POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ"

Transkript

1 XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE , Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů Editoři: PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (1,2, 3), Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (1,2) (1) Výbor Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP (2) Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (3) Geriatrická klinika 1.Lékařské fakulty UK v Praze

2 Vydavatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (v roce 2014 vydáno ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP) Vydání: I., červen 2014 Editoři: PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1,2,3), Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (1,2) Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP (1), Katedra sociální klinické farmacie FaF UK (2), Geriatrická klinika1.lf UK Praha (3)

3 Vážení kolegové, polyfarmakoterapie u geriatrických nemocných je v současné době závažným problémem, zejména u polymorbidních křehkých seniorů, kde bývá provázena častými komplikacemi. S častějšímu výskytu polyfarmakoterapie přispívá nejen vysoká polymorbidita ve stáří, ale mnohdy i neracionální indikace léků, řetězení polékových reakcí, nadměrné dávkování některých léčiv u pacientů se změněnými funkcemi eliminačních orgánů, popř. s dalšími farmakologickými změnami, komplikovaný management léčby a další faktory. Racionálnější přístupy při zachování požadované účinnosti a bezpečnosti lékového režimu vyžadují komplexní zhodnocení lékového režimu s ohledem na známé klinické a laboratorní výsledky pacienta, posouzení rizik farmakoterapie a spolupráci více odborníků- klinických farmaceutů, geriatrů, ostatních lékařů, farmaceutů, sester, atd. V tomto směru vnímáme jako podstatný krok organizaci společné akce na téma Polyfarmakoterapie ve stáří pod záštitou dvou odborných společností reprezentujících dlouhou tradici vývoje oborů klinická farmacie a geriatrie v ČR- Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti J.E.Purkyně a České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP. Naši dosavadní spolupráci plánujeme posilovat na rovině klinické i vědecko-výzkumné, mj. i organizací dalších společných akcí a projektů. Zveme Vás srdečně na tyto již XVIII. Pracovní dny klinické farmacie, na kterých se tentokrát společně podílejí kliničtí farmaceuté a geriatři. Současně se těšíme na shledání na dalších navazujících akcích, workshopech a při realizaci výzkumných aktivit, kterými budeme dále posilovat spolupráci klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a ostatních zdravotnických pracovníků. Za organizační výbor PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

4 XVIII. Pracovní dny klinické farmacie na téma Polyfarmakoterapie ve stáří- možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů pořádané ve spolupráci Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP dne , 9-15 hod Praha, Lékařský dům- hlavní sál, Sokolská 31, Praha 2 Organizační výbor: PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

5 Odborný program Uvítání účastníků, čestných hostí PharmDr. Daniela Fialová, PhD, Výbor Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. předseda Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, Universita Karlova v Praze afakultní nemocnice, Hradec Králové Význam a možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. MUDr. Hana Matějovská- Kubešová, CSc. předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Diskuse Význam a možnosti spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a farmaceutů v racionální farmakoterapii ve stáří BLOK I. Spolupráce klinických farmacetů, farmaceutů a geriatrů v řešení polyfarmakoterapie a polékových reakcí Předsedající: PharmDr. Petra Matoulková, PhD., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha Polyfarmakoterapie ve stáří- epidemiologické a klinické aspekty PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze Diskuse Přestávka Polyfarmakoterapie ve stáří- řetězení polékových reakcí, expertní kritéria, význam spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů

6 BLOK II. Racionální polyfarmakoterapie u seniorů s metabolickým syndromem Předsedající: PharmDr. Pavel Grodza, Veřejná lékárna Panacea, Příbor Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Geriatrický pacient s metabolickým syndromem v péči praktického lékařespecifika diagnostických kritérií, komplikací, možnosti interdisciplinární spolupráce s farmaceuty PharmDr. Martin Doseděl, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze Diskuse Přestávka Racionální intervence farmaceutů u seniorů s metabolickým syndromem BLOK III. Racionální polyfarmakoterapie u seniorů s kognitivními dysfunkcemi Předsedající: PharmDr. Marie Zajícová, Nemocniční lékárna, Opava MUDr. Šnajdrová Zuzana Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Ambulantní geriatrický pacient, kognitivní dysfunce a racionální farmakoterapie- možnosti interdisciplinární spolupráce Mgr. Pavla Lerchová Gerontologické centrum a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Polyfarmakoterapie a polékové kognitivní dysfunkce- intervence klinického farmaceuta Diskuse Přestávka

