American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal"

Transkript

1 Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná, spolehlivá a podložená odbornými analýzami. American Appraisal Associates American Appraisal American Appraisal s.r.o. je součástí světové poradenské firmy American Appraisal Associates, Inc., specializující se od roku 1896 na oblast tržního ocenění a související podnikové poradenství. V České republice působí American Appraisal s.r.o. od dubna American Appraisal Associates, Inc. se svými 52 pobočkami po celém světě je největší nezávislou oceňovací společností světa. I v České republice vede narůstající interakce investorů a kontrolních orgánů ke stále vzrůstající potřebě nezávislého ocenění. American Appraisal Associates poskytuje každoročně služby více než 6,5 tisícům zákazníků, z nichž 85 % jsou společnosti, které patří do Fortune 500, vládní agentury, daňové a správní orgány a finanční instituce. Jsme odborníkem na veškeré druhy oceňování podniku, finančních nástrojů, nemovitostí, strojů a zařízení i nehmotného majetku a související poradenství. Poskytujeme komplexní poradenské a oceňovací služby, které jsou založeny na praktických zkušenostech a individuálním přístupu našich zaměstnanců. Naše služby mohou být využívány pro stanovení hodnot pro účely korporátní, právní, účetní, daňové i pojištění. Zaměstnáváme zkušené odborníky na oceňování movitého a nemovitého majetku a odborníky na širokou škálu ekonomického oceňování a poradenství. Jsme Vám k dispozici ve všech případech, kdy potřebujete přesné a spolehlivé zmapování a ocenění podniku nebo kterékoliv součásti jeho majetku ať již z důvodu dodržování obchodních a daňových předpisů a zákonů, akvizice, prodeje a přeměny společností, vzniku Joint Venture společného podniku, pro pojištění, nebo pro stanovisko solventnosti (Solvency Opinions), či stanovisko nestrannosti a vzájemné výhodnosti (Fairness Opinions). Poradenské služby v oblasti podniku a jeho aktiv zahrnují rovněž transakční a podniková Due Diligence, analýzu a průzkum trhu, analýzu nejlepšího a nejvyššího využití majetku, podporu při vytváření business plánů, investiční a strategické poradenství.

2 Naše kvalifikace Jsme znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, a to již od roku Za dobu působení společnosti v České republice jsme z pražské kanceláře zrealizovali více než projektů ocenění v téměř čtyřiceti zemích světa. Celkový objem oceňovaného majetku činí 1,7 bilionu Kč (63 miliard ). Členové našeho týmu jsou členy mezinárodně uznávaných profesních sdružení a certifikačních organizací, jako jsou American Society of Appraisers ("ASA"), Appraisal Institute ("MAI"), Association for Investment Management and Research ("CFA") a Royal Institution of Chartered Surveyors ( RICS ). Výsledky naší práce jsou běžně přijímány kontrolou Komise pro cenné papíry a jiných orgánů dohledu nad veřejnými trhy ( SEC, ČNB ), the Internal Revenue Service ( IRS ), mezinárodními investory, společnostmi obchodujícími s nemovitostmi, významnými bankami a auditorskými firmami z Big 4. Jiní členové našeho týmu jsou vedoucími pracovníky v organizacích, které určují profesionální standardy v našem oboru jako například International Valuation Standards Committee ( IVSC ). Proč American Appraisal Naši specialisté jsou odborníky ve svém oboru. Nemovitosti oceňují inženýři se stavební kvalifikací, stroje a zařízení oceňují strojní inženýři, podnik pak odborníci na podnikové finance a plánování. Naše zkušenosti v České republice zahrnují prakticky všechna průmyslová odvětví počínaje energetikou a elektrizační soustavou přes chemický a petrochemický průmysl, papírenský průmysl, potravinářství až po hotely a developerské projekty. Díky své odbornosti Vám naši pracovníci mohou poskytnout mnohem více než samotné ocenění. Většina z nich pracuje pro naši společnost i v oboru deset i více let a má rozsáhlé zkušenosti z řady tuzemských i zahraničních projektů. Díky tomu jsou schopni poskytnout kvalifikované poradenství. Snažíme se pochopit potřeby a uplatňovat individuální přístup ke každému klientovi. V naší práci však striktně uplatňujeme etická a profesní pravidla. Proto jsme schopni Vám pomoci realizovat Vaše vize, ale i definovat regulérnost Vašich transakcí. Díky tomu si i po téměř 115 letech existence firmy a téměř 18 letech působení v České republice uchováváme velmi dobrou profesní i etickou pověst. Jsme nezávislí a nejsme ovlivňováni žádnou společností z oblasti investičního bankovnictví, manažerského poradenství, auditu, realitních obchodů ani společnostmi nabízejícími finanční služby. S námi máte garantováno nezávislé a nestranné poradenství a ocenění. Zkušenosti našich odborníků a naše služby pomohou Vašemu úspěchu v podnikání. Neméně důležitou součástí je však naše pomoc v tom, aby Vaše podnikání přinášelo minimální osobní rizika Vám jako manažerovi podniku.

