C O R P O R A T I O N C Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C O R P O R A T I O N C Z"

Transkript

1 CORPORATION CZ

2 2 zvolila obchodní strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediné pole působnosti, ale rozděluje své aktivity do rozmanitých oblastí. Svá aktiva vkládá do společností s různým zaměřením, měn a podobně. Vhodná diverzifikace portfolia snižuje možné riziko ztráty.

3 4 Úvod Obchodní společnost FPD CORPORATION CZ a.s. byla založena v lednu roku 27 a během krátké doby se stala investiční společností dosahující významného podílu návratnosti investic. Naším hlavním zaměřením jsou korporátní investice a krizové financování rozví jejících se českých a slovenských obchodních společností. Postupně se však stáváme silnou nadnárodní společností, která maximálně zhodnocuje investice svých akcionářů. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. se stala součástí významné nadnárodní skupiny FPD GROUP, aktiva celé skupiny v současnosti činí 8 mld. Kč při počtu zaměstnanců 3 3. Cílem společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. je zajistit jejím akcionářům co nejvyšší návratnost investic při co nejnižší míře rizika, kterou snižujeme orientací na rozličné oblasti podnikání. V současné době rozšiřujeme své aktivity v celosvětovém měřítku, čímž případná rizika dále snižujeme. V souladu s naší investiční strategií se zaměřujeme na financování podhodnocených společností se zajímavým obchodním plánem, silným cash flow a perspektivou dlouhodobého růstu. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. poskytuje podle potřeby další kapitálovou podporu pro urychlení rozvoje společně s profesionální asistencí při restrukturalizaci společnosti a optimalizací cash flow, protože každá společnost musí být řízena kvalifikovaným a zkušeným týmem, který se dokonale orientuje na poli své působnosti. Naše přímá, disciplinovaná, na cash flow orientovaná investiční strategie nám dovoluje neomezovat se pouze na jedno specifické odvětví, naopak nám umožňuje vhodně využívat rozmanitosti globálního podnikatelského prostředí. Zároveň si však uvědomujeme nutnost utváření občanské společnosti, ve které každý může bez omezení žít, studovat a rozvíjet se. Věříme, že prostřednictvím rozdělení části našich zisků těm méně šťastným přispějeme k utváření takového společenského prostředí. Proto je naše úsilí doprovázeno také charitativní činností Úvod Základní údaje o společnosti Milníky historie společnosti Investice 211 Obchodní strategie Základní jmění Představenstvo Dozorčí rada Vývoj akcionářské struktury od založení společnosti Organizační struktura Předmět činnosti Financial Assets Profily dceřiných společností Komentář k hospodaření společnosti podle roční účetní závěrky Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Zpráva nezávislého auditora Plán pro nadcházející období Charita a obecně prospěšná činnost Významné události do uzávěrky výroční zprávy Kontakty

4 6 Bělorusko Česká republika Čína Dánsko Egypt Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Indie Itálie Jižní Korea Litva Lotyšsko Maďarsko Makedonie Moldávie Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko Slovensko Srbsko Španělsko Tchaj-wan Ukrajina USA Velká Británie FPD CORPORATION CZ a.s. Václavské náměstí 846/1 11 Praha 1 Právní forma: Základní jmění: Akciová společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Kč IČ: Akcionáři: Základní údaje o společnosti STRATONI LIMITED Společnost registrovaná pod číslem Rejstříku obchodu a společnosti ve Velké Británii Se sídlem 5 Bourlet Close, Londýn, W1W 7BL S vlastnickým podílem 55 akcií z celkem upsaných 1 39 (52,94 %) RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED Společnost registrovaná pod číslem Rejstříku obchodu a společnosti ve Velké Británii Se sídlem First Floor, 41 Chalton Street, Londýn, NW1 1JD S vlastnickým podílem 489 akcií z celkem upsaných 1 39 (47,6 %)

