C O R P O R A T I O N C Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C O R P O R A T I O N C Z"

Transkript

1 CORPORATION CZ

2 2 zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti, ale rozděluje své aktivity do rozmanitých oblastí. Svá aktiva vkládá do společností s různým zaměřením, měn a podobně. Vhodná diverzifikace portfolia snižuje možné riziko ztráty.

3 4 Úvod Obchodní společnost FPD CORPORATION CZ a.s. byla založena v lednu roku 27 a během krátké doby se stala investiční společností dosahující významného podílu návratnosti investic. Naším hlavním zaměřením jsou korporátní investice a krizové financování rozví jejících se českých a slovenských obchodních společností. Postupně se však stáváme silnou nadnárodní společností, která maximálně zhodnocuje investice svých akcionářů. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. se stala součástí významné nadnárodní skupiny FPD GROUP, aktiva celé skupiny v současnosti činí 8 mld. Kč při počtu zaměstnanců 3 3. Cílem společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. je zajistit jejím akcionářům co nejvyšší návratnost investic při co nejnižší míře rizika, kterou snižujeme orientací na rozličné oblasti podnikání. V současné době rozšiřujeme své aktivity v celosvětovém měřítku, čímž případná rizika dále snižujeme. V souladu s naší investiční strategií se zaměřujeme na financování podhodnocených společností se zajímavým obchodním plánem, silným cash flow a perspektivou dlouhodobého růstu. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. poskytuje podle potřeby další kapitálovou podporu pro urychlení rozvoje společně s profesionální asistencí při restrukturalizaci společnosti a optimalizací cash flow, protože každá společnost musí být řízena kvalifikovaným a zkušeným týmem, který se dokonale orientuje na poli své působnosti. Naše přímá, disciplinovaná, na cash flow orientovaná investiční strategie nám dovoluje neomezovat se pouze na jedno specifické odvětví, naopak nám umožňuje vhodně využívat rozmanitosti globálního podnikatelského prostředí. Zároveň si však uvědomujeme nutnost utváření občanské společnosti, ve které každý může bez omezení žít, studovat a rozvíjet se. Věříme, že prostřednictvím rozdělení části našich zisků těm méně šťastným přispějeme k utváření takového společenského prostředí. Proto je naše úsilí doprovázeno také charitativní činností Úvod Základní údaje o společnosti Milníky historie společnosti Investice 211 Obchodní strategie Základní jmění Představenstvo Dozorčí rada Vývoj akcionářské struktury od založení společnosti Organizační struktura Předmět činnosti Financial Assets Profily dceřiných společností Komentář k hospodaření společnosti podle roční účetní závěrky Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Zpráva nezávislého auditora Plán pro nadcházející období Charita a obecně prospěšná činnost Významné události do uzávěrky výroční zprávy Kontakty

4 6 Bělorusko Česká republika Čína Dánsko Egypt Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Indie Itálie Jižní Korea Litva Lotyšsko Maďarsko Makedonie Moldávie Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko Slovensko Srbsko Španělsko Tchaj-wan Ukrajina USA Velká Británie FPD CORPORATION CZ a.s. Václavské náměstí 846/1 11 Praha 1 Právní forma: Základní jmění: Akciová společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Kč IČ: Akcionáři: Základní údaje o společnosti STRATONI LIMITED Společnost registrovaná pod číslem Rejstříku obchodu a společnosti ve Velké Británii Se sídlem 5 Bourlet Close, Londýn, W1W 7BL S vlastnickým podílem 55 akcií z celkem upsaných 1 39 (52,94 %) RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED Společnost registrovaná pod číslem Rejstříku obchodu a společnosti ve Velké Británii Se sídlem First Floor, 41 Chalton Street, Londýn, NW1 1JD S vlastnickým podílem 489 akcií z celkem upsaných 1 39 (47,6 %)

