Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo"

Transkript

1 Zpravodaj ČEZ Teplárenská, a. s. jaro / léto 2014 Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo Soutěž vyhrajte 3x smartphone na zadní straně Město Bohumín je po Orlové druhým severomoravským městem, které zásobuje teplem Elektrárna Dětmarovice. V Bohumíně postupujeme podle společného projektu Skupiny ČEZ a města Bohumín nazvaného Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína, který zvítězil v soutěži Projekt desetiletí vyhlášené Teplárenským sdružením České republiky. Projekt byl výjimečný svým rozsahem. Osmikilometrový přivaděč horké vody z elektrárny v Dětmarovicích byl postaven až na okraj Bohumína, v podstatné části města byla vybudována nová desetikilometrová soustava rozvodů a výměníkových stanic. Cenově výhodné a ekologické teplo z nich proudí do řady bytových domů a jiných objektů již tři roky. Bohumín se tak přiřadil k městům, ve kterých vlastníme a provozujeme vhodné tepelné zdroje a zároveň distribuujeme a prodáváme teplo koncovým zákazníkům. S Ing. Josefem Plášilem, MBA, členem Rady města Bohumín, s Jiřím Adamcem, členem SBD Bohumín, a s Milanem Gallíkem, členem výboru SVJ Mírová, jsme hovořili o jejich zkušenostech s dodávkami dětmarovického tepla prostřednictvím společnosti ČEZ Teplárenská, ale i o tom, co předcházelo uzavření smluv. Změna přinesla levnější teplo a čistší ovzduší Společnost ČEZ Teplárenská oslovila představitele města v roce 2003 s nabídkou dodávek tepla a teplé vody horkovodem, jehož vedení bylo ovšem potřeba vybudovat. Nadešel čas jednání, zvažování možností a argumentací pro a proti. Více o konkrétních zkušenostech z Bohumína čtěte na následující straně. Slovo ředitele Vážení zákazníci, nové vydání našeho zpravodaje vás provede světem energií spojených s vytápěním a úsporami. Právě jim se věnuje porovnání výhod, nevýhod a celkových nákladů u čtyř různých způsobů vytápění. Konkrétní zkušenosti s přepojením na centrální vytápění přibližují naši odběratelé z Bohumína. Dalším velmi praktickým materiálem je přehled pravidelných letních odstávek, které jsou nutné k zajištění spolehlivých dodávek tepla po celou sezonu. Vždy se snažíme zajistit jejich hladký a rychlý průběh, ale okolnosti někdy situaci zkomplikují. Narážím na nestandardní červnovou odstávku v Kadani, jejímž obyvatelům chci osobně poděkovat za pochopení. Závěrem bych rád nasměroval vaši pozornost k velké soutěži na poslední straně. Zapojte se, tři z vás získají skvělý mobilní telefon a nám vaše odpovědi pomohou dělat Kurýra ještě lépe. Vladimír Gult, generální ředitel Jaké vytápění je nejvýhodnější? Co člověk, to názor. Čísla však hovoří jasnou řečí. Připravili jsme pro vás velké srovnání jednotlivých systémů vytápění a ohřevu vody. V cenách roku 2014 jsme vyčíslili kompletní náklady, které zahrnují nejen palivo, ale i pořizovací, provozní a servisní výdaje. Podívejte se, jestli náhodou své peníze neutrácíte zbytečně. Protože nadpoloviční většina Čechů žije v bytech, zvolili jsme pro názorné porovnání nákladů činžovní dům s 18 bytovými jednotkami. Celková spotřeba tepla v tomto modelovém zařízení dosahuje 540 GJ ročně. To znamená, že jedna domácnost potřebuje na vytápění a ohřev vody průměrně 30 GJ. Při porovnávání nákladů jsme se zaměřili na čtyři nejběžnější způsoby vytápění: zemní plyn domovní plynová kotelna elektřina elektrohybridní systém vytápění tepelné čerpadlo v kombinaci s elektrokotlem (jako podpůrným zdrojem) dálkové vytápění centrální zásobování teplem (CZT) 18 bytových jednotek roční spotřeba tepla 540 GJ Detailní srovnání a výhody i nevýhody jednotlivých druhů vytápění najdete na straně 4. 01