5 8 Milníky historie společnosti Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Jediný akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, následně rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií za účelem zlepšení bilance společnosti. Základní kapitál společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. tak byl zvýšen peněžitým vkladem na 45 Kč. 27 Stavební a developerské společnosti tvoří významnou část portfolia Z finančního hlediska je pro skupinu FPD CORPORATION CZ a.s. velmi důležité, že poprvé vyplácely společnosti v jejím portfoliu dividendy. Společnost FAST HYPO, a.s., vyplatila z nerozděleného zisku za roky 27 a 28 dividendu v celkové výši 38,365 mil. Kč a společnost Czechoslovak Spirit s.r.o. vyplatila dividendu ve výši 1,6 mil. Kč. I to mimo jiné přispělo ke skutečnosti, že společnost FPD CORPORATION CZ a.s. sama dosahovala hospodářského výsledku v takové výši, která umožňuje výplatu dividend svým akcionářům. Rozhodnutí o upsání nových akcií z důvodu zlepšení bilance společnosti. Základní kapitál společnosti tak byl navýšen peněžitým vkladem o částku 454 Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti v současné době činí 94 Kč. Řady vážených akcionářů společnosti tak rozšířila kyperská investiční společnost ALEYTA HOLDING LIMITED s 39,16% podílem. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. v první řadě získala do svého portfolia developerskou a investiční společnost TRUSTINVEST CR, spol. s r. o., která již v minulosti realizovala významný počet úspěšných realitních transakcí. Cílem této transakce je pomocí restrukturalizací vnitropodnikových procesů řízení, zabezpečení volného kapitálu pro zvětšení portfolia nemovitostí či projektů a zejména zefektivněním výnosů z již pronajímaného portfolia nemovitostí při současném snížení celkových nákladů dosáhnout nárůstu hodnoty společnosti, a tedy své investice. Další akvizicí roku 28 byl vlastnický vstup do společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. obchodní společnosti zabývající se distribucí alkoholických a nealkoholických nápojů a vín v rámci ČR a SR. V souladu s akviziční strategií dosáhnout růstu hodnoty společnosti prostřednictvím cíleného posílení cash flow byl navýšen její registrovaný kapitál na 1 milionů Kč Významnou investicí roku 29 byl 1% vlastnický vstup do slovenské společnosti SEZ DK a.s., jež navazuje na 6letou historii dolnokubínské společnosti SEZ a.s. v oblasti elektrotechnického průmyslu. Jedná se o výrobní a obchodní společnost, jejíž sortiment tvoří veškerý elektroinstalační materiál, jako jsou zásuvky, vidlice, rozvaděče, spínače, svorkovnice, krabice a další prvky. Jejich uplatnění je možné nalézt nejen v domácím použití, ale také v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. V průběhu roku 29 došlo k majetkovému vstupu společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. do slovenské realitní společnosti PSN a.s. a navýšení jejího základního kapitálu na 3,57 mil. ( ,21 Kč)*. Tato společnost vlastní, provozuje či dále pronajímá kancelářské, obchodní, skladové, výrobní, bytové a nebytové prostory v rámci desítek lukrativních nemovitostí na území celé Slovenské republiky.