7 BLOK IV. Polyfarmakoterapie ve stáří v klinických kazuistikách Předsedající: PharmDr. Milada Halačová, PhD, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha prim. MUDr. Božena Jurašková, DrSc. Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice Hradec Králové Polyfarmakoterapie u geriatrických nemocných v klinických kazuistikách z pohledu geriatra Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Baťi, Zlín Polyfarmakoterapie seniora- kazuistika z pohledu klinického farmaceuta Závěrečná diskuse Interaktivní workshop lektorů projektu IDS

8 Význam a možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Vedoucí katedry sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova v Praze klinický farmaceut Fakultní nemocnice Hradec Králové Senioři jsou nehomogenní skupinou s rozdílným vlivem stárnutí na jejich organismus, s rozdílnou mírou nemocnosti a rozdílným počtem léků. Je to skupina, ve které jsou jak křehcí senioři, kteří vyžadují významnou pomoc, tak samostatní senioři, kteří jsou pohybliví, dokáží se o sebe postarat a mohou užívat i relativně málo léků. Nelze říci, že se jedná o homogenní skupinu s určitými specifiky při volbě, kontrole a hodnocení farmakoterapie, přesto v této skupině musíme si být více vědomi různých rizik, které může farmakoterapie vedle prospěšnosti také způsobit. Péče o tuto skupinu pacientů je významnou výzvou pro zdravotníky, protože starších pacientů přibývá. Cílem racionální farmakoterapie je zvýšit efektivitu léčby ve farmaceutické péči nazýváme tento přístup maximalizací účinku - to je dosažení cíle léčby choroby (obvykle určenou geriatrem či jiným ošetřujícím lékařem). Cílem je i snižovat rizika farmakoterapie- tj. minimalizovat rizika farmakoterapie. Tato činnost musí být multidisciplinární a měla by vzájemně spojovat geriatry (kteří mají klinické zkušenosti s indikací léčiv seniorům), klinické farmaceuty (kteří jsou dobře cvičeni v řešení lékových problémů, jsou v úzkém kontaktu s jinými klinickými pracovníky a mají přístup k dokumentaci pacienta) a pak lékárníky, kteří s mnoha seniory jsou v častějším kontaktu než další zmiňovaní pracovníci, nabízejí jim samoléčbu, konzultace k farmakoterapii a jsou i posledním článkem v řetězci zdravotnických pracovníků, se kterými se pacient setká v procesu od stanovení diagnózy, vyšetření až po předepsání a vydání léčiva. Proto se musí všechny skupiny zdravotnických pacientů pečující o shodného pacienta vzájemně podporovat a při spolupráci dosahovat stejných cílů léčby, mimo jiné i co nejvíce účinnou a bezpečnou léčbou, která zároveň bude i nákladově efektivní. Tyto pracovní dny by měly přispět k výše zmiňovaným snahám. Péče o pacienta neznamená otrocky využívat explicitních kritérií nevhodné léčby (např. Beersova kritéria), poukazovat na otrocký výčet lékových interakcí a starat se pouze o to, aby každý příznak nemoci byl ihned léčen. S velkou pravděpodobností u těchto pacientů přehlédneme, že nežádoucí účinek (jinak snadno řešitelný) je maskován polymorbidním nebo předpokládaným polymorbidním stavem a tak zvyšujeme počet léčiv, kterými je senior exponován. To není klinická farmacie. Stejně jako není klinická farmacii znalost pouze farmakologie a do revize farmakoterapie aplikovat pouze dimenzi účinné látky, dávkového režimu a farmakokinetiky léčiva, ale ne dimenzi zdravotního stavu pacienta, času a komplexního přístupu. Dimenze času je pro seniora velmi důležitá- jak rychle dosahovat cílů, jak dlouho exponovat pacienta léky, kdy očekávat různé efekty léčby. Včas aplikovat paliativní léčbu je také velké umění.

9 Zde je nutno využít oboustranných zkušeností s tím, co je a co není klinicky relevantní pro určitého pacienta. Farmaceuté využívají algoritmus identifikace a managementu lékových problémů (např. algorytmus SAZE, ve kterém je obsažen postup minimalizace rizik farmakoterapie). Geriatři monitorují klinických stav pacienta, jsou schopni doporučit i další terapeutické metody ke zlepšení zdravotního stavu, využít empirických zkušeností s léčbou. Věříme, že se podaří na tomto odborném setkání některé otázky vzájemné spolupráce otevřít a diskutovat je.

