POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ"

Transkript

1 XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE , Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů Editoři: PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (1,2, 3), Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (1,2) (1) Výbor Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP (2) Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (3) Geriatrická klinika 1.Lékařské fakulty UK v Praze

2 Vydavatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (v roce 2014 vydáno ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP) Vydání: I., červen 2014 Editoři: PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1,2,3), Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (1,2) Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP (1), Katedra sociální klinické farmacie FaF UK (2), Geriatrická klinika1.lf UK Praha (3)

3 Vážení kolegové, polyfarmakoterapie u geriatrických nemocných je v současné době závažným problémem, zejména u polymorbidních křehkých seniorů, kde bývá provázena častými komplikacemi. S častějšímu výskytu polyfarmakoterapie přispívá nejen vysoká polymorbidita ve stáří, ale mnohdy i neracionální indikace léků, řetězení polékových reakcí, nadměrné dávkování některých léčiv u pacientů se změněnými funkcemi eliminačních orgánů, popř. s dalšími farmakologickými změnami, komplikovaný management léčby a další faktory. Racionálnější přístupy při zachování požadované účinnosti a bezpečnosti lékového režimu vyžadují komplexní zhodnocení lékového režimu s ohledem na známé klinické a laboratorní výsledky pacienta, posouzení rizik farmakoterapie a spolupráci více odborníků- klinických farmaceutů, geriatrů, ostatních lékařů, farmaceutů, sester, atd. V tomto směru vnímáme jako podstatný krok organizaci společné akce na téma Polyfarmakoterapie ve stáří pod záštitou dvou odborných společností reprezentujících dlouhou tradici vývoje oborů klinická farmacie a geriatrie v ČR- Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti J.E.Purkyně a České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP. Naši dosavadní spolupráci plánujeme posilovat na rovině klinické i vědecko-výzkumné, mj. i organizací dalších společných akcí a projektů. Zveme Vás srdečně na tyto již XVIII. Pracovní dny klinické farmacie, na kterých se tentokrát společně podílejí kliničtí farmaceuté a geriatři. Současně se těšíme na shledání na dalších navazujících akcích, workshopech a při realizaci výzkumných aktivit, kterými budeme dále posilovat spolupráci klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a ostatních zdravotnických pracovníků. Za organizační výbor PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

4 XVIII. Pracovní dny klinické farmacie na téma Polyfarmakoterapie ve stáří- možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů pořádané ve spolupráci Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP dne , 9-15 hod Praha, Lékařský dům- hlavní sál, Sokolská 31, Praha 2 Organizační výbor: PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

5 Odborný program Uvítání účastníků, čestných hostí PharmDr. Daniela Fialová, PhD, Výbor Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. předseda Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Hradec Králové, Universita Karlova v Praze afakultní nemocnice, Hradec Králové Význam a možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. MUDr. Hana Matějovská- Kubešová, CSc. předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Diskuse Význam a možnosti spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a farmaceutů v racionální farmakoterapii ve stáří BLOK I. Spolupráce klinických farmacetů, farmaceutů a geriatrů v řešení polyfarmakoterapie a polékových reakcí Předsedající: PharmDr. Petra Matoulková, PhD., Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha Polyfarmakoterapie ve stáří- epidemiologické a klinické aspekty PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze Diskuse Přestávka Polyfarmakoterapie ve stáří- řetězení polékových reakcí, expertní kritéria, význam spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů

6 BLOK II. Racionální polyfarmakoterapie u seniorů s metabolickým syndromem Předsedající: PharmDr. Pavel Grodza, Veřejná lékárna Panacea, Příbor Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Geriatrický pacient s metabolickým syndromem v péči praktického lékařespecifika diagnostických kritérií, komplikací, možnosti interdisciplinární spolupráce s farmaceuty PharmDr. Martin Doseděl, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze Diskuse Přestávka Racionální intervence farmaceutů u seniorů s metabolickým syndromem BLOK III. Racionální polyfarmakoterapie u seniorů s kognitivními dysfunkcemi Předsedající: PharmDr. Marie Zajícová, Nemocniční lékárna, Opava MUDr. Šnajdrová Zuzana Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Ambulantní geriatrický pacient, kognitivní dysfunce a racionální farmakoterapie- možnosti interdisciplinární spolupráce Mgr. Pavla Lerchová Gerontologické centrum a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Polyfarmakoterapie a polékové kognitivní dysfunkce- intervence klinického farmaceuta Diskuse Přestávka

7 BLOK IV. Polyfarmakoterapie ve stáří v klinických kazuistikách Předsedající: PharmDr. Milada Halačová, PhD, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha prim. MUDr. Božena Jurašková, DrSc. Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice Hradec Králové Polyfarmakoterapie u geriatrických nemocných v klinických kazuistikách z pohledu geriatra Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Baťi, Zlín Polyfarmakoterapie seniora- kazuistika z pohledu klinického farmaceuta Závěrečná diskuse Interaktivní workshop lektorů projektu IDS