3 Ocenění je hlavním předmětem naší činnosti Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním hmotného i nehmotného majetku ve všech oblastech podnikání. Naše služby jsou vyjmenovány, ale nejsou limitovány následujícím popisem. Finanční ocenění Finanční ocenění ohodnocuje podnik a všechny druhy finančních nástrojů. Někteří naši klienti požadují finanční ohodnocení, které se vztahuje jen k jednomu jedinému nehmotnému aktivu, jiní chtějí ocenění celého podniku. Většinou ho využívají pro celkové přezkoumání finanční a obchodní situace společnosti (Due Diligence) nebo jako podklad pro následnou fúzi, akvizici nebo restrukturalizaci, vstup na veřejné trhy, vyrovnání se společníky nebo akcionáři, přecenění účetních hodnot, ocenění pro pojištění, ocenění daňových závazků nebo jiné ocenění vyplývající ze zákona. Bez ohledu na potřebu nebo účel ocenění jsme schopni zajistit přesnost a objektivitu, která je v těchto případech jednoznačně nutná. Ocenění nehmotného majetku Provádíme ocenění veškerého nehmotného majetku. copyright, goodwill, výzkum a vývoj, software, obchodní značky a známky. Nehmotný majetek představuje v současné době 80 % veškerého majetku firem, které jsou obchodovány na burze. Vedení podniků se koncentruje na duševní vlastnictví jako na potenciál dalšího růstu podniku. Ocenění nemovitostí Provádíme ocenění a ohodnocení jak komerčních, tak průmyslových i obytných nemovitostí. Při ocenění nemovitostí je nutné vzít v úvahu to, že je možné jejich alternativní využití. Klienti spoléhají na naši analýzu hodnoty a nejlepšího využití, která zoptimalizuje hodnotu portfolia jejich nemovitostí. Náš středoevropský tým, který se zabývá ohodnocením nemovitostí, je složen z odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oceňování jak průmyslových, komerčních nebo nájemních budov, tak i nezastavěných pozemků. Tito poradci se velice dobře orientují na trhu střední Evropy. V oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí spolupracujeme úzce s Real Estate Advisory Group (REAG), specializovanou společností ze skupiny American Appraisal Associates. American Appraisal nabízí nesrovnatelné zkušenosti s oceňováním nehmotného majetku, mezi který patří hlavně obchodní vztahy,

4 Ocenění strojů a zařízení Provádíme ocenění závodů, technologických linek, strojů a všech ostatních zařízení prakticky ve všech oborech. Mnoho klientů má investováno značné množství prostředků do hmotného majetku. Společnost American Appraisal má vlastní tým specialistů na oblast oceňování strojů a zařízení. Zaměstnáváme zkušené konzultanty, kteří se dobře seznámí s výrobními procesy i s výrobními stroji a zařízeními Vašeho podniku. Naši specialisté oceňují movitý majetek po celém světě. Navíc znají světové trhy a vědí, jaká je výkonnost těchto trhů a hodnota majetku na nich. Ostatní služby Využijte našich zkušeností s prováděním outsourcingu evidence dlouhodobého majetku, analýzou business plánu, finanční analýzou a s analýzou rizik pro podporu strategických záměrů Vaší společnosti a analýzou konformity některých firemních procesů pro omezení rizik managementu. Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

