Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:..58 Vlození a výmna tiskové kazety Odstranní inkoustu z pokozky a odvu...60 Získání informací o objednávání tiskových kazet Tisk zkusební stránky...

3 ..61 Tisk vzorové stránky Ikona Monitoru digitálního zobrazení HP..62 Odstraování problém Problémy s instalací softwaru Problémy s tiskem a hardwarem.

4 ..66 Problémy s tiskem prostednictvím rozhraní Bluetooth Zprávy zaízení Obchod se spotebním inkoustovým materiálem Podpora a z&aatace" na stránce 41,,Údrzba" na stránce 57,,Obchod se spotebním inkoustovým materiálem" na stránce 79,,Podpora a záruka HP" na stránce 81,,Technické údaje" na stránce 85,,Zákonná upozornní a informace o ochran zivotního prostedí" na stránce 89 Z nápovdy k tiskárn HP Photosmart mzete kdykoliv vytisknout potebné informace. fotografií,,tisk fotografií bez okraj" na stránce 50,,Tisk fotografií s okrajem" na stránce 51,,Tisk pohlednic" na stránce 52 Klepnutím na kterýkoliv z následujících odkaz si zobrazíte animace ke zpsobu provedení bzných úkol. Úvodní pokyny 7 Úvodní pokyny Kapitola 2 Vyhledání dalsích informací Soucástí balení vasí nové tiskárny HP Photosmart A820 series je tato dokumentace: Pokyny k instalaci: Pokyny k instalaci vysvtlují, jak instalovat tiskárnu, software HP Photosmart a vytisknout fotografii. Nejprve si pectte tento dokument. Tento dokument se mze jmenovat také Strucná úvodní pírucka nebo Instalacní pírucka podle vasí zem/oblasti, jazyka nebo modelu tiskárny. Základní pírucka: Základní pírucka popisuje funkce tiskárny, vysvtluje, jak pouzívat tiskárnu, kdyz není pipojena k pocítaci, a obsahuje tipy pro esení potízí a informace o podpoe. Nápovda na obrazovce: Nápovda na obrazovce popisuje pouzití tiskárny, kdyz je nebo není pipojena k pocítaci a obsahuje pokyny pro odstraování problém. Po nainstalování softwaru HP Photosmart do pocítace mzete následujícím zpsobem zobrazit elektronickou nápovdu: Nápovda z pocítace: K dispozici je nápovda z pocítace, obsahující dalsí informace o vybraných tématech. se obrazovky pro výbr, úpravu a tisk fotografií a pro výbr polozek nabídky. Víko vstupního zásobníku (zavené): Zvednte toto víko a zatlacte ho zpt pro otevení vstupního zásobníku pro vlození papíru. Pro bezpecné zajistní papíru víko zavete. Pi vkládání panoramatického papíru nechte víko otevené. Výstupní zásobník (zavený): Otevete jej, chcete-li tisknout, vlozit pamovou kartu, pipojit kompatibilní digitální fotoaparát, zaízení ipod, jednotku USB nebo volitelný bezdrátový adaptér pro tiskárnu Bluetooth. Tlacítko Napájení a kontrolka: Stisknte pro zapnutí a vypnutí tiskárny. Kontrolka bliká a tiskárna se zapíná nebo vypíná. Kontrolka svítí, kdyz je tiskárna pipravena k tisku. Port USB: Pomocí kabelu USB pipojte tiskárnu k pocítaci. Pipojení napájecího kabelu: Zde pipojte napájecí kabel. Úvodní pokyny Zaízení HP Photosmart - strucný pehled 9 Kapitola 2 Vnitní cást pední strany tiskárny Úvodní pokyny 10 Obrázek 2-2 Vnitní cást pední strany tiskárny Popisek 1 Popis Víko vstupního zásobníku (otevené): Otevete ho pro pístup ke vstupnímu zásobníku. Zavete ho pro bezpecné ulození papíru. Pi vkládání panoramatického papíru nechte víko otevené. Vstupní zásobník: Zatlacte ho zpt pro otevení a vlození papíru. Vodítko síky papíru: Jemn vytáhnte dopedu a posute na síku papíru. Dotekové pero: Pouzijte na dotekové obrazovce pro kreslení na fotografie nebo pro vkládání popisk k fotografii pomocí klávesnice Úvodní pokyny (pokracování) Popisek Popis na dotekové obrazovce. Mze také být pouzito místo prstu pro výbr polozek v nabídce nebo fotografií. 5 Port pro fotoaparát: Slouzí k pipojení digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge, volitelného bezdrátového adaptéru pro tiskárnu HP Bluetooth, zaízení ipod nebo jednotky USB Flash. Sloty pro pamové karty: Vlozte pamovou kartu do tchto slot. Kontrolka pamové karty/pictbridge: Kontrolka bliká, kdyz tiskárna pracuje s pamovou kartou nebo se pipojuje k

5 zaízení PictBridge. Kontrolka svítí, kdyz tiskárna dokoncila práci s kartou nebo zaízením PictBridge a je pipravena k tisku. Dvíka tiskové kazety (zaveny): Po jejich otevení lze vlozit nebo vyjmout tiskovou kazetu. Výstupní zásobník (otevený): Zde tiskárna odkládá vytisknuté fotografie Doteková obrazovka a dotekové pero Tato cást popisuje, jak pouzívat dotekovou obrazovku a dotekové pero pro interakci s tiskárnou. Pouzití dotekové obrazovky Pouzití dotekového pera Pouzití dotekové obrazovky Pouzijte prsty pi vtsin operací na dotekové obrazovce, jako je vyhledání fotografie, tisk, výbr z nabídek tiskárny, nebo stisknte tlacítka na obrazovce v rámecku pro rychlý dotek, který hranicí s oblastí zobrazení fotografie na dotekové obrazovce.

