské jsem se dověděl z veřejných zasedání na úřadě, z kabelové televize TIK a z článků v městských novinách Oko, říká Jiří Adamec. První rok stál sám proti všem, členům i představenstvu družstva, když vysvětloval výhody vytápění prostřednictvím ČEZ Teplárenské. Za rok ponechal argumentaci na odbornících ČEZ, ale ani to nepomohlo. Do třetice už se pečlivě připravil a vypočítal pro srovnání ceny ČEZ versus ceny předního dodavatele zemního plynu, zahrnul Milan Gallík snížení emisí, nebezpečí zavedení DPH na zemní plyn, neodkladnou rekonstrukci stávající kotelny Proti byly tentokrát jen tři hlasy, takže došlo k rozvázání smlouvy s tehdejším dodavatelem. Dnes je dům napojen na centrální zásobování teplem zajištěným ČEZ Teplárenskou. Nikdo si na nic nestěžuje, což je známka spokojenosti. Za kompletní napojení, vybudování OPS a zprovoznění nového systému vytápění družstevníci ušetřili zhruba 750 tis. Kč. Společenství vlastníků Třináctipatrový dům s fasádou v béžových odstínech SVJ Mírová 1017 je nepřehlédnutelný. Je v něm 54 bytů, před pěti lety byl kompletně zateplen včetně střechy a výměny všech oken. ČEZ Teplárenská mu dodává 1600 GJ tepla ročně. Myslím si, že dnes jsou všichni rádi, že jsme se napojili přímo na horkovod ČEZ Teplárenské, od které bereme teplo od , i když prosazení změny trvalo dva roky od chvíle, kdy nás firma oslovila při výstavbě dálkového tepla pro obec Bohumín. Většinou starší nájemníci nechtěli nic měnit, přesvědčily je až předpokládané náklady na rekonstrukci naší domovní plynové kotelny na střeše domu, 02

3 kterou jsme sami provozovali. Důvody pro změnu dodavatele tepla byly dva stáří naší stávající kotelny a nižší nabízená cena za GJ přímo od dodavatele. Původní kotelnu jsme zachovali jako pojistku, kdyby se třeba změnila cenová politika ČEZ Teplárenské, ale nákladné rekonstrukci bychom se nevyhnuli, říká Milan Gallík, člen výboru Společenství vlastníků jednotek Mírová. Když se dělalo připojení od hlavní větve, ani si nevšiml malého výkopu u domu, byla to otázka jednoho dne. Hned pak následovalo napojení v domě. Ve sklepě přibyla výměníková stanice a byty se připojovaly ve dvou etapách, vždy dopoledne během dvou dnů. Teprve potom byla odstavena původní kotelna. Vše zajišťovala ČEZ Teplárenská, která se o zařízení také dále stará. SVJ nic neplatilo, pouze se smluvně zavázalo k odběru tepla po dobu čtyř let. Po stávající dobré zkušenosti, myslím, nebudeme ani po čtyřech letech nic měnit, současný stav a garantované ceny nám vyhovují. Po druhé topné sezoně už máme srovnání naše náklady jsou nižší oproti původnímu vytápění zhruba o 15 až 20 procent. To je samozřejmě sympatické, ale já si hodně cením především bezstarostného provozu, protože dodávky fungují bez problémů a nezaznamenali jsme ani žádný problém s provozními pracovníky. Komunikace je s nimi dobrá a s rychlou odezvou na naše požadavky, uzavřel Milan Gallík. Naše náklady jsou nižší oproti původnímu vytápění zhruba o 15 až 20 procent. Summa summarum Jak je zřejmé, Bohumínští si cení toho, že nemuseli investovat do tepelného zařízení (domovní plynové kotelny). Vše zajistila společnost ČEZ Teplárenská a objektové předávací stanice jsou napojeny na dispečink s nonstop provozem. Navíc je teplo z nového horkovodu cenově výhodnější než teplo vyrobené z domovní plynové kotelny. Tam, kde již byla připravena tepelná přípojka, uplynuly od podpisu smluv do zahájení dodávek pouze tři měsíce. ČEZ Teplárenská spolu s městem Bohumín usiluje o čistší ovzduší, což se daří; přepojením z plynových kotelen na nový horkovod došlo k významnému snížení emisí, především oxidu dusíku, který provází spalování zemního plynu. Nový horkovod má dostatečnou kapacitu na rozšíření odběru, což umožňuje připojení nových zákazníků, kteří ještě váhají. Získali by tím současně veškeré výhody, o kterých jsme se již zmínili. Tedy teplo za přijatelnou cenu, komfortní služby a čistší ovzduší. Převzetím distributora jsme dokázali snížit cenu tepla Společnost ČEZ Teplárenská dodává v České republice okolo devíti milionů gigajoulů tepelné energie ročně. Díky takto vysokému objemu a zefektivňování činností ve společnosti dosahujeme v jednotkových nákladech příznivější ceny. Nedílnou součástí naší strategie je získávání společností, které dodávají teplo koncovým zákazníkům. To se podařilo na konci loňského roku, kdy došlo k odkoupení stoprocentního obchodního podílu ve společnosti Teplo Klášterec, provozující tepelné hospodářství v Klášterci nad Ohří. Převzetí tepelných sítí v Klášterci představuje další krok k odstraňování mezičlánků v systému dodávek tepla. Vysoká efektivita, nízké náklady Obsahem koupě bylo třináct výměníkových stanic a osm kilometrů sekundárních sítí. Primární dodávky tepelné energie do Klášterce jsou zabezpečovány z nedaleké Elektrárny Prunéřov. Teplo dnes dodáváme do pěti tisíc domácností, veškeré panelové zástavby, všech škol a části nebytových prostor v majetku města. Klášterec není jediný V regionu jsou vedle Klášterce i další místa, kde ČEZ Teplárenská převzala místní tepelnou soustavu a dokázala díky větší efektivitě snížit ceny tepla koncovým odběratelům. Například v Jirkově se to podařilo o celých 10 %. V současné době jednáme o stejném kroku s Kadaní a Chomutovem, kde distribuujeme teplo tzv. od paty elektrárny po paty měst. To bychom rádi změnili, proto usilujeme o odkup či pronájem koncových zařízení. Tím bychom dosáhli efektu přínosného pro města i pro samotné spotřebitele, kterým by klesly výdaje za teplo a teplou vodu. ČEZ Teplárenská si uvědomuje problematiku regionu zatíženého nezaměstnaností a chce dodávat lidem teplo za co nejpřijatelnější cenu. Naší prioritou do budoucna jsou kvalitní a stabilní vztahy ve všech lokalitách, kde zabezpečujeme dodávky tepla. Nové vedení detailně prověřilo ekonomiku provozu a hospodaření společnosti Teplo Klášterec. Zvýšili jsme efektivitu a sjednotili jsme obslužné činnosti tak, abychom snížili celkové náklady. To se pochopitelně příznivě promítlo v koncové ceně tepla pro spotřebitele: ve srovnání s roky 2012 a 2013 dochází u ceny na letošní rok ke snížení o 6 %, přesnějším vyúčtováním a dalšími kroky pak ještě o další 1,4 %. 03