2 Přepojení na centrální vytápění se jim vyplatilo pokračování ze strany 1 Konala se veřejná zasedání, kulaté stoly. Od té doby uběhlo ještě hodně vody, než jsme v roce 2007 podepsali smlouvu, ze které bylo zřejmé, že naši obyvatelé ušetří jednu pětinu nákladů na teplo a teplou vodu. A také bylo jasné, že na čas bude ing. Josef Plášil, MBA město plné výkopů v souvislosti s výstavbou přivaděče tepla z elektrárny a rozvodů po městě. Stávající plynové kotelny musely být současně přebudovány na výměníkové stanice. Práce pokračovaly ve stanoveném rozsahu a termínech tak, aby se dodržely veškeré závazky, které s rozsáhlou akcí souvisely. Celý projekt je založen na koncesní smlouvě uzavřené mezi městem Bohumín a Skupinou ČEZ na dobu dvaceti let a je možné její prodloužení. Během této doby se město zavázalo odebírat ročně GJ za garantovanou cenu, vysvětluje Ing. Plášil a doplňuje tři důležité důvody pro změnu vytápění: Označuji je jako 3E: energetický, ekologický a ekonomický. Energetický spočívá ve společné výrobě elektřiny a tepla, ekologický v tom, že se využívá také teplo, které by skončilo nevyužité v chladicích věžích, zatímco výroba tepla z lokálních zdrojů by zhoršovala životní prostředí odstranili jsme třicet kouřících komínů, takže se snížila prašnost a objem zdraví škodlivých kysličníků dusíku a CO 2. V elektrárně je jeden vysoký komín a musejí se tam dodržovat přísné emisní limity. Ekonomickým důvodem je nižší cena za 1 GJ, než která se platí za teplo z plynových zdrojů. Bohumín má zajištěnou dlouhodobou dodávku tepla za stabilní cenu. Teplo v městských bytech Vytápění domů a dodávek tepla se v Bohumíně řeší dvěma způsoby. Buď prostřednictvím výměníkových stanic v majetku společnosti ČEZ Teplárenská, nebo město zvolilo základní variantu napojení, kde obsluhu zařízení zajišťuje městský distributor, akciová společnost BM servis, vlastněná stoprocentně městem, s pronájmem předávacích stanic od ČEZ Teplárenské. Město vlastní 4506 bytů, z nichž plánuje připojit na centrální vytápění celkem 3116 bytů. V první fázi již bylo napojeno 2760 bytů v objektech dříve zásobovaných teplem z plynových kotelen, takže v nich již byly vnitřní rozvody. Přechod na centrální vytápění byl méně náročný, protože probíhaly jen potřebné technické úpravy pro přebudování stávajících kotelen na výměníkové stanice a instalace nových výměníků. Dálkové teplo proudí také do mateřských škol, kulturních zařízení a dalších objektů v majetku města. Letos už probíhá a příští rok bude ještě pokračovat druhá, náročnější etapa v objektech v centru města. Náročnější proto, že v domech bylo většinou lokální vytápění plynovými topidly, takže bude nutné vybudovat nejen výměníkové stanice, ale i vnitřní rozvody. Město má další objekty ve Starém Bohumíně, odděleném dnes dálnicí. Vedle obytných domů je tam městská nemocnice, domov důchodců a dva domy s pečovatelskou službou. Také tyto objekty bychom chtěli napojit na centrální vytápění, proto ČEZ Teplárenská zpracovává podklady pro ekonomické hodnocení. Rozhodnutí podmíní samozřejmě cena. S dodávkami tepla i s péčí o technické zařízení jsme spokojeni, ale vždy je co zlepšovat. Proto se pravidelně každý rok scházíme s vedením společnosti ČEZ Teplárenská, abychom o všem neformálně hovořili a spolupráci ještě zkvalitnili, hodnotí Ing. Plášil. Připojila se i bytová družstva Do bytů SBD Bohumín Mírová začalo proudit teplo z Dětmarovic Mohlo to být i dříve, kdyby tři roky nestál Jiří Adamec jeden z družstevníků, Jiří Adamec, který změnu prosazoval, osamocen proti všem zamítavým názorům. Jejich dům je poslední z cihlové zástavby, se čtyřmi vchody po dvanácti bytech. Náš dům byl postaven v roce 1966, takže už je většina nájemníků v seniorském věku. V roce 2008 proběhla revitalizace, při které se dům zateplil včetně střechy a sklepů, o rok dříve jsme ještě měnili okna. Domy jsme vytápěli plynem z naší kotelny, to nebylo zrovna nejlevnější a vznikaly ztráty cestou do radiátorů. O snaze ČEZ Teplárenské jsem se dověděl z veřejných zasedání na úřadě, z kabelové televize TIK a z článků v městských novinách Oko, říká Jiří Adamec. První rok stál sám proti všem, členům i představenstvu družstva, když vysvětloval výhody vytápění prostřednictvím ČEZ Teplárenské. Za rok ponechal argumentaci na odbornících ČEZ, ale ani to nepomohlo. Do třetice už se pečlivě připravil a vypočítal pro srovnání ceny ČEZ versus ceny předního dodavatele zemního plynu, zahrnul Milan Gallík snížení emisí, nebezpečí zavedení DPH na zemní plyn, neodkladnou rekonstrukci stávající kotelny Proti byly tentokrát jen tři hlasy, takže došlo k rozvázání smlouvy s tehdejším dodavatelem. Dnes je dům napojen na centrální zásobování teplem zajištěným ČEZ Teplárenskou. Nikdo si na nic nestěžuje, což je známka spokojenosti. Za kompletní napojení, vybudování OPS a zprovoznění nového systému vytápění družstevníci ušetřili zhruba 750 tis. Kč. Společenství vlastníků Třináctipatrový dům s fasádou v béžových odstínech SVJ Mírová 1017 je nepřehlédnutelný. Je v něm 54 bytů, před pěti lety byl kompletně zateplen včetně střechy a výměny všech oken. ČEZ Teplárenská mu dodává 1600 GJ tepla ročně. Myslím si, že dnes jsou všichni rádi, že jsme se napojili přímo na horkovod ČEZ Teplárenské, od které bereme teplo od , i když prosazení změny trvalo dva roky od chvíle, kdy nás firma oslovila při výstavbě dálkového tepla pro obec Bohumín. Většinou starší nájemníci nechtěli nic měnit, přesvědčily je až předpokládané náklady na rekonstrukci naší domovní plynové kotelny na střeše domu, 02