6 Tiskárna pro kazdé tlacítko vydá zvuk. Hlasitost zvuk mzete zmnit nebo je vypnout v nabídce Pedvolby. Pro tyto cinnosti mzete také pouzít dotekové pero, ale primárn je navrzeno pro kreslení a zadávání popisk pomocí klávesnice na dotekové obrazovce. Dalsí informace naleznete v,,bute kreativní" na stránce 30. Poznámka Tlacítka na rámecku pro rychlý dotek jsou zobrazena pouze tehdy, je-li tiskárna zapnuta. Doteková obrazovka a dotekové pero 11 Úvodní pokyny Kapitola 2 Popisek Popis Nabídka tiskárny: Stisknutím vstoupíte do nabídky tiskárny. Prezentace: Stisknte pro spustní prezentace vybraných fotografií. Sipky: Stisknte pro hledání fotografií a pohyb v nabídkách Bute kreativní. Zpt: Stisknte pro návrat na pedchozí nabídku nebo zobrazení. Tisk: Stisknte pro tisk aktuální fotografie nebo vybraných fotografií. Kontrolka upozornní: Bliká, pokud doslo k chyb pi tisku, jako je uvíznutí papíru, která musí být vyesena ped pokracováním tisku. Postupujte podle pokyn na obrazovce. Lista stavu tiskárny se také zobrazí v horní cásti vtsiny obrazovek. Informace v ní obsazené se lisí podle toho, na jakou obrazovku se díváte. Stisknte ji pro otevení dialogového okna stavu tiskárny, které obsahuje detailní informace o následujícím: Stav aktuální tiskové kazety. Kolik fotografií se tiskne a za jak dlouho bude tisková úloha dokoncena. Úvodní pokyny 12 Tabulka 2-1 Ikony na stavové list tiskárny Ikona stavu tiskárny Popis Hladina inkoustu: Oznacuje odhadované mnozství inkoustu, které zbývá v tiskové kazet. Odhadovaná zbývající doba: Oznacuje odhadovanou zbývající dobu pro aktuální úlohu. Úvodní pokyny Ikony na stavové list tiskárny (pokracování) Ikona stavu tiskárny Popis Pocet fotografií (rezim zobrazení pouze jedné fotografie): Zobrazuje císlo aktuální fotografie a celkový pocet fotografií na pamové kart. Pocet vybraných fotografií: Zobrazí pocet fotografií vybraných pro tisk. Ikony Fotografie se zobrazí na fotografiích a videoklipech v rezimu zobrazení miniatur nebo pouze jedné fotografie. Nkteré ikony ukazují stav fotografie nebo videoklipu. Jiné mohou fotografii nebo videoklip ovlivnit, kdyz jsou stisknuty. Tabulka 2-2 Ikony Fotografie Ikona Fotografie Popis Tisková fronta: Zobrazí se na fotografii k vytistní. V rezimu zobrazení pouze jedné fotografie se také zobrazí pocet kopií k vytistní. Ikona bliká, pokud se fotografie tiskne. Kopie: Pro zmnu poctu kopií k vytisknutí stisknte zvolenou fotografii v rezimu zobrazení pouze jedné fotografie. Polícko výbru: Zobrazí se se zaskrtávací znackou u vybrané fotografie. Stisknte pro oznacení nebo zrusení oznacení fotografie nebo snímku videa. Cervené oci: Zobrazí se pouze v rezimu zobrazení pouze jedné fotografie. Zobrazí se na fotografii, u které byl odstrann efekt ceých fotografií s pomrem stran 3:1. Ped zacátkem tisku vlozte papír o rozmrech 10 x 30 cm (4 x 12 palc). Kdyz vyberete fotografii, bude plocha urcená k tisku oznacena zeleným výezem. Chcete-li tisknout s bzným pomrem stran 3:2, stisknte Off (Vypnout). Photo stickers (Fotografické nálepky): Stisknte pro On (Zapnutí) nebo Off (Vypnutí) (výchozí) tisku nálepek. Chcete-li vytisknout 16 stejných fotografií na stránku, vyberte moznost On (Zapnout) a vlozte speciální médium s nálepkami. Stisknte Off (Vypnout) pro tisk v rezimu zobrazení pouze jedné fotografie. Passport photos (Fotografie do pasu): Stisknte pro On (Zapnutí) nebo Off (Vypnutí) (výchozí) rezimu fotografie do pasu. Pro kazdou vybranou fotografii (zvolené velikosti fotografie do pasu) bude vytisknuta samostatná stránka. Kazdá stránka obsahuje tolik fotografií zvolené velikosti, kolik se jich na stránku vejde. CD tattoo (Stítky disk CD): Stisknte pro On (Zapnutí) nebo Off (Vypnutí) (výchozí) rezimu stítk CD. Print options (Moznosti tisku) Print All (Vytisknout vse): Stisknte pro tisk vsech fotografií na pamové kart nebo pipojeném fotoaparátu nebo zaízení ve formátu jedna fotografie na stránku. Print Index Page (Vytisknout seznam fotografií): Stisknte pro tisk seznamu vsech fotografií ve formátu 24 fotografií na stránku. Printer Status (Stav tiskárny): Stisknte pro zobrazení stavu aktuální tiskové kazety a tisku. Nabídky tiskárny 15 Úvodní pokyny Kapitola 2 Slideshow (Prezentace) Loop (Opakování): Umozuje On (Zapnout) (výchozí) nebo Off (Vypnout) opakování. Duration between images (Prodleva mezi snímky): Stisknte pro nastavení doby zobrazení kazdého snímku (výchozí je 5 vtein). Transitions (Pechody): Stisknte pro On (Zapnutí) (výchozí) nebo Off (Vypnutí) pechod mezi snímky. Random (Náhodné): Stisknte pro On (Zapnutí) nebo Off (Vypnutí) (výchozí) náhodného poadí zobrazení obrázk. Tools (Nástroje) Bluetooth Device address (Adresa zaízení): Nkterá zaízení pouzívající bezdrátovou technologii Bluetooth vyzadují zadání adresy zaízení, které se pokousejí najít. Tato moznost nabídky zobrazuje adresu tiskárny. Device name (Název zaízení): Mzete pro tiskárnu vybrat název, který se zobrazí na ostatních zaízeních pouzívajících bezdrátovou technologii Bluetooth, kdyz tato zaízení vyhledají tiskárnu.

