Obce a demografická změna Uvedení do problematiky. Zdeněk Kalvach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obce a demografická změna Uvedení do problematiky. Zdeněk Kalvach"

Transkript

1 Obce a demografická změna Uvedení do problematiky Zdeněk Kalvach

2 O projektu Není ministerský Není prezentací schválené metodiky ani standardů Není anti-ministerský Expertní empirie podpořená česko-švýc. fondy Prezentace na základě regionálních kulatých stolů, oponentury mezinárodní konferencí a diskuse na semináři v Senátu ČR

3

4

5

6

7

8

9

10 Obyvatelé ve věku 90+ v ČR (Kalvach, Burcin, Mikeš, Pavlík, 2004) Ženy Muži celkem

11 A ještě trochu demografie Lidé ve věku 60+ na území ČR 1850: 6 % 2050: 40 % Index stáří (65+/0-14) 1989: 57.4 % 2013: %

12 Stárnutí populace Relativní Pokles porodnosti Absolutní Pokles úmrtnosti v mladším věku více lidí se dožije stáří Pokles úmrtnosti ve stáří delší život ve stáří Zestárnutí poválečné babyboom generace Důsledek: Demografická panika, strach z výdajů penze, služby, výkony, kapacity

13 Zestárnutí babyboom generace Kolem 2015 tlak na penzijní systém Kolem 2030 tlak na služby Pečující jsou již (ne)vychováni - imprinting bez nové enabling geriatrie, eliminace casus socialis) Primáři 50 let: promoce cca 2005 Staniční sestry 40 let: bakalář cca 2010 Promarněno 30 let výchovy, součinnosti služeb Zvýšení kapacit? Nové uspořádání služeb? A co obce? Vyobcují své starce? Zavřou je do ústavů?

14 Nač se kdo připravuje? ČR: Stárnutí populace, demografická panika Penzijní reforma, nové kapacity Jde o kvantitu a materiální základnu Nic se nemění, jen je třeba se do toho finančně vejít úspory, platby, pokles úrovně Evropa: Demografická změna, adaptace Změna kvantity v novou kvalitu nové paradigma Zodpovědnost, inkluze, potenciál, bezvěká společnost pro všechny, universální design

15 Dvojí možný přístup k demografickému vývoji

16 1. Model obranné zákopy Despekt ke stáří Strach z šedé vlny a mandatorních výdajů Úspory, bazální zabezpečení,nic nového Levné chudobince, starobince, chorobince Území nikoho- negativní kompetenční konflikty

17 Neomaltuziánské obavy z přemnožení lidstva, starců, pomalu umírajících?

18 Demografické thrillery J. Cucui a japonská hororová úzkost (2006)

19 Demografické thrillery Dan Brown Inferno (2013)

20 Demografické thrillery Rok 2030 povstání seniorů (Německo 2007)

21 2030 Povstání seniorů (Německo, 2007)

22 2. Model přehodit výhybku Demografická změna Nástup dlouhověké společnosti Kvantitativní změny a stará pojetí nestačí Nové paradigma Zásadní role obcí

23 Kofi Annan, generální tajemník OSN (Světové shromáždění, Madrid, 2002) Jsme uprostřed tiché revoluce, která svými zásadními ekonomickými, sociálními, kulturními, psychologickými a duchovními dopady daleko přesahuje oblast demografie. Civilizační změna, nástup dlouhověké společnosti Změna paradigmatu periodizace života, sociálních rolí, pojetí a smyslu stáří Bezvěká společnost participativní dospělosti Transformace práce, služeb, podpory (péče)

24 Dlouhověká společnost Setrvalá komprese nemocnosti a disability ve stáří Stáří začíná později - orientačně od 80 let? Naděje dožití (life expectancy) je vysoká: let Přibývá centenarians a supracentenarians Existenciální a psychosociální problémy: Nedostatek uplatnění, nejasná sociální role, omezená svoboda Osamělost, sociální exkluze, věková segregace Fenomén Makropulos + neumím být konstruktivně starý Ztráta vůle a smyslu života ve stáří (maladaptace) Ageismus, společenský despekt

