C O R P O R A T I O N C Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C O R P O R A T I O N C Z"

Transkript

1 CORPORATION CZ

2 2 zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti, ale rozděluje své aktivity do rozmanitých oblastí. Svá aktiva vkládá do společností s různým zaměřením, měn a podobně. Vhodná diverzifikace portfolia snižuje možné riziko ztráty.

3 4 Úvod Obchodní společnost FPD CORPORATION CZ a.s. byla založena v lednu roku 27 a během krátké doby se stala investiční společností dosahující významného podílu návratnosti investic. Naším hlavním zaměřením jsou korporátní investice a krizové financování rozví jejících se českých a slovenských obchodních společností. Postupně se však stáváme silnou nadnárodní společností, která maximálně zhodnocuje investice svých akcionářů. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. se stala součástí významné nadnárodní skupiny FPD GROUP, aktiva celé skupiny v současnosti činí 8 mld. Kč při počtu zaměstnanců 3 3. Cílem společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. je zajistit jejím akcionářům co nejvyšší návratnost investic při co nejnižší míře rizika, kterou snižujeme orientací na rozličné oblasti podnikání. V současné době rozšiřujeme své aktivity v celosvětovém měřítku, čímž případná rizika dále snižujeme. V souladu s naší investiční strategií se zaměřujeme na financování podhodnocených společností se zajímavým obchodním plánem, silným cash flow a perspektivou dlouhodobého růstu. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. poskytuje podle potřeby další kapitálovou podporu pro urychlení rozvoje společně s profesionální asistencí při restrukturalizaci společnosti a optimalizací cash flow, protože každá společnost musí být řízena kvalifikovaným a zkušeným týmem, který se dokonale orientuje na poli své působnosti. Naše přímá, disciplinovaná, na cash flow orientovaná investiční strategie nám dovoluje neomezovat se pouze na jedno specifické odvětví, naopak nám umožňuje vhodně využívat rozmanitosti globálního podnikatelského prostředí. Zároveň si však uvědomujeme nutnost utváření občanské společnosti, ve které každý může bez omezení žít, studovat a rozvíjet se. Věříme, že prostřednictvím rozdělení části našich zisků těm méně šťastným přispějeme k utváření takového společenského prostředí. Proto je naše úsilí doprovázeno také charitativní činností Úvod Základní údaje o společnosti Milníky historie společnosti Investice 211 Obchodní strategie Základní jmění Představenstvo Dozorčí rada Vývoj akcionářské struktury od založení společnosti Organizační struktura Předmět činnosti Financial Assets Profily dceřiných společností Komentář k hospodaření společnosti podle roční účetní závěrky Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Zpráva nezávislého auditora Plán pro nadcházející období Charita a obecně prospěšná činnost Významné události do uzávěrky výroční zprávy Kontakty

4 6 Bělorusko Česká republika Čína Dánsko Egypt Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Indie Itálie Jižní Korea Litva Lotyšsko Maďarsko Makedonie Moldávie Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko Slovensko Srbsko Španělsko Tchaj-wan Ukrajina USA Velká Británie FPD CORPORATION CZ a.s. Václavské náměstí 846/1 11 Praha 1 Právní forma: Základní jmění: Akciová společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Kč IČ: Akcionáři: Základní údaje o společnosti STRATONI LIMITED Společnost registrovaná pod číslem Rejstříku obchodu a společnosti ve Velké Británii Se sídlem 5 Bourlet Close, Londýn, W1W 7BL S vlastnickým podílem 55 akcií z celkem upsaných 1 39 (52,94 %) RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED Společnost registrovaná pod číslem Rejstříku obchodu a společnosti ve Velké Británii Se sídlem First Floor, 41 Chalton Street, Londýn, NW1 1JD S vlastnickým podílem 489 akcií z celkem upsaných 1 39 (47,6 %)