7 Passkey (Pístupový klíc): Pokud je volba Security level (Úrove zabezpecení) technologie Bluetooth nastavena na moznost High (Vysoká), musíte pro zpístupnní tiskárny pro ostatní zaízení zadat pístupový klíc. Výchozí pístupový klíc je Visibility (Viditelnost): Vyberte moznost Visible to all (Viditelná pro vsechny) (výchozí) nebo Not visible (Není viditelná). Pokud je volba Visibility (Viditelnost) nastavena na moznost Not visible (Není viditelná), mohou na tiskárn tisknout pouze ta zaízení, která znají adresu tiskárny. Security level (Úrove zabezpecení): Vyberte moznost Low (Nízká) (výchozí) nebo High (Vysoká). Pi volb moznosti Low (Nízká) tiskárna nepozaduje, aby uzivatelé ostatních zaízení pouzívajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadávali pístupový kód tiskárny. Pi volb moznosti High (Vysoká) tiskárna vyzaduje, aby uzivatelé ostatních zaízení pouzívajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadali pístupový kód tiskárny. Reset Bluetooth options (Obnovit výchozí nastavení Bluetooth): Nastavení vsech polozek v nabídce Bluetooth na jejich výchozí hodnoty. Instant Share (Okamzité sdílení): Stisknte, chcete-li fotografie na vlozené pamové kart sdílet s rodinou a páteli. Tiskárna musí být pipojena k pocítaci a v pocítaci musí být nainstalován software tiskárny. Test & Sample Pages (Zkusební a ukázkové stránky) Print test page (Vytisknout zkusební stránku): Stisknte, chcete-li vytisknout zkusební stránku s informacemi o tiskárn, které vám mohou pomoci pi esení potízí. Print sample page (Vytisknout ukázkovou stránku): Stisknte, chcete-li vytisknout ukázkovou stránku, na níz lze zkontrolovat kvalitu tisku. Úvodní pokyny 16 Úvodní pokyny Cartridge (Tisková kazeta) Align cartridge (Zarovnat tiskové kazety): Stisknte, chcete-li zarovnat tiskovou kazetu, címz zajistíte výtisky vysoké kvality. Zarovnání provete, pokud jsou výtisky spatn zarovnány, nebo pokud se stránka zarovnání po instalaci nové tiskové kazety nevytiskne správn. Clean cartridge (Vycistit kazety): Stisknte, chcete-li vycistit tiskovou kazetu. Cistní tiskové kazety mze napravit tiskové problémy, jako chybjící linky nebo rozmazaný inkoust. Po vycistní kazety budete dotázáni, zda chcete pokracovat v cistní druhé úrovn. Vyberte moznost Yes (Ano) nebo No (Ne), pokud vyberete Yes (Ano), spustí se dalsí cyklus cistní. Poté se zobrazí dotaz, zda chcete pokracovat cistním tetího stupn. Vyberte moznost Yes (Ano) nebo No (Ne). Help (Nápovda) Tipy na nápovdu se zobrazí na obrazovce tiskárny, kdykoliv zacnete operace Úprava fotografie nebo Bute kreativní, jako je oíznutí fotografie nebo pidání rámecku. Postupujte podle pokyn na tiskárn. Pokud tuto funkci vypnete, mzete ji znovu zapnout nastavením pedvoleb Tip nápovdy na Ano v nabídce Pedvolby. Photo printing tips (Tipy pro tisk fotografií): Stisknte pro zobrazení 10 nejlepsích tip pro tisk. Printer features (Funkce tiskárny): Stisknte pro zobrazení informací o funkcích tiskárny. Print from imaging devices (Tisk ze snímacích a zobrazovacích zaízení): Stisknte pro zobrazení informací o tisku ze snímacích a zobrazovacích zaízení. Get Creative projects (Projekty Bute kreativní): Stisknte pro zobrazení informací o aspektech tiskárny Bute kreativní. Specialty Printing projects (Zvlástní tiskové úlohy): Stisknte pro zobrazení informací o zvlástních tiskových úlohách. Troubleshooting and maintenance (esení problém a údrzba): Stisknte pro zobrazení informací o esení problém a údrzb. Getting assistance (Kde získat pomoc): Stisknte, pokud se chcete dozvdt, kde získat pomoc s tiskárnou. Úvodní pokyny Preferences (Pedvolby) Sound (Zvuk): Stisknte pro zmnu hlasitosti zvuku na High (Vysokou), Medium (Stední) (výchozí), Low (Nízkou), nebo Off (Vypnuto). Reset Help Tips (Resetování tip nápovdy): Stisknte Yes (Ano) pro resetování nastavení tip nápovdy, pokud byly vypnuty. Photo Fix (Oprava fotografie): Stisknte pro On (Zapnutí) (výchozí) nebo Off (Vypnutí) vylepsení Opravy fotografií. Paper type (Typ papíru): Stisknte, chcete-li zmnit typ papíru, na který se bude tisknout. Vybírejte mezi papíry HP Advanced; HP Premium; Other, Plain (Jiný, bzný); nebo Other, Photo (Jiný, fotografický). Chcete-li dosáhnout nejlepsích výsledk, pouzijte fotografický papír HP Advanced Photo Paper. Pokud tisknete na papír nebo médium jiné znacky nez HP, vyberte moznost Other, Plain (Jiný, bzný) nebo Other, Photo (Jiný, fotografický), aby se tiskárna správn nastavila. Nabídky tiskárny 17 Kapitola 2 Print quality (Kvalita tisku): Stisknte, chcete-li zmnit kvalitu tisku. Mzete zvolit kvalitu tisku Best (Nejlepsí), Normal (Normální) nebo Fast Normal (Rychlá normální). Date/time (Datum a cas): Stisknte, chcete-li na vytistných fotografiích uvádt datové a casové razítko. Vyberte moznost Date/time (Datum a cas), Date only (Pouze datum) nebo Off (Vypnuto) (výchozí). Colorspace (Barevný prostor): Stisknte pro volbu barevného prostoru (trojrozmrný matematický model pro uspoádání barvy).

8 Výbr barevného prostoru ovlivní barvy na vytisknutých fotografiích. Moznosti jsou Adobe RGB, srgb a Auto-select (Automatický výbr) (výchozí). Výchozí volba Auto-select (Automatický výbr) znamená, ze tiskárna pouzije barevný prostor Adobe RGB, pokud je to mozné. Pokud barevný prostor Adobe RGB není k dispozici, pouzije tiskárna moznost srgb. Borderless (Bez okraj): Stisknte pro On (Zapnutí) (výchozí) nebo Off (Vypnutí) tisku bez okraj. Je-li vypnut tisk bez okraj, tisknou se vsechny stránky s úzkým bílým okrajem po stranách. Demo Mode (Ukázkový rezim): Stisknte pro On (Zapnutí) nebo Off (Vypnutí) (výchozí) ukázkového rezimu. Kdyz je tento rezim zapnut, tiskárna zobrazí ukázkové obrázky, které mze uzivatel upravovat a tisknout. Pokud se bhem dvou minut nespustí zádná interakce, spustí se prezentace s údaji o funkcích tiskárny. Restore defaults (Obnovit výchozí): Stisknte, chcete-li obnovit výchozí nastavení tiskárny: Yes (Ano) nebo No (Ne) (výchozí). Stisknutím Yes (Ano) obnovíte výchozí tovární pedvolby. Language (Jazyk): Stisknutím mzete zmnit jazyk pouzívaný na obrazovce tiskárny. Úvodní pokyny 18 Úvodní pokyny 3 Základní informace o papíru Naucte se, jak zvolit správný papír pro pozadovanou tiskovou úlohu a jak vybraný papír vlozit do vstupního zásobníku. Výbr nejlepsího papíru pro urcitou úlohu Vlození papíru Výbr nejlepsího papíru pro urcitou úlohu Pouzívejte fotografický papír HP Advanced Photo Paper. Je navrzen speciáln pro inkousty pouzívané ve vasí tiskárn a podává nádherné reprodukce fotografií. S jinými fotografickými papíry nedosáhnete tak dobrých výsledk. Seznam dostupných papír a moznost nákupu spotebního materiálu pro inkoustové tiskárny HP naleznete na adrese: (USA) (Kanada) (Evropa) (vsechny ostatní zem/oblasti) Výchozí nastavení tiskárny je urceno pro tisk fotografií v nejvyssí kvalit na fotografický papír HP Advanced Photo Paper. Pokud tisknete na jiný typ papíru, nezapomete zmnit typ papíru. Informace o zmn typu papíru v nabídce tiskárny naleznete v,,vlození papíru" na stránce 19. Informace o zmn typu papíru pi tisku z pocítace naleznete v,,zmna nastavení tisku pro tiskovou úlohu" na stránce 46. Vlození papíru Nkteré podporované formáty papíru: Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palc) Fotografický papír 13 x 18 cm (5 x 7 palc) Fotografický papír pro panoramatické fotografie 10 x 30 cm (4 x 12 palc) Rejstíkové karty Karty velikosti L Karty Hagaki Fotografický papír HP Advanced Photo Paper (doporuceno) Karty: rejstíkové, Hagaki, A6 a velikost L a 2L Fotografický papír s nálepkami Médium stítk disk HP CD/DVD Label Dalsí fotografické papíry (kvalita tisku se mze lisit) Nkteré podporované typy papíru: Kapacita zásobníku papíru: 100 list, maximální tlouska jendoho listu 305 µm (12 tisícin palce) Základní informace o papíru 19 Základní informace o papíru Kapitola 3 Poznámka Vzdy vkládejte jen papír jednoho typu a formátu. Nemíchejte typy nebo formáty papíru ve vstupním zásobníku. Postup vlození papíru 1. Zvednte víko vstupního zásobníku a poté jemn zatlacte pro otevení vstupního zásobníku. Poznámka Vkládání papíru bez otevení vstupního zásobníku mze zpsobit uvíznutí papíru. 2. Vlozte az 100 list papíru stranou pro tisk nebo lesklou stranou k pední stran tiskárny. Papír vkládejte vlevo do vstupního zásobníku a jemn ho zasute do polohy, ve které se zastaví. Poznámka Kdyz pouzíváte papír s fotografickými nálepkami, vkládejte vzdy pouze jeden list. 3. Vodítko síky papíru pisute tsn k levému okraji papíru tak, aby se papír neohýbal. 4. Zavete vstupní zásobník a poté víko vstupního zásobníku. Pokud pouzíváte panoramatický papír, nechte víko vstupního zásobníku otevené. Poznámka Ped tiskem otevete výstupní zásobník. Základní informace o papíru 20 Postup zmny typu papíru Tip Pokud tisknete na jiný papír nez doporucený fotografický papír HP Advanced Photo Paper, nezapomete zmnit nastavení typu papíru, abyste dosáhli pi tisku lepsích výsledk. Nejlepsí kvality vsak docílíte jen s papírem HP Advanced Photo Paper. Základní informace o papíru 1. Stisknte ikonu Nabídka pro zobrazení hlavní nabídky. 2. Stisknte sipky na obrazovce pro pohyb mezi polozkami nabídky Preferences (Pedvolby). 3. Stisknte Preferences (Pedvolby) a poté zvolte jeden z následujících typ papíru: HP Advanced Photo Paper (výchozí) HP Premium Photo Paper Other, Plain (Jiný, bzný) Other, Photo (Jiný, fotografický) 4. Stisknte OK. Pokud tisknete z pocítace, zmte typ papíru a dalsí nastavení tiskárny v dialogovém okn tiskárny. Dalsí informace najdete v,,tisk z pocítace" na stránce 41 a,,zmna nastavení tisku pro tiskovou úlohu" na stránce 46.