5 8 Milníky historie společnosti Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Jediný akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, následně rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií za účelem zlepšení bilance společnosti. Základní kapitál společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. tak byl zvýšen peněžitým vkladem na 45 Kč. 27 Stavební a developerské společnosti tvoří významnou část portfolia Z finančního hlediska je pro skupinu FPD CORPORATION CZ a.s. velmi důležité, že poprvé vyplácely společnosti v jejím portfoliu dividendy. Společnost FAST HYPO, a.s., vyplatila z nerozděleného zisku za roky 27 a 28 dividendu v celkové výši 38,365 mil. Kč a společnost Czechoslovak Spirit s.r.o. vyplatila dividendu ve výši 1,6 mil. Kč. I to mimo jiné přispělo ke skutečnosti, že společnost FPD CORPORATION CZ a.s. sama dosahovala hospodářského výsledku v takové výši, která umožňuje výplatu dividend svým akcionářům. Rozhodnutí o upsání nových akcií z důvodu zlepšení bilance společnosti. Základní kapitál společnosti tak byl navýšen peněžitým vkladem o částku 454 Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti v současné době činí 94 Kč. Řady vážených akcionářů společnosti tak rozšířila kyperská investiční společnost ALEYTA HOLDING LIMITED s 39,16% podílem. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. v první řadě získala do svého portfolia developerskou a investiční společnost TRUSTINVEST CR, spol. s r. o., která již v minulosti realizovala významný počet úspěšných realitních transakcí. Cílem této transakce je pomocí restrukturalizací vnitropodnikových procesů řízení, zabezpečení volného kapitálu pro zvětšení portfolia nemovitostí či projektů a zejména zefektivněním výnosů z již pronajímaného portfolia nemovitostí při současném snížení celkových nákladů dosáhnout nárůstu hodnoty společnosti, a tedy své investice. Další akvizicí roku 28 byl vlastnický vstup do společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. obchodní společnosti zabývající se distribucí alkoholických a nealkoholických nápojů a vín v rámci ČR a SR. V souladu s akviziční strategií dosáhnout růstu hodnoty společnosti prostřednictvím cíleného posílení cash flow byl navýšen její registrovaný kapitál na 1 milionů Kč Významnou investicí roku 29 byl 1% vlastnický vstup do slovenské společnosti SEZ DK a.s., jež navazuje na 6letou historii dolnokubínské společnosti SEZ a.s. v oblasti elektrotechnického průmyslu. Jedná se o výrobní a obchodní společnost, jejíž sortiment tvoří veškerý elektroinstalační materiál, jako jsou zásuvky, vidlice, rozvaděče, spínače, svorkovnice, krabice a další prvky. Jejich uplatnění je možné nalézt nejen v domácím použití, ale také v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. V průběhu roku 29 došlo k majetkovému vstupu společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. do slovenské realitní společnosti PSN a.s. a navýšení jejího základního kapitálu na 3,57 mil. ( ,21 Kč)*. Tato společnost vlastní, provozuje či dále pronajímá kancelářské, obchodní, skladové, výrobní, bytové a nebytové prostory v rámci desítek lukrativních nemovitostí na území celé Slovenské republiky.