6 1 Milníky historie společnosti FPD Corporation CZ a.s. navýšila základní jmění o částku 135 Kč. Celková výše je nyní 1 39 Kč. Tímto společnost překročila magickou hranici 1 miliardy, což nám poskytuje dostatečné krytí na veškeré nové projekty a akvizice. V roce 21 došlo k významné změně v představenstvu a dozorčí radě společnosti, kdy noví akcionáři reagovali na velmi pozitivní výsledky a razantní rozvoj společnosti, angažovanosti profesionálního týmu s dlouholetou praxí na řadě úspěšných projektů. Konala se mimořádná valná hromada společnosti FPD Corporation CZ a.s., která schválila změnu stanov, odvolala a zvolila členy představenstva (p. Mgr. Šupu a sl. Ing. Kučerovou nahradili p. Šupa a p. Prekop), odvolala a zvolila člena dozorčí rady (p. Ing. Švrčka nahradil p. Siekel). Společnost EURO HOME MUCHOVA a.s. uspěla ve výběrovém řízení a od Jihomoravského kraje získala budovu v centru města Hodonína, která sloužila jako zdravotní středisko spolu s lékárnou. Společnost získala m 2 pozemku a celkem 433,37 m 2 podlahové plochy v budově. Celý zchátralý areál bude revitalizován a přestavěn na bytový dům s deseti byty a šesti novými rodinnými domy v souladu s architektonickou koncepcí města Hodonína a požadavky na moderní bydlení pro jeho občany. Společnost EURO HOME GASTRO a.s. v měsíci prosinci 21 převzala tradiční rodinnou gastro skupinu GASTRO TRS (www.gastrotrs.cz) s 15letou úspěšnou tradicí. Jedná se konkrétně o zavedené provozovny Taverna, U Piráta, Plechárna a Café bar Štola. Celek doplní naše stávající úspěšné gastro provozy Casa Mia a Relax club Lipovka a dá vzniknout novému seskupení s názvem GASTRO UNITED (www.gastrounited.cz), které bude právě zahrnovat všechny výše zmíněné provozy s počtem přes 7 zaměstnanců připravených splnit náročné přání našich spokojených zákazníků. Celková kapacita všech těchto provozoven je 43 míst. Finanční skupina FPD Corporation CZ a.s. navýšila základní jmění společnosti SEZ DK a.s. na *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. 21 FPD CORPORATION CZ a.s. se začlenila do nadnárodní skupiny FPD GROUP s majetkem přesahujícím 32 MIL Skupina FPD GROUP patřící mezi silné, stabilní finanční skupiny s celosvětovou působností. Majetek celé skupiny přesahuje 32 mil.. Tímto je dosaženo maximálního snížení rizika investic pomocí diverzifikace do různých odvětví, zemí a měn. Přes 2 mld. Kč v aktivech je částka, jež byla dosažena v průběhu roku za konsolidovanou skupinu FPD CORPORATION CZ a.s. Významnou událostí především z hlediska účetnictví se stal postupný přechod na systém konsolidované účetní uzávěrky, kdy v roce 211 byla ještě užita součtová uzávěrka. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu velmi pozitivních výsledků a rozvoje, zejména s ohledem na spol. s bankovními domy potřebnými pro rozvoj společnosti. Proběhla změna vlastnické struktury, kdy se novými akcionáři stali: STRATONI LIMITED s 52,94 % akcií RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED s 47,6 % akcií Obě společnosti sídlí v Londýně v místě, které je jedním z nejvýznamnějších obchodních center v Evropě.

7 12 Milníky historie společnosti V oblasti investic na realitním trhu společnost EURO HOME DS a.s. zahájila výstavbu 3 bytových domů určených k prodeji či nájmu s 66 byty v Dunajské Stredě. Dokončení stavby je naplánováno na léto 212. Byly spuštěny nové internetové stránky Společnost EURO HOME NORTH a. s. získala stavební povolení k výstavbě bytového domu s 8 byty v Bánské Bystrici. Výstavba začne v průběhu roku 212. U společnosti TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o., byl úspěšně zahájen prodej stavebních plně zasíťovaných pozemků určených pro výstavbu 28 rodinných domů na ploše 28 5 m 2. Finanční skupina FPD CORPORATION CZ a.s. navýšila základní jmění u těchto společností: Czechoslovak Spirit, s.r.o., na 17 Kč TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o., na Kč EURO HOME GASTRO a.s. na 5 3 Kč Finanční skupina FPD CORPORATION CZ a.s. koupila 1% podíl společnosti SPOROBYT, spol. s r. o. Společnost pronajímá a spravuje stovky bytových a nebytových prostor, polyfunkčních domů a ubytoven, zaměstnává přes 1 zaměstnanců, provozuje restaurační síť Gastro United s celkovou kapacitou provozoven 43 míst. Ve spolupráci s firmou EURO HOME GASTRO a.s. se nám podařilo již v prvním roce působnosti znásobit hospodářské výsledky a v návaznosti na to byl spuštěn systém moderních komfortních slevových čipových karet, který využívá 2 zákazníků. Karty lze využívat jak ve veškerých našich provozech, tak i u několika desítek smluvních partnerů. U výrobní a obchodní společnosti SEZ DK a.s. jejíž sortiment tvoří veškerý elektrotechnický materiál, jako jsou zásuvky, vidlice, rozvaděče, spínače, svorkovnice a další prvky se nám podařilo navázat obchodní vztahy s novými partnery a tím provést export do krajin jako Indie, Rusko, Estonsko, Egypt, Finsko, Řecko a Rakousko. Společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. se podařilo dosáhnout obratu přes 3 milionů korun. V návaznosti na obchodní úspěchy přikročila společnost FPD CORPORATION CZ a.s. k významným investicím do segmentu výroby a distribuce vín a produktů vinné révy. Více informací o aktuálním dění společnosti v samostatné výroční zprávě na internetových stránkách 211 Společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o. se podařilo dosáhnout obratu přes 3 milionů korun. Pro potřeby budoucích investic v oblasti realit byly založeny tři dceřiné společnosti v České republice: EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. EURO HOME BETA a.s. EURO HOME GAMA a.s. Ve Slovenské republice byly založeny také tři dceřiné společnosti se stejným investičním záměrem: EURO HOME ALPHA a.s. EURO HOME BETA a.s. EURO HOME GAMMA a.s. V průběhu roku 211 došlo u společnosti Fleret Trade s.r.o. k mimosoudnímu narovnání a byly tak ukončeny veškeré několikaleté soudní spory ohledně hlavní obchodní značky i obchodních značek jednotlivých produktových řad. U společnosti FAST HYPO a.s. je veškeré úsilí směrováno do inkasa pohledávek, jenž přesahuje sumu 47 milionů korun. FAST HYPO a.s. pokračuje v nastaveném trendu, což je splácení dividend mateřské společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. a sníženého základního kapitálu. Společnost také přistoupila k postoupení části pohledávek přesahující částku 1 Kč z důvodu zefektivnění a zrychlení celkového procesu vymáhání. Suma, jež drží společnost FPD CORPORATION CZ a.s. v bonitních pohledávkách ve splatnosti, přesáhla částku 5 Kč.