25 Humanistický TGM jako oslyšená výjimka českého myšlení? Stárnout znamená růst, nejen udržovat se Fenotyp stáří: Biologická involuce Genetická dispozice Choroby Životní způsob Psychické aspekty Prostředí fyzické, sociál Úspěšné stárnutí (WHO)

26 2 koncepty vidění světa, medicíny. dlouhodobé péče, podpory Humanisticky celostní Bio-psycho-sociospirituální jednota člověka Hledání a podpora smysluplnosti existenciality člověka Redukcionistický Člověk jako biologický systém a ekonomický homo faber robotník až robot Hledání a podpora společenské prosperity + nestrádání

27 Dvojí přístup ke stáří Neodvratný marasmus senilis Společenská zátěž Gerontofobie, ageismus Jen základní potřeby Exkluze, ústavní péče Úsporná paliace odstoupení od léčby každý stařec umírá (mladý může, starý musí) Úspěšné stárnutí Společenský potenciál Animace života Nepozbytelná důstojnost dignitogeneze Autonomie v komunitě Inkluze a participace Seberealizace, radost, smysluplnost Osobnostní integrita - stále jsem to já

28 Česká realita v rámci EU Extrémní ageismus Extrémní pocit seniorské osamělosti Extrémně nízká zaměstnanost seniorů Nízké penze s prognozou poklesu Chabý rozvoj komunitních služeb Slabé kompetence obcí Nedostatečná gerontologická gramotnost profesí Preference ústavů a péče místo podpory

29 Hluboce zakořeněný český despekt

30 Hluboké kořeny despektu Jan Neruda: Dědova mísa Kritika nedůstojné situace seniorů v 60. letech V. Příhoda: Ontogeneze lidské psychiky kritika domovů důchodců, senectus molesta 80. léta stěhování z domovů důchodců/ lidojemů Neúspěšná snaha o de-institucionalizaci 90.let (M. Cháb) Zakořeněný pojem přestárlost

31 Potřeby a ohrožení starších lidí Bio-psycho-socio-spirituální ucelenost člověka Maslowova pyramida potřeb Univerzální lidská potřeba: být pozitivně přijímán jako jedinečná lidská bytost nepozbytelná lidská důstojnost Menschenwürde největší chudoba lidí nechtěných (Matka Tereza) Ontogenetický úkol stáří: zachovat integritu proti zoufalství (E. Erikson) stále jsem to já

32 Potřeby a ohrožení starších lidí Jistota kontaktu Znevýhodněný život s omezením: podpora smyslu, odvahy, naděje (V. Frankl) Indirektivní podpora chráněné prostředí respektu k jedinečnosti (C. Rogers) Podpora místo (uchvacující) péče základní podpora: vůle ke smyslu péče neučiní z neschopných schopné (M. Cháb) nyní jste v mé zodpovědnosti (Let přes kukaččí hnízdo)

33 Principy a priority přístupu k seniorům OSN, 1991 Důstojnost (Menschenwürde, sebeúcta, osobnostní integrita, stále jsem to já ) Seberealizace, smysluplnost Autonomie, svébytnost, rozhodování o sobě Participace, inkluze Soběstačnost význam prostředí! Zabezpečenost nepochybně také jako předpoklad, nikoliv samoúčel

34 Existuje typický senior? Proč ne!

35 Enormní heterogenita seniorské populace Věková Zdravotní a funkční Psychická Sociální Existenciální, spirituální Ekonomická a pracovní Životního příběhu a zkušeností Prostředí

36 Funkční heterogenita seniorské populace versus stereotypizace Elitní podpora seberealizace, participace Fit podpora seberealizace, participace Nezávislí rekondice, smysluplnost, prostředí Křehcí (frail) jistota kontaktu, SIPS Závislí ADL/IADL (aktivity denního života)- SIPS, depistáž, dispenzarizace Zcela závislí (imobilita, pokročilá demence) Umírající mobilní hospic