10 Význam a možnosti spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a farmaceutů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. MUDr. Hana Matějovská- Kubešová, CSc. předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Prodlužující se délka života znamená u většiny starších nemocných větší počet chorob léčených více medikamenty s vyšší pravděpodobností lékových interakcí a nežádoucích vedlejších účinků. K této skutečnosti přistupují další nepříznivé vlivy jako je klesající compliance staršího nemocného, změny farmakokinetiky a farmakodynamiky léků, vliv reklamy, sousedů, atd. Významným, ale opomíjeným jevem je nákup volně prodejných léků a potravních doplňků, které mohou významným způsobem modifikovat efekt léčebného schématu ordinovaného lékařem. Dalším problémem je zvláště ve velkých městech putování nemocných po odborných ambulancích bez doporučení a tudíž bez vědomí jejich praktického lékaře. Medikace ordinovaná jednotlivými specialisty je poté nemocným užívána bez vzájemné koordinace a dochází ke zdvojování, ztrojování užití generik. Za této komplikované situace je velmi cenná role farmaceuta a klinického farmaceuta nejen jako poradce, ale i jako nezastupitelného článku v systému racionálního a bezpečného užití léčiv a v nastavení racionálního terapeutického schématu pro konkrétního nemocného.

11 Polyfarmakoterapie ve stáří epidemiologické a klinické aspekty Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. (1), PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1, 2) Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha (1), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze (2) Typická polymorbidita (multimorbidita) seniorů a kombinovaná léčba řady chronických chorob doporučená na základě vědeckých důkazů a doporučení odborných společností vedou ke zvyšujícímu se počtu užívaných léků. Přes prokázaný přínos kombinované léčby (např. hypertenze, diabetu, srdečního selhání nebo osteoporózy) zvyšuje současné užívání většího počtu léčiv riziko lékových interakcí, interakcí lék-nemoc i celkové riziko nežádoucích lékových reakcí (v případě užívání 8 a více léků je riziko nežádoucí lékové reakce téměř 100%!). V oblasti polyfarmakoterapie (anglicky polypharmacy nebo též multiple medication use v češtině polymedikace ) nepanuje terminologická jednota. Pro hodnocení polyfarmakoterapie je třeba jednotné definice, která však v literatuře chybí. Jako polyfarmakoterapie je definováno současné užívání většího počtu léčiv, dle některých údajů více než 6, nebo 8 či 10, užívání více než 10 léků se někdy označuje jako excesivní polyfarmakoterapie. Jiní autoři definují polyfarmakoterapii jako podávání léčiva/léčiv bez jasné indikace, duplicitní medikaci nebo podávání zbytných či nevhodných léčiv a v tomto případě je konotace termínu negativní (v českém písemnictví je pro tyto situace užívaný termín polypragmazie). Objevuje se např. i termín hyperfarmakoterapie (Bushardt et al. Clin Interv Aging 2008) nebo termín komplexní lékový režim (complex drug regimen), který však může znamenat i složitý lékový režim s podáním různých léků několikrát denně. V práci budeme prezentovat výsledky výzkumu ve studii SHELTER, kde byla sledována prevalence polyfarmakoterapie (10 a více léků) u více než 4000 pacientů v zařízeních dlouhodobé péče. Polyfarmakoterapie byla zaznamenána u 24.3% pacientů (v rozmezí 8.8% v Itálii po 56.7% ve Finsku), v České republice byla zjištěna u 25,2% pacientů (obrázek 1). Častěji se polyfarmakoterapie vyskytla u pacientů s depresí, bolestí, dušností, korelovala též s počtem chorob. Méně častá byla polyfarmakoterapie u starých pacientů (OR na každou dekádu 0.87; 95% CI ) a pacientů s demencí (OR 0.74; 95% CI pro mírnou demenci; OR 0.72; 95% CI pro těžkou demenci). Ani v případě pacientů s pokročilou demencí (N=822) a omezenou délkou přežití hodnocenou skórem ADEPT nedošlo k redukci polyfarmakoterapie. Excesivní polyfarmakoterapii jsme zaznamenali u 13,6% dementních nemocných bez omezené délky přežití a u 15,4% nemocných s omezeným přežitím. Polyfarmakoterapie u pacientů s omezenou délkou přežití zvýšila sledovanou jednoroční mortalitu více než dvojnásobně (HR=2.25, 95% CI ). Z této studie vyplynulo, že lékaři nepřizpůsobují preskripci očekávanému přežití (respektive paliativnímu, symptomatickému režimu), přestože nadměrná