5 Leading / Thinking / Performing Podnikové kombinace Zaměření na reálné hodnoty účetního výkaznictví změnilo pravidla pro fúze a akvizice s vydáváním nových účetních standardů SFAS 141 (Business Combinations), SFAS 142 (Goodwill a ostatní nehmotná aktiva), IFRS 3 (Podnikové kombinace), IAS 36 (Snížení hodnoty majetku) a IAS 38 (Nehmotná aktiva). Tyto normy ukončily sdružování účetnictví a amortizaci goodwillu a substituovaly rámec pro analýzu goodwillu na test udržení jeho hodnoty. IFRS 3, SFAS 141, (IDW RS HFA 16) Podnikové kombinace Zavedením IFRS 3 se celosvětové účetní postupy pro podnikové kombinace staly velmi konzistentními. Tato směrnice vyžaduje u všech podnikových kombinací pořízení nákupem. To je v souladu se směrnicí SFAS 141, která je platná pro americké účetní standardy. IFRS 3 a SFAS 141 se používají pro kótované společnosti v Evropě a pro společnosti registrované SEC (Securities and Exchange Commission). Vzhledem k tomu, že naše kancelář v České Republice úzce spolupracuje s německou kanceláří ve Frankfurtu, jsme schopni provádět ocenění i dle německých účetních standardů IDW RS HFA 16. Výše uvedené standardy vyžadují po kupujícím, aby identifikoval veškerý majetek, závazky a potenciální závazky vyplývající z dané transakce v reálné hodnotě ke dni nabytí. To zahrnuje i veškerá hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva a goodwill. Goodwill a nehmotná dlouhodobá aktiva s neomezenou dobou využitelnosti se neodepisují, ale je u nich nutné každoroční prověření na případné znehodnocení (Impairment). Společnost American Appraisal se specializuje nejen na ocenění hmotného majetku (nemovitosti, stroje, ostatní movitý majetek), ale i na identifikaci těchto nehmotných dlouhodobých aktiv, která jsou součástí procesů podnikových kombinací. Obvykle je takový majetek identifikován jako ochranné známky, značky, patenty, průmyslové vzory, technologie, odběratelské smlouvy a vztahy s odběrateli, databáze a (speciální) software a seznamy zákazníků.

6 Jak Vám můžeme pomoci Provádíme alokaci kupní ceny, která se výsledně odrazí v ocenění hmotných a nehmotných dlouhodobých aktiv a v hodnotě zbytkového goodwillu. Vytváříme tak i bázi pro Vaše budoucí účtování o tomto majetku. Pomáháme našim klientům s přiřazením zbytkového goodwillu k jednotlivým provozním a hospodářským jednotkám, které jsou jednotlivě vykazovány v závěrkách. Toto přiřazení je v budoucnu základem pro prověřování případného znehodnocení (Impairment). Naše ocenění zahrnuje i odhad předpokládané zbytkové ekonomické životnosti každého nehmotného dlouhodobého aktiva. Společnost American Appraisal získala velké zkušenosti s alokacemi ceny při podnikových kombinacích, když pracovala pro společnosti kótované na evropském kapitálovém trhu i pro společnosti kótované na SEC. Vzhledem ke striktním požadavkům na nezávislost, která je pro kótované společnosti po celém světě vyžadována, nesmí tuto oceňovací službu vykonávat auditoři. Společnost American Appraisal je doporučována auditorskými společnostmi 'Big 4', jimž pravidla pro nezávislost neumožňují se na těchto oceňovacích službách podílet. Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