8 Význam a možnosti spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Vedoucí katedry sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova v Praze klinický farmaceut Fakultní nemocnice Hradec Králové Senioři jsou nehomogenní skupinou s rozdílným vlivem stárnutí na jejich organismus, s rozdílnou mírou nemocnosti a rozdílným počtem léků. Je to skupina, ve které jsou jak křehcí senioři, kteří vyžadují významnou pomoc, tak samostatní senioři, kteří jsou pohybliví, dokáží se o sebe postarat a mohou užívat i relativně málo léků. Nelze říci, že se jedná o homogenní skupinu s určitými specifiky při volbě, kontrole a hodnocení farmakoterapie, přesto v této skupině musíme si být více vědomi různých rizik, které může farmakoterapie vedle prospěšnosti také způsobit. Péče o tuto skupinu pacientů je významnou výzvou pro zdravotníky, protože starších pacientů přibývá. Cílem racionální farmakoterapie je zvýšit efektivitu léčby ve farmaceutické péči nazýváme tento přístup maximalizací účinku - to je dosažení cíle léčby choroby (obvykle určenou geriatrem či jiným ošetřujícím lékařem). Cílem je i snižovat rizika farmakoterapie- tj. minimalizovat rizika farmakoterapie. Tato činnost musí být multidisciplinární a měla by vzájemně spojovat geriatry (kteří mají klinické zkušenosti s indikací léčiv seniorům), klinické farmaceuty (kteří jsou dobře cvičeni v řešení lékových problémů, jsou v úzkém kontaktu s jinými klinickými pracovníky a mají přístup k dokumentaci pacienta) a pak lékárníky, kteří s mnoha seniory jsou v častějším kontaktu než další zmiňovaní pracovníci, nabízejí jim samoléčbu, konzultace k farmakoterapii a jsou i posledním článkem v řetězci zdravotnických pracovníků, se kterými se pacient setká v procesu od stanovení diagnózy, vyšetření až po předepsání a vydání léčiva. Proto se musí všechny skupiny zdravotnických pacientů pečující o shodného pacienta vzájemně podporovat a při spolupráci dosahovat stejných cílů léčby, mimo jiné i co nejvíce účinnou a bezpečnou léčbou, která zároveň bude i nákladově efektivní. Tyto pracovní dny by měly přispět k výše zmiňovaným snahám. Péče o pacienta neznamená otrocky využívat explicitních kritérií nevhodné léčby (např. Beersova kritéria), poukazovat na otrocký výčet lékových interakcí a starat se pouze o to, aby každý příznak nemoci byl ihned léčen. S velkou pravděpodobností u těchto pacientů přehlédneme, že nežádoucí účinek (jinak snadno řešitelný) je maskován polymorbidním nebo předpokládaným polymorbidním stavem a tak zvyšujeme počet léčiv, kterými je senior exponován. To není klinická farmacie. Stejně jako není klinická farmacii znalost pouze farmakologie a do revize farmakoterapie aplikovat pouze dimenzi účinné látky, dávkového režimu a farmakokinetiky léčiva, ale ne dimenzi zdravotního stavu pacienta, času a komplexního přístupu. Dimenze času je pro seniora velmi důležitá- jak rychle dosahovat cílů, jak dlouho exponovat pacienta léky, kdy očekávat různé efekty léčby. Včas aplikovat paliativní léčbu je také velké umění.

9 Zde je nutno využít oboustranných zkušeností s tím, co je a co není klinicky relevantní pro určitého pacienta. Farmaceuté využívají algoritmus identifikace a managementu lékových problémů (např. algorytmus SAZE, ve kterém je obsažen postup minimalizace rizik farmakoterapie). Geriatři monitorují klinických stav pacienta, jsou schopni doporučit i další terapeutické metody ke zlepšení zdravotního stavu, využít empirických zkušeností s léčbou. Věříme, že se podaří na tomto odborném setkání některé otázky vzájemné spolupráce otevřít a diskutovat je.