3 kterou jsme sami provozovali. Důvody pro změnu dodavatele tepla byly dva stáří naší stávající kotelny a nižší nabízená cena za GJ přímo od dodavatele. Původní kotelnu jsme zachovali jako pojistku, kdyby se třeba změnila cenová politika ČEZ Teplárenské, ale nákladné rekonstrukci bychom se nevyhnuli, říká Milan Gallík, člen výboru Společenství vlastníků jednotek Mírová. Když se dělalo připojení od hlavní větve, ani si nevšiml malého výkopu u domu, byla to otázka jednoho dne. Hned pak následovalo napojení v domě. Ve sklepě přibyla výměníková stanice a byty se připojovaly ve dvou etapách, vždy dopoledne během dvou dnů. Teprve potom byla odstavena původní kotelna. Vše zajišťovala ČEZ Teplárenská, která se o zařízení také dále stará. SVJ nic neplatilo, pouze se smluvně zavázalo k odběru tepla po dobu čtyř let. Po stávající dobré zkušenosti, myslím, nebudeme ani po čtyřech letech nic měnit, současný stav a garantované ceny nám vyhovují. Po druhé topné sezoně už máme srovnání naše náklady jsou nižší oproti původnímu vytápění zhruba o 15 až 20 procent. To je samozřejmě sympatické, ale já si hodně cením především bezstarostného provozu, protože dodávky fungují bez problémů a nezaznamenali jsme ani žádný problém s provozními pracovníky. Komunikace je s nimi dobrá a s rychlou odezvou na naše požadavky, uzavřel Milan Gallík. Naše náklady jsou nižší oproti původnímu vytápění zhruba o 15 až 20 procent. Summa summarum Jak je zřejmé, Bohumínští si cení toho, že nemuseli investovat do tepelného zařízení (domovní plynové kotelny). Vše zajistila společnost ČEZ Teplárenská a objektové předávací stanice jsou napojeny na dispečink s nonstop provozem. Navíc je teplo z nového horkovodu cenově výhodnější než teplo vyrobené z domovní plynové kotelny. Tam, kde již byla připravena tepelná přípojka, uplynuly od podpisu smluv do zahájení dodávek pouze tři měsíce. ČEZ Teplárenská spolu s městem Bohumín usiluje o čistší ovzduší, což se daří; přepojením z plynových kotelen na nový horkovod došlo k významnému snížení emisí, především oxidu dusíku, který provází spalování zemního plynu. Nový horkovod má dostatečnou kapacitu na rozšíření odběru, což umožňuje připojení nových zákazníků, kteří ještě váhají. Získali by tím současně veškeré výhody, o kterých jsme se již zmínili. Tedy teplo za přijatelnou cenu, komfortní služby a čistší ovzduší. Převzetím distributora jsme dokázali snížit cenu tepla Společnost ČEZ Teplárenská dodává v České republice okolo devíti milionů gigajoulů tepelné energie ročně. Díky takto vysokému objemu a zefektivňování činností ve společnosti dosahujeme v jednotkových nákladech příznivější ceny. Nedílnou součástí naší strategie je získávání společností, které dodávají teplo koncovým zákazníkům. To se podařilo na konci loňského roku, kdy došlo k odkoupení stoprocentního obchodního podílu ve společnosti Teplo Klášterec, provozující tepelné hospodářství v Klášterci nad Ohří. Převzetí tepelných sítí v Klášterci představuje další krok k odstraňování mezičlánků v systému dodávek tepla. Vysoká efektivita, nízké náklady Obsahem koupě bylo třináct výměníkových stanic a osm kilometrů sekundárních sítí. Primární dodávky tepelné energie do Klášterce jsou zabezpečovány z nedaleké Elektrárny Prunéřov. Teplo dnes dodáváme do pěti tisíc domácností, veškeré panelové zástavby, všech škol a části nebytových prostor v majetku města. Klášterec není jediný V regionu jsou vedle Klášterce i další místa, kde ČEZ Teplárenská převzala místní tepelnou soustavu a dokázala díky větší efektivitě snížit ceny tepla koncovým odběratelům. Například v Jirkově se to podařilo o celých 10 %. V současné době jednáme o stejném kroku s Kadaní a Chomutovem, kde distribuujeme teplo tzv. od paty elektrárny po paty měst. To bychom rádi změnili, proto usilujeme o odkup či pronájem koncových zařízení. Tím bychom dosáhli efektu přínosného pro města i pro samotné spotřebitele, kterým by klesly výdaje za teplo a teplou vodu. ČEZ Teplárenská si uvědomuje problematiku regionu zatíženého nezaměstnaností a chce dodávat lidem teplo za co nejpřijatelnější cenu. Naší prioritou do budoucna jsou kvalitní a stabilní vztahy ve všech lokalitách, kde zabezpečujeme dodávky tepla. Nové vedení detailně prověřilo ekonomiku provozu a hospodaření společnosti Teplo Klášterec. Zvýšili jsme efektivitu a sjednotili jsme obslužné činnosti tak, abychom snížili celkové náklady. To se pochopitelně příznivě promítlo v koncové ceně tepla pro spotřebitele: ve srovnání s roky 2012 a 2013 dochází u ceny na letošní rok ke snížení o 6 %, přesnějším vyúčtováním a dalšími kroky pak ještě o další 1,4 %. 03