12 preskripce neprodlužuje, ale naopak zkracuje přežití u pacientů s demencí. Podobné nálezy však prokázala také americká studie (Tija et al., JAGS 2010) Vědecké studie na podporu redukce užívaných léků jsou velmi sporé. V loňském roce byla publikována analýza celkem 11 nalezených studií, analyzujících efekt vysazení léčiv ve 4 klinických situacích: u opakujících se pádů (7 studií), u delíria (žádná studie), kognitivních poruch a u terminálních pacientů (2 studie). Byl potvrzen přínos vysazení psychofarmak na výskyt pádů a vysazení psychofarmak a celkové redukce polyfarmakoterapie na zlepšení kognitivní poruchy (van der Cammen et al., Drugs Aging 2013). Pro klinickou praxi pak doporučujeme několikastupňový model posouzení pacienta s užíváním většího počtu léků a jejich možné redukce: doporučujeme se nejprve se zaměřit na absolutní počet léků s ohledem na indikaci a účinnost, dále na léčiva nevhodná u seniorů s využitím některých standardizovaných explicitních kritérií (např. Beersova nebo STOPP kritéria), v dalším kroku revidujeme léčiva s potenciálními nežádoucími účinky, navrhneme optimalizaci/zjednodušení lékového režimu s ohledem na klinický stav, prognózu a lab. výsledky pacienta. Významné je i optimalizovat počet předepisujících lékařů, jeden obvykle praktický lékař provádí pravidelnou revizi veškeré medikace, kterou pacient užívá. Vhodné je vyzvedávat léky v jedné lékárně. V případě potřeby je možná konzultace účinnosti a bezpečnosti lékového režimu s klinickým farmaceutem. Obrázek 1 Prevalence polyfarmakoterapie a excesivní polyfarmakoterapie ve studii SHELTER (N=4023)

13 Polyfarmakoterapie ve stáří- řetězení polékových reakcí, expertní kritéria, význam spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1,2), Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. (1) Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha (1), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze, Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP (2) Demografické prognózy v evropských zemích poukazují na stárnutí evropské populace a exponenciálně se zvyšující zastoupení seniorů. V Evropě se očekává, že počet seniorů ve věku 65 let dosáhne v roce 2060 jedné třetiny z předpokládaného celkového počtu 517 milionů obyvatel. V České republice očekáváme nárůst zastoupení seniorů na 1/3 v roce Mnohé studie potvrzují, že polyfarmakoterapie je častým fenoménem provázejícím lékovou preskripci ve stáří s mnoha závažnými důsledky, které se promítají v nárůstu nevhodné preskripce, častých polékových reakcích, nesoběstačnosti seniorů, rostoucí morbiditě, mortalitě i vyšších nákladech na zdravotně-sociální péči. Více jak 60% akutně hospitalizovaných starých nemocných v evropských zemích užívá 5 a více léků. V domácí péči zastoupení seniorů s polyfarmakoterapií dále roste. Dle evropské studie ADHOC (Aged in Home Care, 5. rámcový program Evropské komise, ) bylo užití 9 a více léků v souboru 2707 seniorů z 8 evropských zemí zdokumentováno u 22 % pacientů. Ve 4 evropských zemích prevalence převyšovala 20%, a to ve Finsku (Helsinki- 41%), České republice (Praha- 39%), na Islandu (Reykjavik- 32%) a ve Velké Británii (Mainford- Ashord- 20%). ADHOC studie potvrdila kumulaci rizikových faktorů nevhodné preskripce u pacientů užívajících násobné lékové režimy, časté předepisování účinných látek farmakologicky nevhodných ve stáří (20% nemocných), rizikovou noncompliance a další rizika farmakoterapie. Nejen vysoká polyfarmakoterapie, ale i vyšší polymorbidita ve stáří, nekontrolované užití volně prodejných léčiv, častá dostupnost ve stáří problematických lékových alternativ, nedostatečná aplikace farmakologických znalostí v klinické praxi, indikační schémata zaměřená na léčbu jednotlivých onemocnění, ne na komplexní farmakoterapeutický management (zohlednění individuální farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv, funkčních schopností nemocného, geriatrické křehkosti, prognózy, cílů léčby, lékové compliance, atd.) všechny tyto faktory přispívají k častým chybám v geriatrické farmakoterapii. Racionální předepisování léků ve stáří vyžaduje komplexní přístup a systémová opatření k minimalizaci lékových rizik a chyb. Jednou z velmi významných cest je i zapojení klinických farmaceutů schopných využívat specifické geriatrické znalosti v činnostech souvisejících s nastavením racionálních lékových režimů a dlouhodobou kontrolou jejich účinnosti a bezpečnosti.

