American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal"

Transkript

1 Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná, spolehlivá a podložená odbornými analýzami. American Appraisal Associates American Appraisal American Appraisal s.r.o. je součástí světové poradenské firmy American Appraisal Associates, Inc., specializující se od roku 1896 na oblast tržního ocenění a související podnikové poradenství. V České republice působí American Appraisal s.r.o. od dubna American Appraisal Associates, Inc. se svými 52 pobočkami po celém světě je největší nezávislou oceňovací společností světa. I v České republice vede narůstající interakce investorů a kontrolních orgánů ke stále vzrůstající potřebě nezávislého ocenění. American Appraisal Associates poskytuje každoročně služby více než 6,5 tisícům zákazníků, z nichž 85 % jsou společnosti, které patří do Fortune 500, vládní agentury, daňové a správní orgány a finanční instituce. Jsme odborníkem na veškeré druhy oceňování podniku, finančních nástrojů, nemovitostí, strojů a zařízení i nehmotného majetku a související poradenství. Poskytujeme komplexní poradenské a oceňovací služby, které jsou založeny na praktických zkušenostech a individuálním přístupu našich zaměstnanců. Naše služby mohou být využívány pro stanovení hodnot pro účely korporátní, právní, účetní, daňové i pojištění. Zaměstnáváme zkušené odborníky na oceňování movitého a nemovitého majetku a odborníky na širokou škálu ekonomického oceňování a poradenství. Jsme Vám k dispozici ve všech případech, kdy potřebujete přesné a spolehlivé zmapování a ocenění podniku nebo kterékoliv součásti jeho majetku ať již z důvodu dodržování obchodních a daňových předpisů a zákonů, akvizice, prodeje a přeměny společností, vzniku Joint Venture společného podniku, pro pojištění, nebo pro stanovisko solventnosti (Solvency Opinions), či stanovisko nestrannosti a vzájemné výhodnosti (Fairness Opinions). Poradenské služby v oblasti podniku a jeho aktiv zahrnují rovněž transakční a podniková Due Diligence, analýzu a průzkum trhu, analýzu nejlepšího a nejvyššího využití majetku, podporu při vytváření business plánů, investiční a strategické poradenství.

2 Naše kvalifikace Jsme znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to již od roku Za dobu působení společnosti v České republice jsme z pražské kanceláře zrealizovali více než projektů ocenění v téměř čtyřiceti zemích světa. Celkový objem oceňovaného majetku činí 1,7 bilionu Kč (63 miliard ). Členové našeho týmu jsou členy mezinárodně uznávaných profesních sdružení a certifikačních organizací, jako jsou American Society of Appraisers ("ASA"), Appraisal Institute ("MAI"), Association for Investment Management and Research ("CFA") a Royal Institution of Chartered Surveyors ( RICS ). Výsledky naší práce jsou běžně přijímány kontrolou Komise pro cenné papíry a jiných orgánů dohledu nad veřejnými trhy ( SEC, ČNB ), the Internal Revenue Service ( IRS ), mezinárodními investory, společnostmi obchodujícími s nemovitostmi, významnými bankami a auditorskými firmami z Big 4. Jiní členové našeho týmu jsou vedoucími pracovníky v organizacích, které určují profesionální standardy v našem oboru jako například International Valuation Standards Committee ( IVSC ). Proč American Appraisal Naši specialisté jsou odborníky ve svém oboru. Nemovitosti oceňují inženýři se stavební kvalifikací, stroje a zařízení oceňují strojní inženýři, podnik pak odborníci na podnikové finance a plánování. Naše zkušenosti v České republice zahrnují prakticky všechna průmyslová odvětví počínaje energetikou a elektrizační soustavou přes chemický a petrochemický průmysl, papírenský průmysl, potravinářství až po hotely a developerské projekty. Díky své odbornosti Vám naši pracovníci mohou poskytnout mnohem více než samotné ocenění. Většina z nich pracuje pro naši společnost i v oboru deset i více let a má rozsáhlé zkušenosti z řady tuzemských i zahraničních projektů. Díky tomu jsou schopni poskytnout kvalifikované poradenství. Snažíme se pochopit potřeby a uplatňovat individuální přístup ke každému klientovi. V naší práci však striktně uplatňujeme etická a profesní pravidla. Proto jsme schopni Vám pomoci realizovat Vaše vize, ale i definovat regulérnost Vašich transakcí. Díky tomu si i po téměř 115 letech existence firmy a téměř 18 letech působení v České republice uchováváme velmi dobrou profesní i etickou pověst. Jsme nezávislí a nejsme ovlivňováni žádnou společností z oblasti investičního bankovnictví, manažerského poradenství, auditu, realitních obchodů ani společnostmi nabízejícími finanční služby. S námi máte garantováno nezávislé a nestranné poradenství a ocenění. Zkušenosti našich odborníků a naše služby pomohou Vašemu úspěchu v podnikání. Neméně důležitou součástí je však naše pomoc v tom, aby Vaše podnikání přinášelo minimální osobní rizika Vám jako manažerovi podniku.