4 Jaké vytápění je nejvýhodnější? pokračování ze strany 1 Domovní plynová kotelna Elektrohybridní přímotopy Tepelné čerpadlo s podporou elektrokotle Centrální zásobování teplem kurýr Vytápění bytového domu zemním plynem zajišťuje plynová kotelna, která je umístěna například v suterénu budovy. Spalováním plynu dochází k ohřevu topné vody, která je dále využívána na ústřední vytápění a na výrobu teplé vody. Jde o bytovou dodávku, která je osvobozena od ekologické daně. Výhody přijatelný poměr mezi cenou a výkonem vhodná a nejrozšířenější alternativa vytápění tam, kde se nelze připojit na centrální zásobování teplem Nevýhody v lokalitě musí existovat plynovod nutnost vybudování a pořízení plynové kotelny, spalinových cest atd. vysoká investice zabezpečení provozu zajištění pravidelného servisu a revizí dodržení všech legislativních předpisů škodlivé emise oxidu dusíku v místě vytápění V tomto případě jde o vytápění elektřinou, a to prostřednictvím moderního elektrohybridního systému. Topné těleso je vybaveno topnou spirálou s integrovanou akumulační deskou, která prodlužuje dobu topení. Spojením tělesa s kvalitní a přesnou regulací lze dosáhnout přijatelných pořizovacích a zároveň provozních nákladů. Tento systém vytápění bývá používán v oblastech, kde není dostupný ekonomicky výhodnější způsob vytápění, nebo v objektech s velmi nízkou energetickou spotřebou (pasivní a nízkoenergetické domy). Výhody nižší počáteční investice téměř 100% účinnost tichý a bezobslužný provoz možnost přímé regulace teploty úspora za ostatní odebranou elektřinu Nevýhody vysoké provozní náklady na elektřinu celkově dražší způsob vytápění oproti jiným alternativám Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo, které získává nízkodimenzní teplo z okolí (vzduch, země, voda). Abychom mohli teplo z okolního prostředí využít, musíme ho převést na vyšší teplotu. K tomu poslouží tepelné čerpadlo a vlastnosti chladiva, které má nízký bod varu. Chladivo se vlivem nízké teploty při styku s okolním prostředím vypařuje. Když se dostane do plynného stavu, je stlačeno kompresorem a tím se jeho teplota zvýší na úroveň použitelnou k vytápění nebo ohřevu vody. Ohřáté chladivo je vpuštěno do kondenzátoru, kde předá své teplo topnému médiu, a opět přejde do kapalného stavu. Poté chladivo cirkuluje do kompresoru a celý cyklus se opakuje. Pro zajištění plynulého chodu vytápění i při nižších teplotách se tepelné čerpadlo vždy používá v kombinaci s doplňkovým špičkovým zdrojem, nejčastěji s elektrokotlem. Výhody nízké náklady na provoz úspora za ostatní odebranou elektřinu (platí jen v RD, nikoli v bytových domech) ekologický způsob vytápění Nevýhody vysoké investiční náklady nutnost bivalentního (náhradního) tepelného zdroje vysoká hlučnost slabá účinnost při nižších teplotách, vyšší náklady Bytový dům je v tomto případě napojen na tepelnou přípojku dodavatele tepla. Cena tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem je v každé lokalitě jiná, proto jsme pro výpočet použili průměrnou koncovou částku za GJ 575 Kč včetně DPH. Jedná se o komfortní dodávku tepla, kdy je tepelná energie dodávána přímo do objektu za předávací stanicí, kterou dodavatel tepla komplexně provozuje. Výhody nemusíte pořizovat ani financovat tepelný zdroj výhodná cena ve srovnání s celkovými náklady jiných systémů vytápění vysoký komfort stačí otočit ventilem a nastavit požadovanou teplotu bezpečnost teplo je vyráběno mimo místo spotřeby ekologický způsob vytápění díky kombinované výrobě elektřiny a tepla s dodržením přísných hygienických a ekologických norem Nevýhody nutná existence sítí centrálního zásobování teplem v blízkém okolí závislost na jednom dodavateli 04