6 1 Milníky historie společnosti FPD Corporation CZ a.s. navýšila základní jmění o částku 135 Kč. Celková výše je nyní 1 39 Kč. Tímto společnost překročila magickou hranici 1 miliardy, což nám poskytuje dostatečné krytí na veškeré nové projekty a akvizice. V roce 21 došlo k významné změně v představenstvu a dozorčí radě společnosti, kdy noví akcionáři reagovali na velmi pozitivní výsledky a razantní rozvoj společnosti, angažovanosti profesionálního týmu s dlouholetou praxí na řadě úspěšných projektů. Konala se mimořádná valná hromada společnosti FPD Corporation CZ a.s., která schválila změnu stanov, odvolala a zvolila členy představenstva (p. Mgr. Šupu a sl. Ing. Kučerovou nahradili p. Šupa a p. Prekop), odvolala a zvolila člena dozorčí rady (p. Ing. Švrčka nahradil p. Siekel). Společnost EURO HOME MUCHOVA a.s. uspěla ve výběrovém řízení a od Jihomoravského kraje získala budovu v centru města Hodonína, která sloužila jako zdravotní středisko spolu s lékárnou. Společnost získala m 2 pozemku a celkem 433,37 m 2 podlahové plochy v budově. Celý zchátralý areál bude revitalizován a přestavěn na bytový dům s deseti byty a šesti novými rodinnými domy v souladu s architektonickou koncepcí města Hodonína a požadavky na moderní bydlení pro jeho občany. Společnost EURO HOME GASTRO a.s. v měsíci prosinci 21 převzala tradiční rodinnou gastro skupinu GASTRO TRS (www.gastrotrs.cz) s 15letou úspěšnou tradicí. Jedná se konkrétně o zavedené provozovny Taverna, U Piráta, Plechárna a Café bar Štola. Celek doplní naše stávající úspěšné gastro provozy Casa Mia a Relax club Lipovka a dá vzniknout novému seskupení s názvem GASTRO UNITED (www.gastrounited.cz), které bude právě zahrnovat všechny výše zmíněné provozy s počtem přes 7 zaměstnanců připravených splnit náročné přání našich spokojených zákazníků. Celková kapacita všech těchto provozoven je 43 míst. Finanční skupina FPD Corporation CZ a.s. navýšila základní jmění společnosti SEZ DK a.s. na *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. 21 FPD CORPORATION CZ a.s. se začlenila do nadnárodní skupiny FPD GROUP s majetkem přesahujícím 32 MIL Skupina FPD GROUP patřící mezi silné, stabilní finanční skupiny s celosvětovou působností. Majetek celé skupiny přesahuje 32 mil.. Tímto je dosaženo maximálního snížení rizika investic pomocí diverzifikace do různých odvětví, zemí a měn. Přes 2 mld. Kč v aktivech je částka, jež byla dosažena v průběhu roku za konsolidovanou skupinu FPD CORPORATION CZ a.s. Významnou událostí především z hlediska účetnictví se stal postupný přechod na systém konsolidované účetní uzávěrky, kdy v roce 211 byla ještě užita součtová uzávěrka. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu velmi pozitivních výsledků a rozvoje, zejména s ohledem na spol. s bankovními domy potřebnými pro rozvoj společnosti. Proběhla změna vlastnické struktury, kdy se novými akcionáři stali: STRATONI LIMITED s 52,94 % akcií RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED s 47,6 % akcií Obě společnosti sídlí v Londýně v místě, které je jedním z nejvýznamnějších obchodních center v Evropě.