14 V řadě zemí byla v posledních deseti letech publikována explicitní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Vznik těchto kritérií podnítila snaha v základním nastavení racionalizovat předepisování léků u geriatrických nemocných a rozšířit znalosti o základních chybách v geriatrické lékové preskripci (z pohledu volby léčiva a interakcí lék-nemoc). Explicitní kritéria obvykle shrnují doporučení týkající se volby vhodného léčiva v rámci lékové skupiny (s ohledem na farmakologické změny provázející stárnutí a odlišné farmakologické a farmakoepidemiologické vlastnosti dostupných lékových alternativ), volby vhodné geriatrické dávky (na podkladě evidencí o dostatečné účinnosti a vyšší bezpečnosti nízkodávkových lékových režimů), informace o častých interakcích léknemoc, které mohou zvyšovat prevalenci nebo zhoršovat průběh geriatrických symptomů/syndromů (orthostatických hypotenzí, pádů, demencí, depresí, Parkinsonovy choroby, ) a další komplikace geriatrické farmakoterapie. Postatné je doplnit posouzení lékové anamnézy i implicitními nástroji hodnocení lékového režimu. V rámci 5-letého grantu byla naším týmem vytvořena a- po posouzení dalšími klinickými experty- publikována v letech národní expertní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří (viz článek v příloze tohoto sborníku). Kritéria mají napomoci odhalení a řešení základních preskripčních problémů u geriatrických nemocných. Publikovaná expertní kritéria budou v následujících měsících pilotována v národních studiích v akutní geriatrické péči a ambulantní péči při vzájemné spolupráci ČGGS, Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP, výzkumné platformy klinické farmacie pod Katedrou sociální a klinické farmacie FaF UK a Geriatrické kliniky 1.Lékařské fakulty UK v Praze. Zveme kolegy, kteří mají zájem se zapojit ve svých zdravotnických zařízeních do hodnocení v různých regionech ČR, aby se registrovali k účasti (na u: nebo ). Plánujeme posilovat společné akce klinických farmaceutů a geriatrů s cílem dále rozvíjet úzkou mezioborovou spolupráci. Kvalifikované posouzení lékového režimu ve stáří vyžaduje hlubší odborné znalosti racionální geriatrické famakoterapie, častých nežádoucích účinků provázejících podávání léků, specifické dávkovací režimy aplikované u seniorů, znalost expertních kritérií nevhodných léčiv, interakcí lék-nemoc a preskripčních kaskád a podmínek, za kterých jsou tyto polékové problémy klinicky významné. Dle zkušeností klinických farmaceutů je třeba spojit v kvalitní péči o pacienta znalosti klinické farmacie a znalosti geriatrie. Prezentace kromě základních přístupů a preskripčních problémů u pacientů s polyfarmakoterapií představí i vybrané výsledky evropských projektů týkajících se nevhodného předepisování léčiv ve stáří, ve kterých byla zapojena Česká republika jako jedna z participujících zemí. Prezentovány budou některé výsledky studie ADHOC (Aged in Home Care, 5. rámcový program Evropské komise, ), SHELTER (Services and Health for Elderly in Long TERm care,7.rámcový program Evropské komise, ) a PREDICT (Increasing the PaRticipation of ElDerly In Clinical Trials, 7.rámcový program Evropské komise, ). Prezentace podpoří další spolupráci klinických farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří v České republice.

15 Geriatrický pacient s metabolickým syndromem v péči praktického lékaře- specifika diagnostických kritérií, komplikací, možnosti interdisciplinární spolupráce s farmaceuty Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Nepříznivého vlivu kombinace vysokého krevního tlaku, poruchy metabolismu lipidů, nadváhy, obezity a dny na další vývoj celkového zdravotního stavu nemocných zvláště ve smyslu urychlení rozvoje aterosklerotického postižení a zvýšení kardiovaskulární morbidity i mortality si klinici všímali již před desetiletími. Reavenův syndrom či syndrom X či Kaplanův smrtící kvartet je možno v literatuře zachytit již od poloviny minulého století. Další užívaná synonyma jsou aterotrombogenní syndrom, metabolický kardiovaskulární syndrom, syndrom inzulinové resistence. S prodlužující se délkou života, ale také s rozvojem nových léčebných metod umožňujících překonat některá ze závažných vaskulárních postižení nabývá řešení metabolického syndromu na významu právě z hlediska předcházení těm typům postižení, která současná míra poznání ještě řešit nedovoluje a která mají zásadní negativní vliv na soběstačnost a celkovou kvalitu života seniorů. Definice metabolického syndromu se postupně vyvíjela implementací výsledků jednotlivých studií hodnotících význam jednotlivých složek metabolického syndromu od spíše skupinového označení jednotlivých složek (dyslipidémie, obezita) po zcela přesná číselně vyjádřená kritéria, užívaná v současné době. Každá složka metabolického syndromu představuje určitý mechanismus poškození, přičemž jednotlivé typy poškození se povětšinou vzájemně sčítají až potencují. Nověji se hovoří o možnosti připojení zvýšené sérové hladiny leptinu jako další složky metabolického syndromu byla prokázána významná souvislost mezi touto veličinou a intenzitou metabolického syndromu. K základnímu klinickému a biochemickému obrazu se potom sekundárně přiřazují další poruchy endoteliální dysfunkce, hyperhomocysteinémie, odchylky v metabolismu steroidů apod. Při průkazu přítomnosti některé ze složek metabolického syndromu je nutno aktivně pátrat po přítomnosti i složek dalších, aby bylo možno včas intervenovat a zpomalit tak progresi celého patofyziologického komplexu.