10 Význam a možnosti spolupráce geriatrů, klinických farmaceutů a farmaceutů v racionální farmakoterapii ve stáří Prof. MUDr. Hana Matějovská- Kubešová, CSc. předsedkyně České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Prodlužující se délka života znamená u většiny starších nemocných větší počet chorob léčených více medikamenty s vyšší pravděpodobností lékových interakcí a nežádoucích vedlejších účinků. K této skutečnosti přistupují další nepříznivé vlivy jako je klesající compliance staršího nemocného, změny farmakokinetiky a farmakodynamiky léků, vliv reklamy, sousedů, atd. Významným, ale opomíjeným jevem je nákup volně prodejných léků a potravních doplňků, které mohou významným způsobem modifikovat efekt léčebného schématu ordinovaného lékařem. Dalším problémem je zvláště ve velkých městech putování nemocných po odborných ambulancích bez doporučení a tudíž bez vědomí jejich praktického lékaře. Medikace ordinovaná jednotlivými specialisty je poté nemocným užívána bez vzájemné koordinace a dochází ke zdvojování, ztrojování užití generik. Za této komplikované situace je velmi cenná role farmaceuta a klinického farmaceuta nejen jako poradce, ale i jako nezastupitelného článku v systému racionálního a bezpečného užití léčiv a v nastavení racionálního terapeutického schématu pro konkrétního nemocného.

11 Polyfarmakoterapie ve stáří epidemiologické a klinické aspekty Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. (1), PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1, 2) Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha (1), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze (2) Typická polymorbidita (multimorbidita) seniorů a kombinovaná léčba řady chronických chorob doporučená na základě vědeckých důkazů a doporučení odborných společností vedou ke zvyšujícímu se počtu užívaných léků. Přes prokázaný přínos kombinované léčby (např. hypertenze, diabetu, srdečního selhání nebo osteoporózy) zvyšuje současné užívání většího počtu léčiv riziko lékových interakcí, interakcí lék-nemoc i celkové riziko nežádoucích lékových reakcí (v případě užívání 8 a více léků je riziko nežádoucí lékové reakce téměř 100%!). V oblasti polyfarmakoterapie (anglicky polypharmacy nebo též multiple medication use v češtině polymedikace ) nepanuje terminologická jednota. Pro hodnocení polyfarmakoterapie je třeba jednotné definice, která však v literatuře chybí. Jako polyfarmakoterapie je definováno současné užívání většího počtu léčiv, dle některých údajů více než 6, nebo 8 či 10, užívání více než 10 léků se někdy označuje jako excesivní polyfarmakoterapie. Jiní autoři definují polyfarmakoterapii jako podávání léčiva/léčiv bez jasné indikace, duplicitní medikaci nebo podávání zbytných či nevhodných léčiv a v tomto případě je konotace termínu negativní (v českém písemnictví je pro tyto situace užívaný termín polypragmazie). Objevuje se např. i termín hyperfarmakoterapie (Bushardt et al. Clin Interv Aging 2008) nebo termín komplexní lékový režim (complex drug regimen), který však může znamenat i složitý lékový režim s podáním různých léků několikrát denně. V práci budeme prezentovat výsledky výzkumu ve studii SHELTER, kde byla sledována prevalence polyfarmakoterapie (10 a více léků) u více než 4000 pacientů v zařízeních dlouhodobé péče. Polyfarmakoterapie byla zaznamenána u 24.3% pacientů (v rozmezí 8.8% v Itálii po 56.7% ve Finsku), v České republice byla zjištěna u 25,2% pacientů (obrázek 1). Častěji se polyfarmakoterapie vyskytla u pacientů s depresí, bolestí, dušností, korelovala též s počtem chorob. Méně častá byla polyfarmakoterapie u starých pacientů (OR na každou dekádu 0.87; 95% CI ) a pacientů s demencí (OR 0.74; 95% CI pro mírnou demenci; OR 0.72; 95% CI pro těžkou demenci). Ani v případě pacientů s pokročilou demencí (N=822) a omezenou délkou přežití hodnocenou skórem ADEPT nedošlo k redukci polyfarmakoterapie. Excesivní polyfarmakoterapii jsme zaznamenali u 13,6% dementních nemocných bez omezené délky přežití a u 15,4% nemocných s omezeným přežitím. Polyfarmakoterapie u pacientů s omezenou délkou přežití zvýšila sledovanou jednoroční mortalitu více než dvojnásobně (HR=2.25, 95% CI ). Z této studie vyplynulo, že lékaři nepřizpůsobují preskripci očekávanému přežití (respektive paliativnímu, symptomatickému režimu), přestože nadměrná

