Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání"

Transkript

1 GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou atestací Brno,

2 Výchozí srdeční frekvence je prediktor výskytu KV příhod v placebové skupině Primární kombinovaný endpoint (%) P<0, /min 80 to <87 /min to <80 /min 72 to <75 /min 70 to <72 /min Měsíce 50 Primární kombinovaný endpoint: na každé zvýšení SF o 1 tep stoupá riziko o 3%, na každé zvýšení o 5 tepů o 16% Hospitalizace pro zhoršení SS (%) 50 Kardiovaskulární úmrtí (%) 40 P<0, /min 40 P<0, to <87 /min 75 to <80 /min 72 to <75 /min 70 to <72 /min /min 80 to <87 /min 75 to <80 /min 72 to <75 /min 70 to <72 /min Měsíce Měsíce

3 Principy léčby srdečního selhání 1. Blokáda RAAS Inhibitory ACE Blokátory receptorů AT 1 (ARB, sartany) Blokátory MR Betablokátory Blokátory receptorů pro renin (?) 2. Snížení srdeční frekvence Betablokátory Blokátory kanálu I f (bradiny) digoxin 3. Snížení předtížení Diuretika Eliminační metody 4. Optimalizace srdeční kontrakce a prevence náhlé srdeční smrti CRT, ICD

4 Algoritmus léčby symptomatického systolického srdečního selhání ESC guidelines 2012

5 Snížení srdeční frekvence Betablokátory Blokátory I f kanálu Digoxin

6 Algoritmus léčby symptomatického systolického srdečního selhání iniciální farmakoterapie ESC guidelines 2012

7 Farmakologická léčba indikovaná potencionálně u všech nemocných se symptomatickým systolickým SS (funkční třídy II-IV podle NYHA) Doporučení Třída Úroveň Inhibitory ACE jsou doporučeny, společně s betablokátory u všech nemocných s EF 40% ke snížení rizika hospitalizací pro SS a rizika předčasného úmrtí. Betablokátory jsou doporučeny, společně s inhibitory ACE (nebo ARB při intoleranci inhibitorů ACE), pro všechny nemocné s EF 40% ke snížení rizika hospitalizací pro SS a rizika předčasného úmrtí. MRA jsou doporučeny pro všechny nemocné spřetrvávajícími symptomy (třída II IV podle NYHA) a EF 35%, i při léčbě inhibitory ACE (nebo ARB při intoleranci inhibitorů ACE) a betablokátory, ke snížení rizika hospitalizací pro SS a rizika předčasného úmrtí. I I I A A A ESC guidelines 2012

8 BETA BLOKÁTORY Jak podávat? 1. Pacient musí být klinicky stabilní na zavedené medikaci (ACE-I / ARB, D). U NYHA IV stabilní na neměněné dávce perorálních diuretik. 2. Zahajovat malou dávkou s postupnou titrací. 3. Titrace po 14 dnech za kontroly TK, SF, klinického stavu a hmotnosti. 4. Upozornit nemocného na možné přechodné zhoršení. 5. Ke klinickému zlepšení dojde za 3-6 měsíců.

9 BETA BLOKÁTORY Postup při nežádoucích účincích 1. Při hypotenzi upravit dávku ACEI či diuretika a zpomalit titraci BB 2. Při přechodném zhoršení SS na počátku léčby BB zvýšit dávku ACEI nebo diuretika a zpomalit titraci 4. BB náhle nevysazovat, ale ponechat nižší dávku, která je lepší než žádná 5. Dávku BB zvyšovat pomaleji do dosažení doporučené nebo maximální tolerované dávky

10 BETABLOKÁTORY V jakých dávkách? Doporučené denní dávky betablokátorů v léčbě srdečního selhání Přípravek Úvodní dávka (mg) Cílová dávka (mg) Bisoprolol 1 x 1,25 1 x 10 Carvedilol 2 x 3,125-6,25 2 x Metoprolol ZOK 1 x 12,5 1 x 200 Nebivolol 1 x 2,5 1 x 10 ZOK kinetika nultého řádu (Zero Order Kinetic) Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ČKS Cor Vasa 2012;54:e113-e134.