9 Kdyz tisknete z pocítace, máte na výbr více formát papíru, nez kdyz tisknete bez pocítace. Kdyz tisknete bez pocítace, tiskárna rozpozná, který papír se pouzívá. Vlození papíru 21 Základní informace o papíru Kapitola 3 Základní informace o papíru 22 Základní informace o papíru 4 Tisk bez pocítace Tato cást obsahuje následující témata: Tisk bez pocítace Tisk bez pocítace 23 Tisk z fotoaparátu nebo zaízení s rozhraním PictBridge Tisk z pamové karty Tisk ze zaízení s rozhraním Bluetooth Tisk fotografií ze zaízení ipod Bute kreativní Vylepsení nebo úprava vasich fotografií Tisk z fotoaparátu nebo zaízení s rozhraním PictBridge Tato cást popisuje postup pi tisku z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge. Postup pro tisk z jiných zaízení PictBridge jako jsou telefony s fotoaparátem a dalsí zaízení pro zachycení obrázk, je velmi podobný. Specifické informace naleznete v dokumentaci, která pisla se zaízením PictBridge. Poznámka Pokud bhem tisku fotoaparát odpojíte, budou vsechny tiskové úlohy zruseny. Tisk pomocí fotoaparátu s rozhraním PictBridge 1. Vlozte do tiskárny zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper. 2. Zapnte digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge. 3. Ovte si, zda je nastavení konfigurace USB fotoaparátu nastaveno na Digitální fotoaparát, a poté USB kabelem, který byl pilozen k fotoaparátu s rozhraním PictBridge, pipojte fotoaparát k portu fotoaparátu tiskárny. Bhem doby, kdy fotoaparát vytváí spojení s tiskárnou, kontrolka portu pamová karta/fotoaparát bliká, pak svítí neperusovan. Informace o nastavení konfigurace USB rozhraní naleznete v dokumentaci fotoaparátu. Název nastavení a jeho moznosti se mohou u fotoaparát jiné znacky nez HP lisit. 4. Jestlize jste ve fotoaparátu jiz vybrali fotografie k tisku, ve fotoaparátu se zobrazí dotaz Print DPOF Photos? (Tisk fotografií DPOF?) Tisk díve vybraných fotografií peskocíte volbou No (Ne). DPOF (Digital Print Order Format) umozuje uzivateli oznacit fotografie v digitálním fotoaparátu pro tisk a zahrnout i dalsí údaje o fotografii, jako je pocet kopií k vytistní. 5. K tisku fotografií pouzijte moznosti a ovládací prvky fotoaparátu. Dalsí informace naleznete v dokumentaci fotoaparátu. Pi tisku fotografií blikají kontrolky napájení a portu pamová karta/fotoaparát na tiskárn. Tisk z pamové karty Tato sekce vysvtluje, jak vytisknout digitální fotografie ulozené na pamové kart. Fotografie lze vybrat, kdyz je pamová karta vlozená ve fotoaparátu (DPOF - Digital Kapitola 4 Print Order Format) nebo v tiskárn. Z pamové karty lze tisknout bez pouzití pocítace a nevybíjí se ani baterie digitálního fotoaparátu. Podporované pamové karty Vlození pamové karty Tisk z pamové karty Ulození fotografií z pamové karty do jiného zaízení Vyjmutí pamové karty Tisk bez pocítace 24 Popisek Popis xd-picture Card Compact Flash I a II Memory Stick Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) Podporované pamové karty Tiskárna HP Photosmart umozuje císt rzné typy pamových karet. Tyto karty vyrábí nkolik dodavatel a jsou k dispozici s rznými kapacitami ukládání. CompactFlash typ I a II MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo xd-picture Card minisd Card s adaptérem pro karty SD Upozornní Pouzití nepodporovaných pamových karet mze poskodit pamovou kartu a tiskárnu. Tisk bez pocítace Vlození pamové karty V následující tabulce vyhledejte pamovou kartu, kterou chcete pouzít, a ite se pokyny pro vlození této karty do tiskárny. CompactFlash Pedním stítkem smrem nahoru a pokud je na stítku sipka, pak sipkou smrem do tiskárny. Okraj s kovovými kontakty musí smovat do tiskárny. MultiMediaCard Zkoseným rohem doprava. Kovovými kontakty smrem dol. Secure Digital Zkoseným rohem doprava. Kovovými kontakty smrem dol. Pokud pouzíváte kartu minisd, ped vlozením karty do tiskárny nasate adaptér dodaný s kartou. Memory Stick Zkoseným rohem doleva. Kovovými kontakty smrem dol. Pokud pouzíváte pamovou kartu Memory Stick DuoTM nebo Memory Stick PRO DuoTM, ped vlozením do tiskárny nejprve pipojte ke kart adaptér dodávaný s touto kartou. xd-picture Card Obloukovou stranou karty smrem k sob. Kovovými kontakty smrem dol. Tisk z pamové karty Tato cást popisuje nkolik zpsob, jak tisknout fotografie z pamové karty, vcetn jedné fotografie, nkolika fotografií, nkolika kopií stejné fotografie, atd. Tisk z pamové karty 25 Tisk bez pocítace Pamová karta Pokyny pro vlození pamové karty Kapitola 4 Tisk fotografií jedním dotekem 1. Projdte fotografie na vlozené pamové kart. 2. Stisknte fotografii, kterou chcete tisknout, aby se zobrazila v rezimu pouze jedné fotografie. 3. Stisknte ikonu Print (Tisk) na rámecku pro rychlý dotek jednou pro kazdou kopii, kterou chcete vytisknout. 4. Vyhledejte dalsí fotografii, kterou chcete vytisknout. Nemusíte cekat na vytistní první fotografie. Mzete pokracovat v prohlízení a tisknutí fotografií v rezimu zobrazení pouze jedné fotografie, nebo mzete stisknout a prohlízet zmenseniny fotografií.