3 Ocenění je hlavním předmětem naší činnosti Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním hmotného i nehmotného majetku ve všech oblastech podnikání. Naše služby jsou vyjmenovány, ale nejsou limitovány následujícím popisem. Finanční ocenění Finanční ocenění ohodnocuje podnik a všechny druhy finančních nástrojů. Někteří naši klienti požadují finanční ohodnocení, které se vztahuje jen k jednomu jedinému nehmotnému aktivu, jiní chtějí ocenění celého podniku. Většinou ho využívají pro celkové přezkoumání finanční a obchodní situace společnosti (Due Diligence) nebo jako podklad pro následnou fúzi, akvizici nebo restrukturalizaci, vstup na veřejné trhy, vyrovnání se společníky nebo akcionáři, přecenění účetních hodnot, ocenění pro pojištění, ocenění daňových závazků nebo jiné ocenění vyplývající ze zákona. Bez ohledu na potřebu nebo účel ocenění jsme schopni zajistit přesnost a objektivitu, která je v těchto případech jednoznačně nutná. Ocenění nehmotného majetku Provádíme ocenění veškerého nehmotného majetku. copyright, goodwill, výzkum a vývoj, software, obchodní značky a známky. Nehmotný majetek představuje v současné době 80 % veškerého majetku firem, které jsou obchodovány na burze. Vedení podniků se koncentruje na duševní vlastnictví jako na potenciál dalšího růstu podniku. Ocenění nemovitostí Provádíme ocenění a ohodnocení jak komerčních, tak průmyslových i obytných nemovitostí. Při ocenění nemovitostí je nutné vzít v úvahu to, že je možné jejich alternativní využití. Klienti spoléhají na naši analýzu hodnoty a nejlepšího využití, která zoptimalizuje hodnotu portfolia jejich nemovitostí. Náš středoevropský tým, který se zabývá ohodnocením nemovitostí, je složen z odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oceňování jak průmyslových, komerčních nebo nájemních budov, tak i nezastavěných pozemků. Tito poradci se velice dobře orientují na trhu střední Evropy. V oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí spolupracujeme úzce s Real Estate Advisory Group (REAG), specializovanou společností ze skupiny American Appraisal Associates. American Appraisal nabízí nesrovnatelné zkušenosti s oceňováním nehmotného majetku, mezi který patří hlavně obchodní vztahy,

4 Ocenění strojů a zařízení Provádíme ocenění závodů, technologických linek, strojů a všech ostatních zařízení prakticky ve všech oborech. Mnoho klientů má investováno značné množství prostředků do hmotného majetku. Společnost American Appraisal má vlastní tým specialistů na oblast oceňování strojů a zařízení. Zaměstnáváme zkušené konzultanty, kteří se dobře seznámí s výrobními procesy i s výrobními stroji a zařízeními Vašeho podniku. Naši specialisté oceňují movitý majetek po celém světě. Navíc znají světové trhy a vědí, jaká je výkonnost těchto trhů a hodnota majetku na nich. Ostatní služby Využijte našich zkušeností s prováděním outsourcingu evidence dlouhodobého majetku, analýzou business plánu, finanční analýzou a s analýzou rizik pro podporu strategických záměrů Vaší společnosti a analýzou konformity některých firemních procesů pro omezení rizik managementu. Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