11 Metaregresní Metaregresní analýza analýza vztahu vztahu změny změny SF SF a rizika a rizika úmrtí úmrtí studíí studíí s BB s BB při při chronickém chronickém SS SS Meta-regresní analýza 23 studií s BB u srdečního selhání (n= pacientů): Vliv na mortalitu byl závislý na velikosti poklesu SF, nikoliv na použité dávce BB. Souhrnný HR pro riziko úmrtí byl 0,76 na každý pokles SF o 12 tepů/min. 1 O Log RR pro úmrtí O O O Snížení srdeční frekvence (tepů/min) McAlister et al Ann Intern Med 2009;150:

12 EURO HEART Survey Průměrná hodnota klidové SF při vstupním vyšetření Celková populace s ICHS (n = 3674), pacienti léčení betablokátory n= 2005) 60 Celková populace s ICHS Léčení beta-blokátory > 70 SF (tepů/min)

13 STUDIE CIBIS III Primární ukazatel na konci monoterapie (celková mortalita a hospitalizace) 100 Počet pts bez prim. ukazatele (%) B/E vs E/B 109 vs 108 pts HR 1,02 (95% CI 0,78-1,33) P=0,90 (difference) Bisoprolol první Enalapril první Počet pts. v riziku měsíce Willenheimer R, et al. Circulation 2005;112:

14 Snížení srdeční frekvence Betablokátory Blokátory I f kanálu Digoxin

15 Ivabradin U kompenzovaného SS se sin. rytmem, kdy i přes max. tolerovanou dávku BB je SF 70/min. I,B Dávka: úvodní 2 x 5 mg cílová 2 x 7,5 mg

16 Primární cíl studie Vyhodnotit, zda inhibitor kanálů I f ivabradin zlepší kardiovaskulární prognózu nemocných se středně těžkým až těžkým chronickým srdečním selháním, kteří mají: 1. systolickou dysfunkci (EF 35%), 2. sinusový rytmus a srdeční frekvencí 70/min 3. optimální léčbu podle guidelines Swedberg K, et al. Lancet 2010;376:

17 Primární složený cíl (KV-mortalita + hospitalizace pro SS) Ivabradin n=793 (14,5 % za rok); Placebo n=937 (17,7 % za rok) Kumulativní výskyt (%) 40 HR = 0,82 p<0, Ivabradin Placebo - 18% měsíce Lancet. Online

18 Účinek ivabradinu na výskyt KV příhod Kumulativní výskyt (%) HR = 0,82 P<0,0001 Primární kombinovaný endpoint Placebo - 18% 20 Ivabradin 10 Kumulativní výskyt (%) Hospitalizace pro srdeční selhání HR = 0,74 P<0, Měsíce Placebo - 26% Ivabradin Kardiovaskulární úmrtí Kumulativní výskyt(%) HR = 0,91 P=0,128 Placebo Ivabradin 0 Měsíce Swedberg K, et al. Lancet. 2010;online August Měsíce

19 Algoritmus léčby symptomatického systolického srdečního selhání ESC guidelines 2012

20 IVABRADIN Měl by být zvážen ke snížení rizika hospitalizací pro SS u nemocných se sinusovým rytmem, EF 35%, srdeční frekvencí 70/min a přetrvávajícími symptomy (třída II IV dle NYHA) i přes léčbu doporučenou dávkou betablokátoru (nebo maximální nižší tolerovanou dávkou), inhibitorem ACE (nebo ARB) a MRA (nebo ARB). Může být zvážen ke snížení rizika hospitalizací pro SS u nemocných se sinusovým rytmem, EF 35% a srdeční frekvencí 70/min, kteří netolerují betablokátor. Nemocní by měli také užívat inhibitor ACE (nebo ARB) a MRA (nebo ARB). IIa IIb B C ESC guidelines 2012

21 Ivabradin: Indikace Evropské lékové agentury (EMA) pro srdeční selhání Ivabradin je indikován u systolického CHSS třídy II-IV podle NYHA u nemocných se sinusovým rytmem, kteří mají srdeční frekvenci 75 bpm, v kombinaci se standardní léčbou včetně betablokátoru nebo když léčba betablokátorem je kontraindikovaná nebo není tolerovaná.

22 Souhrn účinků ivabradinu podskupina nemocných se vstupní SF 75/min (64% populace SHIFT = 4150 pts) Hazard ratio 95% CI P Primání složený endpoint Kardiovaskulární mortalita Hospitalizace pro zhoršení SS Úmrtí na SS Celková mortalita Všechny hospitalizace Všechny KV hospitalizace 0,76 0,68-0,85 0,83 0,71-0,97 0,70 0,61-0,80 0,61 0,46-0,81 0,83 0,72-0,96 0,82 0,75-0,90 0,79 0,71-0,88 <0,0001 0,0166 <0,0001 0,0006 0,0109 <0,0001 <0,0001 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Ivabradine lepší Placebo lepší Böhm M, et al. Clin Res Cardiol ;102:1-12.