37 Oscar Wilde ( ) Tragédie pokročilých let nespočívá v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí.

38 Cca 55 let změna během jednoho století

39 Nejstarší matka v Británii E. Adeney 66 let (2009)

40 Padesátník, šedesátník je velebný kmet? junior dlouhověkosti?

41 Tucet výzev dlouhověké společnosti Koncept participativní dospělosti bez ohledu na věk Stáří jako sociální konstrukt - změna stereotypizace, despektu, ageismu Vícekariérní pracovní život Změna pojetí zaměstnanosti + podpora zaměstnanosti + age management + celoživotní vzdělávání Občanská angažovanost, seberealizace a zodpovědnost Psychosociální podpora krize, maladaptace, dignitogeneze, vlastnění sebe psychicky i ekonomicky

42 Tucet výzev dlouhověké společnosti Osamělost a fenomén šmejdi Mezigenerační solidarita, dobré sousedství Diskontinuita faktická, nebo umělá? Dysexekutivní syndrom a psychoterapie? Osobnostní integrita, stále jsem to já versus geriatrická ergodystonie (konflikt nastalého se sebepojetím) Hledání smyslu a suicidalita stáří.

43 Z hlediska obcí Společnost pro každý věk Mezigenerační solidarita Evropská koncepce přístupnosti univerzální design Dobré sousedství Inkluze, participace proti segregaci Komunitní podpora a SIPS místo ústavů Klíčová role obcí (ORP, ev. MASk)

44 Z hlediska obcí Transformace a propojenost tradičních přístupů De-institucionalizace De-sektorializace De-profesionalizace = zapojení rodin, laiků, dobrovolníků, sousedů De-medicinalizace (humanistická, nediskriminační) medicína podřízená životu (Vídeňský dialog 1986)

45 Apel na území nikoho Alarmující situace nechtěných seniorů, kteří potřebují pomoc a podporu druhých De-medicinalizace příliš sociální pro zdravotnická zařízení De-socializace příliš nemocní pro sociální ústavy De-municipalizace vyobcování, nulová pomoc obcí

46 C. Saundersová, zakladatelka hospicového hnutí Pochopila jsem, že umírající potřebují víc než tlumení bolesti, že jejich utrpení je tělesné, duševní, sociální i spirituální, že potřebují prostor, aby zůstali sami sebou. A co neumírající senioři?

47

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Vychází díky

Více

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům Senioři jako dobrovolníci dobrovolníci seniorům Kroměříž město památek UNESCO 11. a 12. května 2009 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým centrem

Více

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE I. kapitola O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE V mládí nám připadá, že stáří je oddělená, velmi vzdálená kapitola života, která se nás příliš netýká. Možná až za nějaký čas, ještě máme jiné

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii.

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii. VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8 Kurz v artefiletice a arteterapii Závěrečná práce ARTETERAPIE PŘI PRÁCI SE SENIORY Autor: Mgr.Lenka Motlová Kontaktní

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. ISBN 978-80-7492-058-5 (PDF) ISBN 978-80-7492-059-2 (PDF pro čtečky)

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. ISBN 978-80-7492-058-5 (PDF) ISBN 978-80-7492-059-2 (PDF pro čtečky) Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA

1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA 1 SENIOŘI A SPOLEČNOST MGR. LUCIE VIDOVIĆOVÁ 1. ČEŠTÍ SENIOŘI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÁ FAKTA Výukové cíle: Žáci interpretují stereotyp tzv. průměrného seniora; demonstrují heterogenitu seniorské populace

Více

RTA CHARTA CHART A CHARTA CHARTA CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

RTA CHARTA CHART A CHARTA CHARTA CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE TA RTA CHART A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE USILUJEME O SPOLEČNOST která vnímá demografické stárnutí jako šanci a starší lidi jako cenné zdroje. která uznává stárnutí

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI

DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI Olomouc, 8. září 2011 1 Charita Olomouc ISBN 978-80-260-1425-6 2 Obsah Úvodní

Více

Psychologie seniorského věku

Psychologie seniorského věku Psychologie seniorského věku doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Psychologie seniorského

Více