5 Nižší účty za teplo Porovnání celkových nákladů na vytápění. Uvažovaná roční spotřeba 30 GJ Kč Kč Kč Kč Vyúčtování za vytápění se sice týká kalendářního roku, nikoli topné sezony, ale už teď je jasné, že lidé díky uplynulé mírné zimě ušetří. Dosavadní srovnání s předchozí sezonou ukazuje na přibližně 15% pokles dodávek tepelné energie. Průměrná venkovní teplota za období říjen až březen 2012/2013 byla 1,1 C, za stejné období 2013/2014 dosáhla 3,8 C. Vzhledem k tomu, že obvyklá teplota vytápěných místností je 20 C, připadá na každý 1 C dodaného tepla do bytu zhruba 5,5 % nákladů na vytápění. Nárůst průměrné venkovní teploty přináší úsporu tepla, a tedy i snížení nákladů na vytápění. Zhruba 45 % z uvedené úspory se tak projeví v aktuálním vyúčtování nákladů Teploty vzduchu v ČR ( C) v topné sezoně 2013/14 na vytápění za rok Lze předpokládat, že teplá zima by mohla vynulovat zvýšení nákladů na vytápění z chladného jara 2013, kdy se topilo až do začátku června. Druhá část úspor (přibližně 55 %) se však promítne do vyúčtování za rok 2014 a lidé ji tak ve svých peněženkách pocítí až na jaře příštího roku. Konečná výše úspor bude záviset nejen na počasí, ale především na ceně tepla a stavu vytápěného objektu. centrální vytápění domovní plynová kotelna tepelné čerpadlo + elektrokotel elektřina obsluha, údržba, servis, pojištění aj. odpisy palivo Graf znázorňuje celkové výdaje za vytápění po započítání všech nákladů na vytápění, tedy palivo (zemní plyn, elektřina), investici do zařízení, která je promítnuta v každoročních odpisech, náklady na obsluhu, pravidelné revize a servis, pojištění atd. Navíc zde nejsou započítány náklady na případný úvěr pro splácení pořízeného tepelného zdroje, například tepelného čerpadla nebo domovní plynové kotelny. Modelové výpočty odpovídají všeobecným zkušenostem. Vycházejí však z přednastavených vstupních údajů, a jsou proto pouze orientační. Pro přesnější porovnání je vždy nutné znát konkrétní charakter objektu a potřeby odběratele. Náklady vycházejí z platných ceníků Skupiny ČEZ k 1. lednu 2014 a již zahrnují platné sazby DPH. Odborná pomoc 5000 Uvažujete-li o změně způsobu vytápění, vždy je vhodné poradit se s námi. Komplexně posoudíme vaši situaci. Podle dané lokality, objektu a vašich možností nabídneme nejvhodnější řešení, které bude respektovat jak investiční náročnost, tak především celkové náklady na vytápění. Právě jejich výše bude mít z dlouhodobého hlediska nemalý vliv na váš rodinný rozpočet ,8 9 září 2013 říjen 2013 teploty v TS 2013/14 listopad 2013 Máme nový web 4,1 Lidé stále častěji hledají potřebné informace na internetu a návštěvnost našich webových stránek neustále stoupá. Proto jsme jim dali novou tvář, která je pro stávající i budoucí zákazníky srozumitelnější a přehlednější. Produktová nabídka je rozdělena na dvě základní části Teplo a Energetické poradenství. Ať už řešíte vhodnou formu vytápění a způsob napojení svého objektu, legislativní povinnosti v energetické oblasti, či úsporná řešení, naše nové stránky vás intuitivně povedou k cíli. K dispozici jsou také často vyhledávané modelové výpočty nákladů na vytápění pro různé typy soukromých, městských či komerčních objektů. Důležitou součástí je on-line kalkulačka, která kromě výpočtu celkových nákladů na vytápění umožňuje i srovnání s jinými alternativami. Nové webové stránky dále obsahují aktuální informace například o letních odstávkách, ceníky, kontakty a další důležité informace. 1,2 prosinec 2013 Přesvědčte se na vlastní oči na 0,4 leden ,1 únor 2014 průměrné teploty za posledních 10 let 6,1 březen ,7 duben