8 14 Investice 211 Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. přispěla významnou měrou ke zformování nadnárodní finanční skupiny FPD GROUP, jejíž aktiva přesahují 8 miliard Kč. Působí v 1 zemích světa a zaměstnává více než 3 3 lidí v různých finančních oblastech od výroby a služeb až po správu nemovitostí. Skupinu tvoří společnosti FPD CORPORATION CZ a.s., FPD CORPORATION SK a.s., FPD CORPORATION ASIA a.s. a FPD CORPORATION UK a.s. Objevování nových příležitostí je rozhodující pro FPD a jeho dlouhodobý rozvoj. Klade důraz na inovace a rychle se přizpůsobuje novým výzvám na trhu. Skupina vidí svou budoucnost v neustálém rozvoji společností ve svém portfoliu, soustředí se na nové atraktivní investice. Proto klade důraz na inovace a rychlou adaptaci na nové výzvy a tržní podmínky. FPD spolupracuje intenzivně s významnými společnostmi v regionu střední Evropy a Asii. Strategie společnosti je zaměřena na maximalizaci hodnoty pro akcionáře zachování současné nízké úrovně rizika pro jejich investice a zároveň klade důraz na hodnoty, jako je spolupráce, odpovědnost a profesionalita. Společnost FPD odkoupila zbývající část obchodního podílu, a to 49 % ve společnosti ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., čímž se FPD stalo jejím jediným vlastníkem. ROYAL Drinks Slovakia je jedním z významných importérů vína, destilátů a nealkoholických nápojů na Slovensku. FPD přidalo do svého portfolia společnost POR SH+ a.s., výrobce a distributora stavební izolace na bázi expandovaného polystyrénu s aditivním grafitem. Již v době nákupu společnost vykazovala záporné ekonomické výsledky. Cílem FPD bylo restrukturalizovat ji a ozdravit a následně výhodně prodat. Na konci roku 211 došlo k odprodeji společnosti formou Management-Buy Out. Společnost EURO HOME NÁRODNÍ TŘÍDA, a.s., ve výběrovém řízení pořádaném Jihomoravským krajem získala práva na nákup bytového domu s lékárnou a ordinacemi v ulici Národní třída v Hodoníně. Ve 4patrové budově je celkem 4 bytů. Budova byla předána na konci roku. Pro společnost EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ, a.s., dopadlo úspěšně výběrové řízení na nákup 8patrového nájemního bytového domu v Hodoníně o celkovém počtu 11 bytů. V nejbližší době je plánovaná rekonstrukce budovy včetně technického zázemí. Aktiva FPD GROUP přesahují 8 miliard Kč, působí v 1 zemích světa, zaměstnává více než 33 lidí.