7 12 Milníky historie společnosti V oblasti investic na realitním trhu společnost EURO HOME DS a.s. zahájila výstavbu 3 bytových domů určených k prodeji či nájmu s 66 byty v Dunajské Stredě. Dokončení stavby je naplánováno na léto 212. Byly spuštěny nové internetové stránky Společnost EURO HOME NORTH a. s. získala stavební povolení k výstavbě bytového domu s 8 byty v Bánské Bystrici. Výstavba začne v průběhu roku 212. U společnosti TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o., byl úspěšně zahájen prodej stavebních plně zasíťovaných pozemků určených pro výstavbu 28 rodinných domů na ploše 28 5 m 2. Finanční skupina FPD CORPORATION CZ a.s. navýšila základní jmění u těchto společností: Czechoslovak Spirit, s.r.o., na 17 Kč TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o., na Kč EURO HOME GASTRO a.s. na 5 3 Kč Finanční skupina FPD CORPORATION CZ a.s. koupila 1% podíl společnosti SPOROBYT, spol. s r. o. Společnost pronajímá a spravuje stovky bytových a nebytových prostor, polyfunkčních domů a ubytoven, zaměstnává přes 1 zaměstnanců, provozuje restaurační síť Gastro United s celkovou kapacitou provozoven 43 míst. Ve spolupráci s firmou EURO HOME GASTRO a.s. se nám podařilo již v prvním roce působnosti znásobit hospodářské výsledky a v návaznosti na to byl spuštěn systém moderních komfortních slevových čipových karet, který využívá 2 zákazníků. Karty lze využívat jak ve veškerých našich provozech, tak i u několika desítek smluvních partnerů. U výrobní a obchodní společnosti SEZ DK a.s. jejíž sortiment tvoří veškerý elektrotechnický materiál, jako jsou zásuvky, vidlice, rozvaděče, spínače, svorkovnice a další prvky se nám podařilo navázat obchodní vztahy s novými partnery a tím provést export do krajin jako Indie, Rusko, Estonsko, Egypt, Finsko, Řecko a Rakousko. Společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. se podařilo dosáhnout obratu přes 3 milionů korun. V návaznosti na obchodní úspěchy přikročila společnost FPD CORPORATION CZ a.s. k významným investicím do segmentu výroby a distribuce vín a produktů vinné révy. Více informací o aktuálním dění společnosti v samostatné výroční zprávě na internetových stránkách 211 Společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. se podařilo dosáhnout obratu přes 3 milionů korun. Pro potřeby budoucích investic v oblasti realit byly založeny tři dceřiné společnosti v České republice: EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. EURO HOME BETA a.s. EURO HOME GAMA a.s. Ve Slovenské republice byly založeny také tři dceřiné společnosti se stejným investičním záměrem: EURO HOME ALPHA a.s. EURO HOME BETA a.s. EURO HOME GAMMA a.s. V průběhu roku 211 došlo u společnosti Fleret Trade s.r.o. k mimosoudnímu narovnání a byly tak ukončeny veškeré několikaleté soudní spory ohledně hlavní obchodní značky i obchodních značek jednotlivých produktových řad. U společnosti FAST HYPO a.s. je veškeré úsilí směrováno do inkasa pohledávek, jenž přesahuje sumu 47 milionů korun. FAST HYPO a.s. pokračuje v nastaveném trendu, což je splácení dividend mateřské společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. a sníženého základního kapitálu. Společnost také přistoupila k postoupení části pohledávek přesahující částku 1 Kč z důvodu zefektivnění a zrychlení celkového procesu vymáhání. Suma, jež drží společnost FPD CORPORATION CZ a.s. v bonitních pohledávkách ve splatnosti, přesáhla částku 5 Kč.

8 14 Investice 211 Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. přispěla významnou měrou ke zformování nadnárodní finanční skupiny FPD GROUP, jejíž aktiva přesahují 8 miliard Kč. Působí v 1 zemích světa a zaměstnává více než 3 3 lidí v různých finančních oblastech od výroby a služeb až po správu nemovitostí. Skupinu tvoří společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., FPD CORPORATION SK a.s., FPD CORPORATION ASIA a.s. a FPD CORPORATION UK a.s. Objevování nových příležitostí je rozhodující pro FPD a jeho dlouhodobý rozvoj. Klade důraz na inovace a rychle se přizpůsobuje novým výzvám na trhu. Skupina vidí svou budoucnost v neustálém rozvoji společností ve svém portfoliu, soustředí se na nové atraktivní investice. Proto klade důraz na inovace a rychlou adaptaci na nové výzvy a tržní podmínky. FPD spolupracuje intenzivně s významnými společnostmi v regionu střední Evropy a Asii. Strategie společnosti je zaměřena na maximalizaci hodnoty pro akcionáře zachování současné nízké úrovně rizika pro jejich investice a zároveň klade důraz na hodnoty, jako je spolupráce, odpovědnost a profesionalita. Společnost FPD odkoupila zbývající část obchodního podílu, a to 49 % ve společnosti ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., čímž se FPD stalo jejím jediným vlastníkem. ROYAL Drinks Slovakia je jedním z významných importérů vína, destilátů a nealkoholických nápojů na Slovensku. FPD přidalo do svého portfolia společnost POR SH+ a.s., výrobce a distributora stavební izolace na bázi expandovaného polystyrénu s aditivním grafitem. Již v době nákupu společnost vykazovala záporné ekonomické výsledky. Cílem FPD bylo restrukturalizovat ji a ozdravit a následně výhodně prodat. Na konci roku 211 došlo k odprodeji společnosti formou Management-Buy Out. Společnost EURO HOME NÁRODNÍ TŘÍDA, a.s., ve výběrovém řízení pořádaném Jihomoravským krajem získala práva na nákup bytového domu s lékárnou a ordinacemi v ulici Národní třída v Hodoníně. Ve 4patrové budově je celkem 4 bytů. Budova byla předána na konci roku. Pro společnost EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ, a.s., dopadlo úspěšně výběrové řízení na nákup 8patrového nájemního bytového domu v Hodoníně o celkovém počtu 11 bytů. V nejbližší době je plánovaná rekonstrukce budovy včetně technického zázemí. Aktiva FPD GROUP přesahují 8 miliard Kč, působí v 1 zemích světa, zaměstnává více než 33 lidí.