5 8 Milníky historie společnosti Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Jediný akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, následně rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií za účelem zlepšení bilance společnosti. Základní kapitál společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. tak byl zvýšen peněžitým vkladem na 45 Kč. 27 Stavební a developerské společnosti tvoří významnou část portfolia Z finančního hlediska je pro skupinu FPD CORPORATION CZ a.s. velmi důležité, že poprvé vyplácely společnosti v jejím portfoliu dividendy. Společnost FAST HYPO, a.s., vyplatila z nerozděleného zisku za roky 27 a 28 dividendu v celkové výši 38,365 mil. Kč a společnost Czechoslovak Spirit s.r.o. vyplatila dividendu ve výši 1,6 mil. Kč. I to mimo jiné přispělo ke skutečnosti, že společnost FPD CORPORATION CZ a.s. sama dosahovala hospodářského výsledku v takové výši, která umožňuje výplatu dividend svým akcionářům. Rozhodnutí o upsání nových akcií z důvodu zlepšení bilance společnosti. Základní kapitál společnosti tak byl navýšen peněžitým vkladem o částku 454 Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti v současné době činí 94 Kč. Řady vážených akcionářů společnosti tak rozšířila kyperská investiční společnost ALEYTA HOLDING LIMITED s 39,16% podílem. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. v první řadě získala do svého portfolia developerskou a investiční společnost TRUSTINVEST CR, spol. s r. o., která již v minulosti realizovala významný počet úspěšných realitních transakcí. Cílem této transakce je pomocí restrukturalizací vnitropodnikových procesů řízení, zabezpečení volného kapitálu pro zvětšení portfolia nemovitostí či projektů a zejména zefektivněním výnosů z již pronajímaného portfolia nemovitostí při současném snížení celkových nákladů dosáhnout nárůstu hodnoty společnosti, a tedy své investice. Další akvizicí roku 28 byl vlastnický vstup do společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. obchodní společnosti zabývající se distribucí alkoholických a nealkoholických nápojů a vín v rámci ČR a SR. V souladu s akviziční strategií dosáhnout růstu hodnoty společnosti prostřednictvím cíleného posílení cash flow byl navýšen její registrovaný kapitál na 1 milionů Kč Významnou investicí roku 29 byl 1% vlastnický vstup do slovenské společnosti SEZ DK a.s., jež navazuje na 6letou historii dolnokubínské společnosti SEZ a.s. v oblasti elektrotechnického průmyslu. Jedná se o výrobní a obchodní společnost, jejíž sortiment tvoří veškerý elektroinstalační materiál, jako jsou zásuvky, vidlice, rozvaděče, spínače, svorkovnice, krabice a další prvky. Jejich uplatnění je možné nalézt nejen v domácím použití, ale také v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. V průběhu roku 29 došlo k majetkovému vstupu společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. do slovenské realitní společnosti PSN a.s. a navýšení jejího základního kapitálu na 3,57 mil. ( ,21 Kč)*. Tato společnost vlastní, provozuje či dále pronajímá kancelářské, obchodní, skladové, výrobní, bytové a nebytové prostory v rámci desítek lukrativních nemovitostí na území celé Slovenské republiky.