4 Jaké vytápění je nejvýhodnější? pokračování ze strany 1 Domovní plynová kotelna Elektrohybridní přímotopy Tepelné čerpadlo s podporou elektrokotle Centrální zásobování teplem kurýr Vytápění bytového domu zemním plynem zajišťuje plynová kotelna, která je umístěna například v suterénu budovy. Spalováním plynu dochází k ohřevu topné vody, která je dále využívána na ústřední vytápění a na výrobu teplé vody. Jde o bytovou dodávku, která je osvobozena od ekologické daně. Výhody přijatelný poměr mezi cenou a výkonem vhodná a nejrozšířenější alternativa vytápění tam, kde se nelze připojit na centrální zásobování teplem Nevýhody v lokalitě musí existovat plynovod nutnost vybudování a pořízení plynové kotelny, spalinových cest atd. vysoká investice zabezpečení provozu zajištění pravidelného servisu a revizí dodržení všech legislativních předpisů škodlivé emise oxidu dusíku v místě vytápění V tomto případě jde o vytápění elektřinou, a to prostřednictvím moderního elektrohybridního systému. Topné těleso je vybaveno topnou spirálou s integrovanou akumulační deskou, která prodlužuje dobu topení. Spojením tělesa s kvalitní a přesnou regulací lze dosáhnout přijatelných pořizovacích a zároveň provozních nákladů. Tento systém vytápění bývá používán v oblastech, kde není dostupný ekonomicky výhodnější způsob vytápění, nebo v objektech s velmi nízkou energetickou spotřebou (pasivní a nízkoenergetické domy). Výhody nižší počáteční investice téměř 100% účinnost tichý a bezobslužný provoz možnost přímé regulace teploty úspora za ostatní odebranou elektřinu Nevýhody vysoké provozní náklady na elektřinu celkově dražší způsob vytápění oproti jiným alternativám Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo, které získává nízkodimenzní teplo z okolí (vzduch, země, voda). Abychom mohli teplo z okolního prostředí využít, musíme ho převést na vyšší teplotu. K tomu poslouží tepelné čerpadlo a vlastnosti chladiva, které má nízký bod varu. Chladivo se vlivem nízké teploty při styku s okolním prostředím vypařuje. Když se dostane do plynného stavu, je stlačeno kompresorem a tím se jeho teplota zvýší na úroveň použitelnou k vytápění nebo ohřevu vody. Ohřáté chladivo je vpuštěno do kondenzátoru, kde předá své teplo topnému médiu, a opět přejde do kapalného stavu. Poté chladivo cirkuluje do kompresoru a celý cyklus se opakuje. Pro zajištění plynulého chodu vytápění i při nižších teplotách se tepelné čerpadlo vždy používá v kombinaci s doplňkovým špičkovým zdrojem, nejčastěji s elektrokotlem. Výhody nízké náklady na provoz úspora za ostatní odebranou elektřinu (platí jen v RD, nikoli v bytových domech) ekologický způsob vytápění Nevýhody vysoké investiční náklady nutnost bivalentního (náhradního) tepelného zdroje vysoká hlučnost slabá účinnost při nižších teplotách, vyšší náklady Bytový dům je v tomto případě napojen na tepelnou přípojku dodavatele tepla. Cena tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem je v každé lokalitě jiná, proto jsme pro výpočet použili průměrnou koncovou částku za GJ 575 Kč včetně DPH. Jedná se o komfortní dodávku tepla, kdy je tepelná energie dodávána přímo do objektu za předávací stanicí, kterou dodavatel tepla komplexně provozuje. Výhody nemusíte pořizovat ani financovat tepelný zdroj výhodná cena ve srovnání s celkovými náklady jiných systémů vytápění vysoký komfort stačí otočit ventilem a nastavit požadovanou teplotu bezpečnost teplo je vyráběno mimo místo spotřeby ekologický způsob vytápění díky kombinované výrobě elektřiny a tepla s dodržením přísných hygienických a ekologických norem Nevýhody nutná existence sítí centrálního zásobování teplem v blízkém okolí závislost na jednom dodavateli 04

5 Nižší účty za teplo Porovnání celkových nákladů na vytápění. Uvažovaná roční spotřeba 30 GJ Kč Kč Kč Kč Vyúčtování za vytápění se sice týká kalendářního roku, nikoli topné sezony, ale už teď je jasné, že lidé díky uplynulé mírné zimě ušetří. Dosavadní srovnání s předchozí sezonou ukazuje na přibližně 15% pokles dodávek tepelné energie. Průměrná venkovní teplota za období říjen až březen 2012/2013 byla 1,1 C, za stejné období 2013/2014 dosáhla 3,8 C. Vzhledem k tomu, že obvyklá teplota vytápěných místností je 20 C, připadá na každý 1 C dodaného tepla do bytu zhruba 5,5 % nákladů na vytápění. Nárůst průměrné venkovní teploty přináší úsporu tepla, a tedy i snížení nákladů na vytápění. Zhruba 45 % z uvedené úspory se tak projeví v aktuálním vyúčtování nákladů Teploty vzduchu v ČR ( C) v topné sezoně 2013/14 na vytápění za rok Lze předpokládat, že teplá zima by mohla vynulovat zvýšení nákladů na vytápění z chladného jara 2013, kdy se topilo až do začátku června. Druhá část úspor (přibližně 55 %) se však promítne do vyúčtování za rok 2014 a lidé ji tak ve svých peněženkách pocítí až na jaře příštího roku. Konečná výše úspor bude záviset nejen na počasí, ale především na ceně tepla a stavu vytápěného objektu. centrální vytápění domovní plynová kotelna tepelné čerpadlo + elektrokotel elektřina obsluha, údržba, servis, pojištění aj. odpisy palivo Graf znázorňuje celkové výdaje za vytápění po započítání všech nákladů na vytápění, tedy palivo (zemní plyn, elektřina), investici do zařízení, která je promítnuta v každoročních odpisech, náklady na obsluhu, pravidelné revize a servis, pojištění atd. Navíc zde nejsou započítány náklady na případný úvěr pro splácení pořízeného tepelného zdroje, například tepelného čerpadla nebo domovní plynové kotelny. Modelové výpočty odpovídají všeobecným zkušenostem. Vycházejí však z přednastavených vstupních údajů, a jsou proto pouze orientační. Pro přesnější porovnání je vždy nutné znát konkrétní charakter objektu a potřeby odběratele. Náklady vycházejí z platných ceníků Skupiny ČEZ k 1. lednu 2014 a již zahrnují platné sazby DPH. Odborná pomoc 5000 Uvažujete-li o změně způsobu vytápění, vždy je vhodné poradit se s námi. Komplexně posoudíme vaši situaci. Podle dané lokality, objektu a vašich možností nabídneme nejvhodnější řešení, které bude respektovat jak investiční náročnost, tak především celkové náklady na vytápění. Právě jejich výše bude mít z dlouhodobého hlediska nemalý vliv na váš rodinný rozpočet ,8 9 září 2013 říjen 2013 teploty v TS 2013/14 listopad 2013 Máme nový web 4,1 Lidé stále častěji hledají potřebné informace na internetu a návštěvnost našich webových stránek neustále stoupá. Proto jsme jim dali novou tvář, která je pro stávající i budoucí zákazníky srozumitelnější a přehlednější. Produktová nabídka je rozdělena na dvě základní části Teplo a Energetické poradenství. Ať už řešíte vhodnou formu vytápění a způsob napojení svého objektu, legislativní povinnosti v energetické oblasti, či úsporná řešení, naše nové stránky vás intuitivně povedou k cíli. K dispozici jsou také často vyhledávané modelové výpočty nákladů na vytápění pro různé typy soukromých, městských či komerčních objektů. Důležitou součástí je on-line kalkulačka, která kromě výpočtu celkových nákladů na vytápění umožňuje i srovnání s jinými alternativami. Nové webové stránky dále obsahují aktuální informace například o letních odstávkách, ceníky, kontakty a další důležité informace. 1,2 prosinec 2013 Přesvědčte se na vlastní oči na 0,4 leden ,1 únor 2014 průměrné teploty za posledních 10 let 6,1 březen ,7 duben