7 Leading / Thinking / Performing Transakční poradenství Konkurenční prostředí je tvrdé. Je na Vás vyvíjen enormní tlak. Nezáleží na tom, co v budoucnu zamýšlíte, zda fúzi, koupi, prodej podniku anebo finanční restrukturalizaci. Významné obchodní transakce s sebou nesou rizika i šance na úspěch. American Appraisal Vám může pomoci řídit a minimalizovat rizika spojená s těmito transakcemi. S pomocí naší objektivní analýzy budete vybaveni informacemi, které byste jinde získávali jen velmi obtížně. Naše služby v oblasti podnikových kombinací zahrnují: Předtransakční služby American Appraisal nabízí zjištění hodnoty pro subjekty, které se transakce účastní, ve vazbě na Due Diligence, cenová jednání, finanční plány, strategické možnosti a zohlednění daňových aspektů transakce. Tyto transakce jsou fúze a nákup podniku, Joint Ventures a prodeje kapitálového majetku a u nich je důležité vzít v úvahu všechny hodnotové vlivy. Na rozdíl od investičních bank, které se na těchto transakcích bezprostředně podílejí, není American Appraisal v žádném střetu zájmů. Naše služby v této oblasti zahrnují: Provedení Due Diligence jak pro stranu prodávajícího, tak pro stranu kupujícího Identifikace kritických hodnotových kritérií pro zpracování akčního plánu tak, aby bylo v rámci transakce dosaženo co možná nejlepší hodnoty Nezávislé ocenění podniku pro stanovení ceny jednotlivých prodávaných obchodních podílů Doporučení, která kupujícím ukážou skrytou hodnotu nakupovaného subjektu a synergické efekty, kterých bude dosaženo realizací nákupu Podpora prodávajícího v jistotě, že prodejní cena odpovídá hodnotě celého prodávaného subjektu nebo hodnotě jeho majetku Vyjádření stanoviska nestrannosti a vzájemné výhodnosti (Fairness Opinions) a vydání zpráv o zvýšení kapitálu nepeněžními vklady, s ohledem na kupní cenu nabízených podílů V případech, že jsou v rámci transakce akcie převáděny na management, nabízíme naši podporu pro strukturalizaci operace a ocenění Stanovisko k procesu stanovení ceny, aby mohli vlastníci zvážit finanční dopady transakce Podnikové plánování a finanční modely Podpora při určování dosažitelné hodnoty neefektivně využívaného nehmotného majetku Služby po uskutečnění transakce V předtransakčním Due Diligence provádíme pro klienty nezávislou identifikaci možnosti a rizika budoucího vývoje. V okamžiku realizace transakce nabízí American Appraisal svým klientům další pomoc při využití možností a odstranění problémů, které byly zjištěny v rámci předtransakčního procesu.

8 Služby v oblasti podnikových financí Nejsme auditoři, brokeři ani zprostředkovatelé. Jsme nezávislá společnost, jednoznačně zaměřená na uspokojení Vašich potřeb. Provádíme nestranné, odborné ocenění a služby s ním související. American Appraisal se opírá o zkušenosti v celé společnosti, o celosvětovou síť a absolutní nezávislost, podpořenou schopností jednotlivých pracovníků v oblasti podnikových financí (Corporate Finance), aby Vám mohla nabídnout služby v následujících oblastech: Obrana proti převzetí - preventivní práce, která se spoléhá na vlastní strategické plánování nebo na veřejně dostupné informace Fúze a akvizice - oceňování - poradenství v tématech, která souvisejí s oceňováním, a to jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího Finanční modelování - obchodní plány hrají hlavní roli při finančních transakcích a strategickém plánování Vyhledání investora - počínaje prvotní strategickou analýzou a účastí na celém procesu transakce konče Podpora podnikům a investičním fondům při Due Diligence - velmi dobře známe speciální požadavky a očekávání těchto investorů Naše služby v oblasti podnikových transakcí jsou následující: Ocenění podniku Podílové odměňování Financování Podnikové plánování a finanční modelování Stanovisko solventnosti Transferové ceny (Transfer Pricing) Ocenění nehmotného majetku Stroje a zařízení Předtransakční služby Následné služby po transakcích Služby v oblasti podnikových financí Management dlouhodobého majetku Leasing a strukturované financování Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