5 Leading / Thinking / Performing Podnikové kombinace Zaměření na reálné hodnoty účetního výkaznictví změnilo pravidla pro fúze a akvizice s vydáváním nových účetních standardů SFAS 141 (Business Combinations), SFAS 142 (Goodwill a ostatní nehmotná aktiva), IFRS 3 (Podnikové kombinace), IAS 36 (Snížení hodnoty majetku) a IAS 38 (Nehmotná aktiva). Tyto normy ukončily sdružování účetnictví a amortizaci goodwillu a substituovaly rámec pro analýzu goodwillu na test udržení jeho hodnoty. IFRS 3, SFAS 141, (IDW RS HFA 16) Podnikové kombinace Zavedením IFRS 3 se celosvětové účetní postupy pro podnikové kombinace staly velmi konzistentními. Tato směrnice vyžaduje u všech podnikových kombinací pořízení nákupem. To je v souladu se směrnicí SFAS 141, která je platná pro americké účetní standardy. IFRS 3 a SFAS 141 se používají pro kótované společnosti v Evropě a pro společnosti registrované SEC (Securities and Exchange Commission). Vzhledem k tomu, že naše kancelář v České Republice úzce spolupracuje s německou kanceláří ve Frankfurtu, jsme schopni provádět ocenění i dle německých účetních standardů IDW RS HFA 16. Výše uvedené standardy vyžadují po kupujícím, aby identifikoval veškerý majetek, závazky a potenciální závazky vyplývající z dané transakce v reálné hodnotě ke dni nabytí. To zahrnuje i veškerá hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva a goodwill. Goodwill a nehmotná dlouhodobá aktiva s neomezenou dobou využitelnosti se neodepisují, ale je u nich nutné každoroční prověření na případné znehodnocení (Impairment). Společnost American Appraisal se specializuje nejen na ocenění hmotného majetku (nemovitosti, stroje, ostatní movitý majetek), ale i na identifikaci těchto nehmotných dlouhodobých aktiv, která jsou součástí procesů podnikových kombinací. Obvykle je takový majetek identifikován jako ochranné známky, značky, patenty, průmyslové vzory, technologie, odběratelské smlouvy a vztahy s odběrateli, databáze a (speciální) software a seznamy zákazníků.

6 Jak Vám můžeme pomoci Provádíme alokaci kupní ceny, která se výsledně odrazí v ocenění hmotných a nehmotných dlouhodobých aktiv a v hodnotě zbytkového goodwillu. Vytváříme tak i bázi pro Vaše budoucí účtování o tomto majetku. Pomáháme našim klientům s přiřazením zbytkového goodwillu k jednotlivým provozním a hospodářským jednotkám, které jsou jednotlivě vykazovány v závěrkách. Toto přiřazení je v budoucnu základem pro prověřování případného znehodnocení (Impairment). Naše ocenění zahrnuje i odhad předpokládané zbytkové ekonomické životnosti každého nehmotného dlouhodobého aktiva. Společnost American Appraisal získala velké zkušenosti s alokacemi ceny při podnikových kombinacích, když pracovala pro společnosti kótované na evropském kapitálovém trhu i pro společnosti kótované na SEC. Vzhledem ke striktním požadavkům na nezávislost, která je pro kótované společnosti po celém světě vyžadována, nesmí tuto oceňovací službu vykonávat auditoři. Společnost American Appraisal je doporučována auditorskými společnostmi 'Big 4', jimž pravidla pro nezávislost neumožňují se na těchto oceňovacích službách podílet. Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