9 16 Obchodní strategie Hlavním cílem společnosti i nadále zůstává především zajistit jejím akcionářům maximální návratnost investicí při současné nejnižší míře rizika. Investiční projekt podléhá detailnímu auditu v souladu s due diligence podle právních a ekonomických hledisek. Výstupem auditu je zpráva ve formě SWOT analýzy, její součástí je zároveň zvážení časového horizontu investice, tedy plán odprodání investice a její potenciální stav v takovém momentě. Důkladnou analýzou prochází ekonomická návratnost projektu, jeho vedlejší náklady a možnost využití levných cizích zdrojů. Analýzou prochází i samotné věcné fungování společnosti s cílem nalézt rezervy v administrativních, výrobních, obchodních nebo realizačních procesech. Cílem této analýzy je odhalit nutné budoucí aktivity pro zajištění požadované návratnosti a ziskovosti investice v daném časovém horizontu. V souladu se zaběhnutou investiční filozofií společnost FPD CORPORATION CZ a.s. vyhledává pro potenciální rozšíření svého portfolia především podhodnocené společnosti s kvalitně propracovaným obchodním plánem, silným cash flow a možností dlouhodobého růstu. Vedle uvedeného by taková společnost měla být v ideálním případě řízena kvalifikovaným a zkušeným týmem, který rozumí potřebám odvětví, ve kterém působí. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. potom takovým společnostem umožňuje další růst prostřednictvím potřebné kapitálové podpory pro usnadnění rozvoje společně s profesionální pomocí při restrukturalizaci společnosti. Zároveň tyto společnosti mohou čerpat další výhody vyplývající ze zapojení do širokého portfolia dalších společností zajišťujících optimalizaci nákladů a výnosů, jako jsou přístup k novým zákazníkům nebo outsourcing některých shodných činností. Zvolená organizační struktura a povaha sdílení činností v rámci společností umožňuje společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. zaměstnávat pouze pět kmenovývh zaměstnanců. Řada činností je pro dosažení úspor outsourcována prostřednictvím smluvních advokátních kanceláří, účetních a auditorských společností a poradenských společností. Skupina FPD CORPORATION CZ a.s. včetně dceřiných společností zaměstnává přes 35 pracovníků. Tato přímá a na cash flow orientovaná investiční strategie dovoluje společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. neomezovat se pouze na jedno specifické odvětví. Daleko víc umožňuje využívat rozmanitosti globálního podnikatelského prostředí. dlouhodobý RŮST

10 18 Základní jmění 27 Společnost vydala 2 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 mil. Kč. Základní jmění společnosti představuje 2 mil. Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl dne zvýšen základní kapitál na 45 mil. Kč úpisem 448 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Akcie upsal jediný akcionář THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, společnost registrovaná pod číslem B Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, a to peněžitým vkladem. základní jmění přesahující 1miliardu Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o 454 mil. Kč na celkových 94 mil. Kč. Také bylo rozhodnuto, že úpis části akcií bude proveden společností ALEYTA HOLDING LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, LOUCAIDES COURT, 2nd floor, P. C. 336, Limassol, Kyperská republika. Základní kapitál v rozhodném období je tvořen 94 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Dne proběhlo rozhodnutí akcionářů o navýšení základního jmění společnosti FPD CORPORATION CZ, a.s., o 135 mil. Kč na celkovou hodnotu 1 39 mld. Kč. Tímto společnost překročila magickou hranici 1 miliardy, což nám poskytuje dostatečné krytí na veškeré nové projekty a akvizice. 2 Kč Kč 94 Kč 1 39 Kč 1 39 Kč