6 1 Milníky historie společnosti FPD Corporation CZ a.s. navýšila základní jmění o částku 135 Kč. Celková výše je nyní 1 39 Kč. Tímto společnost překročila magickou hranici 1 miliardy, což nám poskytuje dostatečné krytí na veškeré nové projekty a akvizice. V roce 21 došlo k významné změně v představenstvu a dozorčí radě společnosti, kdy noví akcionáři reagovali na velmi pozitivní výsledky a razantní rozvoj společnosti, angažovanosti profesionálního týmu s dlouholetou praxí na řadě úspěšných projektů. Konala se mimořádná valná hromada společnosti FPD Corporation CZ a.s., která schválila změnu stanov, odvolala a zvolila členy představenstva (p. Mgr. Šupu a sl. Ing. Kučerovou nahradili p. Šupa a p. Prekop), odvolala a zvolila člena dozorčí rady (p. Ing. Švrčka nahradil p. Siekel). Společnost EURO HOME MUCHOVA a.s. uspěla ve výběrovém řízení a od Jihomoravského kraje získala budovu v centru města Hodonína, která sloužila jako zdravotní středisko spolu s lékárnou. Společnost získala m 2 pozemku a celkem 433,37 m 2 podlahové plochy v budově. Celý zchátralý areál bude revitalizován a přestavěn na bytový dům s deseti byty a šesti novými rodinnými domy v souladu s architektonickou koncepcí města Hodonína a požadavky na moderní bydlení pro jeho občany. Společnost EURO HOME GASTRO a.s. v měsíci prosinci 21 převzala tradiční rodinnou gastro skupinu GASTRO TRS ( s 15letou úspěšnou tradicí. Jedná se konkrétně o zavedené provozovny Taverna, U Piráta, Plechárna a Café bar Štola. Celek doplní naše stávající úspěšné gastro provozy Casa Mia a Relax club Lipovka a dá vzniknout novému seskupení s názvem GASTRO UNITED ( které bude právě zahrnovat všechny výše zmíněné provozy s počtem přes 7 zaměstnanců připravených splnit náročné přání našich spokojených zákazníků. Celková kapacita všech těchto provozoven je 43 míst. Finanční skupina FPD Corporation CZ a.s. navýšila základní jmění společnosti SEZ DK a.s. na *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. 21 FPD CORPORATION CZ a.s. se začlenila do nadnárodní skupiny FPD GROUP s majetkem přesahujícím 32 MIL Skupina FPD GROUP patřící mezi silné, stabilní finanční skupiny s celosvětovou působností. Majetek celé skupiny přesahuje 32 mil.. Tímto je dosaženo maximálního snížení rizika investic pomocí diverzifikace do různých odvětví, zemí a měn. Přes 2 mld. Kč v aktivech je částka, jež byla dosažena v průběhu roku za konsolidovanou skupinu FPD CORPORATION CZ a.s. Významnou událostí především z hlediska účetnictví se stal postupný přechod na systém konsolidované účetní uzávěrky, kdy v roce 211 byla ještě užita součtová uzávěrka. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu velmi pozitivních výsledků a rozvoje, zejména s ohledem na spol. s bankovními domy potřebnými pro rozvoj společnosti. Proběhla změna vlastnické struktury, kdy se novými akcionáři stali: STRATONI LIMITED s 52,94 % akcií RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED s 47,6 % akcií Obě společnosti sídlí v Londýně v místě, které je jedním z nejvýznamnějších obchodních center v Evropě.

7 12 Milníky historie společnosti V oblasti investic na realitním trhu společnost EURO HOME DS a.s. zahájila výstavbu 3 bytových domů určených k prodeji či nájmu s 66 byty v Dunajské Stredě. Dokončení stavby je naplánováno na léto 212. Byly spuštěny nové internetové stránky Společnost EURO HOME NORTH a. s. získala stavební povolení k výstavbě bytového domu s 8 byty v Bánské Bystrici. Výstavba začne v průběhu roku 212. U společnosti TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o., byl úspěšně zahájen prodej stavebních plně zasíťovaných pozemků určených pro výstavbu 28 rodinných domů na ploše 28 5 m 2. Finanční skupina FPD CORPORATION CZ a.s. navýšila základní jmění u těchto společností: Czechoslovak Spirit, s.r.o., na 17 Kč TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o., na Kč EURO HOME GASTRO a.s. na 5 3 Kč Finanční skupina FPD CORPORATION CZ a.s. koupila 1% podíl společnosti SPOROBYT, spol. s r. o. Společnost pronajímá a spravuje stovky bytových a nebytových prostor, polyfunkčních domů a ubytoven, zaměstnává přes 1 zaměstnanců, provozuje restaurační síť Gastro United s celkovou kapacitou provozoven 43 míst. Ve spolupráci s firmou EURO HOME GASTRO a.s. se nám podařilo již v prvním roce působnosti znásobit hospodářské výsledky a v návaznosti na to byl spuštěn systém moderních komfortních slevových čipových karet, který využívá 2 zákazníků. Karty lze využívat jak ve veškerých našich provozech, tak i u několika desítek smluvních partnerů. U výrobní a obchodní společnosti SEZ DK a.s. jejíž sortiment tvoří veškerý elektrotechnický materiál, jako jsou zásuvky, vidlice, rozvaděče, spínače, svorkovnice a další prvky se nám podařilo navázat obchodní vztahy s novými partnery a tím provést export do krajin jako Indie, Rusko, Estonsko, Egypt, Finsko, Řecko a Rakousko. Společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. se podařilo dosáhnout obratu přes 3 milionů korun. V návaznosti na obchodní úspěchy přikročila společnost FPD CORPORATION CZ a.s. k významným investicím do segmentu výroby a distribuce vín a produktů vinné révy. Více informací o aktuálním dění společnosti v samostatné výroční zprávě na internetových stránkách Společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. se podařilo dosáhnout obratu přes 3 milionů korun. Pro potřeby budoucích investic v oblasti realit byly založeny tři dceřiné společnosti v České republice: EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. EURO HOME BETA a.s. EURO HOME GAMA a.s. Ve Slovenské republice byly založeny také tři dceřiné společnosti se stejným investičním záměrem: EURO HOME ALPHA a.s. EURO HOME BETA a.s. EURO HOME GAMMA a.s. V průběhu roku 211 došlo u společnosti Fleret Trade s.r.o. k mimosoudnímu narovnání a byly tak ukončeny veškeré několikaleté soudní spory ohledně hlavní obchodní značky i obchodních značek jednotlivých produktových řad. U společnosti FAST HYPO a.s. je veškeré úsilí směrováno do inkasa pohledávek, jenž přesahuje sumu 47 milionů korun. FAST HYPO a.s. pokračuje v nastaveném trendu, což je splácení dividend mateřské společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. a sníženého základního kapitálu. Společnost také přistoupila k postoupení části pohledávek přesahující částku 1 Kč z důvodu zefektivnění a zrychlení celkového procesu vymáhání. Suma, jež drží společnost FPD CORPORATION CZ a.s. v bonitních pohledávkách ve splatnosti, přesáhla částku 5 Kč.