23 Vliv ivabradinu na prognózu podle SF dosažené po 28 dnech léčby Pacienti s prim. složeným endpointem (%) 40 75/min do <75/min 65 do <70/min do <65/min <60/min Day Čas (měsíce) Böhm M, et al. Clin Res Cardiol ;102:1-12.

24 Snížení srdeční frekvence v závislosti na dávce BB a vstupní SF Snížení SF po 28 dnech léčby ivabradinem* (min -1 ) Vstupní SF (min -1 ) 80 to <87 75 to <80 87 Bez BB BB<25% BB 25-50% BB % BB 100% *Korigováno na placebo Denní dávka betablokátoru Dávka BB nemá vliv na snižení SF ivabradinem <72 72 to <75 Vstupní SF má vliv na snížení SF ivabradinem Swedberg K, et al. J Am Coll Cardiol. 2012;59:

25 Závěry Zvýšená SF (> 70/min) je při chronické srdečním selhání nezávislým rizikovým faktorem. Farmakologické snížení SF při srdečním selhání betablokátory nebo ivabradinem významně snižuje KV mortalitu a morbiditu. Cílová hodnota SF při bradykardizující léčbě srdečního selhání je 60/min. Největší zkušenosti s bradykardizující léčbou srdečního selhání jsou s betablokátory. Při jejich kontraindikacích nebo intoleranci je indikován ivabradin. Kombinace ivabradinu a betablokátoru je bezpečná..

26 Snížení srdeční frekvence Betablokátory Blokátory I f kanálu Digoxin

27 William Withering

28 William Withering Birmingham, England: M.Swinney, 1785: X, V.

29 Studie DIG Celková mortalita (%) HR = 0,99 (0,91-1,07) p = 0,80 Celková mortalita Placebo Digoxin měsíce Hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání Smrt nebo hospitalizace pro zhoršující se srdeční selhání (%) HR = 0,72 (0,66-0,79) p < 0,001 Placebo Digoxin měsíce N Engl J Med 1997;336:525-33

30 DIGOXIN Studie The Digitalis Investigation Group mění jeden ze základních aspektů léčby srdečního selhání: neschopnost digoxinu ovlivnit podstatněji mortalitu a morbiditu ruší jakýkoliv etický tlak na jeho použití a účinně ho odsouvá k tomu, aby byl předepisován k léčbě přetrvávajících symptomů až po nasazení léků, které snižují riziko úmrtí a hospitalizací (jako jsou inhibitory ACE a beta-blokátory)... M. Packer, NEJM 1997;336:575-6

31 DIGOXIN...Protože se seznam takovýchto léků bude v následujících letech rozšiřovat, bude použití digoxinu postupně, ale nevyhnutelně klesat. Tato evoluční změna, spíše než jakýkoliv okamžitý dopad nové studie, nakonec uzavře kontroverze kolem použití digoxinu. M. Packer, NEJM 1997;336:575-6

32 Chronické srdeční selhání kdy zvažovat digoxin? ESC guidelines 2012

33 DIGOXIN Může být zvážen ke snížení rizika hospitalizací pro SS u nemocných se sinusovým rytmem a EF 45%, kteří netolerují betablokátor (u nemocných se srdeční frekvencí 70/min je alternativou ivabradin). Nemocní by měli užívat také inhibitor ACE (nebo ARB) a MRA (nebo ARB). IIb B Může být zvážen ke snížení rizika hospitalizací pro SS u nemocných s EF 45% a přetrvávajícími symptomy (třída II IV dle NYHA) i přes léčbu betablokátorem, inhibitorem ACE (nebo ARB) a MRA (nebo ARB). IIb B ESC guidelines 2012

34 Advance Access Online Publication March 11, 2013

35 Studie DIG post hoc analýza Hospitalizace pro zhoršení SS/30 dnů Placebo (n=1712) Digoxin (n=1693) Rozdílů Absol. rizika Hazard ratio (95% CI) P 4,2% 1,7% 2,5% 0,40 (0,26 0,62) <0,001 Za 30 dnů od randomizace digoxin snížil riziko hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání o 60% Ahmed A et al. Kongres ACC 2013, San Francisko

36 Studie DIG post hoc analýza Kardiovaskulární hospitalizace/30 dnů Placebo (n=1712) Digoxin (n=1693) Rozdíl absol. Rizika Hazard ratio (95% CI) P 6,5% 3,5% 3,0% 0,53 (0,38 0,72) <0,001 Za 30 dnů od randomizace snížil digoxin riziko hospitalizace z kardiovaskulárních důvodů o 47 % Ahmed A et al. Kongres ACC 2013, San Francisko