7 Leading / Thinking / Performing Transakční poradenství Konkurenční prostředí je tvrdé. Je na Vás vyvíjen enormní tlak. Nezáleží na tom, co v budoucnu zamýšlíte, zda fúzi, koupi, prodej podniku anebo finanční restrukturalizaci. Významné obchodní transakce s sebou nesou rizika i šance na úspěch. American Appraisal Vám může pomoci řídit a minimalizovat rizika spojená s těmito transakcemi. S pomocí naší objektivní analýzy budete vybaveni informacemi, které byste jinde získávali jen velmi obtížně. Naše služby v oblasti podnikových kombinací zahrnují: Předtransakční služby American Appraisal nabízí zjištění hodnoty pro subjekty, které se transakce účastní, ve vazbě na Due Diligence, cenová jednání, finanční plány, strategické možnosti a zohlednění daňových aspektů transakce. Tyto transakce jsou fúze a nákup podniku, Joint Ventures a prodeje kapitálového majetku a u nich je důležité vzít v úvahu všechny hodnotové vlivy. Na rozdíl od investičních bank, které se na těchto transakcích bezprostředně podílejí, není American Appraisal v žádném střetu zájmů. Naše služby v této oblasti zahrnují: Provedení Due Diligence jak pro stranu prodávajícího, tak pro stranu kupujícího Identifikace kritických hodnotových kritérií pro zpracování akčního plánu tak, aby bylo v rámci transakce dosaženo co možná nejlepší hodnoty Nezávislé ocenění podniku pro stanovení ceny jednotlivých prodávaných obchodních podílů Doporučení, která kupujícím ukážou skrytou hodnotu nakupovaného subjektu a synergické efekty, kterých bude dosaženo realizací nákupu Podpora prodávajícího v jistotě, že prodejní cena odpovídá hodnotě celého prodávaného subjektu nebo hodnotě jeho majetku Vyjádření stanoviska nestrannosti a vzájemné výhodnosti (Fairness Opinions) a vydání zpráv o zvýšení kapitálu nepeněžními vklady, s ohledem na kupní cenu nabízených podílů V případech, že jsou v rámci transakce akcie převáděny na management, nabízíme naši podporu pro strukturalizaci operace a ocenění Stanovisko k procesu stanovení ceny, aby mohli vlastníci zvážit finanční dopady transakce Podnikové plánování a finanční modely Podpora při určování dosažitelné hodnoty neefektivně využívaného nehmotného majetku Služby po uskutečnění transakce V předtransakčním Due Diligence provádíme pro klienty nezávislou identifikaci možnosti a rizika budoucího vývoje. V okamžiku realizace transakce nabízí American Appraisal svým klientům další pomoc při využití možností a odstranění problémů, které byly zjištěny v rámci předtransakčního procesu.

8 Služby v oblasti podnikových financí Nejsme auditoři, brokeři ani zprostředkovatelé. Jsme nezávislá společnost, jednoznačně zaměřená na uspokojení Vašich potřeb. Provádíme nestranné, odborné ocenění a služby s ním související. American Appraisal se opírá o zkušenosti v celé společnosti, o celosvětovou síť a absolutní nezávislost, podpořenou schopností jednotlivých pracovníků v oblasti podnikových financí (Corporate Finance), aby Vám mohla nabídnout služby v následujících oblastech: Obrana proti převzetí - preventivní práce, která se spoléhá na vlastní strategické plánování nebo na veřejně dostupné informace Fúze a akvizice - oceňování - poradenství v tématech, která souvisejí s oceňováním, a to jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího Finanční modelování - obchodní plány hrají hlavní roli při finančních transakcích a strategickém plánování Vyhledání investora - počínaje prvotní strategickou analýzou a účastí na celém procesu transakce konče Podpora podnikům a investičním fondům při Due Diligence - velmi dobře známe speciální požadavky a očekávání těchto investorů Naše služby v oblasti podnikových transakcí jsou následující: Ocenění podniku Podílové odměňování Financování Podnikové plánování a finanční modelování Stanovisko solventnosti Transferové ceny (Transfer Pricing) Ocenění nehmotného majetku Stroje a zařízení Předtransakční služby Následné služby po transakcích Služby v oblasti podnikových financí Management dlouhodobého majetku Leasing a strukturované financování Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

9 Leading / Thinking / Performing Správa dlouhodobého majetku Dlouhodobá aktiva často představují největší položku v rozvaze. Reprezentují dlouhodobý hmotný majetek včetně pozemků, staveb, budov, strojů, zařízení, vozidel, vybavení, příslušenství a zařízení, které společnost využívá k výrobě produktů nebo poskytování služeb a řízení provozu společnosti. American Appraisal podporuje svoje klienty ve všech fázích správy průmyslového i komerčního investičního majetku počínaje plánováním a investicemi přes běžnou správu až po obměnu a prodej. Úspěšný vývoj a správa dlouhodobého majetku je klíčovým faktorem a konkurenční výhodou pro naše klienty. Naše služba umožňuje maximalizaci výnosů ze všech druhů majetku. Správa majetku V rámci procesu správy majetku podporujeme naše klienty službami při strategickém řízení a správě fixních aktiv. Koncentrujeme se přitom na cash-flow související s majetkem, abychom pomohli ve střednědobém a dlouhodobém strategickém rozhodování o jeho nákupu nebo prodeji. Outsourcing evidence dlouhodobého majetku Outsourcing evidence dlouhodobého majetku zahrnuje prověření, sestavení a pravidelnou aktualizaci evidence dlouhodobého majetku klientů pro zajištění jejich kompletnosti a správnosti. Přesná evidence majetku je rovněž důležitá z pohledu risk managementu. Jde o analýzu cenového vývoje prováděnou na roční bázi aktualizace cen znovupořízení, kterou je nutné aplikovat v souvislosti s pojišťovací smlouvou. Tato služba zahrnuje rovněž stanovení případného zvýšení reprodukční hodnoty majetku na základě trendů a koeficientů nárůstu cen pro náhradu v případě pojistné události.