16 Racionální intervence farmaceutů u seniorů s metabolickým syndromem Mgr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom (MS) je soubor rizikových faktorů, které se navzájem umocňují, představují významný prozánětlivý, prokoagulační a proaterogenní stav organismu a vedou ke 2-3x vyššímu riziku kardiovaskulárních komplikací v porovnání s populací bez MS. Ukazuje se též, že u pacientů s MS roste i riziko nádorů (kolorektální karcinom, nádory ledvin či gynekologické nádory). Senioři jsou skupinou obyvatelstva, u kterých roste počet chronických onemocnění i počet užívaných léčiv, z nichž velká část je použita k léčbě komorbidit, které mohou být součástí MS. Farmakoterapie seniorů má svá specifika, která by měl mít farmaceut na paměti a řídit se jimi při své každodenní činnosti. Farmaceut, ať již pracující jako klinický farmaceut u lůžka pacienta, či lékárník za tárou nebo při konzultační činnosti, může přispět k dosažení cílů léčby těchto pacientů dodržováním zásad správné farmaceutické péče, čímž může ovlivnit i prognózu těchto pacientů. Mezi základní pilíře farmaceutické péče u pacientů s MS patří: 1) monitorování rizikových faktorů MS záchyt nových případů, kontinuální monitoring onemocnění a pacientů včetně podpory adherence, 2) management dietních a režimových opatření, 3) identifikace a řešení lékových problémů, 4) edukace, 5) racionální management samoléčení. Ve svém příspěvku se zaměříme na identifikaci a řešení vybraných lékových problémů u těchto pacientů. Lékový problém (DRP drug related problem) je definován dle PCNE (Pharmaceutical Care Network of Europe) jako situace nebo jev týkající se farmakoterapie, který potenciálně nebo skutečně narušuje očekávaný efekt léčby. i Pacienti s MS mají většinou kombinaci léčiv na terapii arteriální hypertenze, dyslipidémie, diabetu či jiné kardiovaskulárních onemocnění (KVO).

17 Při identifikaci a managementu DRPs u těchto pacientů, musíme na pacienta pohlížet komplexně, brát v úvahu všechny jeho komorbidity, očekávanou dobu přežití i mít na paměti specifika farmakoterapie v seniorském věku. Vybrané DRPs týkající se antihypertenziv. Pro farmakoterapii arteriální hypertenze máme k dispozici 5 základních skupin antihypertenziv (i když s diskuzí o postavení betablokátorů) a další léčiva určená jen pro kombinační terapii. 1) Antihypertenziva volby by měla být ze skupiny ACE inhibitorů, sartanů či kalciových blokátorů (dihydropyridinů), optimálně dlouhodobě působících. 2) Betablokátory používat jen tam, kde je komorbidita podporující jejich užití (např. sekundární prevence IM, srdeční selhání). 3) Z diuretik volit metabolicky neutrální (indapamid, metipamid), popřípadě nízké dávky hydrochlorothiazidu. 4) Antihypertenziva pro kombinační léčbu (rilmenidin, moxonidin, doxazosin) používat jen ve výjimečných a jasně odůvodnitelných případech. 5) Při nasazování antihypertenziv (zvláště ACE inhibitorů, sartanů, diuretik) provádět management ortostatické hypotenze (poučení, hydratace, pomalá titrace dávky). 6) Mít na paměti možnost lékově navozených otoků (dihydropyridiny) a lékově navozené zácpy (zejména verapamil). 7) Vyhýbat se bradykardizujícím kombinacím (mimo jasně indikovaných vždy však pod dohledem daného specialisty). 8) Jistit lékové interakce (např. kalémie, nesteroidní antiflogistika). 9) U metabolicky negativních antihypertenziv monitorovat příslušné parametry a preventivně působit proti preskripčním kaskádám. 10) Zvážit zahájení léčby až od vyššího krevního tlaku než u populace ve středním věku (160 mm Hg) a rozvážit i cílové hodnoty léčby s přihlédnutím ke komorbiditám a dalším rizikům pacienta. Vybrané DRPs léků na dyslipidémie K farmakoterapii dyslipidémií se používají statiny, fibráty, ezetimib a velmi omezeně sekvestranty žlučových kyselin. 1) U většiny pacientů jsou lékem volby statiny, pro něž máme nejvíce dokladů o snížení mortality a morbidity u pacientů jak v sekundární, tak primární prevenci KVO a u diabetiků. 2) Terapie statiny by se měla rozvážit s ohledem na očekávanou dobu přežití pacienta. 3) Ještě pečlivější rozvahu si zaslouží kombinační léčba dyslipidémie, která je doporučována k ovlivnění reziduálního rizika u pacientů ve středním věku. 4) Statiny, i když se mezi sebou liší, patří k léčivům s vysokým rizikem lékových interakcí. Farmaceut by měl být aktivně zapojen do managementu těchto DRP.