10 Tisk bez pocítace 26 Vybrání, pidání kopií a tisk nkolika fotografií 1. Procházejte fotografie na vlozené pamové kart ve výchozím zobrazení jako zmenseniny. 2. Stisknte fotografii, kterou chcete tisknout, aby se zobrazila v rezimu pouze jedné fotografie a poté stisknte ikonu Selection box (Pole výbru) na fotografii pro její vybrání. 3. Pokud chcete vytisknout nkolik kopií stejné fotografie, stisknte ikonu Copies (Kopie) na fotografii, zadejte pocet kopií k vytisknutí a poté stisknte OK. 4. Pro procházení fotografiemi tisknte klávesy se sipkami a vyberte dalsí fotografie, které chcete vytisknout. Pro návrat k zobrazení miniatur stisknte. 5. Po skoncení výbru fotografií stisknte ikonu Print (Tisk) na rámecku pro rychlý dotek a vytisknte vsechny vybrané fotografie. Postup pro tisk vsech fotografií Poznámka Ujistte se, ze není vybrána zádná fotografie. Pokud jste v rezimu zobrazení pouze jedné fotografie, nejprve stisknte miniatur. pro návrat do zobrazení 1. Stisknte ikonu Print (Tisk) na rámecku pro rychlý dotek, zatímco si prohlízíte fotografie ve výchozím zobrazení jako miniatury. 2. Stisknte Yes (Ano) pro tisk vsech fotografií na vlozené pamové kart. Postup tisku seznamu fotografií 1. Stisknte ikonu Menu (Nabídka) na rámecku pro rychlý dotek. 2. Stisknte Print Options (Moznosti tisku) a poté stisknte Print Index Page (Tisk seznamu fotografií). Stránka se seznamem fotografií obsahuje miniaturní náhledy a poadová císla az 2000 fotografií na pamové kart. Z dvodu snízení náklad pouzívejte pro tisk seznamu fotografií rejstíkové karty, nikoli fotografický papír. Tisk fotografií vybraných ve fotoaparátu Poznámka DPOF (Digital Print Order Format) poskytuje informace tiskárn o pedem vybraných fotografiích pro tisk ve fotoaparátu, spolu s informacemi o poctu kopií k vytisknutí a dalsích nastaveních obrázku. Tisk bez pocítace 1. Vlozte pamovou kartu, která obsahuje seznam fotografií vybraných ve fotoaparátu (ve formátu DPOF). 2. Po zobrazení otázky, zda chcete tisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu, stisknte Yes (Ano). Postup tisku snímku z videoklipu 1. Vlozte pamovou kartu obsahující videoklip. 2. Najdte videoklip a zobrazte ho v rezimu pouze jednoho videoklipu. S ikonou se zobrazí první snímek videoklipu. 3. Pehrajte videoklip stisknutím ikony pro pehrávání. Poznámka Videoklip se pehraje bez zvuku. 4. Kdyz se zobrazí snímek, který chcete tisknout, stisknte tlacítko Pause (Pauza)a poté ikonu Print (Tisk). 5. Pro tisk nkolika snímk videoklipu stisknte tlacítko Pause (Pauza) a poté tlacítko Select (Vybrat) u kazdého snímku, který chcete vytisknout. Poté stisknte ikonu Print (Tisk). a poté Poznámka Obrazové rozlisení videoklip je obvykle nizsí nez u digitálních fotografií, takze se mzete setkat s tím, ze kvalita tisku snímk videoklipu bude nizsí nez kvalita tisku fotografií. Poznámka Tato tiskárna podporuje nkolik formát soubor videa, nikoli vsak vsechny. Seznam podporovaných formát soubor videa najdete v,,technické údaje tiskárny" na stránce 85. Zrusení tisku 1. Stisknte Cancel Print (Storno tisku). Pi prohlízení miniatur nebo v rezimu zobrazení pouze jedné fotografie, která není v tiskové front V dialogovém okn Cancel All Printing (Storno vsech tisk) klepnte na tlacítko Yes (Ano). Pokud je v tiskové front pouze jedna fotografie Tisk je zrusen bez zobrazení dialogového okna. Pokud je aktuální fotografie v tiskové front Stisknte This Image (Tento obrázek) nebo All Images (Vsechny obrázky) v dialogovém okn Cancel Printing (Storno tisku). Ulození fotografií z pamové karty do jiného zaízení Mzete ukládat fotografie z pamové karty, vlozené v tiskárn, do jiného zaízení, jako je jednotka USB, které je pipojeno k tiskárn, bez pouzití pocítace. Dalsí informace o Tisk z pamové karty 27 Tisk bez pocítace Kapitola 4 penosu fotografií z pamové karty do pocítace naleznete v,,penos fotografií do pocítace" na stránce 43. Ulození fotografií z pamové karty do jiného zaízení 1. Vlozte pamovou kartu a pipojte úlozné zaízení k portu pro fotoaparát. 2. Stisknte Yes (Ano), kdyz budete vyzváni k ulození fotografií na úlozné zaízení. 3. Po vyzvání vyjmte úlozné zaízení. Tisk bez pocítace Vyjmutí pamové karty Upozornní Nevytahujte pamovou kartu, pokud bliká kontrolka portu pamové karty/fotoaparátu. Blikání kontrolky znací, ze tiskárna nebo pocítac s pamovou kartou práv pracuje. Cekejte, dokud kontrolka nezacne svítit trvale. Pokud vyjmete pamovou kartu, která se práv pouzívá, mze dojít k poskození informací na kart nebo k poskození tiskárny a karty. Vyjmutí pamové karty Az bude kontrolka pamové karty/fotoaparátu trvale svítit, mzete kartu ze slotu bezpecn vyjmout. Tisk ze zaízení s rozhraním Bluetooth Tato cást popisuje, jak tisknout z jakéhokoliv zaízení s bezdrátovou technologií Bluetooth, komunikacní technologií na krátké vzdálenosti, která umozuje propojení mnoha rzných zaízení bez kabel. Tato cást obsahuje následující témata: Konfigurace Bluetooth Tisk fotografií ze zaízení vybaveného technologií Bluetooth Poznámka Dalsí informace o bezdrátové technologii Bluetooth a výrobcích spolecnosti HP naleznete na webové adrese www.