11 2 Představenstvo Dozorčí rada V roce 211 pracovalo představenstvo statutární orgán společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. ve složení: Tomáš Šupa předseda představenstva Ing. Roman Teťák místopředseda představenstva Marek Prekop člen představenstva V roce 211 pracovala dozorčí rada kontrolní orgán FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Anton Siekel předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Vítek člen dozorčí rady Mgr. Jozef Chovanec člen dozorčí rady Představenstvo uplatňovalo svěřená práva a povinnosti v souladu se schválenými stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy. Hlavními úkoly, které představenstvo společnosti v roce 211 splnilo, bylo dosáhnout hospodářských výsledků společností v portfoliu, umožňujících vyplacení dividendy nebo transformace jejich zisku do základního kapitálu. Dále šlo o využití potenciálu celého portfolia pro zajištění obchodních příležitostí a nových odbytů pro jednotlivé firmy portfolia. Zároveň je důležitým pozitivním výsledkem práce představenstva navázání a udržování vysoké úrovně vztahů s finančními institucemi. Ve smyslu obchodního zákoníku má dozorčí rada především kontrolní funkci nad chodem a fungováním obchodní společnosti.

12 22 Vývoj akcionářské struktury od založení společnosti V záměru vybudovat silnou investiční společnost vkládají dvě fyzické osoby rovným dílem základní kapitál 2 mil. Kč. Jediný akcionář společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, registrovaná pod číslem B Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské vlastní všech 45 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Agiou Andreou, LOUCAIDES COURT, 2nd floor, P. C. 336, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE , se stává druhým akcionářem společnosti FPD CORPORATION. V této souvislosti byly upsány nové kmenové akcie listinné na jméno o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč v počtu 454 ks. Z tohoto počtu jich 1 ks upsal dosavadní jediný akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, a 354 ks nový akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED. Aktuálně majoritní akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, disponuje 6,84 % akcií a minoritní akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, disponuje 39,16 % akcií. V tomto roce měla společnost dva akcionáře a těmi byl majoritní akcionář, společnost THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, který vlastní 55 ks akcií (52,94 %) a minoritní akcionář, společnost ALEYTA HOLDING LIMITED, vlastnící 489 ks akcií (47,6 %). Navýšení základního kapitálu přispělo ke zvýšení celkového počtu kusů akcií. Zásadní změnou ve struktuře FPD CORPORATION CZ a.s. jsou především noví akcionáři. Majoritním akcionářem se stala společnost STRATONI LIMITED, se sídlem 5 Bourlet Close, Londýn, W1W 7BL, Velká Británie, registrační číslo 76469, s vlastnickým podílem 55 ks akcií z celkem upsaných 1 39 (52,94 %). Minoritním akcionářem se stala RIVIERA HOLDING LIMITED, se sídlem First Floor, 41 Chalton Street, Londýn, NW1 1JD, Velká Británie, registrační číslo , s vlastnickým podílem 489 ks akcií z celkem upsaných 1 39 (47,6 %) mil. Kč 5 % 5 % 2 ZAKLADATELÉ 45 mil. Kč 1 % THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH 94 mil. Kč ALEYTA HOLDING LIMITED 39,16 % 6,84 % THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH 1 39 mil. Kč 1 39 mil. Kč ALEYTA HOLDING LIMITED THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH RIVIERA HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED 47,6 % 47,6 % 52,94 % 52,94 % STRATONI LIMITED

13 24 Organizační struktura Předmět činnosti SHAREHOLDERS Velkoobchod Zprostředkování obchodu a služeb FPD CORPORATION Reklamní činnost a marketing FINANCE DEPARTMENT BOARD OF DIRECTORS SUPERVISORY BOARD Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti ACCOUNTING DEPARTMENT Vydavatelské a nakladatelské činnosti MANAGEMENT Poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru LEGAL DEPARTMENT Zpracování dat, služby databank, správa sítí Správa a údržba nemovitostí IT SUPPORT DEPARTMENT PORTFOLIO COMPANIES & FINANCIAL INVESTMENTS Pronájem a půjčování věcí movitých Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Kopírovací práce Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců REAL ESTATE & DEVELOPMENT WHOLESALE & RETAIL SERVICES FINANCIAL ASSETS PRODUCTION & MANUFACTURING FINANCIAL SERVICES