8 14 Investice 211 Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. přispěla významnou měrou ke zformování nadnárodní finanční skupiny FPD GROUP, jejíž aktiva přesahují 8 miliard Kč. Působí v 1 zemích světa a zaměstnává více než 3 3 lidí v různých finančních oblastech od výroby a služeb až po správu nemovitostí. Skupinu tvoří společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., FPD CORPORATION SK a.s., FPD CORPORATION ASIA a.s. a FPD CORPORATION UK a.s. Objevování nových příležitostí je rozhodující pro FPD a jeho dlouhodobý rozvoj. Klade důraz na inovace a rychle se přizpůsobuje novým výzvám na trhu. Skupina vidí svou budoucnost v neustálém rozvoji společností ve svém portfoliu, soustředí se na nové atraktivní investice. Proto klade důraz na inovace a rychlou adaptaci na nové výzvy a tržní podmínky. FPD spolupracuje intenzivně s významnými společnostmi v regionu střední Evropy a Asii. Strategie společnosti je zaměřena na maximalizaci hodnoty pro akcionáře zachování současné nízké úrovně rizika pro jejich investice a zároveň klade důraz na hodnoty, jako je spolupráce, odpovědnost a profesionalita. Společnost FPD odkoupila zbývající část obchodního podílu, a to 49 % ve společnosti ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., čímž se FPD stalo jejím jediným vlastníkem. ROYAL Drinks Slovakia je jedním z významných importérů vína, destilátů a nealkoholických nápojů na Slovensku. FPD přidalo do svého portfolia společnost POR SH+ a.s., výrobce a distributora stavební izolace na bázi expandovaného polystyrénu s aditivním grafitem. Již v době nákupu společnost vykazovala záporné ekonomické výsledky. Cílem FPD bylo restrukturalizovat ji a ozdravit a následně výhodně prodat. Na konci roku 211 došlo k odprodeji společnosti formou Management-Buy Out. Společnost EURO HOME NÁRODNÍ TŘÍDA, a.s., ve výběrovém řízení pořádaném Jihomoravským krajem získala práva na nákup bytového domu s lékárnou a ordinacemi v ulici Národní třída v Hodoníně. Ve 4patrové budově je celkem 4 bytů. Budova byla předána na konci roku. Pro společnost EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ, a.s., dopadlo úspěšně výběrové řízení na nákup 8patrového nájemního bytového domu v Hodoníně o celkovém počtu 11 bytů. V nejbližší době je plánovaná rekonstrukce budovy včetně technického zázemí. Aktiva FPD GROUP přesahují 8 miliard Kč, působí v 1 zemích světa, zaměstnává více než 33 lidí.