11 hp.com/go/bluetooth. Konfigurace Bluetooth Pro pístup ke vsem moznostem konfigurace bezdrátové technologie Bluetooth musíte konfigurovat jak tiskárnu tak vás pocítac. Zpsob pístupu k tmto nastavením závisí na softwaru Bluetooth, který pouzíváte. Tato cást vám poskytne pokyny k Bluetooth pomocí softwaru Widcomm. Vseobecn budou výchozí nastavení Bluetooth na tiskárn fungovat vtsin uzivatel bez nutnosti dalsí konfigurace. Poznámka Ped konfigurací tiskárny zkontrolujte, zda správn funguje pipojení Bluetooth pro zaízení, které chcete s tiskárnou propojit. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané se zaízením Bluetooth. 28 Tisk bez pocítace Konfigurace nastavení Bluetooth na pocítaci 1. Oteve dialogové okno Sada nástroj. Dalsí informace naleznete v,,dialogové okno sady nástroj" na stránce Klepnte na kartu Konfigurace nastavení Bluetooth. 3. Provete zmny a potom klepnte na tlacítko Pouzít. Konfigurace softwaru Widcomm Bluetooth na pocítaci 1. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Bluetooth na hlavním panelu Bluetooth a vyberte píkaz Prozkoumat umístní Bluetooth. 2. V okn Úlohy Bluetooth klepnte na moznost Zobrazit zaízení v dosahu. 3. Pokud se tiskárna zobrazí v seznamu zaízení, klepnte na ikonu tiskárny a poté na tlacítko OK. 4. Vyberte moznost sifrování klepnutím na tlacítko Ano nebo Ne: Pokud je úrove zabezpecení nastavena na hodnotu Vysoká, klepnte na tlacítko Ano a poté na tlacítko Dalsí. Zobrazí se výzva k zadání pístupového klíce. a. Chcete-li klíc zjistit, stisknte tlacítko Nabídka na ovládacím panelu tiskárny. b. Vyberte moznost Bluetooth a potom vyberte moznost Zobrazit pístupový klíc. Pístupový klíc se zobrazí na displeji tiskárny. c. Do pole Kód Pin Bluetooth zadejte pístupový klíc a potom klepnte na tlacítko OK. 5. V ovládacích panelech systému Windows klepnte na panel Tiskárny a faxy a poté na moznost Pidat tiskárnu. 6. Klepnte na moznost Místní tiskárna, potom klepnte na tlacítko Dalsí. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 7. Klepnte na kartu Obecné a zadejte název tiskárny. 8. Klepnte na tlacítko OK. Tisk bez pocítace Tisk fotografií ze zaízení vybaveného technologií Bluetooth Základní postup tisku z jakéhokoliv zaízení s bezdrátovou technologií Bluetooth je stejný. Detailnjsí pokyny najdete v dokumentaci, která byla pilozena k zaízení Bluetooth. Postup tisku ze zaízení vybaveného technologií Bluetooth 1. Pipojte volitelný adaptér Bluetooth do portu pro fotoaparát na tiskárn. 2. Zaízení, ze kterého tisknete, nechte vyhledat dostupné tiskárny Bluetooth. 3. Az se tiskárna HP Photosmart A820 series zobrazí v zaízení, vyberte ji. 4. Poslete tiskovou úlohu ze zaízení Bluetooth do tiskárny. Specifické pokyny pro spustní tiskové úlohy najdete v dokumentaci pro zaízení Bluetooth. Tisk fotografií ze zaízení ipod Vlastníte-li zaízení ipod, které umozuje ukládat obrázky, mzete toto zaízení ipod pipojit k tiskárn a vytisknout fotografie. První kroky Zkontrolujte, zda jsou obrázky kopírované do zaízení ipod ve formátu JPEG. Tisk fotografií ze zaízení ipod 29 Kapitola 4 Poznámka Zaízení ipod nemusí být dostupné ve vsech zemích ci oblastech. Postup pro import fotografií do zaízení ipod 1. Zkopírujte fotografie z pamové karty do zaízení ipod pomocí programu Belkin Media Reader for ipod. 2. Výbrem moznosti Import fotografií v nabídce zaízení ipod zkontrolujte, zda jsou fotografie ulozeny v zaízení ipod. Fotografie se zobrazí jako Filmy. Postup pi tisku fotografií ze zaízení ipod 1. Pipojte zaízení ipod pomocí kabelu USB dodaného se zaízením k portu pro fotoaparát. Jakmile jsou fotografie pecteny, objeví se na dotekové obrazovce. 2. Vyberte fotografii(e), kterou(é) chcete vytisknout a stisknte ikonu Print (Tisk) na rámecku pro rychlý dotek. Základní postup pro výbr a tisk fotografií ze zaízení ipod je stejná, jako kdyz tisknete z pamové karty. Dalsí informace naleznete v,,tisk z pamové karty" na stránce 25. Tisk bez pocítace 30 Bute kreativní Tiskárna poskytuje nkolik kreativních mozností, které mzete pidat k fotografiím, vcetn popisk, rámeck, speciálních efekt a dalsího. Poté mzete vytisknout upravenou fotografii. Akce Bute kreativní nejsou ukládány do fotografie, takze pvodní soubor zstane nedotknutý. Poznámka Funkce Bute kreativní, dostupné na této tiskárn, se mohou lisit dle zem/oblasti a/nebo modelu. Kreslení na fotografie Pidání popisk Pidání rámeck Pidání klipartu Vytváení alb Pouzití Galerie designu Vytváení a prohlízení prezentací Zvlástní tiskové úlohy Pístup k tmto kreativním moznostem 1. Zobrazte fotografii. 2. Stisknte Get Creative (Bute kreativní). 3. V Get Creative Menu (nabídce Bute kreativní) stisknte pozadovanou kreativní moznost. Pomocí sipek na obrazovce se pohybujte mezi vsemi dostupnými kreativními moznostmi. Tisk bez pocítace Kreslení na fotografie Kreativní moznost Klikyháky vám umozuje kreslit dotekovým perem na aktuální fotografii. Mzete mnit barvu a síku cáry nebo pepnout na nástroj pro mazání pro úpravu kreslení, které je jiz na fotografii.