9 16 Obchodní strategie Hlavním cílem společnosti i nadále zůstává především zajistit jejím akcionářům maximální návratnost investicí při současné nejnižší míře rizika. Investiční projekt podléhá detailnímu auditu v souladu s due diligence podle právních a ekonomických hledisek. Výstupem auditu je zpráva ve formě SWOT analýzy, její součástí je zároveň zvážení časového horizontu investice, tedy plán odprodání investice a její potenciální stav v takovém momentě. Důkladnou analýzou prochází ekonomická návratnost projektu, jeho vedlejší náklady a možnost využití levných cizích zdrojů. Analýzou prochází i samotné věcné fungování společnosti s cílem nalézt rezervy v administrativních, výrobních, obchodních nebo realizačních procesech. Cílem této analýzy je odhalit nutné budoucí aktivity pro zajištění požadované návratnosti a ziskovosti investice v daném časovém horizontu. V souladu se zaběhnutou investiční filozofií společnost FPD CORPORATION CZ a.s. vyhledává pro potenciální rozšíření svého portfolia především podhodnocené společnosti s kvalitně propracovaným obchodním plánem, silným cash flow a možností dlouhodobého růstu. Vedle uvedeného by taková společnost měla být v ideálním případě řízena kvalifikovaným a zkušeným týmem, který rozumí potřebám odvětví, ve kterém působí. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. potom takovým společnostem umožňuje další růst prostřednictvím potřebné kapitálové podpory pro usnadnění rozvoje společně s profesionální pomocí při restrukturalizaci společnosti. Zároveň tyto společnosti mohou čerpat další výhody vyplývající ze zapojení do širokého portfolia dalších společností zajišťujících optimalizaci nákladů a výnosů, jako jsou přístup k novým zákazníkům nebo outsourcing některých shodných činností. Zvolená organizační struktura a povaha sdílení činností v rámci společností umožňuje společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. zaměstnávat pouze pět kmenovývh zaměstnanců. Řada činností je pro dosažení úspor outsourcována prostřednictvím smluvních advokátních kanceláří, účetních a auditorských společností a poradenských společností. Skupina FPD CORPORATION CZ a.s. včetně dceřiných společností zaměstnává přes 35 pracovníků. Tato přímá a na cash flow orientovaná investiční strategie dovoluje společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. neomezovat se pouze na jedno specifické odvětví. Daleko víc umožňuje využívat rozmanitosti globálního podnikatelského prostředí. dlouhodobý RŮST

10 18 Základní jmění 27 Společnost vydala 2 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 mil. Kč. Základní jmění společnosti představuje 2 mil. Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl dne zvýšen základní kapitál na 45 mil. Kč úpisem 448 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Akcie upsal jediný akcionář THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, společnost registrovaná pod číslem B Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, a to peněžitým vkladem. základní jmění přesahující 1miliardu Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o 454 mil. Kč na celkových 94 mil. Kč. Také bylo rozhodnuto, že úpis části akcií bude proveden společností ALEYTA HOLDING LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, LOUCAIDES COURT, 2nd floor, P. C. 336, Limassol, Kyperská republika. Základní kapitál v rozhodném období je tvořen 94 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Dne proběhlo rozhodnutí akcionářů o navýšení základního jmění společnosti FPD CORPORATION CZ, a.s., o 135 mil. Kč na celkovou hodnotu 1 39 mld. Kč. Tímto společnost překročila magickou hranici 1 miliardy, což nám poskytuje dostatečné krytí na veškeré nové projekty a akvizice. 2 Kč Kč 94 Kč 1 39 Kč 1 39 Kč