6 Křišťálový komín za teplofikaci Ledvic Když máte volno, ať to má Šťávu! Šťáva je oblíbený Zákaznický program Skupiny ČEZ, který přináší pořádnou dávku zábavy a pozitivní energie. Nyní můžete mít Šťávu i vy! Výhody programu Šťáva mohou nově využívat i smluvní zákazníci společnosti ČEZ Teplárenská. Získávat slevy a benefity pro aktivní trávení volného času je teď opravdu snadné Se Šťávou ušetříte Navštivte webové stránky zaregistrujte se a hned získáte slevy u téměř 400 partnerů po celé ČR. Užívejte si slevové kupony z oblasti kultury, sportu, cestování, zábavy a nově také výhodné nákupy. Vyberte si slevy u partnerů podle kraje, ve kterém bydlíte nebo kam se právě chystáte jet. Výhody si můžete roztřídit i podle kategorie, která vás momentálně nejvíc zajímá. Ať už plánujete pohodový výlet s dětmi, adrenalinovou dovolenou s přáteli, nebo třeba romantický víkend se svou láskou mít Šťávu se vyplácí. S ní totiž vždycky ušetříte! Šťavnatá aplikace Od května pro vás máme Šťávu i do mobilu. Novou mobilní aplikaci Šťáva si zdarma stáhněte z Google Play nebo App Storu. Slevy tak budete mít stále u sebe a u partnerů se můžete prokazovat kuponem na displeji chytrého telefonu. Navíc snadno najdete nejbližší akce a slevy podle místa, kde se právě nacházíte, takže nemusíte všechno plánovat předem a žádná výhoda vám už nikdy neuteče. Chcete Šťávu zatím jen ochutnat? Pro získání prvních tří slevových kuponů stačí zadat pouze e mailovou adresu. Program Šťáva jsme připravili jako odměnu pro smluvní zákazníky z řad domácností, kteří odebírají elektřinu, plyn, teplo nebo využívají službu Mobil od ČEZ. Kurýr je top rated Náš zákaznický zpravodaj, který právě držíte v ruce, zabodoval v prestižní soutěži Zlatý středník. V rámci kategorie Nejlepší firemní publikace v sektoru Energetika získal Kurýr ohodnocení TOP Rated. Do naší sbírky ocenění přibyla další trofej. Křišťálový komín v soutěži Projekt roku 2013 získala ČEZ Teplárenská za teplofikaci Ledvic prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Dálkové vytápění města Ledvice je naším již třetím oceněným projektem v loňském roce porota ocenila realizaci napojení města Bíliny na dálkové vytápění, v roce 2010 byl nejvyšší známkou oceněn projekt Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustava zásobování teplem v Bohumíně. Je to důkaz, že naši práci děláme dobře a že centrální zásobování měst a obcí teplem má stále větší budoucnost. Je totiž zárukou stabilních a kvalitních dodávek tepla a komfortu všech nabízených služeb souvisejících se zásobováním teplem, uvedl Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenské. V Ledvicích je na systém dálkového vytápění napojeno 100 objektů, 29 jich je městských, včetně 21 bytových domů, a připojeno bylo i 71 rodinných domů. Jak uvedla starostka Ledvic Zdeňka Fritscherová, ohlasy místních obyvatel jsou pozitivní. Pro nás je to nyní efektivnější, cenově levnější, a navíc máme doma i větší teplo. Rovněž jsem zaznamenala, že těm, kteří jsou napojeni na teplo z nedaleké elektrárny, se už nelíbí, když se z jiných komínů v obci táhne kouř a zápach. Díky ekologicky čisté dodávce tepla došlo v Ledvicích ke snížení emisí prachu o sedm tun. Vyhlašovatelem soutěže je nezávislé profesní sdružení PR Klub. Porota složená z předních českých profesionálů z oboru komunikace přísně hodnotila celkem 109 přihlášených firemních tiskovin v 17 kategoriích. Kurýra jsme přihlásili do této soutěže především proto, abychom získali reflexi, další zpětnou vazbu k naší práci, a ověřili mezi profesionály z oboru, že jdeme správným směrem, uvedl Jaroslav Sibera z útvaru marketingu a strategie společnosti ČEZ Teplárenská. 06