6 Křišťálový komín za teplofikaci Ledvic Když máte volno, ať to má Šťávu! Šťáva je oblíbený Zákaznický program Skupiny ČEZ, který přináší pořádnou dávku zábavy a pozitivní energie. Nyní můžete mít Šťávu i vy! Výhody programu Šťáva mohou nově využívat i smluvní zákazníci společnosti ČEZ Teplárenská. Získávat slevy a benefity pro aktivní trávení volného času je teď opravdu snadné Se Šťávou ušetříte Navštivte webové stránky zaregistrujte se a hned získáte slevy u téměř 400 partnerů po celé ČR. Užívejte si slevové kupony z oblasti kultury, sportu, cestování, zábavy a nově také výhodné nákupy. Vyberte si slevy u partnerů podle kraje, ve kterém bydlíte nebo kam se právě chystáte jet. Výhody si můžete roztřídit i podle kategorie, která vás momentálně nejvíc zajímá. Ať už plánujete pohodový výlet s dětmi, adrenalinovou dovolenou s přáteli, nebo třeba romantický víkend se svou láskou mít Šťávu se vyplácí. S ní totiž vždycky ušetříte! Šťavnatá aplikace Od května pro vás máme Šťávu i do mobilu. Novou mobilní aplikaci Šťáva si zdarma stáhněte z Google Play nebo App Storu. Slevy tak budete mít stále u sebe a u partnerů se můžete prokazovat kuponem na displeji chytrého telefonu. Navíc snadno najdete nejbližší akce a slevy podle místa, kde se právě nacházíte, takže nemusíte všechno plánovat předem a žádná výhoda vám už nikdy neuteče. Chcete Šťávu zatím jen ochutnat? Pro získání prvních tří slevových kuponů stačí zadat pouze e mailovou adresu. Program Šťáva jsme připravili jako odměnu pro smluvní zákazníky z řad domácností, kteří odebírají elektřinu, plyn, teplo nebo využívají službu Mobil od ČEZ. Kurýr je top rated Náš zákaznický zpravodaj, který právě držíte v ruce, zabodoval v prestižní soutěži Zlatý středník. V rámci kategorie Nejlepší firemní publikace v sektoru Energetika získal Kurýr ohodnocení TOP Rated. Do naší sbírky ocenění přibyla další trofej. Křišťálový komín v soutěži Projekt roku 2013 získala ČEZ Teplárenská za teplofikaci Ledvic prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Dálkové vytápění města Ledvice je naším již třetím oceněným projektem v loňském roce porota ocenila realizaci napojení města Bíliny na dálkové vytápění, v roce 2010 byl nejvyšší známkou oceněn projekt Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustava zásobování teplem v Bohumíně. Je to důkaz, že naši práci děláme dobře a že centrální zásobování měst a obcí teplem má stále větší budoucnost. Je totiž zárukou stabilních a kvalitních dodávek tepla a komfortu všech nabízených služeb souvisejících se zásobováním teplem, uvedl Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenské. V Ledvicích je na systém dálkového vytápění napojeno 100 objektů, 29 jich je městských, včetně 21 bytových domů, a připojeno bylo i 71 rodinných domů. Jak uvedla starostka Ledvic Zdeňka Fritscherová, ohlasy místních obyvatel jsou pozitivní. Pro nás je to nyní efektivnější, cenově levnější, a navíc máme doma i větší teplo. Rovněž jsem zaznamenala, že těm, kteří jsou napojeni na teplo z nedaleké elektrárny, se už nelíbí, když se z jiných komínů v obci táhne kouř a zápach. Díky ekologicky čisté dodávce tepla došlo v Ledvicích ke snížení emisí prachu o sedm tun. Vyhlašovatelem soutěže je nezávislé profesní sdružení PR Klub. Porota složená z předních českých profesionálů z oboru komunikace přísně hodnotila celkem 109 přihlášených firemních tiskovin v 17 kategoriích. Kurýra jsme přihlásili do této soutěže především proto, abychom získali reflexi, další zpětnou vazbu k naší práci, a ověřili mezi profesionály z oboru, že jdeme správným směrem, uvedl Jaroslav Sibera z útvaru marketingu a strategie společnosti ČEZ Teplárenská. 06