11 2 Představenstvo Dozorčí rada V roce 211 pracovalo představenstvo statutární orgán společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. ve složení: Tomáš Šupa předseda představenstva Ing. Roman Teťák místopředseda představenstva Marek Prekop člen představenstva V roce 211 pracovala dozorčí rada kontrolní orgán FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Anton Siekel předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Vítek člen dozorčí rady Mgr. Jozef Chovanec člen dozorčí rady Představenstvo uplatňovalo svěřená práva a povinnosti v souladu se schválenými stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy. Hlavními úkoly, které představenstvo společnosti v roce 211 splnilo, bylo dosáhnout hospodářských výsledků společností v portfoliu, umožňujících vyplacení dividendy nebo transformace jejich zisku do základního kapitálu. Dále šlo o využití potenciálu celého portfolia pro zajištění obchodních příležitostí a nových odbytů pro jednotlivé firmy portfolia. Zároveň je důležitým pozitivním výsledkem práce představenstva navázání a udržování vysoké úrovně vztahů s finančními institucemi. Ve smyslu obchodního zákoníku má dozorčí rada především kontrolní funkci nad chodem a fungováním obchodní společnosti.

12 22 Vývoj akcionářské struktury od založení společnosti V záměru vybudovat silnou investiční společnost vkládají dvě fyzické osoby rovným dílem základní kapitál 2 mil. Kč. Jediný akcionář společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, registrovaná pod číslem B Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské vlastní všech 45 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, LOUCAIDES COURT, 2nd floor, P. C. 336, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE , se stává druhým akcionářem společnosti FPD CORPORATION. V této souvislosti byly upsány nové kmenové akcie listinné na jméno o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč v počtu 454 ks. Z tohoto počtu jich 1 ks upsal dosavadní jediný akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, a 354 ks nový akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED. Aktuálně majoritní akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, disponuje 6,84 % akcií a minoritní akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, disponuje 39,16 % akcií. V tomto roce měla společnost dva akcionáře a těmi byl majoritní akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, který vlastní 55 ks akcií (52,94 %) a minoritní akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, vlastnící 489 ks akcií (47,6 %). Navýšení základního kapitálu přispělo ke zvýšení celkového počtu kusů akcií. Zásadní změnou ve struktuře FPD CORPORATION CZ a.s. jsou především noví akcionáři. Majoritním akcionářem se stala společnost STRATONI LIMITED, se sídlem 5 Bourlet Close, Londýn, W1W 7BL, Velká Británie, registrační číslo 76469, s vlastnickým podílem 55 ks akcií z celkem upsaných 1 39 (52,94 %). Minoritním akcionářem se stala RIVIERA HOLDING LIMITED, se sídlem First Floor, 41 Chalton Street, Londýn, NW1 1JD, Velká Británie, registrační číslo , s vlastnickým podílem 489 ks akcií z celkem upsaných 1 39 (47,6 %) mil. Kč 5 % 5 % 2 ZAKLADATELÉ 45 mil. Kč 1 % THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH 94 mil. Kč ALEYTA HOLDING LIMITED 39,16 % 6,84 % THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH 1 39 mil. Kč 1 39 mil. Kč ALEYTA HOLDING LIMITED THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED 47,6 % 47,6 % 52,94 % 52,94 % STRATONI LIMITED

13 24 Organizační struktura Předmět činnosti SHAREHOLDERS Velkoobchod Zprostředkování obchodu a služeb FPD CORPORATION Reklamní činnost a marketing FINANCE DEPARTMENT BOARD OF DIRECTORS SUPERVISORY BOARD Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti ACCOUNTING DEPARTMENT Vydavatelské a nakladatelské činnosti MANAGEMENT Poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru LEGAL DEPARTMENT Zpracování dat, služby databank, správa sítí Správa a údržba nemovitostí IT SUPPORT DEPARTMENT PORTFOLIO COMPANIES & FINANCIAL INVESTMENTS Pronájem a půjčování věcí movitých Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Kopírovací práce Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců REAL ESTATE & DEVELOPMENT WHOLESALE & RETAIL SERVICES FINANCIAL ASSETS PRODUCTION & MANUFACTURING FINANCIAL SERVICES