7 Skuteční viníci špinavého ovzduší Z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že kvalitu ovzduší v České republice nejvíce ovlivňují suspendované prachové částice, tedy pevné nebo kapalné příměsi rozptýlené v ovzduší. Nepůsobí toxicky, ale mechanicky: dráždí dýchací cesty a omezují obranyschopnost organismu. Čím jsou prachové částice menší, tím jsou pro zdraví škodlivější, protože mohou lépe pronikat do dýchacího traktu. Rozlišují se proto tzv. frakce suspendovaných částic označené PM (particulate matter) a velikostí v mikrometrech např. PM10. Prostřednictvím suspendovaných částic se mohou do organismu dostávat další nebezpečné látky, třeba polyaromatické uhlovodíky. Překvapivé zjištění: Na vině jsou domácnosti Přesná měření ČHMÚ prokázala, že v roce 2012 nebyl na žádné monitorovací stanici v České republice překročen imisní limit pro ochranu zdraví pro 24hodinové a hodinové koncentrace SO 2, ale ani imisní limity pro roční průměrné koncentrace olova, arzenu, niklu, kadmia, ani imisní limity pro maximální osmihodinovou koncentraci oxidu uhelnatého. Zdrojem problematických emisí prachu a dusíku jsou podle ČHMÚ především malé zdroje znečišťování lokální topeniště, zejména domácnosti. Zatímco v ostatních sektorech došlo za období let k celkovému snížení emisí prachu o 10 kt ročně, sektor malých zdrojů se na tomto snížení nepodílel; naopak emise ještě navýšil. Regulace je nezbytná Velké zdroje, tedy elektrárny a teplárny, snížily v uvedeném období emise o přibližně 5200 tun prachu ročně (tedy o více než 40 %). Jsou totiž vysoce efektivně regulovány pomocí silných legislativních nástrojů. Naopak domácnosti zvýšily emise o 750 tun prachu ročně, a to se značnými výkyvy směrem nahoru. Do budoucna bude nezbytné zaměřit se s ohledem na emise prachu na jasně dominující sektory malých zdrojů a dopravy. Bez efektivní regulace emisí z těchto zdrojů u nás nelze očekávat podstatné zlepšení kvality ovzduší. 4 % 13 % 48 % Zdroj Venkovní vzduch Látka oxidy uhlíku, dusíku, síry, ozon, pevné částice, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky, alergeny (pyl) Venkovní prostředí Půdní plyny (radon), voda Budova (stavební materiál, vybavení) Formaldehyd, benzen, azbest, toluen, pevné částice, těkavé organické látky Elektronické přístroje Těkavé organické látky 35 % Podíl sektorů na emisích prachu v roce 2012 doprava malé zdroje např. domácnosti velké zdroje např. elektrárny a teplárny střední zdroje např. blokové kotelny, menší teplárenské zdroje Garáže Vytápění, výroba teplé vody, vaření Činnosti v budově Lidé Voda Oxid uhlíku, oxidy dusíku, pevné částice, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky Oxidy uhlíku, dusíku, pevné částice, těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky Barvy, rozpouštědla těkavé organické látky, pevné částice Cigaretový kouř, pevné částice, těkavé organické látky, pachy (bioefluenty), (mikro)biologická kontaminace, alergeny (Mikro)biologická kontaminace, alergeny Větráme pro zdraví lidí i budov Nezapomeňte vyvětrat, to je jeden z moudrých příkazů našich předků, kteří dobře věděli, že větraný dům není vlhký a zatuchlý, a když se vyvětrá, člověk je hned svěží a plný elánu. Proto by mělo větrání patřit i mezi naše každodenní činnosti. Větrat je potřeba za každého počasí, opakovaně několikrát za den a před spaním, aby se vyměnil vydýchaný nebo organicky, pachově či jinak ovlivněný vzduch v místnostech, kde trávíme hodně času. Nedostatečná výměna vzduchu totiž může být zdrojem mírnějších zdravotních obtíží, ke kterým patří třeba onemocnění horních cest dýchacích, ale i závažných zdravotních problémů od alergií až po otravy toxickými látkami. Kdo nevětrá, rozhodně neušetří Od jara do podzimu většinou větráme déle, někdy celé dny. Jakmile se ale ochladí, okna rychle zavíráme, abychom nezvýšili náklady na topení. Právě to se nám však může prodražit. Jednak při opravách špatného stavu budov, jednak vydáním na léčebné prostředky. Bohužel dnes v některých budovách nejde větrat vůbec. Pokud se někdo vymlouvá na tepelné ztráty, měl by větrat průvanem: díky rychlé výměně velkého objemu vzduchu je tepelná ztráta menší, než když se vzduch vyměňuje netěsnícími okny. Jednou z možností větrání je využití ventilátoru, tzv. nucené větrání. Umožňuje víceméně konstantní výměnu vzduchu nezávislou na rozdílu teplot a intenzitě větru. Má to ovšem své nevýhody: nutnost rozvodů větraného vzduchu, spotřeba elektrické energie a investiční náklady. Nucené větrání se dá kombinovat s předehřevem nasávaného větracího vzduchu. Vzduch je potřeba čistit Zdroje znečištění vzduchu mohou být jak v budově, tak ve venkovním prostředí (viz tabulka). Problém mohou představovat i technická zařízení budovy, například vzduchovody. Nejsou-li pravidelně čištěny a nejsou-li v nich vsazeny zpětné klapky a kvalitní filtry, množí se v nich mikroorganismy, šíří se jimi zplodiny z garáží apod. Lokální vytápění pevnými či plynnými palivy představuje riziko produkce oxidu uhelnatého. V závislosti na typu domu a intenzitě větrání se může uvnitř místnosti srážet vodní pára a mohou vznikat vlhká místa, což jsou výborné podmínky pro plísně. A také pro roztoče, kteří se ve vysoké vlhkosti přemnožují. 07