14 26 Financial Assets EU, USA, Seychely SLUŽBY OBCHOD & DISTRIBUCE Profily dceřiných společností DEVELOPMENT VÝROBA FINANCE & INVESTICE V portfoliu od: prosinec 26 TRUSTINVEST CR, spol. s r. o. SEZ DK a.s. Obchodní činnost: Financial Investments Odkup pohledávek nebo zabezpečených dluhů ( secured debt ) společností mimo portfolio společnosti FPD CORPORATION a.s. Prostřednictvím kapitalizace pohledávek společnost FPD CORPORATION a.s. v některých obchodních případech majetkově vstupuje do vhodných společností. PSN a.s. TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. EURO HOME DS a.s. EURO HOME MUCHOVA a.s. EURO HOME MUTĚNICE a.s. EURO HOME NORTH a.s. Fleret Fruit s.r.o. OBCHOD & DISTRIBUCE Czechoslovak Spirit s.r.o. ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o. Finanční ukazatele: Celková výše pohledávek činí 57 Kč. BEST EURO HOME a.s. TOTAL IMPORT, s.r.o. Nina X s.r.o. SLUŽBY PSN a.s. SPOROBYT, spol. s r. o. RESORT BOROVANY s.r.o. POR SH+ CZ, s.r.o. FINANCE & INVESTICE FAST HYPO, a.s. EURO HOME PRAGUE, s.r.o. EURO HOME GASTRO a.s. EURO HOME BŘÍ ČAPKŮ a.s. EURO HOME NÁRODNÍ TŘÍDA a.s. DEVELOPMENT VÝROBA

15 28 TRUSTINVEST CR, spol. s r. o. PSN a.s. (SK) Česká republika Praha/Hodonín V portfoliu od: červen 28 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: Finanční ukazatele: Web: Kč Development Developerská a investiční společnost, která se zabývá výstavbou nemovitostí, pronájmem bytových či nebytových ploch, jako jsou např. restaurace, obchodní prostory, kancelářské prostory, sportovní centra, ubytovací kapacity, výrobní a skladovací haly apod. Dále se zabývá prodejem bytů, obchodních ploch a pozemků, které jsou určeny k další výstavbě. Do portfolia společnosti TRUSTINVEST CR, spol. s r. o., patří: investice do perspektivních nemovitostí obvykle v centru měst, které jsou následně rekonstruovány a jejichž tržní hodnota se tak výrazně zvyšuje. Mezi nejvýznamnější projekty společnosti patří Fitness centrum a penzion Lipovka v Hodoníně, Pizzerie Casa Mia v Hodoníně, Bytový dům Dubňany Okál, Nájemní bytový dům Hodonín Modrásek nebo Výrobně-skladový areál Kapřiska. Celková aktiva se v současnosti blíží hranici 2 Kč. Hodnotu aktiv tvoří především soubor nemovitostí 15 m 2 pronajímaných ploch a 9 m 2 zastavěné plochy a pozemků určených k rozvoji. Z toho 1 7 m 2 jsou pronajaté plochy pěti nových restaurací a 2 4 m 2 jsou pozemky a zastavěné plochy. Slovensko Ružomberok V portfoliu od: duben 28 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: Finanční ukazatele: Web: ( Kč)* Development & Služby Společnost vlastní, provozuje či dále pronajímá kancelářské, obchodní, skladové, výrobní, bytové a nebytové prostory v rámci desítek lukrativních nemovitostí na území celé Slovenské republiky. Společnost od vzniku v roce 28 zařadila do svého portfolia významné kancelářské, obchodní, logistické a parkovací prostory na území celého Slovenska. Prostory v portfoliu: obchodní centrum v Dolném Kubíně, Liptovském Mikuláši, Námestově a Ružomberoku, administrativní budovu v Ružomberoku nebo logisticko-průmyslový areál v Ružomberoku. Portfolio nemovitostí v majetku společnosti představuje hodnotu 4 2 EUR (18 36 Kč). Tyto nemovitosti zaujímají 12 m 2 pronajímaných ploch a 3 m 2 zastavěných ploch a pozemků. DEVELOPMENT *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. DEVELOPMENT