14 26 Financial Assets EU, USA, Seychely SLUŽBY OBCHOD & DISTRIBUCE Profily dceřiných společností DEVELOPMENT VÝROBA FINANCE & INVESTICE V portfoliu od: prosinec 26 TRUSTINVEST CR, spol. s r. o. SEZ DK a.s. Obchodní činnost: Financial Investments Odkup pohledávek nebo zabezpečených dluhů ( secured debt ) společností mimo portfolio společnosti FPD CORPORATION a.s. Prostřednictvím kapitalizace pohledávek společnost FPD CORPORATION a.s. v některých obchodních případech majetkově vstupuje do vhodných společností. PSN a.s. TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. EURO HOME DS a.s. EURO HOME MUCHOVA a.s. EURO HOME MUTĚNICE a.s. EURO HOME NORTH a.s. Fleret Fruit s.r.o. OBCHOD & DISTRIBUCE Czechoslovak Spirit s.r.o. ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o. Finanční ukazatele: Celková výše pohledávek činí 57 Kč. BEST EURO HOME a.s. TOTAL IMPORT, s.r.o. Nina X s.r.o. SLUŽBY PSN a.s. SPOROBYT, spol. s r. o. RESORT BOROVANY s.r.o. POR SH+ CZ, s.r.o. FINANCE & INVESTICE FAST HYPO, a.s. EURO HOME PRAGUE, s.r.o. EURO HOME GASTRO a.s. EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. EURO HOME NÁRODNÍ TŘÍDA a.s. DEVELOPMENT VÝROBA

15 28 TRUSTINVEST CR, spol. s r. o. PSN a.s. (SK) Česká republika Praha/Hodonín V portfoliu od: červen 28 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: Finanční ukazatele: Web: Kč Development Developerská a investiční společnost, která se zabývá výstavbou nemovitostí, pronájmem bytových či nebytových ploch, jako jsou např. restaurace, obchodní prostory, kancelářské prostory, sportovní centra, ubytovací kapacity, výrobní a skladovací haly apod. Dále se zabývá prodejem bytů, obchodních ploch a pozemků, které jsou určeny k další výstavbě. Do portfolia společnosti TRUSTINVEST CR, spol. s r. o., patří: investice do perspektivních nemovitostí obvykle v centru měst, které jsou následně rekonstruovány a jejichž tržní hodnota se tak výrazně zvyšuje. Mezi nejvýznamnější projekty společnosti patří Fitness centrum a penzion Lipovka v Hodoníně, Pizzerie Casa Mia v Hodoníně, Bytový dům Dubňany Okál, Nájemní bytový dům Hodonín Modrásek nebo Výrobně-skladový areál Kapřiska. Celková aktiva se v současnosti blíží hranici 2 Kč. Hodnotu aktiv tvoří především soubor nemovitostí 15 m 2 pronajímaných ploch a 9 m 2 zastavěné plochy a pozemků určených k rozvoji. Z toho 1 7 m 2 jsou pronajaté plochy pěti nových restaurací a 2 4 m 2 jsou pozemky a zastavěné plochy. Slovensko Ružomberok V portfoliu od: duben 28 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: Finanční ukazatele: Web: ( Kč)* Development & Služby Společnost vlastní, provozuje či dále pronajímá kancelářské, obchodní, skladové, výrobní, bytové a nebytové prostory v rámci desítek lukrativních nemovitostí na území celé Slovenské republiky. Společnost od vzniku v roce 28 zařadila do svého portfolia významné kancelářské, obchodní, logistické a parkovací prostory na území celého Slovenska. Prostory v portfoliu: obchodní centrum v Dolném Kubíně, Liptovském Mikuláši, Námestově a Ružomberoku, administrativní budovu v Ružomberoku nebo logisticko-průmyslový areál v Ružomberoku. Portfolio nemovitostí v majetku společnosti představuje hodnotu 4 2 EUR (18 36 Kč). Tyto nemovitosti zaujímají 12 m 2 pronajímaných ploch a 3 m 2 zastavěných ploch a pozemků. DEVELOPMENT *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. DEVELOPMENT