10 Oceňovací služby Pojištění a risk management Pro úspěšnou akvizici nebo společný podnik (Joint Venture) je nutné znát, jakou hodnotu má hmotný a nehmotný majetek nyní a jakou hodnotu bude mít v budoucnosti. Naše oceňovací studie a analýzy slouží jako podpora plánovacího a rozhodovacího procesu při transakcích. Naše zprávy a znalecké posudky jsou vypracovány tak, že odpovídají mezinárodním oceňovacím standardům, kterými se řídí investoři, státní orgány, banky, auditoři a burzy na celém světě. Vedle bezkonkurenčních zkušeností disponují naši lidé praktickými znalostmi o nejužívanějších účetních softwarech a jsou experty v účtování o investičním majetku dle českých daňových předpisů, IFRS, US-GAAP i v různých daňových úpravách. Leasing a strukturované financování Oceňování leasingu je komplexní a rychle se rozvíjející oblastí, která vyžaduje odbornou zkušenost v re-marketingu výrobních zařízení a průmyslových technologií, stejně jako v daňových a účetních strukturách. Našimi klienty v oblasti leasingu jsou poskytovatelé i příjemci leasingu, úvěrující společnosti, správci majetku, správci transakcí, daňoví poradci i právníci. Naši specialisté úzce spolupracují s těmito odborníky na zajištění úspěšného strukturování leasingové investice, správě leasingového portfolia, prodeji majetku při ukončení leasingu, stejně jako při poradenství spojeném s těmito službami. Dostatečná výše pojistného krytí je pro naše klienty životně důležitá. Určujeme precizní hodnoty majetku, aby klienti měli odpovídající pojistné krytí pro případ pojistné události bez toho, aby museli nést zvýšené náklady na zbytečně vysoké pojistné. Aby dostal klient a jeho pojistitel vše potřebné, spolupracujeme úzce s pojišťovacími makléři. Naše zprávy jsou sestavovány na efektivní a racionální bázi a slouží rovněž při rozhodnutích o obnovách pojištění, analýze rizik a strukturovaném pojistném krytí a k dalším účelům. Jak Vám můžeme pomoci American Appraisal je vedoucí nezávislou světovou konzultační společností. Globální propojení nám umožňuje provádět profesionální a nezávislou poradenskou činnost jak pro nadnárodní, tak pro vedoucí středně velké společnosti, stejně jako pro rychle rostoucí nové podniky. Jako firma máme bohaté zkušenosti v pomoci klientům čelit výzvám ve správě jejich dlouhodobého majetku jak ve střední Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Naše služby jsou vyjmenovány, ale nejsou limitovány následujícím výčtem: Správa majetku: - osobní inspekce majetku - studie proveditelnosti - technická Due Diligence - restrukturalizace majetku - přesun majetku - příprava business plánu - výpočet rentability - investiční analýzy včetně ocenění majetku zákazníka - pomoc v celkovém vývoji a implementaci plánu správy majetku - odhad nákladů v životním cyklu majetku