9 16 Obchodní strategie Hlavním cílem společnosti i nadále zůstává především zajistit jejím akcionářům maximální návratnost investicí při současné nejnižší míře rizika. Investiční projekt podléhá detailnímu auditu v souladu s due diligence podle právních a ekonomických hledisek. Výstupem auditu je zpráva ve formě SWOT analýzy, její součástí je zároveň zvážení časového horizontu investice, tedy plán odprodání investice a její potenciální stav v takovém momentě. Důkladnou analýzou prochází ekonomická návratnost projektu, jeho vedlejší náklady a možnost využití levných cizích zdrojů. Analýzou prochází i samotné věcné fungování společnosti s cílem nalézt rezervy v administrativních, výrobních, obchodních nebo realizačních procesech. Cílem této analýzy je odhalit nutné budoucí aktivity pro zajištění požadované návratnosti a ziskovosti investice v daném časovém horizontu. V souladu se zaběhnutou investiční filozofií společnost FPD CORPORATION CZ a.s. vyhledává pro potenciální rozšíření svého portfolia především podhodnocené společnosti s kvalitně propracovaným obchodním plánem, silným cash flow a možností dlouhodobého růstu. Vedle uvedeného by taková společnost měla být v ideálním případě řízena kvalifikovaným a zkušeným týmem, který rozumí potřebám odvětví, ve kterém působí. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. potom takovým společnostem umožňuje další růst prostřednictvím potřebné kapitálové podpory pro usnadnění rozvoje společně s profesionální pomocí při restrukturalizaci společnosti. Zároveň tyto společnosti mohou čerpat další výhody vyplývající ze zapojení do širokého portfolia dalších společností zajišťujících optimalizaci nákladů a výnosů, jako jsou přístup k novým zákazníkům nebo outsourcing některých shodných činností. Zvolená organizační struktura a povaha sdílení činností v rámci společností umožňuje společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. zaměstnávat pouze pět kmenovývh zaměstnanců. Řada činností je pro dosažení úspor outsourcována prostřednictvím smluvních advokátních kanceláří, účetních a auditorských společností a poradenských společností. Skupina FPD CORPORATION CZ a.s. včetně dceřiných společností zaměstnává přes 35 pracovníků. Tato přímá a na cash flow orientovaná investiční strategie dovoluje společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. neomezovat se pouze na jedno specifické odvětví. Daleko víc umožňuje využívat rozmanitosti globálního podnikatelského prostředí. dlouhodobý RŮST

10 18 Základní jmění 27 Společnost vydala 2 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 mil. Kč. Základní jmění společnosti představuje 2 mil. Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl dne zvýšen základní kapitál na 45 mil. Kč úpisem 448 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Akcie upsal jediný akcionář THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, společnost registrovaná pod číslem B Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, a to peněžitým vkladem. základní jmění přesahující 1miliardu Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o 454 mil. Kč na celkových 94 mil. Kč. Také bylo rozhodnuto, že úpis části akcií bude proveden společností ALEYTA HOLDING LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, LOUCAIDES COURT, 2nd floor, P. C. 336, Limassol, Kyperská republika. Základní kapitál v rozhodném období je tvořen 94 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Dne proběhlo rozhodnutí akcionářů o navýšení základního jmění společnosti FPD CORPORATION CZ, a.s., o 135 mil. Kč na celkovou hodnotu 1 39 mld. Kč. Tímto společnost překročila magickou hranici 1 miliardy, což nám poskytuje dostatečné krytí na veškeré nové projekty a akvizice. 2 Kč Kč 94 Kč 1 39 Kč 1 39 Kč