18 5) Jednotliví zástupci statinů i dalších hypolipidemik se mezi sebou liší plazmatickým poločasem. S přihlédnutím ke konkrétnímu pacientovi je někdy možno omezit počet denních dávek léčiv. 6) Pacient by měl být poučen o symptomatologii myopatií a o tom, co dělat, když se příznaky objeví. Vybrané DRPs farmakoterapie diabetu mellitu K farmakoterapii diabetu mellitu lze u seniorů použít zástupce z více skupin perorálních antidiabetik, analoga GLP-1 a různé formy inzulínu. 1) Metformin je lékem volby i u seniorů, pokud pro něj nejsou kontraindikace. 2) Farmaceut by měl mít na paměti minimalizaci rizik u metforminu nejčastěji gastrointestinálních nežádoucích účinků a mít i na paměti vzácnou, ale závažnou laktátovou acidózu. 3) Starší deriváty sulfonylurey (glibenklamid, glipizid) by se neměly používat pro vyšší riziko hypoglykémie. 4) Pacient by měl být poučen o příznacích hypoglykémie a o tom, co dělat, pokud se u něj příznaky objeví. 5) Farmaceut by měl provádět management rizik léčiv, jež mohou zhoršit kompenzaci diabetu. Vybrané DRP u léčiv k terapii KVO K farmakoterapii KVO onemocnění se používá řada léčiv z různých farmakologických skupin. Pozornost je třeba věnovat těmto skupinám DRP. 1) Senioři často neužívají jasně indikované léčivo, přestože neexistují kontraindikace (protidestičkové léčivo, ACE inhibitor, betablokátor, statin, warfarin). 2) Naopak často se objevuje užívání furosemidu u pacientů s otoky bez známek srdečního selhání nebo selhání ledvin. 3) Nadužívání vazodilatancií a nootropik, používaných nadbytečně nebo ve sporné dávce 4) Nadměrné používání trimetazidinu u léčby anginy pectoris (přednost by měli mít léky volby). 5) Nedostatečný management interakcí (hlavně warfarin a digoxin). 6) Nedostatečný monitoring rizikových faktorů KVO. Ve sdělení budou podrobněji rozebrány zde zmiňované DRP a budou diskutovány možnosti farmaceutické péče a zapojení farmaceuta do zdravotnické péče o seniora s metabolickým syndromem. 1 PCNE classification for Drug Related Problems: V In: PCNE [online] [cit ]. Available from:

19 Geriatrický pacient, kognitivní dysfunkce a racionální farmakoterapie - možnosti interdisciplinární spolupráce s klinickými farmaceuty a farmaceuty v akutní a ambulantní péči MUDr. Zuzana Šnajdrová (1), Mgr. Pavla Lerchová (1,2) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha (1), Gerontologické centrum Praha (2) Polyfarmakoterapie a léky navozující kognitivní dysfunkce - intervence klinického farmaceuta Mgr. Pavla Lerchová (1,2), MUDr. Zuzana Šnajdrová (1) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha (1), Gerontologické centrum Praha (2) Abstrakta a prezentace jsou vzájemně propojeny s cílem využít potenciál spolupráce geriatra a klinického farmaceuta i v tomto případě. V prezentacích autorek budou představeny kazuistiky dvou geriatrických pacientů s kognitivním deficitem a polyfarmakoterapií, u nichž byla farmakoterapie upravována při spolupráci geriatra a klinického farmaceuta. První kazuistika se týká 81leté ženy, sledované v geriatrické ambulanci a u několika dalších specialistů. Její kognitivní deficit byl lékově navozený a po postupné úpravě medikace došlo k výraznému zlepšení celkového stavu. Druhá kazuistika popisuje 82letého muže, dispenzarizovaného rovněž v geriatrické ambulanci a opakovaně hospitalizovaného na interním oddělení. Kognitivní deficit u něho vznikl pravděpodobně na podkladě Alzheimerovy choroby. Pacient byl polymorbidní s postupně se zhoršující soběstačností, hlavním problémem přispívajícím k možným polékovým reakcích byla renální insuficience. Kazuistika 1 Pacientka byla řadu let dispenzarizována v psychiatrické ambulanci u dvou neurologů a léčena pro letitý anxiosně-depresivní syndrom, syndrom neklidných nohou a Parkinsonovu chorobu. Parkinsonské příznaky a kognitivní deficit byly vzhledem k historii užívání několika antipsychotik a starších antidepresiv pravděpodobně polékově navozené. V době převzetí do péče geriatrické ambulance vykazovala v testu MMSE (hodnotícím kognitivní funkce) 22 bodů. Užívala starší antidepresivum maprotilin, benzodiazepiny v dopoledních hodinách, po podávání tramadolu byla zmatená. Problematická se jevila i mobilita a schopnost vycházet mimo domov. Parkinsonismus měla zaléčen vyššími dávkami levodopy ve třech denních