9 Leading / Thinking / Performing Správa dlouhodobého majetku Dlouhodobá aktiva často představují největší položku v rozvaze. Reprezentují dlouhodobý hmotný majetek včetně pozemků, staveb, budov, strojů, zařízení, vozidel, vybavení, příslušenství a zařízení, které společnost využívá k výrobě produktů nebo poskytování služeb a řízení provozu společnosti. American Appraisal podporuje svoje klienty ve všech fázích správy průmyslového i komerčního investičního majetku počínaje plánováním a investicemi přes běžnou správu až po obměnu a prodej. Úspěšný vývoj a správa dlouhodobého majetku je klíčovým faktorem a konkurenční výhodou pro naše klienty. Naše služba umožňuje maximalizaci výnosů ze všech druhů majetku. Správa majetku V rámci procesu správy majetku podporujeme naše klienty službami při strategickém řízení a správě fixních aktiv. Koncentrujeme se přitom na cash-flow související s majetkem, abychom pomohli ve střednědobém a dlouhodobém strategickém rozhodování o jeho nákupu nebo prodeji. Outsourcing evidence dlouhodobého majetku Outsourcing evidence dlouhodobého majetku zahrnuje prověření, sestavení a pravidelnou aktualizaci evidence dlouhodobého majetku klientů pro zajištění jejich kompletnosti a správnosti. Přesná evidence majetku je rovněž důležitá z pohledu risk managementu. Jde o analýzu cenového vývoje prováděnou na roční bázi aktualizace cen znovupořízení, kterou je nutné aplikovat v souvislosti s pojišťovací smlouvou. Tato služba zahrnuje rovněž stanovení případného zvýšení reprodukční hodnoty majetku na základě trendů a koeficientů nárůstu cen pro náhradu v případě pojistné události.

10 Oceňovací služby Pojištění a risk management Pro úspěšnou akvizici nebo společný podnik (Joint Venture) je nutné znát, jakou hodnotu má hmotný a nehmotný majetek nyní a jakou hodnotu bude mít v budoucnosti. Naše oceňovací studie a analýzy slouží jako podpora plánovacího a rozhodovacího procesu při transakcích. Naše zprávy a znalecké posudky jsou vypracovány tak, že odpovídají mezinárodním oceňovacím standardům, kterými se řídí investoři, státní orgány, banky, auditoři a burzy na celém světě. Vedle bezkonkurenčních zkušeností disponují naši lidé praktickými znalostmi o nejužívanějších účetních softwarech a jsou experty v účtování o investičním majetku dle českých daňových předpisů, IFRS, US-GAAP i v různých daňových úpravách. Leasing a strukturované financování Oceňování leasingu je komplexní a rychle se rozvíjející oblastí, která vyžaduje odbornou zkušenost v re-marketingu výrobních zařízení a průmyslových technologií, stejně jako v daňových a účetních strukturách. Našimi klienty v oblasti leasingu jsou poskytovatelé i příjemci leasingu, úvěrující společnosti, správci majetku, správci transakcí, daňoví poradci i právníci. Naši specialisté úzce spolupracují s těmito odborníky na zajištění úspěšného strukturování leasingové investice, správě leasingového portfolia, prodeji majetku při ukončení leasingu, stejně jako při poradenství spojeném s těmito službami. Dostatečná výše pojistného krytí je pro naše klienty životně důležitá. Určujeme precizní hodnoty majetku, aby klienti měli odpovídající pojistné krytí pro případ pojistné události bez toho, aby museli nést zvýšené náklady na zbytečně vysoké pojistné. Aby dostal klient a jeho pojistitel vše potřebné, spolupracujeme úzce s pojišťovacími makléři. Naše zprávy jsou sestavovány na efektivní a racionální bázi a slouží rovněž při rozhodnutích o obnovách pojištění, analýze rizik a strukturovaném pojistném krytí a k dalším účelům. Jak Vám můžeme pomoci American Appraisal je vedoucí nezávislou světovou konzultační společností. Globální propojení nám umožňuje provádět profesionální a nezávislou poradenskou činnost jak pro nadnárodní, tak pro vedoucí středně velké společnosti, stejně jako pro rychle rostoucí nové podniky. Jako firma máme bohaté zkušenosti v pomoci klientům čelit výzvám ve správě jejich dlouhodobého majetku jak ve střední Evropě, tak na mezinárodní úrovni. Naše služby jsou vyjmenovány, ale nejsou limitovány následujícím výčtem: Správa majetku: - osobní inspekce majetku - studie proveditelnosti - technická Due Diligence - restrukturalizace majetku - přesun majetku - příprava business plánu - výpočet rentability - investiční analýzy včetně ocenění majetku zákazníka - pomoc v celkovém vývoji a implementaci plánu správy majetku - odhad nákladů v životním cyklu majetku