12 Pouzití kreativní moznosti Klikyháky 1. Stisknte Get Creative (Bute kreativní) pi prohlízení fotografie. 2. Stisknte kreativní moznost Scribble (Klikyháky). Pokud tuto moznost nevidíte, dostanete se na ní pomocí sipek na obrazovce. 3. Zvolte barvu a síku cáry stisknutím píslusného tlacítka na dotekové obrazovce. 4. Pi kreslení na fotografii pouzívejte dotekové pero. Stisknutím tlacítka pro vymazání na dotekové obrazovce pepnete na nástroj pro vymazání a poté mzete vymazat cokoliv, co jste nakreslili. Po pidání kresby k fotografii ji mzete pozdji vymazat stisknutím tlacítka Edit Photos (Úprava fotografií) a poté Remove Drawing (Odstranit kresbu). Pidání popisk Kreativní moznost Popisky vám umozuje pidat text (maximáln 24 znak) k aktuální fotografii pomocí klávesnice na dotekové obrazovce. Na výbr máte pt font a sest barev textu. Klávesnice má stejný jazyk jako tiskárna, pokud jazyk pouzívá znaky latinky. Pro jazyky, které nepouzívají znaky latinky je zobrazena anglická klávesnice. Bute kreativní 31 Tisk bez pocítace Kapitola 4 Pouzití kreativní moznosti Popisky 1. Stisknte Get Creative (Bute kreativní) pi prohlízení fotografie. 2. Stisknte kreativní moznost Caption (Popisek). Pokud tuto moznost nevidíte, dostanete se na ní pomocí sipek na obrazovce. 3. Piste pomocí klávesnice na obrazovce. Mzete pepínat mezi ctymi rozvrzeními klávesnice - velké písmeno, malé písmeno, císla a diakritika - stisknutím píslusné klávesy na klávesnici: Caps, 123+, nebo àêö. Lépe se vám bude psát s dotekovým perem. 4. Stisknte Done (Hotovo) a po vyzvání zvolte font a barvu. Poté co byl k fotografii pidán popisek mzete pi pístím zvolení fotografie a pístupu do Get Creative (Bute kreativní) klepnout na Remove Caption (Odstranit popisek) a tím jej z fotografie vymazat. Tisk bez pocítace 32 Pidání rámeck Kreativní moznost Rámecky vám umozuje pidat rámecek k aktuální fotografii. Mzete vybírat z nkolika kategorií vcetn: sezónní, dti, obecné a zvlástní. Kazdý rámecek má verzi na výsku a na síku. Pouzití kreativní moznosti Rámecky 1. Stisknte Get Creative (Bute kreativní) pi prohlízení fotografie. 2. Stisknte kreativní moznost Frames (Rámecky). Pokud tuto moznost nevidíte, dostanete se na ní pomocí sipek na obrazovce. 3. Stisknte pozadovanou kategorii, abyste vidli dostupné rámecky v této kategorii. pro návrat do hlavního okna Rámecky pro výbr jiné kategorie. Stisknte 4. Stisknte pozadovaný rámecek. 5. Upravte fotografii pomocí tlacítek Zoom (Lupa). Fotografií mzete v rámecku pohybovat vasím prstem nebo ji otácet stisknutím tlacítka Rotate (Otocit). Tisk bez pocítace 6. Po dokoncení klepnte na tlacítko Done (Hotovo). 7. V dialogovém okn Add Frame To (Pidat rámecek k) stisknte dle vaseho pání This Photo (Tato fotografie) nebo All photos (Vsechny fotografie). Po pidání rámecku k fotografii ho mzete pozdji vymazat stisknutím tlacítka Edit Photos (Úprava fotografií) a poté Remove Frame (Odstranit rámecek). Postupujte podle pokyn na dotekové obrazovce. Pidání klipartu Kreativní moznost Klipart vám umozuje pidat klipart k aktuální fotografii. Mzete vybírat z nkolika kategorií vcetn: sezónní, dti, obecné a zvlástní. Pouzití kreativní moznosti Klipart 1. Stisknte Get Creative (Bute kreativní) pi prohlízení fotografie. 2. Stisknte kreativní moznost Clip Art (Klipart). Pokud tuto moznost nevidíte, dostanete se na ní pomocí sipek na obrazovce. 3. Stisknte pozadovanou kategorii, abyste vidli dostupné kliparty v této kategorii. pro návrat do hlavního okna Klipart pro výbr jiné kategorie. Stisknte 4. Stisknte pozadovaný klipart. 5. Pomocí píslusných tlacítek na obrazovce ho upravte - zvtsete, zmensete, nebo otocte. Pohybujte jím okolo fotografie tazením prstem nebo dotykovým perem. 6. Po dokoncení klepnte na tlacítko Done (Hotovo). Po pidání klipartu k fotografii budete pi pístím pouzití kreativní moznosti Klipart u této fotografie vyzváni, jestli chcete pidat dalsí kliparty nebo odstranit aktuální klipart u fotografie. Bute kreativní 33 Tisk bez pocítace Kapitola 4 Vytváení alb Kreativní moznost Alba vám umozuje pidání fotografií do fotoalb. Mzete vybírat z nkolika kategorií vcetn: sezónní, dti, obecné a zvlástní. Tisk bez pocítace Pouzití kreativní moznosti Alba 1. Stisknte Get Creative (Bute kreativní) pi prohlízení fotografie. 2. Stisknte kreativní moznost Albums (Alba). Pokud tuto moznost nevidíte, dostanete se na ní pomocí sipek na obrazovce. Poznámka Pokud chcete fotografii piblízit nebo otocit, ucite tak ped vstupem do rezimu alba. Pokud si fotografii prohlízíte v albu, nemzete s ní manipulovat. 3. Stisknte pozadovanou kategorii, abyste vidli dostupná alba v této kategorii. Stisknte pro návrat do hlavního okna Album pro výbr jiné kategorie. 4. Stisknte pozadované album. 5. Postupujte dle pokyn pro pouzití zvolených fotografií (pokud jsou njaké) nebo pro výbr fotografií. 6. Stisknte Done (Hotovo), pokud jste pipraveni k prohlízení alba. 7. V okn Album Pages (Stránky alba) je zobrazen doporucený pocet stránek, který vytvoí nejlépe vypadající album. Pokud si to pejete, zmte pocet stránek a poté stisknte OK. Album se oteve se zvolenými fotografiemi na stránkách.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) První zvolená fotografie se objeví na titulní stran alba. Pomocí sipek na obrazovce se pohybujte mezi stránkami alba. 8. Stisknte tlacítko Shuffle (Pesun) pro pesun fotografií mezi pozicemi sablon na aktuální stránce. Pokud je to nutné, opakovan tisknte Shuffle (Pesun), dokud nejsou fotografie v pozadovaných pozicích. Poznámka Pokud má sablona polohy na výsku i na síku, vezmte na vdomí, ze se fotografie budou otácet pouze do pozic se stejnou orientací, ve které jsou. 9. Pro vytisknutí alba stisknte tlacítko Print (Tisk). Poznámka Vymazání fotografie v albu vymaze i celé album. 34 Tisk bez pocítace Pouzití Galerie designu Kreativní moznost Galerie designu vám umozuje pouzití speciálních efekt. Efekt mzete upravovat zmnou nastavení, které je dostupné pro urcitý efekt. Pouzití kreativní moznosti Galerie designu 1. Stisknte Get Creative (Bute kreativní) pi prohlízení fotografie. 2. Stisknte kreativní moznost Design Gallery (Galerie designu). Pokud tuto moznost nevidíte, dostanete se na ní pomocí sipek na obrazovce. 3. Stisknte pozadovaný efekt a pi vyzvání zmte jeho dostupné varianty, pokud chcete zmnit to, jak bude efekt vypadat na aktuální fotografii. 4. Po dokoncení klepnte na tlacítko Done (Hotovo). 5. Po vyzvání stisknte This Photo (Tato fotografie) nebo All photos (Vsechny fotografie) pro pouzití efektu dle pání. Po pidání efektu Galerie designu k fotografii budete pi pístím pouzití kreativní moznosti Galerie designu u této fotografie vyzváni, jestli chcete pidat dalsí efekty nebo odstranit poslední efekt, pidaný k fotografii. Vytváení a prohlízení prezentací Své oblíbené fotografie mzete pehrát jako prezentaci na dotekové obrazovce tiskárny. Je to zábavný a jednoduchý zpsob, jak sdílet vase fotografie s rodinou a páteli. Mzete také vytisknout vsechny nebo jen nkteré z fotografií z prezentace pi jejím prohlízení. Postup zobrazení fotografií v prezentaci 1. Vlozte pamovou kartu. 2. Najdte a oznacte fotografie, které chcete zobrazit v prezentaci. 3. Stisknte ikonu Slide Show (Prezentace) na rámecku pro rychlý dotek pro spustní prezentace. Pokud nejsou vybrány zádné fotografie, budete vyzváni tak ucinit nebo pouzít pro prezentaci vsechny fotografie. 4. Pro pozastavení prezentace se dotknte kdekoliv dotekové obrazovky. Stisknte Resume (Pokracovat) pro pokracování v prezentaci. 5. Stisknte Exit (Odejít) pro zastavení prezentace. Bute kreativní 35 Tisk bez pocítace Kapitola 4 Nastavení prezentace, jako je opakování, poadí zobrazení, pechody a prodleva snímku, najdete v sekci prezentace v,,nabídky tiskárny" na stránce 14. Tisk z prezentace 1. Kdyz je zobrazena fotografie, kterou chcete tisknout, dotknte se kdekoliv dotekové obrazovky pro pozastavení prezentace. 2. Stisknte ikonu Print (Tisk) pro tisk fotografie. Prezentace bude po tisku pokracovat. Tisk bez pocítace Zvlástní tiskové úlohy Tato cást se zabývá nkolika zvlástními tiskovými úlohami a rezimy, které mzete zapnout pi tisku pímo z tiskárny. Panoramatické fotografie Fotografické nálepky Fotografie do pasu Stítky disk CD/DVD Panoramatické fotografie Pouzití rezimu Panoramatické fotografie 1. Stisknte ikonu Menu (Nabídka) na rámecku pro rychlý dotek. 2. Stisknte Specialty Printing Projects (Zvlástní tiskové úlohy) a poté Panoramic Photos (Panoramatické fotografie). 3. Stisknte On (Zapnout) a poté po vyzvání vlozte papír 10 x 30 cm. 4. Procházejte vase fotografie a stisknte tu, kterou chcete otevít. Kdyz je zapnutý rezim Panoramatické fotografie, tiskárna zobrazí fotografie s panoramatickým pomrem stran. To znamená, ze se objeví pouze cást kazdé fotografie. Pro zmnu oblasti fotografie, která se tiskne, stisknte fotografii, aby se zobrazila a poté stisknte ikonu Crop (Oíznout). Je zobrazena celá fotografie, ale oblast oíznutí je s panoramatickým pomrem stran. Pohybujte oblastí oíznutí okolo fotografie prsty pro zvolení oblasti, kterou chcete vytisknout jako panoramatickou fotografii. Dalsí informace o oíznutí naleznete v,,oíznutí fotografie" na stránce Stisknte ikonu Print (Tisk) na rámecku pro rychlý dotek. 6. Pokud jste jiz dotiskli v rezimu Panoramatické fotografie, stisknte Yes (Ano) pro opustní tohoto rezimu a návrat do normálního pomru stran 3:2. Fotografické nálepky Pomocí níze popsaného postupu mzete tisknout 16 kopií jedné fotografie az na 16 papír na fotografické nálepky. Poznámka Fotografický papír s nálepkami není k dispozici ve vsech zemích/ oblastech. 36 Tisk bez pocítace Fotografický papír s 16 nálepkami vkládejte po jednotlivých listech. Pouzití rezimu Fotografické nálepky 1. Stisknte ikonu Menu (Nabídka) na rámecku pro rychlý dotek. 2. Stisknte Specialty Printing Projects (Zvlástní tiskové úlohy) a poté Photo Stickers (Fotografické nálepky). 3. Stisknte On (Zapnout) a poté po vyzvání vlozte papír na fotografické nálepky. 4. Procházejte vase fotografie a stisknte tu, kterou chcete otevít. 5. Stisknte ikonu Print (Tisk) na rámecku pro rychlý dotek. Vytistná stránka obsahuje 16 kopií jedné fotografie. 6. Pokud jste dokoncili tisk v rezimu Fotografické nálepky, stisknte Yes (Ano) pro opustní tohoto rezimu. Fotografie do pasu Pouzití rezimu Fotografie do pasu 1. Stisknte ikonu Menu (Nabídka) na rámecku pro rychlý dotek. 2. Stisknte Specialty Printing Projects (Zvlástní tiskové úlohy) a poté Passport Photos (Fotografie do pasu).