7 Skuteční viníci špinavého ovzduší Z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že kvalitu ovzduší v České republice nejvíce ovlivňují suspendované prachové částice, tedy pevné nebo kapalné příměsi rozptýlené v ovzduší. Nepůsobí toxicky, ale mechanicky: dráždí dýchací cesty a omezují obranyschopnost organismu. Čím jsou prachové částice menší, tím jsou pro zdraví škodlivější, protože mohou lépe pronikat do dýchacího traktu. Rozlišují se proto tzv. frakce suspendovaných částic označené PM (particulate matter) a velikostí v mikrometrech např. PM10. Prostřednictvím suspendovaných částic se mohou do organismu dostávat další nebezpečné látky, třeba polyaromatické uhlovodíky. Překvapivé zjištění: Na vině jsou domácnosti Přesná měření ČHMÚ prokázala, že v roce 2012 nebyl na žádné monitorovací stanici v České republice překročen imisní limit pro ochranu zdraví pro 24hodinové a hodinové koncentrace SO 2, ale ani imisní limity pro roční průměrné koncentrace olova, arzenu, niklu, kadmia, ani imisní limity pro maximální osmihodinovou koncentraci oxidu uhelnatého. Zdrojem problematických emisí prachu a dusíku jsou podle ČHMÚ především malé zdroje znečišťování lokální topeniště, zejména domácnosti. Zatímco v ostatních sektorech došlo za období let k celkovému snížení emisí prachu o 10 kt ročně, sektor malých zdrojů se na tomto snížení nepodílel; naopak emise ještě navýšil. Regulace je nezbytná Velké zdroje, tedy elektrárny a teplárny, snížily v uvedeném období emise o přibližně 5200 tun prachu ročně (tedy o více než 40 %). Jsou totiž vysoce efektivně regulovány pomocí silných legislativních nástrojů. Naopak domácnosti zvýšily emise o 750 tun prachu ročně, a to se značnými výkyvy směrem nahoru. Do budoucna bude nezbytné zaměřit se s ohledem na emise prachu na jasně dominující sektory malých zdrojů a dopravy. Bez efektivní regulace emisí z těchto zdrojů u nás nelze očekávat podstatné zlepšení kvality ovzduší. 4 % 13 % 48 % Zdroj Venkovní vzduch Látka oxidy uhlíku, dusíku, síry, ozon, pevné částice, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, alergeny (pyl) Venkovní prostředí Půdní plyny (radon), voda Budova (stavební materiál, vybavení) Formaldehyd, benzen, azbest, toluen, pevné částice, těkavé organické látky Elektronické přístroje Těkavé organické látky 35 % Podíl sektorů na emisích prachu v roce 2012 doprava malé zdroje např. domácnosti velké zdroje např. elektrárny a teplárny střední zdroje např. blokové kotelny, menší teplárenské zdroje Garáže Vytápění, výroba teplé vody, vaření Činnosti v budově Lidé Voda Oxid uhlíku, oxidy dusíku, pevné částice, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky Oxidy uhlíku, dusíku, pevné částice, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky Barvy, rozpouštědla těkavé organické látky, pevné částice Cigaretový kouř, pevné částice, těkavé organické látky, pachy (bioefluenty), (mikro)biologická kontaminace, alergeny (Mikro)biologická kontaminace, alergeny Větráme pro zdraví lidí i budov Nezapomeňte vyvětrat, to je jeden z moudrých příkazů našich předků, kteří dobře věděli, že větraný dům není vlhký a zatuchlý, a když se vyvětrá, člověk je hned svěží a plný elánu. Proto by mělo větrání patřit i mezi naše každodenní činnosti. Větrat je potřeba za každého počasí, opakovaně několikrát za den a před spaním, aby se vyměnil vydýchaný nebo organicky, pachově či jinak ovlivněný vzduch v místnostech, kde trávíme hodně času. Nedostatečná výměna vzduchu totiž může být zdrojem mírnějších zdravotních obtíží, ke kterým patří třeba onemocnění horních cest dýchacích, ale i závažných zdravotních problémů od alergií až po otravy toxickými látkami. Kdo nevětrá, rozhodně neušetří Od jara do podzimu většinou větráme déle, někdy celé dny. Jakmile se ale ochladí, okna rychle zavíráme, abychom nezvýšili náklady na topení. Právě to se nám však může prodražit. Jednak při opravách špatného stavu budov, jednak vydáním na léčebné prostředky. Bohužel dnes v některých budovách nejde větrat vůbec. Pokud se někdo vymlouvá na tepelné ztráty, měl by větrat průvanem: díky rychlé výměně velkého objemu vzduchu je tepelná ztráta menší, než když se vzduch vyměňuje netěsnícími okny. Jednou z možností větrání je využití ventilátoru, tzv. nucené větrání. Umožňuje víceméně konstantní výměnu vzduchu nezávislou na rozdílu teplot a intenzitě větru. Má to ovšem své nevýhody: nutnost rozvodů větraného vzduchu, spotřeba elektrické energie a investiční náklady. Nucené větrání se dá kombinovat s předehřevem nasávaného větracího vzduchu. Vzduch je potřeba čistit Zdroje znečištění vzduchu mohou být jak v budově, tak ve venkovním prostředí (viz tabulka). Problém mohou představovat i technická zařízení budovy, například vzduchovody. Nejsou-li pravidelně čištěny a nejsou-li v nich vsazeny zpětné klapky a kvalitní filtry, množí se v nich mikroorganismy, šíří se jimi zplodiny z garáží apod. Lokální vytápění pevnými či plynnými palivy představuje riziko produkce oxidu uhelnatého. V závislosti na typu domu a intenzitě větrání se může uvnitř místnosti srážet vodní pára a mohou vznikat vlhká místa, což jsou výborné podmínky pro plísně. A také pro roztoče, kteří se ve vysoké vlhkosti přemnožují. 07