8 Plánované letní odstávky 2014 Letošní topná sezona skončila teprve před pár týdny, ale my už teď intenzivně pracujeme na tom, aby celá síť centrálního zásobování teplem byla perfektně připravena na další rok provozu. K přípravě soustavy centrálního zásobování teplem na příští sezonu využíváme krátké časové úseky v průběhu léta, kdy jsou odběry tepelné energie nejnižší. ČEZ Teplárenská letní odstávky pečlivě plánuje a všem zákazníkům oznamuje termíny s velkým předstihem. Pochopitelně se vždy snažíme, aby údržba sítě proběhla co nejefektivněji a nejrychleji, přesto se odběratelům omlouváme za možná omezení. Výjimečná situace v Kadani O měsíc dříve se letos bez teplé vody ocitnou zákazníci v Kadani. Důvodem je nezbytná celozávodní odstávka Elektrárny Tušimice, která proběhne v termínu června. Žádáme tímto obyvatele Kadaně o pochopení a trpělivost. My samozřejmě v maximální možné míře vyvineme tlak na dodavatele všech prací s cílem zkrátit absolutní délku celozávodní odstávky, slibuje Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Během odstávky tušimické elektrárny zákonitě vychladne i horkovod do Kadaně. Abychom alespoň částečně snížili dopad na naše zákazníky, naplánovali jsme do stejného termínu pravidelnou údržbu a opravy provozní technologie systému centrálního zásobování teplem. Nebylo by totiž logické ani praktické, aby se obyvatelé Kadaně ocitli bez dodávky teplé vody během krátké doby dvakrát za sebou, vysvětluje Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenské. Lokalita Termín Odstávky / další informace Kontakt Bílina Odstávka centrálního napáječe z Elektrárny Ledvice. Lokality: Za Chlumem, Teplické předměstí, město střed, sídliště SuNN, primární odběry páry VS ČD a Hradlo, nové odběry na napáječi PP1, 2 (odběry MÚ Bílina, ČP, správní budova SD). Dodávky pro sídliště PP1 a PP2 budou zajištěny ze záložního plynového zdroje. Ledvice Odstávka horkovodu z elektrárny. Hodonín Odběratelé tepelné energie bytového sektoru napojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem (mimo oblast Bažantnice Lesní). Termín a délka odstávky je podmíněna plánovanou opravou hlavního technologického zařízení Odběratelé napojení na horkovodní tepelný napáječ v lokalitě Bažantnice Lesní Holíč (Slovensko) Chvaletice Celková odstávka Chomutov TN EPRU Chomutov Chomutov střed města nemocnice, Chomutov vrchní část VS Č. Vrch, Alešova, Kadaňská, 2x RD, Bezručova, Jiráskova, Havlíčkova, Kostnická, Lužická, 7. ZŠ, Cihlářská, Merkus, Heyrovského, Jiráskova 4597, MEI, 2x RD, Prov. jednotka CV, HUŽ, Odborná škola, l ISŠ Energetická, Chomutov sídliště Březenecká Kamenná, Chomutov sídliště Zahradní Písečná Z. Vinohrady Stromovka, Přemyslova 3757, gymnázium, Mostecká, T. Štítného, V. Nezvala, zimní + letní stadion, Relax Centrum, Kulturní a spol. středisko Vrchlického, Moravská, ČD Zastávka, ČS Shell, RD Jošt Cihlářská Jirkov Jirkov Vin. I., Jirkov Vin. II., Jirkov střed Klášterec Celková odstávka nad Ohří Kadaň Celková odstávka Mělník Celková odstávka Orlová, Celková odstávka, Bohumín v rámci napojování nových odběrných míst budou v termínu Bohumín postupně odstavovány některé lokální úseky vždy pouze jednodenně. Sokolovsko Část města Sokolov (sídliště Michal, Ovčárna až ulice Závodu míru a K. Čapka) Část páteřního napáječe DN 800, parovod Svatava, Královské Poříčí, odbočky pro gymnázium Sokolov a Permon Horkovod Habartov, Citice, Bukovany. Část páteřního napáječe DN 800. Parovody Březová, Montstav, Sostroj, ESO-RS2, SaÚS, odbočky pro Sokolovské strojírny, Technické služby Sokolov, Tepelné služby Sokolov, firmy Markest a Vishay. Trutnov Celková odstávka Dvůr Králové Celková odstávka nad Labem Ústí nad Labem MĚSTO I. etapa Sadová, Masarykova (v úseku ulic Prokopa Diviše a Šaldova), Koněvova, Králova výšina, W. Churchilla, Stroupežnického, Na Schodech, Bělehradská 2 22, Bratislavská, Velká hradební (v úseku ulic Bratislavská a Důlce), Dvořákova, Důlce, Berní, Prokopa Diviše, Růžový Palouček, Rooseveltova, Pasteurova, Thomayerova, Moskevská, Londýnská, U Chemičky, Špitálské náměstí (od Klíšské ulice ve směru ulice U Chemičky). HOLOMĚŘ Bukov Vinařská, V Podhájí, Bratří Čapků, Masarykova (v úseku ulice U Stadionu a křižovatky Na Rondelu), Božtěšická, V Jámě, Skorotická, Sociální péče 5. STŘÍBRNÍKY