12 preskripce neprodlužuje, ale naopak zkracuje přežití u pacientů s demencí. Podobné nálezy však prokázala také americká studie (Tija et al., JAGS 2010) Vědecké studie na podporu redukce užívaných léků jsou velmi sporé. V loňském roce byla publikována analýza celkem 11 nalezených studií, analyzujících efekt vysazení léčiv ve 4 klinických situacích: u opakujících se pádů (7 studií), u delíria (žádná studie), kognitivních poruch a u terminálních pacientů (2 studie). Byl potvrzen přínos vysazení psychofarmak na výskyt pádů a vysazení psychofarmak a celkové redukce polyfarmakoterapie na zlepšení kognitivní poruchy (van der Cammen et al., Drugs Aging 2013). Pro klinickou praxi pak doporučujeme několikastupňový model posouzení pacienta s užíváním většího počtu léků a jejich možné redukce: doporučujeme se nejprve se zaměřit na absolutní počet léků s ohledem na indikaci a účinnost, dále na léčiva nevhodná u seniorů s využitím některých standardizovaných explicitních kritérií (např. Beersova nebo STOPP kritéria), v dalším kroku revidujeme léčiva s potenciálními nežádoucími účinky, navrhneme optimalizaci/zjednodušení lékového režimu s ohledem na klinický stav, prognózu a lab. výsledky pacienta. Významné je i optimalizovat počet předepisujících lékařů, jeden obvykle praktický lékař provádí pravidelnou revizi veškeré medikace, kterou pacient užívá. Vhodné je vyzvedávat léky v jedné lékárně. V případě potřeby je možná konzultace účinnosti a bezpečnosti lékového režimu s klinickým farmaceutem. Obrázek 1 Prevalence polyfarmakoterapie a excesivní polyfarmakoterapie ve studii SHELTER (N=4023)

13 Polyfarmakoterapie ve stáří- řetězení polékových reakcí, expertní kritéria, význam spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů PharmDr. Fialová Daniela, PhD (1,2), Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc. (1) Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha (1), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v Praze, Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP (2) Demografické prognózy v evropských zemích poukazují na stárnutí evropské populace a exponenciálně se zvyšující zastoupení seniorů. V Evropě se očekává, že počet seniorů ve věku 65 let dosáhne v roce 2060 jedné třetiny z předpokládaného celkového počtu 517 milionů obyvatel. V České republice očekáváme nárůst zastoupení seniorů na 1/3 v roce Mnohé studie potvrzují, že polyfarmakoterapie je častým fenoménem provázejícím lékovou preskripci ve stáří s mnoha závažnými důsledky, které se promítají v nárůstu nevhodné preskripce, častých polékových reakcích, nesoběstačnosti seniorů, rostoucí morbiditě, mortalitě i vyšších nákladech na zdravotně-sociální péči. Více jak 60% akutně hospitalizovaných starých nemocných v evropských zemích užívá 5 a více léků. V domácí péči zastoupení seniorů s polyfarmakoterapií dále roste. Dle evropské studie ADHOC (Aged in Home Care, 5. rámcový program Evropské komise, ) bylo užití 9 a více léků v souboru 2707 seniorů z 8 evropských zemí zdokumentováno u 22 % pacientů. Ve 4 evropských zemích prevalence převyšovala 20%, a to ve Finsku (Helsinki- 41%), České republice (Praha- 39%), na Islandu (Reykjavik- 32%) a ve Velké Británii (Mainford- Ashord- 20%). ADHOC studie potvrdila kumulaci rizikových faktorů nevhodné preskripce u pacientů užívajících násobné lékové režimy, časté předepisování účinných látek farmakologicky nevhodných ve stáří (20% nemocných), rizikovou noncompliance a další rizika farmakoterapie. Nejen vysoká polyfarmakoterapie, ale i vyšší polymorbidita ve stáří, nekontrolované užití volně prodejných léčiv, častá dostupnost ve stáří problematických lékových alternativ, nedostatečná aplikace farmakologických znalostí v klinické praxi, indikační schémata zaměřená na léčbu jednotlivých onemocnění, ne na komplexní farmakoterapeutický management (zohlednění individuální farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv, funkčních schopností nemocného, geriatrické křehkosti, prognózy, cílů léčby, lékové compliance, atd.) všechny tyto faktory přispívají k častým chybám v geriatrické farmakoterapii. Racionální předepisování léků ve stáří vyžaduje komplexní přístup a systémová opatření k minimalizaci lékových rizik a chyb. Jednou z velmi významných cest je i zapojení klinických farmaceutů schopných využívat specifické geriatrické znalosti v činnostech souvisejících s nastavením racionálních lékových režimů a dlouhodobou kontrolou jejich účinnosti a bezpečnosti.