8 Plánované letní odstávky 2014 Letošní topná sezona skončila teprve před pár týdny, ale my už teď intenzivně pracujeme na tom, aby celá síť centrálního zásobování teplem byla perfektně připravena na další rok provozu. K přípravě soustavy centrálního zásobování teplem na příští sezonu využíváme krátké časové úseky v průběhu léta, kdy jsou odběry tepelné energie nejnižší. ČEZ Teplárenská letní odstávky pečlivě plánuje a všem zákazníkům oznamuje termíny s velkým předstihem. Pochopitelně se vždy snažíme, aby údržba sítě proběhla co nejefektivněji a nejrychleji, přesto se odběratelům omlouváme za možná omezení. Výjimečná situace v Kadani O měsíc dříve se letos bez teplé vody ocitnou zákazníci v Kadani. Důvodem je nezbytná celozávodní odstávka Elektrárny Tušimice, která proběhne v termínu června. Žádáme tímto obyvatele Kadaně o pochopení a trpělivost. My samozřejmě v maximální možné míře vyvineme tlak na dodavatele všech prací s cílem zkrátit absolutní délku celozávodní odstávky, slibuje Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Během odstávky tušimické elektrárny zákonitě vychladne i horkovod do Kadaně. Abychom alespoň částečně snížili dopad na naše zákazníky, naplánovali jsme do stejného termínu pravidelnou údržbu a opravy provozní technologie systému centrálního zásobování teplem. Nebylo by totiž logické ani praktické, aby se obyvatelé Kadaně ocitli bez dodávky teplé vody během krátké doby dvakrát za sebou, vysvětluje Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenské. Lokalita Termín Odstávky / další informace Kontakt Bílina Odstávka centrálního napáječe z Elektrárny Ledvice. Lokality: Za Chlumem, Teplické předměstí, město střed, sídliště SuNN, primární odběry páry VS ČD a Hradlo, nové odběry na napáječi PP1, 2 (odběry MÚ Bílina, ČP, správní budova SD). Dodávky pro sídliště PP1 a PP2 budou zajištěny ze záložního plynového zdroje. Ledvice Odstávka horkovodu z elektrárny. Hodonín Odběratelé tepelné energie bytového sektoru napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (mimo oblast Bažantnice Lesní). Termín a délka odstávky je podmíněna plánovanou opravou hlavního technologického zařízení Odběratelé napojení na horkovodní tepelný napáječ v lokalitě Bažantnice Lesní Holíč (Slovensko) Chvaletice Celková odstávka Chomutov TN EPRU Chomutov Chomutov střed města nemocnice, Chomutov vrchní část VS Č. Vrch, Alešova, Kadaňská, 2x RD, Bezručova, Jiráskova, Havlíčkova, Kostnická, Lužická, 7. ZŠ, Cihlářská, Merkus, Heyrovského, Jiráskova 4597, MEI, 2x RD, Prov. jednotka CV, HUŽ, Odborná škola, l ISŠ Energetická, Chomutov sídliště Březenecká Kamenná, Chomutov sídliště Zahradní Písečná Z. Vinohrady Stromovka, Přemyslova 3757, gymnázium, Mostecká, T. Štítného, V. Nezvala, zimní + letní stadion, Relax Centrum, Kulturní a spol. středisko Vrchlického, Moravská, ČD Zastávka, ČS Shell, RD Jošt Cihlářská Jirkov Jirkov Vin. I., Jirkov Vin. II., Jirkov střed Klášterec Celková odstávka nad Ohří Kadaň Celková odstávka Mělník Celková odstávka Orlová, Celková odstávka, Bohumín v rámci napojování nových odběrných míst budou v termínu Bohumín postupně odstavovány některé lokální úseky vždy pouze jednodenně. Sokolovsko Část města Sokolov (sídliště Michal, Ovčárna až ulice Závodu míru a K. Čapka) Část páteřního napáječe DN 800, parovod Svatava, Královské Poříčí, odbočky pro gymnázium Sokolov a Permon Horkovod Habartov, Citice, Bukovany. Část páteřního napáječe DN 800. Parovody Březová, Montstav, Sostroj, ESO-RS2, SaÚS, odbočky pro Sokolovské strojírny, Technické služby Sokolov, Tepelné služby Sokolov, firmy Markest a Vishay. Trutnov Celková odstávka Dvůr Králové Celková odstávka nad Labem Ústí nad