11 Outsourcing evidence dlouhodobého majetku: - ověřovací studie majetku - studie snížení hodnoty majetku - retrospektivní rozpočtová studie - aktualizace stávajících záznamů o majetku - sjednocení údajů mezi fyzickým stavem a stávajícími záznamy o majetku - vypracování studie nákladů na nahrazení majetku pro jeho pojištění a plánování - posouzení vývoje výstavby pro příslušnou kapitalizaci a kapitálové nároky - posouzení majetkové kapitalizace a odpisové politiky - ohodnocení příslušných nájemních smluv a identifikace možných ekonomických zhodnocení Oceňovací služby: - alokace kupní ceny pro daň z příjmu a finanční výkaznictví - oceňování pro koupi a likvidaci aktiv - technické Due Diligence před pořízením - posouzení synergií - ocenění v konkurzu - ocenění pro zajištění financování Leasing a strukturované financování: - vyhodnocení leasingových podmínek - ohodnocení komplexního pronájmu společnosti - ocenění nemovitého majetku - studie a ocenění leasingu strojů a zařízení - ocenění leasingového portfolia - posouzení tržních podmínek obnovy - odhad residuální hodnoty a křivek stáří/hodnota Pojištění a risk management: - ocenění hodnot pro pojištění - odhad ztrát, podpora při stanovení škod - odhady MPL (nejvyšší možná ztráta) a EML (odhadovaná nejvyšší ztráta) - analýza ztrát z výpadku výroby - odhady nákladů na náhradu funkční replikou - podnikový risk management

12 Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

13 Leading / Thinking / Performing Management Risk Management Transakce ve skupině Transfer Pricing Pro management a statutární orgány společností působících v rámci tuzemských i nadnárodních skupin jsme připravili program, který napomůže identifikovat a omezit potenciální rizika vyplývající z transakcí ve skupině, a to jak rizika podnikatelská, tak rizika osobní. Na rozdíl od běžné praxe v rozvinutých ekonomikách, kde transakce ve skupině definuje management a jejich konformitu s účetními a daňovými předpisy stvrzuje auditor a daňový poradce, je v České republice tato oblast upravena 196a obchodního zákoníku. To přináší určitá specifika a povinnosti pro management a statutární orgány společnosti prakticky při jakékoliv transakci ve skupině prodejích majetkových podílů, fixních aktiv, půjčkách, cash-poolingu, ručení za úvěry, pronájmech majetku, ale i při běžném obchodním styku v rámci subdodavatelských vztahů apod. Co Vám můžeme nabídnout 1. Nabízíme nezávaznou bezplatnou úvodní analýzu konformity hlavních aspektů současných i historických podnikových transakcí s 196a odst. 3 obch. zák. 2. Informování managementu společnosti o výsledcích úvodní analýzy v následujících úrovních: i. Nezávazné verbální sdělení výsledků a doporučení bezplatně ii. Písemné sdělení výsledků a doporučení (Management Comfort Letter) s úhradou části nákladů na úvodní analýzu iii. Nezávazná nabídka provedení ocenění a dalších služeb u vytipovaných druhů majetku v návaznosti na provedenou úvodní analýzu Získejte komfort dokonalejší znalosti reálné situace svého podniku a omezte na minimum rizika, kterým jste osobně vystaveni, s minimem vynaložených nákladů.

14 Chceme Vás upozornit Osobní odpovědnost statutárních orgánů a managementu vyplývá ze zákona. Z charakteru transakcí ve skupině a Transfer Pricing problematiky je zřejmé, že vzniklé škody a související odpovědnost mohou být významné. Nenaplnění požadavků 196a odst. 3 obch. zák. při transakcích ve skupině je kvalifikováno jako neplatnost transakce od samého počátku. Majetkoprávní a daňové následky jsou zde zřejmé. Zajištění naplnění požadavků obchodního zákoníku je plně v kompetenci a odpovědnosti managementu. Této odpovědnosti nezbavuje ani provedený audit a z praxe známe případy, kdy ani audit renomovanou společností neupozornil management na nedostatky. Na základě informací poskytnutých společností dle relativně jednoduchého informačního dotazníku provedeme nezávaznou a bezplatnou úvodní analýzu aspektů podnikových transakcí v kontextu naplnění požadavků 196a, odst. 3, obch. zák., které představují jedny z hlavních aspektů odpovědnosti managementu při správě cizího majetku a zajištění průkazné daňové dokumentace. Získané informace a výsledky analýzy budeme prezentovat ústně nebo písemně dle zvoleného schématu přímo kompetentním manažerům, spolu s nezávaznou nabídkou na řešení identifikovaných problémů, pokud nějaké budou. V případě potvrzení naší nabídky vypracujeme analýzy, ocenění a posudky nezbytné pro účely dle 196a odst. 3 obch. zák. Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