20 dávkách. Trpěla nevolností, proto užívala před levodopou domperidon. Nevolnost byla dále potencovaná kombinací dvou cholinergních léčiv: donepezilem a syntostigminem. Užívání syntostigminu, který byl u pacientky nasazen z důvodu stomatodynie k zajištění větší sekrece slin v ústech, bylo neracionální a zbytné. Volba antidepresiv v medikaci pacientky a bohatá antipsychotická anamnéza medikace dávala prostor k projevům anticholinergních nežádoucích účinků. Naopak interní medikace byla u pacientky suboptimální. Podstatným krokem v optimalizaci lékového režimu bylo přesvědčit pacientku ke spolupráci při dlouhodobé úpravě medikace. Pomalým vysazováním nevhodných léčiv, změnou za účelnější medikaci a následně opatrným snižováním levodopy, se podařilo snížit množství užívaných léků a společně s tím minimalizovat jejich nežádoucí účinky. Přesto ani výsledná medikace nebyla zcela ideální. V současné době pacientka i bez užívání kognitiv dosahuje v testu MMSE 30 bodů a její stav se celkově výrazně zlepšil. Kazuistika 2 82-letý polymorbidní muž byl pro pneumónii přijat na interní oddělení. Pacient má chronickou renální insuficienci (kreatinin mmol/l), byl sledován u nefrologa, na kontroly nedocházel. Dále byla u pacienta diagnostikována fibrilace síní a nasazen warfarin, pro anémii byl pacient převeden na užívání enoxaparinu 2x denně 0,4 (při renální insuficienci terapeutická dávka). Dávka byla pro přítomnost krve ve stolici snížena na 0,4 1x denně. Vzhledem k projevům srdečního selhání byla optimalizována terapie betablokátorem (výměna metoprolol-tartrátu za sukcinát). Pacient užíval při normotenzi kombinaci ACEinhibitoru se sartanem. Nefrolog při telefonické konzultaci nevyloučil vysazení obou léčiv a náhradu za metyldopu, ale vzhledem k nevhodnosti ve stáří pro riziko polékových depresí bylo zvoleno jiné centrální antihypertenzivum. Současně byl v lékovém režimu ponechán sartan v malé dávce. Při screeningu kognitivních funkcí byla pacientovi zjištěna porucha kognitivních funkcí s výsledkem MMSE testu 18 bodů, která korespondovala s objektivní anamnézou pomalu progredujícího poklesu kognitivních funkcí s nálezem atrofie hipokampu IV st. při CT vyšetření. Pro polymorbiditu a nižší hodnotu MMSE byl nasazen memantin s příznivým účinkem a ústupem ranní zmatenosti (reference manželky). Vzhledem k závažné poruše renálních funkcí byl později memantin snížen na 10 mg denně, aby bylo redukováno riziko hlavních nežádoucích účinků, spavosti a zmatenosti. U obou kazuistik byla polypragmazie řešena opakovanými konzultacemi geriatra s klinickým farmaceutem a úprava léčiv probíhala ve spolupráci i s další odborníky, u kterých byli pacienti sledováni. V prvním případě se velmi osvědčily postupné úpravy lékového režimu, častější konzultace geriatra s pacientkou, které měli pozitivní psychoterapeutický efekt a podstatný vliv na zlepšení lékové compliance. V závěru vystoupení budou shrnuty hlavní lékové skupiny s negativním vlivem na kognitivní funkce.

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více