Labem MĚSTO I. etapa Sadová, Masarykova (v úseku ulic Prokopa Diviše a Šaldova), Koněvova, Králova výšina, W. Churchilla, Stroupežnického, Na Schodech, Bělehradská 2 22, Bratislavská, Velká hradební (v úseku ulic Bratislavská a Důlce), Dvořákova, Důlce, Berní, Prokopa Diviše, Růžový Palouček, Rooseveltova, Pasteurova, Thomayerova, Moskevská, Londýnská, U Chemičky, Špitálské náměstí (od Klíšské ulice ve směru ulice U Chemičky). HOLOMĚŘ Bukov Vinařská, V Podhájí, Bratří Čapků, Masarykova (v úseku ulice U Stadionu a křižovatky Na Rondelu), Božtěšická, V Jámě, Skorotická, Sociální péče 5. STŘÍBRNÍKY Jizerská, Krušnohorská 2, Stříbrnická, Hoření, Hornická KOČKOV I. etapa SNP, Malátova, Hornická, Stará, Ve Struze, Na Louži, Bratří Veverků, Hanzlíčkova. Severní terasa Špálova, Ladova, Gagarinova, Mírová, Stavbařů, Domov důchodců V Klidu, Hoření, Mezní, Chuderovská, Krušnohorská, Pod Parkem, V Klidu, Jana Zajíce DOBĚTICE Rabasova, Šrámkova, Výstupní MĚSTO II. etapa Brněnská, Vaníčkova, Pařížská, Velká hradební (v úseku ulic Revoluční a Bratislavská), Lidické náměstí, Revoluční, Dlouhá, Horova, Špitálské náměstí (v úseku ulic Panská a Vaníčkova), Pivovarská, Malá hradební, Panská, U Trati MĚSTO III. etapa Mírové náměstí, Bílinská, Hrnčířská, Klášterní, Hradiště, V Jirchářích, Zámečnická, Vojtěšská, U Nádraží KRÁSNÉ BŘEZNO I. etapa V Oblouku, Vojanova, Přemyslovců, Dr. Horákové, Žežická, Keplerova, U Pivovarské zahrady, Obvodová, Čechova, Karolíny Světlé, K Mlýništi, Stavební stroje, Krčínova, Neštěmická, U Studánky, Na Vinici, Hřbitovní. SKŘIVÁNEK Hilarova, Hilbertova, Mošnova, Ondříčkova, Veleslavínova, Stříbrnické nivy, Na Vyhlídce, Lisztova, El. Krásnohorské, Bělehradská, Hollarova, Ženíškova, Hoření. NEŠTĚMICE U Tonasa, Seifertova, Studentská, Na Výšině, sídliště Skalka, městská část Mojžíř TN 2, TN 3 Nerudova, ZŠ Tyršova, Revoluční KOČKOV II. etapa Bělehradská 2. KRÁSNÉ BŘEZNO II. etapa Neštěmická, U Cukrovaru, Drážďanská, Vojanova, Přístavní, U Podjezdu, Křižíkova. Soutěž vyhrajte 3x smartphone Záleží nám na tom, aby pro vás byl zpravodaj Kurýr užitečný a aby vás bavilo ho číst. Proto jsme připravili jednoduchou anketu. Stačí na ni odpovědět a automaticky se dostanete do slosování o jeden ze tří parádních mobilů Samsung Galaxy S Duos 2! Co byste chtěli číst v příštím vydání Kurýra? a) bilance spotřeby energie a vývoj teplot b) tipy, jak snížit náklady za energie c) informace o energetických službách a produktech d) rozhovory se zákazníky a jejich zkušenosti e) vyhodnocení letních odstávek a příprava na topnou sezonu f) aktuální projekty ČEZ Teplárenské g) vzdělávací články z oblasti vytápění a energetiky h) více o fungování různých způsobů vytápění i) zábavné kvízy j) soutěže o ceny Uvítáme i vaše další náměty, co byste se chtěli v našem zpravodaji dozvědět. Jak soutěžit: Z uvedených témat vyberte ta, která vás nejvíce zajímají, seřaďte je podle důležitosti a odešlete em nebo SMS. Své odpovědi zasílejte elektronicky na nebo prostřednictvím SMS na číslo , ve tvaru: SOUTEZ vaše odpověď (např. bcfd), vaše jméno a adresa. Pravidla: Soutěž probíhá do Zúčastnit se může každý zákazník ČEZ Teplárenské či jeho rodinný příslušník. Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zašlou kompletní odpověď. Úplné podmínky soutěže najdete na kde budou po skončení soutěže zveřejněna také jména tří vylosovaných výherců. Kurýr, Zpravodaj ČEZ Teplárenská, a. s., jaro/léto Vydavatel: ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany, Produkce: Boomerang Publishing s.r.o., Nad Kazankou 37, Praha 7, Texty: Jaroslav Sibera, Eva Fišerová, Teplárenské sdružení ČR. Foto: Profimedia, Shutterstock a archiv. 08