14 V řadě zemí byla v posledních deseti letech publikována explicitní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Vznik těchto kritérií podnítila snaha v základním nastavení racionalizovat předepisování léků u geriatrických nemocných a rozšířit znalosti o základních chybách v geriatrické lékové preskripci (z pohledu volby léčiva a interakcí lék-nemoc). Explicitní kritéria obvykle shrnují doporučení týkající se volby vhodného léčiva v rámci lékové skupiny (s ohledem na farmakologické změny provázející stárnutí a odlišné farmakologické a farmakoepidemiologické vlastnosti dostupných lékových alternativ), volby vhodné geriatrické dávky (na podkladě evidencí o dostatečné účinnosti a vyšší bezpečnosti nízkodávkových lékových režimů), informace o častých interakcích léknemoc, které mohou zvyšovat prevalenci nebo zhoršovat průběh geriatrických symptomů/syndromů (orthostatických hypotenzí, pádů, demencí, depresí, Parkinsonovy choroby, ) a další komplikace geriatrické farmakoterapie. Postatné je doplnit posouzení lékové anamnézy i implicitními nástroji hodnocení lékového režimu. V rámci 5-letého grantu byla naším týmem vytvořena a- po posouzení dalšími klinickými experty- publikována v letech národní expertní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří (viz článek v příloze tohoto sborníku). Kritéria mají napomoci odhalení a řešení základních preskripčních problémů u geriatrických nemocných. Publikovaná expertní kritéria budou v následujících měsících pilotována v národních studiích v akutní geriatrické péči a ambulantní péči při vzájemné spolupráci ČGGS, Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP, výzkumné platformy klinické farmacie pod Katedrou sociální a klinické farmacie FaF UK a Geriatrické kliniky 1.Lékařské fakulty UK v Praze. Zveme kolegy, kteří mají zájem se zapojit ve svých zdravotnických zařízeních do hodnocení v různých regionech ČR, aby se registrovali k účasti (na u: nebo ). Plánujeme posilovat společné akce klinických farmaceutů a geriatrů s cílem dále rozvíjet úzkou mezioborovou spolupráci. Kvalifikované posouzení lékového režimu ve stáří vyžaduje hlubší odborné znalosti racionální geriatrické famakoterapie, častých nežádoucích účinků provázejících podávání léků, specifické dávkovací režimy aplikované u seniorů, znalost expertních kritérií nevhodných léčiv, interakcí lék-nemoc a preskripčních kaskád a podmínek, za kterých jsou tyto polékové problémy klinicky významné. Dle zkušeností klinických farmaceutů je třeba spojit v kvalitní péči o pacienta znalosti klinické farmacie a znalosti geriatrie. Prezentace kromě základních přístupů a preskripčních problémů u pacientů s polyfarmakoterapií představí i vybrané výsledky evropských projektů týkajících se nevhodného předepisování léčiv ve stáří, ve kterých byla zapojena Česká republika jako jedna z participujících zemí. Prezentovány budou některé výsledky studie ADHOC (Aged in Home Care, 5. rámcový program Evropské komise, ), SHELTER (Services and Health for Elderly in Long TERm care,7.rámcový program Evropské komise, ) a PREDICT (Increasing the PaRticipation of ElDerly In Clinical Trials, 7.rámcový program Evropské komise, ). Prezentace podpoří další spolupráci klinických farmaceutů a geriatrů v racionální farmakoterapii ve stáří v České republice.

15 Geriatrický pacient s metabolickým syndromem v péči praktického lékaře- specifika diagnostických kritérií, komplikací, možnosti interdisciplinární spolupráce s farmaceuty Prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Lékařské fakulty Masarykovy university, FN Brno Nepříznivého vlivu kombinace vysokého krevního tlaku, poruchy metabolismu lipidů, nadváhy, obezity a dny na další vývoj celkového zdravotního stavu nemocných zvláště ve smyslu urychlení rozvoje aterosklerotického postižení a zvýšení kardiovaskulární morbidity i mortality si klinici všímali již před desetiletími. Reavenův syndrom či syndrom X či Kaplanův smrtící kvartet je možno v literatuře zachytit již od poloviny minulého století. Další užívaná synonyma jsou aterotrombogenní syndrom, metabolický kardiovaskulární syndrom, syndrom inzulinové resistence. S prodlužující se délkou života, ale také s rozvojem nových léčebných metod umožňujících překonat některá ze závažných vaskulárních postižení nabývá řešení metabolického syndromu na významu právě z hlediska předcházení těm typům postižení, která současná míra poznání ještě řešit nedovoluje a která mají zásadní negativní vliv na soběstačnost a celkovou kvalitu života seniorů. Definice metabolického syndromu se postupně vyvíjela implementací výsledků jednotlivých studií hodnotících význam jednotlivých složek metabolického syndromu od spíše skupinového označení jednotlivých složek (dyslipidémie, obezita) po zcela přesná číselně vyjádřená kritéria, užívaná v současné době. Každá složka metabolického syndromu představuje určitý mechanismus poškození, přičemž jednotlivé typy poškození se povětšinou vzájemně sčítají až potencují. Nověji se hovoří o možnosti připojení zvýšené sérové hladiny leptinu jako další složky metabolického syndromu byla prokázána významná souvislost mezi touto veličinou a intenzitou metabolického syndromu. K základnímu klinickému a biochemickému obrazu se potom sekundárně přiřazují další poruchy endoteliální dysfunkce, hyperhomocysteinémie, odchylky v metabolismu steroidů apod. Při průkazu přítomnosti některé ze složek metabolického syndromu je nutno aktivně pátrat po přítomnosti i složek dalších, aby bylo možno včas intervenovat a zpomalit tak progresi celého patofyziologického komplexu.