11 Outsourcing evidence dlouhodobého majetku: - ověřovací studie majetku - studie snížení hodnoty majetku - retrospektivní rozpočtová studie - aktualizace stávajících záznamů o majetku - sjednocení údajů mezi fyzickým stavem a stávajícími záznamy o majetku - vypracování studie nákladů na nahrazení majetku pro jeho pojištění a plánování - posouzení vývoje výstavby pro příslušnou kapitalizaci a kapitálové nároky - posouzení majetkové kapitalizace a odpisové politiky - ohodnocení příslušných nájemních smluv a identifikace možných ekonomických zhodnocení Oceňovací služby: - alokace kupní ceny pro daň z příjmu a finanční výkaznictví - oceňování pro koupi a likvidaci aktiv - technické Due Diligence před pořízením - posouzení synergií - ocenění v konkurzu - ocenění pro zajištění financování Leasing a strukturované financování: - vyhodnocení leasingových podmínek - ohodnocení komplexního pronájmu společnosti - ocenění nemovitého majetku - studie a ocenění leasingu strojů a zařízení - ocenění leasingového portfolia - posouzení tržních podmínek obnovy - odhad residuální hodnoty a křivek stáří/hodnota Pojištění a risk management: - ocenění hodnot pro pojištění - odhad ztrát, podpora při stanovení škod - odhady MPL (nejvyšší možná ztráta) a EML (odhadovaná nejvyšší ztráta) - analýza ztrát z výpadku výroby - odhady nákladů na náhradu funkční replikou - podnikový risk management

12 Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

13 Leading / Thinking / Performing Management Risk Management Transakce ve skupině Transfer Pricing Pro management a statutární orgány společností působících v rámci tuzemských i nadnárodních skupin jsme připravili program, který napomůže identifikovat a omezit potenciální rizika vyplývající z transakcí ve skupině, a to jak rizika podnikatelská, tak rizika osobní. Na rozdíl od běžné praxe v rozvinutých ekonomikách, kde transakce ve skupině definuje management a jejich konformitu s účetními a daňovými předpisy stvrzuje auditor a daňový poradce, je v České republice tato oblast upravena 196a obchodního zákoníku. To přináší určitá specifika a povinnosti pro management a statutární orgány společnosti prakticky při jakékoliv transakci ve skupině prodejích majetkových podílů, fixních aktiv, půjčkách, cash-poolingu, ručení za úvěry, pronájmech majetku, ale i při běžném obchodním styku v rámci subdodavatelských vztahů apod. Co Vám můžeme nabídnout 1. Nabízíme nezávaznou bezplatnou úvodní analýzu konformity hlavních aspektů současných i historických podnikových transakcí s 196a odst. 3 obch. zák. 2. Informování managementu společnosti o výsledcích úvodní analýzy v následujících úrovních: i. Nezávazné verbální sdělení výsledků a doporučení bezplatně ii. Písemné sdělení výsledků a doporučení (Management Comfort Letter) s úhradou části nákladů na úvodní analýzu iii. Nezávazná nabídka provedení ocenění a dalších služeb u vytipovaných druhů majetku v návaznosti na provedenou úvodní analýzu Získejte komfort dokonalejší znalosti reálné situace svého podniku a omezte na minimum rizika, kterým jste osobně vystaveni, s minimem vynaložených nákladů.

14 Chceme Vás upozornit Osobní odpovědnost statutárních orgánů a managementu vyplývá ze zákona. Z charakteru transakcí ve skupině a Transfer Pricing problematiky je zřejmé, že vzniklé škody a související odpovědnost mohou být významné. Nenaplnění požadavků 196a odst. 3 obch. zák. při transakcích ve skupině je kvalifikováno jako neplatnost transakce od samého počátku. Majetkoprávní a daňové následky jsou zde zřejmé. Zajištění naplnění požadavků obchodního zákoníku je plně v kompetenci a odpovědnosti managementu. Této odpovědnosti nezbavuje ani provedený audit a z praxe známe případy, kdy ani audit renomovanou společností neupozornil management na nedostatky. Na základě informací poskytnutých společností dle relativně jednoduchého informačního dotazníku provedeme nezávaznou a bezplatnou úvodní analýzu aspektů podnikových transakcí v kontextu naplnění požadavků 196a, odst. 3, obch. zák., které představují jedny z hlavních aspektů odpovědnosti managementu při správě cizího majetku a zajištění průkazné daňové dokumentace. Získané informace a výsledky analýzy budeme prezentovat ústně nebo písemně dle zvoleného schématu přímo kompetentním manažerům, spolu s nezávaznou nabídkou na řešení identifikovaných problémů, pokud nějaké budou. V případě potvrzení naší nabídky vypracujeme analýzy, ocenění a posudky nezbytné pro účely dle 196a odst. 3 obch. zák. Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