11 2 Představenstvo Dozorčí rada V roce 211 pracovalo představenstvo statutární orgán společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. ve složení: Tomáš Šupa předseda představenstva Ing. Roman Teťák místopředseda představenstva Marek Prekop člen představenstva V roce 211 pracovala dozorčí rada kontrolní orgán FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Anton Siekel předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Vítek člen dozorčí rady Mgr. Jozef Chovanec člen dozorčí rady Představenstvo uplatňovalo svěřená práva a povinnosti v souladu se schválenými stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy. Hlavními úkoly, které představenstvo společnosti v roce 211 splnilo, bylo dosáhnout hospodářských výsledků společností v portfoliu, umožňujících vyplacení dividendy nebo transformace jejich zisku do základního kapitálu. Dále šlo o využití potenciálu celého portfolia pro zajištění obchodních příležitostí a nových odbytů pro jednotlivé firmy portfolia. Zároveň je důležitým pozitivním výsledkem práce představenstva navázání a udržování vysoké úrovně vztahů s finančními institucemi. Ve smyslu obchodního zákoníku má dozorčí rada především kontrolní funkci nad chodem a fungováním obchodní společnosti.

12 22 Vývoj akcionářské struktury od založení společnosti V záměru vybudovat silnou investiční společnost vkládají dvě fyzické osoby rovným dílem základní kapitál 2 mil. Kč. Jediný akcionář společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, registrovaná pod číslem B Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské vlastní všech 45 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, LOUCAIDES COURT, 2nd floor, P. C. 336, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE , se stává druhým akcionářem společnosti FPD CORPORATION. V této souvislosti byly upsány nové kmenové akcie listinné na jméno o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč v počtu 454 ks. Z tohoto počtu jich 1 ks upsal dosavadní jediný akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, a 354 ks nový akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED. Aktuálně majoritní akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, disponuje 6,84 % akcií a minoritní akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, disponuje 39,16 % akcií. V tomto roce měla společnost dva akcionáře a těmi byl majoritní akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, který vlastní 55 ks akcií (52,94 %) a minoritní akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, vlastnící 489 ks akcií (47,6 %). Navýšení základního kapitálu přispělo ke zvýšení celkového počtu kusů akcií. Zásadní změnou ve struktuře FPD CORPORATION CZ a.s. jsou především noví akcionáři. Majoritním akcionářem se stala společnost STRATONI LIMITED, se sídlem 5 Bourlet Close, Londýn, W1W 7BL, Velká Británie, registrační číslo 76469, s vlastnickým podílem 55 ks akcií z celkem upsaných 1 39 (52,94 %). Minoritním akcionářem se stala RIVIERA HOLDING LIMITED, se sídlem First Floor, 41 Chalton Street, Londýn, NW1 1JD, Velká Británie, registrační číslo , s vlastnickým podílem 489 ks akcií z celkem upsaných 1 39 (47,6 %) mil. Kč 5 % 5 % 2 ZAKLADATELÉ 45 mil. Kč 1 % THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH 94 mil. Kč ALEYTA HOLDING LIMITED 39,16 % 6,84 % THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH 1 39 mil. Kč 1 39 mil. Kč ALEYTA HOLDING LIMITED THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED 47,6 % 47,6 % 52,94 % 52,94 % STRATONI LIMITED

13 24 Organizační struktura Předmět činnosti SHAREHOLDERS Velkoobchod Zprostředkování obchodu a služeb FPD CORPORATION Reklamní činnost a marketing FINANCE DEPARTMENT BOARD OF DIRECTORS SUPERVISORY BOARD Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti ACCOUNTING DEPARTMENT Vydavatelské a nakladatelské činnosti MANAGEMENT Poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru LEGAL DEPARTMENT Zpracování dat, služby databank, správa sítí Správa a údržba nemovitostí IT SUPPORT DEPARTMENT PORTFOLIO COMPANIES & FINANCIAL INVESTMENTS Pronájem a půjčování věcí movitých Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Kopírovací práce Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců REAL ESTATE & DEVELOPMENT WHOLESALE & RETAIL SERVICES FINANCIAL ASSETS PRODUCTION & MANUFACTURING FINANCIAL SERVICES