16 Racionální intervence farmaceutů u seniorů s metabolickým syndromem Mgr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom (MS) je soubor rizikových faktorů, které se navzájem umocňují, představují významný prozánětlivý, prokoagulační a proaterogenní stav organismu a vedou ke 2-3x vyššímu riziku kardiovaskulárních komplikací v porovnání s populací bez MS. Ukazuje se též, že u pacientů s MS roste i riziko nádorů (kolorektální karcinom, nádory ledvin či gynekologické nádory). Senioři jsou skupinou obyvatelstva, u kterých roste počet chronických onemocnění i počet užívaných léčiv, z nichž velká část je použita k léčbě komorbidit, které mohou být součástí MS. Farmakoterapie seniorů má svá specifika, která by měl mít farmaceut na paměti a řídit se jimi při své každodenní činnosti. Farmaceut, ať již pracující jako klinický farmaceut u lůžka pacienta, či lékárník za tárou nebo při konzultační činnosti, může přispět k dosažení cílů léčby těchto pacientů dodržováním zásad správné farmaceutické péče, čímž může ovlivnit i prognózu těchto pacientů. Mezi základní pilíře farmaceutické péče u pacientů s MS patří: 1) monitorování rizikových faktorů MS záchyt nových případů, kontinuální monitoring onemocnění a pacientů včetně podpory adherence, 2) management dietních a režimových opatření, 3) identifikace a řešení lékových problémů, 4) edukace, 5) racionální management samoléčení. Ve svém příspěvku se zaměříme na identifikaci a řešení vybraných lékových problémů u těchto pacientů. Lékový problém (DRP drug related problem) je definován dle PCNE (Pharmaceutical Care Network of Europe) jako situace nebo jev týkající se farmakoterapie, který potenciálně nebo skutečně narušuje očekávaný efekt léčby. i Pacienti s MS mají většinou kombinaci léčiv na terapii arteriální hypertenze, dyslipidémie, diabetu či jiné kardiovaskulárních onemocnění (KVO).

17 Při identifikaci a managementu DRPs u těchto pacientů, musíme na pacienta pohlížet komplexně, brát v úvahu všechny jeho komorbidity, očekávanou dobu přežití i mít na paměti specifika farmakoterapie v seniorském věku. Vybrané DRPs týkající se antihypertenziv. Pro farmakoterapii arteriální hypertenze máme k dispozici 5 základních skupin antihypertenziv (i když s diskuzí o postavení betablokátorů) a další léčiva určená jen pro kombinační terapii. 1) Antihypertenziva volby by měla být ze skupiny ACE inhibitorů, sartanů či kalciových blokátorů (dihydropyridinů), optimálně dlouhodobě působících. 2) Betablokátory používat jen tam, kde je komorbidita podporující jejich užití (např. sekundární prevence IM, srdeční selhání). 3) Z diuretik volit metabolicky neutrální (indapamid, metipamid), popřípadě nízké dávky hydrochlorothiazidu. 4) Antihypertenziva pro kombinační léčbu (rilmenidin, moxonidin, doxazosin) používat jen ve výjimečných a jasně odůvodnitelných případech. 5) Při nasazování antihypertenziv (zvláště ACE inhibitorů, sartanů, diuretik) provádět management ortostatické hypotenze (poučení, hydratace, pomalá titrace dávky). 6) Mít na paměti možnost lékově navozených otoků (dihydropyridiny) a lékově navozené zácpy (zejména verapamil). 7) Vyhýbat se bradykardizujícím kombinacím (mimo jasně indikovaných vždy však pod dohledem daného specialisty). 8) Jistit lékové interakce (např. kalémie, nesteroidní antiflogistika). 9) U metabolicky negativních antihypertenziv monitorovat příslušné parametry a preventivně působit proti preskripčním kaskádám. 10) Zvážit zahájení léčby až od vyššího krevního tlaku než u populace ve středním věku (160 mm Hg) a rozvážit i cílové hodnoty léčby s přihlédnutím ke komorbiditám a dalším rizikům pacienta. Vybrané DRPs léků na dyslipidémie K farmakoterapii dyslipidémií se používají statiny, fibráty, ezetimib a velmi omezeně sekvestranty žlučových kyselin. 1) U většiny pacientů jsou lékem volby statiny, pro něž máme nejvíce dokladů o snížení mortality a morbidity u pacientů jak v sekundární, tak primární prevenci KVO a u diabetiků. 2) Terapie statiny by se měla rozvážit s ohledem na očekávanou dobu přežití pacienta. 3) Ještě pečlivější rozvahu si zaslouží kombinační léčba dyslipidémie, která je doporučována k ovlivnění reziduálního rizika u pacientů ve středním věku. 4) Statiny, i když se mezi sebou liší, patří k léčivům s vysokým rizikem lékových interakcí. Farmaceut by měl být aktivně zapojen do managementu těchto DRP.