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s.

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. www.cezteplarenska.cz SKUPINA ČEZ řešíte zdroj tepelné energie pro váš objekt? NAPOJENÍ OBJEKTU NA TEPLÁRENSKÉ SÍTĚ A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Městský obvod Ústí nad Labem Město-Centrum 1. Část Předlice - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně : a) Školní

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

QUERYTHERM. o krok napřed

QUERYTHERM. o krok napřed o krok napřed Kolik ušetříme??? Naše řešení umožňuje snížení nákladů na vytápění o 20% až 48% čím vynikáme.... využití vnitřních / vnějších tepelných zisků a prediktivních technologií rychlá instalace

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1. Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1. Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998 Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla u významných zdrojů Zlínského kraje oproti lokálním plyn. kotelnám a tepelným

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 05052046 Investor: Roman a Iveta Králíkovi RD Běštín par.22/7 Email: Tel.: Zadavatel:

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní. Tisková informace, 21. 12. 2011

TISKOVÁ INFORMACE. Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní. Tisková informace, 21. 12. 2011 TISKOVÁ INFORMACE Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní Elektřina měla podle původních informací v roce 2012 zdražit až o 3,4 %. Ve skutečnosti však elektřina zdraží v průměru o polovinu,

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý O čem náš projekt je? Ostrava v zimě - Foto z roku 2012 Situace v EU a světě Růst ceny za vytápění každý

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Uplynulá topná sezona dokonale prověřila naši připravenost

Uplynulá topná sezona dokonale prověřila naši připravenost Zpravodaj ČEZ Teplárenská, a. s. léto 2012 Slovo ředitele Uplynulá topná sezona dokonale prověřila naši připravenost Teď už je venku příjemně teplo, ale ještě před pár měsíci teploměry ukazovaly rekordní

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Lokální topeniště a kvalita ovzduší v malých sídlech kotlíková dotace JMK. Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj

Lokální topeniště a kvalita ovzduší v malých sídlech kotlíková dotace JMK. Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Lokální topeniště a kvalita ovzduší v malých sídlech kotlíková dotace JMK Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 13.06.2016 VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ - Vytápění domácností (lokální topeniště) jako významný

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2014852124 Montážní partner: Investor: Radek Kousko RD Pohoří, Dobruška email:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201411 Investor: paní Klára Černá RD Veltrusy email: klara.cerna@rebo-n.cz

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Odpojování od CZT. přednosti a rizika. Bronislav Bechník

Odpojování od CZT. přednosti a rizika. Bronislav Bechník Odpojování od CZT přednosti a rizika Bronislav Bechník ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ Σωκράτης Příklady odpojování SBD Bižuterie, Jablonec nad Nisou 46 bytů ve dvou vchodech plynová kotelna 170 kw v roce 2015

Více

Cenová nabídka na ohřevu TV pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX s výkonem 160 kw pro objekt: SVJ Padovská 585, Praha

Cenová nabídka na ohřevu TV pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX s výkonem 160 kw pro objekt: SVJ Padovská 585, Praha Cenová nabídka na ohřevu TV pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX s výkonem 160 kw pro objekt: SVJ Padovská 585, Praha Zpracoval Tomáš Gurecký, tgurecky@rawatt.cz, 602527973, www.rawatt.cz 1.

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D L A B E M

M Ě S T O Ú S T Í N A D L A B E M S T A T U T Á R N Í M Ě S T O Ú S T Í N A D L A B E M Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Teplárenství a novela energetického zákona (připomínky ke sněmovnímu tisku 566)

Teplárenství a novela energetického zákona (připomínky ke sněmovnímu tisku 566) Teplárenství a novela energetického zákona (připomínky ke sněmovnímu tisku 566) 1 Je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství a bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0910201319 Investor: sl. Trnková RD Dyšiná email: GSM: Vyhotovil: Daniel Pytlík

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012 Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH SZT Třebíč - současný stav Rok 2013 Výroba

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Historie projektu 12/2000 nákup objektu kotelny K13 Teplárna Sever Vícepalivový

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla levné teplo z přírody 1 Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Jsme oficiální dodavatel tepelných čerpadel švédského výrobce IVT. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více