14 26 Financial Assets EU, USA, Seychely SLUŽBY OBCHOD & DISTRIBUCE Profily dceřiných společností DEVELOPMENT VÝROBA FINANCE & INVESTICE V portfoliu od: prosinec 26 TRUSTINVEST CR, spol. s r. o. SEZ DK a.s. Obchodní činnost: Financial Investments Odkup pohledávek nebo zabezpečených dluhů ( secured debt ) společností mimo portfolio společnosti FPD CORPORATION a.s. Prostřednictvím kapitalizace pohledávek společnost FPD CORPORATION a.s. v některých obchodních případech majetkově vstupuje do vhodných společností. PSN a.s. TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. EURO HOME DS a.s. EURO HOME MUCHOVA a.s. EURO HOME MUTĚNICE a.s. EURO HOME NORTH a.s. Fleret Fruit s.r.o. OBCHOD & DISTRIBUCE Czechoslovak Spirit s.r.o. ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o. Finanční ukazatele: Celková výše pohledávek činí 57 Kč. BEST EURO HOME a.s. TOTAL IMPORT, s.r.o. Nina X s.r.o. SLUŽBY PSN a.s. SPOROBYT, spol. s r. o. RESORT BOROVANY s.r.o. POR SH+ CZ, s.r.o. FINANCE & INVESTICE FAST HYPO, a.s. EURO HOME PRAGUE, s.r.o. EURO HOME GASTRO a.s. EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. EURO HOME NÁRODNÍ TŘÍDA a.s. DEVELOPMENT VÝROBA

15 28 TRUSTINVEST CR, spol. s r. o. PSN a.s. (SK) Česká republika Praha/Hodonín V portfoliu od: červen 28 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: Finanční ukazatele: Web: Kč Development Developerská a investiční společnost, která se zabývá výstavbou nemovitostí, pronájmem bytových či nebytových ploch, jako jsou např. restaurace, obchodní prostory, kancelářské prostory, sportovní centra, ubytovací kapacity, výrobní a skladovací haly apod. Dále se zabývá prodejem bytů, obchodních ploch a pozemků, které jsou určeny k další výstavbě. Do portfolia společnosti TRUSTINVEST CR, spol. s r. o., patří: investice do perspektivních nemovitostí obvykle v centru měst, které jsou následně rekonstruovány a jejichž tržní hodnota se tak výrazně zvyšuje. Mezi nejvýznamnější projekty společnosti patří Fitness centrum a penzion Lipovka v Hodoníně, Pizzerie Casa Mia v Hodoníně, Bytový dům Dubňany Okál, Nájemní bytový dům Hodonín Modrásek nebo Výrobně-skladový areál Kapřiska. Celková aktiva se v současnosti blíží hranici 2 Kč. Hodnotu aktiv tvoří především soubor nemovitostí 15 m 2 pronajímaných ploch a 9 m 2 zastavěné plochy a pozemků určených k rozvoji. Z toho 1 7 m 2 jsou pronajaté plochy pěti nových restaurací a 2 4 m 2 jsou pozemky a zastavěné plochy Slovensko Ružomberok V portfoliu od: duben 28 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: Finanční ukazatele: Web: ( Kč)* Development & Služby Společnost vlastní, provozuje či dále pronajímá kancelářské, obchodní, skladové, výrobní, bytové a nebytové prostory v rámci desítek lukrativních nemovitostí na území celé Slovenské republiky. Společnost od vzniku v roce 28 zařadila do svého portfolia významné kancelářské, obchodní, logistické a parkovací prostory na území celého Slovenska. Prostory v portfoliu: obchodní centrum v Dolném Kubíně, Liptovském Mikuláši, Námestově a Ružomberoku, administrativní budovu v Ružomberoku nebo logisticko-průmyslový areál v Ružomberoku. Portfolio nemovitostí v majetku společnosti představuje hodnotu 4 2 EUR (18 36 Kč). Tyto nemovitosti zaujímají 12 m 2 pronajímaných ploch a 3 m 2 zastavěných ploch a pozemků. DEVELOPMENT *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. DEVELOPMENT