37 Studie DIG post hoc analýza Všechny hospitalizace/30 dnů Placebo (n=1712) Digoxin (n=1693) Rozdíl absol. rizika Hazard ratio (95% CI) P 8,1% 5,4% 2,7% 0,66 (0,51 0,86) 0,002 U nemocných, kteří užívali digoxin, se za 30 dnů od randomizace snížilo absolutní i relativní riziko všech hospitalizací o 2,7% a 34%. Ahmed A et al. Kongres ACC 2013, San Francisko

38 DIGOXIN 1. Symptomatický nemocný s tachyfibrilací síní. I, C 2. Asymptomatický nemocný s fibrilací síní ke I, C kontrole SF. 3. U nemocných se SR ve studii DIG nezlepšil prognózu, snížil však počet hospitalizací. Pokud vede ke klinickému zlepšení, je indikován. IIa, B 4. Při SS se zachovanou EF (HFPEF) III, B 5. U SS při AIM III, C Doporučená plazmatická koncentrace: 0,55-0,9 ng/ml = 0,6-1,1 nmol/l

39 Studie DIG J Am Coll Cardiol 2005;46:

40 Doporučení pro kontrolu komorové frekvence u nemocných se SS a perzistující/permanen tní fibrilací síní a bez známek akutní dekompenzace i v této indikaci je digoxin lékem až druhé volby! ESC guidelines 2012

41 DIGOXIN znovu pochybnosti? Post hoc analýza ze studie AFFIRM n = 4060 pts. s fibrilací síní, srovnání strategie kontroly rytmu a kontroly frekvence, z toho 2816 bralo digoxin Hazard ratio (HR) 95 % CI p Celk. mortalita 1,41 1,19 1,67 < 0,001 KV mortalita 1,35 1,06 1,71 0,016 Arytmická 1,61 1,12 2,30 0,009 mortalita Whitbeck MG. et al. Eur Heart J 2012

42 DIGOXIN znovu pochybnosti - pokračování Observační studie kohorty pacientů Kaiser Permanente n = digoxin naivních pacientů, u kterých byla v letech nově diagnostikována fibrilace síní. Z nich 12,9 % začalo užívat digoxin pro kontrolu srdeční frekvence Adjust. HR 95 % CI Celk. mortalita muži ženy 2,06 2,03 2,13 1,73 2,45 1,58 2,60 1,67 2,71 Hospitalizace 1,05 0,98 1,13 Freeman JV. Kongres ACC 2013, San Francisko

43 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Pokročilé chronické srdeční selhání a paliativní péče. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv.anny

Pokročilé chronické srdeční selhání a paliativní péče. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv.anny Pokročilé chronické srdeční selhání a paliativní péče Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv.anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Prognóza

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MULTAQ 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje dronedaronum 400 mg (ve formě hydrochloridu). Pomocná látka se

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Kardiovaskulární farmakoterapie sylabus pro posluchače V.r farmaceutické fakulty VFU Jiří Vítovec

Kardiovaskulární farmakoterapie sylabus pro posluchače V.r farmaceutické fakulty VFU Jiří Vítovec Kardiovaskulární farmakoterapie sylabus pro posluchače V.r farmaceutické fakulty VFU Jiří Vítovec Systém renin-angiotenzin-aldosteron Angiotensinogen Renin Non-ACE cesta (tonin, chymase, CAGE) Angiotensin

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM.

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. V. Chaloupka, J. Siegelová, L. Špinarová, H. Skalická, I. Karel, J. Leisser V poslední době se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci zvýšená pozornost.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Pomocné látky: Jedna 15 mg tableta obsahuje 37,77 mg monohydrátu laktosy (viz bod 4.4).

Pomocné látky: Jedna 15 mg tableta obsahuje 37,77 mg monohydrátu laktosy (viz bod 4.4). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazon Actavis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě hydrochloridu). Pomocné látky: Jedna 15 mg tableta obsahuje

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, nepotahované, zkosené s vyrytým označením PIO na jedné straně a označením 30 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, nepotahované, zkosené s vyrytým označením PIO na jedné straně a označením 30 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 30 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 30 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 74,46

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 37,24

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 69 ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Oravcová I. Úvod Zytiga, jejíž účinnou látkou je abirateron acetát, byla registrována v

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 8/2010 t i p t o h o t o č í s l a Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Pozvánka na výroční

Více