15 Leading / Thinking / Performing Management Risk Management Pojištění Pro klienty zejména z oblasti průmyslu, společnosti spravující významný majetek a klienty pojišťovacích brokerů jsme připravili program Management Risk Management omezující významně osobní rizika manažerů a statutárních orgánů: Co Vám můžeme nabídnout 1. Provedení předběžné analýzy pojistných hodnot s minimalizací vstupních nákladů 2. Informování managementu nebo statutárních orgánů společnosti o výsledcích úvodní analýzy v následujících úrovních dle Vašeho výběru: i. Nezávazné verbální sdělení výsledků a doporučení bezplatně ii. Písemné sdělení výsledků a doporučení (Management Comfort Letter) s úhradou části nákladů na úvodní analýzu iii. Nezávazná nabídka provedení ocenění a dalších služeb u vytipovaných druhů majetku v návaznosti na provedenou úvodní analýzu iv. Na základě našich zkušeností a informací získaných z předchozích kroků navrhneme ve spolupráci s pojišťovacím brokerem harmonogram a způsob periodických kontrol pojistných částek v závislosti na charakteru pojištěného majetku*. *V této souvislosti je nutné si uvědomit, že v řadě podniků pojistné částky mohou významně záviset a měnit se s objemem výroby (vliv na stav zásob), s významnějším kolísáním kurzu koruny (vliv na reprodukční cenu prakticky veškerého importovaného majetku) apod. Získejte komfort dokonalejší znalosti reálné situace svého podniku a omezte na minimum rizika, kterým jste osobně vystaveni, s minimem vynaložených nákladů.

16 Chceme Vás upozornit Osobní odpovědnost statutárních orgánů a managementu vyplývá ze zákona. Z charakteru pojistné problematiky je zřejmé, že vzniklé škody a související odpovědnost mohou být významné. Nesprávně stanovené pojistné hodnoty mohou vést k podpojištění a odmítnutí pojistitelů plnit v plné výši v případě významnějších škod. Stanovení pojistných hodnot je plně v kompetenci a odpovědnosti managementu. V současném turbulentním ekonomickém prostředí se navíc pojistné částky mohou významně měnit i v krátkých časových horizontech. Na základě informací poskytnutých společností dle relativně jednoduchého informačního dotazníku provedeme nezávaznou a bezplatnou úvodní analýzu pojistných hodnot majetku, které představují jedny z hlavních aspektů odpovědnosti managementu při správě cizího majetku. Získané informace a výsledky analýzy budeme prezentovat ústně nebo písemně dle zvoleného schématu přímo kompetentním manažerům, spolu s nezávaznou nabídkou na řešení identifikovaných problémů, pokud budou identifikovány. V případě potvrzení naší nabídky vypracujeme ocenění a zprávu pro pojištění na základě analýzy majetku společnosti. V případě zájmu dále zpracujeme doporučené harmonogramy a variantní modely/řešení podle druhu uzavíraných pojistných smluv a charakteru pojišťovaného majetku (zásoby, dlouhodobý majetek, objem produkce apod.). Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby Úvod Kvalita, profesionalita, důvěra Díky 15 letům působení v mezinárodních realitních poradenských společnostech máme rozsáhlé zkušeností s investováním do komerčních nemovitostí a s realizací realitních

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

OCENÍME. téměř COKOLIV

OCENÍME. téměř COKOLIV OCENÍME téměř COKOLIV audit > daně > účetnictví > mzdy > podnikové poradenství > family office > oceňování > audit > daně > účetnictví > mzdy > podnikové poradenství > family of c > Olomouc > Praha > Liberec

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. Říjen 2013

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. Říjen 2013 PREZENTACE SPOLEČNOSTI Říjen 2013 O společnosti NBB Grupo Sartorial GLOBÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO LOKÁLNÍ KLIENTY: Ve společnosti NBB jsme díky své mezinárodní síti poradenských kanceláří specialisté v oblasti

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

OBEC PSÁROV, IČ 00667099

OBEC PSÁROV, IČ 00667099 OBEC PSÁROV, IČ 00667099 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji zákon o účetnictví - 27 vyhláška č. 410/2009 Sb., 64 Platnost: od 1.12.2014 Zpracovala: Michaela Bejblíková 1. Identifikace

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více