16 3 TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. EURO HOME MUCHOVA a.s. Česká republika Hodonín V portfoliu od: září 27 Obchodní podíl: Profil obch. činnost: 1 % ve vlastnictví FPD CORPORATION CZ a.s. 9 % prostřednictvím TRUSTINVEST CR, spol. s r. o Kč Development V současné době probíhá prodej stavebních pozemků pro výstavbu 28 rodinných domů na 28 5 m 2. Všechny pozemky jsou napojeny na inženýrské sítě. Česká republika Praha V portfoliu od: listopad 27 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: 2 Kč Development Společnost získala budovu bývalé polikliniky v Hodoníně. Plánuje se kompletní rekonstrukce zchátralé budovy. Záměrem projektu je rekonstrukce starší části objektu (původní vily) na bytové prostory (v přízemí se zvažují i komerční prostory, např. ordinace) a demolice novější přístavby, na jejímž místě by mělo být postaveno 6 typizovaných rodinných domů. EURO HOME DS a.s. EURO HOME MUTĚNICE a.s. Slovensko Česká republika Bratislava Praha V portfoliu od: listopad 27 V portfoliu od: listopad 27 Obchodní podíl: 1 % Obchodní podíl: 1 % ( Kč )* 2 Kč Development Development Profil obch. činnost: Bytové domy na pozemku v Dunajské Stredě za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Profil obch. činnost: Výstavba bytových domů na pozemku v Mutěnicích za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Na pozemku jsou vystavěny 3 bytové domy s 3 podlažími a 66 byty o výměře 4 m 2 nebo 42,15 m 2. Hlavním záměrem projektu je výstavba 2 bytových domů s 36 byty o výměře přibližně 4 45 m 2. Přízemní bytové jednotky budou se zahrádkami. DEVELOPMENT Web: *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. DEVELOPMENT

17 32 EURO HOME NORTH a.s. SPOROBYT, spol. s r. o. Slovensko Bratislava V portfoliu od: prosinec 27 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: ( Kč)* Development *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. Výstavba bytových domů na pozemku v Banské Bystrici za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Společnost má v plánu výstavbu 3 bytových domů se 4 podlažími s celkovým počtem 9 bytů. Česká republika Hodonín V portfoliu od: leden 212 Obchodní podíl: 1 % Kč Služby Profil obch. činnost: Společnost SPOROBYT, spol. s r. o., byla založena v roce 24. Web: Společnost se zabývá správou bytových domů, polyfunkčních domů a ubytoven, ve kterých dále pronajímá stovky bytových jednotek a nebytových prostor. Významnou činností společnosti SPOROBYT, spol. s r. o., je provoz restaurační sítě Gastro United s celkovou kapacitou provozoven 43 míst a také provoz fitness centra v Hodoníně. BEST EURO HOME a.s. RESORT BOROVANY s.r.o. Česká republika Česká republika Praha Praha / Hluboká u Borovan V portfoliu od: listopad 27 V portfoliu od: prosinec 27 Obchodní podíl: 1 % Obchodní podíl: 1 % 1 Kč Kč Development Služby Profil obch. činnost: Výstavba nájemního bytového domu na pozemku v Kladně Kročehlavech. Na pozemku společnost plánuje vybudovat 7podlažní bytový dům se 6 byty. Profil obch. činnost: Společnost vlastní a pronajímá pozemky a na nich stojící budovy v lokalitě Hluboká u Borovan. Pozemky jsou využívány k provozování obory. DEVELOPMENT Finanční ukazatele: Pozemky ve vlastnictví společnosti odpovídají výměře 54 ha, z čehož je 49 ha luk a 5 ha lesa. SLUŽBY

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příležitost vidíme všude!

Příležitost vidíme všude! Výroční zpráva 21 Společnost FPD Corporation CZ a.s. zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti. Své aktivity rozděluje do rozmanitých oblastí

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 02/10/2007 07:28 DIČ: POD: 534 OBD: 200612 Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb v plném rozsahu k 31/12/2006 BD Tylova

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více