16 3 TRNINY DEVELOPMENT, s.r.o. EURO HOME MUCHOVA a.s. Česká republika Hodonín V portfoliu od: září 27 Obchodní podíl: Profil obch. činnost: 1 % ve vlastnictví FPD CORPORATION CZ a.s. 9 % prostřednictvím TRUSTINVEST CR, spol. s r. o Kč Development V současné době probíhá prodej stavebních pozemků pro výstavbu 28 rodinných domů na 28 5 m 2. Všechny pozemky jsou napojeny na inženýrské sítě. Česká republika Praha V portfoliu od: listopad 27 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: 2 Kč Development Společnost získala budovu bývalé polikliniky v Hodoníně. Plánuje se kompletní rekonstrukce zchátralé budovy. Záměrem projektu je rekonstrukce starší části objektu (původní vily) na bytové prostory (v přízemí se zvažují i komerční prostory, např. ordinace) a demolice novější přístavby, na jejímž místě by mělo být postaveno 6 typizovaných rodinných domů. EURO HOME DS a.s. EURO HOME MUTĚNICE a.s. Slovensko Česká republika Bratislava Praha V portfoliu od: listopad 27 V portfoliu od: listopad 27 Obchodní podíl: 1 % Obchodní podíl: 1 % ( Kč )* 2 Kč Development Development Profil obch. činnost: Bytové domy na pozemku v Dunajské Stredě za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Profil obch. činnost: Výstavba bytových domů na pozemku v Mutěnicích za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Na pozemku jsou vystavěny 3 bytové domy s 3 podlažími a 66 byty o výměře 4 m 2 nebo 42,15 m 2. Hlavním záměrem projektu je výstavba 2 bytových domů s 36 byty o výměře přibližně 4 45 m 2. Přízemní bytové jednotky budou se zahrádkami. DEVELOPMENT Web: *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. DEVELOPMENT

17 32 EURO HOME NORTH a.s. SPOROBYT, spol. s r. o. Slovensko Bratislava V portfoliu od: prosinec 27 Obchodní podíl: 1 % Profil obch. činnost: ( Kč)* Development *Údaj k stanovený kurzem ČNB devizy střed. Výstavba bytových domů na pozemku v Banské Bystrici za účelem nájmu či přímého prodeje bytů. Společnost má v plánu výstavbu 3 bytových domů se 4 podlažími s celkovým počtem 9 bytů. Česká republika Hodonín V portfoliu od: leden 212 Obchodní podíl: 1 % Kč Služby Profil obch. činnost: Společnost SPOROBYT, spol. s r. o., byla založena v roce 24. Web: Společnost se zabývá správou bytových domů, polyfunkčních domů a ubytoven, ve kterých dále pronajímá stovky bytových jednotek a nebytových prostor. Významnou činností společnosti SPOROBYT, spol. s r. o., je provoz restaurační sítě Gastro United s celkovou kapacitou provozoven 43 míst a také provoz fitness centra v Hodoníně. BEST EURO HOME a.s. RESORT BOROVANY s.r.o. Česká republika Česká republika Praha Praha / Hluboká u Borovan V portfoliu od: listopad 27 V portfoliu od: prosinec 27 Obchodní podíl: 1 % Obchodní podíl: 1 % 1 Kč Kč Development Služby Profil obch. činnost: Výstavba nájemního bytového domu na pozemku v Kladně Kročehlavech. Na pozemku společnost plánuje vybudovat 7podlažní bytový dům se 6 byty. Profil obch. činnost: Společnost vlastní a pronajímá pozemky a na nich stojící budovy v lokalitě Hluboká u Borovan. Pozemky jsou využívány k provozování obory. DEVELOPMENT Finanční ukazatele: Pozemky ve vlastnictví společnosti odpovídají výměře 54 ha, z čehož je 49 ha luk a 5 ha lesa. SLUŽBY

F P D C O R P O R A T I O N C Z

F P D C O R P O R A T I O N C Z FPD CORPORATION CZ VYROČNÍ ZPRÁVA 2013 INTERIÉR ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TĚŠNOV 1, PRAHA 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 8 MILNÍKY HISTORIE SPOLEČNOSTI 12 INVESTICE 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

výroční zpráva 2013 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1

výroční zpráva 2013 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 výroční zpráva 2013 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 20 22 24 28 36 38 40 55 56

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více