16 3 TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. EURO HOME MUCHOVA a.s. Česká republika Hodonín V portfoliu od: září 27 Obchodní podíl: Profil obch. činnost: 1 % ve vlastnictví FPD CORPORATION CZ a.s. 9 % prostřednictvím TRUSTINVEST CR, spol. s r. o Kč Development V současné době probíhá prodej stavebních pozemků pro výstavbu 28 rodinných domů na 28 5 m 2. Všechny pozemky jsou napojeny na inženýrské sítě. Česká republika Praha V portfoliu od: listopad 27 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: 2 Kč Development Společnost získala budovu bývalé polikliniky v Hodoníně. Plánuje se kompletní rekonstrukce zchátralé budovy. Záměrem projektu je rekonstrukce starší části objektu (původní vily) na bytové prostory (v přízemí se zvažují i komerční prostory, např. ordinace) a demolice novější přístavby, na jejímž místě by mělo být postaveno 6 typizovaných rodinných domů. EURO HOME DS a.s. EURO HOME MUTĚNICE a.s. Slovensko Česká republika Bratislava Praha V portfoliu od: listopad 27 V portfoliu od: listopad 27 Obchodní podíl: 1 % Obchodní podíl: 1 % ( Kč )* 2 Kč Development Development Profil obch. činnost: Bytové domy na pozemku v Dunajské Stredě za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Profil obch. činnost: Výstavba bytových domů na pozemku v Mutěnicích za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Na pozemku jsou vystavěny 3 bytové domy s 3 podlažími a 66 byty o výměře 4 m 2 nebo 42,15 m 2. Hlavním záměrem projektu je výstavba 2 bytových domů s 36 byty o výměře přibližně 4 45 m 2. Přízemní bytové jednotky budou se zahrádkami. DEVELOPMENT Web: *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. DEVELOPMENT

17 32 EURO HOME NORTH a.s. SPOROBYT, spol. s r. o. Slovensko Bratislava V portfoliu od: prosinec 27 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: ( Kč)* Development *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. Výstavba bytových domů na pozemku v Banské Bystrici za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Společnost má v plánu výstavbu 3 bytových domů se 4 podlažími s celkovým počtem 9 bytů. Česká republika Hodonín V portfoliu od: leden 212 Obchodní podíl: 1 % Kč Služby Profil obch. činnost: Společnost SPOROBYT, spol. s r. o., byla založena v roce 24. Web: Společnost se zabývá správou bytových domů, polyfunkčních domů a ubytoven, ve kterých dále pronajímá stovky bytových jednotek a nebytových prostor. Významnou činností společnosti SPOROBYT, spol. s r. o., je provoz restaurační sítě Gastro United s celkovou kapacitou provozoven 43 míst a také provoz fitness centra v Hodoníně BEST EURO HOME a.s. RESORT BOROVANY s.r.o. Česká republika Česká republika Praha Praha / Hluboká u Borovan V portfoliu od: listopad 27 V portfoliu od: prosinec 27 Obchodní podíl: 1 % Obchodní podíl: 1 % 1 Kč Kč Development Služby Profil obch. činnost: Výstavba nájemního bytového domu na pozemku v Kladně Kročehlavech. Na pozemku společnost plánuje vybudovat 7podlažní bytový dům se 6 byty. Profil obch. činnost: Společnost vlastní a pronajímá pozemky a na nich stojící budovy v lokalitě Hluboká u Borovan. Pozemky jsou využívány k provozování obory. DEVELOPMENT Finanční ukazatele: Pozemky ve vlastnictví společnosti odpovídají výměře 54 ha, z čehož je 49 ha luk a 5 ha lesa. SLUŽBY

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příležitost vidíme všude!

Příležitost vidíme všude! Výroční zpráva 21 Společnost FPD Corporation CZ a.s. zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti. Své aktivity rozděluje do rozmanitých oblastí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

F P D C O R P O R A T I O N C Z

F P D C O R P O R A T I O N C Z FPD CORPORATION CZ VYROČNÍ ZPRÁVA 2013 INTERIÉR ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TĚŠNOV 1, PRAHA 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 8 MILNÍKY HISTORIE SPOLEČNOSTI 12 INVESTICE 2013

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více