Jizerská, Krušnohorská 2, Stříbrnická, Hoření, Hornická KOČKOV I. etapa SNP, Malátova, Hornická, Stará, Ve Struze, Na Louži, Bratří Veverků, Hanzlíčkova. Severní terasa Špálova, Ladova, Gagarinova, Mírová, Stavbařů, Domov důchodců V Klidu, Hoření, Mezní, Chuderovská, Krušnohorská, Pod Parkem, V Klidu, Jana Zajíce DOBĚTICE Rabasova, Šrámkova, Výstupní MĚSTO II. etapa Brněnská, Vaníčkova, Pařížská, Velká hradební (v úseku ulic Revoluční a Bratislavská), Lidické náměstí, Revoluční, Dlouhá, Horova, Špitálské náměstí (v úseku ulic Panská a Vaníčkova), Pivovarská, Malá hradební, Panská, U Trati MĚSTO III. etapa Mírové náměstí, Bílinská, Hrnčířská, Klášterní, Hradiště, V Jirchářích, Zámečnická, Vojtěšská, U Nádraží KRÁSNÉ BŘEZNO I. etapa V Oblouku, Vojanova, Přemyslovců, Dr. Horákové, Žežická, Keplerova, U Pivovarské zahrady, Obvodová, Čechova, Karolíny Světlé, K Mlýništi, Stavební stroje, Krčínova, Neštěmická, U Studánky, Na Vinici, Hřbitovní. SKŘIVÁNEK Hilarova, Hilbertova, Mošnova, Ondříčkova, Veleslavínova, Stříbrnické nivy, Na Vyhlídce, Lisztova, El. Krásnohorské, Bělehradská, Hollarova, Ženíškova, Hoření. NEŠTĚMICE U Tonasa, Seifertova, Studentská, Na Výšině, sídliště Skalka, městská část Mojžíř TN 2, TN 3 Nerudova, ZŠ Tyršova, Revoluční KOČKOV II. etapa Bělehradská 2. KRÁSNÉ BŘEZNO II. etapa Neštěmická, U Cukrovaru, Drážďanská, Vojanova, Přístavní, U Podjezdu, Křižíkova. Soutěž vyhrajte 3x smartphone Záleží nám na tom, aby pro vás byl zpravodaj Kurýr užitečný a aby vás bavilo ho číst. Proto jsme připravili jednoduchou anketu. Stačí na ni odpovědět a automaticky se dostanete do slosování o jeden ze tří parádních mobilů Samsung Galaxy S Duos 2! Co byste chtěli číst v příštím vydání Kurýra? a) bilance spotřeby energie a vývoj teplot b) tipy, jak snížit náklady za energie c) informace o energetických službách a produktech d) rozhovory se zákazníky a jejich zkušenosti e) vyhodnocení letních odstávek a příprava na topnou sezonu f) aktuální projekty ČEZ Teplárenské g) vzdělávací články z oblasti vytápění a energetiky h) více o fungování různých způsobů vytápění i) zábavné kvízy j) soutěže o ceny Uvítáme i vaše další náměty, co byste se chtěli v našem zpravodaji dozvědět. Jak soutěžit: Z uvedených témat vyberte ta, která vás nejvíce zajímají, seřaďte je podle důležitosti a odešlete em nebo SMS. Své odpovědi zasílejte elektronicky na nebo prostřednictvím SMS na číslo , ve tvaru: SOUTEZ vaše odpověď (např. bcfd), vaše jméno a adresa. Pravidla: Soutěž probíhá do Zúčastnit se může každý zákazník ČEZ Teplárenské či jeho rodinný příslušník. Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zašlou kompletní odpověď. Úplné podmínky soutěže najdete na kde budou po skončení soutěže zveřejněna také jména tří vylosovaných výherců. Kurýr, Zpravodaj ČEZ Teplárenská, a. s., jaro/léto Vydavatel: ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2212/30, Říčany, Produkce: Boomerang Publishing s.r.o., Nad Kazankou 37, Praha 7, Texty: Jaroslav Sibera, Eva Fišerová, Teplárenské sdružení ČR. Foto: Profimedia, Shutterstock a archiv. 08

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Krize donutila dopravce šetřit. Odnesly to obce

Krize donutila dopravce šetřit. Odnesly to obce HLAVNÍ TÉMA ENERGETICKÁ BUDOUCNOST ZAMĚŘENO NA LOGISTIKU MĚSÍČNÍK PRO FIRMY A STÁTNÍ SPRÁVU ČERVEN 2010 Místo dolu vznikl dopravní terminál 14 Rozhovor s nejstarším podnikatelem 12 Nové! www.moravskehospodarstvi.cz

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 uvnitfi najdete 3. strana O ekonomickém rozvoji města i plánovaných investicích hovoří náměstek primátora Zdeněk Trejbal. 4. strana Otevření moderního akvaparku v Městských

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2011 PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ Z dispečinku odcházejí na zasloužený odpočinek hned dva dispečeři Josef Drbal a Miloslav Černý. strana 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Firmy i obce dráždí kontroly dotací

Firmy i obce dráždí kontroly dotací TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU LISTOPAD PROSINEC 2014 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi 2 Vyrobí nám většinu elektřiny slunce? 6 7 Rozkopaná města: Jako by ani

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více