15 Leading / Thinking / Performing Management Risk Management Pojištění Pro klienty zejména z oblasti průmyslu, společnosti spravující významný majetek a klienty pojišťovacích brokerů jsme připravili program Management Risk Management omezující významně osobní rizika manažerů a statutárních orgánů: Co Vám můžeme nabídnout 1. Provedení předběžné analýzy pojistných hodnot s minimalizací vstupních nákladů 2. Informování managementu nebo statutárních orgánů společnosti o výsledcích úvodní analýzy v následujících úrovních dle Vašeho výběru: i. Nezávazné verbální sdělení výsledků a doporučení bezplatně ii. Písemné sdělení výsledků a doporučení (Management Comfort Letter) s úhradou části nákladů na úvodní analýzu iii. Nezávazná nabídka provedení ocenění a dalších služeb u vytipovaných druhů majetku v návaznosti na provedenou úvodní analýzu iv. Na základě našich zkušeností a informací získaných z předchozích kroků navrhneme ve spolupráci s pojišťovacím brokerem harmonogram a způsob periodických kontrol pojistných částek v závislosti na charakteru pojištěného majetku*. *V této souvislosti je nutné si uvědomit, že v řadě podniků pojistné částky mohou významně záviset a měnit se s objemem výroby (vliv na stav zásob), s významnějším kolísáním kurzu koruny (vliv na reprodukční cenu prakticky veškerého importovaného majetku) apod. Získejte komfort dokonalejší znalosti reálné situace svého podniku a omezte na minimum rizika, kterým jste osobně vystaveni, s minimem vynaložených nákladů.

16 Chceme Vás upozornit Osobní odpovědnost statutárních orgánů a managementu vyplývá ze zákona. Z charakteru pojistné problematiky je zřejmé, že vzniklé škody a související odpovědnost mohou být významné. Nesprávně stanovené pojistné hodnoty mohou vést k podpojištění a odmítnutí pojistitelů plnit v plné výši v případě významnějších škod. Stanovení pojistných hodnot je plně v kompetenci a odpovědnosti managementu. V současném turbulentním ekonomickém prostředí se navíc pojistné částky mohou významně měnit i v krátkých časových horizontech. Na základě informací poskytnutých společností dle relativně jednoduchého informačního dotazníku provedeme nezávaznou a bezplatnou úvodní analýzu pojistných hodnot majetku, které představují jedny z hlavních aspektů odpovědnosti managementu při správě cizího majetku. Získané informace a výsledky analýzy budeme prezentovat ústně nebo písemně dle zvoleného schématu přímo kompetentním manažerům, spolu s nezávaznou nabídkou na řešení identifikovaných problémů, pokud budou identifikovány. V případě potvrzení naší nabídky vypracujeme ocenění a zprávu pro pojištění na základě analýzy majetku společnosti. V případě zájmu dále zpracujeme doporučené harmonogramy a variantní modely/řešení podle druhu uzavíraných pojistných smluv a charakteru pojišťovaného majetku (zásoby, dlouhodobý majetek, objem produkce apod.). Domluvte si s námi nezávaznou obchodní schůzku. Ze širokého portfolia našich služeb pro Vás vybereme služby šité na míru právě Vám a Vašim aktuálním potřebám. Naši konzultanti Vás podpoří na celém světě, abyste mohli maximalizovat výnosy ze svých investic s minimalizací souvisejících rizik. Poznámky: American Appraisal s.r.o. Tel.: Fax: Lomnického 1705/ Praha 4 / Česká republika

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH I. Zpráva nezávislého auditora... 5 II. Informace o Společnosti... 11 III. Nekonsolidované finanční výkazy podle IFRS... 19 IV. Příloha k účetní závěrce dle IFRS... 29 V. Zpráva

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více