Nápověda HP Photosmart A620 series

Nápověda HP Photosmart A620 series Nápověda HP Photosmart A620 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart A620 series...5 2 Úvodní pokyny Postup...7 Vyhledání dalších informací...8 Zařízení HP Photosmart - stručný přehled...9 Tlačítka ovládacího

Více

HP Photosmart A630 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart A630 series. Uživatelská příručka HP Photosmart A630 series Uživatelská příručka HP Photosmart A630 series Uživatelská příručka HP Photosmart A630 series Obsah 1 Uživatelská příručkahp Photosmart A630 series...5 2 Úvodní pokyny Postup...7

Více

Nápověda HP Photosmart A820 series

Nápověda HP Photosmart A820 series Nápověda HP Photosmart A820 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart A820 series...5 2 Úvodní pokyny Postup...7 Vyhledání dalších informací...8 Zařízení HP Photosmart - stručný přehled...9 Vnitřní část přední

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Photosmart A710 series

HP Photosmart A710 series HP Photosmart A710 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG6150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354899

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG6150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354899 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Photosmart A510 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart A510 series. Uživatelská příručka HP Photosmart A510 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Nápověda HP Photosmart A520 series

Nápověda HP Photosmart A520 series Nápověda HP Photosmart A520 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart A520 series...5 2 Úvodní pokyny Postup...7 Vyhledání dalších informací...8 Zařízení HP Photosmart - stručný přehled...9 Tlačítka ovládacího

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Uživatelská příručka HP Photosmart 380 series. Čeština

Uživatelská příručka HP Photosmart 380 series. Čeština Uživatelská příručka HP Photosmart 380 series Čeština Autorská práva a ochranné známky Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Referenční příručka HP Photosmart 380 series. Čeština

Referenční příručka HP Photosmart 380 series. Čeština Referenční příručka HP Photosmart 380 series Čeština Autorská práva a ochranné známky Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906926

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 8100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

350 Series. Uživatelská příručka

350 Series. Uživatelská příručka 350 Series Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3840

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 3840 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series. Čeština

Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series. Čeština Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series Čeština Autorská práva a ochranné známky Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP OFFICEJET 7300 ALL- IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart Premium C309 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5

Více

HP Photosmart D7100 series Uživatelská příručka

HP Photosmart D7100 series Uživatelská příručka HP Photosmart D7100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 320 series. Česky

Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 320 series. Česky Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 320 series Česky Autorská práva a ochranné známky Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8400 series. Čeština

Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8400 series. Čeština Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 8400 series Čeština Autorská práva a ochranné známky Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

HP Photosmart A640 series. användarhandbok 使用者指南 使用手册

HP Photosmart A640 series. användarhandbok 使用者指南 使用手册 HP Photosmart A640 series User Посібник 使用手册 使用者指南 Kullanıcı ค Uporabniški användarhandbok príručka Руководство Ghidul Guia Podręcznik Lietotāja Gebruikershandleiding Brukerveiledning Vartotojo 사용자 ユーザー

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART B109F http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166781

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART B109F http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166781 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART C4680 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173497

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART C4680 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET F4210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173060

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET F4210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET F4210. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET F4210 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART B109N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166828

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART B109N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381234

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381234 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 370

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 370 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG5150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354846

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG5150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354846 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 6540 http://cs.yourpdfguides.com/dref/899227

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 6540 http://cs.yourpdfguides.com/dref/899227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení

Fotorámeček SPF1017 SPF1027. Průvodce rychlým startem. Začínáme. Přehrávání. Nastavení Fotorámeček SPF1017 SPF1027 Průvodce rychlým startem 1 2 3 Začínáme Přehrávání Nastavení CZ Obsah balení Digitální fotorámeček Philips Stojánek Síťový adaptér CD-ROM, Návod k obsluze Automaticky spouštěný

Více

Vaše uživatelský manuál CANON IXUS 70

Vaše uživatelský manuál CANON IXUS 70 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

HP Photosmart 470 series. Referenční příručka

HP Photosmart 470 series. Referenční příručka HP Photosmart 470 series Referenční příručka Autorská práva a ochranné známky Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series

Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart C6200 All-in-One series...3 2 HP All-in-One - přehled Zařízení HP All-in-One - stručný přehled...5 Ovládací panel

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1150 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1150

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více