18 5) Jednotliví zástupci statinů i dalších hypolipidemik se mezi sebou liší plazmatickým poločasem. S přihlédnutím ke konkrétnímu pacientovi je někdy možno omezit počet denních dávek léčiv. 6) Pacient by měl být poučen o symptomatologii myopatií a o tom, co dělat, když se příznaky objeví. Vybrané DRPs farmakoterapie diabetu mellitu K farmakoterapii diabetu mellitu lze u seniorů použít zástupce z více skupin perorálních antidiabetik, analoga GLP-1 a různé formy inzulínu. 1) Metformin je lékem volby i u seniorů, pokud pro něj nejsou kontraindikace. 2) Farmaceut by měl mít na paměti minimalizaci rizik u metforminu nejčastěji gastrointestinálních nežádoucích účinků a mít i na paměti vzácnou, ale závažnou laktátovou acidózu. 3) Starší deriváty sulfonylurey (glibenklamid, glipizid) by se neměly používat pro vyšší riziko hypoglykémie. 4) Pacient by měl být poučen o příznacích hypoglykémie a o tom, co dělat, pokud se u něj příznaky objeví. 5) Farmaceut by měl provádět management rizik léčiv, jež mohou zhoršit kompenzaci diabetu. Vybrané DRP u léčiv k terapii KVO K farmakoterapii KVO onemocnění se používá řada léčiv z různých farmakologických skupin. Pozornost je třeba věnovat těmto skupinám DRP. 1) Senioři často neužívají jasně indikované léčivo, přestože neexistují kontraindikace (protidestičkové léčivo, ACE inhibitor, betablokátor, statin, warfarin). 2) Naopak často se objevuje užívání furosemidu u pacientů s otoky bez známek srdečního selhání nebo selhání ledvin. 3) Nadužívání vazodilatancií a nootropik, používaných nadbytečně nebo ve sporné dávce 4) Nadměrné používání trimetazidinu u léčby anginy pectoris (přednost by měli mít léky volby). 5) Nedostatečný management interakcí (hlavně warfarin a digoxin). 6) Nedostatečný monitoring rizikových faktorů KVO. Ve sdělení budou podrobněji rozebrány zde zmiňované DRP a budou diskutovány možnosti farmaceutické péče a zapojení farmaceuta do zdravotnické péče o seniora s metabolickým syndromem. 1 PCNE classification for Drug Related Problems: V In: PCNE [online] [cit ]. Available from:

19 Geriatrický pacient, kognitivní dysfunkce a racionální farmakoterapie - možnosti interdisciplinární spolupráce s klinickými farmaceuty a farmaceuty v akutní a ambulantní péči MUDr. Zuzana Šnajdrová (1), Mgr. Pavla Lerchová (1,2) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha (1), Gerontologické centrum Praha (2) Polyfarmakoterapie a léky navozující kognitivní dysfunkce - intervence klinického farmaceuta Mgr. Pavla Lerchová (1,2), MUDr. Zuzana Šnajdrová (1) Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha (1), Gerontologické centrum Praha (2) Abstrakta a prezentace jsou vzájemně propojeny s cílem využít potenciál spolupráce geriatra a klinického farmaceuta i v tomto případě. V prezentacích autorek budou představeny kazuistiky dvou geriatrických pacientů s kognitivním deficitem a polyfarmakoterapií, u nichž byla farmakoterapie upravována při spolupráci geriatra a klinického farmaceuta. První kazuistika se týká 81leté ženy, sledované v geriatrické ambulanci a u několika dalších specialistů. Její kognitivní deficit byl lékově navozený a po postupné úpravě medikace došlo k výraznému zlepšení celkového stavu. Druhá kazuistika popisuje 82letého muže, dispenzarizovaného rovněž v geriatrické ambulanci a opakovaně hospitalizovaného na interním oddělení. Kognitivní deficit u něho vznikl pravděpodobně na podkladě Alzheimerovy choroby. Pacient byl polymorbidní s postupně se zhoršující soběstačností, hlavním problémem přispívajícím k možným polékovým reakcích byla renální insuficience. Kazuistika 1 Pacientka byla řadu let dispenzarizována v psychiatrické ambulanci u dvou neurologů a léčena pro letitý anxiosně-depresivní syndrom, syndrom neklidných nohou a Parkinsonovu chorobu. Parkinsonské příznaky a kognitivní deficit byly vzhledem k historii užívání několika antipsychotik a starších antidepresiv pravděpodobně polékově navozené. V době převzetí do péče geriatrické ambulance vykazovala v testu MMSE (hodnotícím kognitivní funkce) 22 bodů. Užívala starší antidepresivum maprotilin, benzodiazepiny v dopoledních hodinách, po podávání tramadolu byla zmatená. Problematická se jevila i mobilita a schopnost vycházet mimo domov. Parkinsonismus měla zaléčen vyššími dávkami levodopy ve třech denních

20 dávkách. Trpěla nevolností, proto užívala před levodopou domperidon. Nevolnost byla dále potencovaná kombinací dvou cholinergních léčiv: donepezilem a syntostigminem. Užívání syntostigminu, který byl u pacientky nasazen z důvodu stomatodynie k zajištění větší sekrece slin v ústech, bylo neracionální a zbytné. Volba antidepresiv v medikaci pacientky a bohatá antipsychotická anamnéza medikace dávala prostor k projevům anticholinergních nežádoucích účinků. Naopak interní medikace byla u pacientky suboptimální. Podstatným krokem v optimalizaci lékového režimu bylo přesvědčit pacientku ke spolupráci při dlouhodobé úpravě medikace. Pomalým vysazováním nevhodných léčiv, změnou za účelnější medikaci a následně opatrným snižováním levodopy, se podařilo snížit množství užívaných léků a společně s tím minimalizovat jejich nežádoucí účinky. Přesto ani výsledná medikace nebyla zcela ideální. V současné době pacientka i bez užívání kognitiv dosahuje v testu MMSE 30 bodů a její stav se celkově výrazně zlepšil. Kazuistika 2 82-letý polymorbidní muž byl pro pneumónii přijat na interní oddělení. Pacient má chronickou renální insuficienci (kreatinin mmol/l), byl sledován u nefrologa, na kontroly nedocházel. Dále byla u pacienta diagnostikována fibrilace síní a nasazen warfarin, pro anémii byl pacient převeden na užívání enoxaparinu 2x denně 0,4 (při renální insuficienci terapeutická dávka). Dávka byla pro přítomnost krve ve stolici snížena na 0,4 1x denně. Vzhledem k projevům srdečního selhání byla optimalizována terapie betablokátorem (výměna metoprolol-tartrátu za sukcinát). Pacient užíval při normotenzi kombinaci ACEinhibitoru se sartanem. Nefrolog při telefonické konzultaci nevyloučil vysazení obou léčiv a náhradu za metyldopu, ale vzhledem k nevhodnosti ve stáří pro riziko polékových depresí bylo zvoleno jiné centrální antihypertenzivum. Současně byl v lékovém režimu ponechán sartan v malé dávce. Při screeningu kognitivních funkcí byla pacientovi zjištěna porucha kognitivních funkcí s výsledkem MMSE testu 18 bodů, která korespondovala s objektivní anamnézou pomalu progredujícího poklesu kognitivních funkcí s nálezem atrofie hipokampu IV st. při CT vyšetření. Pro polymorbiditu a nižší hodnotu MMSE byl nasazen memantin s příznivým účinkem a ústupem ranní zmatenosti (reference manželky). Vzhledem k závažné poruše renálních funkcí byl později memantin snížen na 10 mg denně, aby bylo redukováno riziko hlavních nežádoucích účinků, spavosti a zmatenosti. U obou kazuistik byla polypragmazie řešena opakovanými konzultacemi geriatra s klinickým farmaceutem a úprava léčiv probíhala ve spolupráci i s další odborníky, u kterých byli pacienti sledováni. V prvním případě se velmi osvědčily postupné úpravy lékového režimu, častější konzultace geriatra s pacientkou, které měli pozitivní psychoterapeutický efekt a podstatný vliv na zlepšení lékové compliance. V závěru vystoupení budou shrnuty hlavní lékové skupiny s negativním vlivem na kognitivní funkce.

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA

METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

e-preskripce a bezpečnost pacienta

e-preskripce a bezpečnost pacienta e-preskripce a bezpečnost pacienta PharmDr. Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, INFOPHARM a.s. Pro seminář Elektronické předepisování léků, 3. prosince 2007 Lékařský dům Proč rukou lékaře zahyne více osob než

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010-2011 NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha,

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Iva Holmerová UK FHS CELLO ILC CZ Gerontologické centrum Česká alzheimerovská společnost Pozi6vní zkušenos6 Gerontologické

Více

Informační karta pro pacientku

Informační karta pro pacientku Informační karta pro pacientku Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více